Truyện Tiên Long - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Long
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Long
Bạn đang đọc truyện Tiên Long của tác giả Thiên Thu Vô Ngân trên trang đọc truyện online. Vạn cổ trước kia, xa xôi năm tháng, từ khi thiên địa mới sơ khai, có một con rồng tên là Lạc, là Long Chi Quân Vương, Thú Chi Hoàng Giả. Nó thân hình, trải rộng vô số tinh không, trường tồn qua vô vàn năm tháng.Nó nằm trong vũ trụ mênh mông, đầu nằm tại hồng hoang thái cổ, đuôi vắt qua vũ trụ huyền hoàng.

Trường mũi khẽ hấp, lúc thở ra liền diễn sinh vô tận hằng tinh, tinh hệ sinh sôi nảy nở.

Lúc hít vào khiến cho thế gian tận thế, vạn vật trở lại hồng mông hủy diệt.

Lạc sinh thời giao hoan với Tiên Chi Nữ Hậu, gọi là Âu Cơ.

Âu Cơ có mang, trải qua vô số thời đại liền sinh ra một cái bọc, từ trong bọc chui ra một trăm quả trứng, từ mỗi trứng lại diễn sinh đi ra một cái sinh vật.

Là rồng mà không phải rồng, là tiên mà không phải tiên, hình người đầu rồng, thế gian chi chủ, là một loại sinh mạng hoàn mỹ nhất kết tinh giũa thiên địa vũ trụ.

Lạc và Âu Cơ nhìn nhau, trông thấy trên người những đứa con mình một cái hung sát chi khí, diệt tuyệt hoàn vũ, thế gian chấp pháp, bèn gọi chung những người con này là Diệt.

Diệt có trăm tên, năm mươi người long khí dồi dào thì theo Lạc xuống biển, quy về long tộc.

Năm mươi người tiên khí phồn thịnh, tiên phong đạo cốt lại theo Âu cơ lên núi, truy theo thiên đạo.

Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, Diệt tộc ở giữa thái cổ danh chấn lừng lẫy, chinh chiến bát phương, trên đánh tới chư thần tịnh thổ, giữa đạp tới địa ngục thâm uyên.

Mà bản thân Diệt tộc, trải qua vô số thời đại cũng bị nhân gian gọi lái đi thành Việt tộc, tựu để tỏ lòng tôn kính.

Sau này, do Việt tộc quá ư cường đại, uy hiếp tới chúng thần uy nghiêm vì vậy liền bị vạn giới chư thiên, trăm ngàn chủng tộc vây công, cuối cùng triệt để rơi rụng xuống.

Nhưng cuộc chiến này, chư thiên tổn thất tám phần, vũ trụ gần như tan biến trở lại thời kỳ hồng mông hỗn độn, đủ khiến cho bất kỳ tồn tại nào, khi nhắc tới Việt tộc vẫn còn muôn đời ám ảnh không thôi.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Long - Hận! 20/12/2013
2 Chương 2 Tiên Long - Táng Thiên Thánh Pháp 20/12/2013
3 Chương 3 Tiên Long - Sám Hối Chi Mâu, Hoàng Hôn Chi Nhãn. 20/12/2013
4 Chương 4 Tiên Long - Điên cuồng ma luyện 20/12/2013
5 Chương 5 Tiên Long - Tông Sư. 20/12/2013
6 Chương 6 Tiên Long - Đột phá Tông Sư Cảnh. 20/12/2013
7 Chương 7 Tiên Long - Tiểu Bạch 20/12/2013
8 Chương 8 Tiên Long - Kinh Biến 20/12/2013
9 Chương 9 Tiên Long - Huyết tẩy Băng gia (Thượng) 20/12/2013
10 Chương 10 Tiên Long - Huyết Tẩy Băng Gia (Trung) 20/12/2013
11 Chương 11 Tiên Long - Huyết Tẩy Băng Gia(Hạ) 20/12/2013
12 Chương 12 Tiên Long - Cắt Đầu Uống Rượu! 20/12/2013
13 Chương 13 Tiên Long - Khởi Hành. 20/12/2013
14 Chương 14 Tiên Long - Hội Đấu Giá. 20/12/2013
15 Chương 15 Tiên Long - Thiên Ma Giao Tủy. 20/12/2013
16 Chương 16 Tiên Long - Hợp Kiếm Dung Huyền Pháp 20/12/2013
17 Chương 17 Tiên Long - Đấu gia kết thúc. 20/12/2013
18 Chương 18 Tiên Long - Thiết Trụ 20/12/2013
19 Chương 19 Tiên Long - Luyện Hóa Thiên Ma Giao Cốt. 20/12/2013
20 Chương 20 Tiên Long - Thiên lý truy tông. 20/12/2013
21 Chương 21 Tiên Long - Bồ Lao Chi Chung. 20/12/2013
22 Chương 22 Tiên Long - Tinh Thần Biến. 20/12/2013
23 Chương 23 Tiên Long - Khai mở di tích. 20/12/2013
24 Chương 24 Tiên Long - Lý Dĩ Uyên. 20/12/2013
25 Chương 25 Tiên Long - Càn Khôn Tháp (Thượng) 20/12/2013
26 Chương 26 Tiên Long - Càn Khôn Tháp (Trung) 20/12/2013
27 Chương 27 Tiên Long - Càn Khôn Tháp (Hạ) 20/12/2013
28 Chương 28 Tiên Long - Ngạ Quỷ Giới. 20/12/2013
29 Chương 29 Tiên Long - Hấp thu quỷ đan. 20/12/2013
30 Chương 30 Tiên Long - Chiến Đạo Ca 20/12/2013
31 Chương 31 Tiên Long - Hưng Đạo Vương Chi Mộ 20/12/2013
32 Chương 32 Tiên Long - Cổ Mộ Chi Chiến(Thượng)) 20/12/2013
33 Chương 33 Tiên Long - Cổ Mộ Chi Chiến (Trung) 20/12/2013
34 Chương 34 Tiên Long - Cổ Mộ Chi Chiến (Hạ) 20/12/2013
35 Chương 35 Tiên Long - Chiến Tử Ưng. 20/12/2013
36 Chương 36 Tiên Long - Đồ Ưng! 20/12/2013
37 Chương 37 Tiên Long - Thi Biến. 20/12/2013
38 Chương 38 Tiên Long - Cao Mang Tàn Hồn. 20/12/2013
39 Chương 39 Tiên Long - Đồng Thánh Xuất Hiện! 20/12/2013
40 Chương 40 Tiên Long - Cổ Việt Tộc Phế Tích. 20/12/2013
41 Chương 41 Tiên Long - Huyết Hồn Khôi Lỗi. 20/12/2013
42 Chương 42 Tiên Long - Cung Điện Chi Chiến. 20/12/2013
43 Chương 43 Tiên Long - Đột Phá Tiên Thiên 20/12/2013
44 Chương 44 Tiên Long - Hưng Đạo Di Thư 20/12/2013
45 Chương 45 Tiên Long - Đồng Thánh. 20/12/2013
46 Chương 46 Tiên Long - Phía Sau Mặt Nạ. 20/12/2013
47 Chương 47 Tiên Long - Sinh Tử Vô Tướng, Vận Mệnh Vô Thường. 20/12/2013
48 Chương 48 Tiên Long - Sự Bá Đạo Của Đồng Thánh. 20/12/2013
50 Chương 50 Tiên Long - Kim Quy. 20/12/2013
51 Chương 51 Tiên Long - Quy Lão Tiên Sinh 20/12/2013
52 Chương 52 Tiên Long - Ngươi Tu Đạo Để Làm Gì? 20/12/2013
53 Chương 53 Tiên Long - Hoán Đổi Càn Khôn 20/12/2013
54 Chương 54 Tiên Long - Bí Mật Trong Càn Khôn Tháp. 20/12/2013
55 Chương 55 Tiên Long - Thế nào mới là nam nhân? 20/12/2013
56 Chương 56 Tiên Long - Vũ Thanh Phong. 20/12/2013
57 Chương 57 Tiên Long - Ngươi là cái đồ vật gì! 20/12/2013
58 Chương 58 Tiên Long - Ra Khơi 20/12/2013
59 Chương 59 Tiên Long - Trạm Chám Đại Bạch Sa 20/12/2013
60 Chương 60 Tiên Long - Hải Chiến 20/12/2013
61 Chương 61 Tiên Long - Đột Phá Thần Lực Cảnh. 20/12/2013
62 Chương 62 Tiên Long - Đánh Lui Đại Bạch Sa. 20/12/2013
63 Chương 63 Tiên Long - Chúng ta không tu Đạo, mà là diệt Đạo 20/12/2013
64 Chương 64 Tiên Long - Tiến Vào Kim Sa Đảo. 20/12/2013
65 Chương 65 Tiên Long - Báo Danh Thiên Ngân Học Viện. 20/12/2013
66 Chương 66 Tiên Long - Khảo Hạch Nhập Học (Thượng) 20/12/2013
67 Chương 67 Tiên Long - Khảo Hạch Nhập Học (Trung). 20/12/2013
68 Chương 68 Tiên Long - Kết Bái Huynh Đệ. 20/12/2013
69 Chương 69 Tiên Long - Để Ta Đi. 20/12/2013
70 Chương 70 Tiên Long - Đừng Trách Ta. 20/12/2013
71 Chương 71 Tiên Long - Loạn Đả. 20/12/2013
72 Chương 72 Tiên Long - Nội Dung Khảo Hạch! 20/12/2013
73 Chương 73 Tiên Long - Trước khi ta chết, không kẻ nào có thể vào được Nam Hoang. 20/12/2013
74 Chương 74 Tiên Long - Bắt Đầu! 20/12/2013
75 Chương 75 Tiên Long - Khảo Hạch Chiến (Thượng) 20/12/2013
76 Chương 76 Tiên Long - Khảo Hạch Chiến (Trung). 20/12/2013
77 Chương 77 Tiên Long - Khảo Hạch Chiến (Hạ) 20/12/2013
78 Chương 78 Tiên Long - Vây Công 20/12/2013
79 Chương 79 Tiên Long - Tam Anh Chiến Lý Phàm. 20/12/2013
80 Chương 80 Tiên Long - Tì Vong. 20/12/2013
81 Chương 81 Tiên Long - Thiên Thu Vô Ngân 20/12/2013
82 Chương 82 Tiên Long - Nhập Học. 20/12/2013
83 Chương 83 Tiên Long - Ngân Sư Khảo Nghiệm! 20/12/2013
84 Chương 84 Tiên Long - Thiên Ngân Thường Thức. 20/12/2013
85 Chương 85 Tiên Long - Giảng Bài 20/12/2013
86 Chương 86 Tiên Long - Đột Phá Cương Nhu Cảnh. 20/12/2013
87 Chương 87 Tiên Long - Tiếp Nhận Nhiệm Vụ. 20/12/2013
88 Chương 88 Tiên Long - Trở Về Lạc Nhật Sâm Lâm. 20/12/2013
89 Chương 89 Tiên Long - Huyết Mao Ma Viên. 20/12/2013
90 Chương 90 Tiên Long - Thanh Phong Tiễn, Tử Giao Kỳ. 20/12/2013
91 Chương 91 Tiên Long - Hải Biên Chi Chiến (Thượng) 20/12/2013
92 Chương 92 Tiên Long - Hải Biên Chi Chiến (Trung) 20/12/2013
93 Chương 93 Tiên Long - Hải Biên Chi Chiến (Hạ). 20/12/2013
94 Chương 94 Tiên Long - Huyết Chiến. 20/12/2013
95 Chương 95 Tiên Long - Trảm Thủ Kế Hoạch 20/12/2013
96 Chương 96 Tiên Long - Thiên Lôi Vô Vọng. 20/12/2013
97 Chương 97 Tiên Long - Ma Viên Cuồn Hóa. 20/12/2013
98 Chương 98 Tiên Long - Tiểu Bạch Phát Uy. 20/12/2013
99 Chương 99 Tiên Long - Sinh Tử Chú. 20/12/2013
100 Chương 100 Tiên Long - Dị Biến. 20/12/2013
101 Chương 101 Tiên Long - Bạch y nữ tử. 20/12/2013
102 Chương 102 Tiên Long - Vô Đề. 20/12/2013
103 Chương 103 Tiên Long - Vũ Vũ 20/12/2013
104 Chương 104 Tiên Long - Đột phá Phi Nhân Cảnh. 20/12/2013
105 Chương 105 Tiên Long - Long Tượng Thiên Âm. 20/12/2013
106 Chương 106 Tiên Long - Thân Thể Cực Hạn. 20/12/2013
107 Chương 107 Tiên Long - Vũ đại tỷ 20/12/2013
108 Chương 108 Tiên Long - Theo ta một chuyến, hủy diệt đảo này! 20/12/2013
109 Chương 109 Tiên Long - Diệt Đảo Đồ Người. 20/12/2013
110 Chương 110 Tiên Long - Lý Phàm tức giận. 20/12/2013
111 Chương 111 Tiên Long - Thần Kết Cao Thủ. 20/12/2013
112 Chương 112 Tiên Long - Nghịch Nam Tất Tử. 20/12/2013
113 Chương 113 Tiên Long - Thương Sinh Chi Thủ. 20/12/2013
114 Chương 114 Tiên Long - Trung Tà Đảo... Diệt! 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-long-980.html