Truyện Dày Mặt Đen Lòng - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Dày Mặt Đen Lòng
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Dày Mặt Đen Lòng
Bạn đang đọc truyện Dày Mặt Đen Lòng của tác giả Tiểu điểu trên trang đọc truyện online. Truyện xuyên việt về thời Tam quốc, cực nhảm, cực hài, cực bựa, đọc cấm chửi.Chống chỉ định: Đau tim, cao huyết áp, đang uống nước, đang ăn cơm, con nhà lành, còn nhà gia giáo.Tác giả: Tiểu điểu 02Truyện này được dịch như một sự thư giãn trong khi tập trung theo bộ Hùng Bá Thiên Hạ, tốc độ không đảm bảo, chất lượng không đảm bảo, các độc giả cứ thoải mái ném đá...
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Dày Mặt Đen Lòng - Nguyện vọng không muốn thực hiện 10/12/2013
2 Chương 2 Dày Mặt Đen Lòng - Mới tới 10/12/2013
3 Chương 3 Dày Mặt Đen Lòng - Kỳ thực là ta bị ép 10/12/2013
4 Chương 4 Dày Mặt Đen Lòng - Quyền mưu loạn thế 10/12/2013
5 Chương 5 Dày Mặt Đen Lòng - Quyền thế mê người 10/12/2013
6 Chương 6 Dày Mặt Đen Lòng - Dưới đại thụ có thể hóng mát 10/12/2013
7 Chương 7 Dày Mặt Đen Lòng - Hai tay hai cá 10/12/2013
8 Chương 8 Dày Mặt Đen Lòng - Trời đố anh tài 10/12/2013
9 Chương 9 Dày Mặt Đen Lòng - Điêu Thuyền em gái chạy đi đâu! 10/12/2013
10 Chương 10 Dày Mặt Đen Lòng - Hôn tạm biệt 10/12/2013
11 Chương 11 Dày Mặt Đen Lòng - Vệ sĩ 10/12/2013
12 Chương 12 Dày Mặt Đen Lòng - Con sói đến từ phương bắc 10/12/2013
13 Chương 13 Dày Mặt Đen Lòng - Công lược Kinh Châu 10/12/2013
14 Chương 14 Dày Mặt Đen Lòng - Tiểu Cường siêu cấp 10/12/2013
15 Chương 15 Dày Mặt Đen Lòng - Bạo lực lập chính quyền 10/12/2013
16 Chương 16 Dày Mặt Đen Lòng - Ưng non dang cánh 10/12/2013
17 Chương 17 Dày Mặt Đen Lòng - Tên nô lệ trị giá một vò rượu 10/12/2013
18 Chương 18 Dày Mặt Đen Lòng - Kết cục hoàn mỹ 10/12/2013
19 Chương 19 Dày Mặt Đen Lòng - Động Đình tiễu phỉ kí (một) 10/12/2013
20 Chương 20 Dày Mặt Đen Lòng - Động Đình tiễu phỉ kí (hai) 10/12/2013
21 Chương 21 Dày Mặt Đen Lòng - Động Đình tiễu phỉ kí. (3) 10/12/2013
22 Chương 22 Dày Mặt Đen Lòng - Động Đình tiễu phỉ ký (bốn) 10/12/2013
23 Chương 23 Dày Mặt Đen Lòng - Gió giật trước lúc bão về 10/12/2013
24 Chương 24 Dày Mặt Đen Lòng - Kinh Châu bão táp 10/12/2013
25 Chương 25 Dày Mặt Đen Lòng - Năm mới bắt đầu 10/12/2013
26 Chương 26 Dày Mặt Đen Lòng - Nghèo rớt mồng tơi 10/12/2013
27 Chương 27 Dày Mặt Đen Lòng - Công đức vô lượng 10/12/2013
28 Chương 28 Dày Mặt Đen Lòng - Buồn bực! Có người so với ta càng buồn bực hơn 10/12/2013
29 Chương 29 Dày Mặt Đen Lòng - Sờ mông cọp không được 10/12/2013
30 Chương 30 Dày Mặt Đen Lòng - Tương lai của ngươi sẽ thế nào? 10/12/2013
31 Chương 31 Dày Mặt Đen Lòng - Sự dối trá của tình yêu 10/12/2013
32 Chương 32 Dày Mặt Đen Lòng - Mời anh vào rọ 10/12/2013
33 Chương 33 Dày Mặt Đen Lòng - Đại diễn võ 10/12/2013
34 Chương 34 Dày Mặt Đen Lòng - Súc thế 10/12/2013
35 Chương 35 Dày Mặt Đen Lòng - Ám chiến 10/12/2013
36 Chương 36 Dày Mặt Đen Lòng - Chờ cơ hội 10/12/2013
37 Chương 37 Dày Mặt Đen Lòng - Mưu kế buồn bực nhất 10/12/2013
38 Chương 38 Dày Mặt Đen Lòng - Cháy nhà hôi của 10/12/2013
39 Chương 39 Dày Mặt Đen Lòng - Loạn 10/12/2013
40 Chương 40 Dày Mặt Đen Lòng - Điệp biến 10/12/2013
41 Chương 41 Dày Mặt Đen Lòng - Bắc phạt 10/12/2013
42 Chương 42 Dày Mặt Đen Lòng - Anh hùng thiên hạ! 10/12/2013
43 Chương 43 Dày Mặt Đen Lòng - Tam hùng chiến Lữ Bố 10/12/2013
44 Chương 44 Dày Mặt Đen Lòng - Sai cả vạn dặm 10/12/2013
45 Chương 45 Dày Mặt Đen Lòng - Ngả rẽ 10/12/2013
46 Chương 46 Dày Mặt Đen Lòng - Vây bắt 10/12/2013
47 Chương 47 Dày Mặt Đen Lòng - Đồ cùng chủy hiện 10/12/2013
48 Chương 48 Dày Mặt Đen Lòng - Thợ săn? Con mồi? 10/12/2013
49 Chương 49 Dày Mặt Đen Lòng - Hi vọng mong manh 10/12/2013
50 Chương 50 Dày Mặt Đen Lòng - Hổ! Hổ! Hổ 10/12/2013
51 Chương 51 Dày Mặt Đen Lòng - Ác chiến 10/12/2013
52 Chương 52 Dày Mặt Đen Lòng - Tàn cuộc 10/12/2013
53 Chương 53 Dày Mặt Đen Lòng - Ôm hận 10/12/2013
54 Chương 54 Dày Mặt Đen Lòng - Dẫn họa về Đông 10/12/2013
55 Chương 55 Dày Mặt Đen Lòng - Lí do căm thù Phù Tang 10/12/2013
56 Chương 56 Dày Mặt Đen Lòng - Mối thù mười năm 10/12/2013
57 Chương 57 Dày Mặt Đen Lòng - Dâng lí do đến cửa 10/12/2013
58 Chương 58 Dày Mặt Đen Lòng - Chuẩn bị chiến tranh 10/12/2013
59 Chương 59 Dày Mặt Đen Lòng - Tính kế 10/12/2013
60 Chương 60 Dày Mặt Đen Lòng - Đông Sơn tái khởi 10/12/2013
61 Chương 61 Dày Mặt Đen Lòng - Trận chiến vi khuẩn nguyên thủy 10/12/2013
62 Chương 62 Dày Mặt Đen Lòng - Cả hai đều là thật 10/12/2013
63 Chương 63 Dày Mặt Đen Lòng - Gặp lại Bác Vọng dốc 10/12/2013
64 Chương 64 Dày Mặt Đen Lòng - Dạo này vẫn khỏe 10/12/2013
65 Chương 65 Dày Mặt Đen Lòng - Phá cục 10/12/2013
66 Chương 66 Dày Mặt Đen Lòng - Tập kích đêm 10/12/2013
67 Chương 67 Dày Mặt Đen Lòng - Kiếm thành 10/12/2013
68 Chương 68 Dày Mặt Đen Lòng - Đường về 10/12/2013
69 Chương 69 Dày Mặt Đen Lòng - Đường về xa xôi 10/12/2013
70 Chương 70 Dày Mặt Đen Lòng - Trận chiến kinh điển 10/12/2013
71 Chương 71 Dày Mặt Đen Lòng - Có qua có lại 10/12/2013
72 Chương 72 Dày Mặt Đen Lòng - Tự tay bóp dế 10/12/2013
73 Chương 73 Dày Mặt Đen Lòng - Vua ý kiến 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-day-mat-den-long-648.html