Truyện Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Quân Lâm Thiên Hạ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Quân Lâm Thiên Hạ
Bạn đang đọc truyện Quân Lâm Thiên Hạ của tác giả Khai Hoang trên trang đọc truyện online.Bộ truyện này có tiết tấu không nhanh mà được triển khai khá chi tiết, thích hợp cho những độc giả nào không thích NVC quá “tự sướng”, một bước lên trời.

Với mô-tip xuyên việt quen thuộc nhưng NVC trong bộ truyện chủ yếu dựa vào ý chí, bản lĩnh và năng lực để đi lên con đường quân lâm thiên hạ.

Truyện thuộc thể loại tu tiên, tổng cộng hơn ngàn chương, văn phong tác giả khá trau chuốt, kết cấu tình huống tương đối chặt chẽ.

Các tình huống chiến đấu được mô tả khá chi tiết, tâm lý nhân vật được khắc họa khá rõ nét.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Quân Lâm Thiên Hạ - Ám Vũ Lôi Ưng 10/12/2013
2 Chương 2 Quân Lâm Thiên Hạ - Thế giới Nguy Hiểm 10/12/2013
3 Chương 3 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm Thuật cơ sở 10/12/2013
4 Chương 4 Quân Lâm Thiên Hạ - Dị năng phân tích 10/12/2013
5 Chương 5 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiệm Thuốc của Nhạc gia 10/12/2013
6 Chương 6 Quân Lâm Thiên Hạ - Dực Thử Cốt 10/12/2013
7 Chương 7 Quân Lâm Thiên Hạ - Vật Chất thần bí 10/12/2013
8 Chương 8 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Hỗn Nguyên Công 10/12/2013
9 Chương 9 Quân Lâm Thiên Hạ - Cá Lớn nuốt cá bé 10/12/2013
10 Chương 10 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân tích dược vật 10/12/2013
11 Chương 11 Quân Lâm Thiên Hạ - Bào chế dược hoàn 10/12/2013
12 Chương 12 Quân Lâm Thiên Hạ - Tả thủ thiên vương 10/12/2013
13 Chương 13 Quân Lâm Thiên Hạ - Thôi diễn Kiếm thuật 10/12/2013
14 Chương 14 Quân Lâm Thiên Hạ - Trùng tiêu tịch tà 10/12/2013
15 Chương 15 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện Huyết - Bộ Vân 10/12/2013
16 Chương 16 Quân Lâm Thiên Hạ - Bồi Nguyên định giai 10/12/2013
17 Chương 17 Quân Lâm Thiên Hạ - Bí Mật nguyên khí 10/12/2013
18 Chương 18 Quân Lâm Thiên Hạ - Hạn chế phục dược 10/12/2013
19 Chương 19 Quân Lâm Thiên Hạ - Hổ thị lang khuy 10/12/2013
20 Chương 20 Quân Lâm Thiên Hạ - Cơn giận của Lâm Trác 10/12/2013
21 Chương 21 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguy cơ đến gần 10/12/2013
22 Chương 22 Quân Lâm Thiên Hạ - Ưu, hỉ giao thoa 10/12/2013
23 Chương 23 Quân Lâm Thiên Hạ - Trăm việc, việc binh đứng đầu 10/12/2013
24 Chương 24 Quân Lâm Thiên Hạ - Bên ngoài Hắc Vân Lĩnh 10/12/2013
25 Chương 25 Quân Lâm Thiên Hạ - Cả gan làm loạn 10/12/2013
26 Chương 26 Quân Lâm Thiên Hạ - Kết quả tuyệt sát 10/12/2013
27 Chương 27 Quân Lâm Thiên Hạ - Trực diện cường địch 10/12/2013
28 Chương 28 Quân Lâm Thiên Hạ - Hào tình võ giả 10/12/2013
29 Chương 29 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến thoái đều mất 10/12/2013
30 Chương 30 Quân Lâm Thiên Hạ - Hủy thi diệt tích 10/12/2013
31 Chương 31 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong Dực Huyền Hồ 10/12/2013
32 Chương 32 Quân Lâm Thiên Hạ - Dị lực yêu thú 10/12/2013
33 Chương 33 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân tích yêu thú 10/12/2013
34 Chương 34 Quân Lâm Thiên Hạ - Gợn sóng sau đó 10/12/2013
35 Chương 35 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu lực kết tinh 10/12/2013
36 Chương 36 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành linh hoàn 10/12/2013
37 Chương 37 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiểu muội trở về 10/12/2013
38 Chương 38 Quân Lâm Thiên Hạ - Huynh muội ngăn cách 10/12/2013
39 Chương 39 Quân Lâm Thiên Hạ - Thế cục địa lý 10/12/2013
40 Chương 40 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện tập Tật Phong thuật 10/12/2013
41 Chương 41 Quân Lâm Thiên Hạ - KIỆN THÂN KIẾM PHÁP 10/12/2013
42 Chương 42 Quân Lâm Thiên Hạ - KIẾM PHÁP VÓNG TRÓN 10/12/2013
43 Chương 43 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiệm thuốc Thuận Phúc 10/12/2013
44 Chương 44 Quân Lâm Thiên Hạ - Mang quan tài khiêu khích 10/12/2013
45 Chương 45 Quân Lâm Thiên Hạ - BÊNH VỰC LẼ PHẢI 10/12/2013
46 Chương 46 Quân Lâm Thiên Hạ - LÓNG DẠ ĐỘC ÁC 10/12/2013
47 Chương 47 Quân Lâm Thiên Hạ - Chém tận giết tuyệt 10/12/2013
48 Chương 48 Quân Lâm Thiên Hạ - Liều chết đánh cuộc một lần 10/12/2013
49 Chương 49 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Phi cầu hôn 10/12/2013
50 Chương 50 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm áp Lâm Trác 10/12/2013
51 Chương 51 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuẩn bị trước 10/12/2013
52 Chương 52 Quân Lâm Thiên Hạ - Kinh biến đột nhiên phát sinh 10/12/2013
53 Chương 53 Quân Lâm Thiên Hạ - Tự mình xông hang hổ 10/12/2013
54 Chương 54 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngầm chứa sát cơ 10/12/2013
55 Chương 55 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành hành trăm bước 10/12/2013
56 Chương 56 Quân Lâm Thiên Hạ - Tật phong bí thuật 10/12/2013
57 Chương 57 Quân Lâm Thiên Hạ - Người mạnh là vua 10/12/2013
58 Chương 58 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu dọn hậu quả 10/12/2013
59 Chương 59 Quân Lâm Thiên Hạ - Gia tộc trưởng lão 10/12/2013
60 Chương 60 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiểm độc chi tình 10/12/2013
61 Chương 61 Quân Lâm Thiên Hạ - Tâm Thái Đà Điểu 10/12/2013
62 Chương 62 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại điển giỗ tổ 10/12/2013
63 Chương 63 Quân Lâm Thiên Hạ - Hung hãn ương ngạnh 10/12/2013
64 Chương 64 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngoài dự đoán mọi người 10/12/2013
65 Chương 65 Quân Lâm Thiên Hạ - Duy chỉ sư tôn 10/12/2013
66 Chương 66 Quân Lâm Thiên Hạ - Tứ phẩm định giai 10/12/2013
67 Chương 67 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuyển đổi chân khí 10/12/2013
68 Chương 68 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên thiên chi vọng 10/12/2013
69 Chương 69 Quân Lâm Thiên Hạ - Di hoa tiếp mộc 10/12/2013
70 Chương 70 Quân Lâm Thiên Hạ - Lời mời đi săn 10/12/2013
71 Chương 71 Quân Lâm Thiên Hạ - Long lân chiến thú 10/12/2013
72 Chương 72 Quân Lâm Thiên Hạ - La Nghệ Xạ Nhật 10/12/2013
73 Chương 73 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiết Vũ Điêu Quần 10/12/2013
74 Chương 74 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần tiễn xuyên vân 10/12/2013
75 Chương 75 Quân Lâm Thiên Hạ - Xạ nghệ vô song 10/12/2013
76 Chương 76 Quân Lâm Thiên Hạ - Cơ quan trận phù 10/12/2013
77 Chương 77 Quân Lâm Thiên Hạ - Lá mặt lá trái 10/12/2013
78 Chương 78 Quân Lâm Thiên Hạ - Hiệu quả của Cường Tủy Hoàn 10/12/2013
79 Chương 79 Quân Lâm Thiên Hạ - Vũ kỹ bí pháp 10/12/2013
80 Chương 80 Quân Lâm Thiên Hạ - Mộc Pháp Triền Ty 10/12/2013
81 Chương 81 Quân Lâm Thiên Hạ - Trảm Phong Bí Kiếm 10/12/2013
82 Chương 82 Quân Lâm Thiên Hạ - Một đường hi vọng 10/12/2013
83 Chương 83 Quân Lâm Thiên Hạ - Cơ quan cấm thuật 10/12/2013
84 Chương 84 Quân Lâm Thiên Hạ - Dịch Nguyên đan phương 10/12/2013
85 Chương 85 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại yến tông tộc 10/12/2013
86 Chương 86 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngoài ý liệu 10/12/2013
87 Chương 87 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghĩ mãi không thông 10/12/2013
88 Chương 88 Quân Lâm Thiên Hạ - Sát cơ lúc nửa đêm 10/12/2013
89 Chương 89 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành Tụ Linh 10/12/2013
90 Chương 90 Quân Lâm Thiên Hạ - Lóe lên hi vọng 10/12/2013
91 Chương 91 Quân Lâm Thiên Hạ - Trận Phù chi môn 10/12/2013
92 Chương 92 Quân Lâm Thiên Hạ - Đã thấy ánh sáng 10/12/2013
93 Chương 93 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường thế cướp đoạt 10/12/2013
94 Chương 94 Quân Lâm Thiên Hạ - Vấn đề dược phòng 10/12/2013
95 Chương 95 Quân Lâm Thiên Hạ - Thoát tội 10/12/2013
96 Chương 96 Quân Lâm Thiên Hạ - Công tác trù bị 10/12/2013
97 Chương 97 Quân Lâm Thiên Hạ - Đề nghị hôn nhân 10/12/2013
98 Chương 98 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi kiếp phủ xuống 10/12/2013
99 Chương 99 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ trọng lôi kiếp 10/12/2013
100 Chương 100 Quân Lâm Thiên Hạ - Chế tạo thành công Dịch Nguyên Đan 10/12/2013
101 Chương 101 Quân Lâm Thiên Hạ - Đan dược Chi Phân 10/12/2013
102 Chương 102 Quân Lâm Thiên Hạ - Thực lực đột nhiên gia tăng 10/12/2013
103 Chương 103 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Huyết Đằng 10/12/2013
104 Chương 104 Quân Lâm Thiên Hạ - Trái đao phải kiếm 10/12/2013
105 Chương 105 Quân Lâm Thiên Hạ - Biểu muội Phỉ Nhứ 10/12/2013
106 Chương 106 Quân Lâm Thiên Hạ - Băng Thiến phát huy 10/12/2013
107 Chương 107 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường giả như lâm 10/12/2013
108 Chương 108 Quân Lâm Thiên Hạ - Hi Hoàng Phù Sư 10/12/2013
109 Chương 109 Quân Lâm Thiên Hạ - Cả sảnh đường phải sợ hãi! 10/12/2013
110 Chương 110 Quân Lâm Thiên Hạ - Quỷ ảnh cuồng phong! 10/12/2013
111 Chương 111 Quân Lâm Thiên Hạ - Cha con Tấn thị 10/12/2013
112 Chương 112 Quân Lâm Thiên Hạ - Lam Giáp Kiếm Chu 10/12/2013
113 Chương 113 Quân Lâm Thiên Hạ - Bầy thú cuồng loạn 10/12/2013
115 Chương 115 Quân Lâm Thiên Hạ - Chúng sinh như con kiến hô 10/12/2013
116 Chương 116 Quân Lâm Thiên Hạ - Ky Quan Khôi Lỗi 10/12/2013
117 Chương 117 Quân Lâm Thiên Hạ - Tường giải cơ quan 10/12/2013
118 Chương 118 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồn lực khắc ấn 10/12/2013
119 Chương 119 Quân Lâm Thiên Hạ - Đạt được ước muốn 10/12/2013
120 Chương 120 Quân Lâm Thiên Hạ - Khôi sư Tần Việt 10/12/2013
121 Chương 121 Quân Lâm Thiên Hạ - Thăng cấp cải tạo 10/12/2013
122 Chương 122 Quân Lâm Thiên Hạ - Ai ưu ai kém 10/12/2013
123 Chương 123 Quân Lâm Thiên Hạ - Bụng dạ khó lường 10/12/2013
124 Chương 124 Quân Lâm Thiên Hạ - Giết người đoạt của 10/12/2013
125 Chương 125 Quân Lâm Thiên Hạ - Thâm sơn phục sát 10/12/2013
126 Chương 126 Quân Lâm Thiên Hạ - Ác đấu khôi lỗi 10/12/2013
127 Chương 127 Quân Lâm Thiên Hạ - Muốn làm Côn Bằng 10/12/2013
128 Chương 128 Quân Lâm Thiên Hạ - Cánh cửa Tiên Thiên 10/12/2013
129 Chương 129 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến đổi của hoàng tước 10/12/2013
130 Chương 130 Quân Lâm Thiên Hạ - Đối chọi gay gắt 10/12/2013
131 Chương 131 Quân Lâm Thiên Hạ - Giao phong trên yến tiệc 10/12/2013
132 Chương 132 Quân Lâm Thiên Hạ - Tai hoạ sát nách 10/12/2013
133 Chương 133 Quân Lâm Thiên Hạ - Kịch chiến nơi cốc khẩu 10/12/2013
134 Chương 134 Quân Lâm Thiên Hạ - Giao phong 10/12/2013
135 Chương 135 Quân Lâm Thiên Hạ - Ám thủ vô số 10/12/2013
136 Chương 136 Quân Lâm Thiên Hạ - Đột phá trong tuyệt cảnh 10/12/2013
137 Chương 137 Quân Lâm Thiên Hạ - Vẫn cảnh chi giao 10/12/2013
138 Chương 138 Quân Lâm Thiên Hạ - Phản ứng trong tông tộc 10/12/2013
139 Chương 139 Quân Lâm Thiên Hạ - Thực vật trong mâm 10/12/2013
140 Chương 140 Quân Lâm Thiên Hạ - Khống Lực chi môn 10/12/2013
141 Chương 141 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồn kiếm hợp nhất 10/12/2013
142 Chương 142 Quân Lâm Thiên Hạ - Xích lực cầm lực 10/12/2013
143 Chương 143 Quân Lâm Thiên Hạ - Cuồng đằng tai ương 10/12/2013
144 Chương 144 Quân Lâm Thiên Hạ - Khôi lỗi bí pháp 10/12/2013
145 Chương 145 Quân Lâm Thiên Hạ - Một lời không hợp 10/12/2013
146 Chương 146 Quân Lâm Thiên Hạ - Nộ phát như cuồng 10/12/2013
147 Chương 147 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh trừ đầu đảng 10/12/2013
148 Chương 148 Quân Lâm Thiên Hạ - Xử lý sau cuộc chiến 10/12/2013
149 Chương 149 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuần thú chi phát 10/12/2013
150 Chương 150 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam huyết đoạn tục 10/12/2013
151 Chương 151 Quân Lâm Thiên Hạ - Tu tiên chi môn 10/12/2013
152 Chương 152 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Sắc Thần Quang 10/12/2013
153 Chương 153 Quân Lâm Thiên Hạ - Chế khí chi pháp 10/12/2013
154 Chương 154 Quân Lâm Thiên Hạ - Diệt Tuyệt Quang Châm 10/12/2013
155 Chương 155 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến chủng Hỗn Nguyên 10/12/2013
156 Chương 156 Quân Lâm Thiên Hạ - Lê thành Trương gia 10/12/2013
157 Chương 157 Quân Lâm Thiên Hạ - Băng Nguyệt Quảng Lăng 10/12/2013
158 Chương 158 Quân Lâm Thiên Hạ - Yến hội sính hung 10/12/2013
159 Chương 159 Quân Lâm Thiên Hạ - Không gian pháp khí 10/12/2013
160 Chương 160 Quân Lâm Thiên Hạ - Cầu hình phù trận 10/12/2013
161 Chương 161 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu phẩm huyền binh 10/12/2013
162 Chương 162 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi Âm Thiên Nhận 10/12/2013
163 Chương 163 Quân Lâm Thiên Hạ - Chợ tán tu 10/12/2013
164 Chương 164 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắc Hải Tàng Trân 10/12/2013
165 Chương 165 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến cố phát sinh 10/12/2013
166 Chương 166 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Huyền môn hạ 10/12/2013
167 Chương 167 Quân Lâm Thiên Hạ - Có huyền cơ khác 10/12/2013
168 Chương 168 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù trận chi biến 10/12/2013
169 Chương 169 Quân Lâm Thiên Hạ - Động phủ dưới đất 10/12/2013
170 Chương 170 Quân Lâm Thiên Hạ - Tĩnh hải biệt phủ 10/12/2013
171 Chương 171 Quân Lâm Thiên Hạ - Bí mật biệt phủ. 10/12/2013
172 Chương 172 Quân Lâm Thiên Hạ - Liễu ám hoa minh 10/12/2013
173 Chương 173 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh linh ngọc dịch 10/12/2013
174 Chương 174 Quân Lâm Thiên Hạ - Thí diễn thần châm 10/12/2013
175 Chương 175 Quân Lâm Thiên Hạ - Hung triệu sơ hiển 10/12/2013
176 Chương 176 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu Chuyển Linh Tịch 10/12/2013
177 Chương 177 Quân Lâm Thiên Hạ - Bàng môn tả đạo 10/12/2013
178 Chương 178 Quân Lâm Thiên Hạ - Thông U Định Minh 10/12/2013
179 Chương 179 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ti Tu La 10/12/2013
180 Chương 180 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời gian cuối cùng 10/12/2013
181 Chương 181 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước cuộc đại chiến 10/12/2013
182 Chương 182 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước cuộc đại chiến 10/12/2013
183 Chương 183 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước cuộc đại chiến 10/12/2013
184 Chương 184 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến vào động phủ 10/12/2013
185 Chương 185 Quân Lâm Thiên Hạ - Bát cấp Li Giao 10/12/2013
186 Chương 186 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhị đào tam sĩ 10/12/2013
187 Chương 187 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ti Tuyết Kiếm 10/12/2013
188 Chương 188 Quân Lâm Thiên Hạ - Thân thể Ngôn Linh 10/12/2013
189 Chương 189 Quân Lâm Thiên Hạ - Vây giết Thượng Quan 10/12/2013
190 Chương 190 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng đồng lệnh 10/12/2013
191 Chương 191 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiên chuyển Càn Khôn 10/12/2013
192 Chương 192 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Sát Luyện Thi! 10/12/2013
193 Chương 193 Quân Lâm Thiên Hạ - Tịch quyển nhất không! 10/12/2013
194 Chương 194 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiểm điểm thu hoạch! 10/12/2013
195 Chương 195 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường hóa Chiến Tuyết 10/12/2013
196 Chương 196 Quân Lâm Thiên Hạ - Một đường có thể 10/12/2013
197 Chương 197 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành Diệu Pháp 10/12/2013
198 Chương 198 Quân Lâm Thiên Hạ - Ký sinh chi biến 10/12/2013
199 Chương 199 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Minh nương nương 10/12/2013
200 Chương 200 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Sát Chiến Ma 10/12/2013
201 Chương 201 Quân Lâm Thiên Hạ - Gặp lại Trữ Vân 10/12/2013
202 Chương 202 Quân Lâm Thiên Hạ - Tình cảm thầm sinh 10/12/2013
203 Chương 203 Quân Lâm Thiên Hạ - Khai sơn đại tuyển 10/12/2013
204 Chương 204 Quân Lâm Thiên Hạ - Hiệu bài phong ba 10/12/2013
205 Chương 205 Quân Lâm Thiên Hạ - Khiếp sợ bốn tòa 10/12/2013
206 Chương 206 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhạc gia lão tổ 10/12/2013
207 Chương 207 Quân Lâm Thiên Hạ - Việc ngoài dự tính 10/12/2013
208 Chương 208 Quân Lâm Thiên Hạ - Không bằng rời đi 10/12/2013
209 Chương 209 Quân Lâm Thiên Hạ - Phản thân nghênh kích 10/12/2013
210 Chương 210 Quân Lâm Thiên Hạ - Xuất ra toàn bộ lá bài tẩy 10/12/2013
211 Chương 211 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên nhận trảm luân 10/12/2013
212 Chương 212 Quân Lâm Thiên Hạ - Truyền pháp tiền điện 10/12/2013
213 Chương 213 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù điêu thần bí 10/12/2013
214 Chương 214 Quân Lâm Thiên Hạ - Tàng đồ bí kiếm 10/12/2013
215 Chương 215 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng tuyệt kiếm 10/12/2013
216 Chương 216 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm kinh Quảng Lăng! 10/12/2013
217 Chương 217 Quân Lâm Thiên Hạ - Cử sơn giai khinh! 10/12/2013
218 Chương 218 Quân Lâm Thiên Hạ - Bí truyền đệ tử! 10/12/2013
219 Chương 219 Quân Lâm Thiên Hạ - Đỉnh Quảng Lăng Sơn 10/12/2013
220 Chương 220 Quân Lâm Thiên Hạ - Sau khi thức tỉnh 10/12/2013
221 Chương 221 Quân Lâm Thiên Hạ - Giải khai tâm kết 10/12/2013
222 Chương 222 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến hóa hiện ra 10/12/2013
223 Chương 223 Quân Lâm Thiên Hạ - Sát ý khó nén! 10/12/2013
224 Chương 224 Quân Lâm Thiên Hạ - Như ngươi mong muốn! 10/12/2013
225 Chương 225 Quân Lâm Thiên Hạ - Viêm Linh thân thể 10/12/2013
226 Chương 226 Quân Lâm Thiên Hạ - Sự hậu dư ba! 10/12/2013
227 Chương 227 Quân Lâm Thiên Hạ - Tàng kinh tam các 10/12/2013
228 Chương 228 Quân Lâm Thiên Hạ - Phế phủ chi ngôn 10/12/2013
229 Chương 229 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến hóa chi môn 10/12/2013
230 Chương 230 Quân Lâm Thiên Hạ - Vạn tiên chi quật 10/12/2013
231 Chương 231 Quân Lâm Thiên Hạ - Tôn sư trọng đạo 10/12/2013
232 Chương 232 Quân Lâm Thiên Hạ - Thạch quật chi nội 10/12/2013
233 Chương 233 Quân Lâm Thiên Hạ - Tế điển chi biến 10/12/2013
234 Chương 234 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần bí hắc cầu! 10/12/2013
235 Chương 235 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiến danh Long Tước! 10/12/2013
236 Chương 236 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất nghi chi phạt! 10/12/2013
237 Chương 237 Quân Lâm Thiên Hạ - rên Tiểu Quan Phong! 10/12/2013
238 Chương 238 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến Tuyết chi biến! 10/12/2013
239 Chương 239 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng thất phong 10/12/2013
240 Chương 240 Quân Lâm Thiên Hạ - Bên trong Vạn Tiên Quật 10/12/2013
241 Chương 241 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ hở nho nhỏ 10/12/2013
242 Chương 242 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồn nhiên không biết 10/12/2013
243 Chương 243 Quân Lâm Thiên Hạ - Không lưu cơ hội 10/12/2013
244 Chương 244 Quân Lâm Thiên Hạ - Hệ Thống Tiến Hóa 10/12/2013
245 Chương 245 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân tích hoàn thành 10/12/2013
246 Chương 246 Quân Lâm Thiên Hạ - Hi vọng Trúc Cơ 10/12/2013
247 Chương 247 Quân Lâm Thiên Hạ - Pháp môn hợp đan 10/12/2013
248 Chương 248 Quân Lâm Thiên Hạ - Phóng đan chi nhật 10/12/2013
249 Chương 249 Quân Lâm Thiên Hạ - Môn tiền trùng đột 10/12/2013
250 Chương 250 Quân Lâm Thiên Hạ - Dĩ ý nhập kiếm. (P1) 10/12/2013
251 Chương 251 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiền toái trước cửa 10/12/2013
252 Chương 252 Quân Lâm Thiên Hạ - Bên trong đan viện 10/12/2013
253 Chương 253 Quân Lâm Thiên Hạ - Trúc Cơ Đan thành 10/12/2013
254 Chương 254 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ thí hợp đan 10/12/2013
255 Chương 255 Quân Lâm Thiên Hạ - Hào sảng sư huynh 10/12/2013
256 Chương 256 Quân Lâm Thiên Hạ - Trên đỉnh Minh Trụ Phong 10/12/2013
257 Chương 257 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu cầu hà khắc 10/12/2013
258 Chương 258 Quân Lâm Thiên Hạ - Năm mươi tám cành tùng phá trận 10/12/2013
259 Chương 259 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Chuyển Trúc Cơ 10/12/2013
260 Chương 260 Quân Lâm Thiên Hạ - Không giải thích được 10/12/2013
261 Chương 261 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Anh chi vọng 10/12/2013
262 Chương 262 Quân Lâm Thiên Hạ - Đột nhiên tăng mạnh 10/12/2013
263 Chương 263 Quân Lâm Thiên Hạ - Gặp lại Sơ Tam 10/12/2013
264 Chương 264 Quân Lâm Thiên Hạ - Câu Trần nương nương 10/12/2013
265 Chương 265 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắc Cực Tinh Quân! 10/12/2013
266 Chương 266 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng thị trấn 10/12/2013
267 Chương 267 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân biệt quặng thô 10/12/2013
268 Chương 268 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam phẩm hắc văn 10/12/2013
269 Chương 269 Quân Lâm Thiên Hạ - Ý ngoại phát hiện 10/12/2013
270 Chương 270 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành động bất đắc dĩ 10/12/2013
271 Chương 271 Quân Lâm Thiên Hạ - Không gian linh thạch 10/12/2013
272 Chương 272 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh mạch tranh đoạt 10/12/2013
273 Chương 273 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành tài nhập thủ 10/12/2013
274 Chương 274 Quân Lâm Thiên Hạ - Tự tằng tương thức 10/12/2013
275 Chương 275 Quân Lâm Thiên Hạ - Tai họa sát nách 10/12/2013
276 Chương 276 Quân Lâm Thiên Hạ - Thú triều tập lai 10/12/2013
277 Chương 277 Quân Lâm Thiên Hạ - Lệ gia lão tổ 10/12/2013
278 Chương 278 Quân Lâm Thiên Hạ - Chém giết toàn bộ 10/12/2013
279 Chương 279 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu hoạch ngoài ý muốn 10/12/2013
280 Chương 280 Quân Lâm Thiên Hạ - êu thú lui tán 10/12/2013
281 Chương 281 Quân Lâm Thiên Hạ - Vân mở vụ tán 10/12/2013
282 Chương 282 Quân Lâm Thiên Hạ - Ân oán gút mắt 10/12/2013
283 Chương 283 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước khi đột phá 10/12/2013
284 Chương 284 Quân Lâm Thiên Hạ - Bồi Nguyên cảnh thành 10/12/2013
285 Chương 285 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Ất trường sinh 10/12/2013
286 Chương 286 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng Tiên Tuyền 10/12/2013
287 Chương 287 Quân Lâm Thiên Hạ - Dược dịch thối luyện 10/12/2013
288 Chương 288 Quân Lâm Thiên Hạ - Hữu khách lai phóng 10/12/2013
289 Chương 289 Quân Lâm Thiên Hạ - Cự tuyệt sư huynh 10/12/2013
290 Chương 290 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc Dung khí viện 10/12/2013
291 Chương 291 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong cuồng luyện thể 10/12/2013
292 Chương 292 Quân Lâm Thiên Hạ - Ích Cốc chi cảnh 10/12/2013
293 Chương 293 Quân Lâm Thiên Hạ - Chu Tước kiếm ý 10/12/2013
294 Chương 294 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh Hư động tâm 10/12/2013
295 Chương 295 Quân Lâm Thiên Hạ - Giải thích nghi hoặc 10/12/2013
296 Chương 296 Quân Lâm Thiên Hạ - Nại Lạc Tử Vận 10/12/2013
297 Chương 297 Quân Lâm Thiên Hạ - Tâm kiếp đã tới 10/12/2013
298 Chương 298 Quân Lâm Thiên Hạ - Suy đoán lớn mật 10/12/2013
299 Chương 299 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngưng tụ thành phù trận 10/12/2013
300 Chương 300 Quân Lâm Thiên Hạ - Trảm phá hư vọng 10/12/2013
301 Chương 301 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Muội Chân Hỏa 10/12/2013
302 Chương 302 Quân Lâm Thiên Hạ - Kết thúc sắp tới 10/12/2013
303 Chương 303 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại bỉ chi tranh 10/12/2013
304 Chương 304 Quân Lâm Thiên Hạ - Thử kiếm chi thạch 10/12/2013
305 Chương 305 Quân Lâm Thiên Hạ - Nho nhỏ gợn sóng 10/12/2013
306 Chương 306 Quân Lâm Thiên Hạ - Chủ động khiêu chiến 10/12/2013
307 Chương 307 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm trầm như sơn 10/12/2013
308 Chương 308 Quân Lâm Thiên Hạ - Trọng trắc căn cốt 10/12/2013
309 Chương 309 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí phòng luyện bảo 10/12/2013
310 Chương 310 Quân Lâm Thiên Hạ - Châm kiếm diễn biến 10/12/2013
311 Chương 311 Quân Lâm Thiên Hạ - Châm kiếm diễn biến 10/12/2013
312 Chương 312 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Diệu Như Ý 10/12/2013
313 Chương 313 Quân Lâm Thiên Hạ - Vãng sự bí tân 10/12/2013
314 Chương 314 Quân Lâm Thiên Hạ - Phủ danh đại diễn 10/12/2013
315 Chương 315 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến sát bát tầng 10/12/2013
316 Chương 316 Quân Lâm Thiên Hạ - Tính sổ về sau 10/12/2013
317 Chương 317 Quân Lâm Thiên Hạ - Thượng cổ bí 10/12/2013
318 Chương 318 Quân Lâm Thiên Hạ - Đoạn kỳ căn cơ 10/12/2013
319 Chương 319 Quân Lâm Thiên Hạ - Thôi Tình Dịch 10/12/2013
320 Chương 320 Quân Lâm Thiên Hạ - Kinh thấy cố nhân 10/12/2013
321 Chương 321 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô song Chiến Tuyết 10/12/2013
322 Chương 322 Quân Lâm Thiên Hạ - Lực áp Kim Đan! 10/12/2013
323 Chương 323 Quân Lâm Thiên Hạ - Lòng có cố kỵ 10/12/2013
324 Chương 324 Quân Lâm Thiên Hạ - Chạy trốn không cửa 10/12/2013
325 Chương 325 Quân Lâm Thiên Hạ - Diệt sát yêu thần 10/12/2013
326 Chương 326 Quân Lâm Thiên Hạ - Diệt Tuyệt Thần Châm! 10/12/2013
327 Chương 327 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Hà đại pháp 10/12/2013
328 Chương 328 Quân Lâm Thiên Hạ - Sư đồ tiền cảnh 10/12/2013
329 Chương 329 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhục thân cường hóa 10/12/2013
330 Chương 330 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam chí Lê thành 10/12/2013
331 Chương 331 Quân Lâm Thiên Hạ - Phạm ngã giả tru 10/12/2013
332 Chương 332 Quân Lâm Thiên Hạ - Bộ bộ tiến bức 10/12/2013
333 Chương 333 Quân Lâm Thiên Hạ - Đấu pháp Kim Đan 10/12/2013
334 Chương 334 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiên chuyển càn khôn 10/12/2013
335 Chương 335 Quân Lâm Thiên Hạ - Châm sát Kim Đan 10/12/2013
336 Chương 336 Quân Lâm Thiên Hạ - Tâm cảnh thuế biến 10/12/2013
337 Chương 337 Quân Lâm Thiên Hạ - Sát phạt quyết đoán 10/12/2013
338 Chương 338 Quân Lâm Thiên Hạ - Tàn sát cả môn 10/12/2013
339 Chương 339 Quân Lâm Thiên Hạ - Chặt đứt trần duyên 10/12/2013
340 Chương 340 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Bằng chi biến 10/12/2013
341 Chương 341 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện khí hóa thần 10/12/2013
342 Chương 342 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh Huyễn đại trận 10/12/2013
343 Chương 343 Quân Lâm Thiên Hạ - Ta hận thương thiên! 10/12/2013
344 Chương 344 Quân Lâm Thiên Hạ - Bản tính Nhạc Vũ 10/12/2013
345 Chương 345 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất hận thất sát 10/12/2013
346 Chương 346 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghịch thiên đao ý 10/12/2013
347 Chương 347 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành tài dịch thủ 10/12/2013
348 Chương 348 Quân Lâm Thiên Hạ - Túc thế ân oán 10/12/2013
349 Chương 349 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu trọng lôi kiếp 10/12/2013
350 Chương 350 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhật nguyệt ngũ luân 10/12/2013
351 Chương 351 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Vân Tiên Phủ 10/12/2013
352 Chương 352 Quân Lâm Thiên Hạ - Tài tang hãm hại 10/12/2013
353 Chương 353 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục chuyển Trúc Cơ 10/12/2013
354 Chương 354 Quân Lâm Thiên Hạ - Ác khách lâm môn 10/12/2013
355 Chương 355 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng Nhạc Vũ 10/12/2013
356 Chương 356 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhĩ bất như tha 10/12/2013
357 Chương 357 Quân Lâm Thiên Hạ - Thập phương chi môn 10/12/2013
358 Chương 358 Quân Lâm Thiên Hạ - Thắng bại đã phân 10/12/2013
359 Chương 359 Quân Lâm Thiên Hạ - Lòng dạ khó lường 10/12/2013
360 Chương 360 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu Sách Huyền Hạo 10/12/2013
361 Chương 361 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần bí điển tịch 10/12/2013
362 Chương 362 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim Linh Thể 10/12/2013
363 Chương 363 Quân Lâm Thiên Hạ - Chặt gãy tay chân 10/12/2013
364 Chương 364 Quân Lâm Thiên Hạ - Cá lớn mắc câu 10/12/2013
