Truyện Vũ Thần Không Gian - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Vũ Thần Không Gian
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Vũ Thần Không Gian
Bạn đang đọc truyện Vũ Thần Không Gian của tác giả Phó Khiếu Trần trên trang đọc truyện online.Diệp Hi Văn ở địa cầu là một học sinh bình thường, trong lúc ngoài ý muốn xuyên việt đến một nơi gọi là Chân Vũ Giới thế giới.

Trong cái thế giới này, Võ Giả cường đại có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa.

Vốn tư chất bình thường, hắn bởi vì nhận được một cái không gian thần bí đặc thù, kết quả là, hắn từ nay về sau.

Ngưu bức rồi.

Bất luận cái võ học gì cũng có thể tại trong không gian thần bí suy diễn, với người tu hành vài thập niên, hắn chỉ cần một năm là thành công.

Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì thiên tài ở trước mặt của hắn đều là phù vân.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Vũ Thần Không Gian - Thần bí không gian 10/12/2013
2 Chương 2 Vũ Thần Không Gian - Hậu Thiên Tứ Trọng 10/12/2013
3 Chương 3 Vũ Thần Không Gian - Tàng Thư Các 10/12/2013
4 Chương 4 Vũ Thần Không Gian - Chọn lựa Công Pháp 10/12/2013
5 Chương 5 Vũ Thần Không Gian - Bôn Lôi Cửu Hưởng 10/12/2013
6 Chương 6 Vũ Thần Không Gian - Nhị Hổ Chi Lực 10/12/2013
7 Chương 7 Vũ Thần Không Gian - Địa Tâm Quả 10/12/2013
8 Chương 8 Vũ Thần Không Gian - Hậu Thiên Ngũ Trọng 10/12/2013
9 Chương 9 Vũ Thần Không Gian - Đoạt bảo 10/12/2013
10 Chương 10 Vũ Thần Không Gian - Dễ như trở bàn tay 10/12/2013
11 Chương 11 Vũ Thần Không Gian - Kích đấu 10/12/2013
12 Chương 12 Vũ Thần Không Gian - Lãnh Nguyệt Trảm 10/12/2013
13 Chương 13 Vũ Thần Không Gian - Kẻ gây tai hoạ 10/12/2013
14 Chương 14 Vũ Thần Không Gian - Hậu Thiên Lục Trọng 10/12/2013
15 Chương 15 Vũ Thần Không Gian - Tông Nội Đại Bỉ 10/12/2013
16 Chương 16 Vũ Thần Không Gian - Trở lại tông môn 10/12/2013
17 Chương 17 Vũ Thần Không Gian - Xung đột 10/12/2013
18 Chương 18 Vũ Thần Không Gian - Huyết Nguyên Cảnh 10/12/2013
19 Chương 19 Vũ Thần Không Gian - Thi đấu bắt đầu 10/12/2013
20 Chương 20 Vũ Thần Không Gian - Một cái đối mặt 10/12/2013
21 Chương 21 Vũ Thần Không Gian - Lại là một chiêu 10/12/2013
22 Chương 22 Vũ Thần Không Gian - Để cho các ngươi xem 10/12/2013
23 Chương 23 Vũ Thần Không Gian - Toàn lực ra tay 10/12/2013
24 Chương 24 Vũ Thần Không Gian - Tiến vào Top 3 10/12/2013
25 Chương 25 Vũ Thần Không Gian - Ba chiêu đánh bại ngươi 10/12/2013
26 Chương 26 Vũ Thần Không Gian - Đoạt giải quán quân 10/12/2013
27 Chương 27 Vũ Thần Không Gian - Hậu Thiên Thất Trọng 10/12/2013
28 Chương 28 Vũ Thần Không Gian - Xuống núi 10/12/2013
29 Chương 29 Vũ Thần Không Gian - Xung đột trong thương hội 10/12/2013
30 Chương 30 Vũ Thần Không Gian - Thanh Phong Trại 10/12/2013
31 Chương 31 Vũ Thần Không Gian - Năm đao trảm Trần Hổ 10/12/2013
32 Chương 32 Vũ Thần Không Gian - Thiê n Nguyên Thành 10/12/2013
33 Chương 33 Vũ Thần Không Gian - Tiên Thiên Đan 10/12/2013
34 Chương 34 Vũ Thần Không Gian - Đấu giá 10/12/2013
35 Chương 35 Vũ Thần Không Gian - Bị tập kích 10/12/2013
36 Chương 36 Vũ Thần Không Gian - Chín mươi đầu Mãnh Hổ Chi Lực 10/12/2013
37 Chương 37 Vũ Thần Không Gian - Đấu giá hội tranh đoạt 10/12/2013
38 Chương 38 Vũ Thần Không Gian - Trọng đầu hí 10/12/2013
39 Chương 39 Vũ Thần Không Gian - Phục giết 10/12/2013
40 Chương 40 Vũ Thần Không Gian - Ngư ông đắc lợi 10/12/2013
41 Chương 41 Vũ Thần Không Gian - Tổng tông đệ tử bị vây công 10/12/2013
42 Chương 42 Vũ Thần Không Gian - Chữa thương 10/12/2013
43 Chương 43 Vũ Thần Không Gian - Dịch Cân Súc Cốt Công 10/12/2013
44 Chương 44 Vũ Thần Không Gian - Một chiêu oanh phi 10/12/2013
45 Chương 45 Vũ Thần Không Gian - Cô đọng Tiên Thiên Chân Khí 10/12/2013
46 Chương 46 Vũ Thần Không Gian - Trương Vân Thiên khiêu chiến 10/12/2013
47 Chương 47 Vũ Thần Không Gian - Tiếng vọng 10/12/2013
48 Chương 48 Vũ Thần Không Gian - Hạch tâm thi đấu bắt đầu 10/12/2013
49 Chương 49 Vũ Thần Không Gian - So thân pháp 10/12/2013
50 Chương 50 Vũ Thần Không Gian - Lại là hắn? 10/12/2013
51 Chương 51 Vũ Thần Không Gian - Trong Huyết Nguyên Cảnh 10/12/2013
52 Chương 52 Vũ Thần Không Gian - Nếu ngươi tự sát, ta lưu cho ngươi toàn thây 10/12/2013
53 Chương 53 Vũ Thần Không Gian - Phản giết 10/12/2013
54 Chương 54 Vũ Thần Không Gian - Hiện ra cao thủ thần bí 10/12/2013
55 Chương 55 Vũ Thần Không Gian - Đột phá, Hậu Thiên Cửu Trọng 10/12/2013
56 Chương 56 Vũ Thần Không Gian - Tiến về núi Phong Diệp 10/12/2013
57 Chương 57 Vũ Thần Không Gian - Trương gia tạp toái môn, chết đi 10/12/2013
58 Chương 58 Vũ Thần Không Gian - Lực áp Tiên Thiên. 10/12/2013
59 Chương 59 Vũ Thần Không Gian - Trảm Tiên Thiên 10/12/2013
60 Chương 60 Vũ Thần Không Gian - Kết thúc 10/12/2013
61 Chương 61 Vũ Thần Không Gian - Giằng co. 10/12/2013
62 Chương 62 Vũ Thần Không Gian - Ban thưởng 10/12/2013
63 Chương 63 Vũ Thần Không Gian - Bàn Long Chưởng 10/12/2013
64 Chương 64 Vũ Thần Không Gian - Tu vi tiến mạnh 10/12/2013
65 Chương 65 Vũ Thần Không Gian - Ly khai 10/12/2013
66 Chương 66 Vũ Thần Không Gian - Địa Thương Hỏa Liên 10/12/2013
67 Chương 67 Vũ Thần Không Gian - Quái vật 10/12/2013
68 Chương 68 Vũ Thần Không Gian - Hỏa Lân Thú 10/12/2013
69 Chương 69 Vũ Thần Không Gian - Cổ quái 10/12/2013
70 Chương 70 Vũ Thần Không Gian - Gió đã bắt đầu thổi 10/12/2013
71 Chương 71 Vũ Thần Không Gian - Động thủ 10/12/2013
72 Chương 72 Vũ Thần Không Gian - Tào gia thiết lập bẫy rập. 10/12/2013
73 Chương 73 Vũ Thần Không Gian - Đột phá, Tiên Thiên 10/12/2013
74 Chương 74 Vũ Thần Không Gian - Giết toàn bộ 10/12/2013
75 Chương 75 Vũ Thần Không Gian - Nhất Nguyên tổng tông 10/12/2013
76 Chương 76 Vũ Thần Không Gian - Sư huynh Thạch Nghị 10/12/2013
77 Chương 77 Vũ Thần Không Gian - Ức hiếp đến thăm 10/12/2013
78 Chương 78 Vũ Thần Không Gian - Đánh ngươi chính cùng con chó giống nhau. 10/12/2013
79 Chương 79 Vũ Thần Không Gian - Phụ thân thành tông chủ rồi. 10/12/2013
80 Chương 80 Vũ Thần Không Gian - Đánh đến tận cửa đi 10/12/2013
81 Chương 81 Vũ Thần Không Gian - Ôn Thế Dương, lăn ra đây. 10/12/2013
82 Chương 82 Vũ Thần Không Gian - Ý cảnh. 10/12/2013
83 Chương 83 Vũ Thần Không Gian - Dương danh 10/12/2013
84 Chương 84 Vũ Thần Không Gian - Tam đại phân tông 10/12/2013
85 Chương 85 Vũ Thần Không Gian - Dốc hết sức hàng thập hội 10/12/2013
86 Chương 86 Vũ Thần Không Gian - các ngươi cùng lên đi 10/12/2013
87 Chương 87 Vũ Thần Không Gian - Diệp Hi Văn, đi ra cho lão phu 10/12/2013
88 Chương 88 Vũ Thần Không Gian - Thiệu Dương trưởng lão 10/12/2013
89 Chương 89 Vũ Thần Không Gian - Lâm Triển Thiên cường thế 10/12/2013
90 Chương 90 Vũ Thần Không Gian - khảo hạch bắt đầu 10/12/2013
91 Chương 91 Vũ Thần Không Gian - Thiên tài hội tụ 10/12/2013
92 Chương 92 Vũ Thần Không Gian - Gặp lại Hoa Mộng Hàm 10/12/2013
93 Chương 93 Vũ Thần Không Gian - Huyễn Ma tập kích 10/12/2013
94 Chương 94 Vũ Thần Không Gian - Cao thủ chặn giết 10/12/2013
95 Chương 95 Vũ Thần Không Gian - Cả nhà ngươi mới là xú trùng 10/12/2013
96 Chương 96 Vũ Thần Không Gian - Khổ chiến 10/12/2013
97 Chương 97 Vũ Thần Không Gian - Đột phá, Tiên Thiên nhị trọng 10/12/2013
98 Chương 98 Vũ Thần Không Gian - Tiến về phía trước tụ hợp 10/12/2013
99 Chương 99 Vũ Thần Không Gian - Chỉ có tử chiến 10/12/2013
100 Chương 100 Vũ Thần Không Gian - Một đao miểu sát. 10/12/2013
101 Chương 101 Vũ Thần Không Gian - Lại trảm hai người. 10/12/2013
102 Chương 102 Vũ Thần Không Gian - Khảo hạch kết thúc. 10/12/2013
103 Chương 103 Vũ Thần Không Gian - Bái nhập Thông Thiên Phong. 10/12/2013
104 Chương 104 Vũ Thần Không Gian - Đệ tử cũ khinh người quá đáng. 10/12/2013
105 Chương 105 Vũ Thần Không Gian - Hoặc là diệt vong, hoặc là giải tán! 10/12/2013
106 Chương 106 Vũ Thần Không Gian - Thành lập phe phái chính mình. 10/12/2013
107 Chương 107 Vũ Thần Không Gian - Tiến về trước tông môn thâm xử 10/12/2013
108 Chương 108 Vũ Thần Không Gian - Trong núi tôi luyện. 10/12/2013
109 Chương 109 Vũ Thần Không Gian - Đại chiến Vượn Tuyết. 10/12/2013
110 Chương 110 Vũ Thần Không Gian - Trong chiến đấu đột phá. 10/12/2013
111 Chương 111 Vũ Thần Không Gian - Cảnh Nhạn Nam 10/12/2013
112 Chương 112 Vũ Thần Không Gian - Ước chiến một tháng sau 10/12/2013
113 Chương 113 Vũ Thần Không Gian - Ta cược 5000, Diệp Hi Văn thắng!. 10/12/2013
114 Chương 114 Vũ Thần Không Gian - Thắng bại kỳ thật. . . còn chưa định. 10/12/2013
115 Chương 115 Vũ Thần Không Gian - Tiên Thiên tiểu viên mãn. 10/12/2013
116 Chương 116 Vũ Thần Không Gian - Diệp Hi Văn, thắng. 10/12/2013
117 Chương 117 Vũ Thần Không Gian - Có thể so với đệ tử hạt giống. 10/12/2013
118 Chương 118 Vũ Thần Không Gian - Bái Ma giáo 10/12/2013
119 Chương 119 Vũ Thần Không Gian - Tiểu hầu gia 10/12/2013
120 Chương 120 Vũ Thần Không Gian - Ngụy linh khí. 10/12/2013
121 Chương 121 Vũ Thần Không Gian - Cứ điểm Bái Ma Giáo 10/12/2013
122 Chương 122 Vũ Thần Không Gian - Đệ tử hạch tâm 10/12/2013
123 Chương 123 Vũ Thần Không Gian - Vây giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử 10/12/2013
124 Chương 124 Vũ Thần Không Gian - Trúng kế 10/12/2013
125 Chương 125 Vũ Thần Không Gian - Đột phá, Tiên Thiên tứ trọng! 10/12/2013
126 Chương 126 Vũ Thần Không Gian - Thế cục nghịch chuyển 10/12/2013
127 Chương 127 Vũ Thần Không Gian - La Thiên có phải do ngươi giết hay không 10/12/2013
128 Chương 128 Vũ Thần Không Gian - Diệp Phong cầu cứu 10/12/2013
129 Chương 129 Vũ Thần Không Gian - Ngân Đảo Thành bị huyết tế 10/12/2013
130 Chương 130 Vũ Thần Không Gian - Cứu binh của Nhất Nguyên Tông 10/12/2013
131 Chương 131 Vũ Thần Không Gian - Tề Phi Phàm 10/12/2013
132 Chương 132 Vũ Thần Không Gian - Thiên Nguyên kính 10/12/2013
133 Chương 133 Vũ Thần Không Gian - Phản hồi Nhất Nguyên Tông 10/12/2013
134 Chương 134 Vũ Thần Không Gian - Tranh đoạt thi đấu bắt đầu 10/12/2013
135 Chương 135 Vũ Thần Không Gian - Qua liền hai đợt 10/12/2013
136 Chương 136 Vũ Thần Không Gian - Long Hổ đấu 10/12/2013
137 Chương 137 Vũ Thần Không Gian - Kỷ lục mới 10/12/2013
138 Chương 138 Vũ Thần Không Gian - Mạc Hàn lại bại 10/12/2013
139 Chương 139 Vũ Thần Không Gian - Huỷ bỏ võ công 10/12/2013
140 Chương 140 Vũ Thần Không Gian - Giằng co 10/12/2013
141 Chương 141 Vũ Thần Không Gian - Đoạt giải quán quân. 10/12/2013
142 Chương 142 Vũ Thần Không Gian - Ma sát cảnh 10/12/2013
143 Chương 143 Vũ Thần Không Gian - Diệp Hi Văn 10/12/2013
144 Chương 144 Vũ Thần Không Gian - Truyền thuyết Địa phủ 10/12/2013
145 Chương 145 Vũ Thần Không Gian - Liên tiếp đột phá 10/12/2013
146 Chương 146 Vũ Thần Không Gian - Tiên Thiên thất trọng đỉnh phong 10/12/2013
147 Chương 147 Vũ Thần Không Gian - Cứu viện 10/12/2013
148 Chương 148 Vũ Thần Không Gian - Chém giết Ác ma thống lĩnh 10/12/2013
149 Chương 149 Vũ Thần Không Gian - Con chó La gia 10/12/2013
150 Chương 150 Vũ Thần Không Gian - Giải quyết tốt hậu quả 10/12/2013
151 Chương 151 Vũ Thần Không Gian - Mục tiêu, Chân đạo ma tướng 10/12/2013
152 Chương 152 Vũ Thần Không Gian - Khổ chiến 10/12/2013
153 Chương 153 Vũ Thần Không Gian - Có thể so với Chân đạo 10/12/2013
154 Chương 154 Vũ Thần Không Gian - Thí luyện chấm dứt 10/12/2013
155 Chương 155 Vũ Thần Không Gian - Đối chiến La Nhất Phàm 10/12/2013
156 Chương 156 Vũ Thần Không Gian - Triệt để áp chế 10/12/2013
157 Chương 157 Vũ Thần Không Gian - Đánh võ mồm 10/12/2013
158 Chương 158 Vũ Thần Không Gian - Uyên nguyên Thanh Phong Sơn 10/12/2013
159 Chương 159 Vũ Thần Không Gian - Hội Nghị Trưởng Lão 10/12/2013
160 Chương 160 Vũ Thần Không Gian - Diệp sư huynh vạn an! 10/12/2013
161 Chương 161 Vũ Thần Không Gian - Cuồng Sa Thập Tam Đạo 10/12/2013
162 Chương 162 Vũ Thần Không Gian - Thâm Thủy Huyền Xà ( thượng) 10/12/2013
163 Chương 163 Vũ Thần Không Gian - Độc Long Khống Thủy Kỳ 10/12/2013
164 Chương 164 Vũ Thần Không Gian - Âm mưu của La Nhất Phàm 10/12/2013
165 Chương 165 Vũ Thần Không Gian - Càn quét bảo tàng 10/12/2013
166 Chương 166 Vũ Thần Không Gian - Chém giết La Nhất Phàm 10/12/2013
167 Chương 167 Vũ Thần Không Gian - Độc Long Khống Thủy Kỳ trận. 10/12/2013
168 Chương 168 Vũ Thần Không Gian - Bước vào Chân Đạo 10/12/2013
169 Chương 169 Vũ Thần Không Gian - Âm mưu của Bái Ma Giáo 10/12/2013
170 Chương 170 Vũ Thần Không Gian - Đến Thiên Ky Đảo ( thượng ). 10/12/2013
171 Chương 171 Vũ Thần Không Gian - Lăn, một bên nặn đất chơi đi! 10/12/2013
172 Chương 172 Vũ Thần Không Gian - Chuẩn bị trước khi chiến đấu 10/12/2013
173 Chương 173 Vũ Thần Không Gian - Thanh danh lên cao 10/12/2013
174 Chương 174 Vũ Thần Không Gian - Lông cũng không phải 10/12/2013
175 Chương 175 Vũ Thần Không Gian - Đây cũng là loại người hung ác 10/12/2013
176 Chương 176 Vũ Thần Không Gian - Vũ Lâm Quân không gì hơn cái này 10/12/2013
177 Chương 177 Vũ Thần Không Gian - Dư ba cùng áp lực 10/12/2013
178 Chương 178 Vũ Thần Không Gian - Vạn Tiên chiến trường 10/12/2013
179 Chương 179 Vũ Thần Không Gian - Chân Đạo nhị trọng. 10/12/2013
180 Chương 180 Vũ Thần Không Gian - Ma Soái mộ địa 10/12/2013
181 Chương 181 Vũ Thần Không Gian - Gia nhập tiểu đội 10/12/2013
182 Chương 182 Vũ Thần Không Gian - Cái gọi là khảo nghiệm. 10/12/2013
183 Chương 183 Vũ Thần Không Gian - Phá tan ngăn trở. 10/12/2013
184 Chương 184 Vũ Thần Không Gian - Bạch cốt khắp nơi trên đất 10/12/2013
185 Chương 185 Vũ Thần Không Gian - Âm mưu quỷ kế 10/12/2013
186 Chương 186 Vũ Thần Không Gian - Chém giết Hứa Ứng Đạo 10/12/2013
187 Chương 187 Vũ Thần Không Gian - Cao thủ tụ tập 10/12/2013
188 Chương 188 Vũ Thần Không Gian - Mộ huyệt mở ra 10/12/2013
189 Chương 189 Vũ Thần Không Gian - Chém giết Huyết Bào lão tổ 10/12/2013
190 Chương 190 Vũ Thần Không Gian - Chân Đạo tam trọng 10/12/2013
191 Chương 191 Vũ Thần Không Gian - Kiếm Ý khủng bố 10/12/2013
192 Chương 192 Vũ Thần Không Gian - Vũ Lâm Quân Đại thống lĩnh 10/12/2013
193 Chương 193 Vũ Thần Không Gian - Ai so với ai cuồng hơn 10/12/2013
194 Chương 194 Vũ Thần Không Gian - Nghịch chiến 10/12/2013
195 Chương 195 Vũ Thần Không Gian - Chém giết Phong Không 10/12/2013
196 Chương 196 Vũ Thần Không Gian - Bái Ma Giáo tập kích 10/12/2013
197 Chương 197 Vũ Thần Không Gian - Ác chiến Ma tộc 10/12/2013
198 Chương 198 Vũ Thần Không Gian - Đánh tan 10/12/2013
199 Chương 199 Vũ Thần Không Gian - Cản trở tấn chức, muốn chết!. 10/12/2013
200 Chương 200 Vũ Thần Không Gian - Phía sau màn đánh cờ 10/12/2013
201 Chương 201 Vũ Thần Không Gian - Vị trí so với Tứ đại Chân truyền đệ tử 10/12/2013
202 Chương 202 Vũ Thần Không Gian - Thiên Vũ Phong 10/12/2013
203 Chương 203 Vũ Thần Không Gian - Tiên Thiên đan, một người một viên 10/12/2013
204 Chương 204 Vũ Thần Không Gian - Oanh động Nhất Nguyên Tông. 10/12/2013
205 Chương 205 Vũ Thần Không Gian - Tích góp từng tí một nhân mạch 10/12/2013
206 Chương 206 Vũ Thần Không Gian - Chân Đạo đầu nhập 10/12/2013
207 Chương 207 Vũ Thần Không Gian - Tiến về Đế đô 10/12/2013
208 Chương 208 Vũ Thần Không Gian - Cửu hoàng tử Việt Lâm 10/12/2013
209 Chương 209 Vũ Thần Không Gian - Kết minh 10/12/2013
210 Chương 210 Vũ Thần Không Gian - Hắc Thủy lĩnh bị diệt 10/12/2013
211 Chương 211 Vũ Thần Không Gian - Bát hoàng tử hàng lâm 10/12/2013
212 Chương 212 Vũ Thần Không Gian - Cùng cảnh giới quyết đấu 10/12/2013
213 Chương 213 Vũ Thần Không Gian - Tứ Tượng Chân Linh 10/12/2013
214 Chương 214 Vũ Thần Không Gian - Bát hoàng tử sai lầm trí mạng 10/12/2013
215 Chương 215 Vũ Thần Không Gian - Đánh bại Bát hoàng tử 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-vu-than-khong-gian-651.html