Truyện Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi
Bạn đang đọc truyện Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi của tác giả Du Du Tiên trên website đọc truyện online. Khoảng cách từ cô giáo Trương Dung đến tiểu thư quý tộc Amy, có lẽ không chỉ là một thế kỷ.

Cơ thể thay đổi, thân phận thay đổi, trí nhớ cũng thay đổi, mọi thứ đều đảo lộn.

Không muốn bị ràng buộc bởi thế giới của “Amy”, cô đến nước Mỹ.

Nhưng….

Hàng xóm mới là Clark Kent?

Đó không phải tên của siêu nhân, siêu anh hùng hay sao?

Siêu nhân là hàng xóm, cuộc sống như vậy, có phải trở nên thú vị?

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 1 10/12/2013
2 Chương 2 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 2 10/12/2013
3 Chương 3 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 3 10/12/2013
4 Chương 4 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 4 10/12/2013
5 Chương 5 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 5 10/12/2013
6 Chương 6 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 6 10/12/2013
7 Chương 7 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 7 10/12/2013
8 Chương 8 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 8 10/12/2013
9 Chương 9 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 9 10/12/2013
10 Chương 10 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 10 10/12/2013
11 Chương 11 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 11 10/12/2013
12 Chương 12 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 12 10/12/2013
13 Chương 13 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 13 10/12/2013
14 Chương 14 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 14 10/12/2013
15 Chương 15 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 15 10/12/2013
16 Chương 16 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 16 10/12/2013
17 Chương 17 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 17 10/12/2013
18 Chương 18 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 18 10/12/2013
19 Chương 19 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 19 10/12/2013
20 Chương 20 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 20 10/12/2013
21 Chương 21 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 21 10/12/2013
22 Chương 22 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 22 10/12/2013
23 Chương 23 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 23 10/12/2013
24 Chương 24 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 24 10/12/2013
25 Chương 25 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 25 10/12/2013
26 Chương 26 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 26 10/12/2013
27 Chương 27 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 27 10/12/2013
28 Chương 28 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 28 10/12/2013
29 Chương 29 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 29 10/12/2013
30 Chương 30 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 30 10/12/2013
31 Chương 31 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 31 10/12/2013
32 Chương 32 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 32 10/12/2013
33 Chương 33 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 33 10/12/2013
34 Chương 34 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 34 10/12/2013
35 Chương 35 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 35 10/12/2013
36 Chương 36 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 36 10/12/2013
37 Chương 37 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - CHƯƠNG 37 10/12/2013
38 Chương 38 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 38 10/12/2013
39 Chương 39 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 39 10/12/2013
40 Chương 40 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 40 10/12/2013
41 Chương 41 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 41 10/12/2013
42 Chương 42 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 42 10/12/2013
43 Chương 43 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 43 10/12/2013
44 Chương 44 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 44 10/12/2013
45 Chương 45 Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi - Chương 45 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ban-trai-sieu-nhan-cua-toi-630.html