Truyện Truyện Đạo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Truyện Đạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Truyện Đạo
Bạn đang đọc truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử trên trang đọc truyện online. Lão thực đường này sinh năm 60, cũng là một người sống được hơn nửa cuộc đời, có lẽ cũng bắt đầu hiểu nhiều về nhân sinh.

Đạo là gì, có phải là vùng lên mà sống, kiên trì đi lên cùng vận mệnh.

Bộ này thuần chất tiên hiệp, có khúc mắc, có cao trào, có giải quyết.

Hi vọng bạn đọc sẽ thích.

Cuối cùng, đọc được vài chương, điều rút ra có lẽ là ai cũng phải kiên trì một chút, đôi khi gặp một chút vấp váp của cuộc sống thì phải mạnh mẽ thử đứng dậy một lần, đứng dậy nhiều lần.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Truyện Đạo - Phụ thân chịu nhục, con phải báo thù 20/12/2013
2 Chương 2 Truyện Đạo - Khuất nhục 20/12/2013
3 Chương 3 Truyện Đạo - Khảo thí 20/12/2013
4 Chương 4 Truyện Đạo - Thang lên trời. 20/12/2013
5 Chương 5 Truyện Đạo - Ký danh đệ tử 20/12/2013
6 Chương 6 Truyện Đạo - Thế giới tu chân 20/12/2013
7 Chương 7 Truyện Đạo - Hoàng sắc phù lục 20/12/2013
8 Chương 8 Truyện Đạo - Trở về nhà! 20/12/2013
9 Chương 9 Truyện Đạo - Chém giết 20/12/2013
10 Chương 10 Truyện Đạo - Vinh quy 20/12/2013
11 Chương 11 Truyện Đạo - Chém giết 20/12/2013
12 Chương 12 Truyện Đạo - Đoạt bảo 20/12/2013
13 Chương 13 Truyện Đạo - Kim ấn 20/12/2013
14 Chương 14 Truyện Đạo - Thoái thác 20/12/2013
15 Chương 15 Truyện Đạo - Dược viên hoang phế 20/12/2013
16 Chương 16 Truyện Đạo - Nhân tình ấm lạnh 20/12/2013
17 Chương 17 Truyện Đạo - Lòng núi bí ẩn 20/12/2013
18 Chương 18 Truyện Đạo - Lần đầu luyện đan 20/12/2013
19 Chương 19 Truyện Đạo - Trao đổi hội 20/12/2013
20 Chương 20 Truyện Đạo - Giăng bẫy 20/12/2013
21 Chương 21 Truyện Đạo - Thần thức diệt địch 20/12/2013
22 Chương 22 Truyện Đạo - Thập tầng cảnh giới 20/12/2013
23 Chương 23 Truyện Đạo - Xung đột 20/12/2013
24 Chương 24 Truyện Đạo - Trúc cơ đan 20/12/2013
25 Chương 25 Truyện Đạo - Trúc cơ đan khó khăn 20/12/2013
26 Chương 26 Truyện Đạo - Điều tra nguồn gốc 20/12/2013
27 Chương 27 Truyện Đạo - Cường thế 20/12/2013
28 Chương 28 Truyện Đạo - Tiểu sơn nhai phường thị 20/12/2013
29 Chương 29 Truyện Đạo - Đổi phù 20/12/2013
30 Chương 30 Truyện Đạo - Diệt Trúc cơ 20/12/2013
31 Chương 31 Truyện Đạo - Thập vạn hoang sơn 20/12/2013
32 Chương 32 Truyện Đạo - Trùng trùng nghi vấn 20/12/2013
33 Chương 33 Truyện Đạo - Khôi Lỗi 20/12/2013
34 Chương 34 Truyện Đạo - Thạch bích bảo tàng. 20/12/2013
35 Chương 35 Truyện Đạo - Ma Ảnh 20/12/2013
36 Chương 36 Truyện Đạo - Phá cấm 20/12/2013
37 Chương 37 Truyện Đạo - Mị hoặc! 20/12/2013
38 Chương 38 Truyện Đạo - Quỷ dị! 20/12/2013
39 Chương 39 Truyện Đạo - Quỷ vật 20/12/2013
40 Chương 40 Truyện Đạo - Đoạt bảo (thượng) 20/12/2013
41 Chương 41 Truyện Đạo - Đoạt bảo (Trung) 20/12/2013
42 Chương 42 Truyện Đạo - Đoạt bảo (Hạ) 20/12/2013
43 Chương 43 Truyện Đạo - Cục 20/12/2013
44 Chương 44 Truyện Đạo - Linh thi sính uy 20/12/2013
45 Chương 45 Truyện Đạo - Khốn cảnh đào thoát 20/12/2013
46 Chương 46 Truyện Đạo - Yêu tộc 20/12/2013
47 Chương 47 Truyện Đạo - Hiển lộ thần thông 20/12/2013
48 Chương 48 Truyện Đạo - Yêu ma tranh đấu 20/12/2013
49 Chương 49 Truyện Đạo - Giao dịch 20/12/2013
50 Chương 50 Truyện Đạo - Đại thu hoạch 20/12/2013
51 Chương 51 Truyện Đạo - Phiền toái 20/12/2013
52 Chương 52 Truyện Đạo - Đồng hành 20/12/2013
53 Chương 53 Truyện Đạo - Thần thức đột phá 20/12/2013
54 Chương 54 Truyện Đạo - Tu sĩ tà đạo 20/12/2013
55 Chương 55 Truyện Đạo - Dục vọng châu 20/12/2013
56 Chương 56 Truyện Đạo - Trúng độc, thiệt biện 20/12/2013
57 Chương 57 Truyện Đạo - Bố cục diệt địch 20/12/2013
58 Chương 58 Truyện Đạo - Kiềm chế. Dụ địch 20/12/2013
59 Chương 59 Truyện Đạo - Phù lục ngăn địch 20/12/2013
60 Chương 60 Truyện Đạo - Huyền Chân nhập ma 20/12/2013
61 Chương 61 Truyện Đạo - Trọng thương 20/12/2013
62 Chương 62 Truyện Đạo - Ngu Cơ tương trợ 20/12/2013
63 Chương 63 Truyện Đạo - Diệt sát tiểu nhân 20/12/2013
64 Chương 64 Truyện Đạo - Ánh rạng đông xuân sắc! 20/12/2013
65 Chương 65 Truyện Đạo - Ngọc bội thân phận, tâm ý mỹ nhân 20/12/2013
66 Chương 66 Truyện Đạo - Quản Trọng sỉ nhục 20/12/2013
67 Chương 67 Truyện Đạo - Thôn linh! 20/12/2013
68 Chương 68 Truyện Đạo - Huyết luyện bảo vật!! 20/12/2013
69 Chương 69 Truyện Đạo - Phật châu, ma cốt! 21/12/2013
70 Chương 70 Truyện Đạo - Phong vân tề động 21/12/2013
71 Chương 71 Truyện Đạo - Các tông tề tụ 21/12/2013
72 Chương 72 Truyện Đạo - Độc thú đan 21/12/2013
73 Chương 73 Truyện Đạo - Bách độc tới tay kim đan lộ diện! 21/12/2013
74 Chương 74 Truyện Đạo - ngưng đan đại điển trăm tông tề tụ 21/12/2013
75 Chương 75 Truyện Đạo - luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 21/12/2013
76 Chương 76 Truyện Đạo - luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 21/12/2013
77 Chương 77 Truyện Đạo - luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 21/12/2013
78 Chương 78 Truyện Đạo - luyện đan sát hạch mới lộ đường kiếm 21/12/2013
79 Chương 79 Truyện Đạo - Luyện chế thành công tam phẩm hồi xuân đan 21/12/2013
80 Chương 80 Truyện Đạo - Khắp nơi mời 21/12/2013
81 Chương 81 Truyện Đạo - Lựa chọn 21/12/2013
82 Chương 82 Truyện Đạo - Tu sĩ kim đan Liệt Diễm tông tới 21/12/2013
83 Chương 83 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [1] 21/12/2013
84 Chương 84 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [2] 21/12/2013
85 Chương 85 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [3] 21/12/2013
86 Chương 86 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [4] 21/12/2013
87 Chương 87 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [5] 21/12/2013
88 Chương 88 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [6] 21/12/2013
89 Chương 89 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [7] 21/12/2013
90 Chương 90 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [8] 21/12/2013
91 Chương 91 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [9] 21/12/2013
92 Chương 92 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [10] 21/12/2013
93 Chương 93 Truyện Đạo - Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [11] 21/12/2013
94 Chương 94 Truyện Đạo - Uy hiếp! 21/12/2013
95 Chương 95 Truyện Đạo - Đánh vỡ đan điền 21/12/2013
96 Chương 96 Truyện Đạo - Kích phá đan điền 21/12/2013
97 Chương 97 Truyện Đạo - Kết cục 21/12/2013
98 Chương 98 Truyện Đạo - Ẩn linh căn 21/12/2013
99 Chương 99 Truyện Đạo - Luyện độc thú đan 21/12/2013
100 Chương 100 Truyện Đạo - Khó khăn tìm cách trúc cơ 21/12/2013
101 Chương 101 Truyện Đạo - Tiêu lân 21/12/2013
102 Chương 102 Truyện Đạo - Gây khó dễ 21/12/2013
103 Chương 103 Truyện Đạo - Bại lộ 21/12/2013
104 Chương 104 Truyện Đạo - Toàn bộ kinh sợ 21/12/2013
105 Chương 105 Truyện Đạo - Lộ chân tướng 21/12/2013
106 Chương 106 Truyện Đạo - Quay về Tiêu Thành 21/12/2013
107 Chương 107 Truyện Đạo - Làm nhục Tiêu gia - Chết 21/12/2013
108 Chương 108 Truyện Đạo - Không buông tha 21/12/2013
109 Chương 109 Truyện Đạo - Thôn thiên song liên kích 21/12/2013
110 Chương 110 Truyện Đạo - Trảm thảo trừ căn (Diệt cỏ diệt tận gốc) 21/12/2013
111 Chương 111 Truyện Đạo - Diệt Kim Thủy Tông 21/12/2013
112 Chương 112 Truyện Đạo - Tiêu Thành, Tiêu gia, Tiêu Thần 21/12/2013
113 Chương 113 Truyện Đạo - Nửa đường cướp giết 21/12/2013
114 Chương 114 Truyện Đạo - Mở một sinh lộ 21/12/2013
115 Chương 115 Truyện Đạo - Diệt Kim Đan 21/12/2013
116 Chương 116 Truyện Đạo - Kinh sợ thối lui 21/12/2013
117 Chương 117 Truyện Đạo - Động tĩnh cùng chửa thương 21/12/2013
118 Chương 118 Truyện Đạo - Diệt sát cùng kiểm kê. 21/12/2013
119 Chương 119 Truyện Đạo - Huyết ngọc long nha mễ. 21/12/2013
120 Chương 120 Truyện Đạo - Cực âm ác linh. 21/12/2013
121 Chương 121 Truyện Đạo - Khai Chiến 21/12/2013
122 Chương 122 Truyện Đạo - Hồn thủy giết cá 21/12/2013
123 Chương 123 Truyện Đạo - Nguyên thần mạnh mẽ, diệt Huyền Thị tam lão 21/12/2013
124 Chương 124 Truyện Đạo - Ngươi còn nhớ ước hẹn năm đó cùng Tiểu Hà 21/12/2013
125 Chương 125 Truyện Đạo - Pháp bảo hóa hình 21/12/2013
126 Chương 126 Truyện Đạo - Thiên Cơ Tử đền tội! 21/12/2013
127 Chương 127 Truyện Đạo - Diệt Liệt Diễm Tông 21/12/2013
128 Chương 128 Truyện Đạo - Kết thúc sự tình 21/12/2013
129 Chương 129 Truyện Đạo - Doanh Châu Mộc Gia 21/12/2013
130 Chương 130 Truyện Đạo - Ước hẹn ba năm 21/12/2013
131 Chương 131 Truyện Đạo - Chạy tới Doanh Châu 21/12/2013
132 Chương 132 Truyện Đạo - Tạm Dừng ở Thiên Hải thành 21/12/2013
133 Chương 133 Truyện Đạo - Coi tiền như rác đời người hiếm thấy 21/12/2013
134 Chương 134 Truyện Đạo - Hội đấu giá Trân Bảo Các 21/12/2013
135 Chương 135 Truyện Đạo - Đấu giá bắt đầu. 21/12/2013
136 Chương 136 Truyện Đạo - Bảo vật cùng xuất hiện 21/12/2013
137 Chương 137 Truyện Đạo - Nhúng tay 21/12/2013
138 Chương 138 Truyện Đạo - Nguy cơ 21/12/2013
139 Chương 139 Truyện Đạo - Thủ đoạn lôi đình, tiếp tục diệt kim đan 21/12/2013
140 Chương 140 Truyện Đạo - Đuổi tới. 21/12/2013
141 Chương 141 Truyện Đạo - Quân cờ cao nhất. 21/12/2013
142 Chương 142 Truyện Đạo - Thượng cổ ngọc giản 21/12/2013
143 Chương 143 Truyện Đạo - Đến Mộc vực 21/12/2013
144 Chương 144 Truyện Đạo - Tề tụ 21/12/2013
145 Chương 145 Truyện Đạo - Câm miệng 21/12/2013
146 Chương 146 Truyện Đạo - Giáo huấn 21/12/2013
147 Chương 147 Truyện Đạo - Khiêu chiến 21/12/2013
148 Chương 148 Truyện Đạo - Biểu diễn trên võ trường, bất luận sinh tử 21/12/2013
149 Chương 149 Truyện Đạo - Ngươi như vậy mà coi là có bản lĩnh thần thông? Quá yếu! 21/12/2013
150 Chương 150 Truyện Đạo - Cuối cùng cũng tới Mộc gia 21/12/2013
151 Chương 151 Truyện Đạo - Đạo giai pháp bảo Thanh Ngọc điện 21/12/2013
152 Chương 152 Truyện Đạo - nhập thí luyện giới 21/12/2013
153 Chương 153 Truyện Đạo - Chổ hung hiểm 21/12/2013
154 Chương 154 Truyện Đạo - Bí ẩn 21/12/2013
155 Chương 155 Truyện Đạo - Quả Địa Khí và Nguyên Bảo Thạch 21/12/2013
156 Chương 156 Truyện Đạo - Thế cục hổn loạn 21/12/2013
157 Chương 157 Truyện Đạo - Thế cục hổn loạn (2) 21/12/2013
158 Chương 158 Truyện Đạo - Thế cục hổn loạn (3) 21/12/2013
159 Chương 159 Truyện Đạo - Âm Dương Hợp Hoan Tông 21/12/2013
160 Chương 160 Truyện Đạo - Khó giải Hợp Hoan Tán 21/12/2013
161 Chương 161 Truyện Đạo - Hổn độn xuân sắc 21/12/2013
162 Chương 162 Truyện Đạo - Hoàn tước phía sau, được Thanh Ngọc Kiếm 21/12/2013
163 Chương 163 Truyện Đạo - Thất sắc độc chu 21/12/2013
164 Chương 164 Truyện Đạo - Đáy hồ Thanh Đằng 21/12/2013
165 Chương 165 Truyện Đạo - Dẩn ra khỏi hồ 21/12/2013
166 Chương 166 Truyện Đạo - Thiên Lôi Hạnh Đào, bất ngờ tập kích 21/12/2013
167 Chương 167 Truyện Đạo - Thanh sắc ngọc điệp cùng khống thi trùng 21/12/2013
168 Chương 168 Truyện Đạo - Dâm thi 21/12/2013
169 Chương 169 Truyện Đạo - Dưới lòng đất âm u, Thạch Kiều 21/12/2013
170 Chương 170 Truyện Đạo - Bạch Cốt điện 21/12/2013
171 Chương 171 Truyện Đạo - cầu thang Bạch Cốt vở, xuất hiện Huyết Sắc Cốt 21/12/2013
172 Chương 172 Truyện Đạo - Bạch sắc khô lâu Kim đan trung kì 21/12/2013
173 Chương 173 Truyện Đạo - Liên thủ diệt xác, tiếp tục tiến giai 21/12/2013
174 Chương 174 Truyện Đạo - Hài cốt thật lớn, La vân mộ địa. 21/12/2013
175 Chương 175 Truyện Đạo - Nữ thi xích lõa cảnh giới Kim Đan 21/12/2013
176 Chương 176 Truyện Đạo - Song thi đánh lén. 21/12/2013
177 Chương 177 Truyện Đạo - Gặp gở. 21/12/2013
178 Chương 178 Truyện Đạo - Quỷ vật tám tay. 21/12/2013
179 Chương 179 Truyện Đạo - Diệt sát, sưu hồn. 21/12/2013
180 Chương 180 Truyện Đạo - Dâm thi, cắn nuốt cùng diệt sát. 21/12/2013
181 Chương 181 Truyện Đạo - Dâm thi, cắn nuốt cùng diệt sát. (2) 21/12/2013
182 Chương 182 Truyện Đạo - Thu nhập ngoài ý muốn mất đi Thanh Ngọc Kiếm. 21/12/2013
183 Chương 183 Truyện Đạo - Ly khai cổ mộ. 21/12/2013
184 Chương 184 Truyện Đạo - Mỹ nhân độc ác. 21/12/2013
185 Chương 185 Truyện Đạo - Bao vây cùng diệt địch. 21/12/2013
186 Chương 186 Truyện Đạo - Đoạt Thanh Ngọc Kiếm. 21/12/2013
187 Chương 187 Truyện Đạo - Kinh sợ thối lui. 21/12/2013
188 Chương 188 Truyện Đạo - Thượng cấp pháp bảo, đại chiến buông xuống 21/12/2013
189 Chương 189 Truyện Đạo - Trong thí luyện giới, khắp nơi tề tụ 21/12/2013
190 Chương 190 Truyện Đạo - Xuất khẩu, cướp đoạt, diệt sát. 21/12/2013
191 Chương 191 Truyện Đạo - giận dữ đòi xem túi trữ vật 21/12/2013
192 Chương 192 Truyện Đạo - Giận dữ đòi xem túi trữ vật. (2) 21/12/2013
193 Chương 193 Truyện Đạo - Khiêu Khích. 21/12/2013
194 Chương 194 Truyện Đạo - Thần thông bá đạo, cường thế. 21/12/2013
195 Chương 195 Truyện Đạo - không ngại nhất chiến 21/12/2013
196 Chương 196 Truyện Đạo - Chiến Âm Vô Trần 21/12/2013
197 Chương 197 Truyện Đạo - tâm vô chấp niệm, phá toái thần thông. 21/12/2013
198 Chương 198 Truyện Đạo - Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp. 21/12/2013
199 Chương 199 Truyện Đạo - Phiên Thiên ấn vs Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp 21/12/2013
200 Chương 200 Truyện Đạo - Tính kế 21/12/2013
201 Chương 201 Truyện Đạo - Tam Thiên Đạo môn, thiên thần khôi lỗi 21/12/2013
202 Chương 202 Truyện Đạo - Kim giáp vệ sĩ cùng huyết sắc Khô Lâu 21/12/2013
203 Chương 203 Truyện Đạo - Trận chiến giữa quân nhân và đám lưu manh. 21/12/2013
204 Chương 204 Truyện Đạo - Phân cách diệt sát cùng tự bạo 21/12/2013
205 Chương 205 Truyện Đạo - Tu La hộ chủ, lòng tham con người 21/12/2013
206 Chương 206 Truyện Đạo - Nguyên Anh lão tổ, Hiển Thánh chân quân 21/12/2013
207 Chương 207 Truyện Đạo - Cửu Kiếm tụ tập, rời thí luyện giới 21/12/2013
208 Chương 208 Truyện Đạo - Thanh Thanh Ngọc Kiếm thứ bảy 21/12/2013
209 Chương 209 Truyện Đạo - Trước Thanh Ngọc điện, ngờ vực vô căn cứ 21/12/2013
210 Chương 210 Truyện Đạo - Công bố kết quả, chúng nhân kinh hoàng.. 21/12/2013
211 Chương 211 Truyện Đạo - Bái sư hiển linh, nổi danh thiên hạ (1) 21/12/2013
212 Chương 212 Truyện Đạo - Bái sư hiển linh, nổi danh thiên hạ. (2) 21/12/2013
213 Chương 213 Truyện Đạo - Thiên tông chúc mừng, Tiêu thành Tiêu gia (1) 21/12/2013
214 Chương 214 Truyện Đạo - Thiên tông chúc mừng, Tiêu thành Tiêu gia. (2) 21/12/2013
215 Chương 215 Truyện Đạo - Thanh Ngọc khí linh, mạnh mẽ nhận chủ. 21/12/2013
216 Chương 216 Truyện Đạo - Cực âm địa hỏa, trừu vạn cốt tinh hoa. 21/12/2013
217 Chương 217 Truyện Đạo - Trở ngại tiêu tan, tái nhập Thanh Ngọc điện 21/12/2013
218 Chương 218 Truyện Đạo - Tiểu Điện quy thể, Hiển Thánh chân quân triệu kiến 21/12/2013
219 Chương 219 Truyện Đạo - Lòng mang nghi hoặc, gặp mặt Mộc gia lão tổ 21/12/2013
220 Chương 220 Truyện Đạo - Tu sĩ Ngũ Hành ẩn linh căn. 21/12/2013
221 Chương 221 Truyện Đạo - Phục dụng Viêm Hoàng đan. 21/12/2013
222 Chương 222 Truyện Đạo - Bế quan hơn tháng, Trúc Cơ hữu đạo 21/12/2013
223 Chương 223 Truyện Đạo - Nguy cơ từng bước, uống rượu nhớ nhung. 21/12/2013
224 Chương 224 Truyện Đạo - Biết được chân tướng, cả người lạnh lẽo 21/12/2013
225 Chương 225 Truyện Đạo - Mộc gia thương khố, thương ba lão giả. 21/12/2013
226 Chương 226 Truyện Đạo - Đánh tan bụi trần, trấn áp vạn năm. 21/12/2013
227 Chương 227 Truyện Đạo - Phó thác Tiêu gia, nguy nang buôn xuống. (1) 21/12/2013
228 Chương 228 Truyện Đạo - Phó thác Tiêu gia, nguy nang buôn xuống. (2) 21/12/2013
229 Chương 229 Truyện Đạo - Tính toán sai lầm, rơi vào ma chưởng. (1) 21/12/2013
230 Chương 230 Truyện Đạo - Mở Thôn Linh trận, huyết ti nhập thể 21/12/2013
231 Chương 231 Truyện Đạo - Thôn linh thất hấp 21/12/2013
232 Chương 232 Truyện Đạo - Thôn linh nghịch chuyển, huyết mạch bài xích 21/12/2013
233 Chương 233 Truyện Đạo - Nguyên thần dị biến, bát phương chú ý 21/12/2013
234 Chương 234 Truyện Đạo - Thiên đạo chi chủng, linh căn chi mê 21/12/2013
235 Chương 235 Truyện Đạo - Trọng Lâu Các, Bản chuyên tự trồi giáng 21/12/2013
236 Chương 236 Truyện Đạo - Cường thế, toàn thân trở ra 21/12/2013
237 Chương 237 Truyện Đạo - Ngự kiếm rời Mộc vực, không ai dám cản đường 21/12/2013
238 Chương 238 Truyện Đạo - Trúc cơ! Trúc cơ! 21/12/2013
239 Chương 239 Truyện Đạo - Doanh Châu Mộc gia, sát khí khởi 21/12/2013
240 Chương 240 Truyện Đạo - Thái Sơn áp đỉnh, lao thẳng tới Tiêu thành 21/12/2013
241 Chương 241 Truyện Đạo - Phong khởi, vân dũng, huyết sắc sinh! 21/12/2013
242 Chương 242 Truyện Đạo - Minh ước vỡ. la sát ngưng, hành tung lộ 21/12/2013
243 Chương 243 Truyện Đạo - Bị bắt 21/12/2013