365 Chương 365 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến ảo khôn lường 10/12/2013
366 Chương 366 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong thần hiện ra 10/12/2013
367 Chương 367 Quân Lâm Thiên Hạ - Quang kén màu bạc 10/12/2013
368 Chương 368 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến vào Tiên Phủ 10/12/2013
369 Chương 369 Quân Lâm Thiên Hạ - Thập tuyệt chi địa 10/12/2013
370 Chương 370 Quân Lâm Thiên Hạ - Long Linh thiên đan 10/12/2013
371 Chương 371 Quân Lâm Thiên Hạ - Mưu hoa bố trí 10/12/2013
372 Chương 372 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên đan đáo thủ 10/12/2013
373 Chương 373 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủ bí Dược Viên 10/12/2013
374 Chương 374 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiếm trước tiên cơ 10/12/2013
375 Chương 375 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền băng Ly Hỏa 10/12/2013
376 Chương 376 Quân Lâm Thiên Hạ - Phá hư linh trận 10/12/2013
377 Chương 377 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu Long Trầm Kim 10/12/2013
378 Chương 378 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc Hoàng diệt môn 10/12/2013
379 Chương 379 Quân Lâm Thiên Hạ - Giận dữ giết người 10/12/2013
380 Chương 380 Quân Lâm Thiên Hạ - Chém giết trong nháy mắt 10/12/2013
381 Chương 381 Quân Lâm Thiên Hạ - Giải mật Hỏa Linh 10/12/2013
382 Chương 382 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường thế áp đảo 10/12/2013
383 Chương 383 Quân Lâm Thiên Hạ - Giết tuyệt Vân Mộng 10/12/2013
384 Chương 384 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn áp chư tông 10/12/2013
385 Chương 385 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân tích Thổ Linh 10/12/2013
386 Chương 386 Quân Lâm Thiên Hạ - Vu Thần Chiến Tuyết 10/12/2013
387 Chương 387 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần lực gia thân 10/12/2013
388 Chương 388 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh đan đến tay 10/12/2013
389 Chương 389 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước lúc đại chiến 10/12/2013
390 Chương 390 Quân Lâm Thiên Hạ - Chữa trị linh trận 10/12/2013
391 Chương 391 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Anh hàng lâm 10/12/2013
392 Chương 392 Quân Lâm Thiên Hạ - Kế giết Nguyên Anh! 10/12/2013
393 Chương 393 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân tích thủy linh 10/12/2013
394 Chương 394 Quân Lâm Thiên Hạ - Diêm Chí thân vẫn 10/12/2013
395 Chương 395 Quân Lâm Thiên Hạ - Gạt bỏ hậu hoạn 10/12/2013
396 Chương 396 Quân Lâm Thiên Hạ - Phục dụng thiên đan 10/12/2013
397 Chương 397 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ tai thất kiếp 10/12/2013
398 Chương 398 Quân Lâm Thiên Hạ - Thành tựu Kim Đan 10/12/2013
399 Chương 399 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu phục đằng xà 10/12/2013
400 Chương 400 Quân Lâm Thiên Hạ - Rời đi tiên phủ 10/12/2013
401 Chương 401 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc Hoàng dư nghiệt 10/12/2013
402 Chương 402 Quân Lâm Thiên Hạ - Lực hám Quan Hồng 10/12/2013
403 Chương 403 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc Hoàng Long Nhạc 10/12/2013
404 Chương 404 Quân Lâm Thiên Hạ - Bí mật Hiên Viên 10/12/2013
405 Chương 405 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất khiếu Kim Đan 10/12/2013
406 Chương 406 Quân Lâm Thiên Hạ - Làm nhục Tân thị 10/12/2013
407 Chương 407 Quân Lâm Thiên Hạ - Thầy trò luận bàn 10/12/2013
408 Chương 408 Quân Lâm Thiên Hạ - Long Nha luyện kiếm 10/12/2013
409 Chương 409 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong nha Âm nha 10/12/2013
410 Chương 410 Quân Lâm Thiên Hạ - Cải tạo lôi châm 10/12/2013
411 Chương 411 Quân Lâm Thiên Hạ - Truyền pháp trung điện 10/12/2013
412 Chương 412 Quân Lâm Thiên Hạ - Chưởng giáo phù chiếu 10/12/2013
413 Chương 413 Quân Lâm Thiên Hạ - Huynh muội gặp lại 10/12/2013
414 Chương 414 Quân Lâm Thiên Hạ - Cuộc chiến Hạ Cơ 10/12/2013
415 Chương 415 Quân Lâm Thiên Hạ - Trộm mượn trận lực 10/12/2013
416 Chương 416 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù Sơn bại lui 10/12/2013
417 Chương 417 Quân Lâm Thiên Hạ - Âm Dương Cửu Dịch 10/12/2013
418 Chương 418 Quân Lâm Thiên Hạ - Khốn Cục Hạ Cơ 10/12/2013
419 Chương 419 Quân Lâm Thiên Hạ - Điều chế linh thể 10/12/2013
420 Chương 420 Quân Lâm Thiên Hạ - Vui mừng không thôi 10/12/2013
421 Chương 421 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử khí kỳ dị 10/12/2013
422 Chương 422 Quân Lâm Thiên Hạ - Phúc họa khó lường 10/12/2013
423 Chương 423 Quân Lâm Thiên Hạ - Cái chết của Trữ Vân 10/12/2013
424 Chương 424 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù Sơn Tông dị động 10/12/2013
425 Chương 425 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử khí kỳ năng 10/12/2013
426 Chương 426 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục địa chiến khởi 10/12/2013
427 Chương 427 Quân Lâm Thiên Hạ - Kỳ bảo điệt xuất 10/12/2013
428 Chương 428 Quân Lâm Thiên Hạ - Băng Diễm tuyệt quang 10/12/2013
429 Chương 429 Quân Lâm Thiên Hạ - Thập ngự phục ma 10/12/2013
430 Chương 430 Quân Lâm Thiên Hạ - Dốc lòng tu luyện 10/12/2013
431 Chương 431 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ sắc tiến giai 10/12/2013
432 Chương 432 Quân Lâm Thiên Hạ - Tu vi đại tiến 10/12/2013
433 Chương 433 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù Sơn xâm phạm 10/12/2013
434 Chương 434 Quân Lâm Thiên Hạ - Lựa chọn gian nan 10/12/2013
435 Chương 435 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết thệ thiên cơ 10/12/2013
436 Chương 436 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại chiến sơ khởi 10/12/2013
437 Chương 437 Quân Lâm Thiên Hạ - Cân sức ngang tài 10/12/2013
438 Chương 438 Quân Lâm Thiên Hạ - Diễn Thiên chi biến 10/12/2013
439 Chương 439 Quân Lâm Thiên Hạ - Cái chết của Vân Hi 10/12/2013
440 Chương 440 Quân Lâm Thiên Hạ - Điên cuồng tàn sát 10/12/2013
441 Chương 441 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiểu Thiên Lôi Ngục 10/12/2013
442 Chương 442 Quân Lâm Thiên Hạ - Tru diệt Nhược Nguyệt 10/12/2013
443 Chương 443 Quân Lâm Thiên Hạ - Băng Nguyệt Vô Cực 10/12/2013
444 Chương 444 Quân Lâm Thiên Hạ - Châu nội sơn hà 10/12/2013
445 Chương 445 Quân Lâm Thiên Hạ - Khổng Tước tới tay 10/12/2013
446 Chương 446 Quân Lâm Thiên Hạ - Liệt hồn phân thân 10/12/2013
447 Chương 447 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn chi khí 10/12/2013
448 Chương 448 Quân Lâm Thiên Hạ - Hội tụ Phù Sơn 10/12/2013
449 Chương 449 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù Sơn nội ứng 10/12/2013
450 Chương 450 Quân Lâm Thiên Hạ - Dịch trận chi đạo 10/12/2013
451 Chương 451 Quân Lâm Thiên Hạ - Độc nhập Phù Sơn 10/12/2013
452 Chương 452 Quân Lâm Thiên Hạ - Bức giết Nguyên Anh 10/12/2013
453 Chương 453 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử mẫu tâm phù 10/12/2013
454 Chương 454 Quân Lâm Thiên Hạ - Bên ngoài Thiên Cơ 10/12/2013
455 Chương 455 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Âm Quý Thủy 10/12/2013
456 Chương 456 Quân Lâm Thiên Hạ - Chìa khóa tuyệt kiếm 10/12/2013
457 Chương 457 Quân Lâm Thiên Hạ - Phá giải kiếm thức 10/12/2013
458 Chương 458 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước khi lâm chiến 10/12/2013
459 Chương 459 Quân Lâm Thiên Hạ - Thương Ngô giá lâm 10/12/2013
460 Chương 460 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu Vương oai 10/12/2013
461 Chương 461 Quân Lâm Thiên Hạ - Một đường hi vọng 10/12/2013
462 Chương 462 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt kiếm tứ thức 10/12/2013
463 Chương 463 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ý chi kiếm! 10/12/2013
464 Chương 464 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Tru Địa Lục 10/12/2013
465 Chương 465 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu Vương bại lui 10/12/2013
466 Chương 466 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến hậu dư ba 10/12/2013
467 Chương 467 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng kiếm lý 10/12/2013
468 Chương 468 Quân Lâm Thiên Hạ - Thế giới diễn sinh 10/12/2013
469 Chương 469 Quân Lâm Thiên Hạ - Minh Trụ bí truyền 10/12/2013
470 Chương 470 Quân Lâm Thiên Hạ - Tâm tử chi nhân 10/12/2013
471 Chương 471 Quân Lâm Thiên Hạ - Củng cố căn cơ 10/12/2013
472 Chương 472 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời gian như thoi đưa 10/12/2013
473 Chương 473 Quân Lâm Thiên Hạ - Chỉ điểm kiếm thuật 10/12/2013
474 Chương 474 Quân Lâm Thiên Hạ - Mãng Hoang cự trạch 10/12/2013
475 Chương 475 Quân Lâm Thiên Hạ - Chế tác phù lục 10/12/2013
476 Chương 476 Quân Lâm Thiên Hạ - Chu Tước chân hình 10/12/2013
477 Chương 477 Quân Lâm Thiên Hạ - Xông thẳng sơn môn 10/12/2013
478 Chương 478 Quân Lâm Thiên Hạ - Chỉ trở bàn tay 10/12/2013
479 Chương 479 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên khí xuất thế 10/12/2013
480 Chương 480 Quân Lâm Thiên Hạ - Giết người viễn độn 10/12/2013
481 Chương 481 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến vào cự trạch 10/12/2013
482 Chương 482 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần binh tàn phiến 10/12/2013
483 Chương 483 Quân Lâm Thiên Hạ - Cự trạch trùng tai 10/12/2013
484 Chương 484 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần cách tấn chức! 10/12/2013
485 Chương 485 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại hội đấu giá 10/12/2013
486 Chương 486 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Trí linh quả 10/12/2013
487 Chương 487 Quân Lâm Thiên Hạ - Nội hữu ẩn tình 10/12/2013
488 Chương 488 Quân Lâm Thiên Hạ - Muốn lui không thể 10/12/2013
489 Chương 489 Quân Lâm Thiên Hạ - Lăng Thiên kiếm phái 10/12/2013
490 Chương 490 Quân Lâm Thiên Hạ - Bố tử phá cục 10/12/2013
491 Chương 491 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiên chuyển Càn Khôn 10/12/2013
492 Chương 492 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh quả đến tay 10/12/2013
493 Chương 493 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Trí diệu dụng 10/12/2013
494 Chương 494 Quân Lâm Thiên Hạ - Bạch Đế tấn cấp 10/12/2013
495 Chương 495 Quân Lâm Thiên Hạ - Trùng tai đế lâm 10/12/2013
496 Chương 496 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngang nhiên tập sát 10/12/2013
497 Chương 497 Quân Lâm Thiên Hạ - Độn nhập thần mộ 10/12/2013
498 Chương 498 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời gian dị thường 10/12/2013
499 Chương 499 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngoài dự đoán mọi người 10/12/2013
500 Chương 500 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim hệ linh quả 10/12/2013
501 Chương 501 Quân Lâm Thiên Hạ - Đoạt đan kỳ mưu 10/12/2013
502 Chương 502 Quân Lâm Thiên Hạ - Tìm kiếm địa phương đột phá 10/12/2013
503 Chương 503 Quân Lâm Thiên Hạ - Bí phương phân đan 10/12/2013
504 Chương 504 Quân Lâm Thiên Hạ - Đan luyện dương thần 10/12/2013
505 Chương 505 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim Đan đỉnh phong 10/12/2013
506 Chương 506 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường địch đột kích 10/12/2013
507 Chương 507 Quân Lâm Thiên Hạ - Đoạn kì nhất tý 10/12/2013
508 Chương 508 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên thần chi bí 10/12/2013
509 Chương 509 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ Tam dịch thể 10/12/2013
510 Chương 510 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu tiên đoạn chi 10/12/2013
511 Chương 511 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục sắc linh dịch 10/12/2013
512 Chương 512 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Đế Trường Sinh 10/12/2013
513 Chương 513 Quân Lâm Thiên Hạ - Vạn Mộc Phong Thần 10/12/2013
514 Chương 514 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành linh quả 10/12/2013
515 Chương 515 Quân Lâm Thiên Hạ - Thượng Cổ di bảo 10/12/2013
516 Chương 516 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ triển uy năng 10/12/2013
517 Chương 517 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô danh hộ oản 10/12/2013
518 Chương 518 Quân Lâm Thiên Hạ - Ùn ùn không dứt 10/12/2013
519 Chương 519 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Quy Tiên Trạc 10/12/2013
520 Chương 520 Quân Lâm Thiên Hạ - Thân ngoại hóa thân 10/12/2013
521 Chương 521 Quân Lâm Thiên Hạ - Quan sát đại chiến 10/12/2013
522 Chương 522 Quân Lâm Thiên Hạ - Thừa sơ hở ra tay 10/12/2013
523 Chương 523 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên tài vẫn lạc 10/12/2013
524 Chương 524 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành Nguyên Long Đỉnh 10/12/2013
525 Chương 525 Quân Lâm Thiên Hạ - Hàng rào thời gian 10/12/2013
526 Chương 526 Quân Lâm Thiên Hạ - Chủ điện sát cơ 10/12/2013
527 Chương 527 Quân Lâm Thiên Hạ - Độ kiếp chi tiền 10/12/2013
528 Chương 528 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần Quang lục trọng 10/12/2013
529 Chương 529 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhị cửu trọng lôi 10/12/2013
530 Chương 530 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất kiếm nhất nặc 10/12/2013
531 Chương 531 Quân Lâm Thiên Hạ - Thuật số thôi diễn 10/12/2013
532 Chương 532 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái nhập phế tích 10/12/2013
533 Chương 533 Quân Lâm Thiên Hạ - Miểu sát hậu kỳ 10/12/2013
534 Chương 534 Quân Lâm Thiên Hạ - Sưu hồn luyện phách 10/12/2013
535 Chương 535 Quân Lâm Thiên Hạ - Xảo ngộ Trữ Niên 10/12/2013
536 Chương 536 Quân Lâm Thiên Hạ - Vu Thần di thể 10/12/2013
537 Chương 537 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Mộc Linh Trâm 10/12/2013
538 Chương 538 Quân Lâm Thiên Hạ - Thôi diễn đại trận 10/12/2013
539 Chương 539 Quân Lâm Thiên Hạ - Cân sức ngang tài 10/12/2013
540 Chương 540 Quân Lâm Thiên Hạ - Tông môn trưởng bối 10/12/2013
541 Chương 541 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam phương hợp lưu 10/12/2013
542 Chương 542 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến vào chủ điện 10/12/2013
543 Chương 543 Quân Lâm Thiên Hạ - Chính diện giao phong 10/12/2013
544 Chương 544 Quân Lâm Thiên Hạ - Thuấn sát hai người 10/12/2013
545 Chương 545 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiên thủ vi vân 10/12/2013
546 Chương 546 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Thiên Thái Hạo 10/12/2013
547 Chương 547 Quân Lâm Thiên Hạ - Thượng Cổ cự nỏ 10/12/2013
548 Chương 548 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần phù chi uy! 10/12/2013
549 Chương 549 Quân Lâm Thiên Hạ - Giảo sát tàn địch 10/12/2013
550 Chương 550 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ sắc chi bí 10/12/2013
551 Chương 551 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên Thiên Hỗn Nguyên 10/12/2013
552 Chương 552 Quân Lâm Thiên Hạ - Biểu lí Càn Khôn 10/12/2013
553 Chương 553 Quân Lâm Thiên Hạ - Trường Sinh chi cảnh 10/12/2013
554 Chương 554 Quân Lâm Thiên Hạ - Tán Tiên đạo lữ 10/12/2013
555 Chương 555 Quân Lâm Thiên Hạ - Tỏa Long phát cô! 10/12/2013
556 Chương 556 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Lam Huyễn Nguyệt 10/12/2013
557 Chương 557 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần bí kim tháp 10/12/2013
558 Chương 558 Quân Lâm Thiên Hạ - Trở về bổn sơn 10/12/2013
559 Chương 559 Quân Lâm Thiên Hạ - Khách Băng Nguyệt tới 10/12/2013
560 Chương 560 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm áp Băng Nguyệt! 10/12/2013
561 Chương 561 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ chi mê 10/12/2013
562 Chương 562 Quân Lâm Thiên Hạ - Tịch Hàm bái sư 10/12/2013
563 Chương 563 Quân Lâm Thiên Hạ - Túy luyện thần hồn 10/12/2013
564 Chương 564 Quân Lâm Thiên Hạ - Bọ ngựa bắt ve 10/12/2013
565 Chương 565 Quân Lâm Thiên Hạ - Một thế giới khác 10/12/2013
566 Chương 566 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Túc Minh Nha 10/12/2013
567 Chương 567 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Thần Thiên Tinh 10/12/2013
568 Chương 568 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Ma hành tung 10/12/2013
569 Chương 569 Quân Lâm Thiên Hạ - Tỏa Long cô giải 10/12/2013
570 Chương 570 Quân Lâm Thiên Hạ - Thập Phương Chi Môn! 10/12/2013
571 Chương 571 Quân Lâm Thiên Hạ - Minh Phủ Luân Hồi 10/12/2013
572 Chương 572 Quân Lâm Thiên Hạ - Chân chính đại địch 10/12/2013
573 Chương 573 Quân Lâm Thiên Hạ - Cự đại hỏa tinh 10/12/2013
574 Chương 574 Quân Lâm Thiên Hạ - Bi Hồi giá lâm 10/12/2013
575 Chương 575 Quân Lâm Thiên Hạ - Đương diện sát nhân! 10/12/2013
576 Chương 576 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ kiến Hậu Thổ 10/12/2013
577 Chương 577 Quân Lâm Thiên Hạ - Lần đầu tiếp xúc 10/12/2013
578 Chương 578 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếp lôi rèn hồn 10/12/2013
579 Chương 579 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi phù kỳ dị 10/12/2013
580 Chương 580 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuyện tại Điều sơn 10/12/2013
581 Chương 581 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh mạch kỳ dị 10/12/2013
582 Chương 582 Quân Lâm Thiên Hạ - Gặp lại Nguyên Trí 10/12/2013
583 Chương 583 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành Tinh Khí 10/12/2013
584 Chương 584 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủy Luyện Pháp 10/12/2013
585 Chương 585 Quân Lâm Thiên Hạ - Pháp bảo lên cấp 10/12/2013
586 Chương 586 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Cơ diễn biến 10/12/2013
587 Chương 587 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh trấn Lục Hợp 10/12/2013
588 Chương 588 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái phục Nguyên Trí 10/12/2013
589 Chương 589 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ sắc thất trọng 10/12/2013
590 Chương 590 Quân Lâm Thiên Hạ - Nội cung chư bảo 10/12/2013
591 Chương 591 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngang nhiên tập sát 10/12/2013
592 Chương 592 Quân Lâm Thiên Hạ - Hữu Vô Tướng kiếm! 10/12/2013
593 Chương 593 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù tru Đại Thừa 10/12/2013
594 Chương 594 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim hệ thần thông 10/12/2013
595 Chương 595 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Thiên Vô Vọng 10/12/2013
596 Chương 596 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô Tướng Phân Quang 10/12/2013
597 Chương 597 Quân Lâm Thiên Hạ - Long Lân Giáp Thuẫn 10/12/2013
598 Chương 598 Quân Lâm Thiên Hạ - Nuôi dưỡng yêu thú 10/12/2013
599 Chương 599 Quân Lâm Thiên Hạ - Thôn Thiên Kim Nghĩ 10/12/2013
600 Chương 600 Quân Lâm Thiên Hạ - Tu La Tán Nhân 10/12/2013
601 Chương 601 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Hải Phong Ba 10/12/2013
602 Chương 602 Quân Lâm Thiên Hạ - Bát Kính Chế Huyết Ma 10/12/2013
603 Chương 603 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường thế bức bách 10/12/2013
604 Chương 604 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên Phù oai 10/12/2013
605 Chương 605 Quân Lâm Thiên Hạ - Quan Vân nghị sự 10/12/2013
606 Chương 606 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến Tuyết độ kiếp! 10/12/2013
607 Chương 607 Quân Lâm Thiên Hạ - Cầm nhiếp kiếp lôi! 10/12/2013
608 Chương 608 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuyển sát vi cương 10/12/2013
609 Chương 609 Quân Lâm Thiên Hạ - Chương 0609 10/12/2013
610 Chương 610 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái phó lôi vân 10/12/2013
611 Chương 611 Quân Lâm Thiên Hạ - Đông Hoàng đại nhật 10/12/2013
612 Chương 612 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô hình phân quang 10/12/2013
613 Chương 613 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim sắc Giao Long 10/12/2013
614 Chương 614 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn sát lão long 10/12/2013
615 Chương 615 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm ý kỳ dị 10/12/2013
616 Chương 616 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghịch thiên tứ kiếm 10/12/2013
617 Chương 617 Quân Lâm Thiên Hạ - Hấp thu kiếm ý 10/12/2013
618 Chương 618 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Thôn Diệt Thuật 10/12/2013
619 Chương 619 Quân Lâm Thiên Hạ - Truy kích Yêu Vương! 10/12/2013
620 Chương 620 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm ý chế địch 10/12/2013
621 Chương 621 Quân Lâm Thiên Hạ - Thuần hỏa yêu đan 10/12/2013
622 Chương 622 Quân Lâm Thiên Hạ - Bổn mạng tinh huyết 10/12/2013
623 Chương 623 Quân Lâm Thiên Hạ - Sự hậu dư ba 10/12/2013
624 Chương 624 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Huyền chi hành 10/12/2013
625 Chương 625 Quân Lâm Thiên Hạ - Tự rước lấy nhục 10/12/2013
626 Chương 626 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Huyền phúc diệt 10/12/2013
627 Chương 627 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Khuyết Thiên Chương 10/12/2013
628 Chương 628 Quân Lâm Thiên Hạ - Thực lực đại tăng 10/12/2013
629 Chương 629 Quân Lâm Thiên Hạ - Phân tích thi thuế 10/12/2013
630 Chương 630 Quân Lâm Thiên Hạ - Băng Nguyệt Thiên Hồ 10/12/2013
631 Chương 631 Quân Lâm Thiên Hạ - Trao đổi công quyết 10/12/2013
632 Chương 632 Quân Lâm Thiên Hạ - Tán Tiên phân thần 10/12/2013
633 Chương 633 Quân Lâm Thiên Hạ - Cầm nã phân hồn! 10/12/2013
634 Chương 634 Quân Lâm Thiên Hạ - Lực áp Băng Nguyệt 10/12/2013
635 Chương 635 Quân Lâm Thiên Hạ - Kèm con tin 10/12/2013
636 Chương 636 Quân Lâm Thiên Hạ - Thế cục Ký Châu 10/12/2013
637 Chương 637 Quân Lâm Thiên Hạ - Phúc duyên thâm hậu 10/12/2013
638 Chương 638 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái kiến tinh khí 10/12/2013
639 Chương 639 Quân Lâm Thiên Hạ - Hắc sắc tiểu tiễn 10/12/2013
640 Chương 640 Quân Lâm Thiên Hạ - Bộ bộ kinh tâm 10/12/2013
641 Chương 641 Quân Lâm Thiên Hạ - Lâu Đính Tàng Trân 10/12/2013
642 Chương 642 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái kiến thiên chương 10/12/2013
643 Chương 643 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu hoạch khổng lồ. 10/12/2013
644 Chương 644 Quân Lâm Thiên Hạ - Liên thủ chi nghị. 10/12/2013
645 Chương 645 Quân Lâm Thiên Hạ - Cật bất đáo chủy 10/12/2013
646 Chương 646 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện chế hóa thân. 10/12/2013
647 Chương 647 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất tuyến cơ hội 10/12/2013
648 Chương 648 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh thảo đến tay 10/12/2013
649 Chương 649 Quân Lâm Thiên Hạ - Bình yên phản hồi 10/12/2013
650 Chương 650 Quân Lâm Thiên Hạ - Tố hình định phách 10/12/2013
651 Chương 651 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện huyết tiến giai 10/12/2013
652 Chương 652 Quân Lâm Thiên Hạ - Lưỡng Nghi Ly Hợp 10/12/2013
653 Chương 653 Quân Lâm Thiên Hạ - Vạn tiên tụ minh 10/12/2013
654 Chương 654 Quân Lâm Thiên Hạ - Đối nghịch 10/12/2013
655 Chương 655 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguy cơ hàng lâm 10/12/2013
656 Chương 656 Quân Lâm Thiên Hạ - Thổ hệ viên mãn 10/12/2013
657 Chương 657 Quân Lâm Thiên Hạ - Một kích thuấn sát! 10/12/2013
658 Chương 658 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên la địa võng. 10/12/2013
659 Chương 659 Quân Lâm Thiên Hạ - Thi triển hết thần thông! 10/12/2013
660 Chương 660 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ hội Bách Linh. 10/12/2013
661 Chương 661 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiếp tục đuổi giết! 10/12/2013
662 Chương 662 Quân Lâm Thiên Hạ - Xưa đâu bằng nay 10/12/2013
663 Chương 663 Quân Lâm Thiên Hạ - Vây khốn Huyết Ma 10/12/2013
664 Chương 664 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Châu chi biến 10/12/2013
665 Chương 665 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Thừa chi kiếp. 10/12/2013
666 Chương 666 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhân quả nghiệt duyên 10/12/2013
667 Chương 667 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Thừa chi cảnh! 10/12/2013
668 Chương 668 Quân Lâm Thiên Hạ - Đoan Mộc chi tử. 10/12/2013
669 Chương 669 Quân Lâm Thiên Hạ - Sát ý ngập trời. 10/12/2013
670 Chương 670 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất hận thất sát 10/12/2013
671 Chương 671 Quân Lâm Thiên Hạ - Chấn động thiên hạ 10/12/2013
672 Chương 672 Quân Lâm Thiên Hạ - Đao âm thất chuyển 10/12/2013
673 Chương 673 Quân Lâm Thiên Hạ - Đuổi giết tới cùng 10/12/2013
674 Chương 674 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn áp yêu long 10/12/2013
675 Chương 675 Quân Lâm Thiên Hạ - Đông Hoa giá lâm 10/12/2013
676 Chương 676 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù lui chư yêu! 10/12/2013
677 Chương 677 Quân Lâm Thiên Hạ - Đoan Mộc di ngọc 10/12/2013
678 Chương 678 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim hệ long đan 10/12/2013
679 Chương 679 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Khuyết di trân 10/12/2013
680 Chương 680 Quân Lâm Thiên Hạ - Trọng luyện tiên bảo. 10/12/2013
681 Chương 681 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên binh xuất thế. 10/12/2013
682 Chương 682 Quân Lâm Thiên Hạ - Trọng luyện Côn Bằng 10/12/2013
683 Chương 683 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ chưởng Thiên Ý. 10/12/2013
684 Chương 684 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn áp Ma Quật. 10/12/2013
685 Chương 685 Quân Lâm Thiên Hạ - Tạm thì kinh thối! 10/12/2013
686 Chương 686 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất khỏa chủng tử. 10/12/2013
687 Chương 687 Quân Lâm Thiên Hạ - Truyện pháp hậu điện. 10/12/2013
688 Chương 688 Quân Lâm Thiên Hạ - Khai đàn giảng pháp 10/12/2013
689 Chương 689 Quân Lâm Thiên Hạ - Tìm kiếm linh trân 10/12/2013
690 Chương 690 Quân Lâm Thiên Hạ - Bức thối Hậu Thổ. 10/12/2013
691 Chương 691 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành trình Đông Hải. 10/12/2013
692 Chương 692 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành Linh Thể. 10/12/2013
693 Chương 693 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhạc Vũ thu đồ đệ 10/12/2013
694 Chương 694 Quân Lâm Thiên Hạ - Một lời không hợp 10/12/2013
695 Chương 695 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông đại pháp 10/12/2013
696 Chương 696 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghênh ngang rời đi. 10/12/2013
697 Chương 697 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu Tiêu Càn Nguyên. 10/12/2013
698 Chương 698 Quân Lâm Thiên Hạ - Cách không đại chiến 10/12/2013
699 Chương 699 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ sắc thập giai 10/12/2013
700 Chương 700 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Huyền Tán Nhân 10/12/2013
701 Chương 701 Quân Lâm Thiên Hạ - Du chiến vạn dặm 10/12/2013
702 Chương 702 Quân Lâm Thiên Hạ - Không chết không thôi! 10/12/2013
703 Chương 703 Quân Lâm Thiên Hạ - Bất thế oai! 10/12/2013
704 Chương 704 Quân Lâm Thiên Hạ - Trảm thiên liệt địa! 10/12/2013
705 Chương 705 Quân Lâm Thiên Hạ - Sát nhân viễn dương. 10/12/2013
706 Chương 706 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến Tuyết biến hóa 10/12/2013
707 Chương 707 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghịch thiên cải mệnh 10/12/2013
708 Chương 708 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Diễn thần phù 10/12/2013
709 Chương 709 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu phục Thiên Luân. 10/12/2013
710 Chương 710 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên địa dị biến 10/12/2013
711 Chương 711 Quân Lâm Thiên Hạ - Vị diện chi tử 10/12/2013
712 Chương 712 Quân Lâm Thiên Hạ - Mật cảnh sát cơ 10/12/2013
713 Chương 713 Quân Lâm Thiên Hạ - Vượt ngoài dự tính 10/12/2013
714 Chương 714 Quân Lâm Thiên Hạ - Có ba bảy loại 10/12/2013
715 Chương 715 Quân Lâm Thiên Hạ - Phục Hi Tàn Kính 10/12/2013
716 Chương 716 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên bạt đầu trù 10/12/2013
717 Chương 717 Quân Lâm Thiên Hạ - Không thể buông tha 10/12/2013
718 Chương 718 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông khắc chế 10/12/2013
719 Chương 719 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô tình diệt sát 10/12/2013
720 Chương 720 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất Diệp Tịnh Đề 10/12/2013
721 Chương 721 Quân Lâm Thiên Hạ - Dễ dàng tới tay 10/12/2013
722 Chương 722 Quân Lâm Thiên Hạ - Lấy vật đổi vật. 10/12/2013
723 Chương 723 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ văn giới khư 10/12/2013
724 Chương 724 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử khí chi nguyên 10/12/2013
725 Chương 725 Quân Lâm Thiên Hạ - Đốn ngộ đao quyết 10/12/2013
726 Chương 726 Quân Lâm Thiên Hạ - Hóa thân đại thành 10/12/2013
727 Chương 727 Quân Lâm Thiên Hạ - Vây công Quảng Lăng 10/12/2013
728 Chương 728 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên hạ chư tông 10/12/2013
729 Chương 729 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành mi lãnh đối 10/12/2013
730 Chương 730 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghịch ta tất tru 10/12/2013
731 Chương 731 Quân Lâm Thiên Hạ - Chính phản tam tiêu 10/12/2013
732 Chương 732 Quân Lâm Thiên Hạ - Thuận ta thì sống 10/12/2013
733 Chương 733 Quân Lâm Thiên Hạ - Sự hậu ứng đối 10/12/2013
734 Chương 734 Quân Lâm Thiên Hạ - Khai lò luyện đan 10/12/2013
735 Chương 735 Quân Lâm Thiên Hạ - Quần tình phấn chấn 10/12/2013
736 Chương 736 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Hạo Cực Thiên Đan thành 10/12/2013
737 Chương 737 Quân Lâm Thiên Hạ - Tặng phù tặng kiếm. 10/12/2013
738 Chương 738 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu về tính sổ. 10/12/2013
739 Chương 739 Quân Lâm Thiên Hạ - Không ai bì nổi 10/12/2013
740 Chương 740 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Thanh huyền đằng 10/12/2013
741 Chương 741 Quân Lâm Thiên Hạ - Vân Thiên mật cảnh 10/12/2013
742 Chương 742 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên thần tinh hạch 10/12/2013
743 Chương 743 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền sát huyết tủy 10/12/2013
744 Chương 744 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Thôn Diệt Tiễn 10/12/2013
745 Chương 745 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm danh Vân Quang. 10/12/2013
746 Chương 746 Quân Lâm Thiên Hạ - Thôn phệ tinh hạch 10/12/2013
747 Chương 747 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ hiển đoan nghê 10/12/2013
748 Chương 748 Quân Lâm Thiên Hạ - Tru Tiên tàn nỏ 10/12/2013
749 Chương 749 Quân Lâm Thiên Hạ - Không gian giới hạn 10/12/2013
750 Chương 750 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ hiển uy năng 10/12/2013
751 Chương 751 Quân Lâm Thiên Hạ - Nỏ phá Thiên Tiên 10/12/2013
752 Chương 752 Quân Lâm Thiên Hạ - Hư Thất Sinh Bạch 10/12/2013
753 Chương 753 Quân Lâm Thiên Hạ - Chân long lực 10/12/2013
754 Chương 754 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ hội Thiên Li. 10/12/2013
755 Chương 755 Quân Lâm Thiên Hạ - Xích Minh Thiên Tôn 10/12/2013
756 Chương 756 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt kiếm hiển uy 10/12/2013
757 Chương 757 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong sát Xích Minh 10/12/2013
758 Chương 758 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh hỏa diệt sát 10/12/2013
759 Chương 759 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền cơ thần phù 10/12/2013
760 Chương 760 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên thiên linh địa 10/12/2013
761 Chương 761 Quân Lâm Thiên Hạ - Mưu tính linh bảo. 10/12/2013
762 Chương 762 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhạc Vũ hạ lạc?. 10/12/2013
763 Chương 763 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường thế trở về 10/12/2013
764 Chương 764 Quân Lâm Thiên Hạ - Thành tựu linh thể. 10/12/2013
765 Chương 765 Quân Lâm Thiên Hạ - Chưởng khống Tử Vân 10/12/2013
766 Chương 766 Quân Lâm Thiên Hạ - Truyền thừa nguyên tinh. 10/12/2013
767 Chương 767 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc đá cùng vỡ 10/12/2013
768 Chương 768 Quân Lâm Thiên Hạ - Đông Hoa độ kiếp 10/12/2013
769 Chương 769 Quân Lâm Thiên Hạ - Nam Hải mưu tính 10/12/2013
770 Chương 770 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhạc gia hôm nay 10/12/2013
771 Chương 771 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái chiến Nam Hải 10/12/2013
772 Chương 772 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Mẫu Khống Tâm Phù 10/12/2013
773 Chương 773 Quân Lâm Thiên Hạ - Quý Thủy Thần Lôi 10/12/2013
774 Chương 774 Quân Lâm Thiên Hạ - Đông Hoa phi thăng 10/12/2013
775 Chương 775 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái văn huyền công. 10/12/2013
776 Chương 776 Quân Lâm Thiên Hạ - Cướp đoạt thiên cung. 10/12/2013
777 Chương 777 Quân Lâm Thiên Hạ - Ta mệnh tru tiên 10/12/2013
778 Chương 778 Quân Lâm Thiên Hạ - Kỳ tưởng thiên khai 10/12/2013
779 Chương 779 Quân Lâm Thiên Hạ - Vào Quy Khư Cung 10/12/2013
780 Chương 780 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoàng châu thần bí. 10/12/2013
781 Chương 781 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoàng châu di họa 10/12/2013
782 Chương 782 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngân linh di thể 10/12/2013
783 Chương 783 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời gian đại đạo 10/12/2013
784 Chương 784 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên Giới Chi Môn 10/12/2013
785 Chương 785 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam chí Nam Hải 10/12/2013
786 Chương 786 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô Ưu nội cung 10/12/2013
787 Chương 787 Quân Lâm Thiên Hạ - Chúc Long di trân 10/12/2013
788 Chương 788 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Nguyên chi khí. 10/12/2013
789 Chương 789 Quân Lâm Thiên Hạ - Phiên kiểm tương hướng 10/12/2013
790 Chương 790 Quân Lâm Thiên Hạ - Trọng đoạt hỗn độn 10/12/2013
791 Chương 791 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghịch chuyển càn khôn 10/12/2013
792 Chương 792 Quân Lâm Thiên Hạ - Bình yên rời đi. 10/12/2013
793 Chương 793 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô thượng thần thông 10/12/2013
794 Chương 794 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất linh thiên thông 10/12/2013
795 Chương 795 Quân Lâm Thiên Hạ - Quảng Lăng chấn hưng 10/12/2013
796 Chương 796 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước khi phi thăng 10/12/2013
797 Chương 797 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuẩn bị cuối cùng. 10/12/2013
798 Chương 798 Quân Lâm Thiên Hạ - Tế luyện Quảng Lăng 10/12/2013
798 Chương 798 Quân Lâm Thiên Hạ - Tế luyện Quảng Lăng 10/12/2013
799 Chương 799 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ cửu tiên kiếp 10/12/2013
800 Chương 800 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái tiến nhất tầng! 10/12/2013
801 Chương 801 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc tiên hồn ấn! 10/12/2013
802 Chương 802 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên hiện dị triệu 10/12/2013
803 Chương 803 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ chí Hồng Hoang 10/12/2013
804 Chương 804 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền công tứ chuyển 10/12/2013
805 Chương 805 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Vân sơn mạch 10/12/2013
805 Chương 805 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Vân sơn mạch 10/12/2013
806 Chương 806 Quân Lâm Thiên Hạ - Quần tiên tụ hội. 10/12/2013
806 Chương 806 Quân Lâm Thiên Hạ - Quần tiên tụ hội 10/12/2013
809 Chương 809 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền công mê cục 10/12/2013
810 Chương 810 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ khai sát giới 10/12/2013
811 Chương 811 Quân Lâm Thiên Hạ - Đả thương người lập uy 10/12/2013
812 Chương 812 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến Xa đại trận 10/12/2013
813 Chương 813 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Ất Chân Tiên 10/12/2013
814 Chương 814 Quân Lâm Thiên Hạ - Không thể nhịn được nữa 10/12/2013
815 Chương 815 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên chấn động. 10/12/2013
816 Chương 816 Quân Lâm Thiên Hạ - Xong chuyện viễn độn 10/12/2013
817 Chương 817 Quân Lâm Thiên Hạ - Bính Hỏa Thần Lôi 10/12/2013
818 Chương 818 Quân Lâm Thiên Hạ - Theo dõi tới nơi. 10/12/2013
819 Chương 819 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư Thiên Chân Viêm 10/12/2013
820 Chương 820 Quân Lâm Thiên Hạ - Mưu tính Dương Ất. 10/12/2013
821 Chương 821 Quân Lâm Thiên Hạ - Tích huyết trọng sinh? 10/12/2013
822 Chương 822 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái kiến tàn hiệt 10/12/2013
823 Chương 823 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Hà Tu La. 10/12/2013
824 Chương 824 Quân Lâm Thiên Hạ - Địa để sát cục 10/12/2013
825 Chương 825 Quân Lâm Thiên Hạ - Ba La Thần Diễm 10/12/2013
826 Chương 826 Quân Lâm Thiên Hạ - Diệu kế nhập trận 10/12/2013
827 Chương 827 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh vật tác động. 10/12/2013
828 Chương 828 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần bí bảo kính 10/12/2013
829 Chương 829 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử khí Âm Dương 10/12/2013
830 Chương 830 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt địa sát kiếp 10/12/2013
831 Chương 831 Quân Lâm Thiên Hạ - Tán Phách Hồ Lô 10/12/2013
832 Chương 832 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên linh Hồng Vân 10/12/2013
833 Chương 833 Quân Lâm Thiên Hạ - Hai mươi hai long 10/12/2013
834 Chương 834 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành kiếm trận 10/12/2013
835 Chương 835 Quân Lâm Thiên Hạ - Bị bách ứng địch 10/12/2013
836 Chương 836 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh trận khắc địch 10/12/2013
837 Chương 837 Quân Lâm Thiên Hạ - Diệt sát tu la 10/12/2013
838 Chương 838 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh hỏa diệu dụng 10/12/2013
839 Chương 839 Quân Lâm Thiên Hạ - Tán Phách thần uy 10/12/2013
840 Chương 840 Quân Lâm Thiên Hạ - Bạch Lộc Già Thiên 10/12/2013
841 Chương 841 Quân Lâm Thiên Hạ - Chương 841 10/12/2013
842 Chương 842 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại Thừa nhân quả. 10/12/2013
843 Chương 843 Quân Lâm Thiên Hạ - Bình yên thoát thân 10/12/2013
844 Chương 844 Quân Lâm Thiên Hạ - Vĩnh hằng Thần quốc 10/12/2013
845 Chương 845 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ nhập Thủy Vân 10/12/2013
846 Chương 846 Quân Lâm Thiên Hạ - Cực Uyên Chi Chủ 10/12/2013
847 Chương 847 Quân Lâm Thiên Hạ - Liên Hải Chân Nhân 10/12/2013
848 Chương 848 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiêu hoành chi nhân 10/12/2013
849 Chương 849 Quân Lâm Thiên Hạ - Đệ nhất đạo điển 10/12/2013
850 Chương 850 Quân Lâm Thiên Hạ - Dung Vũ Hóa Vân 10/12/2013
851 Chương 851 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủy Vân kiếm quyết 10/12/2013
852 Chương 852 Quân Lâm Thiên Hạ - Thế giới trong bàn tay 10/12/2013
853 Chương 853 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm phù oai 10/12/2013
854 Chương 854 Quân Lâm Thiên Hạ - Liên Vân Chung minh 10/12/2013
855 Chương 855 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí hướng tận trời 10/12/2013
856 Chương 856 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí thế ngập trời 10/12/2013
857 Chương 857 Quân Lâm Thiên Hạ - Giận chiến Cực Mộc 10/12/2013
858 Chương 858 Quân Lâm Thiên Hạ - Lực kháng thần lôi 10/12/2013
859 Chương 859 Quân Lâm Thiên Hạ - Bình yên quay về! 10/12/2013
860 Chương 860 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Nhân Linh Diệt. 10/12/2013
861 Chương 861 Quân Lâm Thiên Hạ - Không đếm xỉa đến. 10/12/2013
862 Chương 862 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Minh Ngọc Hoàn 10/12/2013
863 Chương 863 Quân Lâm Thiên Hạ - Chỉ kém một bước 10/12/2013
864 Chương 864 Quân Lâm Thiên Hạ - Cự thủ thần bí 10/12/2013
865 Chương 865 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện hóa tàn chưởng 10/12/2013
866 Chương 866 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục Cực vạn lôi. 10/12/2013
867 Chương 867 Quân Lâm Thiên Hạ - Chung tấn Thiên Tiên! 10/12/2013
868 Chương 868 Quân Lâm Thiên Hạ - Bất lậu Kim Thân! 10/12/2013
869 Chương 869 Quân Lâm Thiên Hạ - Tàn chưởng chi uy 10/12/2013
870 Chương 870 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiểu Thiên thế giới. 10/12/2013
871 Chương 871 Quân Lâm Thiên Hạ - Cùng tràn vào 10/12/2013
872 Chương 872 Quân Lâm Thiên Hạ - Giả trư ăn cọp 10/12/2013
873 Chương 873 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ nhập Vạn Lôi. 10/12/2013
874 Chương 874 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Thủy Linh Châu. 10/12/2013
875 Chương 875 Quân Lâm Thiên Hạ - Người bị trời đố kỵ! 10/12/2013
876 Chương 876 Quân Lâm Thiên Hạ - Suy vận quấn thân! 10/12/2013
877 Chương 877 Quân Lâm Thiên Hạ - Trở mặt! 10/12/2013
878 Chương 878 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Cương biến hóa! 10/12/2013
879 Chương 879 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm quyết diễn biến! 10/12/2013
880 Chương 880 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Vũ Thất Tinh! 10/12/2013
881 Chương 881 Quân Lâm Thiên Hạ - Vạn pháp nan thương! 10/12/2013
882 Chương 882 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Vũ hàng lâm! 10/12/2013
883 Chương 883 Quân Lâm Thiên Hạ - Trảm hoạch vô toán 10/12/2013
884 Chương 884 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Bạch tinh khí 10/12/2013
885 Chương 885 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Tâm thần diễm 10/12/2013
886 Chương 886 Quân Lâm Thiên Hạ - Trí mạng phục kích 10/12/2013
887 Chương 887 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất kiếm chi uy 10/12/2013
888 Chương 888 Quân Lâm Thiên Hạ - Cầm nã dực xà 10/12/2013
889 Chương 889 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Linh Khống Hồn 10/12/2013
890 Chương 890 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi Trì chi ngoại 10/12/2013
891 Chương 891 Quân Lâm Thiên Hạ - Vạn Hóa Lôi Trì. 10/12/2013
892 Chương 892 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô Tướng thất kiếp. 10/12/2013
893 Chương 893 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Trí Quả Thụ 10/12/2013
894 Chương 894 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Công bản chính 10/12/2013
895 Chương 895 Quân Lâm Thiên Hạ - Biển tình nổi sóng 10/12/2013
896 Chương 896 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim Tổ Nhục Thu 10/12/2013
897 Chương 897 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô Thượng Pháp Hoa 10/12/2013
898 Chương 898 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi Điện phân tang 10/12/2013
899 Chương 899 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thú Đế Thính 10/12/2013
900 Chương 900 Quân Lâm Thiên Hạ - Hắc Tỏa Thiết Phục 10/12/2013
901 Chương 901 Quân Lâm Thiên Hạ - Tán Phách đoạt hồn 10/12/2013
902 Chương 902 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần Châm diệt thế! 10/12/2013
903 Chương 903 Quân Lâm Thiên Hạ - Châm tru Huyền Tiên! 10/12/2013
904 Chương 904 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Vân chân nhân 10/12/2013
905 Chương 905 Quân Lâm Thiên Hạ - Kết thúc nhân quả! 10/12/2013
906 Chương 906 Quân Lâm Thiên Hạ - Mịch địa tiềm tu. 10/12/2013
907 Chương 907 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồ lô tiến giai 10/12/2013
908 Chương 908 Quân Lâm Thiên Hạ - Cực Linh chân nhân 10/12/2013
909 Chương 909 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm lăng Thủy Vân! 10/12/2013
910 Chương 910 Quân Lâm Thiên Hạ - Khống vũ chi tranh 10/12/2013
911 Chương 911 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thú Ngu Cương 10/12/2013
912 Chương 912 Quân Lâm Thiên Hạ - Trên Khống Vân Phong 10/12/2013
913 Chương 913 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần bí thủ ấn 10/12/2013
914 Chương 914 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Vũ Thiên Nguyên 10/12/2013
915 Chương 915 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam giới chấn động 10/12/2013
916 Chương 916 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Vũ trận thành 10/12/2013
917 Chương 917 Quân Lâm Thiên Hạ - Chém chết phân thần! 10/12/2013
918 Chương 918 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành vân bố vũ 10/12/2013
919 Chương 919 Quân Lâm Thiên Hạ - Cực Linh Tham Đan 10/12/2013
920 Chương 920 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi Tuyệt Địa 10/12/2013
921 Chương 921 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần bí hung binh 10/12/2013
922 Chương 922 Quân Lâm Thiên Hạ - Hấp thu kiếm ý 10/12/2013
923 Chương 923 Quân Lâm Thiên Hạ - Dịch Linh Thủy thành 10/12/2013
924 Chương 924 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái dung nguyên thần. 10/12/2013
925 Chương 925 Quân Lâm Thiên Hạ - Tây Hải Long thành 10/12/2013
926 Chương 926 Quân Lâm Thiên Hạ - Chân Hoa công chúa 10/12/2013
927 Chương 927 Quân Lâm Thiên Hạ - Lầu các chư trận 10/12/2013
928 Chương 928 Quân Lâm Thiên Hạ - Bất cáo nhi thủ 10/12/2013
929 Chương 929 Quân Lâm Thiên Hạ - Thất Khiếu Linh Lung 10/12/2013
930 Chương 930 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắc hành Côn Luân 10/12/2013
931 Chương 931 Quân Lâm Thiên Hạ - Soán đoạt đại trận 10/12/2013
932 Chương 932 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoàng tước phía sau 10/12/2013
933 Chương 933 Quân Lâm Thiên Hạ - Âm Dương Giao Hợp 10/12/2013
934 Chương 934 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh niên thần bí. 10/12/2013
935 Chương 935 Quân Lâm Thiên Hạ - Pháp lực kịch tăng 10/12/2013
936 Chương 936 Quân Lâm Thiên Hạ - Phá vỡ trùng vây 10/12/2013
936 Chương 936 Quân Lâm Thiên Hạ - Phá vỡ trùng vây 10/12/2013
937 Chương 937 Quân Lâm Thiên Hạ - Kỳ bảo liên tục xuất hiện 10/12/2013
938 Chương 938 Quân Lâm Thiên Hạ - Xong việc chạy xa. 10/12/2013
939 Chương 939 Quân Lâm Thiên Hạ - Lăng Tiêu Tử Vân 10/12/2013
940 Chương 940 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắt giết Ngao Liên 10/12/2013
941 Chương 941 Quân Lâm Thiên Hạ - Hóa Long Đan thành. 10/12/2013
942 Chương 942 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần binh xuất thế. 10/12/2013
943 Chương 943 Quân Lâm Thiên Hạ - Viêm Long lệ hỏa 10/12/2013
944 Chương 944 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh châu đến tay 10/12/2013
945 Chương 945 Quân Lâm Thiên Hạ - Dịch Linh đổi bảo 10/12/2013
946 Chương 946 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền minh linh lộ 10/12/2013
947 Chương 947 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông đại tiến 10/12/2013
948 Chương 948 Quân Lâm Thiên Hạ - Dược Sư Vương Phật 10/12/2013
949 Chương 949 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhai Tí Khuy Thiên 10/12/2013
950 Chương 950 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường hoành Nhai Tí. 10/12/2013
951 Chương 951 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành hành ngang ngược 10/12/2013
952 Chương 952 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong ba dưới lòng đất. 10/12/2013
953 Chương 953 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô thượng đại đạo 10/12/2013
954 Chương 954 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi pháp tối cao 10/12/2013
955 Chương 955 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Sát Chân Tiên 10/12/2013
956 Chương 956 Quân Lâm Thiên Hạ - Bồi hoàn ân huệ 10/12/2013
957 Chương 957 Quân Lâm Thiên Hạ - Cái chết của Đại La Kim Tiên 10/12/2013
958 Chương 958 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến cố Long tộc 10/12/2013
959 Chương 959 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước khi bùng nổ 10/12/2013
960 Chương 960 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Luân Tâm Kính 10/12/2013
961 Chương 961 Quân Lâm Thiên Hạ - Soán đoạt thế giới 10/12/2013
962 Chương 962 Quân Lâm Thiên Hạ - Long Hồn khí linh 10/12/2013
963 Chương 963 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái vẫn Kim Tiên 10/12/2013
964 Chương 964 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái hồi Thiên Thủy 10/12/2013
965 Chương 965 Quân Lâm Thiên Hạ - Hà Đồ Lạc Thư 10/12/2013
966 Chương 966 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô thượng chân lôi 10/12/2013
967 Chương 967 Quân Lâm Thiên Hạ - Thông Thiên chi toán 10/12/2013
968 Chương 968 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngoại ưu nội hoạn. 10/12/2013
969 Chương 969 Quân Lâm Thiên Hạ - Đấu pháp bắt đầu. 10/12/2013
970 Chương 970 Quân Lâm Thiên Hạ - Phúc vũ phiên vân! 10/12/2013
971 Chương 971 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Vũ hàng lâm. 10/12/2013
972 Chương 972 Quân Lâm Thiên Hạ - Ma uy ngập trời! 10/12/2013
973 Chương 973 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết nhiễm thanh không. 10/12/2013
974 Chương 974 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm đãng vân tiêu! 10/12/2013
975 Chương 975 Quân Lâm Thiên Hạ - Tự tìm đường chết! 10/12/2013
976 Chương 976 Quân Lâm Thiên Hạ - Dư ba vị liễu 10/12/2013
977 Chương 977 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất ngữ thành sấm! 10/12/2013
978 Chương 978 Quân Lâm Thiên Hạ - Phương Bắc Đại Đế 10/12/2013
979 Chương 979 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu tiêu vân thượng! 10/12/2013
980 Chương 980 Quân Lâm Thiên Hạ - Bên trong Đại La Thiên! 10/12/2013
981 Chương 981 Quân Lâm Thiên Hạ - Vạn Tượng Tham Huyền 10/12/2013
982 Chương 982 Quân Lâm Thiên Hạ - Xao trá lặc tác! 10/12/2013
983 Chương 983 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái kiến Tử Khuyết 10/12/2013
984 Chương 984 Quân Lâm Thiên Hạ - Tàn khuyết kiếm quyết 10/12/2013
985 Chương 985 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến giai chi tiền! 10/12/2013
986 Chương 986 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc tiên chi cảnh 10/12/2013
987 Chương 987 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại đạo chi môn! 10/12/2013
988 Chương 988 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông chí bảo? 10/12/2013
989 Chương 989 Quân Lâm Thiên Hạ - Tứ Cửu biến hóa. 10/12/2013
990 Chương 990 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí vận ấn tỉ. 10/12/2013
991 Chương 991 Quân Lâm Thiên Hạ - Sơ lộ thần uy 10/12/2013
992 Chương 992 Quân Lâm Thiên Hạ - Cùng nhau phong ấn 10/12/2013
993 Chương 993 Quân Lâm Thiên Hạ - Lập nghiệp gian nan 10/12/2013
994 Chương 994 Quân Lâm Thiên Hạ - Dịch Linh bí tàng 10/12/2013
995 Chương 995 Quân Lâm Thiên Hạ - Bố cục độc ác. 10/12/2013
996 Chương 996 Quân Lâm Thiên Hạ - Hữu tướng Cự Linh. 10/12/2013
997 Chương 997 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỏa Nghê hàng lâm 10/12/2013
998 Chương 998 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủy Vân tứ kiếm 10/12/2013
999 Chương 999 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần uy như ngục! 10/12/2013
1000 Chương 1000 Quân Lâm Thiên Hạ - Đế khí trùng tiêu! 10/12/2013
1001 Chương 1001 Quân Lâm Thiên Hạ - Thưởng phạt phân minh! 10/12/2013
1002 Chương 1002 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủy mạn Các Linh! 10/12/2013
1003 Chương 1003 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủy yêm hùng sơn! 10/12/2013
1004 Chương 1004 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm giết Huyền Xà! 10/12/2013
1005 Chương 1005 Quân Lâm Thiên Hạ - Vận khí tăng nhiều! 10/12/2013
1006 Chương 1006 Quân Lâm Thiên Hạ - An Thiên Huyền Thánh! 10/12/2013
1007 Chương 1007 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ đến 10/12/2013
1008 Chương 1008 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên địa danh vị. 10/12/2013
1009 Chương 1009 Quân Lâm Thiên Hạ - Suy thần Cự Linh. 10/12/2013
1010 Chương 1010 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ báo tin! 10/12/2013
1011 Chương 1011 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết lưu phiêu xử 10/12/2013
1012 Chương 1012 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt ngươi đạo thống! 10/12/2013
1013 Chương 1013 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ý dương uy! 10/12/2013
1014 Chương 1014 Quân Lâm Thiên Hạ - Ly Hợp Nguyên Từ! 10/12/2013
1015 Chương 1015 Quân Lâm Thiên Hạ - Quét ngang hết thảy! 10/12/2013
1016 Chương 1016 Quân Lâm Thiên Hạ - Toàn bộ cắn nuốt! 10/12/2013
1017 Chương 1017 Quân Lâm Thiên Hạ - Xiển giáo chư tiên! 10/12/2013
1018 Chương 1018 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Tài Thanh Quang 10/12/2013
1019 Chương 1019 Quân Lâm Thiên Hạ - Trở về Hoàng Hôn Giới. 10/12/2013
1020 Chương 1020 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành tung thân nhân! 10/12/2013
1021 Chương 1021 Quân Lâm Thiên Hạ - Độc sấm Vân Diệt! 10/12/2013
1022 Chương 1022 Quân Lâm Thiên Hạ - Tự sát diệt môn! 10/12/2013
1023 Chương 1023 Quân Lâm Thiên Hạ - Miểu sát Chung Ly Ý! 10/12/2013
1024 Chương 1024 Quân Lâm Thiên Hạ - Bứt sát lão tổ! 10/12/2013
1025 Chương 1025 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghênh ngang rời đi 10/12/2013
1026 Chương 1026 Quân Lâm Thiên Hạ - Trọng du cố địa 10/12/2013
1027 Chương 1027 Quân Lâm Thiên Hạ - Đằng Huyền xuất thế 10/12/2013
1028 Chương 1028 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Hạo Chúc Chiếu 10/12/2013
1029 Chương 1029 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường nhập sát trận 10/12/2013
1030 Chương 1030 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoá Sinh Toàn Cơ 10/12/2013
1031 Chương 1031 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời gian dị năng 10/12/2013
1032 Chương 1032 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên thiên kỳ kinh 10/12/2013
1033 Chương 1033 Quân Lâm Thiên Hạ - Giận chiến tam tiên 10/12/2013
1034 Chương 1034 Quân Lâm Thiên Hạ - Mạnh mẽ tru diệt 10/12/2013
1035 Chương 1035 Quân Lâm Thiên Hạ - Phương Trượng Tiên Minh 10/12/2013
1036 Chương 1036 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Linh Trấn Tiên 10/12/2013
1037 Chương 1037 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt thế tiên binh 10/12/2013
1038 Chương 1038 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất tuyến cơ duyên! 10/12/2013
1039 Chương 1039 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên Thiên Âm Loa! 10/12/2013
1040 Chương 1040 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiến giai nhất phẩm! 10/12/2013
1041 Chương 1041 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh Bảo quy túc 10/12/2013
1042 Chương 1042 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngang nhiên ra tay! 10/12/2013
1043 Chương 1043 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất vô sở hoạch! 10/12/2013
1044 Chương 1044 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Lục Thiên quân! 10/12/2013
1045 Chương 1045 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Hoang chấn động! 10/12/2013
1046 Chương 1046 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh Bảo thành. 10/12/2013
1047 Chương 1047 Quân Lâm Thiên Hạ - Phản hồi Tiên Giới 10/12/2013
1048 Chương 1048 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí vận tái trướng! 10/12/2013
1049 Chương 1049 Quân Lâm Thiên Hạ - Pháp lực tiến nhanh! 10/12/2013
1050 Chương 1050 Quân Lâm Thiên Hạ - Thai tàng kiếm trận 10/12/2013
1051 Chương 1051 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc Hư mưu đồ 10/12/2013
1052 Chương 1052 Quân Lâm Thiên Hạ - Bạo phong vũ tiền 10/12/2013
1053 Chương 1053 Quân Lâm Thiên Hạ - Thân chinh Hắc Hàn 10/12/2013
1054 Chương 1054 Quân Lâm Thiên Hạ - Hấp thu thần tinh 10/12/2013
1055 Chương 1055 Quân Lâm Thiên Hạ - Vân không kiếm trảm! 10/12/2013
1056 Chương 1056 Quân Lâm Thiên Hạ - Tồi khô lạp hủ! 10/12/2013
1057 Chương 1057 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Đế khí tượng 10/12/2013
1058 Chương 1058 Quân Lâm Thiên Hạ - An cảm tiểu thứ! 10/12/2013
1059 Chương 1059 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Vũ biến hóa 10/12/2013
1060 Chương 1060 Quân Lâm Thiên Hạ - Phá hết vạn pháp! 10/12/2013
1061 Chương 1061 Quân Lâm Thiên Hạ - Trảm diệt vạn vật 10/12/2013
1062 Chương 1062 Quân Lâm Thiên Hạ - Các phương phản ứng. 10/12/2013
1063 Chương 1063 Quân Lâm Thiên Hạ - Binh phạt Linh Vân! 10/12/2013
1064 Chương 1064 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất kiếm đoạn sơn 10/12/2013
1065 Chương 1065 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Viên Chân Kinh 10/12/2013
1066 Chương 1066 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Linh phong ma 10/12/2013
1067 Chương 1067 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông chi ma 10/12/2013
1068 Chương 1068 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuệ lực đại tăng 10/12/2013
1069 Chương 1069 Quân Lâm Thiên Hạ - Trí giả Từ Hàng 10/12/2013
1070 Chương 1070 Quân Lâm Thiên Hạ - Thập di kiểm lậu 10/12/2013
1071 Chương 1071 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên thiên nhị phẩm! 10/12/2013
1072 Chương 1072 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông kiếm điển! 10/12/2013
1073 Chương 1073 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Ngọc Chân Nguyên! 10/12/2013
1074 Chương 1074 Quân Lâm Thiên Hạ - Liên tục vui mừng! 10/12/2013
1075 Chương 1075 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngưu đao tiểu thí! 10/12/2013
1076 Chương 1076 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm tu công pháp! 10/12/2013
1077 Chương 1077 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư tiên tập hợp! 10/12/2013
1078 Chương 1078 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm kinh bốn tòa! 10/12/2013
1079 Chương 1079 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư tiên hiến bảo! 10/12/2013
1080 Chương 1080 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Nguyên Chân Dịch! 10/12/2013
1081 Chương 1081 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt đỉnh linh trân! 10/12/2013
1082 Chương 1082 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư tiên dịch bảo 10/12/2013
1083 Chương 1083 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn Nguyên Đại Tiên 10/12/2013
1084 Chương 1084 Quân Lâm Thiên Hạ - Thôi sinh linh quả 10/12/2013
1085 Chương 1085 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhất ngữ kinh thế! 10/12/2013
1086 Chương 1086 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm tiên chi tổ! 10/12/2013
1087 Chương 1087 Quân Lâm Thiên Hạ - Dĩ kiếm phá đạo! 10/12/2013
1088 Chương 1088 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuyển tu chi pháp! 10/12/2013
1089 Chương 1089 Quân Lâm Thiên Hạ - Pháp hội kết thúc 10/12/2013
1090 Chương 1090 Quân Lâm Thiên Hạ - Chí thánh chí minh 10/12/2013
1091 Chương 1091 Quân Lâm Thiên Hạ - Hung triệu chi nguyên! 10/12/2013
1092 Chương 1092 Quân Lâm Thiên Hạ - Soán đoạt tinh huyết! 10/12/2013
1093 Chương 1093 Quân Lâm Thiên Hạ - Thoáng chốc trăm năm 10/12/2013
1094 Chương 1094 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước khi độ kiếp 10/12/2013
1095 Chương 1095 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ tai thất kiếp. 10/12/2013
1096 Chương 1096 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim Tiên hồn ấn! 10/12/2013
1097 Chương 1097 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái kiến Đông Hoa 10/12/2013
1098 Chương 1098 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Ngô Côn Bằng 10/12/2013
1099 Chương 1099 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm phù oai! 10/12/2013
1100 Chương 1100 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Luân Kính tạo thành! 10/12/2013
1101 Chương 1101 Quân Lâm Thiên Hạ - Địa phủ chi thủy 10/12/2013
1102 Chương 1102 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoàng Tuyền chân nhân 10/12/2013
1103 Chương 1103 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngu cốc luyện kiếm 10/12/2013
1104 Chương 1104 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỏa Nghê ước chiến 10/12/2013
1105 Chương 1105 Quân Lâm Thiên Hạ - Thai Tàng Vô Không. 10/12/2013
1106 Chương 1106 Quân Lâm Thiên Hạ - Liên Đăng Linh Châu 10/12/2013
1107 Chương 1107 Quân Lâm Thiên Hạ - Song Liên tỷ muội 10/12/2013
1108 Chương 1108 Quân Lâm Thiên Hạ - Ước chiến chi tiền 10/12/2013
1109 Chương 1109 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến cuộc nghịch chuyển! 10/12/2013
1110 Chương 1110 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm trảm Hỏa Nghê! 10/12/2013
1111 Chương 1111 Quân Lâm Thiên Hạ - Diêu Không kiếm trảm! 10/12/2013
1112 Chương 1112 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam kiếm phá trận! 10/12/2013
1113 Chương 1113 Quân Lâm Thiên Hạ - Ly Chu Huyền Đô! 10/12/2013
1114 Chương 1114 Quân Lâm Thiên Hạ - Tề tụ tam linh! 10/12/2013
1115 Chương 1115 Quân Lâm Thiên Hạ - Vết rách sơ lộ! 10/12/2013
1116 Chương 1116 Quân Lâm Thiên Hạ - Động thiên hạ lạc! 10/12/2013
1117 Chương 1117 Quân Lâm Thiên Hạ - Thủy Đức Tinh Quân! 10/12/2013
1118 Chương 1118 Quân Lâm Thiên Hạ - Ly sơn Đoan Mộc 10/12/2013
1119 Chương 1119 Quân Lâm Thiên Hạ - Ly Sơn tá phủ 10/12/2013
1120 Chương 1120 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ cầu trợ 10/12/2013
1121 Chương 1121 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu Khúc U Hà 10/12/2013
1122 Chương 1122 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ nguy cục. 10/12/2013
1123 Chương 1123 Quân Lâm Thiên Hạ - Ba quyệt vân quỷ 10/12/2013
1124 Chương 1124 Quân Lâm Thiên Hạ - Thai Tàng chủ kiếm 10/12/2013
1125 Chương 1125 Quân Lâm Thiên Hạ - Gặp lại La Hầu 10/12/2013
1126 Chương 1126 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong ấn ám ma 10/12/2013
1127 Chương 1127 Quân Lâm Thiên Hạ - Địa để bố trận 10/12/2013
1128 Chương 1128 Quân Lâm Thiên Hạ - Vẫn lạc tai ương? 10/12/2013
1128 Chương 1128 Quân Lâm Thiên Hạ - Vẫn lạc tai ương? 10/12/2013
1129 Chương 1129 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ Minh Thư 10/12/2013
1130 Chương 1130 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhạc Vũ tá thư 10/12/2013
1132 Chương 1132 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghịch chuyển thiên cơ! 10/12/2013
1133 Chương 1133 Quân Lâm Thiên Hạ - Minh Hà chi thương 10/12/2013
1134 Chương 1134 Quân Lâm Thiên Hạ - Thánh nhân vị 10/12/2013
1135 Chương 1135 Quân Lâm Thiên Hạ - Chí thân chi nhân! 10/12/2013
1136 Chương 1136 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thú Đế Thính! 10/12/2013
1137 Chương 1137 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông chí bảo! 10/12/2013
1138 Chương 1138 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngũ Hành kiếm trận! 10/12/2013
1139 Chương 1139 Quân Lâm Thiên Hạ - Truy sát vạn dặm! 10/12/2013
1140 Chương 1140 Quân Lâm Thiên Hạ - Xuống đất không cửa! 10/12/2013
1141 Chương 1141 Quân Lâm Thiên Hạ - La Hầu huyết tinh! 10/12/2013
1142 Chương 1142 Quân Lâm Thiên Hạ - Vô Thượng Ma Điển 10/12/2013
1143 Chương 1143 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần cách tấn giai 10/12/2013
1144 Chương 1144 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyết Nhi chi thương 10/12/2013
1145 Chương 1145 Quân Lâm Thiên Hạ - Phương Trượng sơn điên 10/12/2013
1146 Chương 1146 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Trì song tu 10/12/2013
1147 Chương 1147 Quân Lâm Thiên Hạ - Làm người kinh sợ!. 10/12/2013
1148 Chương 1148 Quân Lâm Thiên Hạ - Long mộ chi mê!. 10/12/2013
1149 Chương 1149 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn Kim Tiên 10/12/2013
1150 Chương 1150 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Đế dã vọng 10/12/2013
1151 Chương 1151 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguy cơ ẩn náu. 10/12/2013
1152 Chương 1152 Quân Lâm Thiên Hạ - Từng bước gian nan 10/12/2013
1153 Chương 1153 Quân Lâm Thiên Hạ - Tạc động mưu lợi. 10/12/2013
1154 Chương 1154 Quân Lâm Thiên Hạ - Bàng quan 10/12/2013
1155 Chương 1155 Quân Lâm Thiên Hạ - Tổ Long Thiên Đan 10/12/2013
1156 Chương 1156 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Đế di trân 10/12/2013
1157 Chương 1157 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước cuộc chiến 10/12/2013
1158 Chương 1158 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoành đao đoạt ái 10/12/2013
1159 Chương 1159 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm trận chung lộ 10/12/2013
1160 Chương 1160 Quân Lâm Thiên Hạ - Cạm bẫy liên hoàn 10/12/2013
1161 Chương 1161 Quân Lâm Thiên Hạ - Hạo Thiên chi nghi 10/12/2013
1162 Chương 1162 Quân Lâm Thiên Hạ - Công đức ngọc tỷ 10/12/2013
1163 Chương 1163 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Luân Tây Phong 10/12/2013
1164 Chương 1164 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục Áp xuất thế 10/12/2013
1165 Chương 1165 Quân Lâm Thiên Hạ - Tầm cấu tinh thạch 10/12/2013
1166 Chương 1166 Quân Lâm Thiên Hạ - Thu hoạch phong phú 10/12/2013
1167 Chương 1167 Quân Lâm Thiên Hạ - Duệ Vân tao ách 10/12/2013
1168 Chương 1168 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyễn pháp thần thông 10/12/2013
1169 Chương 1169 Quân Lâm Thiên Hạ - Lang bái vi giang 10/12/2013
1170 Chương 1170 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyễn Nguyệt ngưng chân 10/12/2013
1171 Chương 1171 Quân Lâm Thiên Hạ - Xuất thần nhập hóa 10/12/2013
1172 Chương 1172 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục Áp thần uy 10/12/2013
1173 Chương 1173 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiểm huyết vi minh 10/12/2013
1174 Chương 1174 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục Hợp Như Ý 10/12/2013
1175 Chương 1175 Quân Lâm Thiên Hạ - Tự sáng tạo thần thông 10/12/2013
1176 Chương 1176 Quân Lâm Thiên Hạ - An Thiên sáng thế 10/12/2013
1177 Chương 1177 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Nữ nổi loạn 10/12/2013
1178 Chương 1178 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên Thiên Linh Bi 10/12/2013
1179 Chương 1179 Quân Lâm Thiên Hạ - Phù Tang tàn chi 10/12/2013
1180 Chương 1180 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu duệ Thủy Long 10/12/2013
1181 Chương 1181 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái Đắc tí trợ 10/12/2013
1182 Chương 1182 Quân Lâm Thiên Hạ - Đế Khí biến hóa 10/12/2013
1183 Chương 1183 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn Phủ Linh Bi 10/12/2013
1184 Chương 1184 Quân Lâm Thiên Hạ - Động thiên thành tựu 10/12/2013
1185 Chương 1185 Quân Lâm Thiên Hạ - Tham quả chi diệu 10/12/2013
1186 Chương 1186 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết mạch truyền thừa 10/12/2013
1187 Chương 1187 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhân quả pháp tắc 10/12/2013
1188 Chương 1188 Quân Lâm Thiên Hạ - Điên Đảo Lưỡng Nghi 10/12/2013
1189 Chương 1189 Quân Lâm Thiên Hạ - Khiêu lương tiểu sửu 10/12/2013
1190 Chương 1190 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Diễm hoàng không 10/12/2013
1191 Chương 1191 Quân Lâm Thiên Hạ - Quần tinh trụy lạc 10/12/2013
1192 Chương 1192 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhai Tí đến 10/12/2013
1193 Chương 1193 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Luân Kính xuất 10/12/2013
1194 Chương 1194 Quân Lâm Thiên Hạ - Cường hành phong ấn 10/12/2013
1195 Chương 1195 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu tộc chi thượng 10/12/2013
1196 Chương 1196 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh sủng Nhai Tí 10/12/2013
1197 Chương 1197 Quân Lâm Thiên Hạ - Quân Minh sính uy 10/12/2013
1198 Chương 1198 Quân Lâm Thiên Hạ - Bọn chuột nhắt vặt vãnh! 10/12/2013
1199 Chương 1199 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại năng vân tụ! 10/12/2013
1200 Chương 1200 Quân Lâm Thiên Hạ - Tinh Cung sơ thành! 10/12/2013
1201 Chương 1201 Quân Lâm Thiên Hạ - Sinh cực tử tịch! 10/12/2013
1202 Chương 1202 Quân Lâm Thiên Hạ - Vân Trung chi tử. 10/12/2013
1203 Chương 1203 Quân Lâm Thiên Hạ - Sinh chi đạo phù. 10/12/2013
1204 Chương 1204 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam Viên Chân Kinh 10/12/2013
1205 Chương 1205 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông trận thạch. 10/12/2013
1206 Chương 1206 Quân Lâm Thiên Hạ - Gian nan quyết trạch. 10/12/2013
1207 Chương 1207 Quân Lâm Thiên Hạ - Thắng phụ chi thế. 10/12/2013
1208 Chương 1208 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn Thế chi chung 10/12/2013
1209 Chương 1209 Quân Lâm Thiên Hạ - Bố cục lạc tử! 10/12/2013
1210 Chương 1210 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong ba sơ khởi! 10/12/2013
1211 Chương 1211 Quân Lâm Thiên Hạ - Thanh Long chi mưu 10/12/2013
1212 Chương 1212 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắc Hải Cực Lạc 10/12/2013
1212 Chương 1212 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắc Hải Cực Lạc 10/12/2013
1213 Chương 1213 Quân Lâm Thiên Hạ - Sân vắng đi dạo 10/12/2013
1214 Chương 1214 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần tinh Cộng Công. 10/12/2013
1215 Chương 1215 Quân Lâm Thiên Hạ - Cửu thập cửu trận. 10/12/2013
1216 Chương 1216 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến ý dâng trào! 10/12/2013
1217 Chương 1217 Quân Lâm Thiên Hạ - Trận bạo phân quang! 10/12/2013
1218 Chương 1218 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh bảo tề xuất! 10/12/2013
1219 Chương 1219 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông tẫn triển! 10/12/2013
1220 Chương 1220 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuẩn Thánh vẫn lạc 10/12/2013
1221 Chương 1221 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Thanh Thánh Nhân! 10/12/2013
1222 Chương 1222 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhân tình giao dịch! 10/12/2013
1223 Chương 1223 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhị hoàng gặp nhau. 10/12/2013
1224 Chương 1224 Quân Lâm Thiên Hạ - Dư ba vị liễu! 10/12/2013
1225 Chương 1225 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành thổ yêu đan 10/12/2013
1226 Chương 1226 Quân Lâm Thiên Hạ - Mộc Linh Tinh Châu 10/12/2013
1227 Chương 1227 Quân Lâm Thiên Hạ - Tạo Hóa Chân Dịch 10/12/2013
1228 Chương 1228 Quân Lâm Thiên Hạ - Trùng kích Chuẩn Thánh 10/12/2013
1229 Chương 1229 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn Kim Tiên! 10/12/2013
1230 Chương 1230 Quân Lâm Thiên Hạ - Cắn nuốt thần tinh 10/12/2013
1231 Chương 1231 Quân Lâm Thiên Hạ - Người chơi cờ! 10/12/2013
1232 Chương 1232 Quân Lâm Thiên Hạ - Thoáng qua năm năm! 10/12/2013
1233 Chương 1233 Quân Lâm Thiên Hạ - Bố cục cuối cùng 10/12/2013
1234 Chương 1234 Quân Lâm Thiên Hạ - Ly tức nhị sơn 10/12/2013
1235 Chương 1235 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngọc Đỉnh chân nhân 10/12/2013
1236 Chương 1236 Quân Lâm Thiên Hạ - Chí thánh thuần dương! 10/12/2013
1237 Chương 1237 Quân Lâm Thiên Hạ - Tranh đoạt bố trí linh trận! 10/12/2013
1238 Chương 1238 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm thương Tương Liễu! 10/12/2013
1239 Chương 1239 Quân Lâm Thiên Hạ - Hạo Thiên để lâm! 10/12/2013
1240 Chương 1240 Quân Lâm Thiên Hạ - Trước cuộc đại chiến! 10/12/2013
1241 Chương 1241 Quân Lâm Thiên Hạ - Phúc Đức Kim Tiên! 10/12/2013
1242 Chương 1242 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn chiến chi thủy 10/12/2013
1243 Chương 1243 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời không nghịch chuyển! 10/12/2013
1244 Chương 1244 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim Sí Đại Bằng 10/12/2013
1245 Chương 1245 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến cục chi thủy 10/12/2013
1246 Chương 1246 Quân Lâm Thiên Hạ - Kính chiếu Đại Thiên! 10/12/2013
1247 Chương 1247 Quân Lâm Thiên Hạ - Côn Bằng Lục Áp 10/12/2013
1248 Chương 1248 Quân Lâm Thiên Hạ - Phản bố sát cục! 10/12/2013
1249 Chương 1249 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuẩn thánh chi uy! 10/12/2013
1250 Chương 1250 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiếm đỉnh giao kích! 10/12/2013
1251 Chương 1251 Quân Lâm Thiên Hạ - Không ai bì nổi! 10/12/2013
1252 Chương 1252 Quân Lâm Thiên Hạ - Chân mệnh Thiên Đế! 10/12/2013
1253 Chương 1253 Quân Lâm Thiên Hạ - Một đường sinh cơ! 10/12/2013
1254 Chương 1254 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Thánh hàng lâm! 10/12/2013
1255 Chương 1255 Quân Lâm Thiên Hạ - Hà Đồ Lạc Thư! 10/12/2013
1256 Chương 1256 Quân Lâm Thiên Hạ - Tuyệt kiếm tái hiện! 10/12/2013
1257 Chương 1257 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại pháp tạo sơn! 10/12/2013
1258 Chương 1258 Quân Lâm Thiên Hạ - Bắc Nhạc Hằng Sơn! 10/12/2013
1259 Chương 1259 Quân Lâm Thiên Hạ - Long Vương đại thọ! 10/12/2013
1260 Chương 1260 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiếp tục phó Ly sơn! 10/12/2013
1261 Chương 1261 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái thiêm cường viện! 10/12/2013
1262 Chương 1262 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên tượng tái biến! 10/12/2013
1263 Chương 1263 Quân Lâm Thiên Hạ - Long thành chi nội 10/12/2013
1264 Chương 1264 Quân Lâm Thiên Hạ - Ly Sơn Đoan Mộc 10/12/2013
1265 Chương 1265 Quân Lâm Thiên Hạ - Thuần Dương chi kiếm 10/12/2013
1266 Chương 1266 Quân Lâm Thiên Hạ - Hàng phục kiếm khí 10/12/2013
1267 Chương 1267 Quân Lâm Thiên Hạ - Tham ngộ Hà Lạc 10/12/2013
1268 Chương 1268 Quân Lâm Thiên Hạ - Chính vị Câu Trần 10/12/2013
1269 Chương 1269 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái kiến phong ấn 10/12/2013
1270 Chương 1270 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí động Thiên Đình! 10/12/2013
1271 Chương 1271 Quân Lâm Thiên Hạ - Quần tiên nghịch phản! 10/12/2013
1272 Chương 1272 Quân Lâm Thiên Hạ - Thánh Nhân phù chiếu! 10/12/2013
1273 Chương 1273 Quân Lâm Thiên Hạ - Xi Vưu chi thương! 10/12/2013
1274 Chương 1274 Quân Lâm Thiên Hạ - Tử Vi đại đế! 10/12/2013
1275 Chương 1275 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành trình Côn Luân! 10/12/2013
1276 Chương 1276 Quân Lâm Thiên Hạ - Hành trình Vũ Di! 10/12/2013
1277 Chương 1277 Quân Lâm Thiên Hạ - Linh bảo kỳ dị! 10/12/2013
1278 Chương 1278 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhiên Đăng đạo nhân! 10/12/2013
1279 Chương 1279 Quân Lâm Thiên Hạ - Khổng Dật chân nhân! 10/12/2013
1280 Chương 1280 Quân Lâm Thiên Hạ - Ám lưu hung dũng! 10/12/2013
1281 Chương 1281 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái phó Quảng Lăng 10/12/2013
1282 Chương 1282 Quân Lâm Thiên Hạ - Hàng lâm Thiên Nguyên! 10/12/2013
1283 Chương 1283 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyền Nguyên khống thủy! 10/12/2013
1284 Chương 1284 Quân Lâm Thiên Hạ - Vân Long chân nhân! 10/12/2013
1285 Chương 1285 Quân Lâm Thiên Hạ - Yêu tộc cộng chủ! 10/12/2013
1287 Chương 1287 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến Vương xuất thế! 10/12/2013
1288 Chương 1288 Quân Lâm Thiên Hạ - Di chuyển Quảng Lăng 10/12/2013
1289 Chương 1289 Quân Lâm Thiên Hạ - Nghê Thường Vũ Y 10/12/2013
1290 Chương 1290 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn chi hải 10/12/2013
1291 Chương 1291 Quân Lâm Thiên Hạ - Khổng Dật hóa thân! 10/12/2013
1292 Chương 1292 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngang nhiên ra tay! 10/12/2013
1293 Chương 1293 Quân Lâm Thiên Hạ - Chiến Thần Hình Thiên! 10/12/2013
1294 Chương 1294 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiền thích chi vũ! 10/12/2013
1295 Chương 1295 Quân Lâm Thiên Hạ - Mãnh chí thường tại! 10/12/2013
1296 Chương 1296 Quân Lâm Thiên Hạ - Lai lịch Khổng Kỳ! 10/12/2013
1297 Chương 1297 Quân Lâm Thiên Hạ - Diễn Thiên chi biến! 10/12/2013
1298 Chương 1298 Quân Lâm Thiên Hạ - Có phát hiện khác! 10/12/2013
1299 Chương 1299 Quân Lâm Thiên Hạ - Hà Đồ dị biến! 10/12/2013
1300 Chương 1300 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn linh vật! 10/12/2013
1301 Chương 1301 Quân Lâm Thiên Hạ - Kham đương đại nhâm 10/12/2013
1302 Chương 1302 Quân Lâm Thiên Hạ - Truyền thụ y bát 10/12/2013
1303 Chương 1303 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Thần Huyền Thổ 10/12/2013
1304 Chương 1304 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ma dị động 10/12/2013
1305 Chương 1305 Quân Lâm Thiên Hạ - Thị thuận thị nghịch 10/12/2013
1306 Chương 1306 Quân Lâm Thiên Hạ - Phấn toái thần quốc 10/12/2013
1307 Chương 1307 Quân Lâm Thiên Hạ - Hiến ngôn tru thần 10/12/2013
1308 Chương 1308 Quân Lâm Thiên Hạ - Vân Diễm Ứng Long 10/12/2013
1309 Chương 1309 Quân Lâm Thiên Hạ - Kiến Mộc tinh hoa 10/12/2013
1310 Chương 1310 Quân Lâm Thiên Hạ - Phong ba quỷ quyệt 10/12/2013
1311 Chương 1311 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Hải chi thượng! 10/12/2013
1312 Chương 1312 Quân Lâm Thiên Hạ - Động thân nam hành! 10/12/2013
1313 Chương 1313 Quân Lâm Thiên Hạ - Yếu tố thiếu sót! 10/12/2013
1314 Chương 1314 Quân Lâm Thiên Hạ - Đánh tới căn bản! 10/12/2013
1315 Chương 1315 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn đạo điển! 10/12/2013
1316 Chương 1316 Quân Lâm Thiên Hạ - Ma Điển bí mật! 10/12/2013
1317 Chương 1317 Quân Lâm Thiên Hạ - Kích chiến chi thủy! 10/12/2013
1318 Chương 1318 Quân Lâm Thiên Hạ - Hắc vụ chi biến 10/12/2013
1318 Chương 1318 Quân Lâm Thiên Hạ - Hắc vụ chi biến 10/12/2013
1319 Chương 1319 Quân Lâm Thiên Hạ - Đảo loạn hồng hoang 10/12/2013
1320 Chương 1320 Quân Lâm Thiên Hạ - Minh Hà chi vẫn 10/12/2013
1321 Chương 1321 Quân Lâm Thiên Hạ - Các phương phản ứng 10/12/2013
1322 Chương 1322 Quân Lâm Thiên Hạ - Luyện hóa tinh huyết. 10/12/2013
1323 Chương 1323 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Đế thất đức. 10/12/2013
1324 Chương 1324 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Thủ Thiên Nhãn 10/12/2013
1325 Chương 1325 Quân Lâm Thiên Hạ - Tạo Hóa chân chủ 10/12/2013
1326 Chương 1326 Quân Lâm Thiên Hạ - Khí vận phản thương 10/12/2013
1327 Chương 1327 Quân Lâm Thiên Hạ - Dĩ châu hoán châu 10/12/2013
1328 Chương 1328 Quân Lâm Thiên Hạ - Nam Nhạc Hành Sơn 10/12/2013
1329 Chương 1329 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuẩn Đề Tiếp Dẫn 10/12/2013
1330 Chương 1330 Quân Lâm Thiên Hạ - Tây Nhạc Hoa Sơn 10/12/2013
1331 Chương 1331 Quân Lâm Thiên Hạ - Định Hải Khai Thiên 10/12/2013
1332 Chương 1332 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái diễn Hồng Mông 10/12/2013
1333 Chương 1333 Quân Lâm Thiên Hạ - Chỗ tị nạn 10/12/2013
1334 Chương 1334 Quân Lâm Thiên Hạ - Ngộ tính kinh người 10/12/2013
1335 Chương 1335 Quân Lâm Thiên Hạ - Khống Thiên Kiếm 10/12/2013
1336 Chương 1336 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim Tuyệt Địa 10/12/2013
1337 Chương 1337 Quân Lâm Thiên Hạ - Chuẩn Thánh kiếm uy! 10/12/2013
1338 Chương 1338 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn Chung hiện 10/12/2013
1339 Chương 1339 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông chân ý 10/12/2013
1340 Chương 1340 Quân Lâm Thiên Hạ - Canh Tân kiếm ti 10/12/2013
1341 Chương 1341 Quân Lâm Thiên Hạ - Bàn đào thịnh hội 10/12/2013
1342 Chương 1342 Quân Lâm Thiên Hạ - Yến hội phong ba 10/12/2013
1343 Chương 1343 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồn niệm giao phong! 10/12/2013
1344 Chương 1344 Quân Lâm Thiên Hạ - Khai Thiên vô thượng! 10/12/2013
1345 Chương 1345 Quân Lâm Thiên Hạ - Khai Thiên chi uy! 10/12/2013
1346 Chương 1346 Quân Lâm Thiên Hạ - Khinh người quá đáng! 10/12/2013
1347 Chương 1347 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhĩ đãi như hà! 10/12/2013
1348 Chương 1348 Quân Lâm Thiên Hạ - Hảo đại đích khanh! 10/12/2013
1349 Chương 1349 Quân Lâm Thiên Hạ - Hậu Thổ chứng thánh! 10/12/2013
1350 Chương 1350 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhị đế đầu hiệu 10/12/2013
1351 Chương 1351 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại náo Thiên Cung! 10/12/2013
1352 Chương 1352 Quân Lâm Thiên Hạ - Thọ yến kết thúc! 10/12/2013
1353 Chương 1353 Quân Lâm Thiên Hạ - Sự hậu dư ba! 10/12/2013
1354 Chương 1354 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến cố tái khởi! 10/12/2013
1355 Chương 1355 Quân Lâm Thiên Hạ - Công bình giao dịch! 10/12/2013
1356 Chương 1356 Quân Lâm Thiên Hạ - Tổ Ma Kế Đô! 10/12/2013
1357 Chương 1357 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái ngưng đạo tâm! 10/12/2013
1358 Chương 1358 Quân Lâm Thiên Hạ - Thái Thượng tam kinh! 10/12/2013
1359 Chương 1359 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn Thái Thượng! 10/12/2013
1360 Chương 1360 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên vô nhị nhật! 10/12/2013
1361 Chương 1361 Quân Lâm Thiên Hạ - Chương 1361 10/12/2013
1362 Chương 1362 Quân Lâm Thiên Hạ - Ám lưu hung dũng 10/12/2013
1363 Chương 1363 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại đạo mê tỏa 10/12/2013
1364 Chương 1364 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Văn đạo nhân 10/12/2013
1365 Chương 1365 Quân Lâm Thiên Hạ - Thánh Nhân thủ đoạn 10/12/2013
1366 Chương 1366 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiên Thiên thạch thai 10/12/2013
1367 Chương 1367 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái luyện hóa thân 10/12/2013
1368 Chương 1368 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ma phệ thân. 10/12/2013
1369 Chương 1369 Quân Lâm Thiên Hạ - Khởi binh Phạt Thiên! 10/12/2013
1370 Chương 1370 Quân Lâm Thiên Hạ - Thánh Nhân huyền cơ! 10/12/2013
1371 Chương 1371 Quân Lâm Thiên Hạ - Lục đại hoành nguyện 10/12/2013
1372 Chương 1372 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư thánh giao phong! 10/12/2013
1373 Chương 1373 Quân Lâm Thiên Hạ - Châu chấu đá xe! 10/12/2013
1374 Chương 1374 Quân Lâm Thiên Hạ - Ba ức niệm lực! 10/12/2013
1375 Chương 1375 Quân Lâm Thiên Hạ - Hối hận chung sinh! 10/12/2013
1376 Chương 1376 Quân Lâm Thiên Hạ - Biến cố tái sinh! 10/12/2013
1377 Chương 1377 Quân Lâm Thiên Hạ - Tam chiến La Hầu! 10/12/2013
1378 Chương 1378 Quân Lâm Thiên Hạ - Nguyên Hoàng Thượng Đế! 10/12/2013
1379 Chương 1379 Quân Lâm Thiên Hạ - Sắc Phong chư thần! 10/12/2013
1380 Chương 1380 Quân Lâm Thiên Hạ - Quân Lâm Thiên Hạ! 10/12/2013
1381 Chương 1381 Quân Lâm Thiên Hạ - Cuồng lan sạ khởi 10/12/2013
1382 Chương 1382 Quân Lâm Thiên Hạ - Tây Phương nhị thánh 10/12/2013
1383 Chương 1383 Quân Lâm Thiên Hạ - Trấn Thế tam tháp 10/12/2013
1384 Chương 1384 Quân Lâm Thiên Hạ - Truy nã Hỗn Độn 10/12/2013
1385 Chương 1385 Quân Lâm Thiên Hạ - Chênh lệch vạn lần 10/12/2013
1386 Chương 1386 Quân Lâm Thiên Hạ - Thời gian bích chướng 10/12/2013
1387 Chương 1387 Quân Lâm Thiên Hạ - Sát phạt chi sơ 10/12/2013
1388 Chương 1388 Quân Lâm Thiên Hạ - Kính chiếu thiên địa 10/12/2013
1389 Chương 1389 Quân Lâm Thiên Hạ - Lôi Hoa thần nghịch 10/12/2013
1390 Chương 1390 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn Tạo Hóa 10/12/2013
1391 Chương 1391 Quân Lâm Thiên Hạ - Mai sơn đại chiến! 10/12/2013
1392 Chương 1392 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Quân hàng lâm! 10/12/2013
1393 Chương 1393 Quân Lâm Thiên Hạ - Long Xà khởi lục! 10/12/2013
1394 Chương 1394 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Đế chi chức! 10/12/2013
1395 Chương 1395 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư thánh tập hợp! 10/12/2013
1396 Chương 1396 Quân Lâm Thiên Hạ - Hoàng thiên đương lập! 10/12/2013
1397 Chương 1397 Quân Lâm Thiên Hạ - Thâm như uyên hải! 10/12/2013
1398 Chương 1398 Quân Lâm Thiên Hạ - Thánh huyết trường sinh! 10/12/2013
1399 Chương 1399 Quân Lâm Thiên Hạ - Chư phương đại đế! 10/12/2013
1400 Chương 1400 Quân Lâm Thiên Hạ - Khoáng thế kỳ trận 10/12/2013
1401 Chương 1401 Quân Lâm Thiên Hạ - Hồng Mông Hải ngoại 10/12/2013
1402 Chương 1402 Quân Lâm Thiên Hạ - Thông Thiên Thánh Nhân 10/12/2013
1403 Chương 1403 Quân Lâm Thiên Hạ - Ác niệm phân thân 10/12/2013
1404 Chương 1404 Quân Lâm Thiên Hạ - Cuộc chiến thế giới 10/12/2013
1405 Chương 1405 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhân ảnh thần bí 10/12/2013
1406 Chương 1406 Quân Lâm Thiên Hạ - Pháp tắc áp chế 10/12/2013
1407 Chương 1407 Quân Lâm Thiên Hạ - Đại đạo chi cơ 10/12/2013
1408 Chương 1408 Quân Lâm Thiên Hạ - Thiên Ngoại chi vật 10/12/2013
1409 Chương 1409 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái luyện hư không 10/12/2013
1410 Chương 1410 Quân Lâm Thiên Hạ - Tái chiến Hồng Quân 10/12/2013
1411 Chương 1411 Quân Lâm Thiên Hạ - Nhị chiến Bàn Cổ! 10/12/2013
1412 Chương 1412 Quân Lâm Thiên Hạ - Bàn Cổ Thiên Nghịch! 10/12/2013
1413 Chương 1413 Quân Lâm Thiên Hạ - Tiếp Dẫn chi mưu! 10/12/2013
1414 Chương 1414 Quân Lâm Thiên Hạ - Lật đổ chi nguy! 10/12/2013
1415 Chương 1415 Quân Lâm Thiên Hạ - Kim liên chi biến! 10/12/2013
1416 Chương 1416 Quân Lâm Thiên Hạ - Duy ngã độc tôn 10/12/2013
1417 Chương 1417 Quân Lâm Thiên Hạ - Huyết Lục cõi trần! 10/12/2013
1418 Chương 1418 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông tạo hóa! 10/12/2013
1419 Chương 1419 Quân Lâm Thiên Hạ - Hỗn Độn Vô Cực! 10/12/2013
1420 Chương 1420 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông tạo hóa (2)! 10/12/2013
1421 Chương 1421 Quân Lâm Thiên Hạ - Thần thông tạo hóa (3) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-quan-lam-thien-ha-625.html