Truyện Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du
Bạn đang đọc truyện Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du của tác giả Thần Kiếm trên trang đọc truyện online.Xiển Giáo thập nhị kim tiên một trong Hoàng Long Chân Nhân ở phong thần chi chiến sau, không hiểu địa xuyên qua tới rồi dị giới, vì thế, ở Xiển Giáo hỗn đắc không được Hoàng Long Chân Nhân ở dị giới bắt đầu rồi bưu hãn nhân sinh.

Thần thú thực uy?

Lão tử một cái Linh Thú vòng tới, cấp lão tử trông cửa.

Thiên Sứ 12 cánh ngưu bức hò hét?

Lão tử một cái trói tiên thằng, trói, đương điểu qua dưỡng.

Long Tộc, đám kia thằng lằn?

Lão tử một tiếng rồng ngâm, bọn họ sợ tới mức tè ra quần, thẳng kêu lão tổ tông.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Xuyên qua dị giới. 10/12/2013
2 Chương 2 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Sáu năm. 10/12/2013
3 Chương 3 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Siêu cấp thiên tài. 10/12/2013
4 Chương 4 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ghen ghét 10/12/2013
5 Chương 5 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ngũ Ngục thần đỉnh. 10/12/2013
6 Chương 6 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Bạo Tuyết đế quốc 10/12/2013
7 Chương 7 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần Tích 10/12/2013
8 Chương 8 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần Vực cường giả? 10/12/2013
9 Chương 9 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ma thú thánh vực 10/12/2013
10 Chương 10 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - tuyệt đối thuần phục 10/12/2013
11 Chương 11 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Đêm Mưa Ám Sát 10/12/2013
12 Chương 12 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Vô tri. 10/12/2013
13 Chương 13 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Đực hay cái. 10/12/2013
14 Chương 14 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Gặp phải cướp bóc 10/12/2013
15 Chương 15 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Là siêu đẳng! 10/12/2013
16 Chương 16 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thọ lễ 10/12/2013
17 Chương 17 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ma pháp kiếm bị trộm. 10/12/2013
18 Chương 18 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tiền bối giá lâm 10/12/2013
19 Chương 19 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hồng Y Đại Giáo Chủ 10/12/2013
20 Chương 20 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chợ nô lệ 10/12/2013
21 Chương 21 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Cự tuyệt 10/12/2013
22 Chương 22 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thánh Vực Ma Pháp Sư 10/12/2013
23 Chương 23 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Quần Tiên Các 10/12/2013
24 Chương 24 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chặn đường đánh giết. 10/12/2013
25 Chương 25 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Là ngươi? 10/12/2013
26 Chương 26 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chấn động đại địa 10/12/2013
27 Chương 27 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hi Nhĩ gia tộc 10/12/2013
28 Chương 28 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hương Thạch Vẫn Thiết. 10/12/2013
29 Chương 29 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Nàng không phải là người 10/12/2013
30 Chương 30 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Cơn giận của Hoàng Hùng. 10/12/2013
31 Chương 31 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tiên Thần khác biệt 10/12/2013
32 Chương 32 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Long Ngữ Đế Quốc 10/12/2013
33 Chương 33 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Giết chóc. 10/12/2013
34 Chương 34 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Nghi hoặc 10/12/2013
35 Chương 35 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chết đến nơi còn không biết [1] 10/12/2013
36 Chương 36 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần Phong Học Viện 10/12/2013
37 Chương 37 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thí nghiệm tân sinh 10/12/2013
38 Chương 38 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Sự kiện bái sư 10/12/2013
39 Chương 39 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thú nhân Nạp Đặc 10/12/2013
40 Chương 40 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Gặp nhau ngoài ý muốn 10/12/2013
41 Chương 41 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Gặp nhau ngoài ý muốn! 10/12/2013
42 Chương 42 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hẹn ước lôi đài 10/12/2013
43 Chương 43 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tu luyện Ma pháp 10/12/2013
44 Chương 44 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Địa Ngục Ma Tộc. 10/12/2013
45 Chương 45 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tử Vong chi hải!. 10/12/2013
46 Chương 46 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thiên Thanh Mãng Ngưu 10/12/2013
47 Chương 47 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Kịch chiến 10/12/2013
48 Chương 48 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Vượt qua tính toán 10/12/2013
49 Chương 49 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tiến hóa thành công. 10/12/2013
50 Chương 50 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hoang đảo. 10/12/2013
51 Chương 51 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Lực lượng thần bí. 10/12/2013
52 Chương 52 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ma Vương Thần Điện 10/12/2013
53 Chương 53 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Phù bảo. 10/12/2013
54 Chương 54 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Luyện Thần Phản Hư 10/12/2013
55 Chương 55 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ma pháp kiếm xuất hiện. 10/12/2013
56 Chương 56 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thiên Hạ Minh. 10/12/2013
57 Chương 57 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Già Thiên Đại Thủ ấn. 10/12/2013
58 Chương 58 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Khảo nghiệm cuối năm 10/12/2013
59 Chương 59 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Niên cấp thủ tịch sinh 10/12/2013
60 Chương 60 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Toàn trường khiếp sợ. 10/12/2013
61 Chương 61 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Bóp chết. 10/12/2013
62 Chương 62 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Về nhà 10/12/2013
63 Chương 63 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Lựa chọn của Ai Á 10/12/2013
64 Chương 64 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Lôi đài bắt đầu 10/12/2013
65 Chương 65 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hèn hạ. 10/12/2013
66 Chương 66 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Kết cục 10/12/2013
67 Chương 67 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tiêu diệt. 10/12/2013
68 Chương 68 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần Tượng Sư. 10/12/2013
69 Chương 69 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Suy đoán. 10/12/2013
70 Chương 70 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hai năm. 10/12/2013
71 Chương 71 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Nguyên Thần Xuất Khiếu 10/12/2013
72 Chương 72 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Dong binh đoàn Dã Lang 10/12/2013
73 Chương 73 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chớ đắc ý. 10/12/2013
74 Chương 74 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần Lôi luyện thể 10/12/2013
75 Chương 75 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Cửu Nhãn Ma Hổ 10/12/2013
76 Chương 76 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ngân Nguyệt Khiếu Thiên Lang. 10/12/2013
77 Chương 77 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Long Thần Bát Âm 10/12/2013
78 Chương 78 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Sáu năm 10/12/2013
79 Chương 79 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Đỗ Mộng ra tay 10/12/2013
80 Chương 80 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hoàng Long chi nộ. 10/12/2013
81 Chương 81 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần cản sát thần!. 10/12/2013
82 Chương 82 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Dám giết ta??? 10/12/2013
83 Chương 83 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Đại Diễn Diệt Tuyệt Kiếm Trận 10/12/2013
84 Chương 84 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Long uy thiên hạ. 10/12/2013
85 Chương 85 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Nói ra suy nghĩ của mình 10/12/2013
86 Chương 86 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chân tướng!!! 10/12/2013
87 Chương 87 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chủ trì công đạo!!! 10/12/2013
88 Chương 88 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Không biết hối cải!!! 10/12/2013
89 Chương 89 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thiên hạ khiếp sợ. 10/12/2013
90 Chương 90 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Khắp nơi phản ứng 10/12/2013
91 Chương 91 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Kinh ngạc lần nữa 10/12/2013
92 Chương 92 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thần đan xuất thế. 10/12/2013
93 Chương 93 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hắn chính là Thần tượng sư! 10/12/2013
94 Chương 94 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Khắp nơi triều bái 10/12/2013
95 Chương 95 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thập Nhị Tổ Vu. 10/12/2013
96 Chương 96 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Không tự lượng sức 10/12/2013
97 Chương 97 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Vong Linh Thánh Long 10/12/2013
98 Chương 98 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Ngũ Nguyên Bão Long Thuật. 10/12/2013
99 Chương 99 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Dong binh đoàn Thú nhân. 10/12/2013
100 Chương 100 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Khấu kiến chủ nhân! 10/12/2013
101 Chương 101 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Quang Minh Thánh Châu 10/12/2013
102 Chương 102 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Gia tộc Ai Lam. 10/12/2013
103 Chương 103 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Vô Hình Kiếm Khí. 10/12/2013
104 Chương 104 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Buổi đấu giá! 10/12/2013
105 Chương 105 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Vật phẩm đấu giá thứ ba! 10/12/2013
106 Chương 106 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Tập thể thất thố. 10/12/2013
107 Chương 107 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Cường giả Thần Vực 10/12/2013
108 Chương 108 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Gia nhập liên minh. 10/12/2013
109 Chương 109 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Đèn trang trí. 10/12/2013
110 Chương 110 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Long nhân nhất tộc. 10/12/2013
111 Chương 111 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Không gian thứ nguyên. 10/12/2013
112 Chương 112 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Chư thần di chỉ 10/12/2013
113 Chương 113 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Âm mưu 10/12/2013
114 Chương 114 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Hoàng Kim Bỉ Mông 10/12/2013
115 Chương 115 Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du - Thật đáng sợ 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-hoang-long-chan-nhan-di-gioi-du-644.html