Truyện Dã Man Vương Tọa - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Dã Man Vương Tọa
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Dã Man Vương Tọa
Bạn đang đọc truyện Dã Man Vương Tọa của tác giả Thạch Trư trên trang đọc truyện online. Ta: tên Trương Đức Bưu này là một người thuộc bộ lạc của Nam Cương, vóc người cao lớn, mạnh mẽ (người Barbarian), hắn có được trí nhớ của kiếp trước về các kinh mạch, huyệt đạo nên lợi dụng các kinh mạch huyệt đạo để tu luyện... và từ đó, con đường để trở nên mạnh mẽ của hắn bắt đầu Truyện đứng hàng thứ 10 thể loại huyễn huyễn
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Dã Man Vương Tọa - Man Chuy Nhị Thế. 10/12/2013
2 Chương 2 Dã Man Vương Tọa - Lãnh chúa vực sâu. 10/12/2013
3 Chương 3 Dã Man Vương Tọa - Kidd mập mạp 10/12/2013
4 Chương 4 Dã Man Vương Tọa - Thiếu niên có vấn đề 10/12/2013
5 Chương 5 Dã Man Vương Tọa - Tri Chu sâm lâm 10/12/2013
6 Chương 6 Dã Man Vương Tọa - Long Mông Bảo Tượng 10/12/2013
7 Chương 7 Dã Man Vương Tọa - Thương đoàn Đà Linh. 10/12/2013
8 Chương 8 Dã Man Vương Tọa - Săn bắn trong rừng cây. 10/12/2013
9 Chương 9 Dã Man Vương Tọa - Naga tám tay 10/12/2013
10 Chương 10 Dã Man Vương Tọa - Lựa chọn tâm pháp 10/12/2013
11 Chương 11 Dã Man Vương Tọa - Đại Phách Quan thủ. 10/12/2013
12 Chương 12 Dã Man Vương Tọa - Tông sư tương lai 10/12/2013
13 Chương 13 Dã Man Vương Tọa - Mưa gió đến 10/12/2013
14 Chương 14 Dã Man Vương Tọa - Thăng cấp nhanh chóng 10/12/2013
15 Chương 15 Dã Man Vương Tọa - Đuổi giết phản nghịch 10/12/2013
16 Chương 16 Dã Man Vương Tọa - Tâm pháp tệ đoan 10/12/2013
17 Chương 17 Dã Man Vương Tọa - Tử La Thiên Trưng 10/12/2013
18 Chương 18 Dã Man Vương Tọa - Đường lang bộ thiền 10/12/2013
19 Chương 19 Dã Man Vương Tọa - Viện trưởng Tinh Viện 10/12/2013
20 Chương 20 Dã Man Vương Tọa - Trao đổi cảm tình 10/12/2013
21 Chương 21 Dã Man Vương Tọa - Song Đầu Giao Mãng 10/12/2013
22 Chương 22 Dã Man Vương Tọa - Mê hoặc không thể kháng cự 10/12/2013
23 Chương 23 Dã Man Vương Tọa - Rời khỏi rừng rậm 10/12/2013
24 Chương 24 Dã Man Vương Tọa - Ký gửi khó khăn 10/12/2013
25 Chương 25 Dã Man Vương Tọa - Ban Ma pháp chiêu sinh đặc biệt 10/12/2013
26 Chương 26 Dã Man Vương Tọa - Lấy lực phá lực 10/12/2013
27 Chương 27 Dã Man Vương Tọa - Kinh hiện cố địch 10/12/2013
28 Chương 28 Dã Man Vương Tọa - Đại sư Grand 10/12/2013
29 Chương 29 Dã Man Vương Tọa - Tinh thần phong bạo 10/12/2013
30 Chương 30 Dã Man Vương Tọa - Nhất Tức thức pháp 10/12/2013
31 Chương 31 Dã Man Vương Tọa - Man đấu khí. 10/12/2013
32 Chương 32 Dã Man Vương Tọa - Bích Tỳ ma đao 10/12/2013
33 Chương 33 Dã Man Vương Tọa - Lịch lãm vực sâu. 10/12/2013
34 Chương 34 Dã Man Vương Tọa - Đấu khí như đao 10/12/2013
35 Chương 35 Dã Man Vương Tọa - Một đao giết địch. 10/12/2013
36 Chương 36 Dã Man Vương Tọa - Vực sâu Trầm Luân 10/12/2013
37 Chương 37 Dã Man Vương Tọa - Nguy cơ tứ phía 10/12/2013
38 Chương 38 Dã Man Vương Tọa - Sát khí đại động 10/12/2013
39 Chương 39 Dã Man Vương Tọa - Phách Quan thánh thủ 10/12/2013
40 Chương 40 Dã Man Vương Tọa - Tà Linh thánh điển 10/12/2013
41 Chương 41 Dã Man Vương Tọa - Cổ thư thần bí 10/12/2013
42 Chương 42 Dã Man Vương Tọa - Chuẩn bị báo thù 10/12/2013
43 Chương 43 Dã Man Vương Tọa - Máu Thánh Long 10/12/2013
44 Chương 44 Dã Man Vương Tọa - Âm soa dương thác 10/12/2013
45 Chương 45 Dã Man Vương Tọa - Đoán cốt dịch cân 10/12/2013
46 Chương 46 Dã Man Vương Tọa - Thái ca phát uy 10/12/2013
47 Chương 47 Dã Man Vương Tọa - Cao thủ như mây 10/12/2013
48 Chương 48 Dã Man Vương Tọa - Thương hội bị diệt 10/12/2013
49 Chương 49 Dã Man Vương Tọa - Hai gã bại gia tử 10/12/2013
50 Chương 50 Dã Man Vương Tọa - Nữ tử thần bí 10/12/2013
51 Chương 51 Dã Man Vương Tọa - Tái ngộ cố nhân 10/12/2013
52 Chương 52 Dã Man Vương Tọa - Thảo nguyên Lang kỵ 10/12/2013
53 Chương 53 Dã Man Vương Tọa - Chém giết đêm khuya 10/12/2013
54 Chương 54 Dã Man Vương Tọa - Phong tục trên thảo nguyên 10/12/2013
55 Chương 55 Dã Man Vương Tọa - Hoang mạc Thần Vẫn 10/12/2013
56 Chương 56 Dã Man Vương Tọa - Người trung nguyên dã man 10/12/2013
57 Chương 57 Dã Man Vương Tọa - Đánh lén trong sa mạc 10/12/2013
58 Chương 58 Dã Man Vương Tọa - Ra sức giết cường địch 10/12/2013
59 Chương 59 Dã Man Vương Tọa - Thu phục Lôi ưng. 10/12/2013
60 Chương 60 Dã Man Vương Tọa - Đột phá thập cấp 10/12/2013
61 Chương 61 Dã Man Vương Tọa - Tu luyện bên hồ 10/12/2013
62 Chương 62 Dã Man Vương Tọa - Tệ đoan sơ hiện 10/12/2013
63 Chương 63 Dã Man Vương Tọa - Tiểu Hắc tiến hóa 10/12/2013
64 Chương 64 Dã Man Vương Tọa - Tuyệt sắc giai nhân 10/12/2013
65 Chương 65 Dã Man Vương Tọa - Tinh thần lực bí tân. 10/12/2013
66 Chương 66 Dã Man Vương Tọa - Vào nhầm chiến trường 10/12/2013
67 Chương 67 Dã Man Vương Tọa - Cuộc chiến sử thi 10/12/2013
68 Chương 68 Dã Man Vương Tọa - Đấu khí hóa hình 10/12/2013
69 Chương 69 Dã Man Vương Tọa - Cướp sạch Thần miếu 10/12/2013
70 Chương 70 Dã Man Vương Tọa - Thần chi cốt tủy 10/12/2013
71 Chương 71 Dã Man Vương Tọa - Ma thần Xích Thiên 10/12/2013
72 Chương 72 Dã Man Vương Tọa - Trở lại thôn xóm 10/12/2013
73 Chương 73 Dã Man Vương Tọa - Tu luyện Tà Linh 10/12/2013
74 Chương 74 Dã Man Vương Tọa - Trở lại Thần miếu 10/12/2013
75 Chương 75 Dã Man Vương Tọa - Khai phóng võ học 10/12/2013
76 Chương 76 Dã Man Vương Tọa - Thánh địa chân chính 10/12/2013
77 Chương 77 Dã Man Vương Tọa - Đấu thánh quyền thần 10/12/2013
78 Chương 78 Dã Man Vương Tọa - Sinh tử chi kiều 10/12/2013
79 Chương 79 Dã Man Vương Tọa - Nam Cương quật khởi. 10/12/2013
80 Chương 80 Dã Man Vương Tọa - Lấy thần tủy ra 10/12/2013
81 Chương 81 Dã Man Vương Tọa - Dung hợp Huyết Mạch. 10/12/2013
82 Chương 82 Dã Man Vương Tọa - Nửa đường chặn giết 10/12/2013
83 Chương 83 Dã Man Vương Tọa - Ta Là Vô Địch 10/12/2013
84 Chương 84 Dã Man Vương Tọa - Quý Tộc cùng binh lính càn quấy 10/12/2013
85 Chương 85 Dã Man Vương Tọa - Đấu Khí Như Cương 10/12/2013
86 Chương 86 Dã Man Vương Tọa - Ám Sát 10/12/2013
87 Chương 87 Dã Man Vương Tọa - Long kỵ cấm quân 10/12/2013
88 Chương 88 Dã Man Vương Tọa - Thánh Long kỵ sĩ 10/12/2013
89 Chương 89 Dã Man Vương Tọa - Tạp Mai Long Lý Kì 10/12/2013
90 Chương 90 Dã Man Vương Tọa - Loa Toàn đấu khí. 10/12/2013
91 Chương 91 Dã Man Vương Tọa - Hai vị thái tử 10/12/2013
92 Chương 92 Dã Man Vương Tọa - Chuyện tốt liên tục 10/12/2013
93 Chương 93 Dã Man Vương Tọa - Tiểu Hắc tiến hóa 10/12/2013
94 Chương 94 Dã Man Vương Tọa - Chó và cục xương 10/12/2013
95 Chương 95 Dã Man Vương Tọa - Bát Môn Kim Tỏa 10/12/2013
96 Chương 96 Dã Man Vương Tọa - Trở mặt thành thù 10/12/2013
97 Chương 97 Dã Man Vương Tọa - Nguyên tố chi kiếm 10/12/2013
98 Chương 98 Dã Man Vương Tọa - Đánh chính là ngươi 10/12/2013
99 Chương 99 Dã Man Vương Tọa - Ma La thế gia 10/12/2013
100 Chương 100 Dã Man Vương Tọa - Chúng ta kết bái 10/12/2013
101 Chương 101 Dã Man Vương Tọa - Vạn đao tề phát 10/12/2013
102 Chương 102 Dã Man Vương Tọa - Tiễn ngươi lên đường 10/12/2013
103 Chương 103 Dã Man Vương Tọa - Kim khẩu ngọc ngôn 10/12/2013
104 Chương 104 Dã Man Vương Tọa - Chiểu trạch Ngô Công 10/12/2013
105 Chương 105 Dã Man Vương Tọa - Các lộ cao thủ 10/12/2013
106 Chương 106 Dã Man Vương Tọa - Tế đàn thần bí 10/12/2013
107 Chương 107 Dã Man Vương Tọa - Không gian chủng tộc 10/12/2013
108 Chương 108 Dã Man Vương Tọa - Hoàng Kim Bỉ Mông 10/12/2013
109 Chương 109 Dã Man Vương Tọa - Bách Thánh sát tràng. 10/12/2013
110 Chương 110 Dã Man Vương Tọa - Thái Ca thức tỉnh 10/12/2013
111 Chương 111 Dã Man Vương Tọa - Cung điện tế tự 10/12/2013
112 Chương 112 Dã Man Vương Tọa - Khống Chế Không Gian 10/12/2013
113 Chương 113 Dã Man Vương Tọa - Thánh Nguyên Vương Toạ 10/12/2013
114 Chương 114 Dã Man Vương Tọa - Cha con Sean 10/12/2013
115 Chương 115 Dã Man Vương Tọa - Thành tâm thành ý 10/12/2013
116 Chương 116 Dã Man Vương Tọa - Bôn Lôi Liệt Thiên 10/12/2013
117 Chương 117 Dã Man Vương Tọa - Đại Uy Thiên Long 10/12/2013
118 Chương 118 Dã Man Vương Tọa - Sát Cơ Trọng Trọng 10/12/2013
119 Chương 119 Dã Man Vương Tọa - Tham Ngộ Võ Học 10/12/2013
120 Chương 120 Dã Man Vương Tọa - Sát Lục 10/12/2013
121 Chương 121 Dã Man Vương Tọa - Ma Diễm Phần Thân 10/12/2013
122 Chương 122 Dã Man Vương Tọa - Tâm Pháp Dung Hợp 10/12/2013
123 Chương 123 Dã Man Vương Tọa - Hậu Tuyển Thánh Nữ 10/12/2013
124 Chương 124 Dã Man Vương Tọa - Hám Nhật Trường Huyền Cung 10/12/2013
125 Chương 125 Dã Man Vương Tọa - Lâu Thuyền Nhập Hải 10/12/2013
126 Chương 126 Dã Man Vương Tọa - Thâm Uyên Cốt Long 10/12/2013
127 Chương 127 Dã Man Vương Tọa - Vong Linh Thánh Ma Đạo sư. 10/12/2013
128 Chương 128 Dã Man Vương Tọa - Duy Khắc Đa Tây Mông 10/12/2013
129 Chương 129 Dã Man Vương Tọa - Mâu Và Thuẫn mạnh nhất. 10/12/2013
130 Chương 130 Dã Man Vương Tọa - Thú Tộc Cuồng Đấu Sĩ. 10/12/2013
131 Chương 131 Dã Man Vương Tọa - Đường Lang Bộ Thiền 10/12/2013
132 Chương 132 Dã Man Vương Tọa - Hoàng Tước Tại Hậu 10/12/2013
133 Chương 133 Dã Man Vương Tọa - Mâu Thuẫn Chi Tranh 10/12/2013
134 Chương 134 Dã Man Vương Tọa - Kiếm Ý Kiếm Thánh 10/12/2013
135 Chương 135 Dã Man Vương Tọa - Nhục Trư 10/12/2013
136 Chương 136 Dã Man Vương Tọa - Cường địch xuất hiện lớp lớp 10/12/2013
137 Chương 137 Dã Man Vương Tọa - Ác chiến. 10/12/2013
138 Chương 138 Dã Man Vương Tọa - Hắc Thạch Thiết Ngục 10/12/2013
139 Chương 139 Dã Man Vương Tọa - Thiết Ngục Phong Ma 10/12/2013
140 Chương 140 Dã Man Vương Tọa - Như Ngã Thân Lâm 10/12/2013
141 Chương 141 Dã Man Vương Tọa - Đan Điền Bí Mật 10/12/2013
142 Chương 142 Dã Man Vương Tọa - Cảnh Giới Nhập Vi 10/12/2013
143 Chương 143 Dã Man Vương Tọa - Chích Thủ Già Thiên 10/12/2013
144 Chương 144 Dã Man Vương Tọa - Thoát Khốn 10/12/2013
145 Chương 145 Dã Man Vương Tọa - Thiết Ngục Tầng Năm 10/12/2013
146 Chương 146 Dã Man Vương Tọa - Man Tộc Thánh Phụ 10/12/2013
147 Chương 147 Dã Man Vương Tọa - Minh Vương Chi Tâm 10/12/2013
148 Chương 148 Dã Man Vương Tọa - Ký Sinh Chủ 10/12/2013
149 Chương 149 Dã Man Vương Tọa - Trưởng Lão Long Tộc 10/12/2013
150 Chương 150 Dã Man Vương Tọa - Vô Vọng Chi Kiếm 10/12/2013
151 Chương 151 Dã Man Vương Tọa - Đấu Khí Như Sơn 10/12/2013
152 Chương 152 Dã Man Vương Tọa - Tinh Thần Lực Hoá Hình 10/12/2013
153 Chương 153 Dã Man Vương Tọa - Thần Điện Thất Lạc 10/12/2013
154 Chương 154 Dã Man Vương Tọa - Thần Bí Thạch Đầu 10/12/2013
155 Chương 155 Dã Man Vương Tọa - Chia Của 10/12/2013
156 Chương 156 Dã Man Vương Tọa - Thú Tộc Nữ Vương 10/12/2013
157 Chương 157 Dã Man Vương Tọa - Thánh Cấp Tinh Thần Lực 10/12/2013
158 Chương 158 Dã Man Vương Tọa - Lợi Dụ 10/12/2013
159 Chương 159 Dã Man Vương Tọa - Trưởng Lão Hội Nghị 10/12/2013
160 Chương 160 Dã Man Vương Tọa - Cái Đuôi Hồ Nữ 10/12/2013
161 Chương 161 Dã Man Vương Tọa - Quyền Ý Biến Hóa 10/12/2013
162 Chương 162 Dã Man Vương Tọa - Hung Ác 10/12/2013
163 Chương 163 Dã Man Vương Tọa - Chó Cậy Gần Nhà, Gà Cậy Gần Chuồng 10/12/2013
164 Chương 164 Dã Man Vương Tọa - Luyện Kim Đại Tông Sư 10/12/2013
165 Chương 165 Dã Man Vương Tọa - Châm Ngòi 10/12/2013
166 Chương 166 Dã Man Vương Tọa - Châm Ngòi (2) 10/12/2013
167 Chương 167 Dã Man Vương Tọa - Kỳ Phùng Địch Thủ 10/12/2013
168 Chương 168 Dã Man Vương Tọa - Giải Trừ Phong Ấn 10/12/2013
169 Chương 169 Dã Man Vương Tọa - Phát Triển Vô Hạn 10/12/2013
170 Chương 170 Dã Man Vương Tọa - Bất Tử Bất Diệt 10/12/2013
171 Chương 171 Dã Man Vương Tọa - Phì Long Rooted 10/12/2013
172 Chương 172 Dã Man Vương Tọa - Sát Cơ Nảy Mầm 10/12/2013
173 Chương 173 Dã Man Vương Tọa - Hình Dáng Chiến Thần 10/12/2013
174 Chương 174 Dã Man Vương Tọa - Kiếm Thánh Đột Kích 10/12/2013
175 Chương 175 Dã Man Vương Tọa - Ác Chiến Trên Biển 10/12/2013
176 Chương 176 Dã Man Vương Tọa - Hung Uy Cái Thế 10/12/2013
177 Chương 177 Dã Man Vương Tọa - U Hồn Chi Hải 10/12/2013
178 Chương 178 Dã Man Vương Tọa - Địa Ngục Chi Tử 10/12/2013
179 Chương 179 Dã Man Vương Tọa - Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã 10/12/2013
180 Chương 180 Dã Man Vương Tọa - Thượng Cổ Pháp Sư Tháp 10/12/2013
181 Chương 181 Dã Man Vương Tọa - Bí Mật Kinh Thiên 10/12/2013
182 Chương 182 Dã Man Vương Tọa - Cao thủ xuất hiện lớp lớp 10/12/2013
183 Chương 183 Dã Man Vương Tọa - Thiên Ma Ngoại Tương 10/12/2013
184 Chương 184 Dã Man Vương Tọa - Cao thủ Long tộc 10/12/2013
185 Chương 185 Dã Man Vương Tọa - Băng Sương Nguyên Tố Tinh Linh cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên 10/12/2013
186 Chương 186 Dã Man Vương Tọa - Di tích yên diệt 10/12/2013
187 Chương 187 Dã Man Vương Tọa - Kiếm Thánh thi vương 10/12/2013
188 Chương 188 Dã Man Vương Tọa - Chân Thật Chi Nhãn 10/12/2013
189 Chương 189 Dã Man Vương Tọa - Tam túc đỉnh lập (Thế chân vạc) 10/12/2013
190 Chương 190 Dã Man Vương Tọa - Ma Thần Chân Thân 10/12/2013
191 Chương 191 Dã Man Vương Tọa - Khách không mời mà đến 10/12/2013
192 Chương 192 Dã Man Vương Tọa - Quyền Ý hoành không 10/12/2013
193 Chương 193 Dã Man Vương Tọa - Ngu xuẩn cùng thiên tài 10/12/2013
194 Chương 194 Dã Man Vương Tọa - Bao giáo bao hội 10/12/2013
195 Chương 195 Dã Man Vương Tọa - A Nhĩ Đan Man Chuy 10/12/2013
196 Chương 196 Dã Man Vương Tọa - Tiến quân Đấu Thánh 10/12/2013
197 Chương 197 Dã Man Vương Tọa - Cường giả quyết đấu 10/12/2013
198 Chương 198 Dã Man Vương Tọa - Liệp Long liên hoan 10/12/2013
199 Chương 199 Dã Man Vương Tọa - Kì Công Đấu Khí Bảng 10/12/2013
200 Chương 200 Dã Man Vương Tọa - Thiên Phạt chi hải 10/12/2013
201 Chương 201 Dã Man Vương Tọa - Quyền phá hư không 10/12/2013
202 Chương 202 Dã Man Vương Tọa - Cửu tử nhất sinh 10/12/2013
203 Chương 203 Dã Man Vương Tọa - Hy vọng không phải Thái Ca 10/12/2013
204 Chương 204 Dã Man Vương Tọa - Ma thú triều dâng 10/12/2013
205 Chương 205 Dã Man Vương Tọa - Đuổi giết A Lạp Cống 10/12/2013
206 Chương 206 Dã Man Vương Tọa - Ma Thần Thái Ca 10/12/2013
207 Chương 207 Dã Man Vương Tọa - Theo đuổi lực lượng 10/12/2013
208 Chương 208 Dã Man Vương Tọa - Đánh sâu vào Đấu Thánh 10/12/2013
209 Chương 209 Dã Man Vương Tọa - Hỗn độn hôi tẫn 10/12/2013
210 Chương 210 Dã Man Vương Tọa - Ma pháp tàn niệm của Ma Thần Mạt Tổ 10/12/2013
211 Chương 211 Dã Man Vương Tọa - Thần Vương Bất Diệt Kim Thân 10/12/2013
212 Chương 212 Dã Man Vương Tọa - Ma Thần thủ vệ 10/12/2013
213 Chương 213 Dã Man Vương Tọa - Đồ Thần không sai (Thượng) 10/12/2013
214 Chương 214 Dã Man Vương Tọa - Đồ Thần không sai (Hạ) 10/12/2013
215 Chương 215 Dã Man Vương Tọa - Cướp lấy Thần Cách 10/12/2013
216 Chương 216 Dã Man Vương Tọa - Chuyển sinh ma thai 10/12/2013
217 Chương 217 Dã Man Vương Tọa - Tam Đầu Địa Ngục Khuyển 10/12/2013
218 Chương 218 Dã Man Vương Tọa - Lực tễ Đan Mã Sĩ ( thượng) 10/12/2013
219 Chương 219 Dã Man Vương Tọa - Lực tễ Đan Mã Sĩ ( hạ) 10/12/2013
220 Chương 220 Dã Man Vương Tọa - Mặc dù chết chấp niệm vẫn còn 10/12/2013
221 Chương 221 Dã Man Vương Tọa - Hoàn toàn thể Địa Ngục Khuyển 10/12/2013
222 Chương 222 Dã Man Vương Tọa - Cũng dám ngăn chặn Tiểu Hắc cùng Thái Ca 10/12/2013
223 Chương 223 Dã Man Vương Tọa - Đại Trọng Lực Tràng 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-da-man-vuong-toa-641.html