Truyện Đại Ma Đầu - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Đại Ma Đầu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Ma Đầu
Bạn đang đọc truyện Đại Ma Đầu của tác giả Tiên Tử Nhiêu Mệnh trên website đọc truyện online. Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế vạn quỷ phiên. Mà lại xem Lôi Động theo một cái vô danh tiểu bối, gia nhập Tà Tông sau, từng bước một theo một người bình thường thiếu niên trưởng thành là kinh thiên đại ma đầu, tung hoành ở thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Ma Đầu - Âm Sát tông (thượng) 16/12/2013
2 Chương 2 Đại Ma Đầu - Âm Sát tông (hạ) 16/12/2013
3 Chương 3 Đại Ma Đầu - Vạn Quỷ lão tổ 16/12/2013
4 Chương 4 Đại Ma Đầu - Dạy dỗ (thượng) 16/12/2013
5 Chương 5 Đại Ma Đầu - Dạy dỗ (hạ) 16/12/2013
6 Chương 6 Đại Ma Đầu - Khí động (thượng) 16/12/2013
7 Chương 7 Đại Ma Đầu - Khí động (hạ) 16/12/2013
8 Chương 8 Đại Ma Đầu - Thăng cấp 16/12/2013
9 Chương 9 Đại Ma Đầu - Kết thù 16/12/2013
10 Chương 10 Đại Ma Đầu - Ngự quỷ quyết (thượng) 16/12/2013
11 Chương 11 Đại Ma Đầu - Ngự quỷ quyết (hạ) 16/12/2013
12 Chương 12 Đại Ma Đầu - Dưỡng Hồn Tháp (thượng) 16/12/2013
13 Chương 13 Đại Ma Đầu - Dưỡng Hồn Tháp (hạ) 16/12/2013
14 Chương 14 Đại Ma Đầu - Bãi tha ma 16/12/2013
15 Chương 15 Đại Ma Đầu - Bắt âm hồn (thượng) 16/12/2013
16 Chương 16 Đại Ma Đầu - Bắt âm hồn (hạ) 16/12/2013
17 Chương 17 Đại Ma Đầu - Dưỡng Hồn Tháp thần bí 16/12/2013
18 Chương 18 Đại Ma Đầu - Dị bảo nghịch thiên (thượng) 16/12/2013
19 Chương 19 Đại Ma Đầu - Dị bảo nghịch thiên (hạ) 16/12/2013
20 Chương 20 Đại Ma Đầu - Huyết tế 16/12/2013
21 Chương 21 Đại Ma Đầu - Đầu tư (thượng) 16/12/2013
22 Chương 22 Đại Ma Đầu - Đầu tư (hạ) 16/12/2013
23 Chương 23 Đại Ma Đầu - Đánh chết yêu thú (thượng) 16/12/2013
24 Chương 24 Đại Ma Đầu - Đánh chết yêu thú (hạ) 16/12/2013
25 Chương 25 Đại Ma Đầu - Bị cướp cùng giết lại 16/12/2013
26 Chương 26 Đại Ma Đầu - Ôm đùi sư tỷ (thượng) 16/12/2013
27 Chương 27 Đại Ma Đầu - Ôm đùi sư tỷ (hạ) 16/12/2013
28 Chương 28 Đại Ma Đầu - Quỷ nô 16/12/2013
29 Chương 29 Đại Ma Đầu - Nịnh nọt (thượng) 16/12/2013
30 Chương 30 Đại Ma Đầu - Nịnh nọt (hạ) 16/12/2013
31 Chương 31 Đại Ma Đầu - Trung phẩm Linh quỷ 16/12/2013
32 Chương 32 Đại Ma Đầu - Dã quỷ tốt 16/12/2013
33 Chương 33 Đại Ma Đầu - Quỷ tốt thăng cấp 16/12/2013
34 Chương 34 Đại Ma Đầu - Quỷ tốt thăng cấp 16/12/2013
35 Chương 35 Đại Ma Đầu - Mị Ảnh 16/12/2013
36 Chương 36 Đại Ma Đầu - Phi hành (thượng) 16/12/2013
37 Chương 37 Đại Ma Đầu - Phi hành (hạ) 16/12/2013
38 Chương 38 Đại Ma Đầu - Phát tiểu tài 16/12/2013
39 Chương 39 Đại Ma Đầu - Đinh Uyển Ngôn (thượng) 16/12/2013
40 Chương 40 Đại Ma Đầu - Đinh Uyển Ngôn (hạ) 16/12/2013
41 Chương 41 Đại Ma Đầu - Tính kế 16/12/2013
42 Chương 42 Đại Ma Đầu - Trận tỷ thí ba năm (thượng) 16/12/2013
43 Chương 43 Đại Ma Đầu - Trận tỷ thí ba năm (hạ) 16/12/2013
44 Chương 44 Đại Ma Đầu - Trận đầu thắng lợi 16/12/2013
45 Chương 45 Đại Ma Đầu - Quyết đấu Chu Minh Hoa (thượng) 16/12/2013
46 Chương 46 Đại Ma Đầu - Quyết đấu Chu Minh Hoa (hạ) 16/12/2013
47 Chương 47 Đại Ma Đầu - Sinh tử chiến 16/12/2013
48 Chương 48 Đại Ma Đầu - Ám ảnh lệ quỷ 16/12/2013
49 Chương 49 Đại Ma Đầu - Ám ảnh lệ quỷ 16/12/2013
50 Chương 50 Đại Ma Đầu - Tâm ngoan thủ lạt 16/12/2013
51 Chương 51 Đại Ma Đầu - Đệ tử thân truyền 16/12/2013
52 Chương 52 Đại Ma Đầu - Đệ tử thân truyền 16/12/2013
53 Chương 53 Đại Ma Đầu - Linh đan 16/12/2013
54 Chương 54 Đại Ma Đầu - Ác Quỷ Chướng 16/12/2013
55 Chương 55 Đại Ma Đầu - Là dê hay là sói? (1) 16/12/2013
56 Chương 56 Đại Ma Đầu - Là dê hay là sói? (hạ) 16/12/2013
57 Chương 57 Đại Ma Đầu - Tiễn ngươi đi chết 16/12/2013
58 Chương 58 Đại Ma Đầu - Dê béo 16/12/2013
59 Chương 59 Đại Ma Đầu - Dê béo 16/12/2013
60 Chương 60 Đại Ma Đầu - Linh quỷ thượng phẩm 16/12/2013
61 Chương 61 Đại Ma Đầu - Linh quỷ thượng phẩm 16/12/2013
62 Chương 62 Đại Ma Đầu - Vạn Quỷ Phiên 16/12/2013
63 Chương 63 Đại Ma Đầu - U Minh Quỷ Trảo 16/12/2013
64 Chương 64 Đại Ma Đầu - U Minh Quỷ Trảo 16/12/2013
65 Chương 65 Đại Ma Đầu - Quỷ Sát, đừng có mặt dày không biết xấu hổ 16/12/2013
66 Chương 66 Đại Ma Đầu - Uy phong của Vạn Quỷ lão tổ 16/12/2013
67 Chương 67 Đại Ma Đầu - Lão tổ bao che khuyết điểm 16/12/2013
68 Chương 68 Đại Ma Đầu - Lão tổ bao che khuyết điểm 16/12/2013
69 Chương 69 Đại Ma Đầu - Tiểu Âm Sát Động 16/12/2013
70 Chương 70 Đại Ma Đầu - Âm Sát đại pháp 16/12/2013
71 Chương 71 Đại Ma Đầu - Âm Sát đại pháp 16/12/2013
72 Chương 72 Đại Ma Đầu - Tiêu thụ mỹ ân nhân 16/12/2013
73 Chương 73 Đại Ma Đầu - Người anh em tốt 16/12/2013
74 Chương 74 Đại Ma Đầu - Người anh em tốt 16/12/2013
75 Chương 75 Đại Ma Đầu - Thú Hồn Phù 16/12/2013
76 Chương 76 Đại Ma Đầu - Nguy cơ không còn cảm giác lái 16/12/2013
77 Chương 77 Đại Ma Đầu - Nguy cơ không còn cảm giác lái 16/12/2013
78 Chương 78 Đại Ma Đầu - Thượng phẩm quỷ tốt 16/12/2013
79 Chương 79 Đại Ma Đầu - Tế luyện Vạn Quỷ Phiên 16/12/2013
80 Chương 80 Đại Ma Đầu - Phệ Hồn Ảnh Hổ 16/12/2013
81 Chương 81 Đại Ma Đầu - Phệ Hồn Ảnh Hổ 16/12/2013
82 Chương 82 Đại Ma Đầu - U Lam Bạo Vũ 16/12/2013
83 Chương 83 Đại Ma Đầu - Huyết Độn Thuật 16/12/2013
84 Chương 84 Đại Ma Đầu - Tiên Thiên yêu thú 16/12/2013
85 Chương 85 Đại Ma Đầu - Tiên Thiên yêu thú 16/12/2013
86 Chương 86 Đại Ma Đầu - Đạo sinh tồn của tiểu nhân vật 16/12/2013
87 Chương 87 Đại Ma Đầu - Ác nhân cáo trạng trước 16/12/2013
88 Chương 88 Đại Ma Đầu - Quỷ Vương Chu 16/12/2013
89 Chương 89 Đại Ma Đầu - Đại náo Khô Cốt Phong (thượng) 16/12/2013
90 Chương 90 Đại Ma Đầu - Đại náo Khô Cốt Phong (hạ) 16/12/2013
91 Chương 91 Đại Ma Đầu - Minh Hà Đồ 16/12/2013
92 Chương 92 Đại Ma Đầu - Đối chọi gay gắt 16/12/2013
93 Chương 93 Đại Ma Đầu - Nằm cũng phát tài 16/12/2013
95 Chương 95 Đại Ma Đầu - Chu Tước Kính 16/12/2013
96 Chương 96 Đại Ma Đầu - Tấn chức và chuẩn bị chiến tranh 16/12/2013
98 Chương 98 Đại Ma Đầu - Dã tâm của Vạn Quỷ 16/12/2013
99 Chương 99 Đại Ma Đầu - Tả thủ Thánh Ma 16/12/2013
100 Chương 100 Đại Ma Đầu - Nội tình tông phái 16/12/2013
102 Chương 102 Đại Ma Đầu - Phố đấu giá 16/12/2013
103 Chương 103 Đại Ma Đầu - Ai bá đạo hơn 16/12/2013
104 Chương 104 Đại Ma Đầu - Đông Phương Phức 16/12/2013
106 Chương 106 Đại Ma Đầu - Âm Sát song anh 16/12/2013
107 Chương 107 Đại Ma Đầu - Trúc Cơ Đan 16/12/2013
108 Chương 108 Đại Ma Đầu - Dạ yêu đào hoa đàm 16/12/2013
109 Chương 109 Đại Ma Đầu - Yêu nữ 16/12/2013
111 Chương 111 Đại Ma Đầu - Thập niên Đại Bỉ 16/12/2013
112 Chương 112 Đại Ma Đầu - Diễm Ma 16/12/2013
114 Chương 114 Đại Ma Đầu - Ác ký 16/12/2013
115 Chương 115 Đại Ma Đầu - Trọng chú 16/12/2013
116 Chương 116 Đại Ma Đầu - Tử chiến 16/12/2013
117 Chương 117 Đại Ma Đầu - Tịch Diệt pháp luân 16/12/2013
119 Chương 119 Đại Ma Đầu - Ma hóa 16/12/2013
120 Chương 120 Đại Ma Đầu - Giảo hoạt 16/12/2013
121 Chương 121 Đại Ma Đầu - Thắng 16/12/2013
122 Chương 122 Đại Ma Đầu - Vận khí ở nơi nào? 16/12/2013
123 Chương 123 Đại Ma Đầu - Vận khí ở nơi nào? 16/12/2013
124 Chương 124 Đại Ma Đầu - Rốt cuộc có chút vận khí 16/12/2013
125 Chương 125 Đại Ma Đầu - Hạ thủ lưu tình 16/12/2013
126 Chương 126 Đại Ma Đầu - Bắt đầu phiên giao dịch 16/12/2013
127 Chương 127 Đại Ma Đầu - Bắt đầu phiên giao dịch 16/12/2013
128 Chương 128 Đại Ma Đầu - Song Anh kiêu ngạo 16/12/2013
129 Chương 129 Đại Ma Đầu - Thiên Ma Đại Pháp 16/12/2013
130 Chương 130 Đại Ma Đầu - Lão tổ tông (thượng) 16/12/2013
131 Chương 131 Đại Ma Đầu - Lão tổ tông (hạ) 16/12/2013
132 Chương 132 Đại Ma Đầu - Không ngừng đi tới thắng lợi 16/12/2013
133 Chương 133 Đại Ma Đầu - Đường về 16/12/2013
134 Chương 134 Đại Ma Đầu - Bách Tiết Ngô Công 16/12/2013
135 Chương 135 Đại Ma Đầu - Bách Tiết Ngô Công 16/12/2013
136 Chương 136 Đại Ma Đầu - Ngô Công Quả đằng mạn 16/12/2013
137 Chương 137 Đại Ma Đầu - Vưu vật hung hiểm 16/12/2013
138 Chương 138 Đại Ma Đầu - Ngược lại 16/12/2013
139 Chương 139 Đại Ma Đầu - Ngược lại 16/12/2013
140 Chương 140 Đại Ma Đầu - Thiên Ma 16/12/2013
141 Chương 141 Đại Ma Đầu - Hồn Châu 16/12/2013
142 Chương 142 Đại Ma Đầu - Thật càn rỡ (thượng) 16/12/2013
143 Chương 143 Đại Ma Đầu - Thật càn rỡ (hạ) 16/12/2013
144 Chương 144 Đại Ma Đầu - Lực lượng đồng môn 16/12/2013
145 Chương 145 Đại Ma Đầu - Lệnh Triệu Tập Vạn Quỷ 16/12/2013
146 Chương 146 Đại Ma Đầu - Tàn sát hắn (thượng) 16/12/2013
147 Chương 147 Đại Ma Đầu - Tàn sát hắn (hạ) 16/12/2013
148 Chương 148 Đại Ma Đầu - Đồ sát 16/12/2013
149 Chương 149 Đại Ma Đầu - Ngươi muốn chết 16/12/2013
150 Chương 150 Đại Ma Đầu - Trong Vạn Quỷ Phiên có thêm một chủ hồn (thượng) 16/12/2013
151 Chương 151 Đại Ma Đầu - Trong Vạn Quỷ Phiên có thêm một chủ hồn (hạ) 16/12/2013
152 Chương 152 Đại Ma Đầu - Phân phối lợi ích 16/12/2013
153 Chương 153 Đại Ma Đầu - Khát vọng trở nên mạnh mẽ 16/12/2013
154 Chương 154 Đại Ma Đầu - Bế sinh tử quan (thượng) 16/12/2013
155 Chương 155 Đại Ma Đầu - Bế sinh tử quan (hạ) 16/12/2013
156 Chương 156 Đại Ma Đầu - Tấn chức Trúc Cơ 16/12/2013
157 Chương 157 Đại Ma Đầu - Giáo tập 16/12/2013
158 Chương 158 Đại Ma Đầu - Bất diệt Nguyên Anh 16/12/2013
159 Chương 159 Đại Ma Đầu - Bất diệt Nguyên Anh 16/12/2013
160 Chương 160 Đại Ma Đầu - Bái sư 16/12/2013
161 Chương 161 Đại Ma Đầu - Cô nhai 16/12/2013
162 Chương 162 Đại Ma Đầu - Nếu ngươi chết, ta cũng không sống một mình (thượng) 16/12/2013
163 Chương 163 Đại Ma Đầu - Nếu ngươi chết, ta cũng không sống một mình (hạ) 16/12/2013
164 Chương 164 Đại Ma Đầu - Tứ hải bát phương, tụ tập về đây 16/12/2013
165 Chương 165 Đại Ma Đầu - Người tiếp khách 16/12/2013
166 Chương 166 Đại Ma Đầu - Chấn nhiếp (thượng) 16/12/2013
167 Chương 167 Đại Ma Đầu - Chấn nhiếp (hạ) 16/12/2013
168 Chương 168 Đại Ma Đầu - Thiên Ma 16/12/2013
169 Chương 169 Đại Ma Đầu - Lễ mừng phong ba (thượng) 16/12/2013
170 Chương 170 Đại Ma Đầu - Lễ mừng phong ba (hạ) 16/12/2013
171 Chương 171 Đại Ma Đầu - Vạn ma lai triều 16/12/2013
172 Chương 172 Đại Ma Đầu - Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (thượng) 16/12/2013
173 Chương 173 Đại Ma Đầu - Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (hạ) 16/12/2013
174 Chương 174 Đại Ma Đầu - Xá Nữ Tiêu Hồn đại pháp 16/12/2013
175 Chương 175 Đại Ma Đầu - Đá mài đao mà thôi (thượng) 16/12/2013
176 Chương 176 Đại Ma Đầu - Đá mài đao mà thôi (hạ) 16/12/2013
177 Chương 177 Đại Ma Đầu - Nói cái gì tu tiên? Nói cái gì nghịch thiên? 16/12/2013
178 Chương 178 Đại Ma Đầu - Sưu hồn thuật 16/12/2013
