Tài liệu y khoa

hồi sinh tim phổi (CPR) và chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC), AMERICAN HEART ASSOCIATION

  • Mã tin: 5139
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Điểm nổi bật trong Guidelines AMERICAN HEART ASSOCIATION 2020. hồi sinh tim phổi (CPR) và chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC).

Tài liệu Những điểm nổi bật này tổng hợp các vấn đề và các thay đổi chủ yếu trong Hướng dẫn của American Heart Association (AHA) cho Hồi sinh tim phổi (CPR) và Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) năm 2020. Hướng dẫn năm 2020 là bản sửa đổi toàn diện các hướng dẫn của AHA về khoa học giáo dục hồi sinh cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh và hệ thống các chủ đề chăm sóc. Các hướng dẫn này đã được biên soạn dành cho những người làm công tác hồi sinh và những người hướng dẫn của AHA để tập trung vào khoa học hồi sinh và các khuyến nghị hướng dẫn quan trọng nhất hoặc gây tranh cãi nhất, hoặc những nội dung sẽ dẫn đến thay đổi trong đào tạo và thực hành hồi sinh và để cung cấp cơ sở lý luận cho các khuyến nghị.

Do là một bản tóm tắt, ấn bản này không đề cập đến những nghiên cứu hỗ trợ đã được xuất bản và không liệt kê Lớp khuyến nghị (COR) hay Mức độ chứng cứ (LOE). Để biết thêm thông tin chi tiết và tài liệu tham khảo, vui lòng đọc Hướng dẫn của AHA cho Hồi sinh tim phổi (CPR) và Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) năm 2020, bao gồm Tóm tắt tổng quan, được xuất bản trong tạp chí Circulation (Tuần hoàn máu) vào tháng 10 năm 2020 và bản tóm tắt chi tiết về khoa học hồi sinh trong 2020 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations (Đồng thuận Quốc tế năm 2020 về Khoa học Hồi sinh tim phổi (CPR) và Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) kèm Khuyến nghị điều trị), được phát triển bởi Ủy ban Liên lạc Quốc tế về Hồi sức (ILCOR) và được xuất bản đồng thời trên tạp chí Circulation (Tuần hoàn máu) và Resuscitation (Hồi sức) vào tháng 10 năm 2020. Các phương pháp được ILCOR sử dụng để thực hiện đánh giá bằng chứng và được AHA sử dụng để biến những đánh giá chứng cứ này thành hướng dẫn hồi sinh đã được xuất bản chi tiết.

Hướng dẫn năm 2020 đã sử dụng phiên bản định nghĩa mới nhất của AHA đối với COR (Classes of Recommendation; Lớp khuyến nghị) và LOE (Level of Evidence; Mức độ chứng cứ) (Hình 1). Nhìn chung, 491 khuyến nghị cụ thể được đưa ra dành cho hồi sinh tim phổi cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh; khoa học giáo dục hồi sinh; và các hệ thống chăm sóc. Trong số các khuyến nghị này, có 161 khuyến nghị lớp 1 và 293 khuyến nghị lớp 2 (Hình 2). Ngoài ra, có 37 khuyến nghị lớp 3, bao gồm 19 chứng cứ không có lợi ích và 18 chứng cứ có hại.

hồi sinh tim phổi (CPR) - AHAhồi sinh tim phổi (CPR) - AHA

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/hoi-sinh-tim-phoi-cpr-va-cham-soc-tim-mach-khan-cap-ecc-american-heart-association/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY