Truyện Chung Cực Truyền Thừa - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Chung Cực Truyền Thừa
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chung Cực Truyền Thừa
Truyện kể về Lâm Dịch, năm 15 tuổi Lâm Dịch phá vỡ Hưu Môn trở thành thiên tài đứng thứ 5 trong suốt lịch sử đại lục kể từ sau hoàng đế khai quốc.. Thân mang cả thiên phú về thể thuật (Chiến sĩ) lẫn dị năng giả (ma pháp).Cấp độ:- Bát Môn chiến sĩ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bát môn bao gồm: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai.- Dị năng giả chỉ cần một ý niệm cũng khiến cho thiên địa biến sắc, ngũ hành thuật giả bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chung Cực Truyền Thừa - Khảo hạch! 10/12/2013
3 Chương 3 Chung Cực Truyền Thừa - Khảo hạch! 10/12/2013
4 Chương 4 Chung Cực Truyền Thừa - Thành quả khổ tu! 10/12/2013
5 Chương 5 Chung Cực Truyền Thừa - Tâm của cường giả. 10/12/2013
6 Chương 6 Chung Cực Truyền Thừa - Thể thuật chân chính! 10/12/2013
7 Chương 7 Chung Cực Truyền Thừa - Thể thuật chân chính! 10/12/2013
8 Chương 8 Chung Cực Truyền Thừa - Ma thú đột kích. 10/12/2013
9 Chương 9 Chung Cực Truyền Thừa - Xích Diễm Xà. 10/12/2013
10 Chương 10 Chung Cực Truyền Thừa - Đấu Xích Diễm Xà. 10/12/2013
11 Chương 11 Chung Cực Truyền Thừa - Hai năm! 10/12/2013
12 Chương 12 Chung Cực Truyền Thừa - Phá 'Hưu môn' 10/12/2013
13 Chương 13 Chung Cực Truyền Thừa - Rời khỏi trấn nhỏ 10/12/2013
14 Chương 14 Chung Cực Truyền Thừa - Hành Lang! 10/12/2013
15 Chương 15 Chung Cực Truyền Thừa - Chủng tộc ma thú! 10/12/2013
16 Chương 16 Chung Cực Truyền Thừa - Vũ môn Hí Á thành. 10/12/2013
17 Chương 17 Chung Cực Truyền Thừa - Luận bàn với Lý. 10/12/2013
18 Chương 18 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên phú của Lâm Dịch. 10/12/2013
19 Chương 19 Chung Cực Truyền Thừa - Kiểm tra. 10/12/2013
20 Chương 20 Chung Cực Truyền Thừa - Thành tích. 10/12/2013
21 Chương 21 Chung Cực Truyền Thừa - Kiểm tra chính thức. 10/12/2013
22 Chương 22 Chung Cực Truyền Thừa - Lôi đài. 10/12/2013
23 Chương 23 Chung Cực Truyền Thừa - Tứ cường. 10/12/2013
24 Chương 24 Chung Cực Truyền Thừa - Trận đầu hai phân chi. (P1) 10/12/2013
25 Chương 25 Chung Cực Truyền Thừa - Trận thi đấu hai phân chi. (P2) 10/12/2013
26 Chương 26 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên phú chiến đấu. 10/12/2013
27 Chương 27 Chung Cực Truyền Thừa - Trận chiến 'phá môn'. (1) 10/12/2013
28 Chương 28 Chung Cực Truyền Thừa - Trận chiến 'phá môn'. (2) 10/12/2013
29 Chương 29 Chung Cực Truyền Thừa - Quán quân! 10/12/2013
30 Chương 30 Chung Cực Truyền Thừa - Ước Ba Long. 10/12/2013
31 Chương 31 Chung Cực Truyền Thừa - Đường đi! 10/12/2013
32 Chương 32 Chung Cực Truyền Thừa - Phong tỏa không vực. (P1) 10/12/2013
33 Chương 33 Chung Cực Truyền Thừa - Phong tỏa không vực. (P2) 10/12/2013
34 Chương 34 Chung Cực Truyền Thừa - Tông Phạm! 10/12/2013
35 Chương 35 Chung Cực Truyền Thừa - Bậc thang không trọn vẹn. 10/12/2013
36 Chương 36 Chung Cực Truyền Thừa - Kiên trì nhưng không cố chấp. 10/12/2013
37 Chương 37 Chung Cực Truyền Thừa - Nhập học, nhận phòng. 10/12/2013
38 Chương 38 Chung Cực Truyền Thừa - Giải thưởng dành cho quán quân 10/12/2013
39 Chương 39 Chung Cực Truyền Thừa - Lớp 'Đặc biệt'. (P1) 10/12/2013
40 Chương 40 Chung Cực Truyền Thừa - Lớp 'Đặc biệt'. (P2) 10/12/2013
41 Chương 41 Chung Cực Truyền Thừa - Ngày đầu tiên đi học 10/12/2013
42 Chương 42 Chung Cực Truyền Thừa - Giáo sư lớp 'Đặc biệt' 10/12/2013
43 Chương 43 Chung Cực Truyền Thừa - Cường giả Kinh Môn! 10/12/2013
44 Chương 44 Chung Cực Truyền Thừa - Mề Thử 10/12/2013
45 Chương 45 Chung Cực Truyền Thừa - Trương gia Nam Á 10/12/2013
46 Chương 46 Chung Cực Truyền Thừa - Tổng kết học kỳ 1. 10/12/2013
47 Chương 47 Chung Cực Truyền Thừa - Nghỉ! 10/12/2013
48 Chương 48 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp nạn trong rừng. (P1) 10/12/2013
49 Chương 49 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp nạn trong rừng. (P2) 10/12/2013
50 Chương 50 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp nạn trong rừng. (P3) 10/12/2013
51 Chương 51 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về học viện 10/12/2013
52 Chương 52 Chung Cực Truyền Thừa - Đại hội khen thưởng. (P1) 10/12/2013
53 Chương 53 Chung Cực Truyền Thừa - Đại hội khen thưởng. (P2) 10/12/2013
54 Chương 54 Chung Cực Truyền Thừa - Đại hội khen thưởng. (P3) 10/12/2013
55 Chương 55 Chung Cực Truyền Thừa - Ma Đằng Tử Liên 10/12/2013
56 Chương 56 Chung Cực Truyền Thừa - Phong Vân Thư Các. (P1) 10/12/2013
57 Chương 57 Chung Cực Truyền Thừa - Phong Vân Thư Các. (P2) 10/12/2013
58 Chương 58 Chung Cực Truyền Thừa - Phong Vân Thư Các. (P3) 10/12/2013
59 Chương 59 Chung Cực Truyền Thừa - Phong Vân Thư Các. (P4) 10/12/2013
60 Chương 60 Chung Cực Truyền Thừa - Tri thức bên trong thư các 10/12/2013
61 Chương 61 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về nhà. (P1) 10/12/2013
62 Chương 62 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về nhà. (P2) 10/12/2013
63 Chương 63 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về nhà. (P3) 10/12/2013
64 Chương 64 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng. (P1) 10/12/2013
65 Chương 65 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng. (P2-3) 10/12/2013
66 Chương 66 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng. (P2-3) 10/12/2013
67 Chương 67 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng. (P4) 10/12/2013
68 Chương 68 Chung Cực Truyền Thừa - Lần nữa lên núi. (P1) 10/12/2013
69 Chương 69 Chung Cực Truyền Thừa - Lần nữa lên núi. (P2-3) 10/12/2013
70 Chương 70 Chung Cực Truyền Thừa - Lần nữa lên núi. (P2-3) 10/12/2013
71 Chương 71 Chung Cực Truyền Thừa - Sự khác nhau giữa thể thuật và dị năng. (P1) 10/12/2013
72 Chương 72 Chung Cực Truyền Thừa - Sự khác nhau giữa thể thuật và dị năng. (P2) 10/12/2013
73 Chương 73 Chung Cực Truyền Thừa - Tu hành dã ngoại của lớp đặc biệt. 10/12/2013
74 Chương 74 Chung Cực Truyền Thừa - Tu hành dã ngoại của lớp đặc biệt 10/12/2013
75 Chương 75 Chung Cực Truyền Thừa - Tu hành dã ngoại của lớp đặc biệt 10/12/2013
76 Chương 76 Chung Cực Truyền Thừa - Tu hành dã ngoại của lớp đặc biệt 10/12/2013
77 Chương 77 Chung Cực Truyền Thừa - Khu vực ngũ cấp 10/12/2013
78 Chương 78 Chung Cực Truyền Thừa - Khu vực ngũ cấp 10/12/2013
79 Chương 79 Chung Cực Truyền Thừa - Sơ hiện chiến văn 10/12/2013
80 Chương 80 Chung Cực Truyền Thừa - Sơ hiện chiến văn 10/12/2013
81 Chương 81 Chung Cực Truyền Thừa - Sơ hiện chiến văn 10/12/2013
82 Chương 82 Chung Cực Truyền Thừa - Thánh giai. 10/12/2013
83 Chương 83 Chung Cực Truyền Thừa - Thánh giai 10/12/2013
84 Chương 84 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về trường học. 10/12/2013
85 Chương 85 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về trường học 10/12/2013
86 Chương 86 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về trường học 10/12/2013
87 Chương 87 Chung Cực Truyền Thừa - Tu hành trong rừng rậm 10/12/2013
88 Chương 88 Chung Cực Truyền Thừa - Thu hoạch phong phú 10/12/2013
89 Chương 89 Chung Cực Truyền Thừa - Thu hoạch phong phú 10/12/2013
90 Chương 90 Chung Cực Truyền Thừa - Tinh thần dị biến! (P1) 10/12/2013
91 Chương 91 Chung Cực Truyền Thừa - Tinh thần dị biến! (P2) 10/12/2013
92 Chương 92 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng thức tỉnh! 10/12/2013
93 Chương 93 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng thức tỉnh! 10/12/2013
94 Chương 94 Chung Cực Truyền Thừa - Đi ngang qua Ước Ba Long 10/12/2013
95 Chương 95 Chung Cực Truyền Thừa - Cuối cùng gặp được đồng loại. (P1 - P2) 10/12/2013
96 Chương 96 Chung Cực Truyền Thừa - Cuối cùng gặp được đồng loại. (P1 - P2) 10/12/2013
97 Chương 97 Chung Cực Truyền Thừa - Nô lệ! 10/12/2013
98 Chương 98 Chung Cực Truyền Thừa - Doanh địa của nô lệ 10/12/2013
99 Chương 99 Chung Cực Truyền Thừa - Doanh địa của nô lệ. 10/12/2013
100 Chương 100 Chung Cực Truyền Thừa - Biết được đầu đuôi. (P1) 10/12/2013
101 Chương 101 Chung Cực Truyền Thừa - Biết được đầu đuôi. (P2) 10/12/2013
102 Chương 102 Chung Cực Truyền Thừa - Lâm Dịch nổi giận. (P1) 10/12/2013
103 Chương 103 Chung Cực Truyền Thừa - Lâm Dịch nổi giận. (P2) 10/12/2013
104 Chương 104 Chung Cực Truyền Thừa - Tiến vào nơi trú quân 10/12/2013
105 Chương 105 Chung Cực Truyền Thừa - Giết chóc! (P1) 10/12/2013
106 Chương 106 Chung Cực Truyền Thừa - Giết chóc! (P2) 10/12/2013
107 Chương 107 Chung Cực Truyền Thừa - Nơi cao tầng trú quân. (P1) 10/12/2013
108 Chương 108 Chung Cực Truyền Thừa - Nơi cao tầng trú quân. (P2) 10/12/2013
109 Chương 109 Chung Cực Truyền Thừa - Giết người mà thôi. (P1) 10/12/2013
110 Chương 110 Chung Cực Truyền Thừa - Giết người mà thôi. (P2) 10/12/2013
111 Chương 111 Chung Cực Truyền Thừa - Hi Nhĩ và Kha Nhĩ. (P1) 10/12/2013
112 Chương 112 Chung Cực Truyền Thừa - Hi Nhĩ và Kha Nhĩ. (P2) 10/12/2013
113 Chương 113 Chung Cực Truyền Thừa - Rốt cuộc rời đi! (P1) 10/12/2013
114 Chương 114 Chung Cực Truyền Thừa - Rốt cuộc rời đi! (P2) 10/12/2013
115 Chương 115 Chung Cực Truyền Thừa - Độc thân ra đi. (P1) 10/12/2013
116 Chương 116 Chung Cực Truyền Thừa - Độc thân ra đi. (P2) 10/12/2013
117 Chương 117 Chung Cực Truyền Thừa - Độc thân ra đi. (P3) 10/12/2013
118 Chương 118 Chung Cực Truyền Thừa - Độc thân ra đi. (P4) 10/12/2013
119 Chương 119 Chung Cực Truyền Thừa - Rốt cuộc là ai? (P1) 10/12/2013
120 Chương 120 Chung Cực Truyền Thừa - Rốt cuộc là ai? (P2) 10/12/2013
121 Chương 121 Chung Cực Truyền Thừa - Từ đầu đến cuối! 10/12/2013
122 Chương 122 Chung Cực Truyền Thừa - Sát ý. (P1) 10/12/2013
123 Chương 123 Chung Cực Truyền Thừa - Sát ý. (P2) 10/12/2013
124 Chương 124 Chung Cực Truyền Thừa - Mặt nạ. (P1) 10/12/2013
125 Chương 125 Chung Cực Truyền Thừa - Mặt nạ. (P2) 10/12/2013
126 Chương 126 Chung Cực Truyền Thừa - Khắc Lí Tư và Khải Hi. (P1) 10/12/2013
127 Chương 127 Chung Cực Truyền Thừa - Khắc Lí Tư và Khải Hi. (P2) 10/12/2013
128 Chương 128 Chung Cực Truyền Thừa - Ta cam tâm tình nguyện 10/12/2013
129 Chương 129 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng giả cường đại. (P1) 10/12/2013
130 Chương 130 Chung Cực Truyền Thừa - Dị năng giả cường đại. (P2) 10/12/2013
131 Chương 131 Chung Cực Truyền Thừa - Truyền thuyết về Bạch Tiếu Thiên! (P1) 10/12/2013
132 Chương 132 Chung Cực Truyền Thừa - Truyền thuyết về Bạch Tiếu Thiên! (P2) 10/12/2013
133 Chương 133 Chung Cực Truyền Thừa - Lĩnh vực Dị Năng Giả! (P1) 10/12/2013
134 Chương 134 Chung Cực Truyền Thừa - Lĩnh vực Dị Năng Giả! (P2) 10/12/2013
135 Chương 135 Chung Cực Truyền Thừa - Đạo sư Thủy Linh Lung. (P1) 10/12/2013
136 Chương 136 Chung Cực Truyền Thừa - Đạo sư Thủy Linh Lung. (P2) 10/12/2013
137 Chương 137 Chung Cực Truyền Thừa - Học tập Dị Năng! (P1) 10/12/2013
138 Chương 138 Chung Cực Truyền Thừa - Học tập Dị Năng! (P2) 10/12/2013
139 Chương 139 Chung Cực Truyền Thừa - Điều khiển nguyên tố 10/12/2013
140 Chương 140 Chung Cực Truyền Thừa - Minh tưởng! (P1) 10/12/2013
141 Chương 141 Chung Cực Truyền Thừa - Minh tưởng! (P2) 10/12/2013
142 Chương 142 Chung Cực Truyền Thừa - Tin tức Lâm Yến. (P1) 10/12/2013
143 Chương 143 Chung Cực Truyền Thừa - Tin tức Lâm Yến. (P2) 10/12/2013
144 Chương 144 Chung Cực Truyền Thừa - Thí luyện. (P1) 10/12/2013
145 Chương 145 Chung Cực Truyền Thừa - Thí luyện. (P2) 10/12/2013
146 Chương 146 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Lực. (P1) 10/12/2013
147 Chương 147 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Lực. (P2) 10/12/2013
148 Chương 148 Chung Cực Truyền Thừa - Kỳ nghỉ ba ngày 10/12/2013
149 Chương 149 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên Thượng Nhân Gian. (P1) 10/12/2013
150 Chương 150 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên Thượng Nhân Gian. (P2) 10/12/2013
151 Chương 151 Chung Cực Truyền Thừa - Hít thở không thông! (P1) 10/12/2013
152 Chương 152 Chung Cực Truyền Thừa - Hít thở không thông! (P2) 10/12/2013
153 Chương 153 Chung Cực Truyền Thừa - Sinh chuyện! (P1) 10/12/2013
154 Chương 154 Chung Cực Truyền Thừa - Sinh chuyện! (P2) 10/12/2013
155 Chương 155 Chung Cực Truyền Thừa - Chân nộ! (P1) 10/12/2013
156 Chương 156 Chung Cực Truyền Thừa - Chân nộ! (P2) 10/12/2013
157 Chương 157 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Diệp! Chiến! 10/12/2013
158 Chương 158 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến văn với lĩnh vực! (P1) 10/12/2013
159 Chương 159 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến văn với lĩnh vực! (P2) 10/12/2013
160 Chương 160 Chung Cực Truyền Thừa - Lạp Cổ Kỳ. (P1) 10/12/2013
161 Chương 161 Chung Cực Truyền Thừa - Lạp Cổ Kỳ. (P2) 10/12/2013
162 Chương 162 Chung Cực Truyền Thừa - Hoàng tộc Đế quốc! (P1) 10/12/2013
163 Chương 163 Chung Cực Truyền Thừa - Hoàng tộc Đế quốc! (P2) 10/12/2013
164 Chương 164 Chung Cực Truyền Thừa - Linh hồn dị biến! (P1) 10/12/2013
165 Chương 165 Chung Cực Truyền Thừa - Linh hồn dị biến! (P2) 10/12/2013
166 Chương 166 Chung Cực Truyền Thừa - Thức tỉnh! 10/12/2013
167 Chương 167 Chung Cực Truyền Thừa - Sự tình! (P1) 10/12/2013
168 Chương 168 Chung Cực Truyền Thừa - Sự tình! (P2) 10/12/2013
169 Chương 169 Chung Cực Truyền Thừa - Cửa không gian truyền tống. (P1) 10/12/2013
170 Chương 170 Chung Cực Truyền Thừa - Cửa không gian truyền tống. (P2) 10/12/2013
171 Chương 171 Chung Cực Truyền Thừa - Hắc Vân Điểu. (P1) 10/12/2013
172 Chương 172 Chung Cực Truyền Thừa - Hắc Vân Điểu. (P2) 10/12/2013
173 Chương 173 Chung Cực Truyền Thừa - Tiến về trước! (P1) 10/12/2013
174 Chương 174 Chung Cực Truyền Thừa - Tiến về trước! (P2) 10/12/2013
175 Chương 175 Chung Cực Truyền Thừa - Tiến vào sơn mạch. (P1) 10/12/2013
176 Chương 176 Chung Cực Truyền Thừa - Tiến vào sơn mạch. (P2) 10/12/2013
177 Chương 177 Chung Cực Truyền Thừa - Truyền thuyết Thượng cổ! (P1) 10/12/2013
178 Chương 178 Chung Cực Truyền Thừa - Truyền thuyết Thượng cổ! (P2) 10/12/2013
179 Chương 179 Chung Cực Truyền Thừa - Nỗi khổ tâm! 10/12/2013
180 Chương 180 Chung Cực Truyền Thừa - Thánh cấp! (P1) 10/12/2013
181 Chương 181 Chung Cực Truyền Thừa - Thánh cấp! (P2) 10/12/2013
182 Chương 182 Chung Cực Truyền Thừa - Tề tụ trên đỉnh núi! 10/12/2013
183 Chương 183 Chung Cực Truyền Thừa - Quy tắc mới! (P1) 10/12/2013
184 Chương 184 Chung Cực Truyền Thừa - Quy tắc mới! (P2) 10/12/2013
185 Chương 185 Chung Cực Truyền Thừa - Hỗn Chiến 10/12/2013
186 Chương 186 Chung Cực Truyền Thừa - Top 3! (P1) 10/12/2013
187 Chương 187 Chung Cực Truyền Thừa - Top 3! (P2) 10/12/2013
188 Chương 188 Chung Cực Truyền Thừa - Lâm Dịch ra tay 10/12/2013
189 Chương 189 Chung Cực Truyền Thừa - Cuồng vọng! (P1) 10/12/2013
190 Chương 190 Chung Cực Truyền Thừa - Cuồng vọng! (P2) 10/12/2013
191 Chương 191 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên vị! (P1) 10/12/2013
192 Chương 192 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên vị! (P2) 10/12/2013
193 Chương 193 Chung Cực Truyền Thừa - Chính thức chiến đấu! (P1) 10/12/2013
194 Chương 194 Chung Cực Truyền Thừa - Chính thức chiến đấu! (P2) 10/12/2013
195 Chương 195 Chung Cực Truyền Thừa - Tranh đoạt! (P1) 10/12/2013
196 Chương 196 Chung Cực Truyền Thừa - Tranh đoạt! (P2) 10/12/2013
197 Chương 197 Chung Cực Truyền Thừa - Tranh đoạt! (P3) 10/12/2013
198 Chương 198 Chung Cực Truyền Thừa - Tranh đoạt! (P4) 10/12/2013
199 Chương 199 Chung Cực Truyền Thừa - Tranh đoạt! (P5) 10/12/2013
200 Chương 200 Chung Cực Truyền Thừa - Tư cách! 10/12/2013
201 Chương 201 Chung Cực Truyền Thừa - Ma nguyên động quật. (P1) 10/12/2013
202 Chương 202 Chung Cực Truyền Thừa - Ma nguyên động quật. (P2) 10/12/2013
203 Chương 203 Chung Cực Truyền Thừa - Phệ Sa Thú! (P1) 10/12/2013
204 Chương 204 Chung Cực Truyền Thừa - Phệ Sa Thú! (P2) 10/12/2013
205 Chương 205 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Cốt lành lạnh! 10/12/2013
206 Chương 206 Chung Cực Truyền Thừa - Thôn Phệ Thú! (P1) 10/12/2013
207 Chương 207 Chung Cực Truyền Thừa - Thôn Phệ Thú! (P2) 10/12/2013
208 Chương 208 Chung Cực Truyền Thừa - Mồi nhử. (P1) 10/12/2013
209 Chương 209 Chung Cực Truyền Thừa - Mồi nhử. (P2) 10/12/2013
210 Chương 210 Chung Cực Truyền Thừa - Hình thái chiến đấu! (P1) 10/12/2013
211 Chương 211 Chung Cực Truyền Thừa - Hình thái chiến đấu! (P2) 10/12/2013
212 Chương 212 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến đấu kịch liệt! (P1) 10/12/2013
213 Chương 213 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến đấu kịch liệt! (P2) 10/12/2013
214 Chương 214 Chung Cực Truyền Thừa - Linh Văn. (P1) 10/12/2013
215 Chương 215 Chung Cực Truyền Thừa - Linh Văn. (P2) 10/12/2013
216 Chương 216 Chung Cực Truyền Thừa - Linh Văn. (P3) 10/12/2013
217 Chương 217 Chung Cực Truyền Thừa - Tầng hai! 10/12/2013
218 Chương 218 Chung Cực Truyền Thừa - Xích Viêm của Chu Tước. (P1) 10/12/2013
219 Chương 219 Chung Cực Truyền Thừa - Xích Viêm của Chu Tước. (P2) 10/12/2013
220 Chương 220 Chung Cực Truyền Thừa - Tiễn chỉ! 10/12/2013
221 Chương 221 Chung Cực Truyền Thừa - Tử Lôi Hổ. (P1) 10/12/2013
222 Chương 222 Chung Cực Truyền Thừa - Tử Lôi Hổ. (P2) 10/12/2013
223 Chương 223 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Hổ chi tà nhãn. (P1) 10/12/2013
224 Chương 224 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Hổ chi tà nhãn. (P2) 10/12/2013
225 Chương 225 Chung Cực Truyền Thừa - Điếu mệnh. (P1) 10/12/2013
226 Chương 226 Chung Cực Truyền Thừa - Điếu mệnh. (P2) 10/12/2013
227 Chương 227 Chung Cực Truyền Thừa - Tầng tiếp theo 10/12/2013
228 Chương 228 Chung Cực Truyền Thừa - Tầng tiếp theo. 10/12/2013
229 Chương 229 Chung Cực Truyền Thừa - Tầng thứ tư rừng rậm 10/12/2013
230 Chương 230 Chung Cực Truyền Thừa - Tầng thứ tư rừng rậm 10/12/2013
231 Chương 231 Chung Cực Truyền Thừa - Thanh Long chi Huyền Mộc. 10/12/2013
232 Chương 232 Chung Cực Truyền Thừa - Thanh Long chi Huyền Mộc 10/12/2013
233 Chương 233 Chung Cực Truyền Thừa - Tầng thứ năm! Ngũ Hành mạnh nhất! 10/12/2013
234 Chương 234 Chung Cực Truyền Thừa - Suy đoán! 10/12/2013
235 Chương 235 Chung Cực Truyền Thừa - Suy đoán! 10/12/2013
236 Chương 236 Chung Cực Truyền Thừa - Kim chúc không gian 10/12/2013
237 Chương 237 Chung Cực Truyền Thừa - Kim chúc không gian 10/12/2013
238 Chương 238 Chung Cực Truyền Thừa - Trùm cuối của Ma Nguyên Động Quật 10/12/2013
239 Chương 239 Chung Cực Truyền Thừa - Thánh cấp ma thú kì quái 10/12/2013
240 Chương 240 Chung Cực Truyền Thừa - Thánh cấp ma thú kì quái 10/12/2013
241 Chương 241 Chung Cực Truyền Thừa - Ra khỏi quật! 10/12/2013
242 Chương 242 Chung Cực Truyền Thừa - Ra khỏi quật! 10/12/2013
242 Chương 242 Chung Cực Truyền Thừa - Ra khỏi quật! 10/12/2013
243 Chương 243 Chung Cực Truyền Thừa - Tin tức về chiến văn. 10/12/2013
244 Chương 244 Chung Cực Truyền Thừa - Tin tức về chiến văn 10/12/2013
245 Chương 245 Chung Cực Truyền Thừa - Trở về học viện Ngũ Hành 10/12/2013
246 Chương 246 Chung Cực Truyền Thừa - Truyền thuyết linh văn 'Ngũ thần hệ' 10/12/2013
247 Chương 247 Chung Cực Truyền Thừa - Truyền thuyết linh văn 'Ngũ thần hệ' 10/12/2013
248 Chương 248 Chung Cực Truyền Thừa - Thời gian yên bình 10/12/2013
249 Chương 249 Chung Cực Truyền Thừa - Thời gian yên bình 10/12/2013
250 Chương 250 Chung Cực Truyền Thừa - Dị biến 10/12/2013
251 Chương 251 Chung Cực Truyền Thừa - Chuẩn bị lên đường 10/12/2013
251 Chương 251 Chung Cực Truyền Thừa - Chuẩn bị lên đường 10/12/2013
252 Chương 252 Chung Cực Truyền Thừa - Chuẩn bị lên đường 10/12/2013
253 Chương 253 Chung Cực Truyền Thừa - Nguy cơ tiềm tàng 10/12/2013
254 Chương 254 Chung Cực Truyền Thừa - Nguy cơ tiềm tàng 10/12/2013
255 Chương 255 Chung Cực Truyền Thừa - Về nhà 10/12/2013
256 Chương 256 Chung Cực Truyền Thừa - Về nhà 10/12/2013
257 Chương 257 Chung Cực Truyền Thừa - Trấn Hi Mạn 10/12/2013
258 Chương 258 Chung Cực Truyền Thừa - Trấn Hi Mạn 10/12/2013
259 Chương 259 Chung Cực Truyền Thừa - Lâm Cường 10/12/2013
260 Chương 260 Chung Cực Truyền Thừa - Kinh hiện! Năng lượng màu đỏ! 10/12/2013
261 Chương 261 Chung Cực Truyền Thừa - Kinh hiện! Năng lượng màu đỏ! 10/12/2013
262 Chương 262 Chung Cực Truyền Thừa - Siêu đẳng! Bạch Hổ chiến văn! 10/12/2013
263 Chương 263 Chung Cực Truyền Thừa - Siêu đẳng! Bạch Hổ chiến văn! 10/12/2013
264 Chương 264 Chung Cực Truyền Thừa - Nghi hoặc 10/12/2013
265 Chương 265 Chung Cực Truyền Thừa - Sự dạy bảo của Lý 10/12/2013
266 Chương 266 Chung Cực Truyền Thừa - Sự dạy bảo của Lý 10/12/2013
267 Chương 267 Chung Cực Truyền Thừa - Một tháng 10/12/2013
268 Chương 268 Chung Cực Truyền Thừa - Một tháng 10/12/2013
269 Chương 269 Chung Cực Truyền Thừa - Ly khai! Nguy hiểm tới! 10/12/2013
270 Chương 270 Chung Cực Truyền Thừa - Ly khai! Nguy hiểm tới 10/12/2013
271 Chương 271 Chung Cực Truyền Thừa - Năm người 10/12/2013
272 Chương 272 Chung Cực Truyền Thừa - Năm người 10/12/2013
273 Chương 273 Chung Cực Truyền Thừa - Động thủ! 10/12/2013
274 Chương 274 Chung Cực Truyền Thừa - Ngũ Sát Trận. (P1) 10/12/2013
275 Chương 275 Chung Cực Truyền Thừa - Ngũ Sát Trận. (P2) 10/12/2013
276 Chương 276 Chung Cực Truyền Thừa - Hành hạ đến chết. (P1) 10/12/2013
278 Chương 278 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp mặt 10/12/2013
279 Chương 279 Chung Cực Truyền Thừa - Khai giảng! (P1) 10/12/2013
280 Chương 280 Chung Cực Truyền Thừa - Khai giảng! (P2) 10/12/2013
281 Chương 281 Chung Cực Truyền Thừa - Lại đến Tông Phạm 10/12/2013
282 Chương 282 Chung Cực Truyền Thừa - Lại đến Tông Phạm 10/12/2013
283 Chương 283 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp lại 10/12/2013
284 Chương 284 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp lại 10/12/2013
285 Chương 285 Chung Cực Truyền Thừa - Người lữ hành ở tiểu thôn 10/12/2013
286 Chương 286 Chung Cực Truyền Thừa - Cắt lưỡi 10/12/2013
287 Chương 287 Chung Cực Truyền Thừa - Cắt lưỡi 10/12/2013
288 Chương 288 Chung Cực Truyền Thừa - Truy kích 10/12/2013
289 Chương 289 Chung Cực Truyền Thừa - Rời đi 10/12/2013
290 Chương 290 Chung Cực Truyền Thừa - Rời đi 10/12/2013
291 Chương 291 Chung Cực Truyền Thừa - Đến Thạch Nguyên 10/12/2013
292 Chương 292 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên Sát 10/12/2013
293 Chương 293 Chung Cực Truyền Thừa - Thiên Sát 10/12/2013
294 Chương 294 Chung Cực Truyền Thừa - Trở lại Ngũ Hành 10/12/2013
295 Chương 295 Chung Cực Truyền Thừa - Lần đầu được nghe thấy Vô Song Hội. 10/12/2013
296 Chương 296 Chung Cực Truyền Thừa - Lần đầu được nghe thấy Vô Song Hội. 10/12/2013
297 Chương 297 Chung Cực Truyền Thừa - Năng lực suy đoán của Lâm Dịch 10/12/2013
298 Chương 298 Chung Cực Truyền Thừa - Chuẩn bị xuất phát 10/12/2013
299 Chương 299 Chung Cực Truyền Thừa - Chuẩn bị xuất phát. 10/12/2013
300 Chương 300 Chung Cực Truyền Thừa - Vô Song thôn 10/12/2013
301 Chương 301 Chung Cực Truyền Thừa - Vô Song thôn 10/12/2013
302 Chương 302 Chung Cực Truyền Thừa - Lên thuyền 10/12/2013
303 Chương 303 Chung Cực Truyền Thừa - Quần đảo Vô Song 10/12/2013
304 Chương 304 Chung Cực Truyền Thừa - Quần đảo Vô Song 10/12/2013
305 Chương 305 Chung Cực Truyền Thừa - Lệnh bài tư cách 10/12/2013
306 Chương 306 Chung Cực Truyền Thừa - Lệnh bài tư cách 10/12/2013
307 Chương 307 Chung Cực Truyền Thừa - Thủy Linh Lung mơ màng 10/12/2013
308 Chương 308 Chung Cực Truyền Thừa - Quá khứ của Thủy Linh Lung 10/12/2013
309 Chương 309 Chung Cực Truyền Thừa - Quá khứ của Thủy Linh Lung. 10/12/2013
310 Chương 310 Chung Cực Truyền Thừa - Cội nguồn dũng khí của nữ hài 10/12/2013
311 Chương 311 Chung Cực Truyền Thừa - Tâm tàn như tro 10/12/2013
312 Chương 312 Chung Cực Truyền Thừa - Tâm tàn như tro 10/12/2013
313 Chương 313 Chung Cực Truyền Thừa - Chuyện sai lầm nhất 10/12/2013
314 Chương 314 Chung Cực Truyền Thừa - Vô Song thịnh hội! 10/12/2013
315 Chương 315 Chung Cực Truyền Thừa - Sân khấu của cường giả. 10/12/2013
316 Chương 316 Chung Cực Truyền Thừa - Sân khấu của cường giả 10/12/2013
317 Chương 317 Chung Cực Truyền Thừa - Sân khấu của cường giả 10/12/2013
318 Chương 318 Chung Cực Truyền Thừa - Thắng lợi nhẹ nhàng 10/12/2013
319 Chương 319 Chung Cực Truyền Thừa - Thắng lợi nhẹ nhàng. 10/12/2013
320 Chương 320 Chung Cực Truyền Thừa - Nói đến Tinh Vị. 10/12/2013
321 Chương 321 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến văn và linh văn 10/12/2013
322 Chương 322 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến văn và linh văn 10/12/2013
323 Chương 323 Chung Cực Truyền Thừa - Hao hết thể lực 10/12/2013
324 Chương 324 Chung Cực Truyền Thừa - Hổ Khiếu! 10/12/2013
325 Chương 325 Chung Cực Truyền Thừa - Hổ Khiếu! 10/12/2013
326 Chương 326 Chung Cực Truyền Thừa - Suy đoán của các Thánh Giai 10/12/2013
327 Chương 327 Chung Cực Truyền Thừa - Tốc chiến tốc thắng 10/12/2013
328 Chương 328 Chung Cực Truyền Thừa - Tốc chiến tốc thắng. 10/12/2013
329 Chương 329 Chung Cực Truyền Thừa - Tốc chiến tốc thắng 10/12/2013
330 Chương 330 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Tiếu Thiên hỏi thăm 10/12/2013
331 Chương 331 Chung Cực Truyền Thừa - Đối thủ của Lạp Cơ Tư. 10/12/2013
332 Chương 332 Chung Cực Truyền Thừa - Đối thủ của Lạp Cơ Tư. 10/12/2013
333 Chương 333 Chung Cực Truyền Thừa - Thanh Y Thánh Giai! 10/12/2013
334 Chương 334 Chung Cực Truyền Thừa - Trận đấu tấn 136 cường giả. 10/12/2013
335 Chương 335 Chung Cực Truyền Thừa - Trận đấu tấn 136 cường giả 10/12/2013
336 Chương 336 Chung Cực Truyền Thừa - Bạch Hổ linh văn, hiện! 10/12/2013
337 Chương 337 Chung Cực Truyền Thừa - Cổ văn truyền thừa 10/12/2013
338 Chương 338 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến đấu 68 cường 10/12/2013
339 Chương 339 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến đấu 68 cường 10/12/2013
340 Chương 340 Chung Cực Truyền Thừa - Uy áp Thánh Giai! 10/12/2013
341 Chương 341 Chung Cực Truyền Thừa - Mục đích 10/12/2013
342 Chương 342 Chung Cực Truyền Thừa - Tỉnh ngộ! 10/12/2013
343 Chương 343 Chung Cực Truyền Thừa - Tỉnh ngộ! 10/12/2013
344 Chương 344 Chung Cực Truyền Thừa - Lĩnh ngộ 10/12/2013
345 Chương 345 Chung Cực Truyền Thừa - Rèn luyện? Thiên phạt? 10/12/2013
346 Chương 346 Chung Cực Truyền Thừa - Rèn luyện? Thiên phạt? 10/12/2013
347 Chương 347 Chung Cực Truyền Thừa - Tinh Vị Cảnh! 10/12/2013
348 Chương 348 Chung Cực Truyền Thừa - Hạ lễ. 10/12/2013
349 Chương 349 Chung Cực Truyền Thừa - Hạ lễ. 10/12/2013
350 Chương 350 Chung Cực Truyền Thừa - Sức mạnh Tinh Vị Cảnh! 10/12/2013
351 Chương 351 Chung Cực Truyền Thừa - Lực lượng khủng bố tăng lên 30 lần! 10/12/2013
352 Chương 352 Chung Cực Truyền Thừa - Nhẹ nhõm tấn cấp! (P1) 10/12/2013
353 Chương 353 Chung Cực Truyền Thừa - Nhẹ nhõm tấn cấp! (P2) 10/12/2013
354 Chương 354 Chung Cực Truyền Thừa - Thanh niên tóc xanh. 10/12/2013
355 Chương 355 Chung Cực Truyền Thừa - Tâm linh Dị Năng Giả cường đại. (P1) 10/12/2013
356 Chương 356 Chung Cực Truyền Thừa - Tâm linh Dị Năng Giả cường đại. (P2) 10/12/2013
357 Chương 357 Chung Cực Truyền Thừa - Linh quang của Bạch Tiếu Thiên. 10/12/2013
358 Chương 358 Chung Cực Truyền Thừa - Vô Song tề tụ. (P1) 10/12/2013
359 Chương 359 Chung Cực Truyền Thừa - Vô Song tề tụ. (P2) 10/12/2013
360 Chương 360 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp mặt. 10/12/2013
361 Chương 361 Chung Cực Truyền Thừa - Thư Mộng. (1) 10/12/2013
362 Chương 362 Chung Cực Truyền Thừa - Thư Mộng. (2) 10/12/2013
363 Chương 363 Chung Cực Truyền Thừa - Ba người. 10/12/2013
364 Chương 364 Chung Cực Truyền Thừa - Thư Mộng lui tới. (P1) 10/12/2013
365 Chương 365 Chung Cực Truyền Thừa - Thư Mộng lui tới. (P2) 10/12/2013
366 Chương 366 Chung Cực Truyền Thừa - Mập mờ 10/12/2013
367 Chương 367 Chung Cực Truyền Thừa - Cuộc chiến Thánh Giai! (P1) 10/12/2013
368 Chương 368 Chung Cực Truyền Thừa - Cuộc chiến Thánh Giai! (P2) 10/12/2013
369 Chương 369 Chung Cực Truyền Thừa - Lực lượng Thánh Giai! 10/12/2013
370 Chương 370 Chung Cực Truyền Thừa - Thanh Y! 10/12/2013
371 Chương 371 Chung Cực Truyền Thừa - Trọng ảnh phân thân! (P1) 10/12/2013
372 Chương 372 Chung Cực Truyền Thừa - Trọng ảnh phân thân! (P2) 10/12/2013
373 Chương 373 Chung Cực Truyền Thừa - Đổi sân bãi 10/12/2013
374 Chương 374 Chung Cực Truyền Thừa - Trận đấu bắt đầu! (P1) 10/12/2013
375 Chương 375 Chung Cực Truyền Thừa - Trận đấu bắt đầu! (P2) 10/12/2013
376 Chương 376 Chung Cực Truyền Thừa - Chiến! 10/12/2013
377 Chương 377 Chung Cực Truyền Thừa - Hiệu quả. (P1) 10/12/2013
378 Chương 378 Chung Cực Truyền Thừa - Hiệu quả. (P2) 10/12/2013
379 Chương 379 Chung Cực Truyền Thừa - Tàn khốc. 10/12/2013
380 Chương 380 Chung Cực Truyền Thừa - Trận chung kết. (P1) 10/12/2013
381 Chương 381 Chung Cực Truyền Thừa - Trận chung kết. (P2) 10/12/2013
382 Chương 382 Chung Cực Truyền Thừa - Tân quán quân. (P1) 10/12/2013
383 Chương 383 Chung Cực Truyền Thừa - Tân quán quân. (P2) 10/12/2013
384 Chương 384 Chung Cực Truyền Thừa - Ban thưởng 10/12/2013
385 Chương 385 Chung Cực Truyền Thừa - Đường về 10/12/2013
386 Chương 386 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp lại Yến nhi. (P1) 10/12/2013
387 Chương 387 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp lại Yến nhi. (P2) 10/12/2013
388 Chương 388 Chung Cực Truyền Thừa - Nhược Nhược Kim Trĩ Hàn. 10/12/2013
389 Chương 389 Chung Cực Truyền Thừa - Trở lại Khắc Lâm. (P1) 10/12/2013
390 Chương 390 Chung Cực Truyền Thừa - Trở lại Khắc Lâm. (P2) 10/12/2013
391 Chương 391 Chung Cực Truyền Thừa - Gặp Lâm Cường 10/12/2013
392 Chương 392 Chung Cực Truyền Thừa - Chuyện cũ của Lâm Cường 10/12/2013
393 Chương 393 Chung Cực Truyền Thừa - Nguyên nhân. (P1) 10/12/2013
394 Chương 394 Chung Cực Truyền Thừa - Nguyên nhân. (P2) 10/12/2013
395 Chương 395 Chung Cực Truyền Thừa - Khiếp sợ! 10/12/2013
396 Chương 396 Chung Cực Truyền Thừa - Khí Sử. (P1) 10/12/2013
397 Chương 397 Chung Cực Truyền Thừa - Khí Sử. (P2) 10/12/2013
398 Chương 398 Chung Cực Truyền Thừa - Cái gọi là nguyên tắc 10/12/2013
399 Chương 399 Chung Cực Truyền Thừa - Hiệp nghị 10/12/2013
400 Chương 400 Chung Cực Truyền Thừa - Bản chất của Tinh Vị Cảnh. (P1) 10/12/2013
401 Chương 401 Chung Cực Truyền Thừa - Bản chất của Tinh Vị Cảnh. (P2) 10/12/2013
402 Chương 402 Chung Cực Truyền Thừa - Lâm Cường truyền thụ 10/12/2013
403 Chương 403 Chung Cực Truyền Thừa - Cái gọi là kỹ xảo. (P1) 10/12/2013
404 Chương 404 Chung Cực Truyền Thừa - Cái gọi là kỹ xảo. (P2) 10/12/2013
405 Chương 405 Chung Cực Truyền Thừa - Khói lửa 10/12/2013
406 Chương 406 Chung Cực Truyền Thừa - Tu hành 10/12/2013
407 Chương 407 Chung Cực Truyền Thừa - Xuất phát. (P1) 10/12/2013
408 Chương 408 Chung Cực Truyền Thừa - Xuất phát. (P2) 10/12/2013
409 Chương 409 Chung Cực Truyền Thừa - Liệp Cẩu Thú 10/12/2013
410 Chương 410 Chung Cực Truyền Thừa - Ma thú công thành. (P1) 10/12/2013
411 Chương 411 Chung Cực Truyền Thừa - Ma thú công thành. (P2) 10/12/2013
412 Chương 412 Chung Cực Truyền Thừa - Công thành chiến đấu. 10/12/2013
413 Chương 413 Chung Cực Truyền Thừa - Siêu cửu giai ma thú. (P1) 10/12/2013
414 Chương 414 Chung Cực Truyền Thừa - Siêu cấp cửu giai ma thú. (P2) 10/12/2013
415 Chương 415 Chung Cực Truyền Thừa - Một chiêu 10/12/2013
416 Chương 416 Chung Cực Truyền Thừa - Thành Ô Mộc 10/12/2013
417 Chương 417 Chung Cực Truyền Thừa - Xin giúp đỡ. (P1) 10/12/2013
418 Chương 418 Chung Cực Truyền Thừa - Xin giúp đỡ. (P2) 10/12/2013
419 Chương 419 Chung Cực Truyền Thừa - Tiến về trước. 10/12/2013
420 Chương 420 Chung Cực Truyền Thừa - Lưu ngân khoáng mạch. (P1) 10/12/2013
421 Chương 421 Chung Cực Truyền Thừa - Lưu ngân khoáng mạch. (P2) 10/12/2013
422 Chương 422 Chung Cực Truyền Thừa - Kịch chiến trên Lưu Ngân quáng mạch 10/12/2013
423 Chương 423 Chung Cực Truyền Thừa - Thế giới dưới lòng đất thần bí. (P1) 10/12/2013
424 Chương 424 Chung Cực Truyền Thừa - Thế giới dưới lòng đất thần bí. (P2) 10/12/2013
425 Chương 425 Chung Cực Truyền Thừa - Ẩn nấp 10/12/2013
426 Chương 426 Chung Cực Truyền Thừa - Sinh Linh Cung. (P1) 10/12/2013
427 Chương 427 Chung Cực Truyền Thừa - Sinh Linh Cung. (P2) 10/12/2013
428 Chương 428 Chung Cực Truyền Thừa - Cung điện cực lớn. 10/12/2013
429 Chương 429 Chung Cực Truyền Thừa - Rời khỏi mê cung. (P1) 10/12/2013
430 Chương 430 Chung Cực Truyền Thừa - Rời khỏi mê cung. (P2) 10/12/2013
431 Chương 431 Chung Cực Truyền Thừa - Sinh Linh Quả hiện. 10/12/2013
432 Chương 432 Chung Cực Truyền Thừa - Lần thứ chín 10/12/2013
433 Chương 433 Chung Cực Truyền Thừa - Hoàn toàn rách nát. (P1) 10/12/2013
434 Chương 434 Chung Cực Truyền Thừa - Hoàn toàn rách nát. (P2) 10/12/2013
435 Chương 435 Chung Cực Truyền Thừa - Công hiệu của Sinh Linh Quả! 10/12/2013
436 Chương 436 Chung Cực Truyền Thừa - Đối thoại thần bí trong không gian thần bí. (1) 10/12/2013
437 Chương 437 Chung Cực Truyền Thừa - Đối thoại thần bí trong không gian thần bí. (2) 10/12/2013
438 Chương 438 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 438 10/12/2013
439 Chương 439 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 439 10/12/2013
440 Chương 440 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 440 10/12/2013
441 Chương 441 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 441 10/12/2013
442 Chương 442 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 442 10/12/2013
443 Chương 443 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 443 10/12/2013
444 Chương 444 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 444 10/12/2013
445 Chương 445 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 445 10/12/2013
446 Chương 446 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 446 10/12/2013
447 Chương 447 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 447 10/12/2013
448 Chương 448 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 448 10/12/2013
449 Chương 449 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 449 10/12/2013
450 Chương 450 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 450 10/12/2013
451 Chương 451 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 451 10/12/2013
452 Chương 452 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 452 10/12/2013
453 Chương 453 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 453 10/12/2013
454 Chương 454 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 454 10/12/2013
455 Chương 455 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 455 10/12/2013
456 Chương 456 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 456 10/12/2013
457 Chương 457 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 457 10/12/2013
458 Chương 458 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 458 10/12/2013
459 Chương 459 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 459 10/12/2013
460 Chương 460 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 460 10/12/2013
461 Chương 461 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 461 10/12/2013
462 Chương 462 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 462 10/12/2013
463 Chương 463 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 463 10/12/2013
464 Chương 464 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 464 10/12/2013
465 Chương 465 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 465 10/12/2013
466 Chương 466 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 466 10/12/2013
467 Chương 467 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 467 10/12/2013
468 Chương 468 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 468 10/12/2013
469 Chương 469 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 469 10/12/2013
470 Chương 470 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 470 10/12/2013
471 Chương 471 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 471 10/12/2013
472 Chương 472 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 472 10/12/2013
473 Chương 473 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 473 10/12/2013
474 Chương 474 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 474 10/12/2013
475 Chương 475 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 475 10/12/2013
476 Chương 476 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 476 10/12/2013
477 Chương 477 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 477 10/12/2013
478 Chương 478 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 478 10/12/2013
479 Chương 479 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 479 10/12/2013
480 Chương 480 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 480 10/12/2013
481 Chương 481 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 481 10/12/2013
482 Chương 482 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 482 10/12/2013
483 Chương 483 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 483 10/12/2013
484 Chương 484 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 484 10/12/2013
485 Chương 485 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 485 10/12/2013
486 Chương 486 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 486 10/12/2013
487 Chương 487 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 487 10/12/2013
488 Chương 488 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 488 10/12/2013
489 Chương 489 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 489 10/12/2013
490 Chương 490 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 490 10/12/2013
491 Chương 491 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 491 10/12/2013
492 Chương 492 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 492 10/12/2013
493 Chương 493 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 493 10/12/2013
494 Chương 494 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 494 10/12/2013
495 Chương 495 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 495 10/12/2013
496 Chương 496 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 496 10/12/2013
497 Chương 497 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 497 10/12/2013
498 Chương 498 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 498 10/12/2013
499 Chương 499 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 499 10/12/2013
500 Chương 500 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 500 10/12/2013
501 Chương 501 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 501 10/12/2013
502 Chương 502 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 502 10/12/2013
503 Chương 503 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 503 10/12/2013
504 Chương 504 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 504 10/12/2013
505 Chương 505 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 505 10/12/2013
506 Chương 506 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 506 10/12/2013
507 Chương 507 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 507 10/12/2013
508 Chương 508 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 508 10/12/2013
509 Chương 509 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 509 10/12/2013
510 Chương 510 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 510 10/12/2013
511 Chương 511 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 511 10/12/2013
512 Chương 512 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 512 10/12/2013
513 Chương 513 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 513 10/12/2013
514 Chương 514 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 514 10/12/2013
515 Chương 515 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 515 10/12/2013
516 Chương 516 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 516 10/12/2013
517 Chương 517 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 517 10/12/2013
518 Chương 518 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 518 10/12/2013
519 Chương 519 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 519 10/12/2013
520 Chương 520 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 520 10/12/2013
521 Chương 521 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 521 10/12/2013
522 Chương 522 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 522 10/12/2013
523 Chương 523 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 523 10/12/2013
524 Chương 524 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 524 10/12/2013
525 Chương 525 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 525 10/12/2013
526 Chương 526 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 526 10/12/2013
527 Chương 527 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 527 10/12/2013
528 Chương 528 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 528 10/12/2013
529 Chương 529 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 529 10/12/2013
530 Chương 530 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 530 10/12/2013
531 Chương 531 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 531 10/12/2013
532 Chương 532 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 532 10/12/2013
533 Chương 533 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 533 10/12/2013
534 Chương 534 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 534 10/12/2013
535 Chương 535 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 535 10/12/2013
536 Chương 536 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 536 10/12/2013
537 Chương 537 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 537 10/12/2013
538 Chương 538 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 538 10/12/2013
539 Chương 539 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 539 10/12/2013
540 Chương 540 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 540 10/12/2013
541 Chương 541 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 541 10/12/2013
542 Chương 542 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 542 10/12/2013
543 Chương 543 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 543 10/12/2013
544 Chương 544 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 544 10/12/2013
545 Chương 545 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 545 10/12/2013
546 Chương 546 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 546 10/12/2013
547 Chương 547 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 547 10/12/2013
548 Chương 548 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 548 10/12/2013
549 Chương 549 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 549 10/12/2013
550 Chương 550 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 550 10/12/2013
551 Chương 551 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 551 10/12/2013
552 Chương 552 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 552 10/12/2013
553 Chương 553 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 553 10/12/2013
554 Chương 554 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 554 10/12/2013
555 Chương 555 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 555 10/12/2013
556 Chương 556 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 556 10/12/2013
557 Chương 557 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 557 10/12/2013
558 Chương 558 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 558 10/12/2013
559 Chương 559 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 559 10/12/2013
560 Chương 560 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 560 10/12/2013
561 Chương 561 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 561 10/12/2013
562 Chương 562 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 562 10/12/2013
563 Chương 563 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 563 10/12/2013
564 Chương 564 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 564 10/12/2013
565 Chương 565 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 565 10/12/2013
566 Chương 566 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 566 10/12/2013
567 Chương 567 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 567 10/12/2013
568 Chương 568 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 568 10/12/2013
569 Chương 569 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 569 10/12/2013
570 Chương 570 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 570 10/12/2013
571 Chương 571 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 571 10/12/2013
572 Chương 572 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 572 10/12/2013
573 Chương 573 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 573 10/12/2013
574 Chương 574 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 574 10/12/2013
575 Chương 575 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 575 10/12/2013
576 Chương 576 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 576 10/12/2013
577 Chương 577 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 577 10/12/2013
578 Chương 578 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 578 10/12/2013
579 Chương 579 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 579 10/12/2013
580 Chương 580 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 580 10/12/2013
581 Chương 581 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 581 10/12/2013
582 Chương 582 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 582 10/12/2013
583 Chương 583 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 583 10/12/2013
584 Chương 584 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 584 10/12/2013
585 Chương 585 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 585 10/12/2013
586 Chương 586 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 586 10/12/2013
587 Chương 587 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 587 10/12/2013
588 Chương 588 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 588 10/12/2013
589 Chương 589 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 589 10/12/2013
590 Chương 590 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 590 10/12/2013
591 Chương 591 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 591 10/12/2013
592 Chương 592 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 592 10/12/2013
593 Chương 593 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 593 10/12/2013
594 Chương 594 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 594 10/12/2013
595 Chương 595 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 595 10/12/2013
596 Chương 596 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 596 10/12/2013
597 Chương 597 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 597 10/12/2013
598 Chương 598 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 598 10/12/2013
599 Chương 599 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 599 10/12/2013
599 Chương 599 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 599 10/12/2013
600 Chương 600 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 600 10/12/2013
601 Chương 601 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 601 10/12/2013
602 Chương 602 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 602 10/12/2013
603 Chương 603 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 603 10/12/2013
604 Chương 604 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 604 10/12/2013
605 Chương 605 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 605 10/12/2013
606 Chương 606 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 606 10/12/2013
607 Chương 607 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 607 10/12/2013
608 Chương 608 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 608 10/12/2013
609 Chương 609 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 609 10/12/2013
610 Chương 610 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 610 10/12/2013
611 Chương 611 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 611 10/12/2013
612 Chương 612 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 612 10/12/2013
613 Chương 613 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 613 10/12/2013
614 Chương 614 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 614 10/12/2013
615 Chương 615 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 615 10/12/2013
616 Chương 616 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 616 10/12/2013
617 Chương 617 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 617 10/12/2013
618 Chương 618 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 618 10/12/2013
619 Chương 619 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 619 10/12/2013
620 Chương 620 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 620 10/12/2013
621 Chương 621 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 621 10/12/2013
622 Chương 622 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 622 10/12/2013
623 Chương 623 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 623 10/12/2013
624 Chương 624 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 624 10/12/2013
625 Chương 625 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 625 10/12/2013
626 Chương 626 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 626 10/12/2013
627 Chương 627 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 627 10/12/2013
628 Chương 628 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 628 10/12/2013
629 Chương 629 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 629 10/12/2013
630 Chương 630 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 630 10/12/2013
631 Chương 631 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 631 10/12/2013
632 Chương 632 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 632 10/12/2013
633 Chương 633 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 633 10/12/2013
634 Chương 634 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 634 10/12/2013
635 Chương 635 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 635 10/12/2013
636 Chương 636 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 636 10/12/2013
637 Chương 637 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 637 10/12/2013
638 Chương 638 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 638 10/12/2013
639 Chương 639 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 639 10/12/2013
640 Chương 640 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 640 10/12/2013
641 Chương 641 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 641 10/12/2013
642 Chương 642 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 642 10/12/2013
643 Chương 643 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 643 10/12/2013
644 Chương 644 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 644 10/12/2013
645 Chương 645 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 645 10/12/2013
646 Chương 646 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 646 10/12/2013
647 Chương 647 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 647 10/12/2013
648 Chương 648 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 648 10/12/2013
649 Chương 649 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 649 10/12/2013
650 Chương 650 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 650 10/12/2013
651 Chương 651 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 651 10/12/2013
652 Chương 652 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 652 10/12/2013
653 Chương 653 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 653 10/12/2013
654 Chương 654 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 654 10/12/2013
655 Chương 655 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 655 10/12/2013
656 Chương 656 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 656 10/12/2013
657 Chương 657 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 657 10/12/2013
658 Chương 658 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 658 10/12/2013
659 Chương 659 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 659 10/12/2013
660 Chương 660 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 660 10/12/2013
661 Chương 661 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 661 10/12/2013
662 Chương 662 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 662 10/12/2013
663 Chương 663 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 663 10/12/2013
664 Chương 664 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 664 10/12/2013
665 Chương 665 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 665 10/12/2013
666 Chương 666 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 666 10/12/2013
667 Chương 667 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 667 10/12/2013
668 Chương 668 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 668 10/12/2013
669 Chương 669 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 669 10/12/2013
670 Chương 670 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 670 10/12/2013
671 Chương 671 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 671 10/12/2013
672 Chương 672 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 672 10/12/2013
673 Chương 673 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 673 10/12/2013
674 Chương 674 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 674 10/12/2013
675 Chương 675 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 675 10/12/2013
676 Chương 676 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 676 10/12/2013
677 Chương 677 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 677 10/12/2013
678 Chương 678 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 678 10/12/2013
679 Chương 679 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 679 10/12/2013
680 Chương 680 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 680 10/12/2013
681 Chương 681 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 681 10/12/2013
682 Chương 682 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 682 10/12/2013
683 Chương 683 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 683 10/12/2013
684 Chương 684 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 684 10/12/2013
685 Chương 685 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 685 10/12/2013
686 Chương 686 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 686 10/12/2013
687 Chương 687 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 687 10/12/2013
688 Chương 688 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 688 10/12/2013
689 Chương 689 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 689 10/12/2013
690 Chương 690 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 690 10/12/2013
691 Chương 691 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 691 10/12/2013
692 Chương 692 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 692 10/12/2013
693 Chương 693 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 693 10/12/2013
694 Chương 694 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 694 10/12/2013
695 Chương 695 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 695 10/12/2013
696 Chương 696 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 696 10/12/2013
697 Chương 697 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 697 10/12/2013
698 Chương 698 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 698 10/12/2013
699 Chương 699 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 699 10/12/2013
700 Chương 700 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 700 10/12/2013
701 Chương 701 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 701 10/12/2013
702 Chương 702 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 702 10/12/2013
703 Chương 703 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 703 10/12/2013
704 Chương 704 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 704 10/12/2013
705 Chương 705 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 705 10/12/2013
706 Chương 706 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 706 10/12/2013
707 Chương 707 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 707 10/12/2013
708 Chương 708 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 708 10/12/2013
709 Chương 709 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 709 10/12/2013
710 Chương 710 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 710 10/12/2013
711 Chương 711 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 711 10/12/2013
712 Chương 712 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 712 10/12/2013
713 Chương 713 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 713 10/12/2013
714 Chương 714 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 714 10/12/2013
715 Chương 715 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 715 10/12/2013
716 Chương 716 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 716 10/12/2013
717 Chương 717 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 717 10/12/2013
718 Chương 718 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 718 10/12/2013
719 Chương 719 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 719 10/12/2013
720 Chương 720 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 720 10/12/2013
721 Chương 721 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 721 10/12/2013
722 Chương 722 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 722 10/12/2013
723 Chương 723 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 723 10/12/2013
724 Chương 724 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 724 10/12/2013
725 Chương 725 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 725 10/12/2013
726 Chương 726 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 726 10/12/2013
727 Chương 727 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 727 10/12/2013
728 Chương 728 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 728 10/12/2013
729 Chương 729 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 729 10/12/2013
730 Chương 730 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 730 10/12/2013
731 Chương 731 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 731 10/12/2013
732 Chương 732 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 732 10/12/2013
733 Chương 733 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 733 10/12/2013
734 Chương 734 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 734 10/12/2013
735 Chương 735 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 735 10/12/2013
736 Chương 736 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 736 10/12/2013
737 Chương 737 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 737 10/12/2013
738 Chương 738 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 738 10/12/2013
739 Chương 739 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 739 10/12/2013
740 Chương 740 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 740 10/12/2013
741 Chương 741 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 741 10/12/2013
742 Chương 742 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 742 10/12/2013
743 Chương 743 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 743 10/12/2013
744 Chương 744 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 744 10/12/2013
745 Chương 745 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 745 10/12/2013
746 Chương 746 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 746 10/12/2013
747 Chương 747 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 747 10/12/2013
748 Chương 748 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 748 10/12/2013
749 Chương 749 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 749 10/12/2013
750 Chương 750 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 750 10/12/2013
751 Chương 751 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 751 10/12/2013
752 Chương 752 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 752 10/12/2013
753 Chương 753 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 753 10/12/2013
754 Chương 754 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 754 10/12/2013
755 Chương 755 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 755 10/12/2013
756 Chương 756 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 756 10/12/2013
757 Chương 757 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 757 10/12/2013
758 Chương 758 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 758 10/12/2013
759 Chương 759 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 759 10/12/2013
760 Chương 760 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 760 10/12/2013
761 Chương 761 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 761 10/12/2013
762 Chương 762 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 762 10/12/2013
763 Chương 763 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 763 10/12/2013
764 Chương 764 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 764 10/12/2013
765 Chương 765 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 765 10/12/2013
766 Chương 766 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 766 10/12/2013
767 Chương 767 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 767 10/12/2013
768 Chương 768 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 768 10/12/2013
769 Chương 769 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 769 10/12/2013
770 Chương 770 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 770 10/12/2013
771 Chương 771 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 771 10/12/2013
772 Chương 772 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 772 10/12/2013
773 Chương 773 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 773 10/12/2013
774 Chương 774 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 774 10/12/2013
775 Chương 775 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 775 10/12/2013
776 Chương 776 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 776 10/12/2013
777 Chương 777 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 777 10/12/2013
778 Chương 778 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 778 10/12/2013
779 Chương 779 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 779 10/12/2013
780 Chương 780 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 780 10/12/2013
781 Chương 781 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 781 10/12/2013
782 Chương 782 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 782 10/12/2013
783 Chương 783 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 783 10/12/2013
784 Chương 784 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 784 10/12/2013
785 Chương 785 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 785 10/12/2013
786 Chương 786 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 786 10/12/2013
787 Chương 787 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 787 10/12/2013
788 Chương 788 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 788 10/12/2013
788 Chương 788 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 788 10/12/2013
789 Chương 789 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 789 10/12/2013
790 Chương 790 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 790 10/12/2013
791 Chương 791 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 791 10/12/2013
792 Chương 792 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 792 10/12/2013
793 Chương 793 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 793 10/12/2013
794 Chương 794 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 794 10/12/2013
795 Chương 795 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 795 10/12/2013
796 Chương 796 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 796 10/12/2013
797 Chương 797 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 797 10/12/2013
798 Chương 798 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 798 10/12/2013
799 Chương 799 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 799 10/12/2013
800 Chương 800 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 800 10/12/2013
801 Chương 801 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 801 10/12/2013
802 Chương 802 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 802 10/12/2013
803 Chương 803 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 803 10/12/2013
804 Chương 804 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 804 10/12/2013
805 Chương 805 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 805 10/12/2013
806 Chương 806 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 806 10/12/2013
807 Chương 807 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 807 10/12/2013
808 Chương 808 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 808 10/12/2013
809 Chương 809 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 809 10/12/2013
810 Chương 810 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 810 10/12/2013
811 Chương 811 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 811 10/12/2013
812 Chương 812 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 812 10/12/2013
813 Chương 813 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 813 10/12/2013
814 Chương 814 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 814 10/12/2013
815 Chương 815 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 815 10/12/2013
816 Chương 816 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 816 10/12/2013
817 Chương 817 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 817 10/12/2013
818 Chương 818 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 818 10/12/2013
819 Chương 819 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 819 10/12/2013
820 Chương 820 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 820 10/12/2013
821 Chương 821 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 821 10/12/2013
822 Chương 822 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 822 10/12/2013
823 Chương 823 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 823 10/12/2013
824 Chương 824 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 824 10/12/2013
825 Chương 825 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 825 10/12/2013
826 Chương 826 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 826 10/12/2013
827 Chương 827 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 827 10/12/2013
828 Chương 828 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 828 10/12/2013
829 Chương 829 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 829 10/12/2013
830 Chương 830 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 830 10/12/2013
831 Chương 831 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 831 10/12/2013
832 Chương 832 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 832 10/12/2013
833 Chương 833 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 833 10/12/2013
834 Chương 834 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 834 10/12/2013
835 Chương 835 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 835 10/12/2013
836 Chương 836 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 836 10/12/2013
837 Chương 837 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 837 10/12/2013
838 Chương 838 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 838 10/12/2013
839 Chương 839 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 839 10/12/2013
840 Chương 840 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 840 10/12/2013
841 Chương 841 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 841 10/12/2013
842 Chương 842 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 842 10/12/2013
843 Chương 843 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 843 10/12/2013
844 Chương 844 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 844 10/12/2013
845 Chương 845 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 845 10/12/2013
846 Chương 846 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 846 10/12/2013
847 Chương 847 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 847 10/12/2013
848 Chương 848 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 848 10/12/2013
849 Chương 849 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 849 10/12/2013
850 Chương 850 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 850 10/12/2013
851 Chương 851 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 851 10/12/2013
852 Chương 852 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 852 10/12/2013
853 Chương 853 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 853 10/12/2013
854 Chương 854 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 854 10/12/2013
855 Chương 855 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 855 10/12/2013
856 Chương 856 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 856 10/12/2013
857 Chương 857 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 857 10/12/2013
858 Chương 858 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 858 10/12/2013
859 Chương 859 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 859 10/12/2013
860 Chương 860 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 860 10/12/2013
861 Chương 861 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 861 10/12/2013
862 Chương 862 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 862 10/12/2013
863 Chương 863 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 863 10/12/2013
864 Chương 864 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 864 10/12/2013
865 Chương 865 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 865 10/12/2013
866 Chương 866 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 866 10/12/2013
867 Chương 867 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 867 10/12/2013
868 Chương 868 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 868 10/12/2013
869 Chương 869 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 869 10/12/2013
870 Chương 870 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 870 10/12/2013
871 Chương 871 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 871 10/12/2013
872 Chương 872 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 872 10/12/2013
873 Chương 873 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 873 10/12/2013
874 Chương 874 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 874 10/12/2013
875 Chương 875 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 875 10/12/2013
876 Chương 876 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 876 10/12/2013
877 Chương 877 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 877 10/12/2013
878 Chương 878 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 878 10/12/2013
879 Chương 879 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 879 10/12/2013
880 Chương 880 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 880 10/12/2013
881 Chương 881 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 881 10/12/2013
882 Chương 882 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 882 10/12/2013
883 Chương 883 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 883 10/12/2013
884 Chương 884 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 884 10/12/2013
885 Chương 885 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 885 10/12/2013
886 Chương 886 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 886 10/12/2013
887 Chương 887 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 887 10/12/2013
888 Chương 888 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 888 10/12/2013
889 Chương 889 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 889 10/12/2013
890 Chương 890 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 890 10/12/2013
891 Chương 891 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 891 10/12/2013
892 Chương 892 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 892 10/12/2013
893 Chương 893 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 893 10/12/2013
894 Chương 894 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 894 10/12/2013
895 Chương 895 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 895 10/12/2013
896 Chương 896 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 896 10/12/2013
897 Chương 897 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 897 10/12/2013
898 Chương 898 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 898 10/12/2013
899 Chương 899 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 899 10/12/2013
900 Chương 900 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 900 10/12/2013
901 Chương 901 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 901 10/12/2013
902 Chương 902 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 902 10/12/2013
903 Chương 903 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 903 10/12/2013
904 Chương 904 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 904 10/12/2013
905 Chương 905 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 905 10/12/2013
906 Chương 906 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 906 10/12/2013
907 Chương 907 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 907 10/12/2013
908 Chương 908 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 908 10/12/2013
909 Chương 909 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 909 10/12/2013
910 Chương 910 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 910 10/12/2013
911 Chương 911 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 911 10/12/2013
912 Chương 912 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 912 10/12/2013
913 Chương 913 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 913 10/12/2013
914 Chương 914 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 914 10/12/2013
915 Chương 915 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 915 10/12/2013
916 Chương 916 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 916 10/12/2013
917 Chương 917 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 917 10/12/2013
918 Chương 918 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 918 10/12/2013
919 Chương 919 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 919 10/12/2013
920 Chương 920 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 920 10/12/2013
921 Chương 921 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 921 10/12/2013
922 Chương 922 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 922 10/12/2013
923 Chương 923 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 923 10/12/2013
924 Chương 924 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 924 10/12/2013
925 Chương 925 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 925 10/12/2013
926 Chương 926 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 926 10/12/2013
927 Chương 927 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 927 10/12/2013
928 Chương 928 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 928 10/12/2013
929 Chương 929 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 929 10/12/2013
930 Chương 930 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 930 10/12/2013
931 Chương 931 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 931 10/12/2013
932 Chương 932 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 932 10/12/2013
933 Chương 933 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 933 10/12/2013
934 Chương 934 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 934 10/12/2013
935 Chương 935 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 935 10/12/2013
936 Chương 936 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 936 10/12/2013
937 Chương 937 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 937 10/12/2013
938 Chương 938 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 938 10/12/2013
939 Chương 939 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 939 10/12/2013
940 Chương 940 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 940 10/12/2013
941 Chương 941 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 941 10/12/2013
942 Chương 942 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 942 10/12/2013
943 Chương 943 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 943 10/12/2013
944 Chương 944 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 944 10/12/2013
945 Chương 945 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 945 10/12/2013
946 Chương 946 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 946 10/12/2013
947 Chương 947 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 947 10/12/2013
948 Chương 948 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 948 10/12/2013
949 Chương 949 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 949 10/12/2013
950 Chương 950 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 950 10/12/2013
951 Chương 951 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 951 10/12/2013
952 Chương 952 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 952 10/12/2013
953 Chương 953 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 953 10/12/2013
954 Chương 954 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 954 10/12/2013
955 Chương 955 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 955 10/12/2013
956 Chương 956 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 956-957 10/12/2013
958 Chương 958 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 958 10/12/2013
959 Chương 959 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 959-960 10/12/2013
961 Chương 961 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 961 10/12/2013
962 Chương 962 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 962-963 10/12/2013
964 Chương 964 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 964 10/12/2013
965 Chương 965 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 965-966 10/12/2013
967 Chương 967 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 967 10/12/2013
968 Chương 968 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 968-969 10/12/2013
968 Chương 968 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 968-969 10/12/2013
970 Chương 970 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 970-972 10/12/2013
973 Chương 973 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 973-975 10/12/2013
976 Chương 976 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 976-978 10/12/2013
979 Chương 979 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 979-981 10/12/2013
982 Chương 982 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 982-984 10/12/2013
985 Chương 985 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 985-986 10/12/2013
987 Chương 987 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 987-989 10/12/2013
990 Chương 990 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 990-992 10/12/2013
993 Chương 993 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 993 10/12/2013
994 Chương 994 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 994-996 10/12/2013
997 Chương 997 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 997-998 10/12/2013
999 Chương 999 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 999-1001 10/12/2013
1002 Chương 1002 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1002-1004 10/12/2013
1005 Chương 1005 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1005-1007 10/12/2013
1008 Chương 1008 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1008-1010 10/12/2013
1011 Chương 1011 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1011-1013 10/12/2013
1014 Chương 1014 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1014-1015 10/12/2013
1016 Chương 1016 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1016 10/12/2013
1017 Chương 1017 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1017-1018 10/12/2013
1019 Chương 1019 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1019-1023 10/12/2013
1024 Chương 1024 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1024 10/12/2013
1025 Chương 1025 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1025-1026 10/12/2013
1027 Chương 1027 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1027-1030 10/12/2013
1031 Chương 1031 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1031-1032 10/12/2013
1033 Chương 1033 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1033-1035 10/12/2013
1036 Chương 1036 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1036-1037 10/12/2013
1038 Chương 1038 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1038-1039 10/12/2013
1040 Chương 1040 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1040-1041 10/12/2013
1042 Chương 1042 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1042-1043 10/12/2013
1044 Chương 1044 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1044-1045 10/12/2013
1046 Chương 1046 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1046-1047 10/12/2013
1048 Chương 1048 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1048 10/12/2013
1049 Chương 1049 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1049-1052 10/12/2013
1053 Chương 1053 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1053 10/12/2013
1054 Chương 1054 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1054-1055 10/12/2013
1056 Chương 1056 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1056-1057 10/12/2013
1058 Chương 1058 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1058-1060 10/12/2013
1061 Chương 1061 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1061-1063 10/12/2013
1064 Chương 1064 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1064-1067 10/12/2013
1068 Chương 1068 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1068-1069 10/12/2013
1070 Chương 1070 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1070-1072 10/12/2013
1073 Chương 1073 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1073-1074 10/12/2013
1075 Chương 1075 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1075-1077 10/12/2013
1078 Chương 1078 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1078-1080 10/12/2013
1081 Chương 1081 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1081-1083 10/12/2013
1084 Chương 1084 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1084-1086 10/12/2013
1087 Chương 1087 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1087-1089 10/12/2013
1090 Chương 1090 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1090-1092 10/12/2013
1093 Chương 1093 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1093-1094 10/12/2013
1095 Chương 1095 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1095-1097 10/12/2013
1098 Chương 1098 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1098-1099 10/12/2013
1103 Chương 1103 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1103-1104 10/12/2013
1105 Chương 1105 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1105-1106 10/12/2013
1107 Chương 1107 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1107-1108 10/12/2013
1109 Chương 1109 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1109 10/12/2013
1110 Chương 1110 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1110-1111 10/12/2013
1112 Chương 1112 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1112-1113 10/12/2013
1114 Chương 1114 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1114 10/12/2013
1115 Chương 1115 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1115-1116 10/12/2013
1117 Chương 1117 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1117-1118 10/12/2013
1119 Chương 1119 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1119-1122 10/12/2013
1123 Chương 1123 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1123-1124 10/12/2013
1125 Chương 1125 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1125-1126 10/12/2013
1127 Chương 1127 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1127-1128 10/12/2013
1129 Chương 1129 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1129-1131 10/12/2013
1132 Chương 1132 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1132-1133 10/12/2013
1134 Chương 1134 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1134-1136 10/12/2013
1137 Chương 1137 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1137-1138 10/12/2013
1139 Chương 1139 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1139-1141 10/12/2013
1142 Chương 1142 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1142-1144 10/12/2013
1145 Chương 1145 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1145-1146 10/12/2013
1147 Chương 1147 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1147-1149 10/12/2013
1150 Chương 1150 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1150-1152 10/12/2013
1153 Chương 1153 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1153-1155 10/12/2013
1156 Chương 1156 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1156-1157 10/12/2013
1158 Chương 1158 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1158-1159 10/12/2013
1160 Chương 1160 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1160-1161 10/12/2013
1162 Chương 1162 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1162-1164 10/12/2013
1165 Chương 1165 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1165-1167 10/12/2013
1168 Chương 1168 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1168-1170 10/12/2013
1171 Chương 1171 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1171-1172 10/12/2013
1173 Chương 1173 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1173-1175 10/12/2013
1176 Chương 1176 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1176-1177 10/12/2013
1178 Chương 1178 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1178-1180 10/12/2013
1181 Chương 1181 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1181-1183 10/12/2013
1184 Chương 1184 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1184-1185 10/12/2013
1186 Chương 1186 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1186-1188 10/12/2013
1189 Chương 1189 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1189-1191 10/12/2013
1192 Chương 1192 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1192-1195 10/12/2013
1196 Chương 1196 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1196-1197 10/12/2013
1198 Chương 1198 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1198 10/12/2013
1199 Chương 1199 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1199-1200 10/12/2013
1201 Chương 1201 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1201-1204 10/12/2013
1205 Chương 1205 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1205-1207 10/12/2013
1208 Chương 1208 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1208-1210 10/12/2013
1211 Chương 1211 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1211-1214 10/12/2013
1215 Chương 1215 Chung Cực Truyền Thừa - Chương 1215-1217 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chung-cuc-truyen-thua-646.html