Truyện Vô Lại Quần Phương Phổ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vô Lại Quần Phương Phổ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vô Lại Quần Phương Phổ
Bạn đang đọc truyện Vô Lại Quần Phương Phổ của tác giả Vô Danh trên trang đọc truyện online. Bách hoa thành phồn hoa dị thường, vốn là đô thành của Bách Hoa đế quốc, một trong tứ đại danh thành của Vân Mộng đại lục.

Bách Hoa Thành đô thị luôn tấp nập biển người,nhưng hiện tại, đại hội ngắm hoa ba năm tổ chức một lần sắp khai mạc, phồn hoa còn hơn cả ngày thường.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cật Bá Vương Xan Đích Mĩ Nữ 10/12/2013
2 Chương 2 Vô Lại Quần Phương Phổ - Diệp Vô Ưu Đích Vĩ Đại Mộng Tưởng 10/12/2013
3 Chương 3 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đương tiểu thâu ngộ đáo lão thâu 10/12/2013
4 Chương 4 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vị Hôn Thê Xinh Đẹp 10/12/2013
5 Chương 5 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thưởng Hoa Đại Hội 10/12/2013
6 Chương 6 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đương Chúng Vẫn Liễu Băng Mỹ Nhân 10/12/2013
7 Chương 7 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hí Lộng Âu Dương Vân Phi 10/12/2013
8 Chương 8 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thâu Đắc Phiến Khắc Ôn Nhu 10/12/2013
9 Chương 9 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hoa Si Thiểm Lượng Đăng Tràng 10/12/2013
10 Chương 10 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thị Tả Tả Dã Thị Lão Bà (Tỷ Tỷ Cũng Là Lão Bà) 10/12/2013
11 Chương 11 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thanh Thần Kích Tình 10/12/2013
12 Chương 12 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dục Hỏa Phần Thân 10/12/2013
13 Chương 13 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sơ Thí Vân Vũ 10/12/2013
14 Chương 14 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vô Hoa Lâu 10/12/2013
15 Chương 15 Vô Lại Quần Phương Phổ - Khả Liên Đích Lam Tiểu Phong 10/12/2013
16 Chương 16 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thú Cá Sỏa Nha Đầu 10/12/2013
17 Chương 17 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nguyên Lai Sỏa Nha Đầu Bất Thị Nhân 10/12/2013
18 Chương 18 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hỉ Hoan Đảo Loạn Đích Nha Đầu 10/12/2013
19 Chương 19 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tống Thượng Môn Đích Cân Ban 10/12/2013
20 Chương 20 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tái Hí Lộng u Dương Vân Phi 10/12/2013
21 Chương 21 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vô Song Thánh Nữ 10/12/2013
22 Chương 22 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vân Mộng Thập Tiên Tử 10/12/2013
23 Chương 23 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sát nhân phóng hỏa 10/12/2013
24 Chương 24 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dị Thuật Đại Tái 10/12/2013
25 Chương 25 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đệ Nhất Thần Thâu Đích Đản Sanh 10/12/2013
26 Chương 26 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dạ Sấm Hoàng Cung 10/12/2013
27 Chương 27 Vô Lại Quần Phương Phổ - Công Chúa Xuất Dục 10/12/2013
28 Chương 28 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hương Diễm Án Ma 10/12/2013
29 Chương 29 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đồng Sàng Cộng Chẩm 10/12/2013
30 Chương 30 Vô Lại Quần Phương Phổ - Quyển 2 10/12/2013
31 Chương 31 Vô Lại Quần Phương Phổ - Băng Cơ Nhu Tình 10/12/2013
32 Chương 32 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vân Vũ Chi Hoan 10/12/2013
33 Chương 33 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đoạt Bảo Đại Hội 10/12/2013
34 Chương 34 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hữu Nữ Thiên Tâm 10/12/2013
35 Chương 35 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thập Nhị Giai Lệ 10/12/2013
36 Chương 36 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thất Thất 10/12/2013
37 Chương 37 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tái Nhập Hoàng Cung 10/12/2013
38 Chương 38 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sa Quần Mỹ Nhân 10/12/2013
39 Chương 39 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tạ Thị Phinh Đình 10/12/2013
40 Chương 40 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vị Lai Hoàng Phi 10/12/2013
41 Chương 41 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dụ Hoặc Mỹ Nhân 10/12/2013
42 Chương 42 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đế Đô Song Mĩ 10/12/2013
43 Chương 43 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ma Phiền Thương Môn 10/12/2013
44 Chương 44 Vô Lại Quần Phương Phổ - Công Chúa tương trợ 10/12/2013
45 Chương 45 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mĩ Nhân Độc Kế 10/12/2013
46 Chương 46 Vô Lại Quần Phương Phổ - Khả Ái Mĩ Tỳ 10/12/2013
47 Chương 47 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tuyệt Đại Ma nữ 10/12/2013
48 Chương 48 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tu Tiên Tốc Thành Pháp 10/12/2013
49 Chương 49 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tái Tham Hương Khuê 10/12/2013
50 Chương 50 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đắc Thốn Tiến Xích 10/12/2013
51 Chương 51 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thải Trích Tiếu Giai Nhân 10/12/2013
52 Chương 52 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đàm Hôn Luận Giá 10/12/2013
53 Chương 53 Vô Lại Quần Phương Phổ - Bão Đắc Mỹ Nhân Quy 10/12/2013
54 Chương 54 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cổ Quái Sư Tỷ 10/12/2013
55 Chương 55 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tân Phòng 10/12/2013
56 Chương 56 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lãnh Sương Sương 10/12/2013
57 Chương 57 Vô Lại Quần Phương Phổ - Bạn Mĩ 10/12/2013
58 Chương 58 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tái Hí Kiếm Lan 10/12/2013
59 Chương 59 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tình Thiêu Công Chúa 10/12/2013
60 Chương 60 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiên tử điên cuồng 10/12/2013
61 Chương 61 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sanh khí đích công chủ 10/12/2013
62 Chương 62 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hại Tu Đích Phính Đình 10/12/2013
63 Chương 63 Vô Lại Quần Phương Phổ - Khuê Phòng Chi Nhạc 10/12/2013
63 Chương 63 Vô Lại Quần Phương Phổ - Địa Lao Giai Nhân 10/12/2013
64 Chương 64 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiêu Hồn Bát Chỉ 10/12/2013
65 Chương 65 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiên Tử Nhập Hoài 10/12/2013
66 Chương 66 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ngọc Nhuyễn Ôn Hương 10/12/2013
67 Chương 67 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiêu Hồn Nhất Dạ 10/12/2013
68 Chương 68 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nghịch Thiên Thập Tam Châm 10/12/2013
69 Chương 69 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nữa đêm kích tình 10/12/2013
70 Chương 70 Vô Lại Quần Phương Phổ - Diệu Thủ Y Tiên 10/12/2013
71 Chương 71 Vô Lại Quần Phương Phổ - Di Hoa Tiếp Mộc 10/12/2013
72 Chương 72 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hương Diễm Công Pháp 10/12/2013
73 Chương 73 Vô Lại Quần Phương Phổ - điều hí sư phụ mỹ nữ 10/12/2013
74 Chương 74 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ma tông thiếu chủ 10/12/2013
75 Chương 75 Vô Lại Quần Phương Phổ - Song Xu Kiến Diện 10/12/2013
76 Chương 76 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cường Vẫn Công 10/12/2013
77 Chương 77 Vô Lại Quần Phương Phổ - Điều Tình 10/12/2013
78 Chương 78 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ý loạn tình mê 10/12/2013
79 Chương 79 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tu nhục tình địch 10/12/2013
80 Chương 80 Vô Lại Quần Phương Phổ - Suất Ca Phốí Sửu Nữ 10/12/2013
81 Chương 81 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tạ Trường Phong đích bị thảm cảnh ngộ 10/12/2013
82 Chương 82 Vô Lại Quần Phương Phổ - Công chủ đích ưu lự 10/12/2013
83 Chương 83 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tả ủng hữu bão 10/12/2013
84 Chương 84 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đa tình tiểu tỳ 10/12/2013
85 Chương 85 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ma nữ tâm tư 10/12/2013
86 Chương 86 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hậu cung đả tạo kế hoa 10/12/2013
87 Chương 87 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mĩ nữ song thành 10/12/2013
88 Chương 88 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nhất long song phương 10/12/2013
89 Chương 89 Vô Lại Quần Phương Phổ - Quyển 4 10/12/2013
90 Chương 90 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cật thố đích Sương Sương 10/12/2013
91 Chương 91 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đồng sàng cộng chẩm 10/12/2013
92 Chương 92 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vọng Nguyệt tiên tử 10/12/2013
93 Chương 93 Vô Lại Quần Phương Phổ - Bất giảng lí đích mĩ nữ 10/12/2013
