Tài liệu y khoa

Textbook of Interventional Cardiology 7th

  • Mã tin: 5120
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Textbook of Interventional Cardiology 7th. Chủ biên: Eric J. Topol...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Tài liệu được cập nhật liên tục. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Textbook of Interventional Cardiology 7th

Ideal for cardiologists, surgeons, and referring physicians who need a clinical guide to interventional procedures, Textbook of Interventional Cardiology focuses on the latest treatment protocols for managing heart disorders at every level of complexity. In this updated edition, Dr. Topol continues to bring together experts in the field who present the current state of knowledge and clinical practice in interventional cardiology, including cutting-edge theories, trends, and applications of diagnostic and interventional cardiology, as well as peripheral vascular techniques and practices.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/textbook-of-interventional-cardiology-7th/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY