Truyện Thông Thiên Đại Thánh - Tiên hiệp

  • Tên truyện: Thông Thiên Đại Thánh
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Tiên hiệp
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 21/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Thông Thiên Đại Thánh
Bạn đang đọc truyện Thông Thiên Đại Thánh của tác giả Xà Thôn Kình trên trang đọc truyện online.Thông Thiên Đại Thánh là một truyện khá hay trong thể loại Huyền Ảo, mặc dù một vài chương đầu Xà Thôn Kinh viết hơi yếu tay, hay bị lặp nội dung một vài câu và một vài đoạn, nhưng càng về sau tác giả viết càng lên tay, rất đáng để đọc.

Thiết quyền vô địch, song chùy hoành thiên hạ! Sau khi Tiểu Báo Tử xuyên việt, chỉ lấy những thứ nên cầm, chỉ làm chuyện nên làm.

Tuyệt đối không đi gánh trách nhiệm quá nặng, cũng không làm những chuyện không thuộc nghĩa vụ.

Cái gọi là nhiệt huyết, cuộc đời trước đã tiêu hao sạch sẽ.

Nhưng mà, khi huyết mạch cấm kỵ trong cơ thể của hắn thức tỉnh, đó là Vĩnh Hằng Chi Mâu, lại phát ra hào quang sáng chói.

Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là dùng thiết quyền của mình tạo ra chân lý, dùng song chùy định thiên hạ!Thế giới trong truyện là thế giới võ hiệp đầy tính truyền kỳ.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Thông Thiên Đại Thánh - Chết đi sống lại 21/12/2013
2 Chương 2 Thông Thiên Đại Thánh - Tỷ tỷ đi lấy chồng 21/12/2013
3 Chương 3 Thông Thiên Đại Thánh - Đám cưới 21/12/2013
4 Chương 4 Thông Thiên Đại Thánh - Truyền thuyết độc lang 21/12/2013
5 Chương 5 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới võ hiệp 21/12/2013
6 Chương 6 Thông Thiên Đại Thánh - Nội ngoại kiêm tu 21/12/2013
7 Chương 7 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Cực, cũng là một môn công pháp 21/12/2013
8 Chương 8 Thông Thiên Đại Thánh - Nhị bá 21/12/2013
9 Chương 9 Thông Thiên Đại Thánh - Tác dụng của ngoại khí 21/12/2013
10 Chương 10 Thông Thiên Đại Thánh - Ly hỏa tâm pháp 21/12/2013
11 Chương 11 Thông Thiên Đại Thánh - Học chữ 21/12/2013
12 Chương 12 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện Ly Hỏa Tâm Pháp 21/12/2013
13 Chương 13 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Long hội Thanh Dương Trấn 21/12/2013
14 Chương 14 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đồ nội đan 21/12/2013
15 Chương 15 Thông Thiên Đại Thánh - Năm mới 21/12/2013
17 Chương 17 Thông Thiên Đại Thánh - Cẩu Đản Tử phát sinh dị biến 21/12/2013
18 Chương 18 Thông Thiên Đại Thánh - Cao thủ thất phẩm 21/12/2013
19 Chương 19 Thông Thiên Đại Thánh - Buồn vui lẫn lộn 21/12/2013
20 Chương 20 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết chiến Độc Nhãn Lang 21/12/2013
21 Chương 21 Thông Thiên Đại Thánh - Bí kỹ 21/12/2013
22 Chương 22 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết khế 21/12/2013
23 Chương 23 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm 21/12/2013
24 Chương 24 Thông Thiên Đại Thánh - Đôi mắt của Cẩu Đản Tử. (Thượng) 21/12/2013
25 Chương 25 Thông Thiên Đại Thánh - Đôi mắt của Cẩu Đản Tử (Hạ) 21/12/2013
26 Chương 26 Thông Thiên Đại Thánh - Đạt được dị thuật 21/12/2013
27 Chương 27 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch sau bốn năm. (Thượng) 21/12/2013
28 Chương 28 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch sau bốn năm. (Hạ) 21/12/2013
29 Chương 29 Thông Thiên Đại Thánh - Ô gia 21/12/2013
30 Chương 30 Thông Thiên Đại Thánh - Sư phụ Hình Đại 21/12/2013
31 Chương 31 Thông Thiên Đại Thánh - Học đồ xuất sắc 21/12/2013
32 Chương 32 Thông Thiên Đại Thánh - Đốn ngộ 21/12/2013
33 Chương 33 Thông Thiên Đại Thánh - Nội tình hùng mạnh của Ô gia 21/12/2013
34 Chương 34 Thông Thiên Đại Thánh - Chân tuyển đại hội 21/12/2013
35 Chương 35 Thông Thiên Đại Thánh - Phục Long Thảo 21/12/2013
36 Chương 36 Thông Thiên Đại Thánh - Tranh đấu 21/12/2013
37 Chương 37 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Cực Chùy Pháp 21/12/2013
38 Chương 38 Thông Thiên Đại Thánh - Che dấu 21/12/2013
39 Chương 39 Thông Thiên Đại Thánh - Đây đâu phải là dao phay ? 21/12/2013
40 Chương 40 Thông Thiên Đại Thánh - Thời gian thoải mái 21/12/2013
41 Chương 41 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên chợ 21/12/2013
42 Chương 42 Thông Thiên Đại Thánh - Đan phương trên cửu phẩm 21/12/2013
43 Chương 43 Thông Thiên Đại Thánh - Thông Huyền Bí Cảnh 21/12/2013
44 Chương 44 Thông Thiên Đại Thánh - Mê thần đan 21/12/2013
45 Chương 45 Thông Thiên Đại Thánh - Kỹ thuật sánh ngang với tượng sư 21/12/2013
46 Chương 46 Thông Thiên Đại Thánh - Hào rộng cảnh giới Luyện Bì Đoán Cốt 21/12/2013
47 Chương 47 Thông Thiên Đại Thánh - Kiếm Thánh đấu Ma Tướng 21/12/2013
48 Chương 48 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Long Thần Hỏa Công 21/12/2013
49 Chương 49 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên chuy bách luyện khổ không thể tả 21/12/2013
50 Chương 50 Thông Thiên Đại Thánh - Về nhà 21/12/2013
51 Chương 51 Thông Thiên Đại Thánh - Đường về nhà rất dài mà lại bị ngăn cản 21/12/2013
52 Chương 52 Thông Thiên Đại Thánh - Bái sư ? 21/12/2013
53 Chương 53 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết Vô Nhai 21/12/2013
54 Chương 54 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Long Thần Hỏa Huyền Cương 21/12/2013
55 Chương 55 Thông Thiên Đại Thánh - Chữa thương 21/12/2013
56 Chương 56 Thông Thiên Đại Thánh - Dị thuật cương chi pháp, tôn sư phi hành tuyệt tích 21/12/2013
57 Chương 57 Thông Thiên Đại Thánh - Săn giết! 21/12/2013
58 Chương 58 Thông Thiên Đại Thánh - Vẫn còn chín con!!! 21/12/2013
59 Chương 59 Thông Thiên Đại Thánh - Quái vật! 21/12/2013
60 Chương 60 Thông Thiên Đại Thánh - Một chiêu kiếm pháp 21/12/2013
61 Chương 61 Thông Thiên Đại Thánh - Ăn trộm 21/12/2013
62 Chương 62 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu chút chít cổ quái 21/12/2013
63 Chương 63 Thông Thiên Đại Thánh - Pháp bảo 21/12/2013
64 Chương 64 Thông Thiên Đại Thánh - Tức giận 21/12/2013
65 Chương 65 Thông Thiên Đại Thánh - Tam Giới Tiểu Na Di 21/12/2013
66 Chương 66 Thông Thiên Đại Thánh - Sư đồ 21/12/2013
67 Chương 67 Thông Thiên Đại Thánh - Đắc bảo 21/12/2013
68 Chương 68 Thông Thiên Đại Thánh - Bi kịch! (Thượng) 21/12/2013
69 Chương 69 Thông Thiên Đại Thánh - Bi kịch! (Hạ) 21/12/2013
70 Chương 70 Thông Thiên Đại Thánh - Thất bảo diệu thuật. (Thượng) 21/12/2013
71 Chương 71 Thông Thiên Đại Thánh - Thất bảo diệu thuật. (Trung) 21/12/2013
72 Chương 72 Thông Thiên Đại Thánh - Thất bảo diệu thuật. (Hạ) 21/12/2013
73 Chương 73 Thông Thiên Đại Thánh - Ngày mưa dông, Vô Căn Thảo, cá chạch. (Thượng) 21/12/2013
74 Chương 74 Thông Thiên Đại Thánh - Ngày mưa dông, Vô Căn Thảo, cá chạch. (Hạ) 21/12/2013
75 Chương 75 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Viêm hiện, hỏa chúng xuất 21/12/2013
76 Chương 76 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch thống khổ! (Thượng) 21/12/2013
77 Chương 77 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch thống khổ! (Hạ) 21/12/2013
78 Chương 78 Thông Thiên Đại Thánh - Phúc họa đan xen, đôi mắt đỏ tiến hóa lần thứ nhất. (Thượng) 21/12/2013
79 Chương 79 Thông Thiên Đại Thánh - Phúc họa đan xen, đôi mắt đỏ tiến hóa lần thứ nhất (Trung) 21/12/2013
80 Chương 80 Thông Thiên Đại Thánh - Phúc họa đan xen, đôi mắt đỏ tiến hóa lần thứ nhất (Hạ) 21/12/2013
81 Chương 81 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán tất cả trong mười ngày. (Thượng) 21/12/2013
82 Chương 82 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán tất cả trong mười ngày (Trung) 21/12/2013
83 Chương 83 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán tất cả trong mười ngày (Hạ) 21/12/2013
84 Chương 84 Thông Thiên Đại Thánh - Đều giết. (Thượng) 21/12/2013
85 Chương 85 Thông Thiên Đại Thánh - Đều giết. (Hạ) 21/12/2013
86 Chương 86 Thông Thiên Đại Thánh - Chủy hiện. (Thượng) 21/12/2013
87 Chương 87 Thông Thiên Đại Thánh - Chủy hiện. (Hạ) 21/12/2013
88 Chương 88 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàn bạo Huyết Vô Nhai. (Thượng) 21/12/2013
89 Chương 89 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàn bạo Huyết Vô Nhai. (Hạ) 21/12/2013
90 Chương 90 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch kỳ vật. (1) 21/12/2013
93 Chương 93 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch kỳ vật. (4) 21/12/2013
94 Chương 94 Thông Thiên Đại Thánh - ô gia bắt đầu chân tuyển. (Thượng) 21/12/2013
95 Chương 95 Thông Thiên Đại Thánh - ô gia bắt đầu chân tuyển. (Hạ) 21/12/2013
96 Chương 96 Thông Thiên Đại Thánh - Tổng đốc Vân Châu. (Thượng) 21/12/2013
97 Chương 97 Thông Thiên Đại Thánh - Tổng đốc Vân Châu. (Hạ) 21/12/2013
98 Chương 98 Thông Thiên Đại Thánh - Đại thế 21/12/2013
99 Chương 99 Thông Thiên Đại Thánh - Kỷ Trung Đường 21/12/2013
100 Chương 100 Thông Thiên Đại Thánh - Bổn thiếu gia họ Vương tên Xà 21/12/2013
101 Chương 101 Thông Thiên Đại Thánh - Chân tuyển 21/12/2013
102 Chương 102 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Bảo Kỷ Ảo Chi Thiên Xà Liễm Tức. (Thượng) 21/12/2013
103 Chương 103 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Bảo Kỷ Ảo Chi Thiên Xà Liễm Tức. (Trung) 21/12/2013
104 Chương 104 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Bảo Kỷ Ảo Chi Thiên Xà Liễm Tức. (Hạ) 21/12/2013
105 Chương 105 Thông Thiên Đại Thánh - Nguyệt Ma Họa Bì Huyết Yêu Thối Cốt. (Thượng) 21/12/2013
106 Chương 106 Thông Thiên Đại Thánh - Nguyệt Ma Họa Bì Huyết Yêu Thối Cốt. (Hạ) 21/12/2013
107 Chương 107 Thông Thiên Đại Thánh - Tính kế 21/12/2013
108 Chương 108 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh y, quạt nhỏ, xỏ lá. (Thượng) 21/12/2013
109 Chương 109 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh y, quạt nhỏ, xỏ lá. (Trung) 21/12/2013
110 Chương 110 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh y, quạt nhỏ, xỏ lá. (Hạ) 21/12/2013
111 Chương 111 Thông Thiên Đại Thánh - Song hùng hội 21/12/2013
112 Chương 112 Thông Thiên Đại Thánh - âm Cực Thông Thiên Thanh Ngọc Kiền Nguyên Cương 21/12/2013
113 Chương 113 Thông Thiên Đại Thánh - Tu La Tru Tâm Bổng, chỗ tốt của Tiểu Báo Tử. (Thượng) 21/12/2013
114 Chương 114 Thông Thiên Đại Thánh - Tu La Tru Tâm Bổng, chỗ tốt của Tiểu Báo Tử. (Hạ) 21/12/2013
115 Chương 115 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Xa Liễm Tức, Nguyệt Ma Họa Bì Nhị phẩm. (Thượng) 21/12/2013
116 Chương 116 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Xa Liễm Tức, Nguyệt Ma Họa Bì Nhị phẩm. (Hạ) 21/12/2013
117 Chương 117 Thông Thiên Đại Thánh - Từ Ung Tư Hóa Đại Hoang Thập Tam Quyền 21/12/2013
118 Chương 118 Thông Thiên Đại Thánh - Hỏa Hồng Tình sơ hiện. (Thượng) 21/12/2013
119 Chương 119 Thông Thiên Đại Thánh - Hỏa Hồng Tình sơ hiện. (Hạ) 21/12/2013
120 Chương 120 Thông Thiên Đại Thánh - Cơ hội? (Thượng) 21/12/2013
121 Chương 121 Thông Thiên Đại Thánh - Cơ hội? (Hạ) 21/12/2013
122 Chương 122 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết định chính xác và đoạn tuyệt huyết mạch. (Thượng) 21/12/2013
123 Chương 123 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết định chính xác và đoạn tuyệt huyết mạch. (Hạ) 21/12/2013
124 Chương 124 Thông Thiên Đại Thánh - ý định của Vương Xà và tu luyện quyền thuật 21/12/2013
125 Chương 125 Thông Thiên Đại Thánh - Một quyền quật ngã. (Thượng) 21/12/2013
126 Chương 126 Thông Thiên Đại Thánh - Một quyền quật ngã. (Hạ) 21/12/2013
127 Chương 127 Thông Thiên Đại Thánh - Lần đầu ra giang hồ. (Thượng) 21/12/2013
128 Chương 128 Thông Thiên Đại Thánh - Lần đầu ra giang hồ. (Hạ) 21/12/2013
129 Chương 129 Thông Thiên Đại Thánh - Mã đại tiểu thư. (Thượng) 21/12/2013
130 Chương 130 Thông Thiên Đại Thánh - Mã đại tiểu thư. (Hạ) 21/12/2013
131 Chương 131 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu đệ đệ và đại ca ca 21/12/2013
132 Chương 132 Thông Thiên Đại Thánh - Trữ Châu Văn gia. (Thượng) 21/12/2013
133 Chương 133 Thông Thiên Đại Thánh - Trữ Châu Văn gia. (Hạ) 21/12/2013
134 Chương 134 Thông Thiên Đại Thánh - Ngoại Đan khó cầu. (Thượng) 21/12/2013
135 Chương 135 Thông Thiên Đại Thánh - Ngoại Đan khó cầu. (Hạ) 21/12/2013
136 Chương 136 Thông Thiên Đại Thánh - Cưỡng đoạt Thiên La Huyền Kim 21/12/2013
137 Chương 137 Thông Thiên Đại Thánh - Mất hứng mà về. (Thượng) 21/12/2013
138 Chương 138 Thông Thiên Đại Thánh - Mất hứng mà về. (Hạ) 21/12/2013
139 Chương 139 Thông Thiên Đại Thánh - Nhàn thoại về tương lai. (Thượng) 21/12/2013
140 Chương 140 Thông Thiên Đại Thánh - Nhàn thoại về tương lai. (Hạ) 21/12/2013
141 Chương 141 Thông Thiên Đại Thánh - Bình cảnh tu luyện quyền ý thần niệm. (Thượng) 21/12/2013
142 Chương 142 Thông Thiên Đại Thánh - Bình cảnh tu luyện quyền ý thần niệm. (Hạ) 21/12/2013
143 Chương 143 Thông Thiên Đại Thánh - Làm nhiệm vụ 21/12/2013
144 Chương 144 Thông Thiên Đại Thánh - Điều tra. (Thượng) 21/12/2013
145 Chương 145 Thông Thiên Đại Thánh - Điều tra. (Hạ) 21/12/2013
146 Chương 146 Thông Thiên Đại Thánh - Tung tích địch nhân. (Thượng) 21/12/2013
147 Chương 147 Thông Thiên Đại Thánh - Tung tích địch nhân. (Hạ) 21/12/2013
148 Chương 148 Thông Thiên Đại Thánh - Phát hiện ngoài ý muốn, mười xe dược liệu 21/12/2013
149 Chương 149 Thông Thiên Đại Thánh - Đen ăn đen. (Thượng) 21/12/2013
150 Chương 150 Thông Thiên Đại Thánh - Đen ăn đen. (Hạ) 21/12/2013
151 Chương 151 Thông Thiên Đại Thánh - Trọng áp đột phá. (Thượng) 21/12/2013
152 Chương 152 Thông Thiên Đại Thánh - Trọng áp đột phá. (Hạ) 21/12/2013
153 Chương 153 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng luyện cuối cùng 21/12/2013
154 Chương 154 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng luyện cuối cùng 21/12/2013
155 Chương 155 Thông Thiên Đại Thánh - Mô phỏng vũ trụ, Phá Toái Hư Không 21/12/2013
156 Chương 156 Thông Thiên Đại Thánh - Mô phỏng vũ trụ, Phá Toái Hư Không 21/12/2013
157 Chương 157 Thông Thiên Đại Thánh - Mô phỏng vũ trụ, Phá Toái Hư Không 21/12/2013
158 Chương 158 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý phân hóa, hắc nhật sơ hiện 21/12/2013
159 Chương 159 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý phân hóa, hắc nhật sơ hiện 21/12/2013
160 Chương 160 Thông Thiên Đại Thánh - Đạo phỉ 21/12/2013
161 Chương 161 Thông Thiên Đại Thánh - Đạo phỉ 21/12/2013
162 Chương 162 Thông Thiên Đại Thánh - Mãnh tướng xông trận giết phỉ 21/12/2013
163 Chương 163 Thông Thiên Đại Thánh - Tu La Âm Sát Châm 21/12/2013
164 Chương 164 Thông Thiên Đại Thánh - Tu La Âm Sát Châm 21/12/2013
165 Chương 165 Thông Thiên Đại Thánh - Trở về thành - Phát động. (Thượng) 21/12/2013
166 Chương 166 Thông Thiên Đại Thánh - Trở về thành - Phát động. (Hạ) 21/12/2013
167 Chương 167 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàn toàn nắm giữ Tu La Âm Sát Châm 21/12/2013
168 Chương 168 Thông Thiên Đại Thánh - Bái Hoả Tặc và Hắc Tam nương tử. (Thượng) 21/12/2013
169 Chương 169 Thông Thiên Đại Thánh - Bái Hoả Tặc và Hắc Tam nương tử. (Hạ) 21/12/2013
170 Chương 170 Thông Thiên Đại Thánh - Chiến khởi! 21/12/2013
171 Chương 171 Thông Thiên Đại Thánh - Hãm thành! (Thượng) 21/12/2013
172 Chương 172 Thông Thiên Đại Thánh - Hãm thành! (Hạ) 21/12/2013
173 Chương 173 Thông Thiên Đại Thánh - Mục tiêu 21/12/2013
174 Chương 174 Thông Thiên Đại Thánh - Mục tiêu 21/12/2013
175 Chương 175 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp Vương Xà trên đường - Cái gọi là quyền ý! (Thượng) 21/12/2013
176 Chương 176 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp Vương Xà trên đường - Cái gọi là quyền ý! (Hạ) 21/12/2013
177 Chương 177 Thông Thiên Đại Thánh - Ngoại đan - Nhất niên Lục phẩm. (Thượng) 21/12/2013
178 Chương 178 Thông Thiên Đại Thánh - Ngoại đan - Nhất niên Lục phẩm. (Hạ) 21/12/2013
179 Chương 179 Thông Thiên Đại Thánh - Tuyệt thế tài liệu luyện ngoại đan! (Thượng) 21/12/2013
180 Chương 180 Thông Thiên Đại Thánh - Tuyệt thế tài liệu luyện ngoại đan! (Hạ) 21/12/2013
181 Chương 181 Thông Thiên Đại Thánh - Ngoại đan thành. (Thượng) 21/12/2013
182 Chương 182 Thông Thiên Đại Thánh - Ngoại đan thành. (Hạ) 21/12/2013
183 Chương 183 Thông Thiên Đại Thánh - Võ Doanh 21/12/2013
184 Chương 184 Thông Thiên Đại Thánh - Lần đầu ra trận lập công. (Thượng) 21/12/2013
185 Chương 185 Thông Thiên Đại Thánh - Lần đầu ra trận lập công. (Hạ) 21/12/2013
186 Chương 186 Thông Thiên Đại Thánh - Phá thành. (Thượng) 21/12/2013
187 Chương 187 Thông Thiên Đại Thánh - Phá thành. (Hạ) 21/12/2013
188 Chương 188 Thông Thiên Đại Thánh - Công đầu. (Thượng) 21/12/2013
189 Chương 189 Thông Thiên Đại Thánh - Công đầu. (Hạ) 21/12/2013
190 Chương 190 Thông Thiên Đại Thánh - Địa hoả mạch 21/12/2013
191 Chương 191 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền hoả náo động. (Thượng) 21/12/2013
192 Chương 192 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền hoả náo động. (Hạ) 21/12/2013
193 Chương 193 Thông Thiên Đại Thánh - Cảnh giới Luyện Bì đại viên mãn! (Thượng) 21/12/2013
194 Chương 194 Thông Thiên Đại Thánh - Cảnh giới Luyện Bì đại viên mãn! (Hạ) 21/12/2013
195 Chương 195 Thông Thiên Đại Thánh - Tân quyền ý sản sinh hắc động 21/12/2013
196 Chương 196 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu Minh Vương tấn thăng Cửu phẩm. (Thượng) 21/12/2013
197 Chương 197 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu Minh Vương tấn thăng Cửu phẩm. (Hạ) 21/12/2013
198 Chương 198 Thông Thiên Đại Thánh - Sau lưng ngươi chính là tên ẻo lả. (Thượng) 21/12/2013
199 Chương 199 Thông Thiên Đại Thánh - Sau lưng ngươi chính là tên ẻo lả. (Hạ) 21/12/2013
200 Chương 200 Thông Thiên Đại Thánh - Địa Hỏa nguyên tủy bồi bổ Quyền ý 21/12/2013
201 Chương 201 Thông Thiên Đại Thánh - Nhất phu đương quan. (Thượng) 21/12/2013
202 Chương 202 Thông Thiên Đại Thánh - Nhất phu đương quan. (Hạ) 21/12/2013
203 Chương 203 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn phu mạc khai. (Thượng) 21/12/2013
204 Chương 204 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn phu mạc khai. (Hạ) 21/12/2013
205 Chương 205 Thông Thiên Đại Thánh - Thủ đoạn khiêu chiến kinh người 21/12/2013
206 Chương 206 Thông Thiên Đại Thánh - Bị tác động tới thần kinh 21/12/2013
207 Chương 207 Thông Thiên Đại Thánh - Thư của Lý đại soái. (Thượng) 21/12/2013
208 Chương 208 Thông Thiên Đại Thánh - Thư của Lý đại soái. (Hạ) 21/12/2013
209 Chương 209 Thông Thiên Đại Thánh - Kế hoạch nửa năm của Tiểu Báo Tử. (Thượng) 21/12/2013
210 Chương 210 Thông Thiên Đại Thánh - Kế hoạch nửa năm của Tiểu Báo Tử. (Hạ) 21/12/2013
211 Chương 211 Thông Thiên Đại Thánh - Con chó đáng ghét 21/12/2013
212 Chương 212 Thông Thiên Đại Thánh - Hai vị phu nhân. (Thượng) 21/12/2013
213 Chương 213 Thông Thiên Đại Thánh - Hai vị phu nhân. (Hạ) 21/12/2013
214 Chương 214 Thông Thiên Đại Thánh - Tây Sơn khẩu, sát ý hiện 21/12/2013
215 Chương 215 Thông Thiên Đại Thánh - Chém giết. (Thượng) 21/12/2013
216 Chương 216 Thông Thiên Đại Thánh - Chém giết. (Hạ) 21/12/2013
217 Chương 217 Thông Thiên Đại Thánh - Vô Cực Chấn Thiên 21/12/2013
218 Chương 218 Thông Thiên Đại Thánh - Ảo Ảnh Ngân Lang. (Thượng) 21/12/2013
219 Chương 219 Thông Thiên Đại Thánh - Ảo Ảnh Ngân Lang. (Hạ) 21/12/2013
220 Chương 220 Thông Thiên Đại Thánh - Hàng phục 21/12/2013
221 Chương 221 Thông Thiên Đại Thánh - Ngân Nguyệt Kiếm Pháp. (Thượng) 21/12/2013
222 Chương 222 Thông Thiên Đại Thánh - Ngân Nguyệt Kiếm Pháp. (Hạ) 21/12/2013
223 Chương 223 Thông Thiên Đại Thánh - Ngụy trang hoàn mỹ. (Thượng) 21/12/2013
224 Chương 224 Thông Thiên Đại Thánh - Ngụy trang hoàn mỹ. (Hạ) 21/12/2013
225 Chương 225 Thông Thiên Đại Thánh - Thân vệ 21/12/2013
226 Chương 226 Thông Thiên Đại Thánh - Tam đại khấu. (Thượng) 21/12/2013
227 Chương 227 Thông Thiên Đại Thánh - Tam đại khấu. (Trung) 21/12/2013
228 Chương 228 Thông Thiên Đại Thánh - Tam đại khấu. (Hạ) 21/12/2013
229 Chương 229 Thông Thiên Đại Thánh - Bình Châu Lý Tú 21/12/2013
230 Chương 230 Thông Thiên Đại Thánh - Lão gia tử Trần phủ. (Thượng) 21/12/2013
231 Chương 231 Thông Thiên Đại Thánh - Lão gia tử Trần phủ. (Hạ) 21/12/2013
232 Chương 232 Thông Thiên Đại Thánh - Kiếm và chùy 21/12/2013
233 Chương 233 Thông Thiên Đại Thánh - Thắng thua. (Thượng) 21/12/2013
234 Chương 234 Thông Thiên Đại Thánh - Thắng thua. (Hạ) 21/12/2013
235 Chương 235 Thông Thiên Đại Thánh - Tiết lộ. (Thượng) 21/12/2013
236 Chương 236 Thông Thiên Đại Thánh - Tiết lộ. (Hạ) 21/12/2013
237 Chương 237 Thông Thiên Đại Thánh - Lợi ích 21/12/2013
238 Chương 238 Thông Thiên Đại Thánh - Rời khỏi 21/12/2013
239 Chương 239 Thông Thiên Đại Thánh - Bình Châu Lý thị 21/12/2013
240 Chương 240 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp lại 21/12/2013
241 Chương 241 Thông Thiên Đại Thánh - Ta tên là Hiểu. (Thượng) 21/12/2013
242 Chương 242 Thông Thiên Đại Thánh - Ta tên là Hiểu. (Hạ) 21/12/2013
243 Chương 243 Thông Thiên Đại Thánh - Tình trạng Hỏa Hồng Tình của Tiểu Báo Tử. (Thượng) 21/12/2013
244 Chương 244 Thông Thiên Đại Thánh - Tình trạng Hỏa Hồng Tình của Tiểu Báo Tử. (Hạ) 21/12/2013
245 Chương 245 Thông Thiên Đại Thánh - Kế sách của Tiểu Báo Tử 21/12/2013
246 Chương 246 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị đã định. ( Thượng) 21/12/2013
247 Chương 247 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị đã định. (hạ) 21/12/2013
248 Chương 248 Thông Thiên Đại Thánh - Kiêng kị 21/12/2013
249 Chương 249 Thông Thiên Đại Thánh - Cao Ngọc Lâu, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm! ( Thượng) 21/12/2013
250 Chương 250 Thông Thiên Đại Thánh - Cao Ngọc Lâu, mẹ ngươi gọi ngươi về ăn cơm! (hạ) 21/12/2013
251 Chương 251 Thông Thiên Đại Thánh - Phát động 21/12/2013
252 Chương 252 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ thật, ta là cửu phẩm. ( thượng) 21/12/2013
253 Chương 253 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ thật, ta là cửu phẩm. (trung) 21/12/2013
254 Chương 254 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ thật, ta là cửu phẩm.(hạ) 21/12/2013
255 Chương 255 Thông Thiên Đại Thánh - Sự uy hiếp của cửu phẩm. (Thượng) 21/12/2013
256 Chương 256 Thông Thiên Đại Thánh - Sự uy hiếp của cửu phẩm. (Trung) 21/12/2013
257 Chương 257 Thông Thiên Đại Thánh - Sự uy hiếp của cửu phẩm. (Hạ) 21/12/2013
258 Chương 258 Thông Thiên Đại Thánh - Không say không nghỉ. (Thượng) 21/12/2013
259 Chương 259 Thông Thiên Đại Thánh - Không say không nghỉ. (Trung) 21/12/2013
260 Chương 260 Thông Thiên Đại Thánh - Không say không nghỉ. (Hạ) 21/12/2013
261 Chương 261 Thông Thiên Đại Thánh - Bắt đầu đại loạn, Hỏa Hồng Tình thứ hai. (Thượng) 21/12/2013
262 Chương 262 Thông Thiên Đại Thánh - Bắt đầu đại loạn, Hỏa Hồng Tình thứ hai. (Trung) 21/12/2013
263 Chương 263 Thông Thiên Đại Thánh - Bắt đầu đại loạn, Hỏa Hồng Tình thứ hai. (Hạ) 21/12/2013
264 Chương 264 Thông Thiên Đại Thánh - Hỏa diễm 21/12/2013
265 Chương 265 Thông Thiên Đại Thánh - Kết cấu hoàn thiện 21/12/2013
266 Chương 266 Thông Thiên Đại Thánh - Phá Toái Chân Không 21/12/2013
267 Chương 267 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. (Thượng) 21/12/2013
268 Chương 268 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. (Trung) 21/12/2013
269 Chương 269 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. (Hạ) 21/12/2013
270 Chương 270 Thông Thiên Đại Thánh - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. (Thượng) 21/12/2013
271 Chương 271 Thông Thiên Đại Thánh - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. (Hạ) 21/12/2013
272 Chương 272 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện trong hỏa mạch. (Thượng) 21/12/2013
273 Chương 273 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện trong hỏa mạch. (Hạ) 21/12/2013
274 Chương 274 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích tiến vào hỏa mạch. (Thượng) 21/12/2013
275 Chương 275 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích tiến vào hỏa mạch. (Hạ) 21/12/2013
276 Chương 276 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Long Chi Toan Nghê 21/12/2013
277 Chương 277 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Long Chi Toan Nghê. (Hạ) 21/12/2013
278 Chương 278 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết Tủy Nguyên Sát 21/12/2013
279 Chương 279 Thông Thiên Đại Thánh - Tu thành Âm Cực Thông Thiên Kiếm. (Thượng) 21/12/2013
280 Chương 280 Thông Thiên Đại Thánh - Tu thành Âm Cực Thông Thiên Kiếm 21/12/2013
281 Chương 281 Thông Thiên Đại Thánh - Thống lĩnh thủy quân Giang Thành 21/12/2013
282 Chương 282 Thông Thiên Đại Thánh - Thống lĩnh thủy quân Giang Thành. (Hạ) 21/12/2013
283 Chương 283 Thông Thiên Đại Thánh - Đi Giang Thành nhậm chức 21/12/2013
284 Chương 284 Thông Thiên Đại Thánh - Cố tình lập uy 21/12/2013
285 Chương 285 Thông Thiên Đại Thánh - Cố tình lập uy 21/12/2013
286 Chương 286 Thông Thiên Đại Thánh - Đại doanh thủy quân 21/12/2013
287 Chương 287 Thông Thiên Đại Thánh - Đại doanh thủy quân. (Hạ) 21/12/2013
288 Chương 288 Thông Thiên Đại Thánh - Cực phẩm thống lĩnh 21/12/2013
289 Chương 289 Thông Thiên Đại Thánh - Đoạn Long Than 21/12/2013
290 Chương 290 Thông Thiên Đại Thánh - Đoạn Long Than 21/12/2013
291 Chương 291 Thông Thiên Đại Thánh - Hôm nay 21/12/2013
292 Chương 292 Thông Thiên Đại Thánh - Hôm nay 21/12/2013
293 Chương 293 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Trân Châu 21/12/2013
294 Chương 294 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn, bảo tàng thủy phỉ 21/12/2013
295 Chương 295 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn, bảo tàng thủy phỉ. (Hạ) 21/12/2013
296 Chương 296 Thông Thiên Đại Thánh - Tứ phẩm, Đoán Cốt Giới. (Thượng) 21/12/2013
297 Chương 297 Thông Thiên Đại Thánh - Tứ phẩm, Đoán Cốt Giới. (Hạ) 21/12/2013
298 Chương 298 Thông Thiên Đại Thánh - Sỡ hữu đảo giữa lòng sông 21/12/2013
299 Chương 299 Thông Thiên Đại Thánh - Giá trị của đảo giữa lòng sông. (Thượng) 21/12/2013
300 Chương 300 Thông Thiên Đại Thánh - Giá trị của đảo giữa lòng sông. (Hạ) 21/12/2013
301 Chương 301 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu! (Thượng) 21/12/2013
302 Chương 302 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu! (Hạ) 21/12/2013
303 Chương 303 Thông Thiên Đại Thánh - Tiêu diệt Hoàng Long Bang. (1) 21/12/2013
304 Chương 304 Thông Thiên Đại Thánh - Tiêu diệt Hoàng Long Bang. (2) 21/12/2013
305 Chương 305 Thông Thiên Đại Thánh - Tiêu diệt Hoàng Long Bang. (3) 21/12/2013
306 Chương 306 Thông Thiên Đại Thánh - Tiêu diệt Hoàng Long Bang. (4) 21/12/2013
307 Chương 307 Thông Thiên Đại Thánh - Tiêu diệt Hoàng Long Bang. (5) 21/12/2013
308 Chương 308 Thông Thiên Đại Thánh - Tiêu diệt Hoàng Long Bang. (6) 21/12/2013
309 Chương 309 Thông Thiên Đại Thánh - Nơi để hàng. (Thượng) 21/12/2013
310 Chương 310 Thông Thiên Đại Thánh - Nơi để hàng. (Hạ) 21/12/2013
311 Chương 311 Thông Thiên Đại Thánh - Dưỡng tặc tự trọng 21/12/2013
312 Chương 312 Thông Thiên Đại Thánh - Ba phong thư. (Thượng) 21/12/2013
313 Chương 313 Thông Thiên Đại Thánh - Ba phong thư. (Hạ) 21/12/2013
314 Chương 314 Thông Thiên Đại Thánh - Vận động đảo giữa lòng sông. (Thượng) 21/12/2013
315 Chương 315 Thông Thiên Đại Thánh - Vận động đảo giữa lòng sông. (Hạ) 21/12/2013
316 Chương 316 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết mạch Chu sẹo, ngủ đông, nguyên nhân ở ẩn. (Thượng) 21/12/2013
317 Chương 317 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết mạch Chu sẹo, ngủ đông, nguyên nhân ở ẩn. (Hạ) 21/12/2013
318 Chương 318 Thông Thiên Đại Thánh - Giang hồ phong vân, dư chấn cướp dâu. (Thượng) 21/12/2013
319 Chương 319 Thông Thiên Đại Thánh - Giang hồ phong vân, dư chấn cướp dâu. (Hạ) 21/12/2013
320 Chương 320 Thông Thiên Đại Thánh - Cười xem phong vân, hậu sự Vương Xà. (Thượng) 21/12/2013
321 Chương 321 Thông Thiên Đại Thánh - Cười xem phong vân, hậu sự Vương Xà. (Hạ) 21/12/2013
322 Chương 322 Thông Thiên Đại Thánh - Nghĩa bạc vân thiên 21/12/2013
323 Chương 323 Thông Thiên Đại Thánh - Xử lý thiếu nữ kiêu ngạo. (Thượng) 21/12/2013
324 Chương 324 Thông Thiên Đại Thánh - Xử lý thiếu nữ kiêu ngạo. (Hạ) 21/12/2013
325 Chương 325 Thông Thiên Đại Thánh - Thiếu nữ kiêu ngạo thiện lương vs học sinh cấp ba. (Thượng) 21/12/2013
326 Chương 326 Thông Thiên Đại Thánh - Thiếu nữ kiêu ngạo thiện lương vs học sinh cấp ba. (Hạ) 21/12/2013
327 Chương 327 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phẩm lão ẩu. (Thượng) 21/12/2013
328 Chương 328 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phẩm lão ẩu. (Trung) 21/12/2013
329 Chương 329 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phẩm lão ẩu. (Hạ) 21/12/2013
330 Chương 330 Thông Thiên Đại Thánh - Đuổi giết đến cặn bã. (1) 21/12/2013
331 Chương 331 Thông Thiên Đại Thánh - Đuổi giết đến cặn bã. (2) 21/12/2013
332 Chương 332 Thông Thiên Đại Thánh - Đuổi giết đến cặn bã. (3) 21/12/2013
333 Chương 333 Thông Thiên Đại Thánh - Đuổi giết đến cặn bã. (4) 21/12/2013
334 Chương 334 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền hỏa luyện cốt. (Thượng) 21/12/2013
335 Chương 335 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền hỏa luyện cốt. (Hạ) 21/12/2013
336 Chương 336 Thông Thiên Đại Thánh - Mạnh thị ứng đối. (Thượng) 21/12/2013
337 Chương 337 Thông Thiên Đại Thánh - Mạnh thị ứng đối. (Hạ) 21/12/2013
338 Chương 338 Thông Thiên Đại Thánh - Gió Bắc Nguyên đã bắt đầu thổi. (Thượng) 21/12/2013
339 Chương 339 Thông Thiên Đại Thánh - Gió Bắc Nguyên đã bắt đầu thổi. (Trung) 21/12/2013
340 Chương 340 Thông Thiên Đại Thánh - Gió Bắc Nguyên đã bắt đầu thổi. (Hạ) 21/12/2013
341 Chương 341 Thông Thiên Đại Thánh - Hướng gió hỗn loạn, cho ngươi buồn nôn tới chết. (Thượng) 21/12/2013
342 Chương 342 Thông Thiên Đại Thánh - Hướng gió hỗn loạn, cho ngươi buồn nôn tới chết. (Trung) 21/12/2013
343 Chương 343 Thông Thiên Đại Thánh - Hướng gió hỗn loạn, cho ngươi buồn nôn tới chết. (Hạ) 21/12/2013
344 Chương 344 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên cung sơ hiện. (1) 21/12/2013
345 Chương 345 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên cung sơ hiện. (2) 21/12/2013
346 Chương 346 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên cung sơ hiện. (3) 21/12/2013
347 Chương 347 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên cung sơ hiện. (4) 21/12/2013
348 Chương 348 Thông Thiên Đại Thánh - Thục đạo vũ, kim nhạn bôi. (Thượng) 21/12/2013
349 Chương 349 Thông Thiên Đại Thánh - Thục đạo vũ, kim nhạn bôi. (Trung) 21/12/2013
350 Chương 350 Thông Thiên Đại Thánh - Thục đạo vũ, kim nhạn bôi. (Hạ) 21/12/2013
351 Chương 351 Thông Thiên Đại Thánh - Truyền thuyết Kim nhạn Bôi, lựa chọn của Lão Kim Kê. (Thượng) 21/12/2013
352 Chương 352 Thông Thiên Đại Thánh - Truyền thuyết Kim nhạn Bôi, lựa chọn của Lão Kim Kê. (Trung) 21/12/2013
353 Chương 353 Thông Thiên Đại Thánh - Truyền thuyết Kim nhạn Bôi, lựa chọn của Lão Kim Kê. (Hạ) 21/12/2013
354 Chương 354 Thông Thiên Đại Thánh - Mỗi người mỗi ngả, độc trùng Nam Man. (Thượng) 21/12/2013
355 Chương 355 Thông Thiên Đại Thánh - Mỗi người mỗi ngả, độc trùng Nam Man. (Trung) 21/12/2013
356 Chương 356 Thông Thiên Đại Thánh - Mỗi người mỗi ngả, độc trùng Nam Man. (Hạ) 21/12/2013
357 Chương 357 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Linh Vạn Độc Châu. (Thượng) 21/12/2013
358 Chương 358 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Linh Vạn Độc Châu. (Trung) 21/12/2013
359 Chương 359 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Linh Vạn Độc Châu. (Hạ) 21/12/2013
360 Chương 360 Thông Thiên Đại Thánh - Âm châm hiển uy cương khí sính hung. (1) 21/12/2013
361 Chương 361 Thông Thiên Đại Thánh - Âm châm hiển uy cương khí sính hung. (2) 21/12/2013
362 Chương 362 Thông Thiên Đại Thánh - Âm châm hiển uy cương khí sính hung. (3) 21/12/2013
363 Chương 363 Thông Thiên Đại Thánh - Âm châm hiển uy cương khí sính hung. (4) 21/12/2013
364 Chương 364 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát. (Thượng) 21/12/2013
365 Chương 365 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát. (Trung) 21/12/2013
366 Chương 366 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát. (Hạ) 21/12/2013
367 Chương 367 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Độc Hàn Quang Chướng. (1) 21/12/2013
368 Chương 368 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Độc Hàn Quang Chướng. (2) 21/12/2013
369 Chương 369 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Độc Hàn Quang Chướng. (3) 21/12/2013
370 Chương 370 Thông Thiên Đại Thánh - Bách Độc Hàn Quang Chướng. (4) 21/12/2013
371 Chương 371 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Thiết Chùy. (Thượng) 21/12/2013
372 Chương 372 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Thiết Chùy. (Trung) 21/12/2013
373 Chương 373 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Thiết Chùy. (Hạ) 21/12/2013
374 Chương 374 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng luyện chùy ý, trung hòa chi biến. (Thượng) 21/12/2013
375 Chương 375 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng luyện chùy ý, trung hòa chi biến. (Trung) 21/12/2013
376 Chương 376 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng luyện chùy ý, trung hòa chi biến. (Hạ) 21/12/2013
377 Chương 377 Thông Thiên Đại Thánh - Giết bằng thuốc độc (1) 21/12/2013
378 Chương 378 Thông Thiên Đại Thánh - Giết bằng thuốc độc. (2) 21/12/2013
379 Chương 379 Thông Thiên Đại Thánh - Giết bằng thuốc độc. (3) 21/12/2013
380 Chương 380 Thông Thiên Đại Thánh - Giết bằng thuốc độc. (4) 21/12/2013
381 Chương 381 Thông Thiên Đại Thánh - Thong dong ứng đối. (1) 21/12/2013
382 Chương 382 Thông Thiên Đại Thánh - Thong dong ứng đối. (2) 21/12/2013
383 Chương 383 Thông Thiên Đại Thánh - Thong dong ứng đối. (3) 21/12/2013
384 Chương 384 Thông Thiên Đại Thánh - Sự nghiệp vạn thế bất hủ. (1) 21/12/2013
385 Chương 385 Thông Thiên Đại Thánh - Sự nghiệp vạn thế bất hủ. (2) 21/12/2013
386 Chương 386 Thông Thiên Đại Thánh - Sự nghiệp vạn thế bất hủ. (3) 21/12/2013
387 Chương 387 Thông Thiên Đại Thánh - Sự nghiệp vạn thế bất hủ. (4) 21/12/2013
388 Chương 388 Thông Thiên Đại Thánh - Nhất Chùy Phúc Địa! 21/12/2013
389 Chương 389 Thông Thiên Đại Thánh - Nhất Chùy Phúc Địa! 21/12/2013
390 Chương 390 Thông Thiên Đại Thánh - Nhất Chùy Phúc Địa! 21/12/2013
391 Chương 391 Thông Thiên Đại Thánh - Cương nội khí Cường giả Bát phẩm. (1) 21/12/2013
392 Chương 392 Thông Thiên Đại Thánh - Cương nội khí Cường giả Bát phẩm. (2) 21/12/2013
393 Chương 393 Thông Thiên Đại Thánh - Cương nội khí Cường giả Bát phẩm. (3) 21/12/2013
394 Chương 394 Thông Thiên Đại Thánh - Điện cực dương Thông Thiên, Thừa Long ngự phong. (1) 21/12/2013
395 Chương 395 Thông Thiên Đại Thánh - Điện cực dương Thông Thiên, Thừa Long ngự phong. (2) 21/12/2013
396 Chương 396 Thông Thiên Đại Thánh - Điện cực dương Thông Thiên, Thừa Long ngự phong. (3) 21/12/2013
397 Chương 397 Thông Thiên Đại Thánh - Điện cực dương Thông Thiên, Thừa Long ngự phong. (4) 21/12/2013
398 Chương 398 Thông Thiên Đại Thánh - Thất tâm Kim ngô Tán, đệ tử Lữ gia. (1) 21/12/2013
399 Chương 399 Thông Thiên Đại Thánh - Thất tâm Kim ngô Tán, đệ tử Lữ gia. (2) 21/12/2013
400 Chương 400 Thông Thiên Đại Thánh - Thất tâm Kim ngô Tán, đệ tử Lữ gia. (3) 21/12/2013
401 Chương 401 Thông Thiên Đại Thánh - Dị nhân Ngự Phong Thông Thiên Lôi. (1) 21/12/2013
402 Chương 402 Thông Thiên Đại Thánh - Dị nhân Ngự Phong Thông Thiên Lôi. (2) 21/12/2013
403 Chương 403 Thông Thiên Đại Thánh - Dị nhân Ngự Phong Thông Thiên Lôi. (3) 21/12/2013
404 Chương 404 Thông Thiên Đại Thánh - Dị nhân đại tiểu tam giới. (1) 21/12/2013
405 Chương 405 Thông Thiên Đại Thánh - Dị nhân đại tiểu tam giới. (2) 21/12/2013
406 Chương 406 Thông Thiên Đại Thánh - Dị nhân đại tiểu tam giới. (3) 21/12/2013
407 Chương 407 Thông Thiên Đại Thánh - Ao nhỏ không chứa được đại long 21/12/2013
408 Chương 408 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Quy thượng nhân, bộ tộc Bạch Nguyệt. (1) 21/12/2013
409 Chương 409 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Quy thượng nhân, bộ tộc Bạch Nguyệt. (2) 21/12/2013
410 Chương 410 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Quy thượng nhân, bộ tộc Bạch Nguyệt. (3) 21/12/2013
411 Chương 411 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Quy thượng nhân, bộ tộc Bạch Nguyệt. (4) 21/12/2013
