Tài liệu y khoa

Interventional Cardiology: Principles and Practice 2nd

  • Mã tin: 5105
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Interventional Cardiology Principles and Practice 2nd. Chủ biên: George D. Dangas...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Interventional Cardiology Principles and Practice 2nd

Expert guidance from internationally recognized authorities, who provide clear and current updates on all aspects of interventional cardiology. This new edition:

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/interventional-cardiology-principles-and-practice-2nd/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY