Tài liệu y khoa

Abrams’ Angiography: Interventional Radiology 3rd

  • Mã tin: 5116
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Abrams’ Angiography: Interventional Radiology 3rd. Chủ biên: Steven Dean...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Abrams’ Angiography: Interventional Radiology 3rd

Reflecting recent interventions of startling impact and clinical benefit and honoring the field’s legacy of innovation, this Third Edition of Abrams’ Angiography: Interventional Radiology has been completely revamped to reflect the fast-moving landscape of interventional radiology. To provide a fresh take on leading-edge subjects, new series editors, Drs. Jean-François H. Geschwind and Michael D. Dake put together a team of 60 of today’s most renowned authorities to focus on the 100 topics essential to mastering contemporary interventional radiology.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/abrams-angiography-interventional-radiology-3rd/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY