Truyện Thiên Châu Biến - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thiên Châu Biến
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Châu Biến
Bạn đang đọc truyện Thiên Châu Biến của tác giả Đường Gia Tam Thiểu trên trang đọc truyện online. Người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên một người, đây là Thiên Châu.

Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy.

Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến.

Diễn viên của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Châu Biến - Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm! 10/12/2013
2 Chương 2 Thiên Châu Biến - Hắc châu quỷ dị 10/12/2013
3 Chương 3 Thiên Châu Biến - Cơ ngực thật không sai 10/12/2013
4 Chương 4 Thiên Châu Biến - Thiên Châu Sư huyền bí 10/12/2013
5 Chương 5 Thiên Châu Biến - Bất Tử Thần Công, Thiên Châu thức tỉnh 10/12/2013
6 Chương 6 Thiên Châu Biến - Bích Tỳ vi tế, Biến Thạch Miêu Nhãn 10/12/2013
7 Chương 7 Thiên Châu Biến - Ước pháp tam chương 10/12/2013
8 Chương 8 Thiên Châu Biến - Sự ảo diệu của Bất Tử Thần Công 10/12/2013
9 Chương 9 Thiên Châu Biến - Tử Thần Cung 10/12/2013
10 Chương 10 Thiên Châu Biến - Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thác ấn 10/12/2013
11 Chương 11 Thiên Châu Biến - Phỉ Lệ Đế Quốc, Phi Đà Thành. 10/12/2013
12 Chương 12 Thiên Châu Biến - Thể Châu ngưng hình - Phách Vương Cung 10/12/2013
13 Chương 13 Thiên Châu Biến - Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. 10/12/2013
14 Chương 14 Thiên Châu Biến - Thể Châu ngưng hình sáo trang 10/12/2013
15 Chương 15 Thiên Châu Biến - Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn 10/12/2013
16 Chương 16 Thiên Châu Biến - Tân binh đại tái 10/12/2013
17 Chương 17 Thiên Châu Biến - Thân thể tiến hóa,siêu cấp hữu thối 10/12/2013
18 Chương 18 Thiên Châu Biến - Thân thể tiến hóa,siêu cấp hữu thối 10/12/2013
19 Chương 19 Thiên Châu Biến - Tà ma hữu thối 10/12/2013
20 Chương 20 Thiên Châu Biến - Nhất tiễn định càn khôn 10/12/2013
21 Chương 21 Thiên Châu Biến - Thâu tâm,bí mật đánh úp doang trại địch 10/12/2013
22 Chương 22 Thiên Châu Biến - Cùng Sinh Cùng Tử 10/12/2013
23 Chương 23 Thiên Châu Biến - Tà Ma Biến 10/12/2013
24 Chương 24 Thiên Châu Biến - Bạch Sắc Tiểu Lão Hổ 10/12/2013
25 Chương 25 Thiên Châu Biến - Chu Đại Nguyên Soái Đến 10/12/2013
26 Chương 26 Thiên Châu Biến - Thả Ngươi Ra Ta Liền Không Có Lão Bà!!! 10/12/2013
27 Chương 27 Thiên Châu Biến - Thuộc Tính Thứ Sáu Của Chu Duy Thanh 10/12/2013
28 Chương 28 Thiên Châu Biến - Tuyệt Thế Hung Khí 10/12/2013
29 Chương 29 Thiên Châu Biến - Tiễn pháp thần kỳ 10/12/2013
30 Chương 30 Thiên Châu Biến - Biến thái thiên đường 10/12/2013
31 Chương 31 Thiên Châu Biến - Ngưng hình, thác ấn chi tinh cấp bình định 10/12/2013
32 Chương 32 Thiên Châu Biến - Băng Phách Thiên Hùng 10/12/2013
33 Chương 33 Thiên Châu Biến - Tiểu Phì Miêu biến thành Đaị Phì Miêu 10/12/2013
34 Chương 34 Thiên Châu Biến - Ngụy Trang Chỉ Hoàn 10/12/2013
35 Chương 35 Thiên Châu Biến - Truy gia tương khảm quyển trục 10/12/2013
36 Chương 36 Thiên Châu Biến - Thiên tài trung đích biến thái 10/12/2013
37 Chương 37 Thiên Châu Biến - Truyền kỳ cấp Ngưng Hình sáo trang 10/12/2013
38 Chương 38 Thiên Châu Biến - Vương cấp Thiên thú Không Gian hệ 10/12/2013
39 Chương 39 Thiên Châu Biến - Thác ấn Ngân Hoàng Thiên Nhĩ 10/12/2013
40 Chương 40 Thiên Châu Biến - Phỉ Lệ Thần Tướng 10/12/2013
41 Chương 41 Thiên Châu Biến - Phỉ Lệ học viện 10/12/2013
42 Chương 42 Thiên Châu Biến - Không Gian Cát Liệt 10/12/2013
43 Chương 43 Thiên Châu Biến - Minh Giới Chi Hoa 10/12/2013
44 Chương 44 Thiên Châu Biến - Song Tử Đại Lực Thần Chuy Truyền Kỳ cấp 10/12/2013
45 Chương 45 Thiên Châu Biến - Học viện lập uy 10/12/2013
46 Chương 46 Thiên Châu Biến - Không được thần phục, ta sẽ nuôi các ngươi 10/12/2013
47 Chương 47 Thiên Châu Biến - Nữ tử tóc trắng thần bí 10/12/2013
48 Chương 48 Thiên Châu Biến - Van xin ngươi, tha cho ta 10/12/2013
49 Chương 49 Thiên Châu Biến - Để Minh Hoa làm tiểu thiếp của ngươi 10/12/2013
50 Chương 50 Thiên Châu Biến - Khiêu chiến Thượng vị thiên Tông 10/12/2013
51 Chương 51 Thiên Châu Biến - Bắc vực đệ nhất phong, Thiên Nhi 10/12/2013
52 Chương 52 Thiên Châu Biến - Diệp Phao Phao và cuộc thi 10/12/2013
53 Chương 53 Thiên Châu Biến - Mỹ nữ viện trưởng 10/12/2013
54 Chương 54 Thiên Châu Biến - Chúng ta còn muốn thảm hại hơn 10/12/2013
55 Chương 55 Thiên Châu Biến - Truy Tùy Giả của Ngưng Hình Sư 10/12/2013
56 Chương 56 Thiên Châu Biến - Trận Chiến Ngưng Hình Sư 10/12/2013
57 Chương 57 Thiên Châu Biến - Mười Kiện Đối Đầu Chín Kiện? 10/12/2013
58 Chương 58 Thiên Châu Biến - Dấu Ấn Hắc Ám! 10/12/2013
59 Chương 59 Thiên Châu Biến - Tổ Hợp Thuẫn - Phòng Ngự Cực Hạn! 10/12/2013
60 Chương 60 Thiên Châu Biến - Ai biến thái hơn? 10/12/2013
61 Chương 61 Thiên Châu Biến - Nguyện ý chịu thua đánh cuộc 10/12/2013
62 Chương 62 Thiên Châu Biến - Ngũ đại Thánh Địa 10/12/2013
63 Chương 63 Thiên Châu Biến - Ấn ký không thể xóa nhòa 10/12/2013
64 Chương 64 Thiên Châu Biến - Phỉ Lệ Chiến Đội 10/12/2013
65 Chương 65 Thiên Châu Biến - Vận Khí Tốt? 10/12/2013
66 Chương 66 Thiên Châu Biến - Mèo Mập Thăng Cấp? 10/12/2013
67 Chương 67 Thiên Châu Biến - Nghệ chấn quần hùng - Thượng Quan Băng Nhi 10/12/2013
68 Chương 68 Thiên Châu Biến - Thiếu nữ áo đen thần bí 10/12/2013
69 Chương 69 Thiên Châu Biến - Tiểu Vu Nữ cường đại! 10/12/2013
70 Chương 70 Thiên Châu Biến - Để ta làm chủ! 10/12/2013
71 Chương 71 Thiên Châu Biến - Oan gia ngõ hẹp! 10/12/2013
72 Chương 72 Thiên Châu Biến - Dốc hết sức lực 10/12/2013
73 Chương 73 Thiên Châu Biến - Làm đối thủ bất ngờ 10/12/2013
74 Chương 74 Thiên Châu Biến - Hắc Ám Xá Thân Kỹ 10/12/2013
75 Chương 75 Thiên Châu Biến - ạo Miểu Vô Cực Sáo Trang 10/12/2013
76 Chương 76 Thiên Châu Biến - Thượng Quan Tuyết Nhi (1) 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-chau-bien-633.html