179 Chương 179 Đại Ma Đầu - Sưu hồn thuật 16/12/2013
180 Chương 180 Đại Ma Đầu - Thu hoạch (thượng) 16/12/2013
181 Chương 181 Đại Ma Đầu - Thu hoạch (hạ) 16/12/2013
182 Chương 182 Đại Ma Đầu - Đế Ma Chủng 16/12/2013
183 Chương 183 Đại Ma Đầu - Ma Đế Biến (thượng) 16/12/2013
184 Chương 184 Đại Ma Đầu - Ma Đế Biến (hạ) 16/12/2013
185 Chương 185 Đại Ma Đầu - Thượng phẩm linh khí (thượng) 16/12/2013
186 Chương 186 Đại Ma Đầu - Thượng phẩm linh khí (hạ) 16/12/2013
187 Chương 187 Đại Ma Đầu - Thuê sát thủ 16/12/2013
188 Chương 188 Đại Ma Đầu - Hắc Long Kỳ (thượng) 16/12/2013
189 Chương 189 Đại Ma Đầu - Hắc Long Kỳ (hạ) 16/12/2013
190 Chương 190 Đại Ma Đầu - Toàn lực ứng phó 16/12/2013
191 Chương 191 Đại Ma Đầu - Thiên Đạo Minh 16/12/2013
192 Chương 192 Đại Ma Đầu - Thiên Đạo Minh 16/12/2013
193 Chương 193 Đại Ma Đầu - Chiến tăng Kim Cương Tự 16/12/2013
194 Chương 194 Đại Ma Đầu - Chiến tăng Kim Cương Tự 16/12/2013
195 Chương 195 Đại Ma Đầu - Bát đại đỉnh cấp tông phái 16/12/2013
196 Chương 196 Đại Ma Đầu - Âm Dương Hợp Hoan Tông 16/12/2013
197 Chương 197 Đại Ma Đầu - Âm Dương Hợp Hoan Tông 16/12/2013
198 Chương 198 Đại Ma Đầu - Đạm Đài Băng Vân 16/12/2013
199 Chương 199 Đại Ma Đầu - Đạm Đài Băng Vân 16/12/2013
200 Chương 200 Đại Ma Đầu - Tẩy Tâm Quả 16/12/2013
201 Chương 201 Đại Ma Đầu - Lôi mỗ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát (thượng) 16/12/2013
202 Chương 202 Đại Ma Đầu - Lôi mỗ, sẽ chờ ngươi tới tàn sát (hạ) 16/12/2013
203 Chương 203 Đại Ma Đầu - Hàn Băng Cự Hùng 16/12/2013
204 Chương 204 Đại Ma Đầu - Hắc tháp của Tâm Ma Điện (thượng) 16/12/2013
205 Chương 205 Đại Ma Đầu - Hắc tháp của Tâm Ma Điện (hạ) 16/12/2013
206 Chương 206 Đại Ma Đầu - Thu hoạch liên tục (thượng) 16/12/2013
207 Chương 207 Đại Ma Đầu - Thu hoạch liên tục (hạ) 16/12/2013
208 Chương 208 Đại Ma Đầu - Gian ngoan mất linh 16/12/2013
209 Chương 209 Đại Ma Đầu - Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô đại pháp (thượng) 16/12/2013
210 Chương 210 Đại Ma Đầu - Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô đại pháp (hạ) 16/12/2013
211 Chương 211 Đại Ma Đầu - Hồn luyện dung hợp chi thuật (thượng) 16/12/2013
212 Chương 212 Đại Ma Đầu - Hồn luyện dung hợp chi thuật (hạ) 16/12/2013
213 Chương 213 Đại Ma Đầu - Tầm Lang Quy 16/12/2013
214 Chương 214 Đại Ma Đầu - Giao phong (thượng) 16/12/2013
215 Chương 215 Đại Ma Đầu - Giao phong (hạ) 16/12/2013
216 Chương 216 Đại Ma Đầu - Hỏa diễm cự nhân 16/12/2013
217 Chương 217 Đại Ma Đầu - Chúc mừng tấn cấp (thượng) 16/12/2013
218 Chương 218 Đại Ma Đầu - Chúc mừng tấn cấp (hạ) 16/12/2013
219 Chương 219 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Hồng Liên 16/12/2013
220 Chương 220 Đại Ma Đầu - Lưỡng bại câu thương (thượng) 16/12/2013
221 Chương 221 Đại Ma Đầu - Lưỡng bại câu thương (hạ) 16/12/2013
222 Chương 222 Đại Ma Đầu - Thanh Liên kiếm khúc 16/12/2013
223 Chương 223 Đại Ma Đầu - Lôi Động, ta nhớ kỹ ngươi rồi 16/12/2013
224 Chương 224 Đại Ma Đầu - Lôi Động, ta nhớ kỹ ngươi rồi 16/12/2013
225 Chương 225 Đại Ma Đầu - Nhu Sát Phi Phong 16/12/2013
226 Chương 226 Đại Ma Đầu - Nhu Sát Phi Phong 16/12/2013
227 Chương 227 Đại Ma Đầu - Minh vực 16/12/2013
228 Chương 228 Đại Ma Đầu - Lệ Hồn Thiên Ma Ngục tông 16/12/2013
229 Chương 229 Đại Ma Đầu - Lệ Hồn Thiên Ma Ngục tông 16/12/2013
230 Chương 230 Đại Ma Đầu - Giết ai? (thượng) 16/12/2013
231 Chương 231 Đại Ma Đầu - Giết ai? (hạ) 16/12/2013
232 Chương 232 Đại Ma Đầu - Tiêu Dao Đạo 16/12/2013
233 Chương 233 Đại Ma Đầu - Đấu trí, đấu dũng 16/12/2013
234 Chương 234 Đại Ma Đầu - Đấu trí, đấu dũng 16/12/2013
235 Chương 235 Đại Ma Đầu - Ngươi đã nói là quyết một trận thắng bại mà 16/12/2013
236 Chương 236 Đại Ma Đầu - Hắc Long phát uy 16/12/2013
237 Chương 237 Đại Ma Đầu - Hắc Long phát uy 16/12/2013
238 Chương 238 Đại Ma Đầu - Cứng đối cứng 16/12/2013
239 Chương 239 Đại Ma Đầu - Quả Lôi Sát đạn cuối cùng 16/12/2013
240 Chương 240 Đại Ma Đầu - Quả Lôi Sát đạn cuối cùng 16/12/2013
241 Chương 241 Đại Ma Đầu - Không có thói quen thả hổ về rừng 16/12/2013
242 Chương 242 Đại Ma Đầu - Không có thói quen thả hổ về rừng 16/12/2013
243 Chương 243 Đại Ma Đầu - Ly khai Tâm Ma Điện 16/12/2013
244 Chương 244 Đại Ma Đầu - Đại thu hoạch 16/12/2013
245 Chương 245 Đại Ma Đầu - Đại thu hoạch 16/12/2013
246 Chương 246 Đại Ma Đầu - Làm sao để mạnh hơn 16/12/2013
247 Chương 247 Đại Ma Đầu - Cực phẩm linh khí 16/12/2013
248 Chương 248 Đại Ma Đầu - Cực phẩm linh khí 16/12/2013
249 Chương 249 Đại Ma Đầu - Kẻ nghấp nghé giết không tha 16/12/2013
250 Chương 250 Đại Ma Đầu - Kẻ nghấp nghé giết không tha 16/12/2013
251 Chương 251 Đại Ma Đầu - Phản sát chi kế 16/12/2013
252 Chương 252 Đại Ma Đầu - Thâm sơn tiểu cốc 16/12/2013
254 Chương 254 Đại Ma Đầu - Công hiệu của linh trà 16/12/2013
255 Chương 255 Đại Ma Đầu - Hoài bích có tội 16/12/2013
257 Chương 257 Đại Ma Đầu - Tế luyện Ác Quỷ Chướng 16/12/2013
259 Chương 259 Đại Ma Đầu - Rơi vào ma chưởng 16/12/2013
261 Chương 261 Đại Ma Đầu - Tấn chức Trúc Cơ trung kỳ 16/12/2013
262 Chương 262 Đại Ma Đầu - Thực lực đại tăng 16/12/2013
264 Chương 264 Đại Ma Đầu - Tế luyện thượng phẩm linh quỷ 16/12/2013
265 Chương 265 Đại Ma Đầu - Kế hoạch linh quỷ 16/12/2013
267 Chương 267 Đại Ma Đầu - Gặp lại Thích Phỉ Phỉ 16/12/2013
269 Chương 269 Đại Ma Đầu - Linh thạch cũng có thể đập chết người 16/12/2013
271 Chương 271 Đại Ma Đầu - Tu luyện 16/12/2013
273 Chương 273 Đại Ma Đầu - Thiên Ma cung Hoàng Phủ Sách 16/12/2013
275 Chương 275 Đại Ma Đầu - Bá vương ngạnh thương cung (thượng) 16/12/2013
276 Chương 276 Đại Ma Đầu - Bá vương ngạnh thương cung (hạ) 16/12/2013
277 Chương 277 Đại Ma Đầu - Lôi Động lên sân khấu (thượng) 16/12/2013
278 Chương 278 Đại Ma Đầu - Lôi Động lên sân khấu (hạ) 16/12/2013
279 Chương 279 Đại Ma Đầu - Đôi sư đồ xảo trá 16/12/2013
280 Chương 280 Đại Ma Đầu - Đôi sư đồ xảo trá 16/12/2013
281 Chương 281 Đại Ma Đầu - Hoàng Phủ Sách quyết đấu Lôi Động 16/12/2013
282 Chương 282 Đại Ma Đầu - Hoàng Phủ Sách quyết đấu Lôi Động 16/12/2013
283 Chương 283 Đại Ma Đầu - Huyết thần đao 16/12/2013
284 Chương 284 Đại Ma Đầu - Huyết thần đao 16/12/2013
285 Chương 285 Đại Ma Đầu - Người thắng làm vua 16/12/2013
286 Chương 286 Đại Ma Đầu - Cầu hôn 16/12/2013
287 Chương 287 Đại Ma Đầu - Cầu hôn 16/12/2013
288 Chương 288 Đại Ma Đầu - Trước hôn nhân 16/12/2013
289 Chương 289 Đại Ma Đầu - Trước hôn nhân 16/12/2013
290 Chương 290 Đại Ma Đầu - Tỷ ưa thích cái giọng này 16/12/2013
291 Chương 291 Đại Ma Đầu - Tỷ ưa thích cái giọng này 16/12/2013
292 Chương 292 Đại Ma Đầu - Ba cửa ải 16/12/2013
293 Chương 293 Đại Ma Đầu - Ba cửa ải 16/12/2013
294 Chương 294 Đại Ma Đầu - Suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai 16/12/2013
295 Chương 295 Đại Ma Đầu - Suy nghĩ kế hoạch và phát triển trong tương lai 16/12/2013
296 Chương 296 Đại Ma Đầu - Kế hoạch kiếm tiền lâu dài 16/12/2013
297 Chương 297 Đại Ma Đầu - Kế hoạch kiếm tiền lâu dài 16/12/2013
298 Chương 298 Đại Ma Đầu - Cửa hàng đan dược 16/12/2013
299 Chương 299 Đại Ma Đầu - Giá trị bối cảnh thân phận 16/12/2013
300 Chương 300 Đại Ma Đầu - Giá trị bối cảnh thân phận 16/12/2013
301 Chương 301 Đại Ma Đầu - Chương gia (thượng) 16/12/2013
302 Chương 302 Đại Ma Đầu - Chương gia (hạ) 16/12/2013
303 Chương 303 Đại Ma Đầu - Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (thượng) 16/12/2013
304 Chương 304 Đại Ma Đầu - Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (hạ) 16/12/2013
305 Chương 305 Đại Ma Đầu - Linh điền (thượng) 16/12/2013
306 Chương 306 Đại Ma Đầu - Linh điền (hạ) 16/12/2013
307 Chương 307 Đại Ma Đầu - Hắc Long Phì 16/12/2013
308 Chương 308 Đại Ma Đầu - Sư đồ chính thức (thượng) 16/12/2013
309 Chương 309 Đại Ma Đầu - Sư đồ chính thức (hạ) 16/12/2013
310 Chương 310 Đại Ma Đầu - Chiến đường (thượng) 16/12/2013
311 Chương 311 Đại Ma Đầu - Chiến đường (hạ) 16/12/2013
312 Chương 312 Đại Ma Đầu - U Minh Đại Pháp đấu U Minh Đại Pháp (thượng) 16/12/2013
313 Chương 313 Đại Ma Đầu - U Minh Đại Pháp đấu U Minh Đại Pháp (hạ) 16/12/2013
314 Chương 314 Đại Ma Đầu - Triệu hồi (thượng) 16/12/2013
315 Chương 315 Đại Ma Đầu - Triệu hồi (hạ) 16/12/2013
316 Chương 316 Đại Ma Đầu - Nhiệm vụ của Chiến Đường 16/12/2013
317 Chương 317 Đại Ma Đầu - Thuyền chiến và cơ quan thuật (thượng) 16/12/2013
318 Chương 318 Đại Ma Đầu - Thuyền chiến và cơ quan thuật (hạ) 16/12/2013
319 Chương 319 Đại Ma Đầu - U Minh Cửu Hào (thượng) 16/12/2013
320 Chương 320 Đại Ma Đầu - U Minh Cửu Hào (hạ) 16/12/2013
321 Chương 321 Đại Ma Đầu - Săn thú trong biển sâu 16/12/2013
323 Chương 323 Đại Ma Đầu - Trảm thảo trừ căn 16/12/2013
324 Chương 324 Đại Ma Đầu - Trảm thảo trừ căn 16/12/2013
325 Chương 325 Đại Ma Đầu - Có chút thu hoạch 16/12/2013
326 Chương 326 Đại Ma Đầu - Hải Phách Vương và Minh Hỏa chủ pháo 16/12/2013
327 Chương 327 Đại Ma Đầu - Hải Phách Vương và Minh Hỏa chủ pháo 16/12/2013
328 Chương 328 Đại Ma Đầu - Cực phẩm Ác Quỷ Chướng 16/12/2013
329 Chương 329 Đại Ma Đầu - Cực phẩm Ác Quỷ Chướng 16/12/2013
330 Chương 330 Đại Ma Đầu - Đảo nam bảy mươi sáu 16/12/2013
331 Chương 331 Đại Ma Đầu - Phong vân gợn sóng 16/12/2013
332 Chương 332 Đại Ma Đầu - Phong vân gợn sóng 16/12/2013
333 Chương 333 Đại Ma Đầu - Thủ đoạn lôi đình 16/12/2013
334 Chương 334 Đại Ma Đầu - Thủ đoạn lôi đình 16/12/2013
335 Chương 335 Đại Ma Đầu - Lệnh tổng động viên chiến tranh 16/12/2013
336 Chương 336 Đại Ma Đầu - Lệnh tổng động viên chiến tranh 16/12/2013
337 Chương 337 Đại Ma Đầu - Tập sát 16/12/2013
338 Chương 338 Đại Ma Đầu - Tập sát 16/12/2013
339 Chương 339 Đại Ma Đầu - Chiến lợi phẩm 16/12/2013
340 Chương 340 Đại Ma Đầu - Đường chủ Chiến Đường (thượng) 16/12/2013
341 Chương 341 Đại Ma Đầu - Đường chủ Chiến Đường. (2) 16/12/2013
342 Chương 342 Đại Ma Đầu - Bảo bối chạy trốn. (1) 16/12/2013
343 Chương 343 Đại Ma Đầu - Bảo bối chạy trốn. (2) 16/12/2013
344 Chương 344 Đại Ma Đầu - Nếu ngài không ngại vậy thì sử dụng Huyết Độn Thuật xem? (1) 16/12/2013
345 Chương 345 Đại Ma Đầu - Nếu ngài không ngại vậy thì sử dụng Huyết Độn Thuật xem? (2) 16/12/2013
346 Chương 346 Đại Ma Đầu - Tu La Chi Dực 16/12/2013
347 Chương 347 Đại Ma Đầu - Đại tông sư luyện khí (thượng) 16/12/2013
348 Chương 348 Đại Ma Đầu - Đại tông sư luyện khí (hạ) 16/12/2013
349 Chương 349 Đại Ma Đầu - Khiêu chiến Kim Đan (thượng) 16/12/2013
350 Chương 350 Đại Ma Đầu - Khiêu chiến Kim Đan (hạ) 16/12/2013
351 Chương 351 Đại Ma Đầu - Tiểu tử này rất biến thái (thượng) 16/12/2013
352 Chương 352 Đại Ma Đầu - Tiểu tử này rất biến thái (hạ) 16/12/2013
353 Chương 353 Đại Ma Đầu - Cánh của Tu La Vương (thượng) 16/12/2013
354 Chương 354 Đại Ma Đầu - Cánh của Tu La Vương (hạ) 16/12/2013
355 Chương 355 Đại Ma Đầu - Luyện khí (thượng) 16/12/2013
356 Chương 356 Đại Ma Đầu - Luyện khí (hạ) 16/12/2013
357 Chương 357 Đại Ma Đầu - Tia chớp (thượng) 16/12/2013
358 Chương 358 Đại Ma Đầu - Tia chớp (hạ) 16/12/2013
359 Chương 359 Đại Ma Đầu - Cự thú trong biển (thượng) 16/12/2013
360 Chương 360 Đại Ma Đầu - Cự thú trong biển (hạ) 16/12/2013
361 Chương 361 Đại Ma Đầu - Quỷ Tu La 16/12/2013
362 Chương 362 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Viêm Long 16/12/2013
363 Chương 363 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Viêm Long 16/12/2013
364 Chương 364 Đại Ma Đầu - Truy đuổi trong biển sâu 16/12/2013
365 Chương 365 Đại Ma Đầu - Truy đuổi trong biển sâu 16/12/2013
366 Chương 366 Đại Ma Đầu - Dạ Xoa 16/12/2013
367 Chương 367 Đại Ma Đầu - Dạ Xoa 16/12/2013
368 Chương 368 Đại Ma Đầu - Cơn giận của Hải Thần 16/12/2013
369 Chương 369 Đại Ma Đầu - Cơn giận của Hải Thần 16/12/2013
370 Chương 370 Đại Ma Đầu - Dạ Xoa Vương 16/12/2013
371 Chương 371 Đại Ma Đầu - Cực phẩm linh thạch 16/12/2013
372 Chương 372 Đại Ma Đầu - Cực phẩm linh thạch 16/12/2013
373 Chương 373 Đại Ma Đầu - Tuyệt xử phùng sanh 16/12/2013
374 Chương 374 Đại Ma Đầu - Tuyệt xử phùng sanh 16/12/2013
375 Chương 375 Đại Ma Đầu - May mắn còn sống 16/12/2013
376 Chương 376 Đại Ma Đầu - May mắn còn sống 16/12/2013
377 Chương 377 Đại Ma Đầu - Kim Linh Ngư 16/12/2013
378 Chương 378 Đại Ma Đầu - Kim Linh Ngư 16/12/2013
379 Chương 379 Đại Ma Đầu - Quần đảo Hỗn Loạn 16/12/2013
380 Chương 380 Đại Ma Đầu - Quần đảo Hỗn Loạn 16/12/2013
381 Chương 381 Đại Ma Đầu - Sưu hồn 16/12/2013
382 Chương 382 Đại Ma Đầu - Trúc Cơ kỳ tầng thứ tám và Quỷ tướng 16/12/2013
383 Chương 383 Đại Ma Đầu - Trúc Cơ kỳ tầng thứ tám và Quỷ tướng 16/12/2013
384 Chương 384 Đại Ma Đầu - Một lưới bắt hết 16/12/2013
385 Chương 385 Đại Ma Đầu - Một lưới bắt hết 16/12/2013
386 Chương 386 Đại Ma Đầu - Yếu là một loại sai lầm 16/12/2013
387 Chương 387 Đại Ma Đầu - Yếu là một loại sai lầm 16/12/2013
388 Chương 388 Đại Ma Đầu - Thương Lan Đảo 16/12/2013
389 Chương 389 Đại Ma Đầu - Thương Lan Đảo 16/12/2013
390 Chương 390 Đại Ma Đầu - Suy ngẫm về U Minh Đại Pháp 16/12/2013
391 Chương 391 Đại Ma Đầu - Châm kíp nổ (thượng) 16/12/2013
392 Chương 392 Đại Ma Đầu - Châm kíp nổ (hạ) 16/12/2013
393 Chương 393 Đại Ma Đầu - Vô Tận hải vực (thượng) 16/12/2013
394 Chương 394 Đại Ma Đầu - Vô Tận hải vực (hạ) 16/12/2013
395 Chương 395 Đại Ma Đầu - Đao Thu Long (thượng) 16/12/2013
396 Chương 396 Đại Ma Đầu - Đao Thu Long (hạ) 16/12/2013
397 Chương 397 Đại Ma Đầu - Huyết Liêm màu đỏ tươi (thượng) 16/12/2013
398 Chương 398 Đại Ma Đầu - Huyết Liêm màu đỏ tươi (hạ) 16/12/2013
399 Chương 399 Đại Ma Đầu - Cho nên bọn hắn chết chắc rồi 16/12/2013
400 Chương 400 Đại Ma Đầu - Miểu sát (thượng) 16/12/2013
401 Chương 401 Đại Ma Đầu - Miểu sát (hạ) 16/12/2013
402 Chương 402 Đại Ma Đầu - Toàn thắng (thượng) 16/12/2013
403 Chương 403 Đại Ma Đầu - Toàn thắng (hạ) 16/12/2013
404 Chương 404 Đại Ma Đầu - Kế hoạch chế tạo Kim Đan (thượng) 16/12/2013
405 Chương 405 Đại Ma Đầu - Kế hoạch chế tạo Kim Đan (hạ) 16/12/2013
406 Chương 406 Đại Ma Đầu - Đăng Thiên Đan 16/12/2013
407 Chương 407 Đại Ma Đầu - Trùng kích Kim Đan (thượng) 16/12/2013
408 Chương 408 Đại Ma Đầu - Trùng kích Kim Đan (hạ) 16/12/2013
409 Chương 409 Đại Ma Đầu - Phương thức tu luyện biến thái 16/12/2013
410 Chương 410 Đại Ma Đầu - Kim Đan đại đạo (thượng) 16/12/2013
411 Chương 411 Đại Ma Đầu - Kim Đan đại đạo (hạ) 16/12/2013
412 Chương 412 Đại Ma Đầu - Bạo Kích Quỷ Tướng 16/12/2013
413 Chương 413 Đại Ma Đầu - Long Quy (thượng) 16/12/2013
414 Chương 414 Đại Ma Đầu - Long Quy (hạ) 16/12/2013
415 Chương 415 Đại Ma Đầu - Thâm hải cụ phong 16/12/2013
416 Chương 416 Đại Ma Đầu - Giết Kim Đan (thượng) 16/12/2013
417 Chương 417 Đại Ma Đầu - Giết Kim Đan (hạ) 16/12/2013
418 Chương 418 Đại Ma Đầu - Tính kế 16/12/2013
419 Chương 419 Đại Ma Đầu - Kim Đan vẫn lạc (thượng) 16/12/2013
420 Chương 420 Đại Ma Đầu - Kim Đan vẫn lạc (hạ) 16/12/2013
421 Chương 421 Đại Ma Đầu - Đại phát tài (thượng) 16/12/2013
422 Chương 422 Đại Ma Đầu - Đại phát tài (hạ) 16/12/2013
423 Chương 423 Đại Ma Đầu - Song Anh xuất sơn 16/12/2013
424 Chương 424 Đại Ma Đầu - Trúc Cơ hậu kỳ (thượng) 16/12/2013
425 Chương 425 Đại Ma Đầu - Trúc Cơ hậu kỳ (hạ) 16/12/2013
426 Chương 426 Đại Ma Đầu - Kế hoạch về nhà 16/12/2013
427 Chương 427 Đại Ma Đầu - Chiêu mộ thuộc hạ (thượng) 16/12/2013
428 Chương 428 Đại Ma Đầu - Chiêu mộ thuộc hạ (hạ) 16/12/2013
429 Chương 429 Đại Ma Đầu - Bạch Cốt Ma Quân (thượng) 16/12/2013
430 Chương 430 Đại Ma Đầu - Bạch Cốt Ma Quân (hạ) 16/12/2013
431 Chương 431 Đại Ma Đầu - Ngũ quỷ phát uy 16/12/2013
432 Chương 432 Đại Ma Đầu - Quỷ cổ (thượng) 16/12/2013
433 Chương 433 Đại Ma Đầu - Quỷ cổ (hạ) 16/12/2013
434 Chương 434 Đại Ma Đầu - Tạm thời kết minh 16/12/2013
435 Chương 435 Đại Ma Đầu - Hắc Thiết Tháp quy thuận (thượng) 16/12/2013
436 Chương 436 Đại Ma Đầu - Hắc Thiết Tháp quy thuận (hạ) 16/12/2013
437 Chương 437 Đại Ma Đầu - Sâm La Quỷ Vực 16/12/2013
438 Chương 438 Đại Ma Đầu - Cực phẩm linh quỷ (thượng) 16/12/2013
439 Chương 439 Đại Ma Đầu - Cực phẩm linh quỷ (hạ) 16/12/2013
440 Chương 440 Đại Ma Đầu - Thiên Hồn đại pháp (thượng) 16/12/2013
441 Chương 441 Đại Ma Đầu - Thiên Hồn đại pháp. (2) 16/12/2013
442 Chương 442 Đại Ma Đầu - Sáng lập ngự quỷ. 16/12/2013
443 Chương 443 Đại Ma Đầu - Nguy cơ (thượng) 16/12/2013
444 Chương 444 Đại Ma Đầu - Nguy cơ (hạ) 16/12/2013
445 Chương 445 Đại Ma Đầu - Bạch Cốt thiếu quân 16/12/2013
446 Chương 446 Đại Ma Đầu - Tiểu tử, ngươi nói rất tốt, solo đi (thượng) 16/12/2013
447 Chương 447 Đại Ma Đầu - Tiểu tử, ngươi nói rất tốt, solo đi (hạ) 16/12/2013
448 Chương 448 Đại Ma Đầu - Phản sát 16/12/2013
449 Chương 449 Đại Ma Đầu - Toàn thắng (thượng) 16/12/2013
450 Chương 450 Đại Ma Đầu - Toàn thắng (hạ) 16/12/2013
451 Chương 451 Đại Ma Đầu - Bắc Tắc Khẩu (thượng) 16/12/2013
452 Chương 452 Đại Ma Đầu - Bắc Tắc Khẩu (hạ) 16/12/2013
453 Chương 453 Đại Ma Đầu - Trùng triều 16/12/2013
454 Chương 454 Đại Ma Đầu - Thánh nữ Man tộc (thượng) 16/12/2013
455 Chương 455 Đại Ma Đầu - Thánh nữ Man tộc (hạ) 16/12/2013
456 Chương 456 Đại Ma Đầu - Bạch Cốt lão ma 16/12/2013
457 Chương 457 Đại Ma Đầu - Uy hiếp (thượng) 16/12/2013
458 Chương 458 Đại Ma Đầu - Uy hiếp (hạ) 16/12/2013
459 Chương 459 Đại Ma Đầu - Bỏ chạy 16/12/2013
460 Chương 460 Đại Ma Đầu - Bẫy rập (thượng) 16/12/2013
461 Chương 461 Đại Ma Đầu - Bẫy rập (hạ) 16/12/2013
462 Chương 462 Đại Ma Đầu - Phong phạm Ma Quân 16/12/2013
463 Chương 463 Đại Ma Đầu - Tiễn Phật đến Tây Thiên (thượng) 16/12/2013
464 Chương 464 Đại Ma Đầu - Tiễn Phật đến Tây Thiên (hạ) 16/12/2013
465 Chương 465 Đại Ma Đầu - Đạo sinh tồn (thượng) 16/12/2013
466 Chương 466 Đại Ma Đầu - Đạo sinh tồn (hạ) 16/12/2013
467 Chương 467 Đại Ma Đầu - Thiên la địa võng 16/12/2013
468 Chương 468 Đại Ma Đầu - Thần miếu (thượng) 16/12/2013
469 Chương 469 Đại Ma Đầu - Thần miếu (hạ) 16/12/2013
470 Chương 470 Đại Ma Đầu - Hồn thụ (thượng) 16/12/2013
471 Chương 471 Đại Ma Đầu - Hồn thụ (hạ) 16/12/2013
472 Chương 472 Đại Ma Đầu - Ngươi lừa ta gạt 16/12/2013
473 Chương 473 Đại Ma Đầu - Tiến vào thần miếu (thượng) 16/12/2013
474 Chương 474 Đại Ma Đầu - Tiến vào thần miếu (hạ) 16/12/2013
475 Chương 475 Đại Ma Đầu - Hoàng tước tại hậu 16/12/2013
476 Chương 476 Đại Ma Đầu - Linh dược vạn năm (thượng) 16/12/2013
477 Chương 477 Đại Ma Đầu - Linh dược vạn năm (hạ) 16/12/2013
478 Chương 478 Đại Ma Đầu - Nô bộc Dực Thần Tộc 16/12/2013
479 Chương 479 Đại Ma Đầu - Hồn nô (thượng) 16/12/2013
480 Chương 480 Đại Ma Đầu - Hồn nô (hạ) 16/12/2013
481 Chương 481 Đại Ma Đầu - Lôi thú 16/12/2013
482 Chương 482 Đại Ma Đầu - Độc Giác Cuồng Ma (thượng) 16/12/2013
483 Chương 483 Đại Ma Đầu - Độc Giác Cuồng Ma (hạ) 16/12/2013
484 Chương 484 Đại Ma Đầu - Tru sát (thượng) 16/12/2013
485 Chương 485 Đại Ma Đầu - Tru sát (hạ) 16/12/2013
486 Chương 486 Đại Ma Đầu - Thượng Cổ Phi Long 16/12/2013
487 Chương 487 Đại Ma Đầu - Sống sót sau tai nạn (thượng) 16/12/2013
488 Chương 488 Đại Ma Đầu - Sống sót sau tai nạn (hạ) 16/12/2013
489 Chương 489 Đại Ma Đầu - Lừa dối 16/12/2013
490 Chương 490 Đại Ma Đầu - Không gian thánh khí (thượng) 16/12/2013
491 Chương 491 Đại Ma Đầu - Không gian thánh khí (hạ) 16/12/2013
492 Chương 492 Đại Ma Đầu - Cái bẫy 16/12/2013
493 Chương 493 Đại Ma Đầu - Bất diệt Nguyên Anh (thượng) 16/12/2013
494 Chương 494 Đại Ma Đầu - Bất diệt Nguyên Anh (hạ) 16/12/2013
495 Chương 495 Đại Ma Đầu - Thánh nữ nhận chủ 16/12/2013
496 Chương 496 Đại Ma Đầu - Tịnh Đế (thượng) 16/12/2013
497 Chương 497 Đại Ma Đầu - Tịnh Đế (hạ) 16/12/2013
498 Chương 498 Đại Ma Đầu - Dâm độc (thượng) 16/12/2013
499 Chương 499 Đại Ma Đầu - Dâm độc (hạ) 16/12/2013
500 Chương 500 Đại Ma Đầu - Thực lực bạo tăng 16/12/2013
501 Chương 501 Đại Ma Đầu - Uy bức lợi dụ (thượng) 16/12/2013
502 Chương 502 Đại Ma Đầu - Uy bức lợi dụ (hạ) 16/12/2013
503 Chương 503 Đại Ma Đầu - Huyền Cốt đại pháp 16/12/2013
504 Chương 504 Đại Ma Đầu - Linh kiện Phệ Hồn Tháp (thượng) 16/12/2013
505 Chương 505 Đại Ma Đầu - Linh kiện Phệ Hồn Tháp (hạ) 16/12/2013
506 Chương 506 Đại Ma Đầu - Quỷ cổ 16/12/2013
507 Chương 507 Đại Ma Đầu - Cực phẩm Quỷ Tướng (thượng) 16/12/2013
508 Chương 508 Đại Ma Đầu - Cực phẩm Quỷ Tướng (hạ) 16/12/2013
509 Chương 509 Đại Ma Đầu - Ác chiến (thượng) 16/12/2013
510 Chương 510 Đại Ma Đầu - Ác chiến (hạ) 16/12/2013
511 Chương 511 Đại Ma Đầu - Huyết Tu La 16/12/2013
512 Chương 512 Đại Ma Đầu - Mưa gió nổi lên (thượng) 16/12/2013
513 Chương 513 Đại Ma Đầu - Mưa gió nổi lên (hạ) 16/12/2013
514 Chương 514 Đại Ma Đầu - Địa hạ tình 16/12/2013
515 Chương 515 Đại Ma Đầu - Hậu duệ Viễn Cổ cự nhân (thượng) 16/12/2013
516 Chương 516 Đại Ma Đầu - Hậu duệ Viễn Cổ cự nhân (hạ) 16/12/2013
517 Chương 517 Đại Ma Đầu - Thú triều (thượng) 16/12/2013
518 Chương 518 Đại Ma Đầu - Thú triều (hạ) 16/12/2013
519 Chương 519 Đại Ma Đầu - Tình bạn và sự tín nhiệm của Cự nhân 16/12/2013
520 Chương 520 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn tinh thiết (thượng) 16/12/2013
521 Chương 521 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn tinh thiết (hạ) 16/12/2013
522 Chương 522 Đại Ma Đầu - Phục Ma tôn giả 16/12/2013
523 Chương 523 Đại Ma Đầu - Vậy thì cùng chết a 16/12/2013
525 Chương 525 Đại Ma Đầu - Tình chàng ý thiếp 16/12/2013
527 Chương 527 Đại Ma Đầu - Phục Ma vẫn lạc 16/12/2013
528 Chương 528 Đại Ma Đầu - Biến hóa của Lôi Động 16/12/2013
530 Chương 530 Đại Ma Đầu - Trùng kích Kim Đan 16/12/2013
531 Chương 531 Đại Ma Đầu - Kim Đan đại thành 16/12/2013
533 Chương 533 Đại Ma Đầu - Lễ vật của Băng Vân 16/12/2013
535 Chương 535 Đại Ma Đầu - Nhìn vợ thành Phượng 16/12/2013
536 Chương 536 Đại Ma Đầu - Thiên Ma mất hồn khúc 16/12/2013
538 Chương 538 Đại Ma Đầu - Về nhà 16/12/2013
540 Chương 540 Đại Ma Đầu - Huyết Ma 16/12/2013
541 Chương 541 Đại Ma Đầu - Thầy trò tình thâm (thượng) 16/12/2013
542 Chương 542 Đại Ma Đầu - Thầy trò tình thâm (hạ) 16/12/2013
543 Chương 543 Đại Ma Đầu - Vạn Quỷ Dã vọng 16/12/2013
544 Chương 544 Đại Ma Đầu - Huyết khôi lỗi (thượng) 16/12/2013
545 Chương 545 Đại Ma Đầu - Huyết khôi lỗi (hạ) 16/12/2013
546 Chương 546 Đại Ma Đầu - Mai phục Huyết Ma (thượng) 16/12/2013
547 Chương 547 Đại Ma Đầu - Mai phục Huyết Ma (hạ) 16/12/2013
548 Chương 548 Đại Ma Đầu - Mời chào Huyết Ma (thượng) 16/12/2013
549 Chương 549 Đại Ma Đầu - Mời chào Huyết Ma (hạ) 16/12/2013
550 Chương 550 Đại Ma Đầu - Huyết Ma thần phục 16/12/2013
551 Chương 551 Đại Ma Đầu - Lý Diệu chết chắc! 16/12/2013
553 Chương 553 Đại Ma Đầu - Mỹ nhân rắn rết 16/12/2013
555 Chương 555 Đại Ma Đầu - Hành tung của Uyển Ngôn 16/12/2013
557 Chương 557 Đại Ma Đầu - Thiên linh quỷ 16/12/2013
558 Chương 558 Đại Ma Đầu - Phu thê gặp lại 16/12/2013
560 Chương 560 Đại Ma Đầu - Thêm một hồn trong Vạn Quỷ Phiên (thượng) 16/12/2013
561 Chương 561 Đại Ma Đầu - Thêm một hồn trong Vạn Quỷ Phiên (hạ) 16/12/2013
562 Chương 562 Đại Ma Đầu - Hòm trữ vật thần bí 16/12/2013
563 Chương 563 Đại Ma Đầu - Phu thê ân ái (thượng) 16/12/2013
564 Chương 564 Đại Ma Đầu - Phu thê ân ái (hạ) 16/12/2013
565 Chương 565 Đại Ma Đầu - Luyện khí chi đạo (thượng) 16/12/2013
566 Chương 566 Đại Ma Đầu - Luyện khí chi đạo (hạ) 16/12/2013
567 Chương 567 Đại Ma Đầu - Lăng Tiêu Cửu Tử 16/12/2013
568 Chương 568 Đại Ma Đầu - Ngự phu chi đạo [Đạo giữ chồng] (thượng) 16/12/2013
569 Chương 569 Đại Ma Đầu - Ngự phu chi đạo [Đạo giữ chồng] (hạ) 16/12/2013
570 Chương 570 Đại Ma Đầu - U Minh Quỷ Vực 16/12/2013
571 Chương 571 Đại Ma Đầu - Thành Thiên Quỷ (thượng) 16/12/2013
572 Chương 572 Đại Ma Đầu - Thành Thiên Quỷ (hạ) 16/12/2013
573 Chương 573 Đại Ma Đầu - Thiên linh quỷ Tiểu U 16/12/2013
574 Chương 574 Đại Ma Đầu - Vô đề (thượng) 16/12/2013
575 Chương 575 Đại Ma Đầu - Vô đề (hạ) 16/12/2013
576 Chương 576 Đại Ma Đầu - Quỷ Đế (thượng) 16/12/2013
577 Chương 577 Đại Ma Đầu - Quỷ Đế (hạ) 16/12/2013
578 Chương 578 Đại Ma Đầu - Đánh chết băng tằm 16/12/2013
579 Chương 579 Đại Ma Đầu - Dùng tay không đánh người thật thoải mái (thượng) 16/12/2013
580 Chương 580 Đại Ma Đầu - Dùng tay không đánh người thật thoải mái (hạ) 16/12/2013
581 Chương 581 Đại Ma Đầu - Được lão bà bảo kê 16/12/2013
582 Chương 582 Đại Ma Đầu - Tiểu U hung tàn (thượng) 16/12/2013
583 Chương 583 Đại Ma Đầu - Tiểu U hung tàn (hạ) 16/12/2013
584 Chương 584 Đại Ma Đầu - Thu phục lão ma 16/12/2013
585 Chương 585 Đại Ma Đầu - Thiên tướng (thượng) 16/12/2013
586 Chương 586 Đại Ma Đầu - Thiên tướng (hạ) 16/12/2013
587 Chương 587 Đại Ma Đầu - Ma Long Vương tức giận 16/12/2013
588 Chương 588 Đại Ma Đầu - Phỉ Phỉ thổ lộ (thượng) 16/12/2013
589 Chương 589 Đại Ma Đầu - Phỉ Phỉ thổ lộ (hạ) 16/12/2013
590 Chương 590 Đại Ma Đầu - Ám vực thâm uyên 16/12/2013
591 Chương 591 Đại Ma Đầu - U Minh Huyền Xà 16/12/2013
592 Chương 592 Đại Ma Đầu - U Minh Huyền Xà 16/12/2013
593 Chương 593 Đại Ma Đầu - Thâm uyên kinh biến 16/12/2013
594 Chương 594 Đại Ma Đầu - Thâm uyên kinh biến 16/12/2013
595 Chương 595 Đại Ma Đầu - Thâm uyên kinh biến 16/12/2013
596 Chương 596 Đại Ma Đầu - Thiên Quỷ Đế 16/12/2013
597 Chương 597 Đại Ma Đầu - Chuyện cũ ngàn năm 16/12/2013
598 Chương 598 Đại Ma Đầu - Chuyện cũ ngàn năm 16/12/2013
599 Chương 599 Đại Ma Đầu - U Minh Hắc Sát Trận 16/12/2013
600 Chương 600 Đại Ma Đầu - Thời gian pháp tắc (thượng) 16/12/2013
601 Chương 601 Đại Ma Đầu - Thời gian pháp tắc (hạ) 16/12/2013
602 Chương 602 Đại Ma Đầu - Ta muốn ngươi chết (thượng) 16/12/2013
603 Chương 603 Đại Ma Đầu - Ta muốn ngươi chết (hạ) 16/12/2013
604 Chương 604 Đại Ma Đầu - Hiểm tử hoàn sinh 16/12/2013
605 Chương 605 Đại Ma Đầu - Bổn mạng quỷ khí của Tiểu U 16/12/2013
606 Chương 606 Đại Ma Đầu - Minh Vương Thối Thể Quyết (thượng) 16/12/2013
607 Chương 607 Đại Ma Đầu - Minh Vương Thối Thể Quyết (hạ) 16/12/2013
608 Chương 608 Đại Ma Đầu - Kim Đan trung giai và Quỷ Vương sơ giai 16/12/2013
609 Chương 609 Đại Ma Đầu - Nữ nhân (thượng) 16/12/2013
610 Chương 610 Đại Ma Đầu - Nữ nhân (hạ) 16/12/2013
611 Chương 611 Đại Ma Đầu - Cửu U Quỷ Diễm (thượng) 16/12/2013
612 Chương 612 Đại Ma Đầu - Cửu U Quỷ Diễm (hạ) 16/12/2013
613 Chương 613 Đại Ma Đầu - Trở lại và nguy cơ 16/12/2013
614 Chương 614 Đại Ma Đầu - Thiên Ma học xấu (thượng) 16/12/2013
615 Chương 615 Đại Ma Đầu - Thiên Ma học xấu (hạ) 16/12/2013
616 Chương 616 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi Nguyên Anh Kỳ (thượng) 16/12/2013
617 Chương 617 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi Nguyên Anh Kỳ (hạ) 16/12/2013
618 Chương 618 Đại Ma Đầu - Tâm tư nhỏ của Thiên Ma (thượng) 16/12/2013
619 Chương 619 Đại Ma Đầu - Tâm tư nhỏ của Thiên Ma (hạ) 16/12/2013
620 Chương 620 Đại Ma Đầu - Thiên địa hủy diệt pháp tắc 16/12/2013
621 Chương 621 Đại Ma Đầu - Đạo thiên lôi thứ chín (thượng) 16/12/2013
622 Chương 622 Đại Ma Đầu - Đạo thiên lôi thứ chín (hạ) 16/12/2013
623 Chương 623 Đại Ma Đầu - Vạn Quỷ Phiên khủng bố (thượng) 16/12/2013
624 Chương 624 Đại Ma Đầu - Vạn Quỷ Phiên khủng bố (hạ) 16/12/2013
625 Chương 625 Đại Ma Đầu - Thái Thượng Tông (thượng) 16/12/2013
626 Chương 626 Đại Ma Đầu - Thái Thượng Tông (hạ) 16/12/2013
627 Chương 627 Đại Ma Đầu - Luyện đan đại sư 16/12/2013
628 Chương 628 Đại Ma Đầu - Trích Tinh Phong (thượng) 16/12/2013
629 Chương 629 Đại Ma Đầu - Trích Tinh Phong (hạ) 16/12/2013
630 Chương 630 Đại Ma Đầu - Linh Cổ Môn 16/12/2013
631 Chương 631 Đại Ma Đầu - Âm Dương lão quái không may (thượng) 16/12/2013
632 Chương 632 Đại Ma Đầu - Âm Dương lão quái không may (hạ) 16/12/2013
633 Chương 633 Đại Ma Đầu - Thực lực Lôi Động biến hóa (thượng) 16/12/2013
634 Chương 634 Đại Ma Đầu - Thực lực Lôi Động biến hóa (hạ) 16/12/2013
635 Chương 635 Đại Ma Đầu - Tâm ý Lôi Động 16/12/2013
636 Chương 636 Đại Ma Đầu - Tiềm Long quân (thượng) 16/12/2013
637 Chương 637 Đại Ma Đầu - Tiềm Long quân (hạ) 16/12/2013
638 Chương 638 Đại Ma Đầu - Điên cuồng xổ số 16/12/2013
639 Chương 639 Đại Ma Đầu - Huyết Ma trở về (thượng) 16/12/2013
640 Chương 640 Đại Ma Đầu - Huyết Ma trở về (hạ) 16/12/2013
642 Chương 642 Đại Ma Đầu - Động thiên phúc địa (hạ) 16/12/2013
643 Chương 643 Đại Ma Đầu - Ôm tiền trắng trợn 16/12/2013
644 Chương 644 Đại Ma Đầu - Trước khi quyết chiến (thượng) 16/12/2013
645 Chương 645 Đại Ma Đầu - Trước khi quyết chiến (hạ) 16/12/2013
646 Chương 646 Đại Ma Đầu - Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (thượng) 16/12/2013
647 Chương 647 Đại Ma Đầu - Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (hạ) 16/12/2013
648 Chương 648 Đại Ma Đầu - Thái Thượng Binh Quyết 16/12/2013
649 Chương 649 Đại Ma Đầu - U Quỷ phát uy 16/12/2013
650 Chương 650 Đại Ma Đầu - Diệt sát (thượng) 16/12/2013
651 Chương 651 Đại Ma Đầu - Diệt sát 16/12/2013
652 Chương 652 Đại Ma Đầu - Thà làm ngọc vỡ 16/12/2013
653 Chương 653 Đại Ma Đầu - Khang Châu chi nguy 16/12/2013
654 Chương 654 Đại Ma Đầu - Khang Châu chi nguy 16/12/2013
655 Chương 655 Đại Ma Đầu - Linh Huyết Chi Thể 16/12/2013
656 Chương 656 Đại Ma Đầu - Linh Huyết Chi Thể 16/12/2013
657 Chương 657 Đại Ma Đầu - Tu vi tập thể tăng vọt 16/12/2013
658 Chương 658 Đại Ma Đầu - Tư tưởng đại quân quỷ tộc? 16/12/2013
659 Chương 659 Đại Ma Đầu - Tư tưởng đại quân quỷ tộc? 16/12/2013
660 Chương 660 Đại Ma Đầu - Huấn luyện âm hồn 16/12/2013
661 Chương 661 Đại Ma Đầu - Huấn luyện âm hồn 16/12/2013
662 Chương 662 Đại Ma Đầu - Tiểu quỷ thành quân 16/12/2013
663 Chương 663 Đại Ma Đầu - Âm Dương lão quái không may 16/12/2013
664 Chương 664 Đại Ma Đầu - Âm Dương lão quái không may 16/12/2013
665 Chương 665 Đại Ma Đầu - Âm Dương lão quái thần phục 16/12/2013
666 Chương 666 Đại Ma Đầu - Chặn giết 16/12/2013
667 Chương 667 Đại Ma Đầu - Chặn giết 16/12/2013
668 Chương 668 Đại Ma Đầu - Kịch chiến Nguyên Anh 16/12/2013
669 Chương 669 Đại Ma Đầu - Kịch chiến Nguyên Anh. 16/12/2013
670 Chương 670 Đại Ma Đầu - Hắc Dực Ma Vương 16/12/2013
671 Chương 671 Đại Ma Đầu - Mị thuật 16/12/2013
672 Chương 672 Đại Ma Đầu - Mị thuật 16/12/2013
673 Chương 673 Đại Ma Đầu - Thủ đoạn của Thái Thượng Tông 16/12/2013
674 Chương 674 Đại Ma Đầu - Mị Cơ đầu hàng 16/12/2013
675 Chương 675 Đại Ma Đầu - Mị Cơ đầu hàng 16/12/2013
676 Chương 676 Đại Ma Đầu - Đại hoang mạc đến giúp 16/12/2013
677 Chương 677 Đại Ma Đầu - Đại hoang mạc đến giúp 16/12/2013
678 Chương 678 Đại Ma Đầu - Ma Vương lại hiện ra 16/12/2013
679 Chương 679 Đại Ma Đầu - Ma Vương lại hiện ra 16/12/2013
680 Chương 680 Đại Ma Đầu - Hỏa Linh quỳnh tương 16/12/2013
681 Chương 681 Đại Ma Đầu - Họa Dẫn Kim Cương Tự (Thượng) 16/12/2013
682 Chương 682 Đại Ma Đầu - Họa Dẫn Kim Cương Tự (Hạ) 16/12/2013
683 Chương 683 Đại Ma Đầu - Bích Ba Cảnh 16/12/2013
684 Chương 684 Đại Ma Đầu - Bích Ba Cảnh 16/12/2013
685 Chương 685 Đại Ma Đầu - Đạm Đài xuất quan 16/12/2013
686 Chương 686 Đại Ma Đầu - Đông Hải mê cốc 16/12/2013
687 Chương 687 Đại Ma Đầu - Đông Hải mê cốc 16/12/2013
688 Chương 688 Đại Ma Đầu - Ảnh hổ phát uy 16/12/2013
689 Chương 689 Đại Ma Đầu - Ảnh hổ phát uy 16/12/2013
690 Chương 690 Đại Ma Đầu - Ác chiến 16/12/2013
691 Chương 691 Đại Ma Đầu - Sinh tử một đường 16/12/2013
692 Chương 692 Đại Ma Đầu - Sinh tử một đường. 16/12/2013
693 Chương 693 Đại Ma Đầu - Mỹ nữ cứu anh hùng 16/12/2013
694 Chương 694 Đại Ma Đầu - Mỹ nữ cứu anh hùng 16/12/2013
695 Chương 695 Đại Ma Đầu - Dực Thần Tộc bá đạo 16/12/2013
696 Chương 696 Đại Ma Đầu - Quang Minh Vương A Gia Na 16/12/2013
697 Chương 697 Đại Ma Đầu - Quang Minh Vương A Gia Na 16/12/2013
698 Chương 698 Đại Ma Đầu - Tung hoành 16/12/2013
