Tài liệu y khoa

Giáo trình bệnh tim mạch của Braunwald, ấn bản thứ 12, 2022

  • Mã tin: 7916
  • Ngày đăng: 10/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục

Oxford Sổ tay các chuyên khoa lâm sàng dành cho Sinh viên và bác sĩ đa khoa, ấn bản 11

MRI chức năng – Nguyên lý cơ bản và ứng dụng lâm sàng, phiên bản 3, 2020

Tăng calci huyết: Chẩn đoán và xử trí lâm sàng, ấn bản 2022

Hướng dẫn thực hành Y học hệ Gene, ấn bản 2020

Ôn tập X quang can thiệp căn bản Hướng dẫn Hỏi và trả lời, ấn bản 2022

Giáo trình bệnh tim mạch của Braunwald là tham khảo nổi tiếng về tính cập nhật, toàn diện và dựa trên bằng chứng, trải qua 12 phiên bản, cho đến nay cuốn sách này vẫn là tài liệu tham khảo đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực này và là nguồn thông tin hàng đầu về tim mạch đáng tin cậy cho các học viên và thực tập sinh trên toàn thế giới. Phiên bản 12 được cập nhật đầy đủ tiếp tục truyền thống xuất sắc với phạm vi bảo hiểm hiện đại, đáng tin cậy về các loại thuốc mới, hướng dẫn mới, phương thức hình ảnh mạnh mẽ hơn và những phát triển gần đây trong y học chính xác tiếp tục thay đổi và nâng cao thực hành y học tim mạch.

Được viết và chỉnh sửa bởi các chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực này, cuốn sách từng đoạt giải thưởng này là một tài liệu tham khảo đa phương tiện vô song cho mọi khía cạnh của khu vực phức tạp và thay đổi nhanh chóng này.

TRÍCH DẪN_
Braunwald’s Heart Disease, 2 Vol Set, 12th Edition
by Peter Libby, MD, PhD, Robert O. Bonow, MD, MS, Douglas L. Mann, MD, Gordon Frank Tomaselli, MD, Deepak Bhatt, MD, MPH, FACC, FAHA, FSCAI, FESC, Scott D. Solomon, MD and Eugene Braunwald, MD, MD(Hon), ScD(Hon), FRCP
ISBN: 9780323722193
Copyright: 2022
Page Count: 2034
Imprint: Elsevier
List Price: $279.99

Tải Ebook: Định dạng PDF, 2034 trang – 248 MB – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/giao-trinh-benh-tim-mach-cua-braunwald-an-ban-thu-12-2022/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY