Truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Lăng Thiên Truyền Thuyết
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Lăng Thiên Truyền Thuyết
Bạn đang đọc truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ trên trang đọc truyện online. Lăng Thiên gặp phải gia tộc đấu đá hãm hại, cùng với cừu nhân đồng quy vu tận.

Dưới cơ duyên xảo hợp, lại chuyển sang kiếp khác tới thế giới khác, con ông cháu cha, ngang dọc dị thế, thay đổi như chong chóng, phúc thủ vi vũ, chung quy trở thành một đoạn truyền kỳ, một cái truyền thuyết vĩnh hằng.

Hồng nhan tình cảm chân thành, mỹ nhân tình trọng, tung hoành thiên hạ, ta muốn Lăng Thiên.

!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thiên chi cừu 19/12/2013
2 Chương 2 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đồng quy vu tận 19/12/2013
3 Chương 3 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đường xuống hoàng tuyền 19/12/2013
4 Chương 4 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Luyện công trong bụng mẹ 19/12/2013
5 Chương 5 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nguy hiểm trước khi ra đời 19/12/2013
6 Chương 6 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Rốt cuộc cũng sinh ra 19/12/2013
7 Chương 7 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Gia tộc hào môn 19/12/2013
8 Chương 8 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tình thế thế giới 19/12/2013
9 Chương 9 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dương gia gia chủ 19/12/2013
10 Chương 10 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hãm hại Hoàng hậu 19/12/2013
11 Chương 11 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoàng hậu Dương Tuyết 19/12/2013
12 Chương 12 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trảo chu hương nang 19/12/2013
13 Chương 13 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kỳ địch dĩ nhược 19/12/2013
14 Chương 14 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần công sơ thành 19/12/2013
15 Chương 15 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thì ra là hắn 19/12/2013
16 Chương 16 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cố tình gây sự 19/12/2013
17 Chương 17 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một trường giảo biện 19/12/2013
18 Chương 18 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tâm cơ thâm trầm 19/12/2013
19 Chương 19 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ác độc phụ tử 19/12/2013
20 Chương 20 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phu thê dạ thoại 19/12/2013
21 Chương 21 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nói chuyện cùng sư trưởng 19/12/2013
22 Chương 22 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Náo loạn đầu đường 19/12/2013
23 Chương 23 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có ý định quấy rối 19/12/2013
24 Chương 24 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trắc nghiệm bắt đầu 19/12/2013
25 Chương 25 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiểu khất cái 19/12/2013
26 Chương 26 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lời thề ác độc 19/12/2013
27 Chương 27 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Coi như là vấn đề 19/12/2013
28 Chương 28 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lời đồn ở cửa thành 19/12/2013
29 Chương 29 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kế hoạch ba năm 19/12/2013
30 Chương 30 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chỉ phúc vi hôn. 19/12/2013
31 Chương 31 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thực lực của Tiêu gia. 19/12/2013
32 Chương 32 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ta muốn từ hôn. 19/12/2013
33 Chương 33 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên mệnh sở quy. 19/12/2013
34 Chương 34 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vị trí của Lăng Kiếm 19/12/2013
35 Chương 35 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiêu gia gia chủ. 19/12/2013
36 Chương 36 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Siêu cấp hoàn khố. 19/12/2013
37 Chương 37 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiêu gia thối hôn. 19/12/2013
38 Chương 38 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Siêu cấp hào đổ 19/12/2013
39 Chương 39 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nãi nãi âm hiểm 19/12/2013
40 Chương 40 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sư phó tiện nghi 19/12/2013
41 Chương 41 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bà cháu ngửa bài 19/12/2013
42 Chương 42 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đêm khuya tới thăm 19/12/2013
43 Chương 43 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cùng ngài đàm phán 19/12/2013
44 Chương 44 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bồi thường cho ta 19/12/2013
45 Chương 45 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Được và mất 19/12/2013
46 Chương 46 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huynh đệ của ta 19/12/2013
47 Chương 47 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bắt đầu lên kế hoạch 19/12/2013
48 Chương 48 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tranh đường trên phố 19/12/2013
49 Chương 49 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tội danh tạo phản 19/12/2013
50 Chương 50 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiết án như sơn 19/12/2013
51 Chương 51 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đằng sau sự việc. 19/12/2013
52 Chương 52 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bị tập kích ở Liễu Hà 19/12/2013
53 Chương 53 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kịch chiến liễu lâm 19/12/2013
54 Chương 54 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khảo nghiệm của Lăng Kiếm. 19/12/2013
55 Chương 55 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm thẩm vấn 19/12/2013
56 Chương 56 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiết huyết vệ sĩ. 19/12/2013
57 Chương 57 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đồ mưu cuồng phong. 19/12/2013
58 Chương 58 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phúc vương biệt viện. 19/12/2013
59 Chương 59 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiểu Nha Lăng Thần. 19/12/2013
60 Chương 60 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tổ tôn mật mưu. 19/12/2013
61 Chương 61 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ý định lâu dài 19/12/2013
62 Chương 62 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lôi lệ phong hành 19/12/2013
63 Chương 63 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tẩy não Thiết Huyết 19/12/2013
64 Chương 64 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thu phục Thiết Huyết 19/12/2013
65 Chương 65 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thưởng phạt như thế 19/12/2013
66 Chương 66 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huấn luyện tàn khốc 19/12/2013
67 Chương 67 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Yêu cầu của Lăng Thần 19/12/2013
68 Chương 68 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sự kiện kiểm tra thân thể 19/12/2013
69 Chương 69 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mình làm mình chịu 19/12/2013
70 Chương 70 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngã Dục Lăng Thiên 19/12/2013
71 Chương 71 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Truyền thụ võ công 19/12/2013
72 Chương 72 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tình thế nghiêm trọng. 19/12/2013
73 Chương 73 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chiến sự quỷ dị. 19/12/2013
74 Chương 74 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thế lực bành trướng. 19/12/2013
75 Chương 75 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cơ hội tới. 19/12/2013
76 Chương 76 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không dám vọng động 19/12/2013
77 Chương 77 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thì ra là thế 19/12/2013
78 Chương 78 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hôn nhân khó khăn 19/12/2013
79 Chương 79 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoàn khố tập hợp 19/12/2013
80 Chương 80 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nam Cung công tử 19/12/2013
81 Chương 81 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giương cung bạt kiếm 19/12/2013
82 Chương 82 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kiều Nguyệt công chúa 19/12/2013
83 Chương 83 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dĩ hoạ hội hữu 19/12/2013
84 Chương 84 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần lai chi bút. 19/12/2013
85 Chương 85 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lệ mộng hồng trần. 19/12/2013
86 Chương 86 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hung hữu thành trúc. 19/12/2013
87 Chương 87 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hắn là Lăng Thiên? 19/12/2013
88 Chương 88 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiếu nữ tình hoài 19/12/2013
89 Chương 89 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thiên chi chí 19/12/2013
90 Chương 90 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiền vãng biệt viện 19/12/2013
91 Chương 91 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hội nghị đỉnh cao 19/12/2013
92 Chương 92 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sắp xếp lại 19/12/2013
93 Chương 93 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khách tới đêm khuya 19/12/2013
94 Chương 94 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên Phong Hữu Thủy 19/12/2013
95 Chương 95 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh nghiệm không đủ 19/12/2013
96 Chương 96 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Âm mưu bại lộ 19/12/2013
97 Chương 97 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giai nhân tới thăm 19/12/2013
98 Chương 98 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cùng mỹ nữ đấu trí 19/12/2013
99 Chương 99 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dĩ mỹ chế mỹ 19/12/2013
100 Chương 100 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hữu mỹ bái sư 19/12/2013
101 Chương 101 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huyền âm thần mạch 19/12/2013
102 Chương 102 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc gia gia chủ 19/12/2013
103 Chương 103 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tin tức Lăng Kiếm 19/12/2013
104 Chương 104 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khổ liên phương tâm 19/12/2013
105 Chương 105 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hành động đặc sắc 19/12/2013
106 Chương 106 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Động quân tam vấn 19/12/2013
107 Chương 107 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kế hoạch ly gián 19/12/2013
108 Chương 108 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bỗng nhiên bị thương 19/12/2013
109 Chương 109 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giết chóc trên đường 19/12/2013
110 Chương 110 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Di họa giang đông 19/12/2013
111 Chương 111 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoàn thành nhiệm vụ 19/12/2013
112 Chương 112 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kính Quân Một Chén 19/12/2013
113 Chương 113 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Động tác của Dương gia 19/12/2013
114 Chương 114 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dò xét địch tình 19/12/2013
115 Chương 115 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thử dò xét như thế 19/12/2013
116 Chương 116 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thoát thân. 19/12/2013
117 Chương 117 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bắc Ngụy Thái Tử 19/12/2013
118 Chương 118 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giang Sơn Chi Lệnh 19/12/2013
119 Chương 119 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thừa Bình tàn nhẫn. 19/12/2013
120 Chương 120 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Truyền thống tốt đẹp. 19/12/2013
121 Chương 121 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt đại động tác 19/12/2013
122 Chương 122 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thầy trò đoàn tụ 19/12/2013
123 Chương 123 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trò khôi hài nơi cửa thành 19/12/2013
124 Chương 124 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Được voi đòi tiên 19/12/2013
125 Chương 125 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nam Cung Thế Gia 19/12/2013
126 Chương 126 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bát Phương Phong Vân 19/12/2013
127 Chương 127 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quý phi mời rượu 19/12/2013
128 Chương 128 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kỳ công kỳ thư 19/12/2013
129 Chương 129 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mính Yên Thiên Hương 19/12/2013
130 Chương 130 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giả bộ phát hành 19/12/2013
131 Chương 131 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngẫu nhiên gặp đầu đường 19/12/2013
132 Chương 132 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thầy tướng áo xanh 19/12/2013
133 Chương 133 Lăng Thiên Truyền Thuyết - So đấu nội lực 19/12/2013
134 Chương 134 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đều tự nhận thua 19/12/2013
135 Chương 135 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tướng số kỳ lạ 19/12/2013
136 Chương 136 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ba phần nhân tình 19/12/2013
137 Chương 137 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại chiến thảm liệt 19/12/2013
138 Chương 138 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Võ công thiên hạ 19/12/2013
139 Chương 139 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tửu trung vi tiên 19/12/2013
140 Chương 140 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cầm rượu hỏi quân 19/12/2013
141 Chương 141 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kết bái huynh đệ 19/12/2013
142 Chương 142 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tối giai tửu thái 19/12/2013
143 Chương 143 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Anh hùng chi huyết 19/12/2013
144 Chương 144 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tửu hậu sát cơ 19/12/2013
145 Chương 145 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dương gia chi mưu 19/12/2013
146 Chương 146 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Các hữu mưu đồ 19/12/2013
147 Chương 147 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại binh lâm môn 19/12/2013
148 Chương 148 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngươi là hung thủ 19/12/2013
149 Chương 149 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chỉ mành treo chuông 19/12/2013
150 Chương 150 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đầu hổ đuôi rắn 19/12/2013
151 Chương 151 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phong vân dũng động 19/12/2013
152 Chương 152 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nam Cung đến 19/12/2013
153 Chương 153 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tình chàng ý thiếp 19/12/2013
154 Chương 154 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phong vũ đột chí 19/12/2013
155 Chương 155 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khách không mời 19/12/2013
156 Chương 156 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Truy đuổi trong đêm mưa. 19/12/2013
157 Chương 157 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dư nghiệt của Thượng Quan gia. 19/12/2013
158 Chương 158 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thủy Lạc thạch xuất. 19/12/2013
159 Chương 159 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trong lầu Minh Yên. 19/12/2013
160 Chương 160 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần công cái thế. 19/12/2013
161 Chương 161 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trừng phạt nho nhỏ. 19/12/2013
162 Chương 162 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giải cứu Nhạn Tuyết. 19/12/2013
163 Chương 163 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thiên chi tâm. 19/12/2013
164 Chương 164 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc gia tam gia. 19/12/2013
165 Chương 165 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mãn Thiên nam lai. 19/12/2013
166 Chương 166 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Điều kiện của Nam Cung gia. 19/12/2013
167 Chương 167 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đàm tiếu nhất sanh. 19/12/2013
168 Chương 168 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nguy cơ mơ hồ 19/12/2013
169 Chương 169 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm ra tay. 19/12/2013
170 Chương 170 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Long tranh hổ đấu. 19/12/2013
171 Chương 171 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ta là sát thủ. 19/12/2013
172 Chương 172 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sát thủ nghịch lân. 19/12/2013
173 Chương 173 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sinh tử một đường 19/12/2013
174 Chương 174 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hàm nộ xuất thủ. 19/12/2013
175 Chương 175 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiến nhập Thừa Thiên. 19/12/2013
176 Chương 176 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chú cháu gặp gỡ. 19/12/2013
177 Chương 177 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hãn nhiên trùng mạch. 19/12/2013
178 Chương 178 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh long tầng thứ chín. 19/12/2013
179 Chương 179 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhu tình sở chúc. 19/12/2013
180 Chương 180 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dư khanh danh phận. 19/12/2013
181 Chương 181 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đến cửa mượn người 19/12/2013
182 Chương 182 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bảy kiện bảo vật. 19/12/2013
183 Chương 183 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Băng Nhan báo tin. 19/12/2013
184 Chương 184 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Các hữu đối sách. 19/12/2013
185 Chương 185 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huynh đệ quyết đấu 19/12/2013
186 Chương 186 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tam gia viếng thăm. 19/12/2013
187 Chương 187 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tỷ thí như thế nào. 19/12/2013
188 Chương 188 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Can qua ngọc bích. 19/12/2013
189 Chương 189 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiên thiên cảnh giới. 19/12/2013
190 Chương 190 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có người theo dõi. 19/12/2013
191 Chương 191 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kim Diệp Bạch Phi. 19/12/2013
192 Chương 192 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khích tướng tam gia. 19/12/2013
193 Chương 193 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phá tan khúc mắc trong lòng. 19/12/2013
194 Chương 194 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tới tận nơi gây chuyện. 19/12/2013
195 Chương 195 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đông Phương Kinh Lôi. 19/12/2013
196 Chương 196 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Minh Yến Lâu kích tướng. 19/12/2013
197 Chương 197 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có được có mất. 19/12/2013
198 Chương 198 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Điều kiện luận võ. 19/12/2013
199 Chương 199 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Phong sơ chiến. 19/12/2013
200 Chương 200 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sát thủ nhược điểm. 19/12/2013
201 Chương 201 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khoảnh khắc sinh tử. 19/12/2013
202 Chương 202 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhất cử sổ đắc. 19/12/2013
203 Chương 203 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tá quân luyện binh. 19/12/2013
204 Chương 204 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vong ân phụ nghĩa. 19/12/2013
205 Chương 205 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nguy ngôn tủng thính. 19/12/2013
206 Chương 206 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lật át chủ bài. 19/12/2013
207 Chương 207 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lộ ra thực lực. 19/12/2013
208 Chương 208 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trong cung có biến. 19/12/2013
209 Chương 209 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giết người trên đường. 19/12/2013
210 Chương 210 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không chút lưu tình. 19/12/2013
211 Chương 211 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thù mới hận cũ. 19/12/2013
212 Chương 212 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần công bức độc. 19/12/2013
213 Chương 213 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trấn an Lăng gia 19/12/2013
214 Chương 214 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tứ hôn Lăng Thiên. 19/12/2013
215 Chương 215 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không thể thiện lương 19/12/2013
216 Chương 216 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nữ nhi tâm sự. 19/12/2013
217 Chương 217 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tự cáo phấn dũng. 19/12/2013
218 Chương 218 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hai đại sát thủ. 19/12/2013
219 Chương 219 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ôm cây đợi thỏ. 19/12/2013
220 Chương 220 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không thể tha thứ. 19/12/2013
221 Chương 221 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thần sơ chiến. 19/12/2013
222 Chương 222 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huyết chiến sát thủ. 19/12/2013
223 Chương 223 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thu hoạch toàn thắng 19/12/2013
224 Chương 224 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tình báo khẩn cấp. 19/12/2013
225 Chương 225 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mục tiêu sát thủ. 19/12/2013
226 Chương 226 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bát phương chấn động. 19/12/2013
227 Chương 227 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đưa đến cửa 19/12/2013
228 Chương 228 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Minh sát thu hào 19/12/2013
229 Chương 229 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Điều kiện kết minh. 19/12/2013
230 Chương 230 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sắc đảm bao thiên. 19/12/2013
231 Chương 231 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vũ trung mạn bộ. 19/12/2013
232 Chương 232 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần bí nữ tử. 19/12/2013
233 Chương 233 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bình phân thu sắc. 19/12/2013
234 Chương 234 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đột nhiên giận giữ. 19/12/2013
235 Chương 235 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Xử lí ra sao? 19/12/2013
236 Chương 236 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoàng cung kinh sợ 19/12/2013
237 Chương 237 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một màn máu tanh. 19/12/2013
238 Chương 238 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoạ công võ công. 19/12/2013
239 Chương 239 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lão mưu thâm toán. 19/12/2013
240 Chương 240 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bình tĩnh sau khi động. 19/12/2013
241 Chương 241 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng gia tẩy trừ. 19/12/2013
242 Chương 242 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sửa trị bại hoại. 19/12/2013
243 Chương 243 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chém tận giết tuyệt 19/12/2013
244 Chương 244 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phụ tử tình thâm. 19/12/2013
245 Chương 245 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cố thái phục manh. 19/12/2013
246 Chương 246 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có phải ngươi hay không 19/12/2013
247 Chương 247 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chân dung Băng Nhan 19/12/2013
248 Chương 248 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt đỉnh cao thủ 19/12/2013
249 Chương 249 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vũ học điên phong 19/12/2013
250 Chương 250 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khẩu thiệt chi tranh 19/12/2013
251 Chương 251 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vào phe cánh của ta 19/12/2013
252 Chương 252 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bất túc vi địch 19/12/2013
253 Chương 253 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Câu đối tuyệt vời xuất hiện 19/12/2013
254 Chương 254 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Làm khó Tây Môn 19/12/2013
255 Chương 255 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tam gia làm thơ 19/12/2013
256 Chương 256 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dò xét Thiên Nguyệt 19/12/2013
257 Chương 257 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh thiên tuyệt thế 19/12/2013
258 Chương 258 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bách tính là gì??? 19/12/2013
259 Chương 259 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ta không phải là anh hùng 19/12/2013
260 Chương 260 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thích khách đêm khuya 19/12/2013
261 Chương 261 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Việc sắp thành lại hỏng! 19/12/2013
262 Chương 262 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dạ thám Tây Môn 19/12/2013
263 Chương 263 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dụ địch xâm nhập 19/12/2013
264 Chương 264 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trò hay bắt đầu 19/12/2013
265 Chương 265 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trai cò tranh chấp 19/12/2013
266 Chương 266 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngư ông đắc lợi 19/12/2013
267 Chương 267 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giúp ngươi vui vẻ! 19/12/2013
268 Chương 268 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Làm xấu trước thiên hạ 19/12/2013
269 Chương 269 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Khiếu xuất chinh 19/12/2013
270 Chương 270 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiêu gia đấu giá hội 19/12/2013
271 Chương 271 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tăng giá 1 lượng! 19/12/2013
272 Chương 272 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giá cả trên trời! 19/12/2013
273 Chương 273 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bảo mệnh - Thôi mệnh! 19/12/2013
274 Chương 274 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Liệt Thiên chi tranh! 19/12/2013
275 Chương 275 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Là ta giết! 19/12/2013
276 Chương 276 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huyết Sâm ngàn năm! 19/12/2013
277 Chương 277 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Song thiên chi chiến 19/12/2013
278 Chương 278 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đào một cái giếng 19/12/2013
279 Chương 279 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Luyện đan trùng huyệt 19/12/2013
280 Chương 280 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhân hữu viễn ưu 19/12/2013
281 Chương 281 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Truy tung tùng lâm 19/12/2013
282 Chương 282 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một đường giết chóc 19/12/2013
283 Chương 283 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khí thế chi chiến 19/12/2013
284 Chương 284 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sấn nhân chi nguy 19/12/2013
285 Chương 285 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thảm liệt tư sát 19/12/2013
286 Chương 286 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoành sáp nhất thủ 19/12/2013
287 Chương 287 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ám khí mạnh mẽ! 19/12/2013
288 Chương 288 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giết hay không giết? 19/12/2013
289 Chương 289 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Toán vô di sách 19/12/2013
290 Chương 290 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lời nói đau lòng 19/12/2013
291 Chương 291 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hương diễm dụ hoặc! 19/12/2013
292 Chương 292 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quân dục hà tòng 19/12/2013
293 Chương 293 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt trần nhi khứ... 19/12/2013
294 Chương 294 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thần tiến cảnh! 19/12/2013
295 Chương 295 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Việc ngoài ý muốn! 19/12/2013
296 Chương 296 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Coi thường sống chết... 19/12/2013
297 Chương 297 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Độc kế công tâm 19/12/2013
298 Chương 298 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bắc phương chiến cục 19/12/2013
299 Chương 299 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bốn mặt hợp vây 19/12/2013
300 Chương 300 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lão tử không phục 19/12/2013
301 Chương 301 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kế trong kế 19/12/2013
302 Chương 302 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thanh long thất tinh 19/12/2013
303 Chương 303 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hồi quang phản chiếu (*) 19/12/2013
304 Chương 304 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tâm sự vi diệu 19/12/2013
305 Chương 305 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cấp như tinh hỏa (1) 19/12/2013
306 Chương 306 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chiến cục bắt đầu! 19/12/2013
307 Chương 307 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngươi ngu ta trá 19/12/2013
308 Chương 308 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Toàn quân phá vây 19/12/2013
309 Chương 309 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dục huyết tư sát 19/12/2013
310 Chương 310 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trung liệt thiên thu 19/12/2013
311 Chương 311 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngăn cản ta phải chết 19/12/2013
312 Chương 312 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lánh hữu hoàng tước 19/12/2013
313 Chương 313 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại thế dĩ khứ 19/12/2013
314 Chương 314 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhất thanh trường khiếu 19/12/2013
315 Chương 315 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Uy Lăng thiên hạ 19/12/2013
316 Chương 316 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giận chém ngàn quân 19/12/2013
317 Chương 317 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giết chóc như điên 19/12/2013
318 Chương 318 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bẻ gãy nghiền nát 19/12/2013
319 Chương 319 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thoát khỏi vòng vậy 19/12/2013
320 Chương 320 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thong dong thoát hiểm 19/12/2013
321 Chương 321 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thiên Truyền Thuyết 19/12/2013
322 Chương 322 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhân sinh như trò đùa 19/12/2013
323 Chương 323 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lôi đình thủ đoạn 19/12/2013
324 Chương 324 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhất lộ trở kích 19/12/2013
325 Chương 325 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dữ quân hoà đàm 19/12/2013
326 Chương 326 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đàm thoả điều kiện 19/12/2013
327 Chương 327 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Người nào chiếm tiện nghi 19/12/2013
328 Chương 328 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại cục đã định 19/12/2013
329 Chương 329 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bốn bề thọ địch 19/12/2013
330 Chương 330 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một lời diệt quốc 19/12/2013
331 Chương 331 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tối hậu phong cuồng 19/12/2013
332 Chương 332 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dương gia bị diệt. 19/12/2013
333 Chương 333 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cản áp thượng giá. 19/12/2013
334 Chương 334 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phân công Tây Môn 19/12/2013
335 Chương 335 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phá hư chiến công 19/12/2013
336 Chương 336 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giang Sơn lệnh xuất! 19/12/2013
337 Chương 337 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khải hoàn Thừa Thiên! 19/12/2013
338 Chương 338 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lựa chọn duy nhất 19/12/2013
339 Chương 339 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhu tình si luyến 19/12/2013
340 Chương 340 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên Huyễn đến 19/12/2013
341 Chương 341 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chân tướng 19/12/2013
342 Chương 342 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Điên thật? Điên giả? 19/12/2013
343 Chương 343 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Biến giả thành thật! 19/12/2013
344 Chương 344 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cao áp thiết huyết! 19/12/2013
345 Chương 345 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đàm phán Thiên Nhu 19/12/2013
346 Chương 346 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Điều kiện thả người 19/12/2013
347 Chương 347 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Xuân thu toả hồn 19/12/2013
348 Chương 348 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huyền Thiết Kiếm thành 19/12/2013
349 Chương 349 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm ngộ kiếm 19/12/2013
350 Chương 350 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tam gia cầu hôn 19/12/2013
351 Chương 351 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tình nguyện làm thiếp! 19/12/2013
352 Chương 352 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiếng sét ngang tai! 19/12/2013
353 Chương 353 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cảnh giới võ học! 19/12/2013
354 Chương 354 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giang Sơn Lệnh chủ! 19/12/2013
355 Chương 355 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt thế võ công! 19/12/2013
356 Chương 356 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tống Quân Thiên Lý! 19/12/2013
357 Chương 357 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tịnh mịch như tuyết... 19/12/2013
358 Chương 358 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thế nào là Thiên Lý ??... 19/12/2013
359 Chương 359 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đánh cuộc chiến Thiên Lý !... 19/12/2013
360 Chương 360 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đấu trí trong rừng rậm ! 19/12/2013
361 Chương 361 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trọng trọng thiết kế! 19/12/2013
362 Chương 362 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt mệnh nhất kích! 19/12/2013
363 Chương 363 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tính kế! 19/12/2013
364 Chương 364 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kiều trang đả phẫn! 19/12/2013
365 Chương 365 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bạo nộ truy tung! 19/12/2013
366 Chương 366 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc gia 'hồi môn'! 19/12/2013
367 Chương 367 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bỏ đá xuống giếng! 19/12/2013
368 Chương 368 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giờ đây ta họ Lăng! 19/12/2013
369 Chương 369 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm xuất quan! 19/12/2013
370 Chương 370 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thần làm chủ! 19/12/2013
371 Chương 371 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Uy chấn Bạch Ngọc! 19/12/2013
372 Chương 372 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tầm cầu đột phá 19/12/2013
373 Chương 373 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chỉ xích chi diêu 19/12/2013
374 Chương 374 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tây Môn thế gia 19/12/2013
375 Chương 375 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bát phương dục động 19/12/2013
376 Chương 376 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đột phá cảnh giới 19/12/2013
377 Chương 377 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giáo huấn nhất hạ 19/12/2013
378 Chương 378 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một kẻ cũng không lưu 19/12/2013
379 Chương 379 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thân trúng kỳ độc 19/12/2013
380 Chương 380 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có dũng khí đánh không??? 19/12/2013
381 Chương 381 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chủ khách đổi chỗ 19/12/2013
382 Chương 382 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đàm phán gian khổ 19/12/2013
383 Chương 383 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tinh phong tương khởi 19/12/2013
384 Chương 384 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bắt đầu hành động! 19/12/2013
385 Chương 385 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không tiền tuyệt hậu 19/12/2013
386 Chương 386 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đạp phá Tây Môn 19/12/2013
387 Chương 387 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tâm nguyện của Thiên Lý 19/12/2013
388 Chương 388 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nghịch tập Thiên Lý 19/12/2013
389 Chương 389 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Truyền thừa sang tân 19/12/2013
390 Chương 390 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chánh diện ngạnh hám 19/12/2013
391 Chương 391 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quỷ kế đa đoan 19/12/2013
392 Chương 392 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mắc lừa 19/12/2013
393 Chương 393 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Diệt tuyệt Bắc Nguỵ 19/12/2013
394 Chương 394 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhất đại kiêu hùng 19/12/2013
395 Chương 395 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Biến cố của Ngọc gia 19/12/2013
396 Chương 396 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phong vân động đãng 19/12/2013
397 Chương 397 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bày mưu lập kế 19/12/2013
398 Chương 398 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đuổi hổ nuốt sói 19/12/2013
399 Chương 399 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Súc cốt công 19/12/2013
400 Chương 400 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tin tình báo với giá trên trời 19/12/2013
401 Chương 401 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cao thủ tụ tập 19/12/2013
402 Chương 402 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc gia Hồn Phách 19/12/2013
403 Chương 403 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nữ tử áo lam 19/12/2013
404 Chương 404 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Như từng quen biết 19/12/2013
405 Chương 405 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phải chăng là duyên phận 19/12/2013
406 Chương 406 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quần hùng hội tụ 19/12/2013
407 Chương 407 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đệ nhất cao thủ 19/12/2013
408 Chương 408 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Từng người khai chiến 19/12/2013
409 Chương 409 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Uỷ diệt Nam Cung 19/12/2013
410 Chương 410 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên tài giết người 19/12/2013
411 Chương 411 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quỷ thoại liên thiên 19/12/2013
412 Chương 412 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tạm thời an toàn 19/12/2013
413 Chương 413 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đông Phương nội gian 19/12/2013
414 Chương 414 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh Lôi chi lự 19/12/2013
415 Chương 415 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thế gia vô lại 19/12/2013
416 Chương 416 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiền thế kim sanh 19/12/2013
417 Chương 417 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tạo ra hỗn loạn 19/12/2013
418 Chương 418 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thủ đoạn kinh khủng 19/12/2013
419 Chương 419 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Công tâm vi thượng 19/12/2013
420 Chương 420 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Công phá tâm phòng 19/12/2013
421 Chương 421 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhất thiết vi quân 19/12/2013
422 Chương 422 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sở vị tranh đoạt 19/12/2013
423 Chương 423 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hiện trường quyết chiến 19/12/2013
424 Chương 424 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ắt có sự lạ 19/12/2013
425 Chương 425 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần công khuyết hãm 19/12/2013
426 Chương 426 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nghỉ ngơi như thế 19/12/2013
427 Chương 427 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một phiến hỗn loạn 19/12/2013
428 Chương 428 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huynh đệ mật mưu 19/12/2013
429 Chương 429 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đệ nhất Lâu chủ 19/12/2013
430 Chương 430 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tính toán tuyệt diệu 19/12/2013
431 Chương 431 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm có tin 19/12/2013
432 Chương 432 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quyết định khó khăn 19/12/2013
433 Chương 433 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trận cá cược nhỏ 19/12/2013
434 Chương 434 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sát thủ thốt tập 19/12/2013
435 Chương 435 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quét sạch địch nhân 19/12/2013
436 Chương 436 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vì khanh chữa thương 19/12/2013
437 Chương 437 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh Long tầng thứ mười ba 19/12/2013
438 Chương 438 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiến vào thành Minh Ngọc 19/12/2013
439 Chương 439 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chuẩn bị hành động 19/12/2013
440 Chương 440 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đêm tối mịt mù 19/12/2013
441 Chương 441 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bộ bộ kinh tâm 19/12/2013
442 Chương 442 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thân tại hiểm địa 19/12/2013
443 Chương 443 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nghe trộm cơ mật 19/12/2013
444 Chương 444 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trời cao không lối 19/12/2013
445 Chương 445 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mãn Lâu đàm phán 19/12/2013
446 Chương 446 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phản kích trong tuyệt địa 19/12/2013
447 Chương 447 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một kiếm tuyệt sát 19/12/2013
448 Chương 448 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chứng minh thân phận 19/12/2013
449 Chương 449 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cứu người nơi miệng hổ 19/12/2013
450 Chương 450 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lần thứ hai gây xích mích 19/12/2013
451 Chương 451 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Như Thủy Chi Nhu 19/12/2013
452 Chương 452 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Suy đoán bí ẩn 19/12/2013
453 Chương 453 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hy vọng cuối cùng 19/12/2013
454 Chương 454 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đoạn tụ phân đào 19/12/2013
455 Chương 455 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mầm họa từ phía Đông 19/12/2013
456 Chương 456 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nơi ẩn thân 19/12/2013
457 Chương 457 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trong Phiêu Hương Lâu 19/12/2013
458 Chương 458 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tin tức từ Thủy Tinh Lâu 19/12/2013
459 Chương 459 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Gặp chuyện bất bình 19/12/2013
460 Chương 460 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hóa ra là cố nhân 19/12/2013
461 Chương 461 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tâm sự của nữ nhi 19/12/2013
462 Chương 462 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đau đầu cực kì 19/12/2013
463 Chương 463 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cảnh giới kỳ diệu 19/12/2013
464 Chương 464 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Oai đả chánh trứ 19/12/2013
465 Chương 465 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Biệt viện nghe trộm 19/12/2013
466 Chương 466 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cưỡi hổ khó xuống 19/12/2013
467 Chương 467 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kế hoạch của Lăng Thần 19/12/2013
468 Chương 468 Lăng Thiên Truyền Thuyết - An bài kế hoạch 19/12/2013
469 Chương 469 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khó xử trong lòng (1) 19/12/2013
470 Chương 470 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lừa dối ta một đời 19/12/2013
471 Chương 471 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giả ma giả quỷ (1) 19/12/2013
472 Chương 472 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hành động cùng lúc 19/12/2013
473 Chương 473 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tọa sơn quan hổ đấu 19/12/2013
474 Chương 474 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sẻ vàng rình phía sau (1) 19/12/2013
475 Chương 475 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trước lúc bình minh 19/12/2013
476 Chương 476 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hồng phi minh minh 19/12/2013
477 Chương 477 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Truy đuổi đến cùng 19/12/2013
478 Chương 478 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dư quân nhất đàm 19/12/2013
479 Chương 479 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hội đàm cấp cao 19/12/2013
480 Chương 480 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đánh cuộc thiên hạ 19/12/2013
481 Chương 481 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vụ cá cược ngông cuồng (1) 19/12/2013
482 Chương 482 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mệt cả thể xác & tinh thần 19/12/2013
483 Chương 483 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Gia chủ nạp thiếp 19/12/2013
484 Chương 484 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sai lầm hay không ? 19/12/2013
485 Chương 485 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Rời thành ra đi 19/12/2013
486 Chương 486 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nam Cung báo thù! 19/12/2013
487 Chương 487 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tính sai một nước 19/12/2013
488 Chương 488 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vô vọng tình tâm 19/12/2013
489 Chương 489 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Âm thầm trông coi 19/12/2013
490 Chương 490 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên phong lai khách 19/12/2013
491 Chương 491 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cái được gọi là thế gia 19/12/2013
492 Chương 492 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngoài dự liệu 19/12/2013
493 Chương 493 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đố kị phát cuồng 19/12/2013
494 Chương 494 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần, Tuyết dương uy 19/12/2013
495 Chương 495 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phá tan âm mưu 19/12/2013
496 Chương 496 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bức bách Lăng Thần 19/12/2013
497 Chương 497 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tàn khốc thuế biến 19/12/2013
498 Chương 498 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mười ngày địa ngục 19/12/2013
499 Chương 499 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mây gió nổi lên 19/12/2013
500 Chương 500 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mật vân bất vũ 19/12/2013
501 Chương 501 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cực độ nguy hiểm 19/12/2013
502 Chương 502 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hiện tượng quái dị 19/12/2013
503 Chương 503 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bị thương nghiêm trọng 19/12/2013
504 Chương 504 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hóa nguy thành an 19/12/2013
505 Chương 505 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trong họa có phúc 19/12/2013
506 Chương 506 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vấn đề của Thiên Lý 19/12/2013
507 Chương 507 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Con đường ốc sên 19/12/2013
508 Chương 508 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tặng Liệt Thiên 19/12/2013
509 Chương 509 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tại sao lại không nhìn? 19/12/2013
510 Chương 510 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc bội thần kỳ 19/12/2013
511 Chương 511 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bí ẩn ngàn năm 19/12/2013
512 Chương 512 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tế kiếm chi nhân 19/12/2013
513 Chương 513 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một con cá lớn 19/12/2013
514 Chương 514 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thích khách áo trắng 19/12/2013
515 Chương 515 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hành động tinh xảo 19/12/2013
516 Chương 516 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh Lôi cầu trợ 19/12/2013
517 Chương 517 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đạt thành hiệp nghị 19/12/2013
518 Chương 518 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ám sát hoàn mỹ 19/12/2013
519 Chương 519 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhất kiếm tuyệt sát 19/12/2013
520 Chương 520 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tam tam công tử (1) 19/12/2013
521 Chương 521 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cướp đoạt dân nữ 19/12/2013
522 Chương 522 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tự giết lẫn nhau 19/12/2013
