Tài liệu y khoa

Hurst’s the Heart, 2-Volume Set, 14th Edition

  • Mã tin: 5102
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Hurst’s the Heart, 2-Volume Set, 14th Edition. Chủ biên: Valentin Fuster...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Hurst’s the Heart, 2-Volume Set, 14th Edition

THE BOOK THAT EVERY CARDIOLOGIST SHOULD OWN — THE BEST EDITION YET!

A Doody’s Core Title for 2017!

5 STAR DOODY’S REVIEW!
“This is an outstanding choice for those who strive for a firm foundation in cardiovascular medicine, as well as an up-to-date and user-friendly source that addresses every discipline in the field. The updates and enhancements to this edition have made the book easier to use.”–Doody’s Review Service (reviewing previous edition).

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/hursts-the-heart-2-volume-set-14th-edition/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY