Truyện Tiên Ngục - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Ngục
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Ngục
Bạn đang đọc truyện Tiên Ngục của tác giả Chử Tửu Luận Già Phê trên website đọc truyện online. Tiên Ngục! Một tòa ngục giam phi thường kỳ lạ. Một tòa ngục giam có thể mang theo bên mình. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì có thể bắt bất cứ người nào vào trong đó.

Nhân, Yêu, Ma! Không cần biết ngươi thuộc chủng tộc nào, chỉ cần một ý niệm của ta, ngươi sẽ bị tống vào trong Tiên Ngục.

Bất cứ phạm nhân nào bị bắt vào trong Tiên Ngục đều trở thành lao công miễn phí.

Luyện đan, luyện khí, chế tạo phù lục, chăm sóc linh thảo.

Chỉ khi ngươi hữu dụng, mới có thể sống những ngày tháng an lành.

Không những thế, một khi ngươi đã vào trong Tiên Ngục thì pháp thuật, thần thông, ngay cả Tam Thiên Đại Đạo của ngươi cũng thuộc về ta.

Một tác phẩm không có xuyên việt từ thế giới này sang thế giới khác, không có thiếu gia trong một gia tộc cường thịnh nhưng bị ghẻ lạnh hắt hủi.

Nhân vật chính, hắn chỉ là một bổ đầu thuộc một huyện nhỏ nhoi thuộc Yến An Quốc mà thôi…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Ngục - Hủy thiên diệt địa 17/12/2013
2 Chương 2 Tiên Ngục - Mượn xác hoàn hồn 17/12/2013
3 Chương 3 Tiên Ngục - Sơn cốc chữa thương. (1) 17/12/2013
4 Chương 4 Tiên Ngục - Sơn cốc chữa thương. (2) 17/12/2013
5 Chương 5 Tiên Ngục - Đạo nhân trẻ tuổi. 17/12/2013
6 Chương 6 Tiên Ngục - Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. (1) 17/12/2013
7 Chương 7 Tiên Ngục - Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. (2) 17/12/2013
8 Chương 8 Tiên Ngục - Chân khí thành công. (1) 17/12/2013
9 Chương 9 Tiên Ngục - Chân khí thành công. (2) 17/12/2013
10 Chương 10 Tiên Ngục - Hoàng tước ở sau 17/12/2013
11 Chương 11 Tiên Ngục - Kịch chiến trong thạch động. (1) 17/12/2013
12 Chương 12 Tiên Ngục - Kịch chiến trong thạch động. (2) 17/12/2013
13 Chương 13 Tiên Ngục - Đối thủ biến mất. (1) 17/12/2013
14 Chương 14 Tiên Ngục - Đối thủ biến mất. (2) 17/12/2013
15 Chương 15 Tiên Ngục - Sơn môn Thiên Huyền Tông. 17/12/2013
16 Chương 16 Tiên Ngục - Trong Huyền Cơ thành. (1) 17/12/2013
17 Chương 17 Tiên Ngục - Trong Huyền Cơ thành. (2) 17/12/2013
18 Chương 18 Tiên Ngục - Cừu nhân tương kiến 17/12/2013
19 Chương 19 Tiên Ngục - Béo gầy hợp tác. (1) 17/12/2013
20 Chương 20 Tiên Ngục - Béo gầy hợp tác. (2) 17/12/2013
21 Chương 21 Tiên Ngục - Xin sư huynh chờ một lát 17/12/2013
22 Chương 22 Tiên Ngục - Tổn thương (thượng) 17/12/2013
23 Chương 23 Tiên Ngục - Tổn thương (hạ) 17/12/2013
24 Chương 24 Tiên Ngục - Đấu Thiên Ma 17/12/2013
25 Chương 25 Tiên Ngục - Tiên duyên với Huyền Cơ Phong 17/12/2013
26 Chương 26 Tiên Ngục - Chính thức nhập môn (thượng) 17/12/2013
27 Chương 27 Tiên Ngục - Chính thức nhập môn (hạ) 17/12/2013
28 Chương 28 Tiên Ngục - Động phủ tu luyện 17/12/2013
29 Chương 29 Tiên Ngục - Nhân Yêu Ma (thượng) 17/12/2013
30 Chương 30 Tiên Ngục - Nhân Yêu Ma (hạ) 17/12/2013
31 Chương 31 Tiên Ngục - Đại Thiên Khuynh 17/12/2013
32 Chương 32 Tiên Ngục - Mua sắm yêu thú (thượng) 17/12/2013
33 Chương 33 Tiên Ngục - Mua sắm yêu thú (hạ) 17/12/2013
34 Chương 34 Tiên Ngục - Một con quái vật 17/12/2013
35 Chương 35 Tiên Ngục - Không gian tầng một của Hắc Tháp 17/12/2013
36 Chương 36 Tiên Ngục - Âm Phong hạp cốc 17/12/2013
37 Chương 37 Tiên Ngục - Bổn sự của lão Hắc (thượng) 17/12/2013
38 Chương 38 Tiên Ngục - Bổn sự của lão Hắc (hạ) 17/12/2013
39 Chương 39 Tiên Ngục - Thể hiện sở trường 17/12/2013
40 Chương 40 Tiên Ngục - Gặp phục kích (thượng) 17/12/2013
41 Chương 41 Tiên Ngục - Gặp phục kích (hạ) 17/12/2013
42 Chương 42 Tiên Ngục - Chiêu số của Thiên Ma 17/12/2013
43 Chương 43 Tiên Ngục - Hạ thủ sau lưng 17/12/2013
44 Chương 44 Tiên Ngục - Hạ thủ sau lưng 17/12/2013
45 Chương 45 Tiên Ngục - Lại thêm một người 17/12/2013
46 Chương 46 Tiên Ngục - Bí mật của Chiêu Phong Nhĩ (thượng) 17/12/2013
47 Chương 47 Tiên Ngục - Bí mật của Chiêu Phong Nhĩ (hạ) 17/12/2013
48 Chương 48 Tiên Ngục - Tên là Tiên Ngục 17/12/2013
49 Chương 49 Tiên Ngục - Quay về nơi cũ 17/12/2013
50 Chương 50 Tiên Ngục - Thiếu nợ trả tiền (thượng) 17/12/2013
51 Chương 51 Tiên Ngục - Thiếu nợ trả tiền (hạ) 17/12/2013
52 Chương 52 Tiên Ngục - Ước hẹn nửa năm 17/12/2013
53 Chương 53 Tiên Ngục - Thuyết phục Ngọc Thanh 17/12/2013
54 Chương 54 Tiên Ngục - Dược viên linh thảo 17/12/2013
55 Chương 55 Tiên Ngục - Dược viên linh thảo 17/12/2013
56 Chương 56 Tiên Ngục - Trần tổng quản 17/12/2013
57 Chương 57 Tiên Ngục - Làm quen với hoàn cảnh (thượng) 17/12/2013
58 Chương 58 Tiên Ngục - Làm quen với hoàn cảnh (hạ) 17/12/2013
59 Chương 59 Tiên Ngục - Linh Lung thiếu nữ 17/12/2013
60 Chương 60 Tiên Ngục - Chậm trễ cứu chữa linh thảo (thượng) 17/12/2013
61 Chương 61 Tiên Ngục - Chậm trễ cứu chữa linh thảo (hạ) 17/12/2013
62 Chương 62 Tiên Ngục - Tô Triệt yêu cầu 17/12/2013
63 Chương 63 Tiên Ngục - Khu dược điền cực phẩm (thượng) 17/12/2013
64 Chương 64 Tiên Ngục - Khu dược điền cực phẩm (hạ) 17/12/2013
65 Chương 65 Tiên Ngục - Dược viên bí mật 17/12/2013
66 Chương 66 Tiên Ngục - Cấy ghép Linh thảo (thượng) 17/12/2013
67 Chương 67 Tiên Ngục - Cấy ghép Linh thảo (hạ) 17/12/2013
68 Chương 68 Tiên Ngục - Linh đan (thượng) 17/12/2013
69 Chương 69 Tiên Ngục - Linh đan (hạ) 17/12/2013
70 Chương 70 Tiên Ngục - Luyện Khí tầng hai 17/12/2013
71 Chương 71 Tiên Ngục - Mua sắm Yêu Hồn 17/12/2013
72 Chương 72 Tiên Ngục - Thôn phệ Yêu Hồn (thượng) 17/12/2013
73 Chương 73 Tiên Ngục - Thôn phệ Yêu Hồn (hạ) 17/12/2013
74 Chương 74 Tiên Ngục - Tiến về Phong Ma Vực 17/12/2013
75 Chương 75 Tiên Ngục - Bên ngoài Ma vực (thượng) 17/12/2013
76 Chương 76 Tiên Ngục - Bên ngoài Ma vực (hạ) 17/12/2013
77 Chương 77 Tiên Ngục - Ngọc Thanh biệt khuất 17/12/2013
78 Chương 78 Tiên Ngục - Bắt Thiên Ma (thượng) 17/12/2013
79 Chương 79 Tiên Ngục - Bắt Thiên Ma (hạ) 17/12/2013
80 Chương 80 Tiên Ngục - Cộng đồng được lợi 17/12/2013
81 Chương 81 Tiên Ngục - Vây khốn Thiên Ma 17/12/2013
82 Chương 82 Tiên Ngục - Vây khốn Thiên Ma 17/12/2013
83 Chương 83 Tiên Ngục - Vây khốn Thiên Ma 17/12/2013
84 Chương 84 Tiên Ngục - Đầu lĩnh Thiên Ma 17/12/2013
85 Chương 85 Tiên Ngục - Thiên Ma xao động 17/12/2013
86 Chương 86 Tiên Ngục - Thiên Ma xao động 17/12/2013
87 Chương 87 Tiên Ngục - Phong Ma dị trạng 17/12/2013
88 Chương 88 Tiên Ngục - Chung sức hợp tác 17/12/2013
89 Chương 89 Tiên Ngục - Chung sức hợp tác 17/12/2013
90 Chương 90 Tiên Ngục - Lập trường của cộng đồng 17/12/2013
91 Chương 91 Tiên Ngục - Tràn đầy nguy cơ 17/12/2013
92 Chương 92 Tiên Ngục - Tràn đầy nguy cơ 17/12/2013
93 Chương 93 Tiên Ngục - Trở về dược viên 17/12/2013
94 Chương 94 Tiên Ngục - Luyện Khí tầng ba 17/12/2013
95 Chương 95 Tiên Ngục - Luyện Khí tầng ba 17/12/2013
96 Chương 96 Tiên Ngục - Lại đến Âm Phong 17/12/2013
97 Chương 97 Tiên Ngục - Hoàng giả Thử tộc 17/12/2013
98 Chương 98 Tiên Ngục - Chuẩn bị thu lưới (thượng) 17/12/2013
99 Chương 99 Tiên Ngục - Chuẩn bị thu lưới (hạ) 17/12/2013
100 Chương 100 Tiên Ngục - Một mẻ hốt gọn 17/12/2013
101 Chương 101 Tiên Ngục - Yểm Linh Chi Thuật (thượng) 17/12/2013
102 Chương 102 Tiên Ngục - Yểm Linh Chi Thuật (hạ) 17/12/2013
103 Chương 103 Tiên Ngục - Luyện Khí trung kỳ (thượng) 17/12/2013
104 Chương 104 Tiên Ngục - Luyện Khí trung kỳ (hạ) 17/12/2013
105 Chương 105 Tiên Ngục - Lò luyện dưới mặt đất 17/12/2013
106 Chương 106 Tiên Ngục - Hồ ly cùng quái vật (thượng) 17/12/2013
107 Chương 107 Tiên Ngục - Hồ ly cùng quái vật (hạ) 17/12/2013
108 Chương 108 Tiên Ngục - Thanh lưu trong hắc thạch 17/12/2013
109 Chương 109 Tiên Ngục - Trên đường trở về (thượng) 17/12/2013
110 Chương 110 Tiên Ngục - Trên đường trở về (hạ) 17/12/2013
111 Chương 111 Tiên Ngục - Du đấu trong lòng đất 17/12/2013
112 Chương 112 Tiên Ngục - Phản hồi Huyền Cơ (thượng) 17/12/2013
113 Chương 113 Tiên Ngục - Phản hồi Huyền Cơ (hạ) 17/12/2013
114 Chương 114 Tiên Ngục - Chuẩn bị trước khi chiến đấu 17/12/2013
115 Chương 115 Tiên Ngục - Lang tâm như sắt (thượng) 17/12/2013
116 Chương 116 Tiên Ngục - Lang tâm như sắt (hạ) 17/12/2013
117 Chương 117 Tiên Ngục - Đệ tử chân truyền hiện thân 17/12/2013
118 Chương 118 Tiên Ngục - Nói ra suy nghĩ của mình (thượng) 17/12/2013
119 Chương 119 Tiên Ngục - Nói ra suy nghĩ của mình (hạ) 17/12/2013
120 Chương 120 Tiên Ngục - Nhất tâm đa dụng (thượng) 17/12/2013
121 Chương 121 Tiên Ngục - Nhất tâm đa dụng (hạ) 17/12/2013
122 Chương 122 Tiên Ngục - Ma châu tự sát 17/12/2013
123 Chương 123 Tiên Ngục - Thừa nhận tội lỗi 17/12/2013
124 Chương 124 Tiên Ngục - Bán hộ linh thảo (thượng) 17/12/2013
125 Chương 125 Tiên Ngục - Bán hộ linh thảo (hạ) 17/12/2013
126 Chương 126 Tiên Ngục - Đan dược lục phẩm 17/12/2013
127 Chương 127 Tiên Ngục - Khảo hạch nội môn 17/12/2013
128 Chương 128 Tiên Ngục - Gặp lại Chân Chân 17/12/2013
129 Chương 129 Tiên Ngục - Chủng tình ti (thượng) 17/12/2013
130 Chương 130 Tiên Ngục - Chủng tình ti (hạ) 17/12/2013
131 Chương 131 Tiên Ngục - Vật bổ dưỡng 17/12/2013
132 Chương 132 Tiên Ngục - Lơ là bị sét đánh 17/12/2013
133 Chương 133 Tiên Ngục - Ngư ông đắc lợi (thượng) 17/12/2013
134 Chương 134 Tiên Ngục - Ngư ông đắc lợi (hạ) 17/12/2013
135 Chương 135 Tiên Ngục - Tâm sự của Phỉ Vân 17/12/2013
136 Chương 136 Tiên Ngục - Kết thúc ân oán (thượng) 17/12/2013
137 Chương 137 Tiên Ngục - Kết thúc ân oán (hạ) 17/12/2013
138 Chương 138 Tiên Ngục - Hàn phí 17/12/2013
139 Chương 139 Tiên Ngục - Huyền Cơ Tôn Giả (thượng) 17/12/2013
140 Chương 140 Tiên Ngục - Huyền Cơ Tôn Giả (hạ) 17/12/2013
141 Chương 141 Tiên Ngục - Tiểu Di Tiên Cảnh 17/12/2013
142 Chương 142 Tiên Ngục - Dự cảm bất hảo (thượng) 17/12/2013
143 Chương 143 Tiên Ngục - Dự cảm bất hảo (hạ) 17/12/2013
144 Chương 144 Tiên Ngục - Câm miệng cho ta 17/12/2013
145 Chương 145 Tiên Ngục - Thay ngươi làm chủ (thượng) 17/12/2013
146 Chương 146 Tiên Ngục - Thay ngươi làm chủ (hạ) 17/12/2013
147 Chương 147 Tiên Ngục - Hóa giải nguy cơ (thượng) 17/12/2013
148 Chương 148 Tiên Ngục - Hóa giải nguy cơ (hạ) 17/12/2013
149 Chương 149 Tiên Ngục - Lệnh kỳ màu vàng 17/12/2013
150 Chương 150 Tiên Ngục - Lệnh kỳ chi uy (thượng) 17/12/2013
151 Chương 151 Tiên Ngục - Lệnh kỳ chi uy (hạ) 17/12/2013
152 Chương 152 Tiên Ngục - Thân nhân đến tìm hiểu 17/12/2013
153 Chương 153 Tiên Ngục - Thân nhân đến tìm hiểu 17/12/2013
154 Chương 154 Tiên Ngục - Vấn đề mặt mũi 17/12/2013
155 Chương 155 Tiên Ngục - Kết giới mở ra 17/12/2013
156 Chương 156 Tiên Ngục - Kết giới mở ra 17/12/2013
157 Chương 157 Tiên Ngục - Nhập cảnh 17/12/2013
158 Chương 158 Tiên Ngục - Nhập cảnh 17/12/2013
159 Chương 159 Tiên Ngục - Tình thế nguy hiểm 17/12/2013
160 Chương 160 Tiên Ngục - Động phủ Vu tộc 17/12/2013
161 Chương 161 Tiên Ngục - Động phủ Vu tộc 17/12/2013
162 Chương 162 Tiên Ngục - Dịch toái pháp bảo 17/12/2013
163 Chương 163 Tiên Ngục - Dịch toái pháp bảo 17/12/2013
164 Chương 164 Tiên Ngục - Tin tưởng ngươi 17/12/2013
165 Chương 165 Tiên Ngục - Pho tượng cùng cái hộ 17/12/2013
166 Chương 166 Tiên Ngục - Pho tượng cùng cái hộ 17/12/2013
167 Chương 167 Tiên Ngục - Cự nhân màu đen 17/12/2013
168 Chương 168 Tiên Ngục - Cự nhân màu đen 17/12/2013
169 Chương 169 Tiên Ngục - Cái hộp linh bảo 17/12/2013
170 Chương 170 Tiên Ngục - Giết bọn họ (thượng) 17/12/2013
171 Chương 171 Tiên Ngục - Giết bọn họ (hạ) 17/12/2013
172 Chương 172 Tiên Ngục - Trong điện hỗn chiến 17/12/2013
173 Chương 173 Tiên Ngục - Chất lỏng không rõ (thượng) 17/12/2013
174 Chương 174 Tiên Ngục - Chất lỏng không rõ (hạ) 17/12/2013
175 Chương 175 Tiên Ngục - Yêu nữ trong hồ (thượng) 17/12/2013
176 Chương 176 Tiên Ngục - Yêu nữ trong hồ (hạ) 17/12/2013
177 Chương 177 Tiên Ngục - Công tác tư tưởng 17/12/2013
178 Chương 178 Tiên Ngục - Cực độ thất vọng (thượng) 17/12/2013
179 Chương 179 Tiên Ngục - Cực độ thất vọng (hạ) 17/12/2013
180 Chương 180 Tiên Ngục - Rừng rậm (thượng) 17/12/2013
181 Chương 181 Tiên Ngục - Rừng rậm (hạ) 17/12/2013
182 Chương 182 Tiên Ngục - Tu La đói 17/12/2013
183 Chương 183 Tiên Ngục - Bị buộc bất đắc dĩ (thượng) 17/12/2013
184 Chương 184 Tiên Ngục - Bị buộc bất đắc dĩ (hạ) 17/12/2013
185 Chương 185 Tiên Ngục - Một giọt huyết 17/12/2013
186 Chương 186 Tiên Ngục - Chưởng giáo đại điện (thượng) 17/12/2013
187 Chương 187 Tiên Ngục - Chưởng giáo đại điện (hạ) 17/12/2013
188 Chương 188 Tiên Ngục - Thượng cổ trấn sơn phù (thượng) 17/12/2013
189 Chương 189 Tiên Ngục - Thượng cổ trấn sơn phù (hạ) 17/12/2013
190 Chương 190 Tiên Ngục - Thầy trò đối thoại 17/12/2013
191 Chương 191 Tiên Ngục - Phóng thích (thượng) 17/12/2013
192 Chương 192 Tiên Ngục - Phóng thích (hạ) 17/12/2013
193 Chương 193 Tiên Ngục - Kiểm kê thu hoạch 17/12/2013
194 Chương 194 Tiên Ngục - Trúc Cơ thành công (thượng) 17/12/2013
195 Chương 195 Tiên Ngục - Trúc Cơ thành công (hạ) 17/12/2013
196 Chương 196 Tiên Ngục - Nhiệm vụ môn phái (thượng) 17/12/2013
197 Chương 197 Tiên Ngục - Nhiệm vụ môn phái (hạ) 17/12/2013
198 Chương 198 Tiên Ngục - Huyền Nguyên Ngưng Lộ (thượng) 17/12/2013
199 Chương 199 Tiên Ngục - Huyền Nguyên Ngưng Lộ (hạ) 17/12/2013
200 Chương 200 Tiên Ngục - Tô gia tình thế nguy hiểm 17/12/2013
201 Chương 201 Tiên Ngục - Tô Triệt về nhà (thượng) 17/12/2013
202 Chương 202 Tiên Ngục - Tô Triệt về nhà (hạ) 17/12/2013
203 Chương 203 Tiên Ngục - Tô gia hảo hài tử 17/12/2013
204 Chương 204 Tiên Ngục - Chiến phủ chi lực (thượng) 17/12/2013
205 Chương 205 Tiên Ngục - Chiến phủ chi lực (hạ) 17/12/2013
206 Chương 206 Tiên Ngục - Thúc thủ chịu trói (thượng) 17/12/2013
207 Chương 207 Tiên Ngục - Thúc thủ chịu trói (hạ) 17/12/2013
208 Chương 208 Tiên Ngục - Tình thương của cha mẹ 17/12/2013
209 Chương 209 Tiên Ngục - Kinh Hồn Lĩnh (thượng) 17/12/2013
210 Chương 210 Tiên Ngục - Kinh Hồn Lĩnh (hạ) 17/12/2013
211 Chương 211 Tiên Ngục - Vạn Quỷ Già Thiên đại trận (thượng) 17/12/2013
212 Chương 212 Tiên Ngục - Vạn Quỷ Già Thiên đại trận (hạ) 17/12/2013
213 Chương 213 Tiên Ngục - Chạy trối chết 17/12/2013
214 Chương 214 Tiên Ngục - Quyết không buông bỏ (thượng) 17/12/2013
215 Chương 215 Tiên Ngục - Quyết không buông bỏ (hạ) 17/12/2013
216 Chương 216 Tiên Ngục - Pháp bảo Long Hồn (thượng) 17/12/2013
217 Chương 217 Tiên Ngục - Pháp bảo Long Hồn (hạ) 17/12/2013
218 Chương 218 Tiên Ngục - U Ngăn Quỷ Cơ 17/12/2013
219 Chương 219 Tiên Ngục - Trúc Cơ Thử (thượng) 17/12/2013
220 Chương 220 Tiên Ngục - Trúc Cơ Thử (hạ) 17/12/2013
221 Chương 221 Tiên Ngục - Phong lôi tuyệt địa (thượng) 17/12/2013
222 Chương 222 Tiên Ngục - Phong lôi tuyệt địa (hạ) 17/12/2013
223 Chương 223 Tiên Ngục - Chơi cùng Thiên Lôi và Cuồng Phong 17/12/2013
224 Chương 224 Tiên Ngục - Hố sâu (thượng) 17/12/2013
225 Chương 225 Tiên Ngục - Hố sâu (hạ) 17/12/2013
226 Chương 226 Tiên Ngục - Lại một giọt máu (thượng) 17/12/2013
227 Chương 227 Tiên Ngục - Lại một giọt máu (hạ) 17/12/2013
228 Chương 228 Tiên Ngục - Ma giới dưới mặt đất 17/12/2013
229 Chương 229 Tiên Ngục - Vô Cực Thiên Âm (thượng) 17/12/2013
230 Chương 230 Tiên Ngục - Vô Cực Thiên Âm (hạ) 17/12/2013
231 Chương 231 Tiên Ngục - Mỏ quặng Hắc Diệu Thủy Tinh (thượng) 17/12/2013
232 Chương 232 Tiên Ngục - Mỏ quặng Hắc Diệu Thủy Tinh (hạ) 17/12/2013
233 Chương 233 Tiên Ngục - Huynh đệ phối hợp 17/12/2013
234 Chương 234 Tiên Ngục - Trả lời vấn đề (thượng) 17/12/2013
235 Chương 235 Tiên Ngục - Trả lời vấn đề (hạ) 17/12/2013
236 Chương 236 Tiên Ngục - Việc buôn bán (thượng) 17/12/2013
237 Chương 237 Tiên Ngục - Việc buôn bán (hạ) 17/12/2013
238 Chương 238 Tiên Ngục - Nhu cầu Yêu đan 17/12/2013
239 Chương 239 Tiên Ngục - Linh Hồ Đan Lục (thượng) 17/12/2013
240 Chương 240 Tiên Ngục - Linh Hồ Đan Lục (hạ) 17/12/2013
241 Chương 241 Tiên Ngục - Đối chất (thượng) 17/12/2013
242 Chương 242 Tiên Ngục - Đối chất (hạ) 17/12/2013
243 Chương 243 Tiên Ngục - Nữ nhân nhìn không thấu 17/12/2013
244 Chương 244 Tiên Ngục - Mở ra tầng hai (thượng) 17/12/2013
245 Chương 245 Tiên Ngục - Mở ra tầng hai (hạ) 17/12/2013
246 Chương 246 Tiên Ngục - U Minh Quỷ Đế (thượng) 17/12/2013
247 Chương 247 Tiên Ngục - U Minh Quỷ Đế (hạ) 17/12/2013
248 Chương 248 Tiên Ngục - Nan đề khó giải 17/12/2013
249 Chương 249 Tiên Ngục - Trên hồ Phượng Lăng (thượng) 17/12/2013
250 Chương 250 Tiên Ngục - Trên hồ Phượng Lăng (hạ) 17/12/2013
251 Chương 251 Tiên Ngục - Ma đạo truy nã (thượng) 17/12/2013
252 Chương 252 Tiên Ngục - Ma đạo truy nã (hạ) 17/12/2013
253 Chương 253 Tiên Ngục - Một kích của Thiên Âm (thượng) 17/12/2013
254 Chương 254 Tiên Ngục - Một kích của Thiên Âm (hạ) 17/12/2013
255 Chương 255 Tiên Ngục - Ông trời có mắt 17/12/2013
256 Chương 256 Tiên Ngục - Quỷ Cơ đến tìm (thượng) 17/12/2013
257 Chương 257 Tiên Ngục - Quỷ Cơ đến tìm (hạ) 17/12/2013
258 Chương 258 Tiên Ngục - Nhiếp Hồn (thượng) 17/12/2013
259 Chương 259 Tiên Ngục - Nhiếp Hồn (hạ) 17/12/2013
260 Chương 260 Tiên Ngục - Trúc Cơ trung kỳ 17/12/2013
261 Chương 261 Tiên Ngục - Tụ hội ở Kim Điện (thượng) 17/12/2013
262 Chương 262 Tiên Ngục - Tụ hội ở Kim Điện (hạ) 17/12/2013
263 Chương 263 Tiên Ngục - Huyền Cơ lo lắng (thượng) 17/12/2013
264 Chương 264 Tiên Ngục - Huyền Cơ lo lắng (hạ) 17/12/2013
265 Chương 265 Tiên Ngục - Tọa trấn phường thị 17/12/2013
266 Chương 266 Tiên Ngục - Nhiếp Hồn! Đại Băng! (thượng) 17/12/2013
267 Chương 267 Tiên Ngục - Nhiếp Hồn! Đại Băng! (hạ) 17/12/2013
268 Chương 268 Tiên Ngục - Diệt Lô (thượng) 17/12/2013
269 Chương 269 Tiên Ngục - Diệt Lô (hạ) 17/12/2013
270 Chương 270 Tiên Ngục - Kịch chiến trên hồ 17/12/2013
271 Chương 271 Tiên Ngục - Lá bài tẩy ra hết 17/12/2013
272 Chương 272 Tiên Ngục - Lá bài tẩy ra hết 17/12/2013
273 Chương 273 Tiên Ngục - Thông Thiên Kiếm phái 17/12/2013
274 Chương 274 Tiên Ngục - Thông Thiên Kiếm phái 17/12/2013
275 Chương 275 Tiên Ngục - Tử Tiêu thần lôi 17/12/2013
276 Chương 276 Tiên Ngục - Tử Tiêu thần lôi 17/12/2013
277 Chương 277 Tiên Ngục - Thời kỳ loạn lạc đã đến 17/12/2013
278 Chương 278 Tiên Ngục - Linh mạch dưới lòng đất 17/12/2013
279 Chương 279 Tiên Ngục - Linh mạch dưới lòng đất 17/12/2013
280 Chương 280 Tiên Ngục - Bị tai kiếp 17/12/2013
281 Chương 281 Tiên Ngục - Bị tai kiếp 17/12/2013
282 Chương 282 Tiên Ngục - Cực Quang đảo 17/12/2013
283 Chương 283 Tiên Ngục - Phong Hỏa đạo bào 17/12/2013
284 Chương 284 Tiên Ngục - Phong Hỏa đạo bào 17/12/2013
285 Chương 285 Tiên Ngục - Mộc phù chữ Tù 17/12/2013
286 Chương 286 Tiên Ngục - Mộc phù chữ Tù 17/12/2013
287 Chương 287 Tiên Ngục - Thần thông Tù Ma 17/12/2013
288 Chương 288 Tiên Ngục - Nhiếp Hồn! Tù Ma! 17/12/2013
289 Chương 289 Tiên Ngục - Nhiếp Hồn! Tù Ma! 17/12/2013
290 Chương 290 Tiên Ngục - Hoa Quang chân nhân (thượng) 17/12/2013
291 Chương 291 Tiên Ngục - Hoa Quang chân nhân. (2) 17/12/2013
292 Chương 292 Tiên Ngục - Nguy cơ buông xuống. 17/12/2013
293 Chương 293 Tiên Ngục - Lại chém một người (thượng) 17/12/2013
294 Chương 294 Tiên Ngục - Lại chém một người (hạ) 17/12/2013
295 Chương 295 Tiên Ngục - Bế quan dưới biển sâu (thượng) 17/12/2013
296 Chương 296 Tiên Ngục - Bế quan dưới biển sâu (hạ) 17/12/2013
297 Chương 297 Tiên Ngục - Trúc Cơ hậu kỳ (thượng) 17/12/2013
298 Chương 298 Tiên Ngục - Trúc Cơ hậu kỳ (hạ) 17/12/2013
299 Chương 299 Tiên Ngục - Trước sơn môn 17/12/2013
300 Chương 300 Tiên Ngục - Vì sống sót, xông! (thượng) 17/12/2013
301 Chương 301 Tiên Ngục - Vì sống sót, xông! (2) 17/12/2013
302 Chương 302 Tiên Ngục - Lục đại Kim Đan. 17/12/2013
303 Chương 303 Tiên Ngục - Người không thể quá tham lam 17/12/2013
304 Chương 304 Tiên Ngục - Người không thể quá tham lam 17/12/2013
305 Chương 305 Tiên Ngục - Câu chuyện Thiên phú thức tỉnh 17/12/2013
306 Chương 306 Tiên Ngục - Câu chuyện Thiên phú thức tỉnh 17/12/2013
307 Chương 307 Tiên Ngục - Nếu ta làm ma 17/12/2013
308 Chương 308 Tiên Ngục - Nếu ta làm ma 17/12/2013
309 Chương 309 Tiên Ngục - Phương pháp đốt tiền 17/12/2013
310 Chương 310 Tiên Ngục - Kim Đan chân truyền (thượng) 17/12/2013
311 Chương 311 Tiên Ngục - Kim Đan chân truyền (hạ) 17/12/2013
312 Chương 312 Tiên Ngục - Nhân vật phong vân (thượng) 17/12/2013
313 Chương 313 Tiên Ngục - Nhân vật phong vân (hạ) 17/12/2013
314 Chương 314 Tiên Ngục - Chuẩn bị trước khi chiến đấu 17/12/2013
315 Chương 315 Tiên Ngục - Ngày bách chiến (thượng) 17/12/2013
316 Chương 316 Tiên Ngục - Ngày bách chiến (hạ) 17/12/2013
317 Chương 317 Tiên Ngục - Trận đầu 17/12/2013
318 Chương 318 Tiên Ngục - Thật giả khó phân biệt (thượng) 17/12/2013
319 Chương 319 Tiên Ngục - Thật giả khó phân biệt (hạ) 17/12/2013
320 Chương 320 Tiên Ngục - Nguyên Anh Lão tổ phẫn nộ (thượng) 17/12/2013
321 Chương 321 Tiên Ngục - Nguyên Anh Lão tổ phẫn nộ (hạ) 17/12/2013
322 Chương 322 Tiên Ngục - Chín đại Kim Đan 17/12/2013
323 Chương 323 Tiên Ngục - Vô Song sóng lớn (thượng) 17/12/2013
324 Chương 324 Tiên Ngục - Vô Song sóng lớn (hạ) 17/12/2013
325 Chương 325 Tiên Ngục - Ngự quỷ chi đạo (thượng) 17/12/2013
326 Chương 326 Tiên Ngục - Ngự quỷ chi đạo (hạ) 17/12/2013
327 Chương 327 Tiên Ngục - Pháp bảo đối kháng (thượng) 17/12/2013
328 Chương 328 Tiên Ngục - Pháp bảo đối kháng (hạ) 17/12/2013
329 Chương 329 Tiên Ngục - Chín mươi sáu 17/12/2013
330 Chương 330 Tiên Ngục - Thiên Hư chi kiếm (thượng) 17/12/2013
331 Chương 331 Tiên Ngục - Thiên Hư chi kiếm (hạ) 17/12/2013
332 Chương 332 Tiên Ngục - Huyết Ngọc chi cốt (thượng) 17/12/2013
333 Chương 333 Tiên Ngục - Huyết Ngọc chi cốt (hạ) 17/12/2013
334 Chương 334 Tiên Ngục - Phá Diệt quyền 17/12/2013
335 Chương 335 Tiên Ngục - Một trận cuối cùng (thượng) 17/12/2013
336 Chương 336 Tiên Ngục - Một trận cuối cùng (hạ) 17/12/2013
337 Chương 337 Tiên Ngục - Bách chiến bách thắng (thượng) 17/12/2013
338 Chương 338 Tiên Ngục - Bách chiến bách thắng (hạ) 17/12/2013
339 Chương 339 Tiên Ngục - Thủ tịch Thiên Vũ 17/12/2013
340 Chương 340 Tiên Ngục - Nhiệm vụ thu hỏa (thượng) 17/12/2013
341 Chương 341 Tiên Ngục - Nhiệm vụ thu hỏa (hạ) 17/12/2013
342 Chương 342 Tiên Ngục - Tình thế nghiêm trọng (thượng) 17/12/2013
343 Chương 343 Tiên Ngục - Tình thế nghiêm trọng (hạ) 17/12/2013
344 Chương 344 Tiên Ngục - Hắc điểu biến dị 17/12/2013
345 Chương 345 Tiên Ngục - Kim Ô Thiên Hỏa (thượng) 17/12/2013
346 Chương 346 Tiên Ngục - Kim Ô Thiên Hỏa (hạ) 17/12/2013
347 Chương 347 Tiên Ngục - Chủ nhân nơi đây (thượng) 17/12/2013
348 Chương 348 Tiên Ngục - Chủ nhân nơi đây (hạ) 17/12/2013
349 Chương 349 Tiên Ngục - Động Thiên Phủ chủ 17/12/2013
350 Chương 350 Tiên Ngục - Hộ bảo (thượng) 17/12/2013
351 Chương 351 Tiên Ngục - Hộ bảo (hạ) 17/12/2013
352 Chương 352 Tiên Ngục - Thiên quỷ tụ hồn (thượng) 17/12/2013
353 Chương 353 Tiên Ngục - Thiên quỷ tụ hồn (hạ) 17/12/2013
354 Chương 354 Tiên Ngục - Thu bảo 17/12/2013
355 Chương 355 Tiên Ngục - Thủ hạ cường lực (thượng) 17/12/2013
356 Chương 356 Tiên Ngục - Thủ hạ cường lực (hạ) 17/12/2013
357 Chương 357 Tiên Ngục - Ma khí ngập trời (thượng) 17/12/2013
358 Chương 358 Tiên Ngục - Ma khí ngập trời (hạ) 17/12/2013
359 Chương 359 Tiên Ngục - Người không vì mình 17/12/2013
360 Chương 360 Tiên Ngục - Ân đức sư môn (thượng) 17/12/2013
361 Chương 361 Tiên Ngục - Ân đức sư môn (hạ) 17/12/2013
362 Chương 362 Tiên Ngục - Nung khô chân nguyên (thượng) 17/12/2013
