Tài liệu y khoa

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: Phương pháp Tiếp cận Đa ngành, ấn bản 2022

  • Mã tin: 7925
  • Ngày đăng: 10/03/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục

Churchill Sổ tay Chẩn đoán Phân biệt Nội-Ngoại khoa 4e

Siêu âm chi dưới: chấn thương liên quan đến thể thao, 2019

Đột quỵ vòng tuần hoàn não sau, Những tiến bộ trong hiểu biết và quản lý, ấn bản 2021

Chẩn đoán hình ảnh trong ung thư học lâm sàng

Giáo trình tâm lý học thần kinh lâm sàng 2e

Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: Phương pháp Tiếp cận Đa ngành cung cấp một đánh giá toàn diện về viêm nội tâm mạc nhiễm trùng và bao gồm toàn bộ phạm vi chăm sóc y tế cho những bệnh nhân đầy thử thách này. Nó bao gồm phạm vi ngày càng gia tăng của vấn đề, bao gồm dịch tễ học, cũng như công việc chẩn đoán, vi sinh, liệu pháp nội khoa và liệu pháp phẫu thuật cho bệnh này. Cuốn sách cũng đề cập đến đại dịch opioid và tỷ lệ mắc bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng đang gia tăng ở dân số này. Mỗi loại bác sĩ có thể sử dụng cuốn sách này như một nguồn tài liệu chính xác để xem xét các khía cạnh chăm sóc liên quan đến bệnh nhân viêm nội tâm mạc.

Cuốn sách này cũng sẽ là nguồn tài liệu cập nhật để cung cấp bằng chứng gần đây về việc quản lý những bệnh nhân này, cũng như quan điểm và cách tiếp cận của tác giả để giải quyết các vấn đề thường phức tạp và đầy thách thức xoay quanh việc chăm sóc bệnh nhân viêm nội tâm mạc. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết và là nguồn có thẩm quyền cho bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm trùng và cung cấp cho các bác sĩ, y tá, nhân viên xã hội và tất cả những người thường xuyên tham gia vào việc chăm sóc những bệnh nhân này.

TRÍCH DẪN_
Infective Endocarditis: A Multidisciplinary Approach
Arman Kilic
Year:
2022
Edition:
1
Publisher:
Academic Press
Language:
English
Pages:
380
ISBN 10:
0128206578
ISBN 13:
9780128206577

Tải Ebook: Định dạng PDF, 6.40 MB -380 Trang – Tiếng Anh

>>> DOWNLOAD EBOOK<<<

Tài liệu Y Khoa - Mạng Y Tế

Mạng Y Tế
Nguồn: https://sachyhoc.com/viem-noi-tam-mac-nhiem-trung-phuong-phap-tiep-can-da-nganh-an-ban-2022/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY