Truyện Tiên Ngạo - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Tiên Ngạo
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Tiên Ngạo
Bạn đang đọc truyện Tiên Ngạo của tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn trên trang đọc truyện online. Vào thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn La Hầu. Đó là vào một vạn ba ngàn năm trước, có một vị cường giả nghịch thiên tên là Kiếm Lão Nhân thực lực siêu quần, đánh chết dư nghiệt quần tà thời thượng cổ. khiêu chiến Tiên Nhân và Tu La từ Tiên giới giáng lâm. có thể nói thiên hạ vô địch. Cuối cùng phi thăng Tiên giới, lưu lại sáu đại kiếm phái, sáu đại kiếm phái này hiện tại xưng bá sáu vực trong thiên hạ. đều là cường giả trong một trăm lẻ tám đại phái.

Trong đó Đại đệ tử tập được Kiếm Khí thuật cương mãnh vô cùng, thành lập Liệt Thiên kiếm phái thuộc về chính phái, là một trong bảy đại môn phái chính đạo liên mình, lưu lại kiếm khí “ tu kiếm chí cực, Liệt Thiên thành tiên ” vạn năm truyền thừa, lấy cương mãnh cứng rắn mà xưng bá thiên hạ.Nhị đệ tử tập được Kiếm Linh thuật biến hóa từ Ngũ Hành mười hai hệ nguyên lực, lưu lại Hồn Nguyên kiếm phái thuộc về chính phái, chính là một trong những môn phái cầm quyển Thiên Đạo.

Ngự sử Kiếm Linh, hấp thu lực nguyên tố.

Dung nhập Ngũ Hành âm Dương mười hai nguyên lực vào kiếm.

Một kiếm chém ra, phạm vi trăm dặm nguyên tố tụ tập.

hoặc là hàn băng, hoặc là lửa.

hoặc là tử điện.

Cảnh giới cao nhất được xưng "Nhất kiếm sơn hà động, thiên địa chuyển thất biến", lấy pháp lực vô cùng mà nổi tiếng thiên hạ.


Tam đệ tử tập được Thiên Nhân Hợp Nhất Ngự Kiếm thuật, lập nên Vạn Kiếm Ma tông, thuộc về Ma tông, một trong những môn phái cầm quyển liên mình Ma Đạo.

hóa thiên địa vạn vật thành kiếm của mình.

Rừng núi sông ngòi, lá cây khô cây cỏ.

mưa gió lôi điện, tất cả làm kiếm cho ta.

Cảnh giới tối cao được xưng "Thiên nhân hợp nhất, vạn vật là kiếm.

" Lấy quỷ dị vô cùng mà tung hoành thiên hạ.Bội kiếm trong tay Kiếm Lão Nhân biến hóa thành yêu.

tập được Luyện Kiếm thuật do Kiếm Lão Nhân sáng chế, truyền xuống Ma Kiếm Yêu tông, thuộc loại Ma tông, một trong những môn phái cầm quyển liên mình Yêu Ma Quỷ Quái.

Đặc điểm là lấy bảo kiếm luyện hóa vào trong thân thể của mình, lấy kiếm hóa thân, từ người biến thành kiếm yêu.

lại từ kiếm yêu hóa trở lại thân người, được xưng "Người tức là kiếm, kiếm cũng là người", lấy yêu ma dung hợp mà phá diệt thiên hạ.Sủng vật Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu của Kiếm Lão Nhân, vốn là sủng vật của Hiên Viên Hoàng đế từ thời kỳ thượng cổ.

sau này trong nạn La Hầu, nó phá mộ trong lăng Hoàng đế mà ra.

khiến cho thiên hạ đại loạn.

Kiếm Lão Nhân chính là một trong những Mình chủ của Tu Tiên liên mình, tiêu diệt vô số yêu tà.

thu Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu trông coi cổ mộ làm sủng vật của mình.Con yêu cưu này hóa thân đã lớn.

tập được Cưu Kiếm thuật do Kiếm Lão Nhân sáng chế, lưu lại Hiên Viên kiếm phái, nguyên là tà đạo.

Bảy ngàn năm trước.

Trang Hưng tổ sư đại nho Vương Âm Dương nhập phái, dần dần biến thành chính phái, cũng là một trong liên mình chính phái.

Người trong phái này thích lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, lấy chiến đấu làm quang vinh.

Bọn họ có thể tạo thành Kiếm Cưu trận, hoặc là lấy kiếm hóa cưu.

được xưng "Đấu hồn cưu.

kiếm phong tử", lấy hung mãnh hiếu chiến mà xưng hùng thiên hạ.Mà Tâm Kiếm Thiền tông lại là Tâm Ma Tàn Ảnh mà Kiếm Lão Nhân lúc phi thăng tiêu diệt tâm ma vượt qua thiên kiếp lưu lại.

Sau lại bị trưởng lão Tâm Ma tông phát hiện, tập được Tâm Kiếm thuật, ruồng bỏ Ma môn, sáng chế ra Tâm Kiếm Thiền tông, bị năm phái khác coi là nỗi nhục lớn nhất.

Tuy rằng năm đại kiếm phái kia chia ra chính tà.

chiến đấu tranh chấp với nhau không ngừng, nhưng chỉ cần đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông vừa xuất hiện trên thế gian, lập tức năm phái hợp nhất, chính tà liên thủ toàn bộ tập trung tiêu diệt đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông, không chết không thôi.Tâm Kiếm Thiền tông từ xưa đến nay đều lưu truyền theo hình thức một thầy một trò.

bình thường không thấy tung tích của họ.

nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện, ắt phái là nhân vật nổi tiếng cao cường, vang danh thiên hạ.

Bởi vì trong tay bọn họ có Tâm Ma Tàn ảnh của Kiếm Lão Nhân.Vật ấy ghi lại kiếm thuật một đời của Kiếm Lão Nhân, chỉ cần được một môn kiếm thuật trong đó là có thể khai tông lập phái, hưng thịnh vạn năm.

được cho là một trong mười đại thần công tiên quyết mật điển của Tu Tiên giới.

Mỗi lần Tâm Kiếm Thiền tông xuất hiện đều dẫn phát một trường gió tanh mưa máu, ngoại trừ năm đại kiếm phái, còn có vô số cường giả cũng chen chúc tới.

cướp đoạt Tâm Ma Tàn Ảnh.Sau khi Kiếm Lão Nhân phi thăng.

Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu tự do tự tại, sống ở Miêu Sương địa vực.

lấy con người làm thức ăn.

mỗi ngày phái ăn mười người.

Tuy nhiên nể tình Kiếm Lão Nhân, trong số mười người, nó sẽ tùy cơ lưu lại một người, chừa lại làm thức ăn ngày mai.

Nhưng đặc biệt có một người, trong suốt một năm mỗi lần dựa theo phương pháp lựa chọn của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu vẫn không chết.

Đoạt Hồn Hũ cốt Cưu hết sức hiếu kỳ, phát hiện ra người này một thân thiên phú thông mình, đã nhìn thấu phương pháp chọn lựa của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu.

vì thế thu người này làm đệ tử, truyền thụ Cưu Kiếm thuật.Sau Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu phi thăng, người này tự xưng Cưu Thần Tử.

sáng tạo Huyền Nguyên phái, chính là tổ sư đời thứ hai của Hiên Viên kiếm phái, thuộc về tà phái Ma tông.

Sau khi truyền thừa vài ngàn năm.

môn phái dần dần suy sụp.

Trang Hưng tổ sư đại nho Vương Âm Dương nhân duyên xảo hợp nhập phái, trở thành nhất đại tông sư, dần dần thay đổi pháp quyết của môn phái ngày càng trung hưng, mượn tiếng khai phái tổ sư Đoạt Hồn Hủ Cốt Cưu là sủng vật của Hiên Viên Hoàng đế sủng vật mà đổi tên lập phái.

Sau đại chiến ngàn năm.

tiêu diệt vô số.

lấy Hiên Viên làm tên môn phái.

Cuối cùng thiên hạ chỉ có một Hiên Viên kiếm phái.

Dưới ảnh hướng của Vương Âm Dương, sau này dần dần Hiên Viên kiếm phái được người xem như môn phái chính đạo.

trở thành nòng cốt của liên mình chính phái, từ đó hưng thịnh mãi tới bây giờ.Hiên Viên kiếm phái lấy Lục Kiếm.

Tứ Khí.

Tam Quyết.

Nhị Thuật nổi tiếng thiên hạ.

Bí mật lớn nhất kỳ thật là vô thượng thần khí Hiên Viên kiếm do Hiên Viên Hoàng đế lưu lại giấu trong sơn môn.

Đây là sát chiêu cuối cùng, chỉ có vào lúc môn phái nguy cấp mới có thể sử dụng.Thiếu niên Dư Tắc Thành nhờ vào nỗ lực và may mắn.

chen chân vào được thế giới tu tiên, từ đó mở ra câu chuyện mà các bạn sắp sửa xem.Phân chia đẳng cấp trong truyện:
Phàm nhân tu tiên phái trải qua năm thời kỳ.

mười lăm cảnh giới.

Năm thời kỳ này chính là:

Luyện Khí kỳ.

Trúc Cơ kỳ.

Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ.

Hoàn Hư kỳ.- Mỗi một kỳ lại chia làm ba cảnh giới:Luyện Khí kỳ chia làm Dẫn Khí.

Thai Tức.

Tiên Thiên.


Trúc Cơ kỳ chia làm Tố Thể, Dung Hợp.

Linh Tịch.


Kim Đan kỳ chia làm Kết Đan.

Tâm Động.

Long Hổ.


Nguyên anh kỳ chia làm Thành Anh.

Xuất Khiếu.

Phân Thần.


Hoàn Hư kỳ chia làm Nhập Hư.

Độ Kiếp.

Đại Thừa.- Mười lăm Cảnh giới tu tiên này.

mỗi cảnh giới lại chia làm ba tầng:

sơ cấp.

trung cấp.

cao cấp.

lại thêm trạng thái đỉnh phong cuối mỗi thời kỳ trước khi đột phá.

Cho nên mỗi thời kỳ chia làm mười tầng.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Tiên Ngạo - Thanh niên Tắc Thành 20/12/2013
2 Chương 2 Tiên Ngạo - Không có ta là không được! 20/12/2013
3 Chương 3 Tiên Ngạo - Bí tịch tu tiên 20/12/2013
4 Chương 4 Tiên Ngạo - Cơ duyên chợt đến 20/12/2013
5 Chương 5 Tiên Ngạo - Đường lối tu tiên 20/12/2013
6 Chương 6 Tiên Ngạo - Thần uy của huyết Cương 20/12/2013
7 Chương 7 Tiên Ngạo - Giết người cướp sách 20/12/2013
8 Chương 8 Tiên Ngạo - Được thăng Chấp Sự 20/12/2013
9 Chương 9 Tiên Ngạo - Thu nhận thuộc hạ cũ 20/12/2013
10 Chương 10 Tiên Ngạo - Thiết Trảo Cô Lang 20/12/2013
11 Chương 11 Tiên Ngạo - Tiên Tần cổ đạo 20/12/2013
12 Chương 12 Tiên Ngạo - Pháp thuật tiên gia 20/12/2013
13 Chương 13 Tiên Ngạo - Thiên Nhã lâu giữa hồ sen 20/12/2013
14 Chương 14 Tiên Ngạo - Lòng dạ khó lường 20/12/2013
15 Chương 15 Tiên Ngạo - Thanh trừ kẻ dị tâm 20/12/2013
16 Chương 16 Tiên Ngạo - Đoạt lấy địa bàn 20/12/2013
17 Chương 17 Tiên Ngạo - Chiêu binh mãi mã 20/12/2013
18 Chương 18 Tiên Ngạo - Mượn thang lên lầu 20/12/2013
19 Chương 19 Tiên Ngạo - Tiền thu trên địa bàn 20/12/2013
20 Chương 20 Tiên Ngạo - Mồng Một tháng Mười 20/12/2013
21 Chương 21 Tiên Ngạo - Nam nhi trưởng thành 20/12/2013
22 Chương 22 Tiên Ngạo - Sóng gió nổi lên 20/12/2013
23 Chương 23 Tiên Ngạo - Tổng môn Thủ Noãn bang 20/12/2013
24 Chương 24 Tiên Ngạo - Không ai địch nổi 20/12/2013
25 Chương 25 Tiên Ngạo - Đặt chân vào cửa 20/12/2013
26 Chương 26 Tiên Ngạo - Bản tâm của đạo 20/12/2013
27 Chương 27 Tiên Ngạo - ích lợi tu tiên 20/12/2013
28 Chương 28 Tiên Ngạo - Trượng nghĩa ra tay 20/12/2013
29 Chương 29 Tiên Ngạo - Suy bụng ta ra bụng người 20/12/2013
30 Chương 30 Tiên Ngạo - Ba đao sáu lỗ 20/12/2013
31 Chương 31 Tiên Ngạo - Cắt đứt quan hệ 20/12/2013
32 Chương 32 Tiên Ngạo - Ngươi mưu ta tính 20/12/2013
33 Chương 33 Tiên Ngạo - Nữ tử Thi Vận 20/12/2013
34 Chương 34 Tiên Ngạo - Cương Ngọc Huyết Ma 20/12/2013
35 Chương 35 Tiên Ngạo - Chín loại tiên cốt 20/12/2013
36 Chương 36 Tiên Ngạo - Oan gia ngõ hẹp 20/12/2013
37 Chương 37 Tiên Ngạo - Đạp phá Hạ Lan 20/12/2013
38 Chương 38 Tiên Ngạo - Tự mình làm chủ 20/12/2013
39 Chương 39 Tiên Ngạo - Linh thạch - tiền tệ 20/12/2013
40 Chương 40 Tiên Ngạo - Kiếm đạo dứt khoát 20/12/2013
41 Chương 41 Tiên Ngạo - Tiền bối cao nhân 20/12/2013
42 Chương 42 Tiên Ngạo - Tu luyện tiên thuật 20/12/2013
43 Chương 43 Tiên Ngạo - Tiêu diêu tự tại 20/12/2013
44 Chương 44 Tiên Ngạo - Tiên lục bảo điển 20/12/2013
45 Chương 45 Tiên Ngạo - Một con trong tay 20/12/2013
46 Chương 46 Tiên Ngạo - Mộng mơ 20/12/2013
47 Chương 47 Tiên Ngạo - Dùng trí đấu Hỏa Vân 20/12/2013
48 Chương 48 Tiên Ngạo - Tu luyện tiểu thành 20/12/2013
49 Chương 49 Tiên Ngạo - Xin chào đạo hữu! 20/12/2013
50 Chương 50 Tiên Ngạo - Ất Mộc đại trận 20/12/2013
51 Chương 51 Tiên Ngạo - Cản ta là chém 20/12/2013
52 Chương 52 Tiên Ngạo - Đại Hội Thăng Tiên 20/12/2013
53 Chương 53 Tiên Ngạo - Cảnh giới uy áp 20/12/2013
54 Chương 54 Tiên Ngạo - Kiểm kê thu hoạch 20/12/2013
55 Chương 55 Tiên Ngạo - Thần Thức Sinh Niệm 20/12/2013
56 Chương 56 Tiên Ngạo - Hóa thân vô số 20/12/2013
57 Chương 57 Tiên Ngạo - Khổ hình vạc dầu 20/12/2013
58 Chương 58 Tiên Ngạo - Trận chiến mở màn với Thái Dược bang 20/12/2013
59 Chương 59 Tiên Ngạo - Ngự thú kỵ binh 20/12/2013
60 Chương 60 Tiên Ngạo - Chân tướng mãnh hổ 20/12/2013
61 Chương 61 Tiên Ngạo - Tiên Tần Linh Dẫn 20/12/2013
62 Chương 62 Tiên Ngạo - Vui thăng Đà chủ 20/12/2013
63 Chương 63 Tiên Ngạo - Vạn dặm phi độ 20/12/2013
64 Chương 64 Tiên Ngạo - Đạo tràng tự tại 20/12/2013
65 Chương 65 Tiên Ngạo - Luyện chế pháp khí 20/12/2013
66 Chương 66 Tiên Ngạo - Mua sắt ở thành Thiết Thạch 20/12/2013
67 Chương 67 Tiên Ngạo - Trấn Hồn Kim Chuyên 20/12/2013
68 Chương 68 Tiên Ngạo - Đô Thiên Hồn Giới 20/12/2013
69 Chương 69 Tiên Ngạo - Bích Thúy Chi Sâm 20/12/2013
70 Chương 70 Tiên Ngạo - Chư Kiền Hồn Si Thú 20/12/2013
71 Chương 71 Tiên Ngạo - Bí mật của lò luyện 20/12/2013
72 Chương 72 Tiên Ngạo - Sự ảo diệu của phi kiếm 20/12/2013
73 Chương 73 Tiên Ngạo - Vi đạo độc hành 20/12/2013
74 Chương 74 Tiên Ngạo - Uống rượu hoan ca 20/12/2013
75 Chương 75 Tiên Ngạo - Bốn chữ chân ngôn 20/12/2013
76 Chương 76 Tiên Ngạo - Mừng được phi kiếm 20/12/2013
77 Chương 77 Tiên Ngạo - Thủy Vân Thiên Giám 20/12/2013
78 Chương 78 Tiên Ngạo - Tái kiến phàm trần 20/12/2013
79 Chương 79 Tiên Ngạo - Thiên địa đại kiếp nạn 20/12/2013
80 Chương 80 Tiên Ngạo - Phong tình nơi Man trại 20/12/2013
81 Chương 81 Tiên Ngạo - Ẩn tình Man trại 20/12/2013
82 Chương 82 Tiên Ngạo - Bái Nguyệt Hấp Âm 20/12/2013
83 Chương 83 Tiên Ngạo - Nguy hiểm trên đường 20/12/2013
84 Chương 84 Tiên Ngạo - Tử Lĩnh Tam Hùng 20/12/2013
85 Chương 85 Tiên Ngạo - Lục tặc truy hồn 20/12/2013
86 Chương 86 Tiên Ngạo - Sơ chiến Tam Hùng 20/12/2013
87 Chương 87 Tiên Ngạo - Chém giết song hùng 20/12/2013
88 Chương 88 Tiên Ngạo - Tam kiếm huyết độn 20/12/2013
89 Chương 89 Tiên Ngạo - Thai Tức đại thành 20/12/2013
90 Chương 90 Tiên Ngạo - Quyết một trận tử chiến 20/12/2013
91 Chương 91 Tiên Ngạo - Đạt được toàn thắng 20/12/2013
92 Chương 92 Tiên Ngạo - Kiểm kê thu hoạch 20/12/2013
93 Chương 93 Tiên Ngạo - Lục Tý Bạo Viên 20/12/2013
94 Chương 94 Tiên Ngạo - Đánh chết bọn cướp 20/12/2013
95 Chương 95 Tiên Ngạo - Nhổ cỏ tận gốc 20/12/2013
96 Chương 96 Tiên Ngạo - Ý niệm thông tỏ 20/12/2013
97 Chương 97 Tiên Ngạo - Cuộc sống thần tiên 20/12/2013
98 Chương 98 Tiên Ngạo - Lộ Thăng Tiên 20/12/2013
99 Chương 99 Tiên Ngạo - Phi kiếm thăng bậc 20/12/2013
100 Chương 100 Tiên Ngạo - Kiếp này không phụ 20/12/2013
101 Chương 101 Tiên Ngạo - Bổ Thiên Thần Các 20/12/2013
102 Chương 102 Tiên Ngạo - Tứ Phương Tụ Bảo trai 20/12/2013
103 Chương 103 Tiên Ngạo - Tử Cẩu Phiên Giang 20/12/2013
104 Chương 104 Tiên Ngạo - Ngũ Hành Long kiếm 20/12/2013
105 Chương 105 Tiên Ngạo - Thần ma đột kích 20/12/2013
106 Chương 106 Tiên Ngạo - Tu tiên du thương 20/12/2013
107 Chương 107 Tiên Ngạo - Ngũ Hành nghịch sinh 20/12/2013
108 Chương 108 Tiên Ngạo - Đinh Thần Âm Lôi 20/12/2013
109 Chương 109 Tiên Ngạo - Thân Kiếm Hợp Nhất 20/12/2013
110 Chương 110 Tiên Ngạo - Hồn nhận trảm địch 20/12/2013
111 Chương 111 Tiên Ngạo - Chém Giết Khói Độc 20/12/2013
112 Chương 112 Tiên Ngạo - Tử Khí Đông Lai 20/12/2013
113 Chương 113 Tiên Ngạo - Chí cương chí dương 20/12/2013
114 Chương 114 Tiên Ngạo - Chân tướng Linh Căn 20/12/2013
115 Chương 115 Tiên Ngạo - Quy tắc môn đạo.(Thượng) 20/12/2013
116 Chương 116 Tiên Ngạo - Ba vạn công trạng 20/12/2013
117 Chương 117 Tiên Ngạo - Sát Na Quang Hoa 20/12/2013
118 Chương 118 Tiên Ngạo - Thong thả hoành hành 20/12/2013
119 Chương 119 Tiên Ngạo - Phá nát động phủ 20/12/2013
120 Chương 120 Tiên Ngạo - Trận chiến Nguyên Anh 20/12/2013
121 Chương 121 Tiên Ngạo - Tiên Thiên Linh Bảo 20/12/2013
122 Chương 122 Tiên Ngạo - Thế giới Bàn cổ 20/12/2013
123 Chương 123 Tiên Ngạo - Vụ Ngoại Giang Sơn 20/12/2013
124 Chương 124 Tiên Ngạo - Ao nước thời gian 20/12/2013
125 Chương 125 Tiên Ngạo - Trở về sáu phái 20/12/2013
126 Chương 126 Tiên Ngạo - Tam Đại Chân Quân 20/12/2013
127 Chương 127 Tiên Ngạo - Bốn mắt nhìn nhau 20/12/2013
128 Chương 128 Tiên Ngạo - Đất rộng trời cao 20/12/2013
129 Chương 129 Tiên Ngạo - Tái kiến Thi Vận 20/12/2013
130 Chương 130 Tiên Ngạo - Linh Dẫn giữa trời 20/12/2013
131 Chương 131 Tiên Ngạo - Uy của Kim Đan 20/12/2013
132 Chương 132 Tiên Ngạo - Hương Mai Vãn Xướng 20/12/2013
133 Chương 133 Tiên Ngạo - Đạp Tuyết - Vô Lượng 20/12/2013
134 Chương 134 Tiên Ngạo - Họa trời 20/12/2013
135 Chương 135 Tiên Ngạo - Thương hải tang điền 20/12/2013
136 Chương 136 Tiên Ngạo - Nhà lao Thái Huyền 20/12/2013
137 Chương 137 Tiên Ngạo - Lời thề thân hữu 20/12/2013
138 Chương 138 Tiên Ngạo - Hiên Viên kiếm phái 20/12/2013
139 Chương 139 Tiên Ngạo - Hiên Viên tam vấn 20/12/2013
140 Chương 140 Tiên Ngạo - Tiên đạo tự do 20/12/2013
141 Chương 141 Tiên Ngạo - Kiếm trảm Kim Đan 20/12/2013
142 Chương 142 Tiên Ngạo - Tiên Lam Ngọc Tủy 20/12/2013
143 Chương 143 Tiên Ngạo - Hồng thủy đầy trời 20/12/2013
144 Chương 144 Tiên Ngạo - Giết chết Trập Quy 20/12/2013
145 Chương 145 Tiên Ngạo - Hà Gian Bắc Mang 20/12/2013
146 Chương 146 Tiên Ngạo - Tam Thiên Giai Lệ 20/12/2013
147 Chương 147 Tiên Ngạo - Cổ Thần ảo cảnh 20/12/2013
148 Chương 148 Tiên Ngạo - Ảo cảnh mê tâm 20/12/2013
149 Chương 149 Tiên Ngạo - Mãnh Vỡ Hỗn Độn 20/12/2013
150 Chương 150 Tiên Ngạo - Tiên Thiên chí bảo 20/12/2013
151 Chương 151 Tiên Ngạo - Pháp trận truyền tống 20/12/2013
152 Chương 152 Tiên Ngạo - Rắc rối vô cùng 20/12/2013
153 Chương 153 Tiên Ngạo - Hiên Viên kiếm phái 20/12/2013
154 Chương 154 Tiên Ngạo - Giải thích ảo cảnh 20/12/2013
155 Chương 155 Tiên Ngạo - Trụ sở tiểu lâu 20/12/2013
156 Chương 156 Tiên Ngạo - Vung kiếm trảm tình 20/12/2013
157 Chương 157 Tiên Ngạo - Linh tuyền tiên hồ 20/12/2013
158 Chương 158 Tiên Ngạo - Tiên Nhân lưu pháp 20/12/2013
159 Chương 159 Tiên Ngạo - Tiên Thiên Nhất Khi Đại cầm Nã 20/12/2013
160 Chương 160 Tiên Ngạo - Càn Khôn Thần Chưởng 20/12/2013
161 Chương 161 Tiên Ngạo - Tự thông ý nghĩa 20/12/2013
162 Chương 162 Tiên Ngạo - Đại hội tuyển chọn 20/12/2013
163 Chương 163 Tiên Ngạo - Lục cực phòng ngự 20/12/2013
164 Chương 164 Tiên Ngạo - Nguồn gốc của tổ sư 20/12/2013
165 Chương 165 Tiên Ngạo - Tiên Thiên kiếm chủng 20/12/2013
166 Chương 166 Tiên Ngạo - Máu chiếu Hiên Viên 20/12/2013
167 Chương 167 Tiên Ngạo - Thần lôi như mưa 20/12/2013
168 Chương 168 Tiên Ngạo - Phá diệt Vạn Tướng tôn 20/12/2013
169 Chương 169 Tiên Ngạo - Thanh trừ dư nghiệt 20/12/2013
170 Chương 170 Tiên Ngạo - Địa Uyên Long Noãn 20/12/2013
171 Chương 171 Tiên Ngạo - Động phủ thanh nhã 20/12/2013
172 Chương 172 Tiên Ngạo - Con rối Pháp Linh 20/12/2013
173 Chương 173 Tiên Ngạo - Cương nhu hợp nhất 20/12/2013
174 Chương 174 Tiên Ngạo - Phá Diệt Cửu Thuật 20/12/2013
175 Chương 175 Tiên Ngạo - Dốc lòng tu luyện 20/12/2013
176 Chương 176 Tiên Ngạo - Cảnh giới Tiên Thiên 20/12/2013
177 Chương 177 Tiên Ngạo - Hồn Si Viêm Giao 20/12/2013
178 Chương 178 Tiên Ngạo - Thần uy của Tử Mặc Giao 20/12/2013
179 Chương 179 Tiên Ngạo - Tâm Kiếm Thiền tông 20/12/2013
180 Chương 180 Tiên Ngạo - U Minh giới 20/12/2013
181 Chương 181 Tiên Ngạo - Đại chiến quần quỷ 20/12/2013
182 Chương 182 Tiên Ngạo - Dứt khoát trảm tình 20/12/2013
183 Chương 183 Tiên Ngạo - Nói nhăng nói càn 20/12/2013
184 Chương 184 Tiên Ngạo - Phản Hư Chân Nhất 20/12/2013
185 Chương 185 Tiên Ngạo - Kiểm kê tài sản 20/12/2013
186 Chương 186 Tiên Ngạo - Cầu Tiên Tần cổ đạo 20/12/2013
187 Chương 187 Tiên Ngạo - Chân Phật ảo cảnh 20/12/2013
188 Chương 188 Tiên Ngạo - Hải Thị Thần Lâu 20/12/2013
189 Chương 189 Tiên Ngạo - Bày hàng bán rượu 20/12/2013
190 Chương 190 Tiên Ngạo - Mua may bán đắt 20/12/2013
191 Chương 191 Tiên Ngạo - Thử trường kiếm của ta! 20/12/2013
192 Chương 192 Tiên Ngạo - Luyện Khí kỳ đỉnh phong 20/12/2013
193 Chương 193 Tiên Ngạo - Thiên Đạo Thần Quyết 20/12/2013
194 Chương 194 Tiên Ngạo - Tà Môn lục phái 20/12/2013
195 Chương 195 Tiên Ngạo - Địa ngục trần gian 20/12/2013
196 Chương 196 Tiên Ngạo - Đội quân cương thi 20/12/2013
197 Chương 197 Tiên Ngạo - Quả cầu thịt 20/12/2013
198 Chương 198 Tiên Ngạo - Nhục thân pháp thể 20/12/2013
199 Chương 199 Tiên Ngạo - Nhân Trụ đại pháp 20/12/2013
200 Chương 200 Tiên Ngạo - Phía sau có người 20/12/2013
201 Chương 201 Tiên Ngạo - Túi da đoạt xá (Thượng) 20/12/2013
202 Chương 202 Tiên Ngạo - Họa bì nữ nô 20/12/2013
203 Chương 203 Tiên Ngạo - Dũng cảm là chết 20/12/2013
204 Chương 204 Tiên Ngạo - Tam chiến đại thắng 20/12/2013
205 Chương 205 Tiên Ngạo - Nhổ cỏ tận gốc 20/12/2013
206 Chương 206 Tiên Ngạo - Xong việc giũ áo 20/12/2013
207 Chương 207 Tiên Ngạo - Họa mê muội 20/12/2013
208 Chương 208 Tiên Ngạo - Trúc Cơ đại thành 20/12/2013
209 Chương 209 Tiên Ngạo - Thế giới núi lửa 20/12/2013
210 Chương 210 Tiên Ngạo - Hiên Viên áo nghĩa. (Thượng) 20/12/2013
211 Chương 211 Tiên Ngạo - Tam Tâm Nhị Ý quyết 20/12/2013
212 Chương 212 Tiên Ngạo - Nạp Hài Thôn Thiên 20/12/2013
213 Chương 213 Tiên Ngạo - Nhân tình như núi 20/12/2013
214 Chương 214 Tiên Ngạo - Phi kiếm lục giai 20/12/2013
215 Chương 215 Tiên Ngạo - Bữa tiệc 20/12/2013
216 Chương 216 Tiên Ngạo - Hồng Hoang chi ấn 20/12/2013
217 Chương 217 Tiên Ngạo - Chuyện thời viễn cổ 20/12/2013
218 Chương 218 Tiên Ngạo - Tam Muội Chân Hỏa 20/12/2013
219 Chương 219 Tiên Ngạo - Kim Dực phi kiếm 20/12/2013
220 Chương 220 Tiên Ngạo - Rèn kiếm của mình 20/12/2013
221 Chương 221 Tiên Ngạo - Bích Linh Ký Kiếm 20/12/2013
222 Chương 222 Tiên Ngạo - Đại hội môn phái 20/12/2013
223 Chương 223 Tiên Ngạo - Kiếm Đạo của mình 20/12/2013
224 Chương 224 Tiên Ngạo - Hiên Viên phường thị 20/12/2013
225 Chương 225 Tiên Ngạo - Thập nhị kim dực 20/12/2013
226 Chương 226 Tiên Ngạo - Đại hội môn phái 20/12/2013
227 Chương 227 Tiên Ngạo - Sóng kiếm vô cùng 20/12/2013
228 Chương 228 Tiên Ngạo - Vĩnh Hằng Chi Lô 20/12/2013
229 Chương 229 Tiên Ngạo - Kịch hay sắp diễn 20/12/2013
230 Chương 230 Tiên Ngạo - Lấy một đánh năm 20/12/2013
231 Chương 231 Tiên Ngạo - Đệ nhất tân thủ 20/12/2013
232 Chương 232 Tiên Ngạo - Tổ sư thụ pháp 20/12/2013
233 Chương 233 Tiên Ngạo - Phần thưởng đại hội 20/12/2013
234 Chương 234 Tiên Ngạo - Lão nhân quét rác 20/12/2013
235 Chương 235 Tiên Ngạo - Luyện kiếm đại thành 20/12/2013
236 Chương 236 Tiên Ngạo - Thủ Nghĩa - Dẫn Sinh 20/12/2013
237 Chương 237 Tiên Ngạo - Vượt qua Thanh Minh 20/12/2013
238 Chương 238 Tiên Ngạo - Địa Từ Hỏa Nguyên phái 20/12/2013
239 Chương 239 Tiên Ngạo - Hư Vô Phiêu Miểu tông 20/12/2013
240 Chương 240 Tiên Ngạo - Cực Nguyên Vân Hà tông 20/12/2013
241 Chương 241 Tiên Ngạo - Tiên cảnh động phủ 20/12/2013
242 Chương 242 Tiên Ngạo - Nữ tử Thính Vân 20/12/2013
243 Chương 243 Tiên Ngạo - Thiên Khung Chiến Ngoa 20/12/2013
244 Chương 244 Tiên Ngạo - Tu sĩ Diệp Thiên 20/12/2013
245 Chương 245 Tiên Ngạo - Thiên địa chí bảo 20/12/2013
246 Chương 246 Tiên Ngạo - An bài Cố Thính Vân 20/12/2013
247 Chương 247 Tiên Ngạo - Đại lễ Phản Hư 20/12/2013
248 Chương 248 Tiên Ngạo - Thần lôi đầy trời 20/12/2013
249 Chương 249 Tiên Ngạo - Thần lôi diệt thế 20/12/2013
250 Chương 250 Tiên Ngạo - Thừa lúc cháy nhà hôi của 20/12/2013
251 Chương 251 Tiên Ngạo - Con rối Tâm Ma 20/12/2013
252 Chương 252 Tiên Ngạo - Lời thề huynh muội 20/12/2013
253 Chương 253 Tiên Ngạo - Thập đại tiên điển 20/12/2013
254 Chương 254 Tiên Ngạo - Trận chiến Phản Hư 20/12/2013
255 Chương 255 Tiên Ngạo - Thiên địa pháp tắc 20/12/2013
256 Chương 256 Tiên Ngạo - Sóng yên gió lặng 20/12/2013
257 Chương 257 Tiên Ngạo - Lấy được chí bảo 20/12/2013
258 Chương 258 Tiên Ngạo - Trở về sư môn 20/12/2013
259 Chương 259 Tiên Ngạo - Kiểm kê tài sản 20/12/2013
260 Chương 260 Tiên Ngạo - Cực Nguyên Thần Quang 20/12/2013
261 Chương 261 Tiên Ngạo - Hồng Hoang Hỏa Tinh 20/12/2013
262 Chương 262 Tiên Ngạo - Vạn năm truyền thừa 20/12/2013
263 Chương 263 Tiên Ngạo - Diện mạo mới của thế giới Bàn cổ 20/12/2013
264 Chương 264 Tiên Ngạo - Hương Xuyên Chân Nhân 20/12/2013
265 Chương 265 Tiên Ngạo - Đấu trường bách chiến 20/12/2013
266 Chương 266 Tiên Ngạo - Uy lực của Không Ma Kinh 20/12/2013
267 Chương 267 Tiên Ngạo - Tội nhân môn phái 20/12/2013
268 Chương 268 Tiên Ngạo - Yến tiệc kết giao 20/12/2013
269 Chương 269 Tiên Ngạo - Thần lôi nghịch thiên 20/12/2013
270 Chương 270 Tiên Ngạo - Tổ Sư đường hiện 20/12/2013
271 Chương 271 Tiên Ngạo - Lưu Quang Thuấn Tức kiếm 20/12/2013
272 Chương 272 Tiên Ngạo - Trở về chốn cũ 20/12/2013
273 Chương 273 Tiên Ngạo - Mạc sầu Chân Nhân 20/12/2013
274 Chương 274 Tiên Ngạo - Trượng nghĩa ra tay 20/12/2013
275 Chương 275 Tiên Ngạo - Giết sạch cường địch 20/12/2013
276 Chương 276 Tiên Ngạo - Xích Diệu Tử Hà đan 20/12/2013
277 Chương 277 Tiên Ngạo - Thoáng qua như mộng 20/12/2013
278 Chương 278 Tiên Ngạo - Từ mẫu thâm tình 20/12/2013
279 Chương 279 Tiên Ngạo - Đại chiến Nam Hải 20/12/2013
280 Chương 280 Tiên Ngạo - Dạ Xoa pháp trận 20/12/2013
281 Chương 281 Tiên Ngạo - Đại Diễn tứ cửu 20/12/2013
282 Chương 282 Tiên Ngạo - Đánh ra Nam Hải 20/12/2013
283 Chương 283 Tiên Ngạo - Đánh về Nam Hải 20/12/2013
284 Chương 284 Tiên Ngạo - Cực phẩm thủy sản 20/12/2013
285 Chương 285 Tiên Ngạo - Vét sạch bảo khố 20/12/2013
286 Chương 286 Tiên Ngạo - Yêu Vương Không Sa 20/12/2013
287 Chương 287 Tiên Ngạo - Thạch chuy bảo khố 20/12/2013
288 Chương 288 Tiên Ngạo - Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng 20/12/2013
289 Chương 289 Tiên Ngạo - Dung Hợp kiếm pháp 20/12/2013
290 Chương 290 Tiên Ngạo - Phi Ngư tặng kiếm 20/12/2013
291 Chương 291 Tiên Ngạo - Gia tăng thủy sản 20/12/2013
292 Chương 292 Tiên Ngạo - Hoành hành Nam Hải 20/12/2013
293 Chương 293 Tiên Ngạo - ô Giao Bích Hải Chu 20/12/2013
294 Chương 294 Tiên Ngạo - Tạm nghỉ hoang sơn 20/12/2013
295 Chương 295 Tiên Ngạo - Uy lực của thần lôi 20/12/2013
296 Chương 296 Tiên Ngạo - Bảo tàng Hà Gian phái 20/12/2013
297 Chương 297 Tiên Ngạo - Hữu Hùng sư tổ 20/12/2013
298 Chương 298 Tiên Ngạo - Trộm long tráo phụng 20/12/2013
299 Chương 299 Tiên Ngạo - Nâng cao cảnh giới 20/12/2013
300 Chương 300 Tiên Ngạo - Năm Đạo Nguyên Lực 20/12/2013
301 Chương 301 Tiên Ngạo - Lấy Gì Cảm Tạ 20/12/2013
302 Chương 302 Tiên Ngạo - Sáng Tạo Tiên Cốt 20/12/2013
303 Chương 303 Tiên Ngạo - Lại Học Thần Kiếm 20/12/2013
304 Chương 304 Tiên Ngạo - Ngoại Môn Giảng Pháp 20/12/2013
305 Chương 305 Tiên Ngạo - Đạt Được Thành Công 20/12/2013
306 Chương 306 Tiên Ngạo - Thiên Phú Kinh Người 20/12/2013
307 Chương 307 Tiên Ngạo - Đạo Pháp Tự Nhiên 20/12/2013
308 Chương 308 Tiên Ngạo - Hai Người Một Thể 20/12/2013
309 Chương 309 Tiên Ngạo - Vô Lượng Khí Tông 20/12/2013
310 Chương 310 Tiên Ngạo - Mua Kiếm Phường Thị 20/12/2013
311 Chương 311 Tiên Ngạo - Tiêu Tiền Như Nước 20/12/2013
312 Chương 312 Tiên Ngạo - Hải Khoát Thiên Không Ngã Khiếm Thuật 20/12/2013
313 Chương 313 Tiên Ngạo - Siêu Cấp Phụ Trợ 20/12/2013
314 Chương 314 Tiên Ngạo - Kiếm Pháp Bất Tử 20/12/2013
315 Chương 315 Tiên Ngạo - Xạ Nhan Kiếm 20/12/2013
316 Chương 316 Tiên Ngạo - Mua Kim Đan Luyện Kiếm Tinh 20/12/2013
317 Chương 317 Tiên Ngạo - Hành Trình Trong Thanh Minh 20/12/2013
318 Chương 318 Tiên Ngạo - Tai Bay Vạ Gió 20/12/2013
319 Chương 319 Tiên Ngạo - Hiên Viên Pháp Ẩn Phái 20/12/2013
320 Chương 320 Tiên Ngạo - Vạn Bảo Chỉ Môn 20/12/2013
321 Chương 321 Tiên Ngạo - Nhổ Cỏ Tận Gốc 20/12/2013
322 Chương 322 Tiên Ngạo - Mật Khổ Kim Đan (Thượng) 20/12/2013
323 Chương 323 Tiên Ngạo - Hoa Đỏ Núi Đồi 20/12/2013
324 Chương 324 Tiên Ngạo - Lòng Tham Không Đáy 20/12/2013
325 Chương 325 Tiên Ngạo - Liệt Thiên Kiếm Phái (Thượng)-1 20/12/2013
326 Chương 326 Tiên Ngạo - Sắc Xuân Trên Đài Đá 20/12/2013
327 Chương 327 Tiên Ngạo - Chỉ Gặp Thoáng Qua (Thượng)-1 20/12/2013
328 Chương 328 Tiên Ngạo - Chỉ Gặp Thoáng Qua (Hạ) 20/12/2013
329 Chương 329 Tiên Ngạo - Thần Y Thiên Nguyên Môn 20/12/2013
330 Chương 330 Tiên Ngạo - Vô Hình Ám Ma Tông (Thượng)-1 20/12/2013
331 Chương 331 Tiên Ngạo - Tinh Hoa Sơn, Diệu Âm Môn 20/12/2013
332 Chương 332 Tiên Ngạo - Tắc Thành Ra Oai (Thượng)-1 20/12/2013
333 Chương 333 Tiên Ngạo - Song Kiếm Hợp Bích 20/12/2013
334 Chương 334 Tiên Ngạo - Chỉ Có Kiếm Mà Thôi 20/12/2013
335 Chương 335 Tiên Ngạo - Di Tích Tái Hiện (Thượng)-1 20/12/2013
336 Chương 336 Tiên Ngạo - Cánh Cửa Hắc Ám 20/12/2013
337 Chương 337 Tiên Ngạo - Thế Giới Ám Ma 20/12/2013
338 Chương 338 Tiên Ngạo - Thiên Tài Vạn Năm (Thượng)-1 20/12/2013
339 Chương 339 Tiên Ngạo - Siêu Cấp Phú Ông-1 20/12/2013
340 Chương 340 Tiên Ngạo - Quán, Bào, Xa Kiếm 20/12/2013
341 Chương 341 Tiên Ngạo - Nguyên Anh Chân Quân Oán Ghét 20/12/2013
342 Chương 342 Tiên Ngạo - Vô Lượng Thất Mạch 20/12/2013
343 Chương 343 Tiên Ngạo - Quay Đầu Chợt Thấy 20/12/2013
344 Chương 344 Tiên Ngạo - Ngàn Đời Không Phụ 20/12/2013
345 Chương 345 Tiên Ngạo - Thuê Thích Khách Sát Nhân 20/12/2013
346 Chương 346 Tiên Ngạo - Nguyên Anh Bán Muối 20/12/2013
347 Chương 347 Tiên Ngạo - Nhân Sĩ Chuyên Nghiệp 20/12/2013
348 Chương 348 Tiên Ngạo - Tranh Đoạt Hỗn Loạn 20/12/2013
349 Chương 349 Tiên Ngạo - Sức Mạnh Của Đồng Lòng 20/12/2013
350 Chương 350 Tiên Ngạo - Bí Mật Vô Lượng 20/12/2013
351 Chương 351 Tiên Ngạo - Vô Lượng Đại Lễ 20/12/2013
352 Chương 352 Tiên Ngạo - Thần Thông Vĩ Đại 20/12/2013
353 Chương 353 Tiên Ngạo - Tinh Thần Pháp Trận (Thượng) 20/12/2013
354 Chương 354 Tiên Ngạo - Chủ Nhân Di Tích 20/12/2013
355 Chương 355 Tiên Ngạo - Ngũ Đại Bí Pháp 20/12/2013
356 Chương 356 Tiên Ngạo - Đóng Gói Di Tích 20/12/2013
357 Chương 357 Tiên Ngạo - Đại Lễ Chấm Dứt 20/12/2013
358 Chương 358 Tiên Ngạo - Lời Thề Kiếp Sau 20/12/2013
359 Chương 359 Tiên Ngạo - Chuyện Riêng Của Tiền Bối 20/12/2013
360 Chương 360 Tiên Ngạo - Cổ Nhân Năm Ấy 20/12/2013
361 Chương 361 Tiên Ngạo - Đặc Sản Lục Bảo 20/12/2013
362 Chương 362 Tiên Ngạo - Nguy Cơ Tiềm Ẩn 20/12/2013
363 Chương 363 Tiên Ngạo - Sát Sinh Diệt Đạo 20/12/2013
364 Chương 364 Tiên Ngạo - Ám Ma Truy Tung 20/12/2013
365 Chương 365 Tiên Ngạo - Mười Bước Giết Một Bước 20/12/2013
366 Chương 366 Tiên Ngạo - Pháp Trận Lạnh Lùng 20/12/2013
367 Chương 367 Tiên Ngạo - Canh Chừng Kẻ Trộm 20/12/2013
368 Chương 368 Tiên Ngạo - Cướp Sạch Bảo Tàng 20/12/2013
369 Chương 369 Tiên Ngạo - Đại Chiến Bắt Đầu 20/12/2013
370 Chương 370 Tiên Ngạo - Trận Đấu Nguyên Anh 20/12/2013
371 Chương 371 Tiên Ngạo - Thần Uy Của Ma Chủ 20/12/2013
372 Chương 372 Tiên Ngạo - Đấm Đá Ma Chủ 20/12/2013
373 Chương 373 Tiên Ngạo - Thế Cục Kinh Thiên 20/12/2013
374 Chương 374 Tiên Ngạo - Tiên Quang Chúc Phúc 20/12/2013
375 Chương 375 Tiên Ngạo - Khéo Đoạt Tiên Quang 20/12/2013
376 Chương 376 Tiên Ngạo - Thăng Tiến Dung Hợp 20/12/2013
377 Chương 377 Tiên Ngạo - Nguyên Anh Gặp Lại 20/12/2013
378 Chương 378 Tiên Ngạo - Thế Giới Khai Phá 20/12/2013
379 Chương 379 Tiên Ngạo - Trúc Lâm Nhất Trúc 20/12/2013
380 Chương 380 Tiên Ngạo - Thu Mua Nguyên Anh 20/12/2013
381 Chương 381 Tiên Ngạo - Tiến Giai Dung Hợp Cao Cấp 20/12/2013
382 Chương 382 Tiên Ngạo - Thiên Mục Bồ Đề 20/12/2013
383 Chương 383 Tiên Ngạo - Phi Dự Chân Nghĩa 20/12/2013
384 Chương 384 Tiên Ngạo - Phương Pháp Luyện Kiếm 20/12/2013
385 Chương 385 Tiên Ngạo - Kiếm Phá Kim Đan 20/12/2013
386 Chương 386 Tiên Ngạo - Lục Lục Quy Nguyên 20/12/2013
387 Chương 387 Tiên Ngạo - Ngũ Đạo Phúc Thông 20/12/2013
388 Chương 388 Tiên Ngạo - Trừ Ác Tận Gốc 20/12/2013
389 Chương 389 Tiên Ngạo - Kiếm Ta Vung Lên 20/12/2013
390 Chương 390 Tiên Ngạo - Mật Thuật Thông Thiên 20/12/2013
391 Chương 391 Tiên Ngạo - Huyết Chiến Vấn Tâm 20/12/2013
392 Chương 392 Tiên Ngạo - Ngang Qua Nam Hải (Thượng) 20/12/2013
393 Chương 393 Tiên Ngạo - Yêu Cầu Của Muội Muội 20/12/2013
394 Chương 394 Tiên Ngạo - Đi Thuyền Qua Biển 20/12/2013
395 Chương 395 Tiên Ngạo - Gặp Lại Cố Nhân 20/12/2013
396 Chương 396 Tiên Ngạo - Bình Hoa Đã Cắm 20/12/2013
397 Chương 397 Tiên Ngạo - Xem Cắm Hoa Ngộ Đạo (Thượng) 20/12/2013
398 Chương 398 Tiên Ngạo - Lời Hứa Diệt Môn 20/12/2013
399 Chương 399 Tiên Ngạo - Nâng Cao Cảnh Giới 20/12/2013
400 Chương 400 Tiên Ngạo - Gọi Ta Là Sư Thúc 20/12/2013
401 Chương 401 Tiên Ngạo - Thanh Ma Quỷ Ảnh 20/12/2013
402 Chương 402 Tiên Ngạo - Cam tâm tình nguyện - Ba đóa hoa hồng.(Thượng) 20/12/2013
403 Chương 403 Tiên Ngạo - Vẻ đẹp tàn khuyết - Nhà giam Quỷ Ảnh 20/12/2013
404 Chương 404 Tiên Ngạo - Đệ nhất nhân dưới Kim Đan 20/12/2013
405 Chương 405 Tiên Ngạo - Nguồn gốc Ma tông - Đầy trời hạc giấy.(Thượng) 20/12/2013
406 Chương 406 Tiên Ngạo - Họa kiếp Hoa Đô 20/12/2013
407 Chương 407 Tiên Ngạo - Bình ổn đại họa 20/12/2013
408 Chương 408 Tiên Ngạo - Hồ cầm khẽ xướng 20/12/2013
409 Chương 409 Tiên Ngạo - Cảm tình mê hoặc 20/12/2013
410 Chương 410 Tiên Ngạo - Một đòn trong nháy mắt 20/12/2013
411 Chương 411 Tiên Ngạo - Lại thoát họa mê muội 20/12/2013
412 Chương 412 Tiên Ngạo - Kim Đan Quang Vũ 20/12/2013
413 Chương 413 Tiên Ngạo - Huyết Hà đại trận 20/12/2013
414 Chương 414 Tiên Ngạo - Huyết mạch cộng chấn 20/12/2013
415 Chương 415 Tiên Ngạo - Thời gian nghịch lưu 20/12/2013
416 Chương 416 Tiên Ngạo - Thanh tịnh bản tâm 20/12/2013
417 Chương 417 Tiên Ngạo - Hoa Bỉ Ngạn 20/12/2013
418 Chương 418 Tiên Ngạo - Phân nhánh Bồ Đề 20/12/2013
419 Chương 419 Tiên Ngạo - Ba ngàn Đại Đạo 20/12/2013
420 Chương 420 Tiên Ngạo - Lĩnh Vực Kim Đan. Nghĩa tận trời cao (1) 20/12/2013
421 Chương 421 Tiên Ngạo - Kim Đăng Chiến Xa 20/12/2013
422 Chương 422 Tiên Ngạo - Kiếm Sủng biến dị 20/12/2013
423 Chương 423 Tiên Ngạo - Kiếm như tơ nhện 20/12/2013
424 Chương 424 Tiên Ngạo - Huyết Ma kinh 20/12/2013
425 Chương 425 Tiên Ngạo - Huyết Ma Trảo. Trận chiến kinh thiên (1) 20/12/2013
426 Chương 426 Tiên Ngạo - Đánh vào Tĩnh Ngộ tông 20/12/2013
427 Chương 427 Tiên Ngạo - Uy lực thần lôi 20/12/2013
428 Chương 428 Tiên Ngạo - Hắc Giáp tu sĩ 20/12/2013
429 Chương 429 Tiên Ngạo - Chuyện cũ khó dò - Phố trăng hoa 20/12/2013
430 Chương 430 Tiên Ngạo - cầu đạo đắc đạo 20/12/2013
431 Chương 431 Tiên Ngạo - Ý chí thư sinh 20/12/2013
432 Chương 432 Tiên Ngạo - Thanh Phất lâu tan tác 20/12/2013
433 Chương 433 Tiên Ngạo - Giai nhân diễm lệ 20/12/2013
434 Chương 434 Tiên Ngạo - Đường lát đá xanh - Mưa phùn nhẹ phất 20/12/2013
435 Chương 435 Tiên Ngạo - Thề kết Kim Đan 20/12/2013
436 Chương 436 Tiên Ngạo - Từng trải ngộ đạo - Giả Đan đại thành 20/12/2013
437 Chương 437 Tiên Ngạo - Đắc đạo Kim Đan - Quyết thành nhất phẩm 20/12/2013
438 Chương 438 Tiên Ngạo - Phỏng đoán về Tiên Giới - Tắc Thành Khán Kiếm (Thượng) 20/12/2013
439 Chương 439 Tiên Ngạo - Lôi kéo Phá Bại Chân Quân 20/12/2013
440 Chương 440 Tiên Ngạo - Đại Thần Niệm Thuật 20/12/2013
441 Chương 441 Tiên Ngạo - Lục Dực Tam Sí 20/12/2013
442 Chương 442 Tiên Ngạo - Song Cưu Hóa Hình 20/12/2013
443 Chương 443 Tiên Ngạo - Song Cưu Chi Kiếm - Vong Hồn Long Thiên Dã 20/12/2013
444 Chương 444 Tiên Ngạo - Hóa thân kiếm cưu 20/12/2013
445 Chương 445 Tiên Ngạo - Tự hỏi đạo mình 20/12/2013
446 Chương 446 Tiên Ngạo - Xung phá Thanh Minh 20/12/2013
447 Chương 447 Tiên Ngạo - Dạy dỗ đệ tử 20/12/2013
448 Chương 448 Tiên Ngạo - Ảo mộng như bọt nước (Thượng) 20/12/2013
449 Chương 449 Tiên Ngạo - Lĩnh vực kim đan 20/12/2013
450 Chương 450 Tiên Ngạo - Dị tượng kim đan 20/12/2013
451 Chương 451 Tiên Ngạo - Phong tình Sở Tây 20/12/2013
452 Chương 452 Tiên Ngạo - Đại địa mênh mang 20/12/2013
453 Chương 453 Tiên Ngạo - Bí mật rau củ 20/12/2013
454 Chương 454 Tiên Ngạo - Cửu Đầu Độc Long 20/12/2013
455 Chương 455 Tiên Ngạo - Vực Ngoại Ma Thần 20/12/2013
456 Chương 456 Tiên Ngạo - A Bà Cụ La Ma Thần 20/12/2013
457 Chương 457 Tiên Ngạo - Ma Thần Kiếm Linh 20/12/2013
458 Chương 458 Tiên Ngạo - Thánh địa chân chính 20/12/2013
459 Chương 459 Tiên Ngạo - Liên minh Dị tộc 20/12/2013
460 Chương 460 Tiên Ngạo - Kết thúc chuyện Dị tộc 20/12/2013
461 Chương 461 Tiên Ngạo - Xích Thành Thiên Lan - Phải giết không tha 20/12/2013
462 Chương 462 Tiên Ngạo - Quyết chí ắt thành 20/12/2013
463 Chương 463 Tiên Ngạo - Kiếm Đạo vô địch 20/12/2013
464 Chương 464 Tiên Ngạo - Hành trình Thanh châu 20/12/2013
465 Chương 465 Tiên Ngạo - Khoái đĩnh cự chu 20/12/2013
466 Chương 466 Tiên Ngạo - Nguy cơ ở Liễu Châu 20/12/2013
467 Chương 467 Tiên Ngạo - Tế luyện hải thuyền 20/12/2013
468 Chương 468 Tiên Ngạo - Thâm Hải Sa Hoàng 20/12/2013
469 Chương 469 Tiên Ngạo - Kiếm Hiên Viên 20/12/2013
470 Chương 470 Tiên Ngạo - Hải Thiên Nhất Sắc 20/12/2013
471 Chương 471 Tiên Ngạo - Một đòn cộng hưởng 20/12/2013
472 Chương 472 Tiên Ngạo - Cùng chung kẻ địch 20/12/2013
473 Chương 473 Tiên Ngạo - Bàn cổ tái hiện 20/12/2013
474 Chương 474 Tiên Ngạo - Uy năng thế giới 20/12/2013
475 Chương 475 Tiên Ngạo - Tâm đăng vừa sáng 20/12/2013
476 Chương 476 Tiên Ngạo - Nhất Nguyên Thủy pháp thân 20/12/2013
477 Chương 477 Tiên Ngạo - Nhất đẳng đặc yến 20/12/2013
478 Chương 478 Tiên Ngạo - Ân oán khó hiểu 20/12/2013
479 Chương 479 Tiên Ngạo - Bản sắc trù sư 20/12/2013
480 Chương 480 Tiên Ngạo - Thiên Mục phong vân 20/12/2013
481 Chương 481 Tiên Ngạo - Dưới chân thạch trụ 20/12/2013
482 Chương 482 Tiên Ngạo - Trụ trời thẳng đứng 20/12/2013
483 Chương 483 Tiên Ngạo - Thiên Mục tông phục hồi 20/12/2013
484 Chương 484 Tiên Ngạo - Lấy một địch vạn 20/12/2013
485 Chương 485 Tiên Ngạo - Kiếm chiến quần hùng 20/12/2013
486 Chương 486 Tiên Ngạo - Mười ba Nguyên Anh 20/12/2013
487 Chương 487 Tiên Ngạo - Lấy bốn phá vạn 20/12/2013
488 Chương 488 Tiên Ngạo - Thần uy Chân Nhất 20/12/2013
489 Chương 489 Tiên Ngạo - Pháp bảo đầy đất 20/12/2013
490 Chương 490 Tiên Ngạo - Bên bờ sông Vị 20/12/2013
491 Chương 491 Tiên Ngạo - Pháp thuật phi thăng 20/12/2013
492 Chương 492 Tiên Ngạo - Tiên Nhân hạ giới 20/12/2013
493 Chương 493 Tiên Ngạo - Tiên Nhân liều mạng 20/12/2013
494 Chương 494 Tiên Ngạo - Bụi trần tiêu tán 20/12/2013
495 Chương 495 Tiên Ngạo - Chấn hưng Thiên Mục tông 20/12/2013
496 Chương 496 Tiên Ngạo - Tiên Nhân tiêu tán 20/12/2013
497 Chương 497 Tiên Ngạo - Dựng lại sơn hà 20/12/2013
498 Chương 498 Tiên Ngạo - Phượng Mâu quy thuận 20/12/2013
499 Chương 499 Tiên Ngạo - Kim Đan Linh hợp 20/12/2013
500 Chương 500 Tiên Ngạo - Đất trời sụp đổ 20/12/2013
501 Chương 501 Tiên Ngạo - Tâm Kiếm Thiền tông - Tâm Ma Tàn Ảnh 20/12/2013
502 Chương 502 Tiên Ngạo - Cách biệt giữa Kim Đan và Trúc Cơ 20/12/2013
503 Chương 503 Tiên Ngạo - Linh Phù luận kiếm 20/12/2013
504 Chương 504 Tiên Ngạo - Thiên Hà Tinh Sa 20/12/2013
505 Chương 505 Tiên Ngạo - Ba vầng thái dương 20/12/2013
506 Chương 506 Tiên Ngạo - Thế giới Côn Ngô 20/12/2013
507 Chương 507 Tiên Ngạo - Liên minh Lục Kiếm 20/12/2013
508 Chương 508 Tiên Ngạo - Kiếm ta vô địch 20/12/2013
509 Chương 509 Tiên Ngạo - Trảm kim đoạt ngọc 20/12/2013
510 Chương 510 Tiên Ngạo - Tinh Hà Thiên Ngân Sa 20/12/2013
511 Chương 511 Tiên Ngạo - Truyền thuyết về Tức Nhưỡng 20/12/2013
512 Chương 512 Tiên Ngạo - Trở lại kiếp nghèo 20/12/2013
513 Chương 513 Tiên Ngạo - Vô thượng thần đan - Đại Thân Uy Sĩ 20/12/2013
514 Chương 514 Tiên Ngạo - Thanh Ngưng Lan Miểu 20/12/2013
515 Chương 515 Tiên Ngạo - cố nhân Kỳ Thuẫn môn 20/12/2013
516 Chương 516 Tiên Ngạo - Thế sự khôn lường 20/12/2013
517 Chương 517 Tiên Ngạo - Gặp gỡ bất ngờ 20/12/2013
518 Chương 518 Tiên Ngạo - Độc hoạt thể 20/12/2013
519 Chương 519 Tiên Ngạo - Tị Trần tiên thuật 20/12/2013
520 Chương 520 Tiên Ngạo - Nước cờ ám muội 20/12/2013
521 Chương 521 Tiên Ngạo - Nhà cỏ Hoàng Ngưu cốc 20/12/2013
522 Chương 522 Tiên Ngạo - Mối nhục Hiên Viên - Chỉ huy kiếm trận 20/12/2013
523 Chương 523 Tiên Ngạo - Nguyên Anh tan xác 20/12/2013
524 Chương 524 Tiên Ngạo - Bảy đại thượng môn 20/12/2013
525 Chương 525 Tiên Ngạo - Trận chiến Đan Hà sơn 20/12/2013
526 Chương 526 Tiên Ngạo - Ám độ Trần Thương 20/12/2013
527 Chương 527 Tiên Ngạo - Nửa bước không lùi 20/12/2013
528 Chương 528 Tiên Ngạo - Thần uy tiên thuật 20/12/2013
529 Chương 529 Tiên Ngạo - Kiếp lôi bạo phát 20/12/2013
530 Chương 530 Tiên Ngạo - Bảo vật vô thượng 20/12/2013
531 Chương 531 Tiên Ngạo - Đệ tử Tiểu Tam 20/12/2013
532 Chương 532 Tiên Ngạo - Đạo của riêng mình 20/12/2013
533 Chương 533 Tiên Ngạo - Gieo trồng linh thạch 20/12/2013
534 Chương 534 Tiên Ngạo - Kiếm pháp đại thành 20/12/2013
535 Chương 535 Tiên Ngạo - Kim Cương kim thân 20/12/2013
536 Chương 536 Tiên Ngạo - Thấu Không Đại Thần Niệm thuật 20/12/2013
537 Chương 537 Tiên Ngạo - Đoạt Mộng Tiên Tử 20/12/2013
538 Chương 538 Tiên Ngạo - Lực Tinh Thần 20/12/2013
539 Chương 539 Tiên Ngạo - Trong ba mươi trượng 20/12/2013
540 Chương 540 Tiên Ngạo - Giải quyết xong chuyện 20/12/2013
541 Chương 541 Tiên Ngạo - Tiên lộ gập ghềnh 20/12/2013
542 Chương 542 Tiên Ngạo - Hai mươi tám điện 20/12/2013
543 Chương 543 Tiên Ngạo - Trùng luyện phi kiếm 20/12/2013
544 Chương 544 Tiên Ngạo - Tâm niệm đã định 20/12/2013
545 Chương 545 Tiên Ngạo - Tử Dương cốc 20/12/2013
546 Chương 546 Tiên Ngạo - Tiệc tối tẩy trần 20/12/2013
547 Chương 547 Tiên Ngạo - Quyết định cuối cùng 20/12/2013
548 Chương 548 Tiên Ngạo - Lão nhân há cảo 20/12/2013
549 Chương 549 Tiên Ngạo - Xông lên Tự Tại Thiên 20/12/2013
550 Chương 550 Tiên Ngạo - Giấc mộng Nam Kha 20/12/2013
551 Chương 551 Tiên Ngạo - Thế giới kỳ dị 20/12/2013
552 Chương 552 Tiên Ngạo - Sinh Tử Tĩnh Tịch tông 20/12/2013
553 Chương 553 Tiên Ngạo - Bất tử bất diệt 20/12/2013
554 Chương 554 Tiên Ngạo - Chuyển Sanh Minh Vương 20/12/2013
555 Chương 555 Tiên Ngạo - Đặc sản linh nhục 20/12/2013
556 Chương 556 Tiên Ngạo - Nhất Phân Thiên Bình tông 20/12/2013
557 Chương 557 Tiên Ngạo - Tiên Thiên pháp ấn 20/12/2013
558 Chương 558 Tiên Ngạo - Thế giới Pháp Ấn 20/12/2013
559 Chương 559 Tiên Ngạo - Vạn yêu chạy trốn 20/12/2013
560 Chương 560 Tiên Ngạo - Yến tiệc thịnh soạn 20/12/2013
561 Chương 561 Tiên Ngạo - Thiên địa kiếp sát 20/12/2013
562 Chương 562 Tiên Ngạo - Pháp thể bất diệt 20/12/2013
563 Chương 563 Tiên Ngạo - Cảm giác huyết mạch 20/12/2013
564 Chương 564 Tiên Ngạo - Như mộng thoáng qua 20/12/2013
565 Chương 565 Tiên Ngạo - Pháp Ấn biệt viện 20/12/2013
566 Chương 566 Tiên Ngạo - Tinh thuyền trong Thanh Minh (Thượng) 20/12/2013
567 Chương 567 Tiên Ngạo - Thần thông cổ văn 20/12/2013
568 Chương 568 Tiên Ngạo - Yêu văn Thiên Đạo 20/12/2013
569 Chương 569 Tiên Ngạo - Du ngoạn một chuyến 20/12/2013
570 Chương 570 Tiên Ngạo - Ta không thèm nói 20/12/2013
571 Chương 571 Tiên Ngạo - Thiên Yêu đoạt bảo - Trùng luyện Lục Khí 20/12/2013
572 Chương 572 Tiên Ngạo - Tử nhật đông thăng - Đạo Thần Dương 20/12/2013
573 Chương 573 Tiên Ngạo - Tửu yến giữa đường 20/12/2013
574 Chương 574 Tiên Ngạo - Ba đại tinh thuyền 20/12/2013
575 Chương 575 Tiên Ngạo - Sáu đại cao thủ 20/12/2013
576 Chương 576 Tiên Ngạo - Biến hóa khôn lường 20/12/2013
577 Chương 577 Tiên Ngạo - Ảo cảnh sương mù 20/12/2013
578 Chương 578 Tiên Ngạo - Bí mật Quang Thần tông 20/12/2013
579 Chương 579 Tiên Ngạo - Bí mật Thanh Khâu tộc 20/12/2013
580 Chương 580 Tiên Ngạo - Lừa lấy lực Sát Ma 20/12/2013
581 Chương 581 Tiên Ngạo - Tổ sư lưu pháp 20/12/2013
582 Chương 582 Tiên Ngạo - Cửu Vĩ Yêu Hồ - Vạn Niên Yêu Thụ 20/12/2013
583 Chương 583 Tiên Ngạo - Thế giới Thụ Yêu 20/12/2013
584 Chương 584 Tiên Ngạo - Thượng cổ truyền thuyết - Một đỉnh một bia 20/12/2013
585 Chương 585 Tiên Ngạo - Giải khai cấm chế - Tiên thuật vô 20/12/2013
586 Chương 586 Tiên Ngạo - Vạn Tinh Hỏa Kiếp 20/12/2013
587 Chương 587 Tiên Ngạo - Đại biến Thanh Khâu tộc 20/12/2013
588 Chương 588 Tiên Ngạo - Di tích tan nát 20/12/2013
589 Chương 589 Tiên Ngạo - Ta là Quang Thần 20/12/2013
590 Chương 590 Tiên Ngạo - Giết thành biển máu 20/12/2013
591 Chương 591 Tiên Ngạo - Cự kình thôn thiên 20/12/2013
592 Chương 592 Tiên Ngạo - Kiếm trảm vô tình - Tiên Nhân sống lại (Thượng) 20/12/2013
593 Chương 593 Tiên Ngạo - Bí mật của Tiên Giới 20/12/2013
594 Chương 594 Tiên Ngạo - Tiên yêu đấu nhau 20/12/2013
595 Chương 595 Tiên Ngạo - Hồng Phát lão tổ 20/12/2013
596 Chương 596 Tiên Ngạo - Xong chuyện Tam Thiên giới 20/12/2013
597 Chương 597 Tiên Ngạo - Trở lại Thương Khung 20/12/2013
598 Chương 598 Tiên Ngạo - Âm dương nghịch chuyển (Thượng) 20/12/2013
599 Chương 599 Tiên Ngạo - Thế ngoại đào nguyên 20/12/2013
600 Chương 600 Tiên Ngạo - Đại lễ phi thăng 20/12/2013
601 Chương 601 Tiên Ngạo - Hữu Hùng sư tổ 20/12/2013
602 Chương 602 Tiên Ngạo - Cực Nguyên Thần Đạo tông 20/12/2013
603 Chương 603 Tiên Ngạo - Bộc lộ tài năng 20/12/2013
604 Chương 604 Tiên Ngạo - Rút củi dưới nồi 20/12/2013
605 Chương 605 Tiên Ngạo - Máu huyết Hoàng Long 20/12/2013
606 Chương 606 Tiên Ngạo - Hai loại tâm cảnh 20/12/2013
607 Chương 607 Tiên Ngạo - Chân Nhất thì đã sao, ta không sợ! (Thượng) 20/12/2013
608 Chương 608 Tiên Ngạo - Lôi kiếp thiên địa 20/12/2013
609 Chương 609 Tiên Ngạo - Nụ hôn đột ngột 20/12/2013
610 Chương 610 Tiên Ngạo - Đại Mộng Thương Thiên động 20/12/2013
611 Chương 611 Tiên Ngạo - Đại Mộng Thương Thiên động (Hạ) 20/12/2013
612 Chương 612 Tiên Ngạo - Hồng Hoang Vệ lam giáp 20/12/2013
613 Chương 613 Tiên Ngạo - Chiến Bàn Cổ Phủ 20/12/2013
614 Chương 614 Tiên Ngạo - Mẫn Cung đảo 20/12/2013
615 Chương 615 Tiên Ngạo - Bảy nơi hắc ấn 20/12/2013
616 Chương 616 Tiên Ngạo - Biển sinh đại lục 20/12/2013
617 Chương 617 Tiên Ngạo - Cái khó của Nguyên Anh 20/12/2013
618 Chương 618 Tiên Ngạo - Tiềm nhập Long Lăng 20/12/2013
619 Chương 619 Tiên Ngạo - Một đòn hờ hững 20/12/2013
620 Chương 620 Tiên Ngạo - Uy lực tiên thuật 20/12/2013
621 Chương 621 Tiên Ngạo - Vét sạch không còn 20/12/2013
622 Chương 622 Tiên Ngạo - Kiên quyết thành tiên 20/12/2013
623 Chương 623 Tiên Ngạo - Khốn Tiên lao 20/12/2013
624 Chương 624 Tiên Ngạo - Lựa chọn lực Thiên Đạo 20/12/2013
625 Chương 625 Tiên Ngạo - Đại thế Cổn châu 20/12/2013
626 Chương 626 Tiên Ngạo - Quá khứ của cổn Châu 20/12/2013
627 Chương 627 Tiên Ngạo - Long Mã bốn cánh 20/12/2013
628 Chương 628 Tiên Ngạo - Tiên Ngư cực phẩm 20/12/2013
629 Chương 629 Tiên Ngạo - Cửu Diệt Lôi Thần (Thượng) 20/12/2013
630 Chương 630 Tiên Ngạo - Hàn Băng Sát Kiếm 20/12/2013
631 Chương 631 Tiên Ngạo - Kim Đăng Chiến Xa tái hiện 20/12/2013
632 Chương 632 Tiên Ngạo - Tắc Thành xuất kiếm - Đại chiên Cửu Diệt Lôi Thần (Thượng) 20/12/2013
633 Chương 633 Tiên Ngạo - Kiếm Phong tử 20/12/2013
634 Chương 634 Tiên Ngạo - Bốn vị Chân Quân 20/12/2013
635 Chương 635 Tiên Ngạo - Môn hạ Khô Vinh 20/12/2013
636 Chương 636 Tiên Ngạo - Tới Thủy Vân tông (Thượng) 20/12/2013
637 Chương 637 Tiên Ngạo - Chuyện xưa tích cũ 20/12/2013
638 Chương 638 Tiên Ngạo - Pháp bảo Tiên Tần 20/12/2013
639 Chương 639 Tiên Ngạo - Thiên Long Thánh Minh - Thái Hạo Kim Ô 20/12/2013
640 Chương 640 Tiên Ngạo - Cấp bậc Tiên Tần 20/12/2013
641 Chương 641 Tiên Ngạo - Dao động kỳ dị 20/12/2013
642 Chương 642 Tiên Ngạo - Bí mật Thiên Ma 20/12/2013
643 Chương 643 Tiên Ngạo - Đại Thần Uy Sĩ 20/12/2013
644 Chương 644 Tiên Ngạo - Hạt giống Thiên Ma 20/12/2013
645 Chương 645 Tiên Ngạo - Đại trận Ma Hóa 20/12/2013
646 Chương 646 Tiên Ngạo - Vạn Ma Kiếm 20/12/2013
647 Chương 647 Tiên Ngạo - Lực Lôi Kiếp - Ba vị Thần Quân (Thượng) 20/12/2013
648 Chương 648 Tiên Ngạo - Kế hoạch của Già Lam 20/12/2013
649 Chương 649 Tiên Ngạo - Con rối vô thượng 20/12/2013
650 Chương 650 Tiên Ngạo - Thiên Ma hóa thân 20/12/2013
651 Chương 651 Tiên Ngạo - Trận chiến trong Thanh Minh 20/12/2013
652 Chương 652 Tiên Ngạo - Chiến nội chiến ngoại - Thạch thất thiên thạch (Thượng) 20/12/2013
653 Chương 653 Tiên Ngạo - Phi kiếm cửu giai 20/12/2013
654 Chương 654 Tiên Ngạo - Diện mạo mới của Di tích Tiên Tần 20/12/2013
655 Chương 655 Tiên Ngạo - Khôi phục cổn Châu - Bản mệnh pháp bảo (Thượng) 20/12/2013
656 Chương 656 Tiên Ngạo - Tam Tài pháp thân 20/12/2013
657 Chương 657 Tiên Ngạo - Chiến trận con rối 20/12/2013
658 Chương 658 Tiên Ngạo - Đồ Long Tam Tiễn 20/12/2013
659 Chương 659 Tiên Ngạo - Lựa chọn phi kiếm 20/12/2013
660 Chương 660 Tiên Ngạo - Hằng Cổ Nhật Nguyệt 20/12/2013
661 Chương 661 Tiên Ngạo - Khai phá đại lục - Phú quý ngàn đời (Thượng) 20/12/2013
662 Chương 662 Tiên Ngạo - Hiên Viên Tử Vệ 20/12/2013
663 Chương 663 Tiên Ngạo - Tự tại ngao du 20/12/2013
664 Chương 664 Tiên Ngạo - Hài tử của ta 20/12/2013
665 Chương 665 Tiên Ngạo - Trên Thương Khung hải (Thượng) 20/12/2013
666 Chương 666 Tiên Ngạo - Bốn đạo hợp nhất 20/12/2013
667 Chương 667 Tiên Ngạo - Trận chiến Nguyên Anh 20/12/2013
668 Chương 668 Tiên Ngạo - Kiếm ta dương oai 20/12/2013
669 Chương 669 Tiên Ngạo - Trở lại Hiên Viên 20/12/2013
670 Chương 670 Tiên Ngạo - Nữ nhi ra đời - Lực Thiên Đạo thứ bảy (Thượng) 20/12/2013
671 Chương 671 Tiên Ngạo - Trên đỉnh thiên trụ 20/12/2013
672 Chương 672 Tiên Ngạo - Chữa trị thân thể 20/12/2013
673 Chương 673 Tiên Ngạo - Thế giới Hỗn Độn 20/12/2013
674 Chương 674 Tiên Ngạo - Hộ pháp Thư Sinh 20/12/2013
675 Chương 675 Tiên Ngạo - Sao mọc ban ngày 20/12/2013
676 Chương 676 Tiên Ngạo - Một đao bay đầu 20/12/2013
677 Chương 677 Tiên Ngạo - Sát sinh cầu đạo 20/12/2013
678 Chương 678 Tiên Ngạo - Đao Thần Thần Đế 20/12/2013
679 Chương 679 Tiên Ngạo - Thăm lại chốn xưa (Thượng) 20/12/2013
680 Chương 680 Tiên Ngạo - Lục Đạo Luân Hồi 20/12/2013
681 Chương 681 Tiên Ngạo - Biển mây mờ mịt 20/12/2013
682 Chương 682 Tiên Ngạo - Điện xà trong biển mây 20/12/2013
683 Chương 683 Tiên Ngạo - Tinh Hồn Vũ 20/12/2013
684 Chương 684 Tiên Ngạo - Kim Sí Đại Bằng 20/12/2013
685 Chương 685 Tiên Ngạo - Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp (Thượng) 20/12/2013
686 Chương 686 Tiên Ngạo - Kiếm quang xung thiên 20/12/2013
687 Chương 687 Tiên Ngạo - Bát môn Thái Huyền 20/12/2013
688 Chương 688 Tiên Ngạo - Cái nhìn vượt Thời Không 20/12/2013
689 Chương 689 Tiên Ngạo - Đệ tử Vô Tâm tông 20/12/2013
690 Chương 690 Tiên Ngạo - Mọi người cúi đầu 20/12/2013
691 Chương 691 Tiên Ngạo - Số phận do mình 20/12/2013
692 Chương 692 Tiên Ngạo - Đại lễ nhập môn 20/12/2013
693 Chương 693 Tiên Ngạo - Vạn lôi oanh đỉnh 20/12/2013
694 Chương 694 Tiên Ngạo - Đạt được kiếm noãn 20/12/2013
695 Chương 695 Tiên Ngạo - Bảy loại dị tượng - Chưởng môn tương lai (Thượng) 20/12/2013
696 Chương 696 Tiên Ngạo - Uy của Nguyên Anh 20/12/2013
697 Chương 697 Tiên Ngạo - Cực Phẩm Nguyên Tinh 20/12/2013
698 Chương 698 Tiên Ngạo - Thu hoạch Nguyên Tinh 20/12/2013
699 Chương 699 Tiên Ngạo - Con rối Ngũ Hành 20/12/2013
700 Chương 700 Tiên Ngạo - Oan gia lộ hẹp 20/12/2013
701 Chương 701 Tiên Ngạo - La bàn dẫn đường (Thượng) 20/12/2013
702 Chương 702 Tiên Ngạo - Vạn Tái Hàn Huyền 20/12/2013
703 Chương 703 Tiên Ngạo - Phân chia Băng - Tuyết 20/12/2013
704 Chương 704 Tiên Ngạo - Thế giới thiên địa (Thượng) 20/12/2013
705 Chương 705 Tiên Ngạo - Bàn cổ Phủ 20/12/2013
706 Chương 706 Tiên Ngạo - Thập Đại Thần khí 20/12/2013
707 Chương 707 Tiên Ngạo - Mượn cớ sinh sự (Thượng) 20/12/2013
708 Chương 708 Tiên Ngạo - Bản mệnh pháp bảo 20/12/2013
709 Chương 709 Tiên Ngạo - Bảo bối phát uy 20/12/2013
710 Chương 710 Tiên Ngạo - Băng Tuyết lão tổ (Thượng) 20/12/2013
711 Chương 711 Tiên Ngạo - Cắt lưỡi cầu đạo 20/12/2013
712 Chương 712 Tiên Ngạo - Phục kích giữa đường 20/12/2013
713 Chương 713 Tiên Ngạo - Câu Trần Đại Đế 20/12/2013
714 Chương 714 Tiên Ngạo - Vô Tâm Thần Quân (Thượng) 20/12/2013
715 Chương 715 Tiên Ngạo - Nguy cơ mê hoặc 20/12/2013
716 Chương 716 Tiên Ngạo - Bất Dạ thành chủ 20/12/2013
717 Chương 717 Tiên Ngạo - Mảnh vỡ Ô Mộc 20/12/2013
718 Chương 718 Tiên Ngạo - Chân nguyên Nguyên Từ (Thượng) 20/12/2013
719 Chương 719 Tiên Ngạo - Ngũ Hành Tâm Đăng 20/12/2013
720 Chương 720 Tiên Ngạo - Nguyên Thần Hóa Kiếm 20/12/2013
721 Chương 721 Tiên Ngạo - Cửu kiếm liên hoàn 20/12/2013
722 Chương 722 Tiên Ngạo - Mười bước giết một người 20/12/2013
723 Chương 723 Tiên Ngạo - Bắt rùa trong rọ (Thượng) 20/12/2013
724 Chương 724 Tiên Ngạo - Tuyệt Đối Linh Độ 20/12/2013
725 Chương 725 Tiên Ngạo - Nhà xưởng phi xa 20/12/2013
726 Chương 726 Tiên Ngạo - Huyền Băng Ngọc Sương (Thượng) 20/12/2013
727 Chương 727 Tiên Ngạo - Một thế giới khác 20/12/2013
728 Chương 728 Tiên Ngạo - Tam Nguyên giới 20/12/2013
729 Chương 729 Tiên Ngạo - Ta chính là đạo 20/12/2013
730 Chương 730 Tiên Ngạo - Giải trừ nguy nan 20/12/2013
731 Chương 731 Tiên Ngạo - Cửu Thiên Đạp Ca kiếm 20/12/2013
732 Chương 732 Tiên Ngạo - Ôn dịch Thanh châu 20/12/2013
733 Chương 733 Tiên Ngạo - Đoản Địch Ma Nữ (Thượng) 20/12/2013
734 Chương 734 Tiên Ngạo - Tháng ngày nhàn nhã 20/12/2013
735 Chương 735 Tiên Ngạo - Hồi ức xa xưa 20/12/2013
736 Chương 736 Tiên Ngạo - Lấy tên Tử Nhạc 20/12/2013
737 Chương 737 Tiên Ngạo - Ma cung làm ác 20/12/2013
738 Chương 738 Tiên Ngạo - Kẻ sát nhân là Dư Tắc Thành 20/12/2013
739 Chương 739 Tiên Ngạo - Đại hội thượng môn 20/12/2013
740 Chương 740 Tiên Ngạo - Nhà xưởng luyện đan 20/12/2013
741 Chương 741 Tiên Ngạo - Trong Hồi Xuân cốc 20/12/2013
742 Chương 742 Tiên Ngạo - Tâm Võ cầu đạo - Lục Lục quy nhất (Thượng) 20/12/2013
743 Chương 743 Tiên Ngạo - Thần quang tùy tâm - Đệ nhất Kiếm Đạo (Thượng) 20/12/2013
744 Chương 744 Tiên Ngạo - Đệ nhị Kiếm Đạo 20/12/2013
745 Chương 745 Tiên Ngạo - Sinh tử khiêu chiến 20/12/2013
746 Chương 746 Tiên Ngạo - Tỷ lệ đặt cược 20/12/2013
747 Chương 747 Tiên Ngạo - Lý lịch hai bên - Phân thân xuất phát (Thượng) 20/12/2013
748 Chương 748 Tiên Ngạo - Cực độ yêu tà 20/12/2013
749 Chương 749 Tiên Ngạo - Chuyển Sinh Minh Vương Quyết 20/12/2013
750 Chương 750 Tiên Ngạo - Lưu Ly quy phục - Vạn Tái thất thân (Thượng) 20/12/2013
751 Chương 751 Tiên Ngạo - Yêu Vương tương trợ - Uy lực xa trận (Thượng) 20/12/2013
752 Chương 752 Tiên Ngạo - Luyện kiếm đại thành 20/12/2013
753 Chương 753 Tiên Ngạo - Thế giới Minh Ma 20/12/2013
754 Chương 754 Tiên Ngạo - Thủy Kính Thiên 20/12/2013
755 Chương 755 Tiên Ngạo - Đại hội bắt đầu 20/12/2013
756 Chương 756 Tiên Ngạo - Cửu Thiên Huyền Kinh 20/12/2013
757 Chương 757 Tiên Ngạo - Một đòn cảnh cáo 20/12/2013
758 Chương 758 Tiên Ngạo - Hủy diệt thế giới (Thượng) 20/12/2013
759 Chương 759 Tiên Ngạo - Đánh tan kim tuyến 20/12/2013
760 Chương 760 Tiên Ngạo - Minh Thần Tử hiện thân 20/12/2013
761 Chương 761 Tiên Ngạo - Vạn kiếm cùng động 20/12/2013
762 Chương 762 Tiên Ngạo - Lục đại thần quang 20/12/2013
763 Chương 763 Tiên Ngạo - Trăm ngày ngộ đạo (Thượng) 20/12/2013
764 Chương 764 Tiên Ngạo - Thiên hạ vang danh 20/12/2013
765 Chương 765 Tiên Ngạo - Bảo vật thắng cược 20/12/2013
766 Chương 766 Tiên Ngạo - Trở lại Hiên Viên - Đệ tử tụ tập (Thượng) 20/12/2013
767 Chương 767 Tiên Ngạo - Diệt Độ Chân Quân 20/12/2013
768 Chương 768 Tiên Ngạo - Thúy Mi Thiền Tấn 20/12/2013
769 Chương 769 Tiên Ngạo - Tổ sư phi thăng 20/12/2013
770 Chương 770 Tiên Ngạo - Chưởng môn Nam Thiên 20/12/2013
771 Chương 771 Tiên Ngạo - Gặp lại La Sát 20/12/2013
772 Chương 772 Tiên Ngạo - Ung dung rời đi (Thượng) 20/12/2013
773 Chương 773 Tiên Ngạo - Ảo cảnh trong lòng 20/12/2013
774 Chương 774 Tiên Ngạo - Tây Cực Lôi Âm 20/12/2013
775 Chương 775 Tiên Ngạo - Hoang dã Vực Ngoại 20/12/2013
776 Chương 776 Tiên Ngạo - Tới Lôi Âm Tự 20/12/2013
777 Chương 777 Tiên Ngạo - Đời người mới gặp lúc ban sơ (Thượng) 20/12/2013
778 Chương 778 Tiên Ngạo - Lôi thanh cuồn cuộn 20/12/2013
779 Chương 779 Tiên Ngạo - Kiếm hóa quang mang (Thượng) 20/12/2013
780 Chương 780 Tiên Ngạo - Kiếm ngưng thấu thể 20/12/2013
781 Chương 781 Tiên Ngạo - Nhất định phải giết (Thượng) 20/12/2013
782 Chương 782 Tiên Ngạo - Thái Toàn quyết 20/12/2013
783 Chương 783 Tiên Ngạo - Nhất Nguyên thành đan 20/12/2013
784 Chương 784 Tiên Ngạo - Vũ Hóa Thiên Sư 20/12/2013
785 Chương 785 Tiên Ngạo - Thử thách trăm chiêu 20/12/2013
786 Chương 786 Tiên Ngạo - Cực Nguyên Thần Quang 20/12/2013
787 Chương 787 Tiên Ngạo - Biển lưu ly quang 20/12/2013
788 Chương 788 Tiên Ngạo - Dưới cánh hoa mai 20/12/2013
789 Chương 789 Tiên Ngạo - Chỉ tranh sớm tối 20/12/2013
790 Chương 790 Tiên Ngạo - Siêu độ thần ma 20/12/2013
791 Chương 791 Tiên Ngạo - Hạnh phúc là gì? 20/12/2013
792 Chương 792 Tiên Ngạo - Lấy một chống bảy 20/12/2013
793 Chương 793 Tiên Ngạo - Lấy đạo của người trả lại cho người 20/12/2013
794 Chương 794 Tiên Ngạo - Bàn cổ Phủ hiện 20/12/2013
795 Chương 795 Tiên Ngạo - Thoáng thấy từ xa 20/12/2013
796 Chương 796 Tiên Ngạo - Thanh quang kỳ dị 20/12/2013
797 Chương 797 Tiên Ngạo - Động phủ bên hồ 20/12/2013
798 Chương 798 Tiên Ngạo - Lời thề năm ấy 20/12/2013
799 Chương 799 Tiên Ngạo - Ngọc tốt trong tay 20/12/2013
800 Chương 800 Tiên Ngạo - Bảo vật kéo dài dương thọ 20/12/2013
801 Chương 801 Tiên Ngạo - Chế tạo Linh Bảo 20/12/2013
802 Chương 802 Tiên Ngạo - Bảo vật vào tay 20/12/2013
803 Chương 803 Tiên Ngạo - Thiên Đạo làm quên 20/12/2013
804 Chương 804 Tiên Ngạo - Kiếm Đạo Thần cấp 20/12/2013
805 Chương 805 Tiên Ngạo - Kiêm quang như nước thủy triêu 20/12/2013
806 Chương 806 Tiên Ngạo - Hô muôn diệt người 20/12/2013
807 Chương 807 Tiên Ngạo - Tiêu diệt địch nhân 20/12/2013
808 Chương 808 Tiên Ngạo - Cổ Lãng đảo 20/12/2013
809 Chương 809 Tiên Ngạo - Rút kiêm dẹp bât bình 20/12/2013
810 Chương 810 Tiên Ngạo - Cường địch chân chính (Thượng) 20/12/2013
811 Chương 811 Tiên Ngạo - Cường cường cường cường 20/12/2013
812 Chương 812 Tiên Ngạo - Thái dương giữa trời 20/12/2013
813 Chương 813 Tiên Ngạo - Hiên Viên tam kích 20/12/2013
814 Chương 814 Tiên Ngạo - Đệ nhị Kiếm Đạo (Thượng) 20/12/2013
815 Chương 815 Tiên Ngạo - Thề cứu Nhã Hương 20/12/2013
816 Chương 816 Tiên Ngạo - Ke lại chuyện xưa 20/12/2013
817 Chương 817 Tiên Ngạo - Hai lần cảm ngộ 20/12/2013
818 Chương 818 Tiên Ngạo - Đại hội Phượng cầu Hoàng (Thượng) 20/12/2013
819 Chương 819 Tiên Ngạo - Thủy Ngọc Tiên Tử 20/12/2013
820 Chương 820 Tiên Ngạo - Dùng mắt phá địch 20/12/2013
821 Chương 821 Tiên Ngạo - Hợp nhât hai Kiêm Đạo 20/12/2013
822 Chương 822 Tiên Ngạo - Nhã Hương hoàn hồn 20/12/2013
823 Chương 823 Tiên Ngạo - Thân kiêm tại đây 20/12/2013
824 Chương 824 Tiên Ngạo - Hiên Viên kiếm phong 20/12/2013
825 Chương 825 Tiên Ngạo - Khô Vinh vô thường 20/12/2013
826 Chương 826 Tiên Ngạo - Nhiệm vụ bảo vệ 20/12/2013
827 Chương 827 Tiên Ngạo - Tâm ma nhìn trộm 20/12/2013
828 Chương 828 Tiên Ngạo - Thư Nguyên mê tâm (Thượng) 20/12/2013
829 Chương 829 Tiên Ngạo - Đại hội môn phái 20/12/2013
830 Chương 830 Tiên Ngạo - Tiên Tần Luyện Khí thuật 20/12/2013
831 Chương 831 Tiên Ngạo - Kiếm ý như thiên 20/12/2013
832 Chương 832 Tiên Ngạo - Chương 832 20/12/2013
833 Chương 833 Tiên Ngạo - Mây trắng lững lờ trôi 20/12/2013
834 Chương 834 Tiên Ngạo - Trên Bạc Lộc đảo 20/12/2013
835 Chương 835 Tiên Ngạo - Tư Đô năm ây 20/12/2013
836 Chương 836 Tiên Ngạo - Ma Ha Vô Lượng 20/12/2013
837 Chương 837 Tiên Ngạo - Kiêm ý Thiên kiêp 20/12/2013
838 Chương 838 Tiên Ngạo - Kiếm ta dương oai 20/12/2013
839 Chương 839 Tiên Ngạo - Hồng nhan tri kỷ 20/12/2013
840 Chương 840 Tiên Ngạo - Tay trong tay 20/12/2013
841 Chương 841 Tiên Ngạo - Trên đỉnh Đại Tuyết Sơn 20/12/2013
842 Chương 842 Tiên Ngạo - Tìm nàng đã bấy lâu nay 20/12/2013
843 Chương 843 Tiên Ngạo - Pháo đài Tiên Tần (Thượng) 20/12/2013
844 Chương 844 Tiên Ngạo - Thanh Sơn Tiểu Đạo 20/12/2013
845 Chương 845 Tiên Ngạo - Luân Hôi Kiêm Đạo 20/12/2013
846 Chương 846 Tiên Ngạo - Thanh Sơn Lục Thủy Thiên Địa Gian 20/12/2013
847 Chương 847 Tiên Ngạo - Lặng lẽ bố trí 20/12/2013
848 Chương 848 Tiên Ngạo - Ngươi lừa ta gạt 20/12/2013
849 Chương 849 Tiên Ngạo - Thê giới sụp đô (Thượng) 20/12/2013
850 Chương 850 Tiên Ngạo - Huyên Nguyên sư tô 20/12/2013
851 Chương 851 Tiên Ngạo - Hào quang bạo phát 20/12/2013
852 Chương 852 Tiên Ngạo - Sơn thủy tương phùng 20/12/2013
853 Chương 853 Tiên Ngạo - Bên nhau mãi mãi 20/12/2013
854 Chương 854 Tiên Ngạo - Chung Cực Lục Kiếm 20/12/2013
855 Chương 855 Tiên Ngạo - Lực Thần Uy 20/12/2013
856 Chương 856 Tiên Ngạo - Thiên địa đại biến 20/12/2013
857 Chương 857 Tiên Ngạo - Vật Hóa Thế Giới (Thượng) 20/12/2013
858 Chương 858 Tiên Ngạo - Hệ thống sinh vật 20/12/2013
859 Chương 859 Tiên Ngạo - Biển xanh mênh mông 20/12/2013
860 Chương 860 Tiên Ngạo - Tâm Kiêm hoàn hôn (Thượng) 20/12/2013
861 Chương 861 Tiên Ngạo - Duy Ngã Thân Kiêm 20/12/2013
862 Chương 862 Tiên Ngạo - Môi người môi cảnh 20/12/2013
863 Chương 863 Tiên Ngạo - Có ích lợi gì? 20/12/2013
864 Chương 864 Tiên Ngạo - Lưu ly thanh tịnh không nhiêm bụi trân 20/12/2013
865 Chương 865 Tiên Ngạo - Kiêm Y Hôn Độn 20/12/2013
866 Chương 866 Tiên Ngạo - Tiên nữ lạc phàm trần 20/12/2013
867 Chương 867 Tiên Ngạo - Phong ấn tiêu tan 20/12/2013
868 Chương 868 Tiên Ngạo - Đại lễ thành thân 20/12/2013
869 Chương 869 Tiên Ngạo - Vô Danh Thần Quân 20/12/2013
870 Chương 870 Tiên Ngạo - Hỏa Tinh Thần Đan 20/12/2013
871 Chương 871 Tiên Ngạo - Chín người tập hợp - Lời thề tâm ma (Thượng) 20/12/2013
872 Chương 872 Tiên Ngạo - Vùng đât hiêm ác 20/12/2013
873 Chương 873 Tiên Ngạo - Đại Uy Thiên Long 20/12/2013
874 Chương 874 Tiên Ngạo - Trong giác đấu trường 20/12/2013
875 Chương 875 Tiên Ngạo - Xót xa 20/12/2013
876 Chương 876 Tiên Ngạo - Hư vô tĩnh lặng (Thượng) 20/12/2013
877 Chương 877 Tiên Ngạo - Pháp tăc Nhât Nguyên Tiêu Đạo 20/12/2013
878 Chương 878 Tiên Ngạo - Đoạt Phách Tam Hóa 20/12/2013
879 Chương 879 Tiên Ngạo - Bách Nhân Trảm (Thượng Hạ) 20/12/2013
880 Chương 880 Tiên Ngạo - Đại hội bắt đầu 20/12/2013
881 Chương 881 Tiên Ngạo - Chế tạo Linh Bảo 20/12/2013
882 Chương 882 Tiên Ngạo - Cửu Thập Cửu Thiên 20/12/2013
883 Chương 883 Tiên Ngạo - Viêm Thần Tả Nhãn - Đại La Kim Tiên (Thượng) 20/12/2013
884 Chương 884 Tiên Ngạo - Tiên Thể Chiến Thân 20/12/2013
885 Chương 885 Tiên Ngạo - Băng Lan Yêu Long 20/12/2013
886 Chương 886 Tiên Ngạo - Thương Hải Hầu Tước 20/12/2013
887 Chương 887 Tiên Ngạo - Chín thanh phi kiếm cửu giai (Thượng) 20/12/2013
888 Chương 888 Tiên Ngạo - Mười bảy bảo bối 20/12/2013
889 Chương 889 Tiên Ngạo - Bảo vật vô số 20/12/2013
890 Chương 890 Tiên Ngạo - Xuất hiện cường địch 20/12/2013
891 Chương 891 Tiên Ngạo - Đạo ta ở đâu? - Tử Chú Thần Hàng 20/12/2013
892 Chương 892 Tiên Ngạo - Đấu Chuyển Tinh Di 20/12/2013
893 Chương 893 Tiên Ngạo - Phong tình nơi cửu vực (Thượng) 20/12/2013
894 Chương 894 Tiên Ngạo - Hồ Quang Bảo Thạch 20/12/2013
895 Chương 895 Tiên Ngạo - Mỹ ngọc thủy tinh 20/12/2013
896 Chương 896 Tiên Ngạo - Thiên Ngoại Phi Tiên (Thượng ha) 20/12/2013
897 Chương 897 Tiên Ngạo - Thiên Ma Giải Thể - Thần Uy trảm tiên (Thượng) 20/12/2013
898 Chương 898 Tiên Ngạo - Hỏa Diễm Quân Chủ 20/12/2013
899 Chương 899 Tiên Ngạo - Lại thêm một Kiếm Đạo (Thượng Hạ) 20/12/2013
900 Chương 900 Tiên Ngạo - Mười tám tiên thuật 20/12/2013
901 Chương 901 Tiên Ngạo - Ấp trứng 20/12/2013
902 Chương 902 Tiên Ngạo - Đăng đường nhập thất - Ắt là Thần Uy (Thượng ha) 20/12/2013
903 Chương 903 Tiên Ngạo - Thiên Long tôn giả 20/12/2013
904 Chương 904 Tiên Ngạo - Phương Thôn Thần Quân 20/12/2013
905 Chương 905 Tiên Ngạo - Tiên Binh Ma Thân - Yêu Thể Phật Tâm (Thượng hạ) 20/12/2013
906 Chương 906 Tiên Ngạo - Thần uy của tổ sư 20/12/2013
907 Chương 907 Tiên Ngạo - Nguy cơ không nhỏ. (Thượng) 20/12/2013
908 Chương 908 Tiên Ngạo - Diệt Pháp Kim Đăng 20/12/2013
909 Chương 909 Tiên Ngạo - Trao đổi Linh Bảo 20/12/2013
910 Chương 910 Tiên Ngạo - Trở mặt với nhau. (Thượng) 20/12/2013
911 Chương 911 Tiên Ngạo - Thế giới trong tay áo 20/12/2013
912 Chương 912 Tiên Ngạo - Ta không hối hận 20/12/2013
913 Chương 913 Tiên Ngạo - Hẹn gặp kiếp sau 20/12/2013
914 Chương 914 Tiên Ngạo - Kẻ đi người ở. (Thượng_Ha) 20/12/2013
915 Chương 915 Tiên Ngạo - Sư huynh dẫn lộ 20/12/2013
916 Chương 916 Tiên Ngạo - Sáu giai đoạn chính 20/12/2013
917 Chương 917 Tiên Ngạo - Trận chiến thám báo 20/12/2013
918 Chương 918 Tiên Ngạo - Chung Cực Thần Uy Sĩ (Thượng) 20/12/2013
919 Chương 919 Tiên Ngạo - Trận chiến cường công 20/12/2013
920 Chương 920 Tiên Ngạo - Trận chiến cuối cùng của Thú Vương 20/12/2013
921 Chương 921 Tiên Ngạo - Kiếm Ý Yên Diệt (Thượng,ha) 20/12/2013
922 Chương 922 Tiên Ngạo - Cường giả tối cao 20/12/2013
923 Chương 923 Tiên Ngạo - Biết phải làm sao 20/12/2013
924 Chương 924 Tiên Ngạo - Thiên Lại Cự Nhân - Phục hồi Tiên Tân (Thượng,ha) 20/12/2013
925 Chương 925 Tiên Ngạo - Nhất Kiếm Quang Hàn 20/12/2013
926 Chương 926 Tiên Ngạo - Mật truyền diệu pháp 20/12/2013
927 Chương 927 Tiên Ngạo - Kiếm Ý Thổ Kim 20/12/2013
928 Chương 928 Tiên Ngạo - Lực lượng kỳ dị (Thượng,ha) 20/12/2013
929 Chương 929 Tiên Ngạo - Hư Vô Kiếm 20/12/2013
930 Chương 930 Tiên Ngạo - Trận chiến chung cực 20/12/2013
931 Chương 931 Tiên Ngạo - Hiên Viên Thần Kiêm, thiên hạ vô địch 20/12/2013
932 Chương 932 Tiên Ngạo - Xây lại pháo đài Thiên Lại 20/12/2013
933 Chương 933 Tiên Ngạo - Muôn đời không quên (Thượng,ha) 20/12/2013
934 Chương 934 Tiên Ngạo - Một đời một năm, một ngày một câu 20/12/2013
935 Chương 935 Tiên Ngạo - Bí mật Khốn Tiên Lao 20/12/2013
936 Chương 936 Tiên Ngạo - Chờ ngươi đã lâu (Thượng,hạ) 20/12/2013
937 Chương 937 Tiên Ngạo - Lực Thần Uy Giả Trang 20/12/2013
938 Chương 938 Tiên Ngạo - Ái thê trong lòng 20/12/2013
939 Chương 939 Tiên Ngạo - Nỗi đau trong lòng 20/12/2013
940 Chương 940 Tiên Ngạo - Thần Uy Ngũ Hành trận (Thượng,hạ) 20/12/2013
941 Chương 941 Tiên Ngạo - Tính toán đủ đường 20/12/2013
942 Chương 942 Tiên Ngạo - Thời khắc mấu chốt 20/12/2013
943 Chương 943 Tiên Ngạo - Ngươi thật đê tiện 20/12/2013
944 Chương 944 Tiên Ngạo - Nguyện chết cùng chàng 20/12/2013
945 Chương 945 Tiên Ngạo - Kính Kiếm thuật 20/12/2013
946 Chương 946 Tiên Ngạo - Lực Thần Uy và Tiên Khí 20/12/2013
947 Chương 947 Tiên Ngạo - Thần niệm tìm địch 20/12/2013
948 Chương 948 Tiên Ngạo - Vạn Sinh Tịch Diệt 20/12/2013
949 Chương 949 Tiên Ngạo - Đồng sinh cộng tử 20/12/2013
950 Chương 950 Tiên Ngạo - Vĩnh viễn không rời 20/12/2013
951 Chương 951 Tiên Ngạo - Đốt cháy tàn thi 20/12/2013
952 Chương 952 Tiên Ngạo - Tế bái thần kiếm 20/12/2013
953 Chương 953 Tiên Ngạo - Ruộng ngọc cao quý - Nhà cỏ đơn sơ 20/12/2013
954 Chương 954 Tiên Ngạo - Lực Thần Uy thứ hai 20/12/2013
955 Chương 955 Tiên Ngạo - Thử lực Thần Uy 20/12/2013
956 Chương 956 Tiên Ngạo - Pháp bảo thập giai 20/12/2013
957 Chương 957 Tiên Ngạo - Thiên Long - Đạp Ca 20/12/2013
958 Chương 958 Tiên Ngạo - Thời gian tạm dừng - Đầy trời mưa máu 20/12/2013
959 Chương 959 Tiên Ngạo - Hạo Thiên Thần Kính 20/12/2013
960 Chương 960 Tiên Ngạo - Lực Thần Uy Tử 20/12/2013
961 Chương 961 Tiên Ngạo - Thập Đại Thần Khí - Âm Dương Thần Kính 20/12/2013
962 Chương 962 Tiên Ngạo - Tế bái thất đầu 20/12/2013
963 Chương 963 Tiên Ngạo - Xây mộ ái thê 20/12/2013
964 Chương 964 Tiên Ngạo - Lời ước trăm năm 20/12/2013
965 Chương 965 Tiên Ngạo - Hiên Viên quật khởi - Phong thứ mười ba 20/12/2013
966 Chương 966 Tiên Ngạo - Cảm ứng bia đá 20/12/2013
967 Chương 967 Tiên Ngạo - Hậu Nghệ Thần Tiễn 20/12/2013
968 Chương 968 Tiên Ngạo - Khoái kiếm tranh nhau 20/12/2013
969 Chương 969 Tiên Ngạo - Kiếm Chuyển Tâm Liên 20/12/2013
970 Chương 970 Tiên Ngạo - Núi lửa bạo phát 20/12/2013
971 Chương 971 Tiên Ngạo - Ngu Công dời núi 20/12/2013
972 Chương 972 Tiên Ngạo - Mấy ai nhìn thấu? 20/12/2013
973 Chương 973 Tiên Ngạo - Kiếm thuật đại thành 20/12/2013
974 Chương 974 Tiên Ngạo - Hoa đào trước ngõ 20/12/2013
975 Chương 975 Tiên Ngạo - Thiên Đạo Tự Nhiên 20/12/2013
976 Chương 976 Tiên Ngạo - Lấy thân nuôi kiếm - Lặng lẽ âm thầm 20/12/2013
977 Chương 977 Tiên Ngạo - Thiên Đạo Luân Hồi 20/12/2013
978 Chương 978 Tiên Ngạo - Đa tình vong tình 20/12/2013
979 Chương 979 Tiên Ngạo - Rũ đi phiền não 20/12/2013
980 Chương 980 Tiên Ngạo - Cảnh giới Thần Ngã 20/12/2013
981 Chương 981 Tiên Ngạo - Trùng Động phi không 20/12/2013
982 Chương 982 Tiên Ngạo - Địa vực thần bí 20/12/2013
983 Chương 983 Tiên Ngạo - Thế giới xương máu 20/12/2013
984 Chương 984 Tiên Ngạo - Một mình một kiếm 20/12/2013
985 Chương 985 Tiên Ngạo - Huyết hải sôi trào 20/12/2013
986 Chương 986 Tiên Ngạo - Bảo vệ sinh linh 20/12/2013
987 Chương 987 Tiên Ngạo - Gặp lại tiểu muội 20/12/2013
988 Chương 988 Tiên Ngạo - Truy tìm nguồn cội 20/12/2013
989 Chương 989 Tiên Ngạo - Phong Đô Đại Đế 20/12/2013
990 Chương 990 Tiên Ngạo - Ý của Côn Bằng 20/12/2013
991 Chương 991 Tiên Ngạo - Bí mật tiền kiếp 20/12/2013
992 Chương 992 Tiên Ngạo - Chỉ trong một bước 20/12/2013
993 Chương 993 Tiên Ngạo - Là nghịch hay thuận? - Tứ Cửu Thiên kiếp 20/12/2013
994 Chương 994 Tiên Ngạo - Hậu Thổ Hư Không 20/12/2013
995 Chương 995 Tiên Ngạo - Nguồn gốc của Yêu tộc 20/12/2013
996 Chương 996 Tiên Ngạo - Thu kiếp lôi vào tay 20/12/2013
997 Chương 997 Tiên Ngạo - Hiên Viên đại biến 20/12/2013
998 Chương 998 Tiên Ngạo - Đệ nhất thịnh sự 20/12/2013
999 Chương 999 Tiên Ngạo - Tranh chấp thế giới 20/12/2013
1000 Chương 1000 Tiên Ngạo - Chấn chỉnh sơn hà 20/12/2013
1001 Chương 1001 Tiên Ngạo - Đại hội bắt đầu 20/12/2013
1002 Chương 1002 Tiên Ngạo - Tân khách tụ tập - Mười vạn tu sĩ 20/12/2013
1003 Chương 1003 Tiên Ngạo - Khai đàn giảng đạo 20/12/2013
1004 Chương 1004 Tiên Ngạo - Đại Đạo sinh liên 20/12/2013
1005 Chương 1005 Tiên Ngạo - Mồng Một tháng Sáu - Chính thức khai phủ 20/12/2013
1006 Chương 1006 Tiên Ngạo - Chính thức khai phủ 20/12/2013
1007 Chương 1007 Tiên Ngạo - Tiên cung kỳ cảnh 20/12/2013
1008 Chương 1008 Tiên Ngạo - Chuyện bất bình thiên hạ 20/12/2013
1009 Chương 1009 Tiên Ngạo - Ta chính là ta 20/12/2013
1010 Chương 1010 Tiên Ngạo - Hoa Thần chuyển sinh 20/12/2013
1011 Chương 1011 Tiên Ngạo - Dòng sông thời gian 20/12/2013
1012 Chương 1012 Tiên Ngạo - Hãy đi cùng ta 20/12/2013
1013 Chương 1013 Tiên Ngạo - Vô Gian Thái Điệp - Chấn Đạo Thiên Oa 20/12/2013
1014 Chương 1014 Tiên Ngạo - Y Xá Na Thiên 20/12/2013
1015 Chương 1015 Tiên Ngạo - Huyết chiến 20/12/2013
1016 Chương 1016 Tiên Ngạo - Trận chiến kiên trì 20/12/2013
1017 Chương 1017 Tiên Ngạo - Trở lại Hiên Viên 20/12/2013
1018 Chương 1018 Tiên Ngạo - Tu chỉnh Khốn Tiên Lao 20/12/2013
1019 Chương 1019 Tiên Ngạo - Lừa gạt Thần khí 20/12/2013
1020 Chương 1020 Tiên Ngạo - Nhận được Tiên Khí 20/12/2013
1021 Chương 1021 Tiên Ngạo - Luyện chế mâu kiếm 20/12/2013
1022 Chương 1022 Tiên Ngạo - Kinh Lôi Tiên Dực kiếm 20/12/2013
1023 Chương 1023 Tiên Ngạo - Thử thần kiếm ta 20/12/2013
1024 Chương 1024 Tiên Ngạo - Tiên kiếm dương oai 20/12/2013
1025 Chương 1025 Tiên Ngạo - Tử Vi Thanh Hư Thiên 20/12/2013
1026 Chương 1026 Tiên Ngạo - Hiểu lầm hoang đường 20/12/2013
1027 Chương 1027 Tiên Ngạo - Tạo lại tiên thể 20/12/2013
1028 Chương 1028 Tiên Ngạo - Thế giới ngủ Đông 20/12/2013
1029 Chương 1029 Tiên Ngạo - Tiên cung hoang phế 20/12/2013
1030 Chương 1030 Tiên Ngạo - Tạo Hóa tiên nhãn 20/12/2013
1031 Chương 1031 Tiên Ngạo - Không giống bình thường 20/12/2013
1032 Chương 1032 Tiên Ngạo - Tiên thuật dao động 20/12/2013
1033 Chương 1033 Tiên Ngạo - Tượng Ngao Kim Trảo 20/12/2013
1034 Chương 1034 Tiên Ngạo - Giải Ly Tiên Thuật 20/12/2013
1035 Chương 1035 Tiên Ngạo - Chân Tiên nhất tộc 20/12/2013
1036 Chương 1036 Tiên Ngạo - Tam Ngã Nhất Thể 20/12/2013
1037 Chương 1037 Tiên Ngạo - Huynh Đệ Tề Tâm 20/12/2013
1038 Chương 1038 Tiên Ngạo - Tìm lại kiếm cưu 20/12/2013
1039 Chương 1039 Tiên Ngạo - Tổ tiên huyết cảm 20/12/2013
1040 Chương 1040 Tiên Ngạo - Mười tám Tiên Giới 20/12/2013
1041 Chương 1041 Tiên Ngạo - cổ Tiên Linh Tiên 20/12/2013
1042 Chương 1042 Tiên Ngạo - Kỳ quái mê ly 20/12/2013
1043 Chương 1043 Tiên Ngạo - Bán trứng Tiên cổ 20/12/2013
1044 Chương 1044 Tiên Ngạo - Thúy Ngọc Nương Tử 20/12/2013
1045 Chương 1045 Tiên Ngạo - Đại sư phân giải 20/12/2013
1046 Chương 1046 Tiên Ngạo - Lãnh ngộ Tiên Đạo 20/12/2013
1047 Chương 1047 Tiên Ngạo - Tiên quốc là gì 20/12/2013
1048 Chương 1048 Tiên Ngạo - Mộng Lưu Tiên Quốc 20/12/2013
1049 Chương 1049 Tiên Ngạo - Xoay người một kiếm 20/12/2013
1050 Chương 1050 Tiên Ngạo - Trong Tiêu Hồn Hương 20/12/2013
1051 Chương 1051 Tiên Ngạo - Tái kiến tổ sư. 20/12/2013
1052 Chương 1052 Tiên Ngạo - Chủ nhân Tiên Giới 20/12/2013
1053 Chương 1053 Tiên Ngạo - Đệ cửu tiên tử 20/12/2013
1054 Chương 1054 Tiên Ngạo - Thanh Ti Tiên Nhân 20/12/2013
1055 Chương 1055 Tiên Ngạo - Phương pháp phân giải 20/12/2013
1056 Chương 1056 Tiên Ngạo - Chạm mặt bất ngờ 20/12/2013
1057 Chương 1057 Tiên Ngạo - Thần tượng quần tiên 20/12/2013
1058 Chương 1058 Tiên Ngạo - Ta sẽ đứng ra 20/12/2013
1059 Chương 1059 Tiên Ngạo - Đại Đạo thông thiên 20/12/2013
1060 Chương 1060 Tiên Ngạo - Tiên Đạo Cân Bằng 20/12/2013
1061 Chương 1061 Tiên Ngạo - Tiên pháp tối cao 20/12/2013
1062 Chương 1062 Tiên Ngạo - Kiếm Kim Tiên 20/12/2013
1063 Chương 1063 Tiên Ngạo - Thà làm ngọc nát 20/12/2013
1064 Chương 1064 Tiên Ngạo - Mười bốn tháng Bảy 20/12/2013
1065 Chương 1065 Tiên Ngạo - Xảy ra biến cố 20/12/2013
1066 Chương 1066 Tiên Ngạo - Che trời qua biển 20/12/2013
1067 Chương 1067 Tiên Ngạo - Trong cơn nguy cấp 20/12/2013
1068 Chương 1068 Tiên Ngạo - Như cây liền cành 20/12/2013
1069 Chương 1069 Tiên Ngạo - Kẻ địch cuối cùng 20/12/2013
1070 Chương 1070 Tiên Ngạo - Tắc Thành bỉ ổi 20/12/2013
1071 Chương 1071 Tiên Ngạo - Ý nghĩa đời người 20/12/2013
1072 Chương 1072 Tiên Ngạo - Xảy ra biến cố 20/12/2013
1073 Chương 1073 Tiên Ngạo - Chư tiên đại chiến 20/12/2013
1074 Chương 1074 Tiên Ngạo - Đưa lão đi ăn mày 20/12/2013
1075 Chương 1075 Tiên Ngạo - Bên trong Khốn Tiên Lao 20/12/2013
1076 Chương 1076 Tiên Ngạo - Âm Dương Sinh Tử Luân 20/12/2013
1077 Chương 1077 Tiên Ngạo - Tế luyện tiên thể 20/12/2013
1078 Chương 1078 Tiên Ngạo - Đạo ta ở đâu 20/12/2013
1079 Chương 1079 Tiên Ngạo - Chưởng môn Hương Ngư Nhi 20/12/2013
1080 Chương 1080 Tiên Ngạo - Bốn đại thượng môn 20/12/2013
1081 Chương 1081 Tiên Ngạo - Bí pháp Cực Lạc Tiêu Hồn tông 20/12/2013
1082 Chương 1082 Tiên Ngạo - Diễn võ luyện kiếm 20/12/2013
1083 Chương 1083 Tiên Ngạo - Hương Ngư Nhi trở về 20/12/2013
1084 Chương 1084 Tiên Ngạo - Giận dữ rút kiếm 20/12/2013
1085 Chương 1085 Tiên Ngạo - Kiếm quyết thứ bảy 20/12/2013
1086 Chương 1086 Tiên Ngạo - Cực lạc cùng tịch mịch 20/12/2013
1087 Chương 1087 Tiên Ngạo - Chỉ vậy mà thôi 20/12/2013
1088 Chương 1088 Tiên Ngạo - Cố nhân năm ấy 20/12/2013
1089 Chương 1089 Tiên Ngạo - Lấy bạn làm vinh 20/12/2013
1090 Chương 1090 Tiên Ngạo - Phế tích Thanh Trúc đảo 20/12/2013
1091 Chương 1091 Tiên Ngạo - Chuyện cũ năm nào 20/12/2013
1092 Chương 1092 Tiên Ngạo - Cát Thời Gian 20/12/2013
1093 Chương 1093 Tiên Ngạo - Vùng đất thần bí 20/12/2013
1094 Chương 1094 Tiên Ngạo - Một ngàn Ma Thần 20/12/2013
1095 Chương 1095 Tiên Ngạo - Khả năng sống lại 20/12/2013
1096 Chương 1096 Tiên Ngạo - Khó quên mộng cảnh - Lý tưởng đời người 20/12/2013
1097 Chương 1097 Tiên Ngạo - Ngũ đại cao thủ 20/12/2013
1098 Chương 1098 Tiên Ngạo - Đại Thanh Vô Âm 20/12/2013
1099 Chương 1099 Tiên Ngạo - Sát cục tan vỡ 20/12/2013
1100 Chương 1100 Tiên Ngạo - Thần Uy Diên Hóa Phân Thiên Nghi 20/12/2013
1101 Chương 1101 Tiên Ngạo - Huyễn Hóa Bồ Đề 20/12/2013
1102 Chương 1102 Tiên Ngạo - Long Hoàng Đông Hải 20/12/2013
1103 Chương 1103 Tiên Ngạo - Một đời vì kiếm 20/12/2013
1104 Chương 1104 Tiên Ngạo - Thế giới tiến hóa 20/12/2013
1105 Chương 1105 Tiên Ngạo - Cộng Công nổi giận 20/12/2013
1106 Chương 1106 Tiên Ngạo - Cửu u Quỷ Hoàng 20/12/2013
1107 Chương 1107 Tiên Ngạo - Hai bên trao đổi 20/12/2013
1108 Chương 1108 Tiên Ngạo - Sướng tay một trận 20/12/2013
1109 Chương 1109 Tiên Ngạo - Thiên chiến vạn diệt 20/12/2013
1110 Chương 1110 Tiên Ngạo - Mộng Thần nhập mộng 20/12/2013
1111 Chương 1111 Tiên Ngạo - Vô Thượng Kiếm Thánh 20/12/2013
1112 Chương 1112 Tiên Ngạo - Hợp mưu hợp lực 20/12/2013
1113 Chương 1113 Tiên Ngạo - Bên Thái Huyền sơn 20/12/2013
1114 Chương 1114 Tiên Ngạo - Dọn dẹp chiến trường 20/12/2013
1115 Chương 1115 Tiên Ngạo - Thiên Tiên thì đã sao? 20/12/2013
1116 Chương 1116 Tiên Ngạo - Chém giết yêu tà 20/12/2013
1117 Chương 1117 Tiên Ngạo - Duy ngã nhất chiến 20/12/2013
1118 Chương 1118 Tiên Ngạo - Tinh Vệ lấp biển 20/12/2013
1119 Chương 1119 Tiên Ngạo - Thu hoạch sau đại chiến 20/12/2013
1120 Chương 1120 Tiên Ngạo - Thanh lý Khốn Tiên Lao 20/12/2013
1121 Chương 1121 Tiên Ngạo - Tiểu Bàn Hoàn Thiên 20/12/2013
1122 Chương 1122 Tiên Ngạo - Điệu hổ ly sơn 20/12/2013
1123 Chương 1123 Tiên Ngạo - Trong Thương Khung hải 20/12/2013
1124 Chương 1124 Tiên Ngạo - Một đòn tuyệt sát 20/12/2013
1125 Chương 1125 Tiên Ngạo - Đại kiếp Thương Khung 20/12/2013
1126 Chương 1126 Tiên Ngạo - Hóa thân Long Thần 20/12/2013
1127 Chương 1127 Tiên Ngạo - Chỉ tranh một kiếm 20/12/2013
1128 Chương 1128 Tiên Ngạo - Tử Tinh Thiên Vũ 20/12/2013
1129 Chương 1129 Tiên Ngạo - Chỉ thêm một viên 20/12/2013
1130 Chương 1130 Tiên Ngạo - Bắt người tế cờ 20/12/2013
1131 Chương 1131 Tiên Ngạo - Hốt Du thần công 20/12/2013
1132 Chương 1132 Tiên Ngạo - Vô Hình Ám Ma tông xuất thủ 20/12/2013
1133 Chương 1133 Tiên Ngạo - Quần hùng hội tụ 20/12/2013
1134 Chương 1134 Tiên Ngạo - Đi hay không đi? 20/12/2013
1135 Chương 1135 Tiên Ngạo - Tu sĩ đông đảo 20/12/2013
1136 Chương 1136 Tiên Ngạo - Sáu loại lực Thần Uy 20/12/2013
1137 Chương 1137 Tiên Ngạo - Mọi người hợp lực 20/12/2013
1138 Chương 1138 Tiên Ngạo - Đại chiến bắt đầu 20/12/2013
1139 Chương 1139 Tiên Ngạo - Ảm sát vô biên 20/12/2013
1140 Chương 1140 Tiên Ngạo - Lực Thần Uy vô dụng 20/12/2013
1141 Chương 1141 Tiên Ngạo - huyết chiến vô tận 20/12/2013
1142 Chương 1142 Tiên Ngạo - Tất cả trong một trận 20/12/2013
1143 Chương 1143 Tiên Ngạo - Kiếm cưu ra oai 20/12/2013
1144 Chương 1144 Tiên Ngạo - Có danh có lợi 20/12/2013
1145 Chương 1145 Tiên Ngạo - Thế giới rốn biển 20/12/2013
1146 Chương 1146 Tiên Ngạo - Phong Bạo Ma Thần 20/12/2013
1147 Chương 1147 Tiên Ngạo - Thân thể vô địch 20/12/2013
1148 Chương 1148 Tiên Ngạo - Dung hợp tiên thể 20/12/2013
1149 Chương 1149 Tiên Ngạo - Lai lịch Ma Thần 20/12/2013
1150 Chương 1150 Tiên Ngạo - Uy lực Hiên Viên Thần Kiếm 20/12/2013
1151 Chương 1151 Tiên Ngạo - Trung Thổ Thương Khung 20/12/2013
1152 Chương 1152 Tiên Ngạo - Bảo vệ muôn đời 20/12/2013
1153 Chương 1153 Tiên Ngạo - Kế hoạch vạn năm 20/12/2013
1154 Chương 1154 Tiên Ngạo - Cửu châu Trung Thổ 20/12/2013
1155 Chương 1155 Tiên Ngạo - Trở lại Tam Thiên giới 20/12/2013
1156 Chương 1156 Tiên Ngạo - Trở lại thế giới Thương Khung 20/12/2013
1157 Chương 1157 Tiên Ngạo - Trác Văn Quân - Tư Mã Tương Như 20/12/2013
1158 Chương 1158 Tiên Ngạo - Thâu Không Đại Thần Niệm thuật 20/12/2013
1159 Chương 1159 Tiên Ngạo - Họa từ nội bộ 20/12/2013
1160 Chương 1160 Tiên Ngạo - Hóa Đạo - Mê muội 20/12/2013
1161 Chương 1161 Tiên Ngạo - Suy diễn kiếm pháp 20/12/2013
1162 Chương 1162 Tiên Ngạo - Công Tôn Đại Nương 20/12/2013
1163 Chương 1163 Tiên Ngạo - Hội nghị thượng môn (Thượng, hạ) 20/12/2013
1164 Chương 1164 Tiên Ngạo - Hư Không Thú Sào 20/12/2013
1165 Chương 1165 Tiên Ngạo - Thiên Địa Bất Dung 20/12/2013
1166 Chương 1166 Tiên Ngạo - Đối địch vũ trụ 20/12/2013
1167 Chương 1167 Tiên Ngạo - Sinh ra vũ trụ 20/12/2013
1168 Chương 1168 Tiên Ngạo - Một mình một kiếm 20/12/2013
1169 Chương 1169 Tiên Ngạo - Na di Bồng Lai tiên sơn 20/12/2013
1170 Chương 1170 Tiên Ngạo - Hai vực tranh chấp 20/12/2013
1171 Chương 1171 Tiên Ngạo - Uy áp đầy trời 20/12/2013
1172 Chương 1172 Tiên Ngạo - Dưới gốc ô liu (Thượng ha) 20/12/2013
1173 Chương 1173 Tiên Ngạo - Khai phá địa vực Bồng Lai 20/12/2013
1174 Chương 1174 Tiên Ngạo - Ngơ ngác nhìn nhau 20/12/2013
1175 Chương 1175 Tiên Ngạo - Tìm được nàng rồi 20/12/2013
1176 Chương 1176 Tiên Ngạo - Tạo lại thân thể 20/12/2013
1177 Chương 1177 Tiên Ngạo - Cực phẩm thịnh yến 20/12/2013
1178 Chương 1178 Tiên Ngạo - Doanh Châu Tiên Sơn 20/12/2013
1179 Chương 1179 Tiên Ngạo - Kiếp lôi không gian 20/12/2013
1180 Chương 1180 Tiên Ngạo - Bẫy rập tinh cương 20/12/2013
1181 Chương 1181 Tiên Ngạo - Đánh lên thế giới Hạm Kiêu 20/12/2013
1182 Chương 1182 Tiên Ngạo - Tam đẳng Thông Thiên 20/12/2013
1183 Chương 1183 Tiên Ngạo - Vân Vụ Hạm Thuyền 20/12/2013
1184 Chương 1184 Tiên Ngạo - Giấc mộng vạn năm 20/12/2013
1185 Chương 1185 Tiên Ngạo - Mạng lưới Tiên Tần 20/12/2013
1186 Chương 1186 Tiên Ngạo - Nhất đẳng Công tước - Liên minh tu tiên. 20/12/2013
1187 Chương 1187 Tiên Ngạo - Nhân tộc phản công (Thượng). 20/12/2013
1188 Chương 1188 Tiên Ngạo - Tắc Thành cưới vợ 20/12/2013
1189 Chương 1189 Tiên Ngạo - Tin của sư huynh. 20/12/2013
1190 Chương 1190 Tiên Ngạo - Đạo Tôn Đế Quân. 20/12/2013
1191 Chương 1191 Tiên Ngạo - Trận chiến cuối cùng. 20/12/2013
1192 Chương 1192 Tiên Ngạo - Lấy một chọi hai 20/12/2013
1193 Chương 1193 Tiên Ngạo - Không gian thứ nguyên vĩ độ cao 20/12/2013
1194 Chương 1194 Tiên Ngạo - Tiên Ngạo Thương Khung 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-tien-ngao-982.html