Truyện Thương Thiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thương Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 17/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thương Thiên
Bạn đang đọc truyện Thương Thiên của tác giả Tử Mộc Vạn Quân trên trang đọc truyện online. Hàng ngày khỏe mạnh, nam nhi nên không ngừng tự cường. 1 ngọn bút không rõ ràng trong lịch sử, điểm phá bí mật của hư không,vượt qua bức tường chắn của võ hiệp cùng tiên hiệp, Vẽ ra bối cảnh tiên phàm quy mô chưa từng có, tận cùng sách là thiên địa mênh mông điểm điểm hồng trần...... tay thợ săn nhỏ tuổi Lý Nhạc Phàm, nhân bị hãm hại mà sung quân, đồng thời do cừu hận mà bước chân vào đường giang hồ......

Thiếu niên tóc trắng, vì thất tình nhập võ, trong 1 lần ở gần ranh giới của cái chết cảm ngộ được sinh mạng, sau tự mình sáng tạo ra khoáng thế kì điển《Thất Tình Thiên Thư》,Bổn thư lấy tình tải đạo, hi vọng đọc giả có thể cảm ngộ.

Thiếu niên nhìn dòng sông mùa xuân đi xa, độc hành trên đường xa xăm là tấm lòng

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thương Thiên - Náo Thị Thiếu NiênTác Giả 16/12/2013
2 Chương 2 Thương Thiên - Tử Mộc Vạn Quân 16/12/2013
3 Chương 3 Thương Thiên - Tiểu thôn 16/12/2013
4 Chương 4 Thương Thiên - Dưỡng thân y kinh 16/12/2013
5 Chương 5 Thương Thiên - Giản đơn đao pháp 16/12/2013
6 Chương 6 Thương Thiên - Quyết bất khuất phục 16/12/2013
7 Chương 7 Thương Thiên - Tả thủ bị phế 16/12/2013
8 Chương 8 Thương Thiên - Tiên thiên cao thủ 16/12/2013
9 Chương 9 Thương Thiên - Thiểu niên bạch phát 16/12/2013
10 Chương 10 Thương Thiên - Y kinh kì thuật 16/12/2013
11 Chương 11 Thương Thiên - Dữ thiên tránh mệnh (thượng) 16/12/2013
12 Chương 12 Thương Thiên - Sinh mệnh nguyên khí (Thượng) 16/12/2013
13 Chương 13 Thương Thiên - Vạn tiên sinh đích quá khứ 16/12/2013
14 Chương 14 Thương Thiên - Luyện thần tu mệnh 16/12/2013
15 Chương 15 Thương Thiên - Cực hạn 16/12/2013
16 Chương 16 Thương Thiên - Tô Kí trà lâu 16/12/2013
17 Chương 17 Thương Thiên - Tu luyện chi pháp 16/12/2013
18 Chương 18 Thương Thiên - Sơn trung khổ tu 16/12/2013
19 Chương 19 Thương Thiên - Bộc bố luyện thể 16/12/2013
20 Chương 20 Thương Thiên - Tâm nhược chỉ thủy 16/12/2013
21 Chương 21 Thương Thiên - Thất tình luyện thần 16/12/2013
22 Chương 22 Thương Thiên - Tao ngộ dị mãng 16/12/2013
23 Chương 23 Thương Thiên - Thiên đạo chi cảnh 16/12/2013
24 Chương 24 Thương Thiên - Khiêu chiến 16/12/2013
25 Chương 25 Thương Thiên - So đấu 16/12/2013
26 Chương 26 Thương Thiên - Hán Vương bảo tàng 16/12/2013
27 Chương 27 Thương Thiên - Tao ngộ 16/12/2013
28 Chương 28 Thương Thiên - Luyện chiêu 16/12/2013
29 Chương 29 Thương Thiên - Điên Đảo Hắc Bạch ( Đảo lộn trắng đen) 16/12/2013
30 Chương 30 Thương Thiên - Thiên Địa Hạo Nhiên 16/12/2013
31 Chương 31 Thương Thiên - Ngục Trung Lão Nhân 16/12/2013
32 Chương 32 Thương Thiên - Lão nhân truyền kinh 16/12/2013
33 Chương 33 Thương Thiên - Ngạc háo (Tin dữ) 16/12/2013
34 Chương 34 Thương Thiên - Tham vọng 16/12/2013
35 Chương 35 Thương Thiên - Mật mưu 16/12/2013
36 Chương 36 Thương Thiên - Khẩn bách 16/12/2013
37 Chương 37 Thương Thiên - Tâm linh thuế biến 16/12/2013
38 Chương 38 Thương Thiên - Thú liệp chi chiến 16/12/2013
39 Chương 39 Thương Thiên - Đồng quy vu tận 16/12/2013
40 Chương 40 Thương Thiên - Truyền thuyết trung đích Tử Dịch Doanh 16/12/2013
41 Chương 41 Thương Thiên - Giác tràng bính đấu (Đấu trường sinh tử) 16/12/2013
42 Chương 42 Thương Thiên - Tiếp xúc 16/12/2013
43 Chương 43 Thương Thiên - Chiến trường sát trận 16/12/2013
44 Chương 44 Thương Thiên - Sát tràng ngộ đao 16/12/2013
45 Chương 45 Thương Thiên - Sát nhân chi tâm 16/12/2013
46 Chương 46 Thương Thiên - Thiết Huyết đích tâm 16/12/2013
47 Chương 47 Thương Thiên - Sát đấu thiên địa gian 16/12/2013
48 Chương 48 Thương Thiên - Sinh tử chi gian 16/12/2013
49 Chương 49 Thương Thiên - Tinh thần lực dị biến 16/12/2013
50 Chương 50 Thương Thiên - Cục thế 16/12/2013
51 Chương 51 Thương Thiên - Đao chiến thất thức 16/12/2013
52 Chương 52 Thương Thiên - Bạch phát chiến cuồng 16/12/2013
53 Chương 53 Thương Thiên - Đột phá 16/12/2013
54 Chương 54 Thương Thiên - Diện đàm 16/12/2013
55 Chương 55 Thương Thiên - Quân doanh truyền đao 16/12/2013
56 Chương 56 Thương Thiên - Bạch Phát Chiến Cuồng - Tử Vong Lôi Đài 16/12/2013
57 Chương 57 Thương Thiên - Bạch Phát Chiến Cuồng - Chiến Đẩu Khai Thuỷ 16/12/2013
58 Chương 58 Thương Thiên - Bạch Phát Chiến Cuồng 16/12/2013
59 Chương 59 Thương Thiên - Bạch Phát Chiến Cuồng 16/12/2013
60 Chương 60 Thương Thiên - Sát phá thành 16/12/2013
61 Chương 61 Thương Thiên - Ly khứ 16/12/2013
62 Chương 62 Thương Thiên - Bí Mật Của Nguyên Khí 16/12/2013
63 Chương 63 Thương Thiên - Ác Đao Tứ Niên Thân Bách Chiến 16/12/2013
64 Chương 64 Thương Thiên - Hoạt trứ (Còn sống) 16/12/2013
65 Chương 65 Thương Thiên - Áp tiêu 16/12/2013
66 Chương 66 Thương Thiên - Sơn tặc 16/12/2013
67 Chương 67 Thương Thiên - Tương ngộ 16/12/2013
68 Chương 68 Thương Thiên - Đối trì (Giằng co) 16/12/2013
69 Chương 69 Thương Thiên - Bất yếu lan ta (Đừng có cản ta) 16/12/2013
70 Chương 70 Thương Thiên - Lực địch 16/12/2013
71 Chương 71 Thương Thiên - Sáng chiêu cửu phá 16/12/2013
72 Chương 72 Thương Thiên - Đồng lộ 16/12/2013
73 Chương 73 Thương Thiên - Hà xử bất giang hồ 16/12/2013
74 Chương 74 Thương Thiên - Khách sạn thị phi 16/12/2013
75 Chương 75 Thương Thiên - Khống chế tinh thần lực 16/12/2013
76 Chương 76 Thương Thiên - Sát kiên nhi quá 16/12/2013
77 Chương 77 Thương Thiên - Hai đứa cô nhi 16/12/2013
78 Chương 78 Thương Thiên - Hồi gia 16/12/2013
79 Chương 79 Thương Thiên - Tin tức thân nhân 16/12/2013
80 Chương 80 Thương Thiên - Lan Lộ 16/12/2013
81 Chương 81 Thương Thiên - Vô tội không giết 16/12/2013
82 Chương 82 Thương Thiên - Chưa update 16/12/2013
83 Chương 83 Thương Thiên - Thái phủ sát kiếp 16/12/2013
84 Chương 84 Thương Thiên - Huyết chiến không ngừng 16/12/2013
85 Chương 85 Thương Thiên - Cứu viện bất ngờ 16/12/2013
86 Chương 86 Thương Thiên - Bái sư. 16/12/2013
87 Chương 87 Thương Thiên - Chấp chứ (Cố chấp) 16/12/2013
88 Chương 88 Thương Thiên - Cảm ngộ sanh mệnh 16/12/2013
89 Chương 89 Thương Thiên - Cạm bẫy thợ săn 16/12/2013
90 Chương 90 Thương Thiên - Tự ngộ luyện tâm 16/12/2013
91 Chương 91 Thương Thiên - Thất tình quán đỉnh 16/12/2013
92 Chương 92 Thương Thiên - Ám nhiên 16/12/2013
93 Chương 93 Thương Thiên - Hắc Bảng 16/12/2013
94 Chương 94 Thương Thiên - Xuất Sơn 16/12/2013
95 Chương 95 Thương Thiên - Tiến Thành 16/12/2013
96 Chương 96 Thương Thiên - Giang Hồ Đệ Nhất Yếu 16/12/2013
97 Chương 97 Thương Thiên - Ngộ Nhập Thanh Lâu 16/12/2013
98 Chương 98 Thương Thiên - Lão Đầu 16/12/2013
99 Chương 99 Thương Thiên - Tá Nhĩ Luyện Luyện 16/12/2013
100 Chương 100 Thương Thiên - Thu Tràng 16/12/2013
101 Chương 101 Thương Thiên - Ngẫu Ngộ 16/12/2013
102 Chương 102 Thương Thiên - BẤT THỨC HẢO NGẠT 16/12/2013
103 Chương 103 Thương Thiên - ÁM ĐỘC 16/12/2013
104 Chương 104 Thương Thiên - Tính Kế 16/12/2013
105 Chương 105 Thương Thiên - Ngạnh đấu 16/12/2013
106 Chương 106 Thương Thiên - Ra đi một mình 16/12/2013
107 Chương 107 Thương Thiên - Biện pháp 16/12/2013
108 Chương 108 Thương Thiên - Hoa tịnh lệ 16/12/2013
109 Chương 109 Thương Thiên - Dò la 16/12/2013
110 Chương 110 Thương Thiên - Thiên hạ 16/12/2013
111 Chương 111 Thương Thiên - Hỗn loạn sơ hiện 16/12/2013
112 Chương 112 Thương Thiên - Sát cuộc 16/12/2013
113 Chương 113 Thương Thiên - Truy sát! Ai là con mồi? 16/12/2013
114 Chương 114 Thương Thiên - Chém giết 16/12/2013
115 Chương 115 Thương Thiên - Thu hoạch 16/12/2013
116 Chương 116 Thương Thiên - Nhảy xuống núi 16/12/2013
117 Chương 117 Thương Thiên - Buông lỏng tâm tình 16/12/2013
118 Chương 118 Thương Thiên - Phong Tường Tái Thiểm 16/12/2013
119 Chương 119 Thương Thiên - Đạo sĩ 16/12/2013
120 Chương 120 Thương Thiên - Trú mưa nơi hoang trạch 16/12/2013
121 Chương 121 Thương Thiên - Dò xét mệnh trời 16/12/2013
122 Chương 122 Thương Thiên - Sự phẫn nộ khó thể chịu đựng 16/12/2013
123 Chương 123 Thương Thiên - Cao thủ chân chính 16/12/2013
124 Chương 124 Thương Thiên - Tình trời hận bể 16/12/2013
125 Chương 125 Thương Thiên - Thế lạ Thiên tàn 16/12/2013
126 Chương 126 Thương Thiên - Sầu bi phủi không hết! 16/12/2013
127 Chương 127 Thương Thiên - Tâm ngữ tâm nguyện! 16/12/2013
128 Chương 128 Thương Thiên - Thanh vân 16/12/2013
129 Chương 129 Thương Thiên - Nữ hào Nguyệt Thi 16/12/2013
130 Chương 130 Thương Thiên - Hiệp khách nổi giận 16/12/2013
131 Chương 131 Thương Thiên - Ma ẩn động 16/12/2013
132 Chương 132 Thương Thiên - Ma nhân 16/12/2013
133 Chương 133 Thương Thiên - Chỉnh lý võ công 16/12/2013
134 Chương 134 Thương Thiên - Thất tình hợp, Linh Khiếu thành! 16/12/2013
135 Chương 135 Thương Thiên - Tặng kỳ kinh! 16/12/2013
136 Chương 136 Thương Thiên - Tái chiến Thiên Tàn! 16/12/2013
137 Chương 137 Thương Thiên - Ngộ ra Tinh tú quyết 16/12/2013
138 Chương 138 Thương Thiên - Âm mưu hé lộ 16/12/2013
139 Chương 139 Thương Thiên - Đạo sĩ và hòa thượng. 16/12/2013
140 Chương 140 Thương Thiên - Xuất hiện trở lại 16/12/2013
141 Chương 141 Thương Thiên - Quán trà Hữu Gian. 16/12/2013
142 Chương 142 Thương Thiên - Trăm kiếp nạn, lòng không sờn 16/12/2013
143 Chương 143 Thương Thiên - Giang hồ đồn đại 16/12/2013
144 Chương 144 Thương Thiên - Tập kích ban đêm 16/12/2013
145 Chương 145 Thương Thiên - Người lạ quen thuộc 16/12/2013
146 Chương 146 Thương Thiên - Bạn bè thuở nhỏ 16/12/2013
147 Chương 147 Thương Thiên - Đao khách khó dây 16/12/2013
148 Chương 148 Thương Thiên - Đao Cuồng chiến Đao Si 16/12/2013
149 Chương 149 Thương Thiên - Giang hồ thực sự 16/12/2013
150 Chương 150 Thương Thiên - Mới tới Hàng Châu 16/12/2013
151 Chương 151 Thương Thiên - Đêm tới thanh lâu. 16/12/2013
152 Chương 152 Thương Thiên - Phá Cửu Tinh trận, trấn Nhiếp Hồn thuật. 16/12/2013
153 Chương 153 Thương Thiên - Truyền lại sách đặc biệt. 16/12/2013
154 Chương 154 Thương Thiên - Phật quang phổ chiếu. 16/12/2013
155 Chương 155 Thương Thiên - Phật ngữ cửu biến, tóc bạc thành xanh. 16/12/2013
156 Chương 156 Thương Thiên - Thương thiên giám. 16/12/2013
157 Chương 157 Thương Thiên - Thiên Ki chí độc. 16/12/2013
158 Chương 158 Thương Thiên - Lực chiến quần địch 16/12/2013
159 Chương 159 Thương Thiên - Lại bị vây khốn 16/12/2013
160 Chương 160 Thương Thiên - Chớp mắt vạn năm 16/12/2013
161 Chương 161 Thương Thiên - Sôi máu! 16/12/2013
162 Chương 162 Thương Thiên - Máu nhuộm trần gian 16/12/2013
163 Chương 163 Thương Thiên - Âm mưu sau lưng. 16/12/2013
164 Chương 164 Thương Thiên - Sau khi rời khỏi. 16/12/2013
165 Chương 165 Thương Thiên - Dùng mạng nghịch thiên. 16/12/2013
166 Chương 166 Thương Thiên - Kỳ thạch Đan Tâm. 16/12/2013
167 Chương 167 Thương Thiên - Gặp nhau khó, sinh tử biệt 16/12/2013
168 Chương 168 Thương Thiên - Chân khí hóa hình. 16/12/2013
169 Chương 169 Thương Thiên - Trở lại Hàng Châu, phong vân tụ hội. 16/12/2013
170 Chương 170 Thương Thiên - Tính toán của mỗi phe. 16/12/2013
171 Chương 171 Thương Thiên - Nước ngầm cuồn cuộn. 16/12/2013
172 Chương 172 Thương Thiên - Tái hiện tứ liên kích. 16/12/2013
173 Chương 173 Thương Thiên - Sức mạnh của tiễn hồn 16/12/2013
174 Chương 174 Thương Thiên - Từng là huynh đệ 16/12/2013
175 Chương 175 Thương Thiên - Vũ tàng chi mê. 16/12/2013
176 Chương 176 Thương Thiên - Loạn cục đã định 16/12/2013
177 Chương 177 Thương Thiên - Sát khí hừng hực. 16/12/2013
178 Chương 178 Thương Thiên - Phạm Thiên đại phật ấn. 16/12/2013
179 Chương 179 Thương Thiên - Phật môn đại pháp. 16/12/2013
180 Chương 180 Thương Thiên - Long cực cửu biến phá Như Lai thần chưởng. 16/12/2013
181 Chương 181 Thương Thiên - Vũ Tàng Trọng Quang huyết mãn thiên 16/12/2013
182 Chương 182 Thương Thiên - Thần ky hiện 16/12/2013
183 Chương 183 Thương Thiên - Kì thuật trọng hiện 16/12/2013
184 Chương 184 Thương Thiên - Ngoại xuất 16/12/2013
185 Chương 185 Thương Thiên - Thiên niên nhân tham vương 16/12/2013
186 Chương 186 Thương Thiên - Vi thập yêu bất hoàn thủ 16/12/2013
187 Chương 187 Thương Thiên - Cửu tuyệt huyền âm mạch 16/12/2013
188 Chương 188 Thương Thiên - Thần Ky Các 16/12/2013
189 Chương 189 Thương Thiên - Vũ kinh truyền nhân 16/12/2013
190 Chương 190 Thương Thiên - Hữu thập yêu đại bất liễu 16/12/2013
191 Chương 191 Thương Thiên - Hung thần lâm môn 16/12/2013
192 Chương 192 Thương Thiên - Nhạc Phàm xuất thủ 16/12/2013
193 Chương 193 Thương Thiên - Dĩ báo hoàn báo 16/12/2013
194 Chương 194 Thương Thiên - Tuyệt Tiễn tịch diệt 16/12/2013
195 Chương 195 Thương Thiên - Vô tình 16/12/2013
196 Chương 196 Thương Thiên - Ẩn Tiên cốc 16/12/2013
197 Chương 197 Thương Thiên - Kim châm phá âm dương 16/12/2013
198 Chương 198 Thương Thiên - Thất Tình ngộ tiến 16/12/2013
199 Chương 199 Thương Thiên - Phó thác 16/12/2013
200 Chương 200 Thương Thiên - Kỳ nhân 16/12/2013
201 Chương 201 Thương Thiên - Nhập thế 16/12/2013
202 Chương 202 Thương Thiên - Vi sơn 16/12/2013
203 Chương 203 Thương Thiên - Lôi đình thủ đoạn 16/12/2013
204 Chương 204 Thương Thiên - Cục loạn 16/12/2013
205 Chương 205 Thương Thiên - Ma môn ẩn hiện 16/12/2013
206 Chương 206 Thương Thiên - Tâm hận 16/12/2013
207 Chương 207 Thương Thiên - Tái phản Trữ Huyền 16/12/2013
208 Chương 208 Thương Thiên - Tiểu tài thần 16/12/2013
209 Chương 209 Thương Thiên - Độc tập quân doanh 16/12/2013
210 Chương 210 Thương Thiên - Phi nhất bàn hình vấn 16/12/2013
211 Chương 211 Thương Thiên - Ý ngoại tương cầu 16/12/2013
212 Chương 212 Thương Thiên - Giang hồ thuật sĩ 16/12/2013
213 Chương 213 Thương Thiên - Quỷ trủng 16/12/2013
214 Chương 214 Thương Thiên - Tam nữ sát 16/12/2013
215 Chương 215 Thương Thiên - Mãnh đả 16/12/2013
216 Chương 216 Thương Thiên - Khai Phong 16/12/2013
217 Chương 217 Thương Thiên - Miếu hội 16/12/2013
218 Chương 218 Thương Thiên - Dục động 16/12/2013
219 Chương 219 Thương Thiên - Cự đại đích bối ảnh 16/12/2013
220 Chương 220 Thương Thiên - Nguyên lai tựu thị tha 16/12/2013
221 Chương 221 Thương Thiên - Đao cuồng hung danh 16/12/2013
222 Chương 222 Thương Thiên - Cuồng đao Cửu biến phá Thiên kiếm 16/12/2013
223 Chương 223 Thương Thiên - Vu Thuật Sát sanh 16/12/2013
224 Chương 224 Thương Thiên - Bát hoang cửu tuyệt chi địa 16/12/2013
225 Chương 225 Thương Thiên - Sanh tử cửu môn 16/12/2013
226 Chương 226 Thương Thiên - Lệ gia hậu nhân 16/12/2013
227 Chương 227 Thương Thiên - Ảo thuật loạn tâm 16/12/2013
228 Chương 228 Thương Thiên - Phong ma thần binh 16/12/2013
229 Chương 229 Thương Thiên - Tỏa liên trấn hồn 16/12/2013
230 Chương 230 Thương Thiên - Ma binh Phệ Hồn 16/12/2013
231 Chương 231 Thương Thiên - Thiên khải dị tượng 16/12/2013
232 Chương 232 Thương Thiên - Thùy canh hung 16/12/2013
233 Chương 233 Thương Thiên - Dị triệu chi mê 16/12/2013
234 Chương 234 Thương Thiên - Quân doanh chinh binh 16/12/2013
235 Chương 235 Thương Thiên - Quân phạt 16/12/2013
236 Chương 236 Thương Thiên - Khán bất kiến đích nguy hiểm 16/12/2013
237 Chương 237 Thương Thiên - Khán trọng sanh mệnh đích nam nhân 16/12/2013
238 Chương 238 Thương Thiên - Đồ long đại hội 16/12/2013
239 Chương 239 Thương Thiên - Lai liễu cá canh hung đích 16/12/2013
240 Chương 240 Thương Thiên - Uy thế bức nhân 16/12/2013
241 Chương 241 Thương Thiên - Tuyệt tiễn chi uy 16/12/2013
242 Chương 242 Thương Thiên - Nhất phong tín nhất cú thoại 16/12/2013
243 Chương 243 Thương Thiên - Ngã lai huấn luyện 16/12/2013
244 Chương 244 Thương Thiên - Kỳ môn chiến trận 16/12/2013
245 Chương 245 Thương Thiên - Thập nhị thiên môn phá sát trận 16/12/2013
246 Chương 246 Thương Thiên - Ý ngoại ly khứ 16/12/2013
247 Chương 247 Thương Thiên - Hữu đao “Bách Kiếp” 16/12/2013
248 Chương 248 Thương Thiên - Tha đích danh tự khiếu thương cảm 16/12/2013
249 Chương 249 Thương Thiên - Hoạt nhân tế tự 16/12/2013
250 Chương 250 Thương Thiên - Thượng cổ hung thú 16/12/2013
251 Chương 251 Thương Thiên - Tha bỉ hung thú canh mãnh 16/12/2013
252 Chương 252 Thương Thiên - Bích khung kim đan 16/12/2013
253 Chương 253 Thương Thiên - Phóng tại thân biên tài phóng tâm 16/12/2013
254 Chương 254 Thương Thiên - Quan kiện 16/12/2013
255 Chương 255 Thương Thiên - Thiên hạ nguy thành 16/12/2013
256 Chương 256 Thương Thiên - Nhạc Phàm đích thái độ 16/12/2013
257 Chương 257 Thương Thiên - Nhạc Phàm nộ xích 16/12/2013
258 Chương 258 Thương Thiên - Mưu động 16/12/2013
259 Chương 259 Thương Thiên - Tuyền ki tinh 16/12/2013
260 Chương 260 Thương Thiên - Đại hôn chuẩn bị 16/12/2013
261 Chương 261 Thương Thiên - Thát Đát dũng sĩ 16/12/2013
262 Chương 262 Thương Thiên - Yêu thỉnh 16/12/2013
263 Chương 263 Thương Thiên - Lực đích kỹ xảo 16/12/2013
264 Chương 264 Thương Thiên - Thát Đát đệ nhất nhân 16/12/2013
265 Chương 265 Thương Thiên - Kích chiến đề thăng 16/12/2013
266 Chương 266 Thương Thiên - Tiềm hành 16/12/2013
267 Chương 267 Thương Thiên - Dân tộc phi đại nghĩa 16/12/2013
268 Chương 268 Thương Thiên - Âm mưu dữ xảo hợp 16/12/2013
269 Chương 269 Thương Thiên - Long Tuấn đích quyết định 16/12/2013
270 Chương 270 Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc (1) 16/12/2013
271 Chương 271 Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc 16/12/2013
272 Chương 272 Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc 16/12/2013
273 Chương 273 Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc 16/12/2013
274 Chương 274 Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc 16/12/2013
275 Chương 275 Thương Thiên - Tựu thị toán kế nhĩ 16/12/2013
276 Chương 276 Thương Thiên - Kiên cường đích lệ 16/12/2013
277 Chương 277 Thương Thiên - Hung thú chi uy 16/12/2013
278 Chương 278 Thương Thiên - Quốc dữ gia 16/12/2013
279 Chương 279 Thương Thiên - Ý ngoại viên trợ 16/12/2013
280 Chương 280 Thương Thiên - Tống hoàn di vật 16/12/2013
281 Chương 281 Thương Thiên - Huyết chú biên quan 16/12/2013
282 Chương 282 Thương Thiên - Huyết chú biên quan 16/12/2013
283 Chương 283 Thương Thiên - Huyết chú biên quan 16/12/2013
284 Chương 284 Thương Thiên - Chiến tranh dữ hòa bình 16/12/2013
285 Chương 285 Thương Thiên - Thượng lộ 16/12/2013
286 Chương 286 Thương Thiên - Nhân tại giang hồ 16/12/2013
287 Chương 287 Thương Thiên - Sư tả giá đáo 16/12/2013
288 Chương 288 Thương Thiên - Chân tướng 16/12/2013
289 Chương 289 Thương Thiên - Ly khai 16/12/2013
290 Chương 290 Thương Thiên - Linh khiếu trọng sanh 16/12/2013
291 Chương 291 Thương Thiên - Nhân tính (1) 16/12/2013
292 Chương 292 Thương Thiên - Nhân tính (2) 16/12/2013
293 Chương 293 Thương Thiên - Ám dạ 16/12/2013
294 Chương 294 Thương Thiên - Giang hồ chi ngoại 16/12/2013
295 Chương 295 Thương Thiên - “Đao Si”tiền bối 16/12/2013
296 Chương 296 Thương Thiên - Vu thuật tái hiện 16/12/2013
297 Chương 297 Thương Thiên - Tử bất thừa nhận 16/12/2013
298 Chương 298 Thương Thiên - Lửa giận lôi đình 16/12/2013
299 Chương 299 Thương Thiên - Phong hồi lộ chuyển 16/12/2013
300 Chương 300 Thương Thiên - Hiệp định 16/12/2013
301 Chương 301 Thương Thiên - Cự tuyệt đích lý do 16/12/2013
302 Chương 302 Thương Thiên - Kỳ quái đích nhân 16/12/2013
303 Chương 303 Thương Thiên - Thống khoái 16/12/2013
304 Chương 304 Thương Thiên - Thiên đạo minh tâm 16/12/2013
305 Chương 305 Thương Thiên - Ẩn sĩ chi thuyết 16/12/2013
306 Chương 306 Thương Thiên - Thượng Thiếu Lâm 16/12/2013
307 Chương 307 Thương Thiên - Chánh đạo tề tụ 16/12/2013
308 Chương 308 Thương Thiên - Lai đả giá đích 16/12/2013
309 Chương 309 Thương Thiên - Thượng cổ danh kiếm 16/12/2013
310 Chương 310 Thương Thiên - Lễ vật 16/12/2013
311 Chương 311 Thương Thiên - Tá duyệt công pháp 16/12/2013
312 Chương 312 Thương Thiên - Danh khí hữu linh 16/12/2013
313 Chương 313 Thương Thiên - Phật kinh ba vạn quyển 16/12/2013
314 Chương 314 Thương Thiên - Tố phan nhi 16/12/2013
315 Chương 315 Thương Thiên - Chính đạo đại cao thủ 16/12/2013
316 Chương 316 Thương Thiên - Đại tàng phật thủ ấn 16/12/2013
317 Chương 317 Thương Thiên - Thất bại đích thường thí 16/12/2013
318 Chương 318 Thương Thiên - Tự kỷ đích lộ 16/12/2013
319 Chương 319 Thương Thiên - Thiên môn 16/12/2013
320 Chương 320 Thương Thiên - Tố nhất hồi đại hiệp 16/12/2013
321 Chương 321 Thương Thiên - Dạ lai độc hương 16/12/2013
322 Chương 322 Thương Thiên - Nhân bất khả mạo tương 16/12/2013
323 Chương 323 Thương Thiên - Dạ tham cổ linh quan (1) 16/12/2013
324 Chương 324 Thương Thiên - Dạ tham cổ linh quan (2) 16/12/2013
325 Chương 325 Thương Thiên - Dạ tham Cổ linh quan (3) 16/12/2013
326 Chương 326 Thương Thiên - Dĩ độc công độc 16/12/2013
327 Chương 327 Thương Thiên - Thục nhân tương ngộ 16/12/2013
328 Chương 328 Thương Thiên - Dị biến kinh hồn 16/12/2013
329 Chương 329 Thương Thiên - Đao đạo 16/12/2013
330 Chương 330 Thương Thiên - (Hạ) Sang đao 16/12/2013
331 Chương 331 Thương Thiên - Sang đao 16/12/2013
332 Chương 332 Thương Thiên - Lực diệc thị đạo 16/12/2013
333 Chương 333 Thương Thiên - Ẩn sĩ chi văn 16/12/2013
334 Chương 334 Thương Thiên - Triêu cục chi biến 16/12/2013
335 Chương 335 Thương Thiên - Thiên đạo dị biến 16/12/2013
336 Chương 336 Thương Thiên - Nhất đao tức vạn thiên 16/12/2013
337 Chương 337 Thương Thiên - Huyết nhiễm hồng trần ngoại 16/12/2013
338 Chương 338 Thương Thiên - Hóa huyết thần kinh 16/12/2013
339 Chương 339 Thương Thiên - Lực phá huyết trận đao phong hàn (1) 16/12/2013
340 Chương 340 Thương Thiên - Lực phá huyết trận đao phong hàn (2) 16/12/2013
341 Chương 341 Thương Thiên - Lực phá huyết trận đao phong hàn (3) 16/12/2013
342 Chương 342 Thương Thiên - Nộ dục 16/12/2013
343 Chương 343 Thương Thiên - Củ kết vi ái ly khai 16/12/2013
344 Chương 344 Thương Thiên - Giang hồ khải kỳ 16/12/2013
345 Chương 345 Thương Thiên - Mị lực giang hồ 16/12/2013
346 Chương 346 Thương Thiên - Thành trường đích biến hóa 16/12/2013
347 Chương 347 Thương Thiên - Cấp chuyển 16/12/2013
348 Chương 348 Thương Thiên - Nộ khai sát giới 16/12/2013
349 Chương 349 Thương Thiên - Ôn noãn đích thủ 16/12/2013
350 Chương 350 Thương Thiên - Nhiễm huyết đích linh hồn 16/12/2013
351 Chương 351 Thương Thiên - Xung đột (1) 16/12/2013
352 Chương 352 Thương Thiên - Xung đột (2) 16/12/2013
353 Chương 353 Thương Thiên - Xung đột (3) 16/12/2013
354 Chương 354 Thương Thiên - Bất có trở đáng đích quyết tâm 16/12/2013
355 Chương 355 Thương Thiên - Động loạn chi dẫn 16/12/2013
356 Chương 356 Thương Thiên - Huyết y tái hiện 16/12/2013
357 Chương 357 Thương Thiên - Đệ nhị linh khiếu 16/12/2013
358 Chương 358 Thương Thiên - Cổ tuyệt trận 16/12/2013
359 Chương 359 Thương Thiên - Ám mang 16/12/2013
360 Chương 360 Thương Thiên - Cự đại thu hoạch 16/12/2013
361 Chương 361 Thương Thiên - Ẩn tông lai nhân 16/12/2013
362 Chương 362 Thương Thiên - Các phương thế động (1) 16/12/2013
363 Chương 363 Thương Thiên - Các phương thế động (2) 16/12/2013
364 Chương 364 Thương Thiên - Tiến thành 16/12/2013
365 Chương 365 Thương Thiên - Vũ đế truyền nhân (1) 16/12/2013
366 Chương 366 Thương Thiên - Vũ đế truyền nhân (2) 16/12/2013
367 Chương 367 Thương Thiên - Vũ Đế truyền nhân (3) 16/12/2013
368 Chương 368 Thương Thiên - Biến thiên (1) 16/12/2013
369 Chương 369 Thương Thiên - Biến thiên (2) 16/12/2013
370 Chương 370 Thương Thiên - Biến thiên (3) 16/12/2013
371 Chương 371 Thương Thiên - Thiếu niên phong lưu 16/12/2013
372 Chương 372 Thương Thiên - Hựu lai thí chiêu 16/12/2013
373 Chương 373 Thương Thiên - Ý ngoại đích tương ngộ (1) 16/12/2013
374 Chương 374 Thương Thiên - Ý ngoại đích tương ngộ (2) 16/12/2013
375 Chương 375 Thương Thiên - Ý ngoại đích tương ngộ (3) 16/12/2013
376 Chương 376 Thương Thiên - Chấp niệm tình vi căn 16/12/2013
377 Chương 377 Thương Thiên - Vọng giang lâu thượng 16/12/2013
378 Chương 378 Thương Thiên - Kiếm ma tuyên chiến 16/12/2013
379 Chương 379 Thương Thiên - Nhạc Phàm đích tiêu tức 16/12/2013
380 Chương 380 Thương Thiên - Tương tụ diệc thị duyến 16/12/2013
381 Chương 381 Thương Thiên - Bình phàm đích tâm thái 16/12/2013
382 Chương 382 Thương Thiên - Sơ thí cực hỏa kính 16/12/2013
383 Chương 383 Thương Thiên - Tà thương chiến Cuồng đao 16/12/2013
384 Chương 384 Thương Thiên - Giang hồ đích tự mạc (1) 16/12/2013
385 Chương 385 Thương Thiên - Giang hồ đích tự mạc (2) 16/12/2013
386 Chương 386 Thương Thiên - Giang hồ đích tự mạc (3) 16/12/2013
387 Chương 387 Thương Thiên - Hội tiền chi tranh 16/12/2013
388 Chương 388 Thương Thiên - Hoàn dĩ công đạo 16/12/2013
389 Chương 389 Thương Thiên - Quỷ dị Độc thi vương 16/12/2013
390 Chương 390 Thương Thiên - Giang hồ đương chí tôn (1) 16/12/2013
391 Chương 391 Thương Thiên - Giang hồ đương chí tôn (2) 16/12/2013
392 Chương 392 Thương Thiên - Thế lực phân hóa 16/12/2013
393 Chương 393 Thương Thiên - Ám lưu tật dũng (1) 16/12/2013
394 Chương 394 Thương Thiên - Ám lưu tật dũng (2) 16/12/2013
395 Chương 395 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (1) 16/12/2013
396 Chương 396 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (2) 16/12/2013
397 Chương 397 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (3) 16/12/2013
398 Chương 398 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (4) 16/12/2013
399 Chương 399 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (5) 16/12/2013
400 Chương 400 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (6) 16/12/2013
401 Chương 401 Thương Thiên - Quần hùng tịnh khởi (7) 16/12/2013
402 Chương 402 Thương Thiên - Võ lâm đại hội chi biến 16/12/2013
403 Chương 403 Thương Thiên - Ngoại vực lai khách (1) 16/12/2013
404 Chương 404 Thương Thiên - Ngoại vực lai khách (2) 16/12/2013
405 Chương 405 Thương Thiên - Quan chú 16/12/2013
406 Chương 406 Thương Thiên - Loạn đấu (1) 16/12/2013
407 Chương 407 Thương Thiên - Loạn đấu (2) 16/12/2013
408 Chương 408 Thương Thiên - Loạn đấu (3) 16/12/2013
409 Chương 409 Thương Thiên - Chí độc kinh hồn 16/12/2013
410 Chương 410 Thương Thiên - Hung thú lan lộ 16/12/2013
411 Chương 411 Thương Thiên - Đao sát kinh tứ phương diệt 16/12/2013
412 Chương 412 Thương Thiên - Ma nhập hồng trần ẩn tông hiện 16/12/2013
413 Chương 413 Thương Thiên - Vi thùy cải biến 16/12/2013
414 Chương 414 Thương Thiên - Giang hồ chi đổ (1) 16/12/2013
415 Chương 415 Thương Thiên - Giang hồ chi đổ (2) 16/12/2013
416 Chương 416 Thương Thiên - Giang hồ chi đổ (3) 16/12/2013
417 Chương 417 Thương Thiên - Giang hồ chi đổ (4) 16/12/2013
418 Chương 418 Thương Thiên - Thần bí thế lực 16/12/2013
419 Chương 419 Thương Thiên - Thiết Huyết đích điều kiện 16/12/2013
420 Chương 420 Thương Thiên - Tranh phong tương đối 16/12/2013
421 Chương 421 Thương Thiên - Đồng dạng đích chấp trứ 16/12/2013
422 Chương 422 Thương Thiên - Nộ tiến hồn (1) 16/12/2013
423 Chương 423 Thương Thiên - Nộ Tiễn hồn (2) 16/12/2013
424 Chương 424 Thương Thiên - Nộ Tiễn hồn(3) 16/12/2013
425 Chương 425 Thương Thiên - Hồng trần kinh thiên biến (1) 16/12/2013
426 Chương 426 Thương Thiên - Hồng trần kinh thiên biến (2) 16/12/2013
427 Chương 427 Thương Thiên - Hồng trần kinh thiên biến (3) 16/12/2013
428 Chương 428 Thương Thiên - Tiên thiên phàm thể 16/12/2013
429 Chương 429 Thương Thiên - Huyết vũ dục lai 16/12/2013
430 Chương 430 Thương Thiên - Hồn biến (1) 16/12/2013
431 Chương 431 Thương Thiên - Hồn biến (2) 16/12/2013
432 Chương 432 Thương Thiên - Hồn biến (3) 16/12/2013
433 Chương 433 Thương Thiên - Trần Hương chi mê 16/12/2013
434 Chương 434 Thương Thiên - Tu hành cảnh giới 16/12/2013
435 Chương 435 Thương Thiên - Tâm linh đích ký úy 16/12/2013
436 Chương 436 Thương Thiên - Chân chánh đích bảo tàng 16/12/2013
437 Chương 437 Thương Thiên - Tu hành pháp quyết 16/12/2013
438 Chương 438 Thương Thiên - Tiền nhân hậu quả 16/12/2013
439 Chương 439 Thương Thiên - Nhĩ phi ngã cản 16/12/2013
440 Chương 440 Thương Thiên - Tuyết sơn kinh hồn (1) 16/12/2013
441 Chương 441 Thương Thiên - Tuyết sơn kinh hồn (2) 16/12/2013
442 Chương 442 Thương Thiên - Tuyết sơn kinh hồn (3) 16/12/2013
443 Chương 443 Thương Thiên - Tuyết sơn kinh hồn (4) 16/12/2013
444 Chương 444 Thương Thiên - Hóa xà dị loại 16/12/2013
445 Chương 445 Thương Thiên - Ám trung đích địch nhân 16/12/2013
446 Chương 446 Thương Thiên - Biến hóa 16/12/2013
447 Chương 447 Thương Thiên - Tuyến tác 16/12/2013
448 Chương 448 Thương Thiên - Thủ lăng nhất tộc (1) 16/12/2013
449 Chương 449 Thương Thiên - Thủ lăng nhất tộc (2) 16/12/2013
450 Chương 450 Thương Thiên - Hoang ngôn dữ chân tương (1) 16/12/2013
451 Chương 451 Thương Thiên - Hoang ngôn dữ chân tương (2) 16/12/2013
452 Chương 452 Thương Thiên - Các tự hành động 16/12/2013
453 Chương 453 Thương Thiên - Lực chiến thần tương (1) 16/12/2013
454 Chương 454 Thương Thiên - Lực chiến thần tương 16/12/2013
455 Chương 455 Thương Thiên - Trần Hương chi biến (2) 16/12/2013
456 Chương 456 Thương Thiên - Cường ngạnh 16/12/2013
457 Chương 457 Thương Thiên - Cổ lão truyện thuyết (1) 16/12/2013
458 Chương 458 Thương Thiên - Cổ lão truyện thuyết (2) 16/12/2013
459 Chương 459 Thương Thiên - Cổ lão truyện thuyết (3) 16/12/2013
460 Chương 460 Thương Thiên - Tế thuyết duyên do 16/12/2013
461 Chương 461 Thương Thiên - Hoàng lăng địa cung (1) 16/12/2013
462 Chương 462 Thương Thiên - Hoàng lăng địa cung (2) 16/12/2013
463 Chương 463 Thương Thiên - Chân tương đích chân tương (1) 16/12/2013
464 Chương 464 Thương Thiên - Chân tương đích chân tương (2) 16/12/2013
465 Chương 465 Thương Thiên - Địa cung đột biến 16/12/2013
466 Chương 466 Thương Thiên - Tần hoàng điện 16/12/2013
467 Chương 467 Thương Thiên - Hung khí vấn thế 16/12/2013
468 Chương 468 Thương Thiên - Bất tử chiến hồn 16/12/2013
469 Chương 469 Thương Thiên - Hung sát nhập thể (1) 16/12/2013
470 Chương 470 Thương Thiên - Hung sát nhập thể (2) 16/12/2013
471 Chương 471 Thương Thiên - Cửu châu phong ấn 16/12/2013
472 Chương 472 Thương Thiên - Chiến văn 16/12/2013
473 Chương 473 Thương Thiên - Tuyệt đối lực lượng 16/12/2013
474 Chương 474 Thương Thiên - Ma hóa 16/12/2013
475 Chương 475 Thương Thiên - Tháp hãm 16/12/2013
476 Chương 476 Thương Thiên - Tai kiếp (1) 16/12/2013
477 Chương 477 Thương Thiên - Tai kiếp (2) 16/12/2013
478 Chương 478 Thương Thiên - Vô trợ đích hài tử 16/12/2013
479 Chương 479 Thương Thiên - Thú tỉnh 16/12/2013
480 Chương 480 Thương Thiên - Sanh tử chuyển 16/12/2013
481 Chương 481 Thương Thiên - Luyện hóa 16/12/2013
482 Chương 482 Thương Thiên - Truyện thừa kim châu 16/12/2013
483 Chương 483 Thương Thiên - Trọng tụ 16/12/2013
484 Chương 484 Thương Thiên - Thương nghị 16/12/2013
485 Chương 485 Thương Thiên - Tối hậu đích quyết định 16/12/2013
486 Chương 486 Thương Thiên - Duy nhất bạn pháp 16/12/2013
487 Chương 487 Thương Thiên - Phá kiển hóa điệp 16/12/2013
488 Chương 488 Thương Thiên - Phong ấn chi mê 16/12/2013
489 Chương 489 Thương Thiên - Giác lượng 16/12/2013
490 Chương 490 Thương Thiên - Dữ ái đồng miên 16/12/2013
491 Chương 491 Thương Thiên - Di cư 16/12/2013
492 Chương 492 Thương Thiên - Trở lại địa cung 16/12/2013
493 Chương 493 Thương Thiên - Nhất Thập Nhị Cấm Thật 16/12/2013
494 Chương 494 Thương Thiên - Âm mưu 16/12/2013
495 Chương 495 Thương Thiên - Long trời lỡ đất (1) 16/12/2013
496 Chương 496 Thương Thiên - Long trời lỡ đất (2) 16/12/2013
497 Chương 497 Thương Thiên - Long trời lỡ đất (3) 16/12/2013
498 Chương 498 Thương Thiên - Long trời lỡ đất (4) 16/12/2013
499 Chương 499 Thương Thiên - Sinh mệnh nộ phóng (1) 16/12/2013
500 Chương 500 Thương Thiên - Sinh mệnh nộ phóng (2) 16/12/2013
501 Chương 501 Thương Thiên - Sinh mệnh nộ phóng (3) 16/12/2013
502 Chương 502 Thương Thiên - Mười năm 16/12/2013
503 Chương 503 Thương Thiên - Trở về Thần Châu 16/12/2013
504 Chương 504 Thương Thiên - Tin tức trong giang hồ 16/12/2013
505 Chương 505 Thương Thiên - Thu phí 16/12/2013
506 Chương 506 Thương Thiên - Đi ngang 16/12/2013
507 Chương 507 Thương Thiên - Tiểu thôn bên bờ biển 16/12/2013
508 Chương 508 Thương Thiên - Huyết châu hóa huyết liên 16/12/2013
509 Chương 509 Thương Thiên - Khách tới ngoài ý muốn 16/12/2013
510 Chương 510 Thương Thiên - Tình thế 16/12/2013
511 Chương 511 Thương Thiên - Lai lịch 16/12/2013
512 Chương 512 Thương Thiên - Tranh chấp 16/12/2013
513 Chương 513 Thương Thiên - Thiên đạo cửu trọng 16/12/2013
514 Chương 514 Thương Thiên - Thiên địa chí tình sách 16/12/2013
515 Chương 515 Thương Thiên - Thiếu niên cường thế (1) 16/12/2013
516 Chương 516 Thương Thiên - Thiến niên cường thế (2) 16/12/2013
517 Chương 517 Thương Thiên - Thiến niên cường thế (3) 16/12/2013
518 Chương 518 Thương Thiên - Thiến niên cường thế (4) 16/12/2013
519 Chương 519 Thương Thiên - Thiến niên cường thế (5) 16/12/2013
520 Chương 520 Thương Thiên - Thần Niệm Quán Đỉnh 16/12/2013
521 Chương 521 Thương Thiên - Thiên Hùng Bang 16/12/2013
522 Chương 522 Thương Thiên - Nha hoàn hung ác 16/12/2013
523 Chương 523 Thương Thiên - « Chiến Trận » 16/12/2013
524 Chương 524 Thương Thiên - Không khí dị thường 16/12/2013
525 Chương 525 Thương Thiên - Chuyện thị phi 16/12/2013
526 Chương 526 Thương Thiên - Hỏa hoạn 16/12/2013
527 Chương 527 Thương Thiên - Lực lượng khủng bố 16/12/2013
528 Chương 528 Thương Thiên - Tiểu Băng nhi 16/12/2013
529 Chương 529 Thương Thiên - Tin tức chấn kinh 16/12/2013
530 Chương 530 Thương Thiên - Thiên Vũ hoàng đế 16/12/2013
531 Chương 531 Thương Thiên - Ma ảnh trong hoàng cung 16/12/2013
532 Chương 532 Thương Thiên - Biên quan báo nguy (1) 16/12/2013
533 Chương 533 Thương Thiên - Biên quan báo nguy (2) 16/12/2013
534 Chương 534 Thương Thiên - Biên quan báo nguy (3) 16/12/2013
535 Chương 535 Thương Thiên - Biên quan báo nguy (4) 16/12/2013
536 Chương 536 Thương Thiên - Thiên giáng kỳ binh 16/12/2013
537 Chương 537 Thương Thiên - Lệ nam nhi 16/12/2013
538 Chương 538 Thương Thiên - Phàm Môn 16/12/2013
539 Chương 539 Thương Thiên - Vui mừng gặp nhau 16/12/2013
540 Chương 540 Thương Thiên - Tài phú khổng lồ 16/12/2013
541 Chương 541 Thương Thiên - Trung nguyên loạn 16/12/2013
542 Chương 542 Thương Thiên - Tranh chấp trên đỉnh núi 16/12/2013
543 Chương 543 Thương Thiên - Tập kích ban đêm 16/12/2013
544 Chương 544 Thương Thiên - Hài tử hiển uy 16/12/2013
545 Chương 545 Thương Thiên - Ma sứ 16/12/2013
546 Chương 546 Thương Thiên - Quyền ý như thiên 16/12/2013
547 Chương 547 Thương Thiên - Hắc mang 16/12/2013
548 Chương 548 Thương Thiên - Sầu ly biệt 16/12/2013
549 Chương 549 Thương Thiên - Ký ức quen thuộc 16/12/2013
550 Chương 550 Thương Thiên - Tai họa của giang hồ 16/12/2013
551 Chương 551 Thương Thiên - Độc vương hiện thân 16/12/2013
552 Chương 552 Thương Thiên - Cao thủ tề tụ 16/12/2013
553 Chương 553 Thương Thiên - Đột ngột xuất hiện 16/12/2013
554 Chương 554 Thương Thiên - Uy áp 16/12/2013
555 Chương 555 Thương Thiên - Thiên hạ ai không biết người? 16/12/2013
556 Chương 556 Thương Thiên - Hung thần tái hiện 16/12/2013
557 Chương 557 Thương Thiên - Viêm long biến 16/12/2013
558 Chương 558 Thương Thiên - Hỗn chiến 16/12/2013
559 Chương 559 Thương Thiên - Xà vương lột xác 16/12/2013
560 Chương 560 Thương Thiên - Sứ giả cầu kiến 16/12/2013
561 Chương 561 Thương Thiên - Nổi lòng của Chu Khang Cảnh 16/12/2013
562 Chương 562 Thương Thiên - Đao si tới 16/12/2013
563 Chương 563 Thương Thiên - Tầm y 16/12/2013
564 Chương 564 Thương Thiên - Ý chí đao đạo 16/12/2013
565 Chương 565 Thương Thiên - Tin tức chấn kinh 16/12/2013
566 Chương 566 Thương Thiên - Tới bất ngờ 16/12/2013
567 Chương 567 Thương Thiên - Tuyệt Mệnh cốc 16/12/2013
568 Chương 568 Thương Thiên - Y thần Bạch gia 16/12/2013
569 Chương 569 Thương Thiên - Hung tinh (1) 16/12/2013
570 Chương 570 Thương Thiên - Hung tinh (3) 16/12/2013
571 Chương 571 Thương Thiên - Hung tinh (2) 16/12/2013
572 Chương 572 Thương Thiên - Thỉnh cầu 16/12/2013
573 Chương 573 Thương Thiên - Xung đột 16/12/2013
574 Chương 574 Thương Thiên - Mất trí nhớ 16/12/2013
575 Chương 575 Thương Thiên - Thượng cổ kỳ thuật 16/12/2013
576 Chương 576 Thương Thiên - Trận mưa ma quỷ 16/12/2013
577 Chương 577 Thương Thiên - Họa khởi 16/12/2013
578 Chương 578 Thương Thiên - Sinh mệnh khôi phục 16/12/2013
579 Chương 579 Thương Thiên - Rời cốc 16/12/2013
580 Chương 580 Thương Thiên - Liên hợp tung hoành 16/12/2013
581 Chương 581 Thương Thiên - Môn đồ (1) 16/12/2013
582 Chương 582 Thương Thiên - Môn đồ (2) 16/12/2013
583 Chương 583 Thương Thiên - Sát niệm động thiên (1) 16/12/2013
584 Chương 584 Thương Thiên - Sát niệm động thiên (2) 16/12/2013
585 Chương 585 Thương Thiên - Thù và hận (1) 16/12/2013
586 Chương 586 Thương Thiên - Thù và hận (2) 16/12/2013
587 Chương 587 Thương Thiên - Phá kình vạn trọng lực (1) 16/12/2013
588 Chương 588 Thương Thiên - Phá kình vạn trọng lực (2) 16/12/2013
589 Chương 589 Thương Thiên - Kiếm thánh (1) 16/12/2013
590 Chương 590 Thương Thiên - Kiếm thánh (2) 16/12/2013
591 Chương 591 Thương Thiên - Ngự tiễn cửu thiên (1) 16/12/2013
592 Chương 592 Thương Thiên - Ngự tiễn cửu thiên (2) 16/12/2013
593 Chương 593 Thương Thiên - Tin tức như sấm (1) 16/12/2013
594 Chương 594 Thương Thiên - Tin tức như sấm (2) 16/12/2013
595 Chương 595 Thương Thiên - Chấp sự Thánh Vực 16/12/2013
596 Chương 596 Thương Thiên - Xu thể liên minh (1) 16/12/2013
597 Chương 597 Thương Thiên - Xu thể liên minh (2) 16/12/2013
598 Chương 598 Thương Thiên - Quyết định rời đi 16/12/2013
599 Chương 599 Thương Thiên - Cáo tri (Thông báo) 16/12/2013
600 Chương 600 Thương Thiên - Vạn Phật Quật 16/12/2013
601 Chương 601 Thương Thiên - Đại thông thương hội 16/12/2013
602 Chương 602 Thương Thiên - Thế cục biến hóa 16/12/2013
603 Chương 603 Thương Thiên - Thái diễn thăng long cục 16/12/2013
604 Chương 604 Thương Thiên - Tham lam. 16/12/2013
605 Chương 605 Thương Thiên - Một đạo lãnh quang 16/12/2013
606 Chương 606 Thương Thiên - Thất Hổ trại 16/12/2013
607 Chương 607 Thương Thiên - Sơn tặc trả thù 16/12/2013
608 Chương 608 Thương Thiên - Bẻ gãy, nghiền nát. 16/12/2013
609 Chương 609 Thương Thiên - Thiên thượng nhân gian 16/12/2013
610 Chương 610 Thương Thiên - Trận chiến đỉnh phong 16/12/2013
611 Chương 611 Thương Thiên - Nam Man cực địa, thập vạn hoang sơn (1) 16/12/2013
612 Chương 612 Thương Thiên - Nam Man cực địa, thập vạn hoang sơn (2) 16/12/2013
613 Chương 613 Thương Thiên - Nam Man cực địa, thập vạn hoang sơn (3) 16/12/2013
614 Chương 614 Thương Thiên - Về lại Lạc Dương (1) 16/12/2013
615 Chương 615 Thương Thiên - Về lại Lạc Dương (2) 16/12/2013
616 Chương 616 Thương Thiên - Về lại Lạc Dương (3) 16/12/2013
617 Chương 617 Thương Thiên - Về lại Lạc Dương (4) 16/12/2013
618 Chương 618 Thương Thiên - Thị uy (1) 16/12/2013
619 Chương 619 Thương Thiên - Thị uy (2) 16/12/2013
620 Chương 620 Thương Thiên - Thị uy (3) 16/12/2013
621 Chương 621 Thương Thiên - Thị uy (4) 16/12/2013
622 Chương 622 Thương Thiên - Ai cường thế hơn 16/12/2013
623 Chương 623 Thương Thiên - Hối hận 16/12/2013
624 Chương 624 Thương Thiên - Hắc đạo liên minh (1) 16/12/2013
625 Chương 625 Thương Thiên - Hắc đạo liên minh (2) 16/12/2013
626 Chương 626 Thương Thiên - Hắc đạo liên minh (3) 16/12/2013
627 Chương 627 Thương Thiên - Thương hành tập hội 16/12/2013
628 Chương 628 Thương Thiên - Thương hành tập hội (2) 16/12/2013
629 Chương 629 Thương Thiên - Thương hành tập hội (3) 16/12/2013
630 Chương 630 Thương Thiên - Cửu diệp chu quả 16/12/2013
631 Chương 631 Thương Thiên - Có kẻ tính kế 16/12/2013
632 Chương 632 Thương Thiên - Vọng Nguyệt Các 16/12/2013
633 Chương 633 Thương Thiên - Hắc đạo minh chủ 16/12/2013
634 Chương 634 Thương Thiên - Nghịch thiên chi cảnh 16/12/2013
635 Chương 635 Thương Thiên - Tư mã 16/12/2013
636 Chương 636 Thương Thiên - thập niên chi tụ(phần 1) 16/12/2013
637 Chương 637 Thương Thiên - thập niên chi tụ(phần 2) 16/12/2013
638 Chương 638 Thương Thiên - thập niên chi tụ(phần 3) 16/12/2013
639 Chương 639 Thương Thiên - thập niên chi tụ(phần 4) 16/12/2013
640 Chương 640 Thương Thiên - thập niên chi tụ(phần 5) 16/12/2013
641 Chương 641 Thương Thiên - thập niên chi tụ(phần 6) 16/12/2013
642 Chương 642 Thương Thiên - Thu hồi Bách Kiếp 16/12/2013
643 Chương 643 Thương Thiên - Huynh đệ 16/12/2013
644 Chương 644 Thương Thiên - Nhiều tu sĩ như đi chợ 16/12/2013
645 Chương 645 Thương Thiên - Mở màn long trọng (1) 16/12/2013
646 Chương 646 Thương Thiên - Mở màn long trọng (2 3) 16/12/2013
647 Chương 647 Thương Thiên - Mở màn long trọng (4) 16/12/2013
648 Chương 648 Thương Thiên - thiên hạ cùng võ (1) 16/12/2013
649 Chương 649 Thương Thiên - thiên hạ cùng võ (2) 16/12/2013
650 Chương 650 Thương Thiên - thiên hạ cùng võ (3) 16/12/2013
651 Chương 651 Thương Thiên - thiên hạ cùng võ (4) 16/12/2013
652 Chương 652 Thương Thiên - thiên hạ cùng võ (5) 16/12/2013
653 Chương 653 Thương Thiên - Thiên hạ cùng võ (6) 16/12/2013
654 Chương 654 Thương Thiên - Thiên hạ cùng võ (7) 16/12/2013
655 Chương 655 Thương Thiên - Thiên hạ cùng võ(8) 16/12/2013
656 Chương 656 Thương Thiên - Thiên hạ cùng võ (9) 16/12/2013
657 Chương 657 Thương Thiên - Thiên hạ cùng võ (10) 16/12/2013
658 Chương 658 Thương Thiên - Thiên đạo chi tranh 16/12/2013
659 Chương 659 Thương Thiên - Thiên đạo chi tranh 16/12/2013
660 Chương 660 Thương Thiên - Binh vây 16/12/2013
661 Chương 661 Thương Thiên - Thiên đạo chi tranh 16/12/2013
662 Chương 662 Thương Thiên - Cường giả giao phong. (1) 16/12/2013
663 Chương 663 Thương Thiên - Cường giả giao phong (2) 16/12/2013
664 Chương 664 Thương Thiên - Cường giả giao phong (3) 16/12/2013
665 Chương 665 Thương Thiên - Cường giả giao phong (4) 16/12/2013
666 Chương 666 Thương Thiên - Thiên đạo chi tranh 16/12/2013
667 Chương 667 Thương Thiên - Kiếm lung 16/12/2013
668 Chương 668 Thương Thiên - Phương pháp phá trận 16/12/2013
669 Chương 669 Thương Thiên - Tụ lực. 16/12/2013
670 Chương 670 Thương Thiên - Ngũ phương kỳ bảo. 16/12/2013
671 Chương 671 Thương Thiên - Đầu bạc trong truyền thuyết (1). 16/12/2013
672 Chương 672 Thương Thiên - Đầu bạc truyền thuyết (2). 16/12/2013
673 Chương 673 Thương Thiên - Đầu bạc truyền thuyết (3). 16/12/2013
674 Chương 674 Thương Thiên - Đứa nhỏ này là ai. 16/12/2013
675 Chương 675 Thương Thiên - Tuyệt thế hung khí 16/12/2013
676 Chương 676 Thương Thiên - Tuyệt đối. 16/12/2013
677 Chương 677 Thương Thiên - Lấy lại công đạo. 16/12/2013
678 Chương 678 Thương Thiên - Hồi quang chú. (Ánh sáng quay về) 16/12/2013
679 Chương 679 Thương Thiên - Đau xót 16/12/2013
680 Chương 680 Thương Thiên - Thiên đạo chi tranh. 16/12/2013
681 Chương 681 Thương Thiên - Tỉnh lại 16/12/2013
682 Chương 682 Thương Thiên - Bí mật của trường sinh 16/12/2013
683 Chương 683 Thương Thiên - Phá kén sinh ra (1) 16/12/2013
684 Chương 684 Thương Thiên - Phá kén sinh ra (2) 16/12/2013
685 Chương 685 Thương Thiên - Phá kén sinh ra (3) 16/12/2013
686 Chương 686 Thương Thiên - Phá kén sinh ra (4) 16/12/2013
687 Chương 687 Thương Thiên - Phá kén sinh ra (5) 16/12/2013
688 Chương 688 Thương Thiên - Phá kén sinh ra (6) 16/12/2013
689 Chương 689 Thương Thiên - Thần hồn đúc tiễn 16/12/2013
690 Chương 690 Thương Thiên - Nghịch thiên chi đạo, ngộ ra căn nguyên 16/12/2013
691 Chương 691 Thương Thiên - Thế cục biến hóa 16/12/2013
692 Chương 692 Thương Thiên - Ma thần lệnh phù 16/12/2013
693 Chương 693 Thương Thiên - Ý chí võ đạo 16/12/2013
694 Chương 694 Thương Thiên - Cảnh giới Đại Tôn 16/12/2013
695 Chương 695 Thương Thiên - Dụ lệnh tôn giả. 16/12/2013
696 Chương 696 Thương Thiên - Không thể nhẫn nhịn. 16/12/2013
697 Chương 697 Thương Thiên - Kiếm Thánh lâm môn. 16/12/2013
698 Chương 698 Thương Thiên - Thánh Ngôn đại tôn. 16/12/2013
699 Chương 699 Thương Thiên - Người trong tường ngọc 16/12/2013
700 Chương 700 Thương Thiên - Ma đạo cự phách 16/12/2013
701 Chương 701 Thương Thiên - Thiên Tuyệt cốc 16/12/2013
702 Chương 702 Thương Thiên - Tiếp dẫn thiếp 16/12/2013
703 Chương 703 Thương Thiên - Cửu Châu thập địa 16/12/2013
704 Chương 704 Thương Thiên - Đêm gặp hung đồ 16/12/2013
705 Chương 705 Thương Thiên - Giới tử 16/12/2013
706 Chương 706 Thương Thiên - Xung đột nho nhỏ 16/12/2013
707 Chương 707 Thương Thiên - Xích Ngọc dẫn thiếp 16/12/2013
708 Chương 708 Thương Thiên - Cường giả tụ tập 16/12/2013
709 Chương 709 Thương Thiên - Thập phương điện 16/12/2013
710 Chương 710 Thương Thiên - Tụ họp 16/12/2013
711 Chương 711 Thương Thiên - Chiến thiếp 16/12/2013
712 Chương 712 Thương Thiên - Cáo mật 16/12/2013
713 Chương 713 Thương Thiên - Vô Danh đại tôn 16/12/2013
714 Chương 714 Thương Thiên - Hộ pháp Phật Tông 16/12/2013
715 Chương 715 Thương Thiên - Động tĩnh lớn 16/12/2013
716 Chương 716 Thương Thiên - Ẩn lâm đại hội. 16/12/2013
717 Chương 717 Thương Thiên - Ẩn Lâm đại hội (2). 16/12/2013
718 Chương 718 Thương Thiên - Bách thủ chi tranh. 16/12/2013
719 Chương 719 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (1). 16/12/2013
720 Chương 720 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (2). 16/12/2013
721 Chương 721 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (3). 16/12/2013
722 Chương 722 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (4). 16/12/2013
723 Chương 723 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (5). 16/12/2013
724 Chương 724 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (6). 16/12/2013
725 Chương 725 Thương Thiên - Cường giả tụ tập (7). 16/12/2013
726 Chương 726 Thương Thiên - Luận đàm. 16/12/2013
727 Chương 727 Thương Thiên - Ôn Tình. 16/12/2013
728 Chương 728 Thương Thiên - Long Vương Thủy Thiện. 16/12/2013
729 Chương 729 Thương Thiên - Q.14 - Chương 49 16/12/2013
730 Chương 730 Thương Thiên - Tranh đấu kịch liệt. 16/12/2013
731 Chương 731 Thương Thiên - Thần bí nhân. 16/12/2013
732 Chương 732 Thương Thiên - Phù ấn. 16/12/2013
733 Chương 733 Thương Thiên - Đại tranh chi thủy (1). 16/12/2013
734 Chương 734 Thương Thiên - Đại tranh chi thủy (2). 16/12/2013
735 Chương 735 Thương Thiên - Đại tranh chi thủy (3). 16/12/2013
736 Chương 736 Thương Thiên - Đại tranh chi thủy (4). 16/12/2013
737 Chương 737 Thương Thiên - Q.14 - Chương 57 16/12/2013
738 Chương 738 Thương Thiên - Lăng thị. 16/12/2013
739 Chương 739 Thương Thiên - Cường thế quật khởi. 16/12/2013
740 Chương 740 Thương Thiên - Đắc ngộ. 16/12/2013
741 Chương 741 Thương Thiên - Hiển lộ thần thông. 16/12/2013
742 Chương 742 Thương Thiên - Vấn đao. 16/12/2013
743 Chương 743 Thương Thiên - Thủy chiến(Chiến tranh nước bọt). 16/12/2013
744 Chương 744 Thương Thiên - Chuyện năm đó. 16/12/2013
745 Chương 745 Thương Thiên - Khắp nơi phản ứng. 16/12/2013
746 Chương 746 Thương Thiên - Tự giác. 16/12/2013
747 Chương 747 Thương Thiên - Ma trung chi ma. 16/12/2013
748 Chương 748 Thương Thiên - Đại hung chi thế. 16/12/2013
749 Chương 749 Thương Thiên - Vô Lượng Kiếm Hải. 16/12/2013
750 Chương 750 Thương Thiên - Q.14 - Chương 70 16/12/2013
751 Chương 751 Thương Thiên - Đại Tôn xuất thủ. 16/12/2013
752 Chương 752 Thương Thiên - Tiễn hồn chi nộ. 16/12/2013
753 Chương 753 Thương Thiên - Dư ba. 16/12/2013
754 Chương 754 Thương Thiên - Kiếm nô. 16/12/2013
755 Chương 755 Thương Thiên - Tâm tư của Vô Danh. 16/12/2013
756 Chương 756 Thương Thiên - Tranh luận. 16/12/2013
757 Chương 757 Thương Thiên - Khen thưởng. 16/12/2013
758 Chương 758 Thương Thiên - Tham khảo cảm ngộ. 16/12/2013
759 Chương 759 Thương Thiên - Bản nguyên chi lực. 16/12/2013
760 Chương 760 Thương Thiên - Mộng Thiện Tử. 16/12/2013
761 Chương 761 Thương Thiên - Một quyền đánh chết. 16/12/2013
762 Chương 762 Thương Thiên - Tỉnh ngộ. 16/12/2013
763 Chương 763 Thương Thiên - Tiểu hỏa trúng độc. 16/12/2013
764 Chương 764 Thương Thiên - Truyền thuyết về cổ bảo. 16/12/2013
765 Chương 765 Thương Thiên - Sinh tử bảng. 16/12/2013
766 Chương 766 Thương Thiên - Đại thế chi dũng. 16/12/2013
767 Chương 767 Thương Thiên - Đại thế chi dũng (2). 16/12/2013
768 Chương 768 Thương Thiên - Bức chiến. 16/12/2013
769 Chương 769 Thương Thiên - Ngộ tiễn. 16/12/2013
770 Chương 770 Thương Thiên - Quyền ý viên mãn. 16/12/2013
771 Chương 771 Thương Thiên - Ám nghị. 16/12/2013
772 Chương 772 Thương Thiên - Thành khẩn. 16/12/2013
773 Chương 773 Thương Thiên - Mối hận mười năm. 16/12/2013
774 Chương 774 Thương Thiên - Thiết Huyết đối chiến Mộ Dung Ngạo Hàn. 16/12/2013
775 Chương 775 Thương Thiên - Cửu Huyền Diệt Thần Đồ. 16/12/2013
776 Chương 776 Thương Thiên - Ma Đạo 16/12/2013
777 Chương 777 Thương Thiên - Nhất chỉ chi lực. 16/12/2013
778 Chương 778 Thương Thiên - Sát khí của Đại Tôn. 16/12/2013
779 Chương 779 Thương Thiên - Thập phương giới. 16/12/2013
780 Chương 780 Thương Thiên - Cổ Vực mở ra. 16/12/2013
781 Chương 781 Thương Thiên - Chiến văn tái hiện. 16/12/2013
782 Chương 782 Thương Thiên - Quá khứ! 16/12/2013
783 Chương 783 Thương Thiên - Thiên địa Cổ Vực. 16/12/2013
784 Chương 784 Thương Thiên - Thiên trụ. 16/12/2013
785 Chương 785 Thương Thiên - Xích Viêm long tước. 16/12/2013
786 Chương 786 Thương Thiên - Nhân tâm tham lam. 16/12/2013
787 Chương 787 Thương Thiên - Thiên quỷ như ý. 16/12/2013
788 Chương 788 Thương Thiên - Cừu nhân gặp mặt. 16/12/2013
789 Chương 789 Thương Thiên - Kiếm ấn. 16/12/2013
790 Chương 790 Thương Thiên - Phệ hồn châu. 16/12/2013
791 Chương 791 Thương Thiên - Hắc y sát tinh. 16/12/2013
792 Chương 792 Thương Thiên - Mỗi người một ngả. 16/12/2013
793 Chương 793 Thương Thiên - Thanh Khâu linh hồ. 16/12/2013
794 Chương 794 Thương Thiên - Nếu có kiếp sau. 16/12/2013
795 Chương 795 Thương Thiên - Dị tượng kinh thiên. 16/12/2013
796 Chương 796 Thương Thiên - Gió thổi mây phun. 16/12/2013
797 Chương 797 Thương Thiên - Vô Danh truyền thừa. 16/12/2013
798 Chương 798 Thương Thiên - Bản Nguyên quán đỉnh. 16/12/2013
799 Chương 799 Thương Thiên - Đại Tôn tụ hội 16/12/2013
800 Chương 800 Thương Thiên - Cổ Vu huyết mạch 16/12/2013
801 Chương 801 Thương Thiên - Lịch kiếp trọng sinh 16/12/2013
802 Chương 802 Thương Thiên - Trung ương hậu thổ 16/12/2013
803 Chương 803 Thương Thiên - Thi sơn cốt hải. 16/12/2013
804 Chương 804 Thương Thiên - Phong Thiên đại trận. 16/12/2013
805 Chương 805 Thương Thiên - Tụ tập. 16/12/2013
806 Chương 806 Thương Thiên - Thốn mang chi gian. 16/12/2013
807 Chương 807 Thương Thiên - Băng Thiên chi uy. 16/12/2013
808 Chương 808 Thương Thiên - Hiên Viên Đại Tôn. 16/12/2013
809 Chương 809 Thương Thiên - Các phương tụ tập. 16/12/2013
810 Chương 810 Thương Thiên - Tin dữ kinh hãi. 16/12/2013
811 Chương 811 Thương Thiên - Thánh Vực đệ nhất môn đồ 16/12/2013
812 Chương 812 Thương Thiên - Nhục mạ Đại Tôn. 16/12/2013
813 Chương 813 Thương Thiên - Cực Kiếm Hàng Lâm. 16/12/2013
814 Chương 814 Thương Thiên - Quyền Phá Thiên Kinh! 16/12/2013
815 Chương 815 Thương Thiên - Linh Giới. 16/12/2013
816 Chương 816 Thương Thiên - Hắn không phải là người. 16/12/2013
817 Chương 817 Thương Thiên - Đoạn tay. 16/12/2013
818 Chương 818 Thương Thiên - Đường tu lực. 16/12/2013
819 Chương 819 Thương Thiên - Tâm cơ của Cực Kiếm Đại Tôn. 16/12/2013
820 Chương 820 Thương Thiên - Phệ Mệnh. 16/12/2013
821 Chương 821 Thương Thiên - Đường Mòn 16/12/2013
822 Chương 822 Thương Thiên - Tụ tập, ly biệt. 16/12/2013
823 Chương 823 Thương Thiên - Nguy cơ cực lớn 16/12/2013
824 Chương 824 Thương Thiên - Máu tanh nổi lên. 16/12/2013
825 Chương 825 Thương Thiên - Cốt mộ thông thiên. 16/12/2013
826 Chương 826 Thương Thiên - hiên Giới Chi Môn 16/12/2013
827 Chương 827 Thương Thiên - Chí tình chí đạo 16/12/2013
828 Chương 828 Thương Thiên - Tà ma chi nguyên 16/12/2013
829 Chương 829 Thương Thiên - Sát linh. 16/12/2013
830 Chương 830 Thương Thiên - Tự mộng, tự tỉnh. 16/12/2013
831 Chương 831 Thương Thiên - Tịch mịch như sao. 16/12/2013
832 Chương 832 Thương Thiên - Thiên Địa nguyên thai. 16/12/2013
833 Chương 833 Thương Thiên - Bát đại thần minh. 16/12/2013
834 Chương 834 Thương Thiên - Hư vô chi gian. 16/12/2013
835 Chương 835 Thương Thiên - Nhân sinh như gương. 16/12/2013
836 Chương 836 Thương Thiên - Sinh và tử. 16/12/2013
837 Chương 837 Thương Thiên - Tề tụ tầng chín. 16/12/2013
838 Chương 838 Thương Thiên - Thiên Địa nguyên từ. 16/12/2013
839 Chương 839 Thương Thiên - Nhất niệm tiên ma. 16/12/2013
840 Chương 840 Thương Thiên - Mệnh vận chi luân. 16/12/2013
841 Chương 841 Thương Thiên - Tà ma chi biến 16/12/2013
842 Chương 842 Thương Thiên - Nghiệt chướng. 16/12/2013
843 Chương 843 Thương Thiên - Cổ điện thần bí. 16/12/2013
844 Chương 844 Thương Thiên - Thượng cổ chiếu thư. 16/12/2013
845 Chương 845 Thương Thiên - Tinh vực Thiên Tinh. 16/12/2013
846 Chương 846 Thương Thiên - Linh Hồn Linh Hư 16/12/2013
847 Chương 847 Thương Thiên - thiên địa đồng quy 16/12/2013
848 Chương 848 Thương Thiên - Dị biến. 16/12/2013
849 Chương 849 Thương Thiên - Thiên Giới phế tích. 16/12/2013
850 Chương 850 Thương Thiên - Nguyên nhân 16/12/2013
851 Chương 851 Thương Thiên - Dữ ma vi đội ( Cùng đội ngũ với ma ) 16/12/2013
852 Chương 852 Thương Thiên - Hãm trận 16/12/2013
853 Chương 853 Thương Thiên - Tranh Đoạt. 16/12/2013
854 Chương 854 Thương Thiên - Đại Diệt Thần Văn 16/12/2013
855 Chương 855 Thương Thiên - Vạn diệt quy hư 16/12/2013
856 Chương 856 Thương Thiên - Quyển 15 16/12/2013
857 Chương 857 Thương Thiên - Rời khỏi cổ vực 16/12/2013
858 Chương 858 Thương Thiên - Đại kiếp. 16/12/2013
859 Chương 859 Thương Thiên - Cố hữu 16/12/2013
860 Chương 860 Thương Thiên - Tiền căn hậu quả 16/12/2013
861 Chương 861 Thương Thiên - Sư công 16/12/2013
862 Chương 862 Thương Thiên - Cửu Hoang tuyệt địa 16/12/2013
863 Chương 863 Thương Thiên - Cầu viện. 16/12/2013
864 Chương 864 Thương Thiên - Hàng Lâm 16/12/2013
865 Chương 865 Thương Thiên - Cổ Đô 16/12/2013
866 Chương 866 Thương Thiên - Quy Lai ( Trở về) – Nhất 16/12/2013
867 Chương 867 Thương Thiên - Quy Lai ( Trở về ) - Nhị 16/12/2013
868 Chương 868 Thương Thiên - Quy Lai ( Trở về ) - Tam 16/12/2013
869 Chương 869 Thương Thiên - Quy Lai ( Trở về ) - Tứ 16/12/2013
870 Chương 870 Thương Thiên - Quy Lai ( Trở về ) - Ngũ 16/12/2013
871 Chương 871 Thương Thiên - Nhất đại tông sư. 16/12/2013
872 Chương 872 Thương Thiên - Phong Lệnh 16/12/2013
873 Chương 873 Thương Thiên - Thương thiên nhất khúc. 16/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thuong-thien-965.html