94 Chương 94 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nhu tình mật ý 10/12/2013
95 Chương 95 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sư đồ đồng sàng 10/12/2013
96 Chương 96 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mỹ nữ như vân đích tiên cảnh 10/12/2013
97 Chương 97 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vô hạn xuân quang tại hiểm phong 10/12/2013
98 Chương 98 Vô Lại Quần Phương Phổ - Phong đính triền miên 10/12/2013
99 Chương 99 Vô Lại Quần Phương Phổ - Xích lõa giai nhân 10/12/2013
100 Chương 100 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dục trì xuân quang 10/12/2013
101 Chương 101 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thạch ốc mê tình 10/12/2013
102 Chương 102 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nhất dạ tiên ngao 10/12/2013
103 Chương 103 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cung chủ hiến thân 10/12/2013
104 Chương 104 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cao quý đích đãng phụ 10/12/2013
105 Chương 105 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vân La hữu dạng 10/12/2013
106 Chương 106 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thùy thị cứu tinh 10/12/2013
107 Chương 107 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiêu hồn liệu pháp 10/12/2013
108 Chương 108 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thủy trung hi nháo 10/12/2013
109 Chương 109 Vô Lại Quần Phương Phổ - Chung đắc Vân La 10/12/2013
110 Chương 110 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tình thiêu tâm âm 10/12/2013
111 Chương 111 Vô Lại Quần Phương Phổ - Diễm phúc vô biên 10/12/2013
112 Chương 112 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiên thuật chi nguyên 10/12/2013
113 Chương 113 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tu tiên bình giám giá 10/12/2013
114 Chương 114 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hống phiến mĩ nữ 10/12/2013
115 Chương 115 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dụ gian Đồng Đồng 10/12/2013
116 Chương 116 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mĩ nữ Phỉ Phỉ 10/12/2013
117 Chương 117 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đả kiếp mĩ nữ (Cướp đoạt mỹ nữ) 10/12/2013
118 Chương 118 Vô Lại Quần Phương Phổ - Băng Cơ quy lai. 10/12/2013
119 Chương 119 Vô Lại Quần Phương Phổ - Phóng đãng tiên tử 10/12/2013
120 Chương 120 Vô Lại Quần Phương Phổ - Cùng mĩ nữ sư phụ song tu 10/12/2013
121 Chương 121 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sư tỷ, chúng ta song tu được không? 10/12/2013
122 Chương 122 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dạ dạ xuân tiêu 10/12/2013
123 Chương 123 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mĩ sắc dẫn dụ (Sắc đẹp cám dỗ) 10/12/2013
124 Chương 124 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đại mỹ nhân và tiểu la lị 10/12/2013
125 Chương 125 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mĩ nữ tống tiến phòng 10/12/2013
126 Chương 126 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thiên tài tiểu nha đầu 10/12/2013
127 Chương 127 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lại bỡn cợt mỹ nữ sư phụ 10/12/2013
128 Chương 128 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tiểu cô nương khó nhằn 10/12/2013
129 Chương 129 Vô Lại Quần Phương Phổ - Quyển 6 10/12/2013
130 Chương 130 Vô Lại Quần Phương Phổ - Dĩ thân tương thù 10/12/2013
131 Chương 131 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hương diễm trừng phạt 10/12/2013
132 Chương 132 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vọng nguyệt song xu 10/12/2013
133 Chương 133 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thiên Thiên khả ái 10/12/2013
134 Chương 134 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ngọc nhân vãn sự 10/12/2013
135 Chương 135 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vân La đáo lai 10/12/2013
136 Chương 136 Vô Lại Quần Phương Phổ - Bí mật của Lãnh Tâm m 10/12/2013
137 Chương 137 Vô Lại Quần Phương Phổ - Song tu cùng Vân La 10/12/2013
138 Chương 138 Vô Lại Quần Phương Phổ - La Lị Vô Địch 10/12/2013
139 Chương 139 Vô Lại Quần Phương Phổ - Bào căn vấn để 10/12/2013
140 Chương 140 Vô Lại Quần Phương Phổ - Vân La bí mật 10/12/2013
141 Chương 141 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hí lộng Lâm Lộng Nguyệt 10/12/2013
142 Chương 142 Vô Lại Quần Phương Phổ - Chú kiếm mỹ nữ 10/12/2013
143 Chương 143 Vô Lại Quần Phương Phổ - Phiêu hương sát thủ 10/12/2013
144 Chương 144 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tố y tiên tử 10/12/2013
145 Chương 145 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lãnh Tâm Âm đích sơ dạ 10/12/2013
146 Chương 146 Vô Lại Quần Phương Phổ - lăng thần đích kích tình 10/12/2013
147 Chương 147 Vô Lại Quần Phương Phổ - Kì quái đích tiên bảng 10/12/2013
148 Chương 148 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đục nước béo cò 10/12/2013
149 Chương 149 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đệ nhất mĩ nữ đích mị lực 10/12/2013
150 Chương 150 Vô Lại Quần Phương Phổ - Ước hẹn của giai nhân 10/12/2013
151 Chương 151 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tám giai nhân đồng thai? 10/12/2013
152 Chương 152 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tố nữ hương 10/12/2013
153 Chương 153 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lọt vào ổ mĩ nữ 10/12/2013
154 Chương 154 Vô Lại Quần Phương Phổ - Song mĩ gặp nhau 10/12/2013
155 Chương 155 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tranh sắc đọ tài 10/12/2013
156 Chương 156 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tố y bát nữ 10/12/2013
157 Chương 157 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tống Loan đích thỉnh cầu 10/12/2013
158 Chương 158 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mĩ nhân tại trắc 10/12/2013
159 Chương 159 Vô Lại Quần Phương Phổ - Pháp bảo đích bí mật 10/12/2013
160 Chương 160 Vô Lại Quần Phương Phổ - Xuân phong nhất độ 10/12/2013
161 Chương 161 Vô Lại Quần Phương Phổ - Xảo ngộ song mĩ 10/12/2013
162 Chương 162 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thiêu đậu Thanh Diệp 10/12/2013
163 Chương 163 Vô Lại Quần Phương Phổ - Uy hiếp Tố Tố 10/12/2013
164 Chương 164 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hồng phiến la lị 10/12/2013
165 Chương 165 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tế nhân chi phúc 10/12/2013
166 Chương 166 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mê hồn tiểu tiên nữ 10/12/2013
167 Chương 167 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lộng Nguyệt đích uy hiếp 10/12/2013
168 Chương 168 Vô Lại Quần Phương Phổ - Giáo toa mĩ nữ sái lại 10/12/2013
169 Chương 169 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đồng thị nhất phu 10/12/2013
170 Chương 170 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lưu Liên Hoa Tùng 10/12/2013
171 Chương 171 Vô Lại Quần Phương Phổ - Phong Cuồng Kích Tình 10/12/2013
172 Chương 172 Vô Lại Quần Phương Phổ - Mỹ Nữ Hộ Vệ Đội 10/12/2013
173 Chương 173 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thú Liệt Sơn Trang 10/12/2013
174 Chương 174 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sư Phó Lão Bà 10/12/2013
175 Chương 175 Vô Lại Quần Phương Phổ - Bán Tiêu Triền Miên 10/12/2013
176 Chương 176 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tử Nhân Bất Thường Mệnh 10/12/2013
177 Chương 177 Vô Lại Quần Phương Phổ - Khách Xuyến Nhất Hồi Sát Thủ 10/12/2013
178 Chương 178 Vô Lại Quần Phương Phổ - Sấn Hỏa Đả Kiếp Yếu Hiệp Mỹ Nữ 10/12/2013
179 Chương 179 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tô Tố Tố Đích Điều Kiện 10/12/2013
180 Chương 180 Vô Lại Quần Phương Phổ - Phi Lễ Lâm Lộng Nguyệt 10/12/2013
181 Chương 181 Vô Lại Quần Phương Phổ - Lâm Thanh Diệp Thất Thân 10/12/2013
182 Chương 182 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hoa lệ đích 4P 10/12/2013
183 Chương 183 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đại lễ của Tô Tố Tố 10/12/2013
184 Chương 184 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nháy mắt đã ba năm 10/12/2013
185 Chương 185 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hoa đào như xưa 10/12/2013
186 Chương 186 Vô Lại Quần Phương Phổ - Kiều tiếu tiểu la lị 10/12/2013
187 Chương 187 Vô Lại Quần Phương Phổ - Thành thục đại mĩ nhân 10/12/2013
188 Chương 188 Vô Lại Quần Phương Phổ - Tái kiến Thanh Diệp 10/12/2013
189 Chương 189 Vô Lại Quần Phương Phổ - Chinh phục giai nhân 10/12/2013
190 Chương 190 Vô Lại Quần Phương Phổ - Đại bị đồng miên 10/12/2013
191 Chương 191 Vô Lại Quần Phương Phổ - Hàm Yên khai hoa 10/12/2013
192 Chương 192 Vô Lại Quần Phương Phổ - Phong Tuyết giai nhân 10/12/2013
193 Chương 193 Vô Lại Quần Phương Phổ - Kiếp tẩu song mĩ 10/12/2013
194 Chương 194 Vô Lại Quần Phương Phổ - Công chúa quy lai(4-5) 10/12/2013
195 Chương 195 Vô Lại Quần Phương Phổ - Nhất sàng tam hảo 10/12/2013
196 Chương 196 Vô Lại Quần Phương Phổ - Chương 7-8 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-lai-quan-phuong-pho-639.html