Tài liệu y khoa

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 6th

  • Mã tin: 5123
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 6th. Chủ biên: Douglas P. Zipes...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Tài liệu được cập nhật liên tục. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 6th

2014 BMA Medical Book Awards Highly Commended in Cardiology category!

Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside puts the latest knowledge in this subspecialty at your fingertips, giving you a well-rounded, expert grasp of every cardiac electrophysiology issue that affects your patient management. Drs. Zipes, Jalife, and a host of other world leaders in cardiac electrophysiology use a comprehensive, multidisciplinary approach to guide you through all of the most recent cardiac drugs, techniques, and technologies.

  • Braunwald’s Heart Disease and the Heart Rhythm Journal – and Dr. Jose Jalife – a world-renowned leader and researcher in basic and translational cardiac electrophysiology.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/cardiac-electrophysiology-from-cell-to-bedside-6th/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY