Tài liệu y khoa

Marriott’s Practical Electrocardiography 12th

  • Mã tin: 5125
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Marriott’s Practical Electrocardiography 12th. Chủ biên: Galen S. Wagner...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Tài liệu được cập nhật liên tục. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Marriott’s Practical Electrocardiography 12th

This 12th edition of Marriott’s Practical Electrocardiography offersresidents and fellows the resources they need to quickly build up their ECG interpretive skills.

Completely updated and revised to reflect the latest advances in ECG technology as well as the newest diagnostic applications this edition also features a fully searchable website that includes animations and video clips illustrating cardiovascular disease processes and key correlations between ECG results and the heart muscle. Smartphone users will appreciate the QR codes that are placed throughout the text to instantly take the reader to the relevant electronic content. .

Residents and fellows will have all the resources they need to quickly build their ECG interpretive skills.

FEATURES:

  • reinforce understanding of key terminology.
  • illustrates cardiovascular disease processes, and highlights key correlations between ECG results and the heart muscle
Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/marriotts-practical-electrocardiography-12th/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY