Tài liệu y khoa

Kaplan’s Clinical Hypertension 11th edition

  • Mã tin: 5127
  • Ngày đăng: 13/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Mục lục
Kaplan’s Clinical Hypertension 11th edition. Chủ biên: Norman M. Kaplan...Thư viện sách y học với gần 2000 đầu sách đầy đủ các chuyên khoa. Là nơi để các thành viên y khoa download tài liệu nhằm mục đích học tập và nâng cao kiến thức chuyên môn !

Kaplan’s Clinical Hypertension 11th edition

Kaplan’s Clinical Hypertension provides you with current, practical, evidence-based recommendations for preventing and treating all forms of hypertension. Integrating the latest basic science findings and clinical trial data, this 11th Edition enables you to put the latest approaches to work in managing your patients.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://downloadsachyhoc.com/sach/kaplans-clinical-hypertension-11th-edition/
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY