Truyện Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Huyền huyễn

  • Tên truyện: Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
  • Tác giả: Chưa rõ
  • Dịch giả: Chưa rõ
  • Thể loại: Huyền huyễn
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Nguồn truyện: Full - Truyện dài tập
  • Năm phát hành: 10/12/2013
Tóm tắt nội dung truyện : Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
Truyện Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần là một trong những tác phẩm ngôn tình hay nhất của tác giả Mèo Lười Ngủ Ngày. Truyện xoay quanh hai nhân vậy công chúa hồ ly Tang Chỉ và phượng hoàng Tuấn Thúc.

Vì nàng tưởng nhằm hắn là một con gà trống, mà xông vào cắn hắn hại hắn thua trận.

Hắn nhớ mãi mối thù và lập mưu lừa nàng làm thổ địa ở trấn Bình Lạc.

Công việc của nàng, nói dễ nghe là chăm nom quản lý đời sống của người dân, còn nói thẳng ra thì chẳng khác nào công việc của mấy bà thím:

bưng trà rót nước cho người phàm, còn phải làm mai mối cho người ta, đứng ra hòa giải mấy vụ đánh nhau gì đó… Cứ nghĩ đến thảm cảnh hiện giờ của mình là nàng lại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên phượng hoàng Tuấn Thúc cả nghìn lần.

Tuấn Thúc trêu đùa Tang Chỉ đến.

nghiện, từ oán hận biến thành yêu thương, đau đầu không biết phải làm thế nào.

Chẳng có lẽ… quyết tâm lập mưu lừa nàng thêm lần nữa, từ thổ thần trấn Bình Nhạc thành… Phượng Quân phu nhân?

Từ đó mối lương duyên của hai người bắt đầu.

STT Chương Tên chương Ngày đăng
1 Chương 1 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Công chúa Tang Chỉ 10/12/2013
2 Chương 2 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Mỹ nam tắm rửa 10/12/2013
3 Chương 3 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Ăn hồ ly không nôn da hồ ly 10/12/2013
4 Chương 4 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hội Bàn Đào 10/12/2013
5 Chương 5 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thổ thần 10/12/2013
6 Chương 6 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Chuyện cũ đã qua 10/12/2013
7 Chương 7 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Đậu Thần nương nương 10/12/2013
8 Chương 8 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bị giam ở Bình Lạc 10/12/2013
9 Chương 9 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hồ ly đến Bình Lạc bị phượng hoàng ức hiếp 10/12/2013
10 Chương 10 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Vật về với chủ cũ 10/12/2013
11 Chương 11 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Đuổi cùng giết tận 10/12/2013
12 Chương 12 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Mệnh Cách Tinh Quân 10/12/2013
13 Chương 13 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Họa Lớn Thấu Trời 10/12/2013
14 Chương 14 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Sổ Mệnh Cách 10/12/2013
15 Chương 15 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Phượng Hoàng Khấp Khuyết 10/12/2013
16 Chương 16 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Huyết Khế 10/12/2013
17 Chương 17 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thố Tử Tiểu Tiên 10/12/2013
18 Chương 18 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân 10/12/2013
19 Chương 19 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Mỹ Nam Kế 10/12/2013
20 Chương 20 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Lông Đuôi Phượng Hoàng 10/12/2013
21 Chương 21 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Nữ Bộc Hồ Ly 10/12/2013
22 Chương 22 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tiểu Kim Long 10/12/2013
23 Chương 23 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Dưỡng Thành Kế Hoạch 10/12/2013
24 Chương 24 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hiểu Nhầm 10/12/2013
25 Chương 25 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Ghen Tuông 10/12/2013
26 Chương 26 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hôn 10/12/2013
27 Chương 27 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tâm Sự 10/12/2013
28 Chương 28 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Ca Ca Khoa Trương 10/12/2013
29 Chương 29 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bắt Cóc 10/12/2013
30 Chương 30 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Mưu kế rõ ràng 10/12/2013
31 Chương 31 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thổ Lộ 10/12/2013
32 Chương 32 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Mỗi Nguy Hiểm 10/12/2013
33 Chương 33 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bí Mật 10/12/2013
34 Chương 34 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Gấu Mèo?! 10/12/2013
35 Chương 35 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Lai Mễ 10/12/2013
36 Chương 36 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Xuống tay trước là chiếm ưu thế 10/12/2013
37 Chương 37 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Cầu Cứu 10/12/2013
38 Chương 38 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tập Nguyệt 10/12/2013
39 Chương 39 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Long Cốc 10/12/2013
40 Chương 40 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tắm chung 10/12/2013
41 Chương 41 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hiểu Rõ 10/12/2013
42 Chương 42 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Châu Thai Ám Kết 10/12/2013
43 Chương 43 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Kịch Giả Thành Thật 10/12/2013
44 Chương 44 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Chạy Trốn 10/12/2013
45 Chương 45 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Húc Vương 10/12/2013
46 Chương 46 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bị Bắt 10/12/2013
47 Chương 47 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Quỷ Kế 10/12/2013
48 Chương 48 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bắt ‘‘gian’’ 10/12/2013
49 Chương 49 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tiểu Thế Tử 10/12/2013
50 Chương 50 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bí Ẩn 10/12/2013
51 Chương 51 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thổ Thần Mới 10/12/2013
52 Chương 52 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hồ Chiếm Phượng Sào 10/12/2013
53 Chương 53 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Cướp dâu 10/12/2013
54 Chương 54 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Lật Đổ 10/12/2013
55 Chương 55 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thực Sắc, Tính Dã 10/12/2013
56 Chương 56 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thành Thân 10/12/2013
57 Chương 57 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Phong Ấn 10/12/2013
58 Chương 58 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Ma Nhãn 10/12/2013
59 Chương 59 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Hòa Hảo 10/12/2013
60 Chương 60 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Thăm Dò 10/12/2013
61 Chương 61 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Bán Đứng 10/12/2013
62 Chương 62 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Đường Cùng 10/12/2013
63 Chương 63 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tử Biệt 10/12/2013
64 Chương 64 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Chân Tướng 10/12/2013
65 Chương 65 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Nhược Như 10/12/2013
66 Chương 66 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - Tuế Tuế Niên Niên 10/12/2013
67 Chương 67 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - NGOẠI TRUYỆN 1 Phỏng Vấn Đặc Biệt 10/12/2013
68 Chương 68 Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần - NGOẠI TRUYỆN 2 Ca ca khoa trương 10/12/2013
Mạng Y Tế
Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyen-nhat-ky-thang-chuc-cua-tho-than-668.html