Truyện Quang Minh Kỷ Nguyên - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Quang Minh Kỷ Nguyên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Quang Minh Kỷ Nguyên
Bạn đang đọc truyện Quang Minh Kỷ Nguyên của tác giả Huyết Hồng trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính trong truyện là Lâm Tề. Câu chuyện mới đầu xoay quanh về sinh viên trong trường đại học Đệ Ngũ và học viện Lục Quân, những mối quan hệ giữa các sinh viên trong trường và mâu thuẫn ngoài đời thường.

Chủ yếu nói về nhân vật Lâm Tề, con trai độc nhất của một gia tộc kỳ quái, sinh viên trường đại học Đệ Ngũ chuyên ngành Tài Vụ và Kế Toán, xung quanh là những người bạn Vu Liên, Enzo,Wilker, Ballin.

Dù là sinh viên đại học nhưng Lâm Tề có nhiều mối quan hệ phức tạp có nhiều bạn bè nhưng xen vào đó là những mối hận thù với các bang hội, gia tộc quý tộc.

Tuy nhiên càng về sau, không gian của truyện càng rộng mở với cuộc xung đột giữa giáo hội và triều đình, giữa các thế lực hắc ám và các vị thần, giữa các chủng tộc bị cấm đoán và nhân loại, cũng như ngay trong nội bộ các thế lực đó.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dạ hành 10/12/2013
2 Chương 2 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quán rượu người què 10/12/2013
3 Chương 3 Quang Minh Kỷ Nguyên - Giao dịch 10/12/2013
4 Chương 4 Quang Minh Kỷ Nguyên - Khách nhân 10/12/2013
5 Chương 5 Quang Minh Kỷ Nguyên - Người lữ hành phương Đông 10/12/2013
6 Chương 6 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tính toán 10/12/2013
7 Chương 7 Quang Minh Kỷ Nguyên - Người gia tộc phái đến 10/12/2013
8 Chương 8 Quang Minh Kỷ Nguyên - Một phong thư nhà 10/12/2013
9 Chương 9 Quang Minh Kỷ Nguyên - Trợ giáo thần phụ 10/12/2013
10 Chương 10 Quang Minh Kỷ Nguyên - Vu Liên cùng thân không xu dính túi 10/12/2013
11 Chương 11 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ban đêm đi thăm thần phụ 10/12/2013
12 Chương 12 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tháp Đại sư 10/12/2013
13 Chương 13 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đại sư bí dược 10/12/2013
14 Chương 14 Quang Minh Kỷ Nguyên - Giúp người gặp nạn 10/12/2013
15 Chương 15 Quang Minh Kỷ Nguyên - Gland khẳng khái 10/12/2013
16 Chương 16 Quang Minh Kỷ Nguyên - Người phương Đông đáng sợ 10/12/2013
17 Chương 17 Quang Minh Kỷ Nguyên - Không may bị bắt 10/12/2013
18 Chương 18 Quang Minh Kỷ Nguyên - Báo động 10/12/2013
19 Chương 19 Quang Minh Kỷ Nguyên - Trao đổi điều kiện 10/12/2013
20 Chương 20 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tiền vàng, mạng sống của ta 10/12/2013
21 Chương 21 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dược phẩm mê muội 10/12/2013
22 Chương 22 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tửu quán 10/12/2013
23 Chương 23 Quang Minh Kỷ Nguyên - Xâm nhập 10/12/2013
24 Chương 24 Quang Minh Kỷ Nguyên - Toàn thành náo loạn 10/12/2013
25 Chương 25 Quang Minh Kỷ Nguyên - Địa bàn của ta 10/12/2013
26 Chương 26 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lấy danh nghĩa của thần 10/12/2013
27 Chương 27 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hãy chuộc tội đi 10/12/2013
28 Chương 28 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tội càng nặng thêm 10/12/2013
29 Chương 29 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thù hận gia tộc 10/12/2013
30 Chương 30 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cuộc thi cuối kỳ 10/12/2013
31 Chương 31 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quyết định của quý tộc 10/12/2013
32 Chương 32 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quyết định của gia tộc 10/12/2013
33 Chương 33 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ma hổ dược phẩm 10/12/2013
34 Chương 34 Quang Minh Kỷ Nguyên - Kẻ xúc phạm thần! 10/12/2013
35 Chương 35 Quang Minh Kỷ Nguyên - về nhà 10/12/2013
36 Chương 36 Quang Minh Kỷ Nguyên - Huynh đệ 10/12/2013
37 Chương 37 Quang Minh Kỷ Nguyên - Rút kiếm 10/12/2013
38 Chương 38 Quang Minh Kỷ Nguyên - Gãy kiếm 10/12/2013
39 Chương 39 Quang Minh Kỷ Nguyên - Nhà tổ tiên 10/12/2013
40 Chương 40 Quang Minh Kỷ Nguyên - Nhũ mẫu Lâm Tề 10/12/2013
41 Chương 41 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cha và con 10/12/2013
42 Chương 42 Quang Minh Kỷ Nguyên - Râu Đen Hùng Tâm 10/12/2013
43 Chương 43 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dạ Yến 10/12/2013
44 Chương 44 Quang Minh Kỷ Nguyên - Râu Đen nhập cổ phần 10/12/2013
45 Chương 45 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cha con cũng tính toán rõ ràng 10/12/2013
46 Chương 46 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lễ trọng hối lộ 10/12/2013
47 Chương 47 Quang Minh Kỷ Nguyên - Khách của Arthur 10/12/2013
48 Chương 48 Quang Minh Kỷ Nguyên - Sự hiểu lầm kì diệu 10/12/2013
49 Chương 49 Quang Minh Kỷ Nguyên - Người quen cũ của Lâm Tề 10/12/2013
50 Chương 50 Quang Minh Kỷ Nguyên - Con ông cháu cha của Dunner 10/12/2013
51 Chương 51 Quang Minh Kỷ Nguyên - Sự xuất hiện chấn động của Lâm Tề 10/12/2013
52 Chương 52 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đánh cuộc 10/12/2013
53 Chương 53 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đánh cược lớn 10/12/2013
54 Chương 54 Quang Minh Kỷ Nguyên - Chị em song sinh 10/12/2013
55 Chương 55 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ván cược đáng sợ 10/12/2013
56 Chương 56 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hận thấu xương 10/12/2013
57 Chương 57 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cự xà điên cuồng 10/12/2013
58 Chương 58 Quang Minh Kỷ Nguyên - Mãnh nanh 10/12/2013
59 Chương 59 Quang Minh Kỷ Nguyên - Sát khí đêm khuya 10/12/2013
60 Chương 60 Quang Minh Kỷ Nguyên - Điên cuồng rình giết 10/12/2013
61 Chương 61 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đẫm máu trốn chạy 10/12/2013
62 Chương 62 Quang Minh Kỷ Nguyên - Bước đường cùng 10/12/2013
63 Chương 63 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cứu viện lúc lâm nguy 10/12/2013
64 Chương 64 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hắc Linh tử sĩ 10/12/2013
65 Chương 65 Quang Minh Kỷ Nguyên - Râu Đen gian xảo 10/12/2013
66 Chương 66 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hai anh hùng ra đời 10/12/2013
67 Chương 67 Quang Minh Kỷ Nguyên - Chữa thương 10/12/2013
68 Chương 68 Quang Minh Kỷ Nguyên - Kể lại tình hình chiến đấu 10/12/2013
69 Chương 69 Quang Minh Kỷ Nguyên - Khen ngợi hết lời 10/12/2013
70 Chương 70 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tên cầm thú đáng chết 10/12/2013
71 Chương 71 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dược phẩm của thần 10/12/2013
72 Chương 72 Quang Minh Kỷ Nguyên - Chiến sĩ ra đi 10/12/2013
73 Chương 73 Quang Minh Kỷ Nguyên - Trái tim của chiến sĩ 10/12/2013
74 Chương 74 Quang Minh Kỷ Nguyên - Người tôn quý 10/12/2013
75 Chương 75 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tài ứng biến của Arthur 10/12/2013
76 Chương 76 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lyly dũng mãnh 10/12/2013
77 Chương 77 Quang Minh Kỷ Nguyên - LyLy đáng sợ 10/12/2013
78 Chương 78 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dược dục, chữa thương 10/12/2013
79 Chương 79 Quang Minh Kỷ Nguyên - Rời bến, săn kình 10/12/2013
80 Chương 80 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ngày đầu tiên trên biển 10/12/2013
81 Chương 81 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ngày tiếp theo trên biển 10/12/2013
82 Chương 82 Quang Minh Kỷ Nguyên - Gặp được người phương Đông 10/12/2013
83 Chương 83 Quang Minh Kỷ Nguyên - Long Thành 10/12/2013
84 Chương 84 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ra tay giết Kình Ngư 10/12/2013
85 Chương 85 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã 10/12/2013
86 Chương 86 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thuyền rồng Odin 10/12/2013
87 Chương 87 Quang Minh Kỷ Nguyên - Truy đuổi trên biển 10/12/2013
88 Chương 88 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cuộc chiến trên biển lần đầu tiên của Lâm Tề 10/12/2013
89 Chương 89 Quang Minh Kỷ Nguyên - Có chút thu hoạch 10/12/2013
90 Chương 90 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dừng lại đột ngột. 10/12/2013
91 Chương 91 Quang Minh Kỷ Nguyên - Trung tá hải quân 10/12/2013
92 Chương 92 Quang Minh Kỷ Nguyên - Phân chia công trạng 10/12/2013
93 Chương 93 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quay về cảng 10/12/2013
94 Chương 94 Quang Minh Kỷ Nguyên - Con nuôi và cha nuôi 10/12/2013
95 Chương 95 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đại bi đại hỷ 10/12/2013
96 Chương 96 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hạnh phúc đã đến 10/12/2013
97 Chương 97 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lần đầu tiếp xúc thân mật 10/12/2013
98 Chương 98 Quang Minh Kỷ Nguyên - Vô sỉ 10/12/2013
99 Chương 99 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thư riêng 10/12/2013
100 Chương 100 Quang Minh Kỷ Nguyên - Yến tiệc chúc mừng 10/12/2013
101 Chương 101 Quang Minh Kỷ Nguyên - Sự bộc phát đột ngột 10/12/2013
102 Chương 102 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tội lỗi 10/12/2013
103 Chương 103 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tư cách quyết đấu 10/12/2013
104 Chương 104 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đưa tiễn ôn thần 10/12/2013
105 Chương 105 Quang Minh Kỷ Nguyên - Năm mới 10/12/2013
106 Chương 106 Quang Minh Kỷ Nguyên - Năm mới xung đột 10/12/2013
107 Chương 107 Quang Minh Kỷ Nguyên - Xung đột kịch liệt 10/12/2013
108 Chương 108 Quang Minh Kỷ Nguyên - Authur đi khỏi 10/12/2013
109 Chương 109 Quang Minh Kỷ Nguyên - Nỗi lòng Râu Đen 10/12/2013
110 Chương 110 Quang Minh Kỷ Nguyên - Arthur chỉ là tấm lá chắn 10/12/2013
111 Chương 111 Quang Minh Kỷ Nguyên - Kho chứa đồ bí mật của gia tộc 10/12/2013
112 Chương 112 Quang Minh Kỷ Nguyên - Bí tàng kỳ trân 10/12/2013
113 Chương 113 Quang Minh Kỷ Nguyên - Vài món trang bị 10/12/2013
114 Chương 114 Quang Minh Kỷ Nguyên - Dắt tay nhau đến thăm viếng 10/12/2013
115 Chương 115 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hắc y chấp sự 10/12/2013
116 Chương 116 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thuận đường xem náo nhiệt 10/12/2013
117 Chương 117 Quang Minh Kỷ Nguyên - Bạn cũ 10/12/2013
118 Chương 118 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tình nhân với đồng minh như nhau 10/12/2013
119 Chương 119 Quang Minh Kỷ Nguyên - Rời nhà 10/12/2013
120 Chương 120 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quê hương của Enzo 10/12/2013
121 Chương 121 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hương thân phụ lão 10/12/2013
122 Chương 122 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đêm đông 10/12/2013
123 Chương 123 Quang Minh Kỷ Nguyên - Kỵ sĩ thế tập 10/12/2013
124 Chương 124 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lý do trở thành quý tộc 10/12/2013
125 Chương 125 Quang Minh Kỷ Nguyên - Trở về đế đô 10/12/2013
126 Chương 126 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thu hoạch ngoài ý muốn 10/12/2013
127 Chương 127 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lâm Tề keo kiệt 10/12/2013
128 Chương 128 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ong bướm cuồng say 10/12/2013
129 Chương 129 Quang Minh Kỷ Nguyên - Nhà chủ của Vu Liên 10/12/2013
130 Chương 130 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lại gặp dược phẩm 10/12/2013
131 Chương 131 Quang Minh Kỷ Nguyên - Giá trị của Lâm Tề 10/12/2013
132 Chương 132 Quang Minh Kỷ Nguyên - Biện pháp của Lâm Tề 10/12/2013
133 Chương 133 Quang Minh Kỷ Nguyên - Giành được tình cảm 10/12/2013
134 Chương 134 Quang Minh Kỷ Nguyên - Danh thiếp của viện trưởng 10/12/2013
135 Chương 135 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đêm gió tuyết, gặp cố nhân 10/12/2013
136 Chương 136 Quang Minh Kỷ Nguyên - Chấn động thật lớn 10/12/2013
137 Chương 137 Quang Minh Kỷ Nguyên - Các ngươi muốn gì 10/12/2013
138 Chương 138 Quang Minh Kỷ Nguyên - Sự xuất hiện kinh hoàng 10/12/2013
139 Chương 139 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lời mời của Lâm Tề 10/12/2013
140 Chương 140 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ép sát từng bước 10/12/2013
141 Chương 141 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quyết định của Đề Hương. 10/12/2013
142 Chương 142 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cuộc hội ngộ kì lạ 10/12/2013
143 Chương 143 Quang Minh Kỷ Nguyên - Âm mưu ban đầu. 10/12/2013
144 Chương 144 Quang Minh Kỷ Nguyên - Lời đề nghị của Lâm Tề 10/12/2013
145 Chương 145 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tiến hành âm mưu 10/12/2013
146 Chương 146 Quang Minh Kỷ Nguyên - Bị ép buộc bất đắc dĩ 10/12/2013
148 Chương 148 Quang Minh Kỷ Nguyên - Bạo lực lẻn vào 10/12/2013
149 Chương 149 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cướp sạch trắng trợn. 10/12/2013
150 Chương 150 Quang Minh Kỷ Nguyên - Phá quan dũng đạo 10/12/2013
151 Chương 151 Quang Minh Kỷ Nguyên - Bên trong căn phòng bí mật 10/12/2013
152 Chương 152 Quang Minh Kỷ Nguyên - Phá giải thần lực 10/12/2013
153 Chương 153 Quang Minh Kỷ Nguyên - Niềm vui bất ngờ của Đề Hương 10/12/2013
154 Chương 154 Quang Minh Kỷ Nguyên - Sự nhiệt tình của Đề Hương 10/12/2013
155 Chương 155 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thần ấn truy tông 10/12/2013
156 Chương 156 Quang Minh Kỷ Nguyên - Quân cứu viện của El Hamdaoui 10/12/2013
157 Chương 157 Quang Minh Kỷ Nguyên - Uy hiếp 10/12/2013
158 Chương 158 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thỉnh cầu của Long Thành 10/12/2013
159 Chương 159 Quang Minh Kỷ Nguyên - Vu oan giá họa 10/12/2013
160 Chương 160 Quang Minh Kỷ Nguyên - Án phát 10/12/2013
161 Chương 161 Quang Minh Kỷ Nguyên - Khóc không ra nước mắt 10/12/2013
162 Chương 162 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tay lão luyện gây án 10/12/2013
163 Chương 163 Quang Minh Kỷ Nguyên - Mời không muốn công khai 10/12/2013
164 Chương 164 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tiến cử 10/12/2013
165 Chương 165 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đêm khuya tính kế 10/12/2013
166 Chương 166 Quang Minh Kỷ Nguyên - Gặp lại kẻ thù 10/12/2013
167 Chương 167 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hết sức đỏ mắt 10/12/2013
168 Chương 168 Quang Minh Kỷ Nguyên - Cơn tức 10/12/2013
169 Chương 169 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đối tượng đánh cược 10/12/2013
170 Chương 170 Quang Minh Kỷ Nguyên - Kiêu ngạo như thế 10/12/2013
171 Chương 171 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hành hung Hoàng tử 10/12/2013
172 Chương 172 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đánh đập tàn nhẫn 10/12/2013
173 Chương 173 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ván bài 10/12/2013
174 Chương 174 Quang Minh Kỷ Nguyên - Người thần bí 10/12/2013
175 Chương 175 Quang Minh Kỷ Nguyên - Phan thần mê cung 10/12/2013
176 Chương 176 Quang Minh Kỷ Nguyên - Ngoài rìa ván bài 10/12/2013
176 Chương 176 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hồn con ngươi 10/12/2013
177 Chương 177 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hồn con ngươi 10/12/2013
178 Chương 178 Quang Minh Kỷ Nguyên - Giết người cho hả giận 10/12/2013
179 Chương 179 Quang Minh Kỷ Nguyên - Tiệc rượu chúc mừng 10/12/2013
180 Chương 180 Quang Minh Kỷ Nguyên - Chim béo Kirk 10/12/2013
181 Chương 181 Quang Minh Kỷ Nguyên - Long Thành ác liệt 10/12/2013
182 Chương 182 Quang Minh Kỷ Nguyên - Thần tính 10/12/2013
183 Chương 183 Quang Minh Kỷ Nguyên - Đánh vỡ 10/12/2013
184 Chương 184 Quang Minh Kỷ Nguyên - Hỗn loạn 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-quang-minh-ky-nguyen-643.html