Truyện Tiên Hồng Lộ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Hồng Lộ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Hồng Lộ
Bạn đang đọc truyện Tiên Hồng Lộ của tác giả Khoái Xan Điếm trên trang đọc truyện online. Đông Thắng Đại Lục.Đây là một khối đại lục bao la bát ngát. Dọc ngang vạn vạn dặm có thừa, có vô số quốc gia lớn nhỏ.

Nơi này, danh san khắp chốn, động thiên phúc địa nhiều vô số kể.

Trong đó tồn tại không ít cấm địa thượng cổ và di cảnh (di tích thắng cảnh)Trong những năm tháng xa xưa vô tận, lời đồn về Thần Tiên trường sinh bất lão truyền từ đời này qua đời khác.

Nhân loại đối với điều này, rất tin không chút nghi ngờ!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Hồng Lộ - Sao băng kỳ dị. 19/12/2013
2 Chương 2 Tiên Hồng Lộ - Chiếc nhẫn quỷ dị. 19/12/2013
3 Chương 3 Tiên Hồng Lộ - Tung tích phụ thân. 19/12/2013
4 Chương 4 Tiên Hồng Lộ - Một đêm tán công. 19/12/2013
5 Chương 5 Tiên Hồng Lộ - Tiên Hồng Không Gian. 19/12/2013
6 Chương 6 Tiên Hồng Lộ - Vấn Thiên đại hội. 19/12/2013
7 Chương 7 Tiên Hồng Lộ - Kinh đô Dương gia. 19/12/2013
8 Chương 8 Tiên Hồng Lộ - Ước định ba năm 19/12/2013
9 Chương 9 Tiên Hồng Lộ - Bạch Ngọc Nhân Sâm. 19/12/2013
10 Chương 10 Tiên Hồng Lộ - Đóng cửa đánh chó. 19/12/2013
11 Chương 11 Tiên Hồng Lộ - Pháp thuật hàn băng. 19/12/2013
12 Chương 12 Tiên Hồng Lộ - Diệu dụng của kho hàng. 19/12/2013
13 Chương 13 Tiên Hồng Lộ - Trường sinh bất tử. 19/12/2013
14 Chương 14 Tiên Hồng Lộ - Đêm động phòng tới muộn. 19/12/2013
15 Chương 15 Tiên Hồng Lộ - Thể chất biến dị. 19/12/2013
16 Chương 16 Tiên Hồng Lộ - Vụ Liễu trấn. 19/12/2013
17 Chương 17 Tiên Hồng Lộ - Cảm giác quỷ dị. 19/12/2013
18 Chương 18 Tiên Hồng Lộ - Thăm dò huyền cơ. 19/12/2013
19 Chương 19 Tiên Hồng Lộ - Trước nay chưa từng có 19/12/2013
20 Chương 20 Tiên Hồng Lộ - Ta là dược sư. 19/12/2013
21 Chương 21 Tiên Hồng Lộ - Bác ái thiên hạ. 19/12/2013
22 Chương 22 Tiên Hồng Lộ - Không phân thiện ác. 19/12/2013
23 Chương 23 Tiên Hồng Lộ - Tiên sư tới chơi. 19/12/2013
24 Chương 24 Tiên Hồng Lộ - Lên kế hoạch kỹ càng. 19/12/2013
25 Chương 25 Tiên Hồng Lộ - Ích Cốc huyết án. 19/12/2013
26 Chương 26 Tiên Hồng Lộ - Dược sư tiên tử. 19/12/2013
27 Chương 27 Tiên Hồng Lộ - Sư muội thần bí. 19/12/2013
28 Chương 28 Tiên Hồng Lộ - Biết khó mà lui. 19/12/2013
29 Chương 29 Tiên Hồng Lộ - Đấu pháp nơi hoang dã. 19/12/2013
30 Chương 30 Tiên Hồng Lộ - Đấu pháp nơi hoang dã. 19/12/2013
31 Chương 31 Tiên Hồng Lộ - Biến hóa quỷ dị. 19/12/2013
32 Chương 32 Tiên Hồng Lộ - Ngư Long hỗn tạp. 19/12/2013
34 Chương 34 Tiên Hồng Lộ - Phối hợp trị thương! 19/12/2013
35 Chương 35 Tiên Hồng Lộ - Chỗ tốt của Dược sư! 19/12/2013
36 Chương 36 Tiên Hồng Lộ - U hương mật ngữ! 19/12/2013
37 Chương 37 Tiên Hồng Lộ - Phá nước xông ra! 19/12/2013
38 Chương 38 Tiên Hồng Lộ - Sự phiền não của Dương Phàm. 19/12/2013
39 Chương 39 Tiên Hồng Lộ - Hà đạo hung hiểm. 19/12/2013
40 Chương 40 Tiên Hồng Lộ - Lam thủy cự nhân! 19/12/2013
41 Chương 41 Tiên Hồng Lộ - Thần thức thông suốt. 19/12/2013
42 Chương 42 Tiên Hồng Lộ - Cố ý gây khó dễ! 19/12/2013
43 Chương 43 Tiên Hồng Lộ - Được voi đòi tiên! 19/12/2013
44 Chương 44 Tiên Hồng Lộ - Thiên nhân hình thức. 19/12/2013
45 Chương 45 Tiên Hồng Lộ - Bước đi! 19/12/2013
46 Chương 46 Tiên Hồng Lộ - Toàn Tri Mô Thức! 19/12/2013
47 Chương 47 Tiên Hồng Lộ - Tiên cảnh trên nước! 19/12/2013
48 Chương 48 Tiên Hồng Lộ - Danh sách dược liệu 19/12/2013
49 Chương 49 Tiên Hồng Lộ - Thiên tài địa bảo 19/12/2013
50 Chương 50 Tiên Hồng Lộ - Tái kiến Vân tiên tử! 19/12/2013
51 Chương 51 Tiên Hồng Lộ - Giá cả giao dịch 19/12/2013
52 Chương 52 Tiên Hồng Lộ - Lòng biết ơn! 19/12/2013
53 Chương 53 Tiên Hồng Lộ - Giai nhân ước hẹn 19/12/2013
54 Chương 54 Tiên Hồng Lộ - Vừa gặp đã thân! 19/12/2013
55 Chương 55 Tiên Hồng Lộ - Ước hẹn một năm 19/12/2013
56 Chương 56 Tiên Hồng Lộ - Truy kích mưu toán 19/12/2013
57 Chương 57 Tiên Hồng Lộ - Mệt chết các ngươi! 19/12/2013
58 Chương 58 Tiên Hồng Lộ - Nhảy xuống vực sâu! 19/12/2013
59 Chương 59 Tiên Hồng Lộ - Thế lực Dương gia! 19/12/2013
60 Chương 60 Tiên Hồng Lộ - Sơn huyệt độc mãng! 19/12/2013
61 Chương 61 Tiên Hồng Lộ - Cửu u Tiền Quyển ! 19/12/2013
62 Chương 62 Tiên Hồng Lộ - Tu luyện độc thuật 19/12/2013
63 Chương 63 Tiên Hồng Lộ - Rừng rậm kinh người. 19/12/2013
64 Chương 64 Tiên Hồng Lộ - Ma khí hồi phục. 19/12/2013
65 Chương 65 Tiên Hồng Lộ - Thế ngoại đào viên 19/12/2013
66 Chương 66 Tiên Hồng Lộ - Kỳ nhân lánh đời 19/12/2013
67 Chương 67 Tiên Hồng Lộ - Tu sĩ bậc cao 19/12/2013
68 Chương 68 Tiên Hồng Lộ - Phổ Yêu Y quán. 19/12/2013
69 Chương 69 Tiên Hồng Lộ - Lâm Chung trọng thương. 19/12/2013
70 Chương 70 Tiên Hồng Lộ - Di Thư . 19/12/2013
71 Chương 71 Tiên Hồng Lộ - Khoảng cách giữa hai huynh đệ. 19/12/2013
72 Chương 72 Tiên Hồng Lộ - Hồ Bán Tiên. 19/12/2013
73 Chương 73 Tiên Hồng Lộ - Hạo Nhiên Chính Khí. 19/12/2013
74 Chương 74 Tiên Hồng Lộ - Uẩn linh đan. 19/12/2013
75 Chương 75 Tiên Hồng Lộ - Thủ đoạn đê tiện. 19/12/2013
76 Chương 76 Tiên Hồng Lộ - Tiên và Phàm. 19/12/2013
77 Chương 77 Tiên Hồng Lộ - Lần luyện đan đầu tiên. 19/12/2013
78 Chương 78 Tiên Hồng Lộ - Giải độc đan và luyện độc. 19/12/2013
79 Chương 79 Tiên Hồng Lộ - Vụ Liễu Trấn sát khí nổi lên. 19/12/2013
80 Chương 80 Tiên Hồng Lộ - Muốn lấy Uẩn Thần Đan. 19/12/2013
81 Chương 81 Tiên Hồng Lộ - Mầm mống linh dược 19/12/2013
82 Chương 82 Tiên Hồng Lộ - Huyền tuyến bắt mạch. 19/12/2013
83 Chương 83 Tiên Hồng Lộ - Y thuật dần hé lộ. 19/12/2013
84 Chương 84 Tiên Hồng Lộ - Dấu đầu lòi đuôi! 19/12/2013
85 Chương 85 Tiên Hồng Lộ - Nhất chiến thành danh! 19/12/2013
86 Chương 86 Tiên Hồng Lộ - Sát khí báo trước. 19/12/2013
87 Chương 87 Tiên Hồng Lộ - Huynh đệ khác biệt! 19/12/2013
88 Chương 88 Tiên Hồng Lộ - Hậu lễ của Lưu Đức Quý! 19/12/2013
89 Chương 89 Tiên Hồng Lộ - Tiếp tục tu luyện ma công! 19/12/2013
90 Chương 90 Tiên Hồng Lộ - Tiên uẩn cổ triện! 19/12/2013
91 Chương 91 Tiên Hồng Lộ - Vụ Liễu nổi phong ba 19/12/2013
92 Chương 92 Tiên Hồng Lộ - Tát tai chữa bệnh! 19/12/2013
93 Chương 93 Tiên Hồng Lộ - Bắt chẹt trắng trợn! 19/12/2013
94 Chương 94 Tiên Hồng Lộ - Thần dũng vô địch! 19/12/2013
95 Chương 95 Tiên Hồng Lộ - Sát khí đêm khuya! 19/12/2013
96 Chương 96 Tiên Hồng Lộ - Thận trọng! 19/12/2013
97 Chương 97 Tiên Hồng Lộ - Chó cùng rứt giậu 19/12/2013
98 Chương 98 Tiên Hồng Lộ - Ma uy sơ hiện! 19/12/2013
99 Chương 99 Tiên Hồng Lộ - Tu vi tăng tiến! 19/12/2013
100 Chương 100 Tiên Hồng Lộ - Tin tức đến từ Dương gia bảo! 19/12/2013
101 Chương 101 Tiên Hồng Lộ - Bí mật phủ đầy bụi! 19/12/2013
102 Chương 102 Tiên Hồng Lộ - Thỉnh cầu của Trịnh dược sư! 19/12/2013
103 Chương 103 Tiên Hồng Lộ - Mặt nạ thần bí. 19/12/2013
104 Chương 104 Tiên Hồng Lộ - Thần thức uy hiếp! 19/12/2013
105 Chương 105 Tiên Hồng Lộ - Ước hẹn Quỷ Thi Sơn! 19/12/2013
106 Chương 106 Tiên Hồng Lộ - Quỷ Thi Sơn. 19/12/2013
107 Chương 107 Tiên Hồng Lộ - Quỷ Thi Sơn kinh hồn! 19/12/2013
108 Chương 108 Tiên Hồng Lộ - Lệ quỷ ra oai. 19/12/2013
109 Chương 109 Tiên Hồng Lộ - Bản lãnh của Dương Phàm 19/12/2013
110 Chương 110 Tiên Hồng Lộ - Mộ huyệt cương thi 19/12/2013
111 Chương 111 Tiên Hồng Lộ - Quỷ Thi Đạo đại viên mãn 19/12/2013
112 Chương 112 Tiên Hồng Lộ - Mộ huyệt kinh hồn 19/12/2013
113 Chương 113 Tiên Hồng Lộ - Thiết Giáp khôi lỗi 19/12/2013
114 Chương 114 Tiên Hồng Lộ - Thiên Niên Huyền Thi 19/12/2013
115 Chương 115 Tiên Hồng Lộ - Ma công dị biến 19/12/2013
116 Chương 116 Tiên Hồng Lộ - Sự triệu tập của U Lâm Vô Danh. 19/12/2013
117 Chương 117 Tiên Hồng Lộ - Độc kế tập kích của Dương Phàm 19/12/2013
118 Chương 118 Tiên Hồng Lộ - Lại giằng co sinh tử. 19/12/2013
119 Chương 119 Tiên Hồng Lộ - Vật phàm trong quan tài đá. 19/12/2013
120 Chương 120 Tiên Hồng Lộ - Đột phá Ngưng Thần Kỳ và luyện hóa khôi lỗi. 19/12/2013
121 Chương 121 Tiên Hồng Lộ - Khí linh Tiên Hồng Giới. 19/12/2013
122 Chương 122 Tiên Hồng Lộ - Lại thấy ánh mặt trời. 19/12/2013
123 Chương 123 Tiên Hồng Lộ - Lão tổ truy hỏi 19/12/2013
124 Chương 124 Tiên Hồng Lộ - Ma đạo Thạch Thiên Hàn 19/12/2013
125 Chương 125 Tiên Hồng Lộ - Tác dụng ngầm của Thạch Thiên Hàn 19/12/2013
126 Chương 126 Tiên Hồng Lộ - Sở Ngọc Yên biểu lộ 19/12/2013
127 Chương 127 Tiên Hồng Lộ - Thu đồ đệ. 19/12/2013
128 Chương 128 Tiên Hồng Lộ - Uy hiếp, nhượng bộ. 19/12/2013
129 Chương 129 Tiên Hồng Lộ - Ẩn tích Dương Thiên. 19/12/2013
130 Chương 130 Tiên Hồng Lộ - Cửu u Mật Cảnh. 19/12/2013
131 Chương 131 Tiên Hồng Lộ - Huyết Ma Thất Tử. 19/12/2013
132 Chương 132 Tiên Hồng Lộ - CUy năng cấp cao. 19/12/2013
133 Chương 133 Tiên Hồng Lộ - Dễ như trở bàn tay. 19/12/2013
134 Chương 134 Tiên Hồng Lộ - Diệu dụng của Tiên Hồng Giới. 19/12/2013
135 Chương 135 Tiên Hồng Lộ - Ma Khí Linh Tuyền 19/12/2013
136 Chương 136 Tiên Hồng Lộ - Tam u Ma Diễm 19/12/2013
137 Chương 137 Tiên Hồng Lộ - Thiên lôi tẩy lễ! 19/12/2013
138 Chương 138 Tiên Hồng Lộ - Lực lượng ma đạo tinh túy. 19/12/2013
139 Chương 139 Tiên Hồng Lộ - Mới đến kinh đô! 19/12/2013
140 Chương 140 Tiên Hồng Lộ - Cạnh tranh phù bút 19/12/2013
141 Chương 141 Tiên Hồng Lộ - Bất Yến vương phủ 19/12/2013
142 Chương 142 Tiên Hồng Lộ - Bình tĩnh, bình tĩnh! 19/12/2013
143 Chương 143 Tiên Hồng Lộ - Nhị quận chúa thần bí 19/12/2013
144 Chương 144 Tiên Hồng Lộ - Kỳ nữ 19/12/2013
145 Chương 145 Tiên Hồng Lộ - Cửu Túc Huyền Mạch 19/12/2013
146 Chương 146 Tiên Hồng Lộ - Khách quý thần bí 19/12/2013
147 Chương 147 Tiên Hồng Lộ - Hàn Viễn Sơn 19/12/2013
148 Chương 148 Tiên Hồng Lộ - Niêm Ngọc Quan Âm 19/12/2013
149 Chương 149 Tiên Hồng Lộ - Xúc phạm thần linh 19/12/2013
150 Chương 150 Tiên Hồng Lộ - Lâm Vũ tiết lộ bí mật 19/12/2013
151 Chương 151 Tiên Hồng Lộ - Tam đại thần y 19/12/2013
152 Chương 152 Tiên Hồng Lộ - So tài Độc thuật 19/12/2013
153 Chương 153 Tiên Hồng Lộ - Vô Song 19/12/2013
154 Chương 154 Tiên Hồng Lộ - Lực lượng khó tin 19/12/2013
155 Chương 155 Tiên Hồng Lộ - Kinh thế hãi tục 19/12/2013
156 Chương 156 Tiên Hồng Lộ - Thân thể hoàn mỹ 19/12/2013
157 Chương 157 Tiên Hồng Lộ - Đã định trước bị vượt qua 19/12/2013
158 Chương 158 Tiên Hồng Lộ - Khách liêu Dược sư. 19/12/2013
159 Chương 159 Tiên Hồng Lộ - Bách Việt. 19/12/2013
160 Chương 160 Tiên Hồng Lộ - Giá phải trả. 19/12/2013
161 Chương 161 Tiên Hồng Lộ - Địch nhân không thể thay đổi! (1). 19/12/2013
162 Chương 162 Tiên Hồng Lộ - Nữ thần y. 19/12/2013
163 Chương 163 Tiên Hồng Lộ - Thực lực của Lam Nguyệt Y Quán . 19/12/2013
164 Chương 164 Tiên Hồng Lộ - Tái kiến Hồ Phi . 19/12/2013
165 Chương 165 Tiên Hồng Lộ - Duyên phận 19/12/2013
166 Chương 166 Tiên Hồng Lộ - Cận vệ của Dương Phàm 19/12/2013
167 Chương 167 Tiên Hồng Lộ - Phi ưng màu bạc. 19/12/2013
168 Chương 168 Tiên Hồng Lộ - Ai nói lắp. 19/12/2013
169 Chương 169 Tiên Hồng Lộ - Tiên Hồng Y Quán. 19/12/2013
170 Chương 170 Tiên Hồng Lộ - Chuẩn bị ổn thỏa. 19/12/2013
171 Chương 171 Tiên Hồng Lộ - Khảo hạch tuyển chọn! 19/12/2013
172 Chương 172 Tiên Hồng Lộ - Sát khí tới! 19/12/2013
173 Chương 173 Tiên Hồng Lộ - Thiên Nhân Mô Thức! 19/12/2013
174 Chương 174 Tiên Hồng Lộ - Khai trương long trọng 19/12/2013
175 Chương 175 Tiên Hồng Lộ - Âm thầm quấy rối 19/12/2013
176 Chương 176 Tiên Hồng Lộ - Khởi tử hồi sinh 19/12/2013
177 Chương 177 Tiên Hồng Lộ - Sóng ngầm, Cửu u tới gần 19/12/2013
178 Chương 178 Tiên Hồng Lộ - Vòng ám sát cuối cùng 19/12/2013
179 Chương 179 Tiên Hồng Lộ - Sinh tử một đường 19/12/2013
180 Chương 180 Tiên Hồng Lộ - Bảng hiệu thần bí 19/12/2013
181 Chương 181 Tiên Hồng Lộ - Võ tu 19/12/2013
182 Chương 182 Tiên Hồng Lộ - Đối thủ đáng sợ 19/12/2013
183 Chương 183 Tiên Hồng Lộ - Lựa chọn của Dương Phàm 19/12/2013
184 Chương 184 Tiên Hồng Lộ - Tiên Hồng Giới (1). 19/12/2013
185 Chương 185 Tiên Hồng Lộ - Tiên Hồng Giới (2). 19/12/2013
186 Chương 186 Tiên Hồng Lộ - Uy lực của Khôi Lỗi.. 19/12/2013
187 Chương 187 Tiên Hồng Lộ - Treo thưởng một đồng tiền. 19/12/2013
188 Chương 188 Tiên Hồng Lộ - Nghịch sát 19/12/2013
189 Chương 189 Tiên Hồng Lộ - Chuẩn bị cho Trúc Cơ 19/12/2013
190 Chương 190 Tiên Hồng Lộ - Tung tích tiên tử tái hiện 19/12/2013
191 Chương 191 Tiên Hồng Lộ - Ám Huyết Quân Vương hiện 19/12/2013
192 Chương 192 Tiên Hồng Lộ - Giày rách và quyển họa hiện 19/12/2013
193 Chương 193 Tiên Hồng Lộ - CÁm Huyết Quân Vương cho mời 19/12/2013
194 Chương 194 Tiên Hồng Lộ - Đảm nhiệm chức trưởng lão 19/12/2013
195 Chương 195 Tiên Hồng Lộ - Trúc Cơ 19/12/2013
196 Chương 196 Tiên Hồng Lộ - Giết nhanh không thể chống cự 19/12/2013
197 Chương 197 Tiên Hồng Lộ - Năng lực mới của Trúc Cơ Kỳ 19/12/2013
198 Chương 198 Tiên Hồng Lộ - Tỷ thí. 19/12/2013
199 Chương 199 Tiên Hồng Lộ - Ước hẹn Hàn Viễn Sơn 19/12/2013
200 Chương 200 Tiên Hồng Lộ - Ước hẹn Hàn Viễn Sơn(2) 19/12/2013
201 Chương 201 Tiên Hồng Lộ - Ước hẹn Hàn Viễn Sơn(3) 19/12/2013
202 Chương 202 Tiên Hồng Lộ - Quyết chiến đã tới 19/12/2013
203 Chương 203 Tiên Hồng Lộ - Âm mưu 19/12/2013
204 Chương 204 Tiên Hồng Lộ - Trận chiến sinh tử tại kinh đô (Thượng) 19/12/2013
205 Chương 205 Tiên Hồng Lộ - Trận chiến sinh tử tại kinh đô (Trung) 19/12/2013
206 Chương 206 Tiên Hồng Lộ - Trận chiến sinh tử tại kinh đô (Hạ) 19/12/2013
207 Chương 207 Tiên Hồng Lộ - Ma xà chi vũ (Thượng). 19/12/2013
208 Chương 208 Tiên Hồng Lộ - Ma xà chi vũ (Hạ). 19/12/2013
209 Chương 209 Tiên Hồng Lộ - Quay về Vụ Liễu trấn!. 19/12/2013
210 Chương 210 Tiên Hồng Lộ - Xưa đâu bằng nay! 19/12/2013
211 Chương 211 Tiên Hồng Lộ - Bí ẩn của trận quyết chiến! 19/12/2013
212 Chương 212 Tiên Hồng Lộ - Diệt môn! 19/12/2013
213 Chương 213 Tiên Hồng Lộ - Chuyện xưa không đầy đủ! 19/12/2013
214 Chương 214 Tiên Hồng Lộ - Tường Vân Ngõa. 19/12/2013
215 Chương 215 Tiên Hồng Lộ - Trở về Dương Gia Bảo. 19/12/2013
216 Chương 216 Tiên Hồng Lộ - Uy hiếp, đàm phán 19/12/2013
217 Chương 217 Tiên Hồng Lộ - Thân thế mê hoặc. 19/12/2013
218 Chương 218 Tiên Hồng Lộ - Huynh đệ hòa thuận. 19/12/2013
219 Chương 219 Tiên Hồng Lộ - Huynh đệ hòa thuận. 19/12/2013
220 Chương 220 Tiên Hồng Lộ - Đính hôn. 19/12/2013
221 Chương 221 Tiên Hồng Lộ - Khai Quang Tịnh Thế Diễm. 19/12/2013
222 Chương 222 Tiên Hồng Lộ - Lại dò xét mộ huyệt Quỷ Thi 19/12/2013
223 Chương 223 Tiên Hồng Lộ - Thức tỉnh 19/12/2013
224 Chương 224 Tiên Hồng Lộ - Bậc cao xuất hiện 19/12/2013
225 Chương 225 Tiên Hồng Lộ - Ngân giáp thị vệ. 19/12/2013
226 Chương 226 Tiên Hồng Lộ - Ma đầu xuất thế. 19/12/2013
227 Chương 227 Tiên Hồng Lộ - Phong vân rung chuyển 19/12/2013
228 Chương 228 Tiên Hồng Lộ - Đỉnh tầng Ngư Dương quốc . 19/12/2013
229 Chương 229 Tiên Hồng Lộ - Âm mưu. 19/12/2013
230 Chương 230 Tiên Hồng Lộ - Cửu u phong vân khởi (Thượng). 19/12/2013
231 Chương 231 Tiên Hồng Lộ - Cửu u phong vân khởi (Trung) 19/12/2013
232 Chương 232 Tiên Hồng Lộ - Cửu u phong vân khởi (Hạ) 19/12/2013
233 Chương 233 Tiên Hồng Lộ - Hàn Băng động (Thượng) 19/12/2013
234 Chương 234 Tiên Hồng Lộ - Lưu Ly Nham Tinh Xà 19/12/2013
235 Chương 235 Tiên Hồng Lộ - ChưMưu kế của Dương Phàm 19/12/2013
236 Chương 236 Tiên Hồng Lộ - Thần phục 19/12/2013
237 Chương 237 Tiên Hồng Lộ - Thất Thải Thành Bảo 19/12/2013
238 Chương 238 Tiên Hồng Lộ - Công thành - Đại hỗn chiến 19/12/2013
239 Chương 239 Tiên Hồng Lộ - Kinh sợ. 19/12/2013
240 Chương 240 Tiên Hồng Lộ - Thượng phẩm linh thạch! 19/12/2013
241 Chương 241 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc! 19/12/2013
242 Chương 242 Tiên Hồng Lộ - Gặp lại ở Cửu u Bí Cảnh! 19/12/2013
243 Chương 243 Tiên Hồng Lộ - Mặt trời máu quỷ dị ở Cửu u Bí Cảnh! 19/12/2013
244 Chương 244 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Cộng phó vu sơn. 19/12/2013
245 Chương 245 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Bí Cảnh tận thế 19/12/2013
246 Chương 246 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Cao giai mở đường 19/12/2013
247 Chương 247 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Dương Phàm khuyên bảo 19/12/2013
248 Chương 248 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Bản đồ của Dương Phàm. 19/12/2013
249 Chương 249 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Đóng băng bảo hộ. 19/12/2013
250 Chương 250 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Vực sâu giao long 19/12/2013
251 Chương 251 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Tam đại tân tú 19/12/2013
252 Chương 252 Tiên Hồng Lộ - Cửu u cốc - Hai tòa thần tượng 19/12/2013
253 Chương 253 Tiên Hồng Lộ - Huyết Nhật Điện - Đoạt xá trọng sinh 19/12/2013
254 Chương 254 Tiên Hồng Lộ - Huyết Nhật Điện - Kinh hồn động phách 19/12/2013
255 Chương 255 Tiên Hồng Lộ - Huyết Nhật Điện - Thư của Dương Thiên 19/12/2013
256 Chương 256 Tiên Hồng Lộ - Huyết Nhật Điện - Trận chiến sau cùng 19/12/2013
257 Chương 257 Tiên Hồng Lộ - Huyết Nhật Điện - Người thắng lớn nhất 19/12/2013
258 Chương 258 Tiên Hồng Lộ - Huyết Nhật Điện 19/12/2013
259 Chương 259 Tiên Hồng Lộ - Vô tự ma điển 19/12/2013
260 Chương 260 Tiên Hồng Lộ - Biến hóa của Hàn Tinh Xà 19/12/2013
261 Chương 261 Tiên Hồng Lộ - Ai uy hiếp ai? 19/12/2013
262 Chương 262 Tiên Hồng Lộ - Mười ba nước Bắc Tần 19/12/2013
263 Chương 263 Tiên Hồng Lộ - Bắt ba ba trong rọ 19/12/2013
264 Chương 264 Tiên Hồng Lộ - Huyền cơ tu vi tăng lên 19/12/2013
265 Chương 265 Tiên Hồng Lộ - Nghịch Linh huyết cường đại 19/12/2013
266 Chương 266 Tiên Hồng Lộ - Kim Đan đại tu sĩ 19/12/2013
267 Chương 267 Tiên Hồng Lộ - Cấm pháp chỉ hoàn 19/12/2013
268 Chương 268 Tiên Hồng Lộ - Đánh trọng thương bậc cao 19/12/2013
269 Chương 269 Tiên Hồng Lộ - Thân phận bại lộ 19/12/2013
270 Chương 270 Tiên Hồng Lộ - Huyễn Thiên Hóa Hư 19/12/2013
271 Chương 271 Tiên Hồng Lộ - Sinh Tức Chi Địa 19/12/2013
272 Chương 272 Tiên Hồng Lộ - Bắc Tần chi loạn. 19/12/2013
273 Chương 273 Tiên Hồng Lộ - Thủy Lạc Bích Thiên 19/12/2013
274 Chương 274 Tiên Hồng Lộ - Kim duệ chi bảo 19/12/2013
275 Chương 275 Tiên Hồng Lộ - Thái cổ Thiên Ma Diễm 19/12/2013
276 Chương 276 Tiên Hồng Lộ - Ma tung sơ hiện 19/12/2013
277 Chương 277 Tiên Hồng Lộ - Bổ Thiên Quân Vương 19/12/2013
278 Chương 278 Tiên Hồng Lộ - Trở lại kinh đô 19/12/2013
279 Chương 279 Tiên Hồng Lộ - Gặp lại 19/12/2013
280 Chương 280 Tiên Hồng Lộ - San Cửu U 19/12/2013
281 Chương 281 Tiên Hồng Lộ - Hi vọng sống lại 19/12/2013
282 Chương 282 Tiên Hồng Lộ - Lưu Ly Xà tăng cấp 19/12/2013
283 Chương 283 Tiên Hồng Lộ - Tam Mục Thông Linh Mãng. 19/12/2013
284 Chương 284 Tiên Hồng Lộ - Dương Thiên! 19/12/2013
285 Chương 285 Tiên Hồng Lộ - Dương Phàm và Dương Thiên! 19/12/2013
286 Chương 286 Tiên Hồng Lộ - Diệu thủ hồi xuân! 19/12/2013
287 Chương 287 Tiên Hồng Lộ - Lưu Ly Xà triển lộ oai phong 19/12/2013
288 Chương 288 Tiên Hồng Lộ - Nhân quả hai đời 19/12/2013
289 Chương 289 Tiên Hồng Lộ - Quanh co 19/12/2013
290 Chương 290 Tiên Hồng Lộ - Bậc cao 19/12/2013
291 Chương 291 Tiên Hồng Lộ - Lần đầu gặp mặt Dược Vương 19/12/2013
292 Chương 292 Tiên Hồng Lộ - Uy áp bậc cao 19/12/2013
293 Chương 293 Tiên Hồng Lộ - Thiên Hành chi duyên 19/12/2013
294 Chương 294 Tiên Hồng Lộ - Cố nhân. 19/12/2013
295 Chương 295 Tiên Hồng Lộ - So tài 19/12/2013
296 Chương 296 Tiên Hồng Lộ - Chênh lệch quá lớn. 19/12/2013
297 Chương 297 Tiên Hồng Lộ - Ta chính là Độc Vương 19/12/2013
298 Chương 298 Tiên Hồng Lộ - Địch nhân chung. 19/12/2013
299 Chương 299 Tiên Hồng Lộ - Trùng kích cao giai. 19/12/2013
300 Chương 300 Tiên Hồng Lộ - Không phải Kim Đan Kỳ 19/12/2013
301 Chương 301 Tiên Hồng Lộ - Con đường hoàn toàn mới. 19/12/2013
302 Chương 302 Tiên Hồng Lộ - Triển lộ thực lực 19/12/2013
303 Chương 303 Tiên Hồng Lộ - Bỏ chạy trối chết 19/12/2013
304 Chương 304 Tiên Hồng Lộ - Tông sư ma đạo 19/12/2013
305 Chương 305 Tiên Hồng Lộ - Ma kiếm xuất thế 19/12/2013
306 Chương 306 Tiên Hồng Lộ - Vụ Liễu trấn không bình thường 19/12/2013
307 Chương 307 Tiên Hồng Lộ - Ma công tầng thứ tư 19/12/2013
308 Chương 308 Tiên Hồng Lộ - Ba đại Quân vương 19/12/2013
309 Chương 309 Tiên Hồng Lộ - Uẩn Chủng Kỳ, diễn hóa tìm hiểu! 19/12/2013
310 Chương 310 Tiên Hồng Lộ - Dương Phàm hiện thân! 19/12/2013
311 Chương 311 Tiên Hồng Lộ - Mọi người chất vấn! 19/12/2013
312 Chương 312 Tiên Hồng Lộ - Thầy trò gặp lại, âm mưu giết người! 19/12/2013
313 Chương 313 Tiên Hồng Lộ - Sát khí trong đêm. 19/12/2013
314 Chương 314 Tiên Hồng Lộ - Lực kháng hai bậc cao! 19/12/2013
315 Chương 315 Tiên Hồng Lộ - Kim Đan ngã xuống 19/12/2013
316 Chương 316 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ tới gần 19/12/2013
317 Chương 317 Tiên Hồng Lộ - Tề tụ vấn Thiên đại hội 19/12/2013
318 Chương 318 Tiên Hồng Lộ - Ma Diễm Tranh Hùng 19/12/2013
319 Chương 319 Tiên Hồng Lộ - Tam u lão ma xuất hiện 19/12/2013
320 Chương 320 Tiên Hồng Lộ - Nhiều đợt ngăn cản 19/12/2013
321 Chương 321 Tiên Hồng Lộ - Cái chết của Vô Song 19/12/2013
322 Chương 322 Tiên Hồng Lộ - Chạy thoát! 19/12/2013
323 Chương 323 Tiên Hồng Lộ - Phong thư cùng Ngọc giản 19/12/2013
324 Chương 324 Tiên Hồng Lộ - Hoang dã ma tung 19/12/2013
325 Chương 325 Tiên Hồng Lộ - Ma Hoàng Kiếm trổ uy 19/12/2013
326 Chương 326 Tiên Hồng Lộ - Nhị U Ma Diễm 19/12/2013
327 Chương 327 Tiên Hồng Lộ - Chiến trường cổ tại Triệu Quốc 19/12/2013
328 Chương 328 Tiên Hồng Lộ - Nhị U Ma Diễm 19/12/2013
329 Chương 329 Tiên Hồng Lộ - Chiến trường cổ tại Triệu Quốc 19/12/2013
330 Chương 330 Tiên Hồng Lộ - Cổ truyền tống trận 19/12/2013
331 Chương 331 Tiên Hồng Lộ - Mới đến Thiên Cầm 19/12/2013
332 Chương 332 Tiên Hồng Lộ - Phường thị đảo nhỏ 19/12/2013
333 Chương 333 Tiên Hồng Lộ - Duyên Thọ Đan 19/12/2013
334 Chương 334 Tiên Hồng Lộ - Trân thú biển sâu 19/12/2013
335 Chương 335 Tiên Hồng Lộ - Xuất phát! 19/12/2013
336 Chương 336 Tiên Hồng Lộ - Thuần dưỡng Thiên Độc Hạt 19/12/2013
337 Chương 337 Tiên Hồng Lộ - Nghinh chiến đại tu sĩ 19/12/2013
338 Chương 338 Tiên Hồng Lộ - Thành lũy trên biển! 19/12/2013
339 Chương 339 Tiên Hồng Lộ - Thiên Nhạc Viên! 19/12/2013
340 Chương 340 Tiên Hồng Lộ - Bậc cao Nguyên Anh mời! 19/12/2013
341 Chương 341 Tiên Hồng Lộ - Trưởng lão vinh dự. 19/12/2013
342 Chương 342 Tiên Hồng Lộ - Ba năm tiềm tu. 19/12/2013
343 Chương 343 Tiên Hồng Lộ - Trước lúc Đại Hải Nan. 19/12/2013
344 Chương 344 Tiên Hồng Lộ - Truyền thuyết Thiên Lan. 19/12/2013
345 Chương 345 Tiên Hồng Lộ - Đại Hải Nan khủng bố 19/12/2013
346 Chương 346 Tiên Hồng Lộ - Yêu đan bậc cao 19/12/2013
347 Chương 347 Tiên Hồng Lộ - Lại bế quan 19/12/2013
348 Chương 348 Tiên Hồng Lộ - Rèn luyện ma kiếm 19/12/2013
349 Chương 349 Tiên Hồng Lộ - Bậc cao hội tụ 19/12/2013
350 Chương 350 Tiên Hồng Lộ - Lực chiến đại tu sĩ (Thượng) 19/12/2013
351 Chương 351 Tiên Hồng Lộ - Lực chiến đại tu sĩ (Hạ) 19/12/2013
352 Chương 352 Tiên Hồng Lộ - Cực Âm Cực Dương Đan 19/12/2013
353 Chương 353 Tiên Hồng Lộ - Thiên Linh Huyền Căn 19/12/2013
354 Chương 354 Tiên Hồng Lộ - Thiên Nho Đảo 19/12/2013
355 Chương 355 Tiên Hồng Lộ - Thất Hương Ngọc Hồn Địch 19/12/2013
356 Chương 356 Tiên Hồng Lộ - Tam Sát Nam Đế 19/12/2013
357 Chương 357 Tiên Hồng Lộ - Cường Giả Như Mây 19/12/2013
358 Chương 358 Tiên Hồng Lộ - Cố Nhân Bắc Tần 19/12/2013
359 Chương 359 Tiên Hồng Lộ - Thái Thượng Vong Tình Quyết 19/12/2013
360 Chương 360 Tiên Hồng Lộ - Xóa bỏ tai họa ngầm! 19/12/2013
361 Chương 361 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ diệt môn! ( Thượng ) 19/12/2013
362 Chương 362 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ diệt môn! ( Hạ ) 19/12/2013
363 Chương 363 Tiên Hồng Lộ - Nguyên tắc tam sát! 19/12/2013
364 Chương 364 Tiên Hồng Lộ - Người đàn ông cổ giáp thần bí 19/12/2013
365 Chương 365 Tiên Hồng Lộ - Thâm Hải ám mưu. 19/12/2013
366 Chương 366 Tiên Hồng Lộ - Tiên Khí Thượng Giới 19/12/2013
367 Chương 367 Tiên Hồng Lộ - Tu luyện đại thần thông 19/12/2013
368 Chương 368 Tiên Hồng Lộ - Đường hoàng 19/12/2013
369 Chương 369 Tiên Hồng Lộ - Quát lui! 19/12/2013
370 Chương 370 Tiên Hồng Lộ - Diễn Căn Kỳ 19/12/2013
371 Chương 371 Tiên Hồng Lộ - Thần thức mạnh mẽ 19/12/2013
372 Chương 372 Tiên Hồng Lộ - Liên tục thăng cấp. 19/12/2013
373 Chương 373 Tiên Hồng Lộ - Bí tận Thất Cầm Hải 19/12/2013
374 Chương 374 Tiên Hồng Lộ - Cửu chuyển Kim Cương Quyết 19/12/2013
375 Chương 375 Tiên Hồng Lộ - Thất Tinh Trấn Ma Kiếm 19/12/2013
376 Chương 376 Tiên Hồng Lộ - Thanh đồng đại môn 19/12/2013
377 Chương 377 Tiên Hồng Lộ - Thiếu nữ mặc ngân bào! 19/12/2013
378 Chương 378 Tiên Hồng Lộ - Tử Cức Xà Đằng! 19/12/2013
379 Chương 379 Tiên Hồng Lộ - Vào điện 19/12/2013
380 Chương 380 Tiên Hồng Lộ - Vách ngầm, hộp vàng 19/12/2013
381 Chương 381 Tiên Hồng Lộ - Cường giả không biết 19/12/2013
382 Chương 382 Tiên Hồng Lộ - Khổng Tước Tiểu Yêu 19/12/2013
383 Chương 383 Tiên Hồng Lộ - Long ngâm kinh hồn (thượng) 19/12/2013
384 Chương 384 Tiên Hồng Lộ - Long ngâm kinh hồn (hạ) 19/12/2013
385 Chương 385 Tiên Hồng Lộ - Tiến giai đại tu sĩ 19/12/2013
386 Chương 386 Tiên Hồng Lộ - Chí bảo long khí 19/12/2013
387 Chương 387 Tiên Hồng Lộ - Dược phòng mật thất 19/12/2013
388 Chương 388 Tiên Hồng Lộ - Cấm chế phản xạ 19/12/2013
389 Chương 389 Tiên Hồng Lộ - Khống Thi Linh 19/12/2013
390 Chương 390 Tiên Hồng Lộ - Đại hỗn loạn - Linh Lung Tâm Ngọc 19/12/2013
391 Chương 391 Tiên Hồng Lộ - Hoàng Tước chân chính 19/12/2013
392 Chương 392 Tiên Hồng Lộ - Long Tức Sí Kim Diễm 19/12/2013
393 Chương 393 Tiên Hồng Lộ - Tái ngộ Thi Dao 19/12/2013
394 Chương 394 Tiên Hồng Lộ - Chu Hồng 19/12/2013
395 Chương 395 Tiên Hồng Lộ - Xảo trá 19/12/2013
396 Chương 396 Tiên Hồng Lộ - Không gian Thần thú 19/12/2013
397 Chương 397 Tiên Hồng Lộ - Thất Thải Linh Châu 19/12/2013
398 Chương 398 Tiên Hồng Lộ - Ma Ảnh hiện 19/12/2013
399 Chương 399 Tiên Hồng Lộ - U Ảnh Ma Chủ 19/12/2013
400 Chương 400 Tiên Hồng Lộ - Nội điện 19/12/2013
401 Chương 401 Tiên Hồng Lộ - Tiên phủ như thế 19/12/2013
402 Chương 402 Tiên Hồng Lộ - Truyền thừa Lôi Linh Châu 19/12/2013
403 Chương 403 Tiên Hồng Lộ - Tiên khí oai 19/12/2013
404 Chương 404 Tiên Hồng Lộ - Cắn nuốt ma hóa vực sâu 19/12/2013
405 Chương 405 Tiên Hồng Lộ - Ma Thần Phụ Thể 19/12/2013
406 Chương 406 Tiên Hồng Lộ - Long Lân Bảo Giáp 19/12/2013
407 Chương 407 Tiên Hồng Lộ - Thắng lợi áp đảo 19/12/2013
408 Chương 408 Tiên Hồng Lộ - Chém long giác 19/12/2013
409 Chương 409 Tiên Hồng Lộ - Ma Ảnh Linh Châu - Cuộc chiến cuối cùng 19/12/2013
410 Chương 410 Tiên Hồng Lộ - Truyền thừa Linh bảo 19/12/2013
411 Chương 411 Tiên Hồng Lộ - Tam Linh Hóa Nhất 19/12/2013
412 Chương 412 Tiên Hồng Lộ - Kết thúc Thiên Lan Điện! 19/12/2013
413 Chương 413 Tiên Hồng Lộ - Trở về Thiên Nhạc Viên! 19/12/2013
414 Chương 414 Tiên Hồng Lộ - Chạy xa tiềm tu 19/12/2013
415 Chương 415 Tiên Hồng Lộ - Hiểu ra, bình cảnh cuối cùng! 19/12/2013
416 Chương 416 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ trên hoang đảo! 19/12/2013
417 Chương 417 Tiên Hồng Lộ - Chiến Nguyên Anh! (thượng) 19/12/2013
418 Chương 418 Tiên Hồng Lộ - Chiến Nguyên Anh! (hạ) 19/12/2013
419 Chương 419 Tiên Hồng Lộ - Nguyên Anh ngã xuống! 19/12/2013
420 Chương 420 Tiên Hồng Lộ - Mầm móng của báo thù! 19/12/2013
421 Chương 421 Tiên Hồng Lộ - Tấn chức Diễn Căn Kỳ! 19/12/2013
422 Chương 422 Tiên Hồng Lộ - Diễn Căn Kỳ huyền ảo 19/12/2013
423 Chương 423 Tiên Hồng Lộ - Loại quặng sinh quặng 19/12/2013
424 Chương 424 Tiên Hồng Lộ - Oai phong của Tông sư! 19/12/2013
425 Chương 425 Tiên Hồng Lộ - Tam Linh Sơn 19/12/2013
426 Chương 426 Tiên Hồng Lộ - Trở về Bắc Tần 19/12/2013
427 Chương 427 Tiên Hồng Lộ - Cổ chiến trường 19/12/2013
428 Chương 428 Tiên Hồng Lộ - Hắn đã trở lại! 19/12/2013
429 Chương 429 Tiên Hồng Lộ - Cảnh còn người mất 19/12/2013
430 Chương 430 Tiên Hồng Lộ - Y quán cố hữu 19/12/2013
431 Chương 431 Tiên Hồng Lộ - Tà tu tới xâm phạm 19/12/2013
432 Chương 432 Tiên Hồng Lộ - Sai lầm của Dương Phàm 19/12/2013
433 Chương 433 Tiên Hồng Lộ - Dương gia bảo chủ 19/12/2013
434 Chương 434 Tiên Hồng Lộ - Mối nguy Ngũ bàn Sơn 19/12/2013
435 Chương 435 Tiên Hồng Lộ - Quét ngang Ngũ Bàn Sơn 19/12/2013
436 Chương 436 Tiên Hồng Lộ - Đuổi giết Nguyên Anh 19/12/2013
437 Chương 437 Tiên Hồng Lộ - Nâng cao thực lực 19/12/2013
438 Chương 438 Tiên Hồng Lộ - Đoạn kiếm của Vô Song 19/12/2013
439 Chương 439 Tiên Hồng Lộ - Ý chí bất diệt! 19/12/2013
440 Chương 440 Tiên Hồng Lộ - Quân vương tề tụ! 19/12/2013
441 Chương 441 Tiên Hồng Lộ - Thủ đoạn lôi đình! 19/12/2013
442 Chương 442 Tiên Hồng Lộ - Thế giới trong tranh! 19/12/2013
443 Chương 443 Tiên Hồng Lộ - Ma đạo u ám 19/12/2013
444 Chương 444 Tiên Hồng Lộ - Dược tiên tử 19/12/2013
445 Chương 445 Tiên Hồng Lộ - Chí quét ngang Ngư Dương! 19/12/2013
446 Chương 446 Tiên Hồng Lộ - Dương lão đại 19/12/2013
447 Chương 447 Tiên Hồng Lộ - Hóa Thần Kỳ??? 19/12/2013
448 Chương 448 Tiên Hồng Lộ - Bia đá Tiên Hồng 19/12/2013
449 Chương 449 Tiên Hồng Lộ - Dòng máu cấm kỵ 19/12/2013
450 Chương 450 Tiên Hồng Lộ - Thạch hóa! 19/12/2013
451 Chương 451 Tiên Hồng Lộ - Liệt Vô Huyễn 19/12/2013
452 Chương 452 Tiên Hồng Lộ - Sát ý càng đậm 19/12/2013
453 Chương 453 Tiên Hồng Lộ - Thủ phạm chân chính 19/12/2013
454 Chương 454 Tiên Hồng Lộ - Thiên Khô Giả Minh Thuật 19/12/2013
455 Chương 455 Tiên Hồng Lộ - Thiên Khô Giả Minh Thuật 19/12/2013
456 Chương 456 Tiên Hồng Lộ - Đội ngũ cường đại 19/12/2013
457 Chương 457 Tiên Hồng Lộ - Huyết Cấm Luyện Ngục Thư.(Thượng) 19/12/2013
458 Chương 458 Tiên Hồng Lộ - Huyết Cấm Luyện Ngục Thư.(Hạ) 19/12/2013
459 Chương 459 Tiên Hồng Lộ - Lôi đình chém giết 19/12/2013
460 Chương 460 Tiên Hồng Lộ - Sát tinh phủ xuống (Thượng) 19/12/2013
461 Chương 461 Tiên Hồng Lộ - Sát tinh phủ xuống (Trung) 19/12/2013
462 Chương 462 Tiên Hồng Lộ - Sát tinh phủ xuống (Hạ) 19/12/2013
463 Chương 463 Tiên Hồng Lộ - Tam U lão ma tái hiện 19/12/2013
464 Chương 464 Tiên Hồng Lộ - Ma đạo tranh phong 19/12/2013
465 Chương 465 Tiên Hồng Lộ - Lần sau tái chiến. 19/12/2013
466 Chương 466 Tiên Hồng Lộ - Hà Lạc thần bí. 19/12/2013
467 Chương 467 Tiên Hồng Lộ - Hóa Anh Đan 19/12/2013
468 Chương 468 Tiên Hồng Lộ - Một người đắc đạo, cả họ được nhờ 19/12/2013
469 Chương 469 Tiên Hồng Lộ - Mối nguy cơ của Kinh Hồng Môn! 19/12/2013
470 Chương 470 Tiên Hồng Lộ - Tám khối Kim Minh Chuyên. 19/12/2013
471 Chương 471 Tiên Hồng Lộ - Thượng cổ kỳ trận. 19/12/2013
472 Chương 472 Tiên Hồng Lộ - Đánh lén 19/12/2013
473 Chương 473 Tiên Hồng Lộ - Toàn diện giao phong. (Thượng) 19/12/2013
474 Chương 474 Tiên Hồng Lộ - Toàn diện giao phong. (Trung) 19/12/2013
475 Chương 475 Tiên Hồng Lộ - Toàn diện giao phong. (Hạ) 19/12/2013
476 Chương 476 Tiên Hồng Lộ - Thắng Lợi Toàn Diện 19/12/2013
477 Chương 477 Tiên Hồng Lộ - Man di cửu tộc 19/12/2013
478 Chương 478 Tiên Hồng Lộ - Đại tu sĩ nguy cơ 19/12/2013
479 Chương 479 Tiên Hồng Lộ - Huy hoàng cường thịnh 19/12/2013
480 Chương 480 Tiên Hồng Lộ - Quyết đấu đỉnh 19/12/2013
481 Chương 481 Tiên Hồng Lộ - Vô Song hồi sinh 19/12/2013
482 Chương 482 Tiên Hồng Lộ - Vô miện chi vương (ông vua không ngai) 19/12/2013
483 Chương 483 Tiên Hồng Lộ - Tốc độ ngạo thị Bắc Tần 19/12/2013
484 Chương 484 Tiên Hồng Lộ - Diệu dụng của Hồn Căn 19/12/2013
485 Chương 485 Tiên Hồng Lộ - Còn có vẻ lạnh, rất lạnh! 19/12/2013
486 Chương 486 Tiên Hồng Lộ - Giả heo ăn lão hổ! 19/12/2013
487 Chương 487 Tiên Hồng Lộ - Lấy một địch hai! 19/12/2013
488 Chương 488 Tiên Hồng Lộ - Nhất tiễn song điêu! 19/12/2013
489 Chương 489 Tiên Hồng Lộ - Tu sĩ man di 19/12/2013
490 Chương 490 Tiên Hồng Lộ - Một chết một thương 19/12/2013
491 Chương 491 Tiên Hồng Lộ - Quét ngang hết thảy 19/12/2013
492 Chương 492 Tiên Hồng Lộ - Thực lực của Dương Phàm 19/12/2013
493 Chương 493 Tiên Hồng Lộ - Mô phỏng sinh linh 19/12/2013
494 Chương 494 Tiên Hồng Lộ - Hành tung mờ ảo 19/12/2013
495 Chương 495 Tiên Hồng Lộ - Tới Thiết Hỏa Sơn 19/12/2013
496 Chương 496 Tiên Hồng Lộ - Rèn lợi bảo 19/12/2013
497 Chương 497 Tiên Hồng Lộ - Linh bảo xuất thế 19/12/2013
498 Chương 498 Tiên Hồng Lộ - Pháp bảo giao tranh 19/12/2013
499 Chương 499 Tiên Hồng Lộ - Luyện hóa linh bảo 19/12/2013
500 Chương 500 Tiên Hồng Lộ - Hội hợp 19/12/2013
501 Chương 501 Tiên Hồng Lộ - Cổ Lương Thành 19/12/2013
502 Chương 502 Tiên Hồng Lộ - Đông kết máu 19/12/2013
503 Chương 503 Tiên Hồng Lộ - Sáu pho tượng đá 19/12/2013
504 Chương 504 Tiên Hồng Lộ - Gặp gỡ đại tu sĩ 19/12/2013
505 Chương 505 Tiên Hồng Lộ - Đánh cuộc ức vạn sinh linh 19/12/2013
506 Chương 506 Tiên Hồng Lộ - Diệu thủ tái hiện 19/12/2013
507 Chương 507 Tiên Hồng Lộ - Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 19/12/2013
508 Chương 508 Tiên Hồng Lộ - Ma Hoàng ra tay 19/12/2013
509 Chương 509 Tiên Hồng Lộ - Thế cục đảo ngược 19/12/2013
510 Chương 510 Tiên Hồng Lộ - Quét ngang Man Di 19/12/2013
511 Chương 511 Tiên Hồng Lộ - Quyết chiến 19/12/2013
512 Chương 512 Tiên Hồng Lộ - Uy lực của linh bảo kế thừa 19/12/2013
513 Chương 513 Tiên Hồng Lộ - Khổng Tước Tiên Giá 19/12/2013
514 Chương 514 Tiên Hồng Lộ - Độc thủ Kình Thiên 19/12/2013
515 Chương 515 Tiên Hồng Lộ - Kết hợp thần bí 19/12/2013
516 Chương 516 Tiên Hồng Lộ - Bán Thiên Nhân vô địch 19/12/2013
517 Chương 517 Tiên Hồng Lộ - Huyết ước 19/12/2013
518 Chương 518 Tiên Hồng Lộ - Hành trình mới 19/12/2013
519 Chương 519 Tiên Hồng Lộ - Tiến tới Cực Bắc 19/12/2013
520 Chương 520 Tiên Hồng Lộ - Tuyết Ẩm Tình 19/12/2013
521 Chương 521 Tiên Hồng Lộ - Băng Phong Bạo ập tới 19/12/2013
522 Chương 522 Tiên Hồng Lộ - Nhân vật hoàn toàn mới 19/12/2013
523 Chương 523 Tiên Hồng Lộ - Băng Nguyên sát khí 19/12/2013
524 Chương 524 Tiên Hồng Lộ - Thật nhiều phù triện 19/12/2013
525 Chương 525 Tiên Hồng Lộ - Độc hạt hiện ra 19/12/2013
526 Chương 526 Tiên Hồng Lộ - Tán công 19/12/2013
527 Chương 527 Tiên Hồng Lộ - Huyền Minh Băng Thiềm 19/12/2013
528 Chương 528 Tiên Hồng Lộ - Lưu Ly Xà bế quan 19/12/2013
529 Chương 529 Tiên Hồng Lộ - Thông qua khảo hạch 19/12/2013
530 Chương 530 Tiên Hồng Lộ - Tiên vực cực bắc 19/12/2013
531 Chương 531 Tiên Hồng Lộ - Băng Phách Tông 19/12/2013
532 Chương 532 Tiên Hồng Lộ - Kiểm tra cuối cùng 19/12/2013
533 Chương 533 Tiên Hồng Lộ - Tiên Tần huyền nhai 19/12/2013
534 Chương 534 Tiên Hồng Lộ - Tứ Thánh Tôn cực bắc 19/12/2013
535 Chương 535 Tiên Hồng Lộ - Rễ cây quỷ dị 19/12/2013
536 Chương 536 Tiên Hồng Lộ - Mộc Canh Tinh 19/12/2013
537 Chương 537 Tiên Hồng Lộ - Giả heo ăn cọp trong truyền thuyết 19/12/2013
538 Chương 538 Tiên Hồng Lộ - Thạch lâm cấm địa 19/12/2013
539 Chương 539 Tiên Hồng Lộ - Âm thầm xuất thủ 19/12/2013
540 Chương 540 Tiên Hồng Lộ - Băng U Công chúa 19/12/2013
541 Chương 541 Tiên Hồng Lộ - Trọng lực khủng bố 19/12/2013
542 Chương 542 Tiên Hồng Lộ - Bắc Cực Từ Quang 19/12/2013
543 Chương 543 Tiên Hồng Lộ - Thạch Thiên Hàn ra tay 19/12/2013
544 Chương 544 Tiên Hồng Lộ - Lại mất tích 19/12/2013
545 Chương 545 Tiên Hồng Lộ - Tổ hợp vô địch 19/12/2013
546 Chương 546 Tiên Hồng Lộ - Thu phí qua đường 19/12/2013
547 Chương 547 Tiên Hồng Lộ - Vạn Hàn Băng Phách Dịch 19/12/2013
548 Chương 548 Tiên Hồng Lộ - Phá cửa mà vào 19/12/2013
549 Chương 549 Tiên Hồng Lộ - Đóng băng ngàn dặm 19/12/2013
550 Chương 550 Tiên Hồng Lộ - Tham lam dã tâm 19/12/2013
551 Chương 551 Tiên Hồng Lộ - Lão bà 19/12/2013
552 Chương 552 Tiên Hồng Lộ - Về đội 19/12/2013
553 Chương 553 Tiên Hồng Lộ - Thái thượng trưởng lão 19/12/2013
554 Chương 554 Tiên Hồng Lộ - Hóa Thần chi cảnh 19/12/2013
555 Chương 555 Tiên Hồng Lộ - Cổ tộc thần bí! 19/12/2013
556 Chương 556 Tiên Hồng Lộ - Long khí 19/12/2013
557 Chương 557 Tiên Hồng Lộ - Huyết mạch hoàng tộc 19/12/2013
558 Chương 558 Tiên Hồng Lộ - Xích Long Châu 19/12/2013
559 Chương 559 Tiên Hồng Lộ - Máu huyết Tiên Tần 19/12/2013
560 Chương 560 Tiên Hồng Lộ - Thiên kiếp Hóa Hình 19/12/2013
561 Chương 561 Tiên Hồng Lộ - Luyện hóa Chí Bảo Long Khí 19/12/2013
562 Chương 562 Tiên Hồng Lộ - Tinh thần Tháp 19/12/2013
563 Chương 563 Tiên Hồng Lộ - Trời giáng báo kiếp, tất có dị số 19/12/2013
564 Chương 564 Tiên Hồng Lộ - Tinh Tôn 19/12/2013
565 Chương 565 Tiên Hồng Lộ - Tần Quang Đức 19/12/2013
566 Chương 566 Tiên Hồng Lộ - Thánh Tôn Cổ tộc 19/12/2013
567 Chương 567 Tiên Hồng Lộ - Hóa Thần kỳ chân chính 19/12/2013
568 Chương 568 Tiên Hồng Lộ - So tài Thổ Độn Thuật 19/12/2013
569 Chương 569 Tiên Hồng Lộ - Chí Bảo Long Khí chân chính 19/12/2013
570 Chương 570 Tiên Hồng Lộ - Hoàng Long Quan chiến Xích Long Châu 19/12/2013
571 Chương 571 Tiên Hồng Lộ - Chống lại Thánh Tôn 19/12/2013
572 Chương 572 Tiên Hồng Lộ - Diễn Căn hậu kỳ 19/12/2013
573 Chương 573 Tiên Hồng Lộ - Về Bắc Tần 19/12/2013
574 Chương 574 Tiên Hồng Lộ - Truyền tống Nội Hải 19/12/2013
575 Chương 575 Tiên Hồng Lộ - Gặp lại Thanh Long hộ pháp 19/12/2013
576 Chương 576 Tiên Hồng Lộ - Thiên Khung Thành 19/12/2013
577 Chương 577 Tiên Hồng Lộ - Lời đồn Nội Hải 19/12/2013
578 Chương 578 Tiên Hồng Lộ - Ma ảnh hiện 19/12/2013
579 Chương 579 Tiên Hồng Lộ - Lôi đình xuất kích 19/12/2013
580 Chương 580 Tiên Hồng Lộ - Tam Nhãn thần thông 19/12/2013
581 Chương 581 Tiên Hồng Lộ - Quyền sinh sát trong tay 19/12/2013
582 Chương 582 Tiên Hồng Lộ - Ngôi vị thành chủ 19/12/2013
583 Chương 583 Tiên Hồng Lộ - Nam Đế tái hiện 19/12/2013
584 Chương 584 Tiên Hồng Lộ - Chí cường giả Nội Hải! 19/12/2013
585 Chương 585 Tiên Hồng Lộ - Huyền Linh Chân Kiếm 19/12/2013
586 Chương 586 Tiên Hồng Lộ - Kỳ tài có một không hai 19/12/2013
587 Chương 587 Tiên Hồng Lộ - Tân chí cường giả 19/12/2013
588 Chương 588 Tiên Hồng Lộ - Lại tới Tam Linh Sơn 19/12/2013
589 Chương 589 Tiên Hồng Lộ - Đuổi ra khỏi cửa 19/12/2013
590 Chương 590 Tiên Hồng Lộ - Kẻ bạc tình 19/12/2013
591 Chương 591 Tiên Hồng Lộ - Hòn đảo sụp đổ 19/12/2013
592 Chương 592 Tiên Hồng Lộ - Uy áp chấn nhiếp của chí cường giả 19/12/2013
593 Chương 593 Tiên Hồng Lộ - Thiên Dực Vương 19/12/2013
594 Chương 594 Tiên Hồng Lộ - Tu tích Thi Dao 19/12/2013
595 Chương 595 Tiên Hồng Lộ - Suy diễn thêm một bước 19/12/2013
596 Chương 596 Tiên Hồng Lộ - Ùn ùn kéo tới 19/12/2013
597 Chương 597 Tiên Hồng Lộ - Thiết Dực đại quân 19/12/2013
598 Chương 598 Tiên Hồng Lộ - Đuổi giết Yêu Tôn 19/12/2013
599 Chương 599 Tiên Hồng Lộ - Tông sư chân chính 19/12/2013
600 Chương 600 Tiên Hồng Lộ - Nguyên Tôn đại nhân 19/12/2013
601 Chương 601 Tiên Hồng Lộ - Khổng Tước Vương mời 19/12/2013
602 Chương 602 Tiên Hồng Lộ - Ma Vân Thành 19/12/2013
603 Chương 603 Tiên Hồng Lộ - Cáo mượn oai hùm 19/12/2013
604 Chương 604 Tiên Hồng Lộ - Thất Vũ Đảo 19/12/2013
605 Chương 605 Tiên Hồng Lộ - Thiên Thu Vô Ngân 19/12/2013
606 Chương 606 Tiên Hồng Lộ - Thi Dao trở về 19/12/2013
607 Chương 607 Tiên Hồng Lộ - Tông sư liên thủ 19/12/2013
608 Chương 608 Tiên Hồng Lộ - Tấn Thần Đan 19/12/2013
609 Chương 609 Tiên Hồng Lộ - Thông Thiên tam giai 19/12/2013
610 Chương 610 Tiên Hồng Lộ - Vĩnh Hằng Đảo 19/12/2013
611 Chương 611 Tiên Hồng Lộ - Thanh Đồng hộ tí 19/12/2013
612 Chương 612 Tiên Hồng Lộ - Gặp lại Âm Hồn thượng nhân 19/12/2013
613 Chương 613 Tiên Hồng Lộ - Tứ U Ma Diễm 19/12/2013
614 Chương 614 Tiên Hồng Lộ - Chí cường tụ hội 19/12/2013
615 Chương 615 Tiên Hồng Lộ - Bảng Chân Hỏa Ma Diễm 19/12/2013
616 Chương 616 Tiên Hồng Lộ - Kế hoạch phong ma 19/12/2013
617 Chương 617 Tiên Hồng Lộ - Lại tới Thượng Giới Tiên Khí 19/12/2013
618 Chương 618 Tiên Hồng Lộ - Trở lại Thiên Lan điện 19/12/2013
619 Chương 619 Tiên Hồng Lộ - Tai ương hủy diệt 19/12/2013
620 Chương 620 Tiên Hồng Lộ - Chí Bảo Long Khí? Thiên Long Cung! 19/12/2013
621 Chương 621 Tiên Hồng Lộ - Bích Dao Vân Tiên 19/12/2013
622 Chương 622 Tiên Hồng Lộ - Thần Hư Đan 19/12/2013
623 Chương 623 Tiên Hồng Lộ - Vơ vét Thiên Lan điện 19/12/2013
624 Chương 624 Tiên Hồng Lộ - Tụ Lôi đỉnh 19/12/2013
625 Chương 625 Tiên Hồng Lộ - Truyền tống Bắc Tần 19/12/2013
626 Chương 626 Tiên Hồng Lộ - Đại chiến Huyền Minh Băng Thiềm 19/12/2013
627 Chương 627 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (1 2 3) 19/12/2013
628 Chương 628 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (4 5 6) 19/12/2013
629 Chương 629 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (7 8 9) 19/12/2013
630 Chương 630 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (10 11 12) 19/12/2013
631 Chương 631 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (13 14 15) 19/12/2013
632 Chương 632 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (16 17 18) 19/12/2013
633 Chương 633 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (19 20 21) 19/12/2013
634 Chương 634 Tiên Hồng Lộ - Chương 643 - 664 (22 23 24 25) 19/12/2013
635 Chương 635 Tiên Hồng Lộ - Luận bàn! 19/12/2013
636 Chương 636 Tiên Hồng Lộ - Lấy hiện trường luyện tập! 19/12/2013
637 Chương 637 Tiên Hồng Lộ - Bản chức của Dương Phàm! 19/12/2013
638 Chương 638 Tiên Hồng Lộ - Chương 666 - 669 (1-5) 19/12/2013
639 Chương 639 Tiên Hồng Lộ - Chương 670 - 678 (1-3) 19/12/2013
640 Chương 640 Tiên Hồng Lộ - Chương 670 - 678 (4-6) 19/12/2013
641 Chương 641 Tiên Hồng Lộ - Chương 670 - 678 (7-10) 19/12/2013
642 Chương 642 Tiên Hồng Lộ - Đối kháng Đồng Thuật 19/12/2013
643 Chương 643 Tiên Hồng Lộ - Chương 679 - 680 (1 2 3) 19/12/2013
644 Chương 644 Tiên Hồng Lộ - Đại tu sĩ Hóa Thần! 19/12/2013
645 Chương 645 Tiên Hồng Lộ - Đối kháng 19/12/2013
646 Chương 646 Tiên Hồng Lộ - Chí bảo phòng ngự mạnh nhất! 19/12/2013
647 Chương 647 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (1-3) 19/12/2013
648 Chương 648 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (4-6) 19/12/2013
649 Chương 649 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (7-9) 19/12/2013
650 Chương 650 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (10-12) 19/12/2013
651 Chương 651 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (13-15) 19/12/2013
652 Chương 652 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (16-18) 19/12/2013
653 Chương 653 Tiên Hồng Lộ - Chương 685 - 698 (19 20) 19/12/2013
654 Chương 654 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ ngầm! 19/12/2013
655 Chương 655 Tiên Hồng Lộ - Huynh muội gặp lại 19/12/2013
656 Chương 656 Tiên Hồng Lộ - Tặng lễ hối lộ! 19/12/2013
657 Chương 657 Tiên Hồng Lộ - Kim Lý Vương! 19/12/2013
658 Chương 658 Tiên Hồng Lộ - Chịu đòn nhận tội! 19/12/2013
659 Chương 659 Tiên Hồng Lộ - Chương 704 - 707 (1-3) 19/12/2013
660 Chương 660 Tiên Hồng Lộ - Chương 704 - 707 (4-7) 19/12/2013
661 Chương 661 Tiên Hồng Lộ - 707 - 713 (1-3) 19/12/2013
662 Chương 662 Tiên Hồng Lộ - 707 - 713 (4-6) 19/12/2013
663 Chương 663 Tiên Hồng Lộ - Chương 707 - 713 (7-9) 19/12/2013
664 Chương 664 Tiên Hồng Lộ - Chương 714-721 (1-3) 19/12/2013
665 Chương 665 Tiên Hồng Lộ - Chương 714-721 (4-7) 19/12/2013
666 Chương 666 Tiên Hồng Lộ - Chương 714-721 (8-10) 19/12/2013
667 Chương 667 Tiên Hồng Lộ - Chương 714-721 (11-14) 19/12/2013
668 Chương 668 Tiên Hồng Lộ - Lui binh! 19/12/2013
669 Chương 669 Tiên Hồng Lộ - Đột phá Hoán Nha trung kỳ! 19/12/2013
670 Chương 670 Tiên Hồng Lộ - Hoán Thiên Nha thứ hai! 19/12/2013
671 Chương 671 Tiên Hồng Lộ - Chém giết Vu Tôn! 19/12/2013
672 Chương 672 Tiên Hồng Lộ - Truy tung thiên cơ! 19/12/2013
673 Chương 673 Tiên Hồng Lộ - Người thắng làm vua 19/12/2013
674 Chương 674 Tiên Hồng Lộ - Thiên Cơ Đồ 19/12/2013
675 Chương 675 Tiên Hồng Lộ - Lôi Minh thiếu chủ 19/12/2013
676 Chương 676 Tiên Hồng Lộ - Sơ hiển thực lực 19/12/2013
677 Chương 677 Tiên Hồng Lộ - Thông linh hóa thân 19/12/2013
678 Chương 678 Tiên Hồng Lộ - Lửa giận của Lôi Minh Vương. 19/12/2013
679 Chương 679 Tiên Hồng Lộ - Lực Thần Hư đấu thần lực Hoán Nha! 19/12/2013
680 Chương 680 Tiên Hồng Lộ - Đánh ngược 19/12/2013
681 Chương 681 Tiên Hồng Lộ - Quỷ dị Huyết Nhật 19/12/2013
682 Chương 682 Tiên Hồng Lộ - Tử Vong Huyết Uyên 19/12/2013
683 Chương 683 Tiên Hồng Lộ - Giao dịch thất bại 19/12/2013
684 Chương 684 Tiên Hồng Lộ - Long tiên sính uy! 19/12/2013
685 Chương 685 Tiên Hồng Lộ - Phá điện 19/12/2013
686 Chương 686 Tiên Hồng Lộ - Huyết Tiên thăng cấp 19/12/2013
687 Chương 687 Tiên Hồng Lộ - Làm nhục Phủ chủ 19/12/2013
688 Chương 688 Tiên Hồng Lộ - Dịch Quỷ Lâm 19/12/2013
689 Chương 689 Tiên Hồng Lộ - Vạn Quỷ Độc ôn Thuật 19/12/2013
690 Chương 690 Tiên Hồng Lộ - Tu vi tăng tiến! 19/12/2013
691 Chương 691 Tiên Hồng Lộ - Phương pháp phá trận! 19/12/2013
692 Chương 692 Tiên Hồng Lộ - Hấp thu Long Hồn! 19/12/2013
693 Chương 693 Tiên Hồng Lộ - Lựa chọn của Dương Phàm! 19/12/2013
694 Chương 694 Tiên Hồng Lộ - Bạch cốt khô lâu 19/12/2013
695 Chương 695 Tiên Hồng Lộ - Thuấn di 19/12/2013
696 Chương 696 Tiên Hồng Lộ - Pháp lực ngàn năm 19/12/2013
697 Chương 697 Tiên Hồng Lộ - Hợp Thể Kỳ 19/12/2013
698 Chương 698 Tiên Hồng Lộ - Lực chống hai đại Phủ chủ 19/12/2013
699 Chương 699 Tiên Hồng Lộ - Bắt giữ ép hỏi 19/12/2013
700 Chương 700 Tiên Hồng Lộ - Tần Tuấn 19/12/2013
701 Chương 701 Tiên Hồng Lộ - Thực lực Hồng Tôn 19/12/2013
702 Chương 702 Tiên Hồng Lộ - Trở lại quỷ lâm 19/12/2013
703 Chương 703 Tiên Hồng Lộ - Cửu Minh Thiên Châu 19/12/2013
704 Chương 704 Tiên Hồng Lộ - Cách một bức tường 19/12/2013
705 Chương 705 Tiên Hồng Lộ - Thanh Hư Thiên Ba Phong 19/12/2013
706 Chương 706 Tiên Hồng Lộ - Chạy ngang chạy dọc 19/12/2013
707 Chương 707 Tiên Hồng Lộ - Ma Long Vương 19/12/2013
708 Chương 708 Tiên Hồng Lộ - Tam Nhãn Thông Thiên Thánh hầu 19/12/2013
709 Chương 709 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ đột xuất 19/12/2013
710 Chương 710 Tiên Hồng Lộ - Tử Vong Tả Thủ 19/12/2013
711 Chương 711 Tiên Hồng Lộ - Cửu Long thịnh hội 19/12/2013
712 Chương 712 Tiên Hồng Lộ - Hiệu lệnh thiên hạ 19/12/2013
713 Chương 713 Tiên Hồng Lộ - Trừng phạt! 19/12/2013
714 Chương 714 Tiên Hồng Lộ - Hoán Nha hậu kỳ 19/12/2013
715 Chương 715 Tiên Hồng Lộ - Hống hách ngang ngược! 19/12/2013
716 Chương 716 Tiên Hồng Lộ - Trở về tông môn! 19/12/2013
717 Chương 717 Tiên Hồng Lộ - Dương Phàm nhập ma 19/12/2013
718 Chương 718 Tiên Hồng Lộ - Thừa tướng Hàn Kỳ 19/12/2013
719 Chương 719 Tiên Hồng Lộ - Tái chiến hoàng thúc 19/12/2013
720 Chương 720 Tiên Hồng Lộ - Thôi diễn một lần nữa 19/12/2013
721 Chương 721 Tiên Hồng Lộ - Tần đô 19/12/2013
722 Chương 722 Tiên Hồng Lộ - Đội hình Nhị Hoàng! 19/12/2013
723 Chương 723 Tiên Hồng Lộ - Vẫn Hoa Kỳ 19/12/2013
724 Chương 724 Tiên Hồng Lộ - Máu nhuộm trời cao 19/12/2013
725 Chương 725 Tiên Hồng Lộ - Thiên la địa võng 19/12/2013
726 Chương 726 Tiên Hồng Lộ - Phân lượng Thiên Nhất Hồn Thủy 19/12/2013
727 Chương 727 Tiên Hồng Lộ - Tiên Tần Cổ Điện 19/12/2013
728 Chương 728 Tiên Hồng Lộ - Bác Dịch Thai (*) thượng cổ 19/12/2013
729 Chương 729 Tiên Hồng Lộ - Bích Ngọc Thiên Hương Tửu 19/12/2013
730 Chương 730 Tiên Hồng Lộ - Cửu Long Tỷ. 19/12/2013
731 Chương 731 Tiên Hồng Lộ - Lật ngược thế cờ! 19/12/2013
732 Chương 732 Tiên Hồng Lộ - Cửu Ngũ Chí Tôn!!! 19/12/2013
733 Chương 733 Tiên Hồng Lộ - Vạn Long Phệ Thiên! 19/12/2013
734 Chương 734 Tiên Hồng Lộ - Thiên Tinh vẫn Lạc! 19/12/2013
735 Chương 735 Tiên Hồng Lộ - Quyết Chiến Vân Điên! 19/12/2013
736 Chương 736 Tiên Hồng Lộ - Số mệnh quyết đấu. 19/12/2013
737 Chương 737 Tiên Hồng Lộ - Tông sư đánh cờ. 19/12/2013
738 Chương 738 Tiên Hồng Lộ - Vô Song tam kiếm 19/12/2013
739 Chương 739 Tiên Hồng Lộ - Tông sư chi chiến 19/12/2013
740 Chương 740 Tiên Hồng Lộ - Hoán Thiên Tam Thần. 19/12/2013
741 Chương 741 Tiên Hồng Lộ - Tam Linh Hóa Nhất vs Thái Hư Huyễn Thần 19/12/2013
742 Chương 742 Tiên Hồng Lộ - Phân phối danh ngạch. 19/12/2013
743 Chương 743 Tiên Hồng Lộ - Mộc Cương Thiên Ti Phục Tiên Trận. 19/12/2013
744 Chương 744 Tiên Hồng Lộ - Nghe tiếng mà chạy. 19/12/2013
745 Chương 745 Tiên Hồng Lộ - Vô địch Đại Tần. 19/12/2013
746 Chương 746 Tiên Hồng Lộ - Thiên Hỏa Tán Nhân. 19/12/2013
747 Chương 747 Tiên Hồng Lộ - Dạo quanh nơi xưa. 19/12/2013
748 Chương 748 Tiên Hồng Lộ - Không chịu nổi một kích. 19/12/2013
749 Chương 749 Tiên Hồng Lộ - Động tĩnh Ngoại Hải Vực. 19/12/2013
750 Chương 750 Tiên Hồng Lộ - Đại viên mãn. 19/12/2013
751 Chương 751 Tiên Hồng Lộ - Cường giả Ngoại Hải Vực. 19/12/2013
752 Chương 752 Tiên Hồng Lộ - Trình độ không thể vượt qua! 19/12/2013
753 Chương 753 Tiên Hồng Lộ - Tề tụ mộ viên! 19/12/2013
754 Chương 754 Tiên Hồng Lộ - Mở ra! Tần Hoàng lăng. 19/12/2013
755 Chương 755 Tiên Hồng Lộ - Cái chết của Tần Quang Đức. 19/12/2013
756 Chương 756 Tiên Hồng Lộ - Trăm vạn Binh Mã Dũng. 19/12/2013
757 Chương 757 Tiên Hồng Lộ - Thiên quân vạn mã. 19/12/2013
758 Chương 758 Tiên Hồng Lộ - Gieo gió gặt bão. 19/12/2013
759 Chương 759 Tiên Hồng Lộ - Thủy Hoàng di thể, Hồn Thủy hiện. 19/12/2013
760 Chương 760 Tiên Hồng Lộ - Thôn hồn xúc tu. 19/12/2013
761 Chương 761 Tiên Hồng Lộ - Vượt qua khó khăn 19/12/2013
762 Chương 762 Tiên Hồng Lộ - Các ngươi là những tội nhân! 19/12/2013
763 Chương 763 Tiên Hồng Lộ - Thân thể Ma Đế 19/12/2013
764 Chương 764 Tiên Hồng Lộ - Tiên Tần Thủy Hoàng. 19/12/2013
765 Chương 765 Tiên Hồng Lộ - Tinh Tôn buông xuống 19/12/2013
766 Chương 766 Tiên Hồng Lộ - Cửu ngũ tề tụ 19/12/2013
767 Chương 767 Tiên Hồng Lộ - Địa Mạch Chi Tích 19/12/2013
768 Chương 768 Tiên Hồng Lộ - Hy vọng! Cứu thế chủ! 19/12/2013
769 Chương 769 Tiên Hồng Lộ - Nguyện vọng thăng cấp 19/12/2013
770 Chương 770 Tiên Hồng Lộ - Đột nhiên tăng mạnh! 19/12/2013
771 Chương 771 Tiên Hồng Lộ - Ba giai đoạn vẫn Hoa 19/12/2013
772 Chương 772 Tiên Hồng Lộ - Mười tầng phong ấn! 19/12/2013
773 Chương 773 Tiên Hồng Lộ - Chất vấn Ngoại Hải Vực. 19/12/2013
774 Chương 774 Tiên Hồng Lộ - Nửa bước không di. 19/12/2013
775 Chương 775 Tiên Hồng Lộ - Phong ấn tầng thứ nhất 19/12/2013
776 Chương 776 Tiên Hồng Lộ - Nguyện vọng phục sinh. 19/12/2013
777 Chương 777 Tiên Hồng Lộ - Hồi Hồn Thuật. 19/12/2013
778 Chương 778 Tiên Hồng Lộ - Đặt mình trong hiểm cảnh. 19/12/2013
779 Chương 779 Tiên Hồng Lộ - Tiêu diệt toàn bộ. 19/12/2013
780 Chương 780 Tiên Hồng Lộ - Lại về Bắc Tần. 19/12/2013
781 Chương 781 Tiên Hồng Lộ - Chặt đứt tiên duyên. 19/12/2013
782 Chương 782 Tiên Hồng Lộ - Đại điển phục sinh. 19/12/2013
783 Chương 783 Tiên Hồng Lộ - Ngày biến thành đêm! 19/12/2013
784 Chương 784 Tiên Hồng Lộ - Hai đặc điểm của Dương Phàm. 19/12/2013
785 Chương 785 Tiên Hồng Lộ - Cha con gặp lại. 19/12/2013
786 Chương 786 Tiên Hồng Lộ - Tiên khí mất tích. 19/12/2013
787 Chương 787 Tiên Hồng Lộ - Thu tiên phủ. 19/12/2013
788 Chương 788 Tiên Hồng Lộ - Chuẩn bị cuối cùng. 19/12/2013
789 Chương 789 Tiên Hồng Lộ - Hoàng trưởng lão thần bí. 19/12/2013
790 Chương 790 Tiên Hồng Lộ - Nam Hải Vực 19/12/2013
791 Chương 791 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ chân chính. 19/12/2013
792 Chương 792 Tiên Hồng Lộ - Mị Tiên Hồn Hương Thể. 19/12/2013
793 Chương 793 Tiên Hồng Lộ - Ý cảnh Vẫn Hoa trung kỳ. 19/12/2013
794 Chương 794 Tiên Hồng Lộ - Tu bổ tiên phủ. 19/12/2013
795 Chương 795 Tiên Hồng Lộ - Thiên uy. 19/12/2013
796 Chương 796 Tiên Hồng Lộ - Cuộc chiến đầu tiên ở Ngoại Hải Vực. 19/12/2013
797 Chương 797 Tiên Hồng Lộ - Diệt sát song sứ. 19/12/2013
798 Chương 798 Tiên Hồng Lộ - Uy lực của Tụ Lôi Đinh 19/12/2013
799 Chương 799 Tiên Hồng Lộ - Tầng phong ấn thứ ba. 19/12/2013
800 Chương 800 Tiên Hồng Lộ - Khoảnh khắc sinh tử 19/12/2013
801 Chương 801 Tiên Hồng Lộ - Trấn Thiên Tháp 19/12/2013
802 Chương 802 Tiên Hồng Lộ - Người thủ hộ Bắc Tần. 19/12/2013
803 Chương 803 Tiên Hồng Lộ - Độc thuật Khô Tịch. 19/12/2013
804 Chương 804 Tiên Hồng Lộ - Hắc Tinh Hải Vực. 19/12/2013
805 Chương 805 Tiên Hồng Lộ - Vân Tiên Đảo. 19/12/2013
806 Chương 806 Tiên Hồng Lộ - Cảnh giới Vẫn Hoa chân chính. 19/12/2013
807 Chương 807 Tiên Hồng Lộ - Ý cảnh Vẫn Hoa! 19/12/2013
808 Chương 808 Tiên Hồng Lộ - Phong ấn tầng thứ tư! 19/12/2013
809 Chương 809 Tiên Hồng Lộ - Long trời lờ đất 19/12/2013
810 Chương 810 Tiên Hồng Lộ - Con trai Kiếm Hoàng! 19/12/2013
811 Chương 811 Tiên Hồng Lộ - Dự đoán Chứng Quả Kỳ. 19/12/2013
812 Chương 812 Tiên Hồng Lộ - Tiên đảo, Nhân Sâm Quả. 19/12/2013
813 Chương 813 Tiên Hồng Lộ - Luận đạo trăm năm. 19/12/2013
814 Chương 814 Tiên Hồng Lộ - Đại Luân Hồi. 19/12/2013
815 Chương 815 Tiên Hồng Lộ - Độ Kiếp Đan. 19/12/2013
816 Chương 816 Tiên Hồng Lộ - Phong ấn tầng năm? Tiểu Luân Hồi? Bất tử bất diệt. 19/12/2013
817 Chương 817 Tiên Hồng Lộ - Thiên kiếp, cửu tử nhất sinh! 19/12/2013
818 Chương 818 Tiên Hồng Lộ - Đại Thừa Kỳ 19/12/2013
819 Chương 819 Tiên Hồng Lộ - Uy hiếp. 19/12/2013
820 Chương 820 Tiên Hồng Lộ - Tung tích Thạch Thiên Hàn. 19/12/2013
821 Chương 821 Tiên Hồng Lộ - Hồ Phi thức tỉnh! 19/12/2013
822 Chương 822 Tiên Hồng Lộ - Cố nhân Ngoại Hải! 19/12/2013
823 Chương 823 Tiên Hồng Lộ - Lực ép hai Độ Kiếp. 19/12/2013
824 Chương 824 Tiên Hồng Lộ - Vu Tôn đích thân tới. 19/12/2013
825 Chương 825 Tiên Hồng Lộ - Phong ấn tầng sáu, Luân Hồi Quả! 19/12/2013
826 Chương 826 Tiên Hồng Lộ - Tiểu Luân Hồi chưởng! 19/12/2013
827 Chương 827 Tiên Hồng Lộ - Giằng co ma ảnh. 19/12/2013
828 Chương 828 Tiên Hồng Lộ - Kinh tâm động phách. 19/12/2013
829 Chương 829 Tiên Hồng Lộ - Tam Túc Kim Ô. 19/12/2013
830 Chương 830 Tiên Hồng Lộ - Tư Đồ Lệnh. 19/12/2013
831 Chương 831 Tiên Hồng Lộ - Thần Huyết truyền thuyết. 19/12/2013
832 Chương 832 Tiên Hồng Lộ - Luân Hồi Bàn. 19/12/2013
833 Chương 833 Tiên Hồng Lộ - Thiên Xà hộ pháp. 19/12/2013
834 Chương 834 Tiên Hồng Lộ - Quần đảo Nam Ngột. 19/12/2013
835 Chương 835 Tiên Hồng Lộ - Báo thù không thể ngăn cản. 19/12/2013
836 Chương 836 Tiên Hồng Lộ - Cơn giận của Kiếm Hoàng. 19/12/2013
837 Chương 837 Tiên Hồng Lộ - Sơ chiến Kiếm Hoàng. 19/12/2013
838 Chương 838 Tiên Hồng Lộ - Tửu Kiếm Tiên. 19/12/2013
839 Chương 839 Tiên Hồng Lộ - Chứng Quả sơ thành. 19/12/2013
840 Chương 840 Tiên Hồng Lộ - Kiếm Hoàng chết. 19/12/2013
841 Chương 841 Tiên Hồng Lộ - Thiên Mị Xà Hậu. 19/12/2013
842 Chương 842 Tiên Hồng Lộ - Vô Gian Luân Hồi. 19/12/2013
843 Chương 843 Tiên Hồng Lộ - Đạo tiêu ma trường. 19/12/2013
844 Chương 844 Tiên Hồng Lộ - Luân Hồi Môn. 19/12/2013
845 Chương 845 Tiên Hồng Lộ - Tiên Hồng Đạo Tổ. 19/12/2013
846 Chương 846 Tiên Hồng Lộ - Cuộc chiến có một không hai! 19/12/2013
847 Chương 847 Tiên Hồng Lộ - Phong ấn tầng tám. 19/12/2013
848 Chương 848 Tiên Hồng Lộ - Chân Tiên buông xuống. 19/12/2013
849 Chương 849 Tiên Hồng Lộ - Tần Hoàng Tổ. 19/12/2013
850 Chương 850 Tiên Hồng Lộ - Vô địch nhân giới. 19/12/2013
851 Chương 851 Tiên Hồng Lộ - Hai trăm năm. 19/12/2013
852 Chương 852 Tiên Hồng Lộ - Tề Thiên Phệ Huyết Đại Trận. 19/12/2013
853 Chương 853 Tiên Hồng Lộ - Chân tiên? 19/12/2013
854 Chương 854 Tiên Hồng Lộ - Thất giới. 19/12/2013
855 Chương 855 Tiên Hồng Lộ - Đẩy lui ba bước. 19/12/2013
856 Chương 856 Tiên Hồng Lộ - Đến đây! Rốt cuộc đến rồi . . . 19/12/2013
857 Chương 857 Tiên Hồng Lộ - Tam trọng dị thiên kiếp! 19/12/2013
858 Chương 858 Tiên Hồng Lộ - Thiên kiếp khủng bố 19/12/2013
859 Chương 859 Tiên Hồng Lộ - Loạt thứ mười tám, Tâm ma kiếp! 19/12/2013
860 Chương 860 Tiên Hồng Lộ - Chứng Quả đại viên mãn. 19/12/2013
861 Chương 861 Tiên Hồng Lộ - Cửu nhật tái hiện. 19/12/2013
862 Chương 862 Tiên Hồng Lộ - Huyết Điện mở ra. 19/12/2013
863 Chương 863 Tiên Hồng Lộ - Chích thủ trảm tiên. 19/12/2013
864 Chương 864 Tiên Hồng Lộ - Tàng Tinh Điện. 19/12/2013
865 Chương 865 Tiên Hồng Lộ - Chân Ma Hình Già 19/12/2013
866 Chương 866 Tiên Hồng Lộ - Lời khuyên 19/12/2013
867 Chương 867 Tiên Hồng Lộ - Phật điêu. Phù không kiều. 19/12/2013
868 Chương 868 Tiên Hồng Lộ - Người có duyên. Người thích hợp! 19/12/2013
869 Chương 869 Tiên Hồng Lộ - Chém giết vô tình 19/12/2013
870 Chương 870 Tiên Hồng Lộ - Tái hiện Luân Hồi Môn 19/12/2013
871 Chương 871 Tiên Hồng Lộ - Thi thể Ma Đế. 19/12/2013
872 Chương 872 Tiên Hồng Lộ - Bảo tàng Đại Đế Nghịch Linh Điện. 19/12/2013
873 Chương 873 Tiên Hồng Lộ - Dễ dàng như thế. 19/12/2013
874 Chương 874 Tiên Hồng Lộ - Thực lực của Sửu Diện Tà Nam. 19/12/2013
875 Chương 875 Tiên Hồng Lộ - Lấy thân Chứng Quả, phong ấn tầng chín. 19/12/2013
876 Chương 876 Tiên Hồng Lộ - Xoay chuyển thời gian. 19/12/2013
877 Chương 877 Tiên Hồng Lộ - Gần trong gang tấc. 19/12/2013
878 Chương 878 Tiên Hồng Lộ - Nếu thiên địa không từ bỏ. 19/12/2013
879 Chương 879 Tiên Hồng Lộ - Bí mật Đại Đế. 19/12/2013
880 Chương 880 Tiên Hồng Lộ - Đại điển phi thăng. 19/12/2013
881 Chương 881 Tiên Hồng Lộ - Nhân giới đỉnh. 19/12/2013
882 Chương 882 Tiên Hồng Lộ - Quyết chiến Vực ngoại 19/12/2013
883 Chương 883 Tiên Hồng Lộ - Trận chiến cuối cùng tại nhân giới 19/12/2013
884 Chương 884 Tiên Hồng Lộ - Thân thế của Vô Song. 19/12/2013
885 Chương 885 Tiên Hồng Lộ - Tầng phong ấn thứ mười. 19/12/2013
886 Chương 886 Tiên Hồng Lộ - Với Nguyện ý của ta , giết tới Thượng giới! 19/12/2013
887 Chương 887 Tiên Hồng Lộ - Luân Hồi trọng diễn 19/12/2013
888 Chương 888 Tiên Hồng Lộ - Phi Thăng Thai. 19/12/2013
889 Chương 889 Tiên Hồng Lộ - Thiên giới. 19/12/2013
890 Chương 890 Tiên Hồng Lộ - Thiên Thần Tinh. 19/12/2013
891 Chương 891 Tiên Hồng Lộ - Thiên La Ngục. 19/12/2013
892 Chương 892 Tiên Hồng Lộ - Tù phạm, khiêu chiến. 19/12/2013
893 Chương 893 Tiên Hồng Lộ - Ngục tốt không đơn giản. 19/12/2013
894 Chương 894 Tiên Hồng Lộ - Vượt ngục 19/12/2013
895 Chương 895 Tiên Hồng Lộ - Đại La Kim Tiên. 19/12/2013
896 Chương 896 Tiên Hồng Lộ - Tu luyện Luân Quả Kỳ. 19/12/2013
897 Chương 897 Tiên Hồng Lộ - Thiếu niên Phương Chân 19/12/2013
898 Chương 898 Tiên Hồng Lộ - Nghịch Tiên Huyết. 19/12/2013
899 Chương 899 Tiên Hồng Lộ - Thực lực của Phương Chân. 19/12/2013
900 Chương 900 Tiên Hồng Lộ - Lão tổ Phương gia. 19/12/2013
901 Chương 901 Tiên Hồng Lộ - Phương Thiên Thành. 19/12/2013
902 Chương 902 Tiên Hồng Lộ - Ngạo Tiên Phủ. 19/12/2013
903 Chương 903 Tiên Hồng Lộ - Vi nhân sư biểu. 19/12/2013
904 Chương 904 Tiên Hồng Lộ - Ý khí chi tranh! 19/12/2013
905 Chương 905 Tiên Hồng Lộ - Xuất thủ khi nào? 19/12/2013
906 Chương 906 Tiên Hồng Lộ - Cửu Kiếm Di Chỉ. 19/12/2013
907 Chương 907 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ trong Tinh Hà. 19/12/2013
908 Chương 908 Tiên Hồng Lộ - Thọ nguyên trăm ngày. 19/12/2013
909 Chương 909 Tiên Hồng Lộ - Mệnh hạch. 19/12/2013
910 Chương 910 Tiên Hồng Lộ - Cầm sát nhị tiên! 19/12/2013
911 Chương 911 Tiên Hồng Lộ - Dò xét Luân Hồi! 19/12/2013
912 Chương 912 Tiên Hồng Lộ - Phân chia bảo vật. 19/12/2013
913 Chương 913 Tiên Hồng Lộ - Tinh Không Thành Lũy. 19/12/2013
914 Chương 914 Tiên Hồng Lộ - Diệt Tinh Pháo. 19/12/2013
915 Chương 915 Tiên Hồng Lộ - Tử vong? Đã bắt đầu! 19/12/2013
916 Chương 916 Tiên Hồng Lộ - Đoạn cuối của tử vong! 19/12/2013
917 Chương 917 Tiên Hồng Lộ - Tân sinh. Tinh Thiên thế giới! 19/12/2013
918 Chương 918 Tiên Hồng Lộ - Hệ thống mới. Cảnh giới mới! 19/12/2013
919 Chương 919 Tiên Hồng Lộ - Thái độ hai kiếp làm người. 19/12/2013
920 Chương 920 Tiên Hồng Lộ - Truyền thụ kiến thức vỡ lòng và tu luyện. 19/12/2013
921 Chương 921 Tiên Hồng Lộ - Thăm dò 19/12/2013
922 Chương 922 Tiên Hồng Lộ - Cửu Tinh Tháp. 19/12/2013
923 Chương 923 Tiên Hồng Lộ - Thiếu niên Dạ Thiên. 19/12/2013
924 Chương 924 Tiên Hồng Lộ - Thong thả ngàn năm! 19/12/2013
925 Chương 925 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ hiểm nghèo! 19/12/2013
926 Chương 926 Tiên Hồng Lộ - Lôi đình chém giết! 19/12/2013
927 Chương 927 Tiên Hồng Lộ - Tử thần buông xuống. 19/12/2013
928 Chương 928 Tiên Hồng Lộ - Chu Vũ Thành chủ. 19/12/2013
929 Chương 929 Tiên Hồng Lộ - Tiên Quân? 19/12/2013
930 Chương 930 Tiên Hồng Lộ - Ám sát! 19/12/2013
931 Chương 931 Tiên Hồng Lộ - Khống chế sinh tử! 19/12/2013
932 Chương 932 Tiên Hồng Lộ - Vân Tiêu cung! 19/12/2013
933 Chương 933 Tiên Hồng Lộ - Tung tích của Vũ Tịch! 19/12/2013
934 Chương 934 Tiên Hồng Lộ - Quốc sư 19/12/2013
935 Chương 935 Tiên Hồng Lộ - Hoàn toàn sai lầm 19/12/2013
936 Chương 936 Tiên Hồng Lộ - Điều kiện kèm theo 19/12/2013
937 Chương 937 Tiên Hồng Lộ - Mười vạn năm 19/12/2013
938 Chương 938 Tiên Hồng Lộ - Dân bản địa Tiên Hồng! 19/12/2013
939 Chương 939 Tiên Hồng Lộ - Tiên thạch cực phẩm! 19/12/2013
940 Chương 940 Tiên Hồng Lộ - Lực lượng của Tiểu thế giới! 19/12/2013
941 Chương 941 Tiên Hồng Lộ - Khảo hạch! 19/12/2013
942 Chương 942 Tiên Hồng Lộ - Vân Tiêu cung! 19/12/2013
943 Chương 943 Tiên Hồng Lộ - Ý chí của Tiên Đế! 19/12/2013
944 Chương 944 Tiên Hồng Lộ - Phân phối chức vụ! 19/12/2013
945 Chương 945 Tiên Hồng Lộ - Uẩn Sinh đại viên mãn. 19/12/2013
946 Chương 946 Tiên Hồng Lộ - Sinh mệnh lục diệp. 19/12/2013
947 Chương 947 Tiên Hồng Lộ - Thiên tượng. 19/12/2013
948 Chương 948 Tiên Hồng Lộ - Con chó nhỏ ra trận. 19/12/2013
949 Chương 949 Tiên Hồng Lộ - Con thứ chín của Long Hoàng. 19/12/2013
950 Chương 950 Tiên Hồng Lộ - Qua lại hai giới. 19/12/2013
951 Chương 951 Tiên Hồng Lộ - Tiên vệ đoàn trưởng. 19/12/2013
952 Chương 952 Tiên Hồng Lộ - Cửu Công chúa. 19/12/2013
953 Chương 953 Tiên Hồng Lộ - Dương Phàm đã chết. 19/12/2013
954 Chương 954 Tiên Hồng Lộ - Luân Hồi Tinh Bảo. 19/12/2013
955 Chương 955 Tiên Hồng Lộ - Tiên Đế. Mạnh bao nhiêu? 19/12/2013
956 Chương 956 Tiên Hồng Lộ - Chiến Tiên Đế. 19/12/2013
957 Chương 957 Tiên Hồng Lộ - Bản tôn chân chính. 19/12/2013
958 Chương 958 Tiên Hồng Lộ - Nuốt giết Tiên Đế. 19/12/2013
959 Chương 959 Tiên Hồng Lộ - Nguyện vọng không thể xóa nhòa. 19/12/2013
960 Chương 960 Tiên Hồng Lộ - Bí tân của Đại Đế. 19/12/2013
961 Chương 961 Tiên Hồng Lộ - Mộng ảo cùng chân thật. 19/12/2013
962 Chương 962 Tiên Hồng Lộ - Ám Vệ thần bí. 19/12/2013
963 Chương 963 Tiên Hồng Lộ - Bích Dao cung. 19/12/2013
964 Chương 964 Tiên Hồng Lộ - Nháy mắt vạn năm 19/12/2013
965 Chương 965 Tiên Hồng Lộ - Sáng tạo sinh mệnh. 19/12/2013
966 Chương 966 Tiên Hồng Lộ - Dương Thần. 19/12/2013
967 Chương 967 Tiên Hồng Lộ - Bại lộ. 19/12/2013
968 Chương 968 Tiên Hồng Lộ - Cửu Công chúa trừng phạt. 19/12/2013
969 Chương 969 Tiên Hồng Lộ - Tiềm lực vượt qua Thần khí 19/12/2013
970 Chương 970 Tiên Hồng Lộ - Phù Lâm Tiên Đế. 19/12/2013
971 Chương 971 Tiên Hồng Lộ - Cường giả nghịch thiên. 19/12/2013
972 Chương 972 Tiên Hồng Lộ - Bễ nghễ bát phương. 19/12/2013
973 Chương 973 Tiên Hồng Lộ - Đại Đế đã trở lại. 19/12/2013
974 Chương 974 Tiên Hồng Lộ - Đối mặt Đại Đế. 19/12/2013
975 Chương 975 Tiên Hồng Lộ - Không biết tự lượng sức. 19/12/2013
976 Chương 976 Tiên Hồng Lộ - Thức tỉnh! 19/12/2013
977 Chương 977 Tiên Hồng Lộ - Lực lượng của Đại Đế 19/12/2013
978 Chương 978 Tiên Hồng Lộ - Đưa tiễn. 19/12/2013
979 Chương 979 Tiên Hồng Lộ - Cửu Long cung. 19/12/2013
980 Chương 980 Tiên Hồng Lộ - Thầy trò gặp lại 19/12/2013
981 Chương 981 Tiên Hồng Lộ - Trương đại tiên thần bí 19/12/2013
982 Chương 982 Tiên Hồng Lộ - Cửu Long Thứ. 19/12/2013
983 Chương 983 Tiên Hồng Lộ - Xuyên qua giới diện 19/12/2013
984 Chương 984 Tiên Hồng Lộ - Luân Huyết Đại Đế 19/12/2013
985 Chương 985 Tiên Hồng Lộ - Cường cường liên thủ 19/12/2013
986 Chương 986 Tiên Hồng Lộ - Tấn chức 19/12/2013
987 Chương 987 Tiên Hồng Lộ - Cất cánh 19/12/2013
988 Chương 988 Tiên Hồng Lộ - Hoa Thiên đại lục 19/12/2013
989 Chương 989 Tiên Hồng Lộ - Chưởng khống thời không 19/12/2013
990 Chương 990 Tiên Hồng Lộ - Man Thiên thành 19/12/2013
991 Chương 991 Tiên Hồng Lộ - Dương Thần bi thảm 19/12/2013
992 Chương 992 Tiên Hồng Lộ - Hồ thúc 19/12/2013
993 Chương 993 Tiên Hồng Lộ - Tử Sát Yêu Hoàng 19/12/2013
994 Chương 994 Tiên Hồng Lộ - Hai bước 19/12/2013
995 Chương 995 Tiên Hồng Lộ - Man Hoàng 19/12/2013
996 Chương 996 Tiên Hồng Lộ - Phong cấm 19/12/2013
997 Chương 997 Tiên Hồng Lộ - Lẻn vào Cửu Long Cung 19/12/2013
998 Chương 998 Tiên Hồng Lộ - Nổ tung trời 19/12/2013
999 Chương 999 Tiên Hồng Lộ - Tàng Bảo Điện 19/12/2013
1000 Chương 1000 Tiên Hồng Lộ - Luân Hồi Chú 19/12/2013
1001 Chương 1001 Tiên Hồng Lộ - Nhân họa đắc phúc 19/12/2013
1002 Chương 1002 Tiên Hồng Lộ - Tài liệu giới ngoại 19/12/2013
1003 Chương 1003 Tiên Hồng Lộ - Phật Tổ 19/12/2013
1004 Chương 1004 Tiên Hồng Lộ - Thiên Phật Thần Điêu 19/12/2013
1005 Chương 1005 Tiên Hồng Lộ - Giới ngoại thần tháp 19/12/2013
1006 Chương 1006 Tiên Hồng Lộ - Ma giới 19/12/2013
1007 Chương 1007 Tiên Hồng Lộ - Vào tháp 19/12/2013
1008 Chương 1008 Tiên Hồng Lộ - Trò chơi sinh tử 19/12/2013
1009 Chương 1009 Tiên Hồng Lộ - Nguy cơ sinh tồn 19/12/2013
1010 Chương 1010 Tiên Hồng Lộ - Chém giết 19/12/2013
1011 Chương 1011 Tiên Hồng Lộ - Đột nhiên tăng mạnh 19/12/2013
1012 Chương 1012 Tiên Hồng Lộ - Song Sí Lôi Hồ 19/12/2013
1013 Chương 1013 Tiên Hồng Lộ - Sấm quan 19/12/2013
1014 Chương 1014 Tiên Hồng Lộ - Cường giả như mây 19/12/2013
1015 Chương 1015 Tiên Hồng Lộ - Huyễn Thần chấn thế 19/12/2013
1016 Chương 1016 Tiên Hồng Lộ - Thông Thiên Tháp 19/12/2013
1017 Chương 1017 Tiên Hồng Lộ - Bạch Hổ thất tầng 19/12/2013
1018 Chương 1018 Tiên Hồng Lộ - Phá đồ. 19/12/2013
1019 Chương 1019 Tiên Hồng Lộ - Đại Hư Mê Cung 19/12/2013
1020 Chương 1020 Tiên Hồng Lộ - Thái Thượng Yêu Long Hoàng 19/12/2013
1021 Chương 1021 Tiên Hồng Lộ - Vận khí 19/12/2013
1022 Chương 1022 Tiên Hồng Lộ - Tử vong 19/12/2013
1023 Chương 1023 Tiên Hồng Lộ - Tu vi đỉnh cao 19/12/2013
1024 Chương 1024 Tiên Hồng Lộ - Tàng Bảo Điện dưới đất 19/12/2013
1025 Chương 1025 Tiên Hồng Lộ - Tuyệt mệnh ám sát. 19/12/2013
1026 Chương 1026 Tiên Hồng Lộ - Thần Ma Luyện Tâm Lộ 19/12/2013
1027 Chương 1027 Tiên Hồng Lộ - Trâm luân 19/12/2013
1028 Chương 1028 Tiên Hồng Lộ - Cửa cuối cùng 19/12/2013
1029 Chương 1029 Tiên Hồng Lộ - Ba người 19/12/2013
1030 Chương 1030 Tiên Hồng Lộ - Chư cường khủng hoảng 19/12/2013
1031 Chương 1031 Tiên Hồng Lộ - Thiên Thu từ biệt! 19/12/2013
1032 Chương 1032 Tiên Hồng Lộ - Đơn thương độc mã! 19/12/2013
1033 Chương 1033 Tiên Hồng Lộ - Tồi khô lạp hủ 19/12/2013
1034 Chương 1034 Tiên Hồng Lộ - Cường giả nghịch thiên siêu cấp 19/12/2013
1035 Chương 1035 Tiên Hồng Lộ - Hoàn vũ phóng trục 19/12/2013
1036 Chương 1036 Tiên Hồng Lộ - Để hắn vào đi! 19/12/2013
1037 Chương 1037 Tiên Hồng Lộ - Thiên Diệp Cổ Phật 19/12/2013
1038 Chương 1038 Tiên Hồng Lộ - Ngươi không dám, ta dám! 19/12/2013
1039 Chương 1039 Tiên Hồng Lộ - Chỉ xuất một kiếm. 19/12/2013
1040 Chương 1040 Tiên Hồng Lộ - Kiếm phá hoàn vũ. 19/12/2013
1041 Chương 1041 Tiên Hồng Lộ - Nhân - Yêu - Kiếm! 19/12/2013
1042 Chương 1042 Tiên Hồng Lộ - Minh Đế. 19/12/2013
1043 Chương 1043 Tiên Hồng Lộ - Hỗn độn thiên giai. 19/12/2013
1044 Chương 1044 Tiên Hồng Lộ - Phá Giới mà đi 19/12/2013
1045 Chương 1045 Tiên Hồng Lộ - Hỗn độn nguyên thạch. 19/12/2013
1046 Chương 1046 Tiên Hồng Lộ - Hôn lễ long trọng. (Thượng) 19/12/2013
1047 Chương 1047 Tiên Hồng Lộ - Hôn lễ long trọng. (Trung) 19/12/2013
1048 Chương 1048 Tiên Hồng Lộ - Hôn lễ long trọng. (Hạ) 19/12/2013
1049 Chương 1049 Tiên Hồng Lộ - Con chó nhỏ ra tay. 19/12/2013
1050 Chương 1050 Tiên Hồng Lộ - Hư Không Hỏa Diễm 19/12/2013
1051 Chương 1051 Tiên Hồng Lộ - Vạn kiếm chúc mừng. 19/12/2013
1052 Chương 1052 Tiên Hồng Lộ - Xuyên qua thất giới 19/12/2013
1053 Chương 1053 Tiên Hồng Lộ - Tân Minh Đế 19/12/2013
1054 Chương 1054 Tiên Hồng Lộ - Tân Minh Đế 19/12/2013
1055 Chương 1055 Tiên Hồng Lộ - Lão đạo thần bí 19/12/2013
1056 Chương 1056 Tiên Hồng Lộ - Đại Thiên ngày tận thế 19/12/2013
1057 Chương 1057 Tiên Hồng Lộ - Luân Hồi Thiếp 19/12/2013
1058 Chương 1058 Tiên Hồng Lộ - Đại kết cục! 19/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-hong-lo-969.html