Truyện Chân Tiên - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Chân Tiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Chân Tiên
Bạn đang đọc truyện Chân Tiên của tác giả EK trên trang đọc truyện online. Ở kiếp này, hắn mang trong người pháp quyết vô thượng, trong nội tâm còn có rất nhiều công pháp tăng tiến tu vi từng cảnh giới khác nhau, cộng thêm thân phận tông sư đan dược, hắn nhất định sẽ đại phóng quang mang trong tu chân giới, đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh.

Một sự tự tin chưa từng có trong lòng Cổ Thần bạo phát, cả đời này:

Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết.

Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết.

Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết.

Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Chân Tiên - Sống lại thời điểm thiếu niên. 20/12/2013
2 Chương 2 Chân Tiên - Tông sư đan dược. 20/12/2013
3 Chương 3 Chân Tiên - Đề thăng tu vi. 20/12/2013
4 Chương 4 Chân Tiên - Hành hung Cổ Dương. 20/12/2013
5 Chương 5 Chân Tiên - Vị hôn thê. 20/12/2013
6 Chương 6 Chân Tiên - Thiên tài, bất quá chỉ như vậy. 20/12/2013
7 Chương 7 Chân Tiên - Từ hôn. 20/12/2013
8 Chương 8 Chân Tiên - Đề thăng lần thứ hai. 20/12/2013
9 Chương 9 Chân Tiên - Luyện đan bán đấu giá. 20/12/2013
10 Chương 10 Chân Tiên - Bán đấu giá linh dịch. 20/12/2013
11 Chương 11 Chân Tiên - Kiếm một bút lớn. 20/12/2013
12 Chương 12 Chân Tiên - Thiên Cương Thối Thể. 20/12/2013
13 Chương 13 Chân Tiên - Linh Kình Thuấn Tức Quyết. 20/12/2013
14 Chương 14 Chân Tiên - Huyết quan hồ. 20/12/2013
15 Chương 15 Chân Tiên - Âm Dương Mê Thiên đại trận. 20/12/2013
16 Chương 16 Chân Tiên - Phá mê trận, cắt huyết quan. 20/12/2013
17 Chương 17 Chân Tiên - Càn Khôn Trạc. 20/12/2013
18 Chương 18 Chân Tiên - Tu Di Kim Cương đại trận. 20/12/2013
19 Chương 19 Chân Tiên - Tuyệt tử, tuyệt sát, tuyệt diệt. 20/12/2013
20 Chương 20 Chân Tiên - Thái cổ dị trùng. 20/12/2013
21 Chương 21 Chân Tiên - Tật Vũ Phi Phong. 20/12/2013
22 Chương 22 Chân Tiên - Hậu Thiên tầng thứ sáu (thượng). 20/12/2013
23 Chương 23 Chân Tiên - Tụ nguyên linh dịch thượng phẩm. 20/12/2013
24 Chương 24 Chân Tiên - Bán đấu giá. 20/12/2013
25 Chương 25 Chân Tiên - Truy tung . 20/12/2013
26 Chương 26 Chân Tiên - Ai là con mồi? 20/12/2013
27 Chương 27 Chân Tiên - Luyện đan, truyền công (thượng). 20/12/2013
28 Chương 28 Chân Tiên - Phệ linh thú. 20/12/2013
29 Chương 29 Chân Tiên - Cổ Hà. 20/12/2013
30 Chương 30 Chân Tiên - Đồng loại ăn thịt nhau. 20/12/2013
31 Chương 31 Chân Tiên - Trảm cự thú, được linh tinh. 20/12/2013
32 Chương 32 Chân Tiên - Khoáng mạch linh thạch. 20/12/2013
33 Chương 33 Chân Tiên - Cổ Hà chết. 20/12/2013
34 Chương 34 Chân Tiên - Đột phá Tiên Thiên. 20/12/2013
35 Chương 35 Chân Tiên - Rời động, khiếp sợ. 20/12/2013
36 Chương 36 Chân Tiên - Đến tận cửa. 20/12/2013
37 Chương 37 Chân Tiên - Ly biệt. 20/12/2013
38 Chương 38 Chân Tiên - Những tên ngu xuân đều chết như vậy. 20/12/2013
39 Chương 39 Chân Tiên - Tính toán. 20/12/2013
40 Chương 40 Chân Tiên - Yêu thú Tiên Thiên tầng chín. 20/12/2013
41 Chương 41 Chân Tiên - Cường thế trở về. 20/12/2013
42 Chương 42 Chân Tiên - Liễu gia, Vân gia. 20/12/2013
43 Chương 43 Chân Tiên - Một quyền đánh bại. 20/12/2013
44 Chương 44 Chân Tiên - Pháp khí trung phẩm? Ta cũng có. 20/12/2013
45 Chương 45 Chân Tiên - Ngươi, không phải đối thủ của ta. 20/12/2013
46 Chương 46 Chân Tiên - Thu được huyết hống. 20/12/2013
47 Chương 47 Chân Tiên - Không biết sống chết. 20/12/2013
48 Chương 48 Chân Tiên - Tốc độ của ngươi quá chậm. 20/12/2013
49 Chương 49 Chân Tiên - Ai lừa ai? 20/12/2013
50 Chương 50 Chân Tiên - Chích hổ. 20/12/2013
51 Chương 51 Chân Tiên - Cực băng châu. 20/12/2013
52 Chương 52 Chân Tiên - Nội đan Chích hổ. 20/12/2013
53 Chương 53 Chân Tiên - Bởi vì ngươi họ Vạn. 20/12/2013
54 Chương 54 Chân Tiên - Tái nhập Hạo Thiên. 20/12/2013
55 Chương 55 Chân Tiên - Tẩy trần đan 20/12/2013
56 Chương 56 Chân Tiên - Kinh hỉ. 20/12/2013
57 Chương 57 Chân Tiên - Chúc thọ. (1 2) 20/12/2013
58 Chương 58 Chân Tiên - Hội võ ba nhà. (1 2) 20/12/2013
59 Chương 59 Chân Tiên - Hội võ chi chiến. 20/12/2013
60 Chương 60 Chân Tiên - Toàn trường khiếp sợ. (1 2) 20/12/2013
61 Chương 61 Chân Tiên - Tiên Ảnh Trọng Trọng. 20/12/2013
62 Chương 62 Chân Tiên - Lời mời của Đế Đình. (1 2) 20/12/2013
63 Chương 63 Chân Tiên - Kích lưu ám dũng. (1 2) 20/12/2013
64 Chương 64 Chân Tiên - Đông Hoang khổ tu. 20/12/2013
65 Chương 65 Chân Tiên - Hắc tuyến giao. 20/12/2013
66 Chương 66 Chân Tiên - Nguy cơ trí mạng. 20/12/2013
67 Chương 67 Chân Tiên - Diệt cả nhà ngươi! 20/12/2013
68 Chương 68 Chân Tiên - Giết người, rút gân 20/12/2013
69 Chương 69 Chân Tiên - Luyện bảo. 20/12/2013
70 Chương 70 Chân Tiên - Tiên Thiên cảnh tầng thứ năm. 20/12/2013
71 Chương 71 Chân Tiên - Thiên Ma Chân Thể, thôn phệ lẫn nhau. 20/12/2013
72 Chương 72 Chân Tiên - Suy đoán. 20/12/2013
73 Chương 73 Chân Tiên - Bỉ đấu bắt đầu. 20/12/2013
74 Chương 74 Chân Tiên - Cổ Thương Khung bạo phát. (1 2) 20/12/2013
75 Chương 75 Chân Tiên - Kinh Tiên Nhất Chỉ. 20/12/2013
76 Chương 76 Chân Tiên - Người thắng vui sướng, người bại đau thương. (1 2) 20/12/2013
77 Chương 77 Chân Tiên - Tộc trưởng mới. 20/12/2013
78 Chương 78 Chân Tiên - Vạn Thiên Thụy. (1 2) 20/12/2013
79 Chương 79 Chân Tiên - Muốn biến thiên rồi. 20/12/2013
80 Chương 80 Chân Tiên - Khúc nhạc dạo. (1 2) 20/12/2013
81 Chương 81 Chân Tiên - Giết không tha. 20/12/2013
82 Chương 82 Chân Tiên - Nhị trưởng lão chết. (1 2) 20/12/2013
83 Chương 83 Chân Tiên - Đại khai sát giới. 20/12/2013
84 Chương 84 Chân Tiên - Thi thể rơi rụng. (1 2) 20/12/2013
85 Chương 85 Chân Tiên - Miểu sát tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng thứ tám. (1 2) 20/12/2013
86 Chương 86 Chân Tiên - Vạn Thiên Thụy chết. (1 2) 20/12/2013
87 Chương 87 Chân Tiên - Cổ Thương Nhạc chết. 20/12/2013
88 Chương 88 Chân Tiên - Giết! (1 2) 20/12/2013
89 Chương 89 Chân Tiên - Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy. (1 2) 20/12/2013
90 Chương 90 Chân Tiên - Đế Đình phát lệnh truy nã. 20/12/2013
91 Chương 91 Chân Tiên - Tàng Truy Dương (1 2) 20/12/2013
92 Chương 92 Chân Tiên - Khắp nơi hội tụ. 20/12/2013
93 Chương 93 Chân Tiên - Truy đuổi. 20/12/2013
94 Chương 94 Chân Tiên - Mật lâm, u động (1 2) 20/12/2013
95 Chương 95 Chân Tiên - “Thi thể băng ngàn năm”. 20/12/2013
96 Chương 96 Chân Tiên - Ma tu Tà Băng tông (1 2) 20/12/2013
97 Chương 97 Chân Tiên - Liên thủ. 20/12/2013
98 Chương 98 Chân Tiên - Ngũ Linh Phụ Thể thuật. 20/12/2013
99 Chương 99 Chân Tiên - Dị bảo đáng sợ (1 2). 20/12/2013
100 Chương 100 Chân Tiên - Chí Tôn Thánh Diễm Lệnh 20/12/2013
101 Chương 101 Chân Tiên - Tiên Thiên cảnh tầng tám. 20/12/2013
102 Chương 102 Chân Tiên - Tử diễm băng viêm. 20/12/2013
103 Chương 103 Chân Tiên - Tiểu hòa thượng. 20/12/2013
104 Chương 104 Chân Tiên - Cổ Thần ra tay. 20/12/2013
105 Chương 105 Chân Tiên - Ngọc quỳnh tiên nhưỡng 20/12/2013
106 Chương 106 Chân Tiên - Nam Thiên đạo nhân (thượng). 20/12/2013
107 Chương 107 Chân Tiên - Hư Thiên lệnh (thượng). 20/12/2013
108 Chương 108 Chân Tiên - Tàng Thiên Cơ (thượng). 20/12/2013
109 Chương 109 Chân Tiên - Tà thuyết mị dân. 20/12/2013
110 Chương 110 Chân Tiên - Tàng Thiên Cơ (hạ). 20/12/2013
111 Chương 111 Chân Tiên - Ta biết ngươi là ai (1 2) 20/12/2013
112 Chương 112 Chân Tiên - Trấn Thiên Tháp. 20/12/2013
113 Chương 113 Chân Tiên - Giết người đoạt bảo. 20/12/2013
114 Chương 114 Chân Tiên - Huyết Văn Phi Đao, bản đồ bí địa. 20/12/2013
115 Chương 115 Chân Tiên - Hư Thiên Tông (thượng). 20/12/2013
116 Chương 116 Chân Tiên - Bệnh tương tư. 20/12/2013
117 Chương 117 Chân Tiên - Hư Thiên ngũ phong (thượng). 20/12/2013
118 Chương 118 Chân Tiên - Đo vận khí, đo tiên căn. 20/12/2013
119 Chương 119 Chân Tiên - Hoàng Phủ Hạo. 20/12/2013
120 Chương 120 Chân Tiên - Dám thắng? Cho ngươi biết tay. 20/12/2013
121 Chương 121 Chân Tiên - Trò hề, chỉ bằng ngươi? 20/12/2013
122 Chương 122 Chân Tiên - Bách Thảo Phong. 20/12/2013
123 Chương 123 Chân Tiên - Thời gian tôi luyện mỗi ngày. 20/12/2013
124 Chương 124 Chân Tiên - Lại dùng mê hồn thuật (thượng). 20/12/2013
125 Chương 125 Chân Tiên - Vác đỉnh, ba trăm vòng (thượng). 20/12/2013
126 Chương 126 Chân Tiên - Bình cảnh Tiên Thiên cảnh tầng tám. 20/12/2013
127 Chương 127 Chân Tiên - Hư Tử Uyên. 20/12/2013
128 Chương 128 Chân Tiên - Cô gái trong mơ. 20/12/2013
129 Chương 129 Chân Tiên - Tiên Thiên cảnh tầng chín (thượng) 20/12/2013
130 Chương 130 Chân Tiên - Đưa thuốc. 20/12/2013
131 Chương 131 Chân Tiên - Nắm đấm lớn, là con bò. 20/12/2013
132 Chương 132 Chân Tiên - Đạo mạo trang nghiêm. 20/12/2013
133 Chương 133 Chân Tiên - Cổ Thần phản kích (thượng). 20/12/2013
134 Chương 134 Chân Tiên - Thay đổi cách nhìn. 20/12/2013
135 Chương 135 Chân Tiên - Sự quan tâm của sư tỷ. 20/12/2013
136 Chương 136 Chân Tiên - Thiên tài đan dược sư. 20/12/2013
137 Chương 137 Chân Tiên - Huyền âm tuyệt mạch (thượng). 20/12/2013
138 Chương 138 Chân Tiên - Băng và hỏa. 20/12/2013
139 Chương 139 Chân Tiên - Tấm lưng ngọc của sư tỷ. 20/12/2013
140 Chương 140 Chân Tiên - Yêu thương tâm tương ấn. 20/12/2013
141 Chương 141 Chân Tiên - Đại hội luyện đan (thượng) 20/12/2013
142 Chương 142 Chân Tiên - Chấn kinh tứ tọa. 20/12/2013
143 Chương 143 Chân Tiên - Cực phẩm yêu nghiệt (1 2) 20/12/2013
144 Chương 144 Chân Tiên - Khiêu chiến trưởng lão. 20/12/2013
145 Chương 145 Chân Tiên - Tát thật mạnh (1 2) 20/12/2013
146 Chương 146 Chân Tiên - Cổ Thần luyện đan. 20/12/2013
147 Chương 147 Chân Tiên - Hung hăng chà đạp. 20/12/2013
148 Chương 148 Chân Tiên - Nụ hôn trong động phủ (1 2) 20/12/2013
149 Chương 149 Chân Tiên - Tập sát lúc nửa đêm. 20/12/2013
150 Chương 150 Chân Tiên - Bế quan Trúc Thai. 20/12/2013
151 Chương 151 Chân Tiên - Con đường tu chân. 20/12/2013
152 Chương 152 Chân Tiên - Âm dương Thần Hải (1 2) 20/12/2013
153 Chương 153 Chân Tiên - Pháp quyết vô thượng. 20/12/2013
154 Chương 154 Chân Tiên - Bảo tàng siêu cấp (1 2) 20/12/2013
155 Chương 155 Chân Tiên - Danh động Hư Thiên. 20/12/2013
156 Chương 156 Chân Tiên - Ngự Hỏa Phần Thiên (1 2) 20/12/2013
157 Chương 157 Chân Tiên - Một đôi cẩu nam nữ. 20/12/2013
158 Chương 158 Chân Tiên - Trúc Thai trung kỳ. 20/12/2013
159 Chương 159 Chân Tiên - Nụ hôn thâm tình (1 2). 20/12/2013
160 Chương 160 Chân Tiên - Ngũ mạch đại tỷ thí. 20/12/2013
161 Chương 161 Chân Tiên - Lại hiện quyền uy (1 2). 20/12/2013
162 Chương 162 Chân Tiên - Đối chiến Hoàng Phủ. 20/12/2013
163 Chương 163 Chân Tiên - Một phù nổ bay. 20/12/2013
164 Chương 164 Chân Tiên - Đệ nhất ngũ (1 2). 20/12/2013
165 Chương 165 Chân Tiên - Cực Quang Bảo Kính. 20/12/2013
166 Chương 166 Chân Tiên - Di chỉ ma tông. 20/12/2013
167 Chương 167 Chân Tiên - Cố nhân tương phùng (1 2) 20/12/2013
168 Chương 168 Chân Tiên - Thông Huyền Linh Thể (1 2) 20/12/2013
169 Chương 169 Chân Tiên - Chiến thần chi lệnh (1 2) 20/12/2013
170 Chương 170 Chân Tiên - Tàng Thiên Cơ hiện. 20/12/2013
171 Chương 171 Chân Tiên - Một chưởng của Thiên Cơ. 20/12/2013
172 Chương 172 Chân Tiên - Tu sĩ Tàng gia (1 2). 20/12/2013
173 Chương 173 Chân Tiên - Thiếu chủ Thi Hồn (1 2). 20/12/2013
174 Chương 174 Chân Tiên - Cẩu nam cẩu nữ. 20/12/2013
175 Chương 175 Chân Tiên - Lại gặp cường địch. 20/12/2013
176 Chương 176 Chân Tiên - Thảm tao bạo cúc (1 2). 20/12/2013
177 Chương 177 Chân Tiên - Những người cản đường chết (1 2). 20/12/2013
178 Chương 178 Chân Tiên - Chiến Lỗ Ngân Hùng. 20/12/2013
179 Chương 179 Chân Tiên - Kim Sư chặn đường (1 2). 20/12/2013
180 Chương 180 Chân Tiên - Biến hóa của Tiểu Bạch. 20/12/2013
181 Chương 181 Chân Tiên - Bạch y Ngô Tinh (1 2). 20/12/2013
182 Chương 182 Chân Tiên - Nghịch Mệnh Hóa Long. 20/12/2013
183 Chương 183 Chân Tiên - Tiên thiên linh căn siêu phẩm (1 2). 20/12/2013
184 Chương 184 Chân Tiên - Trúc Thai hậu kỳ. 20/12/2013
185 Chương 185 Chân Tiên - Giết người Tàng Gia (1 2). 20/12/2013
186 Chương 186 Chân Tiên - Âm Dương Ma Tông. 20/12/2013
187 Chương 187 Chân Tiên - Gặp lại sư tỷ. 20/12/2013
188 Chương 188 Chân Tiên - Côn Ngô Bí Cảnh (1 2) 20/12/2013
189 Chương 189 Chân Tiên - Tầng thứ mười địa cung (1 2) 20/12/2013
190 Chương 190 Chân Tiên - Một đường loạn chiến (1 2) 20/12/2013
191 Chương 191 Chân Tiên - Đánh chết Lỗ Ngân Hùng. 20/12/2013
192 Chương 192 Chân Tiên - Quyển trục thần (1 2) 20/12/2013
193 Chương 193 Chân Tiên - Hỗn Độn Âm Dương. 20/12/2013
194 Chương 194 Chân Tiên - Cổ Thần hóa long (1 2) 20/12/2013
195 Chương 195 Chân Tiên - Kim Cương Bái Phật. 20/12/2013
196 Chương 196 Chân Tiên - Nguy cơ tầng tầng (1 2) 20/12/2013
197 Chương 197 Chân Tiên - Vân Tuyết chết! 20/12/2013
198 Chương 198 Chân Tiên - Các ngươi đều phải chết (1 2) 20/12/2013
199 Chương 199 Chân Tiên - Đại sát bốn phương. 20/12/2013
200 Chương 200 Chân Tiên - Ước hẹn mười năm (thượng). 20/12/2013
201 Chương 201 Chân Tiên - Đạp lập hư không. 20/12/2013
202 Chương 202 Chân Tiên - Cổ Thần Chi Uy (thượng). 20/12/2013
203 Chương 203 Chân Tiên - Âm Dương Trận Đồ. 20/12/2013
204 Chương 204 Chân Tiên - Ý niệm hóa hồn (thượng). 20/12/2013
205 Chương 205 Chân Tiên - Bí địa Lý gia. 20/12/2013
206 Chương 206 Chân Tiên - Lục Long Nhiếp Tâm trận (thượng). 20/12/2013
207 Chương 207 Chân Tiên - Mượn trận giết người. 20/12/2013
208 Chương 208 Chân Tiên - Bảo Tháp Thiên Vương (thượng). 20/12/2013
209 Chương 209 Chân Tiên - Côn Ngô Ấn. 20/12/2013
210 Chương 210 Chân Tiên - Đối chiến Tàng Thiên Cơ! (thượng) 20/12/2013
211 Chương 211 Chân Tiên - Ngươi không giết được ta. 20/12/2013
212 Chương 212 Chân Tiên - Mộc Lôi Ấn! (thượng) 20/12/2013
213 Chương 213 Chân Tiên - Phệ huyết hoa. 20/12/2013
214 Chương 214 Chân Tiên - Thân ở nơi nào! (thượng) 20/12/2013
215 Chương 215 Chân Tiên - Chém yêu. 20/12/2013
216 Chương 216 Chân Tiên - Ai ngờ được 20/12/2013
217 Chương 217 Chân Tiên - Phong vũ dực lai. 20/12/2013
218 Chương 218 Chân Tiên - Chiến đại yêu (thượng). 20/12/2013
219 Chương 219 Chân Tiên - Vạn yêu truy sát. 20/12/2013
220 Chương 220 Chân Tiên - Vạn yêu truy sát. 20/12/2013
221 Chương 221 Chân Tiên - Huyết hải phiêu hương. 20/12/2013
222 Chương 222 Chân Tiên - Hóa hình thảo (thượng) 20/12/2013
223 Chương 223 Chân Tiên - Chiến hoang thú cự cầu 20/12/2013
224 Chương 224 Chân Tiên - Cổ Thần đồ yêu! (thượng) 20/12/2013
225 Chương 225 Chân Tiên - Thu hoạch thật lớn. 20/12/2013
226 Chương 226 Chân Tiên - Tu vi tăng lên (thượng). 20/12/2013
227 Chương 227 Chân Tiên - Tiểu Bạch biến dị. 20/12/2013
228 Chương 228 Chân Tiên - Hóa long phi thiên (thượng) 20/12/2013
229 Chương 229 Chân Tiên - Một lưới bắt hết. 20/12/2013
230 Chương 230 Chân Tiên - Một hòa thượng (thượng). 20/12/2013
231 Chương 231 Chân Tiên - Thiên Đạo Thiên Đạo. 20/12/2013
232 Chương 232 Chân Tiên - Thiên Đạo Thiên Đạo. 20/12/2013
233 Chương 233 Chân Tiên - Thương thiên a… 20/12/2013
234 Chương 234 Chân Tiên - Rượu ngon và cố nhân (thượng). 20/12/2013
235 Chương 235 Chân Tiên - Đánh lén đặc sứ. 20/12/2013
236 Chương 236 Chân Tiên - Liên thủ giết địch (thượng) 20/12/2013
237 Chương 237 Chân Tiên - Cửu Hoang Toàn Phong 20/12/2013
238 Chương 238 Chân Tiên - Hắc Hổ Lĩnh (thượng). 20/12/2013
239 Chương 239 Chân Tiên - Hắc Diễm Phần Thần. 20/12/2013
240 Chương 240 Chân Tiên - Pháp bảo cực phẩm 20/12/2013
241 Chương 241 Chân Tiên - Rùa thỏ thi chạy. 20/12/2013
242 Chương 242 Chân Tiên - Xích huyết thần giao. 20/12/2013
243 Chương 243 Chân Tiên - Hoang cốt tru yêu. 20/12/2013
244 Chương 244 Chân Tiên - Thiểm Thiên Phong Dực 20/12/2013
245 Chương 245 Chân Tiên - Một lần nữa đột phá. 20/12/2013
246 Chương 246 Chân Tiên - Sự âm trầm của Vô Chân. 20/12/2013
247 Chương 247 Chân Tiên - Nam Thiên lại hiện (thượng) 20/12/2013
248 Chương 248 Chân Tiên - Lừa lấy một pháp bảo cực phẩm (hạ). 20/12/2013
249 Chương 249 Chân Tiên - Long nữ áo tím. 20/12/2013
250 Chương 250 Chân Tiên - Hòa thượng động dục. 20/12/2013
251 Chương 251 Chân Tiên - Nguy cơ thật lớn. 20/12/2013
252 Chương 252 Chân Tiên - Ngang trời xuất thế (thượng). 20/12/2013
253 Chương 253 Chân Tiên - Nụ cười của Tàng Thiên Cơ. 20/12/2013
254 Chương 254 Chân Tiên - Át chủ bài của Tàng Thiên Cơ. (thượng) 20/12/2013
255 Chương 255 Chân Tiên - Âm minh chi địa. 20/12/2013
256 Chương 256 Chân Tiên - Tấn thăng Mệnh Tuyền cảnh (thượng). 20/12/2013
257 Chương 257 Chân Tiên - Trấn Minh Thần Phù. 20/12/2013
258 Chương 258 Chân Tiên - Hàn đàm thần bí. (thượng hạ) 21/12/2013
259 Chương 259 Chân Tiên - Nghịch ta thì chết. 21/12/2013
260 Chương 260 Chân Tiên - Vô Chân làm phản (thượng hạ). 21/12/2013
261 Chương 261 Chân Tiên - Đại chiến Tàng Thiên Cơ. 21/12/2013
262 Chương 262 Chân Tiên - Thái Hư tiên đỉnh (thượng hạ). 21/12/2013
263 Chương 263 Chân Tiên - Đỉnh Thiên Quyết hiện. 21/12/2013
264 Chương 264 Chân Tiên - Vô Chân chết (thượng hạ). 21/12/2013
265 Chương 265 Chân Tiên - Nguyên thần ba trượng. 21/12/2013
266 Chương 266 Chân Tiên - Hắc diễm hỏa hải 21/12/2013
267 Chương 267 Chân Tiên - Một khỏa cự tâm. 21/12/2013
268 Chương 268 Chân Tiên - Kim Sí Thiên Bằng (thượng). 21/12/2013
269 Chương 269 Chân Tiên - Phi long tại thiên. 21/12/2013
270 Chương 270 Chân Tiên - Khung xương cự long (thượng hạ). 21/12/2013
271 Chương 271 Chân Tiên - Pháp bảo thành đống. 21/12/2013
272 Chương 272 Chân Tiên - Nữ tử thần bí (thượng hạ). 21/12/2013
273 Chương 273 Chân Tiên - Thần thú. 21/12/2013
274 Chương 274 Chân Tiên - Vô lượng thiên kiếp (thượng hạ). 21/12/2013
275 Chương 275 Chân Tiên - Linh Lung bảo tháp. 21/12/2013
276 Chương 276 Chân Tiên - Bảo tháp chi uy (thượng). 21/12/2013
277 Chương 277 Chân Tiên - Đánh đập Tàng Thiên Cơ. 21/12/2013
278 Chương 278 Chân Tiên - Tiên cảnh nhân gian (thượng). 21/12/2013
279 Chương 279 Chân Tiên - Côn Ngô cảnh. 21/12/2013
280 Chương 280 Chân Tiên - Hai Tiểu Bạch. 21/12/2013
281 Chương 281 Chân Tiên - Bi kịch nhân sinh của Thiên Hồ Vương (thượng). 21/12/2013
282 Chương 282 Chân Tiên - Nam Thiên tiên môn 21/12/2013
283 Chương 283 Chân Tiên - Cường giả Độ Hư. 21/12/2013
284 Chương 284 Chân Tiên - Nụ hôn của thiếu nữ (thượng hạ). 21/12/2013
285 Chương 285 Chân Tiên - Phi kiếm cực phẩm. 21/12/2013
286 Chương 286 Chân Tiên - Nguy cơ gia tộc (thượng ha). 21/12/2013
287 Chương 287 Chân Tiên - Cổ Thần độ kiếp. 21/12/2013
288 Chương 288 Chân Tiên - Tam thái tử Đông Hải (thượng ha). 21/12/2013
289 Chương 289 Chân Tiên - Lại ngược Tàng Thiên Cơ. 21/12/2013
290 Chương 290 Chân Tiên - Phong ba mạch khoáng. 21/12/2013
291 Chương 291 Chân Tiên - Phụ tử gặp lại (thượng_ha). 21/12/2013
292 Chương 292 Chân Tiên - Phụ tử nói chuyện. 21/12/2013
293 Chương 293 Chân Tiên - Tiểu thiên nga Cổ gia (thượng_ha). 21/12/2013
294 Chương 294 Chân Tiên - Toàn bộ đều chết. 21/12/2013
295 Chương 295 Chân Tiên - Giết sạch (thượng). 21/12/2013
296 Chương 296 Chân Tiên - Cơn giận nghịch lân. 21/12/2013
297 Chương 297 Chân Tiên - Giết tới Cự Linh Môn (thượng, ha). 21/12/2013
298 Chương 298 Chân Tiên - Trảm đế tử. 21/12/2013
299 Chương 299 Chân Tiên - Giết Tàng Chân Cơ (thượng,ha). 21/12/2013
300 Chương 300 Chân Tiên - Tội ác chi quật. 21/12/2013
301 Chương 301 Chân Tiên - Sở hướng vô địch (thượng hạ). 21/12/2013
302 Chương 302 Chân Tiên - Thái thượng chưởng môn. 21/12/2013
303 Chương 303 Chân Tiên - Cự Linh Môn diệt (thượng). 21/12/2013
304 Chương 304 Chân Tiên - Thu hoạch to lớn. 21/12/2013
305 Chương 305 Chân Tiên - Thượng cổ kỳ trận (thượng). 21/12/2013
306 Chương 306 Chân Tiên - Nơi tuyệt hung. 21/12/2013
307 Chương 307 Chân Tiên - Hiên Viên đế trủng (thượng,hạ). 21/12/2013
308 Chương 308 Chân Tiên - Huyết mạch thông đạo. 21/12/2013
309 Chương 309 Chân Tiên - Huyết mạch của Cổ Thần 21/12/2013
310 Chương 310 Chân Tiên - Truyền thừa của đại đế. 21/12/2013
311 Chương 311 Chân Tiên - Bí tàng vô thượng (thượng,ha) 21/12/2013
312 Chương 312 Chân Tiên - Thiên địa chí bảo. 21/12/2013
313 Chương 313 Chân Tiên - Cổ Thần thành niên (thượng, hạ). 21/12/2013
314 Chương 314 Chân Tiên - Kiếp trước kiếp này. 21/12/2013
315 Chương 315 Chân Tiên - Chuyện cũ (thượng,ha). 21/12/2013
316 Chương 316 Chân Tiên - Cổ Thần truyền kinh. 21/12/2013
317 Chương 317 Chân Tiên - Tin tức mới nhất (thượng,ha). 21/12/2013
318 Chương 318 Chân Tiên - Hồ lô thần kỳ. 21/12/2013
319 Chương 319 Chân Tiên - Thánh nữ Tiên Âm (thượng,ha). 21/12/2013
320 Chương 320 Chân Tiên - Tin tức về sư tỷ. 21/12/2013
321 Chương 321 Chân Tiên - Một phần lễ trọng (thượng,ha). 21/12/2013
322 Chương 322 Chân Tiên - Cổ Thần tới. 21/12/2013
323 Chương 323 Chân Tiên - Tự tìm đường chết (thượng,ha). 21/12/2013
324 Chương 324 Chân Tiên - Con đường Sát Thần. 21/12/2013
325 Chương 325 Chân Tiên - Danh truyền bốn phương (thượng,ha). 21/12/2013
326 Chương 326 Chân Tiên - Âm Dương Đại Chú Ấn. 21/12/2013
327 Chương 327 Chân Tiên - Thiên huyễn chi nhãn (thượng.ha). 21/12/2013
328 Chương 328 Chân Tiên - Lời hứa của Cổ Thần. 21/12/2013
329 Chương 329 Chân Tiên - Không người có thể kháng cự (thượng). 21/12/2013
330 Chương 330 Chân Tiên - Lại giết đế tử. 21/12/2013
331 Chương 331 Chân Tiên - Kim Đan vỡ, trùng Mệnh Tuyền (thượng,ha). 21/12/2013
332 Chương 332 Chân Tiên - Lại chém đế tử, độ lôi kiếp lần thứ hai! 21/12/2013
333 Chương 333 Chân Tiên - Từ cổ chí kim, Cổ Thần đệ nhất (thượng,ha) 21/12/2013
334 Chương 334 Chân Tiên - Bảo tháp ra, ai dám tranh phong? 21/12/2013
335 Chương 335 Chân Tiên - Cổ Sát Thần, danh chấn thiên hạ (thượng,ha). 21/12/2013
336 Chương 336 Chân Tiên - Cổ Thần, chờ ngươi thật lâu rồi. 21/12/2013
337 Chương 337 Chân Tiên - Họ Long, tên Vô Hối (thượng,ha). 21/12/2013
338 Chương 338 Chân Tiên - Gặp lại Ngô Tinh, Thánh Hoàng sơ hiện. 21/12/2013
339 Chương 339 Chân Tiên - Đối chiến Thánh Hoàng (thượng,hạ). 21/12/2013
340 Chương 340 Chân Tiên - Siêu cấp cường giả chiến đấu. 21/12/2013
341 Chương 341 Chân Tiên - Tiểu tiên giới, hi vọng đề cao (thượng,hạ). 21/12/2013
342 Chương 342 Chân Tiên - Một vấn đề nguy hiểm. 21/12/2013
343 Chương 343 Chân Tiên - Tàng Thiên Cơ, ngươi không được 21/12/2013
344 Chương 344 Chân Tiên - Cổ Thần VS Tàng Thiên Cơ. 21/12/2013
345 Chương 345 Chân Tiên - Thiên tài quyết đấu (thượng,ha). 21/12/2013
346 Chương 346 Chân Tiên - Lại đạp lên Tàng Thiên Cơ. 21/12/2013
347 Chương 347 Chân Tiên - Đánh mặt Tàng Thiên Cơ trước nhiều người (thượng,ha). 21/12/2013
348 Chương 348 Chân Tiên - Chiến Thần Lệnh hiển uy. 21/12/2013
349 Chương 349 Chân Tiên - Đập chó chết (thượng,hạ). 21/12/2013
350 Chương 350 Chân Tiên - Nữ nhân ác độc. 21/12/2013
351 Chương 351 Chân Tiên - Vĩnh viễn không xa nhau (thượng,hạ). 21/12/2013
352 Chương 352 Chân Tiên - Cùng sư tỷ ở chung. 21/12/2013
353 Chương 353 Chân Tiên - Tiên Âm độ kiếp (thượng,hạ). 21/12/2013
354 Chương 354 Chân Tiên - Tin tức cực lớn. 21/12/2013
355 Chương 355 Chân Tiên - Có ta ở đây, không cần sợ (thượng,hạ). 21/12/2013
356 Chương 356 Chân Tiên - Cường giả vi tôn mới là quy củ! 21/12/2013
357 Chương 357 Chân Tiên - Cổ Thần muốn lập uy (thượng,ha). 21/12/2013
358 Chương 358 Chân Tiên - Hậu nhân chư tử. 21/12/2013
359 Chương 359 Chân Tiên - Chư tử thần binh 21/12/2013
360 Chương 360 Chân Tiên - Thật nhiều chân khí thuần dương (thượng). 21/12/2013
361 Chương 361 Chân Tiên - Đột phá Linh Anh hậu kỳ. 21/12/2013
362 Chương 362 Chân Tiên - Thần thoại bất bại (thượng,hạ). 21/12/2013
363 Chương 363 Chân Tiên - Vu Thần phân thân. 21/12/2013
364 Chương 364 Chân Tiên - Miểu sát Vu Thần (thượng,hạ). 21/12/2013
365 Chương 365 Chân Tiên - La Hán Kim Thân. 21/12/2013
366 Chương 366 Chân Tiên - Xá lợi cổ phật 21/12/2013
367 Chương 367 Chân Tiên - Thuần dương VS chí dương 21/12/2013
368 Chương 368 Chân Tiên - Tiên Âm đế quân. 21/12/2013
369 Chương 369 Chân Tiên - Tiểu tiên giới 21/12/2013
370 Chương 370 Chân Tiên - Sát Thần quật khởi. 21/12/2013
371 Chương 371 Chân Tiên - Chí bảo thuần dương 21/12/2013
372 Chương 372 Chân Tiên - Tốc độ tu luyện gấp năm lần 21/12/2013
373 Chương 373 Chân Tiên - Bát Âm Thiên Ma 21/12/2013
374 Chương 374 Chân Tiên - Thiên Ma Bát Âm 21/12/2013
375 Chương 375 Chân Tiên - Tiên Âm muốn… 21/12/2013
376 Chương 376 Chân Tiên - Âm dương giao hợp 21/12/2013
377 Chương 377 Chân Tiên - Thần thông vô thượng. 21/12/2013
378 Chương 378 Chân Tiên - Hậu quả tiền căn 21/12/2013
379 Chương 379 Chân Tiên - Thân thế của tiểu hòa thượng 21/12/2013
380 Chương 380 Chân Tiên - Ẩn cư 21/12/2013
381 Chương 381 Chân Tiên - Lôi kiếp tam trọng 21/12/2013
382 Chương 382 Chân Tiên - Bảo tháp tầng thứ hai 21/12/2013
383 Chương 383 Chân Tiên - Băng nguyên Bắc Hoang 21/12/2013
384 Chương 384 Chân Tiên - Côn Ngô Tiên Kiếm. 21/12/2013
385 Chương 385 Chân Tiên - Đoạt lão bà 21/12/2013
386 Chương 386 Chân Tiên - Quét ngang Nguyên Thần kỳ 21/12/2013
387 Chương 387 Chân Tiên - Đông Long Vương hiện thân 21/12/2013
388 Chương 388 Chân Tiên - Một quyền của cường giả Độ Hư cảnh 21/12/2013
389 Chương 389 Chân Tiên - Cổ Thần chọc giận Đông Long Vương 21/12/2013
390 Chương 390 Chân Tiên - Thất thái tử Ngao Liệt. 21/12/2013
391 Chương 391 Chân Tiên - Cứu tiểu long nữ 21/12/2013
392 Chương 392 Chân Tiên - Ngô Tinh ở nơi nào? 21/12/2013
393 Chương 393 Chân Tiên - Độ Hư cảnh. 21/12/2013
394 Chương 394 Chân Tiên - Cảnh giới chư tử (thượng). 21/12/2013
395 Chương 395 Chân Tiên - Chiến Thần Lệnh 21/12/2013
396 Chương 396 Chân Tiên - Bàn Long Sát Thần thương (thượng). 21/12/2013
397 Chương 397 Chân Tiên - Chân khí cửu âm 21/12/2013
398 Chương 398 Chân Tiên - Cấm địa Bắc Hoang (thượng). 21/12/2013
399 Chương 399 Chân Tiên - Đầu mối (thượng). 21/12/2013
400 Chương 400 Chân Tiên - Đại đại hỏa diễm. 21/12/2013
401 Chương 401 Chân Tiên - Máu tổ long (thượng). 21/12/2013
402 Chương 402 Chân Tiên - Cửu Long Khái Huyết (thượng). 21/12/2013
403 Chương 403 Chân Tiên - Thái cổ chi nhân. 21/12/2013
404 Chương 404 Chân Tiên - Thuần dương đan phương (thượng). 21/12/2013
405 Chương 405 Chân Tiên - Bí văn thái cổ. 21/12/2013
406 Chương 406 Chân Tiên - Đề thăng tu vi. 21/12/2013
407 Chương 407 Chân Tiên - Nguyên anh hoá thần (thượng,hạ) 21/12/2013
408 Chương 408 Chân Tiên - Trọng xuất thiên hạ. 21/12/2013
409 Chương 409 Chân Tiên - Đại hình đấu giá hội. 21/12/2013
410 Chương 410 Chân Tiên - Tất cả đều mua hết (1-2) 21/12/2013
411 Chương 411 Chân Tiên - Linh thạch không thiếu 21/12/2013
412 Chương 412 Chân Tiên - Năm nghìn vạn linh thạch. (1-2) 21/12/2013
413 Chương 413 Chân Tiên - Tranh giành Kim Diễm thảo 21/12/2013
414 Chương 414 Chân Tiên - Thực lực của Cổ Thần. 21/12/2013
415 Chương 415 Chân Tiên - Trọng trấn danh hào Sát Thần. (Thượng,hạ) 21/12/2013
416 Chương 416 Chân Tiên - Thiên hạ khiếp sợ. 21/12/2013
417 Chương 417 Chân Tiên - Cường thế xuất kích 21/12/2013
418 Chương 418 Chân Tiên - Đấu Tiên Đại Trận 21/12/2013
419 Chương 419 Chân Tiên - Ta nói chúng phải chết 21/12/2013
420 Chương 420 Chân Tiên - Huyền Âm bí điển 21/12/2013
421 Chương 421 Chân Tiên - Sơ kiến thánh tử 21/12/2013
422 Chương 422 Chân Tiên - Đột phá Nguyên thần trung kỳ 21/12/2013
423 Chương 423 Chân Tiên - Ngô Tinh trở về 21/12/2013
424 Chương 424 Chân Tiên - Bí mật Tây Hải 21/12/2013
425 Chương 425 Chân Tiên - Vinh quy hư Thiên Tông 21/12/2013
426 Chương 426 Chân Tiên - Chưởng giáo chí tôn 21/12/2013
427 Chương 427 Chân Tiên - Thổn thức 21/12/2013
428 Chương 428 Chân Tiên - Cổ Thần truyền đạo 21/12/2013
429 Chương 429 Chân Tiên - Ám dạ hắc ảnh 21/12/2013
430 Chương 430 Chân Tiên - Huyết hải nhân kiếm 21/12/2013
431 Chương 431 Chân Tiên - Nguyên lai là ngươi! 21/12/2013
432 Chương 432 Chân Tiên - Ngược đãi Tàng Thiên Cơ 21/12/2013
433 Chương 433 Chân Tiên - Tiến nhập Đại Ly 21/12/2013
434 Chương 434 Chân Tiên - Hoàn mỹ nữ tử 21/12/2013
435 Chương 435 Chân Tiên - Chí dương chi địa 21/12/2013
436 Chương 436 Chân Tiên - Nơi Chiến Thần vẫn lạc 21/12/2013
437 Chương 437 Chân Tiên - Xích đế mộ trủng 21/12/2013
438 Chương 438 Chân Tiên - Chiến Thần Xi 21/12/2013
439 Chương 439 Chân Tiên - Đại đế chiến Thánh Hoàng 21/12/2013
440 Chương 440 Chân Tiên - Ba đầu sáu tay! 21/12/2013
441 Chương 441 Chân Tiên - Bí mật thượng cổ 21/12/2013
442 Chương 442 Chân Tiên - Hoả chi bản nguyên 21/12/2013
443 Chương 443 Chân Tiên - Cửu Viêm Xích Diễm hoa 21/12/2013
444 Chương 444 Chân Tiên - Chân thân Vu Thần 21/12/2013
445 Chương 445 Chân Tiên - Mở ra Hoả chi bản nguyên 21/12/2013
446 Chương 446 Chân Tiên - Quang huy Chiến Thần 21/12/2013
447 Chương 447 Chân Tiên - Nguyên Thần hậu kỳ 21/12/2013
448 Chương 448 Chân Tiên - Thực lực đối lập 21/12/2013
449 Chương 449 Chân Tiên - Lực lượng bạo tăng! 21/12/2013
450 Chương 450 Chân Tiên - Chín đại bộ lạc 21/12/2013
451 Chương 451 Chân Tiên - Nam hoang vu sĩ 21/12/2013
452 Chương 452 Chân Tiên - Cổ Thần hoá Vu 21/12/2013
453 Chương 453 Chân Tiên - Thổi tiêu dưới ánh trăng 21/12/2013
454 Chương 454 Chân Tiên - Mỹ nhân tương trợ 21/12/2013
455 Chương 455 Chân Tiên - Dương Vu bộ lạc 21/12/2013
456 Chương 456 Chân Tiên - Huyết mạch Trắc Thí 21/12/2013
457 Chương 457 Chân Tiên - Cực phẩm linh thạch 21/12/2013
458 Chương 458 Chân Tiên - Huyết mạch không xác định được 21/12/2013
459 Chương 459 Chân Tiên - Liệp Long đại hội 21/12/2013
460 Chương 460 Chân Tiên - Thần nữ Tự Ngọc 21/12/2013
461 Chương 461 Chân Tiên - Cực Nam Hoả Hải 21/12/2013
462 Chương 462 Chân Tiên - Đại chiến Ngao Hoằng 21/12/2013
463 Chương 463 Chân Tiên - Đồ Long 21/12/2013
464 Chương 464 Chân Tiên - Liệp sát Hoả Long 21/12/2013
465 Chương 465 Chân Tiên - Thu hoạch của Cổ Thần! (Thượng,hạ) 21/12/2013
466 Chương 466 Chân Tiên - Cửu âm huyền thể. 21/12/2013
467 Chương 467 Chân Tiên - Nguyên thần mười hai trượng. (Thượng,hạ) 21/12/2013
468 Chương 468 Chân Tiên - Chiến Thần sơn mở ra. 21/12/2013
469 Chương 469 Chân Tiên - Chiến Thần! Chiến Thần! 21/12/2013
470 Chương 470 Chân Tiên - Thuần Dương bí điển. (Thượng,hạ) 21/12/2013
471 Chương 471 Chân Tiên - Cổ Thần tự ấn! 21/12/2013
472 Chương 472 Chân Tiên - Tin tức Tàng Thiên Cơ. (Thượng) 21/12/2013
473 Chương 473 Chân Tiên - Trấn áp Tàng Thiên Cơ (1). 21/12/2013
474 Chương 474 Chân Tiên - Trấn áp Tàng Thiên Cơ (2,3). 21/12/2013
475 Chương 475 Chân Tiên - Trấn áp Tàng Thiên Cơ (4). 21/12/2013
476 Chương 476 Chân Tiên - Trấn áp Tàng Thiên Cơ (5,6) 21/12/2013
477 Chương 477 Chân Tiên - Trấn áp Tàng Thiên Cơ (7,8) 21/12/2013
478 Chương 478 Chân Tiên - Cửu Dương Liệt Nhật quả. 21/12/2013
479 Chương 479 Chân Tiên - Thuần Dương Tiên đan! 21/12/2013
480 Chương 480 Chân Tiên - Huyền Âm tuyệt mạch bạo phát! (Thượng,hạ) 21/12/2013
481 Chương 481 Chân Tiên - Liên tục độ kiếp! 21/12/2013
482 Chương 482 Chân Tiên - Chiến Thần Tinh Kinh. (Thượng,hạ) 21/12/2013
483 Chương 483 Chân Tiên - Hi vọng của Hư Tử Uyên. 21/12/2013
484 Chương 484 Chân Tiên - Cổ Thần minh khiếu! (Thượng,hạ) 21/12/2013
485 Chương 485 Chân Tiên - Ngũ trọng lôi kiếp 21/12/2013
486 Chương 486 Chân Tiên - Diệt sát Tàng Thiên Cơ (1). 21/12/2013
487 Chương 487 Chân Tiên - Diệt sát Tàng Thiên Cơ (2,3) 21/12/2013
488 Chương 488 Chân Tiên - Diệt sát Tàng Thiên Cơ (4). 21/12/2013
489 Chương 489 Chân Tiên - Diệt sát Tàng Thiên Cơ (5,6) 21/12/2013
490 Chương 490 Chân Tiên - Đánh trọng thương Đồ Độc. 21/12/2013
491 Chương 491 Chân Tiên - Chiến Thần? (Thượng,hạ) 21/12/2013
492 Chương 492 Chân Tiên - Dương mạch siêu cực đại. 21/12/2013
493 Chương 493 Chân Tiên - Hỏa Long Vương. 21/12/2013
494 Chương 494 Chân Tiên - Kích sát Hỏa Long Vương (2) 21/12/2013
495 Chương 495 Chân Tiên - Kích sát Hỏa Long Vương (3) 21/12/2013
496 Chương 496 Chân Tiên - Kích sát Hỏa Long Vương (4,5) 21/12/2013
497 Chương 497 Chân Tiên - Thuần âm thuần dương. 21/12/2013
498 Chương 498 Chân Tiên - Vu tộc cự biến 21/12/2013
499 Chương 499 Chân Tiên - Nộ hỏa của Cổ Thần. (Thượng,hạ) 21/12/2013
500 Chương 500 Chân Tiên - Hôn lễ của Tự Ngọc 21/12/2013
501 Chương 501 Chân Tiên - Âm dương hợp bích. (Thượng,hạ) 21/12/2013
502 Chương 502 Chân Tiên - Đối chiến Độ Hư cường giả (Thượng) 21/12/2013
503 Chương 503 Chân Tiên - Nhất khiếu thông bách khiếu 21/12/2013
504 Chương 504 Chân Tiên - Chiến Thần truyền thừa. (Thượng,hạ) 21/12/2013
505 Chương 505 Chân Tiên - Nguyên thần dung khiếu. 21/12/2013
506 Chương 506 Chân Tiên - Quyền sát Đồ Độc. (Thượng,hạ) 21/12/2013
507 Chương 507 Chân Tiên - Huyết mạch thức tỉnh. 21/12/2013
508 Chương 508 Chân Tiên - Đại thủ ấn. (Thượng) 21/12/2013
509 Chương 509 Chân Tiên - Đại thủ ấn. (Hạ) 21/12/2013
510 Chương 510 Chân Tiên - Thị huyết kim long. 21/12/2013
511 Chương 511 Chân Tiên - Trịnh gia gia chủ. 21/12/2013
512 Chương 512 Chân Tiên - Diệt sát Doanh đế. (Thượng,hạ) 21/12/2013
513 Chương 513 Chân Tiên - Tổ tiên Tàng gia. 21/12/2013
514 Chương 514 Chân Tiên - Giá vụ cường giả. (Thượng,hạ) 21/12/2013
515 Chương 515 Chân Tiên - Chiến. 21/12/2013
516 Chương 516 Chân Tiên - Tâm tình xúc động 21/12/2013
517 Chương 517 Chân Tiên - Về phương Bắc. 21/12/2013
518 Chương 518 Chân Tiên - Sinh tồn pháp tắc. (Thượng,hạ) 21/12/2013
519 Chương 519 Chân Tiên - Tử Vong Cốc. 21/12/2013
520 Chương 520 Chân Tiên - Lục huynh đệ. (Thượng,hạ) 21/12/2013
521 Chương 521 Chân Tiên - Một trận huyết chiến. 21/12/2013
522 Chương 522 Chân Tiên - Đại thế quật khởi. (Thượng,hạ) 21/12/2013
523 Chương 523 Chân Tiên - Di bảo của đại đế. 21/12/2013
524 Chương 524 Chân Tiên - Bàn Cốc đại đế. (Thượng,hạ) 21/12/2013
525 Chương 525 Chân Tiên - Cổ Thần ngộ đạo. 21/12/2013
526 Chương 526 Chân Tiên - Độ Hư. (Thượng) 21/12/2013
527 Chương 527 Chân Tiên - Độ Hư (Trung,hạ) 21/12/2013
528 Chương 528 Chân Tiên - Hủy diệt lôi kiếp 21/12/2013
529 Chương 529 Chân Tiên - Cổ Sát Thần! Ngươi dĩ nhiên đã bước vào Độ Hư? (Thượng,hạ) 21/12/2013
530 Chương 530 Chân Tiên - Ngươi muốn giết ta? 21/12/2013
531 Chương 531 Chân Tiên - Thế ngoại siêu nhiên. (Thượng,hạ) 21/12/2013
532 Chương 532 Chân Tiên - Sơ văn đế mộ 21/12/2013
533 Chương 533 Chân Tiên - Sáu vị cường giả 21/12/2013
534 Chương 534 Chân Tiên - Hắc Thủy đại đế. (Thượng,hạ) 21/12/2013
535 Chương 535 Chân Tiên - Độ Hư như mây. (Thượng,hạ) 21/12/2013
536 Chương 536 Chân Tiên - Kim Bằng Vương 21/12/2013
537 Chương 537 Chân Tiên - Ta nói ngươi không biết 21/12/2013
538 Chương 538 Chân Tiên - Hắc sắc ngọc bội 21/12/2013
539 Chương 539 Chân Tiên - Mộ phần Hắc Đế. (Thượng) 21/12/2013
540 Chương 540 Chân Tiên - Lựa chọn sinh tử 21/12/2013
541 Chương 541 Chân Tiên - Âm hồn khôi lỗi. (Thượng,hạ) 21/12/2013
542 Chương 542 Chân Tiên - Đệ nhất. 21/12/2013
543 Chương 543 Chân Tiên - Tề tụ. 21/12/2013
544 Chương 544 Chân Tiên - Mộ khải. (Thượng,hạ) 21/12/2013
545 Chương 545 Chân Tiên - Diêt Tàng (Thượng) 21/12/2013
546 Chương 546 Chân Tiên - Diệt Tàng (Trung,hạ) 21/12/2013
547 Chương 547 Chân Tiên - Yếu. 21/12/2013
548 Chương 548 Chân Tiên - Tàng Khôn Phàm 21/12/2013
549 Chương 549 Chân Tiên - Hỏa phần. (Thượng,hạ) 21/12/2013
550 Chương 550 Chân Tiên - Tàng Khôn Phàm chi tử. 21/12/2013
551 Chương 551 Chân Tiên - Tìm kiếm. (Thượng,hạ) 21/12/2013
552 Chương 552 Chân Tiên - Mộ tâm 21/12/2013
553 Chương 553 Chân Tiên - Hủy trận. (Thượng,hạ) 21/12/2013
554 Chương 554 Chân Tiên - Tình thế nguy hiểm 21/12/2013
555 Chương 555 Chân Tiên - Thủy chi bản nguyên. (Thượng,ha) 21/12/2013
556 Chương 556 Chân Tiên - Lực lượng của Hắc Đế. 21/12/2013
557 Chương 557 Chân Tiên - Thu được thủy chi bản nguyên 21/12/2013
558 Chương 558 Chân Tiên - Một quyền bại Thánh Hoàng 21/12/2013
559 Chương 559 Chân Tiên - Một kiếm trảm Thánh Tử. (Thượng,hạ) 21/12/2013
560 Chương 560 Chân Tiên - Trảm trảm trảm diệt diệt diệt. 21/12/2013
561 Chương 561 Chân Tiên - Đằng Vân trung kỳ. (Thượng,hạ) 21/12/2013
562 Chương 562 Chân Tiên - Ra mộ. 21/12/2013
563 Chương 563 Chân Tiên - Ân cừu 21/12/2013
564 Chương 564 Chân Tiên - Hồi tông. (Thượng,hạ) 21/12/2013
565 Chương 565 Chân Tiên - Gặp lại. 21/12/2013
566 Chương 566 Chân Tiên - Thần thoại. (Thượng,hạ) 21/12/2013
567 Chương 567 Chân Tiên - Vu biến. 21/12/2013
568 Chương 568 Chân Tiên - Đồng hành. (Thượng,hạ) 21/12/2013
569 Chương 569 Chân Tiên - Gièm pha 21/12/2013
570 Chương 570 Chân Tiên - Bảo Tàng. (Thượng,hạ) 21/12/2013
571 Chương 571 Chân Tiên - Muốn chết 21/12/2013
572 Chương 572 Chân Tiên - Sát nhân phải đoạt mệnh, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc! (Thượng,hạ) 21/12/2013
573 Chương 573 Chân Tiên - Liên sát 21/12/2013
574 Chương 574 Chân Tiên - Tốc độ chênh lệch 21/12/2013
575 Chương 575 Chân Tiên - Cửu Khúc Vân Chi. (Thượng) 21/12/2013
576 Chương 576 Chân Tiên - Tàng Khôn Huyền 21/12/2013
577 Chương 577 Chân Tiên - Kim Long nhập hải 21/12/2013
578 Chương 578 Chân Tiên - Ngọc Kình Vương. (Thượng) 21/12/2013
579 Chương 579 Chân Tiên - Long Cung 21/12/2013
580 Chương 580 Chân Tiên - Phong Bạo Thâm Uyên. (Thượng) 21/12/2013
581 Chương 581 Chân Tiên - Thiên lực vô cùng 21/12/2013
582 Chương 582 Chân Tiên - Tiên Thiên linh bảo. (Thượng,hạ) 21/12/2013
583 Chương 583 Chân Tiên - Thiên Đạo tự nhiên 21/12/2013
584 Chương 584 Chân Tiên - Cửa vào Thiên Đình. (Thượng) 21/12/2013
585 Chương 585 Chân Tiên - Côn Ngô giới. (Thượng) 21/12/2013
586 Chương 586 Chân Tiên - Tiên đế. 21/12/2013
587 Chương 587 Chân Tiên - Thái Cổ bí văn. (Thượng,hạ) 21/12/2013
588 Chương 588 Chân Tiên - Phá Thiên Chỉ 21/12/2013
589 Chương 589 Chân Tiên - Đằng Vân hậu kỳ 21/12/2013
590 Chương 590 Chân Tiên - Càn Khôn Ngọc Bích 21/12/2013
591 Chương 591 Chân Tiên - Uy lực của Phá Thiên Chỉ. (Thượng,hạ) 21/12/2013
592 Chương 592 Chân Tiên - Phản sát 21/12/2013
593 Chương 593 Chân Tiên - Tiên thảo hai vạn năm 21/12/2013
594 Chương 594 Chân Tiên - Vạn Niên Thủy Tham. (Thượng,hạ) 21/12/2013
595 Chương 595 Chân Tiên - Tin tức Thanh Đế 21/12/2013
596 Chương 596 Chân Tiên - Cảm ứng bổn nguyên 21/12/2013
597 Chương 597 Chân Tiên - Thanh Hoa Vương 21/12/2013
598 Chương 598 Chân Tiên - Đả bại Thanh Hoa Vương 21/12/2013
599 Chương 599 Chân Tiên - Thanh Thụ Thảo. (Thượng,hạ) 21/12/2013
600 Chương 600 Chân Tiên - Luyện tiên đan. (Thượng,hạ) 21/12/2013
601 Chương 601 Chân Tiên - Đạp nhập Giá Vụ 21/12/2013
602 Chương 602 Chân Tiên - Thất trọng lôi kiếp 21/12/2013
603 Chương 603 Chân Tiên - Mộ phần Thanh Đế 21/12/2013
604 Chương 604 Chân Tiên - Tài liệu Vô Thượng Tiên Bảo. (Thượng,hạ) 21/12/2013
605 Chương 605 Chân Tiên - Bản nguyên thuỷ ấn 21/12/2013
606 Chương 606 Chân Tiên - Mộc chi bản nguyên. (Thượng,hạ) 21/12/2013
607 Chương 607 Chân Tiên - Giá Vụ trung kỳ. (Thượng,hạ) 21/12/2013
608 Chương 608 Chân Tiên - Tiểu Bạch, ta đến đây! 21/12/2013
609 Chương 609 Chân Tiên - Đại náo Thiên Đình! (Thượng,hạ) 21/12/2013
610 Chương 610 Chân Tiên - Phiên ta ra tay! 21/12/2013
611 Chương 611 Chân Tiên - Ai dám cản ta? (Thượng,hạ) 21/12/2013
612 Chương 612 Chân Tiên - Thần Giao Vương. 21/12/2013
613 Chương 613 Chân Tiên - Bổn vương diệt ngươi! (Thượng) 21/12/2013
614 Chương 614 Chân Tiên - Cổ Thần, ngươi muốn chết? (Thượng,hạ) 21/12/2013
615 Chương 615 Chân Tiên - Đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết! 21/12/2013
616 Chương 616 Chân Tiên - Đánh chết ngươi, con tạp mao điểu này! (Thượng,hạ) 21/12/2013
617 Chương 617 Chân Tiên - Bạo đánh Kim Bằng Vương. 21/12/2013
618 Chương 618 Chân Tiên - Thiên Đế Ấn. (Thượng,hạ) 21/12/2013
619 Chương 619 Chân Tiên - Chiến Thần Lệnh. (Thượng,hạ) 21/12/2013
620 Chương 620 Chân Tiên - Kim Bằng Vương chết! 21/12/2013
621 Chương 621 Chân Tiên - Cổ Thần tức giận. 21/12/2013
622 Chương 622 Chân Tiên - Vô Thượng tiên đan. (Thượng,hạ) 21/12/2013
623 Chương 623 Chân Tiên - Quỷ hồn Độ Hư. 21/12/2013
624 Chương 624 Chân Tiên - Một trăm lẻ tám Tôn Quỷ tướng. (Thượng,hạ) 21/12/2013
625 Chương 625 Chân Tiên - Sớm lên đường. 21/12/2013
626 Chương 626 Chân Tiên - Tuyệt Hồn Quỷ tướng. (Thượng,hạ) 21/12/2013
627 Chương 627 Chân Tiên - Trở lại Âm minh đàm. 21/12/2013
628 Chương 628 Chân Tiên - Độc giác quỷ vương. (1-2) 21/12/2013
629 Chương 629 Chân Tiên - Kích sát Quỷ vương. (1-2) 21/12/2013
630 Chương 630 Chân Tiên - Đại kiếp yêu tộc! (Thượng,hạ) 21/12/2013
631 Chương 631 Chân Tiên - Cổ Thần đến. (Thượng,hạ) 21/12/2013
632 Chương 632 Chân Tiên - Cứu vớt chúng yêu vương! 21/12/2013
633 Chương 633 Chân Tiên - Vạn Quỷ truy hồn! 21/12/2013
634 Chương 634 Chân Tiên - Cửu Sát Đô Thiên. (Thượng,hạ) 21/12/2013
635 Chương 635 Chân Tiên - Biện pháp. (Thượng,hạ) 21/12/2013
636 Chương 636 Chân Tiên - Chém giết tứ quỷ. 21/12/2013
637 Chương 637 Chân Tiên - Tiêu diệt triệt để. (Thượng,hạ) 21/12/2013
638 Chương 638 Chân Tiên - Giá Vụ hậu kỳ. (Thượng,hạ) 21/12/2013
639 Chương 639 Chân Tiên - Tây Thùy Phật Môn 21/12/2013
640 Chương 640 Chân Tiên - Luận đạo đấu phật. (Thượng,hạ) 21/12/2013
641 Chương 641 Chân Tiên - Già La bí tàng. (Thượng,hạ) 21/12/2013
642 Chương 642 Chân Tiên - Kim Cương Pháp Tướng. 21/12/2013
643 Chương 643 Chân Tiên - Đánh bại Khổ thiện. (Thượng) 21/12/2013
644 Chương 644 Chân Tiên - Bắt toàn bộ. (Thượng,hạ) 21/12/2013
645 Chương 645 Chân Tiên - Tin tức tiên đan (thượng,hạ) 21/12/2013
646 Chương 646 Chân Tiên - Cùng bước vào Độ Hư (thượng,hạ) 21/12/2013
647 Chương 647 Chân Tiên - Hư không đan phương 21/12/2013
648 Chương 648 Chân Tiên - Tài liệu biến thái (thượng,hạ) 21/12/2013
649 Chương 649 Chân Tiên - Một mình xông vào Thánh Đình 21/12/2013
650 Chương 650 Chân Tiên - Huyết nhục trọng sinh (thượng,hạ). 21/12/2013
651 Chương 651 Chân Tiên - Đoạt được thánh ngọc quả (thượng,hạ) 21/12/2013
652 Chương 652 Chân Tiên - Chém giết thánh chủ (thượng,hạ) 21/12/2013
653 Chương 653 Chân Tiên - Ngô Tinh tới chơi 21/12/2013
654 Chương 654 Chân Tiên - Tháng ba đầu hạ (thượng,hạ). 21/12/2013
655 Chương 655 Chân Tiên - Phần mộ tiên nhân (thượng,hạ) 21/12/2013
656 Chương 656 Chân Tiên - Xá dĩ cứu người (thượng,hạ) 21/12/2013
657 Chương 657 Chân Tiên - Di thể cổ tu 21/12/2013
658 Chương 658 Chân Tiên - Khôi phục ký ức (thượng) 21/12/2013
659 Chương 659 Chân Tiên - Ngũ Hành đại trận (thượng) 21/12/2013
660 Chương 660 Chân Tiên - Cổ thần huyết tế (thượng) 21/12/2013
661 Chương 661 Chân Tiên - Đánh lén Thánh hoàng 21/12/2013
662 Chương 662 Chân Tiên - Như Nguyên Thần Chưởng (thượng) 21/12/2013
663 Chương 663 Chân Tiên - Đối chiến (thượng) 21/12/2013
664 Chương 664 Chân Tiên - Tiên ma thượng cổ (thượng) 21/12/2013
665 Chương 665 Chân Tiên - Cường giả cái thế 21/12/2013
666 Chương 666 Chân Tiên - Đấu võ mồm (thượng) 21/12/2013
667 Chương 667 Chân Tiên - Hai lão cẩu 21/12/2013
668 Chương 668 Chân Tiên - Ngô Tinh hợp đạo (thượng) 21/12/2013
669 Chương 669 Chân Tiên - Đại chiến kinh thiên (thượng) 21/12/2013
670 Chương 670 Chân Tiên - Tiến vào đại trận (thượng) 21/12/2013
671 Chương 671 Chân Tiên - Bản nguyên chi kim 21/12/2013
672 Chương 672 Chân Tiên - Lửa giận Chiến thần (thượng,hạ) 21/12/2013
673 Chương 673 Chân Tiên - Chỉnh lý thu hoạch 21/12/2013
674 Chương 674 Chân Tiên - Hạ lạc của Long hoàng (thượng,hạ) 21/12/2013
675 Chương 675 Chân Tiên - Chiến Thần Lệnh (thượng,hạ) 21/12/2013
676 Chương 676 Chân Tiên - Hung trận thái cổ 21/12/2013
677 Chương 677 Chân Tiên - Được phệ cốt hoa 21/12/2013
678 Chương 678 Chân Tiên - Đại kiếp nạn thiên địa (thượng,hạ) 21/12/2013
679 Chương 679 Chân Tiên - Tiến vào Hư Không (thượng,hạ) 21/12/2013
680 Chương 680 Chân Tiên - Cường định hoàn tý (thượng,hạ) 21/12/2013
681 Chương 681 Chân Tiên - Phá trận (thượng,hạ) 21/12/2013
682 Chương 682 Chân Tiên - Phá trận (trung,hạ) 21/12/2013
683 Chương 683 Chân Tiên - Giết ra một đường máu 21/12/2013
684 Chương 684 Chân Tiên - Hư không na di (thượng) 21/12/2013
685 Chương 685 Chân Tiên - Ngô Tinh lập uy (thượng) 21/12/2013
686 Chương 686 Chân Tiên - Tam tộc xâm lấn (thượng) 21/12/2013
687 Chương 687 Chân Tiên - Đại chiến nổi lên 21/12/2013
688 Chương 688 Chân Tiên - Lâm trận làm phản (thượng) 21/12/2013
689 Chương 689 Chân Tiên - Phá sát Hợp Đạo (thượng) 21/12/2013
690 Chương 690 Chân Tiên - Cổ Thần biến mất (thượng) 21/12/2013
691 Chương 691 Chân Tiên - Vây khốn Hư Thiên 21/12/2013
692 Chương 692 Chân Tiên - Nhất thống Đạo môn (thượng) 21/12/2013
693 Chương 693 Chân Tiên - Thực lực tăng lên (thượng) 21/12/2013
694 Chương 694 Chân Tiên - Miểu sát Thánh hoàng (thượng) 21/12/2013
695 Chương 695 Chân Tiên - Bại Cơ Lăng Hư. 21/12/2013
696 Chương 696 Chân Tiên - Yêu tộc tan tác (thượng) 21/12/2013
697 Chương 697 Chân Tiên - Được Hoàng Thiên Tỳ (thượng) 21/12/2013
698 Chương 698 Chân Tiên - Ngược Thiên Toán Tử 21/12/2013
699 Chương 699 Chân Tiên - Phật môn truyền âm (thượng) 21/12/2013
700 Chương 700 Chân Tiên - Bạch Đế mộ trủng (thượng) 21/12/2013
701 Chương 701 Chân Tiên - Kim chi bản nguyên. 21/12/2013
702 Chương 702 Chân Tiên - Tranh đoạt bản nguyên (thượng) 21/12/2013
703 Chương 703 Chân Tiên - Hư Không trung kỳ (thượng) 21/12/2013
704 Chương 704 Chân Tiên - Chiến thần vô địch 21/12/2013
705 Chương 705 Chân Tiên - Phá Thiên Thiền Tự (thượng). 21/12/2013
706 Chương 706 Chân Tiên - Công phá Thiên Thiền Tự 21/12/2013
707 Chương 707 Chân Tiên - Chém giết Kim Thai (thượng) 21/12/2013
708 Chương 708 Chân Tiên - Sinh chi đức (thượng) 21/12/2013
709 Chương 709 Chân Tiên - Tăng lên mười lần (thượng) 21/12/2013
710 Chương 710 Chân Tiên - Xông vào Thiên đình 21/12/2013
711 Chương 711 Chân Tiên - Dám đánh một trận (thượng) 21/12/2013
712 Chương 712 Chân Tiên - Thánh Ưng chết (thượng)! 21/12/2013
713 Chương 713 Chân Tiên - Thu hoạch tài nguyên (thượng) 21/12/2013
714 Chương 714 Chân Tiên - Thổ chi bản nguyên (thượng) 21/12/2013
715 Chương 715 Chân Tiên - Ngũ nguyên tề tụ 21/12/2013
716 Chương 716 Chân Tiên - Thiên hạ vô địch (hạ) 21/12/2013
717 Chương 717 Chân Tiên - Bóp chết Thiên Mục (thượng) 21/12/2013
718 Chương 718 Chân Tiên - Chiến thần tha mạng (thượng) 21/12/2013
719 Chương 719 Chân Tiên - Phô thiên cái địa 21/12/2013
720 Chương 720 Chân Tiên - Chém Cơ Lăng Hư (thượng) 21/12/2013
721 Chương 721 Chân Tiên - Trùng kích Hợp Đạo (thượng) 21/12/2013
722 Chương 722 Chân Tiên - Lôi kiếp cửu trọng 21/12/2013
723 Chương 723 Chân Tiên - Lực lượng kinh khủng (thượng) 21/12/2013
724 Chương 724 Chân Tiên - Gặp lại Côn Ngô (thượng) 21/12/2013
725 Chương 725 Chân Tiên - Chuyện cũ của Côn Ngô (thượng) 21/12/2013
726 Chương 726 Chân Tiên - Cổ Thần trở về 21/12/2013
727 Chương 727 Chân Tiên - Thánh địa Ngũ Hành (thượng) 21/12/2013
728 Chương 728 Chân Tiên - Cổ Thần tầm đạo (thượng,hạ) 21/12/2013
729 Chương 729 Chân Tiên - Bàn chi đại đạo (thượng,hạ) 21/12/2013
730 Chương 730 Chân Tiên - Nghiên cứu linh hồn 21/12/2013
731 Chương 731 Chân Tiên - Nghìn quyền hợp nhất (thượng) 21/12/2013
732 Chương 732 Chân Tiên - Hủy diệt pho tượng (thượng) 21/12/2013
733 Chương 733 Chân Tiên - Một khi tỉnh ngộ 21/12/2013
734 Chương 734 Chân Tiên - Âm dương đại đạo 21/12/2013
735 Chương 735 Chân Tiên - Trước đại kiếp nạn 21/12/2013
736 Chương 736 Chân Tiên - Bàn Cổ Phiên 21/12/2013
737 Chương 737 Chân Tiên - Giải cứu Long hoàng (thượng,hạ) 21/12/2013
738 Chương 738 Chân Tiên - Thông đạo tiên phàm 21/12/2013
739 Chương 739 Chân Tiên - Vũ trụ phàm gian 21/12/2013
740 Chương 740 Chân Tiên - Tinh cầu sinh mệnh 21/12/2013
741 Chương 741 Chân Tiên - Tu chân tinh Tử Vân 21/12/2013
742 Chương 742 Chân Tiên - Lại gặp Vân Tuyết 21/12/2013
743 Chương 743 Chân Tiên - Đại địa nguyên xà 21/12/2013
744 Chương 744 Chân Tiên - Sinh mệnh chi tâm 21/12/2013
745 Chương 745 Chân Tiên - Nguy cơ của Vân gia 21/12/2013
746 Chương 746 Chân Tiên - Cha ngươi là ai 21/12/2013
747 Chương 747 Chân Tiên - Chư tư đại tiên 21/12/2013
748 Chương 748 Chân Tiên - Bạo đánh Lý Cương 21/12/2013
749 Chương 749 Chân Tiên - Ba vị chư tử đại tiên 21/12/2013
750 Chương 750 Chân Tiên - Đánh chết toàn bộ 21/12/2013
751 Chương 751 Chân Tiên - Thiên Lan tinh hải 21/12/2013
752 Chương 752 Chân Tiên - Tin tức Thiên đế 21/12/2013
753 Chương 753 Chân Tiên - Hằng Hà tinh đồ 21/12/2013
754 Chương 754 Chân Tiên - Vu Thần hiện thân 21/12/2013
755 Chương 755 Chân Tiên - Giết chết Vu Thần 21/12/2013
756 Chương 756 Chân Tiên - Cường giả Thiên Kiếp 21/12/2013
757 Chương 757 Chân Tiên - Hằng Hà tinh chủ 21/12/2013
758 Chương 758 Chân Tiên - Thiên Cơ lão nhân 21/12/2013
759 Chương 759 Chân Tiên - Mãi mãi bất biến 21/12/2013
760 Chương 760 Chân Tiên - Hợp đạo thành công 21/12/2013
761 Chương 761 Chân Tiên - Bàn cổ đại đạo 21/12/2013
762 Chương 762 Chân Tiên - Vũ trụ anh nhi 21/12/2013
763 Chương 763 Chân Tiên - Cổ Thần thu đồ đệ 21/12/2013
764 Chương 764 Chân Tiên - Cứu Vân Tuyết 21/12/2013
765 Chương 765 Chân Tiên - Tái chiến Hằng Hà 21/12/2013
766 Chương 766 Chân Tiên - Chém giết Hằng Hà 21/12/2013
767 Chương 767 Chân Tiên - Lại thấy mặt 21/12/2013
768 Chương 768 Chân Tiên - Thiên Lan thánh sứ. 21/12/2013
769 Chương 769 Chân Tiên - Quân trưởng thành 21/12/2013
770 Chương 770 Chân Tiên - Chém giết hai kiếp 21/12/2013
771 Chương 771 Chân Tiên - Địa đồ Hư Tử. 21/12/2013
772 Chương 772 Chân Tiên - Bí giới mở ra 21/12/2013
773 Chương 773 Chân Tiên - Tới Thiên Lan 21/12/2013
774 Chương 774 Chân Tiên - Đánh bạo Trịnh Tử 21/12/2013
775 Chương 775 Chân Tiên - Thiên kiếp như mây 21/12/2013
776 Chương 776 Chân Tiên - Ba kiếp liên thủ 21/12/2013
777 Chương 777 Chân Tiên - Cửu Dương Quy Hư 21/12/2013
778 Chương 778 Chân Tiên - Lấy một địch ba 21/12/2013
779 Chương 779 Chân Tiên - Hợp Đạo hậu kỳ 21/12/2013
780 Chương 780 Chân Tiên - Chém giết toàn bộ 21/12/2013
781 Chương 781 Chân Tiên - Danh chấn Thiên Lan 21/12/2013
782 Chương 782 Chân Tiên - Kim Sư Thích Ca Mâu Ni 21/12/2013
783 Chương 783 Chân Tiên - Trồng nhân được quả 21/12/2013
784 Chương 784 Chân Tiên - Thiên Lan điện chủ 21/12/2013
785 Chương 785 Chân Tiên - Thừa nhận nhân quả 21/12/2013
786 Chương 786 Chân Tiên - Thiên đế Thiên Cung 21/12/2013
787 Chương 787 Chân Tiên - Thượng Nguyên Tiên Tôn 21/12/2013
788 Chương 788 Chân Tiên - Mới tới Thiên Cung 21/12/2013
789 Chương 789 Chân Tiên - Thiên Cung thí luyện 21/12/2013
790 Chương 790 Chân Tiên - Cái đích cho mọi người nhắm vào 21/12/2013
791 Chương 791 Chân Tiên - Bách chiến bách thắng 21/12/2013
792 Chương 792 Chân Tiên - Cổ Thần đệ nhất 21/12/2013
793 Chương 793 Chân Tiên - Điểm tích phân tăng lên 21/12/2013
794 Chương 794 Chân Tiên - Bại Bằng Chính Nhật 21/12/2013
795 Chương 795 Chân Tiên - Trông coi vườn quả 21/12/2013
796 Chương 796 Chân Tiên - Thiên địa đồng sinh quả 21/12/2013
797 Chương 797 Chân Tiên - Thiên Kiếp bí cảnh 21/12/2013
798 Chương 798 Chân Tiên - Hái a hái a hái trái cây 21/12/2013
799 Chương 799 Chân Tiên - Trảm Kim Thái Thập 21/12/2013
800 Chương 800 Chân Tiên - Trảm Kim Thái Thập. 21/12/2013
801 Chương 801 Chân Tiên - Xông ra Thiên Cung 21/12/2013
802 Chương 802 Chân Tiên - Thiên Cung rung động 21/12/2013
803 Chương 803 Chân Tiên - Cổ Thần khủng bố 21/12/2013
804 Chương 804 Chân Tiên - Nhị tướng đại bại 21/12/2013
805 Chương 805 Chân Tiên - Truy đuổi 21/12/2013
806 Chương 806 Chân Tiên - Chư Thiên Vạn Giới 21/12/2013
807 Chương 807 Chân Tiên - Ngũ Hành Nhị Kiếp (thượng,hạ) 21/12/2013
808 Chương 808 Chân Tiên - Đỉnh Cát Tiên Tôn (thượng,hạ) 21/12/2013
809 Chương 809 Chân Tiên - Vũ Đấu Thiên Vương 21/12/2013
810 Chương 810 Chân Tiên - Khách quý của Long tộc (thượng,hạ) 21/12/2013
811 Chương 811 Chân Tiên - Tiến nhập trận doanh Vạn Giới (thượng) 21/12/2013
812 Chương 812 Chân Tiên - Đánh hộc máu (thượng) 21/12/2013
813 Chương 813 Chân Tiên - Đỉnh cấp quyết đấu 21/12/2013
814 Chương 814 Chân Tiên - Minh văn Âm giới 21/12/2013
815 Chương 815 Chân Tiên - Ngũ Hành ba kiếp 21/12/2013
816 Chương 816 Chân Tiên - Bản nguyên chi địa 21/12/2013
817 Chương 817 Chân Tiên - Bảo Quang kinh thiên 21/12/2013
818 Chương 818 Chân Tiên - Kim cung ngọc tiễn 21/12/2013
819 Chương 819 Chân Tiên - Thu hoạch linh bảo 21/12/2013
820 Chương 820 Chân Tiên - Ngũ Hành bốn kiếp 21/12/2013
821 Chương 821 Chân Tiên - Luyện hóa thần cung 21/12/2013
822 Chương 822 Chân Tiên - Thần Kiếm Thiên Vương 21/12/2013
823 Chương 823 Chân Tiên - Táng Tiên Thần Cung 21/12/2013
824 Chương 824 Chân Tiên - Cung bắn Kim Ô 21/12/2013
825 Chương 825 Chân Tiên - Sát phá Chư Thiên 21/12/2013
826 Chương 826 Chân Tiên - Bắn Thần Vương trước mặt mọi người 21/12/2013
827 Chương 827 Chân Tiên - Thần Vương vấn lạc 21/12/2013
828 Chương 828 Chân Tiên - Thiên Địa Thần Lô 21/12/2013
829 Chương 829 Chân Tiên - Luyện hóa Cổ Thần 21/12/2013
830 Chương 830 Chân Tiên - Cự đầu tụ nghị 21/12/2013
831 Chương 831 Chân Tiên - Lĩnh ngộ 21/12/2013
832 Chương 832 Chân Tiên - Nhất vĩnh hằng 21/12/2013
833 Chương 833 Chân Tiên - Cường thế xuất kích 21/12/2013
834 Chương 834 Chân Tiên - Đại chiến Thiên Đế 21/12/2013
835 Chương 835 Chân Tiên - Đại chiến Thiên Đế 21/12/2013
836 Chương 836 Chân Tiên - Đại chiến Thiên Đế 21/12/2013
837 Chương 837 Chân Tiên - Đại chiến Thiên Đế 21/12/2013
838 Chương 838 Chân Tiên - Hồng chiến Côn Ngô 21/12/2013
839 Chương 839 Chân Tiên - Tiến vào âm giới 21/12/2013
840 Chương 840 Chân Tiên - Âm Hành Hương Địa 21/12/2013
841 Chương 841 Chân Tiên - Tiến vào Thánh địa 21/12/2013
842 Chương 842 Chân Tiên - Âm chi Cổ Thần 21/12/2013
843 Chương 843 Chân Tiên - Trở về Cổ Hoang 21/12/2013
844 Chương 844 Chân Tiên - Thiên chi Cổ Thần 21/12/2013
845 Chương 845 Chân Tiên - Vào Côn Ngô Giới 21/12/2013
846 Chương 846 Chân Tiên - Gặp lại thân hữu 21/12/2013
847 Chương 847 Chân Tiên - Bảo bối trái cây 21/12/2013
848 Chương 848 Chân Tiên - Cứu Âm Tôn 21/12/2013
849 Chương 849 Chân Tiên - Thiên nộ kiếp sinh 21/12/2013
850 Chương 850 Chân Tiên - Cùng vào phàm gian 21/12/2013
851 Chương 851 Chân Tiên - Lần thứ ba vào Thiên Cung 21/12/2013
852 Chương 852 Chân Tiên - Kim Ô chết sạch 21/12/2013
853 Chương 853 Chân Tiên - Thiên Cung hủy diệt (thượng) 21/12/2013
854 Chương 854 Chân Tiên - Thiên đế đại bại (thượng) 21/12/2013
855 Chương 855 Chân Tiên - Trận chiến mở màn với Hồng 21/12/2013
856 Chương 856 Chân Tiên - Tử vong chi ca 21/12/2013
857 Chương 857 Chân Tiên - Vũ trụ chi tâm 21/12/2013
858 Chương 858 Chân Tiên - Gia tốc vạn lần 21/12/2013
859 Chương 859 Chân Tiên - Diệt sát Thiên Đế 21/12/2013
860 Chương 860 Chân Tiên - Nhị sinh Tam 21/12/2013
861 Chương 861 Chân Tiên - Nhị sinh Tam 21/12/2013
862 Chương 862 Chân Tiên - Quái vật lớn 21/12/2013
863 Chương 863 Chân Tiên - Trở lại phàm gian 21/12/2013
864 Chương 864 Chân Tiên - Tung tích Vạn Giới 21/12/2013
865 Chương 865 Chân Tiên - Giết chết Ma Tổ 21/12/2013
866 Chương 866 Chân Tiên - Chinh chiến Chư Thiên 21/12/2013
867 Chương 867 Chân Tiên - Tấn công Ngọc Huyền Thiên 21/12/2013
868 Chương 868 Chân Tiên - Hồng Cổ luận đạo 21/12/2013
869 Chương 869 Chân Tiên - Trận chiến nghìn năm 21/12/2013
870 Chương 870 Chân Tiên - Ba nghìn đại đạo 21/12/2013
871 Chương 871 Chân Tiên - Bàn Cổ vũ trụ 21/12/2013
872 Chương 872 Chân Tiên - Ngươi tên Hồng Quân 21/12/2013
873 Chương 873 Chân Tiên - Tam chiến thắng Hồng 21/12/2013
874 Chương 874 Chân Tiên - Trấn áp Hồng 21/12/2013
875 Chương 875 Chân Tiên - Cử thế vô địch 21/12/2013
876 Chương 876 Chân Tiên - Cử thế vô địch 21/12/2013
877 Chương 877 Chân Tiên - Cử thế vô địch 21/12/2013
878 Chương 878 Chân Tiên - Bên ngoài vũ trụ 21/12/2013
879 Chương 879 Chân Tiên - Bên ngoài vũ trụ 21/12/2013
880 Chương 880 Chân Tiên - Bên ngoài vũ trụ 21/12/2013
881 Chương 881 Chân Tiên - Thần Dương Chân Tiên-Đại Kết Cục 21/12/2013
882 Chương 882 Chân Tiên - Thần Dương Chân Tiên-Đại Kết Cục 21/12/2013
883 Chương 883 Chân Tiên - Thần Dương Chân Tiên-Đại Kết Cục 21/12/2013
884 Chương 884 Chân Tiên - Thần Dương Chân Tiên-Đại Kết Cục 21/12/2013
885 Chương 885 Chân Tiên - Thần Dương Chân Tiên-Đại Kết Cục 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-chan-tien-978.html