Truyện Bàn Sơn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Bàn Sơn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Bàn Sơn
Bạn đang đọc truyện Bàn Sơn của tác giả Đậu Tử Nhạ Họa trên trang đọc truyện online. Lương Tân xuất thân Tội Hộ, đã được định sẵn cuộc đời không có ngày ngóc đầu dậy. Chỉ có điều, năm hắn tám tuổi, tiểu quỷ từng hầu hạ bên cạnh tổ tiên Lương gia tìm đến hiệu trung với hắn, từ đây cuộc đời hắn lật sang một trang khác.

Tu thiên ngộ đạo phải trảm diệt phàm tình, trong mắt tu sĩ chỉ có thiên đạo, không bị ngoại vật tác động, không có yêu ghét của thế gian.

Đạo tâm không phải là nhân tâm.

Nhưng Lương Tân là một ngoại lệ, hắn có tu vi nhưng lại không có đạo tâm.

Nhìn thấy người thân hạnh phúc, hắn tươi cười rạng rỡ; nhìn thấy bằng hữu tức giận, hắn cũng nổi giận bất bình; nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi ngang qua bên cạnh, hắn nhịn không được tham lam hít lấy hương thơm thoảng qua.

Bởi vì đó là một trái tim của người phàm tục cho nên Lương Tân là người, thiên hạ nhân gian chính là ngôi nhà hạnh phúc của hắn.

Nếu như phải chọn giữa ‘Người’ và ‘Tiên’, hắn không chút do dự mà quyết định:

Bàn Sơn! (Ý nghĩa của "Bàn Sơn" hồi sau sẽ rõ .

^)Cấp độ tu luyện và thế lực tông môn1.

Cảnh giới trong truyện:

Thất bộ đăng thiên (bảy bước lên trời) :

- Nhất bộ :

Quát Cốt (cạo xương)

- Nhị bộ :

Đạn Tâm

- Tam bộ :

Thanh Sắc

- Tứ bộ :

Hải Thiên

- Ngũ bộ :

Huyền Cơ

- Lục bộ :

Tiêu Diêu

- Thất bộ :

Thường Nga hay Đoan Trà.

Các thế lực trong Bàn Sơn:

đứng đầu là Ngũ Đạo Tam Tục, tám thế lực này tạo ra hội đồng trưởng lão đại diện lấy tên là Nhất Tuyến Thiên, bên dưới là Cửu Cửu Quy Nhất rồi đến các tông phái nhất lưu, nhị lưu, tam lưu …

- Ngũ Đạo:

+ Giám Hỏa đạo tông+ Thừa Thiên đạo tông+ Vinh Khô đạo tông+ Lưu Liên đạo tông+ Chỉ Tịch đạo tông

- Tam tục (hay Tam Thô):

+ Kim Ngọc đường+ Ly Nhân cốc+ Tá Giáp sơn thành

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Bàn Sơn - Hương vị thịt bò 17/12/2013
2 Chương 2 Bàn Sơn - Cửu Long Thanh Y 17/12/2013
3 Chương 3 Bàn Sơn - Khai sơn phá sát. (1 2) 17/12/2013
4 Chương 4 Bàn Sơn - Hạng Thiềm man tộc. (1 2) 17/12/2013
5 Chương 5 Bàn Sơn - Đại Hồng hỏa lôi 17/12/2013
6 Chương 6 Bàn Sơn - Mưu nghịch tội lớn 17/12/2013
7 Chương 7 Bàn Sơn - Ngọc thạch song sát (1 2) 17/12/2013
8 Chương 8 Bàn Sơn - Tự giải quyết cho tốt 17/12/2013
9 Chương 9 Bàn Sơn - Đồng quy vu tận 17/12/2013
10 Chương 10 Bàn Sơn - Trẻ con thì nên cởi truồng 17/12/2013
11 Chương 11 Bàn Sơn - Được ăn thịt là hạnh phúc. (1-2-3) 17/12/2013
12 Chương 12 Bàn Sơn - Bàn Sơn thanh y 17/12/2013
13 Chương 13 Bàn Sơn - Lợi khí quả phụ. (1-2) 17/12/2013
14 Chương 14 Bàn Sơn - Thảo hài một hào 17/12/2013
15 Chương 15 Bàn Sơn - Ma đao hoắc hoắc – Không là tiều phu thì cũng là đồ tể. (1 2) 17/12/2013
16 Chương 16 Bàn Sơn - Kỳ lợi đoạn kim 17/12/2013
17 Chương 17 Bàn Sơn - Tiền nhân hậu quả 17/12/2013
18 Chương 18 Bàn Sơn - Hỏa vĩ thiên vượn 17/12/2013
19 Chương 19 Bàn Sơn - Thượng Hồ Hạ Lô! 17/12/2013
20 Chương 20 Bàn Sơn - Ngọc hạp huyền cơ 17/12/2013
21 Chương 21 Bàn Sơn - Huynh muội liên tâm 17/12/2013
22 Chương 22 Bàn Sơn - Đoạn diệt phàm tình 17/12/2013
23 Chương 23 Bàn Sơn - Tu tiên như vậy ta không tu nữa! 17/12/2013
24 Chương 24 Bàn Sơn - Nhất tiễn kinh tiên. (1 2) 17/12/2013
25 Chương 25 Bàn Sơn - Khổ Nãi Sơn náo nhiệt 17/12/2013
26 Chương 26 Bàn Sơn - Thích khách Hồng Bào 17/12/2013
28 Chương 28 Bàn Sơn - Ngũ đại tam thô 17/12/2013
29 Chương 29 Bàn Sơn - Cọc ngầm đồng xuyên 17/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-ban-son-967.html