Tài liệu y khoa

THUỐC KHÁNG THỤ THỂ VASOPRESSIN – GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG SUNG HUYẾT VÀ BẢO TỒN CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ QUÁ TẢI THỂ TÍCH Ở BỆNH NHÂN SUY TIM

  • Mã tin: 5993
  • Ngày đăng: 20/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
- THUỐC KHÁNG THỤ THỂ VASOPRESSIN - GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG SUNG HUYẾT VÀ BẢO TỒN CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ QUÁ TẢI THỂ TÍCH Ở BỆNH NHÂN SUY TIM

Để lại bình luận tại THUỐC KHÁNG THỤ THỂ VASOPRESSIN – GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG SUNG HUYẾT VÀ BẢO TỒN CHỨC NĂNG THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ QUÁ TẢI THỂ TÍCH Ở BỆNH NHÂN SUY TIM

TẢI TẠI ĐÂY

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieuykhoamienphi.com/thuoc-khang-thu-the-vasopressin-giai-phap-cai-thien-trieu-chung-sung-huyet-va-bao-ton-chuc-nang-than-trong-dieu-tri-qua-tai-the-tich-o-benh-nhan-suy-tim/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY