Truyện Thiên Thánh - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Thiên Thánh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thiên Thánh
Đọc thể loại truyện huyền huyễn người đọc không thể không bị hấp dẫn vào thế giới hư ảo của câu chuyện. Có chút thực có chút giả, ảo tưởng nhưng lại rất thật. Một không gian mênh mang.

Hoa thiên long bệnh hoạn, khuyết tật, một người sinh ra mẹ đã chết trải qua bao bi phẫn của cuộc đời.

Vốn cứ tưởng mọi thứ đều mong manh như vậy nhưng nào ngờ lại có tình yêu.

Anh hùng gởi thân ở chiến trường.

Còn ta gởi thân chốn Thiên Đường.

… Võ có thể thông thần, ý có thể thông thiên.

Thần ma ngạo thế, chư thiên vô hạn.

Bát cực thần điện, hùng bá vạn năm.

Tam giới song song, nhân thần chi chiến.

Cùng đọc tác phẩm Thiên thánh để có thể cảm nhận hết được tứ thơ này nhé !!!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thiên Thánh - Tàn thân 10/12/2013
2 Chương 2 Thiên Thánh - Thân thế lai lịch 10/12/2013
3 Chương 3 Thiên Thánh - Thiên tàn trớ chú 10/12/2013
4 Chương 4 Thiên Thánh - Vận mệnh xác định 10/12/2013
5 Chương 5 Thiên Thánh - Bát Cực thần điện 10/12/2013
6 Chương 6 Thiên Thánh - Bát Cực thần lực 10/12/2013
7 Chương 7 Thiên Thánh - Vạn Cổ Hồn Ma 10/12/2013
8 Chương 8 Thiên Thánh - Thái âm tế nhật 10/12/2013
9 Chương 9 Thiên Thánh - Dụng tâm kín đáo 10/12/2013
10 Chương 10 Thiên Thánh - Nhân duyên bất ngờ 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thien-thanh-653.html