Truyện Tiên Lộ Phong Lưu - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Lộ Phong Lưu
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Lộ Phong Lưu
Bạn đang đọc truyện Tiên Lộ Phong Lưu của tác giả Phong Lưu Dã Hạc trên trang đọc truyện online.Truyện kể về một người bị bệnh kim thương bất đảo ở thế giới hiện đại vô tình vướng vào một âm mưu của tu chân giới, du hành xuyên thời không đến thế giới đầy rẫy tu sĩ này.

Bằng lòng quả cảm, ý chí vươn lên không ngừng, không chịu khuất phục số mệnh, gã này đã không ngừng chinh phục những thử thách, phá bỏ mọi âm mưu, vươn lên đỉnh cao của tu chân giới.

Mỹ nữ, linh thạch, quyền lực,.

là những thứ hắn không thiếu.

Cái thiếu ở đây là cơ hội trở lại địa cầu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Lộ Phong Lưu - Vô lại tiểu tử. 20/12/2013
2 Chương 2 Tiên Lộ Phong Lưu - Tận cùng vực thẳm. 20/12/2013
3 Chương 3 Tiên Lộ Phong Lưu - Kim thương bất đảo. 20/12/2013
4 Chương 4 Tiên Lộ Phong Lưu - Tiểu Cường. 20/12/2013
5 Chương 5 Tiên Lộ Phong Lưu - Xuyên vượt thời không. 20/12/2013
6 Chương 6 Tiên Lộ Phong Lưu - Đến dị giới. 20/12/2013
7 Chương 7 Tiên Lộ Phong Lưu - Dị giới chiến tranh. 20/12/2013
8 Chương 8 Tiên Lộ Phong Lưu - Nguyện vọng của Tiểu Cường. 20/12/2013
9 Chương 9 Tiên Lộ Phong Lưu - Xáp lá cà. 20/12/2013
10 Chương 10 Tiên Lộ Phong Lưu - Nữ kỵ sỹ. 20/12/2013
11 Chương 11 Tiên Lộ Phong Lưu - Thái Ất chân tông. 20/12/2013
12 Chương 12 Tiên Lộ Phong Lưu - Giáo ngự. 20/12/2013
13 Chương 13 Tiên Lộ Phong Lưu - Lục Triều. 20/12/2013
14 Chương 14 Tiên Lộ Phong Lưu - Đêm đầu ở dị giới. 20/12/2013
15 Chương 15 Tiên Lộ Phong Lưu - Cơ hội phát tài. 20/12/2013
16 Chương 16 Tiên Lộ Phong Lưu - Hình thế lục triều. 20/12/2013
17 Chương 17 Tiên Lộ Phong Lưu - Vương Triết. 20/12/2013
18 Chương 18 Tiên Lộ Phong Lưu - Sinh tử căn. 20/12/2013
19 Chương 19 Tiên Lộ Phong Lưu - Thích khách. 20/12/2013
20 Chương 20 Tiên Lộ Phong Lưu - Diệt khẩu. 20/12/2013
21 Chương 21 Tiên Lộ Phong Lưu - Gian thương. 20/12/2013
22 Chương 22 Tiên Lộ Phong Lưu - Chân Dương. 20/12/2013
23 Chương 23 Tiên Lộ Phong Lưu - Dụ hoặc. 20/12/2013
24 Chương 24 Tiên Lộ Phong Lưu - Tâm đầu huyết. 20/12/2013
25 Chương 25 Tiên Lộ Phong Lưu - Truyền chân dương. 20/12/2013
26 Chương 26 Tiên Lộ Phong Lưu - Nữ la sát. 20/12/2013
27 Chương 27 Tiên Lộ Phong Lưu - Ba chuyện nhờ cậy. 20/12/2013
28 Chương 28 Tiên Lộ Phong Lưu - Ma lang. 20/12/2013
29 Chương 29 Tiên Lộ Phong Lưu - Đối chiến sinh tử. 20/12/2013
30 Chương 30 Tiên Lộ Phong Lưu - Thế quân lực địch. 20/12/2013
31 Chương 31 Tiên Lộ Phong Lưu - Hàn Canh tử trận. 20/12/2013
32 Chương 32 Tiên Lộ Phong Lưu - Nhất tiễn xuyên tâm. 20/12/2013
33 Chương 33 Tiên Lộ Phong Lưu - Bại tích. 20/12/2013
34 Chương 34 Tiên Lộ Phong Lưu - Khốn thú. 20/12/2013
35 Chương 35 Tiên Lộ Phong Lưu - Thái dương chân hỏa. 20/12/2013
36 Chương 36 Tiên Lộ Phong Lưu - Trả oán. 20/12/2013
37 Chương 37 Tiên Lộ Phong Lưu - Chợ nô lệ. 20/12/2013
38 Chương 38 Tiên Lộ Phong Lưu - Nữ nô. 20/12/2013
39 Chương 39 Tiên Lộ Phong Lưu - Vũ cơ. 20/12/2013
40 Chương 40 Tiên Lộ Phong Lưu - Tiệm cầm đồ. 20/12/2013
41 Chương 41 Tiên Lộ Phong Lưu - Họa giữa đường. 20/12/2013
42 Chương 42 Tiên Lộ Phong Lưu - Xà hạt nữ nhân. 20/12/2013
43 Chương 43 Tiên Lộ Phong Lưu - Địa lao. 20/12/2013
44 Chương 44 Tiên Lộ Phong Lưu - Thoát thai hoán cốt. 20/12/2013
45 Chương 45 Tiên Lộ Phong Lưu - Diễm phúc. 20/12/2013
46 Chương 46 Tiên Lộ Phong Lưu - Hấp tinh đại pháp. 20/12/2013
47 Chương 47 Tiên Lộ Phong Lưu - Bẫy rập 20/12/2013
48 Chương 48 Tiên Lộ Phong Lưu - Ngưng vũ. 20/12/2013
49 Chương 49 Tiên Lộ Phong Lưu - Diễm phụ. 20/12/2013
50 Chương 50 Tiên Lộ Phong Lưu - Nghê long tơ. 20/12/2013
51 Chương 51 Tiên Lộ Phong Lưu - Gậy mát xa. 20/12/2013
52 Chương 52 Tiên Lộ Phong Lưu - Đánh cuộc. 20/12/2013
53 Chương 53 Tiên Lộ Phong Lưu - Diệu đầu hoàn. 20/12/2013
54 Chương 54 Tiên Lộ Phong Lưu - Lật lọng. 20/12/2013
55 Chương 55 Tiên Lộ Phong Lưu - Suy ngẫm. 20/12/2013
56 Chương 56 Tiên Lộ Phong Lưu - Ma cổ. 20/12/2013
57 Chương 57 Tiên Lộ Phong Lưu - Nam hoang bí chú. 20/12/2013
58 Chương 58 Tiên Lộ Phong Lưu - Hồ ly mắc đọa. 20/12/2013
59 Chương 59 Tiên Lộ Phong Lưu - Phá giải vu thuật. 20/12/2013
60 Chương 60 Tiên Lộ Phong Lưu - Diễm ngộ và Tử vong. 20/12/2013
61 Chương 61 Tiên Lộ Phong Lưu - Chuộc thân. 20/12/2013
62 Chương 62 Tiên Lộ Phong Lưu - Hủy khế ước. 20/12/2013
63 Chương 63 Tiên Lộ Phong Lưu - Trốn chạy. 20/12/2013
64 Chương 64 Tiên Lộ Phong Lưu - Băng cổ. 20/12/2013
65 Chương 65 Tiên Lộ Phong Lưu - Mạn nhi. 20/12/2013
66 Chương 66 Tiên Lộ Phong Lưu - Chủ nhân và nô lệ. 20/12/2013
67 Chương 67 Tiên Lộ Phong Lưu - Sóng ngầm. 20/12/2013
68 Chương 68 Tiên Lộ Phong Lưu - Cẩm Nang Không Chữ. 20/12/2013
69 Chương 69 Tiên Lộ Phong Lưu - Linh thạch quáng. 20/12/2013
70 Chương 70 Tiên Lộ Phong Lưu - Tần nhị gia. 20/12/2013
71 Chương 71 Tiên Lộ Phong Lưu - Chuyển biến mục tiêu 20/12/2013
72 Chương 72 Tiên Lộ Phong Lưu - Q.1 - Chương 72 20/12/2013
73 Chương 73 Tiên Lộ Phong Lưu - Túy nguyệt lâu 20/12/2013
74 Chương 74 Tiên Lộ Phong Lưu - Ân oán 20/12/2013
75 Chương 75 Tiên Lộ Phong Lưu - Giết nhầm người 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-lo-phong-luu-976.html