Truyện Ám Sư Thần Thoại - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Ám Sư Thần Thoại
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Ám Sư Thần Thoại
Bạn đang đọc truyện Ám Sư Thần Thoại của tác giả Ẩn Nặc Trần Hiêu trên trang đọc truyện online. Ôn nhu tuyệt sát, lịch sử về một gã ám sư bất hủ thần thoại….

Ám ảnh cuồng sát, lực lượng hủy thiên diệt địa.

Long đằng tường vân, thần thoại siêu việt cực hạn.

Tử Long, một gã ám sư cuối cùng suốt ngàn năm sau của Tường Vân đại lục, buông tha “ Sát Thủ Chi Vương” vinh quang, bước trên số phận chi lữ

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Ám Sư Thần Thoại - SÁT THỦ CHI VƯƠNG - LẠC DIỆP VÔ TÌNH 10/12/2013
2 Chương 2 Ám Sư Thần Thoại - TAO NGỘ ĐẾ GIẢ 10/12/2013
3 Chương 3 Ám Sư Thần Thoại - SÁT THỦ TÂN SINH 10/12/2013
4 Chương 4 Ám Sư Thần Thoại - CHUYÊN GIA TÌNH BÁO HOA NẠP ĐỨC 10/12/2013
5 Chương 5 Ám Sư Thần Thoại - SINH MỆNH VĨNH HẰNG 10/12/2013
6 Chương 6 Ám Sư Thần Thoại - LÃO BẰNG HỮU TỚI CHƠI 10/12/2013
7 Chương 7 Ám Sư Thần Thoại - U LÃNH CHIẾN VƯƠNG THÚ 10/12/2013
8 Chương 8 Ám Sư Thần Thoại - ĐẾ THÚ KINH HIỆN THẾ 10/12/2013
9 Chương 9 Ám Sư Thần Thoại - KHẢO HẠCH TRƯỚC KHI NHẬP HỌC 10/12/2013
10 Chương 10 Ám Sư Thần Thoại - MỘT NAM HỘ LÝ SƯ 10/12/2013
11 Chương 11 Ám Sư Thần Thoại - ĐẤU KỸ TRÀNG NGẪU NGỘ MỸ NỮ 10/12/2013
12 Chương 12 Ám Sư Thần Thoại - NGÀY BỊ MỸ NỮ BAO VÂY 10/12/2013
13 Chương 13 Ám Sư Thần Thoại - ÁM SƯ LÀ THẾ NÀO 10/12/2013
14 Chương 14 Ám Sư Thần Thoại - HÁN VÕ ĐỒ THƯ QUÁN 10/12/2013
15 Chương 15 Ám Sư Thần Thoại - ÁM SƯ GẶP ÁM SƯ 10/12/2013
16 Chương 16 Ám Sư Thần Thoại - GÃ ÁM SƯ CUỐI CÙNG 10/12/2013
17 Chương 17 Ám Sư Thần Thoại - NGỰ THÚ SƯ XUẤT 10/12/2013
18 Chương 18 Ám Sư Thần Thoại - BẮC PHƯƠNG TUYẾT NGUYÊN 10/12/2013
19 Chương 19 Ám Sư Thần Thoại - TRẬN PHÁP TRONG TRUYỀN THUYẾT 10/12/2013
20 Chương 20 Ám Sư Thần Thoại - NGHI HOẶC CỦA NGẢ TUYẾT 10/12/2013
21 Chương 21 Ám Sư Thần Thoại - THÔNG ĐẠO TẬN CÙNG 10/12/2013
22 Chương 22 Ám Sư Thần Thoại - NGỰ THÚ SƯ THẦN BÍ 10/12/2013
23 Chương 23 Ám Sư Thần Thoại - BÍ MẬT CỦA A ĐỨC 10/12/2013
24 Chương 24 Ám Sư Thần Thoại - TRIỆU HOÁN THUẬT THẦN KỲ 10/12/2013
25 Chương 25 Ám Sư Thần Thoại - ĐẠI CHIẾN TRONG TUYẾT SƠN 10/12/2013
26 Chương 26 Ám Sư Thần Thoại - THẮNG LỢI THẦN KỲ 10/12/2013
27 Chương 27 Ám Sư Thần Thoại - YÊU CẦU KHÔNG CAO, CHỈ CẦN HẮN.. 10/12/2013
28 Chương 28 Ám Sư Thần Thoại - CÔNG CHÚA THANH NHÃ 10/12/2013
29 Chương 29 Ám Sư Thần Thoại - CHỖ PHI PHÀM CỦA TỬ LONG 10/12/2013
30 Chương 30 Ám Sư Thần Thoại - THẾ GIAN TỤC SỰ, KHÓ THỂ NÓI RÕ 10/12/2013
31 Chương 31 Ám Sư Thần Thoại - ĐƯỜNG HOÀNG MÀ KHIÊM TỐN 10/12/2013
32 Chương 32 Ám Sư Thần Thoại - KHÔNG GIAN THÀNH 10/12/2013
33 Chương 33 Ám Sư Thần Thoại - ẨN HOẠN KHÔNG BIẾT 10/12/2013
34 Chương 34 Ám Sư Thần Thoại - TỘC TRƯỞNG NGỰ THÚ TỘC 10/12/2013
35 Chương 35 Ám Sư Thần Thoại - SỰ PHÂN BỐ CỦA KHÔNG GIAN THÀNH 10/12/2013
36 Chương 36 Ám Sư Thần Thoại - CHA CON TÌNH THÂM 10/12/2013
37 Chương 37 Ám Sư Thần Thoại - HẢO BẰNG HỮU CỦA LẶC NHĨ 10/12/2013
38 Chương 38 Ám Sư Thần Thoại - TRƯỞNG LÃO TRANH BIỆN 10/12/2013
39 Chương 39 Ám Sư Thần Thoại - NGỰ THÚ TỘC ĐIỂN- THỦ HỘ THẦN LONG 10/12/2013
40 Chương 40 Ám Sư Thần Thoại - TIỂU THẦN LONG CƯỜNG ĐẠI 10/12/2013
41 Chương 41 Ám Sư Thần Thoại - TỘC TRƯỞNG RA ĐI 10/12/2013
42 Chương 42 Ám Sư Thần Thoại - RỐT CUỘC LY KHAI 10/12/2013
43 Chương 43 Ám Sư Thần Thoại - MẠC BẮC THÀNH CHỦ 10/12/2013
44 Chương 44 Ám Sư Thần Thoại - TÁI KIẾN LÃO BẰNG HỮU 10/12/2013
45 Chương 45 Ám Sư Thần Thoại - THỦ ĐÔ ÁC BÁ 10/12/2013
46 Chương 46 Ám Sư Thần Thoại - THỰC LỰC CHẤN NHIẾP CƯỜNG ĐẠI 10/12/2013
47 Chương 47 Ám Sư Thần Thoại - ĐÊM GIÓ LỚN, ĐÊM GIẾT NGƯỜI 10/12/2013
48 Chương 48 Ám Sư Thần Thoại - THẦN THOẠI TÁI HIỆN 10/12/2013
49 Chương 49 Ám Sư Thần Thoại - BẮT NGƯỜI TRẢ THÙ 10/12/2013
50 Chương 50 Ám Sư Thần Thoại - ĐẠI TRẠCH VIỆN THẦN BÍ 10/12/2013
51 Chương 51 Ám Sư Thần Thoại - ĐỆ NGŨ GIA CHỦ ĐỆ NGŨ HOÀNH BÁC 10/12/2013
52 Chương 52 Ám Sư Thần Thoại - PHI THƯỢNG VÂN ĐOAN TÁI NGỘ TIỂU LONG 10/12/2013
53 Chương 53 Ám Sư Thần Thoại - CHUYÊN TÔN TỨC MẶC 10/12/2013
54 Chương 54 Ám Sư Thần Thoại - LINH PHONG TỘC ĐIỂN 10/12/2013
55 Chương 55 Ám Sư Thần Thoại - TÌNH NHỮ YÊN 10/12/2013
56 Chương 56 Ám Sư Thần Thoại - ÔM ẤP MỸ NỮ 10/12/2013
57 Chương 57 Ám Sư Thần Thoại - CHUẨN BỊ TRƯỚC CUỘC THÁM HIỂM 10/12/2013
58 Chương 58 Ám Sư Thần Thoại - THẾ GIỚI KẺ MẠNH ĂN THỊT KẺ YẾU 10/12/2013
59 Chương 59 Ám Sư Thần Thoại - ĐÀN SƠN CHI BIÊN 10/12/2013
60 Chương 60 Ám Sư Thần Thoại - ĐẾ GIẢ NGÔN PHÚC 10/12/2013
61 Chương 61 Ám Sư Thần Thoại - TINH THẦN LỰC TIÊU THẤT THẦN BÍ 10/12/2013
62 Chương 62 Ám Sư Thần Thoại - ĐỘT PHÁ CỰC HẠN THỂ NĂNG 10/12/2013
63 Chương 63 Ám Sư Thần Thoại - HAI VỊ CƯỜNG GIẢ THÍCH ĐÙA 10/12/2013
64 Chương 64 Ám Sư Thần Thoại - ĐẾ VONG ĐỊA 10/12/2013
65 Chương 65 Ám Sư Thần Thoại - ĐẾ GIỚI CẢNH KỲ HIỆN 10/12/2013
66 Chương 66 Ám Sư Thần Thoại - DỤC HỎA THIÊU THÂN 10/12/2013
67 Chương 67 Ám Sư Thần Thoại - BĂNG HỎA LƯỠNG TRỌNG THIÊN 10/12/2013
68 Chương 68 Ám Sư Thần Thoại - SINH MỆNH NGUYÊN DỊCH THẦN KỲ 10/12/2013
69 Chương 69 Ám Sư Thần Thoại - MỘC DỊCH TIỀN BỐI ĐÁNG KÍNH 10/12/2013
70 Chương 70 Ám Sư Thần Thoại - MỘC DỊCH THẾ GIA TRUYỀN KỲ 10/12/2013
71 Chương 71 Ám Sư Thần Thoại - LƯU LUYẾN 10/12/2013
72 Chương 72 Ám Sư Thần Thoại - ĐƯỜNG VỀ MỘT MÌNH 10/12/2013
73 Chương 73 Ám Sư Thần Thoại - CÓ TỤ CÓ TÁN 10/12/2013
74 Chương 74 Ám Sư Thần Thoại - NHỚ LẠI NGÀY ĐÃ QUA 10/12/2013
75 Chương 75 Ám Sư Thần Thoại - THIÊN CƠ PHÂN ĐIẾM SA TRÌ 10/12/2013
76 Chương 76 Ám Sư Thần Thoại - MỘT ĐÔI HOẠT BẢO 10/12/2013
77 Chương 77 Ám Sư Thần Thoại - TRÓ HAY MỞ MÀN 10/12/2013
78 Chương 78 Ám Sư Thần Thoại - HỎA GIA DĨNH ĐÔNG 10/12/2013
79 Chương 79 Ám Sư Thần Thoại - TRÊN ĐƯỜNG GẶP VƯƠNG GIẢ ĐẾ BÁT ĐOẠN 10/12/2013
80 Chương 80 Ám Sư Thần Thoại - LỰC THỐI VƯƠNG GIẢ 10/12/2013
81 Chương 81 Ám Sư Thần Thoại - DĨNH ĐÔNG SỞ CẦU 10/12/2013
82 Chương 82 Ám Sư Thần Thoại - BÓNG LƯNG QUEN THUỘC 10/12/2013
83 Chương 83 Ám Sư Thần Thoại - GIA CHỦ HỎA GIA HỎA CHÍNH THIÊN 10/12/2013
84 Chương 84 Ám Sư Thần Thoại - THIÊN HỎA TỘC ĐIỂN 10/12/2013
85 Chương 85 Ám Sư Thần Thoại - HỎA GIA HẬU SƠN 10/12/2013
86 Chương 86 Ám Sư Thần Thoại - TAM DIỆP SINH LINH QUẢ 10/12/2013
87 Chương 87 Ám Sư Thần Thoại - THU PHỤC DIỄM ƯNG 10/12/2013
88 Chương 88 Ám Sư Thần Thoại - TƯ KHÔNG THẾ GIA KHIÊU CHIẾN 10/12/2013
89 Chương 89 Ám Sư Thần Thoại - BẠCH CUNG 10/12/2013
90 Chương 90 Ám Sư Thần Thoại - NGUYÊN LAI LÀ ĐỒ ĐỆ 10/12/2013
91 Chương 91 Ám Sư Thần Thoại - ĐÁM HỎI 10/12/2013
92 Chương 92 Ám Sư Thần Thoại - NHU TÌNH MẬT Ý 10/12/2013
93 Chương 93 Ám Sư Thần Thoại - THÂU, ĐẠO, THƯỞNG TAM TẬP ĐOÀN 10/12/2013
94 Chương 94 Ám Sư Thần Thoại - ĐỌA LẠC CHI THÀNH 10/12/2013
95 Chương 95 Ám Sư Thần Thoại - TAM NGUYÊN THÁNH NỮ 10/12/2013
96 Chương 96 Ám Sư Thần Thoại - NÔ TỲ HỒ DƯƠNG 10/12/2013
97 Chương 97 Ám Sư Thần Thoại - KHÔNG NGỜ LÀ NỮ NHÂN 10/12/2013
98 Chương 98 Ám Sư Thần Thoại - THẤT SẮC LINH HẠCH 10/12/2013
99 Chương 99 Ám Sư Thần Thoại - VONG HỒN VONG BA 10/12/2013
100 Chương 100 Ám Sư Thần Thoại - VONG BA NGŨ THỨC 10/12/2013
101 Chương 101 Ám Sư Thần Thoại - ĐỘT NHIÊN TẬP KÍCH 10/12/2013
102 Chương 102 Ám Sư Thần Thoại - ÔM NHAU MÀ KHÓC 10/12/2013
103 Chương 103 Ám Sư Thần Thoại - LÂN VÂN HƯƠNG CẢNH 10/12/2013
104 Chương 104 Ám Sư Thần Thoại - ĐẾ GIA PHỤ TỬ 10/12/2013
105 Chương 105 Ám Sư Thần Thoại - ÂN NHÂN TƯ KHÔNG GIA 10/12/2013
106 Chương 106 Ám Sư Thần Thoại - BÁCH BIẾN HÀNH QUÂN THIÊN NHÂN DIỆN 10/12/2013
107 Chương 107 Ám Sư Thần Thoại - LINH ĐAN DIỆU DƯỢC 10/12/2013
108 Chương 108 Ám Sư Thần Thoại - NGỰ THÚ TỘC KHÓ KHĂN 10/12/2013
109 Chương 109 Ám Sư Thần Thoại - HUYỄN CẢNH KHÔNG GIAN 10/12/2013
110 Chương 110 Ám Sư Thần Thoại - THIÊN TÀI NGỰ THÚ SƯ 10/12/2013
111 Chương 111 Ám Sư Thần Thoại - CUỘC CHIẾN NƠI ĐẠI ĐIỆN TUYẾT SƠN 10/12/2013
112 Chương 112 Ám Sư Thần Thoại - CỔ ĐỘC SƯ Truyện Ám Sư Thần Thoại 10/12/2013
113 Chương 113 Ám Sư Thần Thoại - BA BA BIẾT NÓI 10/12/2013
114 Chương 114 Ám Sư Thần Thoại - LA NHUẬN THÀNH CHỦ 10/12/2013
115 Chương 115 Ám Sư Thần Thoại - TƯỜNG VÂN CỰ PHÁCH 10/12/2013
116 Chương 116 Ám Sư Thần Thoại - HỮU TÌNH VĨNH VIỄN 10/12/2013
117 Chương 117 Ám Sư Thần Thoại - DŨNG SĨ CHI TRANH 10/12/2013
118 Chương 118 Ám Sư Thần Thoại - HUNG TINH 10/12/2013
119 Chương 119 Ám Sư Thần Thoại - MÀN ĐÊM SONG CHỦ THÀNH 10/12/2013
120 Chương 120 Ám Sư Thần Thoại - CHUYỆN CŨ BÁCH QUÂN 10/12/2013
121 Chương 121 Ám Sư Thần Thoại - ĐỀ THĂNG NGOÀI Ý MUỐN 10/12/2013
122 Chương 122 Ám Sư Thần Thoại - THANH NIÊN NHÂN BA NGÀN TUỔI 10/12/2013
123 Chương 123 Ám Sư Thần Thoại - THÀNH CHỦ TRỞ VỀ 10/12/2013
124 Chương 124 Ám Sư Thần Thoại - KINH KHỦNG SONG SÁT 10/12/2013
125 Chương 125 Ám Sư Thần Thoại - LẠI GẶP ĐỆ NGŨ 10/12/2013
126 Chương 126 Ám Sư Thần Thoại - PHỦ ĐẦU BANG 10/12/2013
127 Chương 127 Ám Sư Thần Thoại - HỎA GIA ÁC NÔ 10/12/2013
128 Chương 128 Ám Sư Thần Thoại - THỊ NỮ CHU GIAI 10/12/2013
129 Chương 129 Ám Sư Thần Thoại - BÊN ĐƯỜNG DÂM LOẠN 10/12/2013
130 Chương 130 Ám Sư Thần Thoại - QUẦN ANH HỘI 10/12/2013
131 Chương 131 Ám Sư Thần Thoại - NỖI SỢ HÃI CỦA TƯ CÁCH LẶC MINH 10/12/2013
132 Chương 132 Ám Sư Thần Thoại - BÍ MẬT KINH THIÊN 10/12/2013
133 Chương 133 Ám Sư Thần Thoại - LY BIỆT 10/12/2013
134 Chương 134 Ám Sư Thần Thoại - CÁI CHẾT CỦA Y THANH DƯƠNG 10/12/2013
135 Chương 135 Ám Sư Thần Thoại - SA MẠC VÔ NGẦN 10/12/2013
136 Chương 136 Ám Sư Thần Thoại - CỔ THỔ BỘ TỘC 10/12/2013
137 Chương 137 Ám Sư Thần Thoại - BẠCH ĐỘ KHÔNG GIAN 10/12/2013
138 Chương 138 Ám Sư Thần Thoại - Lão nhân cung kính đáp 10/12/2013
139 Chương 139 Ám Sư Thần Thoại - VÔ NHÃN QUY Y(HẠ) 10/12/2013
140 Chương 140 Ám Sư Thần Thoại - CỔ MẶC DỊ BIẾN 10/12/2013
141 Chương 141 Ám Sư Thần Thoại - NHẬT KÝ CỦA ĐẠM THAI VIÊN 10/12/2013
142 Chương 142 Ám Sư Thần Thoại - HUNG LỆ TÁI HIỆN 10/12/2013
143 Chương 143 Ám Sư Thần Thoại - LÃO NHÂN RÂU DÀI 10/12/2013
144 Chương 144 Ám Sư Thần Thoại - ĐẠM THAI THÁNH ĐỊA 10/12/2013
145 Chương 145 Ám Sư Thần Thoại - DỤ DỖ THÁNH THÚ 10/12/2013
146 Chương 146 Ám Sư Thần Thoại - Thái Cách 10/12/2013
147 Chương 147 Ám Sư Thần Thoại - NHÓM LẠC HỒNG 10/12/2013
148 Chương 148 Ám Sư Thần Thoại - LINH ĐAN DIỆU DƯỢC 10/12/2013
149 Chương 149 Ám Sư Thần Thoại - NGỰ THÚ TỘC KHÓ KHĂN 10/12/2013
150 Chương 150 Ám Sư Thần Thoại - HUYỄN CẢNH KHÔNG GIAN 10/12/2013
151 Chương 151 Ám Sư Thần Thoại - THIÊN TÀI NGỰ THÚ SƯ 10/12/2013
152 Chương 152 Ám Sư Thần Thoại - CUỘC CHIẾN NƠI ĐẠI ĐIỆN TUYẾT SƠN 10/12/2013
153 Chương 153 Ám Sư Thần Thoại - CỔ ĐỘC SƯ Truyện Ám Sư Thần Thoại 10/12/2013
154 Chương 154 Ám Sư Thần Thoại - BA BA BIẾT NÓI 10/12/2013
155 Chương 155 Ám Sư Thần Thoại - LA NHUẬN THÀNH CHỦ 10/12/2013
156 Chương 156 Ám Sư Thần Thoại - TƯỜNG VÂN CỰ PHÁCH 10/12/2013
157 Chương 157 Ám Sư Thần Thoại - HỮU TÌNH VĨNH VIỄN 10/12/2013
158 Chương 158 Ám Sư Thần Thoại - DŨNG SĨ CHI TRANH 10/12/2013
159 Chương 159 Ám Sư Thần Thoại - HUNG TINH 10/12/2013
160 Chương 160 Ám Sư Thần Thoại - MÀN ĐÊM SONG CHỦ THÀNH 10/12/2013
161 Chương 161 Ám Sư Thần Thoại - CHUYỆN CŨ BÁCH QUÂN 10/12/2013
162 Chương 162 Ám Sư Thần Thoại - ĐỀ THĂNG NGOÀI Ý MUỐN 10/12/2013
163 Chương 163 Ám Sư Thần Thoại - THANH NIÊN NHÂN BA NGÀN TUỔI 10/12/2013
164 Chương 164 Ám Sư Thần Thoại - THÀNH CHỦ TRỞ VỀ 10/12/2013
165 Chương 165 Ám Sư Thần Thoại - KINH KHỦNG SONG SÁT 10/12/2013
166 Chương 166 Ám Sư Thần Thoại - LẠI GẶP ĐỆ NGŨ 10/12/2013
167 Chương 167 Ám Sư Thần Thoại - PHỦ ĐẦU BANG 10/12/2013
168 Chương 168 Ám Sư Thần Thoại - HỎA GIA ÁC NÔ 10/12/2013
169 Chương 169 Ám Sư Thần Thoại - THỊ NỮ CHU GIAI 10/12/2013
170 Chương 170 Ám Sư Thần Thoại - BÊN ĐƯỜNG DÂM LOẠN 10/12/2013
171 Chương 171 Ám Sư Thần Thoại - QUẦN ANH HỘI 10/12/2013
172 Chương 172 Ám Sư Thần Thoại - NỖI SỢ HÃI CỦA TƯ CÁCH LẶC MINH 10/12/2013
173 Chương 173 Ám Sư Thần Thoại - BÍ MẬT KINH THIÊN 10/12/2013
174 Chương 174 Ám Sư Thần Thoại - LY BIỆT 10/12/2013
175 Chương 175 Ám Sư Thần Thoại - CÁI CHẾT CỦA Y THANH DƯƠNG 10/12/2013
176 Chương 176 Ám Sư Thần Thoại - SA MẠC VÔ NGẦN 10/12/2013
177 Chương 177 Ám Sư Thần Thoại - CỔ THỔ BỘ TỘC 10/12/2013
178 Chương 178 Ám Sư Thần Thoại - BẠCH ĐỘ KHÔNG GIAN 10/12/2013
179 Chương 179 Ám Sư Thần Thoại - Lão nhân cung kính đáp 10/12/2013
180 Chương 180 Ám Sư Thần Thoại - VÔ NHÃN QUY Y(HẠ) 10/12/2013
181 Chương 181 Ám Sư Thần Thoại - CỔ MẶC DỊ BIẾN 10/12/2013
182 Chương 182 Ám Sư Thần Thoại - NHẬT KÝ CỦA ĐẠM THAI VIÊN 10/12/2013
183 Chương 183 Ám Sư Thần Thoại - HUNG LỆ TÁI HIỆN 10/12/2013
184 Chương 184 Ám Sư Thần Thoại - LÃO NHÂN RÂU DÀI 10/12/2013
185 Chương 185 Ám Sư Thần Thoại - ĐẠM THAI THÁNH ĐỊA 10/12/2013
186 Chương 186 Ám Sư Thần Thoại - DỤ DỖ THÁNH THÚ 10/12/2013
187 Chương 187 Ám Sư Thần Thoại - Thái Cách 10/12/2013
188 Chương 188 Ám Sư Thần Thoại - NHÓM LẠC HỒNG 10/12/2013
189 Chương 189 Ám Sư Thần Thoại - LINH ĐAN DIỆU DƯỢC 10/12/2013
190 Chương 190 Ám Sư Thần Thoại - NGỰ THÚ TỘC KHÓ KHĂN 10/12/2013
191 Chương 191 Ám Sư Thần Thoại - HUYỄN CẢNH KHÔNG GIAN 10/12/2013
192 Chương 192 Ám Sư Thần Thoại - THIÊN TÀI NGỰ THÚ SƯ 10/12/2013
193 Chương 193 Ám Sư Thần Thoại - CUỘC CHIẾN NƠI ĐẠI ĐIỆN TUYẾT SƠN 10/12/2013
194 Chương 194 Ám Sư Thần Thoại - CỔ ĐỘC SƯ Truyện Ám Sư Thần Thoại 10/12/2013
195 Chương 195 Ám Sư Thần Thoại - BA BA BIẾT NÓI 10/12/2013
196 Chương 196 Ám Sư Thần Thoại - LA NHUẬN THÀNH CHỦ 10/12/2013
197 Chương 197 Ám Sư Thần Thoại - TƯỜNG VÂN CỰ PHÁCH 10/12/2013
198 Chương 198 Ám Sư Thần Thoại - HỮU TÌNH VĨNH VIỄN 10/12/2013
199 Chương 199 Ám Sư Thần Thoại - DŨNG SĨ CHI TRANH 10/12/2013
200 Chương 200 Ám Sư Thần Thoại - HUNG TINH 10/12/2013
201 Chương 201 Ám Sư Thần Thoại - MÀN ĐÊM SONG CHỦ THÀNH 10/12/2013
202 Chương 202 Ám Sư Thần Thoại - CHUYỆN CŨ BÁCH QUÂN 10/12/2013
203 Chương 203 Ám Sư Thần Thoại - ĐỀ THĂNG NGOÀI Ý MUỐN 10/12/2013
204 Chương 204 Ám Sư Thần Thoại - THANH NIÊN NHÂN BA NGÀN TUỔI 10/12/2013
205 Chương 205 Ám Sư Thần Thoại - THÀNH CHỦ TRỞ VỀ 10/12/2013
206 Chương 206 Ám Sư Thần Thoại - KINH KHỦNG SONG SÁT 10/12/2013
207 Chương 207 Ám Sư Thần Thoại - LẠI GẶP ĐỆ NGŨ 10/12/2013
208 Chương 208 Ám Sư Thần Thoại - PHỦ ĐẦU BANG 10/12/2013
209 Chương 209 Ám Sư Thần Thoại - HỎA GIA ÁC NÔ 10/12/2013
210 Chương 210 Ám Sư Thần Thoại - THỊ NỮ CHU GIAI 10/12/2013
211 Chương 211 Ám Sư Thần Thoại - BÊN ĐƯỜNG DÂM LOẠN 10/12/2013
212 Chương 212 Ám Sư Thần Thoại - QUẦN ANH HỘI 10/12/2013
213 Chương 213 Ám Sư Thần Thoại - NỖI SỢ HÃI CỦA TƯ CÁCH LẶC MINH 10/12/2013
214 Chương 214 Ám Sư Thần Thoại - BÍ MẬT KINH THIÊN 10/12/2013
215 Chương 215 Ám Sư Thần Thoại - LY BIỆT 10/12/2013
216 Chương 216 Ám Sư Thần Thoại - CÁI CHẾT CỦA Y THANH DƯƠNG 10/12/2013
217 Chương 217 Ám Sư Thần Thoại - SA MẠC VÔ NGẦN 10/12/2013
218 Chương 218 Ám Sư Thần Thoại - CỔ THỔ BỘ TỘC 10/12/2013
219 Chương 219 Ám Sư Thần Thoại - BẠCH ĐỘ KHÔNG GIAN 10/12/2013
220 Chương 220 Ám Sư Thần Thoại - Lão nhân cung kính đáp 10/12/2013
221 Chương 221 Ám Sư Thần Thoại - VÔ NHÃN QUY Y(HẠ) 10/12/2013
222 Chương 222 Ám Sư Thần Thoại - CỔ MẶC DỊ BIẾN 10/12/2013
223 Chương 223 Ám Sư Thần Thoại - NHẬT KÝ CỦA ĐẠM THAI VIÊN 10/12/2013
224 Chương 224 Ám Sư Thần Thoại - HUNG LỆ TÁI HIỆN 10/12/2013
225 Chương 225 Ám Sư Thần Thoại - LÃO NHÂN RÂU DÀI 10/12/2013
226 Chương 226 Ám Sư Thần Thoại - ĐẠM THAI THÁNH ĐỊA 10/12/2013
227 Chương 227 Ám Sư Thần Thoại - DỤ DỖ THÁNH THÚ 10/12/2013
228 Chương 228 Ám Sư Thần Thoại - Thái Cách 10/12/2013
229 Chương 229 Ám Sư Thần Thoại - NHÓM LẠC HỒNG 10/12/2013
230 Chương 230 Ám Sư Thần Thoại - THÁNH CẤP THỎ RỪNG 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-am-su-than-thoai-631.html