Truyện Vô Thượng Thánh Chủ - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vô Thượng Thánh Chủ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vô Thượng Thánh Chủ
Bạn đang đọc truyện Vô Thượng Thánh Chủ của tác giả An Tri Thư trên trang đọc truyện online. Đang ngủ sảng khoái Mục Dã bị người ta đá vào cái mông trần trùng trục một cái đau điến, liền kêu một tiếng xoay người đứng lên, chửi ầm: Ai? Ai? Con mẹ nó dám 『 sờ 』 cái mông ta?Hắn đã nắm trong tay trường đao, hoành đao trước ngực, như là muốn chém ngừơi.

Trường đao "Sang lang" một tiếng rơi trên mặt đất, Mục Dã mở to hai mắt nhìn, cứng họng, rất giống như thấy quỷ vậy.

Trước mặt hắn, dưới ánh trăng di động một cái túi da đen thui như bàn tay, tản mát ra quang huy nhàn nhạt, hình như u linh quỷ hỏa.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vô Thượng Thánh Chủ - Lãnh Mỹ Nữu 10/12/2013
2 Chương 2 Vô Thượng Thánh Chủ - Cửu Môn Thần Thể Công 10/12/2013
3 Chương 3 Vô Thượng Thánh Chủ - Theo dõi nghe trộm. 10/12/2013
4 Chương 4 Vô Thượng Thánh Chủ - Tử Điện Âm Lôi Tác. 10/12/2013
5 Chương 5 Vô Thượng Thánh Chủ - Bắt sống tu sĩ. 10/12/2013
6 Chương 6 Vô Thượng Thánh Chủ - Tu sĩ không may nhất 10/12/2013
7 Chương 7 Vô Thượng Thánh Chủ - Thiên Đăng tiễn ta đi Phù Diêu Cung 10/12/2013
8 Chương 8 Vô Thượng Thánh Chủ - Phù Diêu Cung. 10/12/2013
9 Chương 9 Vô Thượng Thánh Chủ - Hung tàn xuất thủ 10/12/2013
10 Chương 10 Vô Thượng Thánh Chủ - Cửu mai ngọc giản. 10/12/2013
11 Chương 11 Vô Thượng Thánh Chủ - Lớn mạnh rất nhanh. 10/12/2013
12 Chương 12 Vô Thượng Thánh Chủ - Khảo hạch nhập môn đệ tử . 10/12/2013
13 Chương 13 Vô Thượng Thánh Chủ - Bảo Lam. 10/12/2013
14 Chương 14 Vô Thượng Thánh Chủ - Tiểu Tu Di Cảnh. 10/12/2013
15 Chương 15 Vô Thượng Thánh Chủ - Ma Ngẫu. 10/12/2013
16 Chương 16 Vô Thượng Thánh Chủ - Thiên Quang Tinh Kim. 10/12/2013
17 Chương 17 Vô Thượng Thánh Chủ - Giết người đoạt kiếm 10/12/2013
18 Chương 18 Vô Thượng Thánh Chủ - Nhân hình Ma Ngẫu. 10/12/2013
19 Chương 19 Vô Thượng Thánh Chủ - Lấy oán trả ơn. 10/12/2013
20 Chương 20 Vô Thượng Thánh Chủ - Huyền Thiết Y. 10/12/2013
21 Chương 21 Vô Thượng Thánh Chủ - Thu hoạch kinh người 10/12/2013
22 Chương 22 Vô Thượng Thánh Chủ - Lừa dối. 10/12/2013
23 Chương 23 Vô Thượng Thánh Chủ - Không phải đệ nhất ? 10/12/2013
24 Chương 24 Vô Thượng Thánh Chủ - Chân truyền đệ tử. 10/12/2013
25 Chương 25 Vô Thượng Thánh Chủ - Giao phong 10/12/2013
26 Chương 26 Vô Thượng Thánh Chủ - Xích Vân Phong. 10/12/2013
27 Chương 27 Vô Thượng Thánh Chủ - Một khiếu cuối cùng. 10/12/2013
28 Chương 28 Vô Thượng Thánh Chủ - Thất Hồng Ngọc Điệp 10/12/2013
29 Chương 29 Vô Thượng Thánh Chủ - Săn thú nhiệm vụ. 10/12/2013
30 Chương 30 Vô Thượng Thánh Chủ - Ướt hết. 10/12/2013
31 Chương 31 Vô Thượng Thánh Chủ - Ban đêm dò xét Hầu phủ 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vo-thuong-thanh-chu-642.html