363 Chương 363 Tiên Ngục - Nung khô chân nguyên (hạ) 17/12/2013
364 Chương 364 Tiên Ngục - Kết đan 17/12/2013
365 Chương 365 Tiên Ngục - Thiên kiếp đặc thù (thượng) 17/12/2013
366 Chương 366 Tiên Ngục - Thiên kiếp đặc thù (hạ) 17/12/2013
367 Chương 367 Tiên Ngục - Đổi thành Linh Bảo (thượng) 17/12/2013
368 Chương 368 Tiên Ngục - Đổi thành Linh Bảo (hạ) 17/12/2013
369 Chương 369 Tiên Ngục - Tìm xin giúp đỡ 17/12/2013
370 Chương 370 Tiên Ngục - Thực lực bạo tăng (thượng) 17/12/2013
371 Chương 371 Tiên Ngục - Thực lực bạo tăng (hạ) 17/12/2013
372 Chương 372 Tiên Ngục - Ma chướng trong lòng Thiên Vật (thượng) 17/12/2013
373 Chương 373 Tiên Ngục - Ma chướng trong lòng Thiên Vật (hạ) 17/12/2013
374 Chương 374 Tiên Ngục - Kiếp nạn nặng nề (thượng) 17/12/2013
375 Chương 375 Tiên Ngục - Kiếp nạn nặng nề (hạ) 17/12/2013
376 Chương 376 Tiên Ngục - Thiên kiếp, hay là trời giúp? 17/12/2013
377 Chương 377 Tiên Ngục - Đối chất trong điện (thượng) 17/12/2013
378 Chương 378 Tiên Ngục - Đối chất trong điện (hạ) 17/12/2013
379 Chương 379 Tiên Ngục - Lại đến Phong Ma vực (thượng) 17/12/2013
380 Chương 380 Tiên Ngục - Lại đến Phong Ma vực (hạ) 17/12/2013
381 Chương 381 Tiên Ngục - Dung hợp lần thứ ba 17/12/2013
382 Chương 382 Tiên Ngục - Yêu cầu Long Tiên Quả 17/12/2013
383 Chương 383 Tiên Ngục - Yêu cầu Long Tiên Quả 17/12/2013
384 Chương 384 Tiên Ngục - Tạm biệt Thủy Nguyệt 17/12/2013
385 Chương 385 Tiên Ngục - Tạm biệt Thủy Nguyệt 17/12/2013
386 Chương 386 Tiên Ngục - Xà Nữ tấn cấp 17/12/2013
387 Chương 387 Tiên Ngục - Thiên Uyên Hải 17/12/2013
388 Chương 388 Tiên Ngục - Thiên Uyên Hải 17/12/2013
389 Chương 389 Tiên Ngục - Ngăn chặn trên biển 17/12/2013
390 Chương 390 Tiên Ngục - Phạm nhân Kim Đan (thượng) 17/12/2013
391 Chương 391 Tiên Ngục - Phạm nhân Kim Đan (hạ) 17/12/2013
392 Chương 392 Tiên Ngục - Kỳ phát bệnh (thượng) 17/12/2013
393 Chương 393 Tiên Ngục - Kỳ phát bệnh (hạ) 17/12/2013
394 Chương 394 Tiên Ngục - Tình cảm khúc chiết 17/12/2013
395 Chương 395 Tiên Ngục - Ba lần rung động (thượng) 17/12/2013
396 Chương 396 Tiên Ngục - Ba lần rung động (hạ) 17/12/2013
397 Chương 397 Tiên Ngục - Mở ra di chỉ (thượng) 17/12/2013
398 Chương 398 Tiên Ngục - Mở ra di chỉ (hạ) 17/12/2013
399 Chương 399 Tiên Ngục - Hợp lực phá giới 17/12/2013
400 Chương 400 Tiên Ngục - Tông môn truyền thừa (thượng) 17/12/2013
401 Chương 401 Tiên Ngục - Tông môn truyền thừa (hạ) 17/12/2013
402 Chương 402 Tiên Ngục - Chưởng môn đại điện (thượng) 17/12/2013
403 Chương 403 Tiên Ngục - Chưởng môn đại điện (hạ) 17/12/2013
404 Chương 404 Tiên Ngục - Một người đã đủ giữ quan ải 17/12/2013
405 Chương 405 Tiên Ngục - Phá Diệt như nước thủy triều (thượng) 17/12/2013
406 Chương 406 Tiên Ngục - Phá Diệt như nước thủy triều (hạ) 17/12/2013
407 Chương 407 Tiên Ngục - Hỗn Nguyên kiếm khí (thượng) 17/12/2013
408 Chương 408 Tiên Ngục - Hỗn Nguyên kiếm khí (hạ) 17/12/2013
409 Chương 409 Tiên Ngục - Một giao dịch 17/12/2013
410 Chương 410 Tiên Ngục - Thu bảo vật (thượng) 17/12/2013
411 Chương 411 Tiên Ngục - Thu bảo vật (hạ) 17/12/2013
412 Chương 412 Tiên Ngục - Một khỏa Long Châu 17/12/2013
413 Chương 413 Tiên Ngục - Một khỏa Long Châu 17/12/2013
414 Chương 414 Tiên Ngục - Chưởng giáo vị 17/12/2013
415 Chương 415 Tiên Ngục - Phù Không Chi Thành 17/12/2013
416 Chương 416 Tiên Ngục - Phù Không Chi Thành 17/12/2013
417 Chương 417 Tiên Ngục - Cãi lộn 17/12/2013
418 Chương 418 Tiên Ngục - Cãi lộn 17/12/2013
419 Chương 419 Tiên Ngục - Dị Bảo Các 17/12/2013
420 Chương 420 Tiên Ngục - Dị Bảo Các 17/12/2013
421 Chương 421 Tiên Ngục - Người không điên uổng thời thiếu niên 17/12/2013
422 Chương 422 Tiên Ngục - Huyết sắc tàn phiến (thượng) 17/12/2013
423 Chương 423 Tiên Ngục - Huyết sắc tàn phiến (hạ) 17/12/2013
424 Chương 424 Tiên Ngục - Hội giao dịch (thượng) 17/12/2013
425 Chương 425 Tiên Ngục - Hội giao dịch (hạ) 17/12/2013
426 Chương 426 Tiên Ngục - Giao dịch bắt đầu 17/12/2013
427 Chương 427 Tiên Ngục - Tranh giành khôi lỗi (thượng) 17/12/2013
428 Chương 428 Tiên Ngục - Tranh giành khôi lỗi (hạ) 17/12/2013
429 Chương 429 Tiên Ngục - Tranh giành tiên liên 17/12/2013
430 Chương 430 Tiên Ngục - Giao dịch kết thúc (thượng) 17/12/2013
431 Chương 431 Tiên Ngục - Giao dịch kết thúc (hạ) 17/12/2013
432 Chương 432 Tiên Ngục - Nội môn đại tỷ thí (thượng) 17/12/2013
433 Chương 433 Tiên Ngục - Nội môn đại tỷ thí (hạ) 17/12/2013
434 Chương 434 Tiên Ngục - Kẻ thù tiềm nhập 17/12/2013
435 Chương 435 Tiên Ngục - Hộ sơn đại trận (thượng) 17/12/2013
436 Chương 436 Tiên Ngục - Hộ sơn đại trận (hạ) 17/12/2013
437 Chương 437 Tiên Ngục - Tranh thủ cơ hội kiếm lời (thượng) 17/12/2013
438 Chương 438 Tiên Ngục - Tranh thủ cơ hội kiếm lời (hạ) 17/12/2013
439 Chương 439 Tiên Ngục - Đào tạo quỷ vương 17/12/2013
440 Chương 440 Tiên Ngục - Sự biến hóa của nhân sinh (thượng) 17/12/2013
441 Chương 441 Tiên Ngục - Sự biến hóa của nhân sinh (hạ) 17/12/2013
442 Chương 442 Tiên Ngục - Thời kỳ hưng thịnh của Thiên Huyền tông (thượng) 17/12/2013
443 Chương 443 Tiên Ngục - Thời kỳ hưng thịnh của Thiên Huyền tông (hạ) 17/12/2013
444 Chương 444 Tiên Ngục - Phương pháp nuôi trồng tiên liên 17/12/2013
445 Chương 445 Tiên Ngục - Người kế vị Huyền Cơ Phong (thượng) 17/12/2013
446 Chương 446 Tiên Ngục - Người kế vị Huyền Cơ Phong (hạ) 17/12/2013
447 Chương 447 Tiên Ngục - Thiên Nhai quy hàng 17/12/2013
448 Chương 448 Tiên Ngục - Đạo lý hầm canh (thượng) 17/12/2013
449 Chương 449 Tiên Ngục - Đạo lý hầm canh (hạ) 17/12/2013
450 Chương 450 Tiên Ngục - Thiên Hỏa Lôi 17/12/2013
451 Chương 451 Tiên Ngục - Trước khi xuất phát (thượng) 17/12/2013
452 Chương 452 Tiên Ngục - Trước khi xuất phát (hạ) 17/12/2013
453 Chương 453 Tiên Ngục - Gặp lại Hắc Sát (thượng) 17/12/2013
454 Chương 454 Tiên Ngục - Gặp lại Hắc Sát (hạ) 17/12/2013
455 Chương 455 Tiên Ngục - Ăn cướp 17/12/2013
456 Chương 456 Tiên Ngục - Xâm nhập Linh Dược Sơn (thượng) 17/12/2013
457 Chương 457 Tiên Ngục - Xâm nhập Linh Dược Sơn (hạ) 17/12/2013
458 Chương 458 Tiên Ngục - Thiên Anh đan phòng 17/12/2013
459 Chương 459 Tiên Ngục - Kẻ keo kiệt (thượng) 17/12/2013
460 Chương 460 Tiên Ngục - Kẻ keo kiệt (hạ) 17/12/2013
461 Chương 461 Tiên Ngục - Cầu kiến tôn chủ 17/12/2013
462 Chương 462 Tiên Ngục - Phong tỏa 17/12/2013
463 Chương 463 Tiên Ngục - Phong tỏa 17/12/2013
464 Chương 464 Tiên Ngục - Ẩn nấp 17/12/2013
465 Chương 465 Tiên Ngục - Ẩn nấp 17/12/2013
466 Chương 466 Tiên Ngục - Hỗn loạn 17/12/2013
467 Chương 467 Tiên Ngục - Linh Thảo Oa 17/12/2013
468 Chương 468 Tiên Ngục - Linh Thảo Oa 17/12/2013
469 Chương 469 Tiên Ngục - Thành và bại 17/12/2013
470 Chương 470 Tiên Ngục - Mẹ con ly biệt (thượng) 17/12/2013
471 Chương 471 Tiên Ngục - Mẹ con ly biệt (hạ) 17/12/2013
472 Chương 472 Tiên Ngục - Mở tầng ba 17/12/2013
473 Chương 473 Tiên Ngục - Công năng tầng ba (thượng) 17/12/2013
474 Chương 474 Tiên Ngục - Công năng tầng ba (hạ) 17/12/2013
475 Chương 475 Tiên Ngục - Bệ Ngạn phù ấn (thượng) 17/12/2013
476 Chương 476 Tiên Ngục - Bệ Ngạn phù ấn (hạ) 17/12/2013
477 Chương 477 Tiên Ngục - Lại đến Bắc Cực Hải 17/12/2013
478 Chương 478 Tiên Ngục - Tái ngộ Hoa Quang (thượng) 17/12/2013
479 Chương 479 Tiên Ngục - Tái ngộ Hoa Quang (hạ) 17/12/2013
480 Chương 480 Tiên Ngục - Bắc hoang đảo 17/12/2013
481 Chương 481 Tiên Ngục - Huyết mạch đặc thù (thượng) 17/12/2013
482 Chương 482 Tiên Ngục - Huyết mạch đặc thù (hạ) 17/12/2013
483 Chương 483 Tiên Ngục - Cự Phú xuất thế 17/12/2013
484 Chương 484 Tiên Ngục - Cự Phú xuất thế 17/12/2013
485 Chương 485 Tiên Ngục - Cự Phú có chủ 17/12/2013
486 Chương 486 Tiên Ngục - Cự Phú có chủ 17/12/2013
487 Chương 487 Tiên Ngục - Cự Phú nhận chủ 17/12/2013
488 Chương 488 Tiên Ngục - Cướp đường mà chạy 17/12/2013
489 Chương 489 Tiên Ngục - Cướp đường mà chạy 17/12/2013
490 Chương 490 Tiên Ngục - Vạn dặm đào tẩu (thượng) 17/12/2013
491 Chương 491 Tiên Ngục - Vạn dặm đào tẩu (hạ) 17/12/2013
492 Chương 492 Tiên Ngục - Truy binh 17/12/2013
493 Chương 493 Tiên Ngục - Thực lực cách xa 17/12/2013
494 Chương 494 Tiên Ngục - Thực lực cách xa 17/12/2013
495 Chương 495 Tiên Ngục - Ta sao có thể sợ hãi 17/12/2013
496 Chương 496 Tiên Ngục - Ta sao có thể sợ hãi 17/12/2013
497 Chương 497 Tiên Ngục - Tám mặt thụ địch 17/12/2013
498 Chương 498 Tiên Ngục - Tám mặt thụ địch 17/12/2013
499 Chương 499 Tiên Ngục - Con chuột kéo rùa 17/12/2013
500 Chương 500 Tiên Ngục - Thế cục biến hóa (thượng) 17/12/2013
501 Chương 501 Tiên Ngục - Thế cục biến hóa (hạ) 17/12/2013
502 Chương 502 Tiên Ngục - Thiên Âm mỉm cười (thượng) 17/12/2013
503 Chương 503 Tiên Ngục - Thiên Âm mỉm cười (hạ) 17/12/2013
504 Chương 504 Tiên Ngục - Tiếp tục ước hẹn 17/12/2013
505 Chương 505 Tiên Ngục - Ưu thế (thượng) 17/12/2013
506 Chương 506 Tiên Ngục - Ưu thế (hạ) 17/12/2013
507 Chương 507 Tiên Ngục - Thâm nhập tuyệt địa (thượng) 17/12/2013
508 Chương 508 Tiên Ngục - Thâm nhập tuyệt địa (hạ) 17/12/2013
509 Chương 509 Tiên Ngục - Cự Phú nhận chủ (thượng) 17/12/2013
510 Chương 510 Tiên Ngục - Cự Phú nhận chủ (trung) 17/12/2013
511 Chương 511 Tiên Ngục - Cự Phú nhận chủ (hạ) 17/12/2013
512 Chương 512 Tiên Ngục - Thẩm vấn Thái Võ (thượng) 17/12/2013
513 Chương 513 Tiên Ngục - Thẩm vấn Thái Võ (hạ) 17/12/2013
514 Chương 514 Tiên Ngục - Đánh tiểu nhân, dẫn người 17/12/2013
515 Chương 515 Tiên Ngục - Cường hóa hoàn tất (thượng) 17/12/2013
516 Chương 516 Tiên Ngục - Cường hóa hoàn tất (hạ) 17/12/2013
517 Chương 517 Tiên Ngục - Sát khí bên trong (thượng) 17/12/2013
518 Chương 518 Tiên Ngục - Sát khí bên trong (hạ) 17/12/2013
519 Chương 519 Tiên Ngục - Tử Tiêu Thần Lôi (thượng) 17/12/2013
520 Chương 520 Tiên Ngục - Tử Tiêu Thần Lôi (hạ) 17/12/2013
521 Chương 521 Tiên Ngục - Mục tiêu phấn đấu 17/12/2013
522 Chương 522 Tiên Ngục - Rốt cuộc thông suốt (thượng) 17/12/2013
523 Chương 523 Tiên Ngục - Rốt cuộc thông suốt (hạ) 17/12/2013
524 Chương 524 Tiên Ngục - Kim Đan hậu kỳ (thượng) 17/12/2013
525 Chương 525 Tiên Ngục - Kim Đan hậu kỳ (hạ) 17/12/2013
526 Chương 526 Tiên Ngục - Cướp đoạt thần thông (thượng) 17/12/2013
527 Chương 527 Tiên Ngục - Cướp đoạt thần thông (hạ) 17/12/2013
528 Chương 528 Tiên Ngục - Phá thiên 17/12/2013
529 Chương 529 Tiên Ngục - Kẻ thế tội (thượng) 17/12/2013
530 Chương 530 Tiên Ngục - Kẻ thế tội (hạ) 17/12/2013
531 Chương 531 Tiên Ngục - Tinh không dị biến 17/12/2013
532 Chương 532 Tiên Ngục - Hai kiện đạo khí (thượng) 17/12/2013
533 Chương 533 Tiên Ngục - Hai kiện đạo khí (hạ) 17/12/2013
534 Chương 534 Tiên Ngục - Giằng co (thượng) 17/12/2013
535 Chương 535 Tiên Ngục - Giằng co (hạ) 17/12/2013
536 Chương 536 Tiên Ngục - Tiền mất tật mang (thượng) 17/12/2013
537 Chương 537 Tiên Ngục - Tiền mất tật mang (hạ) 17/12/2013
538 Chương 538 Tiên Ngục - Ngũ Hành Tỏa Tinh Đại Trận 17/12/2013
539 Chương 539 Tiên Ngục - Linh Hồn gia tỏa (thượng) 17/12/2013
540 Chương 540 Tiên Ngục - Linh Hồn gia tỏa (hạ) 17/12/2013
541 Chương 541 Tiên Ngục - Dọa ngươi thì làm sao? (thượng) 17/12/2013
542 Chương 542 Tiên Ngục - Dọa ngươi thì làm sao? (hạ) 17/12/2013
543 Chương 543 Tiên Ngục - Thần Khí miệng quạ đen 17/12/2013
544 Chương 544 Tiên Ngục - Cọng rơm cứu mạng (thượng) 17/12/2013
545 Chương 545 Tiên Ngục - Cọng rơm cứu mạng (hạ) 17/12/2013
546 Chương 546 Tiên Ngục - Vu Hoàng Tinh (thượng) 17/12/2013
547 Chương 547 Tiên Ngục - Vu Hoàng Tinh (hạ) 17/12/2013
548 Chương 548 Tiên Ngục - Tài phú ngập trời 17/12/2013
549 Chương 549 Tiên Ngục - Đối kháng với Ma Thần (thượng) 17/12/2013
550 Chương 550 Tiên Ngục - Đối kháng với Ma Thần (hạ) 17/12/2013
551 Chương 551 Tiên Ngục - Sinh ra quái thai (thượng) 17/12/2013
552 Chương 552 Tiên Ngục - Sinh ra quái thai (hạ) 17/12/2013
554 Chương 554 Tiên Ngục - Nơi kiếm tiền (thượng) 17/12/2013
555 Chương 555 Tiên Ngục - Nơi kiếm tiền (hạ) 17/12/2013
556 Chương 556 Tiên Ngục - Oan gia ngỏ hẹp (thượng) 17/12/2013
557 Chương 557 Tiên Ngục - Oan gia ngỏ hẹp (hạ) 17/12/2013
558 Chương 558 Tiên Ngục - U Minh luyện ngục 17/12/2013
558 Chương 558 Tiên Ngục - U Minh luyện ngục 17/12/2013
559 Chương 559 Tiên Ngục - Khai Thiên Tích Địa (thượng) 17/12/2013
560 Chương 560 Tiên Ngục - Khai Thiên Tích Địa (hạ) 17/12/2013
561 Chương 561 Tiên Ngục - Tương lai của tiểu Hắc (thượng) 17/12/2013
562 Chương 562 Tiên Ngục - Tương lai của tiểu Hắc (hạ) 17/12/2013
563 Chương 563 Tiên Ngục - Trở về Khải Nguyên 17/12/2013
564 Chương 564 Tiên Ngục - Lễ vật tông môn đáp lễ (thượng) 17/12/2013
565 Chương 565 Tiên Ngục - Lễ vật tông môn đáp lễ (hạ) 17/12/2013
566 Chương 566 Tiên Ngục - Mặt nạ quỷ đầu (thượng) 17/12/2013
567 Chương 567 Tiên Ngục - Mặt nạ quỷ đầu (hạ) 17/12/2013
568 Chương 568 Tiên Ngục - Trong lúc tu luyện 17/12/2013
569 Chương 569 Tiên Ngục - Ngưng Anh (thượng) 17/12/2013
570 Chương 570 Tiên Ngục - Ngưng Anh (hạ) 17/12/2013
571 Chương 571 Tiên Ngục - Tấn chức Nguyên Anh (thượng) 17/12/2013
572 Chương 572 Tiên Ngục - Tấn chức Nguyên Anh (hạ) 17/12/2013
573 Chương 573 Tiên Ngục - Thân nhân vui mừng 17/12/2013
574 Chương 574 Tiên Ngục - Tầng bốn Tiên Ngục (thượng) 17/12/2013
575 Chương 575 Tiên Ngục - Tầng bốn Tiên Ngục (hạ) 17/12/2013
576 Chương 576 Tiên Ngục - Thu phục Ma Thần (thượng) 17/12/2013
577 Chương 577 Tiên Ngục - Thu phục Ma Thần (hạ) 17/12/2013
578 Chương 578 Tiên Ngục - Lão ma quy hàng 17/12/2013
579 Chương 579 Tiên Ngục - Đừng sợ (thượng) 17/12/2013
580 Chương 580 Tiên Ngục - Đừng sợ (hạ) 17/12/2013
581 Chương 581 Tiên Ngục - Tin tức về Ngọc Thanh (thượng) 17/12/2013
582 Chương 582 Tiên Ngục - Tin tức về Ngọc Thanh (hạ) 17/12/2013
583 Chương 583 Tiên Ngục - Đan giới thăng cấp 17/12/2013
583 Chương 583 Tiên Ngục - Đan giới thăng cấp 17/12/2013
584 Chương 584 Tiên Ngục - Linh đan thiên phẩm (thượng) 17/12/2013
585 Chương 585 Tiên Ngục - Linh đan thiên phẩm (hạ) 17/12/2013
586 Chương 586 Tiên Ngục - Tình cờ gặp cố nhân 17/12/2013
587 Chương 587 Tiên Ngục - Đi theo ta (thượng) 17/12/2013
588 Chương 588 Tiên Ngục - Đi theo ta (hạ) 17/12/2013
589 Chương 589 Tiên Ngục - Tin tức tốt của Thái Hư (thượng) 17/12/2013
590 Chương 590 Tiên Ngục - Tin tức tốt của Thái Hư (hạ) 17/12/2013
591 Chương 591 Tiên Ngục - Tái nhập Di Tiên Cảnh 17/12/2013
592 Chương 592 Tiên Ngục - Dọc đường thu nhặt bảo vật (thượng) 17/12/2013
593 Chương 593 Tiên Ngục - Dọc đường thu nhặt bảo vật (hạ) 17/12/2013
594 Chương 594 Tiên Ngục - Chân Huyết Thánh Trì 17/12/2013
595 Chương 595 Tiên Ngục - Lão Hắc tiến hóa (thượng) 17/12/2013
596 Chương 596 Tiên Ngục - Lão Hắc tiến hóa (hạ) 17/12/2013
597 Chương 597 Tiên Ngục - Niềm kinh hỷ thật lớn (thượng) 17/12/2013
598 Chương 598 Tiên Ngục - Niềm kinh hỷ thật lớn (hạ) 17/12/2013
599 Chương 599 Tiên Ngục - Thu Di Tiên Cảnh 17/12/2013
600 Chương 600 Tiên Ngục - Mạc Lam Tinh (thượng) 17/12/2013
601 Chương 601 Tiên Ngục - Mạc Lam Tinh (hạ) 17/12/2013
602 Chương 602 Tiên Ngục - Nguyên Thủy Ma Khí 17/12/2013
603 Chương 603 Tiên Ngục - Tuyệt Trần Cốc 17/12/2013
604 Chương 604 Tiên Ngục - Tuyệt Trần Cốc 17/12/2013
605 Chương 605 Tiên Ngục - Mục tiêu xuất hiện 17/12/2013
606 Chương 606 Tiên Ngục - Mục tiêu xuất hiện 17/12/2013
607 Chương 607 Tiên Ngục - Tính kế lẫn nhau 17/12/2013
608 Chương 608 Tiên Ngục - Tầng thứ tư Tiên Ngục (thượng) 17/12/2013
609 Chương 609 Tiên Ngục - Tầng thứ tư Tiên Ngục (hạ) 17/12/2013
610 Chương 610 Tiên Ngục - Không gian nô dịch linh hồn (thượng) 17/12/2013
611 Chương 611 Tiên Ngục - Không gian nô dịch linh hồn (hạ) 17/12/2013
612 Chương 612 Tiên Ngục - Có mưu đồ khác (thượng) 17/12/2013
613 Chương 613 Tiên Ngục - Có mưu đồ khác (hạ) 17/12/2013
614 Chương 614 Tiên Ngục - Khó bề phân biệt 17/12/2013
615 Chương 615 Tiên Ngục - Ngoài ý liệu (thượng) 17/12/2013
616 Chương 616 Tiên Ngục - Ngoài ý liệu (hạ) 17/12/2013
617 Chương 617 Tiên Ngục - Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc 17/12/2013
618 Chương 618 Tiên Ngục - Đại Xuyên Thấu Thuật (thượng) 17/12/2013
619 Chương 619 Tiên Ngục - Đại Xuyên Thấu Thuật (hạ) 17/12/2013
620 Chương 620 Tiên Ngục - Bảo hổ lột da. (thượng) 17/12/2013
621 Chương 621 Tiên Ngục - Bảo hổ lột da. (hạ) 17/12/2013
622 Chương 622 Tiên Ngục - Tá thể trọng sinh 17/12/2013
623 Chương 623 Tiên Ngục - Tái ngộ Tuyết Thần. (thượng) 17/12/2013
624 Chương 624 Tiên Ngục - Tái ngộ Tuyết Thần. (hạ) 17/12/2013
625 Chương 625 Tiên Ngục - Chưởng môn đối thoại. (thượng) 17/12/2013
676 Chương 676 Tiên Ngục - Thu hoạch, nguy cơ, ước mơ 17/12/2013
677 Chương 677 Tiên Ngục - Kế hoạch di dân. (thượng) 17/12/2013
678 Chương 678 Tiên Ngục - Kế hoạch di dân. (hạ) 17/12/2013
679 Chương 679 Tiên Ngục - Ta muốn lên vị (thượng) 17/12/2013
680 Chương 680 Tiên Ngục - Ta muốn lên vị (hạ) 17/12/2013
681 Chương 681 Tiên Ngục - Phụ tử đối thoại 17/12/2013
682 Chương 682 Tiên Ngục - Đại điển truyền ngôi. (thượng) 17/12/2013
683 Chương 683 Tiên Ngục - Đại điển truyền ngôi. (hạ) 17/12/2013
684 Chương 684 Tiên Ngục - Nghi ngờ Ngọc Thanh (thượng) 17/12/2013
685 Chương 685 Tiên Ngục - Nghi ngờ Ngọc Thanh. (hạ) 17/12/2013
686 Chương 686 Tiên Ngục - Huyền Sát Tông. 17/12/2013
687 Chương 687 Tiên Ngục - Cùng nhau nói thẳng (thượng) 17/12/2013
688 Chương 688 Tiên Ngục - Cùng nhau nói thẳng (hạ) 17/12/2013
689 Chương 689 Tiên Ngục - Có thể hù chết ngươi. 17/12/2013
690 Chương 690 Tiên Ngục - Di Thiên Ảo Trận 17/12/2013
691 Chương 691 Tiên Ngục - Khó có thể tin (thượng) 17/12/2013
692 Chương 692 Tiên Ngục - Khó có thể tin. (hạ) 17/12/2013
693 Chương 693 Tiên Ngục - Thiếu quân lại tới. (thượng) 17/12/2013
694 Chương 694 Tiên Ngục - Thiếu quân lại tới. (hạ) 17/12/2013
695 Chương 695 Tiên Ngục - Huyền Sách Tôn giả. (thượng) 17/12/2013
696 Chương 696 Tiên Ngục - Huyền Sách Tôn giả. (hạ) 17/12/2013
697 Chương 697 Tiên Ngục - Ngươi lừa ta gạt. 17/12/2013
698 Chương 698 Tiên Ngục - Di Tiên phát uy 17/12/2013
699 Chương 699 Tiên Ngục - Bắt ba ba trong rọ (thượng) 17/12/2013
700 Chương 700 Tiên Ngục - Bắt ba ba trong rọ (hạ) 17/12/2013
701 Chương 701 Tiên Ngục - Nô dịch Luyện Hư kỳ 17/12/2013
702 Chương 702 Tiên Ngục - Luyện Hư kỳ di chuyển. (1) 17/12/2013
703 Chương 703 Tiên Ngục - Luyện Hư kỳ di chuyển. (2) 17/12/2013
704 Chương 704 Tiên Ngục - Lại tới Phù Không thành. 17/12/2013
705 Chương 705 Tiên Ngục - Mê cung dưới lòng đất. (1) 17/12/2013
706 Chương 706 Tiên Ngục - Mê cung dưới lòng đất. (2) 17/12/2013
707 Chương 707 Tiên Ngục - U hồn quỷ dị. 17/12/2013
708 Chương 708 Tiên Ngục - U Minh thỉnh chiến. (1) 17/12/2013
709 Chương 709 Tiên Ngục - U Minh thỉnh chiến. (2) 17/12/2013
710 Chương 710 Tiên Ngục - Ma thần chi cốt. (1) 17/12/2013
711 Chương 711 Tiên Ngục - Ma thần chi cốt. (2) 17/12/2013
712 Chương 712 Tiên Ngục - Lão thử u hồn. 17/12/2013
713 Chương 713 Tiên Ngục - Hoang Thần Thử thức tỉnh. (1) 17/12/2013
714 Chương 714 Tiên Ngục - Hoang Thần Thử thức tỉnh. (2) 17/12/2013
715 Chương 715 Tiên Ngục - Cái bóng của Tô Triệt 17/12/2013
716 Chương 716 Tiên Ngục - Bị nhìn thấu! (1) 17/12/2013
717 Chương 717 Tiên Ngục - Bị nhìn thấu! (2) 17/12/2013
718 Chương 718 Tiên Ngục - Đường hầm hạ giới. (1) 17/12/2013
719 Chương 719 Tiên Ngục - Đường hầm hạ giới. (2) 17/12/2013
720 Chương 720 Tiên Ngục - Không gian sụp xuống. 17/12/2013
721 Chương 721 Tiên Ngục - Kiêu ngạo đến cực điểm. (1) 17/12/2013
722 Chương 722 Tiên Ngục - Kiêu ngạo đến cực điểm. (2) 17/12/2013
723 Chương 723 Tiên Ngục - Có chút động. (1) 17/12/2013
724 Chương 724 Tiên Ngục - Có chút động. (2) 17/12/2013
725 Chương 725 Tiên Ngục - Còn nhiều thời gian 17/12/2013
726 Chương 726 Tiên Ngục - Sự kiện Ảnh Tử. (1) 17/12/2013
727 Chương 727 Tiên Ngục - Sự kiện Ảnh Tử. (2) 17/12/2013
728 Chương 728 Tiên Ngục - Nguyên Anh trung kỳ. (1) 17/12/2013
729 Chương 729 Tiên Ngục - Nguyên Anh trung kỳ. (2) 17/12/2013
730 Chương 730 Tiên Ngục - Chúng sinh nguyện lực 17/12/2013
731 Chương 731 Tiên Ngục - Dị biến liên tục. (1) 17/12/2013
732 Chương 732 Tiên Ngục - Dị biến liên tục. (2) 17/12/2013
734 Chương 734 Tiên Ngục - Đánh cược một lần. (1) 17/12/2013
735 Chương 735 Tiên Ngục - Đánh cược một lần. (2) 17/12/2013
736 Chương 736 Tiên Ngục - Tạm cư Vu Hoàng Tinh. (1) 17/12/2013
737 Chương 737 Tiên Ngục - Tạm cư Vu Hoàng Tinh. (2) 17/12/2013
738 Chương 738 Tiên Ngục - Gặp lại cốc chủ Tuyệt Trần Cốc. 17/12/2013
739 Chương 739 Tiên Ngục - Lại một lần tự bạo. (1) 17/12/2013
740 Chương 740 Tiên Ngục - Lại một lần tự bạo. (2) 17/12/2013
741 Chương 741 Tiên Ngục - Nữ oa thần bí 17/12/2013
742 Chương 742 Tiên Ngục - Tiên Giới hiểu lầm. (1) 17/12/2013
743 Chương 743 Tiên Ngục - Tiên Giới hiểu lầm. (2) 17/12/2013
744 Chương 744 Tiên Ngục - Di Tinh Hoàn Vị. (1) 17/12/2013
745 Chương 745 Tiên Ngục - Di Tinh Hoàn Vị. (2) 17/12/2013
746 Chương 746 Tiên Ngục - Người phương nào tương trợ? 17/12/2013
747 Chương 747 Tiên Ngục - Vơ vét bốn phía 17/12/2013
748 Chương 748 Tiên Ngục - Tinh cầu kỳ dị 17/12/2013
749 Chương 749 Tiên Ngục - Tinh cầu kỳ dị 17/12/2013
750 Chương 750 Tiên Ngục - Ảnh tộc 17/12/2013
751 Chương 751 Tiên Ngục - Ảnh tộc 17/12/2013
752 Chương 752 Tiên Ngục - Thánh Ảnh Thành 17/12/2013
753 Chương 753 Tiên Ngục - Ảnh Tử quật cường 17/12/2013
754 Chương 754 Tiên Ngục - Ảnh Tử quật cường 17/12/2013
755 Chương 755 Tiên Ngục - Rốt cuộc có phải là? 17/12/2013
756 Chương 756 Tiên Ngục - Thánh Ảnh Giáo chủ 17/12/2013
757 Chương 757 Tiên Ngục - Nghênh Thần Khánh Điển 17/12/2013
758 Chương 758 Tiên Ngục - Nghênh Thần Khánh Điển 17/12/2013
759 Chương 759 Tiên Ngục - Lưỡng ảnh tranh chấp 17/12/2013
760 Chương 760 Tiên Ngục - Lưỡng ảnh tranh chấp 17/12/2013
761 Chương 761 Tiên Ngục - Minh Hà Chi Tiên 17/12/2013
762 Chương 762 Tiên Ngục - Minh Hà Chi Tiên 17/12/2013
763 Chương 763 Tiên Ngục - Ma Thần Chi Thương 17/12/2013
764 Chương 764 Tiên Ngục - Bất Tử Chi Thân 17/12/2013
765 Chương 765 Tiên Ngục - Giả mạo lấy di sản 17/12/2013
766 Chương 766 Tiên Ngục - Giả mạo lấy di sản 17/12/2013
767 Chương 767 Tiên Ngục - Ảnh hồn chi lực 17/12/2013
768 Chương 768 Tiên Ngục - Chỉ có thể phục tùng 17/12/2013
769 Chương 769 Tiên Ngục - Chỉ có thể phục tùng 17/12/2013
770 Chương 770 Tiên Ngục - Con đường hủy diệt 17/12/2013
771 Chương 771 Tiên Ngục - Con đường hủy diệt 17/12/2013
772 Chương 772 Tiên Ngục - Ảnh Đạo truyền thừa 17/12/2013
773 Chương 773 Tiên Ngục - Toàn dân tu luyện (thượng) 17/12/2013
774 Chương 774 Tiên Ngục - Toàn dân tu luyện (hạ) 17/12/2013
775 Chương 775 Tiên Ngục - Thượng Cổ dị bảo 17/12/2013
776 Chương 776 Tiên Ngục - Cạnh tranh giá không bình thường (thượng) 17/12/2013
777 Chương 777 Tiên Ngục - Cạnh tranh giá không bình thường. (hạ) 17/12/2013
778 Chương 778 Tiên Ngục - Hắn là ai vậy? 17/12/2013
779 Chương 779 Tiên Ngục - Vu Thần trở về. (thượng) 17/12/2013
780 Chương 780 Tiên Ngục - Vu Thần trở về. (hạ) 17/12/2013
781 Chương 781 Tiên Ngục - Vật quy nguyên chủ. (thượng) 17/12/2013
782 Chương 782 Tiên Ngục - Vật quy nguyên chủ. (hạ) 17/12/2013
783 Chương 783 Tiên Ngục - Con đường tương lai. (thượng) 17/12/2013
784 Chương 784 Tiên Ngục - Con đường tương lai. (hạ) 17/12/2013
785 Chương 785 Tiên Ngục - Ngày quật khởi 17/12/2013
786 Chương 786 Tiên Ngục - Phá Thiên Đại Trận. (thượng) 17/12/2013
787 Chương 787 Tiên Ngục - Phá Thiên Đại Trận. (hạ) 17/12/2013
788 Chương 788 Tiên Ngục - Đánh vỡ thiên bích 17/12/2013
789 Chương 789 Tiên Ngục - Ba kiện lễ vật. (thượng) 17/12/2013
790 Chương 790 Tiên Ngục - Ba kiện lễ vật (hạ) 17/12/2013
791 Chương 791 Tiên Ngục - Tâm tư của Vu Thần (thượng) 17/12/2013
792 Chương 792 Tiên Ngục - Tâm tư của Vu Thần 17/12/2013
793 Chương 793 Tiên Ngục - Trước khi bế quan 17/12/2013
794 Chương 794 Tiên Ngục - Trước khi bế quan 17/12/2013
795 Chương 795 Tiên Ngục - Trùng kích Hóa Thần 17/12/2013
796 Chương 796 Tiên Ngục - Thực sự đốt thời gian a 17/12/2013
797 Chương 797 Tiên Ngục - Thực sự đốt thời gian a 17/12/2013
798 Chương 798 Tiên Ngục - Vạn chúng chờ mong 17/12/2013
799 Chương 799 Tiên Ngục - Con đường của ta, để ta đến lựa chọn 17/12/2013
800 Chương 800 Tiên Ngục - Con đường của ta, để ta đến lựa chọn 17/12/2013
801 Chương 801 Tiên Ngục - Bầu trời u ám 17/12/2013
802 Chương 802 Tiên Ngục - Bầu trời u ám 17/12/2013
803 Chương 803 Tiên Ngục - Hắc Ám vô biên 17/12/2013
804 Chương 804 Tiên Ngục - Hắc Ám vô biên 17/12/2013
805 Chương 805 Tiên Ngục - Gặp phong ấn 17/12/2013
806 Chương 806 Tiên Ngục - Trò chơi bắt đầu 17/12/2013
807 Chương 807 Tiên Ngục - Trò chơi bắt đầu 17/12/2013
808 Chương 808 Tiên Ngục - Dị thú hoang dã 17/12/2013
809 Chương 809 Tiên Ngục - Phạm quy, sẽ chết! 17/12/2013
810 Chương 810 Tiên Ngục - Phạm quy, sẽ chết! 17/12/2013
811 Chương 811 Tiên Ngục - Âm ba ám toán 17/12/2013
812 Chương 812 Tiên Ngục - Âm ba ám toán 17/12/2013
813 Chương 813 Tiên Ngục - Khó có thể quyết đoán 17/12/2013
814 Chương 814 Tiên Ngục - Xúc tua màu đen 17/12/2013
815 Chương 815 Tiên Ngục - Vượt mọi chông gai 17/12/2013
816 Chương 816 Tiên Ngục - Vượt mọi chông gai 17/12/2013
817 Chương 817 Tiên Ngục - Khu ma thánh quang 17/12/2013
818 Chương 818 Tiên Ngục - Một kích Thiên Âm 17/12/2013
819 Chương 819 Tiên Ngục - Một kích Thiên Âm 17/12/2013
820 Chương 820 Tiên Ngục - Thiên Âm hão đãng 17/12/2013
821 Chương 821 Tiên Ngục - Vô tình vứt bỏ 17/12/2013
822 Chương 822 Tiên Ngục - Hỏa diễm khủng bố (thượng) 17/12/2013
823 Chương 823 Tiên Ngục - Hỏa diễm khủng bố (hạ) 17/12/2013
824 Chương 824 Tiên Ngục - Trăm dặm làm đường. (thượng) 17/12/2013
825 Chương 825 Tiên Ngục - Trăm dặm làm đường. (hạ) 17/12/2013
826 Chương 826 Tiên Ngục - Ảo giác khảo nghiệm 17/12/2013
827 Chương 827 Tiên Ngục - Rút thăm (thượng) 17/12/2013
828 Chương 828 Tiên Ngục - Rút thăm. (hạ) 17/12/2013
829 Chương 829 Tiên Ngục - May mắn và bất hạnh 17/12/2013
830 Chương 830 Tiên Ngục - Muội muội của ta. (thượng) 17/12/2013
831 Chương 831 Tiên Ngục - Muội muội của ta. (hạ) 17/12/2013
832 Chương 832 Tiên Ngục - Ai là đệ nhất. 17/12/2013
833 Chương 833 Tiên Ngục - Chương 833 17/12/2013
834 Chương 834 Tiên Ngục - Phần thưởng đệ nhất danh (thượng) 17/12/2013
835 Chương 835 Tiên Ngục - Phần thưởng đệ nhất danh (hạ) 17/12/2013
836 Chương 836 Tiên Ngục - Gia tăng phần thưởng 17/12/2013
837 Chương 837 Tiên Ngục - Điều kiện mở ra tầng năm (thượng) 17/12/2013
838 Chương 838 Tiên Ngục - Điều kiện mở ra tầng năm (hạ) 17/12/2013
839 Chương 839 Tiên Ngục - Tu luyện 17/12/2013
840 Chương 840 Tiên Ngục - Chương 840 17/12/2013
841 Chương 841 Tiên Ngục - Cầu sinh lệnh (thượng) 17/12/2013
842 Chương 842 Tiên Ngục - Cầu sinh lệnh (hạ) 17/12/2013
843 Chương 843 Tiên Ngục - Cho ăn 17/12/2013
844 Chương 844 Tiên Ngục - Chung sống hòa bình (thượng) 17/12/2013
845 Chương 845 Tiên Ngục - Chung sống hòa bình (hạ) 17/12/2013
846 Chương 846 Tiên Ngục - Cầu Sinh Lệnh (thượng) 17/12/2013
847 Chương 847 Tiên Ngục - Cầu Sinh Lệnh (hạ) 17/12/2013
848 Chương 848 Tiên Ngục - Tử sắc khí lưu (thượng) 17/12/2013
849 Chương 849 Tiên Ngục - Tử sắc khí lưu (hạ) 17/12/2013
850 Chương 850 Tiên Ngục - Hai mặt tác chiến 17/12/2013
851 Chương 851 Tiên Ngục - Cầu sinh chi tranh (thượng) 17/12/2013
852 Chương 852 Tiên Ngục - Cầu sinh chi tranh (trung)(1) 17/12/2013
853 Chương 853 Tiên Ngục - Cầu sinh chi tranh. (trung)(2) 17/12/2013
854 Chương 854 Tiên Ngục - Cầu sinh chi tranh. (hạ)(1) 17/12/2013
855 Chương 855 Tiên Ngục - Cầu sinh chi tranh (hạ)(2) 17/12/2013
856 Chương 856 Tiên Ngục - Một đường tiên cơ 17/12/2013
857 Chương 857 Tiên Ngục - Mất tích ly kỳ 17/12/2013
858 Chương 858 Tiên Ngục - Đơn đả độc đấu (thượng) 17/12/2013
859 Chương 859 Tiên Ngục - Đơn đả độc đấu (hạ) 17/12/2013
860 Chương 860 Tiên Ngục - Mượn lực dùng lực 17/12/2013
861 Chương 861 Tiên Ngục - Gặp lại Tuyết Ngọc (thượng) 17/12/2013
862 Chương 862 Tiên Ngục - Gặp lại Tuyết Ngọc (hạ) 17/12/2013
863 Chương 863 Tiên Ngục - Trong rừng rậm (thượng) 17/12/2013
864 Chương 864 Tiên Ngục - Trong rừng rậm. (trung) 17/12/2013
865 Chương 865 Tiên Ngục - Trong rừng rậm (hạ) 17/12/2013
866 Chương 866 Tiên Ngục - Một lần giao dịch cực kỳ thuận lợi 17/12/2013
867 Chương 867 Tiên Ngục - Tứ địch tụ họp (thượng) 17/12/2013
868 Chương 868 Tiên Ngục - Tứ địch tụ họp (hạ) 17/12/2013
869 Chương 869 Tiên Ngục - Tịch thu toàn bộ 17/12/2013
870 Chương 870 Tiên Ngục - Ám toán Tuyết Ngọc (thượng) 17/12/2013
871 Chương 871 Tiên Ngục - Ám toán Tuyết Ngọc (hạ) 17/12/2013
872 Chương 872 Tiên Ngục - Đánh lui (thượng) 17/12/2013
873 Chương 873 Tiên Ngục - Đánh lui (hạ) 17/12/2013
874 Chương 874 Tiên Ngục - Liên hợp đánh lén 17/12/2013
875 Chương 875 Tiên Ngục - Một nửa khối (thượng) 17/12/2013
876 Chương 876 Tiên Ngục - Một nửa khối (hạ) 17/12/2013
877 Chương 877 Tiên Ngục - Sinh ly tử biệt (thượng) 17/12/2013
878 Chương 878 Tiên Ngục - Sinh ly tử biệt (hạ) 17/12/2013
879 Chương 879 Tiên Ngục - Tuyệt cảnh chi địa (thượng) 17/12/2013
880 Chương 880 Tiên Ngục - Tuyệt cảnh chi địa (trung) 17/12/2013
881 Chương 881 Tiên Ngục - Tuyệt cảnh chi địa (hạ) 17/12/2013
882 Chương 882 Tiên Ngục - Tấm chắn tử sắc (thượng) 17/12/2013
883 Chương 883 Tiên Ngục - Tấm chắn tử sắc (hạ) 17/12/2013
884 Chương 884 Tiên Ngục - Thay đổi càn khôn 17/12/2013
885 Chương 885 Tiên Ngục - Chân tướng rõ ràng (thượng) 17/12/2013
886 Chương 886 Tiên Ngục - Chân tướng rõ ràng (hạ) 17/12/2013
887 Chương 887 Tiên Ngục - Mấy loại ban thưởng (thượng) 17/12/2013
888 Chương 888 Tiên Ngục - Mấy loại ban thưởng (hạ) 17/12/2013
889 Chương 889 Tiên Ngục - Nghĩ không thông 17/12/2013
890 Chương 890 Tiên Ngục - Tấn cấp Luyện Hư 17/12/2013
891 Chương 891 Tiên Ngục - Tiến về Linh Giới 17/12/2013
892 Chương 892 Tiên Ngục - Tiến về Linh Giới. (2) 17/12/2013
893 Chương 893 Tiên Ngục - Tầm bảo Linh Giới. 17/12/2013
894 Chương 894 Tiên Ngục - Linh Giới Hộ Thân phù 17/12/2013
895 Chương 895 Tiên Ngục - Linh Giới Hộ Thân phù. (2) 17/12/2013
896 Chương 896 Tiên Ngục - Lần đầu đàm phán 17/12/2013
897 Chương 897 Tiên Ngục - Tranh giành Vu Thần Lệnh (thượng) 17/12/2013
898 Chương 898 Tiên Ngục - Tranh giành Vu Thần Lệnh (hạ) 17/12/2013
899 Chương 899 Tiên Ngục - Tranh đoạt Vu Thần Lệnh (thượng) 17/12/2013
900 Chương 900 Tiên Ngục - Tranh đoạt Vu Thần Lệnh (trung) 17/12/2013
901 Chương 901 Tiên Ngục - Tranh đoạt Vu Thần Lệnh (hạ) 17/12/2013
902 Chương 902 Tiên Ngục - Giấc mộng ngàn năm, thực lực bạo tăng! 17/12/2013
903 Chương 903 Tiên Ngục - Giấc mộng ngàn năm, thực lực bạo tăng! (hạ) 17/12/2013
904 Chương 904 Tiên Ngục - Giao dịch đạt thành 17/12/2013
905 Chương 905 Tiên Ngục - Trung Đường Hoàng Triều (thượng) 17/12/2013
906 Chương 906 Tiên Ngục - Trung Đường Hoàng Triều (hạ) 17/12/2013
907 Chương 907 Tiên Ngục - Thuần túy trùng hợp (thượng) 17/12/2013
908 Chương 908 Tiên Ngục - Thuần túy trùng hợp (hạ) 17/12/2013
909 Chương 909 Tiên Ngục - Khả năng ăn trộm (thượng) 17/12/2013
910 Chương 910 Tiên Ngục - Khả năng ăn trộm (hạ) 17/12/2013
911 Chương 911 Tiên Ngục - Ngạo Tình quận chúa 17/12/2013
912 Chương 912 Tiên Ngục - Làm người xấu một hồi đi sao! 17/12/2013
913 Chương 913 Tiên Ngục - Làm người xấu cũng không dễ (thượng) 17/12/2013
914 Chương 914 Tiên Ngục - Làm người xấu cũng không dễ (hạ) 17/12/2013
915 Chương 915 Tiên Ngục - Không có tiền khoa (thượng) 17/12/2013
916 Chương 916 Tiên Ngục - Không có tiền khoa (hạ) 17/12/2013
917 Chương 917 Tiên Ngục - Một đám tiểu bối mà thôi (thượng) 17/12/2013
918 Chương 918 Tiên Ngục - Một đám tiểu bối mà thôi (hạ) 17/12/2013
919 Chương 919 Tiên Ngục - Chấp mê bất ngộ 17/12/2013
920 Chương 920 Tiên Ngục - Thực hiện lời hứa (thượng) 17/12/2013
921 Chương 921 Tiên Ngục - Thực hiện lời hứa (hạ) 17/12/2013
922 Chương 922 Tiên Ngục - Tầng năm Tiên Ngục (thượng) 17/12/2013
923 Chương 923 Tiên Ngục - Tầng năm Tiên Ngục (hạ) 17/12/2013
924 Chương 924 Tiên Ngục - Quy luật dung hợp kỹ năng 17/12/2013
925 Chương 925 Tiên Ngục - Kỳ vọng đối với tầng sáu 17/12/2013
926 Chương 926 Tiên Ngục - Kỳ vọng đối với tầng sáu (hạ) 17/12/2013
927 Chương 927 Tiên Ngục - Cáo biệt (thượng) 17/12/2013
928 Chương 928 Tiên Ngục - Cáo biệt (hạ) 17/12/2013
929 Chương 929 Tiên Ngục - Gặp lại Vu Thần (thượng) 17/12/2013
930 Chương 930 Tiên Ngục - Gặp lại Vu Thần (hạ) 17/12/2013
931 Chương 931 Tiên Ngục - Sắp sửa phân ly 17/12/2013
932 Chương 932 Tiên Ngục - Giây phút chia ly 17/12/2013
933 Chương 933 Tiên Ngục - Giây phút chia ly. (2) 17/12/2013
934 Chương 934 Tiên Ngục - Lôi Thần Điện (thượng) 17/12/2013
935 Chương 935 Tiên Ngục - Lôi Thần Điện (hạ) 17/12/2013
936 Chương 936 Tiên Ngục - Ngươi tức giận, ta hài lòng (thượng) 17/12/2013
937 Chương 937 Tiên Ngục - Ngươi tức giận, ta hài lòng (hạ) 17/12/2013
938 Chương 938 Tiên Ngục - Trong Lôi Thần Điện 17/12/2013
939 Chương 939 Tiên Ngục - Có bệnh! Phạm tiện! (thượng) 17/12/2013
940 Chương 940 Tiên Ngục - Có bệnh! Phạm tiện! (hạ) 17/12/2013
941 Chương 941 Tiên Ngục - Ý đồ hợp tác (thượng) 17/12/2013
942 Chương 942 Tiên Ngục - Ý đồ hợp tác (hạ) 17/12/2013
943 Chương 943 Tiên Ngục - Bích họa kỳ lạ (thượng) 17/12/2013
944 Chương 944 Tiên Ngục - Bích họa kỳ lạ (hạ) 17/12/2013
945 Chương 945 Tiên Ngục - Lại gặp rắc rối? 17/12/2013
946 Chương 946 Tiên Ngục - Ma tộc không biết tên (thượng) 17/12/2013
947 Chương 947 Tiên Ngục - Ma tộc không biết tên (hạ) 17/12/2013
948 Chương 948 Tiên Ngục - Nghiễm Hạo tam ma 17/12/2013
949 Chương 949 Tiên Ngục - Tạm thời liên thủ (thượng) 17/12/2013
950 Chương 950 Tiên Ngục - Tạm thời liên thủ (hạ) 17/12/2013
951 Chương 951 Tiên Ngục - Không hề cảm kích 17/12/2013
952 Chương 952 Tiên Ngục - Mời cút đi (thượng) 17/12/2013
953 Chương 953 Tiên Ngục - Mời cút đi (hạ) 17/12/2013
954 Chương 954 Tiên Ngục - Đùa giả làm thật (thượng) 17/12/2013
955 Chương 955 Tiên Ngục - Đùa giả làm thật (hạ) 17/12/2013
956 Chương 956 Tiên Ngục - Đây là mạng của ngươi 17/12/2013
957 Chương 957 Tiên Ngục - Đặt ra công năng tầng sáu Tiên Ngục (thượng) 17/12/2013
958 Chương 958 Tiên Ngục - Đặt ra công năng tần sáu Tiên Ngục (hạ) 17/12/2013
959 Chương 959 Tiên Ngục - Bản mạng tiên phù 17/12/2013
960 Chương 960 Tiên Ngục - Tầng sáu Tiên Ngục (thượng) 17/12/2013
961 Chương 961 Tiên Ngục - Tầng sáu Tiên Ngục (hạ) 17/12/2013
962 Chương 962 Tiên Ngục - Tạo Hóa Thần Thụ. (1) 17/12/2013
963 Chương 963 Tiên Ngục - Tạo Hóa Thần Thụ. (2) 17/12/2013
964 Chương 964 Tiên Ngục - Ngũ Thải Linh Quả 17/12/2013
965 Chương 965 Tiên Ngục - Ta có cái gì sai 17/12/2013
966 Chương 966 Tiên Ngục - Đừng quá nhớ ta (thượng) 17/12/2013
967 Chương 967 Tiên Ngục - Đừng quá nhớ ta (hạ) 17/12/2013
968 Chương 968 Tiên Ngục - Sắp sửa độ kiếp 17/12/2013
969 Chương 969 Tiên Ngục - Lôi kiếp của ngươi, tính ta cái rắm! (thượng) 17/12/2013
970 Chương 970 Tiên Ngục - Lôi kiếp của ngươi, tính ta cái rắm! (hạ) 17/12/2013
971 Chương 971 Tiên Ngục - Độ kiếp mà thôi (thượng) 17/12/2013
972 Chương 972 Tiên Ngục - Độ kiếp mà thôi (hạ) 17/12/2013
973 Chương 973 Tiên Ngục - Tấn cấp Độ Kiếp kỳ 17/12/2013
974 Chương 974 Tiên Ngục - Duy trì tu luyện liên tục (thượng) 17/12/2013
975 Chương 975 Tiên Ngục - Duy trì tu luyện liên tục (hạ) 17/12/2013
976 Chương 976 Tiên Ngục - Giết người đoạt bảo mà thôi 17/12/2013
977 Chương 977 Tiên Ngục - Thần thông cấp thần thoại (thượng) 17/12/2013
978 Chương 978 Tiên Ngục - Thần thông cấp thần thoại (hạ) 17/12/2013
979 Chương 979 Tiên Ngục - Tự bạo a, mời tùy ý! 17/12/2013
980 Chương 980 Tiên Ngục - Một cái lỗ kim (thượng) 17/12/2013
981 Chương 981 Tiên Ngục - Một cái lỗ kim (hạ) 17/12/2013
982 Chương 982 Tiên Ngục - Lại là hắn! (1) 17/12/2013
983 Chương 983 Tiên Ngục - Lại là hắn! (2) 17/12/2013
984 Chương 984 Tiên Ngục - Tạm thời chung sống hoà bình 17/12/2013
985 Chương 985 Tiên Ngục - Ai là cháu nội. (1) 17/12/2013
986 Chương 986 Tiên Ngục - Ai là cháu nội (hạ) 17/12/2013
987 Chương 987 Tiên Ngục - Cơ duyên chính thức (thượng) 17/12/2013
988 Chương 988 Tiên Ngục - Cơ duyên chính thức (hạ) 17/12/2013
989 Chương 989 Tiên Ngục - Ước định tạm thời (thượng) 17/12/2013
990 Chương 990 Tiên Ngục - Ước định tạm thời (hạ) 17/12/2013
991 Chương 991 Tiên Ngục - Mây đen dần hiện 17/12/2013
992 Chương 992 Tiên Ngục - Tự đề cử mình 17/12/2013
993 Chương 993 Tiên Ngục - Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (thượng) 17/12/2013
994 Chương 994 Tiên Ngục - Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động (hạ) 17/12/2013
995 Chương 995 Tiên Ngục - Ngờ vực vô căn cứ (thượng) 17/12/2013
996 Chương 996 Tiên Ngục - Ngờ vực vô căn cứ (hạ) 17/12/2013
997 Chương 997 Tiên Ngục - Ai cũng không tin 17/12/2013
998 Chương 998 Tiên Ngục - Nguyền rủa bộc phát (thượng) 17/12/2013
999 Chương 999 Tiên Ngục - Nguyền rủa bộc phát (hạ) 17/12/2013
1000 Chương 1000 Tiên Ngục - Kinh sợ 17/12/2013
1001 Chương 1001 Tiên Ngục - Hết thảy đều có khả năng (thượng) 17/12/2013
1002 Chương 1002 Tiên Ngục - Hết thảy đều có khả năng (hạ) 17/12/2013
1003 Chương 1003 Tiên Ngục - Không gian chấn động 17/12/2013
1004 Chương 1004 Tiên Ngục - Sáu danh ngạch (hạ) 17/12/2013
1005 Chương 1005 Tiên Ngục - Sáu danh ngạch (hạ) 17/12/2013
1006 Chương 1006 Tiên Ngục - Nhân tuyển cuối cùng (thượng) 17/12/2013
1007 Chương 1007 Tiên Ngục - Nhân tuyển cuối cùng (hạ) 17/12/2013
1008 Chương 1008 Tiên Ngục - Cơ duyên buông xuống 17/12/2013
1009 Chương 1009 Tiên Ngục - Độc thủ phía sau màn (thượng) 17/12/2013
1010 Chương 1010 Tiên Ngục - Độc thủ phía sau màn (hạ) 17/12/2013
1011 Chương 1011 Tiên Ngục - Chửi má nó thì như thế nào 17/12/2013
1012 Chương 1012 Tiên Ngục - Đại khả thử một lần (thượng) 17/12/2013
1013 Chương 1013 Tiên Ngục - Đại khả thử một lần (hạ) 17/12/2013
1014 Chương 1014 Tiên Ngục - Mở ra cửa vào (thượng) 17/12/2013
1015 Chương 1015 Tiên Ngục - Mở ra cửa vào (hạ) 17/12/2013
1016 Chương 1016 Tiên Ngục - Tiên ma chiến trường 17/12/2013
1017 Chương 1017 Tiên Ngục - Ba phe cánh (thượng) 17/12/2013
1018 Chương 1018 Tiên Ngục - Ba phe cánh (hạ) 17/12/2013
1019 Chương 1019 Tiên Ngục - Ngưu Đầu ma quái (thượng) 17/12/2013
1020 Chương 1020 Tiên Ngục - Ngưu Đầu ma quái (hạ) 17/12/2013
1021 Chương 1021 Tiên Ngục - Phép khích tướng 17/12/2013
1022 Chương 1022 Tiên Ngục - Tự cho là đúng. (1) 17/12/2013
1023 Chương 1023 Tiên Ngục - Tự cho là đúng. (hạ) 17/12/2013
1024 Chương 1024 Tiên Ngục - Chương 1024 17/12/2013
1025 Chương 1025 Tiên Ngục - Diễn thuyết của một con kiến hôi (hạ) 17/12/2013
1026 Chương 1026 Tiên Ngục - Khởi Nguyên Ma Vương 17/12/2013
1027 Chương 1027 Tiên Ngục - Ta muốn giết ngươi! (thượng) 17/12/2013
1028 Chương 1028 Tiên Ngục - Ta muốn giết ngươi! (hạ) 17/12/2013
1029 Chương 1029 Tiên Ngục - Ma Hồn nghiệm chứng (thượng) 17/12/2013
1030 Chương 1030 Tiên Ngục - Ma Hồn nghiệm chứng (hạ) 17/12/2013
1031 Chương 1031 Tiên Ngục - Công chúa Ma Tộc 17/12/2013
1032 Chương 1032 Tiên Ngục - Tà ác khác loại (thượng) 17/12/2013
1033 Chương 1033 Tiên Ngục - Tà ác khác loại (hạ) 17/12/2013
1034 Chương 1034 Tiên Ngục - Tự tìm khó coi 17/12/2013
1035 Chương 1035 Tiên Ngục - Thu thập Định Phong Thuật (thượng) 17/12/2013
1036 Chương 1036 Tiên Ngục - Thu thập Định Phong Thuật (hạ) 17/12/2013
1037 Chương 1037 Tiên Ngục - Đao phong bay múa (thượng) 17/12/2013
1038 Chương 1038 Tiên Ngục - Đao phong bay múa (hạ) 17/12/2013
1039 Chương 1039 Tiên Ngục - Đám cháy 17/12/2013
1040 Chương 1040 Tiên Ngục - Thu thập thánh hỏa (thượng) 17/12/2013
1041 Chương 1041 Tiên Ngục - Thu thập thánh hỏa (hạ) 17/12/2013
1042 Chương 1042 Tiên Ngục - Hỏa Giới Chi Chủ (thượng) 17/12/2013
1043 Chương 1043 Tiên Ngục - Hỏa Giới Chi Chủ (hạ) 17/12/2013
1044 Chương 1044 Tiên Ngục - Lại hôn mê 17/12/2013
1045 Chương 1045 Tiên Ngục - Hỏa Vực dị biến (thượng) 17/12/2013
1046 Chương 1046 Tiên Ngục - Hỏa Vực dị biến (hạ) 17/12/2013
1047 Chương 1047 Tiên Ngục - Trò hay bắt đầu (thượng) 17/12/2013
1048 Chương 1048 Tiên Ngục - Trò hay bắt đầu (hạ) 17/12/2013
1049 Chương 1049 Tiên Ngục - Đạt thành mục đích 17/12/2013
1050 Chương 1050 Tiên Ngục - Phong Ma Thiên Trận (thượng) 17/12/2013
1051 Chương 1051 Tiên Ngục - Phong Ma Thiên Trận (hạ) 17/12/2013
1052 Chương 1052 Tiên Ngục - Thiên tướng thủ trận (thượng) 17/12/2013
1053 Chương 1053 Tiên Ngục - Thiên tướng thủ trận (hạ) 17/12/2013
1054 Chương 1054 Tiên Ngục - Cơ duyên chi môn 17/12/2013
1055 Chương 1055 Tiên Ngục - Cánh cửa Đan môn (thượng) 17/12/2013
1056 Chương 1056 Tiên Ngục - Cánh cửa Đan môn (hạ) 17/12/2013
1057 Chương 1057 Tiên Ngục - Giao dịch linh hỏa (thượng) 17/12/2013
1058 Chương 1058 Tiên Ngục - Giao dịch linh hỏa (hạ) 17/12/2013
1059 Chương 1059 Tiên Ngục - Lộ tuyến đồ 17/12/2013
1060 Chương 1060 Tiên Ngục - Tiên đan bảo khố (thượng) 17/12/2013
1061 Chương 1061 Tiên Ngục - Tiên đan bảo khố (hạ) 17/12/2013
1062 Chương 1062 Tiên Ngục - Đại La Cửu Chuyển Kim Đan 17/12/2013
1063 Chương 1063 Tiên Ngục - Đắc đạo thành tiên. (1) 17/12/2013
1064 Chương 1064 Tiên Ngục - Đắc đạo thành tiên (2) 17/12/2013
1065 Chương 1065 Tiên Ngục - Trận pháp nhận chủ (thượng) 17/12/2013
1066 Chương 1066 Tiên Ngục - Trận pháp nhận chủ (hạ) 17/12/2013
1067 Chương 1067 Tiên Ngục - Hoàng Phong diệt hồn 17/12/2013
1068 Chương 1068 Tiên Ngục - Nguy cơ mộc hóa (thượng) 17/12/2013
1069 Chương 1069 Tiên Ngục - Nguy cơ mộc hóa (hạ) 17/12/2013
1070 Chương 1070 Tiên Ngục - Dùng hỏa khắc mộc 17/12/2013
1071 Chương 1071 Tiên Ngục - Phá trận (thượng) 17/12/2013
1072 Chương 1072 Tiên Ngục - Phá trận (hạ) 17/12/2013
1073 Chương 1073 Tiên Ngục - Huynh đệ tranh chấp (thượng) 17/12/2013
1074 Chương 1074 Tiên Ngục - Huynh đệ tranh chấp (hạ) 17/12/2013
1075 Chương 1075 Tiên Ngục - Vận khí so với ngươi hảo 17/12/2013
1076 Chương 1076 Tiên Ngục - Phá Giới Tiên Phù (thượng) 17/12/2013
1077 Chương 1077 Tiên Ngục - Phá Giới Tiên Phù (hạ) 17/12/2013
1078 Chương 1078 Tiên Ngục - Diệt sát (thượng) 17/12/2013
1079 Chương 1079 Tiên Ngục - Diệt sát (hạ) 17/12/2013
1080 Chương 1080 Tiên Ngục - Di sản của Lâm Cứu 17/12/2013
1081 Chương 1081 Tiên Ngục - Tiếp thu chiến lợi phẩm. (1) 17/12/2013
1082 Chương 1082 Tiên Ngục - Tiếp thu chiến lợi phẩm. (2) 17/12/2013
1083 Chương 1083 Tiên Ngục - Tiếp thu chiến lợi phẩm. (3) 17/12/2013
1084 Chương 1084 Tiên Ngục - Tiếp thu chiến lợi phẩm. (4) 17/12/2013
1085 Chương 1085 Tiên Ngục - Tiếp thu chiến lợi phẩm. (5) 17/12/2013
1086 Chương 1086 Tiên Ngục - Bắt sống Thiên Tiên (thượng) 17/12/2013
1087 Chương 1087 Tiên Ngục - Bắt sống Thiên Tiên (hạ) 17/12/2013
1088 Chương 1088 Tiên Ngục - Tài sản của Quang Khải 17/12/2013
1089 Chương 1089 Tiên Ngục - Mục đích của Mông La (thượng) 17/12/2013
1090 Chương 1090 Tiên Ngục - Mục đích của Mông La (hạ) 17/12/2013
1091 Chương 1091 Tiên Ngục - Lễ vật của Mông La (thượng) 17/12/2013
1092 Chương 1092 Tiên Ngục - Lễ vật của Mông La (hạ) 17/12/2013
1093 Chương 1093 Tiên Ngục - Thánh quang diệt ma 17/12/2013
1094 Chương 1094 Tiên Ngục - Thứ hạng tăng lên (thượng) 17/12/2013
1095 Chương 1095 Tiên Ngục - Thứ hạng tăng lên (hạ) 17/12/2013
1096 Chương 1096 Tiên Ngục - Thánh Ma Chi Huyết 17/12/2013
1097 Chương 1097 Tiên Ngục - Thị Huyết bảo mệnh (thượng) 17/12/2013
1098 Chương 1098 Tiên Ngục - Thị Huyết bảo mệnh (hạ) 17/12/2013
1099 Chương 1099 Tiên Ngục - Không có gì khác, chỉ là khẩu vị tốt 17/12/2013
1100 Chương 1100 Tiên Ngục - Thần thụ có linh (thượng) 17/12/2013
1101 Chương 1101 Tiên Ngục - Thần thụ có linh (hạ) 17/12/2013
1102 Chương 1102 Tiên Ngục - Màu tím chinh phục. (1) 17/12/2013
1103 Chương 1103 Tiên Ngục - Màu tím chinh phục. (2) 17/12/2013
1104 Chương 1104 Tiên Ngục - Ý nghĩa tồn tại. (1) 17/12/2013
1105 Chương 1105 Tiên Ngục - Ý nghĩa tồn tại. (2) 17/12/2013
1106 Chương 1106 Tiên Ngục - Thật dễ nói chuyện 17/12/2013
1107 Chương 1107 Tiên Ngục - Phi thăng 17/12/2013
1108 Chương 1108 Tiên Ngục - Tiên Giới (thượng) 17/12/2013
1109 Chương 1109 Tiên Ngục - Tiên Giới (hạ) 17/12/2013
1110 Chương 1110 Tiên Ngục - Trong khu vực bảo hộ (thượng) 17/12/2013
1111 Chương 1111 Tiên Ngục - Trong khu vực bảo hộ (hạ) 17/12/2013
1112 Chương 1112 Tiên Ngục - Từ từ tiên thảo đường (thượng) 17/12/2013
1113 Chương 1113 Tiên Ngục - Từ từ tiên thảo đường (hạ) 17/12/2013
1114 Chương 1114 Tiên Ngục - Hạnh phúc ở giữa ngón tay 17/12/2013
1115 Chương 1115 Tiên Ngục - Giám bảo tập hội (thượng) 17/12/2013
1116 Chương 1116 Tiên Ngục - Giám bảo tập hội (hạ) 17/12/2013
1117 Chương 1117 Tiên Ngục - Tàn phiến Thần mộc (thượng) 17/12/2013
1118 Chương 1118 Tiên Ngục - Tàn phiến Thần mộc (hạ) 17/12/2013
1119 Chương 1119 Tiên Ngục - Thần thụ sống lại? 17/12/2013
1120 Chương 1120 Tiên Ngục - Bày quầy bán hỏa (thượng) 17/12/2013
1121 Chương 1121 Tiên Ngục - Bày quầy bán hỏa (hạ) 17/12/2013
1122 Chương 1122 Tiên Ngục - Đánh giá linh quả (thượng) 17/12/2013
1123 Chương 1123 Tiên Ngục - Đánh giá linh quả (hạ) 17/12/2013
1124 Chương 1124 Tiên Ngục - Hạo Nguyên thiên thị 17/12/2013
1125 Chương 1125 Tiên Ngục - Thà rằng rút lui (thượng) 17/12/2013
1126 Chương 1126 Tiên Ngục - Thà rằng rút lui (hạ) 17/12/2013
1127 Chương 1127 Tiên Ngục - Ta thử nghĩ một chút (thượng) 17/12/2013
1128 Chương 1128 Tiên Ngục - Ta thử nghĩ một chút. (hạ) 17/12/2013
1129 Chương 1129 Tiên Ngục - Cổ Khí sống lại (thượng) 17/12/2013
1130 Chương 1130 Tiên Ngục - Cổ Khí sống lại (hạ) 17/12/2013
1131 Chương 1131 Tiên Ngục - Khế ước cửa hàng 17/12/2013
1132 Chương 1132 Tiên Ngục - Tin tức buôn bán 17/12/2013
1133 Chương 1133 Tiên Ngục - Nói lời tạm biệt tiên ma (thượng) 17/12/2013
1134 Chương 1134 Tiên Ngục - Nói lời tạm biệt tiên ma (hạ) 17/12/2013
1135 Chương 1135 Tiên Ngục - Kinh doanh chi đạo (thượng) 17/12/2013
1136 Chương 1136 Tiên Ngục - Kinh doanh chi đạo (hạ) 17/12/2013
1137 Chương 1137 Tiên Ngục - Cũng không tin 17/12/2013
1138 Chương 1138 Tiên Ngục - Mở cửa nạp khách (thượng) 17/12/2013
1139 Chương 1139 Tiên Ngục - Mở cửa nạp khách (hạ) 17/12/2013
1140 Chương 1140 Tiên Ngục - Liên hợp tạo áp lực (thượng) 17/12/2013
1141 Chương 1141 Tiên Ngục - Liên hợp tạo áp lực (hạ) 17/12/2013
1142 Chương 1142 Tiên Ngục - Dẫn đường (thượng) 17/12/2013
1143 Chương 1143 Tiên Ngục - Dẫn đường (hạ) 17/12/2013
1144 Chương 1144 Tiên Ngục - Hai bên cùng có lợi 17/12/2013
1145 Chương 1145 Tiên Ngục - Kinh hãi biến sắc (thượng) 17/12/2013
1146 Chương 1146 Tiên Ngục - Kinh hãi biến sắc (hạ) 17/12/2013
1147 Chương 1147 Tiên Ngục - Kim Tiên cung phụng (thượng) 17/12/2013
1148 Chương 1148 Tiên Ngục - Kim Tiên cung phụng (hạ) 17/12/2013
1149 Chương 1149 Tiên Ngục - Kim Tiên hãn phỉ 17/12/2013
1150 Chương 1150 Tiên Ngục - Viện Viện tiền bối (thượng) 17/12/2013
1151 Chương 1151 Tiên Ngục - Viện Viện tiền bối (hạ) 17/12/2013
1152 Chương 1152 Tiên Ngục - Thâm tàng bất lộ cũng lộ liễu (thượng) 17/12/2013
1153 Chương 1153 Tiên Ngục - Thâm tàng bất lộ cũng lộ liễu (hạ) 17/12/2013
1154 Chương 1154 Tiên Ngục - Tất cả đều lộ liễu 17/12/2013
1155 Chương 1155 Tiên Ngục - Mượn đao giết người (thượng) 17/12/2013
1156 Chương 1156 Tiên Ngục - Mượn đao giết người (hạ) 17/12/2013
1157 Chương 1157 Tiên Ngục - Phân biệt ra trứng lớn 17/12/2013
1158 Chương 1158 Tiên Ngục - Các loại truyền thuyết (thượng) 17/12/2013
1159 Chương 1159 Tiên Ngục - Các loại truyền thuyết (hạ) 17/12/2013
1160 Chương 1160 Tiên Ngục - Dự cảm quá mức kỳ quái 17/12/2013
1161 Chương 1161 Tiên Ngục - Tạm mượn thân thể (thượng) 17/12/2013
1162 Chương 1162 Tiên Ngục - Tạm mượn thân thể (hạ) 17/12/2013
1163 Chương 1163 Tiên Ngục - Đáng giá lo lắng (thượng) 17/12/2013
1164 Chương 1164 Tiên Ngục - Đáng giá lo lắng (hạ) 17/12/2013
1165 Chương 1165 Tiên Ngục - Dễ nói dễ thương lượng (thượng) 17/12/2013
1166 Chương 1166 Tiên Ngục - Dễ nói dễ thương lượng (hạ) 17/12/2013
1167 Chương 1167 Tiên Ngục - Tiên Đế giá lâm 17/12/2013
1168 Chương 1168 Tiên Ngục - Ân cứu mạng 17/12/2013
1169 Chương 1169 Tiên Ngục - Ta đi ra ngoài giết hắn! (thượng) 17/12/2013
1170 Chương 1170 Tiên Ngục - Ta đi ra ngoài giết hắn! (hạ) 17/12/2013
1171 Chương 1171 Tiên Ngục - Công chúa bão nổi (thượng) 17/12/2013
1172 Chương 1172 Tiên Ngục - Công chúa bão nổi (hạ) 17/12/2013
1173 Chương 1173 Tiên Ngục - Ma Thần Chi Nộ 17/12/2013
1174 Chương 1174 Tiên Ngục - Nàng sẽ trở về ư (thượng) 17/12/2013
1175 Chương 1175 Tiên Ngục - Nàng sẽ trở về ư (hạ) 17/12/2013
1176 Chương 1176 Tiên Ngục - Ta đã trở về! (1) 17/12/2013
1177 Chương 1177 Tiên Ngục - Ta đã trở về! (2) 17/12/2013
1178 Chương 1178 Tiên Ngục - Quyền tiền giao dịch 17/12/2013
1179 Chương 1179 Tiên Ngục - Tín ngưỡng đồ tể (thượng) 17/12/2013
1180 Chương 1180 Tiên Ngục - Tín ngưỡng đồ tể (hạ) 17/12/2013
1181 Chương 1181 Tiên Ngục - Tấn cấp Địa Tiên (thượng) 17/12/2013
1182 Chương 1182 Tiên Ngục - Tấn cấp Địa Tiên (hạ) 17/12/2013
1183 Chương 1183 Tiên Ngục - Phản hồi sư môn 17/12/2013
1184 Chương 1184 Tiên Ngục - Có bao nhiêu người nhớ ta (thượng) 17/12/2013
1185 Chương 1185 Tiên Ngục - Có bao nhiêu người nhớ ta (hạ) 17/12/2013
1186 Chương 1186 Tiên Ngục - Bên trong tông môn 17/12/2013
1187 Chương 1187 Tiên Ngục - Ra bao nhiêu tiền? (thượng) 17/12/2013
1188 Chương 1188 Tiên Ngục - Ra bao nhiêu tiền? (hạ) 17/12/2013
1189 Chương 1189 Tiên Ngục - Đi Vân Tiên Vực (thượng) 17/12/2013
1190 Chương 1190 Tiên Ngục - Đi Vân Tiên Vực (hạ) 17/12/2013
1191 Chương 1191 Tiên Ngục - Trở về hỗn độn 17/12/2013
1192 Chương 1192 Tiên Ngục - Thiên La Thánh Địa (thượng) 17/12/2013
1193 Chương 1193 Tiên Ngục - Thiên La Thánh Địa (hạ) 17/12/2013
1194 Chương 1194 Tiên Ngục - Chen ngang không mất đạo đức (thượng) 17/12/2013
1195 Chương 1195 Tiên Ngục - Chen ngang không mất đạo đức (hạ) 17/12/2013
1196 Chương 1196 Tiên Ngục - Tự tạo Thiên Nhiên Thần Vật 17/12/2013
1197 Chương 1197 Tiên Ngục - Xác lập ván bài (thượng) 17/12/2013
1198 Chương 1198 Tiên Ngục - Xác lập ván bài (hạ) 17/12/2013
1199 Chương 1199 Tiên Ngục - So đấu bảo vật (thượng) 17/12/2013
1200 Chương 1200 Tiên Ngục - So đấu bảo vật (hạ) 17/12/2013
1201 Chương 1201 Tiên Ngục - Tiên khí thiên phẩm. (1) 17/12/2013
1202 Chương 1202 Tiên Ngục - Tiên khí thiên phẩm. (2) 17/12/2013
1203 Chương 1203 Tiên Ngục - Bảo vật của Nguyên Nghi 17/12/2013
1204 Chương 1204 Tiên Ngục - Trứng Côn Bằng (thượng) 17/12/2013
1205 Chương 1205 Tiên Ngục - Trứng Côn Bằng (hạ) 17/12/2013
1206 Chương 1206 Tiên Ngục - Chiếm hết số mệnh 17/12/2013
1207 Chương 1207 Tiên Ngục - Chuyển hóa bảo vật (1) 17/12/2013
1208 Chương 1208 Tiên Ngục - Chuyển hóa bảo vật. (2) 17/12/2013
1209 Chương 1209 Tiên Ngục - Chuyển hóa bảo vật (3) 17/12/2013
1210 Chương 1210 Tiên Ngục - Chuyển hóa bảo vật (4) 17/12/2013
1211 Chương 1211 Tiên Ngục - Thánh Mẫu Tiên Tôn 17/12/2013
1212 Chương 1212 Tiên Ngục - Đều là vui mừng (thượng) 17/12/2013
1213 Chương 1213 Tiên Ngục - Đều là vui mừng (hạ) 17/12/2013
1214 Chương 1214 Tiên Ngục - Đêm trước bán đấu giá 17/12/2013
1215 Chương 1215 Tiên Ngục - Đấu giá sừng nhọn (thượng) 17/12/2013
1216 Chương 1216 Tiên Ngục - Đấu giá sừng nhọn (hạ) 17/12/2013
1217 Chương 1217 Tiên Ngục - Bán đấu giá (thượng) 17/12/2013
1218 Chương 1218 Tiên Ngục - Bán đấu giá (hạ) 17/12/2013
1219 Chương 1219 Tiên Ngục - Bán đấu giá phân tranh (thượng) 17/12/2013
1220 Chương 1220 Tiên Ngục - Bán đấu giá phân tranh (hạ) 17/12/2013
1221 Chương 1221 Tiên Ngục - Người thần bí 17/12/2013
1222 Chương 1222 Tiên Ngục - Lại một món sinh ý (thượng) 17/12/2013
1223 Chương 1223 Tiên Ngục - Lại một món sinh ý (hạ) 17/12/2013
1224 Chương 1224 Tiên Ngục - Tầng bảy Tiên Ngục (thượng) 17/12/2013
1225 Chương 1225 Tiên Ngục - Tầng bảy Tiên Ngục (hạ) 17/12/2013
1226 Chương 1226 Tiên Ngục - Kim Tiên lại như thế nào? (1) 17/12/2013
1227 Chương 1227 Tiên Ngục - Kim Tiên lại như thế nào? (2) 17/12/2013
1228 Chương 1228 Tiên Ngục - Đến đến đi đi. 17/12/2013
1229 Chương 1229 Tiên Ngục - Âm Dương Song Sát. (1) 17/12/2013
1230 Chương 1230 Tiên Ngục - Âm Dương Song Sát. (2) 17/12/2013
1231 Chương 1231 Tiên Ngục - Cáo mượn oai hùm 17/12/2013
1232 Chương 1232 Tiên Ngục - Nô bộc đại thu hoạch. (1) 17/12/2013
1233 Chương 1233 Tiên Ngục - Nô bộc đại thu hoạch. (2) 17/12/2013
1234 Chương 1234 Tiên Ngục - Kế hoạch truy bắt lớn (thượng) 17/12/2013
1235 Chương 1235 Tiên Ngục - Kế hoạch truy bắt lớn. (hạ) 17/12/2013
1236 Chương 1236 Tiên Ngục - Trong ngoài đều là khách 17/12/2013
1237 Chương 1237 Tiên Ngục - Dùng tiền mua người 17/12/2013
1238 Chương 1238 Tiên Ngục - Tương lai của Đại Thừa kỳ 17/12/2013
1239 Chương 1239 Tiên Ngục - Tấn cấp Huyền Tiên. (thượng) 17/12/2013
1240 Chương 1240 Tiên Ngục - Tấn cấp Huyền Tiên. (hạ) 17/12/2013
1241 Chương 1241 Tiên Ngục - Thuấn sát! Quần sát! (thượng) 17/12/2013
1242 Chương 1242 Tiên Ngục - Thuấn sát! Quần sát! (hạ) 17/12/2013
1243 Chương 1243 Tiên Ngục - Trong U Minh tự có định số. (thượng) 17/12/2013
1244 Chương 1244 Tiên Ngục - Trong U Minh tự có định số (hạ) 17/12/2013
1245 Chương 1245 Tiên Ngục - Ti tiện đến cực điểm 17/12/2013
1246 Chương 1246 Tiên Ngục - Xuân ý dạt dào. (thượng) 17/12/2013
1247 Chương 1247 Tiên Ngục - Xuân ý dạt dào (hạ) 17/12/2013
1248 Chương 1248 Tiên Ngục - Có tồn tại hay không 17/12/2013
1249 Chương 1249 Tiên Ngục - Hai phương pháp (thượng) 17/12/2013
1250 Chương 1250 Tiên Ngục - Hai phương pháp. (hạ) 17/12/2013
1251 Chương 1251 Tiên Ngục - Ngươi là ai? (thượng) 17/12/2013
1252 Chương 1252 Tiên Ngục - Ngươi là ai? (hạ) 17/12/2013
1253 Chương 1253 Tiên Ngục - Đại bản doanh Vu tộc 17/12/2013
1254 Chương 1254 Tiên Ngục - Giác Đấu Tràng. (thượng) 17/12/2013
1255 Chương 1255 Tiên Ngục - Giác Đấu Tràng. (hạ) 17/12/2013
1256 Chương 1256 Tiên Ngục - Bí mật lớn nhất của Tiên Ngục. (thượng) 17/12/2013
1257 Chương 1257 Tiên Ngục - Bí mật lớn nhất của Tiên Ngục. (hạ) 17/12/2013
1258 Chương 1258 Tiên Ngục - Năng lực biến thân (thượng) 17/12/2013
1259 Chương 1259 Tiên Ngục - Năng lực biến thân. (hạ) 17/12/2013
1260 Chương 1260 Tiên Ngục - Thiên ý pháp bảo 17/12/2013
1261 Chương 1261 Tiên Ngục - Oan gia ngõ hẹp. (thượng) 17/12/2013
1262 Chương 1262 Tiên Ngục - Oan gia ngõ hẹp. (hạ) 17/12/2013
1263 Chương 1263 Tiên Ngục - Tiên Tôn bảo khố. (thượng) 17/12/2013
1264 Chương 1264 Tiên Ngục - Tiên Tôn bảo khố. (hạ) 17/12/2013
1265 Chương 1265 Tiên Ngục - Ta chỉ muốn, mạng của hắn! 17/12/2013
1266 Chương 1266 Tiên Ngục - Thiên Chi Thủ Hộ. (thượng) 17/12/2013
1267 Chương 1267 Tiên Ngục - Thiên Chi Thủ Hộ. (hạ) 17/12/2013
1268 Chương 1268 Tiên Ngục - Chiến thuật tâm lý (thượng) 17/12/2013
1269 Chương 1269 Tiên Ngục - Chiến thuật tâm lý. (hạ) 17/12/2013
1270 Chương 1270 Tiên Ngục - Chính là muốn náo loạn lớn. (thượng) 17/12/2013
1271 Chương 1271 Tiên Ngục - Chính là muốn náo loạn lớn. (hạ) 17/12/2013
1272 Chương 1272 Tiên Ngục - Tiên Ngục Nhấn vào đây để đọc bản ConverTiên Tôn bảo khố lệnh triệu tập. 17/12/2013
1273 Chương 1273 Tiên Ngục - Thâm đàm chi thủy. (thượng) 17/12/2013
1274 Chương 1274 Tiên Ngục - Thâm đàm chi thủy. (hạ) 17/12/2013
1275 Chương 1275 Tiên Ngục - Chỉ kém một bước. (thượng) 17/12/2013
1276 Chương 1276 Tiên Ngục - Chỉ kém một bước. (hạ) 17/12/2013
1277 Chương 1277 Tiên Ngục - Giả công tư lợi 17/12/2013
1278 Chương 1278 Tiên Ngục - Giả công tư lợi. (2) 17/12/2013
1279 Chương 1279 Tiên Ngục - Khởi Nguyên thông đạo 17/12/2013
1280 Chương 1280 Tiên Ngục - Đi đến Khởi Nguyên Ma vực (thượng) 17/12/2013
1281 Chương 1281 Tiên Ngục - Đi đến Khởi Nguyên Ma vực (hạ) 17/12/2013
1282 Chương 1282 Tiên Ngục - Hư không tìm kiếm. (thượng) 17/12/2013
1283 Chương 1283 Tiên Ngục - Hư không tìm kiếm. (hạ) 17/12/2013
1284 Chương 1284 Tiên Ngục - Lại một hắn? 17/12/2013
1285 Chương 1285 Tiên Ngục - Ma tộc cản đường. (thượng) 17/12/2013
1286 Chương 1286 Tiên Ngục - Ma tộc cản đường. (hạ) 17/12/2013
1287 Chương 1287 Tiên Ngục - Tiêm đao. (thượng) 17/12/2013
1288 Chương 1288 Tiên Ngục - Tiêm đao. (hạ) 17/12/2013
1289 Chương 1289 Tiên Ngục - Bên ngoài bảo khố. (thượng) 17/12/2013
1290 Chương 1290 Tiên Ngục - Bên ngoài bảo khố. (hạ) 17/12/2013
1291 Chương 1291 Tiên Ngục - Dùng tiên nguyên mua vé vào cửa 17/12/2013
1292 Chương 1292 Tiên Ngục - Bán đấu giá bảo khố. (thượng) 17/12/2013
1293 Chương 1293 Tiên Ngục - Bán đấu giá bảo khố. (hạ) 17/12/2013
1294 Chương 1294 Tiên Ngục - Thăng liền hai cấp. (thượng) 17/12/2013
1295 Chương 1295 Tiên Ngục - Thăng liền hai cấp. (hạ) 17/12/2013
1296 Chương 1296 Tiên Ngục - Trở về Thiên Thị. (thượng) 17/12/2013
1297 Chương 1297 Tiên Ngục - Trở về Thiên Thị. (hạ) 17/12/2013
1298 Chương 1298 Tiên Ngục - Mộ Huyệt Thạch Quan 17/12/2013
1299 Chương 1299 Tiên Ngục - Sáng tạo sinh mệnh. (thượng) 17/12/2013
1300 Chương 1300 Tiên Ngục - Sáng tạo sinh mệnh. (hạ) 17/12/2013
1301 Chương 1301 Tiên Ngục - Trọng tân thiết định 17/12/2013
1302 Chương 1302 Tiên Ngục - Trọng tân thiết định. (2) 17/12/2013
1303 Chương 1303 Tiên Ngục - Ma thần di tích 17/12/2013
1304 Chương 1304 Tiên Ngục - Long tộc Tiên Đế 17/12/2013
1305 Chương 1305 Tiên Ngục - Vân Tiêu Thiên Phủ. (thượng) 17/12/2013
1306 Chương 1306 Tiên Ngục - Vân Tiêu Thiên Phủ. (trung) 17/12/2013
1307 Chương 1307 Tiên Ngục - Vân Tiêu Thiên Phủ. (hạ) 17/12/2013
1308 Chương 1308 Tiên Ngục - Tìm kiếm di tích (thượng) 17/12/2013
1309 Chương 1309 Tiên Ngục - Tìm kiếm di tích (hạ) 17/12/2013
1310 Chương 1310 Tiên Ngục - Ma thần sống lại (thượng) 17/12/2013
1311 Chương 1311 Tiên Ngục - Ma thần sống lại. (hạ) 17/12/2013
1312 Chương 1312 Tiên Ngục - Không biết tốt xấu. (thượng) 17/12/2013
1313 Chương 1313 Tiên Ngục - Không biết tốt xấu. (hạ) 17/12/2013
1314 Chương 1314 Tiên Ngục - Thu thập ma cốt. (thượng) 17/12/2013
1315 Chương 1315 Tiên Ngục - Thu thập ma cốt. (hạ) 17/12/2013
1316 Chương 1316 Tiên Ngục - Biết trước? Hay là xuyên qua? (thượng) 17/12/2013
1317 Chương 1317 Tiên Ngục - Biết trước? Hay là xuyên qua? (hạ) 17/12/2013
1318 Chương 1318 Tiên Ngục - Tầng thứ tám của Tiên Ngục. (thượng) 17/12/2013
1319 Chương 1319 Tiên Ngục - Tầng thứ tám của Tiên Ngục. (hạ) 17/12/2013
1320 Chương 1320 Tiên Ngục - Bất lợi 17/12/2013
1321 Chương 1321 Tiên Ngục - Thần bí đánh lén. (thượng) 17/12/2013
1322 Chương 1322 Tiên Ngục - Thần bí đánh lén. (hạ) 17/12/2013
1322 Chương 1322 Tiên Ngục - Nan đề khó giải. (thượng) 17/12/2013
1324 Chương 1324 Tiên Ngục - Nan đề khó giải. (hạ) 17/12/2013
1325 Chương 1325 Tiên Ngục - Tội nhân của Long Tộc. (thượng) 17/12/2013
1326 Chương 1326 Tiên Ngục - Tội nhân của Long Tộc. (hạ) 17/12/2013
1327 Chương 1327 Tiên Ngục - Địch nhân Long Tộc 17/12/2013
1328 Chương 1328 Tiên Ngục - Ý định ra ngoài (thượng) 17/12/2013
1329 Chương 1329 Tiên Ngục - Ý định ra ngoài (hạ) 17/12/2013
1330 Chương 1330 Tiên Ngục - Biết trước một trăm năm (thượng) 17/12/2013
1331 Chương 1331 Tiên Ngục - Biết trước một trăm năm (hạ) 17/12/2013
1332 Chương 1332 Tiên Ngục - Đăng tràng khắp nơi (thượng) 17/12/2013
1333 Chương 1333 Tiên Ngục - Đăng tràng khắp nơi (hạ) 17/12/2013
1334 Chương 1334 Tiên Ngục - Chân tướng rõ ràng (thượng) 17/12/2013
1335 Chương 1335 Tiên Ngục - Chân tướng rõ ràng (hạ) 17/12/2013
1336 Chương 1336 Tiên Ngục - Lại xông vào Ma vực 17/12/2013
1337 Chương 1337 Tiên Ngục - Bắt sống! (thượng) 17/12/2013
1338 Chương 1338 Tiên Ngục - Bắt sống! (hạ) 17/12/2013
1339 Chương 1339 Tiên Ngục - Đại La chi cảnh 17/12/2013
1340 Chương 1340 Tiên Ngục - Chấn động không gian (thượng) 17/12/2013
1341 Chương 1341 Tiên Ngục - Chấn động không gian (hạ) 17/12/2013
1342 Chương 1342 Tiên Ngục - Hỗn độn lĩnh vực (thượng) 17/12/2013
1343 Chương 1343 Tiên Ngục - Hỗn độn lĩnh vực (hạ) 17/12/2013
1344 Chương 1344 Tiên Ngục - Quan hệ trái quyền (thượng) 17/12/2013
1345 Chương 1345 Tiên Ngục - Quan hệ trái quyền (hạ) 17/12/2013
1346 Chương 1346 Tiên Ngục - Hỗn độn tầm bảo 17/12/2013
1347 Chương 1347 Tiên Ngục - Bị tập kích (thượng) 17/12/2013
1348 Chương 1348 Tiên Ngục - Bị tập kích (hạ) 17/12/2013
1349 Chương 1349 Tiên Ngục - Thu phục (thượng) 17/12/2013
1349 Chương 1349 Tiên Ngục - Thu phục (hạ) 17/12/2013
1350 Chương 1350 Tiên Ngục - Hoang dại pháp bảo 17/12/2013
1351 Chương 1351 Tiên Ngục - Cuộc gặp gỡ kỳ lạ (thượng) 17/12/2013
1352 Chương 1352 Tiên Ngục - Cuộc gặp gỡ kỳ lạ (hạ) 17/12/2013
1353 Chương 1353 Tiên Ngục - Hỗn độn thương nhân 17/12/2013
1354 Chương 1354 Tiên Ngục - Giao dịch kết thúc (thượng) 17/12/2013
1355 Chương 1355 Tiên Ngục - Giao dịch kết thúc (hạ) 17/12/2013
1356 Chương 1356 Tiên Ngục - Ta dám cam đoan! (thượng) 17/12/2013
1357 Chương 1357 Tiên Ngục - Ta dám cam đoan! (hạ) 17/12/2013
1358 Chương 1358 Tiên Ngục - Ba ngày ly biệt 17/12/2013
1359 Chương 1359 Tiên Ngục - Quan tâm bọn hắn làm cái gì (thượng) 17/12/2013
1360 Chương 1360 Tiên Ngục - Quan tâm bọn hắn làm cái gì (hạ) 17/12/2013
1361 Chương 1361 Tiên Ngục - Ta tin rồi 17/12/2013
1362 Chương 1362 Tiên Ngục - Một thương khắc địch (thượng) 17/12/2013
1363 Chương 1363 Tiên Ngục - Một thương khắc địch (hạ) 17/12/2013
1364 Chương 1364 Tiên Ngục - Lực lượng diệt sinh 17/12/2013
1365 Chương 1365 Tiên Ngục - Lực lượng đỉnh phong (thượng) 17/12/2013
1366 Chương 1366 Tiên Ngục - Lực lượng đỉnh phong (hạ) 17/12/2013
1367 Chương 1367 Tiên Ngục - Các loại suy đoán, các loại khả năng. (thượng) 17/12/2013
1368 Chương 1368 Tiên Ngục - Các loại suy đoán, các loại khả nằng (hạ) 17/12/2013
1369 Chương 1369 Tiên Ngục - Đem hết thảy đơn giản hóa (thượng) 17/12/2013
1370 Chương 1370 Tiên Ngục - Đem hết thảy đơn giản hóa (hạ) 17/12/2013
1371 Chương 1371 Tiên Ngục - Không cách nào tiếp nhận sự thật (thượng) 17/12/2013
1372 Chương 1372 Tiên Ngục - Không cách nào tiếp nhận sự thật (hạ) 17/12/2013
1373 Chương 1373 Tiên Ngục - Âm thanh của thiên ý (thượng) 17/12/2013
1374 Chương 1374 Tiên Ngục - Âm thanh của thiên ý (hạ) 17/12/2013
1375 Chương 1375 Tiên Ngục - Đi thôi 17/12/2013
1376 Chương 1376 Tiên Ngục - Xuất phát (thượng) 17/12/2013
1377 Chương 1377 Tiên Ngục - Xuất phát (hạ) 17/12/2013
1378 Chương 1378 Tiên Ngục - nữ nhân đáng sợ 17/12/2013
1379 Chương 1379 Tiên Ngục - Liều mạng với ngươi 17/12/2013
1380 Chương 1380 Tiên Ngục - Phòng ngự kinh khủng (thượng) 17/12/2013
1381 Chương 1381 Tiên Ngục - Phòng ngự kinh khủng (hạ) 17/12/2013
1382 Chương 1382 Tiên Ngục - Hỗn Độn kịch chiến. (thượng) 17/12/2013
1383 Chương 1383 Tiên Ngục - Hỗn Độn kịch chiến. (hạ) 17/12/2013
1384 Chương 1384 Tiên Ngục - Tiểu Hắc trở về (thượng) 17/12/2013
1385 Chương 1385 Tiên Ngục - Tiểu Hắc trở về (hạ) 17/12/2013
1386 Chương 1386 Tiên Ngục - Bắt sống Hổ Văn (thượng) 17/12/2013
1387 Chương 1387 Tiên Ngục - Bắt sống Hổ Văn (hạ) 17/12/2013
1388 Chương 1388 Tiên Ngục - Ăn sống nuốt tươi (thượng) 17/12/2013
1389 Chương 1389 Tiên Ngục - Ăn sống nuốt tươi (hạ) 17/12/2013
1390 Chương 1390 Tiên Ngục - Hổ Văn Khôi Lỗi 17/12/2013
1391 Chương 1391 Tiên Ngục - Ma Ly Đảo (thượng) 17/12/2013
1392 Chương 1392 Tiên Ngục - Ma Ly Đảo (hạ) 17/12/2013
1393 Chương 1393 Tiên Ngục - Tiểu bằng hữu Mạn Chi (thượng) 17/12/2013
1394 Chương 1394 Tiên Ngục - Tiểu bằng hữu Mạn Chi (hạ) 17/12/2013
1395 Chương 1395 Tiên Ngục - Lên đảo 17/12/2013
1396 Chương 1396 Tiên Ngục - Người mới đặc biệt (thượng) 17/12/2013
1397 Chương 1397 Tiên Ngục - Người mới đặc biệt (hạ) 17/12/2013
1398 Chương 1398 Tiên Ngục - Dị biến hàn băng 17/12/2013
1398 Chương 1398 Tiên Ngục - Dị biến hàn băng 17/12/2013
1399 Chương 1399 Tiên Ngục - Đóng băng (thượng) 17/12/2013
1400 Chương 1400 Tiên Ngục - Đóng băng (hạ) 17/12/2013
1401 Chương 1401 Tiên Ngục - Băng thứ đả kích 17/12/2013
1402 Chương 1402 Tiên Ngục - Tranh chấp 17/12/2013
1403 Chương 1403 Tiên Ngục - Người băng khổng lồ (thượng) 17/12/2013
1404 Chương 1404 Tiên Ngục - Người băng khổng lồ (hạ) 17/12/2013
1405 Chương 1405 Tiên Ngục - Ám toán lẫn nhau 17/12/2013
1406 Chương 1406 Tiên Ngục - Nhiệt năng. (thượng) 17/12/2013
1407 Chương 1407 Tiên Ngục - Nhiệt năng (hạ) 17/12/2013
1408 Chương 1408 Tiên Ngục - Giống như là chết chắc (thượng) 17/12/2013
1409 Chương 1409 Tiên Ngục - Giống như là chết chắc (hạ) 17/12/2013
1410 Chương 1410 Tiên Ngục - Chặt đứt cái đuôi của bọn nó 17/12/2013
1411 Chương 1411 Tiên Ngục - Thắng lợi sau khi tuyệt vọng (thượng) 17/12/2013
1412 Chương 1412 Tiên Ngục - Thắng lợi sau khi tuyệt vọng (hạ) 17/12/2013
1413 Chương 1413 Tiên Ngục - Theo ta đi một chuyến. (thượng) 17/12/2013
1414 Chương 1414 Tiên Ngục - Theo ta đi một chuyến (hạ) 17/12/2013
1415 Chương 1415 Tiên Ngục - Năng lực Sáng tạo tính mạng 17/12/2013
1416 Chương 1416 Tiên Ngục - Hỗn Ly Tử Tinh quả (thượng) 17/12/2013
1417 Chương 1417 Tiên Ngục - Hỗn Ly Tử Tinh quả (hạ) 17/12/2013
1418 Chương 1418 Tiên Ngục - Tu vi tăng lên (thượng) 17/12/2013
1419 Chương 1419 Tiên Ngục - Tu vi tăng lên (hạ) 17/12/2013
1420 Chương 1420 Tiên Ngục - Rời đảo (thượng) 17/12/2013
1421 Chương 1421 Tiên Ngục - Rời đảo (hạ) 17/12/2013
1422 Chương 1422 Tiên Ngục - Xé nát 17/12/2013
1423 Chương 1423 Tiên Ngục - Vặn đầu (thượng) 17/12/2013
1424 Chương 1424 Tiên Ngục - Vặn đầu (hạ) 17/12/2013
1425 Chương 1425 Tiên Ngục - Hành hạ. (thượng) 17/12/2013
1426 Chương 1426 Tiên Ngục - Hành hạ (hạ) 17/12/2013
1427 Chương 1427 Tiên Ngục - Thủ hộ tuyệt đối 17/12/2013
1428 Chương 1428 Tiên Ngục - Loạn Thạch Trận (thượng) 17/12/2013
1429 Chương 1429 Tiên Ngục - Loạn Thạch Trận (hạ) 17/12/2013
1430 Chương 1430 Tiên Ngục - Bất cứ giá nào. (thượng) 17/12/2013
1431 Chương 1431 Tiên Ngục - Bất cứ giá nào (hạ) 17/12/2013
1432 Chương 1432 Tiên Ngục - Bắt được. (thượng) 17/12/2013
1433 Chương 1433 Tiên Ngục - Bắt được. (hạ) 17/12/2013
1434 Chương 1434 Tiên Ngục - Di sản của Ngao tổ 17/12/2013
1435 Chương 1435 Tiên Ngục - Mua không nổi a... (thượng) 17/12/2013
1436 Chương 1436 Tiên Ngục - Mua không nổi a... (hạ) 17/12/2013
1437 Chương 1437 Tiên Ngục - Lại đến Ma Ly đảo. (thượng) 17/12/2013
1438 Chương 1438 Tiên Ngục - Lại đến ma ly đảo. (hạ) 17/12/2013
1439 Chương 1439 Tiên Ngục - Đàn thú. (thượng) 17/12/2013
1440 Chương 1440 Tiên Ngục - Đàn thú. (hạ) 17/12/2013
1441 Chương 1441 Tiên Ngục - Nội gian hại chết người 17/12/2013
1442 Chương 1442 Tiên Ngục - Buông tha cho chống cự (thượng) 17/12/2013
1443 Chương 1443 Tiên Ngục - Buông tha cho chống cự (hạ) 17/12/2013
1444 Chương 1444 Tiên Ngục - Chiết cây (thượng) 17/12/2013
1445 Chương 1445 Tiên Ngục - Chiết cây. (hạ) 17/12/2013
1446 Chương 1446 Tiên Ngục - Nguyên thủy mị hoặc. (thượng) 17/12/2013
1447 Chương 1447 Tiên Ngục - Nguyên thủy mị hoặc. (hạ) 17/12/2013
1448 Chương 1448 Tiên Ngục - Nói chuyện a 17/12/2013
1449 Chương 1449 Tiên Ngục - Đính ước tín vật. (thượng) 17/12/2013
1450 Chương 1450 Tiên Ngục - Đính ước tín vật. (hạ) 17/12/2013
1451 Chương 1451 Tiên Ngục - Đã tới 17/12/2013
1452 Chương 1452 Tiên Ngục - Vũ trụ Thánh Huy. (thượng) 17/12/2013
1453 Chương 1453 Tiên Ngục - Vũ trụ Thánh Huy. (hạ) 17/12/2013
1454 Chương 1454 Tiên Ngục - Thần Quốc. (thượng) 17/12/2013
1455 Chương 1455 Tiên Ngục - Thần Quốc. (hạ) 17/12/2013
1456 Chương 1456 Tiên Ngục - Thần Chiến Tướng tới. (thượng) 17/12/2013
1457 Chương 1457 Tiên Ngục - Thần Chiến Tướng tới. (hạ) 17/12/2013
1458 Chương 1458 Tiên Ngục - Đục nước béo cò. (thượng) 17/12/2013
1459 Chương 1459 Tiên Ngục - Đục nước béo cò. (hạ) 17/12/2013
1460 Chương 1460 Tiên Ngục - Thần Vương lên đài. (thượng) 17/12/2013
1461 Chương 1461 Tiên Ngục - Thần Vương lên đài. (hạ) 17/12/2013
1462 Chương 1462 Tiên Ngục - Người theo dõi thần bí. (thượng) 17/12/2013
1463 Chương 1463 Tiên Ngục - Người theo dõi thần bí. (hạ) 17/12/2013
1464 Chương 1464 Tiên Ngục - Phân thân biến thái. (thượng) 17/12/2013
1465 Chương 1465 Tiên Ngục - Phân thân biến thái. (hạ) 17/12/2013
1466 Chương 1466 Tiên Ngục - Tôn Giả Chi Tâm. (thượng) 17/12/2013
1467 Chương 1467 Tiên Ngục - Tôn Giả Chi Tâm. (hạ) 17/12/2013
1468 Chương 1468 Tiên Ngục - Cầu trợ 17/12/2013
1469 Chương 1469 Tiên Ngục - Phong Thần điện. (thượng) 17/12/2013
1470 Chương 1470 Tiên Ngục - Phong Thần điện. (hạ) 17/12/2013
1471 Chương 1471 Tiên Ngục - Kháng thiên. (thượng) 17/12/2013
1472 Chương 1472 Tiên Ngục - Kháng thiên. (hạ) 17/12/2013
1473 Chương 1473 Tiên Ngục - Quy tắc cường đạo. (thượng) 17/12/2013
1474 Chương 1474 Tiên Ngục - Quy tắc cường đạo. (hạ) 17/12/2013
1475 Chương 1475 Tiên Ngục - Quay về 17/12/2013
1476 Chương 1476 Tiên Ngục - Cường thế trở về. (thượng) 17/12/2013
1477 Chương 1477 Tiên Ngục - Cường thế trở về. (hạ) 17/12/2013
1478 Chương 1478 Tiên Ngục - Uy lâm Ma Vực. (thượng) 17/12/2013
1479 Chương 1479 Tiên Ngục - Uy lâm Ma Vực. (hạ) 17/12/2013
1480 Chương 1480 Tiên Ngục - Rốt cuộc là người nào (thượng) 17/12/2013
1481 Chương 1481 Tiên Ngục - Rốt cuộc là người nào. (hạ) 17/12/2013
1482 Chương 1482 Tiên Ngục - Bừng tỉnh như mộng. (thượng) 17/12/2013
1483 Chương 1483 Tiên Ngục - Bừng tỉnh như mộng. (hạ) 17/12/2013
1484 Chương 1484 Tiên Ngục - Thân nhân đoàn tụ 17/12/2013
1485 Chương 1485 Tiên Ngục - Chân tướng rốt cuộc là cái gì? (thượng) 17/12/2013
1486 Chương 1486 Tiên Ngục - Chân tướng rốt cuộc là cái gì? (hạ) 17/12/2013
1487 Chương 1487 Tiên Ngục - Con cờ mà thôi. (thượng) 17/12/2013
1488 Chương 1488 Tiên Ngục - Con cờ mà thôi. (hạ) 17/12/2013
1489 Chương 1489 Tiên Ngục - Nguy cơ chuyển ngoặt. (thượng) 17/12/2013
1490 Chương 1490 Tiên Ngục - Nguy cơ chuyển ngoặt. (hạ) 17/12/2013
1491 Chương 1491 Tiên Ngục - Dĩ Thân Hợp Đạo 17/12/2013
1492 Chương 1492 Tiên Ngục - Thế cục thay đổi. (thượng) 17/12/2013
1493 Chương 1493 Tiên Ngục - Thế cục thay đổi. (hạ) 17/12/2013
1494 Chương 1494 Tiên Ngục - Đối kháng Thiên Đạo. (thượng) 17/12/2013
1495 Chương 1495 Tiên Ngục - Đối kháng Thiên Đạo. (hạ) 17/12/2013
1496 Chương 1496 Tiên Ngục - Hai lần hợp đạo 17/12/2013
1497 Chương 1497 Tiên Ngục - Người nào tạo cho người nào? (thượng) 17/12/2013
1498 Chương 1498 Tiên Ngục - Người nào tạo cho người nào? (hạ) 17/12/2013
1499 Chương 1499 Tiên Ngục - Vũ trụ biến hóa 17/12/2013
1500 Chương 1500 Tiên Ngục - Tiểu Hắc đáng sợ. (thượng) 17/12/2013
1501 Chương 1501 Tiên Ngục - Tiểu Hắc đáng sợ. (hạ) 17/12/2013
1502 Chương 1502 Tiên Ngục - Sáng tạo vũ trụ. (thượng) 17/12/2013
1503 Chương 1503 Tiên Ngục - Sáng tạo vũ trụ. (hạ) (Kết thúc) 17/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-nguc-962.html