412 Chương 412 Thông Thiên Đại Thánh - Nhật Lạc Tinh Trầm, Long Lôi Cung, Thần Long Ma Đan, Ma Quỷ Cốc. (1) 21/12/2013
413 Chương 413 Thông Thiên Đại Thánh - Nhật Lạc Tinh Trầm, Long Lôi Cung, Thần Long Ma Đan, Ma Quỷ Cốc. (2) 21/12/2013
414 Chương 414 Thông Thiên Đại Thánh - Nhật Lạc Tinh Trầm, Long Lôi Cung, Thần Long Ma Đan, Ma Quỷ Cốc. (3) 21/12/2013
415 Chương 415 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Long Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần. (1) 21/12/2013
416 Chương 416 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Long Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần. (2) 21/12/2013
417 Chương 417 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Long Vương Xà, Ma Tôn Diệt Trần. (3) 21/12/2013
418 Chương 418 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Ma chân thân bán bộ thông huyền. (1) 21/12/2013
419 Chương 419 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Ma chân thân bán bộ thông huyền. (2) 21/12/2013
420 Chương 420 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Ma chân thân bán bộ thông huyền. (3) 21/12/2013
421 Chương 421 Thông Thiên Đại Thánh - Tà đồng nghịch thiên, Diệt Trần trọng thương. (1) 21/12/2013
422 Chương 422 Thông Thiên Đại Thánh - Tà đồng nghịch thiên, Diệt Trần trọng thương. (2) 21/12/2013
423 Chương 423 Thông Thiên Đại Thánh - Tà đồng nghịch thiên, Diệt Trần trọng thương. (3) 21/12/2013
424 Chương 424 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ bảo xuất thế! Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình! (1) 21/12/2013
425 Chương 425 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ bảo xuất thế! Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình! (2) 21/12/2013
426 Chương 426 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ bảo xuất thế! Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình! (3) 21/12/2013
427 Chương 427 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ bảo xuất thế! Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình! (4) 21/12/2013
428 Chương 428 Thông Thiên Đại Thánh - Vương Xà giảng chuyện xưa. (1) 21/12/2013
429 Chương 429 Thông Thiên Đại Thánh - Vương Xà giảng chuyện xưa. (2) 21/12/2013
430 Chương 430 Thông Thiên Đại Thánh - Vương Xà giảng chuyện xưa. (3) 21/12/2013
431 Chương 431 Thông Thiên Đại Thánh - Tính mệnh giao tu nhất khẩu kiếm, phi kiếm thiên lý cát nhân đầu. (1) 21/12/2013
432 Chương 432 Thông Thiên Đại Thánh - Tính mệnh giao tu nhất khẩu kiếm, phi kiếm thiên lý cát nhân đầu. (2) 21/12/2013
433 Chương 433 Thông Thiên Đại Thánh - Tính mệnh giao tu nhất khẩu kiếm, phi kiếm thiên lý cát nhân đầu. (3) 21/12/2013
434 Chương 434 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn. (1) 21/12/2013
435 Chương 435 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn. (2) 21/12/2013
436 Chương 436 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn. (3) 21/12/2013
437 Chương 437 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ nhị đại chùy. (1) 21/12/2013
438 Chương 438 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ nhị đại chùy. (2) 21/12/2013
439 Chương 439 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ nhị đại chùy. (3) 21/12/2013
440 Chương 440 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ nhị đại chùy. (4) 21/12/2013
441 Chương 441 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đoạt cổ bảo. (1) 21/12/2013
442 Chương 442 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đoạt cổ bảo. (2) 21/12/2013
443 Chương 443 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đoạt cổ bảo. (3) 21/12/2013
444 Chương 444 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đoạt cổ bảo. (4) 21/12/2013
445 Chương 445 Thông Thiên Đại Thánh - Như Ý Huyễn Ma Yên, Bách Độc Hàn Quang Chướng. (1) 21/12/2013
446 Chương 446 Thông Thiên Đại Thánh - Như Ý Huyễn Ma Yên, Bách Độc Hàn Quang Chướng. (2) 21/12/2013
447 Chương 447 Thông Thiên Đại Thánh - Như Ý Huyễn Ma Yên, Bách Độc Hàn Quang Chướng. (3) 21/12/2013
448 Chương 448 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Cung nhị thập bát tinh tú! (1) 21/12/2013
449 Chương 449 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Cung nhị thập bát tinh tú! (2) 21/12/2013
450 Chương 450 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Cung nhị thập bát tinh tú! (3) 21/12/2013
451 Chương 451 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Cung nhị thập bát tinh tú! (4) 21/12/2013
452 Chương 452 Thông Thiên Đại Thánh - Thập niên thương mang Ngọc Hư Thông Thiên Kình. (1) 21/12/2013
453 Chương 453 Thông Thiên Đại Thánh - Thập niên thương mang Ngọc Hư Thông Thiên Kình. (2) 21/12/2013
454 Chương 454 Thông Thiên Đại Thánh - Thập niên thương mang Ngọc Hư Thông Thiên Kình. (3) 21/12/2013
455 Chương 455 Thông Thiên Đại Thánh - Thần Mộc Vạn năm của Tiên Cung. (1) 21/12/2013
456 Chương 456 Thông Thiên Đại Thánh - Thần Mộc Vạn năm của Tiên Cung. (2) 21/12/2013
457 Chương 457 Thông Thiên Đại Thánh - Thần Mộc Vạn năm của Tiên Cung. (3) 21/12/2013
458 Chương 458 Thông Thiên Đại Thánh - Thần Mộc Vạn năm của Tiên Cung. (4) 21/12/2013
459 Chương 459 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phẩm lôi nguyên hóa thủy, Bích Du kiếm hoàn. (1) 21/12/2013
460 Chương 460 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phẩm lôi nguyên hóa thủy, Bích Du kiếm hoàn. (2) 21/12/2013
461 Chương 461 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phẩm lôi nguyên hóa thủy, Bích Du kiếm hoàn. (3) 21/12/2013
462 Chương 462 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Thiên Sát Lôi luyện cương khí, tử lôi hiện. (1) 21/12/2013
463 Chương 463 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Thiên Sát Lôi luyện cương khí, tử lôi hiện. (2) 21/12/2013
464 Chương 464 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Thiên Sát Lôi luyện cương khí, tử lôi hiện. (3) 21/12/2013
465 Chương 465 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu Thiên Sát Lôi luyện cương khí, tử lôi hiện. (4) 21/12/2013
466 Chương 466 Thông Thiên Đại Thánh - Niệm sinh tử mang Lưỡng Giới Phân Cát. (1) 21/12/2013
467 Chương 467 Thông Thiên Đại Thánh - Niệm sinh tử mang Lưỡng Giới Phân Cát. (2) 21/12/2013
468 Chương 468 Thông Thiên Đại Thánh - Niệm sinh tử mang Lưỡng Giới Phân Cát. (3) 21/12/2013
469 Chương 469 Thông Thiên Đại Thánh - Niệm sinh tử mang Lưỡng Giới Phân Cát. (4) 21/12/2013
470 Chương 470 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Kinh Lôi đao, triều đình ban thưởng. (1) 21/12/2013
471 Chương 471 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Kinh Lôi đao, triều đình ban thưởng. (2) 21/12/2013
472 Chương 472 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Kinh Lôi đao, triều đình ban thưởng. (3) 21/12/2013
473 Chương 473 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Kinh Lôi đao, triều đình ban thưởng. (4) 21/12/2013
474 Chương 474 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Kinh Lôi đao, triều đình ban thưởng. (5) 21/12/2013
475 Chương 475 Thông Thiên Đại Thánh - Phân đất phong hầu, bế quan tại Địa Tâm Hỏa mạch. (1) 21/12/2013
476 Chương 476 Thông Thiên Đại Thánh - Phân đất phong hầu, bế quan tại Địa Tâm Hỏa mạch. (2) 21/12/2013
477 Chương 477 Thông Thiên Đại Thánh - Phân đất phong hầu, bế quan tại Địa Tâm Hỏa mạch. (3) 21/12/2013
478 Chương 478 Thông Thiên Đại Thánh - Phân đất phong hầu, bế quan tại Địa Tâm Hỏa mạch. (4) 21/12/2013
479 Chương 479 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ vật trong dòng dung nham. (1) 21/12/2013
480 Chương 480 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ vật trong dòng dung nham. (2) 21/12/2013
481 Chương 481 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ vật trong dòng dung nham. (3) 21/12/2013
482 Chương 482 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý luyện thành thất phẩm. (1) 21/12/2013
483 Chương 483 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý luyện thành thất phẩm. (2) 21/12/2013
484 Chương 484 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý luyện thành thất phẩm. (3) 21/12/2013
485 Chương 485 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý luyện thành thất phẩm. (4) 21/12/2013
486 Chương 486 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý luyện thành thất phẩm. (5) 21/12/2013
487 Chương 487 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý luyện thành thất phẩm. (6) 21/12/2013
488 Chương 488 Thông Thiên Đại Thánh - Vũ Dương Huyền Tử, sau trăm dặm đất phong. (1) 21/12/2013
489 Chương 489 Thông Thiên Đại Thánh - Vũ Dương Huyền Tử, sau trăm dặm đất phong. (2) 21/12/2013
490 Chương 490 Thông Thiên Đại Thánh - Vũ Dương Huyền Tử, sau trăm dặm đất phong. (3) 21/12/2013
491 Chương 491 Thông Thiên Đại Thánh - Vũ Dương Huyền Tử, sau trăm dặm đất phong. (4) 21/12/2013
492 Chương 492 Thông Thiên Đại Thánh - Ta nghĩ cần có một cái nhà! (1) 21/12/2013
493 Chương 493 Thông Thiên Đại Thánh - Ta nghĩ cần có một cái nhà! (2) 21/12/2013
494 Chương 494 Thông Thiên Đại Thánh - Ta nghĩ cần có một cái nhà! (3) 21/12/2013
495 Chương 495 Thông Thiên Đại Thánh - Độc môn Khôi Lỗi Thuật, Thanh Phong Lâu bi kịch. (1) 21/12/2013
496 Chương 496 Thông Thiên Đại Thánh - Độc môn Khôi Lỗi Thuật, Thanh Phong Lâu bi kịch. (2) 21/12/2013
497 Chương 497 Thông Thiên Đại Thánh - Độc môn Khôi Lỗi Thuật, Thanh Phong Lâu bi kịch. (3) 21/12/2013
498 Chương 498 Thông Thiên Đại Thánh - Độc môn Khôi Lỗi Thuật, Thanh Phong Lâu bi kịch. (4) 21/12/2013
499 Chương 499 Thông Thiên Đại Thánh - Độc Hạt Phân Thân Yêu Tu Huyễn Tưởng. (1) 21/12/2013
500 Chương 500 Thông Thiên Đại Thánh - Độc Hạt Phân Thân Yêu Tu Huyễn Tưởng. (2) 21/12/2013
501 Chương 501 Thông Thiên Đại Thánh - Độc Hạt Phân Thân Yêu Tu Huyễn Tưởng. (3) 21/12/2013
502 Chương 502 Thông Thiên Đại Thánh - Giết gà dọa khỉ, hành động san bằng Thanh Phong Lâu. (1) 21/12/2013
503 Chương 503 Thông Thiên Đại Thánh - Giết gà dọa khỉ, hành động san bằng Thanh Phong Lâu. (2) 21/12/2013
504 Chương 504 Thông Thiên Đại Thánh - Giết gà dọa khỉ, hành động san bằng Thanh Phong Lâu. (3) 21/12/2013
505 Chương 505 Thông Thiên Đại Thánh - Sấm lâu! (1) 21/12/2013
506 Chương 506 Thông Thiên Đại Thánh - Sấm lâu! (2) 21/12/2013
507 Chương 507 Thông Thiên Đại Thánh - Sấm lâu! (3) 21/12/2013
508 Chương 508 Thông Thiên Đại Thánh - Hư không pháp khí, múa rìu qua mắt thợ. (1) 21/12/2013
509 Chương 509 Thông Thiên Đại Thánh - Hư không pháp khí, múa rìu qua mắt thợ. (2) 21/12/2013
510 Chương 510 Thông Thiên Đại Thánh - Hư không pháp khí, múa rìu qua mắt thợ. (3) 21/12/2013
511 Chương 511 Thông Thiên Đại Thánh - Kết cục quỷ dị, phán đoán Đảo Mã Độc Thung. (1) 21/12/2013
512 Chương 512 Thông Thiên Đại Thánh - Kết cục quỷ dị, phán đoán Đảo Mã Độc Thung. (2) 21/12/2013
513 Chương 513 Thông Thiên Đại Thánh - Kết cục quỷ dị, phán đoán Đảo Mã Độc Thung. (3) 21/12/2013
514 Chương 514 Thông Thiên Đại Thánh - Kết cục quỷ dị, phán đoán Đảo Mã Độc Thung. (4) 21/12/2013
515 Chương 515 Thông Thiên Đại Thánh - Áp Long Giang, dã tâm nảy mầm. (1) 21/12/2013
516 Chương 516 Thông Thiên Đại Thánh - Áp Long Giang, dã tâm nảy mầm. (2) 21/12/2013
517 Chương 517 Thông Thiên Đại Thánh - Áp Long Giang, dã tâm nảy mầm. (3) 21/12/2013
518 Chương 518 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Ma Tra Mã. (1) 21/12/2013
519 Chương 519 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Ma Tra Mã. (2) 21/12/2013
520 Chương 520 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề nhân khẩu ở đất phong. (1) 21/12/2013
521 Chương 521 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề nhân khẩu ở đất phong. (2) 21/12/2013
522 Chương 522 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề nhân khẩu ở đất phong. (3) 21/12/2013
523 Chương 523 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề nhân khẩu ở đất phong. (4) 21/12/2013
524 Chương 524 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề nhân khẩu ở đất phong. (5) 21/12/2013
525 Chương 525 Thông Thiên Đại Thánh - Đánh ngươi răng rơi đầy đất. (1) 21/12/2013
526 Chương 526 Thông Thiên Đại Thánh - Đánh ngươi răng rơi đầy đất. (2) 21/12/2013
527 Chương 527 Thông Thiên Đại Thánh - Đánh ngươi răng rơi đầy đất. (3) 21/12/2013
528 Chương 528 Thông Thiên Đại Thánh - Giang hồ đệ nhất mỹ nữ hai mươi năm trước xuất hiện. (1) 21/12/2013
529 Chương 529 Thông Thiên Đại Thánh - Giang hồ đệ nhất mỹ nữ hai mươi năm trước xuất hiện. (2) 21/12/2013
530 Chương 530 Thông Thiên Đại Thánh - Giang hồ đệ nhất mỹ nữ hai mươi năm trước xuất hiện. (3) 21/12/2013
531 Chương 531 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ Khư hiện thế, cường giả như mây. (1) 21/12/2013
532 Chương 532 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ Khư hiện thế, cường giả như mây. (2) 21/12/2013
533 Chương 533 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ Khư hiện thế, cường giả như mây. (3) 21/12/2013
534 Chương 534 Thông Thiên Đại Thánh - Địa cung bí mật Tiểu Lôi Âm Tự. (1) 21/12/2013
535 Chương 535 Thông Thiên Đại Thánh - Địa cung bí mật Tiểu Lôi Âm Tự. (2) 21/12/2013
536 Chương 536 Thông Thiên Đại Thánh - Địa cung bí mật Tiểu Lôi Âm Tự. (3) 21/12/2013
537 Chương 537 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Hải Triêu Thiên cung. (1) 21/12/2013
538 Chương 538 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Hải Triêu Thiên cung. (2) 21/12/2013
539 Chương 539 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Hải Triêu Thiên cung. (3) 21/12/2013
540 Chương 540 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Hải Triêu Thiên cung. (4) 21/12/2013
541 Chương 541 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh Đăng Cổ Phật. (1) 21/12/2013
542 Chương 542 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh Đăng Cổ Phật. (2) 21/12/2013
543 Chương 543 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh Đăng Cổ Phật. (3) 21/12/2013
544 Chương 544 Thông Thiên Đại Thánh - Thông thiên pháp nhãn. (1) 21/12/2013
545 Chương 545 Thông Thiên Đại Thánh - Thông thiên pháp nhãn. (2) 21/12/2013
546 Chương 546 Thông Thiên Đại Thánh - Thông thiên pháp nhãn. (3) 21/12/2013
547 Chương 547 Thông Thiên Đại Thánh - Tam giới chi ngoại Thuần Dương pháp khí. (1) 21/12/2013
548 Chương 548 Thông Thiên Đại Thánh - Tam giới chi ngoại Thuần Dương pháp khí. (2) 21/12/2013
549 Chương 549 Thông Thiên Đại Thánh - Tam giới chi ngoại Thuần Dương pháp khí. (3) 21/12/2013
550 Chương 550 Thông Thiên Đại Thánh - Làm một lãnh chúa thật khó a. (1) 21/12/2013
551 Chương 551 Thông Thiên Đại Thánh - Làm một lãnh chúa thật khó a. (2) 21/12/2013
552 Chương 552 Thông Thiên Đại Thánh - Làm một lãnh chúa thật khó a. (3) 21/12/2013
553 Chương 553 Thông Thiên Đại Thánh - Ta có pháp khí. (1) 21/12/2013
554 Chương 554 Thông Thiên Đại Thánh - Ta có pháp khí. (2) 21/12/2013
555 Chương 555 Thông Thiên Đại Thánh - Ta có pháp khí. (3) 21/12/2013
556 Chương 556 Thông Thiên Đại Thánh - Ác khách lâm môn. (1) 21/12/2013
557 Chương 557 Thông Thiên Đại Thánh - Ác khách lâm môn. (2) 21/12/2013
558 Chương 558 Thông Thiên Đại Thánh - Ác khách lâm môn. (3) 21/12/2013
559 Chương 559 Thông Thiên Đại Thánh - Ứng đối chi đạo, Cửu Thiên Nguyên Dương đại pháp tổng cương. (1) 21/12/2013
560 Chương 560 Thông Thiên Đại Thánh - Ứng đối chi đạo, Cửu Thiên Nguyên Dương đại pháp tổng cương. (2) 21/12/2013
561 Chương 561 Thông Thiên Đại Thánh - Ứng đối chi đạo, Cửu Thiên Nguyên Dương đại pháp tổng cương. (3) 21/12/2013
562 Chương 562 Thông Thiên Đại Thánh - Ứng đối chi đạo, Cửu Thiên Nguyên Dương đại pháp tổng cương. (4) 21/12/2013
563 Chương 563 Thông Thiên Đại Thánh - Dương mưu. (1) 21/12/2013
564 Chương 564 Thông Thiên Đại Thánh - Dương mưu. (2) 21/12/2013
565 Chương 565 Thông Thiên Đại Thánh - Dương mưu. (3) 21/12/2013
566 Chương 566 Thông Thiên Đại Thánh - Dò xét huyệt khiếu. (1) 21/12/2013
567 Chương 567 Thông Thiên Đại Thánh - Dò xét huyệt khiếu. (2) 21/12/2013
568 Chương 568 Thông Thiên Đại Thánh - Huyệt khiếu chi đạo, hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. (1) 21/12/2013
569 Chương 569 Thông Thiên Đại Thánh - Huyệt khiếu chi đạo, hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. (2) 21/12/2013
570 Chương 570 Thông Thiên Đại Thánh - Huyệt khiếu chi đạo, hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa. (3) 21/12/2013
571 Chương 571 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh doanh. (1) 21/12/2013
572 Chương 572 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh doanh. (2) 21/12/2013
573 Chương 573 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh doanh. (3) 21/12/2013
574 Chương 574 Thông Thiên Đại Thánh - Cốc để hàn đàm, Xích Lân Cẩm Mãng. (1) 21/12/2013
575 Chương 575 Thông Thiên Đại Thánh - Cốc để hàn đàm, Xích Lân Cẩm Mãng. (2) 21/12/2013
576 Chương 576 Thông Thiên Đại Thánh - Cốc để hàn đàm, Xích Lân Cẩm Mãng. (3) 21/12/2013
577 Chương 577 Thông Thiên Đại Thánh - Cốc để hàn đàm, Xích Lân Cẩm Mãng. (4) 21/12/2013
578 Chương 578 Thông Thiên Đại Thánh - Như ý thần binh, hắc sát huyền sương. (1) 21/12/2013
579 Chương 579 Thông Thiên Đại Thánh - Như ý thần binh, hắc sát huyền sương. (2) 21/12/2013
580 Chương 580 Thông Thiên Đại Thánh - Như ý thần binh, hắc sát huyền sương. (3) 21/12/2013
581 Chương 581 Thông Thiên Đại Thánh - Như Ý Kim Lân Côn, thất thập nhị lộ Địa Sát Côn Pháp. (1) 21/12/2013
582 Chương 582 Thông Thiên Đại Thánh - Như Ý Kim Lân Côn, thất thập nhị lộ Địa Sát Côn Pháp. (2) 21/12/2013
583 Chương 583 Thông Thiên Đại Thánh - Như Ý Kim Lân Côn, thất thập nhị lộ Địa Sát Côn Pháp. (3) 21/12/2013
584 Chương 584 Thông Thiên Đại Thánh - Chu Báo nổi nóng khiêu chiến. (1) 21/12/2013
585 Chương 585 Thông Thiên Đại Thánh - Chu Báo nổi nóng khiêu chiến. (2) 21/12/2013
586 Chương 586 Thông Thiên Đại Thánh - Chu Báo nổi nóng khiêu chiến. (3) 21/12/2013
587 Chương 587 Thông Thiên Đại Thánh - Chu Báo nổi nóng khiêu chiến. (4) 21/12/2013
588 Chương 588 Thông Thiên Đại Thánh - Đao ngoan côn hung, lưỡng cường chi chiến. (1) 21/12/2013
