Tài liệu y khoa

Diabetes in Cardiovascular Disease: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 1st

  • Mã tin: 5136
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Diabetes in Cardiovascular Disease: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 1st. Chủ biên: Darren K. McGuire...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Diabetes in Cardiovascular Disease: A Companion to Braunwald’s Heart Disease, 1st

Diabetes in Cardiovascular Disease is a current, expert resource focusing on the complex challenges of providing cardiovascular care to patients with diabetes. Designed as a companion to Braunwald’s Heart Disease, this interdisciplinary medical reference book bridges the gap between the cardiology and endocrinology communities of scientists and care providers, and highlights the emerging scientific and clinical topics that are relevant for cardiologists, diabetologists/endocrinologists, and the extended diabetes care team.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/diabetes-in-cardiovascular-disease-a-companion-to-braunwalds-heart-disease-1st/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY