Truyện Nhân Thần - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Nhân Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 20/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nhân Thần
Bạn đang đọc truyện Nhân Thần của tác giả Nam Triêu Trần trên trang đọc truyện online. Thư sinh gặp hồ tiên, cơm dẻo lại thêm thịt, mời ngài nếm ngay khi còn đang nóng.Tranh lấy hương hỏa thế gian, thụ ấn phong thần, múa bút luận năm tháng.Thế giới này vốn không có thần, nhưng được nhiều người bái thì thành thần thôi.Từ người đến thần, cầm kiếm mà đi!........
STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nhân Thần - Mọt sách 21/12/2013
2 Chương 2 Nhân Thần - Thông suốt 21/12/2013
3 Chương 3 Nhân Thần - Vồ hụt 21/12/2013
4 Chương 4 Nhân Thần - Mộng kiếm 21/12/2013
5 Chương 5 Nhân Thần - Tập kích 21/12/2013
6 Chương 6 Nhân Thần - Luyện kiếm 21/12/2013
7 Chương 7 Nhân Thần - Trở mặt 21/12/2013
8 Chương 8 Nhân Thần - Không gặp 21/12/2013
9 Chương 9 Nhân Thần - Tương thỉnh 21/12/2013
10 Chương 10 Nhân Thần - Chữa thương 21/12/2013
11 Chương 11 Nhân Thần - Thần thông 21/12/2013
12 Chương 12 Nhân Thần - Tầm mắt 21/12/2013
13 Chương 13 Nhân Thần - Cất cao giọng hát 21/12/2013
14 Chương 14 Nhân Thần - Làm mai 21/12/2013
15 Chương 15 Nhân Thần - Xé nát 21/12/2013
16 Chương 16 Nhân Thần - Oán độc 21/12/2013
17 Chương 17 Nhân Thần - Hủy hôn ước 21/12/2013
18 Chương 18 Nhân Thần - Giết hổ 21/12/2013
19 Chương 19 Nhân Thần - Nhấc hổ 21/12/2013
20 Chương 20 Nhân Thần - Mua trâu 21/12/2013
21 Chương 21 Nhân Thần - Thất bại 21/12/2013
22 Chương 22 Nhân Thần - Tìm người bảo đảm 21/12/2013
23 Chương 23 Nhân Thần - Tránh mặt 21/12/2013
24 Chương 24 Nhân Thần - Đại Thánh 21/12/2013
25 Chương 25 Nhân Thần - Nuốt chửng 21/12/2013
26 Chương 26 Nhân Thần - Âm Mưu 21/12/2013
27 Chương 27 Nhân Thần - Đá Bay 21/12/2013
28 Chương 28 Nhân Thần - Giết Người 21/12/2013
29 Chương 29 Nhân Thần - Trở lại Bành Thành 21/12/2013
30 Chương 30 Nhân Thần - Mời 21/12/2013
31 Chương 31 Nhân Thần - Cao nhân 21/12/2013
32 Chương 32 Nhân Thần - Tao ngộ 21/12/2013
33 Chương 33 Nhân Thần - Say thuyền 21/12/2013
34 Chương 34 Nhân Thần - Kiến thức 21/12/2013
35 Chương 35 Nhân Thần - Nhưng sao 21/12/2013
36 Chương 36 Nhân Thần - Dị biến 21/12/2013
37 Chương 37 Nhân Thần - Cạm bẫy 21/12/2013
38 Chương 38 Nhân Thần - Mưa gió 21/12/2013
39 Chương 39 Nhân Thần - Giết người 21/12/2013
40 Chương 40 Nhân Thần - Trở về 21/12/2013
41 Chương 41 Nhân Thần - Kẻ thù 21/12/2013
42 Chương 42 Nhân Thần - Tiếng đàn 21/12/2013
43 Chương 43 Nhân Thần - Bình phẩm 21/12/2013
44 Chương 44 Nhân Thần - Cao thấp 21/12/2013
45 Chương 45 Nhân Thần - Công bố 21/12/2013
46 Chương 46 Nhân Thần - Hộc máu 21/12/2013
47 Chương 47 Nhân Thần - Báo mộng 21/12/2013
48 Chương 48 Nhân Thần - Miếu thần 21/12/2013
49 Chương 49 Nhân Thần - Yêu cầu 21/12/2013
50 Chương 50 Nhân Thần - Dân tâm 21/12/2013
51 Chương 51 Nhân Thần - Xem khí 21/12/2013
52 Chương 52 Nhân Thần - Âm mưu 21/12/2013
53 Chương 53 Nhân Thần - Về nhà 21/12/2013
54 Chương 54 Nhân Thần - Báo oán 21/12/2013
55 Chương 55 Nhân Thần - Khuyên bảo 21/12/2013
56 Chương 56 Nhân Thần - Thủ đoạn 21/12/2013
57 Chương 57 Nhân Thần - Thâu thiên 21/12/2013
58 Chương 58 Nhân Thần - Hạng nhất 21/12/2013
59 Chương 59 Nhân Thần - Vận tiêu 21/12/2013
60 Chương 60 Nhân Thần - Phô trương 21/12/2013
61 Chương 61 Nhân Thần - Chuyện cười 21/12/2013
62 Chương 62 Nhân Thần - Mưa to 21/12/2013
63 Chương 63 Nhân Thần - Sụp đổ 21/12/2013
64 Chương 64 Nhân Thần - Hưng thủ 21/12/2013
65 Chương 65 Nhân Thần - Hiếm thấy 21/12/2013
66 Chương 66 Nhân Thần - Bát quái 21/12/2013
67 Chương 67 Nhân Thần - Tịch mịch 21/12/2013
68 Chương 68 Nhân Thần - Quan khí 21/12/2013
69 Chương 69 Nhân Thần - Yết bảng 21/12/2013
70 Chương 70 Nhân Thần - Thay đổi 21/12/2013
71 Chương 71 Nhân Thần - Thần kiếm 21/12/2013
72 Chương 72 Nhân Thần - Giết chóc 21/12/2013
73 Chương 73 Nhân Thần - Sống chết 21/12/2013
74 Chương 74 Nhân Thần - Mắc lừa 21/12/2013
75 Chương 75 Nhân Thần - Hiểu ra 21/12/2013
76 Chương 76 Nhân Thần - Hàng phục 21/12/2013
77 Chương 77 Nhân Thần - Quấn chung 21/12/2013
78 Chương 78 Nhân Thần - Báo danh 21/12/2013
79 Chương 79 Nhân Thần - Nghe giảng 21/12/2013
80 Chương 80 Nhân Thần - Khai trương 21/12/2013
81 Chương 81 Nhân Thần - Dị tượng 21/12/2013
82 Chương 82 Nhân Thần - Diễn xuất 21/12/2013
83 Chương 83 Nhân Thần - Lễ vật 21/12/2013
84 Chương 84 Nhân Thần - Mất mặt 21/12/2013
85 Chương 85 Nhân Thần - Thủy Độn Pháp 21/12/2013
86 Chương 86 Nhân Thần - Câu cá 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nhan-than-983.html