589 Chương 589 Thông Thiên Đại Thánh - Đao ngoan côn hung, lưỡng cường chi chiến. (2) 21/12/2013
590 Chương 590 Thông Thiên Đại Thánh - Đao ngoan côn hung, lưỡng cường chi chiến. (3) 21/12/2013
591 Chương 591 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phu điên cuồng. (1) 21/12/2013
592 Chương 592 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phu điên cuồng. (2) 21/12/2013
593 Chương 593 Thông Thiên Đại Thánh - Thất phu điên cuồng. (3) 21/12/2013
594 Chương 594 Thông Thiên Đại Thánh - Đi đến hỏa mạch. (1) 21/12/2013
595 Chương 595 Thông Thiên Đại Thánh - Đi đến hỏa mạch. (2) 21/12/2013
596 Chương 596 Thông Thiên Đại Thánh - Đi đến hỏa mạch. (3) 21/12/2013
597 Chương 597 Thông Thiên Đại Thánh - Đi đến hỏa mạch. (4) 21/12/2013
598 Chương 598 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào hỏa mạch. (1) 21/12/2013
599 Chương 599 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào hỏa mạch. (2) 21/12/2013
600 Chương 600 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào hỏa mạch. (3) 21/12/2013
601 Chương 601 Thông Thiên Đại Thánh - Kim Hi Ly Diễm Kính, Đại Nhật Lưu Ly Bảo Diễm. (1) 21/12/2013
602 Chương 602 Thông Thiên Đại Thánh - Kim Hi Ly Diễm Kính, Đại Nhật Lưu Ly Bảo Diễm. (2) 21/12/2013
603 Chương 603 Thông Thiên Đại Thánh - Tây Bắc đệ nhất cường phiên. (1) 21/12/2013
604 Chương 604 Thông Thiên Đại Thánh - Tây Bắc đệ nhất cường phiên. (2) 21/12/2013
605 Chương 605 Thông Thiên Đại Thánh - Bị áp! (1) 21/12/2013
606 Chương 606 Thông Thiên Đại Thánh - Bị áp! (2) 21/12/2013
607 Chương 607 Thông Thiên Đại Thánh - Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. (1) 21/12/2013
608 Chương 608 Thông Thiên Đại Thánh - Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. (2) 21/12/2013
609 Chương 609 Thông Thiên Đại Thánh - Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. (3) 21/12/2013
610 Chương 610 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ Lân sát Kỳ lân cương. (1) 21/12/2013
611 Chương 611 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ Lân sát Kỳ lân cương. (2) 21/12/2013
612 Chương 612 Thông Thiên Đại Thánh - Kỳ Lân sát Kỳ lân cương. (3) 21/12/2013
613 Chương 613 Thông Thiên Đại Thánh - Đại tiêu dung thuật ngưng luyện huyệt khiếu. (1) 21/12/2013
614 Chương 614 Thông Thiên Đại Thánh - Đại tiêu dung thuật ngưng luyện huyệt khiếu. (2) 21/12/2013
615 Chương 615 Thông Thiên Đại Thánh - Luyện khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành. (1) 21/12/2013
616 Chương 616 Thông Thiên Đại Thánh - Luyện khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành. (2) 21/12/2013
617 Chương 617 Thông Thiên Đại Thánh - Luyện khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành. (3) 21/12/2013
618 Chương 618 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức phiền toái. (1) 21/12/2013
619 Chương 619 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức phiền toái. (2) 21/12/2013
620 Chương 620 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức phiền toái. (3) 21/12/2013
621 Chương 621 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức phiền toái. (4) 21/12/2013
622 Chương 622 Thông Thiên Đại Thánh - Chủ ý thiếu đạo đức, Độc Long Đại Đế. (1) 21/12/2013
623 Chương 623 Thông Thiên Đại Thánh - Chủ ý thiếu đạo đức, Độc Long Đại Đế. (2) 21/12/2013
624 Chương 624 Thông Thiên Đại Thánh - Chủ ý thiếu đạo đức, Độc Long Đại Đế. (3) 21/12/2013
625 Chương 625 Thông Thiên Đại Thánh - Nghiễm Hàn Đại Đế, Bích Lạc Bí Cảnh. (1) 21/12/2013
626 Chương 626 Thông Thiên Đại Thánh - Nghiễm Hàn Đại Đế, Bích Lạc Bí Cảnh. (2) 21/12/2013
627 Chương 627 Thông Thiên Đại Thánh - Nghiễm Hàn Đại Đế, Bích Lạc Bí Cảnh. (3) 21/12/2013
628 Chương 628 Thông Thiên Đại Thánh - Dao Trì phái, Mậu Thổ Đại Tắc Cấm Pháp. (1) 21/12/2013
629 Chương 629 Thông Thiên Đại Thánh - Dao Trì phái, Mậu Thổ Đại Tắc Cấm Pháp. (2) 21/12/2013
630 Chương 630 Thông Thiên Đại Thánh - Dao Trì phái, Mậu Thổ Đại Tắc Cấm Pháp. (3) 21/12/2013
631 Chương 631 Thông Thiên Đại Thánh - Chân Thủy Linh Hải. (1) 21/12/2013
632 Chương 632 Thông Thiên Đại Thánh - Chân Thủy Linh Hải. (2) 21/12/2013
633 Chương 633 Thông Thiên Đại Thánh - Chân Thủy Linh Hải. (3) 21/12/2013
634 Chương 634 Thông Thiên Đại Thánh - Trận chiến mở màn. (1) 21/12/2013
635 Chương 635 Thông Thiên Đại Thánh - Trận chiến mở màn. (2) 21/12/2013
636 Chương 636 Thông Thiên Đại Thánh - Trận chiến mở màn. (3) 21/12/2013
637 Chương 637 Thông Thiên Đại Thánh - Trận chiến mở màn. (4) 21/12/2013
638 Chương 638 Thông Thiên Đại Thánh - Long Tước thử kiếm. (1) 21/12/2013
639 Chương 639 Thông Thiên Đại Thánh - Long Tước thử kiếm. (2) 21/12/2013
640 Chương 640 Thông Thiên Đại Thánh - Long Tước thử kiếm. (3) 21/12/2013
641 Chương 641 Thông Thiên Đại Thánh - Long Tước Đống Khí Pháo Thiên Long Đại Thủ Ấn. (1) 21/12/2013
642 Chương 642 Thông Thiên Đại Thánh - Long Tước Đống Khí Pháo Thiên Long Đại Thủ Ấn. (2) 21/12/2013
643 Chương 643 Thông Thiên Đại Thánh - Long Tước Đống Khí Pháo Thiên Long Đại Thủ Ấn. (3) 21/12/2013
644 Chương 644 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tiên Thiên, Nhất Khí Thái Thanh Linh Phù. (1) 21/12/2013
645 Chương 645 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tiên Thiên, Nhất Khí Thái Thanh Linh Phù. (2) 21/12/2013
646 Chương 646 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên Bảo Hoa Thanh Liên Tiên Thiên, Nhất Khí Thái Thanh Linh Phù. (3) 21/12/2013
647 Chương 647 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán! (1) 21/12/2013
648 Chương 648 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán! (2) 21/12/2013
649 Chương 649 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán! (3) 21/12/2013
650 Chương 650 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán! (4) 21/12/2013
651 Chương 651 Thông Thiên Đại Thánh - Tính toán! (5) 21/12/2013
652 Chương 652 Thông Thiên Đại Thánh - Đoạt Thanh Liên Tử, tìm đường lui. (1) 21/12/2013
653 Chương 653 Thông Thiên Đại Thánh - Đoạt Thanh Liên Tử, tìm đường lui. (2) 21/12/2013
654 Chương 654 Thông Thiên Đại Thánh - Đoạt Thanh Liên Tử, tìm đường lui. (3) 21/12/2013
655 Chương 655 Thông Thiên Đại Thánh - Bị bắt, treo giá. (1) 21/12/2013
656 Chương 656 Thông Thiên Đại Thánh - Bị bắt, treo giá. (2) 21/12/2013
657 Chương 657 Thông Thiên Đại Thánh - Bị bắt, treo giá. (3) 21/12/2013
658 Chương 658 Thông Thiên Đại Thánh - Lập trình kế hoạch. (1) 21/12/2013
659 Chương 659 Thông Thiên Đại Thánh - Lập trình kế hoạch. (2) 21/12/2013
660 Chương 660 Thông Thiên Đại Thánh - Lập trình kế hoạch. (3) 21/12/2013
661 Chương 661 Thông Thiên Đại Thánh - Lập trình kế hoạch. (4) 21/12/2013
662 Chương 662 Thông Thiên Đại Thánh - Hàng phục Tra Mã, Thuần Dương pháp khí hiển uy. (1) 21/12/2013
663 Chương 663 Thông Thiên Đại Thánh - Hàng phục Tra Mã, Thuần Dương pháp khí hiển uy. (2) 21/12/2013
664 Chương 664 Thông Thiên Đại Thánh - Hàng phục Tra Mã, Thuần Dương pháp khí hiển uy. (3) 21/12/2013
665 Chương 665 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Huyễn Trận, tin tức kinh người. (1) 21/12/2013
666 Chương 666 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Huyễn Trận, tin tức kinh người. (2) 21/12/2013
667 Chương 667 Thông Thiên Đại Thánh - Lưỡng Nghi Huyễn Trận, tin tức kinh người. (3) 21/12/2013
668 Chương 668 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương đối đầu, Bát Cực Linh Lung Tháp vs Kim Hi Ly Diễm Kính. (1) 21/12/2013
669 Chương 669 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương đối đầu, Bát Cực Linh Lung Tháp vs Kim Hi Ly Diễm Kính. (2) 21/12/2013
670 Chương 670 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương đối đầu, Bát Cực Linh Lung Tháp vs Kim Hi Ly Diễm Kính. (3) 21/12/2013
671 Chương 671 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương đối đầu, Bát Cực Linh Lung Tháp vs Kim Hi Ly Diễm Kính. (4) 21/12/2013
672 Chương 672 Thông Thiên Đại Thánh - Cướp giao dịch. (1) 21/12/2013
673 Chương 673 Thông Thiên Đại Thánh - Cướp giao dịch. (2) 21/12/2013
674 Chương 674 Thông Thiên Đại Thánh - Cướp giao dịch. (3) 21/12/2013
675 Chương 675 Thông Thiên Đại Thánh - Không đề. (1) 21/12/2013
676 Chương 676 Thông Thiên Đại Thánh - Không đề. (2) 21/12/2013
677 Chương 677 Thông Thiên Đại Thánh - Không đề. (3) 21/12/2013
678 Chương 678 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương không an phận. (1) 21/12/2013
679 Chương 679 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương không an phận. (2) 21/12/2013
680 Chương 680 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương không an phận. (3) 21/12/2013
681 Chương 681 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương không an phận. (4) 21/12/2013
682 Chương 682 Thông Thiên Đại Thánh - Côn Lôn Sơn. (1) 21/12/2013
683 Chương 683 Thông Thiên Đại Thánh - Côn Lôn Sơn. (2) 21/12/2013
684 Chương 684 Thông Thiên Đại Thánh - Côn Lôn Sơn. (3) 21/12/2013
685 Chương 685 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương ngang tàng, Chu Báo dã man. (1) 21/12/2013
686 Chương 686 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương ngang tàng, Chu Báo dã man. (2) 21/12/2013
687 Chương 687 Thông Thiên Đại Thánh - Ninh Vương ngang tàng, Chu Báo dã man. (3) 21/12/2013
688 Chương 688 Thông Thiên Đại Thánh - Thực lực Côn Lôn sơn. (1) 21/12/2013
689 Chương 689 Thông Thiên Đại Thánh - Thực lực Côn Lôn sơn. (2) 21/12/2013
690 Chương 690 Thông Thiên Đại Thánh - Thực lực Côn Lôn sơn. (3) 21/12/2013
691 Chương 691 Thông Thiên Đại Thánh - Tử cục. (1) 21/12/2013
692 Chương 692 Thông Thiên Đại Thánh - Tử cục. (2) 21/12/2013
693 Chương 693 Thông Thiên Đại Thánh - Tử cục. (3) 21/12/2013
694 Chương 694 Thông Thiên Đại Thánh - Tử cục. (4) 21/12/2013
695 Chương 695 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Tẫn Châu Vi Trần Trận. (1) 21/12/2013
696 Chương 696 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Tẫn Châu Vi Trần Trận. (2) 21/12/2013
697 Chương 697 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Tẫn Châu Vi Trần Trận. (3) 21/12/2013
698 Chương 698 Thông Thiên Đại Thánh - Độc thung hiển uy, huyễn trận kiến công. (1) 21/12/2013
699 Chương 699 Thông Thiên Đại Thánh - Độc thung hiển uy, huyễn trận kiến công. (2) 21/12/2013
700 Chương 700 Thông Thiên Đại Thánh - Độc thung hiển uy, huyễn trận kiến công. (3) 21/12/2013
701 Chương 701 Thông Thiên Đại Thánh - Tái đoạt Thuần Dương, Vương Xà ứng đối. (1) 21/12/2013
702 Chương 702 Thông Thiên Đại Thánh - Tái đoạt Thuần Dương, Vương Xà ứng đối. (2) 21/12/2013
703 Chương 703 Thông Thiên Đại Thánh - Tái đoạt Thuần Dương, Vương Xà ứng đối. (3) 21/12/2013
704 Chương 704 Thông Thiên Đại Thánh - Ra chiêu khuấy đục vũng nước. (1) 21/12/2013
705 Chương 705 Thông Thiên Đại Thánh - Ra chiêu khuấy đục vũng nước. (2) 21/12/2013
706 Chương 706 Thông Thiên Đại Thánh - Ra chiêu khuấy đục vũng nước. (3) 21/12/2013
707 Chương 707 Thông Thiên Đại Thánh - Lục lọi huyệt khiếu. (1) 21/12/2013
708 Chương 708 Thông Thiên Đại Thánh - Lục lọi huyệt khiếu. (2) 21/12/2013
709 Chương 709 Thông Thiên Đại Thánh - Lục lọi huyệt khiếu. (3) 21/12/2013
710 Chương 710 Thông Thiên Đại Thánh - Diệu dụng Định Phong Châu, ngụy Định Phong Châu thành. (1) 21/12/2013
711 Chương 711 Thông Thiên Đại Thánh - Diệu dụng Định Phong Châu, ngụy Định Phong Châu thành. (2) 21/12/2013
712 Chương 712 Thông Thiên Đại Thánh - Diệu dụng Định Phong Châu, ngụy Định Phong Châu thành. (3) 21/12/2013
713 Chương 713 Thông Thiên Đại Thánh - Hải cung, trấn long mạch, nhập bí cảnh. 21/12/2013
714 Chương 714 Thông Thiên Đại Thánh - Hải cung, trấn long mạch, nhập bí cảnh. 21/12/2013
715 Chương 715 Thông Thiên Đại Thánh - Hải cung, trấn long mạch, nhập bí cảnh 21/12/2013
716 Chương 716 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện tham ngộ huyệt khiếu tại bí cảnh. (1) 21/12/2013
717 Chương 717 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện tham ngộ huyệt khiếu tại bí cảnh. (2) 21/12/2013
718 Chương 718 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện tham ngộ huyệt khiếu tại bí cảnh. (3) 21/12/2013
719 Chương 719 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện tham ngộ huyệt khiếu tại bí cảnh. (4) 21/12/2013
720 Chương 720 Thông Thiên Đại Thánh - Buồn bực nhất từ trước đến nay. (1) 21/12/2013
721 Chương 721 Thông Thiên Đại Thánh - Buồn bực nhất từ trước đến nay. (2) 21/12/2013
722 Chương 722 Thông Thiên Đại Thánh - Buồn bực nhất từ trước đến nay. (3) 21/12/2013
723 Chương 723 Thông Thiên Đại Thánh - Buồn bực nhất từ trước đến nay. (3) 21/12/2013
724 Chương 724 Thông Thiên Đại Thánh - Buồn bực nhất từ trước đến nay. (4) 21/12/2013
725 Chương 725 Thông Thiên Đại Thánh - Có khách đến. (1) 21/12/2013
726 Chương 726 Thông Thiên Đại Thánh - Có khách đến. (2) 21/12/2013
727 Chương 727 Thông Thiên Đại Thánh - Có khách đến. (3) 21/12/2013
728 Chương 728 Thông Thiên Đại Thánh - Tin dữ sát cục. (1) 21/12/2013
729 Chương 729 Thông Thiên Đại Thánh - Tin dữ sát cục. (2) 21/12/2013
730 Chương 730 Thông Thiên Đại Thánh - Tin dữ sát cục. (3) 21/12/2013
731 Chương 731 Thông Thiên Đại Thánh - Đội hình cường đại. (1) 21/12/2013
732 Chương 732 Thông Thiên Đại Thánh - Đội hình cường đại. (2) 21/12/2013
733 Chương 733 Thông Thiên Đại Thánh - Đội hình cường đại. (3) 21/12/2013
734 Chương 734 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên khí. (1) 21/12/2013
735 Chương 735 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên khí. (2) 21/12/2013
736 Chương 736 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên khí. (3) 21/12/2013
737 Chương 737 Thông Thiên Đại Thánh - Lực lượng chính thống. (1) 21/12/2013
738 Chương 738 Thông Thiên Đại Thánh - Lực lượng chính thống. (2) 21/12/2013
739 Chương 739 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Cầm Cửu Biến thần thông. (1) 21/12/2013
740 Chương 740 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Cầm Cửu Biến thần thông. (2) 21/12/2013
741 Chương 741 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Cầm Cửu Biến thần thông. (3) 21/12/2013
742 Chương 742 Thông Thiên Đại Thánh - Tứ hôn. (1) 21/12/2013
743 Chương 743 Thông Thiên Đại Thánh - Tứ hôn. (2) 21/12/2013
744 Chương 744 Thông Thiên Đại Thánh - Tứ hôn. (3) 21/12/2013
745 Chương 745 Thông Thiên Đại Thánh - Tứ hôn. (4) 21/12/2013
746 Chương 746 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Hồn Thiết Cát, nghĩa bạc vân thiên. (1) 21/12/2013
747 Chương 747 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Hồn Thiết Cát, nghĩa bạc vân thiên. (2) 21/12/2013
748 Chương 748 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Hồn Thiết Cát, nghĩa bạc vân thiên. (3) 21/12/2013
749 Chương 749 Thông Thiên Đại Thánh - Khiêu khích càn rỡ và chiến đấu. (1) 21/12/2013
750 Chương 750 Thông Thiên Đại Thánh - Khiêu khích càn rỡ và chiến đấu. (2) 21/12/2013
751 Chương 751 Thông Thiên Đại Thánh - Khiêu khích càn rỡ và chiến đấu. (3) 21/12/2013
752 Chương 752 Thông Thiên Đại Thánh - Khiêu khích càn rỡ và chiến đấu. (4) 21/12/2013
753 Chương 753 Thông Thiên Đại Thánh - Xé rách Lưỡng nghi thông thiên kiếm. (1) 21/12/2013
754 Chương 754 Thông Thiên Đại Thánh - Xé rách Lưỡng nghi thông thiên kiếm. (2) 21/12/2013
755 Chương 755 Thông Thiên Đại Thánh - Xé rách Lưỡng nghi thông thiên kiếm. (3) 21/12/2013
756 Chương 756 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên thiên hạo nhiên đại kim thư, Bão kim thương long đao. (1) 21/12/2013
757 Chương 757 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên thiên hạo nhiên đại kim thư, Bão kim thương long đao. (2) 21/12/2013
758 Chương 758 Thông Thiên Đại Thánh - Kiếm phá Đạo Hoằng, Thông Huyền kinh hiện. (1) 21/12/2013
759 Chương 759 Thông Thiên Đại Thánh - Kiếm phá Đạo Hoằng, Thông Huyền kinh hiện. (2) 21/12/2013
760 Chương 760 Thông Thiên Đại Thánh - Kiếm phá Đạo Hoằng, Thông Huyền kinh hiện. (3) 21/12/2013
761 Chương 761 Thông Thiên Đại Thánh - Tâm nguyện toại, đại bổng chùy. (1) 21/12/2013
762 Chương 762 Thông Thiên Đại Thánh - Tâm nguyện toại, đại bổng chùy. (2) 21/12/2013
763 Chương 763 Thông Thiên Đại Thánh - Tâm nguyện toại, đại bổng chùy. (3) 21/12/2013
764 Chương 764 Thông Thiên Đại Thánh - Hải khách đông lai, Thái Uyên chi hội. (1) 21/12/2013
765 Chương 765 Thông Thiên Đại Thánh - Hải khách đông lai, Thái Uyên chi hội. (2) 21/12/2013
766 Chương 766 Thông Thiên Đại Thánh - Hải khách đông lai, Thái Uyên chi hội. (3) 21/12/2013
767 Chương 767 Thông Thiên Đại Thánh - Bắc Đẩu truyền thừa. (1) 21/12/2013
768 Chương 768 Thông Thiên Đại Thánh - Bắc Đẩu truyền thừa. 21/12/2013
769 Chương 769 Thông Thiên Đại Thánh - Bắc Đẩu truyền thừa. (3) 21/12/2013
770 Chương 770 Thông Thiên Đại Thánh - Chương 770 21/12/2013
771 Chương 771 Thông Thiên Đại Thánh - Hội song hùng Tinh Vương Cung Tinh thần lượng thiên xích. (1-3) 21/12/2013
772 Chương 772 Thông Thiên Đại Thánh - Hội song hùng Tinh Vương Cung Tinh thần lượng thiên xích. (2) 21/12/2013
773 Chương 773 Thông Thiên Đại Thánh - Hội song hùng Tinh Vương Cung Tinh thần lượng thiên xích. (3) 21/12/2013
774 Chương 774 Thông Thiên Đại Thánh - Cường phá Diệp Thanh Thiên. (1) 21/12/2013
775 Chương 775 Thông Thiên Đại Thánh - Cường phá Diệp Thanh Thiên. (2) 21/12/2013
776 Chương 776 Thông Thiên Đại Thánh - Cường phá Diệp Thanh Thiên. (3) 21/12/2013
777 Chương 777 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên linh căn. (1) 21/12/2013
778 Chương 778 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên linh căn. (2) 21/12/2013
779 Chương 779 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên linh căn. (3) 21/12/2013
780 Chương 780 Thông Thiên Đại Thánh - Dò xét tác dụng của Tiên linh căn. (1) 21/12/2013
781 Chương 781 Thông Thiên Đại Thánh - Dò xét tác dụng của Tiên linh căn. (2) 21/12/2013
782 Chương 782 Thông Thiên Đại Thánh - Dò xét tác dụng của Tiên linh căn. (3) 21/12/2013
783 Chương 783 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Tứ Vực, đại đạo tam thiên. (1) 21/12/2013
784 Chương 784 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Tứ Vực, đại đạo tam thiên. (2) 21/12/2013
785 Chương 785 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Tứ Vực, đại đạo tam thiên. (3) 21/12/2013
786 Chương 786 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Tứ Vực, đại đạo tam thiên. (4) 21/12/2013
787 Chương 787 Thông Thiên Đại Thánh - Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng. (1) 21/12/2013
788 Chương 788 Thông Thiên Đại Thánh - Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng. (2) 21/12/2013
789 Chương 789 Thông Thiên Đại Thánh - Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng. (3) 21/12/2013
790 Chương 790 Thông Thiên Đại Thánh - Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng. (4) 21/12/2013
791 Chương 791 Thông Thiên Đại Thánh - Lại đến Tiên Cung, Tạo Hóa Kim Sách. (1) 21/12/2013
792 Chương 792 Thông Thiên Đại Thánh - Lại đến Tiên Cung, Tạo Hóa Kim Sách. (2) 21/12/2013
793 Chương 793 Thông Thiên Đại Thánh - Lại đến Tiên Cung, Tạo Hóa Kim Sách. (3) 21/12/2013
794 Chương 794 Thông Thiên Đại Thánh - Hết thảy nguyên do. (1) 21/12/2013
795 Chương 795 Thông Thiên Đại Thánh - Hết thảy nguyên do. (2) 21/12/2013
796 Chương 796 Thông Thiên Đại Thánh - Hết thảy nguyên do. (3) 21/12/2013
797 Chương 797 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích của Vương Xà. 21/12/2013
798 Chương 798 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích của Vương Xà. 21/12/2013
799 Chương 799 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích của Vương Xà. 21/12/2013
800 Chương 800 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích của Vương Xà. 21/12/2013
801 Chương 801 Thông Thiên Đại Thánh - Tinh thần hóa thân, giải quyết ẩn hoạn. 21/12/2013
802 Chương 802 Thông Thiên Đại Thánh - Tinh thần hóa thân, giải quyết ẩn hoạn. 21/12/2013
803 Chương 803 Thông Thiên Đại Thánh - Tinh thần hóa thân, giải quyết ẩn hoạn. 21/12/2013
804 Chương 804 Thông Thiên Đại Thánh - Lam kình đảo, Thái Uyên Thiên mở ra. 21/12/2013
805 Chương 805 Thông Thiên Đại Thánh - Lam kình đảo, Thái Uyên Thiên mở ra 21/12/2013
806 Chương 806 Thông Thiên Đại Thánh - Lam kình đảo, Thái Uyên Thiên mở ra. (3) 21/12/2013
807 Chương 807 Thông Thiên Đại Thánh - Nhập Thái Uyên, Thôn vân thú. (1) 21/12/2013
808 Chương 808 Thông Thiên Đại Thánh - Nhập Thái Uyên, Thôn vân thú. (2) 21/12/2013
809 Chương 809 Thông Thiên Đại Thánh - Nhập Thái Uyên, Thôn vân thú. (3) 21/12/2013
810 Chương 810 Thông Thiên Đại Thánh - Nhập Thái Uyên, Thôn vân thú. (4) 21/12/2013
811 Chương 811 Thông Thiên Đại Thánh - Mệnh châu đến tay. (1) 21/12/2013
812 Chương 812 Thông Thiên Đại Thánh - Mệnh châu đến tay. (2) 21/12/2013
813 Chương 813 Thông Thiên Đại Thánh - Đến truy tung. (1) 21/12/2013
814 Chương 814 Thông Thiên Đại Thánh - Đến truy tung. (2) 21/12/2013
815 Chương 815 Thông Thiên Đại Thánh - Đến truy tung. (3) 21/12/2013
816 Chương 816 Thông Thiên Đại Thánh - Đến truy tung. (4) 21/12/2013
817 Chương 817 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh hiện Hỏa Hồng Tình thứ hai. (1) 21/12/2013
818 Chương 818 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh hiện Hỏa Hồng Tình thứ hai. (2) 21/12/2013
819 Chương 819 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh hiện Hỏa Hồng Tình thứ hai. (3) 21/12/2013
820 Chương 820 Thông Thiên Đại Thánh - Khắp nơi hội tụ, Tiên khí xuất. (1) 21/12/2013
821 Chương 821 Thông Thiên Đại Thánh - Khắp nơi hội tụ, Tiên khí xuất. (2) 21/12/2013
822 Chương 822 Thông Thiên Đại Thánh - Khắp nơi hội tụ, Tiên khí xuất. (3) 21/12/2013
823 Chương 823 Thông Thiên Đại Thánh - Khắp nơi hội tụ, Tiên khí xuất. (4) 21/12/2013
824 Chương 824 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Hải thượng nhân, Bắc Cực Hàn Thiên Luân. (1) 21/12/2013
825 Chương 825 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Hải thượng nhân, Bắc Cực Hàn Thiên Luân. (2) 21/12/2013
826 Chương 826 Thông Thiên Đại Thánh - Ngươi lừa ta gạt, đại biểu nguyệt giá nghiêm phạt ngươi. (1) 21/12/2013
827 Chương 827 Thông Thiên Đại Thánh - Ngươi lừa ta gạt, đại biểu nguyệt giá nghiêm phạt ngươi. (2) 21/12/2013
828 Chương 828 Thông Thiên Đại Thánh - Ngươi lừa ta gạt, đại biểu nguyệt giá nghiêm phạt ngươi. (3) 21/12/2013
829 Chương 829 Thông Thiên Đại Thánh - Phỏng đoán về mộ địa. (1) 21/12/2013
830 Chương 830 Thông Thiên Đại Thánh - Phỏng đoán về mộ địa. (2 3) 21/12/2013
831 Chương 831 Thông Thiên Đại Thánh - Phỏng đoán về mộ địa. (2 3) 21/12/2013
832 Chương 832 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào mộ địa. (1) 21/12/2013
833 Chương 833 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào mộ địa. (2) 21/12/2013
834 Chương 834 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào mộ địa. (3) 21/12/2013
835 Chương 835 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào mộ địa. (4) 21/12/2013
836 Chương 836 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương thủy cầu. (1) 21/12/2013
837 Chương 837 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương thủy cầu. (2) 21/12/2013
838 Chương 838 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương thủy cầu. (3) 21/12/2013
839 Chương 839 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên Thần Chích, hài cốt trở về. (1) 21/12/2013
840 Chương 840 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên Thần Chích, hài cốt trở về. (2) 21/12/2013
841 Chương 841 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên Thần Chích, hài cốt trở về. (3) 21/12/2013
842 Chương 842 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (1) 21/12/2013
843 Chương 843 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (2) 21/12/2013
844 Chương 844 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (3) 21/12/2013
845 Chương 845 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (4) 21/12/2013
846 Chương 846 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (5) 21/12/2013
847 Chương 847 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (6) 21/12/2013
848 Chương 848 Thông Thiên Đại Thánh - Thu hoạch cự đại. (7) 21/12/2013
849 Chương 849 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh Thiên lui, Bạch Hổ hiện. (1 2) 21/12/2013
850 Chương 850 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh Thiên lui, Bạch Hổ hiện. (1 2) 21/12/2013
851 Chương 851 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh Thiên lui, Bạch Hổ hiện. (3) 21/12/2013
852 Chương 852 Thông Thiên Đại Thánh - Kịch chiến Bạch Hổ. (1) 21/12/2013
853 Chương 853 Thông Thiên Đại Thánh - Kịch chiến Bạch Hổ. (2) 21/12/2013
854 Chương 854 Thông Thiên Đại Thánh - Kịch chiến Bạch Hổ. (3) 21/12/2013
855 Chương 855 Thông Thiên Đại Thánh - Kịch chiến Bạch Hổ. (4) 21/12/2013
856 Chương 856 Thông Thiên Đại Thánh - Chiến hậu dư ba. (1) 21/12/2013
857 Chương 857 Thông Thiên Đại Thánh - Chiến hậu dư ba. (2) 21/12/2013
858 Chương 858 Thông Thiên Đại Thánh - Chiến hậu dư ba. (3) 21/12/2013
859 Chương 859 Thông Thiên Đại Thánh - Trí Cửu phát hiện đại sự chi mưu. 21/12/2013
860 Chương 860 Thông Thiên Đại Thánh - Luận Linh Tiêu. (1) 21/12/2013
861 Chương 861 Thông Thiên Đại Thánh - Luận Linh Tiêu. (2) 21/12/2013
862 Chương 862 Thông Thiên Đại Thánh - Luận Linh Tiêu. (3) 21/12/2013
863 Chương 863 Thông Thiên Đại Thánh - Tịnh Đàn Tự. (1) 21/12/2013
864 Chương 864 Thông Thiên Đại Thánh - Tịnh Đàn Tự. (2) 21/12/2013
865 Chương 865 Thông Thiên Đại Thánh - Tịnh Đàn Tự. (3) 21/12/2013
866 Chương 866 Thông Thiên Đại Thánh - Tống Tử Phật 21/12/2013
867 Chương 867 Thông Thiên Đại Thánh - Kim hi chiếu yêu! (1) 21/12/2013
868 Chương 868 Thông Thiên Đại Thánh - Kim hi chiếu yêu! (2) 21/12/2013
869 Chương 869 Thông Thiên Đại Thánh - Nắm chắc sáu thành. 21/12/2013
870 Chương 870 Thông Thiên Đại Thánh - Không đề 21/12/2013
871 Chương 871 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới trong Kim Thân Phật Đà Chưởng. (1) 21/12/2013
872 Chương 872 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới trong Kim Thân Phật Đà Chưởng. (2) 21/12/2013
873 Chương 873 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới trong Kim Thân Phật Đà Chưởng. (3) 21/12/2013
874 Chương 874 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới trong Kim Thân Phật Đà Chưởng. (4) 21/12/2013
875 Chương 875 Thông Thiên Đại Thánh - Đan lô phá thế giới, Thanh Linh đoạt xá. (1) 21/12/2013
876 Chương 876 Thông Thiên Đại Thánh - Đan lô phá thế giới, Thanh Linh đoạt xá. (2) 21/12/2013
877 Chương 877 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích của Hòa Dương công chúa. (1) 21/12/2013
878 Chương 878 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích của Hòa Dương công chúa. (2) 21/12/2013
879 Chương 879 Thông Thiên Đại Thánh - Ngũ thường viện. 21/12/2013
880 Chương 880 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đoạt Bích Lạc. (1) 21/12/2013
881 Chương 881 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đoạt Bích Lạc. (2) 21/12/2013
882 Chương 882 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh Cức Luân lĩnh vực 21/12/2013
883 Chương 883 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh Cức Luân lĩnh vực. (2) 21/12/2013
884 Chương 884 Thông Thiên Đại Thánh - Sách lậu 21/12/2013
885 Chương 885 Thông Thiên Đại Thánh - bắt được cùng với thu hoạch ngoài ý muốn. (1) 21/12/2013
886 Chương 886 Thông Thiên Đại Thánh - bắt được cùng với thu hoạch ngoài ý muốn. (2) 21/12/2013
887 Chương 887 Thông Thiên Đại Thánh - thế giới chi hạch nguyên cự thú đại đạo bổn nguyên. 21/12/2013
888 Chương 888 Thông Thiên Đại Thánh - đầu Kình Ngư chết tiệt. (1) 21/12/2013
889 Chương 889 Thông Thiên Đại Thánh - đầu Kình Ngư chết tiệt. (2) 21/12/2013
890 Chương 890 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu Hoa Nhi và Kình Ngư. 21/12/2013
891 Chương 891 Thông Thiên Đại Thánh - Ô Kim Luyện Long Lô. (1) 21/12/2013
892 Chương 892 Thông Thiên Đại Thánh - Ô Kim Luyện Long Lô. (2) 21/12/2013
893 Chương 893 Thông Thiên Đại Thánh - Bích Lạc Ngọc Côn Phật. (1) 21/12/2013
894 Chương 894 Thông Thiên Đại Thánh - Bích Lạc Ngọc Côn Phật. (2) 21/12/2013
895 Chương 895 Thông Thiên Đại Thánh - Bích Lạc Ngọc Côn Phật. (3) 21/12/2013
896 Chương 896 Thông Thiên Đại Thánh - Ba kiện Thuần Dương pháp khí. (1) 21/12/2013
897 Chương 897 Thông Thiên Đại Thánh - Ba kiện Thuần Dương pháp khí. (2) 21/12/2013
898 Chương 898 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện ánh mắt thiển cận. (1) 21/12/2013
899 Chương 899 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện ánh mắt thiển cận. (2) 21/12/2013
900 Chương 900 Thông Thiên Đại Thánh - Tiềm lực khai tông môn phái 21/12/2013
901 Chương 901 Thông Thiên Đại Thánh - Tà Đao Vạn Xà Hoàn, Thất Bảo Kim Tràng, Hàng Ma Kim Bát. (1) 21/12/2013
902 Chương 902 Thông Thiên Đại Thánh - Tà Đao Vạn Xà Hoàn, Thất Bảo Kim Tràng, Hàng Ma Kim Bát. (2) 21/12/2013
903 Chương 903 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu linh mạch động thiên phúc địa. (1) 21/12/2013
904 Chương 904 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu linh mạch động thiên phúc địa. (2) 21/12/2013
905 Chương 905 Thông Thiên Đại Thánh - Trương Dương tu kiến Trấn Hải Cung. 21/12/2013
906 Chương 906 Thông Thiên Đại Thánh - Tranh giành trận đồ. (1) 21/12/2013
907 Chương 907 Thông Thiên Đại Thánh - Tranh giành trận đồ. (2) 21/12/2013
908 Chương 908 Thông Thiên Đại Thánh - Viện chủ chi tranh. (1) 21/12/2013
909 Chương 909 Thông Thiên Đại Thánh - Viện chủ chi tranh. (2) 21/12/2013
910 Chương 910 Thông Thiên Đại Thánh - Đại kiếp nạn 21/12/2013
911 Chương 911 Thông Thiên Đại Thánh - Kiền Nguyên Sơn. (1) 21/12/2013
912 Chương 912 Thông Thiên Đại Thánh - Kiền Nguyên Sơn. (2) 21/12/2013
913 Chương 913 Thông Thiên Đại Thánh - Hai lựa chọn. (1) 21/12/2013
914 Chương 914 Thông Thiên Đại Thánh - Hai lựa chọn. (2) 21/12/2013
915 Chương 915 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn. 21/12/2013
916 Chương 916 Thông Thiên Đại Thánh - Công phòng nhất thể Thuần Dương phi kiếm. (1) 21/12/2013
917 Chương 917 Thông Thiên Đại Thánh - Công phòng nhất thể Thuần Dương phi kiếm. (2) 21/12/2013
918 Chương 918 Thông Thiên Đại Thánh - Cường lực trấn áp. 21/12/2013
919 Chương 919 Thông Thiên Đại Thánh - Thần mã đều là phù vân. (1) 21/12/2013
920 Chương 920 Thông Thiên Đại Thánh - Thần mã đều là phù vân. (2) 21/12/2013
921 Chương 921 Thông Thiên Đại Thánh - Thành ý của Thái Tử điện hạ. (1) 21/12/2013
922 Chương 922 Thông Thiên Đại Thánh - Thành ý của Thái Tử điện hạ. (2) 21/12/2013
923 Chương 923 Thông Thiên Đại Thánh - Trấn Long Khư. 21/12/2013
924 Chương 924 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đồ của Linh Tiêu Điện. (1) 21/12/2013
925 Chương 925 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đồ của Linh Tiêu Điện. (2) 21/12/2013
926 Chương 926 Thông Thiên Đại Thánh - Nguy cơ chạy trốn. 21/12/2013
927 Chương 927 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư. (1) 21/12/2013
928 Chương 928 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư. (2) 21/12/2013
929 Chương 929 Thông Thiên Đại Thánh - Tóm được là luyện hóa. (1) 21/12/2013
930 Chương 930 Thông Thiên Đại Thánh - Tóm được là luyện hóa. (2) 21/12/2013
931 Chương 931 Thông Thiên Đại Thánh - Thời gian thiết đoạn. 21/12/2013
932 Chương 932 Thông Thiên Đại Thánh - Hỗn loạn chi thủy. (1) 21/12/2013
933 Chương 933 Thông Thiên Đại Thánh - Hỗn loạn chi thủy. (2) 21/12/2013
934 Chương 934 Thông Thiên Đại Thánh - Tây Kinh loạn. 21/12/2013
935 Chương 935 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết biệt. (1) 21/12/2013
936 Chương 936 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết biệt. (2) 21/12/2013
937 Chương 937 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh biến ám sát. 21/12/2013
938 Chương 938 Thông Thiên Đại Thánh - Hỗn loạn. (1) 21/12/2013
939 Chương 939 Thông Thiên Đại Thánh - Hỗn loạn. (2) 21/12/2013
940 Chương 940 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Thông Thiên Trụ. (1) 21/12/2013
941 Chương 941 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Huyền Thông Thiên Trụ. (2) 21/12/2013
942 Chương 942 Thông Thiên Đại Thánh - Gom góp vào một chỗ. 21/12/2013
943 Chương 943 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyện xong phất áo đi! (1) 21/12/2013
944 Chương 944 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyện xong phất áo đi! (2) 21/12/2013
945 Chương 945 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyện xong phất áo đi! (3) 21/12/2013
946 Chương 946 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyện xong phất áo đi! (4) 21/12/2013
947 Chương 947 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyện đuổi giết. (1) 21/12/2013
948 Chương 948 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyện đuổi giết. (2) 21/12/2013
949 Chương 949 Thông Thiên Đại Thánh - Quân Thiên 21/12/2013
950 Chương 950 Thông Thiên Đại Thánh - Nguyên Kiếm sơ thành. (1) 21/12/2013
951 Chương 951 Thông Thiên Đại Thánh - Nguyên Kiếm sơ thành. (2) 21/12/2013
952 Chương 952 Thông Thiên Đại Thánh - Uy lực của Nguyên Kiếm. (1) 21/12/2013
953 Chương 953 Thông Thiên Đại Thánh - Uy lực của Nguyên Kiếm. (2) 21/12/2013
954 Chương 954 Thông Thiên Đại Thánh - Mới đến Lưỡng Giới Sơn. (1) 21/12/2013
955 Chương 955 Thông Thiên Đại Thánh - Mới đến Lưỡng Giới Sơn. (2) 21/12/2013
956 Chương 956 Thông Thiên Đại Thánh - Tổ chức, thống lĩnh. (1) 21/12/2013
957 Chương 957 Thông Thiên Đại Thánh - Tổ chức, thống lĩnh. (2) 21/12/2013
958 Chương 958 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Hư Phi Châu. 21/12/2013
959 Chương 959 Thông Thiên Đại Thánh - Bị tập kích, uy lực của Thái Hư Phi Châu. (1) 21/12/2013
960 Chương 960 Thông Thiên Đại Thánh - Bị tập kích, uy lực của Thái Hư Phi Châu. (2) 21/12/2013
961 Chương 961 Thông Thiên Đại Thánh - Không gian trí hoán. (1) 21/12/2013
962 Chương 962 Thông Thiên Đại Thánh - Không gian trí hoán. (2) 21/12/2013
963 Chương 963 Thông Thiên Đại Thánh - Thương Lan Cự Thú. (1) 21/12/2013
964 Chương 964 Thông Thiên Đại Thánh - Thương Lan Cự Thú. (2) 21/12/2013
965 Chương 965 Thông Thiên Đại Thánh - Thái hư diệt thần pháo, nhảy lên tám vạn lí. 21/12/2013
966 Chương 966 Thông Thiên Đại Thánh - Liêu nha đảo. (1) 21/12/2013
967 Chương 967 Thông Thiên Đại Thánh - Liêu nha đảo. (2) 21/12/2013
968 Chương 968 Thông Thiên Đại Thánh - Lực áp, thỏa hiệp. (1) 21/12/2013
969 Chương 969 Thông Thiên Đại Thánh - Lực áp, thỏa hiệp. (2) 21/12/2013
970 Chương 970 Thông Thiên Đại Thánh - La Thiên pháp khí. (1) 21/12/2013
971 Chương 971 Thông Thiên Đại Thánh - La Thiên pháp khí. (2) 21/12/2013
972 Chương 972 Thông Thiên Đại Thánh - Đảo chủ mời 21/12/2013
973 Chương 973 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích. (1) 21/12/2013
974 Chương 974 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích. (2) 21/12/2013
975 Chương 975 Thông Thiên Đại Thánh - Ấp trứng. (1) 21/12/2013
976 Chương 976 Thông Thiên Đại Thánh - Ấp trứng. (2) 21/12/2013
977 Chương 977 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Cổ Yêu Viên. (1) 21/12/2013
978 Chương 978 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Cổ Yêu Viên. (2) 21/12/2013
979 Chương 979 Thông Thiên Đại Thánh - Sống mái với nhau. 21/12/2013
980 Chương 980 Thông Thiên Đại Thánh - Các hiển thần thông, độc thung kiến công. (1) 21/12/2013
981 Chương 981 Thông Thiên Đại Thánh - Các hiển thần thông, độc thung kiến công. (2) 21/12/2013
982 Chương 982 Thông Thiên Đại Thánh - Đào ly. (1) 21/12/2013
983 Chương 983 Thông Thiên Đại Thánh - Đào ly. (2) 21/12/2013
984 Chương 984 Thông Thiên Đại Thánh - Lâm chiến. 21/12/2013
985 Chương 985 Thông Thiên Đại Thánh - Đột kích. (1) 21/12/2013
986 Chương 986 Thông Thiên Đại Thánh - Đột kích. (2) 21/12/2013
987 Chương 987 Thông Thiên Đại Thánh - Ra tay. (1) 21/12/2013
988 Chương 988 Thông Thiên Đại Thánh - Ra tay. (2) 21/12/2013
989 Chương 989 Thông Thiên Đại Thánh - Lôi pháp. (1) 21/12/2013
990 Chương 990 Thông Thiên Đại Thánh - Lôi pháp. (2) 21/12/2013
991 Chương 991 Thông Thiên Đại Thánh - Cẩm Hoa công tử, thế giới trong hồ lô. 21/12/2013
992 Chương 992 Thông Thiên Đại Thánh - Phá hồ lô mà ra. (1) 21/12/2013
993 Chương 993 Thông Thiên Đại Thánh - Phá hồ lô mà ra. (2) 21/12/2013
994 Chương 994 Thông Thiên Đại Thánh - Thủy phủ kiếp, Cẩm Hoa nộ, Chu Báo trốn 21/12/2013
995 Chương 995 Thông Thiên Đại Thánh - Nghi hoặc trong lòng. (1) 21/12/2013
996 Chương 996 Thông Thiên Đại Thánh - Nghi hoặc trong lòng. (2) 21/12/2013
997 Chương 997 Thông Thiên Đại Thánh - Trực Giác Loan. (1) 21/12/2013
998 Chương 998 Thông Thiên Đại Thánh - Trực Giác Loan. (2) 21/12/2013
999 Chương 999 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Tẫn Châu, Chu Báo lựa chọn. (1) 21/12/2013
1000 Chương 1000 Thông Thiên Đại Thánh - Huyền Tẫn Châu, Chu Báo lựa chọn. (2) 21/12/2013
1001 Chương 1001 Thông Thiên Đại Thánh - Chân thân. (1) 21/12/2013
1002 Chương 1002 Thông Thiên Đại Thánh - Chân thân. (2) 21/12/2013
1003 Chương 1003 Thông Thiên Đại Thánh - Hóa thân thành, thiên phú thần thông. 21/12/2013
1004 Chương 1004 Thông Thiên Đại Thánh - Ba loại thiên phú. 21/12/2013
1005 Chương 1005 Thông Thiên Đại Thánh - Thủ lĩnh Trì Phủ. (1) 21/12/2013
1006 Chương 1006 Thông Thiên Đại Thánh - Thủ lĩnh Trì Phủ. (2) 21/12/2013
1007 Chương 1007 Thông Thiên Đại Thánh - Hành động. (1) 21/12/2013
1008 Chương 1008 Thông Thiên Đại Thánh - Hành động. (2) 21/12/2013
1009 Chương 1009 Thông Thiên Đại Thánh - Cẩm Hoa cùng đường mạt lộ. 21/12/2013
1010 Chương 1010 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàng Tuyền Thiên, sấm sét giữa trời quang. (1) 21/12/2013
1011 Chương 1011 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàng Tuyền Thiên, sấm sét giữa trời quang. (2) 21/12/2013
1012 Chương 1012 Thông Thiên Đại Thánh - Tam Thiên Đại Đạo chi bí, đốn ngộ. (1) 21/12/2013
1013 Chương 1013 Thông Thiên Đại Thánh - Tam Thiên Đại Đạo chi bí, đốn ngộ. (2) 21/12/2013
1014 Chương 1014 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Giới Đại Na Di. 21/12/2013
1015 Chương 1015 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàng Tuyền Đại Đế, Tạo Hóa Đồng Tử, Huyền Quy Tôn Giả. (1) 21/12/2013
1016 Chương 1016 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàng Tuyền Đại Đế, Tạo Hóa Đồng Tử, Huyền Quy Tôn Giả. (2) 21/12/2013
1017 Chương 1017 Thông Thiên Đại Thánh - Long Uyên Ngục, Thiết Ô Thành. 21/12/2013
1018 Chương 1018 Thông Thiên Đại Thánh - Long Uyên Ngục, Thiết Ô Thành. 21/12/2013
1019 Chương 1019 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến công chiếm đóng Thiết Ô Thành 21/12/2013
1020 Chương 1020 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến công chiếm đóng Thiết Ô Thành 21/12/2013
1021 Chương 1021 Thông Thiên Đại Thánh - Chân Tiên cấp Thiên Quân 21/12/2013
1022 Chương 1022 Thông Thiên Đại Thánh - Đại thủ bút thoát ngục. 21/12/2013
1023 Chương 1023 Thông Thiên Đại Thánh - Đại thủ bút thoát ngục 21/12/2013
1024 Chương 1024 Thông Thiên Đại Thánh - Giả thần giả quỷ thương nghị. 21/12/2013
1025 Chương 1025 Thông Thiên Đại Thánh - Giả thần giả quỷ thương nghị. 21/12/2013
1026 Chương 1026 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị định, Hắc hỏa viêm. (1) 21/12/2013
1027 Chương 1027 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị định, Hắc hỏa viêm. (2) 21/12/2013
1028 Chương 1028 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Hỏa thần kỳ ở hải vực hỗn loạn. 21/12/2013
1029 Chương 1029 Thông Thiên Đại Thánh - Long Cốt Thập Bát Vực. (1) 21/12/2013
1030 Chương 1030 Thông Thiên Đại Thánh - Long Cốt Thập Bát Vực. (2) 21/12/2013
1031 Chương 1031 Thông Thiên Đại Thánh - Cẩm Hoa Công Tử. (1) 21/12/2013
1032 Chương 1032 Thông Thiên Đại Thánh - Cẩm Hoa Công Tử. (2) 21/12/2013
1033 Chương 1033 Thông Thiên Đại Thánh - Thông Thiên Kiếm diệt Cẩm Hoa. 21/12/2013
1034 Chương 1034 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương pháp khí. 21/12/2013
1035 Chương 1035 Thông Thiên Đại Thánh - Thuần Dương pháp khí. 21/12/2013
1036 Chương 1036 Thông Thiên Đại Thánh - Cổn Long Vương cung. 21/12/2013
1037 Chương 1037 Thông Thiên Đại Thánh - Bày trận 21/12/2013
1038 Chương 1038 Thông Thiên Đại Thánh - Bày trận 21/12/2013
1039 Chương 1039 Thông Thiên Đại Thánh - Phá trận 21/12/2013
1040 Chương 1040 Thông Thiên Đại Thánh - Phá trận 21/12/2013
1041 Chương 1041 Thông Thiên Đại Thánh - Hung hăng thôn phệ. 21/12/2013
1042 Chương 1042 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Âm Chân Lôi 21/12/2013
1043 Chương 1043 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Âm Chân Lôi. 21/12/2013
1044 Chương 1044 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu kế ác độc. 21/12/2013
1045 Chương 1045 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu kế ác độc 21/12/2013
1046 Chương 1046 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu kế thành công 21/12/2013
1047 Chương 1047 Thông Thiên Đại Thánh - Trở về 21/12/2013
1048 Chương 1048 Thông Thiên Đại Thánh - Trở về 21/12/2013
1049 Chương 1049 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Thần Vực bí mật, Trương Nguyệt Lộc thỉnh cầu. 21/12/2013
1050 Chương 1050 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Thần Vực bí mật, Trương Nguyệt Lộc thỉnh cầu. 21/12/2013
1051 Chương 1051 Thông Thiên Đại Thánh - Hồi ức lãng quên. 21/12/2013
1052 Chương 1052 Thông Thiên Đại Thánh - Cái gì mới là có lợi nhất. (1) 21/12/2013
1053 Chương 1053 Thông Thiên Đại Thánh - Cái gì mới là có lợi nhất. (2) 21/12/2013
1054 Chương 1054 Thông Thiên Đại Thánh - Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (1) 21/12/2013
1055 Chương 1055 Thông Thiên Đại Thánh - Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (2) 21/12/2013
1056 Chương 1056 Thông Thiên Đại Thánh - Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (3) 21/12/2013
1057 Chương 1057 Thông Thiên Đại Thánh - Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (4) 21/12/2013
1058 Chương 1058 Thông Thiên Đại Thánh - Động thủ. 21/12/2013
1059 Chương 1059 Thông Thiên Đại Thánh - Chiến 21/12/2013
1060 Chương 1060 Thông Thiên Đại Thánh - Chiến 21/12/2013
1061 Chương 1061 Thông Thiên Đại Thánh - La Thiên pháp khí tiên khí. (1) 21/12/2013
1062 Chương 1062 Thông Thiên Đại Thánh - La Thiên pháp khí tiên khí. (2) 21/12/2013
1063 Chương 1063 Thông Thiên Đại Thánh - Thi triển thần thông Pháp Tướng chân thân 21/12/2013
1064 Chương 1064 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọc Hư Thông Thiên Kính, Thái Hoàng Bất Tử Thân. (1) 21/12/2013
1065 Chương 1065 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọc Hư Thông Thiên Kính, Thái Hoàng Bất Tử Thân. (2) 21/12/2013
1066 Chương 1066 Thông Thiên Đại Thánh - Đại La Thiên pháp khí 21/12/2013
1067 Chương 1067 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát Ngọc Thái Thương. (1) 21/12/2013
1068 Chương 1068 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát Ngọc Thái Thương. (2) 21/12/2013
1069 Chương 1069 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Hoa Sơn. (1) 21/12/2013
1070 Chương 1070 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Hoa Sơn. (2) 21/12/2013
1071 Chương 1071 Thông Thiên Đại Thánh - Tạo Hóa Ngọc Điệp. 21/12/2013
1072 Chương 1072 Thông Thiên Đại Thánh - Tân thế giới 21/12/2013
1073 Chương 1073 Thông Thiên Đại Thánh - Tân thế giới. 21/12/2013
1074 Chương 1074 Thông Thiên Đại Thánh - Lực chi cực cảnh Phấn Toái Chân Không. (1) 21/12/2013
1075 Chương 1075 Thông Thiên Đại Thánh - Lực chi cực cảnh Phấn Toái Chân Không. (2) 21/12/2013
1076 Chương 1076 Thông Thiên Đại Thánh - Ảnh hưởng. 21/12/2013
1077 Chương 1077 Thông Thiên Đại Thánh - Rời đi 21/12/2013
1078 Chương 1078 Thông Thiên Đại Thánh - Rời đi. 21/12/2013
1079 Chương 1079 Thông Thiên Đại Thánh - Phong động 21/12/2013
1080 Chương 1080 Thông Thiên Đại Thánh - Phong động 21/12/2013
1081 Chương 1081 Thông Thiên Đại Thánh - Sát kiếp bắt đầu. (1) 21/12/2013
1082 Chương 1082 Thông Thiên Đại Thánh - Sát kiếp bắt đầu. (2) 21/12/2013
1083 Chương 1083 Thông Thiên Đại Thánh - Nhược điểm của Chu Báo. (1) 21/12/2013
1084 Chương 1084 Thông Thiên Đại Thánh - Nhược điểm của Chu Báo. (2) 21/12/2013
1085 Chương 1085 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Tinh Hải, nửa bức Hư Không 21/12/2013
1086 Chương 1086 Thông Thiên Đại Thánh - Chu Báo tiến vào Sơn Thành, Tần gia lão tổ. 21/12/2013
1087 Chương 1087 Thông Thiên Đại Thánh - Chu Báo tiến vào Sơn Thành, Tần gia lão tổ. 21/12/2013
1088 Chương 1088 Thông Thiên Đại Thánh - Phá sát Sơn Thành, Phiên Thiên Ấn xuất. 21/12/2013
1089 Chương 1089 Thông Thiên Đại Thánh - Phá sát Sơn Thành, Phiên Thiên Ấn xuất. 21/12/2013
1090 Chương 1090 Thông Thiên Đại Thánh - Đại ấn thiên uy 21/12/2013
1091 Chương 1091 Thông Thiên Đại Thánh - Một khỏa Hỏa Hồng Tình. (1) 21/12/2013
1092 Chương 1092 Thông Thiên Đại Thánh - Một khỏa Hỏa Hồng Tình. (2) 21/12/2013
1093 Chương 1093 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Tinh Hải. (1) 21/12/2013
1094 Chương 1094 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Tinh Hải. (2) 21/12/2013
1095 Chương 1095 Thông Thiên Đại Thánh - Phân tích. (1) 21/12/2013
1096 Chương 1096 Thông Thiên Đại Thánh - Phân tích. (2) 21/12/2013
1097 Chương 1097 Thông Thiên Đại Thánh - Quấy thiên hạ. (1) 21/12/2013
1098 Chương 1098 Thông Thiên Đại Thánh - Quấy thiên hạ. (2) 21/12/2013
1099 Chương 1099 Thông Thiên Đại Thánh - Quấy thiên hạ. (3) 21/12/2013
1100 Chương 1100 Thông Thiên Đại Thánh - Quấy thiên hạ. (4) 21/12/2013
1101 Chương 1101 Thông Thiên Đại Thánh - Quấy thiên hạ. (5) 21/12/2013
1102 Chương 1102 Thông Thiên Đại Thánh - Hóa thân dị biến. (1) 21/12/2013
1103 Chương 1103 Thông Thiên Đại Thánh - Hóa thân dị biến. (2) 21/12/2013
1104 Chương 1104 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên kiếp đột kích. 21/12/2013
1105 Chương 1105 Thông Thiên Đại Thánh - Nghi kị. (1) 21/12/2013
1106 Chương 1106 Thông Thiên Đại Thánh - Nghi kị. (2) 21/12/2013
1107 Chương 1107 Thông Thiên Đại Thánh - Động Huyền Thần Quang 21/12/2013
1108 Chương 1108 Thông Thiên Đại Thánh - Động Huyền Thần Quang. 21/12/2013
1109 Chương 1109 Thông Thiên Đại Thánh - Cuốn vào vũng bùn. 21/12/2013
1110 Chương 1110 Thông Thiên Đại Thánh - Cuốn vào vũng bùn. 21/12/2013
1111 Chương 1111 Thông Thiên Đại Thánh - Cuốn vào vũng bùn. 21/12/2013
1112 Chương 1112 Thông Thiên Đại Thánh - Bức bách. (1) 21/12/2013
1113 Chương 1113 Thông Thiên Đại Thánh - Bức bách. (2) 21/12/2013
1114 Chương 1114 Thông Thiên Đại Thánh - Bức bách. (3) 21/12/2013
1115 Chương 1115 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn dị biến, bí kỹ Cuồng Tưởng. (1) 21/12/2013
1116 Chương 1116 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn dị biến, bí kỹ Cuồng Tưởng. (2) 21/12/2013
1117 Chương 1117 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn dị biến, bí kỹ Cuồng Tưởng. (3) 21/12/2013
1118 Chương 1118 Thông Thiên Đại Thánh - Phiên Thiên Ấn dị biến, bí kỹ Cuồng Tưởng. (4) 21/12/2013
1119 Chương 1119 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật Hư Không Đồ 21/12/2013
1120 Chương 1120 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật Hư Không Đồ. 21/12/2013
1121 Chương 1121 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật Hư Không Đồ. 21/12/2013
1122 Chương 1122 Thông Thiên Đại Thánh - Thượng Cổ đại kiếp nạn, Huyền Nhất Quy Nguyên Khí. 21/12/2013
1123 Chương 1123 Thông Thiên Đại Thánh - Thượng Cổ đại kiếp nạn, Huyền Nhất Quy Nguyên Khí. 21/12/2013
1124 Chương 1124 Thông Thiên Đại Thánh - Thượng Cổ đại kiếp nạn, Huyền Nhất Quy Nguyên Khí. 21/12/2013
1125 Chương 1125 Thông Thiên Đại Thánh - Phong sạ khởi, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. 21/12/2013
1126 Chương 1126 Thông Thiên Đại Thánh - Phong sạ khởi, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. 21/12/2013
1127 Chương 1127 Thông Thiên Đại Thánh - Bát Cửu Huyền Công 21/12/2013
1128 Chương 1128 Thông Thiên Đại Thánh - Bát Cửu Huyền Công 21/12/2013
1129 Chương 1129 Thông Thiên Đại Thánh - Du Tiên Quan Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. 21/12/2013
1130 Chương 1130 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới trong đồ, Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm. 21/12/2013
1131 Chương 1131 Thông Thiên Đại Thánh - Thế giới trong đồ, Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm. 21/12/2013
1132 Chương 1132 Thông Thiên Đại Thánh - Tề tụ. 21/12/2013
1133 Chương 1133 Thông Thiên Đại Thánh - Lang tính hào khiếu 21/12/2013
1134 Chương 1134 Thông Thiên Đại Thánh - Lang tính hào khiếu 21/12/2013
1135 Chương 1135 Thông Thiên Đại Thánh - Ra tay 21/12/2013
1136 Chương 1136 Thông Thiên Đại Thánh - Ra tay 21/12/2013
1137 Chương 1137 Thông Thiên Đại Thánh - Đắc thủ 21/12/2013
1138 Chương 1138 Thông Thiên Đại Thánh - Đắc thủ 21/12/2013
1139 Chương 1139 Thông Thiên Đại Thánh - Hiện thân, nổ. 21/12/2013
1140 Chương 1140 Thông Thiên Đại Thánh - Nội đan đến tay 21/12/2013
1141 Chương 1141 Thông Thiên Đại Thánh - Nội đan đến tay 21/12/2013
1142 Chương 1142 Thông Thiên Đại Thánh - Lao khỏi Cẩm Tú. (1) 21/12/2013
1143 Chương 1143 Thông Thiên Đại Thánh - Lao khỏi Cẩm Tú. (2) 21/12/2013
1144 Chương 1144 Thông Thiên Đại Thánh - Quý không thể nói 21/12/2013
1145 Chương 1145 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân Hoàng đại thế. (1) 21/12/2013
1146 Chương 1146 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân Hoàng đại thế. (2) 21/12/2013
1147 Chương 1147 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Ly vương triều Hồng Thái Sư. 21/12/2013
1148 Chương 1148 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Ly vương triều Hồng Thái Sư. 21/12/2013
1149 Chương 1149 Thông Thiên Đại Thánh - Trí Cửu 21/12/2013
1150 Chương 1150 Thông Thiên Đại Thánh - Trí Cửu 21/12/2013
1151 Chương 1151 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân Hoàng chi bí. 21/12/2013
1152 Chương 1152 Thông Thiên Đại Thánh - Phiền toái! 21/12/2013
1153 Chương 1153 Thông Thiên Đại Thánh - Phiền toái! 21/12/2013
1154 Chương 1154 Thông Thiên Đại Thánh - Thành bảo hoành độ hư không. 21/12/2013
1155 Chương 1155 Thông Thiên Đại Thánh - Thành bảo hoành độ hư không. 21/12/2013
1156 Chương 1156 Thông Thiên Đại Thánh - Phá Hư Thần Kiều, Thời Gian Chi Luân. 21/12/2013
1157 Chương 1157 Thông Thiên Đại Thánh - Phá Hư Thần Kiều, Thời Gian Chi Luân. 21/12/2013
1158 Chương 1158 Thông Thiên Đại Thánh - Phá Hư Thần Kiều, Thời Gian Chi Luân 21/12/2013
1159 Chương 1159 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên lô trấn kim kiều. 21/12/2013
1160 Chương 1160 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Thế Giới, Thiên Giới 21/12/2013
1161 Chương 1161 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Thế Giới, Thiên Giới 21/12/2013
1162 Chương 1162 Thông Thiên Đại Thánh - Mảnh vỡ Chí Tôn Tiên Khí. 21/12/2013
1163 Chương 1163 Thông Thiên Đại Thánh - Mảnh vỡ Chí Tôn Tiên Khí. 21/12/2013
1164 Chương 1164 Thông Thiên Đại Thánh - Thấy được hình thức ban đầu 21/12/2013
1165 Chương 1165 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàng thành không giống như vậy. 21/12/2013
1166 Chương 1166 Thông Thiên Đại Thánh - Hoàng thành không giống như vậy. 21/12/2013
1167 Chương 1167 Thông Thiên Đại Thánh - Trần thị từ đường, Trần Thọ Bạch 21/12/2013
1168 Chương 1168 Thông Thiên Đại Thánh - Trần thị từ đường, Trần Thọ Bạch 21/12/2013
1169 Chương 1169 Thông Thiên Đại Thánh - Đại truyền tống pháp trận, bị khinh bỉ. 21/12/2013
1170 Chương 1170 Thông Thiên Đại Thánh - Đại truyền tống pháp trận, bị khinh bỉ. 21/12/2013
1171 Chương 1171 Thông Thiên Đại Thánh - Dạy dỗ các ngươi. 21/12/2013
1172 Chương 1172 Thông Thiên Đại Thánh - Tập kích 21/12/2013
1173 Chương 1173 Thông Thiên Đại Thánh - Tập kích. 21/12/2013
1174 Chương 1174 Thông Thiên Đại Thánh - Nam Lĩnh song yêu 21/12/2013
1175 Chương 1175 Thông Thiên Đại Thánh - Nam Lĩnh song yêu 21/12/2013
1176 Chương 1176 Thông Thiên Đại Thánh - Thế cục! 21/12/2013
1177 Chương 1177 Thông Thiên Đại Thánh - Thế cục! 21/12/2013
1178 Chương 1178 Thông Thiên Đại Thánh - Đại điển tổ chức 21/12/2013
1179 Chương 1179 Thông Thiên Đại Thánh - Đại điển tổ chức. 21/12/2013
1180 Chương 1180 Thông Thiên Đại Thánh - Ám sát 21/12/2013
1181 Chương 1181 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Thạch Lâu Truyền, Hoàng Kim Vương Tọa. 21/12/2013
1182 Chương 1182 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Thạch Lâu Truyền, Hoàng Kim Vương Tọa. 21/12/2013
1183 Chương 1183 Thông Thiên Đại Thánh - Ngang trời xuất thế 21/12/2013
1184 Chương 1184 Thông Thiên Đại Thánh - Ngang trời xuất thế 21/12/2013
1185 Chương 1185 Thông Thiên Đại Thánh - Đâm chết ngươi 21/12/2013
1186 Chương 1186 Thông Thiên Đại Thánh - Tiếp tục đại điển, giết Lang đế. 21/12/2013
1187 Chương 1187 Thông Thiên Đại Thánh - Tiếp tục đại điển, giết Lang đế. 21/12/2013
1188 Chương 1188 Thông Thiên Đại Thánh - Phân cao thấp 21/12/2013
1189 Chương 1189 Thông Thiên Đại Thánh - Phân cao thấp 21/12/2013
1190 Chương 1190 Thông Thiên Đại Thánh - Phân cao thấp 21/12/2013
1191 Chương 1191 Thông Thiên Đại Thánh - Phân cao thấp 21/12/2013
1193 Chương 1193 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý phá Thiên địa 21/12/2013
1194 Chương 1194 Thông Thiên Đại Thánh - Quyền ý phá Thiên địa 21/12/2013
1195 Chương 1195 Thông Thiên Đại Thánh - Bản Tôn Thiên Địa 21/12/2013
1196 Chương 1196 Thông Thiên Đại Thánh - Bản Tôn Thiên Địa 21/12/2013
1197 Chương 1197 Thông Thiên Đại Thánh - Lục ngự 21/12/2013
1198 Chương 1198 Thông Thiên Đại Thánh - Cố Hóa Thiên Địa, Nhân Hoàng Điện 21/12/2013
1199 Chương 1199 Thông Thiên Đại Thánh - Cố Hóa Thiên Địa, Nhân Hoàng Điện 21/12/2013
1200 Chương 1200 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp lại Cơ Dạ Nguyệt. (1) 21/12/2013
1201 Chương 1201 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp lại Cơ Dạ Nguyệt. (2) 21/12/2013
1202 Chương 1202 Thông Thiên Đại Thánh - Tá cơ bộc quang. (1) 21/12/2013
1203 Chương 1203 Thông Thiên Đại Thánh - Tá cơ bộc quang. (2) 21/12/2013
1204 Chương 1204 Thông Thiên Đại Thánh - Đại điển tán dư sóng gió 21/12/2013
1205 Chương 1205 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân Hoàng luận Thượng Cổ Chư Thiên Vạn Giới. (1) 21/12/2013
1206 Chương 1206 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân Hoàng luận Thượng Cổ Chư Thiên Vạn Giới. (2) 21/12/2013
1207 Chương 1207 Thông Thiên Đại Thánh - Che chở. (1) 21/12/2013
1208 Chương 1208 Thông Thiên Đại Thánh - Che chở. (2) 21/12/2013
1209 Chương 1209 Thông Thiên Đại Thánh - Che chở. (3) 21/12/2013
1210 Chương 1210 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh văn thủy động. (1) 21/12/2013
1211 Chương 1211 Thông Thiên Đại Thánh - Kinh văn thủy động. (2) 21/12/2013
1212 Chương 1212 Thông Thiên Đại Thánh - Sát vũ nộ khởi. (1) 21/12/2013
1213 Chương 1213 Thông Thiên Đại Thánh - Sát vũ nộ khởi. (2) 21/12/2013
1214 Chương 1214 Thông Thiên Đại Thánh - Xông vào 21/12/2013
1215 Chương 1215 Thông Thiên Đại Thánh - Xông vào 21/12/2013
1216 Chương 1216 Thông Thiên Đại Thánh - Giết gà dọa khỉ 21/12/2013
1217 Chương 1217 Thông Thiên Đại Thánh - Bích Tủy Thanh Diệp Tiên Khí tái hiện. (1) 21/12/2013
1218 Chương 1218 Thông Thiên Đại Thánh - Bích Tủy Thanh Diệp Tiên Khí tái hiện. (2) 21/12/2013
1219 Chương 1219 Thông Thiên Đại Thánh - Ngột bà nương kia, có dám ra đây, cùng cô vương đại chiến 300 hiệp. (1) 21/12/2013
1220 Chương 1220 Thông Thiên Đại Thánh - Ngột bà nương kia, có dám ra đây, cùng cô vương đại chiến 300 hiệp. (2) 21/12/2013
1221 Chương 1221 Thông Thiên Đại Thánh - Đoạt Cơ Đại Pháp đòi lại thiệt thòi 21/12/2013
1222 Chương 1222 Thông Thiên Đại Thánh - Giải trừ cấm chế. (1) 21/12/2013
1223 Chương 1223 Thông Thiên Đại Thánh - Giải trừ cấm chế. (2) 21/12/2013
1224 Chương 1224 Thông Thiên Đại Thánh - Biện pháp duy nhất. (1) 21/12/2013
1225 Chương 1225 Thông Thiên Đại Thánh - Biện pháp duy nhất. (2) 21/12/2013
1226 Chương 1226 Thông Thiên Đại Thánh - Chống đỡ Vạn Tinh Hải 21/12/2013
1227 Chương 1227 Thông Thiên Đại Thánh - Chống đỡ Vạn Tinh Hải. 21/12/2013
1228 Chương 1228 Thông Thiên Đại Thánh - Di hài Thiên Quân. 21/12/2013
1229 Chương 1229 Thông Thiên Đại Thánh - Thu nạp nọc độc. (1) 21/12/2013
1230 Chương 1230 Thông Thiên Đại Thánh - Thu nạp nọc độc. (2) 21/12/2013
1231 Chương 1231 Thông Thiên Đại Thánh - Phát hiện Cơ Dạ Nguyệt. (1) 21/12/2013
1232 Chương 1232 Thông Thiên Đại Thánh - Phát hiện Cơ Dạ Nguyệt. (2) 21/12/2013
1233 Chương 1233 Thông Thiên Đại Thánh - Ma thai! 21/12/2013
1234 Chương 1234 Thông Thiên Đại Thánh - Ma thai! 21/12/2013
1235 Chương 1235 Thông Thiên Đại Thánh - Ma thai! 21/12/2013
1236 Chương 1236 Thông Thiên Đại Thánh - Trầm Linh Cổ Tinh. (1) 21/12/2013
1237 Chương 1237 Thông Thiên Đại Thánh - Trầm Linh Cổ Tinh. (2) 21/12/2013
1238 Chương 1238 Thông Thiên Đại Thánh - Xảo ngộ Tích Vân Tinh. (1) 21/12/2013
1239 Chương 1239 Thông Thiên Đại Thánh - Xảo ngộ Tích Vân Tinh. (2) 21/12/2013
1240 Chương 1240 Thông Thiên Đại Thánh - Tiết lộ 21/12/2013
1241 Chương 1241 Thông Thiên Đại Thánh - Xuất thủ. (1) 21/12/2013
1242 Chương 1242 Thông Thiên Đại Thánh - Xuất thủ. (2) 21/12/2013
1243 Chương 1243 Thông Thiên Đại Thánh - Sát Thiên Quân, hồi trình. (1) 21/12/2013
1244 Chương 1244 Thông Thiên Đại Thánh - Sát Thiên Quân, hồi trình. (2) 21/12/2013
1245 Chương 1245 Thông Thiên Đại Thánh - Bát Môn Kim Tỏa trở về. (1) 21/12/2013
1246 Chương 1246 Thông Thiên Đại Thánh - Bát Môn Kim Tỏa trở về. (2) 21/12/2013
1247 Chương 1247 Thông Thiên Đại Thánh - Thành giao 21/12/2013
1248 Chương 1248 Thông Thiên Đại Thánh - Tề thiếu chủ thất lạc lịch sử 21/12/2013
1249 Chương 1249 Thông Thiên Đại Thánh - Tề thiếu chủ thất lạc lịch sử 21/12/2013
1250 Chương 1250 Thông Thiên Đại Thánh - Luyện hóa quyền trượng. (1) 21/12/2013
1251 Chương 1251 Thông Thiên Đại Thánh - Luyện hóa quyền trượng. (2) 21/12/2013
1252 Chương 1252 Thông Thiên Đại Thánh - Viễn Cổ chư thần 21/12/2013
1253 Chương 1253 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến nhập 21/12/2013
1254 Chương 1254 Thông Thiên Đại Thánh - Thần khí chi uy. (1) 21/12/2013
1255 Chương 1255 Thông Thiên Đại Thánh - Thần khí chi uy. (2) 21/12/2013
1256 Chương 1256 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết y Thiên Quân 21/12/2013
1257 Chương 1257 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết y Thiên Quân 21/12/2013
1258 Chương 1258 Thông Thiên Đại Thánh - Trọng luyện quyền trượng 21/12/2013
1259 Chương 1259 Thông Thiên Đại Thánh - Trọng luyện quyền trượng 21/12/2013
1260 Chương 1260 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức 21/12/2013
1261 Chương 1261 Thông Thiên Đại Thánh - Thân phận 21/12/2013
1262 Chương 1262 Thông Thiên Đại Thánh - Thân phận 21/12/2013
1263 Chương 1263 Thông Thiên Đại Thánh - Tao ngộ 21/12/2013
1264 Chương 1264 Thông Thiên Đại Thánh - Tao ngộ 21/12/2013
1265 Chương 1265 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Cơ Các giao dịch 21/12/2013
1266 Chương 1266 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Vũ Thành xuất thủ 21/12/2013
1267 Chương 1267 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Vũ Thành xuất thủ. 21/12/2013
1268 Chương 1268 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ nhị nguyên thần hiện 21/12/2013
1269 Chương 1269 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ nhị nguyên thần hiện 21/12/2013
1270 Chương 1270 Thông Thiên Đại Thánh - Oanh sát 21/12/2013
1271 Chương 1271 Thông Thiên Đại Thánh - Oanh sát 21/12/2013
1272 Chương 1272 Thông Thiên Đại Thánh - Trấn Ngục Thạch Bi 21/12/2013
1273 Chương 1273 Thông Thiên Đại Thánh - Trấn Ngục Thạch Bi 21/12/2013
1274 Chương 1274 Thông Thiên Đại Thánh - Trấn Ngục Thạch Bi. 21/12/2013
1275 Chương 1275 Thông Thiên Đại Thánh - Phá bi, thiết xích hiện. (1) 21/12/2013
1276 Chương 1276 Thông Thiên Đại Thánh - Phá bi, thiết xích hiện. (2) 21/12/2013
1277 Chương 1277 Thông Thiên Đại Thánh - Sơn nhạc hiển hình 21/12/2013
1278 Chương 1278 Thông Thiên Đại Thánh - Diễn hóa quyền ý ngoài ý muốn. (1) 21/12/2013
1279 Chương 1279 Thông Thiên Đại Thánh - Diễn hóa quyền ý ngoài ý muốn. (2) 21/12/2013
1280 Chương 1280 Thông Thiên Đại Thánh - Song chùy thành. (1) 21/12/2013
1281 Chương 1281 Thông Thiên Đại Thánh - Song chùy thành. (2) 21/12/2013
1282 Chương 1282 Thông Thiên Đại Thánh - Giam cầm 21/12/2013
1283 Chương 1283 Thông Thiên Đại Thánh - Giam cầm 21/12/2013
1284 Chương 1284 Thông Thiên Đại Thánh - Ba chùy phá Huyễn Ba Trì 21/12/2013
1285 Chương 1285 Thông Thiên Đại Thánh - Cứu ra! (1) 21/12/2013
1286 Chương 1286 Thông Thiên Đại Thánh - Cứu ra! (2) 21/12/2013
1287 Chương 1287 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên chi ngũ giai. (1) 21/12/2013
1288 Chương 1288 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên chi ngũ giai. (2) 21/12/2013
1289 Chương 1289 Thông Thiên Đại Thánh - Sơn chủ Thiên Ngoại Thần Sơn 21/12/2013
1290 Chương 1290 Thông Thiên Đại Thánh - Bảy chùy, kinh thần Trường Mi tổ sư. 21/12/2013
1291 Chương 1291 Thông Thiên Đại Thánh - Bảy chùy, kinh thần Trường Mi tổ sư. 21/12/2013
1292 Chương 1292 Thông Thiên Đại Thánh - Bí tàng cổ khư 21/12/2013
1293 Chương 1293 Thông Thiên Đại Thánh - Bí tàng cổ khư. 21/12/2013
1294 Chương 1294 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức ma thai. 21/12/2013
1295 Chương 1295 Thông Thiên Đại Thánh - Ý nghĩ điên cuồng. (1) 21/12/2013
1296 Chương 1296 Thông Thiên Đại Thánh - Ý nghĩ điên cuồng. (2) 21/12/2013
1297 Chương 1297 Thông Thiên Đại Thánh - Luyện hó 21/12/2013
1298 Chương 1298 Thông Thiên Đại Thánh - Năm năm! 21/12/2013
1299 Chương 1299 Thông Thiên Đại Thánh - Năm năm! 21/12/2013
1300 Chương 1300 Thông Thiên Đại Thánh - Xen giữa sự việc. 21/12/2013
1301 Chương 1301 Thông Thiên Đại Thánh - Xen giữa sự việc 21/12/2013
1302 Chương 1302 Thông Thiên Đại Thánh - Thay trời hành đạo 21/12/2013
1303 Chương 1303 Thông Thiên Đại Thánh - Mở sòng đánh bạc. (1) 21/12/2013
1304 Chương 1304 Thông Thiên Đại Thánh - Mở sòng đánh bạc. (2) 21/12/2013
1305 Chương 1305 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết đấu! 21/12/2013
1306 Chương 1306 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết đấu! 21/12/2013
1307 Chương 1307 Thông Thiên Đại Thánh - Vạch trần. (1) 21/12/2013
1308 Chương 1308 Thông Thiên Đại Thánh - Vạch trần. (2) 21/12/2013
1309 Chương 1309 Thông Thiên Đại Thánh - Cổ khư của Thượng Cổ tông môn 21/12/2013
1310 Chương 1310 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn kiếp lôi trì. 21/12/2013
1311 Chương 1311 Thông Thiên Đại Thánh - Lai lịch lôi trì, mưu kế tinh vi. (1) 21/12/2013
1312 Chương 1312 Thông Thiên Đại Thánh - Lai lịch lôi trì, mưu kế tinh vi. (2) 21/12/2013
1313 Chương 1313 Thông Thiên Đại Thánh - Nghe tin lập tức hành động. (1) 21/12/2013
1314 Chương 1314 Thông Thiên Đại Thánh - Nghe tin lập tức hành động. (2) 21/12/2013
1315 Chương 1315 Thông Thiên Đại Thánh - Nuốt hết thời không hồng lưu. 21/12/2013
1316 Chương 1316 Thông Thiên Đại Thánh - Nuốt hết thời không hồng lưu 21/12/2013
1317 Chương 1317 Thông Thiên Đại Thánh - Bày ra thực lực 21/12/2013
1318 Chương 1318 Thông Thiên Đại Thánh - Không Linh Ngọc Nhũ 21/12/2013
1319 Chương 1319 Thông Thiên Đại Thánh - Không Linh Ngọc Nhũ 21/12/2013
1320 Chương 1320 Thông Thiên Đại Thánh - Bị tập kích 21/12/2013
1321 Chương 1321 Thông Thiên Đại Thánh - Bị tập kích 21/12/2013
1322 Chương 1322 Thông Thiên Đại Thánh - Hải Vực 21/12/2013
1323 Chương 1323 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp được đối thủ! (1) 21/12/2013
1324 Chương 1324 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp được đối thủ! (2) 21/12/2013
1325 Chương 1325 Thông Thiên Đại Thánh - Chịu khổ trấn áp. (1) 21/12/2013
1326 Chương 1326 Thông Thiên Đại Thánh - Chịu khổ trấn áp. (2) 21/12/2013
1327 Chương 1327 Thông Thiên Đại Thánh - Băng Phách Động Huyền Thần Quang 21/12/2013
1328 Chương 1328 Thông Thiên Đại Thánh - Thương lượng. (1) 21/12/2013
1329 Chương 1329 Thông Thiên Đại Thánh - Thương lượng. (2) 21/12/2013
1330 Chương 1330 Thông Thiên Đại Thánh - Thương lượng. (3) 21/12/2013
1331 Chương 1331 Thông Thiên Đại Thánh - Không đề 21/12/2013
1332 Chương 1332 Thông Thiên Đại Thánh - Không đề 21/12/2013
1333 Chương 1333 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Sát Thanh Lôi Trụ. (1) 21/12/2013
1334 Chương 1334 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Sát Thanh Lôi Trụ. (2) 21/12/2013
1335 Chương 1335 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào! (1) 21/12/2013
1336 Chương 1336 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến vào! (2) 21/12/2013
1337 Chương 1337 Thông Thiên Đại Thánh - Giết một người răn trăm người 21/12/2013
1338 Chương 1338 Thông Thiên Đại Thánh - Giết một người răn trăm người 21/12/2013
1339 Chương 1339 Thông Thiên Đại Thánh - Toại đạo hắc ảnh 21/12/2013
1340 Chương 1340 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Lôi 21/12/2013
1341 Chương 1341 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Lôi. 21/12/2013
1342 Chương 1342 Thông Thiên Đại Thánh - Lôi điện hải dương 21/12/2013
1343 Chương 1343 Thông Thiên Đại Thánh - Đột sát. (1) 21/12/2013
1344 Chương 1344 Thông Thiên Đại Thánh - Đột sát. (2) 21/12/2013
1345 Chương 1345 Thông Thiên Đại Thánh - Đây là cơ hội tốt nhất. (1) 21/12/2013
1346 Chương 1346 Thông Thiên Đại Thánh - Đây là cơ hội tốt nhất. (2) 21/12/2013
1347 Chương 1347 Thông Thiên Đại Thánh - Hiển lộ thần thông 21/12/2013
1348 Chương 1348 Thông Thiên Đại Thánh - Hiển lộ thần thông 21/12/2013
1349 Chương 1349 Thông Thiên Đại Thánh - Đại Tinh Túc Cung trấn áp hết thảy 21/12/2013
1350 Chương 1350 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Lôi lại hiện, Tiên Khí hiển uy 21/12/2013
1351 Chương 1351 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Lôi lại hiện, Tiên Khí hiển uy. 21/12/2013
1352 Chương 1352 Thông Thiên Đại Thánh - Hải dương thâm xử, lôi trì hiện tung. 21/12/2013
1353 Chương 1353 Thông Thiên Đại Thánh - Hải dương thâm xử, lôi trì hiện tung. 21/12/2013
1354 Chương 1354 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Kiếp Lôi Trì. (1) 21/12/2013
1355 Chương 1355 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Kiếp Lôi Trì. (2) 21/12/2013
1356 Chương 1356 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên khí Quân Thiên, ma đầu hiện tung 21/12/2013
1357 Chương 1357 Thông Thiên Đại Thánh - Vu Cổ Hậu 21/12/2013
1358 Chương 1358 Thông Thiên Đại Thánh - Vu Cổ Hậu 21/12/2013
1359 Chương 1359 Thông Thiên Đại Thánh - Kịch chiến! 21/12/2013
1360 Chương 1360 Thông Thiên Đại Thánh - Kịch chiến! 21/12/2013
1361 Chương 1361 Thông Thiên Đại Thánh - Hải Vực Thiên Hoàng ra tay. 21/12/2013
1362 Chương 1362 Thông Thiên Đại Thánh - Hải Vực Thiên Hoàng ra tay 21/12/2013
1363 Chương 1363 Thông Thiên Đại Thánh - Ngươi bỏ đi, ta thu hoạch. 21/12/2013
1364 Chương 1364 Thông Thiên Đại Thánh - Át chủ bài! 21/12/2013
1365 Chương 1365 Thông Thiên Đại Thánh - Át chủ bài! 21/12/2013
1366 Chương 1366 Thông Thiên Đại Thánh - Thời Gian Đại Ma Bàn luyện hóa Ngọc Thái Hư 21/12/2013
1367 Chương 1367 Thông Thiên Đại Thánh - Thời Gian Đại Ma Bàn luyện hóa Ngọc Thái Hư 21/12/2013
1368 Chương 1368 Thông Thiên Đại Thánh - Chỗ tốt quá lớn! 21/12/2013
1369 Chương 1369 Thông Thiên Đại Thánh - Chỗ tốt quá lớn! 21/12/2013
1370 Chương 1370 Thông Thiên Đại Thánh - Hư Không Tiên Giới 21/12/2013
1371 Chương 1371 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện bạo loạn 21/12/2013
1372 Chương 1372 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện bạo loạn. 21/12/2013
1373 Chương 1373 Thông Thiên Đại Thánh - Mười năm! 21/12/2013
1374 Chương 1374 Thông Thiên Đại Thánh - Mười năm! 21/12/2013
1375 Chương 1375 Thông Thiên Đại Thánh - Mười năm! 21/12/2013
1376 Chương 1376 Thông Thiên Đại Thánh - Mười năm! 21/12/2013
1377 Chương 1377 Thông Thiên Đại Thánh - Tạo Hóa Giả và Hư Không Tiên Giới. (1) 21/12/2013
1378 Chương 1378 Thông Thiên Đại Thánh - Tạo Hóa Giả và Hư Không Tiên Giới. (2) 21/12/2013
1379 Chương 1379 Thông Thiên Đại Thánh - Tạo Hóa Giả và Hư Không Tiên Giới. (3) 21/12/2013
1380 Chương 1380 Thông Thiên Đại Thánh - Hư không lôi kiếp khác biệt. 21/12/2013
1381 Chương 1381 Thông Thiên Đại Thánh - Hư không lôi kiếp khác biệt 21/12/2013
1382 Chương 1382 Thông Thiên Đại Thánh - Phiền não của Tạo Hóa Đồng Tử 21/12/2013
1383 Chương 1383 Thông Thiên Đại Thánh - Phiền phức đã tới. 21/12/2013
1384 Chương 1384 Thông Thiên Đại Thánh - Phiền phức đã tới 21/12/2013
1385 Chương 1385 Thông Thiên Đại Thánh - Phản ứng của Linh Tiêu Điện 21/12/2013
1386 Chương 1386 Thông Thiên Đại Thánh - Phản ứng của Linh Tiêu Điện. 21/12/2013
1387 Chương 1387 Thông Thiên Đại Thánh - Vương Xà lôi kiếp 21/12/2013
1388 Chương 1388 Thông Thiên Đại Thánh - Vương Xà lôi kiếp. 21/12/2013
1389 Chương 1389 Thông Thiên Đại Thánh - Càn Khôn cự yêu xuất hiện 21/12/2013
1390 Chương 1390 Thông Thiên Đại Thánh - Thần thông đại thành, một ngụm nuốt sạch. 21/12/2013
1391 Chương 1391 Thông Thiên Đại Thánh - Thần thông đại thành, một ngụm nuốt sạch. 21/12/2013
1392 Chương 1392 Thông Thiên Đại Thánh - Thân phận Tống Tử Phật tại Thượng Cổ, Vạn Lôi Vô Cực Đại Trận. 21/12/2013
1393 Chương 1393 Thông Thiên Đại Thánh - Bắt đầu độ kiếp 21/12/2013
1394 Chương 1394 Thông Thiên Đại Thánh - Bắt đầu độ kiếp 21/12/2013
1395 Chương 1395 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân vật thần bí xuất hiện 21/12/2013
1396 Chương 1396 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân vật thần bí xuất hiện 21/12/2013
1397 Chương 1397 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Giới thông đạo, thiên kiếp cổ quái. 21/12/2013
1398 Chương 1398 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Giới thông đạo, thiên kiếp cổ quái. 21/12/2013
1399 Chương 1399 Thông Thiên Đại Thánh - Bại lộ 21/12/2013
1400 Chương 1400 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Sơn Đại Thế Giới, Hắc Sơn lão yêu. 21/12/2013
1401 Chương 1401 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Sơn Đại Thế Giới, Hắc Sơn lão yêu. 21/12/2013
1402 Chương 1402 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Giới ý chí. (1) 21/12/2013
1403 Chương 1403 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Giới ý chí. (2) 21/12/2013
1404 Chương 1404 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Sửu hiện thân. (1) 21/12/2013
1405 Chương 1405 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Sửu hiện thân. (2) 21/12/2013
1406 Chương 1406 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết đấu Hắc Sửu. (1) 21/12/2013
1407 Chương 1407 Thông Thiên Đại Thánh - Quyết đấu Hắc Sửu. (2) 21/12/2013
1408 Chương 1408 Thông Thiên Đại Thánh - Lợi Nhận Ma Thiên Vương. (1) 21/12/2013
1409 Chương 1409 Thông Thiên Đại Thánh - Lợi Nhận Ma Thiên Vương. (2) 21/12/2013
1410 Chương 1410 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Hoàng Bất Tử Thân lại hiện ra 21/12/2013
1411 Chương 1411 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Sơn lão yêu ra tay 21/12/2013
1412 Chương 1412 Thông Thiên Đại Thánh - Hắc Sơn lão yêu ra tay 21/12/2013
1413 Chương 1413 Thông Thiên Đại Thánh - Đạt được Thái Hoàng Bất Tử Thân 21/12/2013
1414 Chương 1414 Thông Thiên Đại Thánh - Đạt được Thái Hoàng Bất Tử Thân. 21/12/2013
1415 Chương 1415 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị, lại một đầu manh mối. 21/12/2013
1416 Chương 1416 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị, lại một đầu manh mối. 21/12/2013
1417 Chương 1417 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật mọi người đều biết. 21/12/2013
1418 Chương 1418 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật mọi người đều biết 21/12/2013
1419 Chương 1419 Thông Thiên Đại Thánh - Không xứng với chức Giữ gìn trật tự đô thị. 21/12/2013
1420 Chương 1420 Thông Thiên Đại Thánh - Thủ đoạn! 21/12/2013
1421 Chương 1421 Thông Thiên Đại Thánh - Thủ đoạn! 21/12/2013
1422 Chương 1422 Thông Thiên Đại Thánh - Điều kiện không cách nào cự tuyệt. 21/12/2013
1423 Chương 1423 Thông Thiên Đại Thánh - Điều kiện không cách nào cự tuyệt. 21/12/2013
1424 Chương 1424 Thông Thiên Đại Thánh - Thẩm thấu! (1) 21/12/2013
1425 Chương 1425 Thông Thiên Đại Thánh - Bình Châu Lý thị. (1) 21/12/2013
1426 Chương 1426 Thông Thiên Đại Thánh - Bình Châu Lý thị. (1) 21/12/2013
1427 Chương 1427 Thông Thiên Đại Thánh - Bình Châu Lý thị. (2) 21/12/2013
1428 Chương 1428 Thông Thiên Đại Thánh - Làm khó dễ 21/12/2013
1429 Chương 1429 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên khí của ai 21/12/2013
1430 Chương 1430 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên khí của ai 21/12/2013
1431 Chương 1431 Thông Thiên Đại Thánh - Nửa đường chặn giết. 21/12/2013
1432 Chương 1432 Thông Thiên Đại Thánh - Nửa đường chặn giết 21/12/2013
1433 Chương 1433 Thông Thiên Đại Thánh - Một quyền đánh chết 21/12/2013
1434 Chương 1434 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề lớn nhất. (1) 21/12/2013
1435 Chương 1435 Thông Thiên Đại Thánh - Vấn đề lớn nhất. (2) 21/12/2013
1436 Chương 1436 Thông Thiên Đại Thánh - Người Tiên Trì Thú 21/12/2013
1437 Chương 1437 Thông Thiên Đại Thánh - Người Tiên Trì Thú 21/12/2013
1438 Chương 1438 Thông Thiên Đại Thánh - Thái độ rõ ràng. (1) 21/12/2013
1439 Chương 1439 Thông Thiên Đại Thánh - Thái độ rõ ràng. (2) 21/12/2013
1440 Chương 1440 Thông Thiên Đại Thánh - Dệt hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 21/12/2013
1441 Chương 1441 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp gỡ không hài hòa 21/12/2013
1442 Chương 1442 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp gỡ không hài hòa. 21/12/2013
1443 Chương 1443 Thông Thiên Đại Thánh - Khách tới thăm Ngũ Trang Quang 21/12/2013
1444 Chương 1444 Thông Thiên Đại Thánh - Khách tới thăm Ngũ Trang Quang 21/12/2013
1445 Chương 1445 Thông Thiên Đại Thánh - Trong Ngũ Trang Quan. 21/12/2013
1446 Chương 1446 Thông Thiên Đại Thánh - Trong Ngũ Trang Quan 21/12/2013
1447 Chương 1447 Thông Thiên Đại Thánh - Đánh tới tận cửa 21/12/2013
1448 Chương 1448 Thông Thiên Đại Thánh - Đấu trí 21/12/2013
1449 Chương 1449 Thông Thiên Đại Thánh - Đấu trí. 21/12/2013
1450 Chương 1450 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Trì Thú chết. 21/12/2013
1451 Chương 1451 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Trì Thú chết 21/12/2013
1452 Chương 1452 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Trì Thú chết. 21/12/2013
1453 Chương 1453 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện bị thương nặng, Hỏa Hồng Tình nhất tộc phản công. 21/12/2013
1454 Chương 1454 Thông Thiên Đại Thánh - Linh Tiêu Điện bị thương nặng, Hỏa Hồng Tình nhất tộc phản công. 21/12/2013
1455 Chương 1455 Thông Thiên Đại Thánh - Tạo Hóa Đồng Tử trở về vị trí cũ, vô tận thời không biến hóa. (1) 21/12/2013
1456 Chương 1456 Thông Thiên Đại Thánh - Tạo Hóa Đồng Tử trở về vị trí cũ, vô tận thời không biến hóa. (2) 21/12/2013
1457 Chương 1457 Thông Thiên Đại Thánh - Thất Bảo Diệu Thuật, Phiên Thiên Ấn đã thành. 21/12/2013
1458 Chương 1458 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn tướng công 21/12/2013
1459 Chương 1459 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn tướng công 21/12/2013
1460 Chương 1460 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp mặt Thiên Hoàng, tai họa ngầm của Thiên Giới Đại Thế Giới. 21/12/2013
1461 Chương 1461 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp mặt Thiên Hoàng, tai họa ngầm của Thiên Giới Đại Thế Giới. 21/12/2013
1462 Chương 1462 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân quả nghiệp lực. 21/12/2013
1463 Chương 1463 Thông Thiên Đại Thánh - Nhân quả nghiệp lực 21/12/2013
1464 Chương 1464 Thông Thiên Đại Thánh - Điều kiện của Thiên Hoàng. 21/12/2013
1465 Chương 1465 Thông Thiên Đại Thánh - Bày mưu. (1) 21/12/2013
1466 Chương 1466 Thông Thiên Đại Thánh - Bày mưu. (2) 21/12/2013
1467 Chương 1467 Thông Thiên Đại Thánh - Vô tình gặp được trên Xích Duyến Tinh. (1) 21/12/2013
1468 Chương 1468 Thông Thiên Đại Thánh - Vô tình gặp được trên Xích Duyến Tinh. (2) 21/12/2013
1469 Chương 1469 Thông Thiên Đại Thánh - Nguyên do 21/12/2013
1470 Chương 1470 Thông Thiên Đại Thánh - Hợp tác. (1) 21/12/2013
1471 Chương 1471 Thông Thiên Đại Thánh - Hợp tác. (2) 21/12/2013
1472 Chương 1472 Thông Thiên Đại Thánh - Cấm chế! (1) 21/12/2013
1473 Chương 1473 Thông Thiên Đại Thánh - Cấm chế! (3) 21/12/2013
1474 Chương 1474 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp gỡ ngoài ý muốn, Khổ Kiêu là ai? 21/12/2013
1475 Chương 1475 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp gỡ ngoài ý muốn, Khổ Kiêu là ai? 21/12/2013
1476 Chương 1476 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp gỡ ngoài ý muốn, Khổ Kiêu là ai? 21/12/2013
1477 Chương 1477 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Cổ ma đầu. 21/12/2013
1478 Chương 1478 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Cổ ma đầu 21/12/2013
1479 Chương 1479 Thông Thiên Đại Thánh - Vu Cổ Hậu ra tay 21/12/2013
1480 Chương 1480 Thông Thiên Đại Thánh - Vô số Khổ Kiêu. (1) 21/12/2013
1481 Chương 1481 Thông Thiên Đại Thánh - Vô số Khổ Kiêu. (2) 21/12/2013
1482 Chương 1482 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích chân chính của Thiên Hoàng vùng biển.(1) 21/12/2013
1483 Chương 1483 Thông Thiên Đại Thánh - Mục đích chân chính của Thiên Hoàng vùng biển.(2) 21/12/2013
1484 Chương 1484 Thông Thiên Đại Thánh - Thật sự bị tính kế 21/12/2013
1485 Chương 1485 Thông Thiên Đại Thánh - Vân Châu 21/12/2013
1486 Chương 1486 Thông Thiên Đại Thánh - Vân Châu 21/12/2013
1487 Chương 1487 Thông Thiên Đại Thánh - Năng lực của Mã Linh Lung 21/12/2013
1488 Chương 1488 Thông Thiên Đại Thánh - Năng lực của Mã Linh Lung. 21/12/2013
1489 Chương 1489 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. 21/12/2013
1490 Chương 1490 Thông Thiên Đại Thánh - Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan 21/12/2013
1491 Chương 1491 Thông Thiên Đại Thánh - Thành giao 21/12/2013
1492 Chương 1492 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa 21/12/2013
1493 Chương 1493 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa. 21/12/2013
1494 Chương 1494 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa 21/12/2013
1495 Chương 1495 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa. 21/12/2013
1496 Chương 1496 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa. 21/12/2013
1497 Chương 1497 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa. 21/12/2013
1498 Chương 1498 Thông Thiên Đại Thánh - Ngưng tam hoa. 21/12/2013
1499 Chương 1499 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọn nguồn. 21/12/2013
1500 Chương 1500 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọn nguồn. 21/12/2013
1501 Chương 1501 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọn nguồn. 21/12/2013
1502 Chương 1502 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọn nguồn 21/12/2013
1503 Chương 1503 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọn nguồn 21/12/2013
1504 Chương 1504 Thông Thiên Đại Thánh - Khai chiến. 21/12/2013
1505 Chương 1505 Thông Thiên Đại Thánh - Khai chiến 21/12/2013
1506 Chương 1506 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu diệt. (1) 21/12/2013
1507 Chương 1507 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu diệt. (2) 21/12/2013
1508 Chương 1508 Thông Thiên Đại Thánh - Hợp lưu. 21/12/2013
1509 Chương 1509 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị 21/12/2013
1510 Chương 1510 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị 21/12/2013
1511 Chương 1511 Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị 21/12/2013
1512 Chương 1512 Thông Thiên Đại Thánh - Cầm Truy hạm đội. (1) 21/12/2013
1513 Chương 1513 Thông Thiên Đại Thánh - Cầm Truy hạm đội. (2) 21/12/2013
1514 Chương 1514 Thông Thiên Đại Thánh - Binh đến tướng ngăn. 21/12/2013
1515 Chương 1515 Thông Thiên Đại Thánh - Quan hổ đấu. (1) 21/12/2013
1516 Chương 1516 Thông Thiên Đại Thánh - Quan hổ đấu. (2) 21/12/2013
1517 Chương 1517 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát không chút do dự. (1) 21/12/2013
1518 Chương 1518 Thông Thiên Đại Thánh - Diệt sát không chút do dự. (2) 21/12/2013
1519 Chương 1519 Thông Thiên Đại Thánh - Buộc giết. (1) 21/12/2013
1520 Chương 1520 Thông Thiên Đại Thánh - Buộc giết. (2) 21/12/2013
1521 Chương 1521 Thông Thiên Đại Thánh - Thánh Minh phản ứng. 21/12/2013
1522 Chương 1522 Thông Thiên Đại Thánh - Thánh Minh phản ứng. 21/12/2013
1523 Chương 1523 Thông Thiên Đại Thánh - Lại đến. 21/12/2013
1524 Chương 1524 Thông Thiên Đại Thánh - Lùi bước! (1) 21/12/2013
1525 Chương 1525 Thông Thiên Đại Thánh - Lùi bước! (2) 21/12/2013
1526 Chương 1526 Thông Thiên Đại Thánh - Con đường kiên định. 21/12/2013
1527 Chương 1527 Thông Thiên Đại Thánh - Con đường kiên định. 21/12/2013
1528 Chương 1528 Thông Thiên Đại Thánh - Phỏng đoán quyền ý 21/12/2013
1529 Chương 1529 Thông Thiên Đại Thánh - Phỏng đoán quyền ý 21/12/2013
1530 Chương 1530 Thông Thiên Đại Thánh - Tinh Thần Cung 21/12/2013
1531 Chương 1531 Thông Thiên Đại Thánh - Cụt tay 21/12/2013
1532 Chương 1532 Thông Thiên Đại Thánh - Cụt tay 21/12/2013
1533 Chương 1533 Thông Thiên Đại Thánh - Lục Tiên Kiếm, khí linh mảnh vỡ hồng hồ lô 21/12/2013
1534 Chương 1534 Thông Thiên Đại Thánh - Lục Tiên Kiếm, khí linh mảnh vỡ hồng hồ lô 21/12/2013
1535 Chương 1535 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Vương biệt cung. 21/12/2013
1536 Chương 1536 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu oa nhi! 21/12/2013
1537 Chương 1537 Thông Thiên Đại Thánh - Tiểu oa nhi! 21/12/2013
1538 Chương 1538 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức! (1) 21/12/2013
1539 Chương 1539 Thông Thiên Đại Thánh - Tin tức! (2) 21/12/2013
1540 Chương 1540 Thông Thiên Đại Thánh - Ngũ phương. (1) 21/12/2013
1541 Chương 1541 Thông Thiên Đại Thánh - Ngũ phương. (2) 21/12/2013
1542 Chương 1542 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Lôi Đại Thế Giới. 21/12/2013
1543 Chương 1543 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu đẳng! 21/12/2013
1544 Chương 1544 Thông Thiên Đại Thánh - Cửu đẳng! 21/12/2013
1545 Chương 1545 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh hoàng triều, Thịnh kinh thành. (1) 21/12/2013
1546 Chương 1546 Thông Thiên Đại Thánh - Thanh hoàng triều, Thịnh kinh thành. (2) 21/12/2013
1547 Chương 1547 Thông Thiên Đại Thánh - Chuẩn Đề! Chuẩn Đề! (1) 21/12/2013
1548 Chương 1548 Thông Thiên Đại Thánh - Chuẩn Đề! Chuẩn Đề! (2) 21/12/2013
1549 Chương 1549 Thông Thiên Đại Thánh - Ma tộc đại xâm lấn! 21/12/2013
1550 Chương 1550 Thông Thiên Đại Thánh - Ma tộc đại xâm lấn! 21/12/2013
1551 Chương 1551 Thông Thiên Đại Thánh - Ma tộc đại xâm lấn! 21/12/2013
1552 Chương 1552 Thông Thiên Đại Thánh - Cơ hội của Chu Báo. 21/12/2013
1553 Chương 1553 Thông Thiên Đại Thánh - Cơ hội của Chu Báo. 21/12/2013
1554 Chương 1554 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Lôi Thiên Môn triệt để rút lui. 21/12/2013
1555 Chương 1555 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp lại Nhược Lâm. (1) 21/12/2013
1556 Chương 1556 Thông Thiên Đại Thánh - Gặp lại Nhược Lâm. (2) 21/12/2013
1557 Chương 1557 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Ảnh Thiên! 21/12/2013
1558 Chương 1558 Thông Thiên Đại Thánh - Đông Ảnh Thiên! 21/12/2013
1559 Chương 1559 Thông Thiên Đại Thánh - Lôi Kinh Thành, kế hoạch mười ngày 21/12/2013
1560 Chương 1560 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết tế, Tiếp Dẫn 21/12/2013
1561 Chương 1561 Thông Thiên Đại Thánh - Huyết tế, Tiếp Dẫn 21/12/2013
1562 Chương 1562 Thông Thiên Đại Thánh - Ma Môn dị động. 21/12/2013
1563 Chương 1563 Thông Thiên Đại Thánh - Ma Môn dị động 21/12/2013
1564 Chương 1564 Thông Thiên Đại Thánh - Lời đồn hỗn loạn, Địa Tiên. 21/12/2013
1565 Chương 1565 Thông Thiên Đại Thánh - Lời đồn hỗn loạn, Địa Tiên 21/12/2013
1566 Chương 1566 Thông Thiên Đại Thánh - Quỷ oa oa, Tam Thi nguyên Thần. 21/12/2013
1567 Chương 1567 Thông Thiên Đại Thánh - Địa Tiên ra tay. (1) 21/12/2013
1568 Chương 1568 Thông Thiên Đại Thánh - Địa Tiên ra tay. (2) 21/12/2013
1569 Chương 1569 Thông Thiên Đại Thánh - Mở màn trận chiến! 21/12/2013
1570 Chương 1570 Thông Thiên Đại Thánh - Mở màn trận chiến! 21/12/2013
1571 Chương 1571 Thông Thiên Đại Thánh - Uy năng của Địa Tiên, đẫm máu. (1) 21/12/2013
1572 Chương 1572 Thông Thiên Đại Thánh - Uy năng của Địa Tiên, đẫm máu. (2) 21/12/2013
1573 Chương 1573 Thông Thiên Đại Thánh - Lục Tiên Kiếm giết Địa Tiên! 21/12/2013
1574 Chương 1574 Thông Thiên Đại Thánh - Ma kiếp sắp tới. (1) 21/12/2013
1575 Chương 1575 Thông Thiên Đại Thánh - Ma kiếp sắp tới. (2) 21/12/2013
1576 Chương 1576 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện Tam Thi Nguyên Thần. (1) 21/12/2013
1577 Chương 1577 Thông Thiên Đại Thánh - Tu luyện Tam Thi Nguyên Thần. (2) 21/12/2013
1578 Chương 1578 Thông Thiên Đại Thánh - Nguyên nhân cái chết của Tiên Thiên Thần Chi. 21/12/2013
1579 Chương 1579 Thông Thiên Đại Thánh - Tìm hiểu quyền ý. (1) 21/12/2013
1580 Chương 1580 Thông Thiên Đại Thánh - Tìm hiểu quyền ý. (2) 21/12/2013
1581 Chương 1581 Thông Thiên Đại Thánh - Lăng Nhược và Tứ ca. 21/12/2013
1582 Chương 1582 Thông Thiên Đại Thánh - Lăng Nhược và Tứ ca 21/12/2013
1583 Chương 1583 Thông Thiên Đại Thánh - Phiền toái đã đến 21/12/2013
1584 Chương 1584 Thông Thiên Đại Thánh - Vừa đánh vừa đàm. (1) 21/12/2013
1585 Chương 1585 Thông Thiên Đại Thánh - Vừa đánh vừa đàm. (2) 21/12/2013
1586 Chương 1586 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật của Tống Tử Phật. 21/12/2013
1587 Chương 1587 Thông Thiên Đại Thánh - Bí mật của Tống Tử Phật. 21/12/2013
1588 Chương 1588 Thông Thiên Đại Thánh - Suy đoán. 21/12/2013
1589 Chương 1589 Thông Thiên Đại Thánh - Khiêu chiến Hư Không Chi Lôi. (1) 21/12/2013
1590 Chương 1590 Thông Thiên Đại Thánh - Khiêu chiến Hư Không Chi Lôi. (2) 21/12/2013
1591 Chương 1591 Thông Thiên Đại Thánh - Hồng Nguyệt Vương. 21/12/2013
1592 Chương 1592 Thông Thiên Đại Thánh - Hồng Nguyệt Vương. 21/12/2013
1593 Chương 1593 Thông Thiên Đại Thánh - Tập kích lại đến. (1) 21/12/2013
1594 Chương 1594 Thông Thiên Đại Thánh - Tập kích lại đến. (2) 21/12/2013
1595 Chương 1595 Thông Thiên Đại Thánh - Cách không đối chiến 21/12/2013
1596 Chương 1596 Thông Thiên Đại Thánh - Thần nói ... đ mẹ mày! 21/12/2013
1597 Chương 1597 Thông Thiên Đại Thánh - Thần nói ... đ mẹ mày! 21/12/2013
1598 Chương 1598 Thông Thiên Đại Thánh - Toàn lực chém giết. (1) 21/12/2013
1599 Chương 1599 Thông Thiên Đại Thánh - Toàn lực chém giết. (2) 21/12/2013
1600 Chương 1600 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyển Luân Vương Thần Sung. (1) 21/12/2013
1601 Chương 1601 Thông Thiên Đại Thánh - Chuyển Luân Vương Thần Sung. (2) 21/12/2013
1602 Chương 1602 Thông Thiên Đại Thánh - Ma giới hư không, phong vân động. (1) 21/12/2013
1603 Chương 1603 Thông Thiên Đại Thánh - Ma giới hư không, phong vân động. (2) 21/12/2013
1604 Chương 1604 Thông Thiên Đại Thánh - Thái Thượng Ngọc Động Thiên 21/12/2013
1605 Chương 1605 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Cơ Đại Đế, Chu Báo hành động. 21/12/2013
1606 Chương 1606 Thông Thiên Đại Thánh - Thiên Cơ Đại Đế, Chu Báo hành động. 21/12/2013
1607 Chương 1607 Thông Thiên Đại Thánh - Ma kiếp hàng lâm. (1) 21/12/2013
1608 Chương 1608 Thông Thiên Đại Thánh - Ma kiếp hàng lâm. (2) 21/12/2013
1609 Chương 1609 Thông Thiên Đại Thánh - Lựa chọn của đám Đại Đế. (1) 21/12/2013
1610 Chương 1610 Thông Thiên Đại Thánh - Lựa chọn của đám Đại Đế. (2) 21/12/2013
1611 Chương 1611 Thông Thiên Đại Thánh - Thánh hiện! 21/12/2013
1612 Chương 1612 Thông Thiên Đại Thánh - Đổ ước một ức năm. (1) 21/12/2013
1613 Chương 1613 Thông Thiên Đại Thánh - Đổ ước một ức năm. (2) 21/12/2013
1614 Chương 1614 Thông Thiên Đại Thánh - Thực lực giảm và tăng. (1) 21/12/2013
1615 Chương 1615 Thông Thiên Đại Thánh - Thực lực giảm và tăng. (2) 21/12/2013
1616 Chương 1616 Thông Thiên Đại Thánh - Thấy lợi tối mắt. 21/12/2013
1617 Chương 1617 Thông Thiên Đại Thánh - Thấy lợi tối mắt. 21/12/2013
1618 Chương 1618 Thông Thiên Đại Thánh - Mục tiêu của riêng mình. 21/12/2013
1619 Chương 1619 Thông Thiên Đại Thánh - Hỏa Hồng Tình bị thương nặng. (1) 21/12/2013
1620 Chương 1620 Thông Thiên Đại Thánh - Hỏa Hồng Tình bị thương nặng. (2) 21/12/2013
1621 Chương 1621 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọc Chung Vương Cao Cường. 21/12/2013
1622 Chương 1622 Thông Thiên Đại Thánh - Ngọc Chung Vương Cao Cường. 21/12/2013
1623 Chương 1623 Thông Thiên Đại Thánh - Hiện tại còn không phải là lúc ngả bài. (1) 21/12/2013
1624 Chương 1624 Thông Thiên Đại Thánh - Hiện tại còn không phải là lúc ngả bài. (2) 21/12/2013
1625 Chương 1625 Thông Thiên Đại Thánh - Mưu đồ! 21/12/2013
1626 Chương 1626 Thông Thiên Đại Thánh - Bí thuật thời gian 21/12/2013
1627 Chương 1627 Thông Thiên Đại Thánh - Bí thuật thời gian. 21/12/2013
1628 Chương 1628 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên hỏa linh thần thể. (1) 21/12/2013
1629 Chương 1629 Thông Thiên Đại Thánh - Tiên Thiên hỏa linh thần thể. (2) 21/12/2013
1630 Chương 1630 Thông Thiên Đại Thánh - Trầm Tinh Tiều. (1) 21/12/2013
1631 Chương 1631 Thông Thiên Đại Thánh - Trầm Tinh Tiều. (2) 21/12/2013
1632 Chương 1632 Thông Thiên Đại Thánh - Vọng hải lâu. 21/12/2013
1633 Chương 1633 Thông Thiên Đại Thánh - Đại kiếp chi thuỷ. 21/12/2013
1634 Chương 1634 Thông Thiên Đại Thánh - Đại kiếp chi thuỷ. 21/12/2013
1635 Chương 1635 Thông Thiên Đại Thánh - Thương Hải đệ nhất kích. (1) 21/12/2013
1636 Chương 1636 Thông Thiên Đại Thánh - Thương Hải đệ nhất kích. (2) 21/12/2013
1637 Chương 1637 Thông Thiên Đại Thánh - Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. (1) 21/12/2013
1638 Chương 1638 Thông Thiên Đại Thánh - Trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. (2) 21/12/2013
1639 Chương 1639 Thông Thiên Đại Thánh - Đệ tam kích. Giận dữ, Lưỡng Nghi trận bị phá. 21/12/2013
1640 Chương 1640 Thông Thiên Đại Thánh - Ma Kiếp. (1) 21/12/2013
1641 Chương 1641 Thông Thiên Đại Thánh - Ma Kiếp. (2) 21/12/2013
1642 Chương 1642 Thông Thiên Đại Thánh - Giao dịch nhục mạ. 21/12/2013
1643 Chương 1643 Thông Thiên Đại Thánh - Giao dịch nhục mạ 21/12/2013
1644 Chương 1644 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến hành chạy trốn. (1) 21/12/2013
1645 Chương 1645 Thông Thiên Đại Thánh - Tiến hành chạy trốn. (2) 21/12/2013