Truyện Đế Tôn - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Đế Tôn
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Updating - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Đế Tôn
Ai là fan của tác giả Trạch Trư hay là đã từng mất ăn mất ngủ với bộ truyện độc bộ thiên hạ thì không thể bỏ qua bộ truyện Đế Tôn này nhé. Đế tôn là truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Truyện mới ra mắt ngày 20-2-2013. Hy vọng sẽ làm hài lọng bạn đọc mê truyện. Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục! tác giả tác phẩm:

[ tiên hiệp ] đế tôn [ tiên hiệp ] độc bộ thiên hạ [ tiên hiệp ] sống lại tây du [ huyền huyễn ] dã man vương tọa [ tiên hiệp ]Thủy hử tiên đồ

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Đế Tôn - Nhà có yêu hồ 20/12/2013
2 Chương 2 Đế Tôn - Giai nhân tuyệt sắc 20/12/2013
3 Chương 3 Đế Tôn - Ma Ngục Huyền Thai 20/12/2013
4 Chương 4 Đế Tôn - Vô cùng nguy hiểm 20/12/2013
5 Chương 5 Đế Tôn - Tay mơ tiến bộ 20/12/2013
6 Chương 6 Đế Tôn - Bước đầu thắng lợi 20/12/2013
7 Chương 7 Đế Tôn - Long Hổ Tượng Lực quyết 20/12/2013
8 Chương 8 Đế Tôn - Trận chiến võ đạo đầu tiên 20/12/2013
9 Chương 9 Đế Tôn - Ý chí võ đạo 20/12/2013
10 Chương 10 Đế Tôn - Con rắn độc khổng lồ 20/12/2013
11 Chương 11 Đế Tôn - Con gái Dược vương 20/12/2013
12 Chương 12 Đế Tôn - Tẩy cân phạt tủy 20/12/2013
13 Chương 13 Đế Tôn - Nguy cơ ẩn hiện 20/12/2013
14 Chương 14 Đế Tôn - Cướp ổ giao long 20/12/2013
15 Chương 15 Đế Tôn - Thần hỏa Đâu Suất 20/12/2013
16 Chương 16 Đế Tôn - Thần hỏa luyện cốt 20/12/2013
17 Chương 17 Đế Tôn - Tượng Vương Thần Thung 20/12/2013
18 Chương 18 Đế Tôn - Không bằng cầm thú 20/12/2013
19 Chương 19 Đế Tôn - Phật Thủ Kim Liên 20/12/2013
20 Chương 20 Đế Tôn - Liều mạng một lần 20/12/2013
21 Chương 21 Đế Tôn - Linh đan xá lợi 20/12/2013
22 Chương 22 Đế Tôn - Chặn cướp ở bờ sông 20/12/2013
23 Chương 23 Đế Tôn - Minh Vương Thần Ấn 20/12/2013
24 Chương 24 Đế Tôn - Vô tình gặp lại người quen cũ 20/12/2013
25 Chương 25 Đế Tôn - Đả thông tất cả 20/12/2013
26 Chương 26 Đế Tôn - Hung hăng làm nhục 20/12/2013
27 Chương 27 Đế Tôn - Chốn hung hiểm 20/12/2013
28 Chương 28 Đế Tôn - Tinh nguyệt thần tông 20/12/2013
29 Chương 29 Đế Tôn - Tông sư luyện đan 20/12/2013
30 Chương 30 Đế Tôn - Hàng phục yêu vương 20/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-de-ton-993.html