Truyện Chí Tôn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Chí Tôn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 19/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chí Tôn
Bạn đang đọc truyện Chí Tôn của tác giả Cổ Chân Nhân trên trang đọc truyện online. Trong thế giới thần kỳ này, người người có tiên nang, bồi dưỡng yêu thú, điều khiển yêu binh, đào tạo yêu thực, lấy leo lên cảnh giới đỉnh cao của ngự yêu sư làm quang vinh.

La lỵ hồ yêu khả ái, mĩ mi xà yêu yểu điệu, tiên tử liên yêu thanh thuần, muội muội thỏ yêu thiên nhiên ngốc, tỷ tỷ hạt yêu khêu gợi… Lần lượt điều giáo, chậm rãi bồi dưỡng.

Thiên hạ đại thế, phong vân biến huyễn, tài tử giai nhân, định đỉnh thiên hạ…

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chí Tôn - Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, chí nguyện to lớn không cam lòng dưới tán cây (thượng) 19/12/2013
2 Chương 2 Chí Tôn - Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, chí nguyện to lớn không cam lòng dưới tán cây (hạ). 19/12/2013
3 Chương 3 Chí Tôn - Quay lại 23 năm trước, tất cả đều lặp lại (thượng). 19/12/2013
4 Chương 4 Chí Tôn - Quay lại 23 năm trước, tất cả đều lặp lại (hạ). 19/12/2013
5 Chương 5 Chí Tôn - Hải Ngạc Thảo Xà Hỏa Trung Hồ, trong trứng yêu thú có huyền cơ (thượng). 19/12/2013
6 Chương 6 Chí Tôn - Hải Ngạc Thảo Xà Hỏa Trung Hồ, trong trứng yêu thú có huyền cơ (hạ). 19/12/2013
7 Chương 7 Chí Tôn - Trứng Thiên Hồ tuyệt phẩm, độc kế của Thư phu nhân. 19/12/2013
8 Chương 8 Chí Tôn - Chuẩn bị ấp trứng, vui mừng lấy được Tuyết Sa (thượng). 19/12/2013
9 Chương 9 Chí Tôn - Chuẩn bị ấp trứng, vui mừng lấy được Tuyết Sa (hạ). 19/12/2013
10 Chương 10 Chí Tôn - Chuẩn bị hoàn thành, cường địch không biết mặt (thượng). 19/12/2013
11 Chương 11 Chí Tôn - Chuẩn bị hoàn thành, cường địch không biết mặt (hạ). 19/12/2013
12 Chương 12 Chí Tôn - Lợi Trảo Hầu đấu với Tửu Tao Cẩu (thượng). 19/12/2013
13 Chương 13 Chí Tôn - Lợi Trảo Hầu đấu với Tửu Tao Cẩu (hạ). 19/12/2013
14 Chương 14 Chí Tôn - Xếp đặt mượn lực, Mị Ảnh U Hạt Bức (thượng). 19/12/2013
15 Chương 15 Chí Tôn - Xếp đặt mượn lực, Mị Ảnh U Hạt Bức (hạ). 19/12/2013
16 Chương 16 Chí Tôn - Tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh (thượng)! 19/12/2013
17 Chương 17 Chí Tôn - Tuổi nhỏ, tâm già, máu không lạnh (hạ)! 19/12/2013
18 Chương 18 Chí Tôn - Tiên nang, chiến lợi phẩm vượt qua dự kiến. 19/12/2013
19 Chương 19 Chí Tôn - Ấp trứng Thiên Hồ (thượng). 19/12/2013
20 Chương 20 Chí Tôn - Ấp trứng Thiên Hồ (hạ). 19/12/2013
21 Chương 21 Chí Tôn - Trùng kích tu vi (thượng). 19/12/2013
22 Chương 22 Chí Tôn - Trùng kích tu vi (Hạ) 19/12/2013
23 Chương 23 Chí Tôn - Mười năm tu vi, Thiên Đố Yêu Kiếp! 19/12/2013
24 Chương 24 Chí Tôn - Hoàn mỹ Thiên Hồ, Linh Áp Dũng Đạo (Thượng) 19/12/2013
25 Chương 25 Chí Tôn - Hoàn mỹ Thiên Hồ, Linh Áp Dũng Đạo (Hạ) 19/12/2013
26 Chương 26 Chí Tôn - Khó có thể tin được (thượng). 19/12/2013
27 Chương 27 Chí Tôn - Khó có thể tin được (hạ). 19/12/2013
28 Chương 28 Chí Tôn - Không phù hợp lẽ thường! 19/12/2013
29 Chương 29 Chí Tôn - Thư phu nhân không thể tin tưởng nổi (thượng). 19/12/2013
30 Chương 30 Chí Tôn - Thư phu nhân không thể tin tưởng nổi (hạ). 19/12/2013
31 Chương 31 Chí Tôn - Tam lão lau mắt nhìn Sở Vân (thượng) 19/12/2013
32 Chương 32 Chí Tôn - Tam lão lau mắt nhìn Sở Vân (hạ) 19/12/2013
33 Chương 33 Chí Tôn - Hỏa Liên Hộ Giáp, Thư phu nhân hối tiếc 19/12/2013
34 Chương 34 Chí Tôn - Di Hương Cố Bản Đan, Bạch Vũ Tín Thiên Ông (Thượng) 19/12/2013
35 Chương 35 Chí Tôn - Di Hương Cố Bản Đan, Bạch Vũ Tín Thiên Ông (Hạ) 19/12/2013
36 Chương 36 Chí Tôn - Đoạn tí Thư Thiên Hào, yêu thú Võ Đạo Giải (Thượng) 19/12/2013
37 Chương 37 Chí Tôn - Đoạn tí Thư Thiên Hào, yêu thú Võ Đạo Giải (Hạ) 19/12/2013
38 Chương 38 Chí Tôn - Đại chiến đạo pháp, thăng nguyên đan (Thượng) 19/12/2013
39 Chương 39 Chí Tôn - Đại chiến đạo pháp, thăng nguyên đan (Hạ) 19/12/2013
40 Chương 40 Chí Tôn - Một kích chiến thắng! Tại sao lại như vậy? (Thượng) 19/12/2013
41 Chương 41 Chí Tôn - Một kích chiến thắng! Tại sao lại như vậy? (Hạ) 19/12/2013
42 Chương 42 Chí Tôn - Bi kịch của Thư Nhị, nắm giữ toàn cục 19/12/2013
43 Chương 43 Chí Tôn - Còn dám hung hăng càn quấy? Đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi (Thượng) 19/12/2013
44 Chương 44 Chí Tôn - Còn dám hung hăng càn quấy? Đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi (Hạ) 19/12/2013
45 Chương 45 Chí Tôn - Mãnh Hổ bi thương, phối phương cứu chữa Bích Lạc Hải Đái (Thượng) 19/12/2013
46 Chương 46 Chí Tôn - Mãnh Hổ bi thương, phối phương cứu chữa Bích Lạc Hải Đái (Hạ) 19/12/2013
47 Chương 47 Chí Tôn - Tinh binh Chuông Đồng, yêu tinh (Thượng) 19/12/2013
48 Chương 48 Chí Tôn - Tinh binh Chuông Đồng, yêu tinh (Hạ) 19/12/2013
49 Chương 49 Chí Tôn - Tu vi tăng tiến, thu hoạch Hỏa Nhãn ngoài ý muốn 19/12/2013
50 Chương 50 Chí Tôn - Xu thế tiểu bạch kiểm, Đại Yêu Hoang Thổ Hùng (Thượng) 19/12/2013
51 Chương 51 Chí Tôn - Xu thế tiểu bạch kiểm, Đại Yêu Hoang Thổ Hùng (Hạ) 19/12/2013
52 Chương 52 Chí Tôn - Ân trọng như núi, Thư Thiên Hào nguy cơ sớm tối (Thượng) 19/12/2013
53 Chương 53 Chí Tôn - Ân trọng như núi, Thư Thiên Hào nguy cơ sớm tối (Hạ) 19/12/2013
54 Chương 54 Chí Tôn - Cho dù nghìn vạn người, ta cũng quyết rồi (Thượng) 19/12/2013
55 Chương 55 Chí Tôn - Cho dù nghìn vạn người, ta cũng quyết rồi (Hạ) 19/12/2013
56 Chương 56 Chí Tôn - Phong Hỏa Yên Lang, lão tướng hào hùng (thượng)! 19/12/2013
57 Chương 57 Chí Tôn - Phong Hỏa Yên Lang, lão tướng hào hùng (hạ)! 19/12/2013
58 Chương 58 Chí Tôn - Túy Tuyết cuồng đao, hùng hồn bi ca (thượng)! 19/12/2013
59 Chương 59 Chí Tôn - Túy Tuyết cuồng đao, hùng hồn bi ca (hạ)! 19/12/2013
60 Chương 60 Chí Tôn - Phụ thân, hài nhi tới cứu người (thượng)! 19/12/2013
61 Chương 61 Chí Tôn - Phụ thân, hài nhi tới cứu người (hạ)! 19/12/2013
62 Chương 62 Chí Tôn - Mỹ nhân kế nhằm vào Sở Vân (thượng). 19/12/2013
63 Chương 63 Chí Tôn - Mỹ nhân kế nhằm vào Sở Vân (hạ). 19/12/2013
64 Chương 64 Chí Tôn - Truyền thừa yêu binh, Trữ gia cầu thân! 19/12/2013
65 Chương 65 Chí Tôn - Trực tiếp cự tuyệt, phụ tử đồng lòng (thượng). 19/12/2013
66 Chương 66 Chí Tôn - Trực tiếp cự tuyệt, phụ tử đồng lòng (hạ). 19/12/2013
67 Chương 67 Chí Tôn - Linh khí cải tạo, Quỳ Hoa Châm Như Ý Bổng. 19/12/2013
68 Chương 68 Chí Tôn - Hảo cảm của Bạch Mi Đan Sư (thượng). 19/12/2013
69 Chương 69 Chí Tôn - Hảo cảm của Bạch Mi Đan Sư (hạ). 19/12/2013
70 Chương 70 Chí Tôn - Dẫn đan hương, câu cá câu được người. 19/12/2013
71 Chương 71 Chí Tôn - Nam hôn nam. 19/12/2013
72 Chương 72 Chí Tôn - Công chúa không cam lòng, kế hoạch của Sở Vân. 19/12/2013
73 Chương 73 Chí Tôn - Thanh Sơn đảo, Thiên Ca Thư Viện. 19/12/2013
74 Chương 74 Chí Tôn - Thiếu niên thành danh, một viên bản tâm. 19/12/2013
75 Chương 75 Chí Tôn - Tâm linh lột xác. 19/12/2013
76 Chương 76 Chí Tôn - Các phương chú ý. 19/12/2013
77 Chương 77 Chí Tôn - Bạn cùng phòng? Nhan Khuyết khiêu chiến! 19/12/2013
78 Chương 78 Chí Tôn - Mây động tám phương, nhân trung thiên lý mã (thượng). 19/12/2013
79 Chương 79 Chí Tôn - Mây động tám phương, nhân trung thiên lý mã (hạ). 19/12/2013
80 Chương 80 Chí Tôn - Lôi Điện? Cũng không thể ngăn cản được đường ta đi tới (thượng) 19/12/2013
81 Chương 81 Chí Tôn - Lôi Điện? Cũng không thể ngăn cản được đường ta đi tới (hạ) 19/12/2013
82 Chương 82 Chí Tôn - Công chúa tới bôi thuốc 19/12/2013
83 Chương 83 Chí Tôn - Tăng trưởng thực lực, lão tiên sinh lải nhải cực phẩm (thượng) 19/12/2013
84 Chương 84 Chí Tôn - Tăng trưởng thực lực, lão tiên sinh lải nhải cực phẩm (hạ) 19/12/2013
85 Chương 85 Chí Tôn - Bài kiểm tra tròn điểm 19/12/2013
86 Chương 86 Chí Tôn - Lần đầu tiên gặp mặt Trữ Y Y 19/12/2013
87 Chương 87 Chí Tôn - Quần chúng hào tình, thảo phạt Sở Vân 19/12/2013
88 Chương 88 Chí Tôn - Mười chiến mười thắng 19/12/2013
89 Chương 89 Chí Tôn - Lựa chọn chương trình học 19/12/2013
90 Chương 90 Chí Tôn - Tạp vụ đường, nhiệm vụ bụi bặm chồng chất nhất (thượng) 19/12/2013
91 Chương 91 Chí Tôn - Tạp vụ đường, nhiệm vụ bụi bặm chồng chất nhất (hạ) 19/12/2013
92 Chương 92 Chí Tôn - Nhiệm vụ tưới nước, cướp giật cơ duyên kỳ ngộ của Nhan Khuyết 19/12/2013
93 Chương 93 Chí Tôn - Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng, Chủ Đằng Bảng 19/12/2013
94 Chương 94 Chí Tôn - Thư gia khủng hoảng kinh tế, khóa học luyện đan 19/12/2013
95 Chương 95 Chí Tôn - Nếu ngươi có thể luyện thành đan, ta sẽ ăn nó (thượng) 19/12/2013
96 Chương 96 Chí Tôn - Nếu ngươi có thể luyện thành đan, ta sẽ ăn nó (hạ) 19/12/2013
97 Chương 97 Chí Tôn - Học đường rung động, Bạch Mi Đan Sư lửa nóng trong lòng 19/12/2013
98 Chương 98 Chí Tôn - Tập thủ ấn luyện đan cơ bản, khiêu chiến sắp tới 19/12/2013
99 Chương 99 Chí Tôn - Trêu chọc Mã Hữu Tài, Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn (thượng) 19/12/2013
100 Chương 100 Chí Tôn - Trêu chọc Mã Hữu Tài, Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn (hạ) 19/12/2013
101 Chương 101 Chí Tôn - Kinh hiện yêu thú tuyệt phẩm, Phỉ Thúy Mộng Cảnh (thượng) 19/12/2013
102 Chương 102 Chí Tôn - Kinh hiện yêu thú tuyệt phẩm, Phỉ Thúy Mộng Cảnh (hạ) 19/12/2013
103 Chương 103 Chí Tôn - Học phân như nước chảy, đi mà vẫn còn (thượng) 19/12/2013
104 Chương 104 Chí Tôn - Học phân như nước chảy, đi mà vẫn còn (hạ) 19/12/2013
105 Chương 105 Chí Tôn - Công chúa hiếu kỳ, luyện đan thuật thay đổi từng ngày 19/12/2013
106 Chương 106 Chí Tôn - Sỉ nhục hay là vĩ đại, pháp môn ngự yêu tuyệt phẩm 19/12/2013
107 Chương 107 Chí Tôn - Truyền thụ thủ ấn luyện đan, cái gì? Thượng đẳng (thượng) 19/12/2013
108 Chương 108 Chí Tôn - Truyền thụ thủ ấn luyện đan, cái gì? Thượng đẳng (hạ) 19/12/2013
109 Chương 109 Chí Tôn - Câu đố cuối cùng, Nhan Khuyết, ta muốn ngươi 19/12/2013
110 Chương 110 Chí Tôn - Truyền thừa đời thứ ba, chân tướng tất cả 19/12/2013
111 Chương 111 Chí Tôn - Toàn bộ thư viện rung động, Nhan Khuyết bái phục 19/12/2013
112 Chương 112 Chí Tôn - Vì Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụy chọn mua tiên nang (thượng) 19/12/2013
113 Chương 113 Chí Tôn - Vì Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụy chọn mua tiên nang (hạ) 19/12/2013
114 Chương 114 Chí Tôn - Trồng hạt giống 19/12/2013
115 Chương 115 Chí Tôn - Trồng thành công? Trùng kích tu vi? Bao nhiêu năm? 19/12/2013
116 Chương 116 Chí Tôn - Lại bị cự tuyệt, dịch bệnh bạo phát (thượng) 19/12/2013
117 Chương 117 Chí Tôn - Lại bị cự tuyệt, dịch bệnh bạo phát (hạ) 19/12/2013
118 Chương 118 Chí Tôn - Khiêu chiến của Hoa Anh, Đại Yêu binh Bách Hoa Cung (thượng) 19/12/2013
119 Chương 119 Chí Tôn - Khiêu chiến của Hoa Anh, Đại Yêu binh Bách Hoa Cung (hạ) 19/12/2013
120 Chương 120 Chí Tôn - Quang minh vô thượng Đại Long Văn, lựa chọn đao pháp mới 19/12/2013
121 Chương 121 Chí Tôn - Luận ba thắng ba bại, âm ba cuồng phong tiễn (thượng) 19/12/2013
122 Chương 122 Chí Tôn - Luận ba thắng ba bại, âm ba cuồng phong tiễn (hạ) 19/12/2013
123 Chương 123 Chí Tôn - Bách Hoa Liễu Loạn, chèn ép không được còn bị ngược (thượng) 19/12/2013
124 Chương 124 Chí Tôn - Bách Hoa Liễu Loạn, chèn ép không được còn bị ngược (hạ) 19/12/2013
125 Chương 125 Chí Tôn - Hung uy cái thư viện, Trữ gia chủ cười to (thượng) 19/12/2013
126 Chương 126 Chí Tôn - Hung uy cái thư viện, Trữ gia chủ cười to (hạ) 19/12/2013
127 Chương 127 Chí Tôn - Cường thế quật khởi, Trữ gia chủ nổi giận (thượng) 19/12/2013
128 Chương 128 Chí Tôn - Cường thế quật khởi, Trữ gia chủ nổi giận (hạ) 19/12/2013
129 Chương 129 Chí Tôn - Thu tay lại, đột phá và thu hoạch (thượng) 19/12/2013
130 Chương 130 Chí Tôn - Thu tay lại, đột phá và thu hoạch (hạ) 19/12/2013
131 Chương 131 Chí Tôn - Linh phù thanh vụ diệp luân thuẫn, cửu trọng thương mộc yêu lôi 19/12/2013
132 Chương 132 Chí Tôn - Trữ gia thất thế, hàng phục Nhan Khuyết, bước nhanh tới (thượng) 19/12/2013
133 Chương 133 Chí Tôn - Trữ gia thất thế, hàng phục Nhan Khuyết, bước nhanh tới (trung) 19/12/2013
134 Chương 134 Chí Tôn - Trữ gia thất thế, hàng phục Nhan Khuyết, bước nhanh tới (hạ) 19/12/2013
135 Chương 135 Chí Tôn - Thiên Hồ bốn đuôi, đàn Hắc Mộc Nha (thượng) 19/12/2013
136 Chương 136 Chí Tôn - Thiên Hồ bốn đuôi, đàn Hắc Mộc Nha (hạ) 19/12/2013
137 Chương 137 Chí Tôn - Vương sào tầm bảo, lưu tinh đoạn tiễn 19/12/2013
138 Chương 138 Chí Tôn - Thiên Linh Chân Tâm Đan, thần đan nghịch thiên trong truyền thuyết (thượng) 19/12/2013
139 Chương 139 Chí Tôn - Thiên Linh Chân Tâm Đan, thần đan nghịch thiên trong truyền thuyết (hạ) 19/12/2013
140 Chương 140 Chí Tôn - Đại sư luyện binh nghèo túng, Chân Tâm Tượng Du Nha (thượng) 19/12/2013
141 Chương 141 Chí Tôn - Đại sư luyện binh nghèo túng, Chân Tâm Tượng Du Nha (hạ) 19/12/2013
142 Chương 142 Chí Tôn - A, ngươi chính là Sở Vân? (thượng) 19/12/2013
143 Chương 143 Chí Tôn - A, ngươi chính là Sở Vân? (hạ) 19/12/2013
144 Chương 144 Chí Tôn - Bảo thạch mật môn, Dung Nham Bá Vương Hoa (thượng) 19/12/2013
145 Chương 145 Chí Tôn - Bảo thạch mật môn, Dung Nham Bá Vương Hoa (hạ) 19/12/2013
146 Chương 146 Chí Tôn - Chiểu Du Cáp Mô (thượng) 19/12/2013
147 Chương 147 Chí Tôn - Chiểu Du Cáp Mô (hạ) 19/12/2013
148 Chương 148 Chí Tôn - Lựa chọn tha thứ, cái gì mới là chân tướng? 19/12/2013
149 Chương 149 Chí Tôn - Tình huynh đệ đúc yêu binh (thượng) 19/12/2013
150 Chương 150 Chí Tôn - Tình huynh đệ đúc yêu binh (hạ) 19/12/2013
151 Chương 151 Chí Tôn - Du Nha gia nhập vào, thu hoạch đan cung (thượng) 19/12/2013
152 Chương 152 Chí Tôn - Du Nha gia nhập vào, thu hoạch đan cung (hạ) 19/12/2013
153 Chương 153 Chí Tôn - Ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh Tiễn, Phi Huyền Ngự Thiên Đao (thượng) 19/12/2013
154 Chương 154 Chí Tôn - Ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh Tiễn, Phi Huyền Ngự Thiên Đao (hạ) 19/12/2013
155 Chương 155 Chí Tôn - Vệ Khiếp đến khiêu chiến 19/12/2013
156 Chương 156 Chí Tôn - A! Lão Nhị của ta (thượng) 19/12/2013
157 Chương 157 Chí Tôn - A! Lão Nhị của ta (hạ) 19/12/2013
158 Chương 158 Chí Tôn - Yêu Cung gặt hái, Vệ Khiếp chết ngất (thượng) 19/12/2013
159 Chương 159 Chí Tôn - Yêu Cung gặt hái, Vệ Khiếp chết ngất (hạ) 19/12/2013
160 Chương 160 Chí Tôn - Bảo thuyền dương oai, Tinh Thánh đại xạ lễ (thượng) 19/12/2013
161 Chương 161 Chí Tôn - Bảo thuyền dương oai, Tinh Thánh đại xạ lễ (hạ) 19/12/2013
162 Chương 162 Chí Tôn - Khúc mắc của Kim Bích Hàm, Hoa Anh đến cướp người 19/12/2013
163 Chương 163 Chí Tôn - Mã Hữu Tài kêu gào, Kim Bích Hàm rời khỏi (thượng) 19/12/2013
164 Chương 164 Chí Tôn - Mã Hữu Tài kêu gào, Kim Bích Hàm rời khỏi (hạ) 19/12/2013
165 Chương 165 Chí Tôn - Quay về đi! Chắc chắn thành công (thượng) 19/12/2013
166 Chương 166 Chí Tôn - Quay về đi! Chắc chắn thành công (hạ) 19/12/2013
167 Chương 167 Chí Tôn - Tiễn thuật của Kim Bích Hàm, Mã Hữu Tài kinh ngạc 19/12/2013
168 Chương 168 Chí Tôn - Bí mật của Hồng Thường Tiên Tử, khai mạc đại xạ lễ (thượng) 19/12/2013
169 Chương 169 Chí Tôn - Bí mật của Hồng Thường Tiên Tử, khai mạc đại xạ lễ (hạ) 19/12/2013
170 Chương 170 Chí Tôn - Sao Sở Vân lại bắn sớm như vậy? (thượng) 19/12/2013
171 Chương 171 Chí Tôn - Sao Sở Vân lại bắn sớm như vậy? (hạ) 19/12/2013
172 Chương 172 Chí Tôn - Sở Vân chậm chạp không bắn (thượng) 19/12/2013
173 Chương 173 Chí Tôn - Sở Vân chậm chạp không bắn (hạ) 19/12/2013
174 Chương 174 Chí Tôn - Nội gian, quần đảo đến công 19/12/2013
175 Chương 175 Chí Tôn - Sở Vân động sát khí, Thâm Hải Cửu Đầu Xà (thượng) 19/12/2013
176 Chương 176 Chí Tôn - Sở Vân động sát khí, Thâm Hải Cửu Đầu Xà (hạ) 19/12/2013
177 Chương 177 Chí Tôn - Tên bí chế của Hoa gia, nhược điểm của Định Tinh Cung (thượng) 19/12/2013
178 Chương 178 Chí Tôn - Tên bí chế của Hoa gia, nhược điểm của Định Tinh Cung (hạ) 19/12/2013
179 Chương 179 Chí Tôn - Kỳ tích nghịch chuyển, Lưu Tinh Tiễn thuật (thượng) 19/12/2013
180 Chương 180 Chí Tôn - Kỳ tích nghịch chuyển, Lưu Tinh Tiễn thuật (hạ) 19/12/2013
181 Chương 181 Chí Tôn - Ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh, mọi người hợp nhau (thượng) 19/12/2013
182 Chương 182 Chí Tôn - Ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh, mọi người hợp nhau (trung) 19/12/2013
183 Chương 183 Chí Tôn - Ý nghĩa sâu xa của Lưu Tinh, mọi người hợp nhau (hạ) 19/12/2013
184 Chương 184 Chí Tôn - Bá Nhạc tặng sách, Sở Vân cướp thuyền (thượng) 19/12/2013
185 Chương 185 Chí Tôn - Bá Nhạc tặng sách, Sở Vân cướp thuyền (hạ) 19/12/2013
186 Chương 186 Chí Tôn - Thiết côn Tác Nam, cứu viện Du Nha 19/12/2013
187 Chương 187 Chí Tôn - Trảm tướng (thượng) 19/12/2013
188 Chương 188 Chí Tôn - Trảm tướng (hạ) 19/12/2013
189 Chương 189 Chí Tôn - Mưu đồ đánh thuyền vận lương của Vệ gia đảo (thượng) 19/12/2013
190 Chương 190 Chí Tôn - Mưu đồ đánh thuyền vận lương của Vệ gia đảo (hạ) 19/12/2013
191 Chương 191 Chí Tôn - Tấn công Vệ gia đảo (thượng) 19/12/2013
192 Chương 192 Chí Tôn - Tấn công Vệ gia đảo (hạ) 19/12/2013
193 Chương 193 Chí Tôn - Vệ gia chủ cụt tay (thượng) 19/12/2013
194 Chương 194 Chí Tôn - Vệ gia chủ cụt tay (hạ) 19/12/2013
195 Chương 195 Chí Tôn - Bạch Mi Điêu Phương Toái Không (thượng) 19/12/2013
196 Chương 196 Chí Tôn - Bạch Mi Điêu Phương Toái Không (hạ) 19/12/2013
197 Chương 197 Chí Tôn - Cưỡi Thiên Hồ, đại chiến trên không (thượng) 19/12/2013
198 Chương 198 Chí Tôn - Cưỡi Thiên Hồ, đại chiến trên không (hạ) 19/12/2013
199 Chương 199 Chí Tôn - Giương cung bắn đại điêu (thượng) 19/12/2013
200 Chương 200 Chí Tôn - Giương cung bắn đại điêu (hạ) 19/12/2013
201 Chương 201 Chí Tôn - Bêu đầu (thượng hạ) 19/12/2013
202 Chương 202 Chí Tôn - Đạo pháp Tăng Quang Thiểm Thải (thượng) 19/12/2013
203 Chương 203 Chí Tôn - Đạo pháp Tăng Quang Thiểm Thải (hạ) 19/12/2013
204 Chương 204 Chí Tôn - Song Tử Hạp phục kích chiến 19/12/2013
205 Chương 205 Chí Tôn - Đại thắng (thượng) 19/12/2013
206 Chương 206 Chí Tôn - Đại thắng (trung) 19/12/2013
207 Chương 207 Chí Tôn - Đại thắng (hạ) 19/12/2013
208 Chương 208 Chí Tôn - Tinh Hải Long Cung 19/12/2013
209 Chương 209 Chí Tôn - Tính danh bí ẩn, Long Nguyện yêu thụ (thượng) 19/12/2013
210 Chương 210 Chí Tôn - Tính danh bí ẩn, Long Nguyện yêu thụ (hạ) 19/12/2013
211 Chương 211 Chí Tôn - Tiên nang thượng đẳng, thế cục nguy cấp (thượng) 19/12/2013
212 Chương 212 Chí Tôn - Tiên nang thượng đẳng, thế cục nguy cấp (hạ) 19/12/2013
213 Chương 213 Chí Tôn - Binh áp Thiết Lung Đảo, đấu tướng (thượng) 19/12/2013
214 Chương 214 Chí Tôn - Binh áp Thiết Lung Đảo, đấu tướng (hạ) 19/12/2013
215 Chương 215 Chí Tôn - Chiến đấu bảo vệ Thiết Lung Đảo (thượng) 19/12/2013
216 Chương 216 Chí Tôn - Chiến đấu bảo vệ Thiết Lung Đảo (hạ) 19/12/2013
217 Chương 217 Chí Tôn - Vũ dũng của chúng ta (thượng) 19/12/2013
218 Chương 218 Chí Tôn - Vũ dũng của chúng ta (hạ) 19/12/2013
219 Chương 219 Chí Tôn - Tuyệt Địa Phản Kích (thượng) 19/12/2013
220 Chương 220 Chí Tôn - Tuyệt Địa Phản Kích (hạ) 19/12/2013
221 Chương 221 Chí Tôn - Tiểu Bá Vương ngả bài với nghĩa phụ (thượng) 19/12/2013
222 Chương 222 Chí Tôn - Tiểu Bá Vương ngả bài với nghĩa phụ (hạ) 19/12/2013
223 Chương 223 Chí Tôn - Mãnh Hổ thức tỉnh, Linh Yêu kiếp (thượng) 19/12/2013
224 Chương 224 Chí Tôn - Mãnh Hổ thức tỉnh, Linh Yêu kiếp (hạ) 19/12/2013
225 Chương 225 Chí Tôn - Hòa đàm tại Chỉ Thiên Sơn (thượng) 19/12/2013
226 Chương 226 Chí Tôn - Hòa đàm tại Chỉ Thiên Sơn (hạ) 19/12/2013
227 Chương 227 Chí Tôn - Uy hiếp (thượng) 19/12/2013
228 Chương 228 Chí Tôn - Uy hiếp (hạ) 19/12/2013
229 Chương 229 Chí Tôn - Hai nhà cầu minh chiếm hết tiện nghi 19/12/2013
230 Chương 230 Chí Tôn - Xử trí Thư phu nhân, dò xét lăng mộ (thượng) 19/12/2013
231 Chương 231 Chí Tôn - Xử trí Thư phu nhân, dò xét lăng mộ (hạ) 19/12/2013
232 Chương 232 Chí Tôn - Thiên Không Chi Thành, bảo vật dưới mí mắt (thượng) 19/12/2013
233 Chương 233 Chí Tôn - Thiên Không Chi Thành, bảo vật dưới mí mắt (hạ) 19/12/2013
234 Chương 234 Chí Tôn - Lăng mộ Thiên La Hầu, Trữ Thiên Vương (thượng) 19/12/2013
235 Chương 235 Chí Tôn - Lăng mộ Thiên La Hầu, Trữ Thiên Vương (hạ) 19/12/2013
236 Chương 236 Chí Tôn - Độc Mục Thạch Ngưu, mật thất hư không, Thiên La Tán? 19/12/2013
237 Chương 237 Chí Tôn - Xà Tảo bạo động, lừa gạt Cổ Phá U (thượng) 19/12/2013
238 Chương 238 Chí Tôn - Xà Tảo bạo động, lừa gạt Cổ Phá U (hạ) 19/12/2013
239 Chương 239 Chí Tôn - Chương 0054 19/12/2013
240 Chương 240 Chí Tôn - Bắt cá lớn (hạ) 19/12/2013
241 Chương 241 Chí Tôn - Yêu thực Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi tuyệt phẩm (thượng) 19/12/2013
242 Chương 242 Chí Tôn - Yêu thực Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi tuyệt phẩm (hạ) 19/12/2013
243 Chương 243 Chí Tôn - Sở Vân, Ngươi là người điên (thượng) 19/12/2013
244 Chương 244 Chí Tôn - Sở Vân, Ngươi là người điên (hạ) 19/12/2013
245 Chương 245 Chí Tôn - Giết đại địch, hạm đội gặp tai vạ 19/12/2013
246 Chương 246 Chí Tôn - Hiểm độ lôi kiếp (thượng) 19/12/2013
247 Chương 247 Chí Tôn - Hiểm độ lôi kiếp (hạ) 19/12/2013
248 Chương 248 Chí Tôn - Kinh hỷ, Long Tình Quả thần kỳ (thượng) 19/12/2013
249 Chương 249 Chí Tôn - Kinh hỷ, Long Tình Quả thần kỳ (hạ) 19/12/2013
250 Chương 250 Chí Tôn - Trên chợ biển, Yêu cung mới (thượng) 19/12/2013
251 Chương 251 Chí Tôn - Trên chợ biển, Yêu cung mới (hạ) 19/12/2013
252 Chương 252 Chí Tôn - Thu hoạch ngoài ý muốn (thượng) 19/12/2013
253 Chương 253 Chí Tôn - Thu hoạch ngoài ý muốn (hạ) 19/12/2013
254 Chương 254 Chí Tôn - Quái Tiên, vui mừng lấy được Thiên Cực Băng Tinh (thượng) 19/12/2013
255 Chương 255 Chí Tôn - Quái Tiên, vui mừng lấy được Thiên Cực Băng Tinh (hạ) 19/12/2013
256 Chương 256 Chí Tôn - Lão tổ Viêm gia, Hồng Thường Tiên Tử (thượng) 19/12/2013
257 Chương 257 Chí Tôn - Lão tổ Viêm gia, Hồng Thường Tiên Tử (hạ) 19/12/2013
258 Chương 258 Chí Tôn - Hồng Thường tiên tử diễm nhược hỏa (thượng) 19/12/2013
259 Chương 259 Chí Tôn - Hồng Thường tiên tử diễm nhược hỏa (hạ) 19/12/2013
260 Chương 260 Chí Tôn - Giao phong cùng Thiết Ngao (thượng) 19/12/2013
261 Chương 261 Chí Tôn - Giao phong cùng Thiết Ngao (hạ) 19/12/2013
262 Chương 262 Chí Tôn - Bài thơ bốn chữ 19/12/2013
263 Chương 263 Chí Tôn - Hợp tác cùng Phi Hổ, Băng Phách Thần Quang (thượng) 19/12/2013
264 Chương 264 Chí Tôn - Hợp tác cùng Phi Hổ, Băng Phách Thần Quang (hạ) 19/12/2013
265 Chương 265 Chí Tôn - Mật tàng trong núi, Hỏa Đức cung (thượng) 19/12/2013
266 Chương 266 Chí Tôn - Mật tàng trong núi, Hỏa Đức cung (hạ) 19/12/2013
267 Chương 267 Chí Tôn - Vương giả bí tàng, tân thế giới trong lòng đất (thượng) 19/12/2013
268 Chương 268 Chí Tôn - Vương giả bí tàng, tân thế giới trong lòng đất (hạ) 19/12/2013
269 Chương 269 Chí Tôn - Thổ Hành Thần Sưu, tuyệt phẩm Tầm Bảo Thử (thượng) 19/12/2013
270 Chương 270 Chí Tôn - Thổ Hành Thần Sưu, tuyệt phẩm Tầm Bảo Thử (hạ) 19/12/2013
271 Chương 271 Chí Tôn - Địa đạo ẩn giấu, yêu thực khí vận (thượng) 19/12/2013
272 Chương 272 Chí Tôn - Địa đạo ẩn giấu, yêu thực khí vận (hạ) 19/12/2013
273 Chương 273 Chí Tôn - Dưới Bất Tận Mộc có Kiếp Yêu (thượng) 19/12/2013
274 Chương 274 Chí Tôn - Dưới Bất Tận Mộc có Kiếp Yêu (hạ) 19/12/2013
275 Chương 275 Chí Tôn - Đại thu hoạch, đạo pháp tuyệt phẩm cùng yêu đản (thượng) 19/12/2013
276 Chương 276 Chí Tôn - Đại thu hoạch, đạo pháp tuyệt phẩm cùng yêu đản (hạ) 19/12/2013
277 Chương 277 Chí Tôn - Lực bức Kiếp Yêu, trước nay chưa từng có (thượng) 19/12/2013
278 Chương 278 Chí Tôn - Lực bức Kiếp Yêu, trước nay chưa từng có (hạ) 19/12/2013
279 Chương 279 Chí Tôn - Linh Yêu đến tay, chém đầu lão tổ (thượng) 19/12/2013
280 Chương 280 Chí Tôn - Linh Yêu đến tay, chém đầu lão tổ (hạ) 19/12/2013
281 Chương 281 Chí Tôn - Linh Yêu Túy Tuyết Đao, Thiết Ngao động sát cơ (thượng) 19/12/2013
282 Chương 282 Chí Tôn - Linh Yêu Túy Tuyết Đao, Thiết Ngao động sát cơ (hạ) 19/12/2013
283 Chương 283 Chí Tôn - Thiết Gia kỳ tập, đại chiến nổ ra (thượng) 19/12/2013
284 Chương 284 Chí Tôn - Thiết Gia kỳ tập, đại chiến nổ ra (hạ) 19/12/2013
285 Chương 285 Chí Tôn - Sao lại xuất hiện năm đầu Linh Yêu? (thượng) 19/12/2013
286 Chương 286 Chí Tôn - Sao lại xuất hiện năm đầu Linh Yêu? (hạ) 19/12/2013
287 Chương 287 Chí Tôn - Dũng mãnh không thể chống cự (thượng) 19/12/2013
288 Chương 288 Chí Tôn - Dũng mạnh không thể chống cự (hạ) 19/12/2013
289 Chương 289 Chí Tôn - Đuổi giết ngươi chạy chối chết (thượng) 19/12/2013
290 Chương 290 Chí Tôn - Đuổi giết ngươi chạy trối chết (trung) 19/12/2013
291 Chương 291 Chí Tôn - Đuổi giết ngươi chạy trối chết (hạ) 19/12/2013
292 Chương 292 Chí Tôn - Nhan Khuyết hiến kế, gặp Đạo Chi (thượng) 19/12/2013
293 Chương 293 Chí Tôn - Nhan Khuyết hiến kế, gặp Đạo Chi (hạ) 19/12/2013
294 Chương 294 Chí Tôn - Vận mệnh làm gạch, thành tựu làm lâu, Thiên Ngoại Tinh Ma (thượng) 19/12/2013
295 Chương 295 Chí Tôn - Vận mệnh làm gạch, thành tựu làm lâu, Thiên Ngoại Tinh Ma (hạ) 19/12/2013
296 Chương 296 Chí Tôn - Cẩm nang diệu kế, ba vị thần tướng (thượng) 19/12/2013
297 Chương 297 Chí Tôn - Cẩm nang diệu kế, ba vị thần tướng (hạ) 19/12/2013
298 Chương 298 Chí Tôn - Tấn công Trữ gia, cuộc chiến trên biển 19/12/2013
299 Chương 299 Chí Tôn - Tinh binh Hải Giao, đắc thắng chiêu hàng (thượng) 19/12/2013
300 Chương 300 Chí Tôn - Tinh binh Hải Giao, đắc thắng chiêu hàng (hạ) 19/12/2013
301 Chương 301 Chí Tôn - Tấn công Trữ gia Đảo (thượng) 19/12/2013
302 Chương 302 Chí Tôn - Tấn công Trữ gia Đảo (hạ) 19/12/2013
303 Chương 303 Chí Tôn - Cướp sạch Trữ gia Đảo (thượng) 19/12/2013
304 Chương 304 Chí Tôn - Cướp sạch Trữ gia Đảo (hạ) 19/12/2013
305 Chương 305 Chí Tôn - Chiến lợi phẩm, thu hoạch cực lớn 19/12/2013
306 Chương 306 Chí Tôn - Mục đích thực sự của Phi Hổ (thượng) 19/12/2013
307 Chương 307 Chí Tôn - Mục đích thực sự của Phi Hổ (trung) 19/12/2013
308 Chương 308 Chí Tôn - Mục đích thực sự của Phi Hổ (hạ) 19/12/2013
309 Chương 309 Chí Tôn - Trữ gia gả nữ (thượng) 19/12/2013
310 Chương 310 Chí Tôn - Trữ gia gả nữ (hạ) 19/12/2013
311 Chương 311 Chí Tôn - Đột phá, đuổi giết hết thảy địch nhân (thượng) 19/12/2013
312 Chương 312 Chí Tôn - Đột phá, đuổi giết hết thảy địch nhân (hạ) 19/12/2013
313 Chương 313 Chí Tôn - Hỏa Phương Văn Thư, thiên hạ chấn động (thượng) 19/12/2013
314 Chương 314 Chí Tôn - Hỏa Phương Văn Thư, thiên hạ chấn động (hạ) 19/12/2013
315 Chương 315 Chí Tôn - Uy lực của Trấn Yêu Tháp, Thiên Hồ độ kiếp (thượng) 19/12/2013
316 Chương 316 Chí Tôn - Uy lực của Trấn Yêu Tháp, Thiên Hồ độ kiếp (hạ) 19/12/2013
317 Chương 317 Chí Tôn - Thánh nữ Vũ đảo Thủy Nhược Lan (thượng) 19/12/2013
318 Chương 318 Chí Tôn - Thánh nữ Vũ đảo Thủy Nhược Lan (hạ) 19/12/2013
319 Chương 319 Chí Tôn - Phân đan, nghiêm trị ác khách (thượng) 19/12/2013
320 Chương 320 Chí Tôn - Phân đan, nghiêm trị ác khách (hạ) 19/12/2013
321 Chương 321 Chí Tôn - Hoán nhiên tạo hóa đan, động sát cơ (thượng) 19/12/2013
322 Chương 322 Chí Tôn - Hoán nhiên tạo hóa đan, động sát cơ (hạ) 19/12/2013
323 Chương 323 Chí Tôn - Thiên Hồ độ kiếp, Phi nhận phong lao kiếp 19/12/2013
324 Chương 324 Chí Tôn - Lục Thần Phi Hôi Kiếp, Dạ Vũ (thượng) 19/12/2013
325 Chương 325 Chí Tôn - Lục Thần Phi Hôi Kiếp, Dạ Vũ (hạ) 19/12/2013
326 Chương 326 Chí Tôn - Linh Yêu kiếp triệt để bạo nộ (thượng) 19/12/2013
327 Chương 327 Chí Tôn - Linh Yêu kiếp triệt để bạo nộ (hạ) 19/12/2013
328 Chương 328 Chí Tôn - Linh Yêu Thiên Hồ đăng tràng (thượng) 19/12/2013
329 Chương 329 Chí Tôn - Linh Yêu Thiên Hồ đăng tràng (hạ) 19/12/2013
330 Chương 330 Chí Tôn - Độ kiếp thành công, bình minh chiếu rạng (thượng) 19/12/2013
331 Chương 331 Chí Tôn - Độ kiếp thành công, bình minh chiếu rạng (hạ) 19/12/2013
332 Chương 332 Chí Tôn - Truy sát Thủy Nhược Lan (thượng) 19/12/2013
333 Chương 333 Chí Tôn - Truy sát Thủy Nhược Lan (hạ) 19/12/2013
334 Chương 334 Chí Tôn - Thần cản giết thần, phật ngăn giết phật (thượng) 19/12/2013
335 Chương 335 Chí Tôn - Thần cản giết thần, phật ngăn giết phật (hạ) 19/12/2013
336 Chương 336 Chí Tôn - Một chém làm hai (thượng) 19/12/2013
337 Chương 337 Chí Tôn - Một chém làm hai (hạ) 19/12/2013
338 Chương 338 Chí Tôn - Đại náo Vũ Đảo (thượng) 19/12/2013
339 Chương 339 Chí Tôn - Đại náo Vũ Đảo (hạ) 19/12/2013
340 Chương 340 Chí Tôn - Bãi cát dưới ánh trăng cùng Kim Bích Hàm (thượng) 19/12/2013
341 Chương 341 Chí Tôn - Bãi cát dưới ánh trăng cùng Kim Bích Hàm (hạ) 19/12/2013
342 Chương 342 Chí Tôn - Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn, Ly hợp thần quang (thượng) 19/12/2013
343 Chương 343 Chí Tôn - Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn, Ly hợp thần quang (hạ) 19/12/2013
344 Chương 344 Chí Tôn - Thải Hồng Đảo. Hoàng Hiếu tưới phân (thượng) 19/12/2013
345 Chương 345 Chí Tôn - Thải Hồng Đảo. Hoàng Hiếu tưới phân (hạ) 19/12/2013
346 Chương 346 Chí Tôn - Xích Hồng kiều, vui mừng lấy được Thăng Long đan phương (thượng) 19/12/2013
347 Chương 347 Chí Tôn - Xích Hồng kiều, vui mừng lấy được Thăng Long đan phương (hạ) 19/12/2013
348 Chương 348 Chí Tôn - Đoạt Tiên Nang của ngươi (thượng) 19/12/2013
349 Chương 349 Chí Tôn - Đoạt Tiên Nang của ngươi (hạ) 19/12/2013
350 Chương 350 Chí Tôn - Lần thứ hai đến nhà tranh, Hoàng Hiếu tảo mộ 19/12/2013
351 Chương 351 Chí Tôn - Chiến hạm Phi Thiên (thượng) 19/12/2013
352 Chương 352 Chí Tôn - Chiến hạm Phi Thiên (hạ) 19/12/2013
353 Chương 353 Chí Tôn - Tam cố mao lư! Mộng tưởng đại tướng quân (thượng) 19/12/2013
354 Chương 354 Chí Tôn - Tam cố mao lư! Mộng tưởng đại tướng quân (trung) 19/12/2013
355 Chương 355 Chí Tôn - Tam cố mao lư! Mộng tưởng đại tướng quân (hạ) 19/12/2013
356 Chương 356 Chí Tôn - Hoàng Hiếu hiến bảo 19/12/2013
357 Chương 357 Chí Tôn - Thiết Ngao rất hối tiếc (thượng) 19/12/2013
358 Chương 358 Chí Tôn - Thiết Ngao rất hối tiếc (hạ) 19/12/2013
359 Chương 359 Chí Tôn - Hồng Yêu không màu, đại chiến tướng mở đầu 19/12/2013
360 Chương 360 Chí Tôn - Đấu tướng (thượng) 19/12/2013
361 Chương 361 Chí Tôn - Đấu tướng (hạ) 19/12/2013
362 Chương 362 Chí Tôn - Chém chết tươi (thượng) 19/12/2013
363 Chương 363 Chí Tôn - Chém chết tươi (hạ) 19/12/2013
364 Chương 364 Chí Tôn - Không thể áp chế (thượng) 19/12/2013
365 Chương 365 Chí Tôn - Không thể áp chế (hạ) 19/12/2013
366 Chương 366 Chí Tôn - Trận đầu đại thắng, chiến cuộc phức tạp (thượng) 19/12/2013
367 Chương 367 Chí Tôn - Trận đầu đại thắng, chiến cuộc phức tạp (hạ) 19/12/2013
368 Chương 368 Chí Tôn - Sở Vân, sao ngươi lại ở đây? (thượng) 19/12/2013
369 Chương 369 Chí Tôn - Sở Vân, sao ngươi lại ở đây? (hạ) 19/12/2013
370 Chương 370 Chí Tôn - Địch vạn người (thượng) 19/12/2013
371 Chương 371 Chí Tôn - Địch vạn người (hạ) 19/12/2013
372 Chương 372 Chí Tôn - Chấn động Tinh Châu (thượng) 19/12/2013
373 Chương 373 Chí Tôn - Chấn động Tinh Châu (hạ) 19/12/2013
374 Chương 374 Chí Tôn - Truyền thừa Vạn Thú Vương (thượng) 19/12/2013
375 Chương 375 Chí Tôn - Truyền thừa Vạn Thú Vương (hạ) 19/12/2013
376 Chương 376 Chí Tôn - Chủ nhân cho ăn 19/12/2013
377 Chương 377 Chí Tôn - Thiếu nữ khả ái Tiểu Phi Yến (thượng) 19/12/2013
378 Chương 378 Chí Tôn - Thiếu nữ khả ái Tiểu Phi Yến (hạ) 19/12/2013
379 Chương 379 Chí Tôn - Tứ đại dâm tặc (thượng) 19/12/2013
380 Chương 380 Chí Tôn - Tứ đại dâm tặc (hạ) 19/12/2013
381 Chương 381 Chí Tôn - Chiến Bắc Sắc (thượng) 19/12/2013
382 Chương 382 Chí Tôn - Chiến Bắc Sắc (hạ) 19/12/2013
383 Chương 383 Chí Tôn - Thiên Hồ đánh bại Trung Sơn Lang 19/12/2013
384 Chương 384 Chí Tôn - Tâm Ý Kỳ Tiên, Hà Lạc toán đồ (thượng) 19/12/2013
385 Chương 385 Chí Tôn - Tâm Ý Kỳ Tiên, Hà Lạc toán đồ (hạ) 19/12/2013
386 Chương 386 Chí Tôn - Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng (thượng) 19/12/2013
387 Chương 387 Chí Tôn - Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng (hạ) 19/12/2013
388 Chương 388 Chí Tôn - Người trẻ tuổi này thực không đơn giản (thượng) 19/12/2013
389 Chương 389 Chí Tôn - Người trẻ tuổi này thực không đơn giản (hạ) 19/12/2013
390 Chương 390 Chí Tôn - Nguyên lai là Tiểu bá vương 19/12/2013
391 Chương 391 Chí Tôn - Gặp lại mối tình đầu (thượng) 19/12/2013
392 Chương 392 Chí Tôn - Gặp lại mối tình đầu (hạ) 19/12/2013
393 Chương 393 Chí Tôn - Vân Sí Hổ của khu rừng vô tận (thượng) 19/12/2013
394 Chương 394 Chí Tôn - Vân Sí Hổ của khu rừng vô tận (hạ) 19/12/2013
395 Chương 395 Chí Tôn - Điện Mang Lôi Mao Thụ (thượng) 19/12/2013
396 Chương 396 Chí Tôn - Điện Mang Lôi Mao Thụ (hạ) 19/12/2013
397 Chương 397 Chí Tôn - Kinh Khủng Liêm Đao Thảo 19/12/2013
398 Chương 398 Chí Tôn - Đạo pháp tuyệt phẩm mới (thượng) 19/12/2013
399 Chương 399 Chí Tôn - Đạo pháp tuyệt phẩm mới (hạ) 19/12/2013
400 Chương 400 Chí Tôn - Thu hoạch lớn lao (thượng) 19/12/2013
401 Chương 401 Chí Tôn - Thu hoạch lớn lao (hạ) 19/12/2013
402 Chương 402 Chí Tôn - Truyền thừa chân chính (thượng) 19/12/2013
403 Chương 403 Chí Tôn - Truyền thừa chân chính (hạ) 19/12/2013
404 Chương 404 Chí Tôn - Có được Thanh Đà đan (thượng) 19/12/2013
405 Chương 405 Chí Tôn - Có được Thanh Đà đan (hạ) 19/12/2013
406 Chương 406 Chí Tôn - Liều chết đoạt yêu tinh 19/12/2013
407 Chương 407 Chí Tôn - Bách Long kiếp (thượng) 19/12/2013
408 Chương 408 Chí Tôn - Bách Long kiếp (hạ) 19/12/2013
409 Chương 409 Chí Tôn - Lại tấn chức Linh Yêu (thượng) 19/12/2013
410 Chương 410 Chí Tôn - Lại tấn chức Linh Yêu (hạ) 19/12/2013
411 Chương 411 Chí Tôn - Sở Vân (thượng) 19/12/2013
412 Chương 412 Chí Tôn - Sở Vân (hạ) 19/12/2013
413 Chương 413 Chí Tôn - Năm con Linh Yêu, chiến lực bạo phát 19/12/2013
414 Chương 414 Chí Tôn - Đạo Pháp Hồng Lưu (thượng) 19/12/2013
415 Chương 415 Chí Tôn - Đạo Pháp Hồng Lưu (hạ) 19/12/2013
416 Chương 416 Chí Tôn - Hợp tác chặt chẽ (thượng) 19/12/2013
417 Chương 417 Chí Tôn - Hợp tác chặt chẽ (hạ) 19/12/2013
418 Chương 418 Chí Tôn - Giết (thượng) 19/12/2013
419 Chương 419 Chí Tôn - Giết (hạ) 19/12/2013
420 Chương 420 Chí Tôn - Máu tưới Liêm Đao Thảo (thượng) 19/12/2013
421 Chương 421 Chí Tôn - Máu tưới Liêm Đao Thảo (hạ) 19/12/2013
422 Chương 422 Chí Tôn - Bát vĩ Thiên Hồ (thượng) 19/12/2013
423 Chương 423 Chí Tôn - Bát vĩ Thiên Hồ (hạ) 19/12/2013
424 Chương 424 Chí Tôn - Tâm Ý Tiên lập công 19/12/2013
425 Chương 425 Chí Tôn - Ánh mắt của sắc lang (thượng) 19/12/2013
426 Chương 426 Chí Tôn - Ánh mắt của sắc lang (hạ). 19/12/2013
427 Chương 427 Chí Tôn - Đột chuyển (thượng). 19/12/2013
428 Chương 428 Chí Tôn - Đột chuyển (hạ). 19/12/2013
429 Chương 429 Chí Tôn - Khảo nghiệm “gian nan” (thượng). 19/12/2013
430 Chương 430 Chí Tôn - Khảo nghiệm “gian nan” (hạ). 19/12/2013
431 Chương 431 Chí Tôn - Lại nhận được trọng bảo truyền thừa (thượng). 19/12/2013
432 Chương 432 Chí Tôn - Lại nhận được trọng bảo truyền thừa (hạ). 19/12/2013
433 Chương 433 Chí Tôn - Trứng yêu thú thần bí (hạ). 19/12/2013
434 Chương 434 Chí Tôn - Trứng yêu thú thần bí (hạ). 19/12/2013
435 Chương 435 Chí Tôn - Đại chiến Kiếp Yêu (thượng) 19/12/2013
436 Chương 436 Chí Tôn - Đại chiến Kiếp Yêu (hạ) 19/12/2013
437 Chương 437 Chí Tôn - Khảo nghiệm của Bạo Động Viên (thượng) 19/12/2013
438 Chương 438 Chí Tôn - Khảo nghiệm của Bạo Động Viên (hạ). 19/12/2013
439 Chương 439 Chí Tôn - Đấu rượu! 19/12/2013
440 Chương 440 Chí Tôn - Đều là thê tử của ta (thượng). 19/12/2013
441 Chương 441 Chí Tôn - Đều là thê tử của ta (hạ). 19/12/2013
442 Chương 442 Chí Tôn - Vạn Thế Long Vương Giản! 19/12/2013
443 Chương 443 Chí Tôn - Vạn thú thống ngự, Đại Hoang bí ấn (thượng)! 19/12/2013
444 Chương 444 Chí Tôn - Vạn thú thống ngự, Đại Hoang bí ấn (hạ)! 19/12/2013
445 Chương 445 Chí Tôn - Bí ẩn của Linh quang (thượng) 19/12/2013
446 Chương 446 Chí Tôn - Bí ẩn của Linh quang (hạ) 19/12/2013
447 Chương 447 Chí Tôn - A, bảy đầu Kiếp Yêu (thượng) 19/12/2013
448 Chương 448 Chí Tôn - A, bảy đầu Kiếp Yêu (hạ) 19/12/2013
449 Chương 449 Chí Tôn - Thánh địa cây hoa cúc 19/12/2013
450 Chương 450 Chí Tôn - Thú Vương Chi Đạo khổ tu trong núi (thượng) 19/12/2013
451 Chương 451 Chí Tôn - Thú Vương Chi Đạo khô tu trong núi (hạ) 19/12/2013
452 Chương 452 Chí Tôn - Ấp trứng yêu thú (thượng) 19/12/2013
453 Chương 453 Chí Tôn - Ấp trứng yêu thú (hạ) 19/12/2013
454 Chương 454 Chí Tôn - Bắt giữ Ngọc Thư Sinh 19/12/2013
455 Chương 455 Chí Tôn - Thông linh (thượng)! 19/12/2013
456 Chương 456 Chí Tôn - Thông linh (hạ)! 19/12/2013
457 Chương 457 Chí Tôn - Tiểu Tiên Thân (thượng) 19/12/2013
458 Chương 458 Chí Tôn - Tiểu Tiên Thân (hạ) 19/12/2013
459 Chương 459 Chí Tôn - Đánh bại sự kiêu ngạo của ngươi (thượng) 19/12/2013
460 Chương 460 Chí Tôn - Đánh bại sự kiêu ngạo của ngươi (hạ) 19/12/2013
461 Chương 461 Chí Tôn - Chủ động chịu thua 19/12/2013
462 Chương 462 Chí Tôn - Vương Tử Mông Nguyên muôn đâu rượu (thượng) 19/12/2013
463 Chương 463 Chí Tôn - Vương Tử Mông Nguyên muôn đâu rượu (hạ) 19/12/2013
464 Chương 464 Chí Tôn - Thư gia đảo phát triển thật lớn (thượng) 19/12/2013
465 Chương 465 Chí Tôn - Thư gia đảo phát triên thật lớn (hạ) 19/12/2013
466 Chương 466 Chí Tôn - Dụng binh (thượng) 19/12/2013
467 Chương 467 Chí Tôn - Dụng binh (hạ) 19/12/2013
468 Chương 468 Chí Tôn - Mạo hiểm ám sát (thượng) 19/12/2013
469 Chương 469 Chí Tôn - Mạo hiểm ám sát (hạ) 19/12/2013
470 Chương 470 Chí Tôn - Cuồng Nho tướng quân 19/12/2013
471 Chương 471 Chí Tôn - Thất Tinh Tuyệt Sát, đều tại chiêu hàng (thượng) 19/12/2013
472 Chương 472 Chí Tôn - Thất Tinh Tuyệt Sát, đều tại chiêu hàng (hạ) 19/12/2013
473 Chương 473 Chí Tôn - Xông vào trận địa, Tinh đức chân thân(thượng) 19/12/2013
474 Chương 474 Chí Tôn - Xông vào trận địa, Tinh đức chân thân (hạ) 19/12/2013
475 Chương 475 Chí Tôn - Bát đại Linh Yêu (thượng) 19/12/2013
476 Chương 476 Chí Tôn - Bát đại Linh Yêu (hạ) 19/12/2013
477 Chương 477 Chí Tôn - Lấy trận phá trận (thượng)! 19/12/2013
478 Chương 478 Chí Tôn - Lấy trận phá trận (hạ)! 19/12/2013
479 Chương 479 Chí Tôn - Tinh binh Hoa Tiên, hải chiên (thượng) 19/12/2013
480 Chương 480 Chí Tôn - Tinh binh Hoa Tiên, hải chiến (hạ) 19/12/2013
481 Chương 481 Chí Tôn - Thỉnh thiếu chủ xuất thủ 19/12/2013
482 Chương 482 Chí Tôn - Đại thắng (thượng) 19/12/2013
483 Chương 483 Chí Tôn - Đại thắng (hạ) 19/12/2013
484 Chương 484 Chí Tôn - Gặp lại Thiết Ngao 19/12/2013
485 Chương 485 Chí Tôn - Đệ nhị thần tướng (thượng) 19/12/2013
486 Chương 486 Chí Tôn - Đệ nhị thần tướng (hạ) 19/12/2013
487 Chương 487 Chí Tôn - Hoạt Bảo Thỏ Tử Tướng Quân (thượng) 19/12/2013
488 Chương 488 Chí Tôn - Hoạt Bảo Thỏ Tử Tướng Quân (hạ) 19/12/2013
489 Chương 489 Chí Tôn - Yến Lưu Đông kêu lên một tiếng thảm thiết (thượng) 19/12/2013
490 Chương 490 Chí Tôn - Yến Lưu Đông kêu lên một tiếng thảm thiết (hạ) 19/12/2013
491 Chương 491 Chí Tôn - Đạo pháp Kiếm Bộc trên tuyệt phẩm! 19/12/2013
492 Chương 492 Chí Tôn - Học được đạo pháp Kiếm Bộc (thượng ) 19/12/2013
493 Chương 493 Chí Tôn - Học được đạo pháp Kiếm Bộc (hạ) 19/12/2013
494 Chương 494 Chí Tôn - Nhìn hình dáng của ngươi (thượng) 19/12/2013
495 Chương 495 Chí Tôn - Nhìn hình dáng của ngươi (hạ) 19/12/2013
496 Chương 496 Chí Tôn - Đối mặt với Cuồng Nho Tướng Quân (thượng) 19/12/2013
497 Chương 497 Chí Tôn - Đối mặt với Cuồng Nho Tướng Quân (hạ) 19/12/2013
498 Chương 498 Chí Tôn - Ba chiêu ước định (thượng) 19/12/2013
499 Chương 499 Chí Tôn - Ba chiêu ước định (hạ) 19/12/2013
500 Chương 500 Chí Tôn - Kiếm Bộc lập công 19/12/2013
501 Chương 501 Chí Tôn - Dịch Yên xuất thủ 19/12/2013
502 Chương 502 Chí Tôn - Mê tung Ám Tiều, Hãm Không Thạch Quái (thượng) 19/12/2013
503 Chương 503 Chí Tôn - Mê tung Ám Tiều, Hãm Không Thạch Quái (hạ) 19/12/2013
504 Chương 504 Chí Tôn - Số phận bi thương của Hồng Thường Tiên Tử (thượng) 19/12/2013
505 Chương 505 Chí Tôn - Số phận bi thương của Hồng Thường Tiên Tử (hạ) 19/12/2013
506 Chương 506 Chí Tôn - Trảm Cuồng Sư (thượng) 19/12/2013
507 Chương 507 Chí Tôn - Trảm Cuồng Sư (hạ) 19/12/2013
508 Chương 508 Chí Tôn - Đại chiến (thượng) 19/12/2013
509 Chương 509 Chí Tôn - Đại chiến (hạ) 19/12/2013
510 Chương 510 Chí Tôn - Đại Quyết chiến (thượng) 19/12/2013
511 Chương 511 Chí Tôn - Đại Quyết chiến (hạ) 19/12/2013
512 Chương 512 Chí Tôn - Thiếu chủ, dựa vào vũ dũng của người (thượng) 19/12/2013
513 Chương 513 Chí Tôn - Thiếu chủ, dựa vào vũ dũng của người (hạ) 19/12/2013
514 Chương 514 Chí Tôn - Đao pháp xuất thần nhập hóa (thượng) 19/12/2013
515 Chương 515 Chí Tôn - Đao pháp xuất thần nhập hóa (hạ) 19/12/2013
516 Chương 516 Chí Tôn - Ba kiện yêu vật số mệnh (thượng) 19/12/2013
517 Chương 517 Chí Tôn - Ba kiện yêu vật số mệnh (hạ) 19/12/2013
518 Chương 518 Chí Tôn - Cha hổ con rồng, trên dưới một lòng 19/12/2013
519 Chương 519 Chí Tôn - Thật lớn! Cuồng Nho Tướng Quân (thượng) 19/12/2013
520 Chương 520 Chí Tôn - Thật lớn! Cuồng Nho Tướng Quân (hạ) 19/12/2013
521 Chương 521 Chí Tôn - Nguyệt hải đối ẩm (thượng) 19/12/2013
522 Chương 522 Chí Tôn - Nguyệt hải đối ẩm (hạ) 19/12/2013
523 Chương 523 Chí Tôn - Vì yêu mà dũng cảm (thượng) 19/12/2013
524 Chương 524 Chí Tôn - Vì yêu mà dũng cảm (hạ) 19/12/2013
525 Chương 525 Chí Tôn - Tình Mê Đôn Hoàng 19/12/2013
526 Chương 526 Chí Tôn - Ngũ Đức Luân (thượng) 19/12/2013
527 Chương 527 Chí Tôn - Ngũ Đức Luân (hạ) 19/12/2013
528 Chương 528 Chí Tôn - Yêu ta (thượng) 19/12/2013
529 Chương 529 Chí Tôn - Yêu ta (hạ) 19/12/2013
530 Chương 530 Chí Tôn - Trở lại Thiên Ca Thư Viện (thượng) 19/12/2013
531 Chương 531 Chí Tôn - Trở lại Thiên Ca Thư Viện (hạ) 19/12/2013
532 Chương 532 Chí Tôn - Hồng Thường phong ba (thượng) 19/12/2013
533 Chương 533 Chí Tôn - Hồng Thường phong ba (hạ) 19/12/2013
534 Chương 534 Chí Tôn - Cướp đoạt Thành Trân Châu 19/12/2013
535 Chương 535 Chí Tôn - Giấy thông hành vào Thành cổ (thượng) 19/12/2013
536 Chương 536 Chí Tôn - Giấy thông hành vào Thành cổ (hạ) 19/12/2013
537 Chương 537 Chí Tôn - Cầu xin tha thứ cũng vô dụng (thượng) 19/12/2013
538 Chương 538 Chí Tôn - Cầu xin tha thứ cũng vô dụng (hạ) 19/12/2013
539 Chương 539 Chí Tôn - Điều tra nữ hài kia (thượng) 19/12/2013
540 Chương 540 Chí Tôn - Điều tra nữ hài kia (hạ) 19/12/2013
541 Chương 541 Chí Tôn - Hiểu lầm (thượng) 19/12/2013
542 Chương 542 Chí Tôn - Hiểu lầm (hạ) 19/12/2013
543 Chương 543 Chí Tôn - Toàn lực liều mạng chiến đấu (thượng) 19/12/2013
544 Chương 544 Chí Tôn - Toàn lực liều mạng chiến đấu (hạ) 19/12/2013
545 Chương 545 Chí Tôn - Ngũ Đức Chân Thân 19/12/2013
546 Chương 546 Chí Tôn - Ký kết khế ước với các tiên phi (hạ) 19/12/2013
547 Chương 547 Chí Tôn - Ký kết khế ước với các tiên phi (hạ) 19/12/2013
548 Chương 548 Chí Tôn - Sa Nhãn Đôn Hoàng (thượng) 19/12/2013
549 Chương 549 Chí Tôn - Sa Nhãn Đôn Hoàng (hạ) 19/12/2013
550 Chương 550 Chí Tôn - Di tích Cổ Thành (thượng) 19/12/2013
551 Chương 551 Chí Tôn - Di tích Cổ Thành (hạ) 19/12/2013
552 Chương 552 Chí Tôn - Đi theo kẻ đi theo (thượng) 19/12/2013
553 Chương 553 Chí Tôn - Đi theo kẻ đi theo (hạ) 19/12/2013
554 Chương 554 Chí Tôn - Dọn sạch lên thuyền (thượng) 19/12/2013
555 Chương 555 Chí Tôn - Dọn sạch lên thuyền (hạ) 19/12/2013
556 Chương 556 Chí Tôn - Trảm Kiếp Yêu (thượng) 19/12/2013
557 Chương 557 Chí Tôn - Trảm Kiếp Yêu (hạ) 19/12/2013
558 Chương 558 Chí Tôn - Tụ họp tại Thanh Dương Cung (thượng) 19/12/2013
559 Chương 559 Chí Tôn - Tụ họp tại Thanh Dương Cung (hạ) 19/12/2013
560 Chương 560 Chí Tôn - Chia đều bảo tàng, ba phần đan dược lớn (thượng) 19/12/2013
561 Chương 561 Chí Tôn - Chia đều bảo tàng, ba phần đan dược lớn (trung) 19/12/2013
562 Chương 562 Chí Tôn - Chia đều bảo tàng, ba phần đan dược lớn (hạ) 19/12/2013
563 Chương 563 Chí Tôn - Hành động trả thù của Tây Tiện (thượng) 19/12/2013
564 Chương 564 Chí Tôn - Hành động trả thù của Tây Tiện (hạ) 19/12/2013
565 Chương 565 Chí Tôn - Tranh chức chưởng môn (thượng) 19/12/2013
566 Chương 566 Chí Tôn - Tranh chức chưởng môn (trung) 19/12/2013
567 Chương 567 Chí Tôn - Tranh chức chưởng môn (hạ) 19/12/2013
568 Chương 568 Chí Tôn - Xử trí Tiếu Tiểu Hiền như thế nào? (thượng) 19/12/2013
569 Chương 569 Chí Tôn - Xử trí Tiếu Tiểu Hiền như thế nào? (hạ) 19/12/2013
570 Chương 570 Chí Tôn - Kim Sa Kỳ thư - Kim Sa cung 19/12/2013
571 Chương 571 Chí Tôn - Hợp Đạo, Hóa Đạo (thượng) 19/12/2013
572 Chương 572 Chí Tôn - Hợp Đạo, Hóa Đạo (hạ) 19/12/2013
573 Chương 573 Chí Tôn - Thiên Ngoại Tinh Ma kiếp (thượng) 19/12/2013
574 Chương 574 Chí Tôn - hiên Ngoại Tinh Ma kiếp (hạ) 19/12/2013
575 Chương 575 Chí Tôn - Mặc Kỳ Lân 19/12/2013
576 Chương 576 Chí Tôn - Gặp địch (thượng) 19/12/2013
577 Chương 577 Chí Tôn - Gặp địch (hạ) 19/12/2013
578 Chương 578 Chí Tôn - Thực lực của Thạch Gia Minh (thượng) 19/12/2013
579 Chương 579 Chí Tôn - Thực lực của Thạch Gia Minh (hạ) 19/12/2013
580 Chương 580 Chí Tôn - Uy phong của Mặc Kỳ Lân 19/12/2013
581 Chương 581 Chí Tôn - Cường giả Quân Cấp (thượng) 19/12/2013
582 Chương 582 Chí Tôn - Cường giả Quân Cấp (hạ) 19/12/2013
583 Chương 583 Chí Tôn - Tầng cao nhất của Tháp cao (thượng) 19/12/2013
584 Chương 584 Chí Tôn - Tầng cao nhất của Tháp cao (hạ) 19/12/2013
585 Chương 585 Chí Tôn - Kho tàng của Dạ đế (thượng) 19/12/2013
586 Chương 586 Chí Tôn - Kho tàng của Dạ đế (hạ) 19/12/2013
587 Chương 587 Chí Tôn - Hóa Đạo Chi Pháp (thượng) 19/12/2013
588 Chương 588 Chí Tôn - Hóa Đạo Chi Pháp (hạ) 19/12/2013
589 Chương 589 Chí Tôn - Ám Ảnh thức tỉnh (thượng) 19/12/2013
590 Chương 590 Chí Tôn - Ám Ảnh thức tỉnh (hạ) 19/12/2013
591 Chương 591 Chí Tôn - Đường cùng (thượng) 19/12/2013
592 Chương 592 Chí Tôn - Đường cùng (hạ) 19/12/2013
593 Chương 593 Chí Tôn - Bắt giữ hai vị Quân cấp 19/12/2013
594 Chương 594 Chí Tôn - Chứng tỏ thân phận (thượng) 19/12/2013
595 Chương 595 Chí Tôn - Chứng tỏ thân phận (hạ) 19/12/2013
596 Chương 596 Chí Tôn - Ôm ấp công chúa 19/12/2013
597 Chương 597 Chí Tôn - Ôm chặt chân to (thượng) 19/12/2013
598 Chương 598 Chí Tôn - Ôm chặt chân to (hạ) 19/12/2013
599 Chương 599 Chí Tôn - Mỹ nhân Thông Linh Xà (thượng) 19/12/2013
600 Chương 600 Chí Tôn - Mỹ nhân Thông Linh Xà (hạ) 19/12/2013
601 Chương 601 Chí Tôn - Kiếp Yêu đầu tiên của Sở Vân (thượng) 19/12/2013
602 Chương 602 Chí Tôn - Kiếp Yêu đầu tiên của Sở Vân (hạ) 19/12/2013
603 Chương 603 Chí Tôn - Huyết vũ tinh phong kiếp 19/12/2013
604 Chương 604 Chí Tôn - Thiên kiếp ba tầng (thượng) 19/12/2013
605 Chương 605 Chí Tôn - Thiên kiếp ba tầng (hạ) 19/12/2013
606 Chương 606 Chí Tôn - Ma nguyện kiếp (thượng) 19/12/2013
607 Chương 607 Chí Tôn - Ma nguyện kiếp (hạ) 19/12/2013
608 Chương 608 Chí Tôn - Sở Vân, công tử phải nỗ lực lên 19/12/2013
609 Chương 609 Chí Tôn - Liên tục độ yêu kiếp, thực lực đề cao (thượng) 19/12/2013
610 Chương 610 Chí Tôn - Liên tục độ yêu kiếp, thực lực đề cao (hạ) 19/12/2013
611 Chương 611 Chí Tôn - Nhị Lang Thiên Quân 19/12/2013
612 Chương 612 Chí Tôn - Uy của Hóa Đạo (thượng) 19/12/2013
613 Chương 613 Chí Tôn - Uy của Hóa Đạo (hạ) 19/12/2013
614 Chương 614 Chí Tôn - Thiên tài chân chính (thượng) 19/12/2013
615 Chương 615 Chí Tôn - Thiên tài chân chính (hạ) 19/12/2013
616 Chương 616 Chí Tôn - Linh áp Quân cấp (thượng) 19/12/2013
617 Chương 617 Chí Tôn - Linh áp Quân cấp (hạ) 19/12/2013
618 Chương 618 Chí Tôn - Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân 19/12/2013
619 Chương 619 Chí Tôn - Trực Giác Chân Đồng (thượng) 19/12/2013
620 Chương 620 Chí Tôn - Trực Giác Chân Đồng (hạ) 19/12/2013
621 Chương 621 Chí Tôn - Luyện lại Túy Tuyết Đao (thượng) 19/12/2013
622 Chương 622 Chí Tôn - Luyện lại Túy Tuyết Đao (hạ) 19/12/2013
623 Chương 623 Chí Tôn - Công kích vô song, Tiên Thiên Túy Tuyết Đao (thượng) 19/12/2013
624 Chương 624 Chí Tôn - Công kích vô song, Tiên Thiên Túy Tuyết Đao (hạ) 19/12/2013
625 Chương 625 Chí Tôn - Tấn chức Quân Cấp (thượng) 19/12/2013
626 Chương 626 Chí Tôn - Tấn chức Quân Cấp (hạ) 19/12/2013
627 Chương 627 Chí Tôn - Trao đổi thần thông, thêm Kiếp Yêu 19/12/2013
628 Chương 628 Chí Tôn - Khách sạn Long Môn (thượng) 19/12/2013
629 Chương 629 Chí Tôn - Khách sạn Long Môn (hạ) 19/12/2013
630 Chương 630 Chí Tôn - Tuyển tôn nữ tế (cháu rể) (thượng) 19/12/2013
631 Chương 631 Chí Tôn - Tuyển tôn nữ tế (cháu rể) (hạ) 19/12/2013
632 Chương 632 Chí Tôn - Phong vân tụ hội (thượng) 19/12/2013
633 Chương 633 Chí Tôn - Phong vân tụ hội (hạ) 19/12/2013
634 Chương 634 Chí Tôn - Sở Vân với hình tượng thay đổi lớn (thượng) 19/12/2013
635 Chương 635 Chí Tôn - Sở Vân với hình tượng thay đổi lớn (hạ) 19/12/2013
636 Chương 636 Chí Tôn - Giao phong lần thứ hai 19/12/2013
637 Chương 637 Chí Tôn - Làm sao có thể? (thượng) 19/12/2013
638 Chương 638 Chí Tôn - Làm sao có thể? (hạ) 19/12/2013
639 Chương 639 Chí Tôn - Túy Tuyết chi uy (thượng) 19/12/2013
640 Chương 640 Chí Tôn - Túy Tuyết chi uy (hạ) 19/12/2013
641 Chương 641 Chí Tôn - Kiếp Yêu trăm vạn năm – Kiến Mộc (thượng) 19/12/2013
642 Chương 642 Chí Tôn - Kiếp Yêu trăm vạn năm – Kiến Mộc (hạ) 19/12/2013
643 Chương 643 Chí Tôn - Chiếm lấy Kiến Mộc (thượng) 19/12/2013
644 Chương 644 Chí Tôn - Chiếm lấy Kiến Mộc (hạ) 19/12/2013
645 Chương 645 Chí Tôn - Bí quyết thành công của Tiếu Tiểu Hiền (thương) 19/12/2013
646 Chương 646 Chí Tôn - Bí quyết thành công của Tiếu Tiểu Hiền (hạ) 19/12/2013
647 Chương 647 Chí Tôn - Truyền thừa của Sở Bá Vương 19/12/2013
648 Chương 648 Chí Tôn - Thanh Ngưu đại hạp cốc (thượng) 19/12/2013
649 Chương 649 Chí Tôn - Thanh Ngưu đại hạp cốc (hạ) 19/12/2013
650 Chương 650 Chí Tôn - Truyền thừa của Đa Tình Vương (thượng) 19/12/2013
651 Chương 651 Chí Tôn - Truyền thừa của Đa Tình Vương (hạ) 19/12/2013
652 Chương 652 Chí Tôn - Khẩu vị tương đối mạnh (thượng) 19/12/2013
653 Chương 653 Chí Tôn - Khẩu vị tương đối mạnh (hạ) 19/12/2013
654 Chương 654 Chí Tôn - Chiến thuật quần công của Bích Lạc Hoàng Trùng (thượng) 19/12/2013
655 Chương 655 Chí Tôn - Chiến thuật quần công của Bích Lạc Hoàng Trùng (hạ) 19/12/2013
656 Chương 656 Chí Tôn - Một đao (thượng) 19/12/2013
657 Chương 657 Chí Tôn - Một đao (hạ) 19/12/2013
658 Chương 658 Chí Tôn - Túy Tuyết Hồ Quân (Thượng) 19/12/2013
659 Chương 659 Chí Tôn - Bảo tàng phong phú vượt ngoài tưởng tượng (thượng) 19/12/2013
660 Chương 660 Chí Tôn - Bảo tàng phong phú vượt ngoài tưởng tượng (hạ) 19/12/2013
661 Chương 661 Chí Tôn - Nụ hôn thâm tình (thượng) 19/12/2013
662 Chương 662 Chí Tôn - Nụ hôn thâm tình (hạ) 19/12/2013
663 Chương 663 Chí Tôn - Bạch Đế lại hiện ra (thượng) 19/12/2013
664 Chương 664 Chí Tôn - Long Môn hiện, huynh đệ (Thượng) 19/12/2013
665 Chương 665 Chí Tôn - Bạch Đế lại hiện ra (hạ) 19/12/2013
666 Chương 666 Chí Tôn - Long Môn hiện, huynh đệ (Hạ) 19/12/2013
667 Chương 667 Chí Tôn - Không phục? Đánh cho ngươi phục 19/12/2013
668 Chương 668 Chí Tôn - Thực lực tăng vọt, Quân cấp đỉnh phong (thượng) 19/12/2013
669 Chương 669 Chí Tôn - Túy Tuyết Hồ Quân (Hạ) 19/12/2013
670 Chương 670 Chí Tôn - Thực lực tăng vọt, Quân cấp đỉnh phong (hạ) 19/12/2013
671 Chương 671 Chí Tôn - Nghe Du Hoàng giảng đạo (thượng) 19/12/2013
672 Chương 672 Chí Tôn - Nghe Du Hoàng giảng đạo (hạ) 19/12/2013
673 Chương 673 Chí Tôn - Lợi ích của Thiên Nhãn (thượng) 19/12/2013
674 Chương 674 Chí Tôn - Lợi ích của Thiên Nhãn (hạ) 19/12/2013
675 Chương 675 Chí Tôn - Vì sao đều là Quân Cấp? (thượng) 19/12/2013
676 Chương 676 Chí Tôn - Vì sao đều là Quân Cấp? (hạ) 19/12/2013
677 Chương 677 Chí Tôn - Có thể cùng thi triển một lúc 19/12/2013
678 Chương 678 Chí Tôn - Đại hỗn chiến (thượng) 19/12/2013
679 Chương 679 Chí Tôn - Đại hỗn chiến (hạ) 19/12/2013
680 Chương 680 Chí Tôn - Cuộc chiến ngang bằng (thượng) 19/12/2013
681 Chương 681 Chí Tôn - Cuộc chiến ngang bằng (hạ) 19/12/2013
682 Chương 682 Chí Tôn - Tiên nang thượng đẳng Thôn Thiên Đại 19/12/2013
683 Chương 683 Chí Tôn - Ảo diệu của yêu vật khí vận (thượng) 19/12/2013
684 Chương 684 Chí Tôn - Ảo diệu của yêu vật khí vận (hạ) 19/12/2013
685 Chương 685 Chí Tôn - Nhi tử Sở Bá Vương? (thượng) 19/12/2013
686 Chương 686 Chí Tôn - Nhi tử Sở Bá Vương? (hạ) 19/12/2013
687 Chương 687 Chí Tôn - Tiên Nang Vương (thượng) 19/12/2013
688 Chương 688 Chí Tôn - Tiên Nang Vương (hạ) 19/12/2013
689 Chương 689 Chí Tôn - Vân Hải Thiên tại Long Môn, anh kiệt hội tụ (thượng) 19/12/2013
690 Chương 690 Chí Tôn - Vân Hải Thiên tại Long Môn, anh kiệt hội tụ (hạ) 19/12/2013
691 Chương 691 Chí Tôn - Hợp lực cùng liều mạng (thượng) 19/12/2013
692 Chương 692 Chí Tôn - Hợp lực cùng liều mạng (hạ) 19/12/2013
693 Chương 693 Chí Tôn - Lôi thú Chấn Tử Phi 19/12/2013
694 Chương 694 Chí Tôn - Lại liên thủ (thượng) 19/12/2013
695 Chương 695 Chí Tôn - Lại liên thủ (hạ) 19/12/2013
696 Chương 696 Chí Tôn - Cực Không Phi Kiếm Ngư (thượng) 19/12/2013
697 Chương 697 Chí Tôn - Cực Không Phi Kiếm Ngư (hạ) 19/12/2013
698 Chương 698 Chí Tôn - Lục kình (thượng) 19/12/2013
699 Chương 699 Chí Tôn - Lục kình (hạ) 19/12/2013
700 Chương 700 Chí Tôn - Hoàng Nê Long Thu 19/12/2013
701 Chương 701 Chí Tôn - Cơ duyên lớn của Tham Lang Vương (thượng) 19/12/2013
702 Chương 702 Chí Tôn - Cơ duyên lớn của Tham Lang Vương (trung) 19/12/2013
703 Chương 703 Chí Tôn - Cơ duyên lớn của Tham Lang Vương (hạ) 19/12/2013
704 Chương 704 Chí Tôn - Đạo của ta (thượng) 19/12/2013
705 Chương 705 Chí Tôn - Đạo của ta (hạ) 19/12/2013
706 Chương 706 Chí Tôn - Đế Vương Chi Tranh 19/12/2013
707 Chương 707 Chí Tôn - Nhân đạo (thượng) 19/12/2013
708 Chương 708 Chí Tôn - Nhân đạo (hạ) 19/12/2013
709 Chương 709 Chí Tôn - Đánh cướp Hoang Long Hội (thượng) 19/12/2013
710 Chương 710 Chí Tôn - Đánh cướp Hoang Long Hội (hạ) 19/12/2013
711 Chương 711 Chí Tôn - Lực Long Địa Quân rất tức giận (thượng) 19/12/2013
712 Chương 712 Chí Tôn - Lực Long Địa Quân rất tức giận (hạ) 19/12/2013
713 Chương 713 Chí Tôn - Quản ngươi tức giận hay không tức giận 19/12/2013
714 Chương 714 Chí Tôn - Muộn một bước (thượng) 19/12/2013
715 Chương 715 Chí Tôn - Muộn một bước (hạ) 19/12/2013
716 Chương 716 Chí Tôn - Lập quốc (thượng) 19/12/2013
717 Chương 717 Chí Tôn - Lập quốc (hạ) 19/12/2013
718 Chương 718 Chí Tôn - 22 đầu Kiếp Yêu, cởi bỏ phong ấn (thượng) 19/12/2013
719 Chương 719 Chí Tôn - 22 đầu Kiếp Yêu, cởi bỏ phong ấn (hạ) 19/12/2013
720 Chương 720 Chí Tôn - Hôm nay ngươi luyện không 19/12/2013
721 Chương 721 Chí Tôn - Đằng Tấn Thụ (thượng) 19/12/2013
722 Chương 722 Chí Tôn - Đằng Tấn Thụ (hạ) 19/12/2013
723 Chương 723 Chí Tôn - Quyển trục phong ấn, lưới pháp tắc Tinh Châu (thượng) 19/12/2013
724 Chương 724 Chí Tôn - Quyển trục phong ấn, lưới pháp tắc Tinh Châu (hạ) 19/12/2013
725 Chương 725 Chí Tôn - Niềm vui bất ngờ, quyển trục tác quái (thượng) 19/12/2013
726 Chương 726 Chí Tôn - Niềm vui bất ngờ, quyển trục tác quái (hạ) 19/12/2013
727 Chương 727 Chí Tôn - Tu vi tăng nhanh như gió, Dạ Đế phù chiếu (thượng) 19/12/2013
728 Chương 728 Chí Tôn - Tu vi tăng nhanh như gió, Dạ Đế phù chiếu (hạ) 19/12/2013
729 Chương 729 Chí Tôn - Không thể cự tuyệt, âm thầm hiệp ước (thượng) 19/12/2013
730 Chương 730 Chí Tôn - Không thể cự tuyệt, âm thầm hiệp ước (hạ) 19/12/2013
731 Chương 731 Chí Tôn - Thực lực chân chính, Thụy Lão Nhân (thượng) 19/12/2013
732 Chương 732 Chí Tôn - Thực lực chân chính, Thụy Lão Nhân (hạ) 19/12/2013
733 Chương 733 Chí Tôn - Cáo thiên hạ! Lục Kình Vương phù chiếu 19/12/2013
734 Chương 734 Chí Tôn - Ngũ hành tuần hoàn, khí vận kéo dài (thượng) 19/12/2013
735 Chương 735 Chí Tôn - Ngũ hành tuần hoàn, khí vận kéo dài (hạ) 19/12/2013
736 Chương 736 Chí Tôn - Khải tử hồi sinh, thư mời Tửu Hào Vương (thượng) 19/12/2013
737 Chương 737 Chí Tôn - Khải tử hồi sinh, thư mời Tửu Hào Vương (hạ) 19/12/2013
738 Chương 738 Chí Tôn - Tửu Hào Vương ngộ đạo (thượng) 19/12/2013
739 Chương 739 Chí Tôn - Tửu Hào Vương ngộ đạo (hạ) 19/12/2013
740 Chương 740 Chí Tôn - Trong thiên văn học, trở thành một thể 19/12/2013
741 Chương 741 Chí Tôn - Đề nghị của Tiên Nang Vương (thượng) 19/12/2013
742 Chương 742 Chí Tôn - Đề nghị của Tiên Nang Vương (hạ) 19/12/2013
743 Chương 743 Chí Tôn - Gương Gỗ Bát quái huyễn hương (thượng) 19/12/2013
744 Chương 744 Chí Tôn - Gương Gỗ Bát quái huyễn hương (hạ) 19/12/2013
745 Chương 745 Chí Tôn - Ta đều tham gia (thượng) 19/12/2013
746 Chương 746 Chí Tôn - Ta đều tham gia (hạ) 19/12/2013
747 Chương 747 Chí Tôn - Ta chạy theo thời gian (thượng) 19/12/2013
748 Chương 748 Chí Tôn - Ta chạy theo thời gian (hạ) 19/12/2013
749 Chương 749 Chí Tôn - Vội vàng sơ sót, không mang theo đi một đám mây 19/12/2013
750 Chương 750 Chí Tôn - Đốn ngộ, thành quả nhân đạo (thượng) 19/12/2013
751 Chương 751 Chí Tôn - Đốn ngộ, thành quả nhân đạo (hạ) 19/12/2013
752 Chương 752 Chí Tôn - Giới luyện binh muốn chấn động rồi (thượng) 19/12/2013
753 Chương 753 Chí Tôn - Giới luyện binh muốn chấn động rồi (hạ) 19/12/2013
754 Chương 754 Chí Tôn - Quỳ Hoa Châm, tổ ba đại sư (thượng) 19/12/2013
755 Chương 755 Chí Tôn - Quỳ Hoa Châm, tổ ba đại sư (hạ) 19/12/2013
756 Chương 756 Chí Tôn - Bộ mặt đích thực của đại sư, trao đổi tiên nang 19/12/2013
757 Chương 757 Chí Tôn - Gian dối? (thượng) 19/12/2013
758 Chương 758 Chí Tôn - Gian dối? (hạ) 19/12/2013
759 Chương 759 Chí Tôn - Bị cường thế vây xem (thượng) 19/12/2013
760 Chương 760 Chí Tôn - Bị cường thế vây xem (hạ) 19/12/2013
761 Chương 761 Chí Tôn - Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương (thượng) 19/12/2013
762 Chương 762 Chí Tôn - Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương (hạ) 19/12/2013
763 Chương 763 Chí Tôn - Thực lực tăng vọt (thượng) 19/12/2013
764 Chương 764 Chí Tôn - Thực lực tăng vọt (hạ) 19/12/2013
765 Chương 765 Chí Tôn - Bảy lần quyền giao lưu không ràng buộc (thượng) 19/12/2013
766 Chương 766 Chí Tôn - Bảy lần quyền giao lưu không ràng buộc (hạ) 19/12/2013
767 Chương 767 Chí Tôn - Trước đại chiến, thực lực tăng lên 19/12/2013
768 Chương 768 Chí Tôn - Từ chối hay đồng ý? (thượng) 19/12/2013
769 Chương 769 Chí Tôn - Từ chối hay đồng ý? (hạ) 19/12/2013
770 Chương 770 Chí Tôn - Vũ Văn Uyển Nhi, đại hội chọn rể (thượng) 19/12/2013
771 Chương 771 Chí Tôn - Vũ Văn Uyển Nhi, đại hội chọn rể (hạ) 19/12/2013
772 Chương 772 Chí Tôn - Không ngờ là? (thượng) 19/12/2013
773 Chương 773 Chí Tôn - Không ngờ là? (hạ) 19/12/2013
774 Chương 774 Chí Tôn - Thân phận kiếp trước của Uyển Nhi (thượng) 19/12/2013
775 Chương 775 Chí Tôn - Thân phận kiếp trước của Uyển Nhi (hạ) 19/12/2013
776 Chương 776 Chí Tôn - Gió nổi mây phun (thượng) 19/12/2013
777 Chương 777 Chí Tôn - Gió nổi mây phun (hạ) 19/12/2013
778 Chương 778 Chí Tôn - Trấn áp cường thế (thượng) 19/12/2013
779 Chương 779 Chí Tôn - Trấn áp cường thế (hạ) 19/12/2013
780 Chương 780 Chí Tôn - Thiên vương tam thán, Tử Tiêu kinh thần (thượng) 19/12/2013
781 Chương 781 Chí Tôn - Thiên vương tam thán, Tử Tiêu kinh thần (hạ) 19/12/2013
782 Chương 782 Chí Tôn - Gió mây đột biến, tình thế hiểm ác (thượng) 19/12/2013
783 Chương 783 Chí Tôn - Gió mây đột biến, tình thế hiểm ác (hạ) 19/12/2013
784 Chương 784 Chí Tôn - Bạo phát trong sự trầm mặc (thượng) 19/12/2013
785 Chương 785 Chí Tôn - Bạo phát trong sự trầm mặc (hạ) 19/12/2013
786 Chương 786 Chí Tôn - Nói thực tiếng lòng chấn nhân tâm 19/12/2013
787 Chương 787 Chí Tôn - Đao kiếm thiên hà, đạp sóng lướt tới (thượng) 19/12/2013
788 Chương 788 Chí Tôn - Đao kiếm thiên hà, đạp sóng lướt tới (hạ) 19/12/2013
789 Chương 789 Chí Tôn - Chiến đấu kịch liệt (thượng) 19/12/2013
790 Chương 790 Chí Tôn - Chiến đấu kịch liệt (hạ) 19/12/2013
791 Chương 791 Chí Tôn - Liên thủ, năm đại quân kỳ (thượng) 19/12/2013
792 Chương 792 Chí Tôn - Liên thủ, năm đại quân kỳ (hạ) 19/12/2013
793 Chương 793 Chí Tôn - Chiến đấu gian khổ 19/12/2013
794 Chương 794 Chí Tôn - Xung phong! Xung phong! Xung phong! (thượng) 19/12/2013
795 Chương 795 Chí Tôn - Xung phong! Xung phong! Xung phong! (trung) 19/12/2013
796 Chương 796 Chí Tôn - Xung phong! Xung phong! Xung phong! (hạ) 19/12/2013
797 Chương 797 Chí Tôn - Hắc ám bao phủ (thượng) 19/12/2013
798 Chương 798 Chí Tôn - Hắc ám bao phủ (hạ) 19/12/2013
799 Chương 799 Chí Tôn - Sống và chết đi 19/12/2013
800 Chương 800 Chí Tôn - Giết Vương (thượng) 19/12/2013
801 Chương 801 Chí Tôn - Giết Vương (hạ) 19/12/2013
802 Chương 802 Chí Tôn - Vô Song Vương, cuối cùng là lúc gặp Ly Sơn (thượng) 19/12/2013
803 Chương 803 Chí Tôn - Vô Song Vương, cuối cùng là lúc gặp Ly Sơn (hạ) 19/12/2013
804 Chương 804 Chí Tôn - Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi 19/12/2013
805 Chương 805 Chí Tôn - Cường giả thần bí (thượng) 19/12/2013
806 Chương 806 Chí Tôn - Cường giả thần bí (hạ) 19/12/2013
807 Chương 807 Chí Tôn - Song Đế tranh phong (thượng) 19/12/2013
808 Chương 808 Chí Tôn - Song Đế tranh phong (hạ) 19/12/2013
809 Chương 809 Chí Tôn - Thời đại lớn đã đến (thượng) 19/12/2013
810 Chương 810 Chí Tôn - Thời đại lớn đã đến (hạ) 19/12/2013
811 Chương 811 Chí Tôn - Bí mật song thân (thượng) 19/12/2013
812 Chương 812 Chí Tôn - Bí mật song thân (hạ) 19/12/2013
813 Chương 813 Chí Tôn - Ta muốn gánh vác bầu trời này (thượng) 19/12/2013
814 Chương 814 Chí Tôn - Ta muốn gánh vác bầu trời này (hạ) 19/12/2013
815 Chương 815 Chí Tôn - Long Đế ra tay, thiên hạ náo động (thượng) 19/12/2013
816 Chương 816 Chí Tôn - Long Đế ra tay, thiên hạ náo động (hạ) 19/12/2013
817 Chương 817 Chí Tôn - Tinh Thánh di thư (thượng) 19/12/2013
818 Chương 818 Chí Tôn - Tinh Thánh di thư (hạ) 19/12/2013
819 Chương 819 Chí Tôn - Thái Cổ Kim Thân Giáp 19/12/2013
820 Chương 820 Chí Tôn - Đừng để ta nhìn thấy cây gậy (thượng) 19/12/2013
821 Chương 821 Chí Tôn - Đừng để ta nhìn thấy cây gậy (hạ) 19/12/2013
822 Chương 822 Chí Tôn - Tiên Nang Vương chịu nhận lỗi (thượng) 19/12/2013
823 Chương 823 Chí Tôn - Tiên Nang Vương chịu nhận lỗi (hạ) 19/12/2013
824 Chương 824 Chí Tôn - Tinh Nữ (thượng) 19/12/2013
825 Chương 825 Chí Tôn - Tinh Nữ (hạ) 19/12/2013
826 Chương 826 Chí Tôn - Bí mật thành Đế (thượng) 19/12/2013
827 Chương 827 Chí Tôn - Bí mật thành Đế (hạ) 19/12/2013
828 Chương 828 Chí Tôn - Lời nói giao phong, tuyệt đối cường thế 19/12/2013
829 Chương 829 Chí Tôn - Mở Hỗn Độn hải (thượng) 19/12/2013
830 Chương 830 Chí Tôn - Mở Hỗn Độn hải (hạ) 19/12/2013
831 Chương 831 Chí Tôn - Yêu binh Tiên Thiên U Minh Tán (thượng) 19/12/2013
832 Chương 832 Chí Tôn - Yêu binh Tiên Thiên U Minh Tán (hạ) 19/12/2013
833 Chương 833 Chí Tôn - Chúng Vương xuất hiện 19/12/2013
834 Chương 834 Chí Tôn - Cổ Đan Vương (thượng) 19/12/2013
835 Chương 835 Chí Tôn - Cổ Đan Vương (hạ) 19/12/2013
836 Chương 836 Chí Tôn - Thì ra ta có Tinh Thánh di thư (thượng) 19/12/2013
837 Chương 837 Chí Tôn - Thì ra ta có Tinh Thánh di thư (hạ) 19/12/2013
838 Chương 838 Chí Tôn - Bất đắc dĩ (thượng) 19/12/2013
839 Chương 839 Chí Tôn - Bất đắc dĩ (hạ) 19/12/2013
840 Chương 840 Chí Tôn - Nhân Đạo! Nhân Đạo! (thượng) 19/12/2013
841 Chương 841 Chí Tôn - Nhân Đạo! Nhân Đạo! (hạ) 19/12/2013
842 Chương 842 Chí Tôn - Mở thế giới tiên nang (thượng) 19/12/2013
843 Chương 843 Chí Tôn - Mở thế giới tiên nang (hạ) 19/12/2013
844 Chương 844 Chí Tôn - Cường đại vượt quá tưởng tượng, tiên nang tuyệt phẩm (thượng) 19/12/2013
845 Chương 845 Chí Tôn - Cường đại vượt quá tưởng tượng, tiên nang tuyệt phẩm (hạ) 19/12/2013
846 Chương 846 Chí Tôn - Dạ Đế bất ngờ tập kích Chư Tinh Quốc 19/12/2013
847 Chương 847 Chí Tôn - Thiên Không Chi Thành (thượng) 19/12/2013
848 Chương 848 Chí Tôn - Thiên Không Chi Thành (hạ) 19/12/2013
849 Chương 849 Chí Tôn - Thần uy của tiên nang tuyệt phẩm (thượng) 19/12/2013
850 Chương 850 Chí Tôn - Thần uy của tiên nang tuyệt phẩm (hạ) 19/12/2013
851 Chương 851 Chí Tôn - Chiến trường Thương Thanh, Hồng Yêu đen trắng (thượng) 19/12/2013
852 Chương 852 Chí Tôn - Chiến trường Thương Thanh, Hồng Yêu đen trắng (hạ) 19/12/2013
853 Chương 853 Chí Tôn - Truyền thừa của Thiên Không Chi Thành (thượng) 19/12/2013
854 Chương 854 Chí Tôn - Truyền thừa của Thiên Không Chi Thành (hạ) 19/12/2013
855 Chương 855 Chí Tôn - Cạm bẫy, bất ngờ gặp lại (thượng) 19/12/2013
856 Chương 856 Chí Tôn - Cạm bẫy, bất ngờ gặp lại (hạ) 19/12/2013
857 Chương 857 Chí Tôn - Bí mật của Thiên Ngoại Tinh Ma (thượng) 19/12/2013
858 Chương 858 Chí Tôn - Bí mật của Thiên Ngoại Tinh Ma (hạ) 19/12/2013
859 Chương 859 Chí Tôn - Sở Vân và Long Đế (thượng) 19/12/2013
860 Chương 860 Chí Tôn - Sở Vân và Long Đế (hạ) 19/12/2013
861 Chương 861 Chí Tôn - Dung hợp mười trận, thế giới tiên nang biến đổi về chất (thượng) 19/12/2013
862 Chương 862 Chí Tôn - Dung hợp mười trận, thế giới tiên nang biến đổi về chất (trung) 19/12/2013
863 Chương 863 Chí Tôn - Dung hợp mười trận, thế giới tiên nang biến đổi về chất (hạ) 19/12/2013
864 Chương 864 Chí Tôn - Thiên Ngoại Tinh Ma (thương) 19/12/2013
865 Chương 865 Chí Tôn - Thiên Ngoại Tinh Ma (hạ) 19/12/2013
866 Chương 866 Chí Tôn - Tinh Hải Oản (thượng) 19/12/2013
867 Chương 867 Chí Tôn - Tinh Hải Oản (hạ) 19/12/2013
868 Chương 868 Chí Tôn - Trong Tinh Thánh điện, gặp Tinh Thánh (thượng) 19/12/2013
869 Chương 869 Chí Tôn - Trong Tinh Thánh điện, gặp Tinh Thánh (hạ) 19/12/2013
870 Chương 870 Chí Tôn - Lý do sống lại (thượng) 19/12/2013
871 Chương 871 Chí Tôn - Lý do sống lại (hạ) 19/12/2013
872 Chương 872 Chí Tôn - Gia nhập trận doanh Tinh Châu 19/12/2013
873 Chương 873 Chí Tôn - Đan Châu Phong Vân 19/12/2013
874 Chương 874 Chí Tôn - Khởi hành (thượng) 19/12/2013
875 Chương 875 Chí Tôn - Khởi hành (hạ) 19/12/2013
876 Chương 876 Chí Tôn - Tiến vào Đan Châu (thượng) 19/12/2013
877 Chương 877 Chí Tôn - Tiến vào Đan Châu (hạ) 19/12/2013
878 Chương 878 Chí Tôn - Bạo đan (thương) 19/12/2013
879 Chương 879 Chí Tôn - Bạo đan (hạ) 19/12/2013
880 Chương 880 Chí Tôn - Công Tôn gia (thượng) 19/12/2013
881 Chương 881 Chí Tôn - Công Tôn gia (hạ) 19/12/2013
882 Chương 882 Chí Tôn - Thăm dò – Luyện chế Bách Thảo Hoàn 19/12/2013
883 Chương 883 Chí Tôn - Đây còn là Bách Thảo Hoàn sao? (thượng) 19/12/2013
884 Chương 884 Chí Tôn - Đây còn là Bách Thảo Hoàn sao? (hạ) 19/12/2013
885 Chương 885 Chí Tôn - Đan tâm (thượng) 19/12/2013
886 Chương 886 Chí Tôn - Đan tâm (hạ) 19/12/2013
887 Chương 887 Chí Tôn - Bạch Đế 19/12/2013
888 Chương 888 Chí Tôn - Sở Vân vs Thanh Đế (thượng) 19/12/2013
889 Chương 889 Chí Tôn - Sở Vân vs Thanh Đế (hạ) 19/12/2013
890 Chương 890 Chí Tôn - Báo đáp của Bạch Đế (thượng) 19/12/2013
891 Chương 891 Chí Tôn - Báo đáp của Bạch Đế (trung) 19/12/2013
892 Chương 892 Chí Tôn - Báo đáp của Bạch Đế (hạ) 19/12/2013
893 Chương 893 Chí Tôn - Song Vương Chi Tranh 19/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chi-ton-974.html