523 Chương 523 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kết cục bi thảm 19/12/2013
524 Chương 524 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trên đường trở về. 19/12/2013
525 Chương 525 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Người của Thủy gia 19/12/2013
526 Chương 526 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nội đấu không ngừng. 19/12/2013
527 Chương 527 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cụt hứng ra về 19/12/2013
528 Chương 528 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giá trị lợi dụng 19/12/2013
529 Chương 529 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngoài ý liệu (1) 19/12/2013
530 Chương 530 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Muốn chết không được 19/12/2013
531 Chương 531 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nguy cơ của Thủy gia (1) 19/12/2013
532 Chương 532 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khinh địch sơ suất 19/12/2013
533 Chương 533 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kiếp sát trong rừng rậm 19/12/2013
534 Chương 534 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lần thứ hai tương phùng 19/12/2013
535 Chương 535 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cuộc chiến mê ly 19/12/2013
536 Chương 536 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nản lòng thoái chí 19/12/2013
537 Chương 537 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cực hạn giết chóc 19/12/2013
538 Chương 538 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại chiến dư huy 19/12/2013
539 Chương 539 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quá mức vô sỉ 19/12/2013
540 Chương 540 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đầy túi quay về 19/12/2013
541 Chương 541 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lâu ngày gặp lại 19/12/2013
542 Chương 542 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên hạ binh phong 19/12/2013
543 Chương 543 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bố trí thêm lần nữa 19/12/2013
544 Chương 544 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cuộc chiến hoàng liên 19/12/2013
545 Chương 545 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khuyên giải an ủi như vậy 19/12/2013
546 Chương 546 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bắt đầu dụ dỗ (1) 19/12/2013
547 Chương 547 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có nguyện ý hay không? 19/12/2013
548 Chương 548 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ba điều kiện 19/12/2013
549 Chương 549 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ta tin Lăng Thiên 19/12/2013
550 Chương 550 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tống quân Tây hành 19/12/2013
551 Chương 551 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kiểu Nguyệt chi tâm 19/12/2013
552 Chương 552 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Về thăm nhà 19/12/2013
553 Chương 553 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhạn Tuyết kinh sợ 19/12/2013
554 Chương 554 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quyết chiến chi thủy 19/12/2013
555 Chương 555 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chuẩn bị đầy đủ 19/12/2013
556 Chương 556 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lê Tuyết chi kế 19/12/2013
557 Chương 557 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kinh nghiệm chiến đấu 19/12/2013
558 Chương 558 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sai lầm (1) 19/12/2013
559 Chương 559 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ý nguyện chân chính 19/12/2013
560 Chương 560 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Huyền Âm Thần Mạch 19/12/2013
561 Chương 561 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đông Phương có biến 19/12/2013
562 Chương 562 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Minh tuyến - Ám tuyến 19/12/2013
563 Chương 563 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mạnh Ly Ca chi mưu 19/12/2013
564 Chương 564 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tin đồn khắp nơi 19/12/2013
565 Chương 565 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sát thần xuất động 19/12/2013
566 Chương 566 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Rừng rậm đêm khuya 19/12/2013
567 Chương 567 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ma quỷ trong rừng rậm 19/12/2013
568 Chương 568 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bố trí cạm bẫy 19/12/2013
569 Chương 569 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phục kích trong rừng rậm 19/12/2013
570 Chương 570 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chém tận giết tuyệt 19/12/2013
571 Chương 571 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sát thủ tâm ngữ (1 2). 19/12/2013
572 Chương 572 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hai mặt hội họp 19/12/2013
573 Chương 573 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quyết định điên cuồng 19/12/2013
574 Chương 574 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quyết định điên cuồng (2) 19/12/2013
575 Chương 575 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quỷ khấp sơn khẩu. 19/12/2013
576 Chương 576 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Các tự ám sảng (1) 19/12/2013
577 Chương 577 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lôi gia tập kích (1) 19/12/2013
578 Chương 578 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Biệt viện chi chiến (1) 19/12/2013
579 Chương 579 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một kích của Lăng Trì 19/12/2013
580 Chương 580 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cường viện đã đến 19/12/2013
581 Chương 581 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên Lý đàm phán 19/12/2013
582 Chương 582 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thiên trở về 19/12/2013
583 Chương 583 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chiến ý nhu tình 19/12/2013
584 Chương 584 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lá chắn sinh tử 19/12/2013
585 Chương 585 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên tâm vô hạn 19/12/2013
586 Chương 586 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cao áp đột phá 19/12/2013
587 Chương 587 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nguy cơ đã qua 19/12/2013
588 Chương 588 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hồi thiên tái tạo 19/12/2013
589 Chương 589 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khử độc trước đã 19/12/2013
590 Chương 590 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nếu ta làm chủ 19/12/2013
591 Chương 591 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Y thân thâm tình 19/12/2013
592 Chương 592 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thạch Thất Hương Diễm 19/12/2013
593 Chương 593 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt thế hàn độc 19/12/2013
594 Chương 594 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thay đổi bất ngờ (1) 19/12/2013
595 Chương 595 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ba ngày ba đêm 19/12/2013
596 Chương 596 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khu độc thành công 19/12/2013
597 Chương 597 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiến bộ thần tốc 19/12/2013
598 Chương 598 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nhân gian nhi giáo 19/12/2013
599 Chương 599 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chân chính tâm tính 19/12/2013
600 Chương 600 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm khiêu chiến 19/12/2013
601 Chương 601 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dữ quân ly biệt 19/12/2013
602 Chương 602 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quyển 7 19/12/2013
603 Chương 603 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại tuyệt sơ chí 19/12/2013
604 Chương 604 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc gia tới 19/12/2013
605 Chương 605 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Kiếm đãi khách 19/12/2013
606 Chương 606 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăn tuyết cầu 19/12/2013
607 Chương 607 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giả vờ giả vịt 19/12/2013
608 Chương 608 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ta muốn Lôi gia 19/12/2013
609 Chương 609 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hòa thuận vui vẻ 19/12/2013
610 Chương 610 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Người tốt người xấu 19/12/2013
611 Chương 611 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tháo hết khúc mắc 19/12/2013
612 Chương 612 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Công tâm chi nhận 19/12/2013
613 Chương 613 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Băng Nhan về nhà 19/12/2013
614 Chương 614 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Môi có thương, lưỡi có kiếm 19/12/2013
615 Chương 615 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tranh đấu kịch liệt 19/12/2013
616 Chương 616 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chinh đồ chi thủy 19/12/2013
617 Chương 617 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hương diễm trên biển 19/12/2013
618 Chương 618 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bến thuyền Cự Thạch 19/12/2013
619 Chương 619 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hoàng Phủ đáng thương 19/12/2013
620 Chương 620 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vừa tới Thiên Phong 19/12/2013
621 Chương 621 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tống gia Tống Cuồng 19/12/2013
622 Chương 622 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đóng cửa đánh chó 19/12/2013
623 Chương 623 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mưu kế độc ác 19/12/2013
624 Chương 624 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không còn hy vọng 19/12/2013
625 Chương 625 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên Phong cự biến 19/12/2013
626 Chương 626 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Suy đoán hợp lý 19/12/2013
627 Chương 627 Lăng Thiên Truyền Thuyết - ai bay vạ gió 19/12/2013
628 Chương 628 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tai bay vạ gió 19/12/2013
629 Chương 629 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thiên địa chi tinh 19/12/2013
630 Chương 630 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phúc duyên thâm hậu 19/12/2013
631 Chương 631 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Âm Dương chi yến 19/12/2013
632 Chương 632 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Khách không mời 19/12/2013
633 Chương 633 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tam gia khai chiến 19/12/2013
634 Chương 634 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Không chi điên phong 19/12/2013
635 Chương 635 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Phát điên 19/12/2013
636 Chương 636 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Nói Là Làm 19/12/2013
637 Chương 637 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ác giả ác báo 19/12/2013
638 Chương 638 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Giáp chi chiến 19/12/2013
639 Chương 639 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Có bỏ được hay không 19/12/2013
640 Chương 640 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Song xu chi chiến 19/12/2013
641 Chương 641 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc thủy đỉnh 19/12/2013
642 Chương 642 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ti bỉ thủ đoạn 19/12/2013
643 Chương 643 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tuyệt thế tà công 19/12/2013
644 Chương 644 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đến Thủy gia 19/12/2013
645 Chương 645 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đại khai sát giới 19/12/2013
646 Chương 646 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ta muốn Thiên Phong 19/12/2013
647 Chương 647 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Quay lại Thiên Tinh 19/12/2013
648 Chương 648 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Rốt cục cũng thoát 19/12/2013
649 Chương 649 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Chuẩn bị lập quốc 19/12/2013
650 Chương 650 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần Châu đế quốc 19/12/2013
651 Chương 651 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mượn chủ đề để nói chuyện mình 19/12/2013
652 Chương 652 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đạo tặc tụ họp 19/12/2013
653 Chương 653 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mùa xuân của Lăng Kiếm 19/12/2013
654 Chương 654 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kiếm cớ sinh sự 19/12/2013
655 Chương 655 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Kế hoạch suôn sẻ 19/12/2013
656 Chương 656 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ba hồn bảy vía 19/12/2013
657 Chương 657 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Táng tận lương tâm! 19/12/2013
658 Chương 658 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Gõ đầu răn đe! 19/12/2013
659 Chương 659 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ba hồn bảy vía (2) 19/12/2013
660 Chương 660 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Táng tận lương tâm! 19/12/2013
661 Chương 661 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Mê hồn thảo! 19/12/2013
662 Chương 662 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Buổi lễ khai quốc 19/12/2013
663 Chương 663 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lập quốc truyền vị! 19/12/2013
664 Chương 664 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hốt hoảng trốn chạy! 19/12/2013
665 Chương 665 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngôi vị hoàng hậu! 19/12/2013
666 Chương 666 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sảnh nữ tâm ma! 19/12/2013
667 Chương 667 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần tượng sát thủ! 19/12/2013
668 Chương 668 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bắc cầu làm mối! 19/12/2013
669 Chương 669 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sự lựa chọn khéo léo 19/12/2013
670 Chương 670 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngọc Gia xuân thu! 19/12/2013
671 Chương 671 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Biến động bất ngờ! 19/12/2013
672 Chương 672 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Họa loạn chi nguyên! 19/12/2013
673 Chương 673 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tiến đến Đông Nam! 19/12/2013
674 Chương 674 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đệ nhất lâu chủ 19/12/2013
675 Chương 675 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Sát khí hồng nhan! 19/12/2013
676 Chương 676 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cái thế sát thần! 19/12/2013
677 Chương 677 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tông môn tan rã 19/12/2013
678 Chương 678 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Liệu pháp kì quái! 19/12/2013
679 Chương 679 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thủy đáo cừ thành 19/12/2013
680 Chương 680 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Bình định Đông Nam 19/12/2013
681 Chương 681 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lăng Thiên làm mối! 19/12/2013
682 Chương 682 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lên ngôi hoàng đế! 19/12/2013
683 Chương 683 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hôn lễ trọng thể! 19/12/2013
684 Chương 684 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Lựa chọn khó khăn 19/12/2013
685 Chương 685 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đêm tân hôn! 19/12/2013
686 Chương 686 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thỏa lòng mong đợi! 19/12/2013
687 Chương 687 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Vạn mộc vô thanh! 19/12/2013
688 Chương 688 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cơn bão tuyết tử thần! 19/12/2013
689 Chương 689 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trận đại chiến bắt đầu! 19/12/2013
690 Chương 690 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tứ phương chiến hỏa! 19/12/2013
691 Chương 691 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Ngàn dặm chi viện! 19/12/2013
692 Chương 692 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thời khắc sinh tử! 19/12/2013
693 Chương 693 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Thần uy sát thủ! 19/12/2013
694 Chương 694 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Cứu viện thành công! 19/12/2013
695 Chương 695 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Tây Môn binh bại! 19/12/2013
696 Chương 696 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Một vùng hỗn loạn! 19/12/2013
697 Chương 697 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Trận chiến cuối cùng 19/12/2013
698 Chương 698 Lăng Thiên Truyền Thuyết - Hốt hoảng trốn chạy! 19/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-lang-thien-truyen-thuyet-973.html