Truyện Thông Thiên Chi Lộ - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thông Thiên Chi Lộ
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thông Thiên Chi Lộ
Bạn đang đọc truyện Thông Thiên Chi Lộ của tác giả Vô Tội trên trang đọc truyện online.Thông thiên luôn là con đường mơ ước của những người tu chân từ bao đời. Tu kiếm, tu trận, tu bằng đơn dược hay song tu… tất cả đều hướng đến con đường là thông thiên, vươn tới trời cao.Gã, chỉ là một tán tu nhỏ nhoi trong ngôi thành nhỏ, bị gạt gẫm mua đồ rởm nhưng vô tình lại nhờ đó bước lên con đường trở thành cường giả thông thiên.

Nàng, là đệ nhất mỹ nữ của đại lục, được vô số thanh niên tài tuấn ngưỡng mộ nhưng rồi cuối cùng cũng về bên gã.

Nàng, là mỹ nữ băng tuyết nổi danh, hết lòng vì sư muội, nhờ duyên trời đưa đẩy mà đến bên gã.

Nàng là đại tu sĩ lừng lẫy một phương, cũng vì một lần gặp gỡ mà bước cùng con đường với gã.

…Hãy cùng đọc Thông thiên chi lộ, để trải nghiệm con đường đi lên thành cường giả.

Vẫn là một thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, đầy những hiểm ác nhưng không thiếu tình người, và quan trọng là ngập tiếng cười, chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa mãn với những phút giây được thư giãn.

!

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thông Thiên Chi Lộ - Tiểu mỹ nữ mông cong 21/12/2013
2 Chương 2 Thông Thiên Chi Lộ - Ta không sợ đâu nhá 21/12/2013
3 Chương 3 Thông Thiên Chi Lộ - Quay mặt qua đây 21/12/2013
4 Chương 4 Thông Thiên Chi Lộ - Thu mua Hỏa hạt 21/12/2013
5 Chương 5 Thông Thiên Chi Lộ - Mèo mù vớ cá rán? 21/12/2013
6 Chương 6 Thông Thiên Chi Lộ - Có còn thiên lý nữa không 21/12/2013
7 Chương 7 Thông Thiên Chi Lộ - Cũng thế thôi mà 21/12/2013
8 Chương 8 Thông Thiên Chi Lộ - Băng tuyết mỹ nữ 21/12/2013
9 Chương 9 Thông Thiên Chi Lộ - Lão điếm chủ cáo già 21/12/2013
10 Chương 10 Thông Thiên Chi Lộ - Hạ phẩm linh thạch hoạt động 21/12/2013
11 Chương 11 Thông Thiên Chi Lộ - Huynh đệ Xích giáp trùng 21/12/2013
12 Chương 12 Thông Thiên Chi Lộ - Lợi hại quá 21/12/2013
13 Chương 13 Thông Thiên Chi Lộ - Kêu giả quá mức 21/12/2013
14 Chương 14 Thông Thiên Chi Lộ - Lần đầu tiên của Hàn Vi Vi 21/12/2013
15 Chương 15 Thông Thiên Chi Lộ - Thần hải cảnh tam trọng 21/12/2013
16 Chương 16 Thông Thiên Chi Lộ - Băng ti thù 21/12/2013
17 Chương 17 Thông Thiên Chi Lộ - Trước ưỡn sau nhô 21/12/2013
18 Chương 18 Thông Thiên Chi Lộ - Băng hỏa cửu trùng thiên 21/12/2013
19 Chương 19 Thông Thiên Chi Lộ - Sa vào vòng vây 21/12/2013
20 Chương 20 Thông Thiên Chi Lộ - Mãnh vỡ pháp bảo 21/12/2013
21 Chương 21 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi đúng là cầm thú 21/12/2013
22 Chương 22 Thông Thiên Chi Lộ - Chả trách dám lên mặt 21/12/2013
23 Chương 23 Thông Thiên Chi Lộ - Lửa đốt Thần hải cảnh ngũ trọng 21/12/2013
24 Chương 24 Thông Thiên Chi Lộ - Khẳng định đó là Thái cực ngọc phù 21/12/2013
25 Chương 25 Thông Thiên Chi Lộ - Băng vụ quả cùng hàn ngọc 21/12/2013
26 Chương 26 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Ngọc các 21/12/2013
27 Chương 27 Thông Thiên Chi Lộ - Thân thiết gặp nhau, lưu luyến chia tay 21/12/2013
28 Chương 28 Thông Thiên Chi Lộ - Ra xem linh thạch 21/12/2013
29 Chương 29 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Xà lôi quyết 21/12/2013
30 Chương 30 Thông Thiên Chi Lộ - Vọng khí thuật 21/12/2013
31 Chương 31 Thông Thiên Chi Lộ - Phách mại hội của Kim Ngọc các 21/12/2013
32 Chương 32 Thông Thiên Chi Lộ - Bốn vị trí, rộng rãi 21/12/2013
33 Chương 33 Thông Thiên Chi Lộ - Ngụy đại phù sư 21/12/2013
34 Chương 34 Thông Thiên Chi Lộ - Hợp hư đan 21/12/2013
35 Chương 35 Thông Thiên Chi Lộ - Đừng vội vã 21/12/2013
36 Chương 36 Thông Thiên Chi Lộ - Hoa cũng thế thôi 21/12/2013
37 Chương 37 Thông Thiên Chi Lộ - Điều kiện đồng ý 21/12/2013
38 Chương 38 Thông Thiên Chi Lộ - Ảo quang phù 21/12/2013
39 Chương 39 Thông Thiên Chi Lộ - Nỗ lực đạt đệ tứ trọng 21/12/2013
40 Chương 40 Thông Thiên Chi Lộ - Độc giác lôi khuê 21/12/2013
41 Chương 41 Thông Thiên Chi Lộ - Nội y của nữ tu, Hỏa phượng đỗ đâu 21/12/2013
42 Chương 42 Thông Thiên Chi Lộ - Dương Cốt sơn Thư Dung động 21/12/2013
43 Chương 43 Thông Thiên Chi Lộ - Ngọc vân chi 21/12/2013
44 Chương 44 Thông Thiên Chi Lộ - Không phải oan gia không gặp nhau 21/12/2013
45 Chương 45 Thông Thiên Chi Lộ - Kỹ thuật tệ thế sao 21/12/2013
46 Chương 46 Thông Thiên Chi Lộ - Ta thật sự không hề biến thái 21/12/2013
47 Chương 47 Thông Thiên Chi Lộ - Thạch linh nhũ! Thần hải cảnh tứ trọng! 21/12/2013
48 Chương 48 Thông Thiên Chi Lộ - Lục bào lão đầu xuất thủ! 21/12/2013
49 Chương 49 Thông Thiên Chi Lộ - Thông tin về ngũ cấp yêu thú! 21/12/2013
50 Chương 50 Thông Thiên Chi Lộ - Chu thiên cảnh tu sĩ 21/12/2013
51 Chương 51 Thông Thiên Chi Lộ - Địa hỏa luyện đơn 21/12/2013
52 Chương 52 Thông Thiên Chi Lộ - Uống liền bảy viên, đi chợ đêm 21/12/2013
53 Chương 53 Thông Thiên Chi Lộ - Lão đầu cuồng mua đồ 21/12/2013
54 Chương 54 Thông Thiên Chi Lộ - Nguy cơ trong ngõ tối 21/12/2013
55 Chương 55 Thông Thiên Chi Lộ - Liều thôi 21/12/2013
56 Chương 56 Thông Thiên Chi Lộ - Toàn bộ gia tài 21/12/2013
57 Chương 57 Thông Thiên Chi Lộ - Tự bộc lộ vị trí 21/12/2013
58 Chương 58 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh lén 21/12/2013
59 Chương 59 Thông Thiên Chi Lộ - Không thích chui lỗ lớn 21/12/2013
60 Chương 60 Thông Thiên Chi Lộ - Để ngươi chết rõ ràng 21/12/2013
61 Chương 61 Thông Thiên Chi Lộ - Địa đồ, nô thú tàn thiên 21/12/2013
62 Chương 62 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ biến thái 21/12/2013
63 Chương 63 Thông Thiên Chi Lộ - Giả chết, giao đấu dữ dội 21/12/2013
64 Chương 64 Thông Thiên Chi Lộ - Ai âm hiểm hơn 21/12/2013
65 Chương 65 Thông Thiên Chi Lộ - Phệ tâm trùng âm hiểm hơn 21/12/2013
66 Chương 66 Thông Thiên Chi Lộ - Yêu thú ngự thú 21/12/2013
67 Chương 67 Thông Thiên Chi Lộ - Đào mệnh đến sào huyệt 21/12/2013
68 Chương 68 Thông Thiên Chi Lộ - Thế là thế nào 21/12/2013
69 Chương 69 Thông Thiên Chi Lộ - Ta có câu hỏi 21/12/2013
70 Chương 70 Thông Thiên Chi Lộ - Triệt để liều mạng 21/12/2013
71 Chương 71 Thông Thiên Chi Lộ - Phát tài lớn 21/12/2013
72 Chương 72 Thông Thiên Chi Lộ - Ai tin được 21/12/2013
73 Chương 73 Thông Thiên Chi Lộ - Trứng yêu trùng! 21/12/2013
74 Chương 74 Thông Thiên Chi Lộ - Thế nào là bằng hữu! 21/12/2013
75 Chương 75 Thông Thiên Chi Lộ - Tiểu tán tu, vịt nướng to 21/12/2013
76 Chương 76 Thông Thiên Chi Lộ - Vạn linh thạch hộ, năm quả trứng 21/12/2013
77 Chương 77 Thông Thiên Chi Lộ - Lại thêm một món 21/12/2013
78 Chương 78 Thông Thiên Chi Lộ - Cùng tắm suối nóng 21/12/2013
79 Chương 79 Thông Thiên Chi Lộ - Phi lễ này 21/12/2013
80 Chương 80 Thông Thiên Chi Lộ - Thần hải cảnh ngũ trọng! 21/12/2013
81 Chương 81 Thông Thiên Chi Lộ - Có cần cảo lộ không 21/12/2013
82 Chương 82 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi cũng làm việc đó? 21/12/2013
83 Chương 83 Thông Thiên Chi Lộ - Cách dùng Thanh tác ngân 21/12/2013
84 Chương 84 Thông Thiên Chi Lộ - Huyền cấp cao giai 21/12/2013
85 Chương 85 Thông Thiên Chi Lộ - Khống linh thuật 21/12/2013
86 Chương 86 Thông Thiên Chi Lộ - Một vạn năm nghìn hạ phẩm linh thạch 21/12/2013
87 Chương 87 Thông Thiên Chi Lộ - Cá cược nhàn hạ 21/12/2013
88 Chương 88 Thông Thiên Chi Lộ - Quyền đầu như vồ cát 21/12/2013
89 Chương 89 Thông Thiên Chi Lộ - Hậu di chứng của bảy trăm linh thạch 21/12/2013
90 Chương 90 Thông Thiên Chi Lộ - Đại tiểu thư làm nô lệ 21/12/2013
91 Chương 91 Thông Thiên Chi Lộ - Hai phần năm 21/12/2013
92 Chương 92 Thông Thiên Chi Lộ - Bồi yêu dịch 21/12/2013
93 Chương 93 Thông Thiên Chi Lộ - Ta cần một trăm viên! 21/12/2013
94 Chương 94 Thông Thiên Chi Lộ - Di Thiên cốc, Đào thần ngọc 21/12/2013
95 Chương 95 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp khí ẩn hình 21/12/2013
96 Chương 96 Thông Thiên Chi Lộ - Thôi tình linh dược 21/12/2013
97 Chương 97 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ mười năm trước 21/12/2013
98 Chương 98 Thông Thiên Chi Lộ - Người không nên gặp? 21/12/2013
99 Chương 99 Thông Thiên Chi Lộ - Một đôi cẩu nam nữ? 21/12/2013
100 Chương 100 Thông Thiên Chi Lộ - Dao chẻ củi? 21/12/2013
101 Chương 101 Thông Thiên Chi Lộ - Không cần danh dự hả? 21/12/2013
102 Chương 102 Thông Thiên Chi Lộ - Cái túi vải bố đen 21/12/2013
103 Chương 103 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi muốn gì hả? 21/12/2013
104 Chương 104 Thông Thiên Chi Lộ - Giáp trùng trưởng lão cảo lộ 21/12/2013
105 Chương 105 Thông Thiên Chi Lộ - Linh khí chân chính! 21/12/2013
106 Chương 106 Thông Thiên Chi Lộ - Bế quan tu luyện, Chu thiên cảnh! 21/12/2013
107 Chương 107 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân vật hàng đầu 21/12/2013
108 Chương 108 Thông Thiên Chi Lộ - Phệ tâm trùng xuất thế 21/12/2013
109 Chương 109 Thông Thiên Chi Lộ - Trứng nở hay chưa 21/12/2013
110 Chương 110 Thông Thiên Chi Lộ - Sát nhân diệt khẩu 21/12/2013
111 Chương 111 Thông Thiên Chi Lộ - Xông vào là chết? 21/12/2013
112 Chương 112 Thông Thiên Chi Lộ - Ngũ cấp cao giai yêu thú 21/12/2013
113 Chương 113 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ yêu tà 21/12/2013
114 Chương 114 Thông Thiên Chi Lộ - Đa bảo nam! 21/12/2013
115 Chương 115 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ mến tài nhau 21/12/2013
116 Chương 116 Thông Thiên Chi Lộ - Đệ tử tinh anh của đại tông môn 21/12/2013
117 Chương 117 Thông Thiên Chi Lộ - Hợp hư đơn, Đại na di 21/12/2013
118 Chương 118 Thông Thiên Chi Lộ - Di Thiên cốc, góc đông nam 21/12/2013
119 Chương 119 Thông Thiên Chi Lộ - Tử hồ hoa và Phệ tâm trùng 21/12/2013
120 Chương 120 Thông Thiên Chi Lộ - Bước chuẩn bị sau cùng 21/12/2013
121 Chương 121 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp y bị lỗi 21/12/2013
122 Chương 122 Thông Thiên Chi Lộ - Ra ngoài Thiên khung 21/12/2013
123 Chương 123 Thông Thiên Chi Lộ - Đêm tối đầy sát cơ 21/12/2013
124 Chương 124 Thông Thiên Chi Lộ - Nguy cơ tứ bề 21/12/2013
125 Chương 125 Thông Thiên Chi Lộ - Lần đầu nếm mùi âm hiểm 21/12/2013
126 Chương 126 Thông Thiên Chi Lộ - Phá cấm phù 21/12/2013
127 Chương 127 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân phẩm có vấn đề? 21/12/2013
128 Chương 128 Thông Thiên Chi Lộ - Nghiền nát thành tương! 21/12/2013
129 Chương 129 Thông Thiên Chi Lộ - Thập vạn linh thạch hộ! 21/12/2013
130 Chương 130 Thông Thiên Chi Lộ - Huyền minh tiên liên, tuyệt thế dung nhan 21/12/2013
131 Chương 131 Thông Thiên Chi Lộ - Ta thật sự chỉ đi ngang qua 21/12/2013
132 Chương 132 Thông Thiên Chi Lộ - Bỏ tay ngươi ra 21/12/2013
133 Chương 133 Thông Thiên Chi Lộ - Diệt tiên đằng 21/12/2013
134 Chương 134 Thông Thiên Chi Lộ - Được cả cá lẫn tay gấu 21/12/2013
135 Chương 135 Thông Thiên Chi Lộ - Mặc lão quái, Kim bà bà 21/12/2013
136 Chương 136 Thông Thiên Chi Lộ - Không nhiên được lợi, không gian thì là tặc 21/12/2013
137 Chương 137 Thông Thiên Chi Lộ - Băng hỏa cửu trùng thiên chân chính 21/12/2013
138 Chương 138 Thông Thiên Chi Lộ - Đua tiêu hao! 21/12/2013
139 Chương 139 Thông Thiên Chi Lộ - Chia cho một phần 21/12/2013
140 Chương 140 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt đầu giao chiến 21/12/2013
141 Chương 141 Thông Thiên Chi Lộ - Song quyền khó địch nổi bốn tay 21/12/2013
142 Chương 142 Thông Thiên Chi Lộ - Không để lại gì? 21/12/2013
143 Chương 143 Thông Thiên Chi Lộ - Sờ một lần cho đã 21/12/2013
144 Chương 144 Thông Thiên Chi Lộ - Chết cũng muốn giao dịch 21/12/2013
145 Chương 145 Thông Thiên Chi Lộ - Nạp bảo nang, cả đống! 21/12/2013
146 Chương 146 Thông Thiên Chi Lộ - Bạo phát, bách vạn linh thạch hộ! 21/12/2013
147 Chương 147 Thông Thiên Chi Lộ - Lại bắt đầu bế quan 21/12/2013
148 Chương 148 Thông Thiên Chi Lộ - Vẫn là sư thư lớn hơn 21/12/2013
149 Chương 149 Thông Thiên Chi Lộ - Lòng dạ nữ nhân dưới tuyệt thế dung nhan 21/12/2013
150 Chương 150 Thông Thiên Chi Lộ - Tọa quan hơn tháng 21/12/2013
151 Chương 151 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự bắt đầu làm đại ca 21/12/2013
152 Chương 152 Thông Thiên Chi Lộ - Linh căn thể chất đặc biệt 21/12/2013
153 Chương 153 Thông Thiên Chi Lộ - Cố ý đùa ta hả? _ Ngươi là huynh đệ của ta !!! 21/12/2013
154 Chương 154 Thông Thiên Chi Lộ - Vô tình gặp mặt 21/12/2013
155 Chương 155 Thông Thiên Chi Lộ - Nhiều bất ngờ 21/12/2013
156 Chương 156 Thông Thiên Chi Lộ - Mỹ nữ cùng dã thú 21/12/2013
157 Chương 157 Thông Thiên Chi Lộ - Vô ý đốn ngộ 21/12/2013
158 Chương 158 Thông Thiên Chi Lộ - Điên cuồng trả giá 21/12/2013
159 Chương 159 Thông Thiên Chi Lộ - Ngũ sắc thạch 21/12/2013
160 Chương 160 Thông Thiên Chi Lộ - Y còn là xử nam 21/12/2013
161 Chương 161 Thông Thiên Chi Lộ - Thiết Huyết điện 21/12/2013
162 Chương 162 Thông Thiên Chi Lộ - Không chuyên nghiệp tí nào 21/12/2013
163 Chương 163 Thông Thiên Chi Lộ - Đấu trường dã man 21/12/2013
164 Chương 164 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân diện hàn băng thù 21/12/2013
165 Chương 165 Thông Thiên Chi Lộ - Hán tử thật sự 21/12/2013
166 Chương 166 Thông Thiên Chi Lộ - Kế hoạch và thay đổi 21/12/2013
167 Chương 167 Thông Thiên Chi Lộ - Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà 21/12/2013
168 Chương 168 Thông Thiên Chi Lộ - Nhìn cái gì hả 21/12/2013
169 Chương 169 Thông Thiên Chi Lộ - Thú triều! 21/12/2013
170 Chương 170 Thông Thiên Chi Lộ - Tiêu hao chiến! 21/12/2013
171 Chương 171 Thông Thiên Chi Lộ - Ám sát kiểu âm hiểm tột bậc 21/12/2013
172 Chương 172 Thông Thiên Chi Lộ - Thần hỏa cuồng xoa! 21/12/2013
173 Chương 173 Thông Thiên Chi Lộ - Ngọc phù và đơn dược 21/12/2013
174 Chương 174 Thông Thiên Chi Lộ - Công thức luyện đơn 21/12/2013
175 Chương 175 Thông Thiên Chi Lộ - Song tu thuật pháp! 21/12/2013
176 Chương 176 Thông Thiên Chi Lộ - Khai động 21/12/2013
177 Chương 177 Thông Thiên Chi Lộ - Quy mô bước đầu 21/12/2013
178 Chương 178 Thông Thiên Chi Lộ - Đệ nhất mỹ nữ đến thăm 21/12/2013
179 Chương 179 Thông Thiên Chi Lộ - Mỹ nữ muốn qua đêm 21/12/2013
180 Chương 180 Thông Thiên Chi Lộ - Xin lỗi, ta cự tuyệt 21/12/2013
181 Chương 181 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt đầu luyện khí! 21/12/2013
182 Chương 182 Thông Thiên Chi Lộ - Thanh tác ngân pháp trượng cùng pháp khí thành bộ! 21/12/2013
183 Chương 183 Thông Thiên Chi Lộ - Phát dục sớm? 21/12/2013
184 Chương 184 Thông Thiên Chi Lộ - Côn bằng kim lý! 21/12/2013
185 Chương 185 Thông Thiên Chi Lộ - Thuần dưỡng đấu với hoang dã 21/12/2013
186 Chương 186 Thông Thiên Chi Lộ - Lấy rồi chạy 21/12/2013
187 Chương 187 Thông Thiên Chi Lộ - Hắc toản trùng 21/12/2013
188 Chương 188 Thông Thiên Chi Lộ - Cửu khúc hoàng phong trận 21/12/2013
189 Chương 189 Thông Thiên Chi Lộ - Kim cương ngũ hành bích 21/12/2013
190 Chương 190 Thông Thiên Chi Lộ - Lục tinh đặc biệt 21/12/2013
191 Chương 191 Thông Thiên Chi Lộ - Chuẩn bị đi xa 21/12/2013
192 Chương 192 Thông Thiên Chi Lộ - Thăm dò tin tức 21/12/2013
193 Chương 193 Thông Thiên Chi Lộ - Mỹ nữ mềm yếu 21/12/2013
194 Chương 194 Thông Thiên Chi Lộ - Biến cố ở Ngưng Thúy Nhai 21/12/2013
195 Chương 195 Thông Thiên Chi Lộ - Thám thính Kim phủ vào ban đêm 21/12/2013
196 Chương 196 Thông Thiên Chi Lộ - Hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch 21/12/2013
197 Chương 197 Thông Thiên Chi Lộ - Lại một lần giao dịch 21/12/2013
198 Chương 198 Thông Thiên Chi Lộ - Đại lạc kim trận 21/12/2013
199 Chương 199 Thông Thiên Chi Lộ - Thực huyết pháp đao 21/12/2013
200 Chương 200 Thông Thiên Chi Lộ - Tổ đường ngọc phù 21/12/2013
201 Chương 201 Thông Thiên Chi Lộ - Động phủ của tán tu? 21/12/2013
202 Chương 202 Thông Thiên Chi Lộ - Đồng quy vu tận 21/12/2013
203 Chương 203 Thông Thiên Chi Lộ - Di chỉ Bắc Mang phái 21/12/2013
204 Chương 204 Thông Thiên Chi Lộ - Không tha con nào 21/12/2013
205 Chương 205 Thông Thiên Chi Lộ - Huyết quang độn 21/12/2013
206 Chương 206 Thông Thiên Chi Lộ - Mua chuộc ta? 21/12/2013
207 Chương 207 Thông Thiên Chi Lộ - Đấu pháp kịch liệt! 21/12/2013
208 Chương 208 Thông Thiên Chi Lộ - Chân ma phong thể thuật 21/12/2013
209 Chương 209 Thông Thiên Chi Lộ - Chiêu đồ đại hội 21/12/2013
210 Chương 210 Thông Thiên Chi Lộ - Kim sắc cự thuyền 21/12/2013
211 Chương 211 Thông Thiên Chi Lộ - Huyền sát đạo liên 21/12/2013
212 Chương 212 Thông Thiên Chi Lộ - Hoàng Yên Nhi 21/12/2013
213 Chương 213 Thông Thiên Chi Lộ - Mua đơn dược 21/12/2013
214 Chương 214 Thông Thiên Chi Lộ - Đối thủ mạnh nhất! 21/12/2013
215 Chương 215 Thông Thiên Chi Lộ - Lão đạo râu chuột 21/12/2013
216 Chương 216 Thông Thiên Chi Lộ - Bức cung 21/12/2013
217 Chương 217 Thông Thiên Chi Lộ - Yêu thi phù 21/12/2013
218 Chương 218 Thông Thiên Chi Lộ - Thái độ hân thưởng của lão đầu 21/12/2013
219 Chương 219 Thông Thiên Chi Lộ - Câu hỏi sau cùng 21/12/2013
220 Chương 220 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh cho nhừ tử 21/12/2013
221 Chương 221 Thông Thiên Chi Lộ - Mát quá, mát quá 21/12/2013
222 Chương 222 Thông Thiên Chi Lộ - Trước mặt cường giả vẫn cười nói như không 21/12/2013
223 Chương 223 Thông Thiên Chi Lộ - Câu Ly thành 21/12/2013
224 Chương 224 Thông Thiên Chi Lộ - Đạo nguyên 21/12/2013
225 Chương 225 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên âm 21/12/2013
226 Chương 226 Thông Thiên Chi Lộ - Nguy ngập trước mắt 21/12/2013
227 Chương 227 Thông Thiên Chi Lộ - Tử ma anh 21/12/2013
228 Chương 228 Thông Thiên Chi Lộ - Sát ý khó ức chế 21/12/2013
229 Chương 229 Thông Thiên Chi Lộ - Ba năm? 21/12/2013
230 Chương 230 Thông Thiên Chi Lộ - Mùi vị khôn tả 21/12/2013
231 Chương 231 Thông Thiên Chi Lộ - Hắc thủy liên đài 21/12/2013
232 Chương 232 Thông Thiên Chi Lộ - Truyền thuyết về Cự chập 21/12/2013
233 Chương 233 Thông Thiên Chi Lộ - Lộ tẩy rồi 21/12/2013
234 Chương 234 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên cổ tu sĩ 21/12/2013
235 Chương 235 Thông Thiên Chi Lộ - Săn bắt kiếm tiền thưởng! 21/12/2013
236 Chương 236 Thông Thiên Chi Lộ - Kẻ đó 21/12/2013
237 Chương 237 Thông Thiên Chi Lộ - Gối lên ôn ngọc nhuyễn hương 21/12/2013
238 Chương 238 Thông Thiên Chi Lộ - Trời đất đều xuân 21/12/2013
239 Chương 239 Thông Thiên Chi Lộ - Một lần trước đã 21/12/2013
240 Chương 240 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên cổ diệu thuật 21/12/2013
241 Chương 241 Thông Thiên Chi Lộ - Một ngày hai lần 21/12/2013
242 Chương 242 Thông Thiên Chi Lộ - Chu thiên ngũ trọng 21/12/2013
243 Chương 243 Thông Thiên Chi Lộ - Dược lực kinh nhân! 21/12/2013
244 Chương 244 Thông Thiên Chi Lộ - Xem có tan màu đi không 21/12/2013
245 Chương 245 Thông Thiên Chi Lộ - Vơ vét 21/12/2013
246 Chương 246 Thông Thiên Chi Lộ - Hạch sách 21/12/2013
247 Chương 247 Thông Thiên Chi Lộ - Đến Ma Nhãn đảo 21/12/2013
248 Chương 248 Thông Thiên Chi Lộ - Gió lốc kinh hồn 21/12/2013
249 Chương 249 Thông Thiên Chi Lộ - Dụ sát cao giai 21/12/2013
250 Chương 250 Thông Thiên Chi Lộ - Hôi sắc pháp châu 21/12/2013
251 Chương 251 Thông Thiên Chi Lộ - Nhanh lên một chút nào 21/12/2013
252 Chương 252 Thông Thiên Chi Lộ - Bại huyết thạch bi 21/12/2013
253 Chương 253 Thông Thiên Chi Lộ - Luân hồi tháp 21/12/2013
254 Chương 254 Thông Thiên Chi Lộ - Chúc mừng thành công 21/12/2013
255 Chương 255 Thông Thiên Chi Lộ - Phí dụng tương đối kinh nhân 21/12/2013
256 Chương 256 Thông Thiên Chi Lộ - Linh mạch chi thành 21/12/2013
257 Chương 257 Thông Thiên Chi Lộ - Đại tông giao dịch 21/12/2013
258 Chương 258 Thông Thiên Chi Lộ - Phân niệm tu sĩ giao lưu hội 21/12/2013
259 Chương 259 Thông Thiên Chi Lộ - Tụ linh trận. 21/12/2013
260 Chương 260 Thông Thiên Chi Lộ - Chỉ thích mua đồ chứ không cần mạng 21/12/2013
261 Chương 261 Thông Thiên Chi Lộ - Trưởng lão Âm Thi tông 21/12/2013
262 Chương 262 Thông Thiên Chi Lộ - Thất sắc tảo 21/12/2013
263 Chương 263 Thông Thiên Chi Lộ - Ngân Lý tán nhân 21/12/2013
264 Chương 264 Thông Thiên Chi Lộ - Dị bảo xuất hiện 21/12/2013
265 Chương 265 Thông Thiên Chi Lộ - Hiên Viên lão tổ 21/12/2013
266 Chương 266 Thông Thiên Chi Lộ - Chanh tinh đến tay! 21/12/2013
267 Chương 267 Thông Thiên Chi Lộ - Bố trận! 21/12/2013
268 Chương 268 Thông Thiên Chi Lộ - Lão quái âm hiểm 21/12/2013
269 Chương 269 Thông Thiên Chi Lộ - Đoạt xá yêu hồn 21/12/2013
270 Chương 270 Thông Thiên Chi Lộ - Hồng liên vỡ, lão tổ đến 21/12/2013
271 Chương 271 Thông Thiên Chi Lộ - Hải liệp đại hội 21/12/2013
272 Chương 272 Thông Thiên Chi Lộ - Thọ nguyên, thọ nguyên 21/12/2013
273 Chương 273 Thông Thiên Chi Lộ - Tỉnh táo cùng tu luyện 21/12/2013
274 Chương 274 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên nguyên thần mộc, Minh Nguyên tông 21/12/2013
275 Chương 275 Thông Thiên Chi Lộ - Tàng kinh các của Hải Tiên tông 21/12/2013
276 Chương 276 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Uẩn kiếm quyết 21/12/2013
277 Chương 277 Thông Thiên Chi Lộ - Vui quá hóa buồn 21/12/2013
278 Chương 278 Thông Thiên Chi Lộ - Phi kiếm đầy cá tính 21/12/2013
279 Chương 279 Thông Thiên Chi Lộ - Đại hội sắp tới! 21/12/2013
280 Chương 280 Thông Thiên Chi Lộ - Hải liệp đại hội bắt đầu! 21/12/2013
281 Chương 281 Thông Thiên Chi Lộ - Tăng phần cá cược! 21/12/2013
282 Chương 282 Thông Thiên Chi Lộ - Đen quá! 21/12/2013
283 Chương 283 Thông Thiên Chi Lộ - Đệ tử Hải Tiên tông tại đại hội 21/12/2013
284 Chương 284 Thông Thiên Chi Lộ - Ngụy Tác xuất trường! 21/12/2013
285 Chương 285 Thông Thiên Chi Lộ - Hai bên bị giết trong tích tắc 21/12/2013
286 Chương 286 Thông Thiên Chi Lộ - Không đùa với các ngươi nữa 21/12/2013
287 Chương 287 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự không đùa đâu 21/12/2013
288 Chương 288 Thông Thiên Chi Lộ - Đập bẹp dúm! 21/12/2013
289 Chương 289 Thông Thiên Chi Lộ - Chấn kinh tất cả 21/12/2013
290 Chương 290 Thông Thiên Chi Lộ - Liên pháp! 21/12/2013
291 Chương 291 Thông Thiên Chi Lộ - Tao ngộ 21/12/2013
292 Chương 292 Thông Thiên Chi Lộ - Cảm thán một câu 21/12/2013
293 Chương 293 Thông Thiên Chi Lộ - Đấy là bá khí lộ ra ngoài 21/12/2013
294 Chương 294 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Đan cũng sợ 21/12/2013
295 Chương 295 Thông Thiên Chi Lộ - Tại hạ không phải người nhỏ nhen 21/12/2013
296 Chương 296 Thông Thiên Chi Lộ - Lấy nhỏ đổi to 21/12/2013
297 Chương 297 Thông Thiên Chi Lộ - Vung tay quá trán 21/12/2013
298 Chương 298 Thông Thiên Chi Lộ - Hai Kim Đan tu sĩ! 21/12/2013
299 Chương 299 Thông Thiên Chi Lộ - Thượng cổ di tích 21/12/2013
300 Chương 300 Thông Thiên Chi Lộ - Nhắc lại việc cũ 21/12/2013
301 Chương 301 Thông Thiên Chi Lộ - Diệu lô đỉnh 21/12/2013
302 Chương 302 Thông Thiên Chi Lộ - Đan đông tu sĩ 21/12/2013
303 Chương 303 Thông Thiên Chi Lộ - Âm Thi tông, Hỏa Hoàng cung 21/12/2013
304 Chương 304 Thông Thiên Chi Lộ - Cấm địa Tiểu thiên giới 21/12/2013
305 Chương 305 Thông Thiên Chi Lộ - Bí văn cổ điển 21/12/2013
306 Chương 306 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên khung chi uy 21/12/2013
307 Chương 307 Thông Thiên Chi Lộ - Quỷ sơn quỷ hải 21/12/2013
308 Chương 308 Thông Thiên Chi Lộ - Băng nguyên lập trụ 21/12/2013
309 Chương 309 Thông Thiên Chi Lộ - Vạn đạo kim quang 21/12/2013
310 Chương 310 Thông Thiên Chi Lộ - Tiểu thiên ảo hóa diệu độn trận 21/12/2013
311 Chương 311 Thông Thiên Chi Lộ - Đàm phán với chim 21/12/2013
312 Chương 312 Thông Thiên Chi Lộ - Tiếng đấu pháp 21/12/2013
313 Chương 313 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân ma phù văn thần tướng 21/12/2013
314 Chương 314 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Đan kỳ nữ tu 21/12/2013
315 Chương 315 Thông Thiên Chi Lộ - Đa tạ ngươi 21/12/2013
316 Chương 316 Thông Thiên Chi Lộ - Mao Điếu Nhạ 21/12/2013
317 Chương 317 Thông Thiên Chi Lộ - Huyết tinh thạch 21/12/2013
318 Chương 318 Thông Thiên Chi Lộ - Đại Hắc thiên điện 21/12/2013
319 Chương 319 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Đan! Kim Đan! 21/12/2013
320 Chương 320 Thông Thiên Chi Lộ - Âm hiểm vô sỉ 21/12/2013
321 Chương 321 Thông Thiên Chi Lộ - Dùng tạm đi đã 21/12/2013
322 Chương 322 Thông Thiên Chi Lộ - Yêu thú tề tụ 21/12/2013
323 Chương 323 Thông Thiên Chi Lộ - Hồn khế bí pháp 21/12/2013
324 Chương 324 Thông Thiên Chi Lộ - Kim Đan tu sĩ 21/12/2013
325 Chương 325 Thông Thiên Chi Lộ - Dốc hết bài tẩy 21/12/2013
326 Chương 326 Thông Thiên Chi Lộ - Linh điền kinh biến 21/12/2013
327 Chương 327 Thông Thiên Chi Lộ - Thư hùng yêu thú 21/12/2013
328 Chương 328 Thông Thiên Chi Lộ - Khung cửa đá khổng lồ 21/12/2013
329 Chương 329 Thông Thiên Chi Lộ - Đạo Huyền điện? 21/12/2013
330 Chương 330 Thông Thiên Chi Lộ - Biến dị cổ quái 21/12/2013
331 Chương 331 Thông Thiên Chi Lộ - Đệ tam tu sĩ của Âm Thi tông 21/12/2013
332 Chương 332 Thông Thiên Chi Lộ - Uy năng vô tận 21/12/2013
333 Chương 333 Thông Thiên Chi Lộ - Do yêu thú bố trí? 21/12/2013
334 Chương 334 Thông Thiên Chi Lộ - Bát cấp yêu thú! 21/12/2013
335 Chương 335 Thông Thiên Chi Lộ - Nữ hoàng 21/12/2013
336 Chương 336 Thông Thiên Chi Lộ - Đoạt tinh tủy 21/12/2013
337 Chương 337 Thông Thiên Chi Lộ - Đạo giai thượng phẩm pháp bảo 21/12/2013
338 Chương 338 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân thú đại chiến 21/12/2013
339 Chương 339 Thông Thiên Chi Lộ - Tế đàn sụp đổ! 21/12/2013
340 Chương 340 Thông Thiên Chi Lộ - Kim sắc pháp bảo 21/12/2013
341 Chương 341 Thông Thiên Chi Lộ - Liều mạng, liều mạng 21/12/2013
342 Chương 342 Thông Thiên Chi Lộ - Chim sẻ sau lưng 21/12/2013
343 Chương 343 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan tu sĩ mất mạng 21/12/2013
344 Chương 344 Thông Thiên Chi Lộ - Dọa khiếp kim đan! 21/12/2013
345 Chương 345 Thông Thiên Chi Lộ - Vô số linh thạch! 21/12/2013
346 Chương 346 Thông Thiên Chi Lộ - Tinh phách bị bắt 21/12/2013
347 Chương 347 Thông Thiên Chi Lộ - Thập hoang minh thần tiễn 21/12/2013
348 Chương 348 Thông Thiên Chi Lộ - Điên cuồng ám sát! 21/12/2013
349 Chương 349 Thông Thiên Chi Lộ - Đạo Huyền ngọc phù 21/12/2013
350 Chương 350 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên cấp đỉnh giai công pháp! 21/12/2013
351 Chương 351 Thông Thiên Chi Lộ - Tính toán thất bại 21/12/2013
352 Chương 352 Thông Thiên Chi Lộ - Rời Đạo Huyền điện 21/12/2013
353 Chương 353 Thông Thiên Chi Lộ - Địa Biến chân quyết 21/12/2013
354 Chương 354 Thông Thiên Chi Lộ - Phân niệm ngũ trọng! 21/12/2013
355 Chương 355 Thông Thiên Chi Lộ - Được đan, thu hoạch 21/12/2013
356 Chương 356 Thông Thiên Chi Lộ - Tinh tủy kinh nhân 21/12/2013
357 Chương 357 Thông Thiên Chi Lộ - Tuyệt diệt kim đan 21/12/2013
358 Chương 358 Thông Thiên Chi Lộ - Được quyền 21/12/2013
359 Chương 359 Thông Thiên Chi Lộ - Ngưỡng cần vượt 21/12/2013
360 Chương 360 Thông Thiên Chi Lộ - Hỏi đạo 21/12/2013
361 Chương 361 Thông Thiên Chi Lộ - Khát vọng vô ngần! 21/12/2013
362 Chương 362 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên long tôi thể 21/12/2013
363 Chương 363 Thông Thiên Chi Lộ - Cẩn thận mọi bề 21/12/2013
364 Chương 364 Thông Thiên Chi Lộ - Lại một khí linh! 21/12/2013
365 Chương 365 Thông Thiên Chi Lộ - Thanh niên thần bí 21/12/2013
366 Chương 366 Thông Thiên Chi Lộ - Mảnh vỡ Diệu thụ 21/12/2013
367 Chương 367 Thông Thiên Chi Lộ - Trưởng lão hội 21/12/2013
368 Chương 368 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt đầu kết đan! 21/12/2013
369 Chương 369 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan khuynh thành! 21/12/2013
370 Chương 370 Thông Thiên Chi Lộ - Sợ vỡ mật 21/12/2013
371 Chương 371 Thông Thiên Chi Lộ - Hà quang ngưng hình 21/12/2013
372 Chương 372 Thông Thiên Chi Lộ - Đỉnh cấp Hộ thần cổ phù 21/12/2013
373 Chương 373 Thông Thiên Chi Lộ - Cút ngay ra đây 21/12/2013
374 Chương 374 Thông Thiên Chi Lộ - Gọi hết tông môn ra 21/12/2013
375 Chương 375 Thông Thiên Chi Lộ - Lớn quá, quá lớn 21/12/2013
376 Chương 376 Thông Thiên Chi Lộ - Quá quyết đoán 21/12/2013
377 Chương 377 Thông Thiên Chi Lộ - Đã móc sạch rồi 21/12/2013
378 Chương 378 Thông Thiên Chi Lộ - Đối thủ thần bí 21/12/2013
379 Chương 379 Thông Thiên Chi Lộ - Một đống đồ tốt 21/12/2013
380 Chương 380 Thông Thiên Chi Lộ - Trúng kế 21/12/2013
381 Chương 381 Thông Thiên Chi Lộ - Thủy Lân vương ấn 21/12/2013
382 Chương 382 Thông Thiên Chi Lộ - Tam hoàng đại diệt thuật 21/12/2013
383 Chương 383 Thông Thiên Chi Lộ - Cho ngươi chết 21/12/2013
384 Chương 384 Thông Thiên Chi Lộ - Chi bằng thêm lần nữa 21/12/2013
385 Chương 385 Thông Thiên Chi Lộ - Nửa thủy linh căn 21/12/2013
386 Chương 386 Thông Thiên Chi Lộ - Tam Hoàng tông 21/12/2013
387 Chương 387 Thông Thiên Chi Lộ - Không chịu nổi 21/12/2013
388 Chương 388 Thông Thiên Chi Lộ - Nhìn thấy mọi thứ 21/12/2013
389 Chương 389 Thông Thiên Chi Lộ - Sao hả, nhỏ mọn thế 21/12/2013
390 Chương 390 Thông Thiên Chi Lộ - Chuẩn bị quay về 21/12/2013
391 Chương 391 Thông Thiên Chi Lộ - Để ta thử chơi đùa với chim của ngươi 21/12/2013
392 Chương 392 Thông Thiên Chi Lộ - Thu hoạch bất ngờ 21/12/2013
393 Chương 393 Thông Thiên Chi Lộ - Chuyên gia đốt linh thạch 21/12/2013
394 Chương 394 Thông Thiên Chi Lộ - Thái cổ hung hỏa 21/12/2013
395 Chương 395 Thông Thiên Chi Lộ - Thần thông dần thành 21/12/2013
396 Chương 396 Thông Thiên Chi Lộ - Quê cũ 21/12/2013
397 Chương 397 Thông Thiên Chi Lộ - Cự đằng kinh nhân 21/12/2013
398 Chương 398 Thông Thiên Chi Lộ - Gặp lại người quen 21/12/2013
399 Chương 399 Thông Thiên Chi Lộ - Ngọn nguồn phát tích 21/12/2013
400 Chương 400 Thông Thiên Chi Lộ - Uy hiếp đại ca 21/12/2013
401 Chương 401 Thông Thiên Chi Lộ - Bố trí động phủ 21/12/2013
402 Chương 402 Thông Thiên Chi Lộ - Thề sẽ đi theo 21/12/2013
403 Chương 403 Thông Thiên Chi Lộ - Nhòm ngó cô em? 21/12/2013
404 Chương 404 Thông Thiên Chi Lộ - Tấm truyền tấn ngọc phù đó 21/12/2013
405 Chương 405 Thông Thiên Chi Lộ - Bên trong sơn môn Đông Dao 21/12/2013
406 Chương 406 Thông Thiên Chi Lộ - Luyện hóa mảnh vỡ Diệu thụ 21/12/2013
407 Chương 407 Thông Thiên Chi Lộ - Không ngừng luyện khí 21/12/2013
408 Chương 408 Thông Thiên Chi Lộ - Yêu sủng đối quyết 21/12/2013
409 Chương 409 Thông Thiên Chi Lộ - Chuẩn bị báo thù 21/12/2013
410 Chương 410 Thông Thiên Chi Lộ - Kịch hay bắt đầu 21/12/2013
411 Chương 411 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi chi trả linh thạch đi 21/12/2013
412 Chương 412 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên Sâm chân nhân 21/12/2013
413 Chương 413 Thông Thiên Chi Lộ - Đã nói ngươi còn không tin 21/12/2013
414 Chương 414 Thông Thiên Chi Lộ - Tông chủ ra lệnh 21/12/2013
415 Chương 415 Thông Thiên Chi Lộ - Một đấu với một trăm 21/12/2013
416 Chương 416 Thông Thiên Chi Lộ - Thực lực kinh nhân 21/12/2013
417 Chương 417 Thông Thiên Chi Lộ - Khoái ý ân cừu 21/12/2013
418 Chương 418 Thông Thiên Chi Lộ - Cả tông môn vây giết? 21/12/2013
419 Chương 419 Thông Thiên Chi Lộ - Hợp mưu 21/12/2013
420 Chương 420 Thông Thiên Chi Lộ - Tứ đại Kim đan tu sĩ 21/12/2013
421 Chương 421 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh tới tận động phủ 21/12/2013
422 Chương 422 Thông Thiên Chi Lộ - Lấy đức phục người trước đã 21/12/2013
423 Chương 423 Thông Thiên Chi Lộ - Lợn cùng tiểu nữ hài 21/12/2013
424 Chương 424 Thông Thiên Chi Lộ - Biển sương mênh mông 21/12/2013
425 Chương 425 Thông Thiên Chi Lộ - Uy lực của Diệt tiên đằng 21/12/2013
426 Chương 426 Thông Thiên Chi Lộ - Tiền hậu giáp kích 21/12/2013
427 Chương 427 Thông Thiên Chi Lộ - Vào động 21/12/2013
428 Chương 428 Thông Thiên Chi Lộ - Chính thức một đối một 21/12/2013
429 Chương 429 Thông Thiên Chi Lộ - Xung động thổ huyết 21/12/2013
430 Chương 430 Thông Thiên Chi Lộ - Suối vàng không cửa lại xông vào 21/12/2013
431 Chương 431 Thông Thiên Chi Lộ - Tức… đến chết 21/12/2013
432 Chương 432 Thông Thiên Chi Lộ - Bức hỏi Kim đan 21/12/2013
433 Chương 433 Thông Thiên Chi Lộ - Sinh ý không lỗ 21/12/2013
434 Chương 434 Thông Thiên Chi Lộ - Quỷ dị tuyệt luân 21/12/2013
435 Chương 435 Thông Thiên Chi Lộ - Xá nữ tiên đan 21/12/2013
436 Chương 436 Thông Thiên Chi Lộ - Rất nhiều bảo vật 21/12/2013
437 Chương 437 Thông Thiên Chi Lộ - Chặn sơn môn 21/12/2013
438 Chương 438 Thông Thiên Chi Lộ - Nói không giữ lời? 21/12/2013
439 Chương 439 Thông Thiên Chi Lộ - Thừa Đan chân nhân 21/12/2013
440 Chương 440 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên linh căn 21/12/2013
441 Chương 441 Thông Thiên Chi Lộ - Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn 21/12/2013
442 Chương 442 Thông Thiên Chi Lộ - Bảo bối của ta 21/12/2013
443 Chương 443 Thông Thiên Chi Lộ - Táo bón nặng lắm rồi 21/12/2013
444 Chương 444 Thông Thiên Chi Lộ - Vết nứt Thiên khung 21/12/2013
445 Chương 445 Thông Thiên Chi Lộ - Ngôi thành quan trọng ở cực bắc 21/12/2013
446 Chương 446 Thông Thiên Chi Lộ - Thăm dò thượng cổ động phủ 21/12/2013
447 Chương 447 Thông Thiên Chi Lộ - Chờ một chút 21/12/2013
448 Chương 448 Thông Thiên Chi Lộ - Cố nhân thực sự 21/12/2013
449 Chương 449 Thông Thiên Chi Lộ - Thông linh địa mẫu 21/12/2013
450 Chương 450 Thông Thiên Chi Lộ - Dụ dỗ địa mẫu 21/12/2013
451 Chương 451 Thông Thiên Chi Lộ - Thú mang lại điềm lành 21/12/2013
452 Chương 452 Thông Thiên Chi Lộ - Ngọc phù phát sáng 21/12/2013
453 Chương 453 Thông Thiên Chi Lộ - Hắc Lang chân nhân 21/12/2013
454 Chương 454 Thông Thiên Chi Lộ - Đến Cực Lạc cung 21/12/2013
455 Chương 455 Thông Thiên Chi Lộ - Kết bái nhiều vào 21/12/2013
456 Chương 456 Thông Thiên Chi Lộ - Kim giáp cầm dáo, mỹ nữ dẫn đường 21/12/2013
457 Chương 457 Thông Thiên Chi Lộ - Tình địch cũ? 21/12/2013
458 Chương 458 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan tụ hội 21/12/2013
459 Chương 459 Thông Thiên Chi Lộ - Tất cả cùng chú ý 21/12/2013
460 Chương 460 Thông Thiên Chi Lộ - Đệ tử đồng ý 21/12/2013
461 Chương 461 Thông Thiên Chi Lộ - Các hạ họ Ngụy? 21/12/2013
462 Chương 462 Thông Thiên Chi Lộ - Đổ đấu 21/12/2013
463 Chương 463 Thông Thiên Chi Lộ - Trận đầu 21/12/2013
464 Chương 464 Thông Thiên Chi Lộ - Thần huyền khí tức 21/12/2013
465 Chương 465 Thông Thiên Chi Lộ - Đan độc khiêu chiến Kim đan tam trọng? 21/12/2013
466 Chương 466 Thông Thiên Chi Lộ - Trận đấu khốc liệt 21/12/2013
467 Chương 467 Thông Thiên Chi Lộ - Lộ cả mông ra ngoài 21/12/2013
468 Chương 468 Thông Thiên Chi Lộ - Bích Hồ chân nhân 21/12/2013
469 Chương 469 Thông Thiên Chi Lộ - Sự tình trọng yếu 21/12/2013
470 Chương 470 Thông Thiên Chi Lộ - Tai bay vạ gió 21/12/2013
471 Chương 471 Thông Thiên Chi Lộ - Muốn ngươi cùng tắm ôn tuyền 21/12/2013
472 Chương 472 Thông Thiên Chi Lộ - Tin tức về Thanh hư đằng 21/12/2013
473 Chương 473 Thông Thiên Chi Lộ - Thanh Thành khư, Mị ma nữ lộc 21/12/2013
474 Chương 474 Thông Thiên Chi Lộ - Khả năng xấu nhất 21/12/2013
475 Chương 475 Thông Thiên Chi Lộ - Trực tiếp thế hả 21/12/2013
476 Chương 476 Thông Thiên Chi Lộ - Cảm giác thấy nguy cơ 21/12/2013
477 Chương 477 Thông Thiên Chi Lộ - Chuyện không nói được 21/12/2013
478 Chương 478 Thông Thiên Chi Lộ - Tu luyện, nguyên nhân 21/12/2013
479 Chương 479 Thông Thiên Chi Lộ - Tắm ôn tuyền 21/12/2013
480 Chương 480 Thông Thiên Chi Lộ - Chỉ cần làm là được 21/12/2013
481 Chương 481 Thông Thiên Chi Lộ - Uy năng biến hóa 21/12/2013
482 Chương 482 Thông Thiên Chi Lộ - Nhìn đi 21/12/2013
483 Chương 483 Thông Thiên Chi Lộ - Chẳng lẽ là y? 21/12/2013
484 Chương 484 Thông Thiên Chi Lộ - Vết nứt thứ ba 21/12/2013
485 Chương 485 Thông Thiên Chi Lộ - Tăng viện 21/12/2013
486 Chương 486 Thông Thiên Chi Lộ - Phong hoàng tứ túc thứu 21/12/2013
487 Chương 487 Thông Thiên Chi Lộ - Thần giữ của 21/12/2013
488 Chương 488 Thông Thiên Chi Lộ - Đế vương hắc giao, Hỏa vũ vân hạc 21/12/2013
489 Chương 489 Thông Thiên Chi Lộ - Hoang cổ bạch trạch 21/12/2013
490 Chương 490 Thông Thiên Chi Lộ - Nước giếng không phạm nước sông? 21/12/2013
491 Chương 491 Thông Thiên Chi Lộ - Chướng khí nhập thể 21/12/2013
492 Chương 492 Thông Thiên Chi Lộ - Cướp đoạt bảo vật 21/12/2013
493 Chương 493 Thông Thiên Chi Lộ - Đoạt xong liền chạy! 21/12/2013
494 Chương 494 Thông Thiên Chi Lộ - Canh suông cũng không còn 21/12/2013
495 Chương 495 Thông Thiên Chi Lộ - Đại trận sấm dậy, kiếm khí tràn đến 21/12/2013
496 Chương 496 Thông Thiên Chi Lộ - Tính toán cực hạn 21/12/2013
497 Chương 497 Thông Thiên Chi Lộ - Ám hoàng kiếm khí 21/12/2013
498 Chương 498 Thông Thiên Chi Lộ - Thất khiếu tiên đan 21/12/2013
499 Chương 499 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan lớn lên 21/12/2013
500 Chương 500 Thông Thiên Chi Lộ - Sính lễ kinh người 21/12/2013
501 Chương 501 Thông Thiên Chi Lộ - Một lần nữa hội hợp 21/12/2013
502 Chương 502 Thông Thiên Chi Lộ - Tồn tại chí cao 21/12/2013
503 Chương 503 Thông Thiên Chi Lộ - Thần Huyền pháp tướng 21/12/2013
504 Chương 504 Thông Thiên Chi Lộ - Biến cố từ Hỏa kỳ lân! 21/12/2013
505 Chương 505 Thông Thiên Chi Lộ - Gục ngã gây chấn động 21/12/2013
506 Chương 506 Thông Thiên Chi Lộ - Bên ngoài Thanh Thành khư 21/12/2013
507 Chương 507 Thông Thiên Chi Lộ - Bên trong núi 21/12/2013
508 Chương 508 Thông Thiên Chi Lộ - Để không cũng phí đi 21/12/2013
509 Chương 509 Thông Thiên Chi Lộ - Phục kích dưới vực sâu 21/12/2013
510 Chương 510 Thông Thiên Chi Lộ - Cũng cong đấy 21/12/2013
511 Chương 511 Thông Thiên Chi Lộ - Nơi có Thanh hư đằng 21/12/2013
512 Chương 512 Thông Thiên Chi Lộ - Truy binh đuổi đến 21/12/2013
513 Chương 513 Thông Thiên Chi Lộ - Tiến vào bảo điện 21/12/2013
514 Chương 514 Thông Thiên Chi Lộ - Lấy bảo vật! 21/12/2013
515 Chương 515 Thông Thiên Chi Lộ - Đành phải từ bỏ 21/12/2013
516 Chương 516 Thông Thiên Chi Lộ - Bảo khố khổng lồ! 21/12/2013
517 Chương 517 Thông Thiên Chi Lộ - Quét sạch 21/12/2013
518 Chương 518 Thông Thiên Chi Lộ - Vùng đất quỷ dị 21/12/2013
519 Chương 519 Thông Thiên Chi Lộ - Lại to lên 21/12/2013
520 Chương 520 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan lưỡng trọng 21/12/2013
521 Chương 521 Thông Thiên Chi Lộ - Tiểu đệ thăng cấp rồi! 21/12/2013
522 Chương 522 Thông Thiên Chi Lộ - Dãy núi đứt gãy 21/12/2013
523 Chương 523 Thông Thiên Chi Lộ - Đại tu sĩ hai vạn năm trước 21/12/2013
524 Chương 524 Thông Thiên Chi Lộ - Viễn cổ ký sự, bản mệnh pháp bảo 21/12/2013
525 Chương 525 Thông Thiên Chi Lộ - Tranh chấp liên quan đến quan bản mệnh pháp bảo 21/12/2013
526 Chương 526 Thông Thiên Chi Lộ - Gột rửa nhục thân 21/12/2013
527 Chương 527 Thông Thiên Chi Lộ - Mối nghi ngờ về tinh bi 21/12/2013
528 Chương 528 Thông Thiên Chi Lộ - Cá lớn nuốt cá bé? 21/12/2013
529 Chương 529 Thông Thiên Chi Lộ - Muốn lấy mạng của ngươi 21/12/2013
530 Chương 530 Thông Thiên Chi Lộ - Yêu thú trợ lực 21/12/2013
531 Chương 531 Thông Thiên Chi Lộ - Cường giả kịch chiến 21/12/2013
532 Chương 532 Thông Thiên Chi Lộ - Đại tuyệt diệt kim đan 21/12/2013
533 Chương 533 Thông Thiên Chi Lộ - Lại mê hoặc 21/12/2013
534 Chương 534 Thông Thiên Chi Lộ - Thu chiến lợi phẩm 21/12/2013
535 Chương 535 Thông Thiên Chi Lộ - Không gian loạn lưu 21/12/2013
536 Chương 536 Thông Thiên Chi Lộ - Yêu thú chất thành núi 21/12/2013
537 Chương 537 Thông Thiên Chi Lộ - Quả cầu đặc biệt 21/12/2013
538 Chương 538 Thông Thiên Chi Lộ - Sự kiện lớn 21/12/2013
539 Chương 539 Thông Thiên Chi Lộ - Chiến trường mênh mông 21/12/2013
540 Chương 540 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan kinh nhân 21/12/2013
541 Chương 541 Thông Thiên Chi Lộ - Cường giả xuất hiện 21/12/2013
542 Chương 542 Thông Thiên Chi Lộ - Điên cuồng! Điên cuồng! 21/12/2013
543 Chương 543 Thông Thiên Chi Lộ - Thần thương kinh nhân 21/12/2013
544 Chương 544 Thông Thiên Chi Lộ - Nhanh chóng bỏ chạy 21/12/2013
545 Chương 545 Thông Thiên Chi Lộ - Hơi ẻo lả 21/12/2013
546 Chương 546 Thông Thiên Chi Lộ - Ngụy Tác thăm dò 21/12/2013
547 Chương 547 Thông Thiên Chi Lộ - Chỗ đó là mỗ sờ 21/12/2013
548 Chương 548 Thông Thiên Chi Lộ - Bốn linh căn rưỡi 21/12/2013
549 Chương 549 Thông Thiên Chi Lộ - Không phải chim đâu 21/12/2013
550 Chương 550 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên thủy thần phù 21/12/2013
551 Chương 551 Thông Thiên Chi Lộ - Khuấy động nghìn dặm 21/12/2013
552 Chương 552 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên long xuất hiện 21/12/2013
553 Chương 553 Thông Thiên Chi Lộ - Nhiều bên tính toán 21/12/2013
554 Chương 554 Thông Thiên Chi Lộ - Nhiều lần sẽ quen thôi 21/12/2013
555 Chương 555 Thông Thiên Chi Lộ - Lại thấy ánh mặt trời 21/12/2013
556 Chương 556 Thông Thiên Chi Lộ - Có liều hay không 21/12/2013
557 Chương 557 Thông Thiên Chi Lộ - Trái phải đều sưng 21/12/2013
558 Chương 558 Thông Thiên Chi Lộ - Trực tiếp giết chết 21/12/2013
559 Chương 559 Thông Thiên Chi Lộ - Đối sách thần bí 21/12/2013
560 Chương 560 Thông Thiên Chi Lộ - Sớm một ngày? 21/12/2013
561 Chương 561 Thông Thiên Chi Lộ - Rương gỗ màu đen 21/12/2013
562 Chương 562 Thông Thiên Chi Lộ - Thạch cầu cổ quái 21/12/2013
563 Chương 563 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đan bị khảm vật 21/12/2013
564 Chương 564 Thông Thiên Chi Lộ - Hỏa tước ngọc cổ bảo 21/12/2013
565 Chương 565 Thông Thiên Chi Lộ - Trấn thiên pháp tướng 21/12/2013
566 Chương 566 Thông Thiên Chi Lộ - Lão đại đáng thương? 21/12/2013
567 Chương 567 Thông Thiên Chi Lộ - Ám hiệu, ám hiệu 21/12/2013
568 Chương 568 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên long quỹ tích 21/12/2013
569 Chương 569 Thông Thiên Chi Lộ - Không trắng bằng chỗ đó của nàng 21/12/2013
570 Chương 570 Thông Thiên Chi Lộ - Long tức cùng chấn động 21/12/2013
571 Chương 571 Thông Thiên Chi Lộ - Vô số câu hỏi 21/12/2013
572 Chương 572 Thông Thiên Chi Lộ - Tranh giành quyền thế 21/12/2013
573 Chương 573 Thông Thiên Chi Lộ - Cùng đi giao dịch 21/12/2013
574 Chương 574 Thông Thiên Chi Lộ - Quỷ vương hư ảnh, thần thức xung kích 21/12/2013
575 Chương 575 Thông Thiên Chi Lộ - Dám cản ta, đánh chết ngươi! 21/12/2013
576 Chương 576 Thông Thiên Chi Lộ - Chấn động trời cao 21/12/2013
577 Chương 577 Thông Thiên Chi Lộ - Liên thủ trấn áp 21/12/2013
578 Chương 578 Thông Thiên Chi Lộ - Cường giả chiến trường 21/12/2013
579 Chương 579 Thông Thiên Chi Lộ - Lâm Thái Hư quay lại 21/12/2013
580 Chương 580 Thông Thiên Chi Lộ - Long khí tràn ra 21/12/2013
581 Chương 581 Thông Thiên Chi Lộ - Tinh quang mãng thân 21/12/2013
582 Chương 582 Thông Thiên Chi Lộ - Bảy trăm linh thạch một lần, có muốn hay không! 21/12/2013
583 Chương 583 Thông Thiên Chi Lộ - Mỗ cũng muốn cướp 21/12/2013
584 Chương 584 Thông Thiên Chi Lộ - Bí mật không thể nói 21/12/2013
585 Chương 585 Thông Thiên Chi Lộ - Long cốt biến dị 21/12/2013
586 Chương 586 Thông Thiên Chi Lộ - Đi tìm Long trủng! 21/12/2013
587 Chương 587 Thông Thiên Chi Lộ - Ngũ sắc ngọc phong 21/12/2013
588 Chương 588 Thông Thiên Chi Lộ - Hoá thân! 21/12/2013
589 Chương 589 Thông Thiên Chi Lộ - Ngậm đan châu 21/12/2013
590 Chương 590 Thông Thiên Chi Lộ - Thuỷ hoàng thiên hà 21/12/2013
591 Chương 591 Thông Thiên Chi Lộ - Quá hợp rồi 21/12/2013
592 Chương 592 Thông Thiên Chi Lộ - Lân vương truyền pháp! 21/12/2013
593 Chương 593 Thông Thiên Chi Lộ - Trời cũng giúp ta? 21/12/2013
594 Chương 594 Thông Thiên Chi Lộ - Tuyệt đại phương hoa 21/12/2013
595 Chương 595 Thông Thiên Chi Lộ - Thành trì tan vỡ, Thần vương mất mạng 21/12/2013
596 Chương 596 Thông Thiên Chi Lộ - Hai cách gọi 21/12/2013
597 Chương 597 Thông Thiên Chi Lộ - Không dừng lại được 21/12/2013
598 Chương 598 Thông Thiên Chi Lộ - Làm cả nam nhân sao? 21/12/2013
599 Chương 599 Thông Thiên Chi Lộ - Dạy vợ! 21/12/2013
600 Chương 600 Thông Thiên Chi Lộ - Bao nhiêu lần? 21/12/2013
601 Chương 601 Thông Thiên Chi Lộ - Không có hạn chế! 21/12/2013
602 Chương 602 Thông Thiên Chi Lộ - Không được phép nhiều hơn nữa 21/12/2013
603 Chương 603 Thông Thiên Chi Lộ - Quỷ trảo thay đổi 21/12/2013
604 Chương 604 Thông Thiên Chi Lộ - Cánh tay khổng lồ 21/12/2013
605 Chương 605 Thông Thiên Chi Lộ - Viễn cổ mật văn 21/12/2013
606 Chương 606 Thông Thiên Chi Lộ - Trong vòng mười ngày 21/12/2013
607 Chương 607 Thông Thiên Chi Lộ - Chi bằng đều cho ngươi hết 21/12/2013
608 Chương 608 Thông Thiên Chi Lộ - Gặp lại Lý Tả Ý 21/12/2013
609 Chương 609 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi cũng là thỏ sao? 21/12/2013
610 Chương 610 Thông Thiên Chi Lộ - Cứu con thỏ 21/12/2013
611 Chương 611 Thông Thiên Chi Lộ - Đổi thuật pháp tu luyện lại! 21/12/2013
612 Chương 612 Thông Thiên Chi Lộ - Lòng tin mãnh liệt 21/12/2013
613 Chương 613 Thông Thiên Chi Lộ - Sâu kiến hóa rồng! 21/12/2013
614 Chương 614 Thông Thiên Chi Lộ - Lại kết kim đơn! 21/12/2013
615 Chương 615 Thông Thiên Chi Lộ - Chấn động! 21/12/2013
616 Chương 616 Thông Thiên Chi Lộ - Nhu tình như nước 21/12/2013
617 Chương 617 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đơn như bánh xe! 21/12/2013
618 Chương 618 Thông Thiên Chi Lộ - Cút ra đây cho ta! 21/12/2013
619 Chương 619 Thông Thiên Chi Lộ - Đúng là cầm thú 21/12/2013
620 Chương 620 Thông Thiên Chi Lộ - To hả? 21/12/2013
621 Chương 621 Thông Thiên Chi Lộ - Chân Võ chi môn 21/12/2013
622 Chương 622 Thông Thiên Chi Lộ - Gầm vang tám hướng 21/12/2013
623 Chương 623 Thông Thiên Chi Lộ - Cùng nhau trốn đi 21/12/2013
624 Chương 624 Thông Thiên Chi Lộ - Chấm đen ở chân trời 21/12/2013
625 Chương 625 Thông Thiên Chi Lộ - Thú triều tiến đến 21/12/2013
626 Chương 626 Thông Thiên Chi Lộ - Phệ linh thú 21/12/2013
627 Chương 627 Thông Thiên Chi Lộ - Chia làm hai nhánh 21/12/2013
628 Chương 628 Thông Thiên Chi Lộ - Xuyên qua thú triều! 21/12/2013
629 Chương 629 Thông Thiên Chi Lộ - Bóng trắng dưới bầu trời đêm 21/12/2013
630 Chương 630 Thông Thiên Chi Lộ - Huyền phong thiên điện tới! 21/12/2013
631 Chương 631 Thông Thiên Chi Lộ - Lửa cháy ngút trời 21/12/2013
632 Chương 632 Thông Thiên Chi Lộ - Huynh đệ, huynh đệ 21/12/2013
633 Chương 633 Thông Thiên Chi Lộ - Nơi nào có tiên khí 21/12/2013
634 Chương 634 Thông Thiên Chi Lộ - Toàn thành tử thủ! 21/12/2013
635 Chương 635 Thông Thiên Chi Lộ - Vây thành 21/12/2013
636 Chương 636 Thông Thiên Chi Lộ - Đột kích! 21/12/2013
637 Chương 637 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên lôi kiêu, Kim xác trùng 21/12/2013
638 Chương 638 Thông Thiên Chi Lộ - Tiếng hò hét vang nghìn dặm 21/12/2013
639 Chương 639 Thông Thiên Chi Lộ - Nửa tuần hương! 21/12/2013
640 Chương 640 Thông Thiên Chi Lộ - Gặp lại Phệ linh thú 21/12/2013
641 Chương 641 Thông Thiên Chi Lộ - Ba con bát cấp yêu thú! 21/12/2013
642 Chương 642 Thông Thiên Chi Lộ - Phượng gáy chín tầng trời 21/12/2013
643 Chương 643 Thông Thiên Chi Lộ - Phá thành 21/12/2013
644 Chương 644 Thông Thiên Chi Lộ - Ngọc đỉnh vỡ 21/12/2013
645 Chương 645 Thông Thiên Chi Lộ - Toàn bộ phát cuồng 21/12/2013
646 Chương 646 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự đồng lòng 21/12/2013
647 Chương 647 Thông Thiên Chi Lộ - Đường lui, độn quang 21/12/2013
648 Chương 648 Thông Thiên Chi Lộ - Lâm Thái Hư xuất hiện 21/12/2013
649 Chương 649 Thông Thiên Chi Lộ - Quá mức độc ác 21/12/2013
650 Chương 650 Thông Thiên Chi Lộ - Người ở trong thịt 21/12/2013
651 Chương 651 Thông Thiên Chi Lộ - Tìm được đường sống trong chỗ chết 21/12/2013
652 Chương 652 Thông Thiên Chi Lộ - Quan ải lúc tịch dương 21/12/2013
653 Chương 653 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ Cốc Khoáng thành 21/12/2013
654 Chương 654 Thông Thiên Chi Lộ - Ngoài kia ra sao rồi? 21/12/2013
655 Chương 655 Thông Thiên Chi Lộ - Người sống sót 21/12/2013
656 Chương 656 Thông Thiên Chi Lộ - Còn thành trì nào nguyên vẹn? 21/12/2013
657 Chương 657 Thông Thiên Chi Lộ - Đổi lấy yêu đơn 21/12/2013
658 Chương 658 Thông Thiên Chi Lộ - Tụ lại kim đơn 21/12/2013
659 Chương 659 Thông Thiên Chi Lộ - Thiếu niên ngạo mạn 21/12/2013
660 Chương 660 Thông Thiên Chi Lộ - Không có thì giao thế nào? 21/12/2013
661 Chương 661 Thông Thiên Chi Lộ - Tự tìm đường chết 21/12/2013
662 Chương 662 Thông Thiên Chi Lộ - Liên quan gì đến mỗ? 21/12/2013
663 Chương 663 Thông Thiên Chi Lộ - Y còn chưa chết 21/12/2013
664 Chương 664 Thông Thiên Chi Lộ - Ta muốn gặp lại y 21/12/2013
665 Chương 665 Thông Thiên Chi Lộ - Trấn thiên rung động 21/12/2013
666 Chương 666 Thông Thiên Chi Lộ - Trước khi đến Đông Hoang! 21/12/2013
667 Chương 667 Thông Thiên Chi Lộ - Mỗ muốn đại chiến 21/12/2013
668 Chương 668 Thông Thiên Chi Lộ - Mỗ chỉ đi ngang qua 21/12/2013
669 Chương 669 Thông Thiên Chi Lộ - Chưa từng có từ trước đến nay 21/12/2013
670 Chương 670 Thông Thiên Chi Lộ - Nghìn tầng sóng dậy 21/12/2013
671 Chương 671 Thông Thiên Chi Lộ - Tự nếm đi 21/12/2013
672 Chương 672 Thông Thiên Chi Lộ - Vẽ lao lung dưới đất 21/12/2013
673 Chương 673 Thông Thiên Chi Lộ - Nghìn năm tích lũy, hủy trong một ngày 21/12/2013
674 Chương 674 Thông Thiên Chi Lộ - Điển tịch khó hiểu 21/12/2013
675 Chương 675 Thông Thiên Chi Lộ - Cửu tiêu ly hỏa lô 21/12/2013
676 Chương 676 Thông Thiên Chi Lộ - Đến rồi! 21/12/2013
677 Chương 677 Thông Thiên Chi Lộ - Gặp lại thỏ huynh đệ 21/12/2013
678 Chương 678 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh bay đầu! 21/12/2013
679 Chương 679 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh tan Côn bằng kim thân 21/12/2013
680 Chương 680 Thông Thiên Chi Lộ - Anh vợ 21/12/2013
681 Chương 681 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh cho hộc máu 21/12/2013
682 Chương 682 Thông Thiên Chi Lộ - Chiến thần gầm thét 21/12/2013
683 Chương 683 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự chết không nhắm mắt 21/12/2013
684 Chương 684 Thông Thiên Chi Lộ - Tin tức về thánh quả 21/12/2013
685 Chương 685 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên đế vẫn tinh thiên 21/12/2013
686 Chương 686 Thông Thiên Chi Lộ - Lấy được cổ kinh 21/12/2013
687 Chương 687 Thông Thiên Chi Lộ - Hình như ta đã đến 21/12/2013
688 Chương 688 Thông Thiên Chi Lộ - U Minh tàng kinh 21/12/2013
689 Chương 689 Thông Thiên Chi Lộ - Tây tịnh lưu li 21/12/2013
690 Chương 690 Thông Thiên Chi Lộ - Hình như ta nhớ lại một ít 21/12/2013
691 Chương 691 Thông Thiên Chi Lộ - Hai viên lục tinh 21/12/2013
692 Chương 692 Thông Thiên Chi Lộ - Phúc thọ diên niên 21/12/2013
693 Chương 693 Thông Thiên Chi Lộ - Tiếng đào khoáng thạch lúc nửa đêm 21/12/2013
694 Chương 694 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ họ Trần 21/12/2013
695 Chương 695 Thông Thiên Chi Lộ - Trời cũng thay đổi 21/12/2013
696 Chương 696 Thông Thiên Chi Lộ - Ma văn hung khoáng 21/12/2013
697 Chương 697 Thông Thiên Chi Lộ - Đứng ra vì người khác 21/12/2013
698 Chương 698 Thông Thiên Chi Lộ - Một khúc cổ hương 21/12/2013
699 Chương 699 Thông Thiên Chi Lộ - Địa Mẫu cổ kinh, vượt qua man hoang 21/12/2013
700 Chương 700 Thông Thiên Chi Lộ - Cổ kinh khôn tả 21/12/2013
701 Chương 701 Thông Thiên Chi Lộ - Bảo quang xung thiên 21/12/2013
702 Chương 702 Thông Thiên Chi Lộ - Thích đại hung chứ không thích hung hăng 21/12/2013
703 Chương 703 Thông Thiên Chi Lộ - Thượng cổ sinh vật, Luân hồi kinh luân 21/12/2013
704 Chương 704 Thông Thiên Chi Lộ - Chỉ chọn một thước 21/12/2013
705 Chương 705 Thông Thiên Chi Lộ - Điềm cực xấu 21/12/2013
706 Chương 706 Thông Thiên Chi Lộ - Hoàng đồng đại thuyền, Lân thi tung hoành 21/12/2013
707 Chương 707 Thông Thiên Chi Lộ - Cự bi dị bảo 21/12/2013
708 Chương 708 Thông Thiên Chi Lộ - Tay cầm dị bảo! 21/12/2013
709 Chương 709 Thông Thiên Chi Lộ - Nhe răng cắn pháp bảo 21/12/2013
710 Chương 710 Thông Thiên Chi Lộ - Thiết chủy Cương nha muội 21/12/2013
711 Chương 711 Thông Thiên Chi Lộ - Ngồi xuống cũng chết người 21/12/2013
712 Chương 712 Thông Thiên Chi Lộ - Đại đạo cấm 21/12/2013
713 Chương 713 Thông Thiên Chi Lộ - Muốn kim thương của ngươi 21/12/2013
714 Chương 714 Thông Thiên Chi Lộ - Gian thương 21/12/2013
715 Chương 715 Thông Thiên Chi Lộ - Mối nghi ngờ về cánh tay cụt 21/12/2013
716 Chương 716 Thông Thiên Chi Lộ - Không cách nào chạm đến 21/12/2013
717 Chương 717 Thông Thiên Chi Lộ - Mọi thứ đều đã qua 21/12/2013
718 Chương 718 Thông Thiên Chi Lộ - Thượng cổ đại năng tranh đấu? 21/12/2013
719 Chương 719 Thông Thiên Chi Lộ - Kết quả tốt nhất 21/12/2013
720 Chương 720 Thông Thiên Chi Lộ - Chí cao điển tịch 21/12/2013
721 Chương 721 Thông Thiên Chi Lộ - Bất thế cường pháp 21/12/2013
722 Chương 722 Thông Thiên Chi Lộ - Đại hoang vấn đạo kinh 21/12/2013
723 Chương 723 Thông Thiên Chi Lộ - Uy năng thuật pháp kinh người 21/12/2013
724 Chương 724 Thông Thiên Chi Lộ - Đại đạo kim kiếm 21/12/2013
725 Chương 725 Thông Thiên Chi Lộ - Câu trả lời về đại chiến 21/12/2013
726 Chương 726 Thông Thiên Chi Lộ - Mượn tạm vài năm? 21/12/2013
727 Chương 727 Thông Thiên Chi Lộ - Lại một mảnh vỡ Diệu thụ 21/12/2013
728 Chương 728 Thông Thiên Chi Lộ - Lại bị gạt? 21/12/2013
729 Chương 729 Thông Thiên Chi Lộ - Sớm muộn gì cũng phải chết một cách khốn kiếp 21/12/2013
730 Chương 730 Thông Thiên Chi Lộ - Ai đi đường nấy 21/12/2013
731 Chương 731 Thông Thiên Chi Lộ - Hoàng Phủ Tuyệt Luân 21/12/2013
732 Chương 732 Thông Thiên Chi Lộ - Không cần vỗ nữa 21/12/2013
733 Chương 733 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp tướng đại chiến 21/12/2013
734 Chương 734 Thông Thiên Chi Lộ - Nguyên khí dâng tràn! 21/12/2013
735 Chương 735 Thông Thiên Chi Lộ - Vô cùng vô tận 21/12/2013
736 Chương 736 Thông Thiên Chi Lộ - Trở lại Vân Linh 21/12/2013
737 Chương 737 Thông Thiên Chi Lộ - Là đạo lữ của ngươi hả? 21/12/2013
738 Chương 738 Thông Thiên Chi Lộ - Hình vẽ cuối cùng 21/12/2013
739 Chương 739 Thông Thiên Chi Lộ - Khó quyết định 21/12/2013
740 Chương 740 Thông Thiên Chi Lộ - Lựa chọn công pháp 21/12/2013
741 Chương 741 Thông Thiên Chi Lộ - Chào hàng đỉnh giai công pháp 21/12/2013
742 Chương 742 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự đoàn tụ 21/12/2013
743 Chương 743 Thông Thiên Chi Lộ - Tứ nữ chạy trốn 21/12/2013
744 Chương 744 Thông Thiên Chi Lộ - Ba đợt cao trào 21/12/2013
745 Chương 745 Thông Thiên Chi Lộ - Cầm thú! Phì! 21/12/2013
746 Chương 746 Thông Thiên Chi Lộ - Phi kiếm không phải luyện như vậy 21/12/2013
747 Chương 747 Thông Thiên Chi Lộ - Ngưng thần văn 21/12/2013
748 Chương 748 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh thành mặt lợn 21/12/2013
749 Chương 749 Thông Thiên Chi Lộ - Gần đạt cửu cấp 21/12/2013
750 Chương 750 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh đã rồi tính 21/12/2013
751 Chương 751 Thông Thiên Chi Lộ - Mệnh không dài lâu? 21/12/2013
752 Chương 752 Thông Thiên Chi Lộ - Nữ nhân 21/12/2013
753 Chương 753 Thông Thiên Chi Lộ - Vào tàng kinh các xem qua 21/12/2013
754 Chương 754 Thông Thiên Chi Lộ - Đại năng tiến đến! 21/12/2013
756 Chương 756 Thông Thiên Chi Lộ - Trấn áp toàn thành 21/12/2013
757 Chương 757 Thông Thiên Chi Lộ - Chân tiên huyết luyện 21/12/2013
758 Chương 758 Thông Thiên Chi Lộ - Thần huyền cùng đến giết Ngụy Tác 21/12/2013
759 Chương 759 Thông Thiên Chi Lộ - Thần quân tụ hợp 21/12/2013
760 Chương 760 Thông Thiên Chi Lộ - Ân đoạn nghĩa tuyệt 21/12/2013
761 Chương 761 Thông Thiên Chi Lộ - Càng kiêu ngạo hơn 21/12/2013
762 Chương 762 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên khí không phải là tiên khí? 21/12/2013
763 Chương 763 Thông Thiên Chi Lộ - Thần văn hoàn thành, tiên âm truyền đến! 21/12/2013
764 Chương 764 Thông Thiên Chi Lộ - Chạm đến Tiên 21/12/2013
765 Chương 765 Thông Thiên Chi Lộ - Phỏng chế Tiên khí 21/12/2013
766 Chương 766 Thông Thiên Chi Lộ - Khí thành! 21/12/2013
767 Chương 767 Thông Thiên Chi Lộ - Hoang tộc vô danh 21/12/2013
768 Chương 768 Thông Thiên Chi Lộ - Ba thiên chi kiêu tử 21/12/2013
769 Chương 769 Thông Thiên Chi Lộ - Sao ngươi lại hớn hở 21/12/2013
770 Chương 770 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi cũng âm hiểm lắm 21/12/2013
771 Chương 771 Thông Thiên Chi Lộ - Thắng lợi ngay trước mắt? 21/12/2013
772 Chương 772 Thông Thiên Chi Lộ - Hình như không ổn 21/12/2013
773 Chương 773 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt đầu phản kích! 21/12/2013
774 Chương 774 Thông Thiên Chi Lộ - Giết ngược Thần huyền! 21/12/2013
775 Chương 775 Thông Thiên Chi Lộ - Có còn nhân tính nữa hay không 21/12/2013
776 Chương 776 Thông Thiên Chi Lộ - Giết sạch! 21/12/2013
777 Chương 777 Thông Thiên Chi Lộ - Quảng pháp ngọc tượng, Thần vương pháp tọa 21/12/2013
778 Chương 778 Thông Thiên Chi Lộ - Muốn đi, không ai ngăn được 21/12/2013
779 Chương 779 Thông Thiên Chi Lộ - Đại hội là cơ hội 21/12/2013
780 Chương 780 Thông Thiên Chi Lộ - Nuốt sạch 21/12/2013
781 Chương 781 Thông Thiên Chi Lộ - Bí mật về việc gục ngã 21/12/2013
782 Chương 782 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự đến đây 21/12/2013
783 Chương 783 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên cổ thịnh hội 21/12/2013
784 Chương 784 Thông Thiên Chi Lộ - Không lùi bước 21/12/2013
785 Chương 785 Thông Thiên Chi Lộ - Một người không đủ, thêm hai nữa đi 21/12/2013
786 Chương 786 Thông Thiên Chi Lộ - Cổ hoàng đoạt binh thuật 21/12/2013
787 Chương 787 Thông Thiên Chi Lộ - Quyết đấu bằng vô thượng bí thuật 21/12/2013
788 Chương 788 Thông Thiên Chi Lộ - Âm thầm giở trò 21/12/2013
789 Chương 789 Thông Thiên Chi Lộ - Dấu hiệu sắp chết 21/12/2013
790 Chương 790 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên bảo động lòng người 21/12/2013
791 Chương 791 Thông Thiên Chi Lộ - Lão quỷ cười gian 21/12/2013
792 Chương 792 Thông Thiên Chi Lộ - Lại nhắc tới Tiểu Thiên giới 21/12/2013
793 Chương 793 Thông Thiên Chi Lộ - Không muốn y sống 21/12/2013
794 Chương 794 Thông Thiên Chi Lộ - Chủ động giao dịch 21/12/2013
795 Chương 795 Thông Thiên Chi Lộ - Sử dụng đồ tốt 21/12/2013
796 Chương 796 Thông Thiên Chi Lộ - Sát khí lộ rõ 21/12/2013
797 Chương 797 Thông Thiên Chi Lộ - Đến Chập Khí hải! 21/12/2013
798 Chương 798 Thông Thiên Chi Lộ - Bản mệnh pháp bảo hoàn chỉnh 21/12/2013
799 Chương 799 Thông Thiên Chi Lộ - Truy sát đến nơi 21/12/2013
800 Chương 800 Thông Thiên Chi Lộ - Sát khí ngập trời 21/12/2013
801 Chương 801 Thông Thiên Chi Lộ - Giết chết toàn bộ 21/12/2013
802 Chương 802 Thông Thiên Chi Lộ - Bão lốc mạnh hơn nữa 21/12/2013
803 Chương 803 Thông Thiên Chi Lộ - Giết chết ba đợt tu sĩ! 21/12/2013
804 Chương 804 Thông Thiên Chi Lộ - Giết trong tích tắc! 21/12/2013
805 Chương 805 Thông Thiên Chi Lộ - Chiến trường giết chóc 21/12/2013
806 Chương 806 Thông Thiên Chi Lộ - Còn có người dám đến? 21/12/2013
807 Chương 807 Thông Thiên Chi Lộ - Chân Võ chi môn lại nổ tung 21/12/2013
808 Chương 808 Thông Thiên Chi Lộ - Ba thần huyền đại năng! 21/12/2013
809 Chương 809 Thông Thiên Chi Lộ - Lưu Chân Võ lại xuất hiện! 21/12/2013
810 Chương 810 Thông Thiên Chi Lộ - Giao bí pháp ra 21/12/2013
811 Chương 811 Thông Thiên Chi Lộ - Phật đà niết bàn 21/12/2013
812 Chương 812 Thông Thiên Chi Lộ - Giao dịch để giết sư huynh 21/12/2013
813 Chương 813 Thông Thiên Chi Lộ - Tùy tâm ảo hóa quyết 21/12/2013
814 Chương 814 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp tắc tàn khốc 21/12/2013
815 Chương 815 Thông Thiên Chi Lộ - Vân Linh chấn động, âm thầm vào thành 21/12/2013
816 Chương 816 Thông Thiên Chi Lộ - Tự nhiên nhập đạo 21/12/2013
817 Chương 817 Thông Thiên Chi Lộ - Đại đạo bất hủ 21/12/2013
818 Chương 818 Thông Thiên Chi Lộ - Mã sư huynh 21/12/2013
819 Chương 819 Thông Thiên Chi Lộ - Tình đời ấm lạnh 21/12/2013
820 Chương 820 Thông Thiên Chi Lộ - Ta cũng rất bận rộn 21/12/2013
821 Chương 821 Thông Thiên Chi Lộ - Chỗ ở cũ của thần huyền 21/12/2013
822 Chương 822 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đơn ngũ trọng 21/12/2013
823 Chương 823 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi chơi xỏ ta? 21/12/2013
824 Chương 824 Thông Thiên Chi Lộ - Thất bảo khai cấm 21/12/2013
825 Chương 825 Thông Thiên Chi Lộ - Dưới tàng cây bồ đề 21/12/2013
826 Chương 826 Thông Thiên Chi Lộ - Truyền thừa cao nhất, hết thảy thất vọng 21/12/2013
827 Chương 827 Thông Thiên Chi Lộ - Làm sao được chứng quả 21/12/2013
828 Chương 828 Thông Thiên Chi Lộ - Lợi dụng Chu Lăng? 21/12/2013
829 Chương 829 Thông Thiên Chi Lộ - Nguyên Từ sơn 21/12/2013
830 Chương 830 Thông Thiên Chi Lộ - Không thể là Thần huyền 21/12/2013
831 Chương 831 Thông Thiên Chi Lộ - Tọa hóa nghìn năm 21/12/2013
832 Chương 832 Thông Thiên Chi Lộ - Bất diệt thần niệm 21/12/2013
833 Chương 833 Thông Thiên Chi Lộ - Tạo hóa ngọc trì 21/12/2013
834 Chương 834 Thông Thiên Chi Lộ - Ẩn mình đợi bảo vật! 21/12/2013
835 Chương 835 Thông Thiên Chi Lộ - Lấy hết sạch 21/12/2013
836 Chương 836 Thông Thiên Chi Lộ - Nổi sát cơ 21/12/2013
837 Chương 837 Thông Thiên Chi Lộ - Điên rồi sao 21/12/2013
838 Chương 838 Thông Thiên Chi Lộ - Lần lượt từng người 21/12/2013
839 Chương 839 Thông Thiên Chi Lộ - Còn ai nữa không? 21/12/2013
840 Chương 840 Thông Thiên Chi Lộ - Thuật pháp vô thượng 21/12/2013
841 Chương 841 Thông Thiên Chi Lộ - Nát thành mấy mảnh 21/12/2013
842 Chương 842 Thông Thiên Chi Lộ - Thần huyền cũng không thể ngăn nổi 21/12/2013
843 Chương 843 Thông Thiên Chi Lộ - Hư không kim hồ 21/12/2013
844 Chương 844 Thông Thiên Chi Lộ - Dẫn hoàng đài bị sửa đổi 21/12/2013
845 Chương 845 Thông Thiên Chi Lộ - Phổ độ thần quang 21/12/2013
846 Chương 846 Thông Thiên Chi Lộ - Gần ngay trước mắt 21/12/2013
847 Chương 847 Thông Thiên Chi Lộ - Phát cuồng vì không hiểu nổi 21/12/2013
848 Chương 848 Thông Thiên Chi Lộ - Hai đại tông chủ! 21/12/2013
849 Chương 849 Thông Thiên Chi Lộ - Dốc toàn lực 21/12/2013
850 Chương 850 Thông Thiên Chi Lộ - Âm Dương phần, thượng cổ sát trường 21/12/2013
851 Chương 851 Thông Thiên Chi Lộ - Hắc mao đại quái 21/12/2013
852 Chương 852 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân vật càng đáng sợ 21/12/2013
853 Chương 853 Thông Thiên Chi Lộ - Cổ thi tiên đơn 21/12/2013
854 Chương 854 Thông Thiên Chi Lộ - Dọa khiếp đế thi? 21/12/2013
855 Chương 855 Thông Thiên Chi Lộ - Trấn tà chí bảo 21/12/2013
856 Chương 856 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi trốn nữa đi 21/12/2013
857 Chương 857 Thông Thiên Chi Lộ - Hung uy cực thịnh 21/12/2013
858 Chương 858 Thông Thiên Chi Lộ - Hết sức kích động 21/12/2013
859 Chương 859 Thông Thiên Chi Lộ - Công Đức tông khinh người quá đáng 21/12/2013
860 Chương 860 Thông Thiên Chi Lộ - Ép đến đường cùng 21/12/2013
861 Chương 861 Thông Thiên Chi Lộ - Trở về chốn cũ 21/12/2013
862 Chương 862 Thông Thiên Chi Lộ - Bênh vực người quen 21/12/2013
863 Chương 863 Thông Thiên Chi Lộ - Hành sự âm thầm 21/12/2013
864 Chương 864 Thông Thiên Chi Lộ - Muốn thư thái cũng khó 21/12/2013
865 Chương 865 Thông Thiên Chi Lộ - Diệp gia huynh muội 21/12/2013
866 Chương 866 Thông Thiên Chi Lộ - Dọa hết 21/12/2013
867 Chương 867 Thông Thiên Chi Lộ - Một tấm cổ đồ 21/12/2013
868 Chương 868 Thông Thiên Chi Lộ - Gạt bụi tìm ngọc 21/12/2013
869 Chương 869 Thông Thiên Chi Lộ - Thần dược hóa sinh 21/12/2013
870 Chương 870 Thông Thiên Chi Lộ - Thản nhiên như không, Kim đơn hộc máu 21/12/2013
871 Chương 871 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi không đúng chút nào 21/12/2013
872 Chương 872 Thông Thiên Chi Lộ - Máu lạnh hơn bất cứ ai 21/12/2013
873 Chương 873 Thông Thiên Chi Lộ - Thế lực ở Tịch Hàn đại lục 21/12/2013
874 Chương 874 Thông Thiên Chi Lộ - Xem đá ở hậu sơn 21/12/2013
875 Chương 875 Thông Thiên Chi Lộ - Đại thành khi thiên kinh 21/12/2013
876 Chương 876 Thông Thiên Chi Lộ - Ai dám kiêu ngạo như thế 21/12/2013
877 Chương 877 Thông Thiên Chi Lộ - Kiếm Vương lão tổ 21/12/2013
878 Chương 878 Thông Thiên Chi Lộ - Thần uy khôi phục 21/12/2013
879 Chương 879 Thông Thiên Chi Lộ - Lâm thần hóa hủ! 21/12/2013
880 Chương 880 Thông Thiên Chi Lộ - Kim đơn phá bích! 21/12/2013
881 Chương 881 Thông Thiên Chi Lộ - Thân thể mộc hóa 21/12/2013
882 Chương 882 Thông Thiên Chi Lộ - Bước vào cảnh giới Thần huyền 21/12/2013
883 Chương 883 Thông Thiên Chi Lộ - Điên cuồng trong giây phút cuối 21/12/2013
884 Chương 884 Thông Thiên Chi Lộ - Không e dè gì 21/12/2013
885 Chương 885 Thông Thiên Chi Lộ - Chân đạp Thiên Kiếm thành! 21/12/2013
886 Chương 886 Thông Thiên Chi Lộ - Không chém rụng một sợi tóc 21/12/2013
887 Chương 887 Thông Thiên Chi Lộ - Nhờ vả 21/12/2013
888 Chương 888 Thông Thiên Chi Lộ - Mời gọi cùng tấn công sơn môn! 21/12/2013
889 Chương 889 Thông Thiên Chi Lộ - Đếm bảo vật ở trận tiền 21/12/2013
890 Chương 890 Thông Thiên Chi Lộ - Hoàn toàn phát động! 21/12/2013
891 Chương 891 Thông Thiên Chi Lộ - Bình định sơn môn 21/12/2013
892 Chương 892 Thông Thiên Chi Lộ - Uy lực gấp đôi 21/12/2013
893 Chương 893 Thông Thiên Chi Lộ - Phá thiên đô 21/12/2013
894 Chương 894 Thông Thiên Chi Lộ - Các tu sĩ hối hận vô vàn 21/12/2013
895 Chương 895 Thông Thiên Chi Lộ - Điên cuồng vơ vét 21/12/2013
896 Chương 896 Thông Thiên Chi Lộ - Linh đơn bỏ chạy 21/12/2013
897 Chương 897 Thông Thiên Chi Lộ - Hoàn toàn san bằng 21/12/2013
898 Chương 898 Thông Thiên Chi Lộ - Còn định giả chết hả 21/12/2013
899 Chương 899 Thông Thiên Chi Lộ - Không thể ngăn cản? 21/12/2013
900 Chương 900 Thông Thiên Chi Lộ - Xương không phải là xương 21/12/2013
901 Chương 901 Thông Thiên Chi Lộ - Chạm tới bước cuối cùng của Thần huyền 21/12/2013
902 Chương 902 Thông Thiên Chi Lộ - Gạt được người khắp thiên hạ 21/12/2013
903 Chương 903 Thông Thiên Chi Lộ - Khung cảnh muốn xịt máu mũi 21/12/2013
904 Chương 904 Thông Thiên Chi Lộ - Chuẩn bị đến Tịch Hàn đại lục 21/12/2013
905 Chương 905 Thông Thiên Chi Lộ - Kế hoạch hù chết người 21/12/2013
906 Chương 906 Thông Thiên Chi Lộ - Thử bản mệnh pháp bảo 21/12/2013
907 Chương 907 Thông Thiên Chi Lộ - Cùng là người sao cách nhau quá 21/12/2013
908 Chương 908 Thông Thiên Chi Lộ - Một tia đế uy 21/12/2013
909 Chương 909 Thông Thiên Chi Lộ - Vô cùng nghiêm trọng 21/12/2013
910 Chương 910 Thông Thiên Chi Lộ - Có tính toán riêng 21/12/2013
911 Chương 911 Thông Thiên Chi Lộ - Tin tức kinh người cực điểm 21/12/2013
912 Chương 912 Thông Thiên Chi Lộ - Địa bàn Hoang tộc 21/12/2013
913 Chương 913 Thông Thiên Chi Lộ - Cổ đế thi đến tay 21/12/2013
914 Chương 914 Thông Thiên Chi Lộ - Một tòa thành lớn 21/12/2013
915 Chương 915 Thông Thiên Chi Lộ - Đến đúng lúc lắm 21/12/2013
916 Chương 916 Thông Thiên Chi Lộ - Cánh tay Hoang tộc lại xuất hiện 21/12/2013
917 Chương 917 Thông Thiên Chi Lộ - Hoang tộc truyền thừa tái hiện 21/12/2013
918 Chương 918 Thông Thiên Chi Lộ - Thần thông kỳ lạ 21/12/2013
919 Chương 919 Thông Thiên Chi Lộ - Đoạt được cổ đồ 21/12/2013
920 Chương 920 Thông Thiên Chi Lộ - Càn quét nguyên liệu tu luyện 21/12/2013
921 Chương 921 Thông Thiên Chi Lộ - Lại một đoạn Thông thiên cổ hương 21/12/2013
922 Chương 922 Thông Thiên Chi Lộ - Vu oan giá họa 21/12/2013
923 Chương 923 Thông Thiên Chi Lộ - Nghe bàn luận về bản thân 21/12/2013
924 Chương 924 Thông Thiên Chi Lộ - Âm thầm giở trò 21/12/2013
925 Chương 925 Thông Thiên Chi Lộ - Gia gia ngươi đây 21/12/2013
926 Chương 926 Thông Thiên Chi Lộ - Thần huyền cũng không có? 21/12/2013
927 Chương 927 Thông Thiên Chi Lộ - Rốt cuộc ai cầu xin ai 21/12/2013
928 Chương 928 Thông Thiên Chi Lộ - Vơ vét 21/12/2013
929 Chương 929 Thông Thiên Chi Lộ - Vũ Hóa Ứng Thiên 21/12/2013
930 Chương 930 Thông Thiên Chi Lộ - Các phương bá chủ 21/12/2013
931 Chương 931 Thông Thiên Chi Lộ - Lợi dụng lẫn nhau 21/12/2013
932 Chương 932 Thông Thiên Chi Lộ - Đơn đấu với gia chủ 21/12/2013
933 Chương 933 Thông Thiên Chi Lộ - Ngang nhiên nhúng tay vào 21/12/2013
934 Chương 934 Thông Thiên Chi Lộ - Mảnh vỡ thạch điện 21/12/2013
935 Chương 935 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp bảo bay ra 21/12/2013
936 Chương 936 Thông Thiên Chi Lộ - Đứng cùng yêu thú 21/12/2013
937 Chương 937 Thông Thiên Chi Lộ - Bên trong cổ điện 21/12/2013
938 Chương 938 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên khí chân chính xuất thế 21/12/2013
939 Chương 939 Thông Thiên Chi Lộ - Trận chiến kinh nhân nhất tu đạo giới nghìn năm qua 21/12/2013
940 Chương 940 Thông Thiên Chi Lộ - Thả Cổ đế thi ra 21/12/2013
941 Chương 941 Thông Thiên Chi Lộ - Đế thi sát thần 21/12/2013
942 Chương 942 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên khí ngút trời 21/12/2013
943 Chương 943 Thông Thiên Chi Lộ - Không nên tranh đoạt với ta 21/12/2013
944 Chương 944 Thông Thiên Chi Lộ - Kêu rã họng cũng vô dụng 21/12/2013
945 Chương 945 Thông Thiên Chi Lộ - Rốt cuộc là ai hại ta 21/12/2013
946 Chương 946 Thông Thiên Chi Lộ - Đổi bình 21/12/2013
947 Chương 947 Thông Thiên Chi Lộ - Tự chuyển thiên trấn ma pháp 21/12/2013
948 Chương 948 Thông Thiên Chi Lộ - Đi từng bước 21/12/2013
949 Chương 949 Thông Thiên Chi Lộ - Đại năng của Lưu Hỏa đại lục 21/12/2013
950 Chương 950 Thông Thiên Chi Lộ - Vạn cổ thành thánh pháp 21/12/2013
951 Chương 951 Thông Thiên Chi Lộ - Băng tuyết thần nguyên 21/12/2013
952 Chương 952 Thông Thiên Chi Lộ - Song cường đại chiến 21/12/2013
953 Chương 953 Thông Thiên Chi Lộ - Thiếu niên quỷ dị 21/12/2013
954 Chương 954 Thông Thiên Chi Lộ - Hỏa Vực thần vương 21/12/2013
955 Chương 955 Thông Thiên Chi Lộ - Bộc lộ chân tài thực học 21/12/2013
956 Chương 956 Thông Thiên Chi Lộ - Mượn đao giết người, giết hết 21/12/2013
957 Chương 957 Thông Thiên Chi Lộ - Tất cả đều bị lừa 21/12/2013
958 Chương 958 Thông Thiên Chi Lộ - Cực Âm thần quân hóa thân làm chính nghĩa 21/12/2013
959 Chương 959 Thông Thiên Chi Lộ - Chiến thư xuyên đại lục 21/12/2013
960 Chương 960 Thông Thiên Chi Lộ - Lại kết hai kim đơn 21/12/2013
961 Chương 961 Thông Thiên Chi Lộ - Thay đổi từng ngày 21/12/2013
962 Chương 962 Thông Thiên Chi Lộ - Động phủ 21/12/2013
963 Chương 963 Thông Thiên Chi Lộ - Bí mật không thể nói 21/12/2013
964 Chương 964 Thông Thiên Chi Lộ - Dĩ nhiên lại nhàm chán 21/12/2013
965 Chương 965 Thông Thiên Chi Lộ - Dây đàn trong trời đất 21/12/2013
966 Chương 966 Thông Thiên Chi Lộ - Tin tức về truyền nhân của Hư Không 21/12/2013
967 Chương 967 Thông Thiên Chi Lộ - Ngày đột phá 21/12/2013
968 Chương 968 Thông Thiên Chi Lộ - Ngưng hình cực kỳ bất phàm 21/12/2013
969 Chương 969 Thông Thiên Chi Lộ - Với các hạ thì chắc có thể 21/12/2013
970 Chương 970 Thông Thiên Chi Lộ - Ngay cả ta cũng phải uống thuốc 21/12/2013
971 Chương 971 Thông Thiên Chi Lộ - Thần văn viên mãn 21/12/2013
972 Chương 972 Thông Thiên Chi Lộ - Chấn động kịch liệt 21/12/2013
973 Chương 973 Thông Thiên Chi Lộ - Giết đại năng trong nháy mắt 21/12/2013
974 Chương 974 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên đơn từ trên trời rơi xuống 21/12/2013
975 Chương 975 Thông Thiên Chi Lộ - Một mình đấu với song hùng 21/12/2013
976 Chương 976 Thông Thiên Chi Lộ - Vận mệnh của Thiên khung 21/12/2013
977 Chương 977 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt sống đại năng 21/12/2013
978 Chương 978 Thông Thiên Chi Lộ - Bước trên con đường của tiền nhân 21/12/2013
979 Chương 979 Thông Thiên Chi Lộ - Con đường hủy diệt 21/12/2013
980 Chương 980 Thông Thiên Chi Lộ - Uy danh dần hiện 21/12/2013
981 Chương 981 Thông Thiên Chi Lộ - Linh khí tụ về phía tây 21/12/2013
982 Chương 982 Thông Thiên Chi Lộ - Tu sĩ xâm lấn 21/12/2013
983 Chương 983 Thông Thiên Chi Lộ - Viện binh mạnh nhất 21/12/2013
984 Chương 984 Thông Thiên Chi Lộ - Ngày xưa được ngưỡng vọng, hôm nay là vãn bối 21/12/2013
985 Chương 985 Thông Thiên Chi Lộ - Tán tỉnh trước trận tiền 21/12/2013
986 Chương 986 Thông Thiên Chi Lộ - Quá mạnh mẽ, quá ấn tượng 21/12/2013
987 Chương 987 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên hoang loạn lưu đạo quyển 21/12/2013
988 Chương 988 Thông Thiên Chi Lộ - Thời đại biến chuyển mạnh nhất 21/12/2013
989 Chương 989 Thông Thiên Chi Lộ - Lý do đơn giản 21/12/2013
990 Chương 990 Thông Thiên Chi Lộ - Đàm phán theo thực lực 21/12/2013
991 Chương 991 Thông Thiên Chi Lộ - Khí tức bên trong cổ vực 21/12/2013
992 Chương 992 Thông Thiên Chi Lộ - Vượt hơn dự tính 21/12/2013
993 Chương 993 Thông Thiên Chi Lộ - Cách biệt quá xa 21/12/2013
994 Chương 994 Thông Thiên Chi Lộ - Không đủ tư cách 21/12/2013
995 Chương 995 Thông Thiên Chi Lộ - Giết đến lạnh mình? 21/12/2013
996 Chương 996 Thông Thiên Chi Lộ - Rúng động thật sự 21/12/2013
997 Chương 997 Thông Thiên Chi Lộ - Ấn tượng lúc xuất hiện 21/12/2013
998 Chương 998 Thông Thiên Chi Lộ - Đùa giỡn nữ vương 21/12/2013
999 Chương 999 Thông Thiên Chi Lộ - Tế xuất tiên binh 21/12/2013
1000 Chương 1000 Thông Thiên Chi Lộ - Phá tâm cảnh của ngươi 21/12/2013
1001 Chương 1001 Thông Thiên Chi Lộ - Cúi gằm cái đầu kiêu ngạo 21/12/2013
1002 Chương 1002 Thông Thiên Chi Lộ - Tinh hạch bay đi, cổ địa tan vỡ 21/12/2013
1003 Chương 1003 Thông Thiên Chi Lộ - Cổ địa đáng để chiêm ngưỡng 21/12/2013
1004 Chương 1004 Thông Thiên Chi Lộ - Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới 21/12/2013
1005 Chương 1005 Thông Thiên Chi Lộ - Ra oai phủ đầu 21/12/2013
1006 Chương 1006 Thông Thiên Chi Lộ - Nhiều thứ không thể tin được 21/12/2013
1007 Chương 1007 Thông Thiên Chi Lộ - Các ngươi muốn chết sao 21/12/2013
1008 Chương 1008 Thông Thiên Chi Lộ - Ta không giả bộ 21/12/2013
1009 Chương 1009 Thông Thiên Chi Lộ - Nhân lúc ngươi bệnh lấy mạng ngươi 21/12/2013
1010 Chương 1010 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên thai! Ẩn nấp 21/12/2013
1011 Chương 1011 Thông Thiên Chi Lộ - Mang ra cho ta 21/12/2013
1012 Chương 1012 Thông Thiên Chi Lộ - Nhận cung phụng 21/12/2013
1013 Chương 1013 Thông Thiên Chi Lộ - Tự cầm đá đập vào chân mình 21/12/2013
1014 Chương 1014 Thông Thiên Chi Lộ - Không nén được, muốn mạnh lên 21/12/2013
1015 Chương 1015 Thông Thiên Chi Lộ - Các phương biến động 21/12/2013
1016 Chương 1016 Thông Thiên Chi Lộ - Các tông tìm đến 21/12/2013
1017 Chương 1017 Thông Thiên Chi Lộ - Đấy là tình cảm 21/12/2013
1018 Chương 1018 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh thành lôi công vui lắm 21/12/2013
1019 Chương 1019 Thông Thiên Chi Lộ - Chiến thư lại xuất hiện 21/12/2013
1020 Chương 1020 Thông Thiên Chi Lộ - Thần linh đầy trời 21/12/2013
1021 Chương 1021 Thông Thiên Chi Lộ - Kinh sợ bát phương, từng bước cẩn thận 21/12/2013
1022 Chương 1022 Thông Thiên Chi Lộ - Đại địch có một không hai 21/12/2013
1023 Chương 1023 Thông Thiên Chi Lộ - Đấy là đại đạo pháp vực 21/12/2013
1024 Chương 1024 Thông Thiên Chi Lộ - Tiểu gian thương cùng lão gian thương 21/12/2013
1025 Chương 1025 Thông Thiên Chi Lộ - Thần vực kinh người 21/12/2013
1026 Chương 1026 Thông Thiên Chi Lộ - Chấn kinh cực độ 21/12/2013
1027 Chương 1027 Thông Thiên Chi Lộ - Giết chết Vũ Hoá Ứng Thiên 21/12/2013
1028 Chương 1028 Thông Thiên Chi Lộ - Lại một bộ chân tiên hài cốt 21/12/2013
1029 Chương 1029 Thông Thiên Chi Lộ - Còn có hậu chiêu 21/12/2013
1030 Chương 1030 Thông Thiên Chi Lộ - Tiếp tục lên tiếng 21/12/2013
1031 Chương 1031 Thông Thiên Chi Lộ - Khiếp sợ bắt nguồn từ chính bản thân 21/12/2013
1032 Chương 1032 Thông Thiên Chi Lộ - Đạt tới đỉnh cao 21/12/2013
1033 Chương 1033 Thông Thiên Chi Lộ - Vạn Hoàng công tử cũng định đến 21/12/2013
1034 Chương 1034 Thông Thiên Chi Lộ - Thần vương đến đầu tiên 21/12/2013
1035 Chương 1035 Thông Thiên Chi Lộ - Một ngày cuối cùng 21/12/2013
1036 Chương 1036 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt buộc phải thực hiện 21/12/2013
1037 Chương 1037 Thông Thiên Chi Lộ - Nguy cơ ập tới 21/12/2013
1038 Chương 1038 Thông Thiên Chi Lộ - Thực làm ta mê mẩn 21/12/2013
1039 Chương 1039 Thông Thiên Chi Lộ - Khóc cái gì? 21/12/2013
1040 Chương 1040 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi phải cầu ta 21/12/2013
1041 Chương 1041 Thông Thiên Chi Lộ - Hoàn toàn khuất phục 21/12/2013
1042 Chương 1042 Thông Thiên Chi Lộ - Cơ hội trời cho 21/12/2013
1043 Chương 1043 Thông Thiên Chi Lộ - Đại chiến mở màn 21/12/2013
1044 Chương 1044 Thông Thiên Chi Lộ - Tự tạo cơ hội 21/12/2013
1045 Chương 1045 Thông Thiên Chi Lộ - Đấu với đại năng thần bí 21/12/2013
1046 Chương 1046 Thông Thiên Chi Lộ - Thánh vương chuyển hoá 21/12/2013
1047 Chương 1047 Thông Thiên Chi Lộ - Dùng vô thượng nhục thân giao chiến 21/12/2013
1048 Chương 1048 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh vỡ nửa đầu 21/12/2013
1049 Chương 1049 Thông Thiên Chi Lộ - Ai giẫm ai dưới chân 21/12/2013
1050 Chương 1050 Thông Thiên Chi Lộ - “Nội gián” ra tay 21/12/2013
1051 Chương 1051 Thông Thiên Chi Lộ - Binh bại như núi đổ. 21/12/2013
1052 Chương 1052 Thông Thiên Chi Lộ - Ngươi xong rồi 21/12/2013
1053 Chương 1053 Thông Thiên Chi Lộ - Vì sao lại làm như vậy. 21/12/2013
1054 Chương 1054 Thông Thiên Chi Lộ - Đối địch với cả thiên hạ 21/12/2013
1055 Chương 1055 Thông Thiên Chi Lộ - Vảy nghịch của ta 21/12/2013
1056 Chương 1056 Thông Thiên Chi Lộ - Không có đường lùi 21/12/2013
1057 Chương 1057 Thông Thiên Chi Lộ - Rời đi cùng lưu lại. 21/12/2013
1058 Chương 1058 Thông Thiên Chi Lộ - Sát thần xuất hiện 21/12/2013
1059 Chương 1059 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự chết sao 21/12/2013
1060 Chương 1060 Thông Thiên Chi Lộ - Giận đến tọa hóa! 21/12/2013
1061 Chương 1061 Thông Thiên Chi Lộ - Sơn môn Thánh Vương tông 21/12/2013
1062 Chương 1062 Thông Thiên Chi Lộ - Tranh đua thời gian với cả thiên hạ 21/12/2013
1063 Chương 1063 Thông Thiên Chi Lộ - Cánh tay cụt bay trên không trung 21/12/2013
1064 Chương 1064 Thông Thiên Chi Lộ - Chuyện của nữ nhân với nhau 21/12/2013
1065 Chương 1065 Thông Thiên Chi Lộ - Lại một lần nữa? 21/12/2013
1066 Chương 1066 Thông Thiên Chi Lộ - Hạ quyết tâm 21/12/2013
1067 Chương 1067 Thông Thiên Chi Lộ - Lần này đến lượt ta 21/12/2013
1068 Chương 1068 Thông Thiên Chi Lộ - Âm dương hư không ma vực 21/12/2013
1069 Chương 1069 Thông Thiên Chi Lộ - Chỉ đơn giản như vậy hả? 21/12/2013
1070 Chương 1070 Thông Thiên Chi Lộ - Có liên quan đến Bất Hủ đại đế. 21/12/2013
1071 Chương 1071 Thông Thiên Chi Lộ - Đuổi theo bước chân đối thủ 21/12/2013
1072 Chương 1072 Thông Thiên Chi Lộ - Hỗn nguyên định thiên 21/12/2013
1073 Chương 1073 Thông Thiên Chi Lộ - Tới kỳ hạn cuối cùng 21/12/2013
1074 Chương 1074 Thông Thiên Chi Lộ - Xác khô trong động phủ 21/12/2013
1075 Chương 1075 Thông Thiên Chi Lộ - Hoang tộc còn sống? 21/12/2013
1076 Chương 1076 Thông Thiên Chi Lộ - Hung hiểm 21/12/2013
1077 Chương 1077 Thông Thiên Chi Lộ - Triều bái ma thần 21/12/2013
1078 Chương 1078 Thông Thiên Chi Lộ - Bí mật về Hoang tộc 21/12/2013
1079 Chương 1079 Thông Thiên Chi Lộ - Mượn đao giết người, dẫn hổ đánh nhau 21/12/2013
1080 Chương 1080 Thông Thiên Chi Lộ - Xác định mục tiêu 21/12/2013
1081 Chương 1081 Thông Thiên Chi Lộ - Tiến về sơn môn Vũ Hóa thế gia 21/12/2013
1082 Chương 1082 Thông Thiên Chi Lộ - Trong sương mù dễ hạ thủ 21/12/2013
1083 Chương 1083 Thông Thiên Chi Lộ - Đế thi đại chiến Hoang tộc 21/12/2013
1084 Chương 1084 Thông Thiên Chi Lộ - Cánh tay cụt mọc ra 21/12/2013
1085 Chương 1085 Thông Thiên Chi Lộ - Thần dược kinh người 21/12/2013
1086 Chương 1086 Thông Thiên Chi Lộ - Đối kháng kinh thế hãi tục 21/12/2013
1087 Chương 1087 Thông Thiên Chi Lộ - Vũ Hoá thế gia xong rồi 21/12/2013
1088 Chương 1088 Thông Thiên Chi Lộ - Đoạt hết, phá hết 21/12/2013
1089 Chương 1089 Thông Thiên Chi Lộ - Hắc Bồ Đề thiên mẫu 21/12/2013
1090 Chương 1090 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp ngoại kim cương 21/12/2013
1091 Chương 1091 Thông Thiên Chi Lộ - Vạn dặm bôn tập 21/12/2013
1092 Chương 1092 Thông Thiên Chi Lộ - Bên nào cũng có độc kế 21/12/2013
1093 Chương 1093 Thông Thiên Chi Lộ - Những thứ vượt khỏi tu đạo giới hiện tại 21/12/2013
1094 Chương 1094 Thông Thiên Chi Lộ - Tìm hiểu đại đạo pháp vực 21/12/2013
1095 Chương 1095 Thông Thiên Chi Lộ - Đại chư thiên tạo hóa bình 21/12/2013
1097 Chương 1097 Thông Thiên Chi Lộ - Liều mạng chạy như điên 21/12/2013
1098 Chương 1098 Thông Thiên Chi Lộ - Đối chiến kinh thiên ở chỗ không người 21/12/2013
1099 Chương 1099 Thông Thiên Chi Lộ - Trận chiến đầu tiên 21/12/2013
1100 Chương 1100 Thông Thiên Chi Lộ - Phao cứu mạng 21/12/2013
1101 Chương 1101 Thông Thiên Chi Lộ - Trận chiến thứ hai 21/12/2013
1102 Chương 1102 Thông Thiên Chi Lộ - Không thể thương lượng 21/12/2013
1103 Chương 1103 Thông Thiên Chi Lộ - Giết ngược trở lại trong băng thiên tuyết địa 21/12/2013
1104 Chương 1104 Thông Thiên Chi Lộ - Thời khắc quyết chiến cuối cùng 21/12/2013
1105 Chương 1105 Thông Thiên Chi Lộ - Đánh người như quai búa rèn 21/12/2013
1106 Chương 1106 Thông Thiên Chi Lộ - Người tính, trời tính 21/12/2013
1107 Chương 1107 Thông Thiên Chi Lộ - Bức cung một người thích bị hành hạ 21/12/2013
1108 Chương 1108 Thông Thiên Chi Lộ - Sáu dải thần văn 21/12/2013
1109 Chương 1109 Thông Thiên Chi Lộ - Cường địch nguy hiểm tiến đến 21/12/2013
1110 Chương 1110 Thông Thiên Chi Lộ - Gian nan tiến bước 21/12/2013
1111 Chương 1111 Thông Thiên Chi Lộ - Rốt cục tới rồi 21/12/2013
1112 Chương 1112 Thông Thiên Chi Lộ - Nơi ngộ đạo 21/12/2013
1113 Chương 1113 Thông Thiên Chi Lộ - Ta cũng coi như đệ tử chân truyền 21/12/2013
1114 Chương 1114 Thông Thiên Chi Lộ - Địa khí ngút trời 21/12/2013
1115 Chương 1115 Thông Thiên Chi Lộ - Thần thức sát phạt 21/12/2013
1116 Chương 1116 Thông Thiên Chi Lộ - Chuộc mạng 21/12/2013
1117 Chương 1117 Thông Thiên Chi Lộ - Cánh tay cụt bay tới như sao băng 21/12/2013
1118 Chương 1118 Thông Thiên Chi Lộ - Tịnh niệm tâm kiếm 21/12/2013
1119 Chương 1119 Thông Thiên Chi Lộ - Kẻ cắp gặp bà già 21/12/2013
1120 Chương 1120 Thông Thiên Chi Lộ - Lại dấy lên kinh đào hải lãng 21/12/2013
1121 Chương 1121 Thông Thiên Chi Lộ - Đến lúc giết ngược trở lại 21/12/2013
1122 Chương 1122 Thông Thiên Chi Lộ - Bức phải xuất hiện 21/12/2013
1123 Chương 1123 Thông Thiên Chi Lộ - Đơn đao phó hội 21/12/2013
1124 Chương 1124 Thông Thiên Chi Lộ - Đại đạo pháp vực thứ nhất 21/12/2013
1125 Chương 1125 Thông Thiên Chi Lộ - Liên tục khắc vào bảy thần văn 21/12/2013
1126 Chương 1126 Thông Thiên Chi Lộ - Xuất hiện một cách quang minh chính đại 21/12/2013
1127 Chương 1127 Thông Thiên Chi Lộ - Một địch mười 21/12/2013
1128 Chương 1128 Thông Thiên Chi Lộ - Từng bước kinh người 21/12/2013
1129 Chương 1129 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên địa chiến hồn 21/12/2013
1130 Chương 1130 Thông Thiên Chi Lộ - Sáng hơn hết thảy 21/12/2013
1131 Chương 1131 Thông Thiên Chi Lộ - Đường lui cũng bị chặt đứt 21/12/2013
1132 Chương 1132 Thông Thiên Chi Lộ - Chém đầu 21/12/2013
1133 Chương 1133 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt đầu một thời đại 21/12/2013
1134 Chương 1134 Thông Thiên Chi Lộ - Nhất đế công thành vạn thần khấp 21/12/2013
1135 Chương 1135 Thông Thiên Chi Lộ - Xác định trật tự tu đạo giới 21/12/2013
1136 Chương 1136 Thông Thiên Chi Lộ - Oanh kích đế khí 21/12/2013
1137 Chương 1137 Thông Thiên Chi Lộ - Mọi người đều có duyên phận như vậy 21/12/2013
1138 Chương 1138 Thông Thiên Chi Lộ - Bí ẩn của Hoàng Đình tông 21/12/2013
1139 Chương 1139 Thông Thiên Chi Lộ - Vạn Tiên sơn 21/12/2013
1140 Chương 1140 Thông Thiên Chi Lộ - Cung điện cổ 21/12/2013
1141 Chương 1141 Thông Thiên Chi Lộ - Nữ tử thần thánh 21/12/2013
1142 Chương 1142 Thông Thiên Chi Lộ - Mây mù sáu bảy vạn năm trước 21/12/2013
1143 Chương 1143 Thông Thiên Chi Lộ - Phát hiện đáng sợ 21/12/2013
1144 Chương 1144 Thông Thiên Chi Lộ - Tin tức về Tứ tí Hoang tộc 21/12/2013
1145 Chương 1145 Thông Thiên Chi Lộ - Ma tung lại xuất hiện 21/12/2013
1146 Chương 1146 Thông Thiên Chi Lộ - Chỉ có thể dựa vào chính mình để gánh vác 21/12/2013
1147 Chương 1147 Thông Thiên Chi Lộ - Thật sự tuyệt vời 21/12/2013
1148 Chương 1148 Thông Thiên Chi Lộ - Lại thêm trợ lực 21/12/2013
1149 Chương 1149 Thông Thiên Chi Lộ - Dọa chết người 21/12/2013
1150 Chương 1150 Thông Thiên Chi Lộ - Không phải một mình chiến đấu 21/12/2013
1151 Chương 1151 Thông Thiên Chi Lộ - Đối mặt Hoang tộc đại năng 21/12/2013
1152 Chương 1152 Thông Thiên Chi Lộ - Đạp vào mặt ngươi 21/12/2013
1153 Chương 1153 Thông Thiên Chi Lộ - Đe dọa ngược lại 21/12/2013
1154 Chương 1154 Thông Thiên Chi Lộ - Một mình ra tay 21/12/2013
1155 Chương 1155 Thông Thiên Chi Lộ - Kịch hay bắt đầu rồi 21/12/2013
1156 Chương 1156 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên kiếp lần đầu tiên sau vạn năm 21/12/2013
1157 Chương 1157 Thông Thiên Chi Lộ - Tiêu hao chiến một cách gian khổ 21/12/2013
1158 Chương 1158 Thông Thiên Chi Lộ - Huyền diệu trong thiên kiếp 21/12/2013
1159 Chương 1159 Thông Thiên Chi Lộ - Đại năng Hoang tộc thét lên 21/12/2013
1160 Chương 1160 Thông Thiên Chi Lộ - Lò sát sinh mang tên thiên kiếp 21/12/2013
1161 Chương 1161 Thông Thiên Chi Lộ - Sơn cùng thủy tận 21/12/2013
1162 Chương 1162 Thông Thiên Chi Lộ - Món thập cẩm siêu cấp 21/12/2013
1163 Chương 1163 Thông Thiên Chi Lộ - Thân thể như thần 21/12/2013
1164 Chương 1164 Thông Thiên Chi Lộ - Thảm 21/12/2013
1165 Chương 1165 Thông Thiên Chi Lộ - Đa tạ huynh đệ tốt 21/12/2013
1166 Chương 1166 Thông Thiên Chi Lộ - Đế khí tan vỡ 21/12/2013
1167 Chương 1167 Thông Thiên Chi Lộ - Sa tịnh không gian 21/12/2013
1168 Chương 1168 Thông Thiên Chi Lộ - Rốt cuộc là tu vi gì 21/12/2013
1169 Chương 1169 Thông Thiên Chi Lộ - Thần dược của cổ đế thi 21/12/2013
1170 Chương 1170 Thông Thiên Chi Lộ - Đã là Chân tiên 21/12/2013
1171 Chương 1171 Thông Thiên Chi Lộ - Đại đế thực sự 21/12/2013
1172 Chương 1172 Thông Thiên Chi Lộ - Thanh Vũ đế liên 21/12/2013
1173 Chương 1173 Thông Thiên Chi Lộ - Xoay người đã trăm năm 21/12/2013
1174 Chương 1174 Thông Thiên Chi Lộ - Diệt thế thú triều dâng lên 21/12/2013
1175 Chương 1175 Thông Thiên Chi Lộ - Bốn tu đạo quốc 21/12/2013
1176 Chương 1176 Thông Thiên Chi Lộ - Nguyên nhân sâu xa 21/12/2013
1177 Chương 1177 Thông Thiên Chi Lộ - Trong núi không có hổ, khỉ vượn xưng đại vương 21/12/2013
1178 Chương 1178 Thông Thiên Chi Lộ - Tìm kiếm người quen 21/12/2013
1179 Chương 1179 Thông Thiên Chi Lộ - Tây Hải đại hội 21/12/2013
1180 Chương 1180 Thông Thiên Chi Lộ - Không phải là đồ nhái sao 21/12/2013
1181 Chương 1181 Thông Thiên Chi Lộ - Ta thích ăn thịt tuyết nghê nướng nhất 21/12/2013
1182 Chương 1182 Thông Thiên Chi Lộ - Một mũi Xuyên vân tiễn 21/12/2013
1183 Chương 1183 Thông Thiên Chi Lộ - Ai mới là hậu lễ 21/12/2013
1184 Chương 1184 Thông Thiên Chi Lộ - Nếu y ở đây thì tốt rồi 21/12/2013
1185 Chương 1185 Thông Thiên Chi Lộ - Trước khi đại hội bắt đầu 21/12/2013
1186 Chương 1186 Thông Thiên Chi Lộ - Ba món lễ vật 21/12/2013
1187 Chương 1187 Thông Thiên Chi Lộ - Đi theo Thiên Huyền minh có thịt ăn 21/12/2013
1188 Chương 1188 Thông Thiên Chi Lộ - Thân ảnh năm đó 21/12/2013
1189 Chương 1189 Thông Thiên Chi Lộ - Ăn thì sẽ thứ lỗi cho ngươi 21/12/2013
1190 Chương 1190 Thông Thiên Chi Lộ - Trước hết ăn chút gì đã rồi tính sau 21/12/2013
1191 Chương 1191 Thông Thiên Chi Lộ - Chân tiên bị bắt 21/12/2013
1192 Chương 1192 Thông Thiên Chi Lộ - Trồng chân tiên 21/12/2013
1193 Chương 1193 Thông Thiên Chi Lộ - Cao giai yêu đơn 21/12/2013
1194 Chương 1194 Thông Thiên Chi Lộ - Có thịt béo trong tay mà... 21/12/2013
1195 Chương 1195 Thông Thiên Chi Lộ - Chân tiên chiến y 21/12/2013
1196 Chương 1196 Thông Thiên Chi Lộ - Phong Linh đế thiên 21/12/2013
1197 Chương 1197 Thông Thiên Chi Lộ - Hư không cổ kinh 21/12/2013
1198 Chương 1198 Thông Thiên Chi Lộ - Chân tiên thật sự 21/12/2013
1199 Chương 1199 Thông Thiên Chi Lộ - Thay đổi lớn lao 21/12/2013
1200 Chương 1200 Thông Thiên Chi Lộ - Ngang với Chân tiên tam trọng 21/12/2013
1201 Chương 1201 Thông Thiên Chi Lộ - Lao ra khỏi thiên địa 21/12/2013
1202 Chương 1202 Thông Thiên Chi Lộ - Bắt đầu nghĩ ra pháp của bản thân 21/12/2013
1203 Chương 1203 Thông Thiên Chi Lộ - Muốn thử hay không 21/12/2013
1204 Chương 1204 Thông Thiên Chi Lộ - Phù đồ 21/12/2013
1205 Chương 1205 Thông Thiên Chi Lộ - Chiến thần mục nát 21/12/2013
1206 Chương 1206 Thông Thiên Chi Lộ - Linh khí chi địa 21/12/2013
1207 Chương 1207 Thông Thiên Chi Lộ - Vét sạch tất cả 21/12/2013
1208 Chương 1208 Thông Thiên Chi Lộ - Tu vi là quan trọng nhất 21/12/2013
1209 Chương 1209 Thông Thiên Chi Lộ - Linh khí phun trào 21/12/2013
1210 Chương 1210 Thông Thiên Chi Lộ - Tao ngộ chiến 21/12/2013
1211 Chương 1211 Thông Thiên Chi Lộ - Tế ngộ muôn đời khó gặp 21/12/2013
1212 Chương 1212 Thông Thiên Chi Lộ - Chân tiên đạo lữ 21/12/2013
1213 Chương 1213 Thông Thiên Chi Lộ - Người trong quả cây 21/12/2013
1214 Chương 1214 Thông Thiên Chi Lộ - Linh thực nô 21/12/2013
1215 Chương 1215 Thông Thiên Chi Lộ - Hoang thần nô không nghe lời 21/12/2013
1216 Chương 1216 Thông Thiên Chi Lộ - Huyết nguyệt thần thiết 21/12/2013
1217 Chương 1217 Thông Thiên Chi Lộ - Giáp trùng kỳ dị 21/12/2013
1218 Chương 1218 Thông Thiên Chi Lộ - Tam thập nhị tí 21/12/2013
1219 Chương 1219 Thông Thiên Chi Lộ - Biến cố bất ngờ khi gột rửa nguyên khí 21/12/2013
1220 Chương 1220 Thông Thiên Chi Lộ - Pháp thuẫn hù chết người 21/12/2013
1221 Chương 1221 Thông Thiên Chi Lộ - Bên trên chín tầng trời 21/12/2013
1222 Chương 1222 Thông Thiên Chi Lộ - Cơn giận bất ngờ và thân ảnh không ai ngờ tới 21/12/2013
1223 Chương 1223 Thông Thiên Chi Lộ - Đỉnh núi 21/12/2013
1224 Chương 1224 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên vực chiến trường 21/12/2013
1225 Chương 1225 Thông Thiên Chi Lộ - Cự ma rít gào 21/12/2013
1226 Chương 1226 Thông Thiên Chi Lộ - Ta truy đuổi ngươi nghìn vạn dặm 21/12/2013
1227 Chương 1227 Thông Thiên Chi Lộ - Vực ngoại thiên ma thật sự 21/12/2013
1228 Chương 1228 Thông Thiên Chi Lộ - Kêu cao hứng như vậy hả 21/12/2013
1229 Chương 1229 Thông Thiên Chi Lộ - Nói được thì làm được 21/12/2013
1230 Chương 1230 Thông Thiên Chi Lộ - Lại có người đến 21/12/2013
1231 Chương 1231 Thông Thiên Chi Lộ - Một khả năng 21/12/2013
1232 Chương 1232 Thông Thiên Chi Lộ - Gặp lại Hoang thần nô 21/12/2013
1233 Chương 1233 Thông Thiên Chi Lộ - Một đòn đáng sợ 21/12/2013
1234 Chương 1234 Thông Thiên Chi Lộ - Sức mạnh nhất thế gian 21/12/2013
1235 Chương 1235 Thông Thiên Chi Lộ - Đại Nguyên Thiên 21/12/2013
1236 Chương 1236 Thông Thiên Chi Lộ - Chính là vì vậy 21/12/2013
1237 Chương 1237 Thông Thiên Chi Lộ - Suýt ướt cả quần 21/12/2013
1238 Chương 1238 Thông Thiên Chi Lộ - Đến Phong Bạo đảo 21/12/2013
1239 Chương 1239 Thông Thiên Chi Lộ - Gặp gỡ trong khi cứu viện 21/12/2013
1240 Chương 1240 Thông Thiên Chi Lộ - Nơi đại đế quyết chiến 21/12/2013
1241 Chương 1241 Thông Thiên Chi Lộ - Chúa tể không vực 21/12/2013
1242 Chương 1242 Thông Thiên Chi Lộ - Binh khí hay là pháp khí 21/12/2013
1243 Chương 1243 Thông Thiên Chi Lộ - Kế hoạch chưa có trọng điểm 21/12/2013
1244 Chương 1244 Thông Thiên Chi Lộ - Loại bớt một sơ hở 21/12/2013
1245 Chương 1245 Thông Thiên Chi Lộ - Phân quang tiên thuẫn 21/12/2013
1246 Chương 1246 Thông Thiên Chi Lộ - Lợi khí không thể phù hợp hơn 21/12/2013
1247 Chương 1247 Thông Thiên Chi Lộ - Hoang biến 21/12/2013
1248 Chương 1248 Thông Thiên Chi Lộ - Sáu tay 21/12/2013
1249 Chương 1249 Thông Thiên Chi Lộ - Cái gậy và đường mật 21/12/2013
1250 Chương 1250 Thông Thiên Chi Lộ - Vẫn là nghe không hiểu 21/12/2013
1251 Chương 1251 Thông Thiên Chi Lộ - Hóa linh 21/12/2013
1252 Chương 1252 Thông Thiên Chi Lộ - Thủy tổ chi biến 21/12/2013
1253 Chương 1253 Thông Thiên Chi Lộ - Linh Lung Thiên biến đổi 21/12/2013
1254 Chương 1254 Thông Thiên Chi Lộ - Đào động xung quan 21/12/2013
1255 Chương 1255 Thông Thiên Chi Lộ - Lôi vương đế tôn kiếm 21/12/2013
1257 Chương 1257 Thông Thiên Chi Lộ - Tâm ma quá lợi hại 21/12/2013
1258 Chương 1258 Thông Thiên Chi Lộ - Đừng có ngừng, tiếp tục đi 21/12/2013
1259 Chương 1259 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên Cửu vận khí không tệ 21/12/2013
1260 Chương 1260 Thông Thiên Chi Lộ - Tiên cảnh chi thược 21/12/2013
1261 Chương 1261 Thông Thiên Chi Lộ - Đại chiến tiếp nối 21/12/2013
1262 Chương 1262 Thông Thiên Chi Lộ - Chỉ mành treo chuông 21/12/2013
1263 Chương 1263 Thông Thiên Chi Lộ - Công bình đối quyết 21/12/2013
1264 Chương 1264 Thông Thiên Chi Lộ - Vực ngoại thiên ma xảo trá 21/12/2013
1265 Chương 1265 Thông Thiên Chi Lộ - Cuống quít 21/12/2013
1266 Chương 1266 Thông Thiên Chi Lộ - Một lần ám sát 21/12/2013
1267 Chương 1267 Thông Thiên Chi Lộ - Phục binh vô tận 21/12/2013
1268 Chương 1268 Thông Thiên Chi Lộ - Không có địch nhân vĩnh viễn 21/12/2013
1269 Chương 1269 Thông Thiên Chi Lộ - Chuyển biến địch bạn còn nhanh hơn 21/12/2013
1270 Chương 1270 Thông Thiên Chi Lộ - Ba bên giao dịch 21/12/2013
1271 Chương 1271 Thông Thiên Chi Lộ - Chân tiên tam trọng 21/12/2013
1272 Chương 1272 Thông Thiên Chi Lộ - Nhục thân thành thánh 21/12/2013
1273 Chương 1273 Thông Thiên Chi Lộ - Liều mạng, liều mạng 21/12/2013
1274 Chương 1274 Thông Thiên Chi Lộ - Đường cùng của tất cả 21/12/2013
1275 Chương 1275 Thông Thiên Chi Lộ - Thiên nhân chi đạo, từng bước thông thiên 21/12/2013
1276 Chương 1276 Thông Thiên Chi Lộ - Kết quả cuối cùng của trận chiến Bắc Mang 21/12/2013
1277 Chương 1277 Thông Thiên Chi Lộ - Một người tọa trấn ở thiên địa này 21/12/2013
1278 Chương 1278 Thông Thiên Chi Lộ - Thông thiên cổ lộ, hóa ra đạo kiếm của ta 21/12/2013
1279 Chương 1279 Thông Thiên Chi Lộ - Nhìn thấu tương lai 21/12/2013
1280 Chương 1280 Thông Thiên Chi Lộ - Cự thuyền đại biểu cho tận thế 21/12/2013
1281 Chương 1281 Thông Thiên Chi Lộ - Đấu với đại đế 21/12/2013
1282 Chương 1282 Thông Thiên Chi Lộ - Phù đồ cuối cùng 21/12/2013
1283 Chương 1283 Thông Thiên Chi Lộ - Một chỉ tạo thành khe rãnh 21/12/2013
1284 Chương 1284 Thông Thiên Chi Lộ - Đây là thiên địa của bọn ta 21/12/2013
1285 Chương 1285 Thông Thiên Chi Lộ - Chìa khóa tức là bản tâm 21/12/2013
1286 Chương 1286 Thông Thiên Chi Lộ - Rặng núi tịch liêu ấy 21/12/2013
1287 Chương 1287 Thông Thiên Chi Lộ - Đại kiếp nạn cùng luân hồi (đại kết cục) 21/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-thong-thien-chi-lo-984.html