Truyện Trạm Lạm Huy Chương - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Trạm Lạm Huy Chương
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Trạm Lạm Huy Chương
Bạn đang đọc truyện Trạm Lạm Huy Chương của tác giả Deathstate trên trang đọc truyện online. Sự tồn tại của Ma pháp sư là vì hiểu rõ chân thật của thế giới này.Sarin Mesterlin – Một Ma pháp sư bình thường. Lúc ban đầu, hắn chỉ là muốn thay đổi một chút vận mệnh của mình.

Giới thiệu khái quát nghề nghiệp, cấp bậc:

Nghề nghiệp ma pháp, kiếm sĩ, thần chức, cung tiễn thủ, đạo tặc, vu sư.

Sơ cấp học đồ (1~5 cấp) – Kiếm tập Kiếm sĩ cấp ba – Mục sư.

Cao cấp học đồ (6~10 cấp) – Sơ cấp Kiếm sĩ cấp hai – Mục sư cấp một.

Pháp sư cấp một (áo bào trắng) – Kiếm sĩ cấp một – Mục sư cấp hai.

Pháp sư cấp hai (áo bào trắng) – Cao cấp Kiếm sĩ cấp ba – Thần quan cấp ba.

Pháp sư cấp ba (áo bào trắng) – Sơ cấp Kiếm sư – Thần quan cấp bốn.

Pháp sư cấp bốn (áo bào tro) – Kiếm sư cấp một – Thần quan cấp năm.

Pháp sư cấp năm (áo bào tro) – Cao cấp Kiếm sư – Xu cơ Chấp sự cấp sáu.

Pháp sư cấp sáu (áo bào tro) – Thanh Đồng Kiếm Thánh – Xu cơ Thánh đường cấp bảy.

Pháp sư cấp bảy (áo bào đen) – Hắc Thiết Kiếm Thánh – Hồng y giáo chủ cấp tám.

Pháp sư cấp tám (áo bào đen) – Bạch Ngân Kiếm Thánh – Giáo hoàng tổng trưởng (Giáo hoàng nội thị) cấp chín.

Pháp sư cấp chín (áo bào đen) – Hoàng Kim Kiếm Thánh – Giáo hoàng.

Truyền kỳ Pháp sư – Truyền kỳ Kiếm Thánh – Thần sứ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trạm Lạm Huy Chương - Một người Mesterlin cuối cùng (Thượng Hạ) 10/12/2013
2 Chương 2 Trạm Lạm Huy Chương - Học đồ gặp binh lính, có lý nói không rõ (Thượng Hạ) 10/12/2013
3 Chương 3 Trạm Lạm Huy Chương - Đạo lý của Ma pháp sư (Thượng Hạ) 10/12/2013
4 Chương 4 Trạm Lạm Huy Chương - Ma pháp dược phẩm học (Thượng Hạ) 10/12/2013
5 Chương 5 Trạm Lạm Huy Chương - Ma huyền dược phẩm (Thượng Hạ) 10/12/2013
6 Chương 6 Trạm Lạm Huy Chương - Tử tước Guge cho mời (Thượng Hạ) 10/12/2013
7 Chương 7 Trạm Lạm Huy Chương - Tiểu quý tộc phiền toái 10/12/2013
8 Chương 8 Trạm Lạm Huy Chương - Ma huyền sơ thành 10/12/2013
9 Chương 9 Trạm Lạm Huy Chương - Giết người - bỏ trốn 10/12/2013
10 Chương 10 Trạm Lạm Huy Chương - Nữ chiến sĩ Caucasus 10/12/2013
11 Chương 11 Trạm Lạm Huy Chương - Đăng ký lính đánh thuê (thượng hạ) 10/12/2013
12 Chương 12 Trạm Lạm Huy Chương - Di tích vương triều (thượng hạ) 10/12/2013
13 Chương 13 Trạm Lạm Huy Chương - Thần thuật sư (Thượng,hạ) 10/12/2013
14 Chương 14 Trạm Lạm Huy Chương - Người không nên giết (Thượng,ha) 10/12/2013
15 Chương 15 Trạm Lạm Huy Chương - Khổ tu sĩ (Thượng,ha) 10/12/2013
16 Chương 16 Trạm Lạm Huy Chương - Tơ hồng đạo tặc (Thượng) 10/12/2013
17 Chương 17 Trạm Lạm Huy Chương - Đi trước 10/12/2013
18 Chương 18 Trạm Lạm Huy Chương - Nữ thần ban ơn 10/12/2013
19 Chương 19 Trạm Lạm Huy Chương - Tiến vào di tích 10/12/2013
20 Chương 20 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 20 10/12/2013
21 Chương 21 Trạm Lạm Huy Chương - Sách ma pháp - bảo thạch 10/12/2013
22 Chương 22 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 22 10/12/2013
23 Chương 23 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 23 10/12/2013
24 Chương 24 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 24 10/12/2013
25 Chương 25 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 25 10/12/2013
26 Chương 26 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 26 10/12/2013
27 Chương 27 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 27 10/12/2013
28 Chương 28 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 28 10/12/2013
29 Chương 29 Trạm Lạm Huy Chương - Q.2 - Chương 29 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tram-lam-huy-chuong-640.html