Truyện Đại Viên Vương - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Đại Viên Vương
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đại Viên Vương
Bạn đang đọc truyện Đại Viên Vương của tác giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô trên trang đọc truyện online. Trung thồ thần thoại.Truyền thuyết kể rằng! Thiên địa bắt đầu sinh ra từ lúc nào không thể kiếm chứng, văn tự sớm nhất của trung thổ Thần Châu chỉ ghi chép tới thời Thái Cổ.

Truyền thuyết Thái Cổ ghi lại, sinh linh của trung thổ Thần Châu vô cùng mạnh mẽ.

Phá sơn tạo lục địa, phân chia biển cả, phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ.

Hơn nữa tuổi thọ vô tận, sánh ngang với trời đất.

Nhưng là, thời Thái Cổ của trung thổ Thần Châu cũng là thời kỳ hỗn loạn nhất.

Hoang Dị kinh có ghi lại thời sớm nhất của trung thổ, Thái Cổ dị thú Hoàng Đô và Thần Điểu Ly Loan vì tranh giành lãnh địa mà tranh đấu.

Mỗi lần cuộc chiến xảy ra là cả mấy năm, Ly Loan không đánh lại liền bỏ chạy, giương cánh bay đi.

Hoàng Đô truy cản Thần Điểu Ly Loan ngàn dặm, mặc dù chiếm thượng phong nhưng không cách nào bắt được.

Hoàng Đô giận dữ dùng thân thể to lớn của mình quét ngang cả trung thổ Thần Châu, muốn đem Thanh Thiên thần mộc mà Ly Loan yêu thích nhất hủy đi.

Hoàng Đô tại trung thổ Thần Châu bạo nộ, hoành hành ngang ngược.

Hành vi lỗ mãng đó đã chọc giận sinh linh, tất cả đều liên kết chống cự Hoàng Đô.

Mặc dù hắn thần lực cường đại, nhưng là tại thời khắc cuối cùng bị 6 chủng loại sinh linh cường đại:

Thần điểu Ly Loan, Thiên xà Bách Hoang, Tam Trảo Kim Ô, Cự Linh Hình Kiền, Song Đầu Yêu Long, Mộc Thần Thanh Đế đánh chết tại hoang dã.

Sau khi Hoàng Đô chết, thân thể hóa thành Bất Nguyên sơn, lông vũ hóa thành Thiết Lịch thần thụ, hài cốt hóa thành Bất Nguyên sơn thạch, máu hóa thành 6 con sông lớn, lưu chuyển vạn năm không dứt.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đại Viên Vương - Kháng long hữu hối 10/12/2013
2 Chương 2 Đại Viên Vương - Thao Thi đồng hoàn 10/12/2013
3 Chương 3 Đại Viên Vương - Tố nhân bất yếu Thái tân tiên 10/12/2013
4 Chương 4 Đại Viên Vương - Nhất thương đương hùng linh diễm phi 10/12/2013
5 Chương 5 Đại Viên Vương - Tháp lợi ban thi binh 10/12/2013
6 Chương 6 Đại Viên Vương - Hồi Hỏa Long liễn 10/12/2013
7 Chương 7 Đại Viên Vương - Thủy Hỏa lung linh tháp 10/12/2013
8 Chương 8 Đại Viên Vương - Thiên địa khoát, hà xử vi gia 10/12/2013
9 Chương 9 Đại Viên Vương - Phi an thổ, vô cầu học 10/12/2013
10 Chương 10 Đại Viên Vương - Phong yên loạn, tặc khấu hành 10/12/2013
11 Chương 11 Đại Viên Vương - Hồi nhân chí thương tâm phong như hồ 10/12/2013
12 Chương 12 Đại Viên Vương - Dã Học Thạch Đầu Đồ Chân Long 10/12/2013
13 Chương 13 Đại Viên Vương - Bất kiến mỹ nhân cứu anh hùng 10/12/2013
14 Chương 14 Đại Viên Vương - Hồi Thừa Phong một đêm đến Linh Châu 10/12/2013
15 Chương 15 Đại Viên Vương - Khất nhi vương 10/12/2013
16 Chương 16 Đại Viên Vương - Tiếu Bì Tiểu Tỳ 10/12/2013
17 Chương 17 Đại Viên Vương - Đại đấu Hoắc nhục sơn 10/12/2013
18 Chương 18 Đại Viên Vương - Heo Nọc Lõa Thể, Xảo Trá Tống Tiền 10/12/2013
19 Chương 19 Đại Viên Vương - Thái Hồng Song Phi 10/12/2013
20 Chương 20 Đại Viên Vương - Hộ Hoa Bất Lực , Hoà Thượng Cứu Giá 10/12/2013
21 Chương 21 Đại Viên Vương - Hỏa Viên Đại Tướng 10/12/2013
22 Chương 22 Đại Viên Vương - Vô Hạn Quang Minh Hoả 10/12/2013
23 Chương 23 Đại Viên Vương - Trở lại cuộc sống bình thường 10/12/2013
24 Chương 24 Đại Viên Vương - Yên vân lâu Văn Anh 10/12/2013
25 Chương 25 Đại Viên Vương - Hồi vũ họa song tuyệt-Trổ tài thi họa kiến mỹ nữ 10/12/2013
26 Chương 26 Đại Viên Vương - Nhất Khúc Doanh Đắc Tiểu Mỹ Nữ 10/12/2013
27 Chương 27 Đại Viên Vương - Gặp lại Đại Lương Vương 10/12/2013
28 Chương 28 Đại Viên Vương - Hoàng Châu loạn lạc 10/12/2013
29 Chương 29 Đại Viên Vương - Thu hồi Thuỷ Hoả Linh Lung Tháp 10/12/2013
30 Chương 30 Đại Viên Vương - Tàn binh bại tướng chạy như sấm 10/12/2013
31 Chương 31 Đại Viên Vương - Binh phù hoán thi binh 10/12/2013
32 Chương 32 Đại Viên Vương - Nhất hô bách ứng, hiển lộ hồ uy 10/12/2013
33 Chương 33 Đại Viên Vương - Tông Sư Lưu 10/12/2013
34 Chương 34 Đại Viên Vương - Quay về thác nước cao nghìn thước, kim cương bất động 10/12/2013
35 Chương 35 Đại Viên Vương - Lĩnh hội hàn băng đống, tách đôi dòng nước 10/12/2013
36 Chương 36 Đại Viên Vương - Ngựa non háu đá, thiên niên thi tướng 10/12/2013
37 Chương 37 Đại Viên Vương - Đạp nguyệt khinh yên thú 10/12/2013
38 Chương 38 Đại Viên Vương - Kẻ địch lén lút đến nhanh như điện 10/12/2013
39 Chương 39 Đại Viên Vương - Tu La Vương 10/12/2013
40 Chương 40 Đại Viên Vương - Mỹ nhân cộng dục xuân quang hảo 10/12/2013
41 Chương 41 Đại Viên Vương - Bưu hãn tiểu giáo 10/12/2013
42 Chương 42 Đại Viên Vương - Phật Nhi nhảy tường 10/12/2013
43 Chương 43 Đại Viên Vương - Người không sợ chết ắt sống lâu 10/12/2013
44 Chương 44 Đại Viên Vương - Trảm địch, trở về tìm mỹ nhân tỷ tỷ 10/12/2013
45 Chương 45 Đại Viên Vương - Trở về Cố Đô 10/12/2013
46 Chương 46 Đại Viên Vương - Trở về Cố Đô 10/12/2013
47 Chương 47 Đại Viên Vương - Thanh Long đoạn 10/12/2013
48 Chương 48 Đại Viên Vương - Hoà Thượng sinh mãnh 10/12/2013
49 Chương 49 Đại Viên Vương - Kiếp làm rể 10/12/2013
50 Chương 50 Đại Viên Vương - Tay lăm lăm đao, đến cửa đòi vợ 10/12/2013
51 Chương 51 Đại Viên Vương - Kiếp làm rể 10/12/2013
52 Chương 52 Đại Viên Vương - Bị bức bách nghĩ ra tuyệt chiêu 10/12/2013
53 Chương 53 Đại Viên Vương - Mối mai đàng hoàng cũng bỏ nhà theo trai 10/12/2013
54 Chương 54 Đại Viên Vương - Thoáng gặp Thái Tuyền Thương 10/12/2013
55 Chương 55 Đại Viên Vương - Vì sao lại gọi ta là yêu nghiệt 10/12/2013
56 Chương 56 Đại Viên Vương - Ngũ đế, vô địch 10/12/2013
57 Chương 57 Đại Viên Vương - Hàn hồng quán Nhật, Đại Càn Hoàng thiên 10/12/2013
58 Chương 58 Đại Viên Vương - Xích Tinh đài, bàn long phướn 10/12/2013
59 Chương 59 Đại Viên Vương - Vô cùng hỏa tận trời chí đất 10/12/2013
60 Chương 60 Đại Viên Vương - Dư âm chưa hết, lão Ngưu mạnh mồm 10/12/2013
61 Chương 61 Đại Viên Vương - Chạy trời không khỏi nắng, gặp lại hạnh hoa 10/12/2013
62 Chương 62 Đại Viên Vương - Hai kẻ lưu luyến, thở than ly biệt 10/12/2013
63 Chương 63 Đại Viên Vương - Diệu pháp điều khiển đá bay của Phật môn 10/12/2013
64 Chương 64 Đại Viên Vương - Kim Cương thủ tọa 10/12/2013
65 Chương 65 Đại Viên Vương - Phân vân về nguồn gốc của Đại Nhật kinh 10/12/2013
66 Chương 66 Đại Viên Vương - Tốn Ngột Quỳnh 10/12/2013
67 Chương 67 Đại Viên Vương - Chủ trì Đại Lôi Âm 10/12/2013
68 Chương 68 Đại Viên Vương - Hỏa thiên đại hữu 10/12/2013
69 Chương 69 Đại Viên Vương - Đại Nhật Hỏa diễm đao 10/12/2013
70 Chương 70 Đại Viên Vương - Ma Phật đà thập biến 10/12/2013
71 Chương 71 Đại Viên Vương - Vân Dực Vũ bay lượn 10/12/2013
72 Chương 72 Đại Viên Vương - Vân biến hóa tử sinh 10/12/2013
73 Chương 73 Đại Viên Vương - Đại na di niệm pháp 10/12/2013
74 Chương 74 Đại Viên Vương - Tân Bạch tướng công truyền kỳ 10/12/2013
75 Chương 75 Đại Viên Vương - Bí mật động trời, hộ pháp thần tướng 10/12/2013
76 Chương 76 Đại Viên Vương - Chí nhu thủy biến, Vân Băng nhị tướng 10/12/2013
77 Chương 77 Đại Viên Vương - Ác quỷ đạo 10/12/2013
78 Chương 78 Đại Viên Vương - Chiến đạo, sát đạo 10/12/2013
79 Chương 79 Đại Viên Vương - Cùng đường, liên thủ 10/12/2013
80 Chương 80 Đại Viên Vương - Trở mặt vô tình 10/12/2013
81 Chương 81 Đại Viên Vương - Cực khổ tu luyện, làm chơi ăn thật 10/12/2013
82 Chương 82 Đại Viên Vương - Chiến đấu mệt mỏi, đạo lý tối cao 10/12/2013
83 Chương 83 Đại Viên Vương - Một khi giác ngộ, một bước thăng thiên 10/12/2013
84 Chương 84 Đại Viên Vương - Kim cô trừu lô chú 10/12/2013
85 Chương 85 Đại Viên Vương - Phật Đà Cái 10/12/2013
86 Chương 86 Đại Viên Vương - Đạo lý đơn giản, vạn thể quy nguyên 10/12/2013
87 Chương 87 Đại Viên Vương - Bắc đẩu 10/12/2013
88 Chương 88 Đại Viên Vương - Thần binh nhập thể 10/12/2013
89 Chương 89 Đại Viên Vương - Giương buồm mây ra biển lớn 10/12/2013
90 Chương 90 Đại Viên Vương - Là thù là bạn, lập uy lập bá 10/12/2013
91 Chương 91 Đại Viên Vương - Tướng mạnh binh hùng khởi can qua 10/12/2013
92 Chương 92 Đại Viên Vương - Lệ quỷ hoành hành thi binh chiếm đất 10/12/2013
93 Chương 93 Đại Viên Vương - Năm trăm tặc trọc đến trước núi 10/12/2013
94 Chương 94 Đại Viên Vương - Hết lừa đến đánh, bắt người mang theo 10/12/2013
95 Chương 95 Đại Viên Vương - Vô âm thiền lôi, dọa sơn tặc khiếp 10/12/2013
96 Chương 96 Đại Viên Vương - Thập oan kiếm đả bại Linh Sơn 10/12/2013
97 Chương 97 Đại Viên Vương - Đao của Vương Phật Nhi 10/12/2013
98 Chương 98 Đại Viên Vương - Phượng Sồ 10/12/2013
99 Chương 99 Đại Viên Vương - Phượng Minh thành hoang phế 10/12/2013
100 Chương 100 Đại Viên Vương - Cự linh thi tướng 10/12/2013
101 Chương 101 Đại Viên Vương - Cự linh thi tướng 10/12/2013
102 Chương 102 Đại Viên Vương - Cơ quan chiến lâu, Ma Y vô tướng 10/12/2013
103 Chương 103 Đại Viên Vương - Ngưng thủy thành binh khí, chiến lược không thể chống cự 10/12/2013
104 Chương 104 Đại Viên Vương - Viện binh từ trên trời rơi xuống 10/12/2013
105 Chương 105 Đại Viên Vương - Bị đánh tơi tả chạy về 10/12/2013
106 Chương 106 Đại Viên Vương - Báo vĩ sóc, đoạt binh quyền 10/12/2013
107 Chương 107 Đại Viên Vương - Phá sát trận thiên quân vạn mã 10/12/2013
108 Chương 108 Đại Viên Vương - Bí mật của Vu Đạo Toại 10/12/2013
109 Chương 109 Đại Viên Vương - Xông thẳng vào Đại Lôi Âm 10/12/2013
110 Chương 110 Đại Viên Vương - Thanh long gầm thét đánh nát thạch quan 10/12/2013
111 Chương 111 Đại Viên Vương - Đẹp như tiên tử 10/12/2013
112 Chương 112 Đại Viên Vương - Ngọc thi chân giải 10/12/2013
113 Chương 113 Đại Viên Vương - Phong Lôi điện 10/12/2013
114 Chương 114 Đại Viên Vương - Nhất trận hoá cuồng 10/12/2013
115 Chương 115 Đại Viên Vương - Điều binh khiển tướng, ngàn dặm tung hành 10/12/2013
116 Chương 116 Đại Viên Vương - Đại chiến Huyết Trư vương 10/12/2013
117 Chương 117 Đại Viên Vương - Huyết hải ma Trư vương 10/12/2013
118 Chương 118 Đại Viên Vương - Binh quý thần tốc Truyện Đại Viên Vương 10/12/2013
119 Chương 119 Đại Viên Vương - Trông mây đoán mưa 10/12/2013
120 Chương 120 Đại Viên Vương - Quang minh chính đại chặn đường giết người 10/12/2013
121 Chương 121 Đại Viên Vương - Thi yêu linh sát, vạn quỷ khuất phục 10/12/2013
122 Chương 122 Đại Viên Vương - Viện binh bất chợt 10/12/2013
123 Chương 123 Đại Viên Vương - Thiên địa chi tàng, vật cùng tất phản 10/12/2013
124 Chương 124 Đại Viên Vương - Nhân họa đắc phúc, tiền đồ bất định 10/12/2013
125 Chương 125 Đại Viên Vương - Trong miếu tính thiên hạ, đóng quân để khai hoang 10/12/2013
126 Chương 126 Đại Viên Vương - Vào Vô tận lâm hải săn bắt 10/12/2013
127 Chương 127 Đại Viên Vương - Lâm hải di dân 10/12/2013
128 Chương 128 Đại Viên Vương - Hung uy của Long thứu 10/12/2013
129 Chương 129 Đại Viên Vương - Sinh ư? Tử ư? Thật giả như ảo mộng 10/12/2013
130 Chương 130 Đại Viên Vương - Vô danh thôn, Người già cả 10/12/2013
131 Chương 131 Đại Viên Vương - Nhà sàn, sông lớn 10/12/2013
132 Chương 132 Đại Viên Vương - Bức họa là nhà lao, án phạt tù tám ngày 10/12/2013
133 Chương 133 Đại Viên Vương - Tinh túc kiếm quyết 10/12/2013
134 Chương 134 Đại Viên Vương - Hắc viêm Long thứu 10/12/2013
135 Chương 135 Đại Viên Vương - Ỷ nhiều đánh ít 10/12/2013
136 Chương 136 Đại Viên Vương - Xuất chiêu thần chỉ, đêm nghỉ trong rừng 10/12/2013
137 Chương 137 Đại Viên Vương - Đào giếng tìm được đồ án 10/12/2013
138 Chương 138 Đại Viên Vương - Nam Thiên môn, Hỏa nha quân 10/12/2013
139 Chương 139 Đại Viên Vương - Tứ phương khiếp sợ, nguyên tổ Li Loan 10/12/2013
140 Chương 140 Đại Viên Vương - Có cánh không hẳn đã phải là chim mà có thể là Vương Phật Nhi 10/12/2013
141 Chương 141 Đại Viên Vương - Cũng có thể khiến người điên cuồng 10/12/2013
142 Chương 142 Đại Viên Vương - Hòa thượng, hòa thượng ăn trộm, hòa thượng ăn trộm cả ổ 10/12/2013
143 Chương 143 Đại Viên Vương - Dấu trời vượt biển, giấy dày đá tảng 10/12/2013
144 Chương 144 Đại Viên Vương - Long thứu nổi giận hỏa thiêu, Lôi Âm gặp kiếp nạn lớn 10/12/2013
145 Chương 145 Đại Viên Vương - Quỷ tướng bảo vệ chùa, Long thứu tiêu diệt thôn 10/12/2013
146 Chương 146 Đại Viên Vương - Nhượng bộ từng bước, nhẫn nại đấu tranh 10/12/2013
147 Chương 147 Đại Viên Vương - Lấy chính nghĩa để báo oán, dùng trá ngụy để đình chiến 10/12/2013
148 Chương 148 Đại Viên Vương - Hỏa viên sứ giả, mỹ nhân như ngọc 10/12/2013
149 Chương 149 Đại Viên Vương - Con gái nhà ai tay trắng thế 10/12/2013
150 Chương 150 Đại Viên Vương - Phật Nhi lại lĩnh ngộ sinh cơ 10/12/2013
151 Chương 151 Đại Viên Vương - Nóng lòng sốt ruột, thiết kế đồ dung 10/12/2013
152 Chương 152 Đại Viên Vương - Thị nữ lớn nhỏ của ta 10/12/2013
153 Chương 153 Đại Viên Vương - Đại kế của Phượng Sồ 10/12/2013
154 Chương 154 Đại Viên Vương - Thủy Thổ nhị hành, biến thân đại pháp 10/12/2013
155 Chương 155 Đại Viên Vương - Quý hồ tinh bất quý hồ đa 10/12/2013
156 Chương 156 Đại Viên Vương - Phi Vân Đà 10/12/2013
157 Chương 157 Đại Viên Vương - Xuất kích lật tổ, mạng lưới ăn cướp 10/12/2013
158 Chương 158 Đại Viên Vương - Đến Thương Nhĩ hồ, vạn thú chạy 10/12/2013
159 Chương 159 Đại Viên Vương - Q.6 - Chương 1 10/12/2013
160 Chương 160 Đại Viên Vương - Lai ý mạc trắc, Nho môn tam kiệt 10/12/2013
161 Chương 161 Đại Viên Vương - Âm dương giao giới, linh cữu Lý Hư 10/12/2013
162 Chương 162 Đại Viên Vương - Lệ Khuynh Thành của Dao Trì 10/12/2013
163 Chương 163 Đại Viên Vương - Cưỡi Long Thứu bay lên trời cao chữa thương thoát hiểm 10/12/2013
164 Chương 164 Đại Viên Vương - Chim sẻ bắt ve, bọ ngựa đứng rình 10/12/2013
165 Chương 165 Đại Viên Vương - Suối nước nóng, cánh chim bay 10/12/2013
166 Chương 166 Đại Viên Vương - Quýt làm cam chịu 10/12/2013
167 Chương 167 Đại Viên Vương - Q.6 - Chương 9 10/12/2013
168 Chương 168 Đại Viên Vương - Giết người đoạt tình, mặt nạ Huyễn Điệp 10/12/2013
169 Chương 169 Đại Viên Vương - Q.6 - Chương 11 10/12/2013
170 Chương 170 Đại Viên Vương - Cây bổng có thêm công dụng 10/12/2013
171 Chương 171 Đại Viên Vương - Sắc quỷ đầu thai không kiêng gì hết 10/12/2013
172 Chương 172 Đại Viên Vương - Tung Dương bí truyền, trấn viện chí bảo 10/12/2013
173 Chương 173 Đại Viên Vương - Xe Cửu huyền, rùa Ma Ngoan 10/12/2013
174 Chương 174 Đại Viên Vương - Nếu trời có tình trời cũng già, nếu Phật có tình bỏ tòa sen 10/12/2013
175 Chương 175 Đại Viên Vương - Mộc Liên xuất quân, Phật Nhi giảo hoạt 10/12/2013
176 Chương 176 Đại Viên Vương - Hoang Mộc chiêu thân, Mộc Liên dẫn mối 10/12/2013
177 Chương 177 Đại Viên Vương - Thoát cũi sổ lồng 10/12/2013
178 Chương 178 Đại Viên Vương - Phật Nhi biến thành nữ tỳ xinh đẹp 10/12/2013
179 Chương 179 Đại Viên Vương - Ám sát Đại Lương Vương 10/12/2013
180 Chương 180 Đại Viên Vương - Mãnh Tượng Đại Lực quyết của Vân Lĩnh Thuật Truyện Đại Viên Vương 10/12/2013
181 Chương 181 Đại Viên Vương - Vũ Thương thương hội 10/12/2013
182 Chương 182 Đại Viên Vương - Ngọc Lê vương triều, thịnh điển phong đất 10/12/2013
183 Chương 183 Đại Viên Vương - Vũ Thương hải đồ 10/12/2013
184 Chương 184 Đại Viên Vương - Rượu say lâng lâng nói chuyện cưới hỏi 10/12/2013
185 Chương 185 Đại Viên Vương - Mộ cổ ở tiểu trấn tiết ra thi tinh 10/12/2013
186 Chương 186 Đại Viên Vương - Có thể dùng sắc khao quân 10/12/2013
187 Chương 187 Đại Viên Vương - Mãnh thú dị chủng hóa thành Minh thú 10/12/2013
188 Chương 188 Đại Viên Vương - Thiên khung Địa thừa Hồng Hoang Vệ. 10/12/2013
189 Chương 189 Đại Viên Vương - Oan gia gặp lại, Lệ nữ ngàn đao 10/12/2013
190 Chương 190 Đại Viên Vương - Q.7 - Chương 1 10/12/2013
191 Chương 191 Đại Viên Vương - Dăng lưới khắp nơi, tám cách tán gái 10/12/2013
192 Chương 192 Đại Viên Vương - Khí khái nam tử, tám phép tán gái 10/12/2013
193 Chương 193 Đại Viên Vương - Hắc sắc huyền kỵ 10/12/2013
194 Chương 194 Đại Viên Vương - Tay nắm chặt tay, mưu đồ gây loạn 10/12/2013
195 Chương 195 Đại Viên Vương - Bạch Nguyệt thành 10/12/2013
196 Chương 196 Đại Viên Vương - Công tử, làm cho gái này cười đi 10/12/2013
197 Chương 197 Đại Viên Vương - Áo tím hung mãnh, Thập Phương đống ma 10/12/2013
198 Chương 198 Đại Viên Vương - Tam thán phó nhai tán 10/12/2013
199 Chương 199 Đại Viên Vương - Đề Hoàng công chúa 10/12/2013
200 Chương 200 Đại Viên Vương - Nõn nà tắm trong hồ nước nóng 10/12/2013
201 Chương 201 Đại Viên Vương - Thiên ma phụ sinh, Tinh lưu vân tụ 10/12/2013
202 Chương 202 Đại Viên Vương - Âm lôi đao cương, vô sinh sát đạo 10/12/2013
203 Chương 203 Đại Viên Vương - Lưu lãng võ tướng, cá diếc trên sông 10/12/2013
204 Chương 204 Đại Viên Vương - Vỗ về võ tướng trấn thủ tiền phương 10/12/2013
205 Chương 205 Đại Viên Vương - Sư đầu yêu tộc, hung mãnh cương liệt 10/12/2013
206 Chương 206 Đại Viên Vương - Đánh bại Nhạc Sư Đà 10/12/2013
207 Chương 207 Đại Viên Vương - Duyên Phong Nguyệt, Thiên Xà Thủ 10/12/2013
208 Chương 208 Đại Viên Vương - Toàn trường Điệp La Hán, ngàn năm Hắc Yêu Thành 10/12/2013
209 Chương 209 Đại Viên Vương - Trong tranh có xe vàng 10/12/2013
210 Chương 210 Đại Viên Vương - Nhổ vào miệng ngươi, tát cho ù nhĩ 10/12/2013
211 Chương 211 Đại Viên Vương - Chiến phủ màu vàng chém Phật Đà 10/12/2013
212 Chương 212 Đại Viên Vương - Lòng người như biển, lưỡi uốn không xương 10/12/2013
213 Chương 213 Đại Viên Vương - Vạn thiên thần binh biến, bà mối húc phải tường 10/12/2013
214 Chương 214 Đại Viên Vương - Nhàn rỗi làm chuyện ngông cuồng 10/12/2013
215 Chương 215 Đại Viên Vương - Vân Thăng hoàng điện 10/12/2013
216 Chương 216 Đại Viên Vương - Đầu voi đuôi chuột 10/12/2013
217 Chương 217 Đại Viên Vương - Kiếp số đào hoa, song tướng ứng phó Truyện Đại Viên Vương 10/12/2013
218 Chương 218 Đại Viên Vương - Nữ dậy uy phong, nam nhi chấn động quyết tự cường 10/12/2013
219 Chương 219 Đại Viên Vương - Thăm Lãnh Tuyên Cung 10/12/2013
220 Chương 220 Đại Viên Vương - Chương 31 10/12/2013
221 Chương 221 Đại Viên Vương - Cung trang mỹ nữ, tinh phi nương nương 10/12/2013
222 Chương 222 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 1 10/12/2013
223 Chương 223 Đại Viên Vương - Song nữ đấu, Thái Giám Vương 10/12/2013
224 Chương 224 Đại Viên Vương - Cảnh giới vô niệm, thái giám mỹ nữ 10/12/2013
225 Chương 225 Đại Viên Vương - Độ xong Thiên kiếp ngàn vạn pháp, Thiên Phương thương lữ vượt biển sang 10/12/2013
226 Chương 226 Đại Viên Vương - Vạn vật Càn khôn tỏa 10/12/2013
227 Chương 227 Đại Viên Vương - Lật biển xanh trả ơn sư phụ 10/12/2013
228 Chương 228 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 7 10/12/2013
229 Chương 229 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 8 10/12/2013
230 Chương 230 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 9 10/12/2013
231 Chương 231 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 10 10/12/2013
232 Chương 232 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 11 10/12/2013
233 Chương 233 Đại Viên Vương - Q.7 - Chương 12 10/12/2013
234 Chương 234 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 13 10/12/2013
235 Chương 235 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 14 10/12/2013
236 Chương 236 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 15 10/12/2013
237 Chương 237 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 16 10/12/2013
238 Chương 238 Đại Viên Vương - Tên như cầu vồng thiêu quân giặc 10/12/2013
239 Chương 239 Đại Viên Vương - Chiến trận hung hiểm, Hồn Huyễn song binh 10/12/2013
240 Chương 240 Đại Viên Vương - Khuynh Thành mỉm cười 10/12/2013
241 Chương 241 Đại Viên Vương - Tàu biển Thiên Phương, chiến thuyền Trung Quốc 10/12/2013
242 Chương 242 Đại Viên Vương - Phóng hỏa đốt rừng, trời sinh dũng mãnh 10/12/2013
243 Chương 243 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 22 10/12/2013
244 Chương 244 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 23 10/12/2013
245 Chương 245 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 24 10/12/2013
246 Chương 246 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 25 10/12/2013
247 Chương 247 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 26 10/12/2013
248 Chương 248 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 27 10/12/2013
249 Chương 249 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 28 10/12/2013
250 Chương 250 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 29 10/12/2013
251 Chương 251 Đại Viên Vương - Họa kích của Cơ Lạc Hồng 10/12/2013
252 Chương 252 Đại Viên Vương - Q.8 - Chương 31 10/12/2013
253 Chương 253 Đại Viên Vương - Dịch 10/12/2013
254 Chương 254 Đại Viên Vương - Chương 1 10/12/2013
255 Chương 255 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 2 10/12/2013
256 Chương 256 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 3 10/12/2013
257 Chương 257 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 4 10/12/2013
258 Chương 258 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 5 10/12/2013
259 Chương 259 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 6 10/12/2013
260 Chương 260 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 7 10/12/2013
261 Chương 261 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 8 10/12/2013
262 Chương 262 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 9 10/12/2013
263 Chương 263 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 10 10/12/2013
264 Chương 264 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 11 10/12/2013
265 Chương 265 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 12 10/12/2013
266 Chương 266 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 13 10/12/2013
267 Chương 267 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 14 10/12/2013
268 Chương 268 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 15 10/12/2013
269 Chương 269 Đại Viên Vương - Q.9 - Chương 16 10/12/2013
270 Chương 270 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 1 10/12/2013
271 Chương 271 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 2 10/12/2013
272 Chương 272 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 3 10/12/2013
273 Chương 273 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 4 10/12/2013
274 Chương 274 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 5 10/12/2013
275 Chương 275 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 6 10/12/2013
276 Chương 276 Đại Viên Vương - Chương 7 10/12/2013
277 Chương 277 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 8 10/12/2013
278 Chương 278 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 9 10/12/2013
279 Chương 279 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 10 10/12/2013
280 Chương 280 Đại Viên Vương - Q.10 - Chương 11 10/12/2013
281 Chương 281 Đại Viên Vương - Lĩnh Nam thất sát trận, Nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp 10/12/2013
282 Chương 282 Đại Viên Vương - Đao kiếm song tu, nho phục đầu trần 10/12/2013
283 Chương 283 Đại Viên Vương - Thập Huyền Oa Hoàng Kính 10/12/2013
284 Chương 284 Đại Viên Vương - Thập Hung Chiến Phách! Thập Tinh Băng Liên 10/12/2013
285 Chương 285 Đại Viên Vương - Lĩnh Nam đại chiến, dầu sôi lửa bỏng 10/12/2013
286 Chương 286 Đại Viên Vương - Thanh bào 10/12/2013
287 Chương 287 Đại Viên Vương - Nguyên Thú Chiến Phách biến 10/12/2013
288 Chương 288 Đại Viên Vương - Q.11 - Chương 3 10/12/2013
289 Chương 289 Đại Viên Vương - Q.11 - Chương 4 10/12/2013
290 Chương 290 Đại Viên Vương - Q.11 - Chương 5 10/12/2013
291 Chương 291 Đại Viên Vương - U Minh Huyễn Yêu 10/12/2013
292 Chương 292 Đại Viên Vương - Tây Kim môn hạ 10/12/2013
293 Chương 293 Đại Viên Vương - Liên Sơn vương, Tứ Tượng Thư Viện 10/12/2013
294 Chương 294 Đại Viên Vương - Ma Đà 10/12/2013
295 Chương 295 Đại Viên Vương - Cơ quan binh phù, Thiết Mộc Tinh Kỵ 10/12/2013
296 Chương 296 Đại Viên Vương - Giương buồm Đông hải, tam giáo hợp lưu 10/12/2013
297 Chương 297 Đại Viên Vương - Phân thân biến, thần tướng luyện 10/12/2013
298 Chương 298 Đại Viên Vương - Tái nhập Ác Quỷ luyện huyền binh 10/12/2013
299 Chương 299 Đại Viên Vương - Linh đế, Long quyền, U đế, diệt thế 10/12/2013
300 Chương 300 Đại Viên Vương - Lôi phách Thạch Linh Thông 10/12/2013
301 Chương 301 Đại Viên Vương - Hồng Hoang đệ nhất vệ. (Thượng) 10/12/2013
302 Chương 302 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 1 10/12/2013
303 Chương 303 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 2 10/12/2013
304 Chương 304 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 3 10/12/2013
305 Chương 305 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 4 10/12/2013
306 Chương 306 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 5 10/12/2013
307 Chương 307 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 6 10/12/2013
308 Chương 308 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 7 10/12/2013
309 Chương 309 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 8 10/12/2013
310 Chương 310 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 9 10/12/2013
311 Chương 311 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 10 10/12/2013
312 Chương 312 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 11 10/12/2013
313 Chương 313 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 12 10/12/2013
314 Chương 314 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 13 10/12/2013
315 Chương 315 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 14 10/12/2013
316 Chương 316 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 15 10/12/2013
317 Chương 317 Đại Viên Vương - Q.12 - Chương 16 10/12/2013
318 Chương 318 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 1 10/12/2013
319 Chương 319 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 2 10/12/2013
320 Chương 320 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 3 10/12/2013
321 Chương 321 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 4 10/12/2013
322 Chương 322 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 5 10/12/2013
323 Chương 323 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 6 10/12/2013
324 Chương 324 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 7 10/12/2013
325 Chương 325 Đại Viên Vương - Q.13 - Chương 8 10/12/2013
326 Chương 326 Đại Viên Vương - Nha hoàn gày yếu dũng mãnh 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-dai-vien-vuong-632.html