Truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Bạn đang đọc truyện Phong Lưu Tiêu Diêu Thần của tác giả Luyến Thượng Nam Sơn trên trang đọc truyện online.Ngọn Tây Lĩnh cao chót vót như đâm thủng bầu trời, mây mù lãng đãng. Trên núi cây cối mọc um tùm, những cây cổ thụ to lớn cao vút chực chờ vụt thẳng lên trời cao, cỏ cây chen lấn dày đặc cả mặt đất.

Núi non bao quanh, bốn mùa tươi tốt.

Dưới Tây Lĩnh là Minh Nguyệt hồ rộng chừng trăm trượng, kéo dài đến trăm dặm, mặt nước lăn tăn gợn sóng hòa cùng Tây Lĩnh tạo thành bức tranh sơn thủy hữu tình.

Một bạch diện trung niên thư sinh đầu đội nón xanh, thân khoác áo vải ngồi trên một tảng đá lớn tựa như đang suy ngẫm bản thân có tài mà không gặp thời.

Hai mươi năm đằng đẵng cầu công danh nhưng bất thành, rốt cuộc chỉ mang về cái danh hiệu tú tài nhỏ nhoi, nghĩ đến đó không khỏi buông ra một tiếng thở dài.

Chợt nghĩ đến thành gia lập thất đã mười năm mà không có lấy một mụn con nào khiến trong lòng có cảm giác chán nản vô cùng.

!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kỳ Lân Thần Thú 19/12/2013
2 Chương 2 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hoàng Mao lão quái (lão quái tóc vàng) 19/12/2013
3 Chương 3 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hỗn Nguyên Môn 19/12/2013
4 Chương 4 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lão Quân Hồ 19/12/2013
5 Chương 5 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cửu thiên tiên đỉnh 19/12/2013
6 Chương 6 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kiền Khôn Ngọc Trạc 19/12/2013
7 Chương 7 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần Nhân Sơ Kết 19/12/2013
8 Chương 8 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cổ thú Thục Hồ 19/12/2013
10 Chương 10 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trí Si Tam Vương 19/12/2013
11 Chương 11 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tú tài chi thân 19/12/2013
12 Chương 12 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Yên Nhiên như hoa 19/12/2013
13 Chương 13 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lộ Ngộ Đồng Môn 19/12/2013
14 Chương 14 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lan Phương kinh mộng 19/12/2013
15 Chương 15 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Khuẩn Nhân Quốc 19/12/2013
16 Chương 16 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thiên Y Thần Giáp 19/12/2013
17 Chương 17 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vân hạc Hàn Yên 19/12/2013
18 Chương 18 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cao Trúng Hội Nguyên 19/12/2013
19 Chương 19 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thiên Mục Thần Anh 19/12/2013
21 Chương 21 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Đông Hải Sung Quân 19/12/2013
22 Chương 22 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Quân Trung Bỉ Vũ 19/12/2013
23 Chương 23 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nhật Nguyệt Hồ Đảo 19/12/2013
24 Chương 24 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tái Kiến Yên Nhiên 19/12/2013
25 Chương 25 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nguyên Thủy Sâm Lâm 19/12/2013
26 Chương 26 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Mặc Ngọc Ngô Công 19/12/2013
28 Chương 28 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - U Lan Hỏa Ngọc 19/12/2013
30 Chương 30 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Câu Ngư đảo 19/12/2013
31 Chương 31 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lạt thủ diệt uy 19/12/2013
32 Chương 32 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Huyết Ma Xà Yêu 19/12/2013
33 Chương 33 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Triêu trung vi quan 19/12/2013
34 Chương 34 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cửu Vĩ Linh Hồ 19/12/2013
35 Chương 35 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Khô độ chi ngộ 19/12/2013
36 Chương 36 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thân thế chi mê 19/12/2013
37 Chương 37 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Yêu tà sơ hiện 19/12/2013
38 Chương 38 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Động Phòng Hoa Chúc 19/12/2013
39 Chương 39 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kiếp Nạn Hoành Sanh 19/12/2013
40 Chương 40 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hồng Mông Thiên Kinh 19/12/2013
41 Chương 41 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tử Tinh Đại Lục 19/12/2013
42 Chương 42 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Sơ tập thiên kinh 19/12/2013
43 Chương 43 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thú liệp kì ngộ 19/12/2013
44 Chương 44 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trúc cơ tân cảnh 19/12/2013
45 Chương 45 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tử Vân Quái Động 19/12/2013
46 Chương 46 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Động Trung Luyện Giáp 19/12/2013
47 Chương 47 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tử Ngọc Tinh Thạch 19/12/2013
48 Chương 48 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tinh Di Tâm Quyết 19/12/2013
49 Chương 49 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vật thị nhân phi 19/12/2013
50 Chương 50 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Mân Côi hoa yêu 19/12/2013
51 Chương 51 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trí diệt yêu linh 19/12/2013
52 Chương 52 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hồ Nguyệt Li Tâm 19/12/2013
53 Chương 53 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Đại chiến yêu vương 19/12/2013
54 Chương 54 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Bạo Thể Tai Nan 19/12/2013
55 Chương 55 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tử Vân Sư Tỷ 19/12/2013
56 Chương 56 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Băng Đàm Quái Thú 19/12/2013
57 Chương 57 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Yên Nhiên độ kiếp 19/12/2013
58 Chương 58 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Liễu Diệp phiêu phiêu 19/12/2013
59 Chương 59 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thủy tích chi nhân 19/12/2013
60 Chương 60 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hắc Sắc Năng Lượng 19/12/2013
61 Chương 61 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thái Hành Sưu Hồ 19/12/2013
62 Chương 62 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Dục Vãng Tiên Giới 19/12/2013
63 Chương 63 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vạn Niên Hàn Kiếp 19/12/2013
64 Chương 64 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Huyền Âm Động Phủ 19/12/2013
65 Chương 65 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ngũ trọng kim tiên 19/12/2013
66 Chương 66 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Sấm Nhập Tiên Giới 19/12/2013
67 Chương 67 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiên Tâm Bất Cổ 19/12/2013
68 Chương 68 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Chiêu Phong Thịnh Hội 19/12/2013
69 Chương 69 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Xuân Thủy Đông Lưu 19/12/2013
70 Chương 70 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hạnh Lâm sơn trang 19/12/2013
71 Chương 71 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiên Giới dị biến 19/12/2013
72 Chương 72 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tô Thiết Thần Châu 19/12/2013
73 Chương 73 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - PHONG NGÂN MA TÔN 19/12/2013
74 Chương 74 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiên ma đại chiến (Phần 1) 19/12/2013
75 Chương 75 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiên ma đại chiến (hạ) 19/12/2013
76 Chương 76 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Xuân Sắc Vô Ngân 19/12/2013
77 Chương 77 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trùng Quang Nhất Nộ 19/12/2013
78 Chương 78 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ma Giới Hắc Hải 19/12/2013
79 Chương 79 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Linh Hư Thánh Cảnh 19/12/2013
80 Chương 80 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tà Ma Chi Khí 19/12/2013
81 Chương 81 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Công trăn vương giả 19/12/2013
82 Chương 82 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hựu kiến phong ngân 19/12/2013
83 Chương 83 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ma Giới Chí Tôn 19/12/2013
84 Chương 84 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Độc lập không gian 19/12/2013
85 Chương 85 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thôn phệ tâm ma 19/12/2013
86 Chương 86 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Âm hàn u minh 19/12/2013
87 Chương 87 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Bạch Tuyết minh tôn 19/12/2013
88 Chương 88 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vô Ngôn mị hoặc 19/12/2013
89 Chương 89 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Khoái ý ân cừu 19/12/2013
90 Chương 90 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - TRÙNG PHẢN TIÊN GIỚI 19/12/2013
91 Chương 91 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - CỐ NHÂN TRỌNG PHÙNG 19/12/2013
92 Chương 92 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - bành kỳ tinh cầu 19/12/2013
93 Chương 93 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hỗn Độn thần thạch 19/12/2013
94 Chương 94 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - nguy ky tứ phục 19/12/2013
95 Chương 95 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thiện nhược đại thần 19/12/2013
96 Chương 96 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kí Vân Tiên động 19/12/2013
97 Chương 97 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thạch Đầu Sính Năng 19/12/2013
98 Chương 98 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Bách linh phục cơ 19/12/2013
99 Chương 99 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - trụy lạc trùng giới 19/12/2013
100 Chương 100 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Truy tung 19/12/2013
101 Chương 101 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tham Hoán Mỹ Nhân 19/12/2013
102 Chương 102 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - lỗ nhĩ mạn nhân 19/12/2013
103 Chương 103 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kẻ ăn trộm 19/12/2013
104 Chương 104 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phân đế công chúa 19/12/2013
105 Chương 105 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Họa Khởi Trùng Anh 19/12/2013
106 Chương 106 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - phần thiên vô cực 19/12/2013
107 Chương 107 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Xích Túc Trùng Tiên 19/12/2013
108 Chương 108 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vô Đoan Tội Ác 19/12/2013
109 Chương 109 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hương Tiêu Ngọc Vẫn 19/12/2013
110 Chương 110 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thú Chủng Nam Nhân 19/12/2013
111 Chương 111 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ngộ Nhập Yêu Giới 19/12/2013
112 Chương 112 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Yêu giới tập tục 19/12/2013
113 Chương 113 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hí hước yêu quan 19/12/2013
114 Chương 114 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thân ngoại hóa thân 19/12/2013
115 Chương 115 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kim tiền vạn năng 19/12/2013
116 Chương 116 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thủ đoạn phi thường 19/12/2013
118 Chương 118 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lam Thạch Tinh Mẫu 19/12/2013
119 Chương 119 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ai là đạo tặc 19/12/2013
120 Chương 120 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ngưng hồ tạo thần 19/12/2013
122 Chương 122 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Mèo vờn chuột 19/12/2013
123 Chương 123 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cô Âm Cô Dương 19/12/2013
124 Chương 124 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần Du Sơn Trang 19/12/2013
125 Chương 125 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thú Vương Chi Vương 19/12/2013
126 Chương 126 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiên Giới Thần Thú 19/12/2013
127 Chương 127 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần ma đáng sợ 19/12/2013
128 Chương 128 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phá cấm cứu người 19/12/2013
129 Chương 129 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thuý Hà Tiên thạch 19/12/2013
130 Chương 130 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tự Do Cổ Thần 19/12/2013
131 Chương 131 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phong ba ở tiên trấn 19/12/2013
132 Chương 132 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Chương 0132 19/12/2013
133 Chương 133 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Dị Giới Lan Ma 19/12/2013
134 Chương 134 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ngân Lân Ưng Vương 19/12/2013
135 Chương 135 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ngư Nhân Chi Tranh 19/12/2013
136 Chương 136 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thiên Thần Chi Nộ 19/12/2013
137 Chương 137 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Đại Đấu Thiện Nhược 19/12/2013
138 Chương 138 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nam Nhân Bổn Sắc 19/12/2013
139 Chương 139 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cửu Biến Tàm Anh 19/12/2013
140 Chương 140 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cổ Quái Hoa Vũ 19/12/2013
141 Chương 141 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần Nhân Đổ Cầu 19/12/2013
142 Chương 142 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Công Kê Sái Hoành 19/12/2013
143 Chương 143 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Sơ Chí Thần Giới 19/12/2013
145 Chương 145 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tà Thần Tái Hiện 19/12/2013
146 Chương 146 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Siêu Tinh Thâm Cốc 19/12/2013
147 Chương 147 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tố Y Linh Thiên 19/12/2013
148 Chương 148 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nhĩ Ngu Ngã Trá 19/12/2013
149 Chương 149 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiệt Mạch Tỏa Tâm 19/12/2013
150 Chương 150 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Dược Thượng Cửu Trùng 19/12/2013
151 Chương 151 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần Nhân Quá Chiêu 19/12/2013
152 Chương 152 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Khẩu Thiệt Chi Lợi 19/12/2013
153 Chương 153 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thụ Khốn Thạch Quan 19/12/2013
154 Chương 154 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Xâm Dâm Thần Trận 19/12/2013
155 Chương 155 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Đại triển thần uy 19/12/2013
156 Chương 156 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần tinh châu 19/12/2013
157 Chương 157 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Một kiếm chẻ tinh cầu 19/12/2013
158 Chương 158 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tiểu thần đầu thai 19/12/2013
159 Chương 159 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hảo thần xấu tính 19/12/2013
160 Chương 160 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Như một con rùa 19/12/2013
161 Chương 161 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - tuần giới thần sứ 19/12/2013
162 Chương 162 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Xuân ngô thần điện 19/12/2013
163 Chương 163 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hoành Lạc Thiên Quân 19/12/2013
164 Chương 164 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Bách Hoa Nương Nương 19/12/2013
165 Chương 165 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Động Phủ Thần Bí 19/12/2013
166 Chương 166 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ước nguyện điên cuồng 19/12/2013
167 Chương 167 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trao đổi qua lại 19/12/2013
168 Chương 168 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tinh Châu Bố Trận 19/12/2013
169 Chương 169 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần Trận Nan Phá 19/12/2013
170 Chương 170 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trảm Đoạn Ngẫu Ti 19/12/2013
171 Chương 171 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ý Ngoại Tầm Cừu 19/12/2013
172 Chương 172 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Sơ Thức Nghịch Thiên 19/12/2013
173 Chương 173 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ngôn Thần Vô Kị 19/12/2013
174 Chương 174 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hỏa thiêu Thiện Nhược 19/12/2013
175 Chương 175 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thúy Hà ngọc nhưỡng 19/12/2013
176 Chương 176 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ấu mộng khó tìm 19/12/2013
177 Chương 177 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trí thủ tiên thạch 19/12/2013
178 Chương 178 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thì Thực tiên cầu 19/12/2013
179 Chương 179 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vạn Kiếp thần cấm 19/12/2013
180 Chương 180 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - thăm lại chốn xưa 19/12/2013
181 Chương 181 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - hạ giới sự vụ 19/12/2013
182 Chương 182 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phong thanh hạc lệ 19/12/2013
183 Chương 183 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Dụng binh chi đạo 19/12/2013
184 Chương 184 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo 19/12/2013
185 Chương 185 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vũ lực chinh phục 19/12/2013
186 Chương 186 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần đỉnh xuất thế 19/12/2013
187 Chương 187 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần nhân ẩn hiện 19/12/2013
188 Chương 188 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Si thần, Ai thần 19/12/2013
189 Chương 189 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thấu minh ba lãng 19/12/2013
190 Chương 190 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vĩnh tức thần cấm 19/12/2013
191 Chương 191 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Uy chấn thú giới 19/12/2013
192 Chương 192 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Vây công thần sứ 19/12/2013
193 Chương 193 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hàn ngọc 19/12/2013
194 Chương 194 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần thú thoát khốn 19/12/2013
195 Chương 195 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Củng cố lại Cổ Thú Giới 19/12/2013
196 Chương 196 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tầm hoa vấn liễu 19/12/2013
197 Chương 197 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kiến giải mới về Lương Chúc 19/12/2013
198 Chương 198 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Kim Nga cổ trấn 19/12/2013
199 Chương 199 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phân thân của Phi Hoa 19/12/2013
200 Chương 200 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nghịch Hướng thần trận 19/12/2013
201 Chương 201 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phạt Thần dị vực 19/12/2013
202 Chương 202 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nghiêm phạt của Phạt Thần dị vực 19/12/2013
203 Chương 203 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trở lại nguyên trạng 19/12/2013
204 Chương 204 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Dị vực quái thú 19/12/2013
205 Chương 205 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Mỹ nhân không hẹn mà gặp 19/12/2013
206 Chương 206 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Lòng dạ đàn bà 19/12/2013
207 Chương 207 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Mê hoặc vô tội 19/12/2013
208 Chương 208 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cuộc sống hoàn hảo 19/12/2013
209 Chương 209 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Phong nguyệt vô biên 19/12/2013
210 Chương 210 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nhuyễn hương ghen ngữ 19/12/2013
211 Chương 211 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - dấu diếm sát khí 19/12/2013
212 Chương 212 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thu hương trộm ngọc 19/12/2013
213 Chương 213 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần nhân tuyển thân 19/12/2013
214 Chương 214 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Hoạn thần chán nản 19/12/2013
215 Chương 215 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Trọng sinh dị vực 19/12/2013
216 Chương 216 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Gian phu dâm phụ 19/12/2013
217 Chương 217 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Đục lỗ trên tường 19/12/2013
218 Chương 218 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thủ hộ thần thú 19/12/2013
219 Chương 219 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Mỹ nhân thoát y 19/12/2013
220 Chương 220 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Ra sức đánh mèo 19/12/2013
221 Chương 221 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cứu thần nhân 19/12/2013
222 Chương 222 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Chí Tôn giả 19/12/2013
223 Chương 223 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tảng đá nở hoa 19/12/2013
224 Chương 224 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thông Thiên thần châu 19/12/2013
225 Chương 225 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thuận Thiên thần minh 19/12/2013
226 Chương 226 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Chúng thần thoát khốn 19/12/2013
227 Chương 227 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thúy đê tiểu trúc 19/12/2013
228 Chương 228 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Nhân tài mới xuất hiện 19/12/2013
229 Chương 229 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thần vật phân tranh 19/12/2013
230 Chương 230 Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Thời kỳ hỗn loạn 19/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-phong-luu-tieu-dieu-than-970.html