Truyện Huyền Thiên - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Huyền Thiên
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Huyền Thiên
Bạn đang đọc truyện Huyền Thiên của tác giả Ô Sơn trên trang đọc truyện online.Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, Âm Dương Niết Bàn xưng bá, Huyền Thiên Chân Kinh độc tôn!Phân chia cảnh giới: Tinh giả, Tiên Thiên, Thần Đạo...Mỗi cảnh giới chi làm chín cấp, từ cấp một tới cấp chín. Trên Thần Đạo còn là bí ẩn.
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Huyền Thiên - Xuyên việt 10/12/2013
2 Chương 2 Huyền Thiên - Mỹ nữ lão sư (thượng) 10/12/2013
3 Chương 3 Huyền Thiên - Mỹ nữ lão sư (hạ) 10/12/2013
4 Chương 4 Huyền Thiên - Điều này sao có thể (thượng) 10/12/2013
5 Chương 5 Huyền Thiên - Điều này sao có thể (hạ)? 10/12/2013
6 Chương 6 Huyền Thiên - Khiêu khiêu đường (thượng)! 10/12/2013
7 Chương 7 Huyền Thiên - Khiêu khiêu đường (hạ)! 10/12/2013
8 Chương 8 Huyền Thiên - Nhân 10/12/2013
9 Chương 9 Huyền Thiên - Cửu chuyển Dịch Cân Kinh 10/12/2013
10 Chương 10 Huyền Thiên - Cách không đả thương người (thượng) 10/12/2013
11 Chương 11 Huyền Thiên - Cách không đả thương người (hạ)! 10/12/2013
12 Chương 12 Huyền Thiên - Ca chưa bao giờ mang thù! 10/12/2013
13 Chương 13 Huyền Thiên - Lừa tình 10/12/2013
14 Chương 14 Huyền Thiên - Lại gặp Lôi Hoành 10/12/2013
15 Chương 15 Huyền Thiên - Khiêu khích 10/12/2013
16 Chương 16 Huyền Thiên - Ám chiêu 10/12/2013
17 Chương 17 Huyền Thiên - Dị biến của cự thạch (thượng) 10/12/2013
18 Chương 18 Huyền Thiên - Dị biến của cự thạch (hạ) 10/12/2013
19 Chương 19 Huyền Thiên - Quỷ dị (thượng)! 10/12/2013
20 Chương 20 Huyền Thiên - Quỷ dị (hạ)! 10/12/2013
21 Chương 21 Huyền Thiên - Nhân hoạ đắc phúc 10/12/2013
22 Chương 22 Huyền Thiên - Ngươi u mê 10/12/2013
23 Chương 23 Huyền Thiên - Ta có thể đặt hắn đạt quán quân không? 10/12/2013
24 Chương 24 Huyền Thiên - Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi (thượng) 10/12/2013
25 Chương 25 Huyền Thiên - Vịnh Xuân, Dương Thiên Lôi (hạ) 10/12/2013
26 Chương 26 Huyền Thiên - Thiếu gia quyền 10/12/2013
27 Chương 27 Huyền Thiên - Đồng học, ngươi chảy máu mũi rồi 10/12/2013
28 Chương 28 Huyền Thiên - Tiểu tức phụ! 10/12/2013
29 Chương 29 Huyền Thiên - Tằng Cách La Mỗ (thượng)! 10/12/2013
30 Chương 30 Huyền Thiên - Một đám ngu ngốc (thượng)! 10/12/2013
31 Chương 31 Huyền Thiên - Sự tức giận của Tử Hàm muội muội (thượng) 10/12/2013
32 Chương 32 Huyền Thiên - Nàng phải chịu trách nhiệm (thượng) 10/12/2013
33 Chương 33 Huyền Thiên - Ngũ Hành Thuẫn (thượng) 10/12/2013
34 Chương 34 Huyền Thiên - Đánh đâu thắng đó (thượng trung) 10/12/2013
35 Chương 35 Huyền Thiên - Tiểu Cường (thượng) 10/12/2013
36 Chương 36 Huyền Thiên - Không được nhìn lén 10/12/2013
37 Chương 37 Huyền Thiên - Cái đó cũng liên quan đến hạnh phúc của nàng (thượng)! 10/12/2013
38 Chương 38 Huyền Thiên - Vũ Đại Lãng (thượng) 10/12/2013
39 Chương 39 Huyền Thiên - Lấy thân báo đáp (thượng trung) 10/12/2013
40 Chương 40 Huyền Thiên - Tấn cấp 10/12/2013
41 Chương 41 Huyền Thiên - Một con trâu 10/12/2013
42 Chương 42 Huyền Thiên - Nộp vũ khí đầu hàng 10/12/2013
43 Chương 43 Huyền Thiên - Tiên Thiên chi cảnh 10/12/2013
44 Chương 44 Huyền Thiên - Thiên ngoại vẫn thạch (thượng ha) 10/12/2013
45 Chương 45 Huyền Thiên - Ngưng hẳn bỉ tái (thượng hạ) 10/12/2013
46 Chương 46 Huyền Thiên - Không phải ta mạnh, mà là ngươi quá yếu! 10/12/2013
47 Chương 47 Huyền Thiên - Gặp gỡ (thượng Ha) 10/12/2013
48 Chương 48 Huyền Thiên - Cẩu nhà ngươi nuôi? 10/12/2013
49 Chương 49 Huyền Thiên - Đoán Cốt Công (thượng ha) 10/12/2013
50 Chương 50 Huyền Thiên - Quý khách 10/12/2013
51 Chương 51 Huyền Thiên - Về nhà 10/12/2013
52 Chương 52 Huyền Thiên - Mẫu thân (thượng) 10/12/2013
53 Chương 53 Huyền Thiên - Đường tỷ 10/12/2013
54 Chương 54 Huyền Thiên - Khảo nghiệm 10/12/2013
55 Chương 55 Huyền Thiên - Còn có ta! 10/12/2013
56 Chương 56 Huyền Thiên - Khảo nghiệm 10/12/2013
57 Chương 57 Huyền Thiên - Tiên Thiên song thuộc tính 10/12/2013
58 Chương 58 Huyền Thiên - Trảm Không Kiếm Phái (thượng ha) 10/12/2013
59 Chương 59 Huyền Thiên - Trở lại ký túc xá 10/12/2013
60 Chương 60 Huyền Thiên - Cơ hội 10/12/2013
61 Chương 61 Huyền Thiên - Tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ 10/12/2013
62 Chương 62 Huyền Thiên - Tuyệt chiêu hèn mọn (thượng) 10/12/2013
63 Chương 63 Huyền Thiên - Điều kiện (thượng_ha) 10/12/2013
64 Chương 64 Huyền Thiên - Chỉ do ngoài ý muốn (thượng_ha) 10/12/2013
65 Chương 65 Huyền Thiên - Đầu heo lỗ mũi hướng lên trời (thượng,ha)! 10/12/2013
66 Chương 66 Huyền Thiên - Ám khí 10/12/2013
67 Chương 67 Huyền Thiên - Một kích cuồng bạo (thượng_ha) 10/12/2013
68 Chương 68 Huyền Thiên - Trước vòng kế tiếp 10/12/2013
69 Chương 69 Huyền Thiên - Phương thức hoán loại (thượng) 10/12/2013
70 Chương 70 Huyền Thiên - Mộc gia (thượng_ha) 10/12/2013
71 Chương 71 Huyền Thiên - Gian phòng (thượng_ha) 10/12/2013
72 Chương 72 Huyền Thiên - Kiều diễm (thượng, ha) 10/12/2013
73 Chương 73 Huyền Thiên - Yến hội 10/12/2013
74 Chương 74 Huyền Thiên - Nhị tỷ bưu hãn (thượng_ha) 10/12/2013
75 Chương 75 Huyền Thiên - Ta sẽ không đáp ứng (thượng,hạ) 10/12/2013
76 Chương 76 Huyền Thiên - Tư cách khảo nghiệm (thượng trung hạ) 10/12/2013
77 Chương 77 Huyền Thiên - Thí luyện bắt đầu 10/12/2013
78 Chương 78 Huyền Thiên - Phong Báo (thượng) 10/12/2013
79 Chương 79 Huyền Thiên - Tôm tép nhãi nhép 10/12/2013
80 Chương 80 Huyền Thiên - Hiểm cảnh (thượng) 10/12/2013
81 Chương 81 Huyền Thiên - Điên cuồng săn giết 10/12/2013
82 Chương 82 Huyền Thiên - Thủy đàm thần bí 10/12/2013
83 Chương 83 Huyền Thiên - Pho tượng mỹ nữ 10/12/2013
84 Chương 84 Huyền Thiên - Phong hoa tuyệt đại (thượng) 10/12/2013
85 Chương 85 Huyền Thiên - Nguyên thần 10/12/2013
86 Chương 86 Huyền Thiên - Thân thể Huyền Thiên 10/12/2013
87 Chương 87 Huyền Thiên - Phương pháp thổ nạp 10/12/2013
88 Chương 88 Huyền Thiên - Tiếp tục thâm nhập 10/12/2013
89 Chương 89 Huyền Thiên - Đề cử (thượng) 10/12/2013
90 Chương 90 Huyền Thiên - Chỉ có đánh một trận 10/12/2013
91 Chương 91 Huyền Thiên - Giác quan thứ sáu 10/12/2013
92 Chương 92 Huyền Thiên - Âm thầm theo dõi 10/12/2013
93 Chương 93 Huyền Thiên - Trường tí linh viên 10/12/2013
94 Chương 94 Huyền Thiên - Chân mệnh thiên tử (thượng,ha) 10/12/2013
95 Chương 95 Huyền Thiên - Mèo hoa nhỏ bé! 10/12/2013
96 Chương 96 Huyền Thiên - Suối nước nóng thiên nhiên 10/12/2013
97 Chương 97 Huyền Thiên - Phản ứng sinh lý 10/12/2013
98 Chương 98 Huyền Thiên - Nhìn thấy trực diện 10/12/2013
99 Chương 99 Huyền Thiên - Phân công nhau thí luyện 10/12/2013
100 Chương 100 Huyền Thiên - Lão đại uy vũ 10/12/2013
101 Chương 101 Huyền Thiên - Ưu thế tuyệt đối 10/12/2013
102 Chương 102 Huyền Thiên - Chiến thắng trở về (thượng,ha) 10/12/2013
103 Chương 103 Huyền Thiên - Bước vào Trảm Không (thượng,ha)! 10/12/2013
104 Chương 104 Huyền Thiên - Làm mất mặt (thượng,haj)? 10/12/2013
105 Chương 105 Huyền Thiên - Lôi thuộc tính 10/12/2013
106 Chương 106 Huyền Thiên - Luyện tủy như hống! 10/12/2013
107 Chương 107 Huyền Thiên - Đan Thanh Dương (thượng)! 10/12/2013
108 Chương 108 Huyền Thiên - Tự tiến cử (thượng) 10/12/2013
110 Chương 110 Huyền Thiên - Pháp Y Pháp Kiếm (thượng) 10/12/2013
111 Chương 111 Huyền Thiên - Điểm Cống hiến cho môn phái 10/12/2013
112 Chương 112 Huyền Thiên - Phong cách nam nhân (thượng) 10/12/2013
113 Chương 113 Huyền Thiên - Vô Thượng luyện thể công (thượng) 10/12/2013
114 Chương 114 Huyền Thiên - Trúc Cơ Thiên (thượng) 10/12/2013
115 Chương 115 Huyền Thiên - Tiểu La Lỵ (thượng) 10/12/2013
116 Chương 116 Huyền Thiên - Thai trung chi mê 10/12/2013
117 Chương 117 Huyền Thiên - Đối chọi gay gắt (thượng) 10/12/2013
118 Chương 118 Huyền Thiên - Đối chọi gay gắt (thượng) 10/12/2013
119 Chương 119 Huyền Thiên - Thành quả chiến đấu (thượng) 10/12/2013
119 Chương 119 Huyền Thiên - Thiên Đan Phong (thượng) 10/12/2013
120 Chương 120 Huyền Thiên - Tinh Giả cấp tám 10/12/2013
121 Chương 121 Huyền Thiên - Giải thích hoàn mỹ (thượng_ha) 10/12/2013
122 Chương 122 Huyền Thiên - Thế nào mới là nam nhân chân chính (thượng)? 10/12/2013
123 Chương 123 Huyền Thiên - Xung động (thượng) 10/12/2013
124 Chương 124 Huyền Thiên - Tâm cảnh, ngộ 10/12/2013
125 Chương 125 Huyền Thiên - Thuyết phục (thượng) 10/12/2013
126 Chương 126 Huyền Thiên - Lục Thanh Âm (thượng) 10/12/2013
127 Chương 127 Huyền Thiên - Ba người đi (thượng_ha) 10/12/2013
128 Chương 128 Huyền Thiên - Ma thú 10/12/2013
129 Chương 129 Huyền Thiên - Trúng độc (thượng,ha) 10/12/2013
130 Chương 130 Huyền Thiên - Kim Tuyến Xà Vương (thượng) 10/12/2013
131 Chương 131 Huyền Thiên - Chém giết 10/12/2013
132 Chương 132 Huyền Thiên - Khối băng vạn năm (thượng,ha) 10/12/2013
133 Chương 133 Huyền Thiên - Khúc Rong chơi biển hoa (thượng,ha) 10/12/2013
134 Chương 134 Huyền Thiên - Thiên phú sóng âm (thượng,ha) 10/12/2013
135 Chương 135 Huyền Thiên - Tuyệt chiêu 10/12/2013
136 Chương 136 Huyền Thiên - Giả trang gấu (thượng,ha) 10/12/2013
137 Chương 137 Huyền Thiên - Thuộc tính Quang (thượng.ha) 10/12/2013
138 Chương 138 Huyền Thiên - Núi hoang dưới trăng sáng 10/12/2013
139 Chương 139 Huyền Thiên - Mưu hại 10/12/2013
140 Chương 140 Huyền Thiên - Tín hiệu triệu tập 10/12/2013
141 Chương 141 Huyền Thiên - Lo lắng 10/12/2013
142 Chương 142 Huyền Thiên - Tới rồi 10/12/2013
143 Chương 143 Huyền Thiên - Ẩn nấp 10/12/2013
144 Chương 144 Huyền Thiên - Thiên địa dị biến 10/12/2013
145 Chương 145 Huyền Thiên - Yêu hận 10/12/2013
146 Chương 146 Huyền Thiên - Hết thảy đều có khả năng 10/12/2013
147 Chương 147 Huyền Thiên - Thế giới băng tuyết 10/12/2013
148 Chương 148 Huyền Thiên - Quyển Quyền Thần Công (thượng) 10/12/2013
149 Chương 149 Huyền Thiên - Băng vụ, ngộ 10/12/2013
150 Chương 150 Huyền Thiên - Trì hoãn 10/12/2013
151 Chương 151 Huyền Thiên - Khởi động 10/12/2013
152 Chương 152 Huyền Thiên - Khiêu chiến, điệu thấp 10/12/2013
153 Chương 153 Huyền Thiên - Cản trở (thượng) 10/12/2013
154 Chương 154 Huyền Thiên - Thần Đạo, Nhan Uyên 10/12/2013
155 Chương 155 Huyền Thiên - Gặp lại Tử Hàm 10/12/2013
156 Chương 156 Huyền Thiên - Thuỷ Nguyên Châu 10/12/2013
157 Chương 157 Huyền Thiên - Thỏ (thượng) 10/12/2013
158 Chương 158 Huyền Thiên - Gặp nạn 10/12/2013
159 Chương 159 Huyền Thiên - Thiên La Địa Võng 10/12/2013
160 Chương 160 Huyền Thiên - Thiên La Địa Võng 10/12/2013
161 Chương 161 Huyền Thiên - Đột phá, phản kích (thượng) 10/12/2013
162 Chương 162 Huyền Thiên - Cướp cò 10/12/2013
163 Chương 163 Huyền Thiên - Trở về 10/12/2013
164 Chương 164 Huyền Thiên - Trùng phùng 10/12/2013
165 Chương 165 Huyền Thiên - Mâu thuẫn (thượng) 10/12/2013
166 Chương 166 Huyền Thiên - Chiến thư 10/12/2013
167 Chương 167 Huyền Thiên - Khuyên bảo (thượng) 10/12/2013
168 Chương 168 Huyền Thiên - Trước khi chiến đấu (thượng,hạ) 10/12/2013
169 Chương 169 Huyền Thiên - Lôi đài trung tâm 10/12/2013
170 Chương 170 Huyền Thiên - Hãy ưỡn ngực lên! 10/12/2013
171 Chương 171 Huyền Thiên - Vương Tử Dâng Đan Dược 10/12/2013
172 Chương 172 Huyền Thiên - Chiến đấu bắt đầu 10/12/2013
173 Chương 173 Huyền Thiên - Ngoài sức tưởng tượng 10/12/2013
174 Chương 174 Huyền Thiên - Thu gom thiên đan 10/12/2013
175 Chương 175 Huyền Thiên - Nhận biết đan dược 10/12/2013
176 Chương 176 Huyền Thiên - Một tháng 10/12/2013
177 Chương 177 Huyền Thiên - Thành Thiên Châu 10/12/2013
178 Chương 178 Huyền Thiên - Ma Vực 10/12/2013
179 Chương 179 Huyền Thiên - Tái ngộ 10/12/2013
180 Chương 180 Huyền Thiên - Địa Ma 10/12/2013
181 Chương 181 Huyền Thiên - Thương Huyền Phủ 10/12/2013
182 Chương 182 Huyền Thiên - Càng chiến đấu càng dũng mãnh 10/12/2013
183 Chương 183 Huyền Thiên - Thiếu niên 10/12/2013
184 Chương 184 Huyền Thiên - Báo đáp 10/12/2013
185 Chương 185 Huyền Thiên - Kim Cương Quyền 10/12/2013
186 Chương 186 Huyền Thiên - Tinh Diệu Thương Hội 10/12/2013
187 Chương 187 Huyền Thiên - Luyện hoá 10/12/2013
188 Chương 188 Huyền Thiên - Nhục thân đại viên mãn 10/12/2013
189 Chương 189 Huyền Thiên - Trở về Trảm Không 10/12/2013
190 Chương 190 Huyền Thiên - Kinh ngạc 10/12/2013
191 Chương 191 Huyền Thiên - Thâu sư 10/12/2013
192 Chương 192 Huyền Thiên - Giấu hàng 10/12/2013
193 Chương 193 Huyền Thiên - Liên hoan 10/12/2013
194 Chương 194 Huyền Thiên - Thiên nhân hợp nhất 10/12/2013
195 Chương 195 Huyền Thiên - Bước vào Tiên Thiên! 10/12/2013
196 Chương 196 Huyền Thiên - Ngọc bình thần kỳ 10/12/2013
197 Chương 197 Huyền Thiên - Phật Môn 10/12/2013
198 Chương 198 Huyền Thiên - Thôn phệ 10/12/2013
199 Chương 199 Huyền Thiên - Thiên Vân Phong 10/12/2013
200 Chương 200 Huyền Thiên - Ta không làm Tiểu Long Nữ 10/12/2013
201 Chương 201 Huyền Thiên - Muốn sư phụ sao (thượng,hạ)? 10/12/2013
202 Chương 202 Huyền Thiên - Lai khách (thượng,hạ) 10/12/2013
203 Chương 203 Huyền Thiên - Đại chiến (thượng,hạ) 10/12/2013
204 Chương 204 Huyền Thiên - Lôi Hoành, chết (thượng,ha)! 10/12/2013
205 Chương 205 Huyền Thiên - Giận, đại khai sát giới (thượng,ha)! 10/12/2013
206 Chương 206 Huyền Thiên - Đại chiến (hạ) 10/12/2013
206 Chương 206 Huyền Thiên - Toàn bộ giết (thượng,ha)! 10/12/2013
207 Chương 207 Huyền Thiên - Tiêu Như Mộng 10/12/2013
209 Chương 209 Huyền Thiên - Tinh phách, thọ nguyên (thượng,ha) 10/12/2013
210 Chương 210 Huyền Thiên - Sắc dụ (thượng) 10/12/2013
211 Chương 211 Huyền Thiên - Trường hợp đặc biệt (thượng,ha) 10/12/2013
212 Chương 212 Huyền Thiên - Tử Hàm xuất quan 10/12/2013
213 Chương 213 Huyền Thiên - Hèn mọn (thượng) 10/12/2013
214 Chương 214 Huyền Thiên - Tình tới điểm nồng (thượng,ha) 10/12/2013
215 Chương 215 Huyền Thiên - Trở về vị trí cũ 10/12/2013
216 Chương 216 Huyền Thiên - Đột biến 10/12/2013
217 Chương 217 Huyền Thiên - Ám Dạ, Thanh Nhã (thượng,ha) 10/12/2013
218 Chương 218 Huyền Thiên - Chưởng giáo chí tôn 10/12/2013
219 Chương 219 Huyền Thiên - Lấy lui làm tiến 10/12/2013
220 Chương 220 Huyền Thiên - Bát đại môn phái 10/12/2013
221 Chương 221 Huyền Thiên - Tỷ đệ Vu gia 10/12/2013
222 Chương 222 Huyền Thiên - Ước định 10/12/2013
223 Chương 223 Huyền Thiên - Nói lời từ biệt, bế quan 10/12/2013
224 Chương 224 Huyền Thiên - Ngưng Đan Thiên 10/12/2013
225 Chương 225 Huyền Thiên - Cương khí lưu chuyển 10/12/2013
226 Chương 226 Huyền Thiên - Bồi luyện 10/12/2013
227 Chương 227 Huyền Thiên - Thổ lộ chân tình trong nháy mắt 10/12/2013
228 Chương 228 Huyền Thiên - Thực cốt tiêu hồn 10/12/2013
229 Chương 229 Huyền Thiên - Xuất quan 10/12/2013
230 Chương 230 Huyền Thiên - Trả giá lớn cho sự bỉ ổi 10/12/2013
231 Chương 231 Huyền Thiên - Đi theo 10/12/2013
232 Chương 232 Huyền Thiên - Xinh đẹp 10/12/2013
233 Chương 233 Huyền Thiên - Ngạc nhiên 10/12/2013
234 Chương 234 Huyền Thiên - Ngốc bức gặp yêu nghiệt 10/12/2013
235 Chương 235 Huyền Thiên - Không phải là cho người nhìn sao 10/12/2013
236 Chương 236 Huyền Thiên - Bản lĩnh thần thông xuất hiện 10/12/2013
237 Chương 237 Huyền Thiên - Ta đói bụng 10/12/2013
238 Chương 238 Huyền Thiên - Nhược Thủy 10/12/2013
239 Chương 239 Huyền Thiên - Đột biến 10/12/2013
240 Chương 240 Huyền Thiên - Thu 10/12/2013
241 Chương 241 Huyền Thiên - Không có nhất, chỉ có hơn 10/12/2013
242 Chương 242 Huyền Thiên - Nơi mềm mại nhất, thánh khiết nhất 10/12/2013
243 Chương 243 Huyền Thiên - Lần đầu tiên 10/12/2013
244 Chương 244 Huyền Thiên - Không nên a 10/12/2013
245 Chương 245 Huyền Thiên - Ngự Kiếm, hợp nhất 10/12/2013
246 Chương 246 Huyền Thiên - Thử thổ lộ tình cảm 10/12/2013
247 Chương 247 Huyền Thiên - Định lực tuyệt đối là thâm hậu 10/12/2013
248 Chương 248 Huyền Thiên - Tử Hàm, đột biến 10/12/2013
249 Chương 249 Huyền Thiên - Rung động 10/12/2013
250 Chương 250 Huyền Thiên - Lửa giận 10/12/2013
251 Chương 251 Huyền Thiên - Đánh cược là thắng 10/12/2013
252 Chương 252 Huyền Thiên - Kẻ lừa đảo 10/12/2013
253 Chương 253 Huyền Thiên - Thu hoạch lớn 10/12/2013
254 Chương 254 Huyền Thiên - Đi Hải Vực 10/12/2013
255 Chương 255 Huyền Thiên - Còn muốn so sao? 10/12/2013
256 Chương 256 Huyền Thiên - Thủy tinh cung 10/12/2013
257 Chương 257 Huyền Thiên - Vu Nhân Kiệt 10/12/2013
258 Chương 258 Huyền Thiên - Dùng Kim Cương Toản đè bẹp tất cả 10/12/2013
259 Chương 259 Huyền Thiên - Dạ 10/12/2013
260 Chương 260 Huyền Thiên - Dĩ cương khắc cương, dĩ nhu khắc nhu 10/12/2013
261 Chương 261 Huyền Thiên - Vu gia yến hội 10/12/2013
262 Chương 262 Huyền Thiên - Định Hồ Châu, bế quan! 10/12/2013
263 Chương 263 Huyền Thiên - Càn Khôn Âm Dương hỗ chuyển đại trận 10/12/2013
264 Chương 264 Huyền Thiên - Nguyễn Hi Vũ, Tiêu Như Mộng 10/12/2013
265 Chương 265 Huyền Thiên - Làm đạo lữ của ngươi! 10/12/2013
266 Chương 266 Huyền Thiên - Khách sạn Bồng Lai 10/12/2013
267 Chương 267 Huyền Thiên - Trọng thương 10/12/2013
268 Chương 268 Huyền Thiên - Được cứu trợ 10/12/2013
269 Chương 269 Huyền Thiên - Tự mình phong bế 10/12/2013
270 Chương 270 Huyền Thiên - Cứu chữa 10/12/2013
271 Chương 271 Huyền Thiên - Cải biến 10/12/2013
272 Chương 272 Huyền Thiên - Tiến vào hải vực 10/12/2013
273 Chương 273 Huyền Thiên - Chính thức bắt đầu! 10/12/2013
274 Chương 274 Huyền Thiên - Kim thiền thoát xác 10/12/2013
275 Chương 275 Huyền Thiên - Con ruồi trong truyền thuyết 10/12/2013
276 Chương 276 Huyền Thiên - Là mộng, nên tỉnh 10/12/2013
277 Chương 277 Huyền Thiên - Ba con yêu thú Tiền Đa Đa 10/12/2013
278 Chương 278 Huyền Thiên - Lưỡng nghi chiến trận 10/12/2013
279 Chương 279 Huyền Thiên - Diệt sát không thương lượng 10/12/2013
280 Chương 280 Huyền Thiên - Chạm vào nỗi đau 10/12/2013
281 Chương 281 Huyền Thiên - Thái Thượng vô tình 10/12/2013
282 Chương 282 Huyền Thiên - Dây chuyền 10/12/2013
283 Chương 283 Huyền Thiên - Khoáng thạch đỏ 10/12/2013
284 Chương 284 Huyền Thiên - Ngưng kiếm 10/12/2013
285 Chương 285 Huyền Thiên - Đan thành, Tiên Thiên cấp sáu 10/12/2013
286 Chương 286 Huyền Thiên - Tâm linh giao dung, tự hành khởi động 10/12/2013
287 Chương 287 Huyền Thiên - Âm Dương Niết Bàn kinh 10/12/2013
288 Chương 288 Huyền Thiên - Chương 0288 10/12/2013
289 Chương 289 Huyền Thiên - Nhiều người tức giận 10/12/2013
290 Chương 290 Huyền Thiên - Năng lực của Tiểu Bạch 10/12/2013
291 Chương 291 Huyền Thiên - Thực lực biến thái 10/12/2013
292 Chương 292 Huyền Thiên - Thiếu nữ ham chơi lớn mật 10/12/2013
293 Chương 293 Huyền Thiên - Thúc thúc người thực đẹp trai a! 10/12/2013
294 Chương 294 Huyền Thiên - Kinh Lôi kiếm 10/12/2013
295 Chương 295 Huyền Thiên - Hạ bán thân 10/12/2013
296 Chương 296 Huyền Thiên - Hiệu quả kinh người 10/12/2013
297 Chương 297 Huyền Thiên - Nịnh bợ 10/12/2013
298 Chương 298 Huyền Thiên - Ngươi hiểu không? 10/12/2013
299 Chương 299 Huyền Thiên - Tốt thôi 10/12/2013
300 Chương 300 Huyền Thiên - Hiện 10/12/2013
301 Chương 301 Huyền Thiên - Ánh sáng kỳ dị, biến hóa kinh người 10/12/2013
302 Chương 302 Huyền Thiên - Phá Đan Thành Anh, Tiểu Như Mộng 10/12/2013
303 Chương 303 Huyền Thiên - Lĩnh ngộ tam trọng ảo diệu 10/12/2013
304 Chương 304 Huyền Thiên - Ý nghĩ 10/12/2013
305 Chương 305 Huyền Thiên - Lịch luyện ôn nhu 10/12/2013
306 Chương 306 Huyền Thiên - Lĩnh vực không gian 10/12/2013
307 Chương 307 Huyền Thiên - Hắn đã chết 10/12/2013
308 Chương 308 Huyền Thiên - Đột biến 10/12/2013
309 Chương 309 Huyền Thiên - Tiên thiên cấp tám! 10/12/2013
310 Chương 310 Huyền Thiên - Sinh tử do mệnh, hưng phấn! 10/12/2013
311 Chương 311 Huyền Thiên - Kết thúc lịch luyện 10/12/2013
312 Chương 312 Huyền Thiên - Hai năm quá dài, đuổi theo 10/12/2013
313 Chương 313 Huyền Thiên - Ái sào hào 10/12/2013
314 Chương 314 Huyền Thiên - Lâm Vô Kỵ 10/12/2013
315 Chương 315 Huyền Thiên - Thu nhập 10/12/2013
316 Chương 316 Huyền Thiên - Đại di tích 10/12/2013
317 Chương 317 Huyền Thiên - Muốn nhẹ nhàng xuất hiện? Rất khó! 10/12/2013
318 Chương 318 Huyền Thiên - Đại hôi lang 10/12/2013
319 Chương 319 Huyền Thiên - Tốc độ khiến mọi người khiếp sợ 10/12/2013
320 Chương 320 Huyền Thiên - Quả Trường Sinh! 10/12/2013
321 Chương 321 Huyền Thiên - Một quyền! 10/12/2013
322 Chương 322 Huyền Thiên - Thiên Cương Quần Tinh Trận! 10/12/2013
323 Chương 323 Huyền Thiên - Ra tay! 10/12/2013
324 Chương 324 Huyền Thiên - Biến cố! Phong ấn! 10/12/2013
325 Chương 325 Huyền Thiên - Thối lui, thần đạo gia nhập! 10/12/2013
326 Chương 326 Huyền Thiên - Lo lắng, thôi diễn! 10/12/2013
327 Chương 327 Huyền Thiên - Huyền Thiên 10/12/2013
328 Chương 328 Huyền Thiên - Kéo dài! 10/12/2013
329 Chương 329 Huyền Thiên - Bảo Khố Minh Huyền 10/12/2013
330 Chương 330 Huyền Thiên - Thời không pháp tắc gấp ba! 10/12/2013
331 Chương 331 Huyền Thiên - Cường giả thần đạo thì thế nào? 10/12/2013
332 Chương 332 Huyền Thiên - SAI THU TU CHUON 10/12/2013
333 Chương 333 Huyền Thiên - Mở ra tầng một bảo khố 10/12/2013
334 Chương 334 Huyền Thiên - Long Hổ giao hối 10/12/2013
335 Chương 335 Huyền Thiên - Độ Kiếp 10/12/2013
336 Chương 336 Huyền Thiên - Uy áp, dị thường 10/12/2013
337 Chương 337 Huyền Thiên - Tấn cấp Thần Đạo 10/12/2013
338 Chương 338 Huyền Thiên - Chém giết! 10/12/2013
339 Chương 339 Huyền Thiên - Không chịu nổi một kích 10/12/2013
340 Chương 340 Huyền Thiên - Đắc sắt 10/12/2013
341 Chương 341 Huyền Thiên - Thời không chất chồng 10/12/2013
342 Chương 342 Huyền Thiên - Thu hoạch khổng lồ 10/12/2013
343 Chương 343 Huyền Thiên - Nỗi lòng nữ nhân 10/12/2013
344 Chương 344 Huyền Thiên - Hai lão đầu kinh ngạc 10/12/2013
345 Chương 345 Huyền Thiên - Làm tròn trách nhiệm của sư phụ 10/12/2013
346 Chương 346 Huyền Thiên - Thiên Âm Môn 10/12/2013
347 Chương 347 Huyền Thiên - Hóa Thân Cảnh 10/12/2013
348 Chương 348 Huyền Thiên - Bại, bị bắt! 10/12/2013
349 Chương 349 Huyền Thiên - Luyện hóa, tam muội chân hỏa! 10/12/2013
350 Chương 350 Huyền Thiên - Ba trăm tên 10/12/2013
351 Chương 351 Huyền Thiên - Sát! Thắng! Thống! 10/12/2013
352 Chương 352 Huyền Thiên - Chân tướng 10/12/2013
353 Chương 353 Huyền Thiên - Tiên Linh đảo 10/12/2013
354 Chương 354 Huyền Thiên - Dị biến, chấn kinh! 10/12/2013
355 Chương 355 Huyền Thiên - Đào tẩu 10/12/2013
356 Chương 356 Huyền Thiên - Siêu độ sinh hồn 10/12/2013
357 Chương 357 Huyền Thiên - Không gian hỗn loạn 10/12/2013
358 Chương 358 Huyền Thiên - Tiến triển cực nhanh 10/12/2013
359 Chương 359 Huyền Thiên - Cấm kỵ, dị biến 10/12/2013
360 Chương 360 Huyền Thiên - Hoàn bích 10/12/2013
361 Chương 361 Huyền Thiên - Lục Diệu Âm 10/12/2013
362 Chương 362 Huyền Thiên - Bồi dưỡng 10/12/2013
363 Chương 363 Huyền Thiên - Tứ nữ gặp mặt 10/12/2013
364 Chương 364 Huyền Thiên - Thần thông tái hiện 10/12/2013
365 Chương 365 Huyền Thiên - Tẩu xuất 10/12/2013
366 Chương 366 Huyền Thiên - Bách Thế Luân Hồi 10/12/2013
367 Chương 367 Huyền Thiên - Xuất thân thật sự! 10/12/2013
368 Chương 368 Huyền Thiên - Nghĩa tỷ 10/12/2013
369 Chương 369 Huyền Thiên - Tâm tình biến hóa 10/12/2013
370 Chương 370 Huyền Thiên - Đông đảo thần đạo 10/12/2013
371 Chương 371 Huyền Thiên - Vạn niên tâm liên tử 10/12/2013
372 Chương 372 Huyền Thiên - Phong Linh Nhi 10/12/2013
373 Chương 373 Huyền Thiên - Kịch liệt 10/12/2013
374 Chương 374 Huyền Thiên - Phương thức cạnh tranh mới mẻ 10/12/2013
375 Chương 375 Huyền Thiên - Đại sắc lang 10/12/2013
376 Chương 376 Huyền Thiên - Tự hành thôn phệ! 10/12/2013
377 Chương 377 Huyền Thiên - Ngươi cũng thử xem 10/12/2013
378 Chương 378 Huyền Thiên - Thần kiếm! 10/12/2013
379 Chương 379 Huyền Thiên - Một núi không thể chưa hai hổ! 10/12/2013
380 Chương 380 Huyền Thiên - Khiếp sợ, cường đại! 10/12/2013
381 Chương 381 Huyền Thiên - Đổi đan dược 10/12/2013
382 Chương 382 Huyền Thiên - Hành vi não tàn 10/12/2013
383 Chương 383 Huyền Thiên - Thế lực Tạo Hóa Môn 10/12/2013
384 Chương 384 Huyền Thiên - Lo lắng 10/12/2013
385 Chương 385 Huyền Thiên - Dược Vương Cốc biểu diễn 10/12/2013
386 Chương 386 Huyền Thiên - Hai đại thế lực 10/12/2013
387 Chương 387 Huyền Thiên - Bắt đầu 10/12/2013
388 Chương 388 Huyền Thiên - Tính toán của Phong Vô Kỵ 10/12/2013
389 Chương 389 Huyền Thiên - Tử Hàm đạp nhập thần đạo 10/12/2013
390 Chương 390 Huyền Thiên - Xếp hạng thập cường 10/12/2013
391 Chương 391 Huyền Thiên - Thiên Vũ cửu biến 10/12/2013
392 Chương 392 Huyền Thiên - Phản kích kinh người 10/12/2013
393 Chương 393 Huyền Thiên - Cửu trọng liên châu, xuyên thấu tiễn! 10/12/2013
394 Chương 394 Huyền Thiên - Ngụy quân tử, cường đại 10/12/2013
395 Chương 395 Huyền Thiên - Cực độ chấn kinh, vô hạn phong tao 10/12/2013
396 Chương 396 Huyền Thiên - Hàng Long Cửu Chưởng, Thiên Sơn Qủy Thủ! 10/12/2013
397 Chương 397 Huyền Thiên - Bốc thăm 10/12/2013
398 Chương 398 Huyền Thiên - Trùng phùng, diện thế 10/12/2013
399 Chương 399 Huyền Thiên - Chúng nữ gặp mặt! 10/12/2013
400 Chương 400 Huyền Thiên - Bồng Lai thương hội xuất động, tiểu nha đầu tới 10/12/2013
401 Chương 401 Huyền Thiên - Tinh thần cửu biến, sát thần chi dực 10/12/2013
402 Chương 402 Huyền Thiên - Thật sự là quá đào hoa 10/12/2013
403 Chương 403 Huyền Thiên - Tâm trung vô tiễn 10/12/2013
404 Chương 404 Huyền Thiên - Ti bỉ vô sỉ 10/12/2013
405 Chương 405 Huyền Thiên - Đốn ngộ kinh nhân 10/12/2013
406 Chương 406 Huyền Thiên - Một người ngộ đạo gà chó phi thăng 10/12/2013
407 Chương 407 Huyền Thiên - Thương Huyền Bác cường đại 10/12/2013
408 Chương 408 Huyền Thiên - Một hòn đá ném hai con chim 10/12/2013
409 Chương 409 Huyền Thiên - Ám lưu dũng động 10/12/2013
410 Chương 410 Huyền Thiên - Kết cục không thể thay đổi 10/12/2013
411 Chương 411 Huyền Thiên - Cuộc chiến sinh tử, bắt đầu! 10/12/2013
412 Chương 412 Huyền Thiên - Quỷ biện, quyết đấu! 10/12/2013
413 Chương 413 Huyền Thiên - Nhất kiếm chi uy, ngạo thế thương sinh! 10/12/2013
414 Chương 414 Huyền Thiên - Kết quả cuối cùng! 10/12/2013
415 Chương 415 Huyền Thiên - Phiêu Miểu Cung 10/12/2013
416 Chương 416 Huyền Thiên - Diệt môn, phỏng đoán 10/12/2013
417 Chương 417 Huyền Thiên - Chiếm cứ, khống chế 10/12/2013
418 Chương 418 Huyền Thiên - Ba ngày 10/12/2013
419 Chương 419 Huyền Thiên - Mẫu nghi thiên hạ 10/12/2013
420 Chương 420 Huyền Thiên - Bàng quan 10/12/2013
421 Chương 421 Huyền Thiên - Vu Thanh Nhã, nữ nhân 10/12/2013
422 Chương 422 Huyền Thiên - Tinh không toại đạo, kinh biến! 10/12/2013
423 Chương 423 Huyền Thiên - Hỗn loạn tinh vực 10/12/2013
424 Chương 424 Huyền Thiên - Thiếu chủ của Minh vương tinh vực 10/12/2013
425 Chương 425 Huyền Thiên - Kim Ô Liệt Nhật 10/12/2013
426 Chương 426 Huyền Thiên - Kỷ gia, Kỷ Tiêu Lam! 10/12/2013
427 Chương 427 Huyền Thiên - Mời rượu 10/12/2013
428 Chương 428 Huyền Thiên - Thiếu nữ thiên nga tộc 10/12/2013
429 Chương 429 Huyền Thiên - Thân phận nô lệ 10/12/2013
430 Chương 430 Huyền Thiên - Sâu không thể dò 10/12/2013
431 Chương 431 Huyền Thiên - Kích thích, ngoan độc! 10/12/2013
432 Chương 432 Huyền Thiên - Chí nhu chí cương 10/12/2013
433 Chương 433 Huyền Thiên - Không ngờ lại yêu như vậy 10/12/2013
434 Chương 434 Huyền Thiên - Tương ngộ nơi đất khách 10/12/2013
435 Chương 435 Huyền Thiên - Chọn chiến Long gia 10/12/2013
436 Chương 436 Huyền Thiên - Xuất chiến 10/12/2013
437 Chương 437 Huyền Thiên - Giúp ta tu luyện! 10/12/2013
438 Chương 438 Huyền Thiên - Lăng Hi khóc lóc 10/12/2013
439 Chương 439 Huyền Thiên - Năng lượng thần bí lại hiện ra 10/12/2013
440 Chương 440 Huyền Thiên - Tồn tại cường đại chính thức! 10/12/2013
441 Chương 441 Huyền Thiên - Vong Ưu 10/12/2013
442 Chương 442 Huyền Thiên - Dữ dội 10/12/2013
443 Chương 443 Huyền Thiên - Biến hóa kinh người 10/12/2013
444 Chương 444 Huyền Thiên - Hứa hẹn? 10/12/2013
445 Chương 445 Huyền Thiên - Chiến Long Phỉ Phỉ 10/12/2013
446 Chương 446 Huyền Thiên - Thắng! Giả vờ! 10/12/2013
447 Chương 447 Huyền Thiên - Tỏ rõ thái độ 10/12/2013
448 Chương 448 Huyền Thiên - Bỏ, được 10/12/2013
449 Chương 449 Huyền Thiên - Mặc sắc trì thủy 10/12/2013
450 Chương 450 Huyền Thiên - Ngẫm lại liền kích động sao? 10/12/2013
451 Chương 451 Huyền Thiên - Kẻ đa mưu 10/12/2013
452 Chương 452 Huyền Thiên - Long Phương Phương 10/12/2013
453 Chương 453 Huyền Thiên - Lâm li vui sướng 10/12/2013
454 Chương 454 Huyền Thiên - Lánh mũi nhọn 10/12/2013
455 Chương 455 Huyền Thiên - Hoàng tước núp sau 10/12/2013
456 Chương 456 Huyền Thiên - Đánh bạc, chạy trần truồng! 10/12/2013
457 Chương 457 Huyền Thiên - Thu! 10/12/2013
458 Chương 458 Huyền Thiên - Không còn lựa chọn nào khác 10/12/2013
459 Chương 459 Huyền Thiên - Tầng thứ 10! 10/12/2013
460 Chương 460 Huyền Thiên - Biến cố 10/12/2013
461 Chương 461 Huyền Thiên - Tuyệt học Kỷ gia 10/12/2013
462 Chương 462 Huyền Thiên - Lộ ra vẻ yếu, chấn kinh thủ thắng! 10/12/2013
463 Chương 463 Huyền Thiên - Huyết mạch thức tỉnh 10/12/2013
464 Chương 464 Huyền Thiên - Khiếp sợ, dung hợp hoàn mỹ! 10/12/2013
465 Chương 465 Huyền Thiên - Ngã! (Thượng) 10/12/2013
466 Chương 466 Huyền Thiên - Miệng sùi bọt mép 10/12/2013
467 Chương 467 Huyền Thiên - Nhật Thần Giáo 10/12/2013
468 Chương 468 Huyền Thiên - Quang thuộc tính 10/12/2013
469 Chương 469 Huyền Thiên - Phạm Linh Nhi 10/12/2013
470 Chương 470 Huyền Thiên - Đơn thân xâm nhập 10/12/2013
471 Chương 471 Huyền Thiên - Làm nũng. (Thượng.ha) 10/12/2013
472 Chương 472 Huyền Thiên - Lực hiệu triệu cường đại 10/12/2013
473 Chương 473 Huyền Thiên - Ngày hành hương 10/12/2013
474 Chương 474 Huyền Thiên - Thiên Cương Luyện Thần Trận 10/12/2013
475 Chương 475 Huyền Thiên - Tử Vong Hỏa Hải 10/12/2013
476 Chương 476 Huyền Thiên - Ta sẽ quên ngươi 10/12/2013
477 Chương 477 Huyền Thiên - Tinh hạch thủ hộ thú 10/12/2013
478 Chương 478 Huyền Thiên - Thần Đạo bát cấp 10/12/2013
479 Chương 479 Huyền Thiên - Nhật Thần 10/12/2013
480 Chương 480 Huyền Thiên - Đột biến 10/12/2013
481 Chương 481 Huyền Thiên - Bốn năm lẻ mười tám ngày 10/12/2013
482 Chương 482 Huyền Thiên - Cho dù là gia gia của ngươi cũng không được! 10/12/2013
483 Chương 483 Huyền Thiên - Mượn đao giết người 10/12/2013
484 Chương 484 Huyền Thiên - Bảo khố tầng hai bị quên lãng 10/12/2013
485 Chương 485 Huyền Thiên - Vạch trần thân phận 10/12/2013
486 Chương 486 Huyền Thiên - Chênh lệch chỉ là cảnh giới thôi 10/12/2013
487 Chương 487 Huyền Thiên - Thật sự không có gì sao? 10/12/2013
488 Chương 488 Huyền Thiên - Trở về. (Thượng) 10/12/2013
489 Chương 489 Huyền Thiên - Huyễn Thiến, Nguyễn Hi Vũ 10/12/2013
490 Chương 490 Huyền Thiên - Trần Thiến đến nơi 10/12/2013
491 Chương 491 Huyền Thiên - Tiểu nhân lộ mặt 10/12/2013
492 Chương 492 Huyền Thiên - Trợn tròn mắt 10/12/2013
493 Chương 493 Huyền Thiên - Chủ nhân rộng lượng 10/12/2013
494 Chương 494 Huyền Thiên - Chu Giác Thuần 10/12/2013
495 Chương 495 Huyền Thiên - Mộng Huyễn Tinh 10/12/2013
496 Chương 496 Huyền Thiên - Tử vong, ngược đãi 10/12/2013
497 Chương 497 Huyền Thiên - Một năm 10/12/2013
498 Chương 498 Huyền Thiên - Sát vai Tiểu Bạch Hoa, mỹ nữ bưu hãn 10/12/2013
499 Chương 499 Huyền Thiên - Xảo ngộ 10/12/2013
500 Chương 500 Huyền Thiên - Sát Trạch Chi Đạo 10/12/2013
501 Chương 501 Huyền Thiên - Chết lần thứ hai 10/12/2013
502 Chương 502 Huyền Thiên - Rùa đen rút đầu? 10/12/2013
503 Chương 503 Huyền Thiên - Ngươi muốn khiêu chiến lúc nào cũng được 10/12/2013
504 Chương 504 Huyền Thiên - Một câu 10/12/2013
505 Chương 505 Huyền Thiên - Mệnh cục, túc mệnh 10/12/2013
506 Chương 506 Huyền Thiên - Mười năm 10/12/2013
507 Chương 507 Huyền Thiên - Bi kịch của Kim Chính Thái, ca bồi luyện với ngươi 10/12/2013
508 Chương 508 Huyền Thiên - Không thừa nhận 10/12/2013
509 Chương 509 Huyền Thiên - Chối bỏ, không thừa nhận 10/12/2013
510 Chương 510 Huyền Thiên - Băng Tinh thành 10/12/2013
511 Chương 511 Huyền Thiên - Gặp lại 10/12/2013
512 Chương 512 Huyền Thiên - Con ruồi, Long Cao Thiên! 10/12/2013
513 Chương 513 Huyền Thiên - Đã có ngươi 10/12/2013
514 Chương 514 Huyền Thiên - Hai chữ 10/12/2013
515 Chương 515 Huyền Thiên - Vây quanh 10/12/2013
516 Chương 516 Huyền Thiên - Ngăn cản chân chính 10/12/2013
517 Chương 517 Huyền Thiên - Một gian phòng 10/12/2013
518 Chương 518 Huyền Thiên - Trần Thiến câu dẫn 10/12/2013
519 Chương 519 Huyền Thiên - Mười năm sau, không biết chúng ta phải chờ hay hắn không đến 10/12/2013
520 Chương 520 Huyền Thiên - Gà chó không yên 10/12/2013
521 Chương 521 Huyền Thiên - Một chọi năm 10/12/2013
522 Chương 522 Huyền Thiên - Không chết 10/12/2013
523 Chương 523 Huyền Thiên - Khiêu chiến 10/12/2013
524 Chương 524 Huyền Thiên - Ta cảm thấy ta nên gọi người là mẫu thân 10/12/2013
525 Chương 525 Huyền Thiên - Hóa Long 10/12/2013
526 Chương 526 Huyền Thiên - Đồng quy vu tận? 10/12/2013
527 Chương 527 Huyền Thiên - Rời khỏi nơi lịch lãm rèn luyện 10/12/2013
528 Chương 528 Huyền Thiên - Cửu Thiên tinh, Tam Thiên Đại Đạo 10/12/2013
529 Chương 529 Huyền Thiên - Nguyên Tuyết thành, thế giới băng tuyết? 10/12/2013
530 Chương 530 Huyền Thiên - Đại Minh Tâm Thuật 10/12/2013
531 Chương 531 Huyền Thiên - Thần Đạo Tam cấp, lĩnh ngộ năm loại! 10/12/2013
532 Chương 532 Huyền Thiên - Đại Thiên Nhãn Thuật 10/12/2013
533 Chương 533 Huyền Thiên - Nữ nhân, tuyệt đối là nữ nhân 10/12/2013
534 Chương 534 Huyền Thiên - Giúp nhau giấu diếm, Quân Trúc Đan! 10/12/2013
535 Chương 535 Huyền Thiên - Rốt cuộc cũng hiểu rõ nam nhân hèn mọn bỉ ổi! 10/12/2013
536 Chương 536 Huyền Thiên - Ca nhịn không được 10/12/2013
537 Chương 537 Huyền Thiên - Thời không pháp tắc 10/12/2013
538 Chương 538 Huyền Thiên - Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu 10/12/2013
539 Chương 539 Huyền Thiên - Nữ thần 10/12/2013
540 Chương 540 Huyền Thiên - Chính thức có được 10/12/2013
541 Chương 541 Huyền Thiên - Dẫn động Đại Thiên Kiếp 10/12/2013
542 Chương 542 Huyền Thiên - Hoàn thành lịch lãm rèn luyện 10/12/2013
543 Chương 543 Huyền Thiên - Dẫn xà xuất động 10/12/2013
544 Chương 544 Huyền Thiên - Bày mưu nghĩ kế 10/12/2013
545 Chương 545 Huyền Thiên - Đại Thiên Kiếp chân chính 10/12/2013
546 Chương 546 Huyền Thiên - Dị biến, Chân Thần Cảnh 10/12/2013
547 Chương 547 Huyền Thiên - Quyết đấu với Long Cao Thiên 10/12/2013
548 Chương 548 Huyền Thiên - Ưu thế áp đảo 10/12/2013
549 Chương 549 Huyền Thiên - Ta muốn cùng ngươi, có thể chứ? 10/12/2013
550 Chương 550 Huyền Thiên - Mẫu thân, con đã bước vào Chân Thần Cảnh 10/12/2013
551 Chương 551 Huyền Thiên - Kỷ gia, Kỷ Thiên Xuyên 10/12/2013
552 Chương 552 Huyền Thiên - Mẫu thân 10/12/2013
553 Chương 553 Huyền Thiên - Thần cách, địa cầu! 10/12/2013
554 Chương 554 Huyền Thiên - Tiểu tức phụ của chủ nhân 10/12/2013
555 Chương 555 Huyền Thiên - Vô tình, cơ hội 10/12/2013
556 Chương 556 Huyền Thiên - Thương Minh Tinh 10/12/2013
557 Chương 557 Huyền Thiên - Lựa chọn của Kỷ Tiêu Lam 10/12/2013
558 Chương 558 Huyền Thiên - Mẫu thân của Trần Thiến 10/12/2013
559 Chương 559 Huyền Thiên - Phá hủy đường hầm tinh không 10/12/2013
560 Chương 560 Huyền Thiên - Thủy Nguyên Tinh Vực dị biến 10/12/2013
561 Chương 561 Huyền Thiên - Tiêu Viễn Sơn. 10/12/2013
562 Chương 562 Huyền Thiên - Khôi Lỗi Vương. (Thượng,hạ) 10/12/2013
563 Chương 563 Huyền Thiên - Đột biến. (Thượng,hạ) 10/12/2013
564 Chương 564 Huyền Thiên - Khôi Lỗi Vương. 10/12/2013
565 Chương 565 Huyền Thiên - Thu phục! (Thượng,hạ) 10/12/2013
566 Chương 566 Huyền Thiên - Luyện hóa Vạn Hồn Không Gian. 10/12/2013
567 Chương 567 Huyền Thiên - Nắm trong tay Thương Minh Đường. (Thượng, hạ) 10/12/2013
568 Chương 568 Huyền Thiên - Thần khấp chi môn. (Thượng,hạ) 10/12/2013
569 Chương 569 Huyền Thiên - Trảm Ma Tông. (Thượng,hạ) 10/12/2013
570 Chương 570 Huyền Thiên - Bị theo dõi. 10/12/2013
571 Chương 571 Huyền Thiên - Võ Thanh. (Thượng,ha) 10/12/2013
572 Chương 572 Huyền Thiên - Hoa nở, dị biến. 10/12/2013
573 Chương 573 Huyền Thiên - Mười tám đại Điện Chủ. (Thượng,hạ) 10/12/2013
574 Chương 574 Huyền Thiên - Âm Dương Niết Bàn Kinh thăng cấp. (Thượng) 10/12/2013
575 Chương 575 Huyền Thiên - Tiểu Bạch ủy khuất và xung động. 10/12/2013
576 Chương 576 Huyền Thiên - Ca nói là tự nhiên lớn lên! 10/12/2013
577 Chương 577 Huyền Thiên - Gặp mặt 10/12/2013
578 Chương 578 Huyền Thiên - Thân phận Tiêu Thiên bại lộ. 10/12/2013
579 Chương 579 Huyền Thiên - Tiếu Thượng, thân phận chân chính! 10/12/2013
580 Chương 580 Huyền Thiên - Tất cả đều mang ý xấu! 10/12/2013
581 Chương 581 Huyền Thiên - Tà bất thắng chính 10/12/2013
582 Chương 582 Huyền Thiên - An bài của Lăng muội muội. 10/12/2013
583 Chương 583 Huyền Thiên - Mười lăm người thuần âm chi thể. 10/12/2013
584 Chương 584 Huyền Thiên - Xằng bậy. (Thượng,hạ) 10/12/2013
585 Chương 585 Huyền Thiên - Âm Dương Niết Bàn vs Thiên Giai! (Thượng,hạ) 10/12/2013
586 Chương 586 Huyền Thiên - Không phải tiêu diệt mà là chinh phục. 10/12/2013
587 Chương 587 Huyền Thiên - Thần Táng Sơn. (Thượng,hạ) 10/12/2013
588 Chương 588 Huyền Thiên - Kim sắc hải dương. 10/12/2013
589 Chương 589 Huyền Thiên - Lỡ miệng. (Thượng,hạ) 10/12/2013
590 Chương 590 Huyền Thiên - Huyễn Thiến khiếp sợ. (Thượng.hạ) 10/12/2013
591 Chương 591 Huyền Thiên - Tiên cảnh không gian. 10/12/2013
592 Chương 592 Huyền Thiên - Đại hải vô lượng. (Thượng,hạ) 10/12/2013
593 Chương 593 Huyền Thiên - Lĩnh ngộ Huyễn Hải Vô Nhai. 10/12/2013
594 Chương 594 Huyền Thiên - Võ Cương. (Thượng,hạ) 10/12/2013
595 Chương 595 Huyền Thiên - Bị tính kế. (Thượng,hạ) 10/12/2013
596 Chương 596 Huyền Thiên - Chúng nữ đến. 10/12/2013
597 Chương 597 Huyền Thiên - (Thượng) 10/12/2013
598 Chương 598 Huyền Thiên - (Thượng,hạ) 10/12/2013
599 Chương 599 Huyền Thiên - Tỷ muội gặp lại. 10/12/2013
600 Chương 600 Huyền Thiên - Nuốt chửng Hỏa Chu Quả. 10/12/2013
601 Chương 601 Huyền Thiên - Nhục thân tẫn hủy. 10/12/2013
602 Chương 602 Huyền Thiên - Đại chiến. (Thượng,hạ) 10/12/2013
603 Chương 603 Huyền Thiên - Xuyên thủng trái tim. (Thượng,hạ) 10/12/2013
604 Chương 604 Huyền Thiên - Kim sắc ấn ký phát uy. 10/12/2013
605 Chương 605 Huyền Thiên - Chưa từng khiêu chiến trước đó. (Thượng,hạ ) 10/12/2013
606 Chương 606 Huyền Thiên - Sụp đổ. 10/12/2013
607 Chương 607 Huyền Thiên - Tiểu tiện nhân khôn khéo. 10/12/2013
608 Chương 608 Huyền Thiên - Phẫn nộ, muốn bộc phát! 10/12/2013
609 Chương 609 Huyền Thiên - Tất cả thế lực lớn tụ tập. 10/12/2013
610 Chương 610 Huyền Thiên - Lựa chọn minh chủ. 10/12/2013
611 Chương 611 Huyền Thiên - Một tiếng thét dài. 10/12/2013
612 Chương 612 Huyền Thiên - Giao đấu với Kỷ Trùng Kiền. 10/12/2013
613 Chương 613 Huyền Thiên - Đắc chí. 10/12/2013
614 Chương 614 Huyền Thiên - Thực lực, uy vọng. (Thượng - Hạ) 10/12/2013
615 Chương 615 Huyền Thiên - Đáng tiếc, khiếp sợ. 10/12/2013
616 Chương 616 Huyền Thiên - Không để trong lòng. 10/12/2013
617 Chương 617 Huyền Thiên - Lão thần tiên cái thế. 10/12/2013
618 Chương 618 Huyền Thiên - Vẫn là một chiêu. 10/12/2013
619 Chương 619 Huyền Thiên - Sáu thành công lực. 10/12/2013
620 Chương 620 Huyền Thiên - Rốt cuộc Tiếu Thượng là ai? 10/12/2013
621 Chương 621 Huyền Thiên - Tạo vật pháp tắc. 10/12/2013
622 Chương 622 Huyền Thiên - Kỷ Trùng Kiền cuồng ngạo. 10/12/2013
623 Chương 623 Huyền Thiên - Một kiếm đáng sợ. 10/12/2013
624 Chương 624 Huyền Thiên - Thủy Tổ Kim Thương. 10/12/2013
625 Chương 625 Huyền Thiên - Xuất thủ cứu giúp. 10/12/2013
626 Chương 626 Huyền Thiên - Một tiếng thét dài. 10/12/2013
627 Chương 627 Huyền Thiên - Giao đấu với Kỷ Trùng Kiền. 10/12/2013
628 Chương 628 Huyền Thiên - Quả nhiên lợi hại! 10/12/2013
629 Chương 629 Huyền Thiên - Trọng thương, tỉnh lại. 10/12/2013
630 Chương 630 Huyền Thiên - Quyết đấu với Mạnh Hạ Huy. 10/12/2013
631 Chương 631 Huyền Thiên - Con mắt. 10/12/2013
632 Chương 632 Huyền Thiên - Cầm tặc trước tiên cầm vương. 10/12/2013
633 Chương 633 Huyền Thiên - Thần kiếm lên tiếng. 10/12/2013
634 Chương 634 Huyền Thiên - Ngu ngốc. 10/12/2013
635 Chương 635 Huyền Thiên - Tam Túc Kim Ô. 10/12/2013
636 Chương 636 Huyền Thiên - Thất bảo hợp nhất. 10/12/2013
637 Chương 637 Huyền Thiên - Tuyệt địa phản kích, nghịch chuyển kinh thiên. 10/12/2013
638 Chương 638 Huyền Thiên - Kỳ quái. 10/12/2013
639 Chương 639 Huyền Thiên - Bàn Cổ, Ngọc Huyền Thanh Khí. 10/12/2013
640 Chương 640 Huyền Thiên - Thực lực môn phái. 10/12/2013
641 Chương 641 Huyền Thiên - Khiếp sợ thực lực. 10/12/2013
642 Chương 642 Huyền Thiên - Đê điều, chất phác, nghĩa khí. 10/12/2013
643 Chương 643 Huyền Thiên - Nhìn thấu. 10/12/2013
644 Chương 644 Huyền Thiên - Khí tức tà ác thao thiên. 10/12/2013
645 Chương 645 Huyền Thiên - Vừa đúng, hết sức căng thẳng. 10/12/2013
646 Chương 646 Huyền Thiên - Kéo dài thời gian, không mưu mà hợp. 10/12/2013
647 Chương 647 Huyền Thiên - Cuồng vọng. 10/12/2013
648 Chương 648 Huyền Thiên - Một đạo ánh sáng. 10/12/2013
649 Chương 649 Huyền Thiên - Cửu Âm Cung. 10/12/2013
650 Chương 650 Huyền Thiên - Cửu Âm Tuyệt Địa. 10/12/2013
651 Chương 651 Huyền Thiên - Lão tổ Tiếu gia. 10/12/2013
652 Chương 652 Huyền Thiên - Chấp niệm cầu sinh. 10/12/2013
653 Chương 653 Huyền Thiên - Chúng nữ ly khai. 10/12/2013
654 Chương 654 Huyền Thiên - Cực độ kinh hãi. 10/12/2013
655 Chương 655 Huyền Thiên - Thông Thiên Cổ Thụ! 10/12/2013
656 Chương 656 Huyền Thiên - Quyết không buông tha. 10/12/2013
657 Chương 657 Huyền Thiên - Kiến hôi, chính là kiến hôi! 10/12/2013
658 Chương 658 Huyền Thiên - Chạy trốn. 10/12/2013
659 Chương 659 Huyền Thiên - Tiếu Phách xuất quan. 10/12/2013
660 Chương 660 Huyền Thiên - Thiên phú kinh người, dã tâm bừng bừng. 10/12/2013
661 Chương 661 Huyền Thiên - Vô Lượng Tiên Cung 10/12/2013
662 Chương 662 Huyền Thiên - Ngươi có bệnh à? 10/12/2013
663 Chương 663 Huyền Thiên - Hai loại thần thông. 10/12/2013
664 Chương 664 Huyền Thiên - Thiên Hỏa Văn Lô Đồng. 10/12/2013
665 Chương 665 Huyền Thiên - Hai ức, Huyễn Diệp! 10/12/2013
666 Chương 666 Huyền Thiên - Khí tức Tạo Vật. 10/12/2013
667 Chương 667 Huyền Thiên - Phong Tiên Thuật 10/12/2013
668 Chương 668 Huyền Thiên - Hai chữ, Địa Cầu. 10/12/2013
669 Chương 669 Huyền Thiên - Luyện hóa, ngoài ý muốn! 10/12/2013
670 Chương 670 Huyền Thiên - Dương cực sinh âm, tự giải! 10/12/2013
671 Chương 671 Huyền Thiên - Tú hoa châm, phong bế động, kiên ngạnh thân. 10/12/2013
672 Chương 672 Huyền Thiên - Ta không trách ngươi. 10/12/2013
673 Chương 673 Huyền Thiên - Yên lặng. 10/12/2013
674 Chương 674 Huyền Thiên - Rời khỏi Vô Lượng Tiên Cung. 10/12/2013
675 Chương 675 Huyền Thiên - Tiến tới cấm chế. 10/12/2013
676 Chương 676 Huyền Thiên - Gặp lại. 10/12/2013
677 Chương 677 Huyền Thiên - Năng lượng bản nguyên. 10/12/2013
678 Chương 678 Huyền Thiên - Vũ trụ chi tâm. 10/12/2013
679 Chương 679 Huyền Thiên - Quá muộn rồi. 10/12/2013
680 Chương 680 Huyền Thiên - Người thần bí tới, nguyên thần hóa thân. 10/12/2013
681 Chương 681 Huyền Thiên - Huyết lệ. 10/12/2013
682 Chương 682 Huyền Thiên - Lao ra, sinh tử không rõ 10/12/2013
683 Chương 683 Huyền Thiên - Thu hoạch ngoài ý muốn 10/12/2013
684 Chương 684 Huyền Thiên - Tỉnh lại 10/12/2013
685 Chương 685 Huyền Thiên - Chúng ta tiếp tục 10/12/2013
686 Chương 686 Huyền Thiên - Thần huyết tế, khởi động! 10/12/2013
687 Chương 687 Huyền Thiên - Kinh biến quỷ dị 10/12/2013
688 Chương 688 Huyền Thiên - Ta lại đói bụng 10/12/2013
689 Chương 689 Huyền Thiên - Kinh biến quỷ dị 10/12/2013
690 Chương 690 Huyền Thiên - Huyền Thiên Chân Kinh 10/12/2013
691 Chương 691 Huyền Thiên - Gặp lại 10/12/2013
692 Chương 692 Huyền Thiên - Năng lượng bản nguyên 10/12/2013
693 Chương 693 Huyền Thiên - Vũ trụ chi tâm 10/12/2013
694 Chương 694 Huyền Thiên - Quá muộn rồi 10/12/2013
695 Chương 695 Huyền Thiên - Người thần bí tới, nguyên thần hóa thân 10/12/2013
696 Chương 696 Huyền Thiên - Huyết lệ 10/12/2013
697 Chương 697 Huyền Thiên - Có một người khác 10/12/2013
698 Chương 698 Huyền Thiên - Sát ý, tử chí! 10/12/2013
699 Chương 699 Huyền Thiên - Các ngươi đều phải chết 10/12/2013
700 Chương 700 Huyền Thiên - Băng diệt, tiếc hận 10/12/2013
701 Chương 701 Huyền Thiên - Không chết! 10/12/2013
702 Chương 702 Huyền Thiên - Nguyên Thanh Thiên Quân 10/12/2013
703 Chương 703 Huyền Thiên - Thanh tỉnh chân chính 10/12/2013
704 Chương 704 Huyền Thiên - Sinh mệnh sinh ra 10/12/2013
705 Chương 705 Huyền Thiên - Bắt đầu mới 10/12/2013
706 Chương 706 Huyền Thiên - Linh khí thiên địa 10/12/2013
707 Chương 707 Huyền Thiên - Mười bản nhật ký 10/12/2013
708 Chương 708 Huyền Thiên - Con đường tu luyện đặc thù 10/12/2013
709 Chương 709 Huyền Thiên - Cửa hàng đồ cổ 10/12/2013
710 Chương 710 Huyền Thiên - Trường học 10/12/2013
711 Chương 711 Huyền Thiên - Rốt cuộc tới! 10/12/2013
712 Chương 712 Huyền Thiên - Trở thành vĩnh hằng! 10/12/2013
713 Chương 713 Huyền Thiên - Hắn tựa như độc xà 10/12/2013
714 Chương 714 Huyền Thiên - Tới thủ đô 10/12/2013
715 Chương 715 Huyền Thiên - Chu Vĩ Đào 10/12/2013
716 Chương 716 Huyền Thiên - Gặp mặt, giao phong! 10/12/2013
717 Chương 717 Huyền Thiên - Nội gia quyền, chiến! 10/12/2013
718 Chương 718 Huyền Thiên - Đầu voi đuôi chuột 10/12/2013
719 Chương 719 Huyền Thiên - Minh ngộ 10/12/2013
720 Chương 720 Huyền Thiên - Chết! 10/12/2013
721 Chương 721 Huyền Thiên - Thân phận của Ngưu Ma Vương 10/12/2013
722 Chương 722 Huyền Thiên - Tu đạo giả 10/12/2013
723 Chương 723 Huyền Thiên - Oanh động 10/12/2013
724 Chương 724 Huyền Thiên - Khảo cổ học 10/12/2013
725 Chương 725 Huyền Thiên - Tập đoàn Tống thị 10/12/2013
726 Chương 726 Huyền Thiên - Rèn luyện thân thể 10/12/2013
727 Chương 727 Huyền Thiên - Nhà bảo tàng, căn cứ 10/12/2013
728 Chương 728 Huyền Thiên - Lá chắn! 10/12/2013
729 Chương 729 Huyền Thiên - Coi tiền như rác 10/12/2013
730 Chương 730 Huyền Thiên - Lý Hàn Mai, danh nhân? 10/12/2013
731 Chương 731 Huyền Thiên - Khách nhân 10/12/2013
732 Chương 732 Huyền Thiên - Thục nữ 10/12/2013
733 Chương 733 Huyền Thiên - Cô đơn 10/12/2013
734 Chương 734 Huyền Thiên - Xung đột 10/12/2013
735 Chương 735 Huyền Thiên - Chiến 10/12/2013
736 Chương 736 Huyền Thiên - Gia gia cũng không thành! 10/12/2013
737 Chương 737 Huyền Thiên - Toàn bộ chết, giải quyết tốt hậu quả! 10/12/2013
738 Chương 738 Huyền Thiên - Quyết định, cảm ngộ 10/12/2013
739 Chương 739 Huyền Thiên - Trang viên Tống thị 10/12/2013
740 Chương 740 Huyền Thiên - Uy hiếp 10/12/2013
741 Chương 741 Huyền Thiên - Nữ nhân đã từng sờ qua PP 10/12/2013
742 Chương 742 Huyền Thiên - Thiên lại 10/12/2013
743 Chương 743 Huyền Thiên - Khiếp sợ! Thủ ấn! 10/12/2013
744 Chương 744 Huyền Thiên - Bay lên trời 10/12/2013
745 Chương 745 Huyền Thiên - Lăng Hi thanh tỉnh. 10/12/2013
746 Chương 746 Huyền Thiên - Chờ mong 10/12/2013
747 Chương 747 Huyền Thiên - Run, khó có thể tự giữ! 10/12/2013
748 Chương 748 Huyền Thiên - Mặc ta du, Lục Áp! 10/12/2013
749 Chương 749 Huyền Thiên - Là các ngươi 10/12/2013
750 Chương 750 Huyền Thiên - Hai gia hỏa không dạy nổi 10/12/2013
751 Chương 751 Huyền Thiên - Phi lễ? 10/12/2013
752 Chương 752 Huyền Thiên - Pháp luật, pháp tắc 10/12/2013
753 Chương 753 Huyền Thiên - Ai thẩm vấn ai? 10/12/2013
754 Chương 754 Huyền Thiên - Nhị thế tổ điển hình (thượng,hạ)? 10/12/2013
755 Chương 755 Huyền Thiên - Đại nhân vật. 10/12/2013
756 Chương 756 Huyền Thiên - Trương Nhã Tĩnh (thượng,hạ). 10/12/2013
757 Chương 757 Huyền Thiên - Kỷ lục đặc huấn (thượng,hạ). 10/12/2013
758 Chương 758 Huyền Thiên - Phòng tu luyện (thượng,hạ). 10/12/2013
759 Chương 759 Huyền Thiên - Trên dưới chân không (thượng,hạ). 10/12/2013
760 Chương 760 Huyền Thiên - Thiếu phụ, a di? 10/12/2013
761 Chương 761 Huyền Thiên - Căn cứ đặc huấn (thượng,hạ)! 10/12/2013
762 Chương 762 Huyền Thiên - Chọn người (thượng,hạ)! 10/12/2013
763 Chương 763 Huyền Thiên - Yêu thể (thượng,hạ) ! 10/12/2013
764 Chương 764 Huyền Thiên - Trở về! 10/12/2013
765 Chương 765 Huyền Thiên - Trung học Ma Đô (thượng,hạ)! 10/12/2013
766 Chương 766 Huyền Thiên - Nam nhân đi xe Maserati! 10/12/2013
767 Chương 767 Huyền Thiên - Tề tụ (thượng,hạ)! 10/12/2013
768 Chương 768 Huyền Thiên - Định nghĩa của hạnh phúc (thượng,hạ). 10/12/2013
769 Chương 769 Huyền Thiên - Bắt đầu hành động (thượng,hạ)! 10/12/2013
770 Chương 770 Huyền Thiên - Họ Trương! 10/12/2013
771 Chương 771 Huyền Thiên - Cảnh giới chi cao của dâm tặc (thượng,hạ)! 10/12/2013
772 Chương 772 Huyền Thiên - Đứng lại (thượng,hạ)! 10/12/2013
773 Chương 773 Huyền Thiên - Một dao! 10/12/2013
774 Chương 774 Huyền Thiên - Đến khách sạn! 10/12/2013
775 Chương 775 Huyền Thiên - Ma chướng! 10/12/2013
776 Chương 776 Huyền Thiên - Đầu hàng, đầu hàng đi! 10/12/2013
777 Chương 777 Huyền Thiên - Thắng được cái gì? 10/12/2013
778 Chương 778 Huyền Thiên - Tổn thất thảm trọng (thượng,hạ)! 10/12/2013
779 Chương 779 Huyền Thiên - Một người! 10/12/2013
780 Chương 780 Huyền Thiên - Đây là cái gì (thượng,hạ)? 10/12/2013
781 Chương 781 Huyền Thiên - Rời đi! 10/12/2013
782 Chương 782 Huyền Thiên - Mệnh trung chú định! 10/12/2013
783 Chương 783 Huyền Thiên - Anh chính là thần tiên (thượng,hạ)! 10/12/2013
784 Chương 784 Huyền Thiên - Hiên Viên Kiếm Tông! 10/12/2013
785 Chương 785 Huyền Thiên - Cô làm gì đó (thượng,hạ)? 10/12/2013
786 Chương 786 Huyền Thiên - Thanh Long (thượng,hạ)! 10/12/2013
787 Chương 787 Huyền Thiên - Hỗn chiến! 10/12/2013
788 Chương 788 Huyền Thiên - Rắn xương? 10/12/2013
789 Chương 789 Huyền Thiên - Là phúc hay họa (thượng.hạ)? 10/12/2013
790 Chương 790 Huyền Thiên - Máu gà máu chó (hạ)! 10/12/2013
791 Chương 791 Huyền Thiên - Hai nữ nhân khờ! 10/12/2013
792 Chương 792 Huyền Thiên - Dụng tình (thượng,hạ)! 10/12/2013
793 Chương 793 Huyền Thiên - Boyfriend (thượng,hạ)! 10/12/2013
794 Chương 794 Huyền Thiên - Hiếu kính! Xảo hợp! 10/12/2013
795 Chương 795 Huyền Thiên - Tỉnh thần hoàn! Thôi tình tán! 10/12/2013
796 Chương 796 Huyền Thiên - Biến em trở thành nữ nhân của anh! 10/12/2013
797 Chương 797 Huyền Thiên - Liều chết triền miên (thượng,hạ)! 10/12/2013
798 Chương 798 Huyền Thiên - Nói dối không phải là con ngoan! 10/12/2013
799 Chương 799 Huyền Thiên - Chiến tướng chi nhị, Trương Kiến! 10/12/2013
800 Chương 800 Huyền Thiên - Cậu ta là cao thủ (thượng,hạ)! 10/12/2013
801 Chương 801 Huyền Thiên - Dương đại hiệp! 10/12/2013
802 Chương 802 Huyền Thiên - Đại hiệp vô sỉ (thượng,hạ)! 10/12/2013
803 Chương 803 Huyền Thiên - Đừng ra vẻ trước mặt “Thiên Lôi” (thượng,hạ)! 10/12/2013
804 Chương 804 Huyền Thiên - Thánh địa (thượng,hạ)! 10/12/2013
805 Chương 805 Huyền Thiên - Hiên Viên Vô Đạo! 10/12/2013
806 Chương 806 Huyền Thiên - Lão quái ngàn năm đến tặng sữa (thượng,hạ)! 10/12/2013
807 Chương 807 Huyền Thiên - Trói buộc cở bỏ, thập đại danh hoa (thượng,hạ)! 10/12/2013
808 Chương 808 Huyền Thiên - Hiên Viên kiếm, đài cửu long! 10/12/2013
809 Chương 809 Huyền Thiên - Nhiếp (thượng,hạ)! 10/12/2013
810 Chương 810 Huyền Thiên - Thu hoạch kinh người (thượng,hạ)! 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-huyen-thien-652.html