Tài liệu y khoa

Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd

  • Mã tin: 5126
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd. Chủ biên: John M. Miller, Ziad Issa...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease 2nd

With its unique, singular focus on the clinical aspect of cardiac arrhythmias, Clinical Arrhythmology and Electrophysiology: A Companion to Braunwald’s Heart Disease makes it easy to apply today’s most up-to-date guidelines for diagnosis and treatment. An expert author team provides clear, clinically focused guidance on all types of cardiac arrhythmias, including practical techniques for managing complex patients.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/clinical-arrhythmology-and-electrophysiology-a-companion-to-braunwalds-heart-disease-2nd/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY