Truyện Đan Thần - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Đan Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đan Thần
Bạn đang đọc truyện Đan Thần của tác giả Thắng Kỷ trên website đọc truyện online. Tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, vì luyện hóa Cửu Châu đệ nhất thần khí Hư Không Âm Dương Đỉnh mà ngoài ý muốn bị mười ba đạo Hư Không Âm Dương Kiếp tiêu diệt, nhờ bí mật chính thức của Cửu Châu đệ nhất Thần khí mà trọng sinh, nhưng không nghĩ tới chính là, lại trọng sinh vào một kẻ đứng đầu Tứ đại hại Vân Ca Thành, Vân Ca Thành đệ nhất quần là áo lượt. Từ đó về sau, một truyền kỳ mới bắt đầu…
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đan Thần - Trình Cung trọng sinh 17/12/2013
2 Chương 2 Đan Thần - Bắt hắn lại cho ta 17/12/2013
3 Chương 3 Đan Thần - Đi, ngươi đi được sao?? 17/12/2013
4 Chương 4 Đan Thần - Hư Không Âm Dương Đỉnh 17/12/2013
5 Chương 5 Đan Thần - Nguyên âm kỳ thể 17/12/2013
6 Chương 6 Đan Thần - Hạ thủ lưu tình 17/12/2013
7 Chương 7 Đan Thần - Hoa Thuyền Phố 17/12/2013
8 Chương 8 Đan Thần - Quốc pháp gia quy 17/12/2013
9 Chương 9 Đan Thần - Uống hoa tửu rồi, không rảnh 17/12/2013
10 Chương 10 Đan Thần - Vẫn là yếu, quá yếu 17/12/2013
11 Chương 11 Đan Thần - Người của ta 17/12/2013
12 Chương 12 Đan Thần - Linh Lung Các 17/12/2013
13 Chương 13 Đan Thần - Ngươi không hiểu 17/12/2013
14 Chương 14 Đan Thần - Nhân mạng quan thiên, cứu mạng ah!! 17/12/2013
15 Chương 15 Đan Thần - Vân Ca Thành Tứ đại hại 17/12/2013
16 Chương 16 Đan Thần - Hiện tại ta làm chủ 17/12/2013
17 Chương 17 Đan Thần - Đánh bạc một ván 17/12/2013
18 Chương 18 Đan Thần - Cởi hết 17/12/2013
19 Chương 19 Đan Thần - Một chữ ngàn vạn 17/12/2013
20 Chương 20 Đan Thần - Truy khoản nợ 17/12/2013
21 Chương 21 Đan Thần - Liệt Diễm Quả 17/12/2013
22 Chương 22 Đan Thần - Quá phá sản rồi!! 17/12/2013
23 Chương 23 Đan Thần - Yêu Thú Sâm Lâm 17/12/2013
24 Chương 24 Đan Thần - So hung ác, lão tử còn lợi hại hơn ngươi 17/12/2013
25 Chương 25 Đan Thần - Như vậy rất cần ăn đòn 17/12/2013
26 Chương 26 Đan Thần - Thủy Yêu Mãng 17/12/2013
27 Chương 27 Đan Thần - Thủy Nguyên Châu 17/12/2013
28 Chương 28 Đan Thần - Tên ngu ngốc này không giết 17/12/2013
29 Chương 29 Đan Thần - Cướp đoạt không gian giới chỉ 17/12/2013
30 Chương 30 Đan Thần - Ngươi có để cho người sống hay không 17/12/2013
31 Chương 31 Đan Thần - Đánh không lầm 17/12/2013
32 Chương 32 Đan Thần - Lại dám đánh Phượng mông 17/12/2013
33 Chương 33 Đan Thần - Trình lão gia tử nổi giận 17/12/2013
34 Chương 34 Đan Thần - Đan dược tăng thọ nguyên 17/12/2013
35 Chương 35 Đan Thần - Bạo, bạo, bạo 17/12/2013
36 Chương 36 Đan Thần - Liệt Diễm Tửu 17/12/2013
37 Chương 37 Đan Thần - Tứ Hải Lâu 17/12/2013
38 Chương 38 Đan Thần - Sát ý 17/12/2013
39 Chương 39 Đan Thần - Đứt cổ tay 17/12/2013
40 Chương 40 Đan Thần - Làm tốt lắm, đây mới là con của ta 17/12/2013
41 Chương 41 Đan Thần - Đại náo Kim Loan Điện 17/12/2013
42 Chương 42 Đan Thần - Ai là người bị hại 17/12/2013
43 Chương 43 Đan Thần - Ta còn không có phế 17/12/2013
44 Chương 44 Đan Thần - Cầm cái bô đến cho ca 17/12/2013
45 Chương 45 Đan Thần - Bàn Tử chết bầm, ngươi làm gì?? 17/12/2013
46 Chương 46 Đan Thần - Siêu Phàm Đan 17/12/2013
47 Chương 47 Đan Thần - Lực lượng tăng vọt 17/12/2013
48 Chương 48 Đan Thần - Công pháp Đạo môn, Thôn Thổ Thiên Địa 17/12/2013
49 Chương 49 Đan Thần - Nhất Chùy Định Âm Đường 17/12/2013
50 Chương 50 Đan Thần - Một trăm vạn 17/12/2013
51 Chương 51 Đan Thần - Ngươi chờ hối hận a 17/12/2013
52 Chương 52 Đan Thần - Sắp tức điên rồi 17/12/2013
53 Chương 53 Đan Thần - Báo danh kiêu ngạo nhất 17/12/2013
54 Chương 54 Đan Thần - Cưỡng gian công danh các ngươi 17/12/2013
55 Chương 55 Đan Thần - Đan Phượng Trâm 17/12/2013
56 Chương 56 Đan Thần - Trú Nhan Đan 17/12/2013
57 Chương 57 Đan Thần - Ổn thắng tiền đặt cược 17/12/2013
58 Chương 58 Đan Thần - Nguy cơ của Tử Yên công chúa 17/12/2013
59 Chương 59 Đan Thần - Tiểu la lỵ rất mạnh 17/12/2013
60 Chương 60 Đan Thần - Cấm dục 17/12/2013
61 Chương 61 Đan Thần - Nửa đường chặn giết 17/12/2013
62 Chương 62 Đan Thần - Liều mạng 17/12/2013
63 Chương 63 Đan Thần - Chiến Phạt Mạch kỳ 17/12/2013
64 Chương 64 Đan Thần - Cái này không công bình 17/12/2013
65 Chương 65 Đan Thần - Trình lão gia tử nổi giận 17/12/2013
66 Chương 66 Đan Thần - Sau còn bạo hơn trước 17/12/2013
67 Chương 67 Đan Thần - Thẩm vấn 17/12/2013
68 Chương 68 Đan Thần - Trịnh Tam Nguyên 17/12/2013
69 Chương 69 Đan Thần - Đại quân vào thành 17/12/2013
70 Chương 70 Đan Thần - Phá phủ Quốc trượng 17/12/2013
71 Chương 71 Đan Thần - Phát tài 17/12/2013
72 Chương 72 Đan Thần - Tiêu diệt mầm tai họa 17/12/2013
73 Chương 73 Đan Thần - Đại thiếu có phần thưởng, cáo ngự trạng 17/12/2013
74 Chương 74 Đan Thần - Áp chế Hoàng Đế 17/12/2013
75 Chương 75 Đan Thần - Có ngạnh hay không ? 17/12/2013
76 Chương 76 Đan Thần - Gió bắt đầu nổi 17/12/2013
77 Chương 77 Đan Thần - Thanh danh tính cái đầu bòi 17/12/2013
78 Chương 78 Đan Thần - Dê béo đưa tới cửa 17/12/2013
79 Chương 79 Đan Thần - Trước khi lên đường 17/12/2013
80 Chương 80 Đan Thần - Điểm tướng đài, sát khí trùng thiên 17/12/2013
81 Chương 81 Đan Thần - Mượn sát khí đột phá 17/12/2013
82 Chương 82 Đan Thần - Tấy Tuỷ kỳ tầng thứ chín 17/12/2013
83 Chương 83 Đan Thần - Đại thiếu, chúng ta bị nhốt ở La Phù Thành 17/12/2013
84 Chương 84 Đan Thần - Ngươi muốn xui xẻo 17/12/2013
85 Chương 85 Đan Thần - Người ngươi không thể trêu vào 17/12/2013
86 Chương 86 Đan Thần - Một đám quái vật 17/12/2013
87 Chương 87 Đan Thần - Mười vạn đại quân vây La Phù 17/12/2013
88 Chương 88 Đan Thần - Phụng bồi đến cùng 17/12/2013
89 Chương 89 Đan Thần - Con vịt đã đun sôi còn mạnh miệng 17/12/2013
90 Chương 90 Đan Thần - Yên tĩnh thần kỳ 17/12/2013
91 Chương 91 Đan Thần - Quấy rối 17/12/2013
92 Chương 92 Đan Thần - Tiến vào thảo nguyên 17/12/2013
93 Chương 93 Đan Thần - Quỳ xuống cho lão tử! 17/12/2013
94 Chương 94 Đan Thần - Chúng ta đi cướp bóc 17/12/2013
95 Chương 95 Đan Thần - Giết ra một con đường 17/12/2013
96 Chương 96 Đan Thần - Nhẫn, nhẫn, nhẫn hắn 17/12/2013
97 Chương 97 Đan Thần - Đánh tay đôi 17/12/2013
98 Chương 98 Đan Thần - Loại người này cần phải đánh như vậy! 17/12/2013
99 Chương 99 Đan Thần - Ám sát 17/12/2013
100 Chương 100 Đan Thần - Khôi Lỗi Đan 17/12/2013
101 Chương 101 Đan Thần - Linh khí 17/12/2013
102 Chương 102 Đan Thần - Thánh nữ Ma tông 17/12/2013
103 Chương 103 Đan Thần - Nguyên Thủy Ma Tông 17/12/2013
104 Chương 104 Đan Thần - Hai cái mạng cộng thêm một cái thiên đại nhân tình 17/12/2013
105 Chương 105 Đan Thần - Đan phương Thuần Dương Đan 17/12/2013
106 Chương 106 Đan Thần - Thánh thú 17/12/2013
107 Chương 107 Đan Thần - Vạn Ma Lôi Trì 17/12/2013
108 Chương 108 Đan Thần - Ý nghĩ tu luyện hão huyền 17/12/2013
109 Chương 109 Đan Thần - Một đám người điên 17/12/2013
110 Chương 110 Đan Thần - Thực lực chỉnh thể tăng vọt 17/12/2013
111 Chương 111 Đan Thần - Cải lời thánh chỉ, theo tội nên chém 17/12/2013
112 Chương 112 Đan Thần - Thiên Đế Cực Nhạc Bảo Điển 17/12/2013
113 Chương 113 Đan Thần - Hai vạn lỗ tai chấn kinh Kim Loan Điện 17/12/2013
114 Chương 114 Đan Thần - Phong quan 17/12/2013
115 Chương 115 Đan Thần - Bàn Tử bị bắt 17/12/2013
116 Chương 116 Đan Thần - So với trong truyền thuyết còn hung hăng càn quấy hơn 17/12/2013
117 Chương 117 Đan Thần - Nói thắng đao, bút thắng kiếm, đâm chết ta và ngươi! 17/12/2013
118 Chương 118 Đan Thần - Cảm giác xấu 17/12/2013
119 Chương 119 Đan Thần - Ngự đao cứu người 17/12/2013
120 Chương 120 Đan Thần - Linh khí chi uy 17/12/2013
121 Chương 121 Đan Thần - Rước họa vào thân, hủy thánh chỉ!! 17/12/2013
122 Chương 122 Đan Thần - Chúc mừng chính mình 17/12/2013
123 Chương 123 Đan Thần - Dự cảm bất hảo 17/12/2013
124 Chương 124 Đan Thần - Bóp nát Trảm Mã Đao 17/12/2013
125 Chương 125 Đan Thần - Cầm kiếm mở đường 17/12/2013
126 Chương 126 Đan Thần - Cầm, thất âm 17/12/2013
127 Chương 127 Đan Thần - Hung hăng càn quấy khiêu chiến 17/12/2013
128 Chương 128 Đan Thần - Nhảy lên hai mươi bảy 17/12/2013
129 Chương 129 Đan Thần - Bút tích của Thần 17/12/2013
130 Chương 130 Đan Thần - Thi đấu Tứ Bảo dạy hư học sinh, Tứ đại hại đến dạo một vòng 17/12/2013
131 Chương 131 Đan Thần - Hành Lộ Đồ 17/12/2013
132 Chương 132 Đan Thần - Chính mình muốn chết? 17/12/2013
133 Chương 133 Đan Thần - Hai cái cùng tiến lên, lại cho ngươi ba nước 17/12/2013
134 Chương 134 Đan Thần - Thắng 17/12/2013
135 Chương 135 Đan Thần - Mất mặt thay các ngươi! 17/12/2013
136 Chương 136 Đan Thần - Lựa chọn 17/12/2013
137 Chương 137 Đan Thần - Bị tập kích 17/12/2013
138 Chương 138 Đan Thần - Đánh lén bất nhập lưu 17/12/2013
139 Chương 139 Đan Thần - Treo giải thưởng đầu người 17/12/2013
140 Chương 140 Đan Thần - Chủ động xuất kích 17/12/2013
141 Chương 141 Đan Thần - Vạn Kim Huyết Y Lâu 17/12/2013
142 Chương 142 Đan Thần - Ta rất khoa trương! 17/12/2013
143 Chương 143 Đan Thần - Khôi lỗi nửa bước Thoát Tục kỳ 17/12/2013
144 Chương 144 Đan Thần - Nguyên Khí Đan Địa cấp thượng phẩm 17/12/2013
145 Chương 145 Đan Thần - Đấu giá đại hội 17/12/2013
146 Chương 146 Đan Thần - Âm mưu trần trụi (1) 17/12/2013
147 Chương 147 Đan Thần - Âm mưu trần trụi (2) 17/12/2013
148 Chương 148 Đan Thần - Muốn chiếm tiện nghi của bản đại thiếu! ! 17/12/2013
149 Chương 149 Đan Thần - Vân Đan Tông ngươi tính là cái rắm 17/12/2013
150 Chương 150 Đan Thần - Nâng giá cả lên gấp mười lần 17/12/2013
151 Chương 151 Đan Thần - Ca dạy ngươi cái gì gọi là khí phách 17/12/2013
152 Chương 152 Đan Thần - Trò hay mở màn 17/12/2013
153 Chương 153 Đan Thần - Đây mới gọi là khí phách 17/12/2013
154 Chương 154 Đan Thần - Sát thủ đến! 17/12/2013
155 Chương 155 Đan Thần - Ngươi tính toán cái gì đó 17/12/2013
156 Chương 156 Đan Thần - Chiến Huyết Y Lão Tổ 17/12/2013
157 Chương 157 Đan Thần - Siêu cường đối chiến 17/12/2013
158 Chương 158 Đan Thần - Lão soái uy vũ 17/12/2013
159 Chương 159 Đan Thần - Ngươi còn chưa chết, tâm trẫm khó an 17/12/2013
160 Chương 160 Đan Thần - Động phủ Nhân Anh 17/12/2013
161 Chương 161 Đan Thần - Lăn ra đây 17/12/2013
162 Chương 162 Đan Thần - Đan dược Thiên cấp Hỗn Nguyên Đan 17/12/2013
163 Chương 163 Đan Thần - Chín thành nắm chắc 17/12/2013
164 Chương 164 Đan Thần - Đến cùng muốn gì? 17/12/2013
165 Chương 165 Đan Thần - Sơn Hà Đồ 17/12/2013
166 Chương 166 Đan Thần - Sinh Mệnh Tinh Thạch 17/12/2013
167 Chương 167 Đan Thần - Không gian nội đỉnh 17/12/2013
168 Chương 168 Đan Thần - Khiêu chiến 17/12/2013
169 Chương 169 Đan Thần - Dã tâm 17/12/2013
170 Chương 170 Đan Thần - Trạng nguyên ta quyết định 17/12/2013
171 Chương 171 Đan Thần - Trẫm đánh bạc Trình Cung thua 17/12/2013
172 Chương 172 Đan Thần - Đều có tâm tư, quỹ tích tinh thần 17/12/2013
173 Chương 173 Đan Thần - Văn Khúc Tinh đến thế gian 17/12/2013
174 Chương 174 Đan Thần - Thánh Nhân hư ảnh, trạng nguyên không phải ta thì không có ai 17/12/2013
175 Chương 175 Đan Thần - Thái tổ huấn 17/12/2013
176 Chương 176 Đan Thần - Cưỡi ngựa dạo phố 17/12/2013
177 Chương 177 Đan Thần - Đánh mặt hoàng đế 17/12/2013
178 Chương 178 Đan Thần - Không phải thương lượng với ngươi 17/12/2013
179 Chương 179 Đan Thần - Ba Phong bị vây 17/12/2013
180 Chương 180 Đan Thần - Nhi tử con chuột sẽ đào hang 17/12/2013
181 Chương 181 Đan Thần - Ảo thuật 17/12/2013
182 Chương 182 Đan Thần - Có ít người ngươi không thể trêu vào 17/12/2013
183 Chương 183 Đan Thần - Tiểu Tuyết bị bắt 17/12/2013
184 Chương 184 Đan Thần - Cứu Đông Phương Linh Lung 17/12/2013
185 Chương 185 Đan Thần - Tử Diễm Chân Hỏa 17/12/2013
186 Chương 186 Đan Thần - Tam Đầu Lục Thủ 17/12/2013
187 Chương 187 Đan Thần - Lại chấn đế đô 17/12/2013
188 Chương 188 Đan Thần - Tạo phản bởi vì ngươi! 17/12/2013
189 Chương 189 Đan Thần - Cho ngươi oan chết 17/12/2013
190 Chương 190 Đan Thần - Đặc huấn điên cuồng 17/12/2013
191 Chương 191 Đan Thần - Vị trí chính xác 17/12/2013
192 Chương 192 Đan Thần - Giết đến tận Vân Đan Tông 17/12/2013
193 Chương 193 Đan Thần - Thiên Vương lão tử đến cũng không dùng được 17/12/2013
194 Chương 194 Đan Thần - Chính là ngươi làm 17/12/2013
195 Chương 195 Đan Thần - Ân oán cá nhân, sinh tử nhất quyết! 17/12/2013
196 Chương 196 Đan Thần - Hai bút cùng vẽ 17/12/2013
197 Chương 197 Đan Thần - Đông thành tượng băng 17/12/2013
198 Chương 198 Đan Thần - Này con mẹ nó vẫn là yêu thú sao? 17/12/2013
199 Chương 199 Đan Thần - Không có một người nào bình thường 17/12/2013
200 Chương 200 Đan Thần - Cái này gọi là tài sản tư nhân 17/12/2013
201 Chương 201 Đan Thần - Thiên Cương Đao Trận 17/12/2013
202 Chương 202 Đan Thần - Tu luyện trong hỏa diễm 17/12/2013
203 Chương 203 Đan Thần - Xảo trá, vơ vét tài sản 17/12/2013
204 Chương 204 Đan Thần - Càng tô càng đen 17/12/2013
205 Chương 205 Đan Thần - Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ 17/12/2013
206 Chương 206 Đan Thần - Phân chỗ tốt, Thất hoàng tử về! ! 17/12/2013
207 Chương 207 Đan Thần - Hắn tính toán gì đây 17/12/2013
208 Chương 208 Đan Thần - Gia gia chuẩn bị xong chưa? 17/12/2013
209 Chương 209 Đan Thần - Thần tiên Trấn quốc, trấn con mẹ hắn! 17/12/2013
210 Chương 210 Đan Thần - Thật là uy phong! 17/12/2013
211 Chương 211 Đan Thần - Đại thiếu phát uy 17/12/2013
212 Chương 212 Đan Thần - Lão tử là đang giữ gìn Hoàng quyền 17/12/2013
213 Chương 213 Đan Thần - Đi quá giới hạn 17/12/2013
214 Chương 214 Đan Thần - Phát hiện kinh hỉ 17/12/2013
215 Chương 215 Đan Thần - Bất quá chỉ là một tên hoàn khố mà thôi 17/12/2013
216 Chương 216 Đan Thần - Sư phó trong truyền thuyết 17/12/2013
217 Chương 217 Đan Thần - Luyện Ngục Huyết Yêu Quả 17/12/2013
218 Chương 218 Đan Thần - Ta không phải người gây chuyện 17/12/2013
219 Chương 219 Đan Thần - Thu binh quyền 17/12/2013
220 Chương 220 Đan Thần - Bàn Tử đỏ mắt 17/12/2013
221 Chương 221 Đan Thần - Đan Đỉnh bạo tạc 17/12/2013
222 Chương 222 Đan Thần - Xem đủ chưa? 17/12/2013
223 Chương 223 Đan Thần - Đại tiệc Vũ Thân Vương 17/12/2013
224 Chương 224 Đan Thần - Theo đánh không lầm 17/12/2013
225 Chương 225 Đan Thần - Chơi đùa liền chơi đùa! 17/12/2013
226 Chương 226 Đan Thần - Dâng tặng lễ vật 17/12/2013
227 Chương 227 Đan Thần - Lễ vật của đại thiếu 17/12/2013
228 Chương 228 Đan Thần - Ai còn cười được 17/12/2013
229 Chương 229 Đan Thần - Ai là đồ ngốc? 17/12/2013
230 Chương 230 Đan Thần - Vũ Thân Vương thật cao hứng 17/12/2013
231 Chương 231 Đan Thần - Đây coi như là đùa giỡn sao? 17/12/2013
232 Chương 232 Đan Thần - Ngưng luyện hỏa chủng 17/12/2013
233 Chương 233 Đan Thần - Chạy mau, bọn hắn đánh tới 17/12/2013
234 Chương 234 Đan Thần - Ta đùa chết bọn hắn như thế nào 17/12/2013
235 Chương 235 Đan Thần - Cùng nhau giải quyết, giết 17/12/2013
236 Chương 236 Đan Thần - Khống chế cục diện 17/12/2013
237 Chương 237 Đan Thần - Độc chính thức không chỗ nào không có 17/12/2013
238 Chương 238 Đan Thần - Tức chết người không đền mạng 17/12/2013
239 Chương 239 Đan Thần - Nghệ thuật chửi người 17/12/2013
240 Chương 240 Đan Thần - Đột phá bình cảnh 17/12/2013
241 Chương 241 Đan Thần - Trình Cung nổi giận 17/12/2013
242 Chương 242 Đan Thần - Lăn, lăn, cút 17/12/2013
243 Chương 243 Đan Thần - Hồng Lưu Chiến Đao 17/12/2013
244 Chương 244 Đan Thần - Sáng giết tối đốt 17/12/2013
245 Chương 245 Đan Thần - Nội chiến 17/12/2013
246 Chương 246 Đan Thần - Đột nhiên tập sát 17/12/2013
247 Chương 247 Đan Thần - Tốt một chiêu di hoa tiếp mộc 17/12/2013
248 Chương 248 Đan Thần - Chính là hãm hại ngươi 17/12/2013
249 Chương 249 Đan Thần - Lưỡng hổ đấu 17/12/2013
250 Chương 250 Đan Thần - Giết Âm Huy 17/12/2013
251 Chương 251 Đan Thần - Lực hóa thành thần 17/12/2013
252 Chương 252 Đan Thần - Dọa lui, thắng! 17/12/2013
253 Chương 253 Đan Thần - Một đám tiện nhân 17/12/2013
254 Chương 254 Đan Thần - Bí mật chính thức của pho tượng 17/12/2013
255 Chương 255 Đan Thần - Rất nhiều chỗ tốt 17/12/2013
256 Chương 256 Đan Thần - Luyện chế Trấn Ma Đan 17/12/2013
257 Chương 257 Đan Thần - Gặp nạn 17/12/2013
258 Chương 258 Đan Thần - Đan thành dị tượng 17/12/2013
259 Chương 259 Đan Thần - Ta thật thê thảm ah 17/12/2013
260 Chương 260 Đan Thần - Cũng là ngươi hung ác 17/12/2013
261 Chương 261 Đan Thần - Ngự Đan Đường 17/12/2013
262 Chương 262 Đan Thần - Đó là bởi vì hắn thiếu đánh 17/12/2013
263 Chương 263 Đan Thần - Lừa người 17/12/2013
264 Chương 264 Đan Thần - Một cái tát đánh bay 17/12/2013
265 Chương 265 Đan Thần - Phế hai Đại thống lĩnh 17/12/2013
266 Chương 266 Đan Thần - Bồi thường giá trên trời 17/12/2013
267 Chương 267 Đan Thần - Không kiêng nể gì cả 17/12/2013
268 Chương 268 Đan Thần - Chuẩn bị trùng kích lục địa thần tiên 17/12/2013
269 Chương 269 Đan Thần - Gặp nạn lần nữa 17/12/2013
270 Chương 270 Đan Thần - Bạo Hùng khiếp sợ 17/12/2013
271 Chương 271 Đan Thần - Các ngươi còn kém rất nhiều 17/12/2013
272 Chương 272 Đan Thần - Bắt đầu trùng kích 17/12/2013
273 Chương 273 Đan Thần - Tăng lên, tăng lên, tăng lên 17/12/2013
274 Chương 274 Đan Thần - Thần tiên Lục địa cùng tăng lên kinh khủng nhất 17/12/2013
275 Chương 275 Đan Thần - Nô phù 17/12/2013
276 Chương 276 Đan Thần - Tâm thuật bất chánh 17/12/2013
277 Chương 277 Đan Thần - Cố ý bỏ qua 17/12/2013
278 Chương 278 Đan Thần - Bảy trận định thắng bại 17/12/2013
279 Chương 279 Đan Thần - Có dám đánh cuộc một ván hay không? 17/12/2013
280 Chương 280 Đan Thần - Ai điên cuồng hơn 17/12/2013
281 Chương 281 Đan Thần - Đại thiếu ban thưởng 17/12/2013
282 Chương 282 Đan Thần - Đầu thai cũng là môn học vấn 17/12/2013
283 Chương 283 Đan Thần - Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền 17/12/2013
284 Chương 284 Đan Thần - Túy Miêu phát uy 17/12/2013
285 Chương 285 Đan Thần - Đứng lên cho ta 17/12/2013
286 Chương 286 Đan Thần - Ta cảm thấy bi ai thay các ngươi 17/12/2013
287 Chương 287 Đan Thần - Hắc diễm yêu hỏa 17/12/2013
288 Chương 288 Đan Thần - Huyết Long vệ 17/12/2013
289 Chương 289 Đan Thần - Giảm Thọ Đan 17/12/2013
290 Chương 290 Đan Thần - Bên ngoài tràng 17/12/2013
291 Chương 291 Đan Thần - Cắn răng 17/12/2013
292 Chương 292 Đan Thần - Lẻn vào vương phủ 17/12/2013
293 Chương 293 Đan Thần - Bên bờ biên giới sắp sụp đổ 17/12/2013
294 Chương 294 Đan Thần - Thiên địa dị tượng 17/12/2013
295 Chương 295 Đan Thần - Lẫn vào hoàng cung 17/12/2013
296 Chương 296 Đan Thần - Nghe lén phụ tử bí đàm 17/12/2013
297 Chương 297 Đan Thần - Ngưng Anh đan 17/12/2013
298 Chương 298 Đan Thần - Ăn cướp Hoàng đế 17/12/2013
299 Chương 299 Đan Thần - Bộc phát 17/12/2013
300 Chương 300 Đan Thần - Đại quân vây khốn 17/12/2013
301 Chương 301 Đan Thần - Ngươi chơi ta à? 17/12/2013
302 Chương 302 Đan Thần - Trình lão gia tử ra oai 17/12/2013
303 Chương 303 Đan Thần - Cút thật xa cho ta 17/12/2013
304 Chương 304 Đan Thần - Một nô tài tốt 17/12/2013
305 Chương 305 Đan Thần - Người vô ý giết hổ, hổ hữu ý thịt người 17/12/2013
306 Chương 306 Đan Thần - Hóa thần đan 17/12/2013
307 Chương 307 Đan Thần - Huyết thần ký sinh đại pháp 17/12/2013
308 Chương 308 Đan Thần - Đan dược Thượng Cổ? 17/12/2013
309 Chương 309 Đan Thần - Nô bộc Nhân Anh 17/12/2013
310 Chương 310 Đan Thần - Đại đầu ở phía sau 17/12/2013
311 Chương 311 Đan Thần - Đại kiếp nạn của Vân Đan Tông 17/12/2013
312 Chương 312 Đan Thần - Hủy thánh chỉ, đại thiếu phát uy 17/12/2013
313 Chương 313 Đan Thần - Tất sát 17/12/2013
314 Chương 314 Đan Thần - Thực sầu muộn vì ngươi quá ngu ngốc 17/12/2013
315 Chương 315 Đan Thần - U Minh địa ngục Đại Ma Vương 17/12/2013
316 Chương 316 Đan Thần - Hắn không trở lại chúng ta chơi với ai 17/12/2013
317 Chương 317 Đan Thần - Biết rõ sai ở nơi nào không? 17/12/2013
318 Chương 318 Đan Thần - Thật là xảo ah! 17/12/2013
319 Chương 319 Đan Thần - Che dấu lực lượng 17/12/2013
320 Chương 320 Đan Thần - Buộc hắn tạo phản 17/12/2013
321 Chương 321 Đan Thần - Thân phận thật sự của người thần bí. 17/12/2013
322 Chương 322 Đan Thần - Phong Nam Hoang Bách Chiến Hầu 17/12/2013
323 Chương 323 Đan Thần - Diễn kịch quá đà 17/12/2013
324 Chương 324 Đan Thần - Khí chất yêu hoàng 17/12/2013
325 Chương 325 Đan Thần - Hóa thân thành yêu 17/12/2013
326 Chương 326 Đan Thần - Mưu kế của Vũ Thân Vương 17/12/2013
327 Chương 327 Đan Thần - Hoang Nam còn khủng bố hơn cả Yêu Thú Sâm Lâm 17/12/2013
328 Chương 328 Đan Thần - Kẻ không sợ chết là phiền toái nhất 17/12/2013
329 Chương 329 Đan Thần - Ngày tháng tốt đẹp của ai sắp chấm dứt đây? 17/12/2013
330 Chương 330 Đan Thần - Không chết không thôi 17/12/2013
331 Chương 331 Đan Thần - Ngươi thực không tính là một nam nhân (1) 17/12/2013
331 Chương 331 Đan Thần - Ngươi không tính là một nam nhân (2) 17/12/2013
332 Chương 332 Đan Thần - U Minh Âm Hỏa 17/12/2013
333 Chương 333 Đan Thần - Nhức cả trứng 17/12/2013
334 Chương 334 Đan Thần - Man Ngưu Thành 17/12/2013
335 Chương 335 Đan Thần - Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm 17/12/2013
336 Chương 336 Đan Thần - Khẩu khí rất lớn 17/12/2013
337 Chương 337 Đan Thần - Mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát 17/12/2013
338 Chương 338 Đan Thần - Nện choáng luôn 17/12/2013
339 Chương 339 Đan Thần - Ban thưởng 17/12/2013
340 Chương 340 Đan Thần - Lang Vương tàn nhẫn 17/12/2013
341 Chương 341 Đan Thần - Độ thần thông 17/12/2013
342 Chương 342 Đan Thần - Dẫn Yêu Thú 17/12/2013
343 Chương 343 Đan Thần - Thú triều 17/12/2013
344 Chương 344 Đan Thần - Một đám cường nhân tụ tập 17/12/2013
345 Chương 345 Đan Thần - Bàn Tử ra tiện chiêu 17/12/2013
347 Chương 347 Đan Thần - Đâm lén sau lưng 17/12/2013
348 Chương 348 Đan Thần - Tiểu hài tử nói nhảm 17/12/2013
349 Chương 349 Đan Thần - Bên ngoài vây, bên trong nội chiến 17/12/2013
350 Chương 350 Đan Thần - Giận điên người không đền mạng 17/12/2013
351 Chương 351 Đan Thần - Quần Lang Hợp Kích 17/12/2013
353 Chương 353 Đan Thần - Trận pháp Đấu Chuyển Tinh Di, có bảo tàng 17/12/2013
354 Chương 354 Đan Thần - Bảo tàng cực lớn, kinh hỉ ngoài ý muốn 17/12/2013
355 Chương 355 Đan Thần - Tiểu Yêu Thú kỳ dị 17/12/2013
356 Chương 356 Đan Thần - Man Ngưu Vương chiến bại 17/12/2013
357 Chương 357 Đan Thần - Cho ngươi hai lựa chọn 17/12/2013
358 Chương 358 Đan Thần - Tiểu Lang Vương bị ăn! 17/12/2013
359 Chương 359 Đan Thần - Huyết Thương Khung Đại Thủ Ấn 17/12/2013
360 Chương 360 Đan Thần - Ta cũng không biết 17/12/2013
361 Chương 361 Đan Thần - Mời chào 17/12/2013
362 Chương 362 Đan Thần - Chiến trăm vạn Yêu thú 17/12/2013
363 Chương 363 Đan Thần - Trong ngoài cùng tan rã 17/12/2013
364 Chương 364 Đan Thần - Làm náo động 17/12/2013
365 Chương 365 Đan Thần - Đến đây kiếm tiện nghi 17/12/2013
366 Chương 366 Đan Thần - Cường thế 17/12/2013
367 Chương 367 Đan Thần - Công chúa là tiền đặt cược 17/12/2013
368 Chương 368 Đan Thần - Không muốn chết thì buông tay 17/12/2013
369 Chương 369 Đan Thần - Nha hoàn ba năm 17/12/2013
370 Chương 370 Đan Thần - Tổng Đốc Năm Tỉnh Tây Nam 17/12/2013
371 Chương 371 Đan Thần - Thay đổi bất ngờ 17/12/2013
372 Chương 372 Đan Thần - Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Khiếu 17/12/2013
373 Chương 373 Đan Thần - Hung Thần Kì Binh 17/12/2013
374 Chương 374 Đan Thần - Quyết định muốn chết 17/12/2013
375 Chương 375 Đan Thần - Cho các ngươi chút tin tưởng 17/12/2013
376 Chương 376 Đan Thần - Đan Đạo Đại Sư 17/12/2013
377 Chương 377 Đan Thần - Nhục Nhục 17/12/2013
378 Chương 378 Đan Thần - Thần niệm thông suốt, lực lượng tăng lên 17/12/2013
379 Chương 379 Đan Thần - Dám nuốt đồ của bản đại thiếu 17/12/2013
380 Chương 380 Đan Thần - Song Long Thành 17/12/2013
381 Chương 381 Đan Thần - Con heo này quá phối hợp 17/12/2013
382 Chương 382 Đan Thần - Xuyên Vân Toa 17/12/2013
383 Chương 383 Đan Thần - Bắt đầu cướp bóc sao? 17/12/2013
384 Chương 384 Đan Thần - Cướp bóc 17/12/2013
385 Chương 385 Đan Thần - Lục Địa Thần Tiên cũng làm cái này? 17/12/2013
386 Chương 386 Đan Thần - Đã xảy ra chuyện 17/12/2013
387 Chương 387 Đan Thần - Gặp lại Chu Dật Phàm 17/12/2013
388 Chương 388 Đan Thần - Cho ngươi ra vẻ đáng thương 17/12/2013
389 Chương 389 Đan Thần - Thiên cổ tuyệt xướng, phá trận 17/12/2013
390 Chương 390 Đan Thần - Thiên Hồ Trình Vũ Dương 17/12/2013
391 Chương 391 Đan Thần - Cướp cố định 17/12/2013
392 Chương 392 Đan Thần - Thân thụ trọng thương 17/12/2013
393 Chương 393 Đan Thần - Tục Mệnh Đan Thiên cấp thượng phẩm 17/12/2013
394 Chương 394 Đan Thần - Sinh Tử kiếp 17/12/2013
395 Chương 395 Đan Thần - Ba mươi lăm Long lực, mục đích chân chính 17/12/2013
396 Chương 396 Đan Thần - Không sờ tới được 17/12/2013
397 Chương 397 Đan Thần - Ta không có nói 17/12/2013
398 Chương 398 Đan Thần - Ẩn tàng thực lực 17/12/2013
399 Chương 399 Đan Thần - Giết đệ 17/12/2013
400 Chương 400 Đan Thần - Đan Thành bị tập kích 17/12/2013
401 Chương 401 Đan Thần - Đại Thiếu rất Thuần Khiết 17/12/2013
402 Chương 402 Đan Thần - Tăng tốc, tăng tốc hơn nữa 17/12/2013
403 Chương 403 Đan Thần - Chạm trán kẻ thù 17/12/2013
404 Chương 404 Đan Thần - Phó giáo chủ của Man Thần Giáo 17/12/2013
405 Chương 405 Đan Thần - Thất Huyền Kiếm Trận đấu với Thiên Cương Địa Sát Trận. 17/12/2013
406 Chương 406 Đan Thần - Không tin ngươi không mắc mưu 17/12/2013
407 Chương 407 Đan Thần - Đập chết 17/12/2013
408 Chương 408 Đan Thần - Chết không nhắm mắt 17/12/2013
409 Chương 409 Đan Thần - Tạo thế 17/12/2013
410 Chương 410 Đan Thần - Đại lễ của Thiên Hồ. 17/12/2013
411 Chương 411 Đan Thần - Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi 17/12/2013
412 Chương 412 Đan Thần - Khảo nghiệm. 17/12/2013
413 Chương 413 Đan Thần - Đại Thiếu ban thưởng 17/12/2013
414 Chương 414 Đan Thần - Kẻ khóc người cười 17/12/2013
415 Chương 415 Đan Thần - Thiên Ma Nữ 17/12/2013
416 Chương 416 Đan Thần - Sao ngươi lại hại ta? 17/12/2013
417 Chương 417 Đan Thần - Bị chọc một phen. 17/12/2013
418 Chương 418 Đan Thần - Giáo chủ tạm thời của Nam Cương Thần Giáo 17/12/2013
419 Chương 419 Đan Thần - Cảm ứng cực hạn 17/12/2013
420 Chương 420 Đan Thần - Tiên thiên linh quang 17/12/2013
421 Chương 421 Đan Thần - Nhục Nhục đói bụng 17/12/2013
422 Chương 422 Đan Thần - Thực lực toàn thân tăng vọt 17/12/2013
423 Chương 423 Đan Thần - Chuẩn bị đi Man Thần Giáo 17/12/2013
424 Chương 424 Đan Thần - Nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy? 17/12/2013
425 Chương 425 Đan Thần - Diễm Phúc khó tiêu thụ 17/12/2013
426 Chương 426 Đan Thần - Kể nỗi đau của ngươi ra, để mọi người vui vẻ một chút nào 17/12/2013
427 Chương 427 Đan Thần - Biến, tiện nhân 17/12/2013
428 Chương 428 Đan Thần - Man Thần Giáo 17/12/2013
429 Chương 429 Đan Thần - Thông Tiên Mộc, Đan Thần 17/12/2013
430 Chương 430 Đan Thần - Man Thần đáng sợ. 17/12/2013
431 Chương 431 Đan Thần - Ngươi là người thế nào với ân chủ? 17/12/2013
432 Chương 432 Đan Thần - Kiếp trước, chỗ cũ quen biết 17/12/2013
433 Chương 433 Đan Thần - Chân tướng 17/12/2013
434 Chương 434 Đan Thần - Một khả năng khác 17/12/2013
435 Chương 435 Đan Thần - Cai quản người Man 17/12/2013
436 Chương 436 Đan Thần - Hắn vẫn còn con nít 17/12/2013
437 Chương 437 Đan Thần - Nỗi nhục lộ liễu 17/12/2013
438 Chương 438 Đan Thần - Sở hữu cá nhân 17/12/2013
439 Chương 439 Đan Thần - Hải ngoại, thành Thiên Vũ 17/12/2013
440 Chương 440 Đan Thần - Vạn Vô Nhất 17/12/2013
441 Chương 441 Đan Thần - Mười phương pháp luyện đan Thiên cấp siêu phẩm 17/12/2013
442 Chương 442 Đan Thần - Kiệt xuất cái rắm 17/12/2013
443 Chương 443 Đan Thần - Mười vạn Thuần Nguyên Đan 17/12/2013
444 Chương 444 Đan Thần - Ai bị lừa? 17/12/2013
445 Chương 445 Đan Thần - Bà La Đa Châu 17/12/2013
446 Chương 446 Đan Thần - Tư Mã đại công tử 17/12/2013
447 Chương 447 Đan Thần - Bá Kiếm lão tổ 17/12/2013
448 Chương 448 Đan Thần - Tỷ thí luyện đan 17/12/2013
449 Chương 449 Đan Thần - Làm mất mặt trần trụi 17/12/2013
450 Chương 450 Đan Thần - Bổn đại thiếu đùa lửa cho ngươi xem 17/12/2013
451 Chương 451 Đan Thần - Khiêu khích 17/12/2013
452 Chương 452 Đan Thần - Tỷ thí, đan hương 17/12/2013
453 Chương 453 Đan Thần - Chê cười lớn nhất 17/12/2013
454 Chương 454 Đan Thần - Các ngươi căn bản không xứng luyện đan 17/12/2013
455 Chương 455 Đan Thần - Diễn trò 17/12/2013
456 Chương 456 Đan Thần - Lẫn vào thần miếu 17/12/2013
457 Chương 457 Đan Thần - Biết thời biết thế 17/12/2013
458 Chương 458 Đan Thần - Mò chỗ tốt không thể mềm tay 17/12/2013
459 Chương 459 Đan Thần - Luyện đan sư đều điên cuồng 17/12/2013
460 Chương 460 Đan Thần - Thượng cổ Đan Hà đại trận 17/12/2013
461 Chương 461 Đan Thần - Kiên quyết bái sư 17/12/2013
462 Chương 462 Đan Thần - Vụng trộm vui cười 17/12/2013
463 Chương 463 Đan Thần - Tiểu Phong Tử điên cuồng đặc huấn 17/12/2013
464 Chương 464 Đan Thần - Hóa thân thành yêu 17/12/2013
465 Chương 465 Đan Thần - Bí địa của Thần miếu 17/12/2013
466 Chương 466 Đan Thần - Rốt cuộc tìm được 17/12/2013
467 Chương 467 Đan Thần - Địa mạch Hỏa Long 17/12/2013
468 Chương 468 Đan Thần - Đan kiếp 17/12/2013
469 Chương 469 Đan Thần - Đan Hà rung động 17/12/2013
470 Chương 470 Đan Thần - Lưỡng cường tương đấu 17/12/2013
471 Chương 471 Đan Thần - Hai Thiên Anh chiến đấu 17/12/2013
472 Chương 472 Đan Thần - Coi tiền như rác, tên xui xẻo 17/12/2013
473 Chương 473 Đan Thần - Thu địa mạch Hỏa Long 17/12/2013
474 Chương 474 Đan Thần - Bá Kiếm lão tổ chịu tiếng xấu thay cho người khác 17/12/2013
475 Chương 475 Đan Thần - Thu tận chỗ tốt, về nhà! 17/12/2013
476 Chương 476 Đan Thần - Tiểu Phong Tử cũng có thời điểm thua 17/12/2013
477 Chương 477 Đan Thần - Trình lão gia tử đấu Hoàng đế 17/12/2013
478 Chương 478 Đan Thần - Băng Phong Thiên Lý 17/12/2013
479 Chương 479 Đan Thần - Đã biết rồi! 17/12/2013
480 Chương 480 Đan Thần - Ai, là ai? 17/12/2013
481 Chương 481 Đan Thần - Tuyệt phẩm linh khí Tinh Phong 17/12/2013
482 Chương 482 Đan Thần - Cự Linh biến 17/12/2013
483 Chương 483 Đan Thần - Xông thành 17/12/2013
484 Chương 484 Đan Thần - Tứ đại hại cũng rất hung 17/12/2013
485 Chương 485 Đan Thần - Chân tướng, ông cháu quen biết nhau 17/12/2013
486 Chương 486 Đan Thần - Gia tốc, lại thêm nhanh chóng 17/12/2013
487 Chương 487 Đan Thần - Khai chiến cùng hoàng gia 17/12/2013
488 Chương 488 Đan Thần - Bị tính kế 17/12/2013
489 Chương 489 Đan Thần - Nguy cơ sinh tử 17/12/2013
490 Chương 490 Đan Thần - Chuẩn bị khóc đi 17/12/2013
491 Chương 491 Đan Thần - Miểu sát 17/12/2013
492 Chương 492 Đan Thần - Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn đi 17/12/2013
493 Chương 493 Đan Thần - Long Vệ đại tướng quân 17/12/2013
494 Chương 494 Đan Thần - Không thể nào biến mất 17/12/2013
495 Chương 495 Đan Thần - Cửu Châu đệ nhất Thần khí 17/12/2013
496 Chương 496 Đan Thần - Âm Dương Nguyên Đan 17/12/2013
497 Chương 497 Đan Thần - Ngăn kiếp 17/12/2013
498 Chương 498 Đan Thần - Ma Long đúc thể 17/12/2013
499 Chương 499 Đan Thần - Huyết Y Lão Tổ bị điều khiển 17/12/2013
500 Chương 500 Đan Thần - Niết Bàn hỏa diễm 17/12/2013
501 Chương 501 Đan Thần - Hỏa Phượng Ma Long, thân ngoại hóa thân 17/12/2013
502 Chương 502 Đan Thần - Cản trở cái rắm 17/12/2013
503 Chương 503 Đan Thần - Giết Hoàng 17/12/2013
504 Chương 504 Đan Thần - Tình nghĩa huynh đệ 17/12/2013
505 Chương 505 Đan Thần - Bí mật che dấu của Trình gia 17/12/2013
506 Chương 506 Đan Thần - Bắc Câu Lô Châu, Thiên Cung Thần Điện 17/12/2013
507 Chương 507 Đan Thần - Không chết? 17/12/2013
508 Chương 508 Đan Thần - Đông Nam Man tộc 17/12/2013
509 Chương 509 Đan Thần - Thành Đại Đế 17/12/2013
510 Chương 510 Đan Thần - Lực lượng huyết mạch 17/12/2013
511 Chương 511 Đan Thần - Man Hoang Đại Đế 17/12/2013
512 Chương 512 Đan Thần - Khí linh thành Đại Đế 17/12/2013
513 Chương 513 Đan Thần - Cá chết lưới rách 17/12/2013
514 Chương 514 Đan Thần - Ngươi thực cảm giác mình rất vĩ đại sao? 17/12/2013
515 Chương 515 Đan Thần - Thu Man Hoang Đại Đế 17/12/2013
516 Chương 516 Đan Thần - Sinh vật Huyết Luyện Ngục 17/12/2013
517 Chương 517 Đan Thần - Gia tốc gấp mười lần 17/12/2013
518 Chương 518 Đan Thần - Lại luyện Tiểu Hư Đỉnh 17/12/2013
519 Chương 519 Đan Thần - Luyện đan thần tốc 17/12/2013
520 Chương 520 Đan Thần - Cự Nhân Thần Quyền 17/12/2013
521 Chương 521 Đan Thần - Tiểu Sư Tử Vương 17/12/2013
522 Chương 522 Đan Thần - Ba ngàn Long lực 17/12/2013
523 Chương 523 Đan Thần - Giết Vương đoạt giáp 17/12/2013
524 Chương 524 Đan Thần - Lực lượng rất cường đại 17/12/2013
525 Chương 525 Đan Thần - Bạo Hùng khiêu khích 17/12/2013
526 Chương 526 Đan Thần - Sinh ra hảo nhi tử 17/12/2013
527 Chương 527 Đan Thần - Chấn động 17/12/2013
528 Chương 528 Đan Thần - Mị Hồ Vương 17/12/2013
529 Chương 529 Đan Thần - Trảm Tổng đốc 17/12/2013
530 Chương 530 Đan Thần - Bát Thần thông 17/12/2013
531 Chương 531 Đan Thần - Sau này ngươi sẽ là Hoàng hậu 17/12/2013
532 Chương 532 Đan Thần - Bí mật của Địa Long Vương 17/12/2013
533 Chương 533 Đan Thần - Đại chiến bộc phá 17/12/2013
534 Chương 534 Đan Thần - Hình dáng của Địa Long Vương 17/12/2013
535 Chương 535 Đan Thần - Con mẹ nó, không có tên nào bình thường 17/12/2013
536 Chương 536 Đan Thần - Chữa trị đại trận 17/12/2013
537 Chương 537 Đan Thần - Thiên Địa Nhất Thể 17/12/2013
538 Chương 538 Đan Thần - Trận Pháp đại sư khiếp sợ 17/12/2013
539 Chương 539 Đan Thần - Viện quân 17/12/2013
540 Chương 540 Đan Thần - Chữa trị thông đạo chính 17/12/2013
541 Chương 541 Đan Thần - Trong lúc nguy cấp 17/12/2013
542 Chương 542 Đan Thần - Yêu vượn Đại yêu vương 17/12/2013
543 Chương 543 Đan Thần - Nhục Nhục lại phát uy 17/12/2013
544 Chương 544 Đan Thần - Chấp pháp giả Cửu Châu đại lục 17/12/2013
545 Chương 545 Đan Thần - Côn Bằng thái tử 17/12/2013
546 Chương 546 Đan Thần - Cùng chung địch nhân 17/12/2013
547 Chương 547 Đan Thần - Không cam lòng 17/12/2013
548 Chương 548 Đan Thần - Nhược điểm lớn nhất 17/12/2013
549 Chương 549 Đan Thần - Tiễn đưa lực lượng giết hắn 17/12/2013
550 Chương 550 Đan Thần - Chạy mau 17/12/2013
551 Chương 551 Đan Thần - Vật lộn đọ sức (thượng) 17/12/2013
552 Chương 552 Đan Thần - Vật lộn đọ sức (hạ) 17/12/2013
553 Chương 553 Đan Thần - Điên rồi sao? 17/12/2013
554 Chương 554 Đan Thần - Thiên Cương Lôi Kiếp 17/12/2013
555 Chương 555 Đan Thần - Ngưng Anh 17/12/2013
556 Chương 556 Đan Thần - Ngoại lực tương trợ 17/12/2013
557 Chương 557 Đan Thần - Trùng kích Địa Anh 17/12/2013
558 Chương 558 Đan Thần - Muốn chơi gái nhưng lại bị liệt dương. 17/12/2013
559 Chương 559 Đan Thần - Mua dây buộc mình 17/12/2013
560 Chương 560 Đan Thần - Bại tướng dưới tay 17/12/2013
561 Chương 561 Đan Thần - Thần niệm lao lung. 17/12/2013
562 Chương 562 Đan Thần - Giẫm bạo 17/12/2013
563 Chương 563 Đan Thần - Chó nhà ai đang sủa 17/12/2013
564 Chương 564 Đan Thần - Nội tình 17/12/2013
565 Chương 565 Đan Thần - Trợ trận. 17/12/2013
566 Chương 566 Đan Thần - Nổ nát Linh Khí 17/12/2013
567 Chương 567 Đan Thần - Dùng âm hóa lôi 17/12/2013
568 Chương 568 Đan Thần - Thiêuđốt từng điểm từng điểm 17/12/2013
569 Chương 569 Đan Thần - Cướp đoạt Không gian Nguyên giới. 17/12/2013
570 Chương 570 Đan Thần - Địa Nhũ Thần Tủy 17/12/2013
571 Chương 571 Đan Thần - Yêu Hoàng Giao Long 17/12/2013
572 Chương 572 Đan Thần - Tốc độ 17/12/2013
573 Chương 573 Đan Thần - Là hắn. . . Hắn chính là Trình Cung! 17/12/2013
574 Chương 574 Đan Thần - Hách Liên Lam Phượng 17/12/2013
575 Chương 575 Đan Thần - Nửa bước Thuần Dương 17/12/2013
576 Chương 576 Đan Thần - Đan Thành sát trn 17/12/2013
577 Chương 577 Đan Thần - Chỉ điểm 17/12/2013
578 Chương 578 Đan Thần - Diễn giải 17/12/2013
579 Chương 579 Đan Thần - Mã thí tâng bốc của Chu Dật Phàm 17/12/2013
580 Chương 580 Đan Thần - Nguy cơ khủng bố 17/12/2013
581 Chương 581 Đan Thần - Lực lượng rất cườngđại 17/12/2013
582 Chương 582 Đan Thần - Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát 17/12/2013
583 Chương 583 Đan Thần - Rời đi 17/12/2013
584 Chương 584 Đan Thần - Luyện chế khỏa đan dược thứ chín. 17/12/2013
585 Chương 585 Đan Thần - Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh 17/12/2013
586 Chương 586 Đan Thần - Tam giác địa vực hỗn loạn 17/12/2013
587 Chương 587 Đan Thần - Đại sự không sợ 17/12/2013
588 Chương 588 Đan Thần - Đêm trước đại chiến 17/12/2013
589 Chương 589 Đan Thần - Bố cục 17/12/2013
590 Chương 590 Đan Thần - Uy hiếp 17/12/2013
591 Chương 591 Đan Thần - Đạt thành hiệp nghị. 17/12/2013
592 Chương 592 Đan Thần - Cánh cửa không gian 17/12/2013
593 Chương 593 Đan Thần - Thiên Lại Tiên Âm 17/12/2013
594 Chương 594 Đan Thần - Lưu lại một tuyến sinh cơ 17/12/2013
595 Chương 595 Đan Thần - Thiên Bảo Thử thần kỳ 17/12/2013
596 Chương 596 Đan Thần - Biễn biến gây tai họa 17/12/2013
597 Chương 597 Đan Thần - Đọ sức bằng thần niệm. 17/12/2013
598 Chương 598 Đan Thần - Đào thoát 17/12/2013
599 Chương 599 Đan Thần - Kết quả hắn phải chết? 17/12/2013
600 Chương 600 Đan Thần - Thôn phệ năng lực tầm bảo 17/12/2013
601 Chương 601 Đan Thần - Bảo tàng cực lớn, kinh hỉ ngoài ý muốn 17/12/2013
602 Chương 602 Đan Thần - Tiểu yêu thú kỳ dị 17/12/2013
603 Chương 603 Đan Thần - Rất thần kỳ 17/12/2013
604 Chương 604 Đan Thần - Man Ngưu Vương Chiến Bại 17/12/2013
605 Chương 605 Đan Thần - Cho Ngươi Hai Lựa Chọn 17/12/2013
606 Chương 606 Đan Thần - Bảo tàng nhiều như vậy ngươi không thu lại, ta tới giúp ngươi 17/12/2013
607 Chương 607 Đan Thần - Tiểu Lang Vương bị ăn! 17/12/2013
608 Chương 608 Đan Thần - Huyết Thương Khung Đại Thủ Ấn 17/12/2013
609 Chương 609 Đan Thần - Chung quy không kẻ nào là người bình thường 17/12/2013
610 Chương 610 Đan Thần - Ta cũng không biết 17/12/2013
611 Chương 611 Đan Thần - Làm lớn chuyện như vậy chỉ vì nghiệm chứng phụ tử Lang Vương sao? 17/12/2013
612 Chương 612 Đan Thần - Mời chào 17/12/2013
613 Chương 613 Đan Thần - Chiến trăm vạn Yêu thú 17/12/2013
614 Chương 614 Đan Thần - Trong ngoài cùng tan rã 17/12/2013
615 Chương 615 Đan Thần - Trong ngoài cùng tan rã (hạ) 17/12/2013
616 Chương 616 Đan Thần - Làm náo động 17/12/2013
617 Chương 617 Đan Thần - Trình đại thiếu, thuộc hạ Lý Hằng mở đường cho ngài, giết! 17/12/2013
618 Chương 618 Đan Thần - Đến Đây Kiếm Tiện Nghi 17/12/2013
619 Chương 619 Đan Thần - Cường thế 17/12/2013
620 Chương 620 Đan Thần - Khi nào thấy hắn bị thua thiệt? 17/12/2013
621 Chương 621 Đan Thần - Công Chúa Làm Tiền Đặt Cược 17/12/2013
622 Chương 622 Đan Thần - Không muốn chết thì buông tay 17/12/2013
623 Chương 623 Đan Thần - Không muốn chết thì buông tay (hạ) 17/12/2013
624 Chương 624 Đan Thần - Nha hoàn ba năm 17/12/2013
625 Chương 625 Đan Thần - Tổng Đốc Năm Tỉnh Tây Nam 17/12/2013
626 Chương 626 Đan Thần - Ước chiến trăm ngày 17/12/2013
627 Chương 627 Đan Thần - Điên rồi 17/12/2013
628 Chương 628 Đan Thần - Thỉnh tội 17/12/2013
629 Chương 629 Đan Thần - Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Khiếu 17/12/2013
630 Chương 630 Đan Thần - Hung Thần Kì Binh 17/12/2013
631 Chương 631 Đan Thần - Xây thành 17/12/2013
632 Chương 632 Đan Thần - Quyết định muốn chết 17/12/2013
633 Chương 633 Đan Thần - Cho các ngươi chút tin tưởng 17/12/2013
634 Chương 634 Đan Thần - Đại sư đan đạo 17/12/2013
635 Chương 635 Đan Thần - Biết luyện đan? 17/12/2013
636 Chương 636 Đan Thần - Nha hoàn không nên hỏi nhiều 17/12/2013
637 Chương 637 Đan Thần - Nhục Nhục 17/12/2013
638 Chương 638 Đan Thần - Thần niệm thông suốt, lực lượng tăng lên 17/12/2013
639 Chương 639 Đan Thần - Lại đột phá sao? 17/12/2013
640 Chương 640 Đan Thần - Dám nuốt đồ của bản đại thiếu 17/12/2013
641 Chương 641 Đan Thần - Song Long Thành 17/12/2013
642 Chương 642 Đan Thần - Đoan Mộc Nhất Lâm 17/12/2013
643 Chương 643 Đan Thần - Phì Trư Này Quá Phối Hợp 17/12/2013
644 Chương 644 Đan Thần - Pháp bảo phi hành 17/12/2013
645 Chương 645 Đan Thần - Xuyên Vân Toa 17/12/2013
646 Chương 646 Đan Thần - Bắt đầu cướp bóc sao? 17/12/2013
647 Chương 647 Đan Thần - Chia nhau cướp đoạt 17/12/2013
648 Chương 648 Đan Thần - Cướp bóc 17/12/2013
649 Chương 649 Đan Thần - Thần tiên lục địa làm chuyện này? 17/12/2013
650 Chương 650 Đan Thần - Mã tặc khắp nơi 17/12/2013
651 Chương 651 Đan Thần - Đã Xảy Ra Chuyện 17/12/2013
652 Chương 652 Đan Thần - Gặp lại Chu Dật Phàm 17/12/2013
653 Chương 653 Đan Thần - Gặp lại Chu Dật Phàm (hạ) 17/12/2013
654 Chương 654 Đan Thần - Cho ngươi ra vẻđáng thương 17/12/2013
655 Chương 655 Đan Thần - Chiến đi 17/12/2013
656 Chương 656 Đan Thần - Thiên cổ tuyệt xướng, phá trận 17/12/2013
657 Chương 657 Đan Thần - Thiên Hồ Trình Vũ Dương 17/12/2013
658 Chương 658 Đan Thần - Thấy không, biết rõ vì cái gì bản đại thiếu ngưu bức đi! 17/12/2013
659 Chương 659 Đan Thần - Cướp cố định 17/12/2013
660 Chương 660 Đan Thần - Đan dược thu phục 17/12/2013
661 Chương 661 Đan Thần - Thân thụ trọng thương 17/12/2013
662 Chương 662 Đan Thần - Tục Mệnh Đan Thiên cấp thượng phẩm 17/12/2013
663 Chương 663 Đan Thần - Chí dương chân hỏa 17/12/2013
664 Chương 664 Đan Thần - Sinh Tử kiếp 17/12/2013
665 Chương 665 Đan Thần - Ba mươi lăm Long lực, mục đích chân chính 17/12/2013
666 Chương 666 Đan Thần - Ba mươi lăm Long lực, mục đích chân chính (hạ) 17/12/2013
667 Chương 667 Đan Thần - Không sờ tới được 17/12/2013
668 Chương 668 Đan Thần - Bắt đầu hành động đáp ngược lại 17/12/2013
669 Chương 669 Đan Thần - Ta không nói? 17/12/2013
670 Chương 670 Đan Thần - Ta không nói (hạ)? 17/12/2013
671 Chương 671 Đan Thần - Ẩn tàng thực lực 17/12/2013
672 Chương 672 Đan Thần - Giết Đệ 17/12/2013
673 Chương 673 Đan Thần - Xây thành 17/12/2013
674 Chương 674 Đan Thần - Đan Thành bị tập kích 17/12/2013
675 Chương 675 Đan Thần - Đại thiếu rất thuần khiết 17/12/2013
676 Chương 676 Đan Thần - Đại thiếu giành đại nghĩa, hoàng đế tức giận điên cuồng 17/12/2013
677 Chương 677 Đan Thần - Gia tốc, gia tốc, gia tốc hơn nữa 17/12/2013
678 Chương 678 Đan Thần - Đại thiếu… Làđại thiếu gấp trở về rồi… 17/12/2013
679 Chương 679 Đan Thần - Cừu nhân gặp mặt 17/12/2013
680 Chương 680 Đan Thần - Phó giáo chủ Man Thần Giáo 17/12/2013
681 Chương 681 Đan Thần - Thất Huyền Kiếm Trận chiến Thiên Cương Địa Sát Trận (thượng) 17/12/2013
682 Chương 682 Đan Thần - Thất Huyền Kiếm Trận chiến Thiên Cương Địa Sát Trận (trung) 17/12/2013
683 Chương 683 Đan Thần - Thất Huyền Kiếm Trận chiến Thiên Cương Địa Sát Trận (hạ) 17/12/2013
684 Chương 684 Đan Thần - Cũng không tin ngươi không bị lừa 17/12/2013
685 Chương 685 Đan Thần - Bị lừa rồi! 17/12/2013
686 Chương 686 Đan Thần - Phách chết 17/12/2013
687 Chương 687 Đan Thần - Đẩy lui toàn bộ 17/12/2013
688 Chương 688 Đan Thần - Tạo thế 17/12/2013
689 Chương 689 Đan Thần - Đột phá hàng loạt 17/12/2013
690 Chương 690 Đan Thần - Chuẩn bị cho đột phá 17/12/2013
691 Chương 691 Đan Thần - Đại lễ của Thiên Hồ 17/12/2013
692 Chương 692 Đan Thần - Thanh xà vương Tần Vân Nhi 17/12/2013
693 Chương 693 Đan Thần - Thị tẩm 17/12/2013
694 Chương 694 Đan Thần - Khảo nghiệm 17/12/2013
695 Chương 695 Đan Thần - Đại thiếu khen thưởng 17/12/2013
696 Chương 696 Đan Thần - Chu Dật Phàm vàđột phá. 17/12/2013
697 Chương 697 Đan Thần - Có người vui, có người buồn 17/12/2013
698 Chương 698 Đan Thần - Thiên Ma 17/12/2013
699 Chương 699 Đan Thần - Thiên Ma Nữ 17/12/2013
700 Chương 700 Đan Thần - Thần niệm kinh người 17/12/2013
701 Chương 701 Đan Thần - Vì sao ngươi hại ta? 17/12/2013
702 Chương 702 Đan Thần - Bị đùa giỡn một hồi (thượng) 17/12/2013
703 Chương 703 Đan Thần - Bịđùa giỡn một hồi (hạ) 17/12/2013
704 Chương 704 Đan Thần - Thay mặt giáo chủ Nam Cương thần giáo 17/12/2013
705 Chương 705 Đan Thần - Lập uy 17/12/2013
706 Chương 706 Đan Thần - Cảm ứng cực hạn 17/12/2013
707 Chương 707 Đan Thần - Mảnh nhỏ 17/12/2013
708 Chương 708 Đan Thần - Tiên Thiên linh quang 17/12/2013
709 Chương 709 Đan Thần - Nhục Nhụcđói bụng 17/12/2013
710 Chương 710 Đan Thần - Nhục Nhụcđáng thương 17/12/2013
711 Chương 711 Đan Thần - Thực lực tổng thể tăng vọt 17/12/2013
712 Chương 712 Đan Thần - Chuẩn bị đi Man Thần Giáo 17/12/2013
713 Chương 713 Đan Thần - Rời thành 17/12/2013
714 Chương 714 Đan Thần - Nghĩ cái gì nghĩ nhập thần như vậy (thượng)? 17/12/2013
715 Chương 715 Đan Thần - Nghĩ cái gì nghĩ nhập thần như vậy (hạ)? 17/12/2013
716 Chương 716 Đan Thần - Diễm phúc khó có thể tiêu thụ! 17/12/2013
717 Chương 717 Đan Thần - Nói đau đớn thương thế của ngươi một chút, để mọi mọi người hài lòng một chút nhá (thượng)! 17/12/2013
718 Chương 718 Đan Thần - Nói đau đớn thương thế của ngươi một chút, để mọi mọi người hài lòng một chút nhá (hạ)! 17/12/2013
719 Chương 719 Đan Thần - Tới Man Thần giáo 17/12/2013
720 Chương 720 Đan Thần - Man Thần Giáo 17/12/2013
721 Chương 721 Đan Thần - Cấm địa 17/12/2013
722 Chương 722 Đan Thần - Thông Tiên Mộc 17/12/2013
723 Chương 723 Đan Thần - Man Thần 17/12/2013
724 Chương 724 Đan Thần - Sự khiếp sợ của Man Thần 17/12/2013
725 Chương 725 Đan Thần - Gặp Man Thần 17/12/2013
726 Chương 726 Đan Thần - Ngươi là người thế nào với ân chủ? 17/12/2013
727 Chương 727 Đan Thần - Quen biết cũ 17/12/2013
728 Chương 728 Đan Thần - Chân tướng 17/12/2013
729 Chương 729 Đan Thần - Mảnh vỡ 17/12/2013
730 Chương 730 Đan Thần - Một loại khả năng khác 17/12/2013
731 Chương 731 Đan Thần - Nắm man nhân trong tay 17/12/2013
732 Chương 732 Đan Thần - Hắn vẫn là một hài tử 17/12/2013
733 Chương 733 Đan Thần - Ra lệnh cho Man nhân và chuẩn bị luyện hóa mảnh nhỏ 17/12/2013
734 Chương 734 Đan Thần - Khuất nhục trần trụi 17/12/2013
735 Chương 735 Đan Thần - Nhục Nhục lại đói bụng 17/12/2013
736 Chương 736 Đan Thần - Cá nhân sở hữu 17/12/2013
737 Chương 737 Đan Thần - Xuất phát tới hải ngoại 17/12/2013
738 Chương 738 Đan Thần - Hải ngoại, Thiên Vũ Thành 17/12/2013
739 Chương 739 Đan Thần - Vạn Vô Nhất 17/12/2013
740 Chương 740 Đan Thần - Điểm lợi khi thành khách nhân chữ Thiên 17/12/2013
741 Chương 741 Đan Thần - Mười phương thức luyện đan Thiên Cấp siêu phẩm 17/12/2013
742 Chương 742 Đan Thần - Tin tức 17/12/2013
743 Chương 743 Đan Thần - Kiệt xuất cái rắm 17/12/2013
744 Chương 744 Đan Thần - Mười vạn Thuần Nguyên Đan 17/12/2013
745 Chương 745 Đan Thần - Ai bị hãm hại? 17/12/2013
746 Chương 746 Đan Thần - Rời đi 17/12/2013
747 Chương 747 Đan Thần - Bà La Đa Châu 17/12/2013
748 Chương 748 Đan Thần - Tư Mã gia tộc 17/12/2013
749 Chương 749 Đan Thần - Tư Mãđại công tử 17/12/2013
750 Chương 750 Đan Thần - Đại Tế Ti 17/12/2013
751 Chương 751 Đan Thần - Bá Kiếm lão tổ 17/12/2013
752 Chương 752 Đan Thần - Tỷ thí luyện đan 17/12/2013
753 Chương 753 Đan Thần - Diễn trò 17/12/2013
754 Chương 754 Đan Thần - Trần trụi tát mặt 17/12/2013
755 Chương 755 Đan Thần - Nhìn bản đại thiếu cho ngươi đùa với lửa 17/12/2013
756 Chương 756 Đan Thần - Khiêu khích, hoàn toàn là khiêu khích 17/12/2013
757 Chương 757 Đan Thần - Tỷ thí luyện đan với Tư Mã công tử 17/12/2013
758 Chương 758 Đan Thần - Địa cấp thượng phẩm 17/12/2013
759 Chương 759 Đan Thần - Đan hương 17/12/2013
760 Chương 760 Đan Thần - Không có đan hương? 17/12/2013
761 Chương 761 Đan Thần - Chê cười lớn nhất 17/12/2013
762 Chương 762 Đan Thần - Các ngươi căn bản không xứng luyện đan 17/12/2013
763 Chương 763 Đan Thần - Giết 17/12/2013
764 Chương 764 Đan Thần - Diễn trò 17/12/2013
765 Chương 765 Đan Thần - Lẫn vào thần miếu 17/12/2013
766 Chương 766 Đan Thần - Viêm lão đệ 17/12/2013
767 Chương 767 Đan Thần - Biết thời biết thế 17/12/2013
768 Chương 768 Đan Thần - Luyện lại Đan đỉnh 17/12/2013
769 Chương 769 Đan Thần - Mò chỗ tốt không thể mềm tay 17/12/2013
770 Chương 770 Đan Thần - Đan đỉnh đặc biệt 17/12/2013
771 Chương 771 Đan Thần - Luyện đan sư đều điên cuồng 17/12/2013
772 Chương 772 Đan Thần - Bái làm thầy? 17/12/2013
773 Chương 773 Đan Thần - Thượng cổ Đan Hà đại trận 17/12/2013
774 Chương 774 Đan Thần - Kiên quyết bái sư. 17/12/2013
775 Chương 775 Đan Thần - Vụng trộm vui cười 17/12/2013
776 Chương 776 Đan Thần - Bàn bạc 17/12/2013
777 Chương 777 Đan Thần - Bí mật 17/12/2013
778 Chương 778 Đan Thần - Tiểu Phong Tửđiên cuồng đặc huấn 17/12/2013
779 Chương 779 Đan Thần - Hóa thân thành yêu 17/12/2013
780 Chương 780 Đan Thần - Quá tốt 17/12/2013
781 Chương 781 Đan Thần - Bí địa của Thần miếu 17/12/2013
782 Chương 782 Đan Thần - Rốt cuộc tìm được 17/12/2013
783 Chương 783 Đan Thần - Hộ pháp 17/12/2013
784 Chương 784 Đan Thần - Địa mạch Hỏa Long 17/12/2013
785 Chương 785 Đan Thần - Động tĩnh lớn 17/12/2013
786 Chương 786 Đan Thần - Đan kiếp 17/12/2013
787 Chương 787 Đan Thần - Đan Hà rung động 17/12/2013
788 Chương 788 Đan Thần - Lưỡng cường tương đấu 17/12/2013
789 Chương 789 Đan Thần - Phải bảo vệ Viêm Long 17/12/2013
790 Chương 790 Đan Thần - Rốt cuộcĐan Hà đại trận cũng đã hoàn thành 17/12/2013
791 Chương 791 Đan Thần - Hỏa long thoát ra 17/12/2013
792 Chương 792 Đan Thần - Coi tiền như rác, tên xui xẻo 17/12/2013
793 Chương 793 Đan Thần - Thuđịa mạch Hỏa Long 17/12/2013
794 Chương 794 Đan Thần - Thoát ra 17/12/2013
795 Chương 795 Đan Thần - Đáng thương Bá Kiếm lão tổ chịu tiếng xấu thay cho người khác 17/12/2013
796 Chương 796 Đan Thần - Cả hai bên đều chịu tổn thất lớn 17/12/2013
797 Chương 797 Đan Thần - Thu tận chỗ tốt, về nhà! 17/12/2013
798 Chương 798 Đan Thần - Trở về 17/12/2013
799 Chương 799 Đan Thần - Tiểu Phong Tử cũng có thời điểm thua 17/12/2013
800 Chương 800 Đan Thần - Trình lão gia tửĐấu Hoàng đế 17/12/2013
801 Chương 801 Đan Thần - Minh Nguyệt xuất thủ 17/12/2013
802 Chương 802 Đan Thần - Băng Phong Thiên Lý 17/12/2013
803 Chương 803 Đan Thần - Đã biết rồi! 17/12/2013
804 Chương 804 Đan Thần - Ai, là ai? 17/12/2013
805 Chương 805 Đan Thần - Điên cuồng trở về 17/12/2013
806 Chương 806 Đan Thần - Luyện lại Ẩn Linh Đao 17/12/2013
807 Chương 807 Đan Thần - Linh khí tuyệt phẩm Tinh Phong 17/12/2013
808 Chương 808 Đan Thần - Cự Linh biến 17/12/2013
809 Chương 809 Đan Thần - Gấp gáp 17/12/2013
810 Chương 810 Đan Thần - Xông thành 17/12/2013
811 Chương 811 Đan Thần - Tứ đại hại cũng rất hung 17/12/2013
812 Chương 812 Đan Thần - Chân tướng, gia tôn quen biết nhau (thượng) 17/12/2013
813 Chương 813 Đan Thần - Chân tướng, gia tôn quen biết nhau (hạ) 17/12/2013
814 Chương 814 Đan Thần - Huyết Ngục Châu và Huyết Y lão tổ liên tục đột phá 17/12/2013
815 Chương 815 Đan Thần - Gia tốc, lại thêm nhanh chóng 17/12/2013
816 Chương 816 Đan Thần - Khai chiến với hoàng gia 17/12/2013
817 Chương 817 Đan Thần - Chiến loạn 17/12/2013
818 Chương 818 Đan Thần - Bị tính kế 17/12/2013
819 Chương 819 Đan Thần - Nguy cơ sinh tử 17/12/2013
820 Chương 820 Đan Thần - Chuẩn bị khóc đi 17/12/2013
821 Chương 821 Đan Thần - Ta không dùng tới cái này 17/12/2013
822 Chương 822 Đan Thần - Phá sản như thế này sao? 17/12/2013
823 Chương 823 Đan Thần - Miểu sát 17/12/2013
824 Chương 824 Đan Thần - Thiên Cổ Vô Tuyên 17/12/2013
825 Chương 825 Đan Thần - Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn đi 17/12/2013
826 Chương 826 Đan Thần - Long Vệ đại tướng quân 17/12/2013
827 Chương 827 Đan Thần - Huyết trì 17/12/2013
828 Chương 828 Đan Thần - Không thể nào biến mất 17/12/2013
829 Chương 829 Đan Thần - Không thể nào biến mất (hạ) 17/12/2013
830 Chương 830 Đan Thần - Đệ nhất thần khí Cửu Châu bắt đầu luyện đan 17/12/2013
831 Chương 831 Đan Thần - Âm Dương Nguyên Đan 17/12/2013
832 Chương 832 Đan Thần - Lại tăng lực lượng 17/12/2013
833 Chương 833 Đan Thần - Ngăn kiếp 17/12/2013
834 Chương 834 Đan Thần - Ba nghìn long lực 17/12/2013
835 Chương 835 Đan Thần - Ma Long đúc thể 17/12/2013
836 Chương 836 Đan Thần - Ngươi còn giãy dụa cái gì, đi chết đi cho bản đại thiếu 17/12/2013
837 Chương 837 Đan Thần - Huyết Y Lão Tổ bị điều khiển 17/12/2013
837 Chương 837 Đan Thần - Huyết Y Lão Tổ bị điều khiển 17/12/2013
838 Chương 838 Đan Thần - Niết Bàn hỏa diễm 17/12/2013
839 Chương 839 Đan Thần - Nhân cơ hội rèn luyện phân thân 17/12/2013
840 Chương 840 Đan Thần - Hỏa Phượng Ma Long, thân ngoại hóa thân 17/12/2013
841 Chương 841 Đan Thần - Đánh vào hoàng cung 17/12/2013
842 Chương 842 Đan Thần - Cản trở cái rắm 17/12/2013
843 Chương 843 Đan Thần - Giết Hoàng 17/12/2013
844 Chương 844 Đan Thần - Thông tin 17/12/2013
845 Chương 845 Đan Thần - Tình nghĩa huynh đệ 17/12/2013
846 Chương 846 Đan Thần - Bí mật che dấu của Trình gia 17/12/2013
847 Chương 847 Đan Thần - Bắc Câu Lô Châu, Thiên Cung Thần Điện 17/12/2013
848 Chương 848 Đan Thần - Chuyện xưa 17/12/2013
849 Chương 849 Đan Thần - Chuyển thế 17/12/2013
850 Chương 850 Đan Thần - Không chết? 17/12/2013
851 Chương 851 Đan Thần - Chuẩn bị thu Man tộc 17/12/2013
852 Chương 852 Đan Thần - Đông Nam Man tộc 17/12/2013
853 Chương 853 Đan Thần - Thành Đại Đế 17/12/2013
854 Chương 854 Đan Thần - Lực lượng huyết mạch (thượng) 17/12/2013
855 Chương 855 Đan Thần - Lực lượng huyết mạch (hạ) 17/12/2013
856 Chương 856 Đan Thần - Man Hoang Đại Đế 17/12/2013
857 Chương 857 Đan Thần - Trình diễn không sai 17/12/2013
858 Chương 858 Đan Thần - Khí linh thành Đại Đế 17/12/2013
859 Chương 859 Đan Thần - Thực sự muốn động thủ sao? 17/12/2013
860 Chương 860 Đan Thần - Cá chết lưới rách 17/12/2013
861 Chương 861 Đan Thần - Chuyện xưa 17/12/2013
862 Chương 862 Đan Thần - Ngươi thực cảm giác mình rất vĩ đại sao? 17/12/2013
863 Chương 863 Đan Thần - Thu Man Hoang Đại Đế 17/12/2013
864 Chương 864 Đan Thần - Nhìn chướng mắt 17/12/2013
865 Chương 865 Đan Thần - Sinh vật Huyết Luyện Ngục 17/12/2013
866 Chương 866 Đan Thần - Lại luyện khí một lần nữa 17/12/2013
867 Chương 867 Đan Thần - Gia tốc gấp mười lần 17/12/2013
868 Chương 868 Đan Thần - Lại luyện Tiểu Hư Đỉnh 17/12/2013
869 Chương 869 Đan Thần - Huyết Luyện Ngục lại công kích 17/12/2013
870 Chương 870 Đan Thần - Luyện đan thần tốc 17/12/2013
871 Chương 871 Đan Thần - Cự nhân thần quyền 17/12/2013
872 Chương 872 Đan Thần - Cự nhân thần quyền (hạ) 17/12/2013
873 Chương 873 Đan Thần - Tiểu Sư Tử Vương 17/12/2013
874 Chương 874 Đan Thần - Ba nghìn Long lực 17/12/2013
875 Chương 875 Đan Thần - Ba nghìn Long lực (hạ) 17/12/2013
876 Chương 876 Đan Thần - Bản thiếu coi trọng, còn muốn chạy! 17/12/2013
877 Chương 877 Đan Thần - Giết Vương đoạt giáp 17/12/2013
878 Chương 878 Đan Thần - Lực lượng rất cường đại 17/12/2013
879 Chương 879 Đan Thần - Phá thành 17/12/2013
880 Chương 880 Đan Thần - Bạo Hùng khiêu khích 17/12/2013
881 Chương 881 Đan Thần - Gấp rút 17/12/2013
882 Chương 882 Đan Thần - Khủng bố 17/12/2013
883 Chương 883 Đan Thần - Chấn động 17/12/2013
884 Chương 884 Đan Thần - Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ 17/12/2013
885 Chương 885 Đan Thần - Chúc mừng, chúc mừng hoàng hậu 17/12/2013
886 Chương 886 Đan Thần - Muốn thánh chỉ, có thánh chỉ 17/12/2013
887 Chương 887 Đan Thần - Trảm Tổng đốc 17/12/2013
888 Chương 888 Đan Thần - Bát Thần thông 17/12/2013
889 Chương 889 Đan Thần - Dịch số 17/12/2013
890 Chương 890 Đan Thần - Sau này ngươi sẽ là Hoàng hậu 17/12/2013
891 Chương 891 Đan Thần - Bí mật của Địa Long Vương 17/12/2013
892 Chương 892 Đan Thần - Mời chào 17/12/2013
893 Chương 893 Đan Thần - Đại chiến bộc phát 17/12/2013
894 Chương 894 Đan Thần - Hình dáng của Địa Long Vương 17/12/2013
895 Chương 895 Đan Thần - Hình dáng của Địa Long Vương (hạ) 17/12/2013
896 Chương 896 Đan Thần - Con mẹ nó, không có tên nào bình thường 17/12/2013
897 Chương 897 Đan Thần - Vẫn nhịn 17/12/2013
898 Chương 898 Đan Thần - Chữa trị đại trận 17/12/2013
899 Chương 899 Đan Thần - Thiên Địa Nhất Thể. 17/12/2013
900 Chương 900 Đan Thần - Chỉ điểm 17/12/2013
901 Chương 901 Đan Thần - Đại sư trận pháp khiếp sợ 17/12/2013
902 Chương 902 Đan Thần - Viện quân 17/12/2013
903 Chương 903 Đan Thần - Đột biến 17/12/2013
904 Chương 904 Đan Thần - Chữa trị thông đạo chính 17/12/2013
905 Chương 905 Đan Thần - Tiếp tục chữa trị 17/12/2013
906 Chương 906 Đan Thần - Trong lúc nguy cấp 17/12/2013
907 Chương 907 Đan Thần - Yêu viênĐại yêu vương 17/12/2013
908 Chương 908 Đan Thần - Là thánh thú 17/12/2013
909 Chương 909 Đan Thần - Nhục Nhục lại phát uy 17/12/2013
910 Chương 910 Đan Thần - Không nhịn được 17/12/2013
911 Chương 911 Đan Thần - Chấp pháp giả Cửu Châu đại lục 17/12/2013
912 Chương 912 Đan Thần - Tức giận 17/12/2013
913 Chương 913 Đan Thần - Côn Bằng thái tử 17/12/2013
914 Chương 914 Đan Thần - Cùng chung địch nhân 17/12/2013
915 Chương 915 Đan Thần - Không cam lòng 17/12/2013
916 Chương 916 Đan Thần - Nhượcđiểm lớn nhất 17/12/2013
917 Chương 917 Đan Thần - Tiễn đưa lực lượng giết hắn 17/12/2013
918 Chương 918 Đan Thần - Chạy mau 17/12/2013
919 Chương 919 Đan Thần - Vật lộn đọ sức (thượng). 17/12/2013
920 Chương 920 Đan Thần - Vật lộn đọ sức (hạ) 17/12/2013
921 Chương 921 Đan Thần - Điên rồi sao? (1) 17/12/2013
922 Chương 922 Đan Thần - Điên rồi sao? (2) 17/12/2013
923 Chương 923 Đan Thần - Thiên Cương Lôi Kiếp 17/12/2013
924 Chương 924 Đan Thần - Ngưng Anh. (1) 17/12/2013
925 Chương 925 Đan Thần - Ngưng Anh. (2) 17/12/2013
926 Chương 926 Đan Thần - Ngoại lực tương trợ 17/12/2013
927 Chương 927 Đan Thần - Trùng kích Địa Anh. (1) 17/12/2013
928 Chương 928 Đan Thần - Trùng kích Địa Anh. (2) 17/12/2013
929 Chương 929 Đan Thần - Muốn chơi gái nhưng lại bị liệt dương 17/12/2013
930 Chương 930 Đan Thần - Mua dây buộc mình. (1) 17/12/2013
931 Chương 931 Đan Thần - Mua dây buộc mình. (2) 17/12/2013
932 Chương 932 Đan Thần - Bại tướng dưới tay. (1) 17/12/2013
933 Chương 933 Đan Thần - Bại tướng dưới tay. (2) 17/12/2013
934 Chương 934 Đan Thần - Thần niệm lao lung 17/12/2013
935 Chương 935 Đan Thần - Giẫm bạo. (1) 17/12/2013
936 Chương 936 Đan Thần - Giẫm bạo. (2) 17/12/2013
937 Chương 937 Đan Thần - Chó nhà ai đang sủa 17/12/2013
938 Chương 938 Đan Thần - Nội tình. (1) 17/12/2013
939 Chương 939 Đan Thần - Nội tình. (2) 17/12/2013
940 Chương 940 Đan Thần - Trợ trận. (1) 17/12/2013
941 Chương 941 Đan Thần - Trợ trận. (2) 17/12/2013
942 Chương 942 Đan Thần - Nổ nát Linh Khí. (1) 17/12/2013
943 Chương 943 Đan Thần - Nổ nát Linh Khí. (2) 17/12/2013
944 Chương 944 Đan Thần - Dùng âm hóa lôi. (1) 17/12/2013
945 Chương 945 Đan Thần - Dùng âm hóa lôi. (2) 17/12/2013
946 Chương 946 Đan Thần - Thiêu đốt từng điểm từng điểm 17/12/2013
947 Chương 947 Đan Thần - Cướpđoạt Không gian Nguyên giới. (1) 17/12/2013
948 Chương 948 Đan Thần - Cướp đoạt Không gian Nguyên giới. (2) 17/12/2013
949 Chương 949 Đan Thần - Địa Địa Nhũ Thần Tủy. (1) 17/12/2013
950 Chương 950 Đan Thần - Địa Địa Nhũ Thần Tủy. (2) 17/12/2013
951 Chương 951 Đan Thần - Yêu Hoàng Giao Long 17/12/2013
952 Chương 952 Đan Thần - Tốcđộ. (1) 17/12/2013
953 Chương 953 Đan Thần - Tốcđộ. (2) 17/12/2013
954 Chương 954 Đan Thần - Là hắn. . . Hắn chính là Trình Cung! (1) 17/12/2013
955 Chương 955 Đan Thần - Là hắn. . . Hắn chính là Trình Cung! (2) 17/12/2013
956 Chương 956 Đan Thần - Hách Liên Lam Phượng. (1) 17/12/2013
957 Chương 957 Đan Thần - Hách Liên Lam Phượng. (2) 17/12/2013
958 Chương 958 Đan Thần - Nửa bước Thuần Dương. (1) 17/12/2013
959 Chương 959 Đan Thần - Nửa bước Thuần Dương. (2) 17/12/2013
960 Chương 960 Đan Thần - Đan Thành sát trn 17/12/2013
961 Chương 961 Đan Thần - Chỉ điểm. (1) 17/12/2013
962 Chương 962 Đan Thần - Chỉ điểm. (2) 17/12/2013
963 Chương 963 Đan Thần - Diễn giải. (1) 17/12/2013
964 Chương 964 Đan Thần - Diễn giải. (2) 17/12/2013
965 Chương 965 Đan Thần - Mã thí tâng bốc của Chu Dật Phàm 17/12/2013
966 Chương 966 Đan Thần - Nguy cơ khủng bố. (1) 17/12/2013
967 Chương 967 Đan Thần - Nguy cơ khủng bố. (2) 17/12/2013
968 Chương 968 Đan Thần - Lực lượng rất cườngđại. (1) 17/12/2013
969 Chương 969 Đan Thần - Lực lượng rất cườngđại. (2) 17/12/2013
970 Chương 970 Đan Thần - Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. 17/12/2013
971 Chương 971 Đan Thần - Rời đi. (1) 17/12/2013
972 Chương 972 Đan Thần - Rời đi. (2) 17/12/2013
973 Chương 973 Đan Thần - Luyện chế khỏa đan dược thứ chín. (1) 17/12/2013
974 Chương 974 Đan Thần - Luyện chế khỏa đan dược thứ chín. (2) 17/12/2013
975 Chương 975 Đan Thần - Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh 17/12/2013
976 Chương 976 Đan Thần - Tam giác địa vực hỗn loạn. (1) 17/12/2013
977 Chương 977 Đan Thần - Tam giác địa vực hỗn loạn. (2) 17/12/2013
978 Chương 978 Đan Thần - Đại sự không sợ. (1) 17/12/2013
979 Chương 979 Đan Thần - Đại sự không sợ. (2) 17/12/2013
980 Chương 980 Đan Thần - Đêm trước đại chiến 17/12/2013
981 Chương 981 Đan Thần - Bố cục. (1) 17/12/2013
982 Chương 982 Đan Thần - Bố cục. (2) 17/12/2013
983 Chương 983 Đan Thần - Uy hiếp. (1) 17/12/2013
984 Chương 984 Đan Thần - y hiếp. (2) 17/12/2013
985 Chương 985 Đan Thần - Đạt thành hiệp nghị 17/12/2013
986 Chương 986 Đan Thần - Cánh cửa không gian. (1 ) 17/12/2013
987 Chương 987 Đan Thần - Cánh cửa không gian. (2) 17/12/2013
988 Chương 988 Đan Thần - Thiên Lại Tiên Âm 17/12/2013
989 Chương 989 Đan Thần - Lưu lại một tuyến sinh cơ. (1) 17/12/2013
990 Chương 990 Đan Thần - Lưu lại một tuyến sinh cơ. (2) 17/12/2013
991 Chương 991 Đan Thần - Thiên Bảo Thử thần kỳ. (1) 17/12/2013
992 Chương 992 Đan Thần - Thiên Bảo Thử thần kỳ. (2) 17/12/2013
993 Chương 993 Đan Thần - Biễn biến gây tai họa 17/12/2013
994 Chương 994 Đan Thần - Đọ sức bằng thần niệm. (1) 17/12/2013
995 Chương 995 Đan Thần - Đọ sức bằng thần niệm. (2) 17/12/2013
996 Chương 996 Đan Thần - Đào thoát 17/12/2013
997 Chương 997 Đan Thần - Kết quả hắn phải chết? (1) 17/12/2013
998 Chương 998 Đan Thần - Kết quả hắn phải chết? (2) 17/12/2013
999 Chương 999 Đan Thần - Thôn phệ năng lực tầm bảo. (1) 17/12/2013
1000 Chương 1000 Đan Thần - Thôn phệ năng lực tầm bảo. (2) 17/12/2013
1001 Chương 1001 Đan Thần - Kiếm khí tung hoành 17/12/2013
1002 Chương 1002 Đan Thần - Huyền Thiên Hàn Thiền. (1) 17/12/2013
1003 Chương 1003 Đan Thần - Huyền Thiên Hàn Thiền. (2) 17/12/2013
1004 Chương 1004 Đan Thần - Chương 1004 17/12/2013
1005 Chương 1005 Đan Thần - Liên minh công thủ. (1) 17/12/2013
1006 Chương 1006 Đan Thần - Liên minh công thủ. (2) 17/12/2013
1007 Chương 1007 Đan Thần - Di tích trong tam giác hỗn loạn. (1) 17/12/2013
1008 Chương 1008 Đan Thần - Di tích trong tam giác hỗn loạn. (2) 17/12/2013
1009 Chương 1009 Đan Thần - Sử dụng nguyên tinh tu luyện 17/12/2013
1010 Chương 1010 Đan Thần - Tăng lên vượt cấp. (1) 17/12/2013
1011 Chương 1011 Đan Thần - Tăng lên vượt cấp. (2) 17/12/2013
1012 Chương 1012 Đan Thần - Ba đại cấm kỵ của Lý gia 17/12/2013
1013 Chương 1013 Đan Thần - Một ngón tay ngàn dặm. (1) 17/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dan-than-963.html