Tài liệu y khoa

Quản lý suy tim cấp ở đơn vị lưu trú ngắn ngày

  • Mã tin: 7879
  • Ngày đăng: 10/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục

Quản lý suy tim cấp ở đơn vị lưu trú ngắn ngày

Rob & Smith Phẫu thuật Nhi khoa Phiên bản thứ 8, 2021

Sperling Nội tiết học nhi khoa, phiên bản 5, 2020

Ra quyết định trong Y học cấp cứu – Những thành kiến, sai sót và giải pháp, 2021

Từ triệu chứng đến chẩn đoán: Hướng dẫn dựa trên bằng chứng, Phiên bản 4

Cuốn sách này cung cấp một lộ trình để xác định việc chăm sóc bệnh nhân suy tim cấp tính (HF) trong thời gian lưu trú ngắn hạn hoặc thiết lập đơn vị quan sát. Được hỗ trợ bởi Hiệp hội Chăm sóc Bệnh nhân Tim mạch, nó trình bày mô tả vấn đề, xác định các biện pháp thành công, làm sáng tỏ việc thực hiện các can thiệp cần thiết để thành công và cung cấp các công cụ để đảm bảo quản lý HF có chất lượng. Được cập nhật và sửa đổi đầy đủ, Ấn bản thứ ba thảo luận về các vấn đề hành chính và quy định liên quan đến quản lý HF; sinh lý bệnh và nhân khẩu học của HF cấp tính; dịch vụ y tế khẩn cấp và khoa cấp cứu đánh giá và điều trị HF cấp tính; tiếp nhận, điều trị và xử trí suy tim cấp trong các đơn vị quan sát; các biến chứng và nghiên cứu trong tương lai; và các tài nguyên như lộ trình lâm sàng, thuật toán và công cụ giáo dục bệnh nhân có thể được sử dụng trực tiếp trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau. Quản lý thời gian lưu trú ngắn của suy tim cấp, Ấn bản thứ ba, là một hướng dẫn cần thiết cho các bác sĩ tim mạch, bác sĩ cấp cứu và quản lý bệnh viện, cũng như cho các tổ chức muốn được công nhận là trung tâm điều trị suy tim chất lượng.

TRÍCH DẪN__
Short Stay Management of Acute Heart Failure
Editors
W. Frank Peacock
Series Title
Contemporary Cardiology
Series Abbreviated Title
Contemporary Cardiology
Copyright Information
Springer International Publishing Switzerland
Publisher Name
Humana Press, Cham
eBook Packages
Medicine
Medicine (R0)
Hardcover ISBN
978-3-319-44005-7
Softcover ISBN
978-3-319-82958-6
eBook ISBN
978-3-319-44006-4
Series ISSN
2196-8969
Series E-ISSN
2196-8977
Edition Number
3
Number of Pages
XIII, 317
Number of Illustrations
2 b/w illustrations, 27 illustrations in colour
Topics
Cardiology
Emergency Medicine

Tải sách: Định dạng PDF, 317 trang, kích thước 6 MB, Tiếng Anh
>>> DOWNLOAD EBOOK <<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/quan-ly-suy-tim-cap-o-don-vi-luu-tru-ngan-ngay/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY