Truyện Trảm Tiên (Convert) - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Trảm Tiên (Convert)
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Trảm Tiên (Convert)
Bạn đang đọc truyện Trảm Tiên của tác giả Nhâm Oán trên trang đọc truyện online. Kiếp trước, Dương Thần giúp mọi người làm điều tốt, lại bị ức hiếp suốt đời.Sống lại, Dương Thần tuyển chọn trở thành đao phủ, dưới Quỷ Đầu đao đoạn ân oán, trên Trảm Tiên đài chém hết thương sinh linh. Nhân giới trảm nhân!Yêu giới trảm yêu!Ma giới trảm ma!Tiên giới trảm tiên!
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Trảm Tiên (Convert) - Nhân Sinh Như Một Giấc Mộng. 19/12/2013
2 Chương 2 Trảm Tiên (Convert) - Thân là đao phủ(thượng) 19/12/2013
3 Chương 3 Trảm Tiên (Convert) - Người Nào Mà Ta Không Dám Chém. 19/12/2013
4 Chương 4 Trảm Tiên (Convert) - Ta Mới Là Đao Phủ Thủ. 19/12/2013
5 Chương 5 Trảm Tiên (Convert) - Chém Ngươi, Ta Có Ích Lợi Gì? 19/12/2013
6 Chương 6 Trảm Tiên (Convert) - Trảo Tẫn Mao Thần Phương Kiến Yêu . 19/12/2013
7 Chương 7 Trảm Tiên (Convert) - Chém, Chém, Chém!. 19/12/2013
8 Chương 8 Trảm Tiên (Convert) - Công Đức Không Cách Nào Đo Được. 19/12/2013
9 Chương 9 Trảm Tiên (Convert) - Tam Thanh Quyết. 19/12/2013
10 Chương 10 Trảm Tiên (Convert) - Cướp Pháp Trường. 19/12/2013
11 Chương 11 Trảm Tiên (Convert) - Âm Dương Ngũ Hành Chân Quyết. 19/12/2013
12 Chương 12 Trảm Tiên (Convert) - Giết Người Diệt Khẩu Thì Giết Người Diệt Khẩu. 19/12/2013
13 Chương 13 Trảm Tiên (Convert) - Thủy quả hoàn thị yếu khứ bì cật. 19/12/2013
14 Chương 14 Trảm Tiên (Convert) - Đao phủ cũng dám tu tiên. 19/12/2013
15 Chương 15 Trảm Tiên (Convert) - Chính là muốn tôi luyện ngươi. 19/12/2013
16 Chương 16 Trảm Tiên (Convert) - Nói phải giữ lời. 19/12/2013
17 Chương 17 Trảm Tiên (Convert) - Còn ai dám chỉ điểm ngươi. 19/12/2013
18 Chương 18 Trảm Tiên (Convert) - Muốn giảng quy củ phải không 19/12/2013
19 Chương 19 Trảm Tiên (Convert) - Nhất lực hàng thập hội. 19/12/2013
20 Chương 20 Trảm Tiên (Convert) - Ta có thể chỉ điểm ngươi. 19/12/2013
21 Chương 21 Trảm Tiên (Convert) - Thỉnh giáo không được liền khảo giáo. 19/12/2013
22 Chương 22 Trảm Tiên (Convert) - Âm dương ngũ hành đầy đủ hết. 19/12/2013
23 Chương 23 Trảm Tiên (Convert) - Tổng quản cũng muốn tu hành. 19/12/2013
24 Chương 24 Trảm Tiên (Convert) - Ngoại sơn môn đệ tử. 19/12/2013
25 Chương 25 Trảm Tiên (Convert) - Nói chuyện cũng không chuyên nghiệp. 19/12/2013
26 Chương 26 Trảm Tiên (Convert) - Kém năm cấp cũng có thể thắng. 19/12/2013
27 Chương 27 Trảm Tiên (Convert) - Có thể bắt đầu rồi. 19/12/2013
28 Chương 28 Trảm Tiên (Convert) - Đan dược vô dụng. 19/12/2013
29 Chương 29 Trảm Tiên (Convert) - Đan dược không dùng được trọng yếu (thượng) 19/12/2013
30 Chương 30 Trảm Tiên (Convert) - Kim đan tông sư chấn động (thượng) 19/12/2013
31 Chương 31 Trảm Tiên (Convert) - Thiếu ngươi một cái nhân tình (thượng) 19/12/2013
32 Chương 32 Trảm Tiên (Convert) - Lò luyện đan chí bảo (thượng) 19/12/2013
33 Chương 33 Trảm Tiên (Convert) - Học thuộc cả tàng kinh các (thượng) 19/12/2013
34 Chương 34 Trảm Tiên (Convert) - Di vật của tiền bối (thượng) 19/12/2013
35 Chương 35 Trảm Tiên (Convert) - Thăng cấp, thu hộp kiếm (thượng) 19/12/2013
36 Chương 36 Trảm Tiên (Convert) - Cho ngươi cơ hội nói chuyện (thượng) 19/12/2013
37 Chương 37 Trảm Tiên (Convert) - Phản sát (thượng) 19/12/2013
38 Chương 38 Trảm Tiên (Convert) - Danh tiếng bên ngoài (thượng) 19/12/2013
39 Chương 39 Trảm Tiên (Convert) - Luận bàn ta không giỏi (Thượng) 19/12/2013
40 Chương 40 Trảm Tiên (Convert) - Sinh tử khiêu chiến (thượng hạ) 19/12/2013
41 Chương 41 Trảm Tiên (Convert) - Thuần Dương Cung gian lận (thượng hạ) 19/12/2013
42 Chương 42 Trảm Tiên (Convert) - Xem ngươi có thể giết bao nhiêu (thượng hạ) 19/12/2013
43 Chương 43 Trảm Tiên (Convert) - Đăng đỉnh (thượng hạ) 19/12/2013
44 Chương 44 Trảm Tiên (Convert) - Nhất định là gian lận (thượng hạ) 19/12/2013
45 Chương 45 Trảm Tiên (Convert) - Vậy thì lại đi một lần 19/12/2013
46 Chương 46 Trảm Tiên (Convert) - Lại đăng đỉnh 19/12/2013
47 Chương 47 Trảm Tiên (Convert) - Tuyển chọn của kẻ không muốn chết 19/12/2013
48 Chương 48 Trảm Tiên (Convert) - Khẩu khí thật lớn 19/12/2013
49 Chương 49 Trảm Tiên (Convert) - Dựa vào đâu phải khai báo 19/12/2013
50 Chương 50 Trảm Tiên (Convert) - Thiên Cương Luyện Bảo Quyết 19/12/2013
51 Chương 51 Trảm Tiên (Convert) - Luyện công đầu tiên phải xem chú giải 19/12/2013
52 Chương 52 Trảm Tiên (Convert) - Không dùng Pháp bảo cũng đánh chết ngươi 19/12/2013
53 Chương 53 Trảm Tiên (Convert) - Xin đi Tiên Lạc Uyên 19/12/2013
54 Chương 54 Trảm Tiên (Convert) - Nhị phẩm luyện Đan Sư 19/12/2013
55 Chương 55 Trảm Tiên (Convert) - Chỉ nghe sư đệ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó 19/12/2013
56 Chương 56 Trảm Tiên (Convert) - Giá lý dã thị nhĩ năng lai đích 19/12/2013
57 Chương 57 Trảm Tiên (Convert) - Nói bừa phải trả giá đắt 19/12/2013
58 Chương 58 Trảm Tiên (Convert) - Đa tạ sư huynh chiếu cố 19/12/2013
59 Chương 59 Trảm Tiên (Convert) - Muốn thăng cấp, nằm mơ đi 19/12/2013
60 Chương 60 Trảm Tiên (Convert) - Địa Sát Tế Trận Quyết 19/12/2013
61 Chương 61 Trảm Tiên (Convert) - Dung hợp Trảm Tiên đài ý chí 19/12/2013
62 Chương 62 Trảm Tiên (Convert) - Muốn giết ta? Nằm mơ đi 19/12/2013
63 Chương 63 Trảm Tiên (Convert) - Tam phẩm luyện đan sư 19/12/2013
64 Chương 64 Trảm Tiên (Convert) - Hòa ngã bỉ ngoạn hỏa 19/12/2013
65 Chương 65 Trảm Tiên (Convert) - Ai nói hỏa chủng phải ở trung tâm 19/12/2013
66 Chương 66 Trảm Tiên (Convert) - Địa tâm hỏa 19/12/2013
67 Chương 67 Trảm Tiên (Convert) - Luyện khí đỉnh phong 19/12/2013
68 Chương 68 Trảm Tiên (Convert) - Phương hướng là luyện đan sư 19/12/2013
69 Chương 69 Trảm Tiên (Convert) - Chết cũng không có biện pháp kêu oan 19/12/2013
70 Chương 70 Trảm Tiên (Convert) - Trưởng lão cũng cần hỗ trợ 19/12/2013
71 Chương 71 Trảm Tiên (Convert) - Đọc nhiều sách mới có lợi 19/12/2013
72 Chương 72 Trảm Tiên (Convert) - Đoạt địa tâm hỏa là được 19/12/2013
73 Chương 73 Trảm Tiên (Convert) - hỏa chủng đổ hỏa chủng 19/12/2013
74 Chương 74 Trảm Tiên (Convert) - Đây là con người có thể làm 19/12/2013
75 Chương 75 Trảm Tiên (Convert) - Thái Dương Chân Hỏa là của ta 19/12/2013
76 Chương 76 Trảm Tiên (Convert) - Người khác luyện dược ta luyện công 19/12/2013
77 Chương 77 Trảm Tiên (Convert) - Còn có chỗ tốt như vậy 19/12/2013
78 Chương 78 Trảm Tiên (Convert) - Vị vũ tiên trù mâu 19/12/2013
79 Chương 79 Trảm Tiên (Convert) - Luyện chế thất bại 19/12/2013
80 Chương 80 Trảm Tiên (Convert) - Đan thành dị tượng 19/12/2013
81 Chương 81 Trảm Tiên (Convert) - Đan kiếp 19/12/2013
82 Chương 82 Trảm Tiên (Convert) - Lên lớp cho tiền bối cao nhân 19/12/2013
83 Chương 83 Trảm Tiên (Convert) - Những thứ này cho ngươi 19/12/2013
84 Chương 84 Trảm Tiên (Convert) - Nguyên lai tại đổ ngã 19/12/2013
85 Chương 85 Trảm Tiên (Convert) - Ai sai sử các ngươi 19/12/2013
86 Chương 86 Trảm Tiên (Convert) - Người ta nói nghèo là khiêm tốn 19/12/2013
87 Chương 87 Trảm Tiên (Convert) - Trở lại Thuần Dương Cung 19/12/2013
88 Chương 88 Trảm Tiên (Convert) - Các ngươi đã dạy cái gì 19/12/2013
89 Chương 89 Trảm Tiên (Convert) - Đưa ra chứng cứ 19/12/2013
90 Chương 90 Trảm Tiên (Convert) - Động phủ này không được 19/12/2013
91 Chương 91 Trảm Tiên (Convert) - Thiên tài oa trong tương lai 19/12/2013
92 Chương 92 Trảm Tiên (Convert) - Thường qua đây ngồi một chút 19/12/2013
93 Chương 93 Trảm Tiên (Convert) - Có tranh luận trước hết làm thử 19/12/2013
94 Chương 94 Trảm Tiên (Convert) - Không giữ gìn hắn giữ gìn ai 19/12/2013
95 Chương 95 Trảm Tiên (Convert) - Lần thứ hai Trúc Cơ 19/12/2013
96 Chương 96 Trảm Tiên (Convert) - Lao dật kết hợp 19/12/2013
97 Chương 97 Trảm Tiên (Convert) - Đây là thức hải sao ? 19/12/2013
98 Chương 98 Trảm Tiên (Convert) - Trúc Cơ Trúc Cơ Trúc Cơ 19/12/2013
99 Chương 99 Trảm Tiên (Convert) - Thuần dương chân hỏa 19/12/2013
100 Chương 100 Trảm Tiên (Convert) - Sư tổ cũng có thể chỉ điểm 19/12/2013
101 Chương 101 Trảm Tiên (Convert) - Tông môn bố cục 19/12/2013
102 Chương 102 Trảm Tiên (Convert) - Không giết ngươi thề không làm người 19/12/2013
103 Chương 103 Trảm Tiên (Convert) - Quả nhiên có ẩn tình 19/12/2013
104 Chương 104 Trảm Tiên (Convert) - Ngự Thú Quyết của Yêu tộc 19/12/2013
105 Chương 105 Trảm Tiên (Convert) - Ta muốn biết 19/12/2013
106 Chương 106 Trảm Tiên (Convert) - Mở rộng địa bàn tìm kiếm 19/12/2013
107 Chương 107 Trảm Tiên (Convert) - Câu cá đả thủ tái thuyết 19/12/2013
108 Chương 108 Trảm Tiên (Convert) - Gom đủ trận đồ 19/12/2013
109 Chương 109 Trảm Tiên (Convert) - Bố trí tốt sân khẩu để xem kịch 19/12/2013
110 Chương 110 Trảm Tiên (Convert) - Ngươi không phải yêu 19/12/2013
111 Chương 111 Trảm Tiên (Convert) - Tìm được ngươi rồi 19/12/2013
112 Chương 112 Trảm Tiên (Convert) - Phản đồ nhận lấy cái chết 19/12/2013
113 Chương 113 Trảm Tiên (Convert) - Thái Thiên Môn gặp phiền phức lớn rồi 19/12/2013
114 Chương 114 Trảm Tiên (Convert) - Chưởng giáo và sư tổ khiếp sợ 19/12/2013
115 Chương 115 Trảm Tiên (Convert) - Dị Nhân Đường 19/12/2013
116 Chương 116 Trảm Tiên (Convert) - Ta xem bọn hắn khó chịu 19/12/2013
117 Chương 117 Trảm Tiên (Convert) - Kinh ngạc vừa vui 19/12/2013
118 Chương 118 Trảm Tiên (Convert) - Thật có học cấp tốc đích chuyện tốt 19/12/2013
119 Chương 119 Trảm Tiên (Convert) - Muốn ngươi tu hành thủy hệ công pháp 19/12/2013
120 Chương 120 Trảm Tiên (Convert) - Nỗi nhục hôm nay tất có hậu báo 19/12/2013
121 Chương 121 Trảm Tiên (Convert) - Long Cung bảo khố 19/12/2013
122 Chương 122 Trảm Tiên (Convert) - Nhìn thấy mà không lấy được 19/12/2013
123 Chương 123 Trảm Tiên (Convert) - Đối chất thì đối chất 19/12/2013
124 Chương 124 Trảm Tiên (Convert) - Nhìn xem ai nhanh 19/12/2013
125 Chương 125 Trảm Tiên (Convert) - Muốn chết ta thành toàn cho ngươi 19/12/2013
126 Chương 126 Trảm Tiên (Convert) - Ngươi là tâm ma của ta 19/12/2013
127 Chương 127 Trảm Tiên (Convert) - Thiên tài ngộ tính kém 19/12/2013
128 Chương 128 Trảm Tiên (Convert) - hải như thế nào mới tin tưởng 19/12/2013
129 Chương 129 Trảm Tiên (Convert) - Ngươi phải thay đổi sư phụ khác 19/12/2013
130 Chương 130 Trảm Tiên (Convert) - Báo giá lần nữa sẽ cao hơn 19/12/2013
131 Chương 131 Trảm Tiên (Convert) - Khu trừ huyết yêu đằng 19/12/2013
132 Chương 132 Trảm Tiên (Convert) - Lão tư cách cũng sẽ phạm sai lầm 19/12/2013
133 Chương 133 Trảm Tiên (Convert) - rợ bởi vì vui sướng gốc rể 19/12/2013
134 Chương 134 Trảm Tiên (Convert) - Có nói chúng ta cũng không tin 19/12/2013
135 Chương 135 Trảm Tiên (Convert) - Giết hay là luyện chế 19/12/2013
136 Chương 136 Trảm Tiên (Convert) - Trong sách tự có hoàng kim ốc 19/12/2013
137 Chương 137 Trảm Tiên (Convert) - Khiêu chiến thì chọn sinh tử 19/12/2013
138 Chương 138 Trảm Tiên (Convert) - Hắn đã định trước phải chết 19/12/2013
139 Chương 139 Trảm Tiên (Convert) - Ngươi chết, ta thủ tiết vì ngươ 19/12/2013
140 Chương 140 Trảm Tiên (Convert) - Không chết làm sao bây giờ 19/12/2013
141 Chương 141 Trảm Tiên (Convert) - Đi làm truyền công đệ tử 19/12/2013
142 Chương 142 Trảm Tiên (Convert) - Rèn luyện bản mạng phi kiếm 19/12/2013
143 Chương 143 Trảm Tiên (Convert) - Ất mộc linh lực 19/12/2013
144 Chương 144 Trảm Tiên (Convert) - Chuẩn bị trước khi giết người 19/12/2013
145 Chương 145 Trảm Tiên (Convert) - Sư tổ không thích hợp 19/12/2013
146 Chương 146 Trảm Tiên (Convert) - Nơi này nguy hiểm 19/12/2013
147 Chương 147 Trảm Tiên (Convert) - Biết thì có thể mạng sống 19/12/2013
148 Chương 148 Trảm Tiên (Convert) - Có đầu mối 19/12/2013
149 Chương 149 Trảm Tiên (Convert) - Noãn tràng cũng có bảo bối 19/12/2013
150 Chương 150 Trảm Tiên (Convert) - Tài đại khí thô 19/12/2013
151 Chương 151 Trảm Tiên (Convert) - Đối phương hạ thủ lưu tình 19/12/2013
152 Chương 152 Trảm Tiên (Convert) - Nguyên Anh đại tập hợp 19/12/2013
153 Chương 153 Trảm Tiên (Convert) - Ẩn nhẫn là vì báo thù 19/12/2013
154 Chương 154 Trảm Tiên (Convert) - Tiêu diệt hạo di núi trang 19/12/2013
155 Chương 155 Trảm Tiên (Convert) - Phòng đấu giá kiếp số 19/12/2013
156 Chương 156 Trảm Tiên (Convert) - Nhà của ta Sân nhỏ linh lực rất sung túc 19/12/2013
157 Chương 157 Trảm Tiên (Convert) - Sư phụ còn không có tỉnh 19/12/2013
158 Chương 158 Trảm Tiên (Convert) - Bao tại trên người của ta 19/12/2013
159 Chương 159 Trảm Tiên (Convert) - Các ngươi nói không tính 19/12/2013
160 Chương 160 Trảm Tiên (Convert) - Ta biết rõ nhưng là ta không nói 19/12/2013
161 Chương 161 Trảm Tiên (Convert) - Chúng ta không có lời nào để nói 19/12/2013
162 Chương 162 Trảm Tiên (Convert) - Cơ hội không có chuyện của ngươi 19/12/2013
163 Chương 163 Trảm Tiên (Convert) - Quan lễ Âm Hỏa kiếp 19/12/2013
164 Chương 164 Trảm Tiên (Convert) - Ma công đại kiếp nạn bắt đầu hiện hình 19/12/2013
165 Chương 165 Trảm Tiên (Convert) - Ma công lan tràn 19/12/2013
166 Chương 166 Trảm Tiên (Convert) - Sư tổ bình cảnh đồ tôn giải quyết 19/12/2013
167 Chương 167 Trảm Tiên (Convert) - Thuần Dương Cung bị người cười nhạo 19/12/2013
168 Chương 168 Trảm Tiên (Convert) - Dập đầu đánh cuộc dập đầu 19/12/2013
169 Chương 169 Trảm Tiên (Convert) - Sát thủ hay là thuốc bổ 19/12/2013
170 Chương 170 Trảm Tiên (Convert) - Vây giết ma đầu 19/12/2013
171 Chương 171 Trảm Tiên (Convert) - Đạo lữ đích sự tình vẫn chưa xong 19/12/2013
172 Chương 172 Trảm Tiên (Convert) - Ất mộc phi kiếm hoàn thành 19/12/2013
173 Chương 173 Trảm Tiên (Convert) - Buôn bán cũng có thể đề thăng cảnh giới 19/12/2013
174 Chương 174 Trảm Tiên (Convert) - Công Tôn Linh trở về 19/12/2013
175 Chương 175 Trảm Tiên (Convert) - Muốn cũng không phải không được 19/12/2013
176 Chương 176 Trảm Tiên (Convert) - Quỵt nợ không thể được 19/12/2013
177 Chương 177 Trảm Tiên (Convert) - Một cảnh ấm áp đó 19/12/2013
178 Chương 178 Trảm Tiên (Convert) - Cho ngươi một thanh kiếm tốt ngươi không muốn 19/12/2013
179 Chương 179 Trảm Tiên (Convert) - Lý do danh chính ngôn thuận 19/12/2013
180 Chương 180 Trảm Tiên (Convert) - Vô lại cũng dám tìm tới cửa 19/12/2013
181 Chương 181 Trảm Tiên (Convert) - Có đạo lý không nhất định là sự thực 19/12/2013
182 Chương 182 Trảm Tiên (Convert) - Thật giả đều không có biện pháp chứng minh 19/12/2013
183 Chương 183 Trảm Tiên (Convert) - Bọn họ gặp phiền phức lớn 19/12/2013
184 Chương 184 Trảm Tiên (Convert) - Vật ngoài thân không đáng lo 19/12/2013
185 Chương 185 Trảm Tiên (Convert) - Phi kiếm ta bao 19/12/2013
186 Chương 186 Trảm Tiên (Convert) - Hướng gia tộc diệt 19/12/2013
187 Chương 187 Trảm Tiên (Convert) - Ta muốn khôi phục yêu thú nguyên linh 19/12/2013
188 Chương 188 Trảm Tiên (Convert) - Thạch tiên tử giải quyết như thế nào 19/12/2013
189 Chương 189 Trảm Tiên (Convert) - Nhân tình tự động tìm tới cửa 19/12/2013
190 Chương 190 Trảm Tiên (Convert) - Ta giúp ngươi giải quyết hắn 19/12/2013
191 Chương 191 Trảm Tiên (Convert) - Kết cục của Hách Liên Vân 19/12/2013
192 Chương 192 Trảm Tiên (Convert) - Đề thăng Uẩn Linh Lô 19/12/2013
193 Chương 193 Trảm Tiên (Convert) - Vừa luyện đan vừa tu hành 19/12/2013
194 Chương 194 Trảm Tiên (Convert) - Cuối cùng vẫn là hỏa tu 19/12/2013
195 Chương 195 Trảm Tiên (Convert) - Thủ pháp luyện đan đẹp mắt 19/12/2013
196 Chương 196 Trảm Tiên (Convert) - Thời gian của ngươi đã đến 19/12/2013
197 Chương 197 Trảm Tiên (Convert) - Trình Văn Tài có cổ quái 19/12/2013
198 Chương 198 Trảm Tiên (Convert) - Lại có kẻ ăn cây táo, rào cây sung 19/12/2013
199 Chương 199 Trảm Tiên (Convert) - Xử trí Trình Văn Tài 19/12/2013
200 Chương 200 Trảm Tiên (Convert) - Ngày đan thành là lúc độ kiếp 19/12/2013
201 Chương 201 Trảm Tiên (Convert) - Hắc Hổ thương thế khỏi hẳn 19/12/2013
202 Chương 202 Trảm Tiên (Convert) - Đại sinh ý của Đao Ba 19/12/2013
203 Chương 203 Trảm Tiên (Convert) - Các ngươi tự giải quyết 19/12/2013
204 Chương 204 Trảm Tiên (Convert) - Có cùng sở thích 19/12/2013
205 Chương 205 Trảm Tiên (Convert) - Tìm kiếm Hao Thiên Khuyển máu huyết 19/12/2013
206 Chương 206 Trảm Tiên (Convert) - Thu hoạch ngoài ý muốn và thu máu huyết 19/12/2013
207 Chương 207 Trảm Tiên (Convert) - Chia của cũng có phiền phức 19/12/2013
208 Chương 208 Trảm Tiên (Convert) - Hạnh phúc đích phiền não 19/12/2013
209 Chương 209 Trảm Tiên (Convert) - Tu hành Canh Kim Chân Quyết 19/12/2013
210 Chương 210 Trảm Tiên (Convert) - Cừu gia tìm tới cửa 19/12/2013
211 Chương 211 Trảm Tiên (Convert) - Cao tầng lần thứ hai kinh ngạc 19/12/2013
212 Chương 212 Trảm Tiên (Convert) - Có đáng giá dốc sức một phen 19/12/2013
213 Chương 213 Trảm Tiên (Convert) - Có loại đan dược gọi là Vấn Tâm Đan 19/12/2013
214 Chương 214 Trảm Tiên (Convert) - Có thu hoạch lớn 19/12/2013
215 Chương 215 Trảm Tiên (Convert) - Vấn Tâm Đan đích xử trí 19/12/2013
216 Chương 216 Trảm Tiên (Convert) - Thực sự là quá đáng tiếc 19/12/2013
217 Chương 217 Trảm Tiên (Convert) - Tiểu phạm vi đích khiếp sợ 19/12/2013
218 Chương 218 Trảm Tiên (Convert) - cái bẫy rất lớn 19/12/2013
219 Chương 219 Trảm Tiên (Convert) - Chính chủ không xuất hiện 19/12/2013
220 Chương 220 Trảm Tiên (Convert) - Đầu sỏ gây nên cuối cùng hiện hình 19/12/2013
221 Chương 221 Trảm Tiên (Convert) - Có lẽ là một cơ hội 19/12/2013
222 Chương 222 Trảm Tiên (Convert) - Ta phụ trách phá trận 19/12/2013
223 Chương 223 Trảm Tiên (Convert) - Đại phá Thất Tinh Thiên Lôi trận 19/12/2013
224 Chương 224 Trảm Tiên (Convert) - Thập Vạn Đại Sơn đổi chủ 19/12/2013
225 Chương 225 Trảm Tiên (Convert) - Đương chưởng giáo bồi dưỡng 19/12/2013
226 Chương 226 Trảm Tiên (Convert) - Tìm động phủ thám hiểm 19/12/2013
227 Chương 227 Trảm Tiên (Convert) - Sư phụ làm chủ cho ngươi 19/12/2013
228 Chương 228 Trảm Tiên (Convert) - Phát hiện địa phương tốt 19/12/2013
229 Chương 229 Trảm Tiên (Convert) - Ngoài ý muốn kinh hỉ 19/12/2013
230 Chương 230 Trảm Tiên (Convert) - Liên tục phát hiện thứ tốt 19/12/2013
231 Chương 231 Trảm Tiên (Convert) - Hình thể đều thay đổi 19/12/2013
232 Chương 232 Trảm Tiên (Convert) - Kích phát huyết mạch hoàn thành 19/12/2013
233 Chương 233 Trảm Tiên (Convert) - Lại có người khiêu chiến 19/12/2013
234 Chương 234 Trảm Tiên (Convert) - Chính mình muốn chết không ai có thể cứu 19/12/2013
235 Chương 235 Trảm Tiên (Convert) - Thế mà có người truy tung 19/12/2013
236 Chương 236 Trảm Tiên (Convert) - Cường hãn chi cực đích kim chung 19/12/2013
237 Chương 237 Trảm Tiên (Convert) - Hải lượng đích tài phú 19/12/2013
238 Chương 238 Trảm Tiên (Convert) - Thu thủ quý thủy chân nguyên 19/12/2013
239 Chương 239 Trảm Tiên (Convert) - Mèo và chuột 19/12/2013
240 Chương 240 Trảm Tiên (Convert) - Ai càng tâm ngoan thủ lạt 19/12/2013
241 Chương 241 Trảm Tiên (Convert) - Người sạch sẽ có nhiều chỗ tốt 19/12/2013
242 Chương 242 Trảm Tiên (Convert) - Còn có loại rượu càng ngon hơn 19/12/2013
243 Chương 243 Trảm Tiên (Convert) - Mùi rượu cũng có thể làm người ta say 19/12/2013
244 Chương 244 Trảm Tiên (Convert) - Chuyện tốt đương nhiên muốn thành đôi 19/12/2013
245 Chương 245 Trảm Tiên (Convert) - Tại sao có thể là cái này 19/12/2013
246 Chương 246 Trảm Tiên (Convert) - Chuyện đã đáp ứng có còn tính không 19/12/2013
247 Chương 247 Trảm Tiên (Convert) - Hoặc là quy củ sai hoặc là Tông Chủ sai 19/12/2013
248 Chương 248 Trảm Tiên (Convert) - Thuần Dương Cung thâm tàng bất lộ 19/12/2013
248 Chương 248 Trảm Tiên (Convert) - Sư tỷ bổn mạng pháp bảo 19/12/2013
249 Chương 249 Trảm Tiên (Convert) - Tìm tin tức về đường đi rồi nói 19/12/2013
250 Chương 250 Trảm Tiên (Convert) - Một lần nữa bồi dưỡng Tôn Khinh Tuyết 19/12/2013
251 Chương 251 Trảm Tiên (Convert) - Giải mê tầm bảo du hí 19/12/2013
252 Chương 252 Trảm Tiên (Convert) - Ngoài ý muốn 19/12/2013
253 Chương 253 Trảm Tiên (Convert) - Vào mật địa chính là phát tài 19/12/2013
254 Chương 254 Trảm Tiên (Convert) - Đại Thừa Kỳ cao thủ truy sát 19/12/2013
255 Chương 255 Trảm Tiên (Convert) - Đào mệnh 19/12/2013
256 Chương 256 Trảm Tiên (Convert) - Trên biển truy trốn 19/12/2013
257 Chương 257 Trảm Tiên (Convert) - Chính là muốn mượn đao giết người 19/12/2013
258 Chương 258 Trảm Tiên (Convert) - Truy sát ta truy thoải mái không 19/12/2013
259 Chương 259 Trảm Tiên (Convert) - Kết thiện duyên mà thôi 19/12/2013
260 Chương 260 Trảm Tiên (Convert) - Khoảng cách gần xem lễ phi thăng 19/12/2013
261 Chương 261 Trảm Tiên (Convert) - Trở về Thuần Dương Cung 19/12/2013
262 Chương 262 Trảm Tiên (Convert) - Ban thưởng thế nào mới phải 19/12/2013
263 Chương 263 Trảm Tiên (Convert) - Giai nhân tình trọng 19/12/2013
264 Chương 264 Trảm Tiên (Convert) - Muốn đề thăng tu vi 19/12/2013
265 Chương 265 Trảm Tiên (Convert) - Động phủ của Thuần Dương Cung 19/12/2013
266 Chương 266 Trảm Tiên (Convert) - Bế quan tu hành 19/12/2013
267 Chương 267 Trảm Tiên (Convert) - Thần thức quá mạnh mẽ cũng không tốt 19/12/2013
268 Chương 268 Trảm Tiên (Convert) - Âm Dương Phần Thiên Hỏa hình thức ban đầu 19/12/2013
269 Chương 269 Trảm Tiên (Convert) - Giáp mộc phi kiếm kiếm phôi 19/12/2013
270 Chương 270 Trảm Tiên (Convert) - Cuối cùng phải đối mặt 19/12/2013
271 Chương 271 Trảm Tiên (Convert) - Cùng sư tỷ tu hành 19/12/2013
272 Chương 272 Trảm Tiên (Convert) - Vạn quân chi lực 19/12/2013
273 Chương 273 Trảm Tiên (Convert) - Rốt cục Ngưng Đan 19/12/2013
274 Chương 274 Trảm Tiên (Convert) - Nhị chuyển Vấn Tâm Đan 19/12/2013
275 Chương 275 Trảm Tiên (Convert) - Dự định cho tương lai 19/12/2013
276 Chương 276 Trảm Tiên (Convert) - Xuất quan 19/12/2013
277 Chương 277 Trảm Tiên (Convert) - Lòng tin của cao tầng 19/12/2013
278 Chương 278 Trảm Tiên (Convert) - Thiết kế Thái Thiên Môn 19/12/2013
279 Chương 279 Trảm Tiên (Convert) - Tuyệt không bạo lực phá hư 19/12/2013
280 Chương 280 Trảm Tiên (Convert) - Làm nổ Thái Thiên Môn 19/12/2013
281 Chương 281 Trảm Tiên (Convert) - Phân thân ý thức cuối cùng 19/12/2013
282 Chương 282 Trảm Tiên (Convert) - Thái Thiên Môn khóc không ra nước mắt 19/12/2013
283 Chương 283 Trảm Tiên (Convert) - Tuyệt đối phải uống rượu chúc mừng 19/12/2013
284 Chương 284 Trảm Tiên (Convert) - Thái Thiên Môn sắp điên rồi 19/12/2013
285 Chương 285 Trảm Tiên (Convert) - Thiên tài tương lai trong trí nhớ 19/12/2013
286 Chương 286 Trảm Tiên (Convert) - Bích Dao Tiên Đảo đảo chủ tới chơi 19/12/2013
287 Chương 287 Trảm Tiên (Convert) - Hợp tác không thành vấn đề 19/12/2013
288 Chương 288 Trảm Tiên (Convert) - Ngã môn yếu khán khán đông tây 19/12/2013
289 Chương 289 Trảm Tiên (Convert) - tai nghe là giả mắt thấy mới là thật 19/12/2013
290 Chương 290 Trảm Tiên (Convert) - bị hủy phải có bồi thường 19/12/2013
291 Chương 291 Trảm Tiên (Convert) - Bản mạng pháp bảo thì như thế nào 19/12/2013
292 Chương 292 Trảm Tiên (Convert) - Ngoài ý muốn đích Mậu thổ phi kiếm 19/12/2013
293 Chương 293 Trảm Tiên (Convert) - động phủ dĩ nhiên có chủ 19/12/2013
294 Chương 294 Trảm Tiên (Convert) - Thế giới của yêu tu 19/12/2013
295 Chương 295 Trảm Tiên (Convert) - Tại ngã môn na khối thùy cảm 19/12/2013
296 Chương 296 Trảm Tiên (Convert) - Theo ta lăn lộn đi 19/12/2013
297 Chương 297 Trảm Tiên (Convert) - Mua công pháp 19/12/2013
298 Chương 298 Trảm Tiên (Convert) - Tìm kiếm địa phương kỳ quái 19/12/2013
299 Chương 299 Trảm Tiên (Convert) - Lý do đưa tới cửa 19/12/2013
300 Chương 300 Trảm Tiên (Convert) - Vào xem 19/12/2013
301 Chương 301 Trảm Tiên (Convert) - Giáp Mộc Chân Quyết tu thàn 19/12/2013
302 Chương 302 Trảm Tiên (Convert) - Thu lấy Giáp mộc linh dịch hồ 19/12/2013
303 Chương 303 Trảm Tiên (Convert) - Không nhọc tiễn xa 19/12/2013
304 Chương 304 Trảm Tiên (Convert) - sự bất quá tam 19/12/2013
305 Chương 305 Trảm Tiên (Convert) - tái phát một số đại tài 19/12/2013
306 Chương 306 Trảm Tiên (Convert) - Thôn phệ dược viên không gian 19/12/2013
307 Chương 307 Trảm Tiên (Convert) - Lại có khí linh 19/12/2013
308 Chương 308 Trảm Tiên (Convert) - Bồng Lai thần mộc muốn thành yêu 19/12/2013
309 Chương 309 Trảm Tiên (Convert) - Ta muốn thu hắn làm đồ đệ 19/12/2013
310 Chương 310 Trảm Tiên (Convert) - đánh cho phục rồi mới thu đồ đệ 19/12/2013
311 Chương 311 Trảm Tiên (Convert) - chỉ điểm yêu nghiệt tương lai 19/12/2013
312 Chương 312 Trảm Tiên (Convert) - lực bạt sơn 19/12/2013
313 Chương 313 Trảm Tiên (Convert) - Hướng đi mới của Thái Thiên Môn 19/12/2013
314 Chương 314 Trảm Tiên (Convert) - Thanh Vân tông cũng muốn đồng dạng đãi ngộ 19/12/2013
315 Chương 315 Trảm Tiên (Convert) - Hoàn thị ngã tố giá cá nhân tình 19/12/2013
316 Chương 316 Trảm Tiên (Convert) - nhân tình không dễ trả 19/12/2013
317 Chương 317 Trảm Tiên (Convert) - Tôn Khinh Tuyết Ngưng Đan 19/12/2013
318 Chương 318 Trảm Tiên (Convert) - Tuyết Vũ Tiên Tử dốc bầu tâm sự 19/12/2013
319 Chương 319 Trảm Tiên (Convert) - Cao tầng lần thứ hai khiếp sợ 19/12/2013
320 Chương 320 Trảm Tiên (Convert) - Việc này ta thấy được 19/12/2013
321 Chương 321 Trảm Tiên (Convert) - Đợi hứa hẹn của sư phụ 19/12/2013
322 Chương 322 Trảm Tiên (Convert) - cường hãn Nội Sát đan 19/12/2013
323 Chương 323 Trảm Tiên (Convert) - Từ đường chủ cũng muốn độ kiếp 19/12/2013
324 Chương 324 Trảm Tiên (Convert) - đứng xếp hàng độ kiếp 19/12/2013
325 Chương 325 Trảm Tiên (Convert) - độ kiếp tin tưởng 19/12/2013
326 Chương 326 Trảm Tiên (Convert) - Độc hưởng đích tư nguyên 19/12/2013
327 Chương 327 Trảm Tiên (Convert) - Tông môn tuyệt đối cầm cự 19/12/2013
328 Chương 328 Trảm Tiên (Convert) - Tâm Hữu Linh Tê Nhất Điểm Thông 19/12/2013
329 Chương 329 Trảm Tiên (Convert) - Sư Phụ Không Có Phản Đối 19/12/2013
330 Chương 330 Trảm Tiên (Convert) - ệ Tử cần suy nghĩ một chút 19/12/2013
331 Chương 331 Trảm Tiên (Convert) - Nhất chuyển Nội Sát Đan không có đùa giỡn 19/12/2013
331 Chương 331 Trảm Tiên (Convert) - Nhất chuyển Nội Sát Đan không có đùa giỡn 19/12/2013
332 Chương 332 Trảm Tiên (Convert) - Cao thủ này vốn là của chúng ta 19/12/2013
333 Chương 333 Trảm Tiên (Convert) - Ghen ghét dữ dội Dương Hi 19/12/2013
334 Chương 334 Trảm Tiên (Convert) - Phản phác quy chân Uẩn Linh lô 19/12/2013
335 Chương 335 Trảm Tiên (Convert) - Phi hành pháp bảo chúng ta cũng có 19/12/2013
336 Chương 336 Trảm Tiên (Convert) - Liên tiếp ngoài ý muốn 19/12/2013
337 Chương 337 Trảm Tiên (Convert) - Phá trận 19/12/2013
338 Chương 338 Trảm Tiên (Convert) - Chỉ có hắn khả năng nhận thức 19/12/2013
339 Chương 339 Trảm Tiên (Convert) - Cho mình áp lực 19/12/2013
340 Chương 340 Trảm Tiên (Convert) - Toàn là đồ tốt 19/12/2013
341 Chương 341 Trảm Tiên (Convert) - Thạch san san có phiền toái 19/12/2013
342 Chương 342 Trảm Tiên (Convert) - Ngươi quá Để ý mình 19/12/2013
343 Chương 343 Trảm Tiên (Convert) - Bích dao tiên đảo điều kiện 19/12/2013
344 Chương 344 Trảm Tiên (Convert) - Thoáng lộ ra mánh khóe 19/12/2013
345 Chương 345 Trảm Tiên (Convert) - Lý quân ngọc đuổi giết 19/12/2013
346 Chương 346 Trảm Tiên (Convert) - Quý thủy linh lực Kết đan 19/12/2013
347 Chương 347 Trảm Tiên (Convert) - Ngươi rõ ràng không chết 19/12/2013
348 Chương 348 Trảm Tiên (Convert) - Sư tỷ bổn mạng pháp bảo 19/12/2013
349 Chương 349 Trảm Tiên (Convert) - Bổn mạng phi kiếm của sư phụ 19/12/2013
350 Chương 350 Trảm Tiên (Convert) - Thủ đoạn mở Rộng tông môn 19/12/2013
351 Chương 351 Trảm Tiên (Convert) - Các trưởng lão nhất trí quyết định 19/12/2013
352 Chương 352 Trảm Tiên (Convert) - Sư tỷ còn có thể trù nghệ 19/12/2013
353 Chương 353 Trảm Tiên (Convert) - Ma Môn địa bàn 19/12/2013
354 Chương 354 Trảm Tiên (Convert) - Này còn lưu không dưới chúng ta 19/12/2013
355 Chương 355 Trảm Tiên (Convert) - Gần nhất đã xảy ra cái gì 19/12/2013
356 Chương 356 Trảm Tiên (Convert) - giả mạo Dương Thần cơ thiếp 19/12/2013
357 Chương 357 Trảm Tiên (Convert) - Giết các ngươi ai biết 19/12/2013
358 Chương 358 Trảm Tiên (Convert) - Bảo bối trong mắt nữ nhân 19/12/2013
359 Chương 359 Trảm Tiên (Convert) - Rốt cuộc là ai cầu ai 19/12/2013
360 Chương 360 Trảm Tiên (Convert) - Ghen cũng là tu hành 19/12/2013
361 Chương 361 Trảm Tiên (Convert) - Có thể kích động nữ tử Thiên Ma Diễm Vũ 19/12/2013
362 Chương 362 Trảm Tiên (Convert) - Phương hoa phu nhân tự mình kết cục 19/12/2013
363 Chương 363 Trảm Tiên (Convert) - Lại có thể đền đáp 19/12/2013
364 Chương 364 Trảm Tiên (Convert) - Quả nhiên là nguyên một khối 19/12/2013
365 Chương 365 Trảm Tiên (Convert) - Ngàn vạn đừng có dùng thần thức 19/12/2013
366 Chương 366 Trảm Tiên (Convert) - Canh kim Kết đan 19/12/2013
367 Chương 367 Trảm Tiên (Convert) - pháp bảo đại thăng cấp 19/12/2013
368 Chương 368 Trảm Tiên (Convert) - Quần ma Đồ Thần trận 19/12/2013
369 Chương 369 Trảm Tiên (Convert) - Muốn trốn cùng nhau trốn 19/12/2013
370 Chương 370 Trảm Tiên (Convert) - Tông môn tu chỉnh 19/12/2013
371 Chương 371 Trảm Tiên (Convert) - Đổi lại một phương thức hợp tác khác 19/12/2013
372 Chương 372 Trảm Tiên (Convert) - Không thể giải thích vì sao tồn tại 19/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tram-tien-convert-971.html