244 Chương 244 Truyện Đạo - Âm ti huyết quỷ, vô sỉ áp chế 21/12/2013
245 Chương 245 Truyện Đạo - Huyết Quỷ Phệ Hồn 21/12/2013
246 Chương 246 Truyện Đạo - Tiểu Điện 21/12/2013
247 Chương 247 Truyện Đạo - Phá Toái Không Gian, đào thoát 21/12/2013
248 Chương 248 Truyện Đạo - Ngư thôn, thức tỉnh. 21/12/2013
249 Chương 249 Truyện Đạo - Hãn Hải Đại Lục.. 21/12/2013
250 Chương 250 Truyện Đạo - Mục tiêu ngưng kết Kim Đan 21/12/2013
251 Chương 251 Truyện Đạo - Thần Phong thành. 21/12/2013
252 Chương 252 Truyện Đạo - Thần Phong phách mại hành. 21/12/2013
253 Chương 253 Truyện Đạo - Bồ Đề Tử 21/12/2013
254 Chương 254 Truyện Đạo - Cạnh Phách 21/12/2013
255 Chương 255 Truyện Đạo - Sát Ma Đang giá trên trời, đắc thủ 21/12/2013
256 Chương 256 Truyện Đạo - Giết chết Giả Anh tu sĩ 21/12/2013
257 Chương 257 Truyện Đạo - Kết đan (1) 21/12/2013
258 Chương 258 Truyện Đạo - Kết đan (2) 21/12/2013
259 Chương 259 Truyện Đạo - Trảm tâm ma 21/12/2013
260 Chương 260 Truyện Đạo - Dục độ kiếp, Kim Đan tới 21/12/2013
261 Chương 261 Truyện Đạo - Bí pháp Thôn Lôi. 21/12/2013
262 Chương 262 Truyện Đạo - Đệ tam lôi, thành đan(1) 21/12/2013
263 Chương 263 Truyện Đạo - Đệ tam lôi, thành đan(2) 21/12/2013
264 Chương 264 Truyện Đạo - Chiến Nguyên Anh trung kỳ(1). 21/12/2013
265 Chương 265 Truyện Đạo - Chiến Nguyên Anh trung kỳ (2). 21/12/2013
266 Chương 266 Truyện Đạo - Truy trốn. 21/12/2013
267 Chương 267 Truyện Đạo - Tin tức 21/12/2013
268 Chương 268 Truyện Đạo - Ẩn tích. 21/12/2013
269 Chương 269 Truyện Đạo - Tịch Diệt chỉ 21/12/2013
270 Chương 270 Truyện Đạo - Đi Thất Tinh Hải Vực. 21/12/2013
271 Chương 271 Truyện Đạo - Long Đàm tôn giả 21/12/2013
272 Chương 272 Truyện Đạo - Lan Nhược Ly. 21/12/2013
273 Chương 273 Truyện Đạo - Đến. 21/12/2013
274 Chương 274 Truyện Đạo - Lục tông liên thủ. 21/12/2013
275 Chương 275 Truyện Đạo - Công bố quyết nghị. 21/12/2013
276 Chương 276 Truyện Đạo - Nguyên Anh vẫn 21/12/2013
277 Chương 277 Truyện Đạo - Động Phủ khai 21/12/2013
278 Chương 278 Truyện Đạo - Sơn cốc 21/12/2013
279 Chương 279 Truyện Đạo - Hắc vụ 21/12/2013
280 Chương 280 Truyện Đạo - Xung đột 21/12/2013
281 Chương 281 Truyện Đạo - Đuổi 21/12/2013
282 Chương 282 Truyện Đạo - Thây khô 21/12/2013
283 Chương 283 Truyện Đạo - Sợ hãi 21/12/2013
284 Chương 284 Truyện Đạo - Tuyệt địa 21/12/2013
285 Chương 285 Truyện Đạo - Sát niệm 21/12/2013
286 Chương 286 Truyện Đạo - Thông qua 21/12/2013
287 Chương 287 Truyện Đạo - Đổ đầu 21/12/2013
288 Chương 288 Truyện Đạo - Liên bại 21/12/2013
289 Chương 289 Truyện Đạo - Thương Cổ 21/12/2013
290 Chương 290 Truyện Đạo - Đoạt bảo 21/12/2013
291 Chương 291 Truyện Đạo - Cương Liệt 21/12/2013
292 Chương 292 Truyện Đạo - Xuất thủ 21/12/2013
293 Chương 293 Truyện Đạo - Tịch Diệt Chỉ 21/12/2013
294 Chương 294 Truyện Đạo - Trảm Lạc 21/12/2013
295 Chương 295 Truyện Đạo - Rời đi 21/12/2013
296 Chương 296 Truyện Đạo - Lôi Đình 21/12/2013
297 Chương 297 Truyện Đạo - Lôi Tinh 21/12/2013
298 Chương 298 Truyện Đạo - Động tỉnh khắp nơi 21/12/2013
299 Chương 299 Truyện Đạo - Tàn sát 21/12/2013
300 Chương 300 Truyện Đạo - Lôi Long 21/12/2013
301 Chương 301 Truyện Đạo - Bất Trụy tu sĩ 21/12/2013
302 Chương 302 Truyện Đạo - Giao chiến 21/12/2013
303 Chương 303 Truyện Đạo - Lôi kiếp 21/12/2013
304 Chương 304 Truyện Đạo - Tàn nhẫn 21/12/2013
305 Chương 305 Truyện Đạo - Tự bạo 21/12/2013
306 Chương 306 Truyện Đạo - Vỡ vụn 21/12/2013
307 Chương 307 Truyện Đạo - Phá cấm 21/12/2013
308 Chương 308 Truyện Đạo - Dung hợp 21/12/2013
309 Chương 309 Truyện Đạo - Cấm đạo 21/12/2013
310 Chương 310 Truyện Đạo - Ám toán. 21/12/2013
311 Chương 311 Truyện Đạo - Phản bội. 21/12/2013
312 Chương 312 Truyện Đạo - Tạo hóa 21/12/2013
313 Chương 313 Truyện Đạo - Chân thân. 21/12/2013
314 Chương 314 Truyện Đạo - Hóa sinh 21/12/2013
315 Chương 315 Truyện Đạo - Thiên Hỏa Tử 21/12/2013
316 Chương 316 Truyện Đạo - Sờ soạng 21/12/2013
317 Chương 317 Truyện Đạo - Tuyệt vọng 21/12/2013
318 Chương 318 Truyện Đạo - “Hoa cỏ” 21/12/2013
319 Chương 319 Truyện Đạo - Giao thủ 21/12/2013
320 Chương 320 Truyện Đạo - Tính toán. 21/12/2013
321 Chương 321 Truyện Đạo - Nội phủ. 21/12/2013
322 Chương 322 Truyện Đạo - “Đánh nhau” 21/12/2013
323 Chương 323 Truyện Đạo - Yên diệt 21/12/2013
324 Chương 324 Truyện Đạo - Bí Ẩn 21/12/2013
325 Chương 325 Truyện Đạo - Giao dịch. 21/12/2013
326 Chương 326 Truyện Đạo - Lựa chọn 21/12/2013
327 Chương 327 Truyện Đạo - Tiểu Chuyên 21/12/2013
328 Chương 328 Truyện Đạo - Đoạn Kiếm 21/12/2013
329 Chương 329 Truyện Đạo - Khống Lôi 21/12/2013
330 Chương 330 Truyện Đạo - Toái không cùng Thối Lôi dại trận 21/12/2013
331 Chương 331 Truyện Đạo - Tăng lên 21/12/2013
332 Chương 332 Truyện Đạo - Dạy 21/12/2013
333 Chương 333 Truyện Đạo - Năm năm 21/12/2013
334 Chương 334 Truyện Đạo - Dị biến 21/12/2013
335 Chương 335 Truyện Đạo - Chưa update 21/12/2013
336 Chương 336 Truyện Đạo - Chân tướng 21/12/2013
337 Chương 337 Truyện Đạo - Rời đi 21/12/2013
338 Chương 338 Truyện Đạo - Cứu người 21/12/2013
339 Chương 339 Truyện Đạo - Săn bắt 21/12/2013
340 Chương 340 Truyện Đạo - Hải thú 21/12/2013
341 Chương 341 Truyện Đạo - Người đến 21/12/2013
342 Chương 342 Truyện Đạo - Tin tức 21/12/2013
343 Chương 343 Truyện Đạo - Lôi trì 21/12/2013
344 Chương 344 Truyện Đạo - Đắc thủ 21/12/2013
345 Chương 345 Truyện Đạo - Dưỡng Long 21/12/2013
346 Chương 346 Truyện Đạo - Trấn Thú Sơn 21/12/2013
347 Chương 347 Truyện Đạo - Bài Danh 21/12/2013
348 Chương 348 Truyện Đạo - Khiêu chiến 21/12/2013
349 Chương 349 Truyện Đạo - Đối chiến 21/12/2013
350 Chương 350 Truyện Đạo - Hiểu rõ! 21/12/2013
351 Chương 351 Truyện Đạo - Giải quyết. 21/12/2013
352 Chương 352 Truyện Đạo - Cầu thân 21/12/2013
353 Chương 353 Truyện Đạo - Khảo nghiệm 21/12/2013
354 Chương 354 Truyện Đạo - Đối nghịch 21/12/2013
355 Chương 355 Truyện Đạo - Giao thủ 21/12/2013
356 Chương 356 Truyện Đạo - Đạo khí 21/12/2013
357 Chương 357 Truyện Đạo - Thần thông 21/12/2013
358 Chương 358 Truyện Đạo - Sát khí 21/12/2013
359 Chương 359 Truyện Đạo - Trảm sát 21/12/2013
360 Chương 360 Truyện Đạo - Ân oán thanh, trường tiếu khứ. 21/12/2013
361 Chương 361 Truyện Đạo - Trường Phong Thành. 21/12/2013
362 Chương 362 Truyện Đạo - Giải quyết tận gốc 21/12/2013
363 Chương 363 Truyện Đạo - Đối chiến 21/12/2013
364 Chương 364 Truyện Đạo - Đã tìm đến 21/12/2013
365 Chương 365 Truyện Đạo - Tả mục 21/12/2013
366 Chương 366 Truyện Đạo - Tự nhiên đâm ngang 21/12/2013
367 Chương 367 Truyện Đạo - Tụ tinh 21/12/2013
368 Chương 368 Truyện Đạo - Phục chế thần thông 21/12/2013
369 Chương 369 Truyện Đạo - Đắc lợi 21/12/2013
370 Chương 370 Truyện Đạo - Ám triều 21/12/2013
371 Chương 371 Truyện Đạo - Nguy cơ đến. 21/12/2013
372 Chương 372 Truyện Đạo - Kẻ nào ngăn ta, giết không tha 21/12/2013
373 Chương 373 Truyện Đạo - Liên sát 21/12/2013
374 Chương 374 Truyện Đạo - Liên thủ. 21/12/2013
375 Chương 375 Truyện Đạo - Bất bại 21/12/2013
376 Chương 376 Truyện Đạo - Y nhân 21/12/2013
377 Chương 377 Truyện Đạo - Tất cả chém giết. 21/12/2013
378 Chương 378 Truyện Đạo - Tế hai ngàn năm thọ nguyên 21/12/2013
379 Chương 379 Truyện Đạo - Bất hối 21/12/2013
380 Chương 380 Truyện Đạo - Tiểu Ngư Nhi 21/12/2013
381 Chương 381 Truyện Đạo - Muốn Kết Anh 21/12/2013
382 Chương 382 Truyện Đạo - Lê gia 21/12/2013
383 Chương 383 Truyện Đạo - Giáo huấn 21/12/2013
384 Chương 384 Truyện Đạo - Lưu Vân chi danh 21/12/2013
385 Chương 385 Truyện Đạo - Tâm Tình 21/12/2013
386 Chương 386 Truyện Đạo - Dược Vương Các. 21/12/2013
387 Chương 387 Truyện Đạo - Đấu giá. 21/12/2013
388 Chương 388 Truyện Đạo - Khấp huyết tháo chạy 21/12/2013
389 Chương 389 Truyện Đạo - Kết Anh đan 21/12/2013
390 Chương 390 Truyện Đạo - Giao dịch hội. 21/12/2013
391 Chương 391 Truyện Đạo - Vân Linh. 21/12/2013
392 Chương 392 Truyện Đạo - Chu Tước quả. 21/12/2013
393 Chương 393 Truyện Đạo - Trời sinh dị triệu. 21/12/2013
394 Chương 394 Truyện Đạo - Thân thể được nâng cao. 21/12/2013
395 Chương 395 Truyện Đạo - Nắm trong tay 21/12/2013
396 Chương 396 Truyện Đạo - Thế động 21/12/2013
397 Chương 397 Truyện Đạo - Tứ phương đấu giá hội 21/12/2013
398 Chương 398 Truyện Đạo - Mảnh tàn đồ thứ ba 21/12/2013
399 Chương 399 Truyện Đạo - Các phương đánh cờ. 21/12/2013
400 Chương 400 Truyện Đạo - Kết thúc, can qua nổi lên 21/12/2013
401 Chương 401 Truyện Đạo - Dị biến Tứ Phương thành 21/12/2013
402 Chương 402 Truyện Đạo - Trong tinh không 21/12/2013
403 Chương 403 Truyện Đạo - Đi trước phá cấm 21/12/2013
404 Chương 404 Truyện Đạo - Xâm nhập 21/12/2013
405 Chương 405 Truyện Đạo - Mảnh nhỏ 21/12/2013
406 Chương 406 Truyện Đạo - Sơn Phong, Sơn Cốc, Lão Giả, Thiết Liên 21/12/2013
407 Chương 407 Truyện Đạo - Đại Lục 21/12/2013
408 Chương 408 Truyện Đạo - Phân đạo dương tiêu. 21/12/2013
409 Chương 409 Truyện Đạo - Bố Sát Cục 21/12/2013
410 Chương 410 Truyện Đạo - Trảm Bất Trụy 21/12/2013
411 Chương 411 Truyện Đạo - Tàn đồ, hình ảnh 21/12/2013
412 Chương 412 Truyện Đạo - Dị biến 21/12/2013
413 Chương 413 Truyện Đạo - Thây khô 21/12/2013
414 Chương 414 Truyện Đạo - Xung đột 21/12/2013
415 Chương 415 Truyện Đạo - Huyết Tế 21/12/2013
416 Chương 416 Truyện Đạo - Thoát phá ngọc giản 21/12/2013
417 Chương 417 Truyện Đạo - Quân Thành Tử 21/12/2013
418 Chương 418 Truyện Đạo - Gia Nhập 21/12/2013
419 Chương 419 Truyện Đạo - Không còn đường lùi. 21/12/2013
420 Chương 420 Truyện Đạo - Thất Khiếu Phá Không trận. 21/12/2013
421 Chương 421 Truyện Đạo - Đi trước 21/12/2013
422 Chương 422 Truyện Đạo - Sơn cốc thấy khô, hai ngọc giản 21/12/2013
423 Chương 423 Truyện Đạo - Tĩnh tu 21/12/2013
424 Chương 424 Truyện Đạo - Biến Cố 21/12/2013
425 Chương 425 Truyện Đạo - Huyết tinh chi bích 21/12/2013
426 Chương 426 Truyện Đạo - Tộc nhân 21/12/2013
427 Chương 427 Truyện Đạo - Nhân Nguyên Đạo quả 21/12/2013
428 Chương 428 Truyện Đạo - Bồ Đề thụ 21/12/2013
429 Chương 429 Truyện Đạo - Tâm Ma 21/12/2013
430 Chương 430 Truyện Đạo - Ảo Ảnh 21/12/2013
431 Chương 431 Truyện Đạo - Kết Anh 21/12/2013
432 Chương 432 Truyện Đạo - Liệt Anh, sáu năm 21/12/2013
433 Chương 433 Truyện Đạo - Giao dịch 21/12/2013
434 Chương 434 Truyện Đạo - Chữa trị tiểu cốt 21/12/2013
435 Chương 435 Truyện Đạo - Thúy Trúc đảo 21/12/2013
436 Chương 436 Truyện Đạo - Thiên kiếp 21/12/2013
437 Chương 437 Truyện Đạo - Thu phục 21/12/2013
438 Chương 438 Truyện Đạo - Mộc gia, Mục gia 21/12/2013
439 Chương 439 Truyện Đạo - Quy gia 21/12/2013
440 Chương 440 Truyện Đạo - không bằng giết chết 21/12/2013
441 Chương 441 Truyện Đạo - Huyết sắc nhuộm thiên 21/12/2013
442 Chương 442 Truyện Đạo - Tàn sát bát thành 21/12/2013
443 Chương 443 Truyện Đạo - Thẳng bức Mộc gia 21/12/2013
444 Chương 444 Truyện Đạo - Dĩ Thân Tự Ma 21/12/2013
445 Chương 445 Truyện Đạo - Ma Tôn 21/12/2013
446 Chương 446 Truyện Đạo - Đấu pháp 21/12/2013
447 Chương 447 Truyện Đạo - Tuyệt diệt 21/12/2013
448 Chương 448 Truyện Đạo - Đoạt xá thân thể 21/12/2013
449 Chương 449 Truyện Đạo - Có thể địch Bất Trụy 21/12/2013
450 Chương 450 Truyện Đạo - Đại tang 21/12/2013
451 Chương 451 Truyện Đạo - Ly hương, hướng Trung Châu 21/12/2013
452 Chương 452 Truyện Đạo - Ly hương, hướng Trung Châu(hạ) 21/12/2013
453 Chương 453 Truyện Đạo - Bắc Nguyên thành 21/12/2013
454 Chương 454 Truyện Đạo - Nhúng tay 21/12/2013
455 Chương 455 Truyện Đạo - Giảo sát 21/12/2013
456 Chương 456 Truyện Đạo - Chạy tới 21/12/2013
457 Chương 457 Truyện Đạo - Vạn Ma sơn 21/12/2013
458 Chương 458 Truyện Đạo - Chiến 21/12/2013
459 Chương 459 Truyện Đạo - Cực Ma Điện 21/12/2013
460 Chương 460 Truyện Đạo - Tình thế nguy hiểm 21/12/2013
461 Chương 461 Truyện Đạo - Thượng phong 21/12/2013
462 Chương 462 Truyện Đạo - Tiểu Điếm ra oai 21/12/2013
463 Chương 463 Truyện Đạo - Bất Trụy 21/12/2013
464 Chương 464 Truyện Đạo - Chấm dứt 21/12/2013
465 Chương 465 Truyện Đạo - Tông môn tấn tới 21/12/2013
466 Chương 466 Truyện Đạo - Nửa tháng 21/12/2013
467 Chương 467 Truyện Đạo - Khoáng thạch quỷ dị 21/12/2013
468 Chương 468 Truyện Đạo - Kiếm chi thế giới 21/12/2013
469 Chương 469 Truyện Đạo - Dung hợp bản thể 21/12/2013
470 Chương 470 Truyện Đạo - Thẳng tiến Trung Châu 21/12/2013
471 Chương 471 Truyện Đạo - Cấm Thiên Thành 21/12/2013
472 Chương 472 Truyện Đạo - Ngự Đạo Tông 21/12/2013
473 Chương 473 Truyện Đạo - Mục gia 21/12/2013
474 Chương 474 Truyện Đạo - Sát cơ 21/12/2013
475 Chương 475 Truyện Đạo - Cấm Thiên Tông 21/12/2013
476 Chương 476 Truyện Đạo - Đại thế 21/12/2013
477 Chương 477 Truyện Đạo - Bên trong càn khôn 21/12/2013
478 Chương 478 Truyện Đạo - Bài danh 21/12/2013
479 Chương 479 Truyện Đạo - Đại thế 21/12/2013
480 Chương 480 Truyện Đạo - Chiến Thương Khung 21/12/2013
481 Chương 481 Truyện Đạo - Bất bại 21/12/2013
482 Chương 482 Truyện Đạo - Thế áp quần hùng 21/12/2013
483 Chương 483 Truyện Đạo - Khiêu chiến 21/12/2013
484 Chương 484 Truyện Đạo - Hư Không cấm 21/12/2013
485 Chương 485 Truyện Đạo - Khổ Nhai đạo nhân 21/12/2013
486 Chương 486 Truyện Đạo - Mục trưởng lão 21/12/2013
487 Chương 487 Truyện Đạo - Sáu ngàn thọ nguyên 21/12/2013
488 Chương 488 Truyện Đạo - Thăng cấp 21/12/2013
489 Chương 489 Truyện Đạo - Chặn giết 21/12/2013
490 Chương 490 Truyện Đạo - Chiến Ô Cốt 21/12/2013
491 Chương 491 Truyện Đạo - Tộc Văn 21/12/2013
492 Chương 492 Truyện Đạo - Chia đều bảo tàng, ba phần đan dược lớn (hạ) 21/12/2013
493 Chương 493 Truyện Đạo - Kinh sợ thối lui 21/12/2013
494 Chương 494 Truyện Đạo - Chữa thương 21/12/2013
495 Chương 495 Truyện Đạo - Chia ra 21/12/2013
496 Chương 496 Truyện Đạo - Diệt cỏ tận gốc 21/12/2013
497 Chương 497 Truyện Đạo - Tả Mi đạo tràng 21/12/2013
498 Chương 498 Truyện Đạo - Thiếu cung chủ 21/12/2013
499 Chương 499 Truyện Đạo - Tả Mi 21/12/2013
500 Chương 500 Truyện Đạo - Hành thương 21/12/2013
501 Chương 501 Truyện Đạo - Ức hiếp 21/12/2013
502 Chương 502 Truyện Đạo - Nam tử lãnh mạc 21/12/2013
503 Chương 503 Truyện Đạo - Quát lui 21/12/2013
504 Chương 504 Truyện Đạo - Thọ yến 21/12/2013
505 Chương 505 Truyện Đạo - Bạn cũ 21/12/2013
506 Chương 506 Truyện Đạo - Rời đi 21/12/2013
507 Chương 507 Truyện Đạo - Cơ gia 21/12/2013
508 Chương 508 Truyện Đạo - Dị biến 21/12/2013
509 Chương 509 Truyện Đạo - Huyền Sát Giới 21/12/2013
510 Chương 510 Truyện Đạo - Tu luyện 21/12/2013
511 Chương 511 Truyện Đạo - Chiến bằng thân thể 21/12/2013
512 Chương 512 Truyện Đạo - Thôn Sát 21/12/2013
513 Chương 513 Truyện Đạo - Tính toán 21/12/2013
514 Chương 514 Truyện Đạo - Giết chết 21/12/2013
515 Chương 515 Truyện Đạo - Không gian tịch mịch 21/12/2013
516 Chương 516 Truyện Đạo - Thương Nguyệt 21/12/2013
517 Chương 517 Truyện Đạo - Bàng quan 21/12/2013
518 Chương 518 Truyện Đạo - Hai nhà giao chiến 21/12/2013
519 Chương 519 Truyện Đạo - Sư tỷ, ta đến tìm ngươi đây! 21/12/2013
520 Chương 520 Truyện Đạo - Giao chiến 21/12/2013
521 Chương 521 Truyện Đạo - Đuổi giết đến cùng 21/12/2013
522 Chương 522 Truyện Đạo - Biến cố 21/12/2013
523 Chương 523 Truyện Đạo - Vậy giết 21/12/2013
524 Chương 524 Truyện Đạo - Dấu tay 21/12/2013
525 Chương 525 Truyện Đạo - Gây khó dễ 21/12/2013
526 Chương 526 Truyện Đạo - Đoạn hậu 21/12/2013
527 Chương 527 Truyện Đạo - Khổ chiến 21/12/2013
528 Chương 528 Truyện Đạo - Thần thông mạnh mẽ 21/12/2013
529 Chương 529 Truyện Đạo - Âm độc 21/12/2013
530 Chương 530 Truyện Đạo - Phản ứng 21/12/2013
531 Chương 531 Truyện Đạo - Bảy ngày 21/12/2013
532 Chương 532 Truyện Đạo - Mãnh quỷ hiện thân 21/12/2013
533 Chương 533 Truyện Đạo - Thủ đoạn của Bách Quỷ 21/12/2013
534 Chương 534 Truyện Đạo - Ngọc bội Âm Dương 21/12/2013
535 Chương 535 Truyện Đạo - Thi Hồn Đan 21/12/2013
536 Chương 536 Truyện Đạo - Tự chịu quả báo 21/12/2013
537 Chương 537 Truyện Đạo - Hơn vạn Huyền châu 21/12/2013
538 Chương 538 Truyện Đạo - Bại lộ thân phận 21/12/2013
539 Chương 539 Truyện Đạo - Sát cơ 21/12/2013
540 Chương 540 Truyện Đạo - Không sợ 21/12/2013
541 Chương 541 Truyện Đạo - Ngăn cản 21/12/2013
542 Chương 542 Truyện Đạo - Bại lộ 21/12/2013
543 Chương 543 Truyện Đạo - Cự tuyệt 21/12/2013
544 Chương 544 Truyện Đạo - Lão tổ Cơ gia 21/12/2013
545 Chương 545 Truyện Đạo - Bái kiến 21/12/2013
546 Chương 546 Truyện Đạo - Bí ẩn 21/12/2013
547 Chương 547 Truyện Đạo - Nguyên nhân 21/12/2013
548 Chương 548 Truyện Đạo - Không sợ 21/12/2013
549 Chương 549 Truyện Đạo - Mộ Viên 21/12/2013
550 Chương 550 Truyện Đạo - Huyết Sát 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-truyen-dao-979.html