699 Chương 699 Đại Ma Đầu - Tung hoành 16/12/2013
700 Chương 700 Đại Ma Đầu - Thuyết phục 16/12/2013
701 Chương 701 Đại Ma Đầu - Dã tâm thống nhất 16/12/2013
702 Chương 702 Đại Ma Đầu - Dã tâm thống nhất 16/12/2013
703 Chương 703 Đại Ma Đầu - Hóa Thần quyết chiến 16/12/2013
704 Chương 704 Đại Ma Đầu - Hóa Thần quyết chiến 16/12/2013
705 Chương 705 Đại Ma Đầu - Đại Dự Ngôn Thuật 16/12/2013
706 Chương 706 Đại Ma Đầu - Tà tông tận thế 16/12/2013
707 Chương 707 Đại Ma Đầu - Tà tông tận thế 16/12/2013
708 Chương 708 Đại Ma Đầu - Đây mới thật sự là phát tài. 16/12/2013
709 Chương 709 Đại Ma Đầu - Đây mới thật sự là phát tài. 16/12/2013
710 Chương 710 Đại Ma Đầu - Quỷ đưa tới tận cửa tìm chết 16/12/2013
711 Chương 711 Đại Ma Đầu - Minh Thần Chân Ngôn Thuật khủng bố 16/12/2013
712 Chương 712 Đại Ma Đầu - Minh Thần Chân Ngôn Thuật khủng bố 16/12/2013
713 Chương 713 Đại Ma Đầu - Pháp thuật nghịch thiên 16/12/2013
714 Chương 714 Đại Ma Đầu - Sân thi đấu Thượng Cổ 16/12/2013
715 Chương 715 Đại Ma Đầu - Sân thi đấu Thượng Cổ 16/12/2013
716 Chương 716 Đại Ma Đầu - Sức chiến đấu của Tiểu U 16/12/2013
717 Chương 717 Đại Ma Đầu - Thôn phệ tinh phách 16/12/2013
718 Chương 718 Đại Ma Đầu - Thôn phệ tinh phách 16/12/2013
719 Chương 719 Đại Ma Đầu - Tranh đấu trong biến ý thức và truyền thừa (thượng) 16/12/2013
720 Chương 720 Đại Ma Đầu - Tranh đấu trong biến ý thức và truyền thừa (hạ) 16/12/2013
721 Chương 721 Đại Ma Đầu - Ma Đế Chân Ngôn Thuật 16/12/2013
722 Chương 722 Đại Ma Đầu - Thể hiện ý chí (thượng) 16/12/2013
723 Chương 723 Đại Ma Đầu - Thể hiện ý chí (hạ) 16/12/2013
724 Chương 724 Đại Ma Đầu - Thôn phệ ngược Ma Vương tinh phách 16/12/2013
725 Chương 725 Đại Ma Đầu - Ngưng kết Nguyên Anh (thượng) 16/12/2013
726 Chương 726 Đại Ma Đầu - Ngưng kết Nguyên Anh (hạ) 16/12/2013
727 Chương 727 Đại Ma Đầu - Ngưng Anh thành công (thượng) 16/12/2013
728 Chương 728 Đại Ma Đầu - Ngưng Anh thành công (hạ) 16/12/2013
729 Chương 729 Đại Ma Đầu - Mất đi tiền bối Đại Năng Các (thượng) 16/12/2013
730 Chương 730 Đại Ma Đầu - Mất đi tiền bối Đại Năng Các (hạ) 16/12/2013
731 Chương 731 Đại Ma Đầu - Quỷ phó tấn cấp. 16/12/2013
732 Chương 732 Đại Ma Đầu - Quỷ phó tấn cấp. 16/12/2013
733 Chương 733 Đại Ma Đầu - Đại quân u quỷ 16/12/2013
734 Chương 734 Đại Ma Đầu - Đại quân u quỷ 16/12/2013
735 Chương 735 Đại Ma Đầu - Lai lịch của quỷ tộc và thiên linh quỷ. 16/12/2013
736 Chương 736 Đại Ma Đầu - Lai lịch của quỷ tộc và thiên linh quỷ 16/12/2013
737 Chương 737 Đại Ma Đầu - Nguyên lý trận pháp 16/12/2013
738 Chương 738 Đại Ma Đầu - Nguyên lý trận pháp 16/12/2013
739 Chương 739 Đại Ma Đầu - Tự bạo quỷ 16/12/2013
740 Chương 740 Đại Ma Đầu - Tự bạo quỷ 16/12/2013
741 Chương 741 Đại Ma Đầu - Huyền Nguyên Tử chân nhân đau khổ 16/12/2013
742 Chương 742 Đại Ma Đầu - Huyền Nguyên Tử chân nhân đau khổ 16/12/2013
743 Chương 743 Đại Ma Đầu - Sự liên hệ trong minh minh 16/12/2013
744 Chương 744 Đại Ma Đầu - Sự liên hệ trong minh minh 16/12/2013
745 Chương 745 Đại Ma Đầu - Pháo quỷ bụng to Kim Đan cấp 16/12/2013
746 Chương 746 Đại Ma Đầu - Luyện chế Bất Lão Yêu Tôn một phen 16/12/2013
747 Chương 747 Đại Ma Đầu - Luyện chế Bất Lão Yêu Tôn một phen 16/12/2013
748 Chương 748 Đại Ma Đầu - Đại chiến cùng Huyền Nguyên Tử. 16/12/2013
749 Chương 749 Đại Ma Đầu - Đại chiến cùng Huyền Nguyên Tử 16/12/2013
750 Chương 750 Đại Ma Đầu - Nguyên thần xuất khiếu 16/12/2013
751 Chương 751 Đại Ma Đầu - Nguyên thần xuất khiếu. 16/12/2013
752 Chương 752 Đại Ma Đầu - Sinh Mệnh Thần Thủy 16/12/2013
753 Chương 753 Đại Ma Đầu - Sinh Mệnh Thần Thủy 16/12/2013
754 Chương 754 Đại Ma Đầu - Đại thế 16/12/2013
755 Chương 755 Đại Ma Đầu - Đại thế. 16/12/2013
756 Chương 756 Đại Ma Đầu - Hành trình Đại Hoang Mạc 16/12/2013
757 Chương 757 Đại Ma Đầu - Lôi Cức Thần Ngạc! 16/12/2013
758 Chương 758 Đại Ma Đầu - Lôi Cức Thần Ngạc! 16/12/2013
759 Chương 759 Đại Ma Đầu - Hai Quỷ Vương 16/12/2013
760 Chương 760 Đại Ma Đầu - Hai Quỷ Vương 16/12/2013
761 Chương 761 Đại Ma Đầu - Thổ Cự Nhân có biến 16/12/2013
762 Chương 762 Đại Ma Đầu - Thổ Cự Nhân có biến. 16/12/2013
763 Chương 763 Đại Ma Đầu - Khôi thổ 16/12/2013
764 Chương 764 Đại Ma Đầu - Lợi ích mới là vĩnh hằng 16/12/2013
765 Chương 765 Đại Ma Đầu - Lợi ích mới là vĩnh hằng. 16/12/2013
766 Chương 766 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi nham thạch. 16/12/2013
767 Chương 767 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi nham thạch 16/12/2013
768 Chương 768 Đại Ma Đầu - Chinh phục 16/12/2013
769 Chương 769 Đại Ma Đầu - Chinh phục. 16/12/2013
771 Chương 771 Đại Ma Đầu - Tái nhập Cửu U 16/12/2013
772 Chương 772 Đại Ma Đầu - Tái nhập Cửu U 16/12/2013
773 Chương 773 Đại Ma Đầu - Tâm huyết dâng trào 16/12/2013
774 Chương 774 Đại Ma Đầu - Tâm huyết dâng trào 16/12/2013
775 Chương 775 Đại Ma Đầu - Khí linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường 16/12/2013
776 Chương 776 Đại Ma Đầu - Khí linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường 16/12/2013
777 Chương 777 Đại Ma Đầu - Áp lực trong tương lai. 16/12/2013
778 Chương 778 Đại Ma Đầu - Áp lực trong tương lai 16/12/2013
779 Chương 779 Đại Ma Đầu - Xích sát vân vụ 16/12/2013
780 Chương 780 Đại Ma Đầu - Xích sát vân vụ 16/12/2013
781 Chương 781 Đại Ma Đầu - Hư không chiểu trạch 16/12/2013
782 Chương 782 Đại Ma Đầu - Bí mật Quỷ tộc 16/12/2013
783 Chương 783 Đại Ma Đầu - Bí mật Quỷ tộc 16/12/2013
784 Chương 784 Đại Ma Đầu - Minh Hà tham u 16/12/2013
785 Chương 785 Đại Ma Đầu - Minh Hà tham u 16/12/2013
786 Chương 786 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn Tụ Linh Trận 16/12/2013
787 Chương 787 Đại Ma Đầu - Nguy cơ tới gần 16/12/2013
788 Chương 788 Đại Ma Đầu - Nguy cơ tới gần 16/12/2013
789 Chương 789 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn Kim Liên 16/12/2013
790 Chương 790 Đại Ma Đầu - Không thể buông tha 16/12/2013
791 Chương 791 Đại Ma Đầu - Không thể buông tha 16/12/2013
792 Chương 792 Đại Ma Đầu - Nghi kỵ lẫn nhau 16/12/2013
793 Chương 793 Đại Ma Đầu - Dụ Đạo chi thuật 16/12/2013
794 Chương 794 Đại Ma Đầu - Dụ Đạo chi thuật. 16/12/2013
795 Chương 795 Đại Ma Đầu - Phượng Vũ Cửu Thiên 16/12/2013
796 Chương 796 Đại Ma Đầu - Thái Cổ cự thú. 16/12/2013
797 Chương 797 Đại Ma Đầu - Thái Cổ cự thú. 16/12/2013
798 Chương 798 Đại Ma Đầu - Tính toán của Trùng Đế. 16/12/2013
799 Chương 799 Đại Ma Đầu - Dùng trí 16/12/2013
800 Chương 800 Đại Ma Đầu - Dùng trí. 16/12/2013
801 Chương 801 Đại Ma Đầu - Đoạt được Kim Liên 16/12/2013
802 Chương 802 Đại Ma Đầu - Ngàn điểu trong rừng cũng không bằng nhất điểu trong tay. 16/12/2013
803 Chương 803 Đại Ma Đầu - Ngàn điểu trong rừng cũng không bằng nhất điểu trong tay 16/12/2013
804 Chương 804 Đại Ma Đầu - Tuyệt địa đào vong 16/12/2013
805 Chương 805 Đại Ma Đầu - Quân Lâm Thiên Hạ 16/12/2013
806 Chương 806 Đại Ma Đầu - Quân Lâm Thiên Hạ 16/12/2013
807 Chương 807 Đại Ma Đầu - Đồ Tiên Chỉ 16/12/2013
808 Chương 808 Đại Ma Đầu - Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương 16/12/2013
809 Chương 809 Đại Ma Đầu - Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương 16/12/2013
810 Chương 810 Đại Ma Đầu - Tính toán của Trùng Đế 16/12/2013
811 Chương 811 Đại Ma Đầu - Liên thủ ngăn địch 16/12/2013
812 Chương 812 Đại Ma Đầu - Liên thủ ngăn địch 16/12/2013
813 Chương 813 Đại Ma Đầu - Thiên lôi chi uy 16/12/2013
814 Chương 814 Đại Ma Đầu - Tổn thất thảm trọng 16/12/2013
815 Chương 815 Đại Ma Đầu - Tổn thất thảm trọng. 16/12/2013
816 Chương 816 Đại Ma Đầu - Vùng hư không thiếu văn minh 16/12/2013
817 Chương 817 Đại Ma Đầu - Dịch thú quyển 16/12/2013
818 Chương 818 Đại Ma Đầu - Dịch thú quyển 16/12/2013
819 Chương 819 Đại Ma Đầu - Cực Âm Thiên Lôi. 16/12/2013
820 Chương 820 Đại Ma Đầu - Phá trận mà vào. (1) 16/12/2013
821 Chương 821 Đại Ma Đầu - Phá trận mà vào. (2) 16/12/2013
822 Chương 822 Đại Ma Đầu - Phòng khách u ám 16/12/2013
823 Chương 823 Đại Ma Đầu - Khách nhân thần bí tới thăm 16/12/2013
824 Chương 824 Đại Ma Đầu - Khách nhân thần bí tới thăm. 16/12/2013
825 Chương 825 Đại Ma Đầu - Minh Vương Điện 16/12/2013
826 Chương 826 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi màu bạc 16/12/2013
827 Chương 827 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi màu bạc 16/12/2013
828 Chương 828 Đại Ma Đầu - Minh vương Mê Tung 16/12/2013
829 Chương 829 Đại Ma Đầu - Vì còn sống 16/12/2013
830 Chương 830 Đại Ma Đầu - Vì còn sống 16/12/2013
831 Chương 831 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn Phệ Hồn tháp khí linh 16/12/2013
832 Chương 832 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn Phệ Hồn tháp khí linh 16/12/2013
833 Chương 833 Đại Ma Đầu - Người kế nhiệm Minh vương 16/12/2013
834 Chương 834 Đại Ma Đầu - Chỗ tốt là mấu chốt 16/12/2013
835 Chương 835 Đại Ma Đầu - Chỗ tốt là mấu chốt 16/12/2013
836 Chương 836 Đại Ma Đầu - Linh giới phân thân 16/12/2013
837 Chương 837 Đại Ma Đầu - Tiên Thiên linh đan 16/12/2013
838 Chương 838 Đại Ma Đầu - Tiên Thiên linh đan 16/12/2013
839 Chương 839 Đại Ma Đầu - Chiến tổn hại Khôi Lỗi 16/12/2013
840 Chương 840 Đại Ma Đầu - Chiến tổn hại Khôi Lỗi 16/12/2013
841 Chương 841 Đại Ma Đầu - Huyết Hải phong ba 16/12/2013
842 Chương 842 Đại Ma Đầu - Huyết Hải phong ba 16/12/2013
843 Chương 843 Đại Ma Đầu - Quỷ binh phát uy 16/12/2013
844 Chương 844 Đại Ma Đầu - Huyết Xà bị thương nặng 16/12/2013
845 Chương 845 Đại Ma Đầu - Huyết Xà bị thương nặng 16/12/2013
846 Chương 846 Đại Ma Đầu - Yên Diệt Pháp Tắc 16/12/2013
847 Chương 847 Đại Ma Đầu - Yên Diệt Pháp Tắc. 16/12/2013
848 Chương 848 Đại Ma Đầu - Huyết Linh châu 16/12/2013
849 Chương 849 Đại Ma Đầu - Thu hoạch. 16/12/2013
850 Chương 850 Đại Ma Đầu - Thu hoạch 16/12/2013
851 Chương 851 Đại Ma Đầu - U Minh Quỷ Hổ Vương 16/12/2013
852 Chương 852 Đại Ma Đầu - U Minh Quỷ Hổ Vương 16/12/2013
853 Chương 853 Đại Ma Đầu - Long Hổ chi đấu 16/12/2013
854 Chương 854 Đại Ma Đầu - Phượng Minh Hổ Khiếu 16/12/2013
855 Chương 855 Đại Ma Đầu - Phượng Minh Hổ Khiếu 16/12/2013
856 Chương 856 Đại Ma Đầu - Chuyện nơi này 16/12/2013
857 Chương 857 Đại Ma Đầu - Đại Kiền châu chi hành 16/12/2013
858 Chương 858 Đại Ma Đầu - Đại Kiền châu chi hành 16/12/2013
859 Chương 859 Đại Ma Đầu - Thế gia khôi lỗi. 16/12/2013
860 Chương 860 Đại Ma Đầu - Ân uy tịnh thi. 16/12/2013
861 Chương 861 Đại Ma Đầu - Ân uy tịnh thi. 16/12/2013
862 Chương 862 Đại Ma Đầu - Cảm kích thức thời. 16/12/2013
863 Chương 863 Đại Ma Đầu - Cảm kích thức thời 16/12/2013
864 Chương 864 Đại Ma Đầu - Khôi lỗi và Đại Hoàng Phong [Bumblebee] 16/12/2013
865 Chương 865 Đại Ma Đầu - Điều giáo khôi lỗi 16/12/2013
866 Chương 866 Đại Ma Đầu - Điều giáo khôi lỗi 16/12/2013
867 Chương 867 Đại Ma Đầu - Tu sĩ tầng dưới chót 16/12/2013
868 Chương 868 Đại Ma Đầu - Đại Hoàng Phong bộc lộ 16/12/2013
869 Chương 869 Đại Ma Đầu - Đại Hoàng Phong bộc lộ 16/12/2013
870 Chương 870 Đại Ma Đầu - Giang hồ không lối 16/12/2013
871 Chương 871 Đại Ma Đầu - Gà đất chó cảnh 16/12/2013
872 Chương 872 Đại Ma Đầu - Gà đất chó cảnh 16/12/2013
873 Chương 873 Đại Ma Đầu - Thở dài một tiếng 16/12/2013
874 Chương 874 Đại Ma Đầu - Lão quái nguyên anh 16/12/2013
875 Chương 875 Đại Ma Đầu - Lão quái nguyên anh 16/12/2013
876 Chương 876 Đại Ma Đầu - Gia tộc Lý thị 16/12/2013
877 Chương 877 Đại Ma Đầu - Thiên vị đệ tử hàn vi 16/12/2013
878 Chương 878 Đại Ma Đầu - Thiên vị đệ tử hàn vi 16/12/2013
879 Chương 879 Đại Ma Đầu - Nội môn đệ tử 16/12/2013
880 Chương 880 Đại Ma Đầu - Nội môn đệ tử 16/12/2013
881 Chương 881 Đại Ma Đầu - Quy Tâm Tự Tiến 16/12/2013
882 Chương 882 Đại Ma Đầu - Quy Tâm Tự Tiến 16/12/2013
883 Chương 883 Đại Ma Đầu - Đêm thám tàng kinh các. 16/12/2013
884 Chương 884 Đại Ma Đầu - Đêm thám tàng kinh các 16/12/2013
885 Chương 885 Đại Ma Đầu - Đêm thám tàng kinh các 16/12/2013
886 Chương 886 Đại Ma Đầu - Thần Hồn Tỏa 16/12/2013
887 Chương 887 Đại Ma Đầu - Thần Hồn Tỏa 16/12/2013
888 Chương 888 Đại Ma Đầu - Tâm tư của Lý Sở Sở 16/12/2013
889 Chương 889 Đại Ma Đầu - Tâm tư của Lý Sở Sở 16/12/2013
890 Chương 890 Đại Ma Đầu - Lâm tràng tính kế 16/12/2013
891 Chương 891 Đại Ma Đầu - Lâm tràng tính kế 16/12/2013
892 Chương 892 Đại Ma Đầu - Đắc tội giai nhân 16/12/2013
893 Chương 893 Đại Ma Đầu - Tỏa Hồn Đinh 16/12/2013
894 Chương 894 Đại Ma Đầu - Tỏa Hồn Đinh 16/12/2013
895 Chương 895 Đại Ma Đầu - Bại lộ 16/12/2013
896 Chương 896 Đại Ma Đầu - Bại lộ. 16/12/2013
897 Chương 897 Đại Ma Đầu - Bị thương nặng 16/12/2013
898 Chương 898 Đại Ma Đầu - Bị thương nặng 16/12/2013
899 Chương 899 Đại Ma Đầu - Giai nhân tương trợ. 16/12/2013
900 Chương 900 Đại Ma Đầu - Giai nhân tương trợ. 16/12/2013
901 Chương 901 Đại Ma Đầu - Đoạn tuyệt 16/12/2013
902 Chương 902 Đại Ma Đầu - Đoạn tuyệt. 16/12/2013
903 Chương 903 Đại Ma Đầu - Đoạn tuyệt. 16/12/2013
904 Chương 904 Đại Ma Đầu - Xu Thế 16/12/2013
905 Chương 905 Đại Ma Đầu - Xu Thế 16/12/2013
906 Chương 906 Đại Ma Đầu - Hoa ngôn xảo ngữ 16/12/2013
907 Chương 907 Đại Ma Đầu - Hoa ngôn xảo ngữ 16/12/2013
908 Chương 908 Đại Ma Đầu - Kẻ lừa đảo 16/12/2013
909 Chương 909 Đại Ma Đầu - Cô phụ 16/12/2013
910 Chương 910 Đại Ma Đầu - Cô phụ. 16/12/2013
911 Chương 911 Đại Ma Đầu - Nguyên lý phân thân và gạt bỏ ý thức 16/12/2013
912 Chương 912 Đại Ma Đầu - Nguyên lý phân thân và gạt bỏ ý thức 16/12/2013
913 Chương 913 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Vực và Quỷ Minh 16/12/2013
914 Chương 914 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Vực và Quỷ Minh. 16/12/2013
915 Chương 915 Đại Ma Đầu - Câu cá kiểu cướp bóc. 16/12/2013
916 Chương 916 Đại Ma Đầu - Hạp cốc nóng bỏng 16/12/2013
917 Chương 917 Đại Ma Đầu - Hạp cốc nóng bỏng 16/12/2013
918 Chương 918 Đại Ma Đầu - Chương 918 16/12/2013
919 Chương 919 Đại Ma Đầu - Cạnh tranh sinh tồn 16/12/2013
920 Chương 920 Đại Ma Đầu - Kết bạn đồng hành 16/12/2013
921 Chương 921 Đại Ma Đầu - Kết bạn đồng hành 16/12/2013
922 Chương 922 Đại Ma Đầu - Chủng tộc Luyện Ngục 16/12/2013
923 Chương 923 Đại Ma Đầu - Hỏa Diễm Quân Chủ. 16/12/2013
924 Chương 924 Đại Ma Đầu - Hỏa Diễm Quân Chủ 16/12/2013
925 Chương 925 Đại Ma Đầu - Hoàng Tước ở phía sau 16/12/2013
926 Chương 926 Đại Ma Đầu - Hoàng Tước ở phía sau. 16/12/2013
927 Chương 927 Đại Ma Đầu - Đấu giá phong vân 16/12/2013
928 Chương 928 Đại Ma Đầu - Đấu giá phong vân 16/12/2013
929 Chương 929 Đại Ma Đầu - Đấu giá phong vân. (3-4) 16/12/2013
930 Chương 930 Đại Ma Đầu - Đấu giá phong vân. (3-4) 16/12/2013
931 Chương 931 Đại Ma Đầu - Đến Luyện Ngục Vực 16/12/2013
932 Chương 932 Đại Ma Đầu - Đến Luyện Ngục Vực. 16/12/2013
933 Chương 933 Đại Ma Đầu - Dong Hồ 16/12/2013
934 Chương 934 Đại Ma Đầu - Mộ Dung gặp nạn 16/12/2013
935 Chương 935 Đại Ma Đầu - Mộ Dung gặp nạn. 16/12/2013
936 Chương 936 Đại Ma Đầu - Viêm Thú 16/12/2013
937 Chương 937 Đại Ma Đầu - Xích Vỉ bá đạo 16/12/2013
938 Chương 938 Đại Ma Đầu - Xích Vỉ bá đạo 16/12/2013
939 Chương 939 Đại Ma Đầu - Nhâm Nhân Ngư Nhục 16/12/2013
940 Chương 940 Đại Ma Đầu - Ngươi chơi đủ chưa? 16/12/2013
941 Chương 941 Đại Ma Đầu - Tình huống nghịch chuyển 16/12/2013
942 Chương 942 Đại Ma Đầu - Tình huống nghịch chuyển 16/12/2013
943 Chương 943 Đại Ma Đầu - Ương ngạnh 16/12/2013
944 Chương 944 Đại Ma Đầu - Hoành tảo đồng giai 16/12/2013
945 Chương 945 Đại Ma Đầu - Hoành tảo đồng giai 16/12/2013
946 Chương 946 Đại Ma Đầu - Xích Quỷ Vương. 16/12/2013
947 Chương 947 Đại Ma Đầu - Dong tương thông đạo 16/12/2013
948 Chương 948 Đại Ma Đầu - Dong tương thông đạo. 16/12/2013
949 Chương 949 Đại Ma Đầu - Nguyên tố Phượng Hoàng. 16/12/2013
950 Chương 950 Đại Ma Đầu - Mỏ Hỏa Linh Ngọc 16/12/2013
951 Chương 951 Đại Ma Đầu - Mỏ Hỏa Linh Ngọc 16/12/2013
952 Chương 952 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Ma Vương 16/12/2013
953 Chương 953 Đại Ma Đầu - Cức Dương Hỏa 16/12/2013
954 Chương 954 Đại Ma Đầu - Cức Dương Hỏa 16/12/2013
955 Chương 955 Đại Ma Đầu - Chữa trị khôi lỗi 16/12/2013
956 Chương 956 Đại Ma Đầu - Xích Quỷ Vương giá lâm 16/12/2013
957 Chương 957 Đại Ma Đầu - Xích Quỷ Vương giá lâm 16/12/2013
958 Chương 958 Đại Ma Đầu - Thần Phong 16/12/2013
959 Chương 959 Đại Ma Đầu - Sửa xong khôi lỗi Hóa Thần 16/12/2013
960 Chương 960 Đại Ma Đầu - Sửa xong khôi lỗi Hóa Thần 16/12/2013
961 Chương 961 Đại Ma Đầu - Thần niệm giao phong. (1) 16/12/2013
962 Chương 962 Đại Ma Đầu - Thần niệm giao phong. (2) 16/12/2013
963 Chương 963 Đại Ma Đầu - Cường giả đỉnh phong. 16/12/2013
964 Chương 964 Đại Ma Đầu - Viêm Ma Vương xuất quan (thượng) 16/12/2013
965 Chương 965 Đại Ma Đầu - Viêm Ma Vương xuất quan (hạ) 16/12/2013
966 Chương 966 Đại Ma Đầu - Luyện Ngục Ma Vương khổ bức 16/12/2013
967 Chương 967 Đại Ma Đầu - Chạy trốn cũng đẹp trai như vậy. (thượng) 16/12/2013
968 Chương 968 Đại Ma Đầu - Chạy trốn cũng đẹp trai như vậy (hạ) 16/12/2013
969 Chương 969 Đại Ma Đầu - Công phu sư tử ngoạm 16/12/2013
970 Chương 970 Đại Ma Đầu - Mình làm người khác hưởng (thượng) 16/12/2013
971 Chương 971 Đại Ma Đầu - Mình làm người khác hưởng (hạ) 16/12/2013
972 Chương 972 Đại Ma Đầu - Cướp đồ trên đầu lão ma. (thượng) 16/12/2013
973 Chương 973 Đại Ma Đầu - Cướp đồ trên đầu lão ma (hạ) 16/12/2013
974 Chương 974 Đại Ma Đầu - Xích Diễm Long Pháo 16/12/2013
975 Chương 975 Đại Ma Đầu - Chí bảo Minh Vương lưu lại (thượng) 16/12/2013
976 Chương 976 Đại Ma Đầu - Chí bảo Minh Vương lưu lại (hạ) 16/12/2013
977 Chương 977 Đại Ma Đầu - Thuế biến (thượng) 16/12/2013
978 Chương 978 Đại Ma Đầu - Thuế biến (hạ) 16/12/2013
979 Chương 979 Đại Ma Đầu - Đinh lão tiền bối 16/12/2013
980 Chương 980 Đại Ma Đầu - Gặp cố nhân (thượng) 16/12/2013
981 Chương 981 Đại Ma Đầu - Gặp cố nhân (hạ) 16/12/2013
982 Chương 982 Đại Ma Đầu - U Minh Ma Tôn. 16/12/2013
983 Chương 983 Đại Ma Đầu - Sự cường đại của Lôi Động. (1) 16/12/2013
984 Chương 984 Đại Ma Đầu - Sự cường đại của Lôi Động. (2) 16/12/2013
985 Chương 985 Đại Ma Đầu - Tương kiến 16/12/2013
986 Chương 986 Đại Ma Đầu - Quang Minh Thánh Vực 16/12/2013
987 Chương 987 Đại Ma Đầu - Quang Minh Thánh Vực 16/12/2013
988 Chương 988 Đại Ma Đầu - Tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực 16/12/2013
989 Chương 989 Đại Ma Đầu - Tiến công chiếm đóng Quang Minh Thánh Vực 16/12/2013
990 Chương 990 Đại Ma Đầu - Trùng Vương Não Hạch 16/12/2013
991 Chương 991 Đại Ma Đầu - Đại quân hung tàn của Lôi Động 16/12/2013
992 Chương 992 Đại Ma Đầu - Đại quân hung tàn của Lôi Động 16/12/2013
993 Chương 993 Đại Ma Đầu - Âm Dương khát máu 16/12/2013
994 Chương 994 Đại Ma Đầu - Âm Dương khát máu 16/12/2013
995 Chương 995 Đại Ma Đầu - Sát phạt thiên hạ 16/12/2013
996 Chương 996 Đại Ma Đầu - Quỷ quân mãnh liệt, xuất kích! 16/12/2013
997 Chương 997 Đại Ma Đầu - Quỷ quân mãnh liệt, xuất kích! 16/12/2013
998 Chương 998 Đại Ma Đầu - Chiến tranh, quả nhiên có thể phát tài 16/12/2013
999 Chương 999 Đại Ma Đầu - Dị đoan 16/12/2013
1000 Chương 1000 Đại Ma Đầu - Dị đoan 16/12/2013
1001 Chương 1001 Đại Ma Đầu - Địa Hành Bạo Long 16/12/2013
1002 Chương 1002 Đại Ma Đầu - Tất cả anh hào tập kết (thượng) 16/12/2013
1003 Chương 1003 Đại Ma Đầu - Tất cả anh hào tập kết (hạ) 16/12/2013
1004 Chương 1004 Đại Ma Đầu - Chỗ dựa vào chính thức của Lôi Động 16/12/2013
1005 Chương 1005 Đại Ma Đầu - Kích động (thượng) 16/12/2013
1006 Chương 1006 Đại Ma Đầu - Kích động (hạ) 16/12/2013
1007 Chương 1007 Đại Ma Đầu - Huyết Ma đồ thành 16/12/2013
1008 Chương 1008 Đại Ma Đầu - Pháp thuật chi uy 16/12/2013
1009 Chương 1009 Đại Ma Đầu - Pháp thuật chi uy 16/12/2013
1010 Chương 1010 Đại Ma Đầu - Ngươi tới, cũng đừng hòng muốn chạy 16/12/2013
1011 Chương 1011 Đại Ma Đầu - Bức bách Viêm Ma Vương 16/12/2013
1012 Chương 1012 Đại Ma Đầu - Bức bách Viêm Ma Vương 16/12/2013
1013 Chương 1013 Đại Ma Đầu - Cưỡng bức dụ dỗ 16/12/2013
1014 Chương 1014 Đại Ma Đầu - Cưỡng bức dụ dỗ 16/12/2013
1015 Chương 1015 Đại Ma Đầu - Thu phục Viêm Ma Vương 16/12/2013
1016 Chương 1016 Đại Ma Đầu - Thần Hi Vương 16/12/2013
1017 Chương 1017 Đại Ma Đầu - Thần Hi Vương 16/12/2013
1018 Chương 1018 Đại Ma Đầu - Tiên tộc chí tôn lệnh 16/12/2013
1019 Chương 1019 Đại Ma Đầu - Tiên tộc chí tôn lệnh 16/12/2013
1020 Chương 1020 Đại Ma Đầu - Tiên tộc chí tôn lệnh 16/12/2013
1021 Chương 1021 Đại Ma Đầu - Bích Ba thần công (thượng) 16/12/2013
1022 Chương 1022 Đại Ma Đầu - Bích Ba thần công (hạ) 16/12/2013
1023 Chương 1023 Đại Ma Đầu - Tài Quyết Vương 16/12/2013
1024 Chương 1024 Đại Ma Đầu - Cơ hội biến cường (thượng) 16/12/2013
1025 Chương 1025 Đại Ma Đầu - Cơ hội biến cường (hạ) 16/12/2013
1026 Chương 1026 Đại Ma Đầu - Pháp thuật không gian (thượng) 16/12/2013
1027 Chương 1027 Đại Ma Đầu - Pháp thuật không gian (hạ) 16/12/2013
1028 Chương 1028 Đại Ma Đầu - Ngày tàn của Thần Hi 16/12/2013
1029 Chương 1029 Đại Ma Đầu - Sinh Mệnh Thần Thủy. (thượng) 16/12/2013
1030 Chương 1030 Đại Ma Đầu - Sinh Mệnh Thần Thủy (hạ) 16/12/2013
1031 Chương 1031 Đại Ma Đầu - Quân đội bí mật của Thần Hi Vương (thượng) 16/12/2013
1032 Chương 1032 Đại Ma Đầu - Quân đội bí mật của Thần Hi Vương (hạ) 16/12/2013
1033 Chương 1033 Đại Ma Đầu - Quyết chiến thần điện (thượng) 16/12/2013
1034 Chương 1034 Đại Ma Đầu - Quyết chiến thần điện (hạ) 16/12/2013
1035 Chương 1035 Đại Ma Đầu - Trẫm nói, không gian là ngưng đọng (thượng) 16/12/2013
1036 Chương 1036 Đại Ma Đầu - Trẫm nói, không gian là ngưng đọng (hạ) 16/12/2013
1037 Chương 1037 Đại Ma Đầu - Bi kịch của Thần Hi Vương 16/12/2013
1038 Chương 1038 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên Vực (thượng) 16/12/2013
1039 Chương 1039 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên Vực (hạ) 16/12/2013
1040 Chương 1040 Đại Ma Đầu - Minh diễm phần hồn (thượng) 16/12/2013
1041 Chương 1041 Đại Ma Đầu - Minh diễm phần hồn (hạ) 16/12/2013
1042 Chương 1042 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp 16/12/2013
1043 Chương 1043 Đại Ma Đầu - Công hiệu chân chính của Hỗn Độn Tháp (thượng) 16/12/2013
1044 Chương 1044 Đại Ma Đầu - Công hiệu chân chính của Hỗn Độn Tháp (hạ) 16/12/2013
1045 Chương 1045 Đại Ma Đầu - Tân sinh hỗn độn 16/12/2013
1046 Chương 1046 Đại Ma Đầu - Lại tới Dạ Xoa Hải (thượng) 16/12/2013
1047 Chương 1047 Đại Ma Đầu - Lại tới Dạ Xoa Hải (hạ) 16/12/2013
1048 Chương 1048 Đại Ma Đầu - Nạp lương thực (thượng) 16/12/2013
1049 Chương 1049 Đại Ma Đầu - Nạp lương thực (hạ) 16/12/2013
1050 Chương 1050 Đại Ma Đầu - Kiến công lập nghiệp 16/12/2013
1051 Chương 1051 Đại Ma Đầu - Mục tiêu đột phá Hóa Thần kỳ (thượng) 16/12/2013
1052 Chương 1052 Đại Ma Đầu - Mục tiêu đột phá Hóa Thần kỳ (hạ) 16/12/2013
1053 Chương 1053 Đại Ma Đầu - Vô tận hư không 16/12/2013
1054 Chương 1054 Đại Ma Đầu - Đế Vương gặp nhau (thượng) 16/12/2013
1055 Chương 1055 Đại Ma Đầu - Đế Vương gặp nhau (hạ) 16/12/2013
1056 Chương 1056 Đại Ma Đầu - Đỉnh phong tụ hội (1) 16/12/2013
1057 Chương 1057 Đại Ma Đầu - Đỉnh phong tụ hội (2) 16/12/2013
1058 Chương 1058 Đại Ma Đầu - Đỉnh phong tụ hội (3) 16/12/2013
1059 Chương 1059 Đại Ma Đầu - Đỉnh phong tụ hội (4) 16/12/2013
1060 Chương 1060 Đại Ma Đầu - Đỉnh phong tụ hội (5) 16/12/2013
1061 Chương 1061 Đại Ma Đầu - Đỉnh phong tụ hội (6) 16/12/2013
1062 Chương 1062 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên Huyết Lệ 16/12/2013
1063 Chương 1063 Đại Ma Đầu - Minh quân (thượng) 16/12/2013
1064 Chương 1064 Đại Ma Đầu - Minh quân (hạ) 16/12/2013
1065 Chương 1065 Đại Ma Đầu - Mị ma và Dực thần nữ 16/12/2013
1066 Chương 1066 Đại Ma Đầu - Ngoài dự đoán mọi người (thượng) 16/12/2013
1067 Chương 1067 Đại Ma Đầu - Ngoài dự đoán mọi người (hạ) 16/12/2013
1068 Chương 1068 Đại Ma Đầu - Bán một cái nhân tình triệt để 16/12/2013
1069 Chương 1069 Đại Ma Đầu - Tài Quyết Vương quyết định gia nhập (thượng) 16/12/2013
1070 Chương 1070 Đại Ma Đầu - Tài Quyết Vương quyết định gia nhập (hạ) 16/12/2013
1071 Chương 1071 Đại Ma Đầu - Mị Ma Chi Nguyện 16/12/2013
1072 Chương 1072 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. (1) 16/12/2013
1073 Chương 1073 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. (2) 16/12/2013
1074 Chương 1074 Đại Ma Đầu - Cùng thi triển cơ nhục 16/12/2013
1075 Chương 1075 Đại Ma Đầu - Xảo trá vơ vét tài sản. (1) 16/12/2013
1076 Chương 1076 Đại Ma Đầu - Xảo trá vơ vét tài sản (2) 16/12/2013
1077 Chương 1077 Đại Ma Đầu - Cầm thú huyết ưng 16/12/2013
1078 Chương 1078 Đại Ma Đầu - Cầm thú huyết ưng 16/12/2013
1079 Chương 1079 Đại Ma Đầu - Lẻn vào dị không gian 16/12/2013
1080 Chương 1080 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên chi chiến 16/12/2013
1081 Chương 1081 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên chi chiến 16/12/2013
1082 Chương 1082 Đại Ma Đầu - Địch yếu ta mạnh 16/12/2013
1083 Chương 1083 Đại Ma Đầu - Ta thua, Lôi Động 16/12/2013
1084 Chương 1084 Đại Ma Đầu - Ta thua, Lôi Động 16/12/2013
1085 Chương 1085 Đại Ma Đầu - Tài Quyết Chi Kiếm 16/12/2013
1086 Chương 1086 Đại Ma Đầu - Chia rẽ phân hóa 16/12/2013
1087 Chương 1087 Đại Ma Đầu - Chia rẽ phân hóa 16/12/2013
1088 Chương 1088 Đại Ma Đầu - Cùng thi triển mưu kế 16/12/2013
1089 Chương 1089 Đại Ma Đầu - Cùng thi triển mưu kế 16/12/2013
1090 Chương 1090 Đại Ma Đầu - Nguyệt Vệ và Ma Đao Thạch 16/12/2013
1091 Chương 1091 Đại Ma Đầu - Tiềm Long Quân quỷ hải. (1) 16/12/2013
1092 Chương 1092 Đại Ma Đầu - Tiềm Long Quân quỷ hải. (2) 16/12/2013
1093 Chương 1093 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên quyết chiến (1) 16/12/2013
1094 Chương 1094 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên quyết chiến (2) 16/12/2013
1095 Chương 1095 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên quyết chiến (3) 16/12/2013
1096 Chương 1096 Đại Ma Đầu - Thâm đàm huyết hải. (1) 16/12/2013
1097 Chương 1097 Đại Ma Đầu - Thâm đàm huyết hải. (2) 16/12/2013
1098 Chương 1098 Đại Ma Đầu - Hàng phục Ảnh Ma 16/12/2013
1099 Chương 1099 Đại Ma Đầu - Buổi tối có loại, ngươi đừng cầu xin tha thứ. (1) 16/12/2013
1100 Chương 1100 Đại Ma Đầu - Buổi tối có loại, ngươi đừng cầu xin tha thứ. (2) 16/12/2013
1101 Chương 1101 Đại Ma Đầu - Minh ước yếu đuối (thượng) 16/12/2013
1102 Chương 1102 Đại Ma Đầu - Minh ước yếu đuối (hạ) 16/12/2013
1103 Chương 1103 Đại Ma Đầu - Hỗn độn kết tinh thật nhiều (thượng) 16/12/2013
1104 Chương 1104 Đại Ma Đầu - Hỗn độn kết tinh thật nhiều (hạ) 16/12/2013
1105 Chương 1105 Đại Ma Đầu - Tư chất linh căn đề thăng (thượng) 16/12/2013
1106 Chương 1106 Đại Ma Đầu - Tư chất linh căn đề thăng (hạ) 16/12/2013
1107 Chương 1107 Đại Ma Đầu - Quyết chiến hỗn độn dị không gian 16/12/2013
1108 Chương 1108 Đại Ma Đầu - Đông Phương quật khởi (thượng) 16/12/2013
1109 Chương 1109 Đại Ma Đầu - Đông Phương quật khởi (hạ) 16/12/2013
1110 Chương 1110 Đại Ma Đầu - Thăng cấp Hóa Thần kỳ (thượng) 16/12/2013
1111 Chương 1111 Đại Ma Đầu - Thăng cấp Hóa Thần kỳ (hạ) 16/12/2013
1112 Chương 1112 Đại Ma Đầu - Bọ ngựa bắt ve (thượng) 16/12/2013
1113 Chương 1113 Đại Ma Đầu - Bọ ngựa bắt ve (hạ) 16/12/2013
1114 Chương 1114 Đại Ma Đầu - Quỷ Thứ phát uy 16/12/2013
1115 Chương 1115 Đại Ma Đầu - Kinh biến 16/12/2013
1116 Chương 1116 Đại Ma Đầu - Uy áp cùng với liên thủ (thượng) 16/12/2013
1117 Chương 1117 Đại Ma Đầu - Uy áp cùng với liên thủ (hạ) 16/12/2013
1118 Chương 1118 Đại Ma Đầu - Bị áp chế cùng phản áp chế 16/12/2013
1119 Chương 1119 Đại Ma Đầu - Cùng thi triển con bài chưa lật (thượng) 16/12/2013
1120 Chương 1120 Đại Ma Đầu - Cùng thi triển con bài chưa lật (hạ) 16/12/2013
1121 Chương 1121 Đại Ma Đầu - Kế hoạch bạo tăng thực lực (thượng) 16/12/2013
1122 Chương 1122 Đại Ma Đầu - Kế hoạch bạo tăng thực lực (hạ) 16/12/2013
1123 Chương 1123 Đại Ma Đầu - Lôi Hổ 16/12/2013
1124 Chương 1124 Đại Ma Đầu - Phong vũ muốn đến (thượng) 16/12/2013
1125 Chương 1125 Đại Ma Đầu - Phong vũ muốn đến (hạ) 16/12/2013
1126 Chương 1126 Đại Ma Đầu - Trước an nội, lại kháng ngoại. (1) 16/12/2013
1127 Chương 1127 Đại Ma Đầu - Trước an nội, lại kháng ngoại. (2) 16/12/2013
1128 Chương 1128 Đại Ma Đầu - Đối chọi. 16/12/2013
1129 Chương 1129 Đại Ma Đầu - Hóa Thần chi chiến (thượng) 16/12/2013
1130 Chương 1130 Đại Ma Đầu - Hóa Thần chi chiến (hạ) 16/12/2013
1131 Chương 1131 Đại Ma Đầu - Thâm Uyên chi chủ thúc dục 16/12/2013
1132 Chương 1132 Đại Ma Đầu - Chiến đấu kịch liệt với Thánh Diệu vương (thượng) 16/12/2013
1133 Chương 1133 Đại Ma Đầu - Chiến đấu kịch liệt với Thánh Diệu vương (hạ) 16/12/2013
1134 Chương 1134 Đại Ma Đầu - Anh linh thánh đường 16/12/2013
1135 Chương 1135 Đại Ma Đầu - Tái hiện Ma vương Tinh phách (thượng) 16/12/2013
1136 Chương 1136 Đại Ma Đầu - Tái hiện Ma vương Tinh phách (hạ) 16/12/2013
1137 Chương 1137 Đại Ma Đầu - Liều mình lấy chết 16/12/2013
1138 Chương 1138 Đại Ma Đầu - Ác chiến Quang Huy vương (thượng) 16/12/2013
1139 Chương 1139 Đại Ma Đầu - Ác chiến Quang Huy vương (hạ) 16/12/2013
1140 Chương 1140 Đại Ma Đầu - Quân lâm thiên hạ 16/12/2013
1141 Chương 1141 Đại Ma Đầu - Nắm toàn cục trong tay (thượng) 16/12/2013
1142 Chương 1142 Đại Ma Đầu - Nắm toàn cục trong tay (hạ) 16/12/2013
1143 Chương 1143 Đại Ma Đầu - Thánh Diệu phúc diệt 16/12/2013
1144 Chương 1144 Đại Ma Đầu - Nanh vuốt của Ma giới (thượng) 16/12/2013
1145 Chương 1145 Đại Ma Đầu - Nanh vuốt của Ma giới (hạ) 16/12/2013
1146 Chương 1146 Đại Ma Đầu - Hưởng dụng thắng lợi (thượng) 16/12/2013
1147 Chương 1147 Đại Ma Đầu - Hưởng dụng thắng lợi (hạ) 16/12/2013
1148 Chương 1148 Đại Ma Đầu - Kế hoạch trùng kích Luyện Hư kỳ 16/12/2013
1149 Chương 1149 Đại Ma Đầu - Tồn tại Dạ Đế (thượng) 16/12/2013
1150 Chương 1150 Đại Ma Đầu - Tồn tại Dạ Đế (hạ) 16/12/2013
1151 Chương 1151 Đại Ma Đầu - Độ kiếp Luyện Hư. 16/12/2013
1152 Chương 1152 Đại Ma Đầu - Song song tấn cấp lên Luyện Hư kỳ. (1) 16/12/2013
1153 Chương 1153 Đại Ma Đầu - Song song tấn cấp lên Luyện Hư kỳ. (2) 16/12/2013
1154 Chương 1154 Đại Ma Đầu - Quỷ Đế phát uy 16/12/2013
1155 Chương 1155 Đại Ma Đầu - Lôi Động khó chơi (thượng) 16/12/2013
1156 Chương 1156 Đại Ma Đầu - Lôi Động khó chơi. (hạ) 16/12/2013
1157 Chương 1157 Đại Ma Đầu - Bi kịch chắc chắn là Dạ Đế 16/12/2013
1158 Chương 1158 Đại Ma Đầu - Ngươi chết ta sống (thượng) 16/12/2013
1159 Chương 1159 Đại Ma Đầu - Ngươi chết ta sống (hạ) 16/12/2013
1160 Chương 1160 Đại Ma Đầu - Thắng bại đã phân (thượng) 16/12/2013
1161 Chương 1161 Đại Ma Đầu - Thắng bại đã phân (hạ) 16/12/2013
1162 Chương 1162 Đại Ma Đầu - Toàn thắng 16/12/2013
1163 Chương 1163 Đại Ma Đầu - Tư chất Lôi Động biến hóa (thượng) 16/12/2013
1164 Chương 1164 Đại Ma Đầu - Tư chất Lôi Động biến hóa (hạ) 16/12/2013
1165 Chương 1165 Đại Ma Đầu - Tấn cấp Hóa Thần trung giai 16/12/2013
1166 Chương 1166 Đại Ma Đầu - Linh Hồ quy tâm (thượng) 16/12/2013
1167 Chương 1167 Đại Ma Đầu - Linh Hồ quy tâm (hạ) 16/12/2013
1168 Chương 1168 Đại Ma Đầu - Luyện hóa Ma Đế Cung 16/12/2013
1169 Chương 1169 Đại Ma Đầu - Bộ đội khôi lỗi Hóa Thần có tư tưởng (thượng) 16/12/2013
1170 Chương 1170 Đại Ma Đầu - Bộ đội khôi lỗi Hóa Thần có tư tưởng (hạ) 16/12/2013
1171 Chương 1171 Đại Ma Đầu - Mềm không được thì mạnh bạo (thượng) 16/12/2013
1172 Chương 1172 Đại Ma Đầu - Mềm không được thì mạnh bạo (hạ) 16/12/2013
1173 Chương 1173 Đại Ma Đầu - Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ 16/12/2013
1174 Chương 1174 Đại Ma Đầu - Hắn đại phát tài (thượng) 16/12/2013
1175 Chương 1175 Đại Ma Đầu - Hắn đại phát tài (hạ) 16/12/2013
1176 Chương 1176 Đại Ma Đầu - Hắc Hoàng Giáp 16/12/2013
1177 Chương 1177 Đại Ma Đầu - Xuất chinh loạn tinh vực. (1) 16/12/2013
1178 Chương 1178 Đại Ma Đầu - Xuất chinh loạn tinh vực. (2) 16/12/2013
1178 Chương 1178 Đại Ma Đầu - Xuất chinh loạn tinh vực. (2) 16/12/2013
1179 Chương 1179 Đại Ma Đầu - Đạm Đài thiếu cung chủ (thượng) 16/12/2013
1180 Chương 1180 Đại Ma Đầu - Đạm Đài thiếu cung chủ (hạ) 16/12/2013
1180 Chương 1180 Đại Ma Đầu - Đạm Đài thiếu cung chủ (hạ) 16/12/2013
1181 Chương 1181 Đại Ma Đầu - Huyền Băng Phượng Hoàng 16/12/2013
1181 Chương 1181 Đại Ma Đầu - Huyền Băng Phượng Hoàng 16/12/2013
1182 Chương 1182 Đại Ma Đầu - Thiên Linh Chi Thai (thượng) 16/12/2013
1183 Chương 1183 Đại Ma Đầu - THiên Linh Chi Thai (hạ) 16/12/2013
1184 Chương 1184 Đại Ma Đầu - Thời gian hồi tố 16/12/2013
1185 Chương 1185 Đại Ma Đầu - Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (thượng) 16/12/2013
1186 Chương 1186 Đại Ma Đầu - Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (hạ) 16/12/2013
1187 Chương 1187 Đại Ma Đầu - Chu Tước Thần Điện (thượng) 16/12/2013
1188 Chương 1188 Đại Ma Đầu - Chu Tước Thần Điện (hạ) 16/12/2013
1189 Chương 1189 Đại Ma Đầu - Độ thiên kiếp 16/12/2013
1190 Chương 1190 Đại Ma Đầu - Thiên kiếp trùng trùng điệp điệp (thượng) 16/12/2013
1191 Chương 1191 Đại Ma Đầu - Thiên kiếp trùng trùng điệp điệp (hạ) 16/12/2013
1192 Chương 1192 Đại Ma Đầu - Minh Vương Phiên 16/12/2013
1193 Chương 1193 Đại Ma Đầu - Thành công tấn cấp Luyện Hư (thượng) 16/12/2013
1194 Chương 1194 Đại Ma Đầu - Thành công tấn cấp Luyện Hư (hạ) 16/12/2013
1195 Chương 1195 Đại Ma Đầu - Lưu đầy và ước hẹn vạn năm (thượng) 16/12/2013
1196 Chương 1196 Đại Ma Đầu - Lưu đầy và ước hẹn vạn năm (hạ) 16/12/2013
1197 Chương 1197 Đại Ma Đầu - Hắc sắc cự nhân 16/12/2013
1198 Chương 1198 Đại Ma Đầu - Bức bách Minh Vương Phiên khổ sở (thượng) 16/12/2013
1199 Chương 1199 Đại Ma Đầu - Bức bách Minh Vương Phiên khổ sở (hạ) 16/12/2013
1200 Chương 1200 Đại Ma Đầu - Uy lực chính thức của Minh Vương Phiên 16/12/2013
1201 Chương 1201 Đại Ma Đầu - Chuyện cũ truyền kỳ (thượng) 16/12/2013
1202 Chương 1202 Đại Ma Đầu - Chuyện cũ truyền kỳ (hạ) 16/12/2013
1203 Chương 1203 Đại Ma Đầu - Thực lực Lôi Động bạo tăng 16/12/2013
1204 Chương 1204 Đại Ma Đầu - Thiên phú thôn phệ (thượng) 16/12/2013
1205 Chương 1205 Đại Ma Đầu - Thiên phú thôn phệ (hạ) 16/12/2013
1206 Chương 1206 Đại Ma Đầu - Quét ngang bát phương 16/12/2013
1207 Chương 1207 Đại Ma Đầu - Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (thượng) 16/12/2013
1208 Chương 1208 Đại Ma Đầu - Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (hạ) 16/12/2013
1209 Chương 1209 Đại Ma Đầu - Chúa Tể Càn Khôn (thượng) 16/12/2013
1210 Chương 1210 Đại Ma Đầu - Chúa Tể Càn Khôn (hạ) 16/12/2013
1211 Chương 1211 Đại Ma Đầu - Lẻn vào Ma tộc 16/12/2013
1212 Chương 1212 Đại Ma Đầu - Cứ điểm hư không (thượng) 16/12/2013
1213 Chương 1213 Đại Ma Đầu - Cứ điểm hư không (hạ) 16/12/2013
1214 Chương 1214 Đại Ma Đầu - Tinh Cổ tộc 16/12/2013
1215 Chương 1215 Đại Ma Đầu - Nữ tử Tiên tộc (thượng) 16/12/2013
1216 Chương 1216 Đại Ma Đầu - Nữ tử Tiên tộc (hạ) 16/12/2013
1217 Chương 1217 Đại Ma Đầu - Hư Không Huyết Nhãn (thượng) 16/12/2013
1218 Chương 1218 Đại Ma Đầu - Hư Không Huyết Nhãn. (hạ) 16/12/2013
1219 Chương 1219 Đại Ma Đầu - Thánh địa Tinh Cổ tộc 16/12/2013
1220 Chương 1220 Đại Ma Đầu - Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu (thượng) 16/12/2013
1221 Chương 1221 Đại Ma Đầu - Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu. (hạ) 16/12/2013
1222 Chương 1222 Đại Ma Đầu - Hợp tác to lớn 16/12/2013
1223 Chương 1223 Đại Ma Đầu - Thánh địa rơi vào tay giặc. (thượng) 16/12/2013
1224 Chương 1224 Đại Ma Đầu - Thánh địa rơi vào tay giặc. (hạ) 16/12/2013
1225 Chương 1225 Đại Ma Đầu - Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh 16/12/2013
1226 Chương 1226 Đại Ma Đầu - Thương Lan bị thương nặng (thượng) 16/12/2013
1227 Chương 1227 Đại Ma Đầu - Thương Lan bị thương nặng (hạ) 16/12/2013
1228 Chương 1228 Đại Ma Đầu - Dần dần nhập ma 16/12/2013
1229 Chương 1229 Đại Ma Đầu - Thái Âm Thiên Lôi (thượng) 16/12/2013
1230 Chương 1230 Đại Ma Đầu - Thái Âm Thiên Lôi (hạ) 16/12/2013
1231 Chương 1231 Đại Ma Đầu - Đau đớn cũng nhanh (thượng) 16/12/2013
1232 Chương 1232 Đại Ma Đầu - Đau đớn cũng nhanh (hạ) 16/12/2013
1233 Chương 1233 Đại Ma Đầu - Lão nương không phải là bom nguyên tử 16/12/2013
1234 Chương 1234 Đại Ma Đầu - Trát Cổ, có chuyện gì từ từ nói (thượng) 16/12/2013
1235 Chương 1235 Đại Ma Đầu - Trát Cổ, có chuyện gì từ từ nói (hạ) 16/12/2013
1236 Chương 1236 Đại Ma Đầu - Ngươi lừa ta gạt 16/12/2013
1237 Chương 1237 Đại Ma Đầu - Thống khổ nữ vương thần phục (thượng) 16/12/2013
1238 Chương 1238 Đại Ma Đầu - Thống khổ nữ vương thần phục (hạ) 16/12/2013
1239 Chương 1239 Đại Ma Đầu - Triệt để chinh phục Nhân Phỉ Địch (thượng) 16/12/2013
1240 Chương 1240 Đại Ma Đầu - Triệt để chinh phục Nhân Phỉ Địch (hạ) 16/12/2013
1241 Chương 1241 Đại Ma Đầu - Tiên Ma cùng bay 16/12/2013
1242 Chương 1242 Đại Ma Đầu - Thu hoạch cực kỳ phong phú (thượng) 16/12/2013
1243 Chương 1243 Đại Ma Đầu - Thu hoạch cực kỳ phong phú (hạ) 16/12/2013
1244 Chương 1244 Đại Ma Đầu - Hỗn Độn bổn nguyên nguyên vẹn 16/12/2013
1245 Chương 1245 Đại Ma Đầu - Thôn phệ bổn nguyên (thượng) 16/12/2013
1246 Chương 1246 Đại Ma Đầu - Thôn phệ bổn nguyên (hạ) 16/12/2013
1247 Chương 1247 Đại Ma Đầu - Tiên thể trọng sinh thuật 16/12/2013
1248 Chương 1248 Đại Ma Đầu - Á Thánh Minh cự nhân (thượng) 16/12/2013
1249 Chương 1249 Đại Ma Đầu - Á Thánh Minh cự nhân (hạ) 16/12/2013
1250 Chương 1250 Đại Ma Đầu - Thiên tuyển và Nghịch thiên 16/12/2013
1251 Chương 1251 Đại Ma Đầu - Nguyện vọng của Minh Thần. (1) 16/12/2013
1252 Chương 1252 Đại Ma Đầu - Nguyện vọng của Minh Thần. (2) 16/12/2013
1253 Chương 1253 Đại Ma Đầu - Đại đầu độc thuật. (1) 16/12/2013
1254 Chương 1254 Đại Ma Đầu - Đại đầu độc thuật. (2) 16/12/2013
1255 Chương 1255 Đại Ma Đầu - Luân Hồi Chi Nhãn. 16/12/2013
1256 Chương 1256 Đại Ma Đầu - Thôn phệ Minh Thần. (1) 16/12/2013
1257 Chương 1257 Đại Ma Đầu - Thôn phệ Minh Thần. (2) 16/12/2013
1258 Chương 1258 Đại Ma Đầu - Đủ loại thu hoạch đến từ Minh Thần (thượng) 16/12/2013
1259 Chương 1259 Đại Ma Đầu - Đủ loại thu hoạch đến từ Minh Thần (hạ) 16/12/2013
1260 Chương 1260 Đại Ma Đầu - Tu luyện vô tận 16/12/2013
1261 Chương 1261 Đại Ma Đầu - Thực lực của quân đoàn Lôi Động tăng mạnh (thượng) 16/12/2013
1262 Chương 1262 Đại Ma Đầu - Thực lực của quân đoàn Lôi Động tăng mạnh (hạ) 16/12/2013
1263 Chương 1263 Đại Ma Đầu - Tam Hoàng 16/12/2013
1264 Chương 1264 Đại Ma Đầu - Lôi Động quật khởi tại vũ đài (thượng) 16/12/2013
1265 Chương 1265 Đại Ma Đầu - Lôi Động quật khởi tại vũ đài (hạ) 16/12/2013
1266 Chương 1266 Đại Ma Đầu - Uy phong lẫm lẫm (thượng) 16/12/2013
1267 Chương 1267 Đại Ma Đầu - Uy phong lẫm lẫm (hạ) 16/12/2013
1268 Chương 1268 Đại Ma Đầu - Diệt nhất Hoàng, thu phục nhị Hoàng 16/12/2013
1269 Chương 1269 Đại Ma Đầu - Thiên hạ đệ nhất đại hại (thượng) 16/12/2013
1270 Chương 1270 Đại Ma Đầu - Thiên hạ đệ nhất đại hại (hạ) 16/12/2013
1271 Chương 1271 Đại Ma Đầu - Hắc Ám Ma Hoàng 16/12/2013
1272 Chương 1272 Đại Ma Đầu - Huyết hải thâm cừu (thượng) 16/12/2013
1273 Chương 1273 Đại Ma Đầu - Huyết hải thâm cừu (hạ) 16/12/2013
1274 Chương 1274 Đại Ma Đầu - Giết ngươi, toàn bộ đều là của ta (thượng) 16/12/2013
1275 Chương 1275 Đại Ma Đầu - Giết ngươi, toàn bộ đều là của ta (hạ) 16/12/2013
1276 Chương 1276 Đại Ma Đầu - Ma tính thâm chủng 16/12/2013
1277 Chương 1277 Đại Ma Đầu - Thiên Ma Hoàng. (1) 16/12/2013
1278 Chương 1278 Đại Ma Đầu - Thiên Ma Hoàng. (2) 16/12/2013
1279 Chương 1279 Đại Ma Đầu - Lôi Động trở về 16/12/2013
1280 Chương 1280 Đại Ma Đầu - Tinh sa sông Hằng (1) 16/12/2013
1281 Chương 1281 Đại Ma Đầu - Tinh sa sông Hằng (2) 16/12/2013
1282 Chương 1282 Đại Ma Đầu - Xa cách đã lâu gặp lại (1) 16/12/2013
1283 Chương 1283 Đại Ma Đầu - Xa cách đã lâu gặp lại (2) 16/12/2013
1284 Chương 1284 Đại Ma Đầu - Ẩn tình về cái chết của Ma Đế 16/12/2013
1285 Chương 1285 Đại Ma Đầu - Sư tôn di sương (1) 16/12/2013
1286 Chương 1286 Đại Ma Đầu - Sư tôn di sương (2) 16/12/2013
1287 Chương 1287 Đại Ma Đầu - Hư không đào mệnh (1) 16/12/2013
1288 Chương 1288 Đại Ma Đầu - Hư không đào mệnh (2) 16/12/2013
1289 Chương 1289 Đại Ma Đầu - Hỗn độn hải 16/12/2013
1290 Chương 1290 Đại Ma Đầu - Vô tận Hư không triều tịch (1) 16/12/2013
1291 Chương 1291 Đại Ma Đầu - Vô tận Hư không triều tịch (2) 16/12/2013
1292 Chương 1292 Đại Ma Đầu - Hỗn độn oán linh 16/12/2013
1293 Chương 1293 Đại Ma Đầu - Hỗn độn chi tâm (1) 16/12/2013
1294 Chương 1294 Đại Ma Đầu - Hỗn độn chi tâm (2) 16/12/2013
1295 Chương 1295 Đại Ma Đầu - Ý thức vũ trụ 16/12/2013
1296 Chương 1296 Đại Ma Đầu - Hỗn độn thú (1) 16/12/2013
1297 Chương 1297 Đại Ma Đầu - Hỗn độn thú (2) 16/12/2013
1298 Chương 1298 Đại Ma Đầu - Sát cơ Thanh Long (1) 16/12/2013
1299 Chương 1299 Đại Ma Đầu - Sát cơ Thanh Long (2) 16/12/2013
1300 Chương 1300 Đại Ma Đầu - Chí Tôn kiếp 16/12/2013
1301 Chương 1301 Đại Ma Đầu - Tân Ma Đế (1) 16/12/2013
1302 Chương 1302 Đại Ma Đầu - Tân Ma Đế (2) 16/12/2013
1303 Chương 1303 Đại Ma Đầu - Quyết chiến Vạn Linh cung (1) 16/12/2013
1304 Chương 1304 Đại Ma Đầu - Quyết chiến Vạn Linh cung (2) 16/12/2013
1305 Chương 1305 Đại Ma Đầu - Vạn Linh Chi Mẫu 16/12/2013
1306 Chương 1306 Đại Ma Đầu - Vạn Linh chi nộ (1) 16/12/2013
1307 Chương 1307 Đại Ma Đầu - Vạn Linh chi nộ (2) 16/12/2013
1308 Chương 1308 Đại Ma Đầu - Vạn Linh chi nộ (3) 16/12/2013
1309 Chương 1309 Đại Ma Đầu - Chân thân Vạn Linh (1) 16/12/2013
1310 Chương 1310 Đại Ma Đầu - Chân thân Vạn Linh (2) 16/12/2013
1311 Chương 1311 Đại Ma Đầu - Chân chính vi mẫu 16/12/2013
1312 Chương 1312 Đại Ma Đầu - Hao tổn kinh người (1) 16/12/2013
1313 Chương 1313 Đại Ma Đầu - Hao tổn kinh người (2) 16/12/2013
1314 Chương 1314 Đại Ma Đầu - Quyết chiến Thanh Long Hoàng (1) 16/12/2013
1315 Chương 1315 Đại Ma Đầu - Quyết chiến Thanh Long Hoàng (2) 16/12/2013
1316 Chương 1316 Đại Ma Đầu - Khiến nàng chờ đợi đã lâu 16/12/2013
1317 Chương 1317 Đại Ma Đầu - Đại kết cục (1) 16/12/2013
1318 Chương 1318 Đại Ma Đầu - Đại kết cục (2) 16/12/2013
1319 Chương 1319 Đại Ma Đầu - Đại kết cục (3) 16/12/2013
1320 Chương 1320 Đại Ma Đầu - Đại kết cục (4) 16/12/2013
1321 Chương 1321 Đại Ma Đầu - Đại kết cục (5) 16/12/2013
1322 Chương 1322 Đại Ma Đầu - Đại kết cục (6) 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-ma-dau-964.html